Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 12 martie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea şedinţei
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Problemele din lanțul de aprovizionare cu alimente în contextul chestiunii recente legate de vânzarea de carne de cal (dezbatere)
 5.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (dezbatere)
 6.Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (dezbatere)
 7.Diverse
 8.Votare
  8.1.Infrastructuri energetice transeuropene (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (vot)
  8.2.Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (vot)
  8.3.Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (vot)
  8.4.Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (vot)
  8.5.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (vot)
  8.6.Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (A7-0280/2012 - Louis Grech) (vot)
  8.7.Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (vot)
 9.Şedinţă solemnă - Israel
 10.Votare (continuare)
  10.1.Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (vot)
  10.2.Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (vot)
  10.3.Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (vot)
  10.4.Fondurile europene cu capital de risc (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (vot)
  10.5.Fondurile europene de antreprenoriat social (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (vot)
  10.6.Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (vot)
  10.7.Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (vot)
  10.8.Situaţia femeilor din nordul Africii (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (vot)
  10.9.Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (vot)
  10.10.Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (vot)
 11.Explicaţii privind votul
  11.1.Infrastructuri energetice transeuropene (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Fondurile europene cu capital de risc (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Fondurile europene de antreprenoriat social (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - 2011/0280(COD) - Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la organizarea comună a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică)- 2011/0281(COD) - Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) - Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC - 2011/0288(COD) (dezbatere)
 15.Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 17.Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (dezbatere)
 18.Sistemul de conturi naționale și regionale (dezbatere)
 19.Protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini (dezbatere)
 20.Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (dezbatere)
 21.Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2324 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (7826 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate