Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 12 mars 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Problem i livsmedelskedjan avseende problemet nyligen med hästkött (debatt)
 5.Tvistlösning online vid konsumenttvister - Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (debatt)
 6.En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott (debatt)
 7.Diverse
 8.Omröstning
  8.1.Transeuropeisk energiinfrastruktur (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (omröstning)
  8.2.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen (Wiens flygplats) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (omröstning)
  8.3.Bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (omröstning)
  8.4.Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (omröstning)
  8.5.Tvistlösning online vid konsumenttvister (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (omröstning)
  8.6.Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (A7-0280/2012 - Louis Grech) (omröstning)
  8.7.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (omröstning)
 9.Högtidligt möte - Israel
 10.Omröstning (fortsättning)
  10.1.Radioaktiva ämnen i dricksvatten (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (omröstning)
  10.2.Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (omröstning)
  10.3.Övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (omröstning)
  10.4.Europeiska riskkapitalfonder (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (omröstning)
  10.5.Europeiska fonder för socialt företagande (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (omröstning)
  10.6.Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (omröstning)
  10.7.Avskaffande av könsstereotyper i EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (omröstning)
  10.8.Situationen för kvinnor i Nordafrika (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (omröstning)
  10.9.Finansieringen av EU:s samarbete med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt de utomeuropeiska länderna och territorierna under perioden 2014–2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (omröstning)
  10.10.Större nytta av EU:s miljöåtgärder (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Transeuropeisk energiinfrastruktur (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen (Wiens flygplats) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3.Bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4.Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5.Bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6.Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7.Tvistlösning online vid konsumenttvister (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8.Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9.Tvistlösning online vid konsumenttvister (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11.Radioaktiva ämnen i dricksvatten (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12.Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13.Övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14.Europeiska riskkapitalfonder (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15.Europeiska fonder för socialt företagande (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16.Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17.Avskaffande av könsstereotyper i EU (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18.Större nytta av EU:s miljöåtgärder (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD) - Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) (debatt)
 15.Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III (debatt)
 16.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (debatt)
 18.National- och regionalräkenskapssystemet (debatt)
 19.Skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen (debatt)
 20.Integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av samordningen av social trygghet (debatt)
 21.Effekterna av åtstramningen på levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2324 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7826 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy