Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 12. marts 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af den årlige session
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Problemer i fødevareforsyningskæden i forbindelse med den nylige sag om hestekød (forhandling)
 5.Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet - Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (forhandling)
 6.Styrkelse af indsatsen mod racisme og fremmedhad (forhandling)
 7.Diverse
 8.Afstemningstid
  8.1.Transeuropæiske energiinfrastrukturer (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (afstemning)
  8.2.Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning (Wiens lufthavn) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (afstemning)
  8.3.Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (afstemning)
  8.4.Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (afstemning)
  8.5.Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (afstemning)
  8.6.Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (A7-0280/2012 - Louis Grech) (afstemning)
  8.7.De oversøiske lande og territoriers associering med Den Europæiske Union (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (afstemning)
 9.Højtideligt møde - Israel
 10.Afstemningstid (fortsat)
  10.1.Sundhedsbeskyttelse: radioaktive stoffer i drikkevand (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (afstemning)
  10.2.Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (afstemning)
  10.3.Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (afstemning)
  10.4.Europæiske venturekapitalfonde (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (afstemning)
  10.5.Europæiske sociale iværksætterfonde (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (afstemning)
  10.6.Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (afstemning)
  10.7.Afskaffelse af kønsstereotyper i EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (afstemning)
  10.8.Situationen for kvinder i Nordafrika (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (afstemning)
  10.9.Finansiering af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (afstemning)
  10.10.Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Transeuropæiske energiinfrastrukturer (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning (Wiens lufthavn) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.De oversøiske lande og territoriers associering med Den Europæiske Union (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Sundhedsbeskyttelse: radioaktive stoffer i drikkevand (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Europæiske venturekapitalfonde (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Europæiske sociale iværksætterfonde (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Den økonomiske krises indvirkning på ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Afskaffelse af kønsstereotyper i EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD) - Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD) - Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD) - Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (forhandling)
 15.Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III (forhandling)
 16.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 17.Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (forhandling)
 18.Det europæiske national- og regionalregnskabssystem (forhandling)
 19.Beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (forhandling)
 20.Integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (forhandling)
 21.Sparepolitikkens indvirkning på leveforholdene for personer med handicap (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2324 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (7826 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik