Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 11. marec 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 4.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 5.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 6.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 7.Pisna izjava (člen 123(4) Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Popravek (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom: gl. zapisnik
 10.Izjave predsedstva
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 14.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 15.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 16.Peticije: glej zapisnik
 17.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 18.Razpored dela
 19.Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk - Odprava stereotipov o spolih v EU - Položaj žensk v Severni Afriki (razprava)
 20.Vseevropska energetska infrastruktura (razprava)
 21.Energetski načrt za leto 2050 (razprava)
 22.Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (razprava)
 23.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih - Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (razprava)
 24.Enominutni govori (člen 150 Poslovnika)
 25.Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (kratka predstavitev)
 26.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (kratka predstavitev)
 27.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 28.Zaključek seje: glej zapisnik
 29.Zaključek letnega zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (560 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2073 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov