Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0374(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0236/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0236/2012

Viták :

PV 12/03/2013 - 5
CRE 12/03/2013 - 5

Szavazatok :

PV 12/03/2013 - 8.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0065

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2013. március 12., Kedd - Strasbourg Lektorált változat

11.7. A fogyasztói jogviták online rendezése (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE). - Fru talman! Det är spännande att vi lever i en tid då medborgare får det lättare att göra sig hörda när de agerar i sin konsumentroll, och det är bra att parlamentet återigen understrukit rätten till privatliv och personuppgiftsskydd. Men när vi har konsumenthjälpmedel på nätet får vi inte glömma att konsumenter också utsätts för många andra orättvisor på internet.

Som användare av kultur och kunskap lider vi av stor osäkerhet och därför utgår jag ifrån att det inte är sista gången som vi europeiska politiker försöker stärka konsumenters roll och arena för frihetsutövande på nätet.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin äsken tämän ajankohtaisen ja tärkeän mietinnön puolesta, jossa toimin myös ryhmäni varjoesittelijänä. Suunnitteilla oleva ODR-foorumi on todella ajan hermolla, sillä Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan verkkohuijauksia koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Jos emme pysty puuttumaan verkossa tapahtuviin huijauksiin ja lisäämään kuluttajien luottamusta verkkokauppaa kohtaan, me emme myöskään pysty koskaan saavuttamaan digitaalisille sisämarkkinoille asettamiamme kasvutavoitteita.

Tavoitteena on, että maksuton ODR-foorumi on jatkossa kaikkien EU-kansalaisten käytössä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tästä syystä pidänkin uudistusta merkittävänä, sillä se lisää eurooppalaisten kuluttajien tasa-arvoa tuoden vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät kaikkien EU-kansalaisten ulottuville. Tämä antaa mahdollisuuden myös huomattaviin taloudellisiin säästöihin, kun verrataan kuluja, jotka tällä nykyisellä systeemillä meillä on ollut maksettavana.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, la creazione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online è un passo fondamentale affinché i cittadini europei dispongano di strumenti adatti, necessari a risolvere le controversie legali in maniera veloce ed efficace.

La creazione di questa piattaforma va tuttavia considerata come un primo passo, che dovrà poi estendersi dalle controversie inerenti a beni venduti e servizi prestati online anche ad altri ambiti giuridici. Ho dato il mio voto favorevole alla relazione della collega, sebbene, a mio avviso, l'ambito giuridico potrebbe essere ancor più ampio. Mi auguro quindi che la Commissione si adoperi il prima possibile per presentare una nuova iniziativa legislativa per ampliare l'ambito di applicazione della piattaforma.

 
  
MPphoto
 

  Minodora Cliveti (S&D). - O platformă europeană extrajudiciară de soluţionare a litigiilor care apar între consumatori şi comercianţi, litigii care rezultă din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii transfrontaliere online, poate avea efecte benefice pentru consumatori şi comercianţi, care vor putea soluţiona conflictele cu celeritate şi costuri minime, pentru tranzacţiile online, ca formă modernă de comerţ, şi pentru Uniunea Europeană, care poate oferi, astfel, garanţii la nivel european, ceea ce este de natură a spori încrederea cetăţenilor europeni în Europa şi în eficienţa mecanismelor europene.

Pentru aceste considerente, am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, având în vedere că, deseori, cetăţenii europeni preferă să nu raporteze litigiile, din cauza procedurilor dificile de soluţionare.

Prin cumpărarea transfrontalieră şi online a produselor şi serviciilor, cetăţenii europeni pot obţine preţuri avantajoase, însă au fost raportate multiple cazuri în care au existat probleme în ceea ce priveşte calitatea produselor sau livrarea lor. În 2010, unul din cinci consumatori din Uniune a întâmpinat probleme la achiziţionarea de bunuri sau servicii pe piaţa unică, iar până acum nu s-a produs îmbunătăţirea substanţială a acestei situaţii.

Susţin raportoarea şi consider că platforma de soluţionare online a litigiilor este o modalitate eficientă pentru a remedia deficienţele. Cu ajutorul ei, vom putea evita procedurile juridice dificile şi costisitoare, iar despăgubirea consumatorilor va fi facilitată.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, tá an-áthas orm tacaíocht a thabhairt do na moltaí seo mar is dóigh liom go bhfuil siad an-tábhachtach ar fad. Tá sé d’aidhm againn go mbainfidh saoránaigh agus lucht gnó níos mó úsáide as an idirlíon.

Chun an gnó sin a chothú, tá sé an-tábhachtach go mbeadh muinín ag saoránaigh as an ngnó seo ar an idirlíon. Go háirithe má bhíonn gearán acu, go mbeadh seans acu déileáil leis an ngearán sin go tapaidh, go féaráilte agus go héifeachtach. Cabhróidh an réiteach malartach díospóide (ADR) leis sin a dhéanamh agus tá sé sin an-tábhachtach.

Rud amháin a mholfainn – agus ní aontaíonn gach duine liom faoi seo – ná gur chóir go mbeadh costas éigin ag baint leis, cúig euro nó deich euro ar a laghad. Mar mura mbíonn an costas sin ann, an-seans go mbainfear mí-úsáid as an ngnó seo.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, concordando com o lançamento de uma Plataforma Online de Resolução de Litígios que apoie os consumidores que procuram encontrar uma via alternativa para a resolução de uma disputa e alcançar o acesso aos tribunais mais facilmente e mais rapidamente. De acordo com esta proposta, esta plataforma é o ponto de entrada para os consumidores que enfrentam disputas derivadas de compras ou provisão de serviços transfronteiriços online. Penso que tal é consideravelmente benéfico para todos os consumidores, achando ser um dever da Comissão informar os consumidores da existência desta plataforma.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), per iscritto. − Per promuovere l'accesso ad una risoluzione rapida, economica ed efficace delle controversie fra consumatori e professionisti, la Commissione ha presentato questo pacchetto di proposte legislative volte a garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano risolvere i loro problemi in via extragiudiziale, ossia senza dover andare in tribunale, a prescindere dal tipo di prodotto, dal modo in cui è stato acquistato e dal paese dell'Unione europea in cui è avvenuta la transazione.

I due strumenti legislativi proposti, la direttiva ADR (risoluzione alternativa delle dispute) e la proposta di regolamento ODR (risoluzione online delle dispute), sono stati concepiti per consolidare la fiducia nel mercato unico e semplificare la vita dei consumatori. Le proposte in materia di ADR e ODR mirano a potenziare il funzionamento del mercato unico digitale, in particolare migliorando l'accesso dei consumatori al risarcimento sotto forma di risoluzione alternativa delle controversie e in tal modo rafforzando la fiducia dei consumatori, che attualmente è insufficiente riguardo alle transazioni via web.

Ho votato a favore di questa proposta perché la piattaforma è uno strumento necessario per garantire la tutela dei consumatori nel mercato unico e sarà gratuita e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Instituirea unei platforme europene gratuite de soluţionare online a litigiilor, disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii, reprezintă un instrument esenţial în vederea rezolvării eficiente a litigiilor apărute între consumator şi comerciant în urma achiziţionării de bunuri şi servicii online. Această platformă are potenţialul de a garanta faptul că toate reclamaţiile consumatorilor pot fi prezentate unei entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor în materie de consum şi, astfel, aceştia îşi vor vedea reclamaţia soluţionată mult mai repede decât în faţa unei instanţe de drept comun. Sunt de părere că posibilitatea soluţionării online a litigiilor contractuale va determina consumatorii europeni să achiziţioneze într-o proporţie mai ridicată bunuri sau servicii online şi din alte state membre decât cel de rezidenţă, asigurând astfel posibilitatea de a profita pe deplin de libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor în UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La règlementation en ligne des litiges de consommation est une priorité dans la protection des consommateurs à l'échelle européenne. Pour assurer son efficacité et sa facilité d'usage, ce règlement en ligne des litiges doit être rapide et peu onéreux. Ce rapport, qui bénéficie d'un large soutien des groupes politiques, projette ainsi la création d'une plateforme destinée à régler en ligne les réclamations des consommateurs et des commerçants. Ces litiges de consommation seront traités via un formulaire normalisé de réclamation, associé à un service de traduction, et seront in fine évalués par les organes de règlement des litiges. Je soutiens ce rapport prévoyant la mise en œuvre de cette plateforme pertinente et utile aux consommateurs et aux entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Is tráthúil atá sé, agus níos mó agus níos mó tomhaltóirí ag siopadóireacht ar líne agus leis an gcaidreamh idir díoltóirí agus tomhaltóirí go minic ina chaidreamh tras-teorann na laethanta seo, go bhfuil suíomh idirghníomhach gréasáin curtha ar fáil ionas go mbeadh láthair tosaigh cinnte amháin ann chun aighnis áirithe a réiteach gan dul chuig na cúirteanna, cosúil le haighnis chonarthacha i gcás earraí nó seirbhísí a dhíoltar ar líne nuair a bhíonn an díoltóir bunaithe i mBallstát amháin agus an tomhaltóir ina chónaí i mBallstát eile.

Táimse den tuairim, áfach, nach bhfuil na córais shaorálacha atá i bhfeidhm chun aighnis a réiteach uaillmhianach a ndóthain agus nach gcuireann siad réiteach ar fáil i gcás díospóidí inmheánacha intíre. Ní mór, ar mhaithe lena chinntiú go mbíonn tionchar dearfach ceart ag an tseirbhís, go gcuirfí clár ama cinnte i bhfeidhm do phróiseáil na ngearán faoin gcóras seo.

Anuas air sin, tacaím le moltaí i dtaca le ról na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí a neartú ionas go mbeadh muintir an AE in ann freagraí a fháil iontu ar a gceisteanna tomhaltais ar fad agus molaim go ndéanfaí níos mó chun tomhaltóirí agus lucht trádála a chur ar an eolas faoin tseirbhís sin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos ginčų tarp pirkėjų ir pardavėjų elektroninio sprendimo platformos (GES) sukūrimo. Siūlymu siekiama nustatyti taisykles, kurios suteiks pirkėjams ir paslaugų vartotojams galimybę Europos Sąjungoje pasinaudoti pigia ir greita neteismine ginčų sprendimo sistema. Neteisminė ginčų sprendimo galimybė kai kuriose valstybėse narėse jau egzistuoja, tačiau vartotojai apie ją turi nedaug žinių, ja 2010 m. pasinaudojo tik 5 proc. įsigytomis prekėmis nepatenkintų vartotojų. Šiuo siūlymu siekiama ES šalis įpareigoti ją užtikrinti visuose sektoriuose ir visuose regionuose. Tuo tikslu bus sukurtas tinklalapis (GES), kuriame visomis ES kalbomis bus įmanoma pateikti elektroninį skundą dėl internetu įsigytų prekių ar paslaugų visoje ES. Tinklalapyje taip pat bus pasirenkamos ginčo sprendimo procedūros. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad sprendimo priėmimo laikotarpis turėtų būti neilgesnis nei 90 dienų nuo skundo gavimo, taip pat, kad vartotojai GES galėtų naudotis nemokamai arba už simbolinį mokestį. Manau, ši sistema labai prisidėtų prie elektroninės prekybos skatinimo Europos Sąjungoje bei leistų sutaupyti milijonus eurų.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − E jogszabály mérföldkőnek számít az európai fogyasztóvédelem történetében. Rendkívül széles a jogszabály által érintettek köre, hiszen az Unióban átlagosan a fogyasztók 20%-a ütközik valamilyen problémába internetes vásárlása során. A rendeletnek köszönhetően az új rendszer egyszerű és olcsó, mivel a fogyasztók egy olyan jogorvoslati lehetőséghez jutnak, amely elkerülhetővé teszi a drága és nehézkes bírósági eljárások igénybevételét. A most felálló interaktív weboldalt vásárlók tömegei vehetik majd igénybe könnyedén, csupán néhány kattintással, ráadásul saját nyelvükön. A platform lehetővé teszi a panasszal élő vásárló és az érintett kereskedő számára, hogy jogvitájukat egy közösen kiválasztott alternatív vitarendezési szervezet bevonásával, az interneten bonyolítsák le. Az új rendszer gyors, mivel az eljárási határidő a korábbi általános európai gyakorlat szerinti 450 napról 90 napra csökken. A jogszabálytervezet elfogadását a fentieknek megfelelően szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O presente regulamento tem por finalidade criar uma Plataforma Europeia de Resolução de Litígios em Linha, sob a forma de um sítio internet a funcionar como ponto único de entrada para consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente um litígio surgido no âmbito de uma transação de comércio eletrónico. A plataforma agrupará/indexará os esquemas de Resolução Alternativa de Litígios (RAL) dos Estados-Membros que estejam em conformidade com a Diretiva RAL. Estará em todas as línguas oficiais da União Europeia e terá utilização gratuita, servindo de intermediário entre o consumidor e o profissional facilitando deste modo a sua relação com o centro RAL mais adequado. A plataforma irá assim facilitar a resolução de litígios pois permitirá às entidades RAL tratar de todos os procedimentos por via eletrónica e de acordo com um conjunto de regras comuns de procedimento, as quais prevêem a nomeação de pontos de contato nacionais que atuarão como “conselheiros” nos respetivos Estados-Membros. Os diferendos processados por via desta plataforma eletrónica deverão ser resolvidos no prazo de 90 dias. Por considerar importante a criação desta plataforma para o desenvolvimento do Mercado Único Digital e reforçar a confiança dos consumidores nas compras online, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Roza Grafin von Thun und Hohenstein qui prévoit notamment la mise en œuvre d'une plateforme en ligne sur laquelle les réclamations des consommateurs comme des commerçants pourront être déposées. Elles y seront par la suite traitées par les organes de règlement des litiges.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione della collega Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, che analizza la proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Scopo della proposta legislativa é quello di istituire una piattaforma europea per la risoluzione delle controversie on line, capace di offrire a consumatori ed operatori economici un unico punto di accesso per affrontare in sede extragiudiziale le controversie relative alla vendita di beni o servizi on line effettuata con operatori economici stabiliti in qualunque Stato membro dell'UE. Ritengo che questo strumento permetterà di rafforzare il mercato unico rassicurando sia consumatori, sia le PMI e spingendoli ad intraprendere con più sicurezza attività commerciali transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Tiek vartotojų, tiek įmonių atžvilgiu elektroninė prekyba turi daug privalumų – nuo mažesnių kainų ir didesnės pasiūlos vartotojams iki naujų darbo vietų kūrimo. Dažnas, ypatingai jaunas vartotojas, šiandien jau sunkiai įsivaizduotų elektroninės prekybos paslaugų nebuvimą. Tai rodo šios rinkos plėtros sėkmę ir augimo potencialą. Elektroninė prekyba taip pat kasdien plečiasi ir tobulėja. Vien per pastaruosius kelis metus buvo pasiekta nepaprastos pažangos, ir, turime pripažinti – tokius teigiamus pokyčius paskatino priemonės, kurių buvo imtasi siekiant padidinti pirkėjų pasitikėjimą elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka. Vartotojų ginčų elektroninis sprendimas – dar vienas žingsnis link pasitikėjimo elektronine prekyba didinimo. Manau, tai, kad bus sukurta elektroninė platforma, kurioje visi vartotojai galės spręsti ginčus neteisminiu būdu, ir skundus teikti visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis internetu, kai paslaugos gavėjas ir paslaugos teikėjas yra įsikūrę skirtingose ES valstybėse narėse, smarkiai prisidės prie išties vieningos elektroninės prekybos erdvės kūrimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione della collega, rispetto al progetto di proposta della Commissione, appare condivisibile soprattutto nella determinazione a valorizzare, da un punto di vista pratico, il ruolo dei consulenti e dei centri dei consumatori, ma soprattutto nel garantire un termine effettivo e stringente per l'accoglimento delle istanze. Il sistema non tarderà a rivelarsi prezioso, se ben congegnato, soprattutto nei Paesi in cui sia scarsamente efficace la difesa del consumatore attraverso gli ordinamenti della giustizia civile. Esprimo pertanto un voto favorevole alla relazione. Aggiungo, peraltro, che porterò tale iniziativa all'attenzione del collegio quale esempio di buona politica europea.

Sono convinto che se le istituzioni europee sapessero comunicare più efficacemente le iniziative che, nell'ambito del processo di integrazione, conferiscono maggiori diritti ai cittadini, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone, agevolare processi di trasformazione sociale e di adattamento a contesti di crisi, promuovendo la sburocratizzazione e liberando energie nel sistema produttivo, forse oggi il clima sarebbe diverso. Un'Europa che presenti il volto del burocrate che aggiunge vincoli e impone costi a fronte di austerità, che non offra soluzioni visibili nella vita quotidiana, tale Europa è destinata ad alimentare reazioni di sfiducia, diffidenza e infine rifiuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le projet de création d'une plateforme de règlement en ligne des réclamations des consommateurs. Cette plateforme permettra une procédure moins coûteuse et plus rapide pour tous les litiges concernant la vente en ligne. Les acheteurs qui font appel à l'internet sont tous les jours plus nombreux; leur attribuer un système de résolution des litiges facile d'utilisation, accessible et bon marché stimulera d'autant plus la vente en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Problemy i niejasności, jakie powstają w relacji konsument-przedsiębiorca, powinny być rozstrzygane efektywnie i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności i sprawiedliwości wyroku. W dobie XXI wieku coraz więcej usług świadczonych jest online. Tym samym rozstrzyganie sporów konsumenckich z wykorzystaniem internetu może w bardzo dużym stopniu usprawnić proces dochodzenia racji zaangażowanych w spór stron. Osobiście zauważam wiele korzyści takiego rozwiązania, zarówno po stronie producentów, jak i konsumentów. Wykorzystanie internetu jako narzędzia służącego rozstrzyganiu sporów konsumenckich może wpłynąć na uproszczenie całej procedury, szybkość podejmowania decyzji czy też obniżenie kosztów administracyjnych związanych z przyjmowaniem wniosków od poszkodowanych stron.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Vítám skutečnost, že se návrh nařízení vztahuje na stížnosti podané nejen spotřebiteli, nýbrž i obchodníky. Je sice pravděpodobné, že stížností podaných spotřebiteli bude nejvíce, je ovšem důležité, aby byl tento nástroj k dispozici i obchodníkům, například pro případ, že spotřebitel nezaplatí či odmítne převzít dodávku zboží. To vše je důležitější vzhledem k tomu, že systém alternativního řešení sporů stanovený v návrhu směrnice je dobrovolný, a je tudíž nezbytné, aby právní předpisy obchodníky podněcovaly k jeho využívání. Jsem však zklamán z toho, že nařízení se vztahuje pouze na spory vznikající v souvislosti s přeshraničním online prodejem zboží nebo přeshraničním poskytováním služeb, je-li obchodník usazen v jiném členském státě, než ve kterém má spotřebitel bydliště. Členské státy by měly hledat ambicióznější řešení, než jsou řešení uvedená v návrhu nařízení, a navrhnout, aby se oblast působnosti nařízení rozšířila tak, aby zahrnovala i vnitrostátní online spory, jelikož pro spotřebitele je při uskutečňování online transakcí často obtížné rozlišit, zda se jedná o nákup zboží a služeb na přeshraniční bázi či nikoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Approvo con favore il sistema di risoluzione alternativa delle controversie all'interno del quale si colloca anche lo strumento online. Ho sostenuto, infatti, questa risoluzione del Parlamento che mira a istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online dei consumatori. I vantaggi dell'informatica, infatti, devono essere sfruttati al massimo perché aiutano la semplificazione delle procedure e creano un sistema omogeneo per tutti. Va sottolineato anche l'aspetto della migliore accessibilità: avere a portata di mano uno strumento efficace che consente di utilizzare un modello chiaro per rappresentare il reclamo comodamente da casa per i nostri consumatori e a prescindere dal luogo dove è situato il venditore, rafforza senza dubbio il mercato interno europeo. Sono, altresì, d'accordo sul fatto che questa piattaforma non sarà utilizzata solamente dai consumatori, ma anche dai professionisti. Questo sistema importante entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, quindi possiamo ben sperare che sarà operativo molto presto. Condivido, inoltre, la sua pubblicazione sul portale "Your Europe" e ritengo che noi deputati europei dovremmo utilizzare ogni mezzo di comunicazione a nostra disposizione per promuoverlo il più possibile nelle nostre rispettive realtà.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru acest raport, deoarece piaţa unică europeană are nevoie de soluţii alternative transparente pentru a rezolva litigiile şi disputele în materie de consum. Acest sistem va permite rezolvarea problemelor care implică vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii în întreaga Uniune Europeană într-un mod mai simplu, ieftin şi rapid. Susţin acest raport, pentru că UE trebuie să continue eforturile în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorului pe teritoriul european.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Dezvoltarea pieţei unice la nivel european a permis cetăţenilor UE să călătorească, să facă cumpărături şi plăţi fără restricţii, iar dimensiunea digitală a pieţei interne este, în prezent, vitală atât pentru consumatori, cât şi pentru comercianţi. Pentru a avea o piaţă internă digitală completă, este nevoie să fie eliminate barierele existente şi să crească încrederea consumatorilor. Consider că instituirea unui sistem online de soluţionare a litigiilor, fiabil şi eficient, poate contribui într-o mare măsură la această sporire a încrederii consumatorilor în Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Cette proposition de création d'une plate-forme en ligne unique sera une grande avancée pour les consommateurs comme les professionnels : ils pourront désormais se tourner vers un formulaire standard, qui facilitera leurs démarches et les accompagnera tout au long de la procédure de règlement des litiges. L'avantage, c'est sa facilité d'accès et de compréhension. Grâce à une plateforme européenne qui reliera tous les organes nationaux de règlement extrajudiciaire des litiges, les consommateurs comme les professionnels pourront bénéficier de démarches simplifiées. Nous mettons ainsi fin à un système trop lourd pour les consommateurs, fait de divers dispositifs de règlement des litiges qui étaient censés les aider en cas de difficulté.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'essor du e-commerce et l'accroissement du nombre d'achats transfrontaliers ne permettent pas toujours aux acheteurs de pouvoir apprécier correctement la qualité du bien qu'ils acquièrent. La création d’une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges constitue un premier pas dans la nécessaire sécurisation de cette forme de commerce dont on sait qu’il va connaître une expansion considérable dans les années à venir. Ce guichet web unique, dont la vocation est de centraliser le règlement des litiges à la consommation, sécurisera les consommateurs, en créant un moyen de recours facile et rapide. De même, il bénéficiera aux PMEs et aux petits commerçants qui n'ont actuellement pas automatiquement les moyens ni la capacité administrative nécessaire à traiter ces litiges. Disponible dans les 27 langues de l'UE, gratuit et soumis aux impératifs de la protection des données en ligne, cet outil remplace de manière adéquate les anciens mécanismes REL disséminés et incomplets et accompagne le développement du marché numérique européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette décision, qui est un élément essentiel à la mise en place du Marché unique européen. Ce règlement est avant tout un moyen plus pratique et beaucoup moins coûteux pour les citoyens européens de faire une réclamation au moyen de cette plate-forme Internet. Il m'a donc semblé logique de soutenir cette décision, qui permet une meilleure défense du consommateur européen et correspond à mon engagement d'appuyer la mise en place d'un marché unique répondant à l'idée de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Üdvözlöm az európai online vitarendezési platformot („OVR-platform”) és a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvet (AVR-irányelv), amely révén olyan interaktív weboldalt hoznának létre, amely a valamely tagállamban letelepedett kereskedő és a másik tagállamban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó számára áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban keletkezett szerződéses viták peren kívüli rendezését szolgálná. Az interaktív weboldal az EU összes hivatalos nyelvén, ingyenesen elérhetővé válna. A peren kívüli megoldás céljából valamennyi fogyasztói, valamint kereskedői (pl. nem fizetés vagy a leszállított áruk átvételének megtagadása) panasz egy alternatív vitarendezési szervezet (pl. választottbíró, békéltető, ombudsman vagy felülbírálati bizottság) elé kerülne. Az OVR-platform azonosítja a jogvita tárgyát, és az AVR-irányelv hatálya alá eső illetékes alternatív vitarendezési szervezeteket kínál fel a feleknek, illetve közli a felekkel az alapvető információkat (díjszabás, nyelvek, eljárás eredményének kötelező vagy nem kötelező jogi ereje stb.). Ezt követően a felek megállapodás útján kiválasztanak egy alternatív vitarendezési szervezetet, amely megkísérli a jogvita 30 napon belüli rendezését, így a vitarendezési eljárást az interneten keresztül, online bonyolítják le. Az interaktív felület mögött online vitarendezési szakértői hálózat dolgozik majd.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por defender a criação de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha que permitirá que consumidores e comerciantes possam resolver extrajudicialmente determinados litígios. É necessário garantir, atendendo às transações transfronteiriças, que esta plataforma funcione corretamente em qualquer combinação linguística.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The online consumer dispute resolution will provide a multi-lingual platform which directs submitted disputes to the most appropriate alternative dispute resolution entity. It will also keep parties informed regarding the information required, timescales and whether any decision is binding. This will be important for protecting consumers in Wales, which is why I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão vem propor a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha, a qual assume a forma de um sítio Web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. Muitas destas questões inundam hoje os tribunais dos Estados-Membros e não têm particular complexidade jurídica, nem importância económica, e podem ser dirimidas através de modos alternativos de resolução de litígios que se revelem mais eficazes e menos complexos. É por isso de saudar todas as iniciativas nesse sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia (UE) é composta por 500 milhões de consumidores, a maioria dos quais possui acesso às novas tecnologias da informação. O setor empresarial global, conhecedor das potencialidades do mercado em linha, tem aumentado o seu leque de ofertas beneficiando do facto de ser mais cómodo para os compradores e de praticar preços mais baixos. Contudo, este potencial económico está subaproveitado e pode ajudar ao crescimento da economia e à criação de emprego se houver um aumento da procura. Para tal, é necessário elevar a confiança dos cibernautas assegurando maior segurança nestas transações. De acordo com os dados fornecidos pelo Centro Europeu do Consumidor (CEC), as fraudes na net são cada vez mais, o que corresponde ao aumento das vendas. A criação de uma plataforma supranacional que resolva os conflitos de consumo de uma forma célere e de baixo custo é uma medida excelente que, no futuro, deverá abranger todos os serviços prestados em linha e não beneficiar apenas os consumidores. Congratulo-me com a aprovação deste regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a resolução de litígios de consumo em linha que vai contribuir para aumentar a confiança dos consumidores e tornar a resolução dos conflitos muito mais cómoda, rápida e barata.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O projeto de proposta da Comissão visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha (plataforma de ODR). Este mecanismo assume a forma de um sítio Web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da UE. Há inequivocamente aspetos positivos nesta proposta e a tentativa de colmatar uma falha hoje existente. Ela deve todavia ser avaliada conjuntamente com o projeto de proposta de uma diretiva relativa à resolução alternativa de litígios de consumo (Diretiva RAL), muito embora não se coloquem aqui as disposições gravosas relativamente à soberania das instâncias judiciais nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Cieľom návrhu Komisie je zriadenie európskej platformy riešenia sporov online („platforma RSO“). Pôjde o interaktívnu webovú stránku, ktorá spotrebiteľom a obchodníkom ponúkne jednotné miesto na mimosúdne riešenie určitých sporov – zmluvných sporov vyvstávajúcich z cezhraničného online predaja tovaru alebo poskytovania služieb obchodníkom so sídlom v jednom členskom štáte spotrebiteľovi so sídlom v inom členskom štáte. Platforma bude bezplatná a dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Predkladaný návrh smernice má za cieľ zlepšiť možnosti nápravy pre spotrebiteľov zabezpečením toho, aby sa všetky sťažnosti spotrebiteľov mohli predkladať subjektu ARS (napr. rozhodcovi, zmierovateľovi, ombudsmanovi alebo rade pre sťažnosti) pre mimosúdne riešenie. Platforma umožní stranám a subjektu ARS realizovať postup riešenia sporov online. Sieť sprostredkovateľov RSO bude zriadená na podporu riešenia sporov, ktoré budú postúpené platformou RSO.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A határokon átnyúló vásárlás lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy az EU belső piacán a lehető legjobb üzletet köthessék. Az online vásárlás révén ez még könnyebben megvalósítható. Ugyanakkor néha problémák adódhatnak: gond lehet például a vásárolt termékekkel vagy a szállítással. A bonyolult, költséges és időigényes jogi eljárások elkerülése érdekében az Európai Parlament most könnyebbé teszi az uniós fogyasztók számára, hogy éljenek az igazságszolgáltatáshoz való jogukkal.. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az európai fogyasztók biztonságban érezzék magukat, amikor árukat vagy szolgáltatásokat vásárolnak az egységes piacon, és ne szembesüljenek további esetleges kockázatokkal. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy biztosítani kell azt, hogy azon fogyasztók, akik részesedni kívánnak az egységes piac nyújtotta lehetőségek előnyeiből, számos hatékony és hatásos jogorvoslati eszközre támaszkodhassanak.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Wzmocnienie zaufania konsumentów do jednolitego rynku to ważny cel. Dzięki realizacji tego celu konsumenci zyskają poczucie bezpieczeństwa i rzeczywistej ochrony, dokonując zakupów produktów czy usług w Unii Europejskiej. W dobie tak szybko rozwijającego się internetu rozstrzyganie sporów również musi przejść na nowy poziom rzeczywistości wirtualnej. Właśnie w tym obszarze konsumenci napotykają wiele barier, które niniejsza propozycja ma na celu usunąć. Jedną z takich kwestii jest rozstrzyganie sporów, które wydaje się konsumentom skomplikowane szczególnie wówczas, kiedy napotykają problem, dokonując zakupów produktów z innych państw członkowskich przez internet. W takiej sytuacji bariera językowa czy nieznajomość przepisów danego państwa powoduje często, że konsumenci nie mają zaufania do tego typu transakcji i rezygnują z dokonywania zakupów w ten sposób. Poparłam rozporządzenie o internetowym rozstrzyganiu sporów (ODR), gdyż umożliwi ono konsumentom rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą we własnym języku dzięki wprowadzeniu platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która będzie wyposażona w program tłumaczeniowy. Dzięki tej bezpłatnej platformie cały proces rozstrzygania sporu będzie odbywał się on-line, co uczyni go szybszym i skuteczniejszym niż postępowanie sądowe. Niniejsza propozycja jest bardzo ważna dla rynku wewnętrznego, gdyż poprawi jego funkcjonowanie w tak dynamicznie rozwijającym się sektorze, jakim jest handel elektroniczny, przyczyniając się tak do wzrostu gospodarczego, jak do większego bezpieczeństwa konsumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Increased trade online inevitably means an increase in potential disputes. Online trading is often, by its nature, cross border, and Europe’s consumers must be able to use the internet to shop with confidence. I therefore welcome the proposed ODR platform.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui. Šiuo teisės aktu nutarta įkurti Europos Komisijos prižiūrimą tinklalapį, kuriame bus galima visomis ES kalbomis pateikti elektroninį skundą dėl internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Čia bus galima užpildyti standartinę skundo formą ir pasirinkti tinkamiausią ginčo sprendimo schemą. Kiekvienas ginčo sprendimo etapas bus matomas internete, o informacijos perdavimą saugos ES duomenų apsaugos taisyklės. Vartotojai ir prekybininkai, ypač smulkieji, jaučiasi nesaugiai dėl prekybos internetu, nes nežino, kur kreiptis iškilus sunkumams. Tad šis naujasis reglamentas turėtų suteikti jiems reikiamo pasitikėjimo pirkti ir parduoti visoje ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es Eiropas Parlamenta plenārsesijā atbalstīju Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē, jo uzskatu, ka patērētājiem ir jābūt iespējai viegli un ātri atrisināt strīdus, kas radušies starp pircēju un pārdevēju, veicot pirkumus internetā. Līdz šim Eiropas Savienībai nebija vienotas sistēmas šādu strīdu atrisināšanai ārpustiesas kārtībā, bet tagad pircējam, kas nebūs apmierināts ar iegādāto preci vai pakalpojumu, būs iespēja izmantot internetā īpaši izveidotu tiešsaistes platformu strīdu izšķiršanai. Tā darbosies bez maksas visās Eiropas Savienības valodās, un ar tās palīdzību pircējs varēs aizpildīt standartizētu sūdzības veidlapu, kas tiks novērtēta un novirzīta tālāk uz piemērotāku strīda izšķiršanas shēmu. Līdz ar to tagad strīdus varēs efektīvi atrisināt arī gadījumos, kad pircējs ir iegādājies preci vai pakalpojumu kādā citā ES dalībvalstī. Jaunā sistēma, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, paredz objektīvu un pārredzamu strīdu izšķiršanu 90 dienu laikā. Šāds strīdu risināšanas mehānisms kopumā būs daudz lētāks un ļaus ietaupīt līdzekļus Latvijas patērētājiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. − Podporuji tuto zprávu, která vytváří prostředí pro on-line řešení sporů. Navrhované prostředí bude mít podobu interaktivní internetové stránky, která bude fungovat jako jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří se snaží o mimosoudní vyřešení sporu, jenž vznikl v souvislosti s transakcí přeshraničního elektronického obchodu. Celý proces bude umožněn prostřednictvím elektronického formuláře ve všech úředních jazycích EU a využívání této služby bude bezplatné. Obecně dnes spotřebitelé mají největší obavu z toho, jak řešit případné spory s obchodníkem, který jim distančním způsobem prodal zboží a službu. Pokud takovýto spor probíhá v rámci členského státu, tak zde jsou již spotřebitelé dostatečně edukováni v tom, jak své spory řešit. Problémy však přetrvávají v případě přeshraničního elektronického obchodu. A právě toto prostředí pro on-line řešení sporů má potenciál odstranit obavu spotřebitelů nakupovat zboží v e-shopech přeshraničním způsobem a v konečném důsledku tak snad dokáže rozhýbat elektronický obchod, rozšířit nabídku zboží a služeb a zvýšit konkurenční prostředí v elektronickém nakupování.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione del collega Thun und Hohenstein sulla modalità di procedura per la risoluzione delle controversie online dei consumatori. Il progetto di proposta, infatti, vuole istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR). Si tratta di un sito web interattivo che offre a consumatori e utenti un unico punto di accesso per la composizione extragiudiziale di determinate controversie. È uno strumento, a mio avviso, che semplifica l’attività di chi acquista e vende online e si trova di fronte a comportamenti di dubbia liceità o suscettibili di contenzioso. Di fronte ad uno scenario in continua evoluzione e ad un settore, come quello dell’e-commerce, in completa espansione, rivolgere attenzione anche a questo aspetto del commercio online è segno di grande interesse per la tutela dei consumatori e degli utenti in generale.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce règlement, car il garantira la possibilité pour les consommateurs, partout dans l'Union européenne, d'introduire une réclamation grâce à des procédures moins coûteuses, plus rapides et simplifiées. Le Parlement européen est parvenu à garantir que ce règlement s'appliquera à l'ensemble des litiges concernant la vente en ligne, quel que soit le lieu d'implantation du vendeur, ce qui protègera efficacement les consommateurs. Ces derniers pourront en effet déposer une réclamation sur une plateforme en ligne, mise en place et gérée par la Commission européenne, accessible via le portail "Votre Europe". Dans un souci de gain de temps, toutes les étapes de la réclamation pourront être traitées en ligne. La plateforme de règlement des litiges en ligne permettra d'obtenir un formulaire standard de réclamation et comportera une fonctionnalité de traduction en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The Commission’s draft proposal aims at establishing a European Online Dispute Resolution platform ‘ODR platform’. It will be an interactive website offering consumers and traders a single point of entry for out of court resolution of certain disputes – contractual disputes arising from the cross-border online sale of goods or the provision of services by a trader established in a Member State to a consumer resident in another Member State. The platform will be free of charge and available in all official languages of the EU. The proposal has to be looked at in conjunction with the draft proposal for a directive on alternative dispute resolution for consumer disputes (‘ADR Directive’). This draft directive aims at enhancing redress for consumers by ensuring that all consumer complaints can be submitted to an ADR entity (e.g. arbitrator, conciliator, ombudsman or complaints board) for out of court resolution. Upon agreement between the parties on which ADR shall treat the complaint, the platform will automatically transmit the complaint to that ADR entity, which will seek to resolve the dispute within 30 days. The platform will enable the parties and the ADR entity to conduct the dispute resolution procedure online. A ‘network of ODR facilitators’ will be established to support the resolution of disputes.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Abbiamo dato il nostro convinto sostegno a questa relazione che mira ad istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online, ovvero un sito web interattivo, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali UE, in grado di offrire a consumatori e professionisti un unico punto d'accesso per la composizione extragiudiziale di determinate controversie. Accogliamo positivamente il fatto che la proposta di regolamento si applichi non solo ai reclami presentati dalla clientela ma anche a quelli presentati dai professionisti. Deploriamo che la proposta di regolamento originaria si applicherebbe soltanto alle controversie inerenti a beni venduti o a servizi prestati online a livello transfrontaliero, puntiamo quindi ad una soluzione più ambiziosa: estenderne l'ambito di applicazione anche alle controversie online a livello nazionale, in quanto per i consumatori spesso è difficile appurare se stanno acquistando beni e servizi transfrontalieri al momento di effettuare una transazione online. Infine, per garantire che il Parlamento europeo svolga il proprio ruolo di vigilanza a beneficio dei consumatori, proponiamo di sostituire con atti delegati le competenze esecutive richieste dalla Commissione relativamente i) alle funzioni della piattaforma, ii) alle modalità di collaborazione tra gli assistenti ODR e iii) alle modalità del modulo di reclamo elettronico.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du règlement en ligne des litiges de consommation pour la mise en place d'une plateforme européenne au service des citoyens européens. Ces textes importants sont une réalisation concrète du projet européen à travers le marché unique. Les achats en ligne se développent et offrent de nouvelles perspectives pour les consommateurs européens qui achètent de plus en plus de produits en dehors de leurs frontières nationales. Ainsi, 30% des consommateurs ont effectué un achat en ligne au cours des trois derniers mois. La nouvelle règlementation européenne créera une plateforme en ligne où sera disponible un formulaire standard dans toutes les langues de l'Union européenne ainsi qu'un guide à l'attention des acheteurs pour les aider à trouver la solution la plus adéquate. Le formulaire, accessible via le portail «l'Europe est à vous», sera traité par la plateforme et dirigera les acheteurs vers le système de règlement des litiges le plus approprié. La mise en place d'un guichet unique constitue un outil important au service des citoyens qui facilitera la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias e Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. O projeto de proposta da Comissão visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha ("plataforma de ODR"). Este mecanismo assume a forma de um sítio Web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da UE. Ainda que não sejamos contra a ideia geral dos mecanismos de disputas, existem várias lacunas nesta proposta, por isso, abstivémo-nos.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della proposta di regolamento sull´ODR (risoluzione delle controversie online per i consumatori) perché condivido con convinzione la promozione di un accesso più diretto ed efficace alla risoluzione delle controversie fra i consumatori e le imprese. Il regolamento ODR è, infatti, uno strumento di evidente semplificazione della vita del consumatore. Rappresenta un ponte di contatto diretto tra le imprese e i consumatori, i quali disporranno di uno strumento online per la risoluzione delle controversie anche a carattere transfrontaliero. Inoltre, ritengo che il regolamento rappresenti una svolta per consolidare la fiducia nel Mercato Unico Europeo e uno strumento innovativo e rapido per la risoluzione di controversie in via extragiudiziale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A presente proposta visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha. Este mecanismo assume a forma de um sítio Web interactivo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da UE. Este é um passo importante para a solução de litígios menores que muitas vezes são impeditivos de um correto desenvolvimento do mercado interno. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe porque, pese a incluir modificaciones legislativas orientadas a mejorar los derechos de los consumidores, incluye aspectos como la profundización del mercado único en aras de la competitividad. El informe profundiza en aspectos y problemáticas de reciente aparición con la difusión masiva de la compra y las actividades comerciales a través de Internet. Recoge puntos interesantes para facilitar la resolución de litigios contractuales en este tipo de comercio, así como el desarrollo de plataformas para facilitar el acceso a la información por parte de los consumidores, especificación del imperio de esta normativa en transacciones comerciales digitales en el interior de los Estados miembros, etc. Todos esos aspectos pretenden mejorar las garantías de los consumidores a través de Internet, pero me resulta imposible compartir los intereses de la extensión del mercado único y de la competitividad en el mismo de manera que se justifique la destrucción de los sistemas productivos de países menos competitivos. Por esto me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – À une époque où l'Internet est au devant de la scène dans bien des domaines, cette proposition me semble tout à fait légitime. Elle vise à établir une plateforme en ligne ayant pour objectif d'aider les consommateurs et les professionnels à régler des litiges en matière contractuelle nés de la vente en ligne de biens ou de services d'un États membre à un autre. En consultant ce site web gratuit, les deux parties du litige se verront indiquer quels recours s'offrent à elles. Certes, il aurait été intéressant que le champ d'application de cette plateforme soit étendu aux litiges nationaux, néanmoins, il s'agit déjà d'un bon début. Ce site web sera synonyme de gain d'argent, de gain de temps et renforcera les voies de recours. Voter pour cette proposition de règlement en ligne des litiges de consommation, c'est faire un premier pas dans la direction d'un outil très prometteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The launch of an online dispute resolution platform will support consumers seeking redress via alternative dispute resolution and will make out of court redress easier for consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Prinzipiell mag die Errichtung einer kostenlosen interaktiven Website in allen EU-Amtssprachen als zentrale Anlaufstelle für Verbraucher und Unternehmer zur außergerichtlichen Beilegung vertraglicher Streitigkeiten eine gute Idee sein. Dieses auf Freiwilligkeit basierende System wird indes nicht ausreichen, um den Rechtsschutz für Verbraucher nachhaltig zu verbessern. Ich habe in diesem Sinne abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už pranešimą dėl vartotojų ginčų elektroninio sprendimo, kuriuo siekiama sukurti ginčų elektroninio sprendimo platformą. Šis dokumentas glaudžiai susijęs su Direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kurį neseniai svarstėme. Sveikintina, jog pranešime nurodomi konkretūs terminai per kuriuos turėtų būti išsprendžiamas ginčas, teisiškai privalomas ar ne procedūros rezultato pobūdis ir t. t. Tinkamas vartotojų apsaugos užtikrinimas turi būti nuolatinė siekiamybė. Tai ne tik skatina vartotojus ginti savo teises, bet tiek gamintojai, tiek paslaugų teikėjai skatinami nepiktnaudžiauti ir teikti į rinką kokybiškas prekes ir paslaugas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Presidente, ho votato a favore di questa risoluzione perché sono convinto che il testo costituisca un messaggio forte che va nella direzione di proteggere il consumatore nelle dispute transfrontaliere. Per risolvere le controversie sulle vendite online, il regolamento introduce una piattaforma web in tutte le lingue dell'UE, gestita dalla Commissione europea e accessibile sul portale "Your Europe". La piattaforma offrirà moduli di reclamo standard e consigli per gli acquirenti per scegliere il regime di risoluzione più appropriato per la loro controversia. Se vogliamo il Mercato unico, dobbiamo partire dall'uniformazione dei diritti dei consumatori europei, salvaguardando le differenti identità linguistiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai pateiktai pozicijai. Efektyviai funkcionuojantis elektroninis vartotojų teisių gynimo mechanizmas užtikrins gerai veikiančią vartotojų teisių apsaugos sistemą ES ir nacionaliniu lygiais. Visų pirma, turi būti panaikintos visos kliūtys spręsti ginčus, susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu prekių pardavimu, ir užtikrintas paslaugų teikimas elektroninėmis priemonėmis. Šios priemonės turi būti tiesiogiai nukreiptos į konkretaus asmens jau pažeistų teisių apgynimą ir reikalavimų patenkinimą. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimo mechanizmas turi būti lengvai prieinamas ir nemokamas. Nustatomos taisyklės turėtų būti pakankamai lanksčios. Manau, kad tinkamas procedūrų veikimas suteiks naudą ne tik vartotojams, bet ir paskatins internetinės prekybos plėtrą, suteiks verslui naujas galimybes ir padės augti ekonomikai.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Avere differenti possibilità procedurali per la risoluzione delle controversie per i consumatori offre la possibilità di velocizzare garantendo comunque il sistema della risoluzione delle controversie. I testi sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori nonché le risoluzioni normative rendono le condizioni per un accordo più veloci ed efficaci sia per il consumatore, che ha maggiore flessibilità potendosi accordare direttamente con la controparte, sia per le imprese, che hanno cosi la possibilità di salvaguardare i propri interessi, lontane da una potenziale cattiva pubblicità. Passando per vie extragiudiziali si snelliscono quindi le procedure e si offre un servizio maggiore al cittadino in grado di risolvere da solo una situazione attraverso il mezzo tecnologico. Si aggiungono la trasparenza e il risparmio che derivano dall'applicazione di una normativa di questo genere.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − EU consumers who have disputes with traders over goods or services will now be able to use cheap, fast and fair mediation to settle them, rather than lengthy court cases as in the past. The online consumer dispute resolution enables customers with complaints to handle these matters either online or in a shop, across borders or in their own country. It is true that some EU Member States have already adopted alternative dispute resolution (ADR) schemes, which have not yet been fully taken into consideration because of a lack of awareness by consumers, patchy coverage or overloading. I voted in favour of this resolution because of its three-fold approach which appears to provide ways to overcome the aforesaid obstacles by: a) requesting the creation of a robust framework of appropriate ADR bodies for all business sectors so as to overcome the patchy coverage of ADR; b) increasing awareness of existing ADR procedures for both traders and consumers; requesting that traders provide relevant information on their websites and documentation; c) harmonising the criteria that should be met, by enabling consumers throughout the EU to have access to high-quality, impartial, independent, fair and transparent ADR procedures.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση που αφορά το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών. Ο αυξανόμενος όγκος πωλήσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σήμερα αλλά και η περαιτέρω αύξηση που αναμένεται να παρουσιάσει τα επόμενα χρόνια καθιστούν απαραίτητη την καθιέρωση ενός πλαισίου για την εξωδικαστική επίλυση ορισμένων διαφορών που ανακύπτουν από τη διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Η πλατφόρμα, την οποία η ΕΕ σκοπεύει να θέσει σε λειτουργία, θα είναι ανοιχτή και οι υπηρεσίες της θα παρέχονται χωρίς χρέωση, θα είναι δε διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Παράλληλα, σε δεύτερο χρόνο προβλέπεται και η δημιουργία ενός δικτύου μεσολαβητών, για να υποστηρίζει την επίλυση των όποιων διαφωνιών προκύπτουν. Ασφαλώς οι υπηρεσίες αυτές τίθενται υπό περιορισμό για θέματα προστασίας δεδομένων και, με βάση της βελτιώσεις που πρότεινε το Κοινοβούλιο, θα κοινοποιούνται στους συμβούλους καταναλωτών μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, por considerar ser necessária a existência de uma plataforma online europeia que permita a resolução de litígios resultantes de transações efetuadas no espaço do mercado único europeu. Esta modalidade de resolução de problemas permite uma maior acessibilidade a todos os cidadãos europeus, qualquer que seja o seu Estado-Membro, em situações comerciais nas quais se apercebam de que os seus direitos não foram respeitados e não pretendem resolver tal situação judicialmente. A concluir, considero muito importante este mecanismo porque defende os cidadãos europeus através de um acesso fácil, rápido e eficiente a uma plataforma que permitirá a resolução de litígios.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il progetto di proposta della Commissione mira a istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR) attraverso l'istituzione di un sito web interattivo che possa offrire a consumatori e professionisti un unico punto d'accesso per la composizione extragiudiziale di determinate controversie riguardo la fornitura di servizi online. Ritenendo necessario assicurare che l'interfaccia tra i consumatori e la piattaforma (ovvero il modulo di reclamo elettronico) sia adeguata alle esigenze della clientela e di facile impiego, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Nella tornata di Strasburgo abbiamo votato la relazione dell'on. Gräfin von Thun und Hohenstein che mira a istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR). Si tratterà di un sito web interattivo che offre a consumatori e professionisti un unico punto d'accesso per la composizione extragiudiziale di determinate controversie, ad esempio controversie connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online da parte di un professionista stabilito in uno Stato membro a un consumatore residente in un altro Stato membro. La piattaforma sarà gratuita e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. I consumatori e i commercianti, in particolare quelli più piccoli, si sentono insicuri sul commercio elettronico transfrontaliero, perché non sanno a chi rivolgersi nel caso incontrassero un problema. L'ODR darà loro la fiducia per comprare e vendere in tutta l'Unione europea. Questo rende l'ODR una pietra miliare per il rilancio del mercato unico.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Actuellement, de nombreux consommateurs et professionnels hésitent à acheter ou à vendre sur Internet parce qu'ils craignent de ne pas savoir à qui s'adresser en cas de problème. Or les organes compétents pour régler à l'amiable ce type de litiges sont disséminés et incomplets dans l'UE. En outre, si la moitié d'entre eux offrent aux consommateurs la possibilité de déposer leur réclamation en ligne, très peu leur permettent d’y effectuer l’intégralité de la procédure. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de ce règlement : il prévoit la création d'une plateforme qui offrira aux consommateurs et aux professionnels un guichet unique pour le règlement extrajudiciaire de leurs litiges en ligne, et leur permettra de trouver facilement l'organe de règlement extrajudiciaire de litige le plus adapté à leur cas. Par ailleurs, la possibilité d'effectuer l'intégralité de la procédure en ligne via la plateforme, pour ceux qui le souhaitent, permettra de faire gagner du temps aux parties et de simplifier la communication entre elles. Nous avons enfin prévu que la plateforme fournisse un modèle de réclamation électronique ainsi qu'une traduction numérique, et que les informations échangées y soient protégées selon les règles européennes relatives à la protection des données et à la vie privée.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In essence, the Directive aims to address the three most significant and persistent barriers hindering consumers and traders from accessing a well-functioning alternative dispute resolution entity. Firstly, ADR coverage continues to be patchy at both the sectoral and geographical level. Secondly, many consumers and traders are simply unaware of, or have insufficient information on, the advantages of using alternative dispute resolution mechanisms. Finally, even where ADR systems exist, they vary greatly in quality and often do not meet the quality principles laid down by the Commission’s recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − La creazione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online gratuita e multilingue deve essere considerata la risposta più efficace alle esigenze specifiche di un numero di cittadini europei costantemente in crescita. Attraverso un sito web interattivo sarà possibile offrire a consumatori e professionisti un unico punto d'accesso per la composizione extragiudiziale di determinate controversie, rafforzando i mezzi di ricorso attualmente disponibili e assicurando che tutti i reclami possano essere inoltrati ad un unico organismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση, καθώς θεωρώ ότι οι προτάσεις που διατυπώνονται συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότερη επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής τόσο στις διασυνοριακές όσο και στις εγχώριες συναλλαγές καθώς και η πρόταση για διασφάλιση της παροχής ουσιαστικής βοήθειας στους καταναλωτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρίνονται ιδιαιτέρως θετικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho votato in maniera favorevole in quanto lo scopo di questa proposta legislativa della Commissione europea è quello di istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online che possa offrire a consumatori e operatori economici un unico punto d'accesso (web) per la composizione extragiudiziale di controversie relative alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online. Il Regolamento si applicherà per le transazioni fatte con un operatore economico stabilito in uno Stato membro dell'Unione. Tale strumento sarà gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La pratica dell'e-commerce è ormai diffusa capillarmente in tutti i paesi dell'Unione europea, per tale motivo è stata necessaria una regolamentazione della compravendita online, la cui ultima frontiera sarebbe l'istituzione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online. Quest'ultima permetterebbe sia ai consumatori, sia ai professionisti di risolvere più agevolmente le eventuali controversie, tramite un meccanismo in base al quale le parti, residenti in due diversi Stati Membri, potranno scegliere l'organismo ADR competente in materia, che dovrà occuparsi del riscorso e al quale saranno inviate tutta la documentazione necessaria a comporre la controversia entro 30 giorni (termine probabilmente prorogato a 90 giorni). Il progetto sarebbe altresì più completo se si prevedesse la possibilità di estendere la pratica anche a livello nazionale e non soltanto transfrontaliero. Considerandola una misura fondamentale per una completa tutela del consumatore, ma allo stesso tempo anche dei professionisti, esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Egy európai online vitarendezési platform (OVR) létrehozása a peren kívüli viták hatékony megoldását segítené elő. Az OVR platform kiegészítené a más alternatív vitarendezési szervezeteket, valamint csökkentené a panaszok kezelésének határidejét. Meggyőződésem azonban, hogy a tervezett rendszer csak akkor tudja elérni ezeket a célokat, ha az átfogó, a határokon átnyúló és a belföldi ügyletekre egyaránt kiterjed, ugyanakkor használata egyszerű, hatékony és fenntartja az igazságszolgáltatáshoz való jogot, azaz nem fosztja meg a fogyasztókat azon joguktól, hogy bírósághoz fordulhassanak jogorvoslatért.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), in writing. − I salute this report as it represents an important step forward to encourage e-commerce and to make both consumers and traders more confident of developing transactions online. It is especially reassuring for small traders and consumers to know that they will find support in the event of a problem through an online dispute resolution system.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à mettre en place un site web interactif offrant aux consommateurs et aux professionnels un guichet unique pour le règlement extrajudiciaire des litiges en matière contractuelle, nés de la vente de biens ou de la fourniture de services transfrontalières en ligne par un professionnel établi dans un État membre à un consommateur résident dans un autre État membre.

Il faut en effet renforcer les voies de recours à la disposition des consommateurs en permettant que leurs réclamations soient soumises à un organe de REL (autorité d'arbitrage, conciliateur, médiateur ou chambre de recours) en vue d'un règlement extrajudiciaire. Je soutiens en particulier la mise à disposition, dans chaque secteur de l'économie, des systèmes volontaires de REL propres à faciliter l'accès des consommateurs aux voies de recours et leur mise en œuvre.

Par ailleurs, je me félicite du fait que la proposition de règlement s'applique aux réclamations émanant des consommateurs, mais aussi des professionnels.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O novo pacote de resolução de litígios de consumo em linha (online) permitirá que os consumidores europeus possam submeter as suas queixas de forma mais barata, rápida e desburocratizada. A adoção do presente pacote legislativo constitui ainda uma das várias medidas com vista ao aperfeiçoamento do mercado único europeu. Será criado um sítio web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios. A utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da UE. Este mecanismo de resolução de disputas assumirá um papel fundamental, quer para consumidores, quer para os comerciantes, uma vez que se aplicará a todas as transações eletrónicas, independentemente de onde esteja localizado o vendedor. Face às vantagens que tal plataforma traz para os consumidores europeus ao proteger os seus interesses, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Die Verordnung über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Rechtssicherheit von Konsumentinnen und Konsumenten. Immer mehr Menschen tätigen Käufe im Internet, und oft sind diese auch grenzüberschreitend. Bei Streitigkeiten mit HändlerInnen, die sich aus solchen Käufen ergeben können, ziehen die KundInnen meist den Kürzeren. Darum ist es notwendig, eine Möglichkeit für VerbraucherInnen zu schaffen, eine außergerichtliche Streitbeilegung online in Anspruch zu nehmen und sich darüber informieren zu können. Die Verordnung schafft eine europäische Plattform genau für solche Fälle.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Einführung einer Plattform für Online-Streitbeilegung ist in Zeiten einer starken Zunahme des grenzüberschreitenden Online-Verkaufs von Waren und der Online-Bereitstellung von Dienstleistungen sehr zu befürworten. Besonders positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass das System sowohl für Verbraucher, als auch für Unternehmer gilt. Es leistet einen wichtigen Beitrag zu einem Europa des freien Warenverkehrs und erleichtert den Zugang durch Kostenfreiheit und Verfügbarkeit in allen Amtssprachen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), schriftlich. Dieses Gesetz ist endlich einmal ein schönes Beispiel für sinnvolle EU-Tätigkeit: Beim Erwerb von Waren und Dienstleistungen stoßen wir Verbraucher gelegentlich auf Probleme: Ein Verkäufer weigert sich, einen kaputten Laptop trotz Garantie zu ersetzen, oder ein Reiseunternehmen zahlt den Preis für eine misslungene Reise nicht zurück. Derartige Probleme sind noch schwieriger zu lösen, wenn der Käufer in einem anderen EU-Land oder im Internet etwas erwirbt. Dagegen rechtliche Schritte einzulegen, scheint häufig aussichtslos zu sein. Dabei haben Unternehmen durchaus auch ein Interesse daran, sich schnell mit dem Verbraucher zu einigen, um ihren Ruf zu wahren. Die EU hilft: Wer als Verbraucher in der EU eine Beschwerde über Waren oder Dienstleistungen gegen den Verkäufer hat, kann bald auf eine günstige, schnelle und faire außergerichtliche Streitschlichtung setzen, und zwar unabhängig davon, ob sie online oder offline, zu Hause oder im Ausland einkaufen. In einzelnen Mitgliedstaaten bzw. Regionen gibt es so etwas schon, aber die Wenigsten wissen davon. Bei uns in Deutschland gibt es das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl. Nun soll es solche Einrichtungen zur alternativen Streitbeilegung flächendeckend geben, die EU-weite Standards einhalten. Für Beschwerden bei Online-Käufen soll ab 2015 zusätzlich eine Online-Plattform in allen EU-Sprachen mit Standard-Beschwerdeformularen eingerichtet werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich ma na celu stworzenie tzw. europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Jednakże aby można było korzystać z takich rozwiązań, musi powstać specjalna strona internetowa, która stanowić będzie jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców. Służyć ma ona rozstrzyganiu – bez udziału sądu – sporów o charakterze umownym powstałych w związku z transgraniczną internetową sprzedażą towarów lub świadczeniem usług przez przedsiębiorcę, który ma siedzibę w jednym państwie członkowskim, na rzecz konsumenta mieszkającego w innym państwie członkowskim. Korzystanie z tej platformy ma być nieodpłatne. Takie rozwiązanie niewątpliwie przyczyni się do uproszczenia oraz skróci czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sporów.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O projeto de proposta da Comissão visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha ("plataforma de ODR"). Este mecanismo assume a forma de um sítio Web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A proposta deve ser avaliada conjuntamente com o projeto de proposta de uma diretiva relativa à resolução alternativa de litígios de consumo ("Directiva RAL"). Este projeto de diretiva visa promover os recursos para os consumidores, assegurando que todas as suas queixas podem ser apresentadas a uma entidade de RAL (por ex., um árbitro, conciliador, provedor ou comissão de reclamações) para que seja encontrada uma resolução extrajudicial. Embora não estejamos de acordo que exista uma transferência dos poderes ao nível da resolução de disputas comerciais para entidades supranacionais, pensamos que este mecanismo pode ter utilidade prática para os consumidores desde que não se sobreponha a legislações nacionais que, podem, inclusive, defender melhor os consumidores.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat