Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

Europeiska fonder för socialt företagande (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
MPphoto
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE). - Fru talman! Jag har röstat för betänkandet om socialt entreprenörskap och det är uppmuntrande att både kommissionen och parlamentet uppmärksammar medborgare som samarbetar, bygger nätverk av vänskaper och förbättrar sin samvaro.

Jag vill dock åter understryka att vi har ett mycket stort problem i vårt entreprenörskap och vår immaterialrätt. Upphovsrätten kommersialiserar alla privata interaktioner på ett sätt som inte alls understöder varken småskalighet eller socialt entreprenörskap.

Allting – från gemensamma kulturyttranden till layouten på textmeddelanden eller användargränssnitt på hemsidor – förs in i en i stort sett monopolistisk marknadsregi. Okynnesstämningar på patentintrång drabbar webbutvecklare, konstnärer och småföretagare och vi ignorerar i stort det problemet när vi lagstiftar.

Därför tycker jag att det är av yttersta vikt att vi tar det här entreprenörskapet på allvar och kanske i framtiden också tar tjuren vid hornen och faktiskt skapar en kommunikationsmodell som uppmuntrar entreprenörskap och också småföretagare.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy