Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2013. gada 12. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Problēmas pārtikas piegādes ķēdē — nesenais ar zirga gaļu saistītais jautājums (debates)
 5.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē - Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana (debates)
 6.Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (debates)
 7.Dažādi jautājumi
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (balsošana)
  8.2.Eiropas ombuda īpašais ziņojums (Vīnes lidosta) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (balsošana)
  8.3.Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (balsošana)
  8.4.Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (balsošana)
  8.5.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (balsošana)
  8.6.Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana (A7-0280/2012 - Louis Grech) (balsošana)
  8.7.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (balsošana)
 9.Svinīgā sēde — Izraēla
 10.Balsošanas laiks (turpinājums)
  10.1.Radioaktīvas vielas dzeramajā ūdenī (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (balsošana)
  10.2.To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (balsošana)
  10.3.Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (balsošana)
  10.4.Eiropas riska kapitāla fondi (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (balsošana)
  10.5.Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (balsošana)
  10.6.Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (balsošana)
  10.7.Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (balsošana)
  10.8.Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (balsošana)
  10.9.Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (balsošana)
  10.10.Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Eiropas energoinfrastruktūras vadlīniju izveide un Lēmuma Nr. 1364/2006/EK atcelšana (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Eiropas ombuda īpašais ziņojums (Vīnes lidosta) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Uzskaites noteikumi un rīcības plāni attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mehānisms siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Patērētāju strīdu izšķiršana tiešsaistē (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternatīva patērētāju strīdu izšķiršana (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Radioaktīvas vielas dzeramajā ūdenī (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.To eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšana, kurās ir finansiālās stabilitātes grūtības (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Budžeta plānu projektu pārraudzība un novērtēšana un pārmērīga budžeta deficīta novēršana eurozonas dalībvalstīs (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Eiropas riska kapitāla fondi (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Ekonomiskās krīzes ietekme uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Dzimumu stereotipu izskaušana Eiropas Savienībā (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) - Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) - Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) - Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (debates)
 15.2014. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 17.Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (debates)
 18.Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā (debates)
 19.Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (debates)
 20.Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (debates)
 21.Taupības pasākumu ietekme uz personu ar invaliditāti dzīves apstākļiem (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2324 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (7826 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika