Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 12. marec 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev letnega zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Težave v verigi preskrbe s hrano v okviru nedavnih spornih vprašanj glede konjskega mesa (razprava)
 5.Spletno reševanje potrošniških sporov - Alternativno reševanje potrošniških sporov (razprava)
 6.Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (razprava)
 7.Razno
 8.Čas glasovanja
  8.1.Vseevropska energetska infrastruktura (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (glasovanje)
  8.2.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic (letališče Dunaj) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (glasovanje)
  8.3.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (glasovanje)
  8.4.Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (glasovanje)
  8.5.Spletno reševanje potrošniških sporov (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (glasovanje)
  8.6.Alternativno reševanje potrošniških sporov (A7-0280/2012 - Louis Grech) (glasovanje)
  8.7.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (glasovanje)
 9.Slavnostna seja - Izrael
 10.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  10.1.Radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (glasovanje)
  10.2.Gospodarski in proračunski nadzor v državah članicah euroobmočja z resnimi težavami v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (glasovanje)
  10.3.Spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (glasovanje)
  10.4.Evropski skladi tveganega kapitala (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (glasovanje)
  10.5.Evropski skladi za socialno podjetništvo (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (glasovanje)
  10.6.Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (glasovanje)
  10.7.Odprava stereotipov o spolih v EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (glasovanje)
  10.8.Položaj žensk v Severni Afriki (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (glasovanje)
  10.9.Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (glasovanje)
  10.10.Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Vseevropska energetska infrastruktura (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic (letališče Dunaj) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Pravila za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, ter akcijski načrti o takšnih emisijah in odvzemih (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Spletno reševanje potrošniških sporov (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternativno reševanje potrošniških sporov (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Spletno reševanje potrošniških sporov (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternativno reševanje potrošniških sporov (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Radioaktivne snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Gospodarski in proračunski nadzor v državah članicah euroobmočja z resnimi težavami v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Evropski skladi tveganega kapitala (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Evropski skladi za socialno podjetništvo (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Vpliv gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Odprava stereotipov o spolih v EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Boljše zagotavljanje koristi okoljskih ukrepov EU (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD) - Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD) - Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD) - Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (razprava)
 15.Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III (razprava)
 16.Popravek (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 17.Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (razprava)
 18.Sistem nacionalnih in regionalnih računov (razprava)
 19.Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (razprava)
 20.Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (razprava)
 21.Posledice varčevanja za življenjske razmere invalidov (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2324 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (7826 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov