Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2116(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0401/2012

Texte depuse :

A7-0401/2012

Dezbateri :

PV 11/03/2013 - 19
CRE 11/03/2013 - 19

Voturi :

PV 12/03/2013 - 10.7
CRE 12/03/2013 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0074

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg Ediţie revizuită

11.17. Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Francesca Barracciu (S&D). - Signor Presidente, pochi mesi fa la Commissione europea ha adottato la proposta di direttiva sulle cosiddette "quote rosa"; non mi piace il termine, preferisco "democrazia paritaria".

La discussione, il voto e l'approvazione di quel provvedimento saranno un utile banco di prova per verificare la buona volontà di questo Parlamento, della Commissione e soprattutto degli Stati membri per contribuire all'eliminazione di quegli stereotipi che ancora colpiscono moltissime donne nella loro carriera professionale e che in questa risoluzione, che ha avuto il mio voto positivo, abbiamo identificato.

Tuttavia, lasciano sconcertate le notizie secondo le quali una donna importante e potente, la Cancelliera tedesca, si scaglia contro la possibilità delle cosiddette "quote rosa" nei consigli di amministrazione, segno che evidentemente il cammino da fare è ancora tanto, soprattutto trattandosi in questo caso di una donna che interrompe un cammino virtuoso nel processo di superamento degli stereotipi nei confronti delle donne. Chiedo anche per tale ragione che, con l'allarme che viene da queste dichiarazioni, si faccia al più presto chiarezza alla luce del sole.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän ajankohtaisen ja tärkeän mietinnön puolesta. Sukupuolistereotypioiden on todettu vaikuttavan esimerkiksi tyttöjen käsityksiin siitä, millaiset alat ovat naisille sopivampia. Tästä syystä naiset ovat aliedustettuja esimerkiksi tieteellisellä ja teknisellä sektorilla.

Menestyäkseen globaalisti EU:lla ei kuitenkaan ole varaa jättää käyttämättä naisten osaamista. Tästä syystä on erittäin tärkeää edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja hyödyntää kaikkien EU-kansalaisten osaamista ja lahjakkuutta sukupuoleen katsomatta. Vain näin EU:lla on mahdollisuus saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja menestyä. Ja tämä on se viesti, joka meidän on välitettävä kaikille jäsenvaltioille ja kaikille toimialoille!

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Madam President, perhaps the Liotard report will be most remembered for eliciting such a protest from enraged EU citizens, who have flooded our e-mail boxes, condemning Parliament’s attempts to ban pornography and censor the Internet. But, while the tone of the report is much more sensible than this – which was somewhat hysterical – it still attempts to adopt powers that are reserved to EU Member State governments.

We all agree that the gender pay gap needs to be closed, that women should not face discrimination in the workplace and that children should definitely not be sexualised. Most of us can even agree that men and women should be encouraged to pursue careers that have not been traditionally assigned to them merely by social conditioning. But when suggestions to improve particular situations take the shape of uniform EU diktats, we must reject overbearing EU interference, no matter how well intentioned. We may well agree with the diagnosis of the problem but, sadly, not the cure suggested by Mrs Liotard.

 
  
MPphoto
 

  Minodora Cliveti (S&D). - Stereotipurile de gen există încă la toate nivelurile societăţii şi la toate grupele de vârstă, determinând adâncirea şi mai accentuată a inegalităţii de gen, limitând, astfel, şi mai mult oportunităţile pe piaţa muncii ale femeilor, în sectoarele specifice dominate de bărbaţi, dar şi întreţinând violenţa împotriva femeilor, făcând din femei obiecte sexuale şi influenţând inegalitatea de gen încă de la vârste fragede.

Susţin propunerea raportoarei de a utiliza Fondul social european de către Comisia Europeană şi statele membre pentru combaterea stereotipurilor de gen, prin învăţarea pe tot parcursul vieţii şi încurajarea fetelor să opteze pentru studii în domenii care nu sunt, în mod tradiţional, considerate feminine. De asemenea, consider că educaţia continuă pentru egalitate la toate nivelurile este o modalitate de eliminare, în timp, a consecinţelor stereotipurilor de gen asupra copiilor de astăzi, adulţilor de mâine.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Podporila som aj túto správu, pretože z môjho pohľadu po viac ako pätnástich rokoch od prijatia Pekinskej deklarácie a akčnej platformy na odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia ženám v aktívnej účasti, sa v oblasti rodových stereotypov a rodovej nerovnosti nedosiahol veľký pokrok. Existuje veľa príkladov v rámci členských štátov EÚ, kde sú stereotypy a rodová nerovnosť stále bežnými problémami. Riešenie tejto otázky preto považujem za prioritnú úlohu jednotlivých členských štátov EÚ.

Očakávam, že EÚ v rámci svojich kompetencií príjme natoľko účinné opatrenia, ktoré pomôžu znížiť riziko, resp. odstrániť negatívne dôsledky rodových stereotypov. Týka sa to predovšetkým oblastí právnych predpisov, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, médií, zamestnávania, odmeňovania. Zároveň očakávam, že Európska únia v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť spracujú potrebné nové ukazovatele v oblasti rodových stereotypov a pre objektívnejšie hodnotenie tejto oblasti aj analytické správy.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - În calitatea mea de raportor din umbră cu privire la acest raport, şi eu, şi grupul meu ne-am abţinut de la votul care s-a dat asupra acestui raport. Fără îndoială, recunoaştem stereotipurile de gen, recunoaştem că ele sunt în educaţie, în viaţa publică, în viaţa privată, inclusiv a unei familii, sunt pe piaţa muncii, dar considerăm că este o greşeală a trata stereotipurile de gen în aceeaşi manieră în care tratăm întreaga problematică de gen.

Sunt câteva domenii care ţin de subsidiaritate: mă refer la legătura foarte clară cu media şi la transpunerea imaginii femeii în media, în artă şi în alte domenii şi în ceea ce priveşte educaţia. Credem că stereotipurile de gen trebuie atacate ca un proiect de educaţie, ca un proiect de civilizaţie şi ca un proiect de cultură. Nu credem că se poate schimba ceva vreodată, în măsura în care adoptăm o lege care să interzică stereotipurile de gen, dar, ca şi tradiţie, ca şi istorie, ca şi cultură, fiecare comunitate are un anumit tip de abordare a relaţiilor sociale şi a relaţiilor dintre sexe.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Nemohla som podporiť správu kolegyne Liotardovej o rodových stereotypoch, hoci súhlasím s viacerými návrhmi predkladateľky. Súhlasím s potrebou bojovať proti násiliu voči ženám, diskriminácii v zamestnaní aj pri vzdelávaní a súhlasím aj s názorom o škodlivosti pornografie. Nemôžem však podporiť radikálne chápanie rodového stereotypu, za ktorý sa už označuje aj všetko to, čo robí ženu ženou. Materstvo, schopnosť pomáhať, starať sa a vychovávať, jednoducho schopnosť každej ženy rozdávať lásku. Prejavy tohto daru každej ženy nie sú stereotypmi, ale faktami ľudskej existencie. Ten, kto tieto fakty popiera, buduje utópiu, v ktorej nežijú matky, ale už len tehotné a dojčiace pracovníčky. A takáto utópia je odsúdená na rýchly zánik.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Înainte să avem pretenţia şi să cerem imperativ să fim susţinute de colegii noştri bărbaţi, ar trebui să ne susţinem între noi, femeile, însă acest lucru nu se-ntâmplă şi voi exemplifica.

Alegerile pentru conducerea partidului din care fac parte au loc la sfârşitul acestei luni. În cursă s-au înscris două femei din două generaţii diferite şi un bărbat. Moral, în opinia mea, ar fi fost ca restul femeilor cu funcţii din partid să susţină una dintre aceste două candidaturi, însă, preşedinta organizaţiei de femei şi prim-vicepreşedinta, care, de altfel, au discursuri feministe înflăcărate, îl susţin pe singurul bărbat aflat în cursă.

Mă întreb: ce fel de organizaţie de femei este aceasta? Dânsele îl susţin pe cel care s-a opus vehement punerii în aplicare a statutului partidului care prevede o cotă de 30% femei la toate alegerile. Mă întreb, de asemenea, cum este posibil ca vicepreşedinta PPE, care a ajuns să fie nominalizată pentru această funcţie datorită susţinerii puternice a unei femei, să îl sprijine tot pe singurul bărbat aflat în cursă.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, que foca a causa de estereótipos de género nas áreas de educação, especialmente nas escolas primárias e secundárias cujas crianças são influenciadas pela perceção de outros jovens e crianças em como homens e mulheres agem. Para além disso, aponta para os estereótipos negativos visualizados nos média e finalmente os estereótipos de género que se encontram presentemente no mundo do trabalho. Sou a favor de uma campanha de sensibilização, tal como sugerido, de modo a informar os empregados sobre as ligações entre diferenças salariais e trabalhos a tempo parcial, o risco de menores pensões quando as mulheres se reformam e finalmente, o resultado de uma atual sub-representação de mulheres na decisão política e económica.

 
  
MPphoto
 
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE), skriftlig. − Den resolution som jämställdhetsutskottet har lagt fram för parlamentet vägde tungt över mig inför denna plenarsession. Nu har vår fullständiga församling röstat bort självreglering i industrin, och en direkt referens till totalt porrförbud i alla medier. Att vi fortfarande refererar till den resolution från 1997 som vill motverka all pornografi i alla medier är dock extremt olyckligt. Pornografi kan rätteligen anses utgöra ett väldigt stort område uttryckssätt, varav vissa driver fram en mindre tungsint och konservativ syn på människors trots allt normala umgänge. Jag har röstat emot resolutionen eftersom jag inte tror att vare sig vi kvinnor eller samhället som helhet skadas av insikten att sexualitet finns, och kan porträtteras i film eller på bild.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Le disparità tra uomini e donne in termini di condizioni socioeconomiche continuano a essere profondamente radicate nella tradizionale suddivisione dei ruoli in base al genere, che attribuisce agli uomini, in via principale, la responsabilità di produrre reddito, mentre alle donne quella di dedicarsi, a titolo gratuito, alla cura della casa e della famiglia. Le donne sono vittime di discriminazioni culturali che non tengono conto della meritocrazia: si laureano con voti più alti rispetto ai colleghi maschi e rappresentano il 60% dei laureati, ma nonostante tutto continuano a subire discriminazioni, sia in termini di accesso alle posizioni apicali, sia in termini di retribuzione salariale. Occorre invertire l'errata percezione culturale che le rende vulnerabili alla discriminazione e alla violenza, anche attraverso un uso responsabile dei mezzi di informazione e delle nuove tecnologie, e innalzare la soglia di partecipazione delle donne al processo decisionale politico ed economico.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report because, despite the EU’s commitments, there is still a gap in legislation on non-discrimination against women and gender equality in the areas of social security, education, media, employment and wages. Women continue to be under-represented in political decision-making at local, national and EU level. Most of all, gender stereotypes and sexism are still prevalent in both political and economic decision-making bodies, with regular instances of sexist remarks and harassment, including some forms of sexual harassment and violence against women. In addition to that, in almost every EU Member State many women continue to carry a disproportionate share of the burden when it comes to raising children and taking care of other dependants. This is due to the persistence of stereotypes which act as a barrier to the sharing of family and domestic responsibilities between women and men and hinders the achievement of equality in the labour market.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La reproduction des stéréotypes liés au genre a une forte influence sur les rôles respectifs des hommes et femmes dans leur quotidien, que ce soit à la maison, sur le lieu de travail ou dans la société. Ce rapport vise à lutter contre les préjugés et les discriminations liés au genre, notamment dans les programmes de télévision, les jeux informatiques, les clips musicaux et les supports de pornographie à destination des jeunes. J'ai voté en faveur de ce rapport qui souligne l'importance de ce phénomène diffus et discriminant en recommandant des mesures dans les média et dans la culture, l'éducation et la formation, sur le marché du travail ou encore dans la prise de décision aux niveaux économique et politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Mais de 15 anos após a Conferência de Pequim sobre os Direitos das Mulheres, os estereótipos de género e as desigualdades entre homens e mulheres continuam a persistir na União Europeia. Estes estereótipos refletem-se nomeadamente numa segregação profissional e num fosso salarial entre homens e mulheres de quase 17%. O reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres deve ser promovido desde a infância através da introdução de programas educativos nas escolas primárias e secundárias. Com este relatório, que apoiei, o Parlamento Europeu apela a Comissão Europeia e os Estados-Membros a desenvolverem políticas de luta contra os estereótipos de género nos domínios da educação, dos média e da publicidade, do mercado de trabalho e nos processos de decisão de carácter económico e político.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione della on. Liotard "sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea". Gli stereotipi di genere nascono anche dalla scarsa presenza femminile in determinate posizioni, ancora percepite come solo "maschili". Solo invertendo tale tendenza si potranno abbattere gli attuali preconcetti che limitano le opportunità e le scelte delle donne in ambito sociale, economico e politico.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – À l'heure où il est de bon ton de prôner l'égalité des sexes, il est temps de cesser de permettre l'utilisation de l'image des jeunes filles et des femmes à des fins de sexualisation de la publicité, mais également tous les stéréotypes liés au marché du travail qui se révèlent être un handicap pour l'accès à l'emploi des femmes.

Nous devons être particulièrement vigilants concernant les programmes de télévision, les jeux informatiques et les clips musicaux. Et vu la profusion des médias mis à notre disposition, nous avions aussi besoin d'un nouveau statut culturel concernant la pornographie chez les jeunes. N'oublions pas non plus que l'élimination des stéréotypes liés au genre passe par une sensibilisation à l'école, impliquant les enseignants et les manuels scolaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Przejawy stosowania stereotypów i dyskryminacji ze względu na płeć są widoczne w mediach, na rynku pracy, w szkolnictwie i w obszarze kultury. Należy przeciwstawiać się tym zjawiskom i promować równość kobiet i mężczyzn tak w sferze publicznej, jak i prywatnej. Szczególnie ważna jest odpowiednia edukacja osób młodych. W zaistniałej sytuacji za wskazane uznałbym organizowanie kampanii informacyjnych upowszechniających wizerunek kobiet w sposób nienaruszający ich godności. Wyrażam nadzieję, iż podejmowane wysiłki przyczynią się do promowania polityki równości płci oraz propagowania takich wartości, jak sprawiedliwość, równość, godność i szacunek wobec każdej osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Na rozdíl od autorky zprávy se nedomnívám, že největším problémem Evropy je převaha mužů v povoláních jako požární ochrana, výroba, stavebnictví, tesařství či v opravárenských a montérských služeb a naopak převaha žen v odvětví péče o děti, konkrétně v porodní asistenci a ve vychovatelství v jeslích. Na rozdíl od autorky zprávy nesouhlasím se zaváděním kurzů na základních a středních školách zaměřených na povzbuzování dětí, aby se rozhodovaly pro povolání, která byla v minulosti považována za typicky mužská nebo ženská. Obávám se, že dalším navazujícím krokem bude zavádění genderových kvót na traktoristky, hornice a možná i zápasnice v řecko-římském stylu. Nedomnívám se, že je zdravé, aby existovaly zvláštní výchovné programy založené na jakékoli formě odlišnosti, ať už se jedná o pohlaví, etnickou nebo náboženskou příslušnost nebo třeba sociální status. Naopak to považuji za nebezpečné, neboť to může být zárodkem nenávisti, násilí, nesnášenlivosti a napětí v mezilidských vztazích i ve společnosti jako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − Zpráva z vlastního podnětu o odstranění genderových stereotypů obsahuje důležité aspekty. Jedním z nich je odstraňování stereotypů ve vzdělávacím procesu. Zpráva vyzývá Komisi a členské státy, aby využívaly prostředky na zatraktivnění pracovních oborů, které zatím jsou považovány jako „typicky mužské“, pro ženy. Zpráva dále vyzývá ke vzdělávání pedagogického personálu v oblasti rovností žen a mužů s cílem odstranění genderových stereotypů ve školách. Velmi důležitá je výzva členským státům, aby nominovaly na úřad evropského komisaře jednu ženu a jednoho muže a tím podporovaly genderové vyvážení při sestavování Komise. A to považuji za zásadní krok směrem k zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích procesech a funkcích a dobrý příklad pro další kroky ve veřejné a možná i soukromé sféře. Proto jsem zprávu podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), schriftlich. Ich habe heute gegen den Bericht Liotard gestimmt, da die Vorschläge hauptsächlich aus Verboten und Zensur bestanden. Geschlechterstereotypen werden allerdings nach dem Verständnis von Liberalen nicht durch Zensur und Verbote überwunden, sondern durch gesellschaftliche Diskussionsprozesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Stereotipurile de gen continuă să influenţeze împărţirea rolurilor între femei şi bărbaţi acasă, la locul de muncă şi în societate în general. Susţin necesitatea unor strategii pe termen lung vizând accesul femeilor în sectoarele de pe piaţa muncii în care sunt subreprezentate, precum şi a unor măsuri mai puternice de conciliere a vieţii profesionale cu viaţa personală, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. De asemenea, Comisia şi statele membre trebuie să garanteze respectarea egalităţii de gen în ceea ce priveşte cerinţele pe piaţa muncii şi potenţialul de angajare al femeilor în diferite profesii şi, totodată, să asigure ca instrument educaţional schimbul de bune practici în materie de egalitate de gen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jürgen Creutzmann (ALDE), schriftlich. Die FDP-Delegation hat heute gegen den Bericht Liotard gestimmt, da die Vorschläge hauptsächlich aus Verboten und Zensur bestanden. Geschlechterstereotypen werden allerdings nach dem Verständnis von Liberalen nicht durch Zensur und Verbote überwunden, sondern durch gesellschaftliche Diskussionsprozesse. Die EU muss illegale Prostitution und Pornografie bekämpfen und Frauen und Kinder schützen. Erst 2011 hat das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten mit einer Richtlinie verpflichtet, Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu löschen. Es handelt sich hierbei allerdings eindeutig um Material, das illegal erstellt und weiterverbreitet wird, und nicht um Pornografie im Allgemeinen. Es ist aber keinesfalls Aufgabe der EU, legal produzierte Filme mit pornografischen Inhalten zu bewerten und zu zensieren. Die in diesem Bericht geforderte Zensur würde zu einer Überwachung des Internets führen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Raport posłanki Kartiki Tamary Liotard dotyczy eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE. Raport dotyka istotnej kwestii, jednak zmierza do działań wykraczających poza kompetencje UE poprzez ingerencję w edukację szkolną, a nawet kształtowanie wychowawców przesiąknięte ideologią, a nie ideą. Z tego powodu głosowałem przeciw. Ponadto, mając na uwadze dobro obywateli UE, szczególnie kobiet, posłowie zasiadający w Komisji Praw Kobiet powinni zająć się ważnymi, a zaniedbanymi dziedzinami życia z ich udziałem. Mam na myśli pewne socjalne i pracownicze prawa kobiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece noţiunea de egalitate poate fi cultivată la copii de la cele mai fragede vârste, iar educaţia bazată pe recunoaşterea egalităţii îi poate învăţa să combată stereotipurile de gen, consider că Comisia trebuie să sprijine acţiunile statelor membre în favoarea eliminării stereotipurilor şi a promovării accesului tuturor la educaţie şi la locurile de muncă, fără a fi condiţionaţi de stereotipuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite de ce que certaines de mes propositions aient été intégrées au texte de ce rapport. Parmi celles-ci, deux me semblent particulièrement urgentes : tout d'abord, il faut rapidement rendre le temps partiel plus dissuasif pour éviter qu'il ne soit utilisé de façon abusive; ensuite, il faut urgemment faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une politique pénale prioritaire. Ces propositions, je les porte en France et je continuerai de les porter au Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Cette résolution adoptée ce jour concerne la lutte contre les stéréotypes liés au genre dans l'UE. Ce rapport d'initiative a été adopté par 368 voix pour, 159 voix contre et 98 abstentions. Y sont particulièrement visés: l'élimination des clichés dans les médias, tels que la publicité ou les émissions pour enfant ou dans l'éducation. Nous avons souhaité réduire l'exposition des enfants à des messages discriminatoires, fondés sur le sexisme.

Nous avons également pointé du doigt les lacunes en la matière dans la législation européenne et préconisé que le Fonds social européen soit aussi utilisé pour attirer les femmes dans des secteurs qui ne sont pas "traditionnellement considérés comme féminins", comme les technologies de l'information ou la mécanique.

Nous avons également saisi une nouvelle fois l'occasion pour prôner l'introduction de quotas contraignants dans les parlements nationaux, et... demandé aux États membres de présenter des candidats des deux sexes pour les postes de commissaire européen. Idée que j'ai applaudie des deux mains! La composition de la prochaine Commission devant effectivement viser la parité...

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Mindamellett, hogy a nemek közötti egyenlőség alapvető emberi jog, az EU működéséről szóló szerződés 8. cikke is kimondja, hogy az Uniónak törekednie kell az egyenlőtlenség kiküszöbölésére, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására. A nők részmunkaidős túlreprezentáltsága, valamint a nők és a férfiak közötti 16,4%-os bérszakadék (2010-ben mért adat) határozzák meg a nemi sztereotípiák súlyosságát, kezdve a „nőies” versus „férfias” munkáktól, egészen a médiában, a hirdetésekben megjelenített szerepükig. A nemi sztereotípiák felszámolására fokozott figyelmet kell szentelni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que se verifica uma grave ausência de progressos no cumprimento dos compromissos assumidos pela UE no âmbito da Plataforma de Ação de Pequim. As leis são progressistas, mas as mentalidades continuam retrógradas. Por isso, é necessário continuar a trabalhar ativamente na promoção da igualdade de género, tendo em vista a eliminação de todas as formas de discriminação e dos estereótipos que ainda subsistem na sociedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The demands made in this report are quite moderate in terms of womens’ representation. It does call for binding quotas to increase the number of women in governments and parliaments at all levels, as well as in the EU institutions, and talks of media, education and training, and decision-making. The Plaid Cymru leader, Leanne Wood, has called for legislation to increase the number of women in politics in Wales. I very much support the calls for Member States to propose a woman and a man as candidates for the EU Commission in 2014, but will repeat my demands that in the UK’s case the Commissioner should either be a post that is shared between the constituent nations or at the very least has to be approved by them before the appointment can be made. I abstained on the report because amendments were adopted with which I could not agree.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Sou um firme defensor do princípio da igualdade, marido orgulhoso e pai orgulhoso de duas filhas. Procuro, no meu dia-a-dia, dar o exemplo no sentido da eliminação de todos os tipos de discriminação, sobretudo discriminação de género. Porém, considero que neste relatório, o Parlamento foi longe demais e, a pretexto de proteger a mulher, menorizou-a, transformando-a, em muitos casos, em mero objeto sexual e discriminando-a de facto. Não seria esse o objetivo, mais foi esse o resultado. Este Parlamento que, recordo, teve Simone Veil como a primeira mulher Presidente, deveria dar melhores exemplos do que este texto, cheio de preconceito, carregado dos estereótipos que pretende combater e que almeja tornar-se um julgador de consciências e limitar a liberdade de expressão e os direitos individuais. Por tudo isso, não posso votá-lo favoravelmente, pese embora a causa dos direitos das mulheres, do respeito pelas mulheres e da equidade de tratamento sejam algo que nunca abandonarei.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Comissão Europeia aprovou, há relativamente poucos meses, uma proposta de diretiva sobre a igualdade de género cuja implementação tarda em ‘dar os seus frutos’ de uma forma cabal. Entre as áreas sobre as quais urge legislar, encontra-se a necessidade de eliminar os estereótipos a nível da União Europeia (UE). Na realidade, as jovens europeias começam, desde tenra idade, a ser educadas em função de determinados padrões que, muitas vezes, as conduzem a comportamentos nem sempre os mais recomendados. Muitas jovens que poderiam seguir uma carreira académica ou de investigação científica abandonam os seus estudos e partem em busca de um sucesso fácil, submetendo-se a tratamentos e práticas que, por vezes, as levam para ‘becos sem saída’. Ansiosas por um sucesso fácil, deixam-se manipular por pessoas e agências sem escrúpulos que as ‘despem’ da sua personalidade e as transformam em meros objetos sexuais. Votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Kartika Tamara Liotard sobre a eliminação dos estereótipos de género na UE porque é urgente que, desde pequeninas, se eduquem as nossas crianças para os valores, tratando as mulheres e os homens em plena igualdade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório incide nas causas dos estereótipos de género no domínio da educação, dos meios de comunicação, da publicidade, do mercado de trabalho e da tomada de decisões. Estereótipos de género e desigualdade de género ainda são problemas comuns na União Europeia de hoje. A prevalência de estereótipos de género negativos com base em crenças e atitudes sociais afeta mulheres e restringe oportunidades e escolhas na esfera social, económica e política. Estereótipos de género têm também uma influência negativa sobre raparigas e mulheres ao longo da sua vida, muitas vezes levando a discriminações múltiplas e desvantagens na idade mais avançada. A fim de resolver o problema e alcançar a igualdade de género, a questão dos estereótipos precisa de ser tratada. Este relatório analisa os estereótipos de género nos meios de comunicação e educação, no mercado de trabalho, e na tomada de decisões, e dá sugestões para as ações a levar a cabo. O relatório apela à Comissão Europeia e aos Estados-Membros para que utilizem os programas da UE, como o Fundo Social Europeu, para ajudar a aumentar a participação das mulheres nos campos de estudo e profissões onde estão subrepresentadas. Não obstante algumas discordâncias pontuais, apoiámos este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Betänkandet går mycket långt i frågan om hur EU ska styra medborgares vardag och deras friheter. Frågor som arbetsmarknad, utbildning och medier anser vi vara nationella frågor och vi kan på grund av detta inte ställa oss bakom betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Rodová rovnosť je základným ľudským právom. Podľa článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Únia vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Stereotypné vnímanie žien na trhu práce vedie k segregácii povolaní a k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov. Výška rozdielu v odmeňovaní žien a mužov 16,4 % v roku 2010 poukazuje na vážnosť tohto problému.

Ženy sú navyše často nedostatočne zastúpené alebo ignorované v médiách alebo znázornené v úlohách, ktoré sa tradične považujú za ženské úlohy, čo nabáda k posilňovaniu diskriminácie z dôvodu pohlavia v rôznych oblastiach spoločnosti a v rámci všetkých vekových skupín. Rozšírenosť negatívnych rodových stereotypov vychádzajúcich z presvedčení a postojov spoločnosti ovplyvňuje ženy a obmedzuje ich príležitosti a možnosti v sociálnej, hospodárskej a politickej oblasti.

S cieľom odstrániť problém nedostatku žien na vyšších pozíciách v oblasti hospodárskeho a politického rozhodovania je potrebné vyriešiť pretrvávanie rodových stereotypov vo všetkých vrstvách spoločnosti. Cieľom predkladanej správy je preto znížiť rozšírenosť negatívnych rodových stereotypov v EÚ, ktoré obmedzujú príležitosti a možnosti mužov, ba ešte viac žien. Odstránenie rodových stereotypov v oblasti vzdelávania, médií a reklamy, trhu práce a hospodárskeho a politického rozhodovania si vyžaduje nové politiky a právne predpisy EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A nemek közötti egyenlőség alapvető jog, az Európai Unió tagállamainak közös értéke, és a növekedéssel, foglalkoztatással és társadalmi kohézióval kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele. Kijelenthetjük, hogy ez idáig számottevő haladást értünk el a nemek közötti egyenlőség megteremtésében, melyben az egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elve, a nők helyzetének erősítését szolgáló különleges intézkedések, a cselekvési programok, a szociális párbeszéd és a civil társadalommal folytatott párbeszéd fontos szerepet játszott. Azonban Lionard Asszony megállapítja, hogy most tovább kell lépnünk, s jómagam is osztozom a véleményén! Szavazatommal támogattam e mostani jelentést, hiszen rámutat, hogy az egyenlőtlenségek változatlanul jelen vannak, sőt, tovább mélyülhetnek, mivel a fokozódó globális gazdasági verseny nagyobb rugalmasságot és erősebb szakpolitikákat igényel. Ha az Unió szembe kíván nézni e kihívásokkal, nagyobb léptekkel kell haladnia a nemek egyenlőségének irányába, és valamennyi politikai területen nyomatékosítania kell a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elvét.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le rapport de Mme Liotard sur l'élimination des stéréotypes liés au genre dans l'Union européenne est lui-même un immense stéréotype androphobe et un plaidoyer pour la vaste fumisterie qu’est la "théorie du genre". Tous les poncifs y passent, avec les habituelles solutions : bourrage de crâne dès l’enfance, répression de la moindre pensée ou parole prétendue « sexiste », quotas et même révision de l’Histoire ! J’aime à penser que Jeanne d’Arc ferait des confettis avec le rapport de Mme Liotard. La description extrêmement négative de nos sociétés fait véritablement contraste avec les circonlocutions et le langage très diplomatique utilisé dans un autre rapport voté aujourd’hui, consacré il est vrai à la situation des femmes en Afrique du Nord. J’ai d’ailleurs été surpris de ne trouver dans le rapport de Mme Liotard aucune mention ni même allusion aux conséquences d’une immigration massive, aux valeurs culturelles différentes voire opposées aux nôtres, au traitement des femmes et des jeunes filles dans de nombreux quartiers de nos villes. Ce n’est pas, que je sache, à cause des « stéréotypes » machistes européens, prétendument véhiculés par nos médias, qu’on y a le choix entre la burqa et la tournante, qu’on y subit des mutilations sexuelles, ou que l’on y est mariée de force.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport car il faut intensifier la lutte contre les stéréotypes liés au genre dans l’Union européenne. Les clichés sexistes et négatifs véhiculés dans les médias et la publicité et repris à l’école doivent cesser. Dès le plus jeune âge et à l’école, il faut mieux orienter la perception des jeunes de la relation entre les hommes et les femmes. Aussi, il faut traiter les causes à la racine, en mettant un terme à l’écart de rémunération, en freinant le recours au temps partiel et en améliorant l’accès des femmes aux instances de décisions économiques et politiques. C’est pourquoi les principaux groupes parlementaires européens demandent l’introduction de quotas contraignants en faveur de la parité dans les parlements nationaux. De même, les États membres devraient présenter des candidats des deux sexes pour les postes de commissaire européen pour que la composition de la prochaine Commission vise la parité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), schriftlich. Ich habe heute gegen den Bericht Liotard gestimmt, da die Vorschläge hauptsächlich aus Verboten und Zensur bestanden. Geschlechterstereotypen werden allerdings nach dem Verständnis von Liberalen nicht durch Zensur und Verbote überwunden, sondern durch gesellschaftliche Diskussionsprozesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui. Visą savo gyvenimą moterys ir vyrai yra veikiami mąstymo stereotipų lyčių srityje – pradedant lūkesčiais, susijusiais su tuo, kaip berniukai ir mergaitės turėtų elgtis pradinėje ir vidurinėje mokykloje, baigiant konkrečiais lūkesčiais vėlesniuoju gyvenimo etapu, susijusiais su karjeros pasirinkimu ir jų atstovavimu darbo rinkoje. Neigiami lyčių stereotipai, kuriais grindžiami visuomeniniai įsitikinimai ir pažiūros, jų paplitimas daro neigiamą poveikį moterims ir dėl to ribojamos jų galimybės ir pasirinktys socialinėje, ekonominėje ir politinėje sferose. Todėl sutinku su tuo, kad būtų siekiama sėkmingai panaudoti Europos socialinio fondo (ESF) lėšas ilgalaikėms strategijoms, jog moterys galėtų daugiau sužinoti apie darbo rinkos sektorius, kuriuose dėl lyčių stereotipų moterims nepakankamai atstovaujama, ir tokiu būdu siekti, kad jie taptų joms patrauklesni. Strategijos turėtų apimti pozityvius veiksmus, mokymąsi visą gyvenimą ir aktyvų mergaičių raginimą rinktis studijas srityse, kurios tradiciškai nėra laikomos moteriškomis, pvz., informacinių technologijų ar mechanikos, ir pagal jas turėtų būti remiamos darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo priemonės vyrams ir moterims.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report calling on the EU and its Member States to carry out awareness-raising, education and training campaigns to combat discriminatory cultural norms and tackle the prevalent sexist stereotypes and social stigmatisation which legitimise and perpetuate violence against women, and to ensure that there is no justification of violence on the grounds of customs, traditions or religious considerations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Snaha o odstranění genderových stereotypů je v EU iniciativou přínosnou. Jisté pochybnosti ale mohou vzniknout o tom, zda tohoto cíle lze dosáhnout pouze potlačováním jejich „projevů“. Bylo by žádoucí, aby EU šla spíše cestou aktivní podpory rovných příležitostí obou pohlaví tak, aby si společnost sama následně začala uvědomovat nepatřičnost těchto stereotypů. Diskutabilní je možnost, aby odstraňování genderových stereotypů bylo realizováno skrze cenzuru či neurčitě vynucenou cenzuru médií a dalších oblastí, zejména pokud je šíře opatření definována ne příliš konkrétně. Obavám se, že by formulace mohla vést ke zneužívání této iniciativy ke zcela jiným účelům a mohla by se stát pouze zdůvodněním zásahů do médií, svobodné tvorby, svobody slova i volného podnikání. Obávám se, aby nedošlo k faktickému potlačení diskuze o problému genderových stereotypům, které by ve společnosti latentně i nadále přetrvávaly. Jde přeci o dosažení trvalého zlepšení.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport prône la lutte contre la perpétuation, voire l'aggravation, des stéréotypes liés au genre dans tous les pans de la société et notamment dans les médias et à l'école. Il est favorable à l'instauration de quotas pour permettre aux femmes d'accéder aux postes de décision politique et économique ainsi que pour mettre progressivement fin à l'existence d'emplois "genrés". Il prône l'intégration de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines politiques. Il insiste sur la nécessité de garantir un salaire égal à travail égal ainsi que de ne pas déprécier un travail par rapport à un autre. Il encourage les États à lutter contre le temps partiel subi.

Autant de raisons pour lesquelles je le soutiens. Je regrette néanmoins qu'il ne tire aucune conséquence de l'aggravation de la situation des femmes du fait des politiques d'austérité de l'Union. Je déplore aussi qu'il ne propose à aucun moment des services publics de la petite enfance et des services de soins pour garantir l'accès de toutes et de tous à un service digne en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Abstive-me na votação do presente relatório, não por não considerar importante a eliminação de todo o tipo de estereótipos de género, mas por achar que neste documento são abordadas muitas matérias que pouco têm a ver com o objetivo do mesmo. Questões como as das quotas devem ser analisadas de forma mais séria, e não introduzidas de qualquer forma num relatório que não tem essa matéria como principal objetivo. De futuro, é necessário mais cuidado na forma como se abordam estes temas que tanta polémica suscitam.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque considero que los estereotipos de género impuestos a través de la educación son una pieza fundamental en una socialización sumisa de la mujer. Como parte fundamental del sistema de sexo-género la socialización de la mujer es un proceso en el que se trata de imponer un rol social pasivo, incompleto, vinculado a lo doméstico y nunca a lo público, etc. Todo este proceso se realiza a través de todo el sistema social, desde la infancia se marcan los roles utilizando juguetes fuertemente sexualizados que se imponen a través de un sistema publicitario muy agresivo con los niños. Es de fundamental importancia obligar a los Estados miembros a actuar en esta materia y a crear observatorios de la publicidad, monitorear la participación de la mujer en todas las capas de la sociedad así como tratar de superar las diferenciaciones profesionales de género. Considero este informe como una iniciativa muy apropiada para afrontar este tema a nivel europeo y por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), por escrito. A Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 1995, teve como uma de suas principais reivindicações a remoção dos obstáculos à participação ativa das mulheres em todas as esferas da vida pública e privada através de uma participação plena e igualitária na vida econômica, social, cultural e política. Basta marcar o Dia Internacional da Mulher e os dados mostram até que ponto essa questão e muitas outras ainda são válidas e, portanto, apoiei o relatório sobre a "Eliminação dos estereótipos de género na UE". É necessário subscrever quotas obrigatórias para aumentar o número de mulheres em cargos legislativos e altos cargos em empresas . É também necessário apoiar a criação de um fundo para promover medidas de igualdade para a igualdade das mulheres, e sobretudo, para combater a violência contra as mulheres. O equilíbrio entre trabalho/vida continua a ser um grande problema para muitas mulheres na UE. A participação no mercado de trabalho das mães é em 12% inferior à das mulheres sem filhos, enquanto a taxa para os pais é em 8,7% superior à dos homens sem filhos. É também essencial reduzir a diferença salarial. Portanto, é imperativo que o Parlamento Europeu aprove qualquer medida que possa contribuir, como este relatório, para alcançar a igualdade real para as mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This focuses on the causes of gender stereotypes, in the areas of education, media, advertising, the labour market and decision-making. Gender stereotypes in primary and secondary schools influence the perception of young children and youngsters of how men and women should behave. Negative stereotypes also can be influenced by television where young women’s self-confidence and self-esteem can result in a restriction of their aspirations, choices and possibilities. Gender stereotypes in the labour market cause a disproportionate representation of women in part-time jobs. Awareness-raising campaigns are therefore needed to inform employers about the link between the gender pay gap and part-time jobs and the risk of lower pension funds when women retire. We should achieve full awareness of society on this issue. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − This report focuses on the causes of gender stereotypes, in the areas of education, media, advertising, the labour market and decision-making. Gender stereotypes in primary and secondary schools influence the perception of young children and youngsters of how men and women should behave. Negative stereotypes also can be influenced by television where young women’s self-confidence and self-esteem can result in a restriction of their aspirations, choices and possibilities. In my constituency of London, the evidence for a glass ceiling for women is clearer than anywhere else. It is the centre of the financial services industry in Europe, and yet a disproportionate amount of women find themselves earning less than their male counterparts or losing out on promotions to male colleagues. Far more women can be found in secretarial or lower level jobs across the majority of businesses in London; whilst men will invariably populate the senior ranks, especially in banks and other financial services businesses. Gender stereotypes, such as the unacceptability of having children and a career, have contributed to more women than men occupying part-time jobs. In London, we lose a valuable economic resource by continuing these gender stereotypes.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Diskriminacija bet kokiu pagrindu žeidžia įvairius visuomenės sluoksnius. Žiniasklaidoje ir kultūroje pasitaikantis lyčių stereotipizavimas, ypač moterų ir mergaičių atveju, vis dar pasitaiko itin dažnai. Todėl būtina kuo labiau subalansuoti įvairiais žiniasklaidos kanalais transliuojamą informaciją, darančią didelį, o kartais ir žalojamą, poveikį vaikams ir paaugliams. Šeimos instituto stiprinimas, atitinkamas vaikų ugdymas mokyklose bei visuomenės nuomonės formuotojų atsakomybė turėtų prisidėti prie šios, vis dar egzistuojančios problemos sprendimo ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione dal messaggio politico che attira l'attenzione sulla disuguaglianza di genere. Il 15 settembre 1995 si tenne a Pechino la quarta Conferenza mondiale sulle donne, durante la quale furono adottate l'omonima Dichiarazione e la Piattaforma d'Azione volte alla "rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione attiva delle donne in tutti i settori della vita pubblica e privata". Tuttavia, dopo più di 15 anni, gli stereotipi e le disuguaglianze di genere costituiscono ancora oggi dei problemi comuni nell'Unione europea. Spesso le donne sono sottorappresentate nei mezzi d'informazione, oppure vengono rappresentate in ruoli considerati 'femminili', con il risultato di incoraggiare una discriminazione di genere ancora maggiore in una serie di settori della società e in tutte le fasce di età. Una tendenza da invertire, effettuando soprattutto azioni mirate alla prevenzione culturale del fenomeno, ma senza censura preventiva di strumenti di informazione che operino nel rispetto della tutela del pubblico non adulto. Ho ritenuto pertanto di dover tenere conto della necessità di non imporre ai cittadini adulti alcuna censura su contenuti a cui accedono, qualora tali contenuti non violino i diritti dei minori, pur auspicando che il ruolo della donna trovi maggiore protezione da discriminazioni di genere e sfruttamento che nella pornografia hanno certamente un bacino di coltura.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Visų pirma turi būti panaikinta diskriminacija dėl lyties žiniasklaidoje, komunikacijoje ir reklamoje. Manau, kad draudimas vaizduoti mergaites ir moteris kaip sekso objektus turi būti griežtai taikomas visoje ES. Tai negali būti naudojama kaip pardavimų skatinimas. Mes turime visiškai netoleruoti seksistinių užgauliojimų ar žeminančio moterų, kaip sekso objektų, vaizdavimo žiniasklaidoje. Moterys ir vyrai turėtų turėti vienodas galimybes, teises ir atsakomybę visose gyvenimo srityse. Be to labai svarbu, kad dabartinės socialinės apsaugos sistemos ir įvairios ES socialinės, ekonominės ir užimtumo politikos sritys nėra parengtos, kad atitiktų moterų poreikius.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The UN Platform for Action (1995), fully supported by the EU, pointed out the need to overcome gender stereotypes and the misrepresentation of women in the media, stressing also the importance of women’s participation in decision making. 18 years later, gender stereotypes are deeply rooted in societies. They influence perceptions of how men and women should behave. Gender mainstreaming approaches have failed to become integrated in the media policy framework. Positive images of successful women models in politics, economics, sciences, and other significant paths of life, are invisible. In contrast, the full exploitation of women by media programmes and advertisements is an everyday practice. It is therefore essential to reduce negative gender stereotypes that constrain women’s opportunities. We need to introduce new EU policies and specific legislation in the areas of education, media and advertising, the labour market and political decision-making; to strengthen the degree of implementation of Gender mainstreaming in the media policy area; to empower the structural power determinants; to push forward for real opportunities in the institutional structures; and to exercise strong political influence in promoting gender upon the policy process. For all these reasons, we strongly urge synergies and collaboration of all stakeholders.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, uma vez que a situação de crise económica que atravessamos tem afetado de forma diferente a empregabilidade dos homens e das mulheres, que apesar de não terem sido as primeiras vítimas da crise, acabaram por ser fortemente afetadas pelo agravamento desta. Também considero que as mulheres europeias são vítimas de uma crise silenciosa, até porque ao nível do emprego, as medidas de poupança adotadas nos serviços públicos irão afetar a médio e longo prazo a empregabilidade feminina. Desta forma, subscrevo a intenção de aposta na educação e formação, inicial ou ao longo da vida, como mecanismos facilitadores da adaptação ao mercado de trabalho, uma vez que as perspetivas de emprego mostram que 15% dos empregos de qualificações mais baixas deverão desaparecer, pelo que importa rapidamente reduzir esta desvantagem no que concerne ao acesso ao emprego. Um segundo aspecto relevante passa também pela importância da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, pelo que urge a criação de mecanismos que permitam melhorar este aspecto, mantendo as mulheres no mercado de trabalho. A finalizar, considero fundamental a prossecução de medidas que permitam alcançar os objetivos em matéria de igualdade de género, por parte da Comissão Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un diritto umano fondamentale. garantito dall'UE, conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"; considerando inoltre che il prevalere di stereotipi di genere negativi basati su preconcetti e atteggiamenti sociali danneggia le donne e ne limita le opportunità e le scelte nell'ambito sociale, economico e politico; ho espresso il mio voto favorevole alla proposta, nonostante alcuni punti sui quali non ero d'accordo, consapevole che per affrontare il problema della scarsità della presenza femminile ai più alti livelli del processo decisionale economico e politico, occorre affrontare la persistenza degli stereotipi di genere a tutti i livelli della società.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), schriftlich. Die FDP-Delegation hat heute gegen den Bericht Liotard gestimmt, da die Vorschläge hauptsächlich aus Verboten und Zensur bestanden. Geschlechterstereotypen werden allerdings nach dem Verständnis von Liberalen nicht durch Zensur und Verbote überwunden, sondern durch gesellschaftliche Diskussionsprozesse. Die EU muss illegale Prostitution und Pornografie bekämpfen und Frauen und Kinder schützen. Erst 2011 hat das Europäische Parlament die Mitgliedstaaten mit einer Richtlinie verpflichtet, Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu löschen. Es handelt sich hierbei allerdings eindeutig um Material, das illegal erstellt und weiterverbreitet wird, und nicht um Pornografie im Allgemeinen. Es ist aber keinesfalls Aufgabe der EU, legal produzierte Filme mit pornografischen Inhalten zu bewerten und zu zensieren. Die in diesem Bericht geforderte Zensur würde zu einer Überwachung des Internets führen.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − Se piensa que la ciencia es un terreno neutral y, sin embargo, sufre los mismos sesgos que otros ámbitos de la sociedad. Como demuestran las «She Figures 2012», el porcentaje de mujeres que se gradúa alcanza el 45%; sin embargo, solo un 33% prosigue una carrera científica. Parece claro que las mujeres no están alcanzando las posiciones que merecen de acuerdo con sus capacidades, méritos y formación.

Numerosas son las razones, algunas ligadas a las prácticas de los centros de investigación, y otras, a la persistencia de estereotipos de género. Estos últimos actúan en varios niveles: 1) estereotipos todavía incrustados en los sistemas educativos de nuestros Estados miembros que afectan a la imagen de la ciencia y disuaden a nuestras jóvenes de emprender una carrera científica, y 2) el uso nocivo de estereotipos de género unido a estereotipos de cultura científica a la hora de evaluar la excelencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Oui, j'ai soutenu ce midi la résolution sur "l'élimination des stéréotypes liés au genre dans l'Union", mais du bout des doigts, et sans enthousiasme.

Notre devoir est impératif, il s'agit de lutter contre les discriminations qui ont la vie dure, mais le texte part dans tous les sens, produit typique de notre commission des femmes! 6 pages, 69 paragraphes, une litanie longue comme un jour sans pain, des interdictions en pagaille (y compris de clips et de chansons), des demandes d'études, de recherches, des nouveaux quotas ...bref, on y perd l'essentiel.

Certains paragraphes dénués de sens ont heureusement été éliminés, comme celui qui voulait interdire la pornographie dans les médias. Ceci sans définition. C'est quoi la pornographie? Une pratique sexuelle ennuyeuse pour certains est déjà de la pornographie pour les autres. Qui va tracer les limites?

Soyons sérieux, et allons à l'essentiel. Tolérance zéro, et sanctions pour toutes les discriminations à l'embauche, les harcèlements, les intimidations, les inégalités de salaires... Focus sur l'éducation et la formation, à la base de tous les clichés qui survivent encore. Il fallait faire fort et court. Le texte perd son sens à force de bavardage. Dommage. Acte manqué.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − L'uguaglianza di genere è un diritto umano fondamentale e per rispettarlo l'Unione europea deve continuare ad impegnarsi per eliminare qualsiasi forma di ineguaglianza promuovendo la parità tra uomini e donne. La quarta Conferenza mondiale sulle donne tenutasi nel 1995 a Pechino a riguardo deve rimanere il punto di riferimento per rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione attiva delle donne nella vita pubblica e privata. Questo deve essere il punto di partenza e di arrivo per tutte le nostre azioni presenti e future.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Liotard, καθώς πραγματεύεται ένα πολύ σημαντικό θέμα και κρίνεται θετική η συνεισφορά της για την ισότητα, την πρόοδο και την ειρήνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Molti importanti obiettivi dell'Unione europea riguardano le politiche sociali, in particolar modo l'eliminazione di qualunque discriminazione di genere, di razza o di religione. A proposito dell'eliminazione delle discriminazioni di genere, dal 1995, con l'adozione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, l'Unione europea si è impegnata a monitorare costantemente i progressi fatti e a implementare le risoluzioni sui diritti delle donne.

Tuttavia, nonostante i mezzi disponibili siano costantemente rinnovati, permane una oggettiva disuguaglianza di genere, che si riflette nel mondo del lavoro, con livelli contributivi differenti ma anche nell'ambiente decisionale economico e politico. Conseguentemente, è necessario perseverare nell'implementazione di pratiche e di insegnamenti positivi che provengano dai media e dalle scuole e che aiutino a formare nuove generazioni prive di stereotipi di genere e di discriminazioni. Pertanto esprimo un parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte pour lequel j'étais d'ailleurs "rapporteur fictif". Si on veut accroître la participation des femmes au marché du travail et à la prise de décision économique et politique, les points suivants doivent être abordés.

D'abord, les stéréotypes liés au genre dans les écoles primaires et secondaires influencent la perception qu'ont les jeunes enfants et les adolescents de la façon dont les hommes et les femmes doivent se comporter. Il convient dès lors d'introduire des programmes et des manuels d'enseignement spéciaux, où hommes et femmes sortent de leurs "rôles traditionnels", à savoir l'homme comme soutien de famille et la femme prenant soin des enfants.

Ensuite, la représentation disproportionnée des femmes dans les emplois à temps partiel et l'écart de rémunération montrent clairement que les stéréotypes liés au genre entraînent une discrimination entre les sexes sur le marché du travail. Des campagnes de sensibilisation sont donc nécessaires pour informer les employeurs, les employés et les parties prenantes sur le lien entre les stéréotypes liés au genre et l'écart de rémunération entre les sexes et le lien entre emplois à temps partiel et le risque d'une retraite plus faible.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Tal como inscrito no artigo 8.º do TFUE, um dos objetivos da União é, através das suas ações, eliminar as desigualdades entre os homens e as mulheres. Estou também de acordo que se eliminem todas as formas de discriminação com base no género e que tanto os homens como as mulheres sejam tratados de forma igual. Contudo, discordo da abordagem deste relatório porque contém elementos que violam a liberdade de expressão nos meios de comunicação. No entanto, não considero que a situação que hoje vivemos no âmbito da dimensão do género seja a melhor. Existem ainda estereótipos culturais, religiosos e sociais. Claro que há países em que esta realidade é menos visível e há também enormes diferenças entre o mundo rural e as zonas urbanas. Por isso, considero que a melhor solução para a desconstrução deste estereótipo é através da educação e da formação. Não creio que tenhamos que harmonizar os livros escolares ou seja necessário criar uma disciplina, uma vez que este tema deverá ser transversal e horizontal em todas as disciplinas. Por último, volto a afirmar que sou contra a imposição de quotas positivas nas profissões e nos cargos políticos, uma vez que sou a favor de uma sociedade baseada no mérito.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – La journée internationale des droits des femmes est l’occasion de soulever des questions importantes en matière d'égalité hommes femmes. Je me félicite que ma collègue Kartika Liotard ait porté cette question essentielle de la lutte contre les stéréotypes de genre. Il s'agit dans ce rapport d'expliquer les constructions socio-culturelles qui pèsent sur les femmes et les hommes et ce, dès le plus jeune âge. La question de l’éducation et notamment celles des programmes scolaires est essentielle. Il en va de même pour les médias et la publicité, trop souvent vecteurs d’images particulièrement négatives pour la construction d’une égalité entre femmes et hommes. Le rapport propose des formations spécifiques notamment dans les institutions nationales chargées des normes publicitaires. Sans une réelle prise de conscience de ces enjeux, les femmes continueront à représenter la majorité des emplois précaires et à être moins rémunérées que les hommes à qualification égale. J'ai donc voté pour ce rapport malgré quelques paragraphes portant sur le contrôle sur les médias, notamment sur le "terrain numérique", à la terminologie floue. Ayant en mémoire les batailles sur Hadopi et ACTA, je crains qu'ils ne permettent à certains États membres de renforcer leur contrôle sur le Net.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite (ALDE), raštu. − Lyčių lygybė yra viena pagrindinių teisių įrašyta Romos sutartyje. Stereotipai yra didžiulė kliūtis šiai teisei įgyvendinti. Prisiminkime reklamas, na kad ir skalbimo ar valymo priemonių – tradiciškai šias priemones reklamuoja moterys. Taip pat reklamoje ypač skirtoje vyrams moteris dažnai pristatoma kaip gundymo objektas. Argi tai ne stereotipai? Žiniasklaida turi atsakingiau žiūrėti į stereotipų klausimą, nes didžia dalimi tai prisideda prie visuomenės suvokimo, koks turi būti vyras ar kokia turi būti moteris. Europos lyčių lygybės instituto padarytas tyrimas tiesiog šokiruoja, nes rezultatai rodo, kad esame labai stereotipiški. Darbo rinkoje moteris patiria didžiulę diskriminaciją, nes priimant moterį į darbą dėmesys atkreipiamas: pirma – ar moteris turi vaikų, antra – ar galės dirbti viršvalandžius, trečia – vertinama jos išvaizda ir tik ketvirtoje vietoje yra vertinama profesinė kompetencija, o vyro atžvilgiu, pirmoje vietoje vertinami jo profesiniai gebėjimai, o tik dešimtoje pozicijoje yra klausimas apie vaikus. Neigiami lyčių stereotipai, grindžiami įsitikinimais ir sociume paplitusiais požiūriais, daro moterims neigiamą poveikį ir dėl to ribojamos moterų galimybės dalyvauti socialinėje, ekonominėje ir politinėje veikloje. Pritariu šiam pranešimui ir manau, kad griaunant stereotipus labai svarbi ES pagalba.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Zprávu o genderových stereotypech jsem nepodpořil. I přes své konzervativní smýšlení nejsem na rozdíl od zpravodajky přesvědčen, že regulace a zákazy vyřeší problém pornografie a účast žen v pornografii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I strongly feel that gender stereotypes impede a society’s ability to grow and develop a more stable and prosperous future. We, as a society, must stop putting certain genders into particular roles. While it may come as a surprise to learn that men are also put in these stereotypes, it is women who are more frequently subjected to stereotypes and adversely effected by these practices. One such example is the continued, and many would argue detrimental, gender discrimination in the media, communication and advertising. These practices facilitate the reproduction of gender stereotypes, especially by portraying women as sex objects to promote sales. Furthermore, in advertising, women account for 27 % of the employees or professionals shown, but 60 % of those portrayed doing housework or looking after children. The report by Ms Liotard is chalked full of such statistics that lead one to think that if we as a democratic Union do not address this issue, where will we be in 20 years from now? Will we still be living in the archaic past where people do not succeed because of the gender they were born with or will we move past these stereotypes and develop a society measured on the efforts or merits of the individual, not their gender.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Medien und Sprache vermitteln Bilder und haben deshalb einen besonderen gesellschaftlichen Auftrag. Gerade in Medien, die eigentlich zu einem aufgeklärten Frauenbild beitragen sollten, ist das Gegenteil der Fall: Viel zu oft wird noch ein tradiertes Rollenbild vermittelt. Mit diesem Bericht fordert die Berichterstatterin wichtige politische Maßnahmen ein, Stereotype und Sexismus in Medien zu bekämpfen. Hier zeigt sich aber auch eine Grundsatzfrage: Wer legt die Regeln fest? Ich wende mich entschieden gegen das Konzept der „industriellen freiwilligen Selbstverpflichtung“, wie es immer wieder – vorwiegend von Industrievertretern – forciert und gefordert wird. Deshalb unterstütze ich den Antrag auf Streichung von Ziffer 14, wonach Internetprovider ermächtigt werden sollen, Inhalte zu bewerten und als Folge zu zensurieren. Die Industrie verfolgt vorwiegend Profitinteressen und verfügt über keine demokratische Legitimation.

Gerade wir als Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten uns dessen bewusst sein, dass uns der Souverän, das Wählervolk, das Monopol auf „Lawmaking“ übertragen hat, und sollten uns daher entschieden gegen die Versuche wehren, dieses zu untergraben. Daher darf es auch keine Delegation dieses „Monopols“ an die Industrie geben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Unia Europejska co roku dokonuje przeglądu postępu w osiąganiu celów wyznaczonych w 1995 r. W ramach platformy działania ustalono program obejmujący dwanaście następujących dziedzin: ubóstwo, kształcenie i szkolenie, zdrowie, przemoc, konflikty zbrojne, gospodarkę, władzę i podejmowanie decyzji, mechanizmy instytucjonalne, prawa człowieka, media, środowisko i dzieci płci żeńskiej. W celu zawężenia problemu w sprawozdaniu skupiono się na przyczynach stereotypów dotyczących płci w dziedzinach edukacji, mediów, reklamy, rynku pracy i podejmowania decyzji. Od konferencji minęło jednak ponad 15 lat, a stereotypy dotyczące płci i nierówność płci to wciąż powszechne problemy w dzisiejszej Unii Europejskiej. Stereotypowe założenia dotyczące kobiet na rynku pracy prowadzą do segregacji rynku pracy i zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Występowanie niekorzystnych stereotypów dotyczących płci opartych na przekonaniach i postawach społecznych może mieć niekorzystny wpływ na postrzeganie kobiet w niektórych sferach życia społeczno gospodarczego. Dlatego też należy w sposób bardzo wyważony formułować opnie na temat uprzywilejowania jednej płci względem drugiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório incide nas causas dos estereótipos de género no domínio da educação, dos meios de comunicação, da publicidade, do mercado de trabalho e da tomada de decisões. Estereótipos de género e desigualdade de género são ainda problemas comuns hoje. A prevalência de estereótipos de género negativos com base em crenças e atitudes sociais afeta negativamente as mulheres e restringe oportunidades e escolhas na esfera social, económica e política. Este relatório analisa os estereótipos de género nos meios de comunicação e educação, no mercado de trabalho e na tomada de decisões, e dá sugestões para as ações da UE. Este relatório apela à Comissão Europeia e aos Estados-Membros para que utilizem os programas da UE, como o Fundo Social Europeu, para ajudar a aumentar a participação das mulheres nos campos de estudo e profissões onde estão sub-representadas e a dar um forte apoio ao programa DAPHNE e ao programa "Direitos e Cidadania", enquanto instrumento de combate à violência contra as mulheres, bem como aos estereótipos de género. Na generalidade, estamos de acordo com as linhas fundamentais do relatório, excetuando a questão da introdução de quotas obrigatórias em diferentes níveis da vida política.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate