Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 11. marca 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Písomné vyhlásenie (článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
 10.Vyhlásenia predsedníctva
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Petície: pozri zápisnicu
 17.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 18.Program práce
 19.Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien – Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ – Situácia žien v severnej Afrike (rozprava)
 20.Transeurópske energetické infraštruktúry (rozprava)
 21.Plán postupu v energetike do roku 2050 (rozprava)
 22.Posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti (rozprava)
 23.Pravidlá započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom - Mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (rozprava)
 24.Jednominútové vystúpenia (článok 150)
 25.Financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami na obdobie 2014 – 2020 (stručná prezentácia)
 26.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii (stručná prezentácia)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania: pozri zápisnicu
 29.Skončenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (560 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2073 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia