Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 11 maart 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Schriftelijke verklaring (artikel 123, lid 4, van het Reglement): zie notulen
 8.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 10.Verklaringen van het voorzitterschap
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 16.Verzoekschriften: zie notulen
 17.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw - Uitbanning van genderstereotypen in de EU - De situatie van vrouwen in Noord-Afrika (debat)
 20.Trans-Europese energie-infrastructuur (debat)
 21.Stappenplan Energie 2050 (debat)
 22.Risico- en veiligheidsevaluaties van kerncentrales in de Europese Unie ("stresstests") (debat)
 23.Boekhoudregels en actieplannen inzake broeikasgasemissies en -verwijderingen als resultaat van activiteiten met betrekking tot landgebruik - Bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie over klimaatverandering (debat)
 24.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 25.Financiering van de EU-samenwerking met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en met de landen en de gebieden overzee voor de periode 2014-2020 (korte presentatie)
 26.Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (korte presentatie)
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering: zie notulen
 29.Sluiting van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (560 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2073 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid