Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 12. maaliskuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Viimeaikaisen hevosenlihaskandaalin yhteydessä esiin tulleet elintarvikeketjun ongelmat (keskustelu)
 5.Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu - Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (keskustelu)
 6.Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen (keskustelu)
 7.Muuta
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (äänestys)
  8.2.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus (Wienin lentoasema) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (äänestys)
  8.3.Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (äänestys)
  8.4.Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (äänestys)
  8.5.Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (äänestys)
  8.6.Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (A7-0280/2012 - Louis Grech) (äänestys)
  8.7.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (äänestys)
 9.Juhlaistunto - Israel
 10.Äänestykset (jatkoa)
  10.1.Juomavedessä olevat radioaktiiviset aineet (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (äänestys)
  10.2.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonta euroalueella (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (äänestys)
  10.3.Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (äänestys)
  10.4.Eurooppalaiset riskipääomarahastot (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (äänestys)
  10.5.Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (äänestys)
  10.6.Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (äänestys)
  10.7.Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (äänestys)
  10.8.Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (äänestys)
  10.9.Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (äänestys)
  10.10.Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus (Wienin lentoasema) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Juomavedessä olevat radioaktiiviset aineet (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonta euroalueella (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Eurooppalaiset riskipääomarahastot (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin YMP:n tukijärjestelmässä viljelijöille myönnettävistä suorista tuista - 2011/0280(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) - 2011/0281(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen - 2011/0282(COD) - Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta - 2011/0288(COD) (keskustelu)
 15.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat - pääluokka III (keskustelu)
 16.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen (keskustelu)
 18.Kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä (keskustelu)
 19.Hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutukset (keskustelu)
 20.Maahanmuuttajien kotouttaminen, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (keskustelu)
 21.Säästötoimenpiteiden vaikutus vammaisten henkilöiden elinoloihin (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2324 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7826 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö