Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Metinės sesijos atidarymas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Problemos maisto produktų tiekimo grandinėje dėl neseniai kilusio arklienos skandalo (diskusijos)
 5.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas - Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas (diskusijos)
 6.Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (diskusijos)
 7.Kiti klausimai
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Transeuropinė energetikos infrastruktūra (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (balsavimas)
  8.2.Europos ombudsmeno specialusis pranešimas (Vienos oro uostas) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (balsavimas)
  8.3.Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (balsavimas)
  8.4.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (balsavimas)
  8.5.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (balsavimas)
  8.6.Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas (A7-0280/2012 - Louis Grech) (balsavimas)
  8.7.Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (balsavimas)
 9.Iškilmingas posėdis. Izraelis
 10.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  10.1.Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioktyviosios medžiagos (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (balsavimas)
  10.2.Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (balsavimas)
  10.3.Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (balsavimas)
  10.4.Europos rizikos kapitalo fondai (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (balsavimas)
  10.5.Europos socialinio verslumo fondai (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (balsavimas)
  10.6.Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsavimas)
  10.7.Lyčių stereotipų panaikinimas ES (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (balsavimas)
  10.8.Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (balsavimas)
  10.9.Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (balsavimas)
  10.10.ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.Transeuropinė energetikos infrastruktūra (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Europos ombudsmeno specialusis pranešimas (Vienos oro uostas) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioktyviosios medžiagos (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Europos rizikos kapitalo fondai (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Europos socialinio verslumo fondai (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Ekonomikos krizės poveikis lyčių lygybei ir moterų teisėms (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Lyčių stereotipų panaikinimas ES (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas pradėjimo ir įgaliojimų – 2011/0280(COD) - Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (Vieno BRO reglamentas) pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0281(COD) - Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0282(COD) - Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0288(COD) (diskusijos)
 15.2014 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 17.Europos Parlamento sudėtis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams (diskusijos)
 18.Nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (diskusijos)
 19.Visuomenės sveikatos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (diskusijos)
 20.Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (diskusijos)
 21.Griežto taupymo politikos poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2324 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (7826 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika