Index 
Stenograma dezbaterilor
PDF 7826k
Marţi, 12 martie 2013 - Strasbourg Ediţie revizuită
1. Deschiderea sesiunii anuale
 2. Deschiderea şedinţei
 3. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4. Problemele din lanțul de aprovizionare cu alimente în contextul chestiunii recente legate de vânzarea de carne de cal (dezbatere)
 5. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (dezbatere)
 6. Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (dezbatere)
 7. Diverse
 8. Votare
  8.1. Infrastructuri energetice transeuropene (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (vot)
  8.2. Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (vot)
  8.3. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (vot)
  8.4. Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (vot)
  8.5. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (vot)
  8.6. Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (A7-0280/2012 - Louis Grech) (vot)
  8.7. Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (vot)
 9. Şedinţă solemnă - Israel
 10. Votare (continuare)
  10.1. Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (vot)
  10.2. Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (vot)
  10.3. Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (vot)
  10.4. Fondurile europene cu capital de risc (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (vot)
  10.5. Fondurile europene de antreprenoriat social (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (vot)
  10.6. Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (vot)
  10.7. Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (vot)
  10.8. Situaţia femeilor din nordul Africii (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (vot)
  10.9. Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (vot)
  10.10. Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (vot)
 11. Explicaţii privind votul
  11.1. Infrastructuri energetice transeuropene (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
  11.2. Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  11.3. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.4. Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.5. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
  11.6. Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
  11.7. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
  11.8. Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.9. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (A7-0280/2012 - Louis Grech)
  11.10. Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien)
  11.11. Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi)
  11.12. Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès)
  11.13. Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira)
  11.14. Fondurile europene cu capital de risc (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts)
  11.15. Fondurile europene de antreprenoriat social (A7-0194/2012 - Sophie Auconie)
  11.16. Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.17. Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
  11.18. Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (A7-0028/2013 - Oreste Rossi)
 12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14. Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - 2011/0280(COD) - Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la organizarea comună a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică)- 2011/0281(COD) - Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) - Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC - 2011/0288(COD) (dezbatere)
 15. Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III (dezbatere)
 16. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 17. Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (dezbatere)
 18. Sistemul de conturi naționale și regionale (dezbatere)
 19. Protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini (dezbatere)
 20. Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (dezbatere)
 21. Impactul austerității asupra condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități (dezbatere)
 22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 23. Ridicarea şedinţei


  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
1. Deschiderea sesiunii anuale
MPphoto
 

  La Présidente - Je déclare ouverte la session 2013-2014 du Parlement européen.

 

2. Deschiderea şedinţei
Înregistrare video a intervenţiilor
 

(La séance est ouverte à 8 h 30)

 

3. Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal

4. Problemele din lanțul de aprovizionare cu alimente în contextul chestiunii recente legate de vânzarea de carne de cal (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le débat sur la déclaration de la Commission sur les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans le contexte de la récente affaire de la viande de cheval.

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, in recent weeks I have addressed both Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on 20 and 28 February 2013 respectively, on the subject of the discovery of horsemeat labelled as beef in certain processed food products in a number of Member States. I am now glad to update you on the measures we have taken, or are planning to initiate in the near future.

Let me emphasise that today – just over one month after the first findings came to light – the situation remains that this scandal does not point to a public health or food safety crisis. I am adding ‘up till now’ of course because, as I shall say later, we are also carrying out further inspections on the health aspect. So this scandal, serious though it is, is not up till now a food safety issue like the food safety issues we have had in the recent past. The issue remains one of fraudulent labelling, not one of safety.

As you will know, food business operators are primarily responsible for ensuring that the requirements of European food law are met, while Member States are responsible for ensuring the proper day-to-day enforcement of EU rules. It is the responsibility of Member States to check whether or not the product presents a risk and whether it complies with applicable legislation. We then have other tools, like the EU’s Rapid Alert System for Food and Feed, popularly known as RASFF, through which any notification or alert made by any Member State is immediately communicated to all Member States – as has happened with this issue.

In the current scandal, findings of horsemeat labelled as beef in certain processed food products were immediately communicated to all Member States through the EU’s Rapid Alert System. So our traceability systems worked well – enabling Member States’ authorities to establish quickly who had done what, where and when.

All Member States are carrying out now the agreed DNA testing for horsemeat in beef products and testing for the absence of phenylbutazone, popularly known as bute, in horsemeat – in accordance with the recommendation supported by the Member States and adopted by the Commission on 19 February 2013. The first alert was given on 8 February by the British authorities. On 13 February there was an emergency meeting of the Member States affected by this issue. On 15 February there was the recommendation before the Standing Committee on the Food Chain and the Member States agreed to these inspections, and the recommendation was adopted on 19 February 2013.

These tests will continue throughout the month of March and the Member States will inform the Commission immediately of any positive findings and provide an overview of the results by 15 April 2013. Finally, a report will be published shortly afterwards. I said immediately when this crisis erupted that, to regain credibility, we have to not only carry out the inspections but also to commit ourselves, before the inspections, to making the results public.

In addition, fraud investigations are being coordinated by Europol – and all Member States have been asked to keep Europol contact points fully informed of developments. Let me stress that only the strictest and most complete transparency can begin to repair the damage done to consumer confidence.

Looking at the broader picture, it is evident that our legislation is fundamentally sound. The existence of fraud does not question the validity or the essence of the rules themselves. The problems lie in the implementation of the legislation and not in the legislation itself.

As with any food-related scandal, crisis or scare, we are duty bound to learn lessons and, if necessary, consider appropriate changes in the light of experience. The horsemeat scandal will be no exception. Public confidence has been badly shaken. Part of the reassurance that we can provide lies in the way we respond: swiftly using the effective tools at our disposal, and analysing data without delay. Indeed, the Commission is already considering how we might further strengthen our rules and controls in three areas that have attracted particular attention: sanctions, the level of controls and origin labelling.

Firstly, the importance of proper controls and dissuasive sanctions to enforce our legislation has come to the forefront. Under the current directives, the old requirement is that Member States have to apply appropriate and dissuasive sanctions.

The forthcoming proposal, which was drafted long before the scandal, to review the rules on official controls across the food chain will require Member States to establish financial penalties applicable to intentional violations of food chain rules – but I believe that these penalties should reflect the economic gain which is made by those who fraudulently violate EU legislation. In other words, only the prospect of losing more than what the illicit activities could bring can serve as an effective deterrent.

Secondly, some have called for more official controls along the food chain. The forthcoming proposal on the official control rules will indeed bring significant improvements and will include not only the possibility for the Commission to require Member States to implement coordinated control plans of limited duration to ascertain the existence of shortcomings along the chain, but also the powers necessary to establish permanent specific control requirements in cases of newly-identified risks. Even in the current scandal, all the Commission could do was recommend a control plan which I know most Member States or all Member States are implementing, but it is not actually legally binding.

Thirdly, as we know, some Member States and also Members of this Assembly are calling for mandatory country of origin labelling. I have made it absolutely clear publicly that this issue is not directly related to this scandal. This scandal would have erupted even if we had country of origin labelling. However, there is a swelling number of Member States which believe that we should grasp this opportunity to introduce mandatory country of origin labelling not only for fresh beef and fresh meat products which already exist, but also for processed food.

Incidentally, long before this scandal erupted, the Commission was already obliged under EU legislation to study this issue by the end of the current year. A report is due by the end of this year. I have undertaken to accelerate the publishing of this report, which will now be made available at the beginning of the autumn. This report must take on origin labelling of processed food as well. This report must take into account the need for the consumer to be informed, the feasibility for a mandatory origin indication, and an analysis of the costs and benefits, as well as the impact on the internal market and on international trade.

As I said before the committees, I have an open mind on this issue even though it is not the direct cause of this scandal and I will react accordingly after the report is out. So even though ‘country of origin labelling’ would not have prevented the current horsemeat scandal, I shall consider this report as soon as possible. I shall try and get the report published as soon as possible and then communicate any developments to this Parliament.

Let me conclude by emphasising that public confidence is a fragile concept which can all so easily evaporate. Therefore, I have urged Member States to step up their investigations – and there have been some results in the criminal investigations which have been conducted – and to ensure the immediate circulation of any new information, so we can establish the full facts of this matter as quickly as possible. I must say that up till now I am satisfied with the level of cooperation by the Member States.

I cannot overemphasise how important it is that we take on board the relevant lessons arising out of this scandal, and I am sure you share my determination to restore full confidence in our food chain as soon as possible. I have publicly stated that we have one of the best food safety systems in the world and I keep on saying so. This does not mean that we cannot fine-tune, and this does not mean that we cannot learn lessons from crises past and present. We should never rest on our laurels, because the fact that we have one of the best food safety systems in the world does not mean that we might not lose that pole position if we are complacent. I count on the cooperation and support of this Parliament and the Member States to this end.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Kommissar, ich teile Ihre Meinung, wenn Sie sagen, wir haben eines der besten Lebensmittelrechtssysteme weltweit. Trotzdem ist es auch ein Faktum, dass wir in den letzten Jahren immer wieder von Lebensmittelskandalen erschüttert wurden. Auch der aktuelle Skandal zeigt, wie groß eigentlich das Ausmaß und die Probleme in diesem Sektor sind. Darum sollten wir jetzt nicht sagen: „Wir haben ein Supersystem, an dem kleine Änderungen zu machen sind“, sondern wir müssen schon prüfen – und ich hoffe, das macht die Kommission jetzt auch in ihrem Bericht –, was jetzt wirklich verbesserungswürdig ist. Es ist auch nicht klug, jetzt zu sagen: „Die Mitgliedstaaten sind zuständig für die Kontrolle, wir machen hier die grundsätzlichen Regelungen“. Wir – und insbesondere die Kommission – tragen hier auf europäischer Ebene besondere Verantwortung, damit es in diesem Sektor funktioniert.

Unser größtes Problem ist, dass wir so viel Vertrauen der Konsumenten verloren haben. Das ist das eigentliche Problem, das wir jetzt haben. Dieses Vertrauen wiederherzustellen, wird sehr schwierig und sehr kostspielig werden. Darum ist sicher der erste Schritt, den Sie auch genannt haben, dass wir aufklären müssen. Es waren kriminelle Machenschaften, auch hier haben Sie Recht. Das kann nicht vollständig verhindert werden. Aber wir müssen uns doch überlegen, welches Kontrollsystem wir einführen können, damit es potenziell uninteressant wird, vor allem wirtschaftlich uninteressant wird, dass solche Dinge geschehen. Hier sollte sich die Kommission einmal mit Mathematikern zusammensetzen und ausrechnen, wie teuer es wirklich wäre, diese Kontrollen stichprobenartig vorzunehmen, vielleicht da und dort zu verstärken, damit wir hier ein möglichst günstiges, aber sehr effektives und effizientes Kontrollsystem aufbauen können. Hier ist die Kommission gefordert, diese Vorgaben zu machen.

Zum Zweiten ist sicher zu prüfen, wie der Strafrahmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten ist. Manche Staaten sind sehr streng, andere sind sehr lax. Auch das muss angepasst werden, damit es in Europa überall das gleiche Strafmaß gibt.

Zum Dritten: Das Konsumentenvertrauen herstellen. Hier ist der Bericht, den die Kommission nunmehr ausarbeitet, sicher das Fundament, auf dem wir jetzt aufbauen sollen. Die geforderte Ursprungskennzeichnung, die Kennzeichnung, wo Tiere gemästet werden, wo sie geschlachtet werden und wo sie dann in die Lebensmittelkette eingespeist werden, ist für den Konsumenten sehr hilfreich, wenn er seine Konsumentscheidung trifft. Es ist gerade im Lebensmittelsektor natürlich sehr gefährlich, eine Geiz-ist-geil-Mentalität zu haben, weil das tendenziell dazu führt, dass die Qualität gesenkt wird. Es muss im Interesse Europas sein, der Kommission und natürlich auch des Parlaments und des Rates, dass wir hier möglichst hohe Standards setzen, möglichst sichere Lebensmittel auf den Tisch bringen und unseren Konsumenten das auf den Tisch geben können, was sie eigentlich haben wollen, nämlich sichere und vor allem auch richtig deklarierte Lebensmittel!

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I welcome much of what the Commissioner has said this morning. In particular, Commissioner, what you have said about accelerating the study on the labelling of meat in processed food. Now, you have said that this was not the cause of the crisis; of course it was not, but when Parliament voted for this two years ago we did so because we wanted companies to take responsibility for their own supply chains, to understand their supply chains. By labelling they would not be able to pass the buck as they are at the moment.

I think consumers have been genuinely shocked at the nature of the current supply chain: abattoir in one country, meat-cutting somewhere else, sent across Europe, back again. It seems that there are too many middlemen, too many people in the middle, and we have lost the ‘farm to fork’ controls we thought we had after the BSE crisis. So I hope that you will look very seriously at this. When we asked for this before, the Commission and the Council said it would be too costly: but how much have governments now spent and companies now spent since the horsemeat scandal erupted?

Commissioner, you have also told us that the current system is fundamentally sound, yet many people are saying to me that the changes made in 2006 by the meat hygiene laws actually reduce the number of inspections, particularly in meat-cutting plants, and that since 2006 we no longer have everyday inspections by meat inspectors. Instead, we only have announced inspections and only three-monthly or six-monthly inspections of meat-cutting plants. It is in meat-cutting plants where it seems this scandal erupted.

Now, you are supposed to be bringing out a new food-hygiene revision this year, Commissioner, and I want to know from you what is going to be in that revision, because in the newspapers in Britain they are saying that you are going to propose further self-regulation by the food industry, that you are going to give them even more responsibility. Can consumers have confidence? This is a crisis of consumer confidence, Commissioner, and we look to you to make sure that we do not repeat the mistakes of the past.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, one of my first acts as a Member of Parliament here some 14 years ago was to host a meeting about another food crisis, between some Cumbrian beef farmers from my region and your predecessor, who was entirely sympathetic to their cause and wanted to support them in getting Member States to take action, but pointed out that the Commission had no army, had no police force. It was, as you said, dependent upon the Member States to enforce the law in the first instance.

Now, I have reflected upon this many times over the years, and I keep thinking of those words which we see in so many pieces of legislation: effective, proportionate and dissuasive. Your Director-General has said to the committee that we have the best food labelling laws in the world, but they do not count for very much unless Member States actually put them into practice. We have penalties in different Member States that differ. We have procedures for ensuring compliance that differ. We have a different approach being taken to potential prosecutions, and we have sentences being laid down by national courts that differ.

Now on the one hand, I think the public expects European laws to be enforced equally and effectively in every Member State. Otherwise people say ‘why should I comply if they are not?’ On the other hand, we have the difficult problem that the European Union should not be imposing common criminal penalties upon Member States. This is not just an issue, of course, for your department – it is one for many other sectors of the Commission – but it needs to be brought into the open. There needs to be more discussion and more analysis of the way in which Member States are actually putting legislation into effect, not simply in terms of the Statute, but also in the way in which their courts and their prosecuting bodies then interpret that Statute. This is because, unless we do this, unless we bring this out into the open and unless we decide to name and shame and have discussions in the Council and the Parliament, then we will not ensure equal application of the law. Failure to do so brings the law into disrepute and frankly renders the work of all us invalid.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Tack kommissionär Tonio Borg för att Ni tar upp en hel del av de förslag som vi driver t.ex. att vi måste ha bättre och mer fungerande sanktioner.

Titta på mitt eget land. Vad har hänt bara det senaste året? Vi har haft tjugo år gammalt, konserverat beredskapskött från försvaret som såldes och sedan ommärktes som betydligt färskare och de blev inte dömda. Vi har haft färgat oxfilé som i det fallet kom från Ungern och som såldes som oxfilé, men som var färgad fläskfilé – och hittills har ingen dömts för detta. Vi har flera andra skandaler och hästskandalen kommer till.

Med så många skandaler som hela tiden kommer upp är det ett systemproblem att folk tycker att det lönar sig att fuska i stället för att vara ärlig. Det måste vi sätta stopp för och då måste sanktionerna vara tillräckligt kraftfulla och kontrollerna vara tillräckligt många för att det ska vara en tillräcklig stor risk för att upptäckas. Därför är det bra med dessa förslag.

Jag är också orolig för kommissionens preliminära förslag om kontroller att låta slakthus ha egna inspektörer i stället för offentligt anställda inspektörer. Jag vill att det ska vara offentliga inspektörer i hela kedjan.

Det är myndigheter som ska kontrollera företagen och företagen ska själva ha interna kontrollsystem men dessa ska verifieras av myndigheterna precis som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor. Vi vill att de ska kontrollera myndigheternas kontrollsystem och göra stickprov så att vi ser att det fungerar och också ge tips om vad som fungerar och inte fungerar.

Som ni vet vill vi också ha ursprungsmärkningen. Vi har jobbat för det i flera år och kommissionen har beställt studien och jag hoppas att ni är snabba med att komma med ett förslag så snart studieresultaten kommer. För konsumenterna vill gärna ha detta. De vill veta vad de köper och att vi bygger det på nötköttslogiken om född, uppfödd och slaktad.

Dessutom vill vi gärna att ni underlättar och tillåter lokal marknadsföring och lokala märkningar eftersom det gör det lättare att ha en så kort kedja som möjligt mellan bonde och konsument.

Samma sak gäller när vi nu håller på med upphandlingsreglerna: Vi ska underlätta, inte försvåra, för lokal upphandling av färska livsmedel, så att vi får minskade kedjor, för hela problemet bygger egentligen på den inre marknadens ogenomskinlighet; att man inte har en tydlig kontroll och att det är för många led mellan konsument och producent. Är det väldigt många led så finns det alltid någon i det långa ledet som ser en chans att blanda in en billigare eller farligare produkt för att tjäna en extra euro.

Därför är det viktigt att vi underlättar för dem som vill vara seriösa och berättar för sina konsumenter exakt vad det är de har i och försöker minska dessa långa kedjor mellan producent och konsument. Först då blir vi av även med fusket.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I think there is no doubt that consumer confidence has been seriously shaken by this horsemeat scandal. As always in these types of situations, there can be a good point as well, and the good point is that in many areas people are returning to the local butcher’s shop. They are clearly sending the message that when they buy, they want to know what they are buying. I think this is to be welcomed.

I am in favour of better and effective labelling, but I have to say that, with all the labelling in the world, if the criminals are out there and they want to beat the system, it will not matter what labelling you put on it unless you have the proper inspections as well.

In my opinion, this happened for two reasons: because the processing chain is far too long, and because of the pressure by retailers on the food industry to bring down prices and provide so-called ‘cheap food’. Let me say this very clearly in this House today: there is no such thing as cheap food. Good food costs money.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, on behalf of the EFD Group. – Madam President, thirteen years ago the British Government stupidly allowed the EU to have competence in all aspects of food law. What has been uncovered in recent weeks is a demonstration of gross incompetence which has resulted in British people eating the meat of horses when they believed they were eating beef.

The paper trail system that the EU has adopted to ensure the provenance of produce is wide open to fraud, and as the EU becomes ever larger it expands into countries where fraud and corruption are a simple fact of life. Under our previous system in the UK, where food was regularly tested and inspected, the substitution of horse for beef would have been quickly detected.

It is depressing to note that many of our own British Members of Parliament assumed that our Secretary of State for Agriculture had the authority to act decisively in this matter, when in reality he is as impotent as a bullock or a gelding.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson, on behalf of the GUE/NGL Group. – Madam President, the Commission has stated that, regardless of the legislation in place, there will always be criminals seeking to cheat the system in the pursuit of cheap profit. Doubtless this is true – but that does not mean that, as regulators, we should allow it to continue. We have, as you have said, a responsibility to make any criminal activity – especially in the food supply chain – as difficult as possible to do. Although the EU can claim to have one of the most developed traceability systems in the world, it is clearly not 100% fit for purpose in the processing sector, as other Members have outlined.

The report you mentioned should deal with mandatory country- as well as region-of-origin-labelling systems for meat products, including frozen or processed meats. I say this because such a process would ensure that there was a stronger onus on supermarkets to take responsibility for their supply chain.

We need to take full account of the specific characteristics of the Member States, thereby allowing beef for regions in the North of Ireland to be identified as Irish if producers so wish, or Scottish beef to retain its Scottish labelling, which would aid traceability in general and prevent scandals such as this from occurring again.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Voorzitter, in Nederland hebben we sinds kort een nieuw gezegde: 'paarden voor runderen verkopen'. Het is ongelofelijk, maar de consument kan er vandaag de dag niet meer van op aan wat er werkelijk voor vlees in de winkel ligt. De enorme winsten gaan naar de vleesproducenten die paardenvlees als rundvlees verkopen. Het is fout.

Maar het wordt nog erger. EFSA, het Europees voedselveiligheidsagentschap, en dus het paradepaardje dat aan had moeten slaan bij dit schandaal, deed het niet. Het was te danken aan de nationale voedsel- en warenautoriteiten dat het schandaal in volle omvang duidelijk werd. Het waren de nationale lidstaten die het direct hebben aangepakt.

De conclusie moge duidelijk zijn. Zoals de PVV al jaren achtereen betoogt, zo snel mogelijk de overbodige EFSA afschaffen, die nog geen paard van een rund kan onderscheiden. Laten we vooral de nationale keuringsinstanties koesteren. Dan weet de consument ten minste weer wat voor vlees hij of zij in de kuip heeft. Immers je bent een rund als je met de voedselveiligheid stunt.

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, most of the interventions hovered around two or three points, and I will try and reply to them. First of all the sanctions: I agree that even though the legislation we have is based on directives – and we do not have a regulation as we have in environmental criminal law where specific sanctions are specified in the regulation – we should be more specific in the directives when we are drafting them. This is why I believe that it should be made extremely clear in such a sensitive issue that crime does not pay.

I said that enforcement is in the hands of the Member States and that the Commission has no control, as Mr Davies said, over the decisions of the courts and tribunals which implement the legislation. I have heard of cases of meat producers whose licences were not suspended even after having been found guilty of certain criminal actions. So I believe that the financial criminal sanctions should be equal to the financial gain made from committing the crime; otherwise crime will pay. If the benefit received from violating EU legislation is much higher than the penalty that might be received then these violations will continue.

When I have said in the past and even today that the fact that there is a law does not mean that it will not be violated – in the same way as we have a law against robbery but I am sure that right now somewhere in the European Union someone is robbing someone or something – I was not being complacent, saying that once a law exists you can expect it to be violated. I am just trying to give a realistic point of view that nothing can be perfect. But this does not mean that we should not do our utmost to make the penalties a deterrent and the inspections as effective as possible.

The inspection system can be improved, but the way it is structured has to remain the same. It is not only food safety legislation or food labelling legislation that is implemented by Member States; all legislation in the European Union is implemented by the Member States. Concerning labelling it is first of all implemented by the food producer, who is primarily responsible for labelling on food products being honest and not deceptive.

Then there is the control system by the Member States, which have their national authorities. I would remind this Assembly that it was the Irish enforcement agency which conducted an investigation into the cheapest beef burgers in a supermarket, and it was through that inspection that it was discovered that some beef products labelled as beef meat contained 80% horsemeat. So it was a Member State, not through a report but through a random inspection of the cheapest meat products on the market, which discovered the scandal towards the end of January.

Then we have the Commission which, through its Food and Veterinary Office in Ireland, inspects the inspectors to see that the control system works. This mostly concerns food safety issues, because I would remind this Parliament that DNA testing for the animal species of meat products is a relatively recent thing. Before, all inspections used to be done purely on the food safety issue. It was only through the scientific development of DNA testing even on food that we started testing food not only for safety purposes but also to see whether the label reflects the ingredients of the meat products themselves.

Also, as Mrs McAvan said, it is important to have unannounced inspections, and in the new legislation we will try and put forward a proposal to oblige Member States not to announce the inspections but to have random unannounced inspections along the food chain to improve the inspection of the food chain itself.

On the question of country of origin labelling, I can give you five reasons put forward by Member States in the past – because this has been discussed in the past – why this should not be introduced, and I can give you another five reasons from another group of Member States which oppose this country of origin labelling. Some have switched from one side to the other because of this issue.

Please understand that this is not an easy matter. I have an open mind on this issue, but please do understand that there are issues pertaining to costs and there are issues pertaining to the complexity of the subject, because it is one thing labelling fresh beef and quite another thing labelling different meats from different places of origin which are processed in one meat product. One has to be very careful not to attack the single market. There should be no elements of protectionism in this legislation. But, as I said, I have an open mind on this. I note that there is a swelling number of Member States who are in favour of this legislation and as soon as I have the report I will accordingly act immediately and swiftly.

It is important not to undermine the internal market through this scandal and, in reply to certain comments about reintroducing barriers to trade owing to this food issue on labelling, I would remind the House that fraud is not exclusive to any one particular country. Recently we discovered, or the national authorities discovered, meat from the United Kingdom which was being exported to France which was illegal because it was mechanised beef, which is illegal under EU legislation.

The internal market is a cornerstone of the European Union, it is something positive, but when you have an internal market, without any barriers, of 500 million consumers, one of the disadvantages this can cause is that the moment someone violates a law in one country the ripple effect affects other countries as well. However, this is like Schengen. The fact that sometimes Schengen is abused by persons with criminal records moving from one country to another does not mean that we should not have Schengen. The internal market is something positive, but because we have an internal market we should have stricter legislation, stricter penalties and better inspections.

So I agree with all the Members of Parliament that we would be putting our heads in the sand if we were to say that this scandal has not rocked consumer confidence in recent weeks. Clearly we must make every effort to learn the lessons of this regrettable episode and do our utmost to restore confidence in our food supply as soon as possible. After all, most of the legislation which we sometimes have in different areas is the result of lessons learnt through incidences, through scandals and through issues, and we cannot accept that a few rogue operators can do serious damage to the way the European public views the entire food chain.

So in conclusion, Madam President, I look forward to working with Parliament towards our shared aim of ensuring as far as possible that similar fraudulent practices do not arise in the future.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. – A Uachtaráin, tá an-dochar déanta do mhuinín tomhaltóirí san earnáil talmhaíochta Eorpach ag an gcamscéim bhia a nochtadh le déanaí.

Is léir dúinn anois go bhfuil laigí sa chóras inrianaitheachta, go bhfuil sé fíor-éasca camscéimeanna bia a chur i bhfeidhm agus slabhra an tsoláthair bhia a chur i mbaol. Níl sé maith go leor gur faoi údaráis na hÉireann a bhí sé aird a tharraingt ar an bhfadhb seo. Ba cheart go mbeadh córas faireacháin agus deimhnithe i bhfad níos déine i bhfeidhm don slabhra soláthair uile in AE. Ní mór dúinn bearta leathana a chur i bhfeidhm chun cáil, ardchaighdeán agus inrianaitheacht táirgí Eorpacha a atógáil.

Aontaím gur chóir ainm feirmeoirí a chosaint ón smál atá á chur ar an earnáil ag gníomhaíochtaí calaoiseacha, coiriúla atá á ndéanamh ag daoine agus ag grúpaí áirithe. Tá an-chuid oibre déanta ag feirmeoirí agus páirtithe leasmhara na hearnála chun a chinntiú go féidir an bia a tháirgeann siad a leanúint ón bhfeirm go dtí an forc. Ní mór dúinne, lucht déanta beartais AE, comhoibriú anois leo siúd chun a chinntiú nach dlí fíorúil atá sna bearta dlíthiúla atá i bhfeidhm chun tacú leo ach gur fíordhlí é a thabharfadh cosaint dóibh agus dá slí bheatha.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La chaîne de supermarchés Champion Mestdagh, sur ordre de marques, a ordonné de détruire tous les lots de nourriture contenant de la viande chevaline, qu'il s'agisse de produits surgelés comme Igloo ou de conserves comme les raviolis Buitoni. Il est scandaleux de constater que des marques préfèrent jeter de la nourriture saine aux ordures plutôt que d'en faire don à des associations ou de la vendre au rabais à des familles ayant du mal à boucler les fins de mois. Des supermarchés préfèrent donc nourrir les rats plutôt que les gens: affolant!

Le mensonge des étiquettes mentionnant "bœuf" à la place de "cheval" doit être sévèrement puni afin que les coupables sachent ce qu'il en coûte de se moquer de 500 millions d'Européens. Mais je maintiens qu'à partir du moment où ces produits sont sains, il faut les redistribuer aux plus démunis ou les vendre au rabais. Il est tout aussi criminel de mentir sur le contenu de la nourriture que de jeter celle-ci. Si les responsables veulent se racheter, il n'est pas trop tard mais il est temps

 

5. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum - Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- le rapport de Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (COM(2011)0794 - C7-0453/2011 - 2011/0374(COD)) (A7-0236/2012), et

- le rapport de Louis Grech, au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) (A7-0280/2012).

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, sprawozdawczyni. − Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu, drogie Koleżanki i Koledzy! Bardzo się cieszę, że mogę Państwu przedstawić końcowy efekt niemal rocznej pracy nad rozstrzyganiem sporów konsumenckich. Rozporządzenie i dyrektywa, które – przekonana jestem – dzisiaj przyjmie Parlament Europejski, będą lekarstwem na wiele problemów, z którymi zmagają się dziś konsumenci i przedsiębiorcy u nas, na europejskim rynku.

Projekt, który opracowaliśmy wspólnie z kontrsprawozdawcami (dziękuję), DG SANCO Komisji Europejskiej (dziękuję), prezydencją polską, duńską i cypryjską (również dziękuję), jest naprawdę europejski. Zależy nam przecież na tym, aby i konsumenci, i przedsiębiorcy – tzn. 500 mln obywateli – korzystali z całego europejskiego rynku, z ogromnego wyboru towarów z 27 krajów. Tymczasem w ostatnich 12 miesiącach zaledwie 10% konsumentów kupiło jakikolwiek towar lub jakąkolwiek usługę przez internet z zagranicy. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest brak zaufania, ale dzięki platformie rozstrzygania sporów konsumenckich, czyli ODR, konsumenci nie będą już musieli obawiać się kupowania towarów i usług na zagranicznych stronach www, bo nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, możemy być pewni, że rozwiążemy sprawę we własnym języku. Przecież nie ma dobrze funkcjonującego rynku bez zaufania konsumentów do przedsiębiorców i odwrotnie. To zaufanie, szczególnie w transakcjach transgranicznych, będzie stopniowo rosło. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich, czyli tzw. ADR, znakomicie opracowane przez mojego kolegę, pana Louisa Grecha – jemu również bardzo dziękuję za współpracę – budujemy w oparciu o istniejące fragmenty systemów arbitrażowych, mediacyjnych czy sądownictwa polubownego w państwach członkowskich. Zgodnie z zapisami dyrektywy systemy te zostaną uzupełnione we wszystkich sektorach, podwyższy się także ich jakość, a szybkość rozwiązywania sporów będzie biła na głowę systemy sądownicze w państwach członkowskich. Dziś w Europie oczekuje się średnio około 450 dni na rozstrzygnięcie przez sąd sporu w obrocie gospodarczym, podczas gdy w nowym systemie zabierze to najwyżej 90 dni. Przewaga systemów pozasądowych nad tradycyjnymi polega m.in. na ich polubownym charakterze, gdyż po zapadnięciu rozstrzygnięcia strony mogą wrócić do relacji handlowych i nie ma zwycięzców i przegranych, jak to często zdarza się w sądach.

Cieszę się bardzo, że udało się nadać tej inicjatywie charakter bardziej federacyjny i bardziej europejski niż to, co proponowała Komisja. Platforma będzie obsługiwała nie tylko spory transgraniczne, ale również spory krajowe. Dzięki temu platforma będzie bardziej przystawała do rzeczywistości wirtualnej, gdzie przecież granice fizyczne nie istnieją. Nie tylko konsumenci, ale i przedsiębiorcy będą mogli z niej korzystać. Absolutnie kluczowe było dla mnie uproszczenie funkcjonowania platformy dla konsumentów i uczynienie jej bardziej zrozumiałą i łatwiejszą w użyciu. W jakim stopniu się to udało, zobaczymy w praktyce za kilkanaście miesięcy, ale cieszę się, że zgodziliśmy się, że zanim obywatele jej użyją, Komisja ma obowiązek przetestować jej funkcjonowanie razem z organizacjami przedsiębiorców, konsumentów i przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu. Liczę na to, że dzięki temu wspólnie zadbamy, aby narzędzie, które obywatele dostaną do użycia, w pełni odpowiadało ich oczekiwaniom.

I na zakończenie: dla sukcesu tego projektu konieczna jest informacja dla konsumentów. Nasi obywatele muszą wiedzieć, gdzie znaleźć informację na temat internetowego rozstrzygania sporów. Musimy się wszyscy zaangażować w ten proces: usługodawcy internetowi, my – parlamentarzyści, strona Komisji Europejskiej „Twoja Europa”, aby obywatele rzeczywiście korzystali z tego nowego instrumentu. Dziękuję Państwu i oczekuję ciekawej debaty.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Mme Gebhardt va parler au nom de M. Grech, qui a été élu au parlement maltais. Nous l'en félicitons.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, in Vertretung des Berichterstatters. − Frau Präsidentin! Tatsächlich hat mich der Kollege Grech gebeten, ihn heute zu vertreten. Er soll wohl stellvertretender Premierminister in Malta werden und hat jetzt natürlich sehr viel zu tun. Es tut ihm sehr leid, das nicht selber hier vortragen zu können, weil ihm dieses Thema sehr wichtig war und wirklich am Herzen lag.

Tatsächlich gibt es sowohl für Verbraucher als auch für die Unternehmer und Händler, die grenzüberschreitend arbeiten, immer wieder Probleme. Und sehr viele Bürger und Bürgerinnen haben auch Ängste: Was passiert denn eigentlich, wenn ich etwas im Internet in einem anderen Staat einkaufe und es ein Problem mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung gibt? Wie komme ich denn eigentlich zu meinem Recht? Das ist eines der großen Hindernisse, warum viele Leute dann doch davor zurückschrecken, etwas grenzüberschreitend zu kaufen.

Deswegen ist es – denke ich – sehr wichtig, dass wir den Bürgern mit diesen Streitbeilegungsmöglichkeiten, dieser Alternative zu einem Gerichtsverfahren, ein Mittel an die Hand geben, wie auch sie schnell und bequem – soweit man von bequem sprechen kann – zu ihrem Recht kommen können. Das ist eine Win-Win-Situation, sowohl für den Händler als auch für den Verbraucher. Mit diesem ADR-System, wie es abgekürzt heißt, haben wir die Möglichkeit, ein neutrales, transparentes, effektives, unabhängiges, schnelles und faires Streitbeilegungsverfahren zu schaffen. All diese Stichwörter sind in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit.

Mit diesem System, das wir heute hoffentlich auch verabschieden werden – und darauf vertraue ich –, werden wir innerhalb von 90 Tagen ein Ergebnis haben. Das ist ganz wichtig für die Bürger und Bürgerinnen. Zum anderen müssen wir dafür sorgen, dass das System auch billig ist, möglichst ohne Gebühren für die Bürger und Bürgerinnen, damit ihr Zugang zu einem Schlichtungssystem erleichtert wird. Und wir haben in diesem Gesetz auch dafür gesorgt, dass ein Verfahren vor einem solchen Streitbeilegungsgremium nicht bedeutet, dass der Weg zum Gericht – sollte es doch noch notwendig sein – versperrt oder verhindert wird. Das ist eine der ganz großen Errungenschaften.

Sehr viele Bürger und Bürgerinnen werden hoffentlich auch über diese Möglichkeit informiert werden. Denn das, was Frau Thun und Hohenstein gerade gesagt hat, ist ja genau eines der ganz großen Probleme: Sehr viele Verbraucher und Verbraucherinnen haben gar keine Ahnung davon, welche Rechte sie haben, welche Möglichkeiten es gibt. Deswegen wird es auch notwendig sein, sie transparent und schnell zu informieren. Auch durch die Kommission: über eine Website, aber auch über andere, bereits bestehende Informationskanäle, damit die Bürger und Bürgerinnen von diesen Möglichkeiten erfahren. Und deswegen ist im Gesetzestext auch vorgesehen, dass die Händler die Bürger und Bürgerinnen darauf hinweisen müssen, dass für den Streitfall dieses Verfahren existiert, wenn sich Verbraucher und Händler nicht einigen können.

Sehr verehrte Damen und Herren, ich denke, dass Louis Grech und Frau Thun und Hohenstein sehr gute Arbeit geleistet haben. Das Trilogverfahren hat gezeigt, dass das Ergebnis tatsächlich für die Bürger und Bürgerinnen einen großen Mehrwert, einen Gewinn aus europäischer Politik darstellt, und ich glaube, das ist das Beste, was wir für unsere Bürger und Bürgerinnen tun können!

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, just over a year ago the Commission put on the table two legislative proposals. One was a directive on consumer Alternative Dispute Resolution (ADR), and the other was a regulation on consumer Online Dispute Resolution (ODR).

Today, we stand on the verge of a first reading agreement, and may I say that it was a very swift process. Both Parliament and the Council have worked very hard on these proposals. Let me heartily congratulate the two rapporteurs, Ms Thun and Mr Grech. I phoned Mr Grech yesterday to congratulate him on his electoral success. He was extremely sad not to be here, but I am sure that he is very happy with his personal electoral performance, being elected from two constituencies in Malta, and probably tomorrow he will be appointed deputy Prime Minister, so I also congratulated him on this possibility, because I occupied this post three months ago in my own country.

Let me congratulate the two rapporteurs, Mr Grech and Ms Thun und Hohenstein and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) and its Chair, as well as the Committee on Legal Affairs (JURI), for cooperating effectively with the Danish and Cypriot Presidencies, and on reaching a political agreement in December last year.

A first reading agreement will be a great achievement for all concerned. We managed to comply with the requirements of the Single Market Act I, which called for a fast-track adoption of the proposals, and the proposals have been adopted very swiftly. We also managed to fulfil one of the obligations set out in the Digital Agenda for Europe. The path towards this agreement serves as an excellent model of political will and engagement, even overcoming some divergent points of view.

The Commission stands fully behind this agreement and is very pleased with the outcome of the negotiations. These two legislative acts will bring tangible benefits to consumers and traders in the internal market. We know that about one in five EU consumers encounters problems when buying goods or services in the internal market. Recently, I held a press conference on a sweep exercise on online purchasing of videos, downloading videos, DVDs and music, and there was a 73 % rate in all Member States inspected of deficiencies in implementing certain legislation as regards online trading. Only a small fraction of these consumers, the one in five who encounter problems, currently seek and secure effective redress. The ADR and ODR legislation will enable them to solve their disputes out of court in a simple, fast and low-cost way. This will not only save consumers from often overburdening court proceedings, but will also motivate them to seek redress in the first place. The cheaper it is and the swifter it is, the more enticing it would be to seek a remedy.

Let me briefly outline the breakthrough elements that these two measures will introduce. First, with the exceptions of health and education, we have secured full ADR coverage. This means that consumers, regardless of sector and of geographical location, can address their dispute to an ADR entity. Second, we set minimum requirements for the quality of ADR entities, which have to respect certain principles, such as those of impartiality, independence, effectiveness and fairness. Furthermore, we will enhance consumer information. Despite the fact that the final agreement on this point does not entirely reflect the original hopes of the Commission, it certainly marks a step forward, as traders who commit to using ADR will inform consumers accordingly.

Finally, we shall be introducing the innovative ODR platform for online disputes. Both consumers and traders will be able to submit their dispute online, in any official EU language, and have it dealt with entirely online. This will boost the confidence of both consumers and traders in trading online and across borders.

Before I finish, let me stress that the Commission’s work is not over. We are committed to delivering a well-functioning and user-friendly ODR platform. We will also help Member States by issuing implementation guidelines on ADR.

Finally, in cooperation with stakeholders, Members of this Parliament and Member States, we shall undertake a series of flanking measures to promote ADR and ODR across the European Union. The adoption of the ADR and the ODR legislation is a milestone for the re-launching of the internal market. This agreement will improve citizens’ everyday lives and we should all give it our full-hearted and whole-hearted support.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, Raportor pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice. − Doresc să le mulţumesc celor doi raportori, dnei Róża Thun şi, în special, dlui Louis Grech, cu care am cooperat extrem de eficient. Doresc, de asemenea, să mulţumesc Consiliului pentru eforturile depuse în vederea adoptării cât mai rapide a acestei directive extrem de importante.

Pentru a garanta încrederea consumatorilor în procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor, avem nevoie de standarde minime la nivel european. În primul rând, este nevoie ca persoanele responsabile de soluţionarea alternativă a disputelor să dispună de expertiza şi experienţa necesară. În al doilea rând - şi acesta este unul dintre aspectele cele mai importante - trebuie asigurată independenţa şi imparţialitatea persoanelor responsabile cu soluţionarea litigiilor.

Din punctul meu de vedere, compromisul la care s-a ajuns împreună cu Consiliul este unul pragmatic, pentru că stabileşte criterii clare de imparţialitate şi independenţă, obligaţii stricte de transparenţă, permiţând menţinerea organismelor de soluţionare alternativă existente. Sper că va avea sprijinul unanim al Parlamentului şi că statele membre o vor transpune cât mai curând, în interesul consumatorilor europeni.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Mayer, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die ADR-Richtlinie ist ein großer Meilenstein auf dem Weg zu einer weiteren Befreiung des Binnenmarkts und zu einer weiteren Stärkung des Verbraucherschutzes.

Immer handelt es sich um Streitigkeiten zwischen Unternehmen einerseits und Verbrauchern andererseits. Hier bedauere ich eine Sache, Herr Kommissar, dass nur die Verbraucher die ADR-Stelle anrufen können, nicht aber die Unternehmen, obwohl es immer um eine Streitigkeit zwischen Unternehmen und Verbrauchern geht. Im Grunde darf es keine Rolle spielen, wer den Streit beginnt, sondern dass solche Streitigkeiten im Rahmen von einfachen, effektiven, kostengünstigen außergerichtlichen Maßnahmen geregelt werden können. Also hier gibt es Nachbesserungsbedarf, denn auch Unternehmen sollten im Sinne des Verbraucherschutzes eine solche Stelle anrufen können und nicht gleich vor Gericht marschieren müssen.

Das Zweite ist die Art der ADR-Stellen. Es gibt berechtigte, gute hauseigene ADR-Stellen. Die müssen natürlich erhöhte Transparenz, erhöhte Unabhängigkeit, erhöhte Selbständigkeit haben, da bin ich auch dafür. Aber wenn jetzt eine erfahrene Person eine ADR-Stelle unterstützt, unterschreibt sie damit gleichzeitig ihre Kündigung. Denn nach Ablauf dieser ADR-Tätigkeit darf sie drei Jahre nicht mehr in demselben Unternehmen tätig sein, das Fachwissen nicht mehr anwenden, auch nicht in angeschlossenen Unternehmen tätig sein. Das halte ich für deutlich übertrieben, denn wir brauchen erfahrene Leute in diesen ADR-Stellen, und nicht jemanden, der sagt: „Na ja, mir ist es egal, wenn ich auch nachher gekündigt werde, ich mache das jetzt mal.“ Diese zwei Punkte müssen bei der nächsten Möglichkeit nachgebessert werden.

Ansonsten ist diese ADR-Richtlinie eine hervorragende Sache. Ich kann nur alle Kolleginnen und Kollegen bitten, diesen Antrag, diese Richtlinie zu unterstützen. Ich danke nochmals den beiden Berichterstattern, Louis Grech und Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo, S&D-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, minulla on ollut ilo ja kunnia tehdä varjoesittelijänä yhteistyötä niin esittelijän kuin sittemmin komission ja neuvoston edustajien kanssa.

Arvoisat kollegat, minun pitää sanoa, että olemme ajan hermolla, sillä Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan verkkohuijauksia koskevat yhteydenotot ovat vain lisääntyneet viime vuosina. Jos me emme pysty puuttumaan verkossa tapahtuviin huijauksiin ja lisäämään kuluttajien luottamusta verkkokauppaa kohtaan, me emme kyllä pysty millään saavuttamaan myöskään digitaalisille sisämarkkinoille asettamiamme kasvutavoitteita.

Olen itse moneen otteeseen prosessin aikana kantanut huolta juuri riidanratkaisumenetelmän maksullisuudesta, yksityisyyden suojasta ja heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien asemasta. Lisäksi olen itse pieneen kieliryhmään kuuluvana ollut huolissani kuluttajien mahdollisuuksista käyttää ODR-foorumia tarvittaessa omalla äidinkielellään.

Tästä syystä olenkin erittäin tyytyväinen, että ehdotuksen mukaan ODR-foorumi tulisi olemaan kuluttajille maksuton, että se olisi käytettävissä kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja että siinä huomioitaisiin myös käytettävyyteen, tietosuojaan ja kuluttajien yksityisyyteen liittyvät asiat. Toivon, että tätä hienoa systeemiä ei tarvitsisi käyttää vaan tietysti, että pääsisimme ilman riitoja eteenpäin.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, obtenir réparation pour un consommateur, après un litige, est un droit fondamental, mais c'est aussi une condition pour qu'il soit en confiance, pour qu'il fasse tourner la machine économique, ce dont nous avons bien besoin dans ces temps de crise et dans tous nos pays.

Mais aller devant le tribunal en toutes circonstances est une procédure lourde, impressionnante et longue qui en effraie beaucoup. C'est pourquoi, grâce à ces textes, que nous allons voter aujourd'hui, j'en suis sûr, toutes les procédures d'intermédiation vont se généraliser grâce à des arbitres, des conciliateurs, des médiateurs. En procédant ainsi, et sans retirer au consommateur le droit d'aller malgré tout devant le tribunal s'il le souhaite réellement, on permet que des accords gagnant-gagnant soient trouvés rapidement, c'est-à-dire sans que cela signifie forcément que l'une des parties a tous les torts tandis que l'autre partie est exempte de toute responsabilité.

Mais s'il est garanti que ces textes législatifs sont clairs en ce qui concerne les compétences, l'indépendance et l'impartialité des médiateurs, il nous faudra cependant rester très vigilants dans l'application à venir de ces dispositions. Il faut tout d'abord que tous les consommateurs soient réellement informés de ces nouveaux droits dont ils vont disposer. Mais pour cela, il faut que les professionnels, en particulier les PME elles-mêmes, le soient aussi.

Ce sera un gros effort à fournir et la mobilisation devra être générale. Il faudra s'assurer que l'information est claire et figure bien sur le site internet du commerçant ou dans les conditions générales de vente. Il faudra ensuite vérifier que la mise en place de médiateurs, là où il n'en existe pas aujourd'hui, ne se fera pas au détriment de la qualité de ce que l'on doit légitimement attendre, et que l'on veillera à écarter tous les conflits d'intérêt. Il faudra aussi que la plateforme internet, qui devra être créée pour permettre de traiter ces médiations en ligne, soit vraiment très accessible, notamment à partir du portail "L'Europe est à vous", comme l'a dit Mme Thun.

Ce sera, Monsieur le Commissaire, un travail important pour vos services, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même.

Enfin, je me félicite que les médiateurs internes aux entreprises, dans les États membres qui en possèdent – c'est le cas en France –, soient pleinement reconnus. Nous renforcerons dans ces textes aujourd'hui les critères propres à garantir qu'ils soient réellement indépendants et impartiaux.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Madam President, may I thank our rapporteurs, Louis Grech and Róża Thun, for their work on ADR and ODR. I would also like to thank them on behalf of my colleague, Malcolm Harbour, who apologises for not being with us today.

These reports add value to the single market, ensuring proper coverage of consumer redress across the EU. We have made sure that procedural rules do not endanger existing systems, such as the successful UK Financial Services Scheme. Indeed, the ADR directive and ODR regulation will complement them, not replace them. ADR offers a low cost alternative to formal legal action for both traders and consumers alike. It is an efficient way of resolving disputes, and I hope coverage across the EU improves rapidly.

Both reports were improved during the committee stage and during trialogue. Procedural rules have been made more flexible, to respect existing systems, and Member States have more discretion on implementation. My group is pleased with these reports and we will support them in the vote later today.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wie auch schon mehrfach angesprochen wurde, dass die Verabschiedung der Richtlinie zur außergerichtlichen Streitbeilegung und die Schaffung einer einheitlichen europäischen Online-Regelungsplattform in der Tat einen wirklichen Fortschritt für den Binnenmarkt bedeutet.

Ich sage das ganz bewusst auch an die Adresse unseres Kommissars, der ja vor Einbringung dieser Richtlinie durch die Kommission an verschiedenen Stellen von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wir brauchen gerichtliche Verfahren, unter Druck gesetzt wurde. Ich glaube, es war ein weiser Schritt zu versuchen, den Verbraucherinnen und Verbrauchern – was von vielen Kolleginnen und Kollegen auch schon angesprochen wurde – zu ersparen, vor Gericht zu gehen, weil eine außergerichtliche Streitbeilegung in der Welt des Internet schneller, kostengünstiger und einfacher ist. Klar ist, dass eine solche außergerichtliche Streitbeilegung nicht automatisch gelingt. Klar ist, dass sie nicht einfach ist. Aber wenn sie gelingt, ist sie für die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Abstand das einfachste, was es gibt. Deswegen freue ich mich sehr, Herr Kommissar, dass die Kommission an dieser Stelle der EVP-Fraktion gefolgt ist und diesen Weg eingeschlagen hat!

Wir müssen jetzt gemeinsam evaluieren, was die Vorteile dieses neuen Weges sind, der – wenn er gelingt – im Interesse aller Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa ist.

Unsere Berichterstatterin Róża Thun hat gesagt, dass wir natürlich Wert darauf legen müssen – und ich bitte Sie, Herr Kommissar, auch darauf zu achten –, dass die Plattform, die die Verbraucherinnen und Verbraucher künftig im Internet informieren soll, tatsächlich auch sehr einfach zugänglich und verständlich abgefasst ist, und aus unserer Sicht muss sie auch in allen Sprachen der Europäischen Union verfügbar sein.

Unser Schattenberichterstatter Hans-Peter Mayer hat darauf hingewiesen, dass wir damit auch einen erheblichen Schritt im Binnenmarkt vorankommen, weil natürlich der grenzüberschreitende Handel zunehmend an Bedeutung gewinnt und sich die Verbraucherinnen und Verbraucher glücklicherweise immer weniger Gedanken darüber machen, woher eine Ware kommt, sondern immer stärker darauf achten, welche Qualität und welche Eigenschaften sie hat.

Wir haben in Baden-Württemberg vor einigen Jahren eine Regelung eingeführt, mit der wir einen Online-Schlichter für alle Streitigkeiten im Internet eingesetzt haben. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, und ich hoffe, dass wir damit ein Stück weit auch Trendsetter für diese Entwicklung in Europa sein können.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ευρώπη, σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την ενιαία αγορά. Θεωρώ ότι οι δύο εκθέσεις του συναδέλφου Louis Grech και της συναδέλφου Róża Gräfin von Thun προχωρούν πιο πέρα την Ευρώπη. Δημιουργούν συνθήκες εμπιστοσύνης για τον καταναλωτή είτε αγοράζει και καταναλώνει μέσα στην ίδια τη χώρα όπου κατοικεί είτε επιλέγει να αγοράσει προϊόντα από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντική συμβολή αυτών των δύο εκθέσεων είναι ότι μπορεί ο καταναλωτής, χωρίς τον φόβο ότι θα χάσει τα χρήματά του αν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, να προχωρήσει στην αγορά. Είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει φτηνή επίλυση διαφορών μέσα σε λογικά πλαίσια. Και κυρίως είναι ένας μηχανισμός στον οποίο κάποιος προσφεύγει, εάν θέλει.

Εάν ο μηχανισμός αυτός δώσει αποτελέσματα μέσα σε 90 ημέρες, όλα βαίνουν καλώς. Αν όμως αυτός ο μηχανισμός δεν λειτουργήσει, υπάρχει πάντα το θέμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Το απευχόμεθα αλλά, αν χρειαστεί, το επόμενο βήμα είναι οι συλλογικές προφυγές. Ας το έχουμε στο μυαλό μας.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). – Chciałbym podziękować bardzo serdecznie posłance Thun za to sprawozdanie. Wprowadzenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich jest wysoce pożądane w obliczu coraz bardziej intensywnej wymiany handlowej pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich. Dotyczy to w szczególności transakcji online. Dziś liczy się przede wszystkim szybkość i łatwość dochodzenia roszczeń. Dlatego doskonałym pomysłem jest utworzenie internetowej platformy rozstrzygania sporów, umożliwiającej przeniesienie znacznej części spraw do cyberprzestrzeni, co podniesie komfort działania i pozwoli zaoszczędzić cenny w biznesie czas. Warto odnotować, że możliwość wnoszenia skarg obejmuje również przedsiębiorców.

Niezmiernie istotne dla zapewnienia pełnej sprawności i skuteczności takiej platformy jest to, aby zachęcała ona konsumentów do korzystania z jej rozwiązań. Zagwarantowanie nieodpłatności systemu i dostępu we wszystkich językach Unii jest tutaj sprawą fundamentalną. Pozytywny wymiar miałoby ewentualne rozszerzenie zakresu rozporządzenia również na spory krajowe, szczególnie w państwach takich jak Polska, gdzie ochrona konsumentów wciąż pozostawia wiele do życzenia. Mam nadzieję, że to narzędzie szybko się upowszechni z wymierną korzyścią dla obywateli.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, ringrazio i due relatori per l'ottimo lavoro svolto, perché le proposte in esame permetteranno di potenziare il funzionamento del mercato unico, migliorando e rafforzando il livello di protezione e fiducia dei consumatori.

La direttiva ODR consentirà di moltiplicare i benefici e le sinergie dei metodi presenti nel mercato interno, tra i quali un'importante prassi eccellente italiana, ovvero quella della conciliazione paritetica. Una procedura gratuita, di natura volontaria e negoziale, basata su un accordo tra le associazioni dei consumatori e le imprese pariteticamente rappresentate nel procedimento.

Ritengo quindi particolarmente importanti alcune disposizioni della direttiva che mirano a rafforzare l'equità e la correttezza delle procedure: tra queste le norme che disciplinano la competenza, l'imparzialità, l'indipendenza delle persone indicate e incaricate della risoluzione della controversia, la definizione del principio di libertà in base al quale le decisioni non sono vincolanti senza il previo consenso delle parti e l'affermazione del principio di legalità, che garantisce al consumatore la tutela delle disposizioni di legge del proprio paese di residenza.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D). - Señora Presidenta, señor Comisario, sabemos bien que estas dos propuestas que hoy debatimos son un paso fundamental para la adquisición de bienes y servicios, especialmente si se realiza en otro país y en línea, y para ampliar la protección y la seguridad de los consumidores.

No obstante, de nada servirá la aprobación de estas medidas si no se transponen en las legislaciones nacionales de forma rápida; si, además, no se promueve su conocimiento y su utilización, así como el suministro de la información necesaria, tanto para consumidores como para comerciantes; y si no se pone fin a las disparidades en cuanto a la cobertura y la calidad de los sistemas de resolución alternativa de litigios.

Por eso, hago un llamamiento a los responsables gubernamentales para que apliquen con éxito esta normativa, con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de independencia y, además, la resolución alternativa de litigios con la plena accesibilidad de la plataforma europea.

Por último, quiero llamar la atención sobre la importancia de que se proporcione a los consumidores vulnerables un acceso al menor coste posible.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler (S&D). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Tag ist in der Tat ein interessanter und guter Tag für die Verbraucher. Gute Neuigkeiten für Verbraucher, schlechte für Anwälte? Mitnichten! Diese Gesetzgebung ist eine intelligente Ergänzung zu Gerichtsverfahren.

Die Kultur der alternativen Streitschlichtung ist nicht neu in Europa. Neutrale Dritte – Schlichter, Mediatoren, Ombudsleute – gibt es in vielen Mitgliedstaaten. Diese Verfahren sind billiger, schneller und einfacher. Die unterschiedlichen Traditionen in Europa wollen wir aufnehmen und nicht abschaffen. In Deutschland gibt es z. B. gute Erfahrungen im Handel und im Handwerk. Darauf bauen wir auf. Denn bisher waren viele Verfahren und auch die Kenntnis davon unvollständig. Es gab leider auch unterschiedliche Qualitäten. Es gibt nur 750 Stellen in Europa und wenige Branchen, die sie nutzen. Das ist viel zu wenig. Das sind alles Punkte, warum diese Gesetzgebung nützlich und sinnvoll ist.

Mir liegt sehr daran, dass die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schlichter gewährleistet ist, ebenso die Freiheit, während des gesamten Prozesses aus dem Prozess auszuscheiden und eine alternative Möglichkeit zu suchen. Das ist für Verbraucher eine gute Chance. Wir werden daher diesen Gesetzen auch zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D). - Madam President, thank you to the rapporteurs for their hard work. I welcome this first reading agreement. Although I would have preferred the proposal to go further, this is a compromise and a fair conclusion.

The rapporteur and other speakers have rightly emphasised the need for one set of rules reflecting both the offline and online realities covering our 27 Member States and empowering our 500 million citizens: one set of rules, 27 countries, 500 million people. Therefore, we should firstly attempt to ensure that we reduce, year by year, the figure of one in five EU citizens incurring problems when they buy goods and services, before we look at ODR and ADR. If a consumer has to go down the ODR or ADR route, they require clear information, and that has been broadly spoken about today.

People have spoken about the issue of language access, but I also want to emphasise that it is accessible in all formats – examples for people who are partially sighted. Once the ODR/ADR system is in place, I think we should also monitor what cases are coming before it in order that we can analyse that and see if there are any patterns where we can also improve our action. I welcome these proposals and I thank those who have been involved in creating them.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Wenn wir den grenzüberschreitenden Handel mit Waren und Dienstleistungen vorantreiben wollen, brauchen wir auch kostengünstige und effiziente Mittel zur Rechtsdurchsetzung. Gerichtliche Prozesse, vor allem in einem grenzüberschreitenden Kontext, können sich häufig nur große Unternehmen leisten. Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen haben es da schon schwerer. Auch ich wäre skeptisch, ein Geschäft in einem anderen Land abzuschließen, wenn ich im Streitfall einen zeit- und kostenintensiven Prozess anstrengen müsste.

Das gilt besonders für den wachsenden Online-Handel. Ohne angemessenen Rechtsschutz werden Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen misstrauisch bleiben. Streitbeilegungsstellen im Bereich der elektronischen Geschäfte könnten hier durchaus Abhilfe schaffen. Auch eine ergänzende Plattform zur Online-Streitbeilegung wäre daher sinnvoll.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Tisztelt Biztos Úr! A Bizottság kitűnő anyagot készített, a trialógus gyors és eredményes volt, a jelentéstevők pedig kitűnő javaslatokkal egészítették ki az anyagot, ezért engedjék meg, hogy mindenkinek gratuláljak, aki részt vett ebben a folyamatban. Egy nagyon széles problémakörről beszélünk, hiszen Európában a fogyasztók 20%-a ütközik valamilyen problémába online vásárlásai során. Az új eljárási mód gyors és egyszerű, hiszen elkerülhetővé teszi a drága, költséges és nehézkes bírósági utat, éppen ezért reményeink szerint sokan veszik majd igénybe. Olyanok, akiket ez eddig távol tartott ettől. Olyan innovatív online platformról beszélhetünk, amit a fogyasztók tömegei tudnak elérni.

Gyors, hiszen 450 napról 90 napra csökkenti az eljárás időtartamát. Nagyszerű, hiszen minden tagországban – így az én országomban, Magyarországon is – mindenki a saját nyelvén tudja igénybe venni, ami megint csak könnyíti a hozzáférési lehetőséget. És rendkívül széles körű, hiszen az oktatás és az egészségügyi ágazat kivételével valamennyi területet lefedi. Gratulálok tehát, és azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres szavazásnak nézünk elébe.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Madam President, I would also like to congratulate Louis Grech on his wonderful appointment. He is a good colleague.

I would like to agree with other speakers in relation to goods and services regarding consumers. 500 million is a lot of people. I think this gives us an opportunity to do something really positive for consumers in relation to this legislation because – as has been previously stated – a lot of people are very put off by the cost of going to court. Once we get an agreed resolution process, this could be very much used. It will be up to every MEP of the 27 – soon to be 28 – Member States to put out the word that shoddy practices will no longer be acceptable to people.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Problémom s tovarom alebo poskytnutím služby sa nikto nevyhne, no väčšina z nás nemá silu uplatňovať svoje právo v klasickom súdnom spore, ktorého náklady môžu vysoko presiahnuť hodnotu tovaru alebo poskytnutej služby. Alternatívne riešenie sporov predstavuje jednoduchšiu možnosť vymoženia práva alebo iné ukončenie sporu v krátkom časovom období, a to bez zbytočne vynaložených nákladov. Je úlohou Únie prijať také opatrenia, aby sa zabezpečil rovnomerný prístup k alternatívnemu riešeniu sporov a hlavne informovanosť verejnosti a podnikateľov o tejto možnosti.

Súhlasím s tvrdením, že obchodníci z členských krajín, v ktorých nie je alternatívne riešenie sporov dostatočné, sú v nevýhode oproti obchodníkom, ktorí môžu riešiť spory rýchlejšie a jednoduchšie, pretože nie sú natoľko dôveryhodní. Táto nevyváženosť je naozaj zbytočnou prekážkou jednotného trhu.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Vážená paní předsedající, každý spotřebitel by měl mít zajištěn přístup k jednoduchému, levnému a rychlému řešení vzniklých sporů při nákupu zboží nebo služeb, což jsou hlavní výhody mechanismu alternativního řešení sporů. Podmínkou důvěryhodnosti těchto systémů je zajištění jejich nestrannosti a transparentnosti. Důvěra spotřebitelů se nebuduje jen na kvalitě výrobků a služeb, ale i na přesvědčení, že v případě problémů budou existovat jasná pravidla, účinné a rychlé mechanismy, jak se domoci spravedlivé nápravy.

Věřím, že podmínky odbornosti, nestrannosti a nezávislosti, které směrnice zavádí, pomohou zvýšit důvěru ze strany spotřebitelské veřejnosti v systém alternativního řešení sporů. Považuji za nezbytné, aby oba dokumenty patřičně transponovaly i ty státy, například Česká republika, v nichž systémy alternativního řešení sporů dosud spíše nefungovaly, mimo jiné i kvůli nedostatku komplexní právní úpravy. Přeji si, aby využily možnosti přijmout i přísnější pravidla a zajistily tím vyšší úroveň ochrany svých spotřebitelů.

A na závěr poděkování Louisi Grechovi a Róze Gräfin von Thun und Hohenstein za skutečně vynikající práci.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, dispute resolutions are self-evidently beneficial. Most disputes with retailers over goods and services would not be worth taking to court, which means, of course, that consumer complaints would not be considered and unscrupulous traders would take advantage of this. Of course, of the various forms of ADR, arbitration is undoubtedly the best, because at least it guarantees an early conclusion.

I have a greater problem with the underlying motive for these measures. It is not primarily to improve consumer rights, but to facilitate online cross-border trade in manufactured goods. This will undoubtedly affect adversely the manufacturing sectors of the higher wage economies of the West and the retail sectors of the West. Nevertheless, they will benefit consumers buying products at home as well as abroad.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, I share all the views which have been expressed. I am very happy that everybody has realised that we are taking a positive step today, because most consumers, when there is a problem regarding the purchase of goods, whether online or otherwise, find it difficult to seek redress.

I spent 15 years in Malta working as a lawyer in the arena, in the law courts, and I remember how difficult it was sometimes, even psychologically, for someone to attend a court sitting; ordinary people who used to tremble the moment they crossed the threshold of the law courts.

So creating swifter, cheaper, low-cost redress is something which will improve consumer legislation and protect the European consumer in the internal market of 500 million consumers. I am happy that the Commission’s proposals, and the compromises which have been made throughout the legislative proposal, have led to this legislation being adopted so far by both the Council and Parliament, and tomorrow we will have the plenary vote in this Assembly.

May I just state, in replying to a particular question, why business-to-business relations and transactions have not been included in this legislation. This is a piece of consumer protection legislation, so it emphasises protection for consumers when a problem arises after a consumer has purchased something, online or otherwise. This is why we have not regulated the business-to-business commercial relationship. There is nothing in the legislation to stop Member States, if they so wish, from extending ADR or ODR to business-to-business transactions but, since this was consumer protection legislation, the emphasis was of course on protecting the consumer rather than businesses. But there is nothing to stop the beneficial effects of this legislation being extended to business-to-business transactions.

In conclusion, I am very glad to hear that we share similar and positive views on the importance of ADR and ODR for the internal market. I trust that the plenary vote will confirm that we are working together to ensure that all citizens have access to effective online and offline out-of-court redress. I am confident that consumers and traders will use ADR and ODR and will benefit greatly as a result of this legislation. Sometimes we think only about consumers, but a business trader who has a dispute with a consumer will benefit through low-cost proceedings as well.

As I said earlier, the Commission will continue to work intensively to further promote ADR and ODR across the EU. There is still much work to be done to ensure that what we are approving here will not be a dead letter, but will be effectively implemented.

Finally, I would like once again to thank the two rapporteurs, Mr Grech and Mrs Thun und Hohenstein, as well as the shadow rapporteurs, for their efforts and commitment towards reaching a rapid but consistent agreement with the Council.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, sprawozdawczyni. − Dziękuję Wam – drodzy Koledzy i drogie Koleżanki – za tę debatę. Zakończę tak refleksyjnie. Dzisiaj Europę budujemy i wzmacniamy takimi konkretnymi projektami, jak ten właśnie, o pozasądowym rozstrzyganiu sporów.

Obywatele przyzwyczaili się bardzo szybko do pokoju, demokracji i kontynentu otwartego, bez wewnętrznych granic, i to również w tej części Europy, z której ja pochodzę. Dla następnej generacji ważne jest to, o czym mówimy dzisiaj. Dzisiaj oczekuje się od nas – od Parlamentu Europejskiego, od Komisji Europejskiej – że szybko zniesiemy pozostałe bariery, które utrudniają nam – konsumentom, przedsiębiorcom – pełne korzystanie z jednolitego rynku. A tych barier jest jeszcze wiele i przed nami jeszcze mnóstwo roboty. Nawet tylko w handlu internetowym, o którym dzisiaj tutaj tak dużo mówiliśmy, nie mamy europejskiego rynku paczek, co czyni zakupy transgraniczne trudnymi i drogimi. Ciągle jeszcze płacimy za drogo za roaming, chociaż udaje nam się jego cenę odczuwalnie obniżać, i jeszcze wiele innych barier przed nami.

Dziś jednak, przyjmując to rozporządzenie i dyrektywę o pozasądowym rozstrzyganiu sporów – ADR i ODR – stawiamy „a milestone for the relaunching of the internal market”. Dziękuję Panie Komisarzu za te słowa. W pełni się z nimi zgadzam i wierzę w dalszą dobrą pracę na rzecz konsumentów i przedsiębiorców w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, in Vertretung des Berichterstatters. − Frau Präsidentin! Tatsächlich gibt es Zahlen, die besagen, dass bis zu 0,4 % des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union für die Verbraucher und Verbraucherinnen verlorengehen, weil sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht zu ihrem Recht kommen. Deswegen ist dieses Mittel des ADR/ODR von so großer Bedeutung für die Verbraucher und Verbraucherinnen.

Lassen Sie mich auf zwei Punkte eingehen, die die EVP auch angesprochen hat, die allerdings auch sehr wichtig in der Diskussion waren. Zum Ersten: Es ist uns ganz wichtig, dass die Verfahren so weit wie möglich durch ADR, durch alternative Streitbeilegung, geklärt werden. Allerdings war es uns auch ganz wichtig, dass dadurch nicht der Weg zum Gericht verschlossen bleibt, weil es eben immer wieder einmal Fälle geben kann, in denen diese Verfahren zu keinem Ergebnis führen. Das war uns in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Ich bin sehr froh, dass wir uns in dieser Frage durchgesetzt haben.

Der zweite Punkt, der noch angesprochen wurde, ist, warum dies eigentlich nur für die Verbraucher auf europäischer Ebene angeboten werden soll. Der Kommissar hat es gerade auch noch einmal aufgegriffen. Ganz wichtig: Hier geht es um Verbraucherschutz! Die Unternehmen haben sehr viele Chancen, Möglichkeiten und Ressourcen, um sich durchzusetzen. Das schwächere Glied in den Verhandlungen ist ja in der Regel der Verbraucher, die Verbraucherin. Wir müssen ihnen die Mittel an die Hand geben, sich zu wehren, wenn es notwendig ist, um auch wirklich eine Chance zu haben, zu ihrem Recht zu kommen. Deswegen war dies so wichtig. Wir bleiben als Sozialdemokraten dabei, dass wir das eben in erster Linie für die Verbraucher anbieten, dass es nicht so notwendig war, auch die Unternehmen da mit einzubeziehen.

Wie wichtig die Frage für uns Sozialdemokraten ist, haben Sie auch daran gesehen, wie viele Redner und Rednerinnen aus unserer Fraktion heute gesprochen haben. Heute ist wirklich ein sehr positiver Tag für die Bürger und Bürgerinnen Europas!

 
  
 

(La séance est suspendue pour quelques instants)

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriflich. – Die Alternative Streitbeilegung ADR (Alternative Dispute Resolution) stellt eine gute Alternative zu langwierigen und teuren Gerichtsverfahren dar. Hiermit geben wir den Verbrauchern und auch den Unternehmen ein Instrument an die Hand, womit sie einfach, effektiv, schnell - innerhalb von 90 Tagen - und günstig an ihr Recht kommen können. Zu begrüßen ist, dass die ADR für online und offline geschlossenen Waren- und Dienstleistungsverträge gelten soll und unabhängig davon ist, ob es sich um grenzüberschreitende und rein innerstaatliche Verträge handelt. Selbstverständlich steht der Weg zu Gericht weiter offen. Große Vorteile für unsere Verbraucher wird auch die ODR, die neue europäische Plattform (Online Dispute Resolution), bringen, von der man direkt Beschwerde-Formulare und Leitlinien in allen EU-Amtssprachen herunterladen kann. Mit diesen beiden Instrumenten kommen wir dem reibungslos funktionierenden Binnenmarkt einen großen Schritt näher - jetzt gilt es, die Marktteilnehmer über ihre Möglichkeiten aufzuklären.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE), schriftelijk. – Alternatieve manieren van geschillenbeslechting buiten de rechtbank om - zoals bemiddeling, ombudsman, arbitrage - zorgen voor een snellere en goedkopere oplossing van geschillen bij online en offline binnenlandse en grensoverschrijdende aankopen. Dergelijke instrumenten staan vandaag reeds ter beschikking van de consument, maar er wordt vooralsnog te weinig gebruik van gemaakt. Zo gebruikte in 2010 slechts 5% van de consumenten en verklaarde slechts 9% van de ondernemingen ooit gebruik te hebben gemaakt van alternatieve geschillenbeslechting.

Het gebrek aan goedwerkende methodes voor de beslechting van geschillen is dan ook een ernstige handicap. Consumenten incasseren jaarlijks zo naar schatting een verlies dat overeenkomt met 0,4% van het Europese BBP. Zowel top-down als bottom-up initiatieven zijn dus wenselijk.

Daarom steun ik de voorliggende Europese wetgeving waardoor onenigheden binnen 90 dagen worden opgelost. Dit versterkt de uitoefening van de rechten van de Europese burger. In het bijzonder ben ik opgetogen dat het op te richten interactieve webportaal met standaard klachtenformulieren voor zowel consumenten als ondernemers gratis en in alle officiële talen van de EU toegankelijk zal zijn. Daardoor ontstaat één toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting wat enkel maar in het voordeel van de consument zal spelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. – Napjainkban a fogyasztási kiadások meghaladják az EU által megtermelt GDP felét. Ha hatékonyabbá válik a fogyasztóvédelem, a fogyasztók több bizalommal fordulnak a piacokon kínált termékek felé, ez pedig lendületet ad a versenynek és a gazdasági növekedésnek. A nemrégiben elfogadott új, átfogó uniós stratégia a fogyasztók védelmét és tájékoztatását hivatott javítani, és az elképzelések értelmében segíteni fog abban is, hogy probléma esetén a vevők és a vállalkozások is jogorvoslatban részesüljenek. Szeretném kiemelni, hogy hazámban, Magyarországon alternatív vitarendezéssel már széles jogterületet érintő témában lehet például konfliktust kezelni, megoldani. Ezek közül néhány már a jog által szabályozott: a polgári jog területét érintő üzleti, gazdasági mediáció, a családjog területét érintő családi mediáció, illetve a büntetőjog szempontjából nagy érdeklődést kiváltó „helyreállító igazságszolgáltatás”. Thun Asszony jelentésében felvázolt megoldások véleményem szerint kiteljesítik majd azt a segítséget, melyet az uniós polgárok már most is igénybe vehetnek más tagországbeli kereskedőkkel támadt vitáik rendezéséhez. Ebbe a körbe tartozik például a kis értékű követelések európai eljárása, melynek köszönhetően gyorsabban és kisebb költségek mellett lehet a problémás ügyek végére pontot tenni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos előrelépés, sőt azt is mondhatjuk, hogy az online vitarendezésről szóló javaslat egy újabb mérföldkő az uniós fogyasztóvédelem tekintetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Mint ismeretes, az egyik legalapvetőbb európai uniós vívmány, az egységes belső piac folyamatosan felülvizsgálatra szorul. Ebben a kérdéskörben az álláspontom világos: a fogyatékossággal élő emberek valódi társadalmi befogadása és hátrányos megkülönböztetésmentessége elképzelhetetlen a termékek és szolgáltatások akadálymentesítése és az azokhoz, illetve azokról szóló, és különösen a fogyasztókat érintő, akadálymentesített információk nélkül, összhangban a 2011-ben elfogadott, a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáról és mobilitásáról szóló EP jelentéssel. Az EMPL Bizottságban már többször volt róla szó, de most is megerősítem: határozottabb fellépésre van szükség a fogyasztóvédelem és a termék- és szolgáltatásfejlesztés területén is, ideértve a fogyasztók közötti jogviták területét is, biztosítva a fogyatékkal élő emberek (különösen a látássérültek) egyenlő esélyű hozzáférését a viták rendezéséhez. A belső piac van ugyanis az emberekért és nem fordítva!

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer (PPE), schriftlich. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Verordnung zur Online-Streitbeilegung beruht auf der von mir betreuten Richtlinie zur Alternativen Streitbeilegung. Beide diese Berichte sind von großer Bedeutung, insbesondere auch in Hinblick auf den Vorschlag der Kommission zu einem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht. Bei letzterem handelt es sich quasi ergänzend um materielles Recht, wenn auch optional. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich es begrüße, dass die Online-Streitbeilegung nicht nur, wie die ADR, für Beschwerden von Verbrauchern gegen Unternehmen gilt, sondern – und das ist richtig und besser so – ebenso für Beschwerden von Unternehmen gegen Verbraucher. Letztendlich darf es keine Rolle spielen, ob der Verbraucher gegen den Unternehmer vorgeht, weil ein gekauftes Objekt nicht richtig funktioniert, oder ob der Unternehmer gegen den Verbraucher vorgeht, weil dieser für das defekte Objekt nicht den Kaufpreis entrichtet. Ziel muss sein, dass wir unsere Gerichte entlasten und für ein schnelles und einfaches Verfahren sorgen.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - La séance est reprise. Mme Reding est en chemin.

Le débat est clos.

Le vote aura lieu cet après-midi.

 

6. Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le débat sur les déclarations du Conseil et de la Commission sur le thème: "Intensifier la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine".

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Madam President, last October it was announced that the European Union had been awarded the Nobel Prize for bringing peace to our continent. We can be proud of the achievements of the European Union. It has brought peace, stability and prosperity – all on the basis of freedom, democracy and rule of law.

But we should never be complacent about our achievements. The fact that we need to organise a Europe-wide Week Against Racism is a clear indication that Europeans still live under the shadow of discrimination, prejudice and aggression.

The Council stands firmly alongside this Parliament in rejecting all forms of racism, xenophobia and homophobia. These are violations of the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms. The EU’s Charter of Fundamental Rights prohibits all discrimination on the grounds of race, colour, ethnic origin and religion or belief. Furthermore, the Treaties provide the Union with the competence to take appropriate action to combat such discrimination.

All the institutions of the EU must stand shoulder to shoulder in defending fundamental freedoms and fighting all forms of discrimination. We can never rest until the scourge of discrimination has been completely banished from our societies.

Let me first address the situation in which we find ourselves today. Sadly, as fresh research published by the Fundamental Rights Agency has shown, discrimination in Europe is far from being a thing of the past. LGBT persons, ethnic minorities, including Jews and Roma, and other groups continue to face prejudice, discrimination, harassment and worse. It is unacceptable that Europe in the 21st century should still be a witness to homophobia and to racist attacks against Jews, Roma and others.

I commend this Parliament for keeping this issue high on the agenda. In your resolution of May last year you called for more determined action and referred to specific concerns in some third countries. I also recall your recent report on the situation of fundamental rights in the European Union (2010-2011), which paints a disturbing picture and which also rightly calls for further action.

This leads to my second point – what is the EU doing? The Treaties provide the Union with a number of powers, and these have been used successfully to introduce a range of legislation. The Council has in particular taken steps to protect European citizens from all forms of racism and xenophobia. The Council’s Framework Decision of 2008 ensures that such behaviour constitutes an offence across all Member States. Amongst other provisions, it requires Member States to criminalise public incitement to violence or hatred directed against persons belonging to a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin. It also demands that such conduct be punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties of at least between one and three years imprisonment.

More generally, the EU has taken a number of measures for tackling discrimination. The legal protection which the EU offers to racial and ethnic minorities is already fairly broad, covering employment, social protection, healthcare, education and access to goods and services. We have also taken steps to combat discrimination in the workplace on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation.

President, honourable Members, allow me to conclude by addressing the issue of what more might be done. We already have extensive legislation in place, and more legislation is under discussion on protection against discrimination in areas outside of employment. In addition, Member States have their own domestic laws covering these areas. But the reports from the Fundamental Rights Agency clearly show that the adoption of legislation is not in itself sufficient. It also has to be implemented and properly enforced and we also have to raise awareness. Events such as the Action Week against Racism play a vital part in keeping these issues in the public eye and so bringing abuses to light. All of us have a role to play in this regard – and I know that this Parliament in particular takes these responsibilities very, very seriously.

The European Union should be encouraging the development of a society based on equality, tolerance and respect for human rights. Those are the values on which it is founded. Bigotry and discrimination have no place in the Europe of the twenty-first century. The Nobel Prize was a way of honouring the European Union. Let us live up to the ideals which it represents.

It is in that spirit that the Irish Presidency put the question of hate crimes on the agenda of the informal meeting of Justice and Home Affairs Ministers in Dublin in January. This subject is at once very focused – concern about the growth in xenophobia, anti-Semitism, homophobia and other extreme forms of intolerance and how to take effective action at national and at EU level to combat these evils – and very broad, in that it touches on fundamental questions about the rule of law and the effective functioning of political and public institutions in the protection of the fundamental rights of citizens.

A specific theme of the discussion by Ministers was that the solution is not just about legislation, but about getting into the minds of people and encouraging positive attitudes.

The Irish Presidency suggested that a mechanism to better support protection of fundamental rights and the rule of law in Member States, by sharing best practice, benchmarking practice and outcomes in an objective way and formulating appropriate recommendations and guidelines for action, would provide such a holistic framework for effective responses to these issues.

JHA Ministers agreed to invite the Commission to give further consideration to this matter and to initiate a broad public debate taking account of the Commission’s Annual Report on the EU Charter of Fundamental Rights with governments and public institutions in Member States, to include national human rights and equality bodies, civil society etc. so as to raise awareness and understanding of the importance of the rule of law, common values and protection of the fundamental rights of all in Europe.

The Commission will then come back during the course of 2014 with the results of this process. The Fundamental Rights Agency has a very important role to play in providing expert and independent analysis in this process.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, it is important that Parliament raises these matters because we all know that recent reports by the Fundamental Rights Agency show that racism, xenophobia and hate crimes remain a matter of concern all over Europe – and it is not just the Fundamental Rights Agency which tells us this, as we read about it constantly in the media.

Many of the hate crimes, we know too, remain unreported, meaning they are not prosecuted and that those who commit them are not punished. So the problem is even greater than we can see. That is why I am very grateful to my colleague Alan Shatter who, to start the Irish Presidency, held a gathering of the Justice Ministers in Dublin in January this year in order to discuss the problems of racism, xenophobia and hate crimes, anti-Semitism, Islamophobia, anti-Gypsyism and homophobia – all those manifestations which are completely incompatible with European rules and with the basis on which Europe is founded.

We have had for many years now a solid framework to address these hate crimes at EU level. The Commission monitors the transposition and implementation of this EU legislation, which prohibits discrimination and hate speech and hate crime. I will report on the application of the Race Equality Directive and the Employment Equality Directive, as well as on the transposition of the Framework Decision on combating racism and xenophobia.

You know too that the Commission, together with Parliament, always insists that the Equal Treatment Directive – the so-called Article 19 Directive – should be taken in hand by the Council but progress is slow, if not to say non-existent. As you know, the Council has to adopt this text by unanimity; nothing is moving on this.

In addition to legislation, of course, the Commission lends its support to a number of activities to prevent acts of intolerance and also to remember our common past, because only if you know the roots on which you are growing can you prevent things from happening again. The Commission supports activities aimed at preserving the memory of the mass violations of human rights during the period of Nazism and Stalinism.

Under the new Citizenship Programme of 2014-2020, I have proposed an increasing amount of financial assistance to be provided for remembrance projects. I hope it will remain in place, so I appeal to Parliament to have a look at this because I believe it is important for our next generation to know the horrors on which Europe has been built, in order for these horrors not to happen again.

You know also that the Fundamental Rights Agency is crucial for the collection of data on hate crimes and that our Roma integration work is crucial in order to prevent more and more negative developments from happening. May I inform you that the national Roma Contact Points are in place to ensure that national strategies are implemented. A progress report on these national strategies will be given to this House in the spring. Jointly with this report, I am working together with the experts to come up with – and I have not told you this yet but think it is necessary to take this step – a Council Recommendation in order to open new avenues to improve the effectiveness of measures by Member States to achieve Roma integration in real terms and not just on paper.

Concerning hate crime: you know that we have the 2008 Council Framework Decision on racism and xenophobia. This is our central tool in fighting hate crimes. It requires all Member States to penalise hate speech and to ensure that a biased motivation for any other offence is taken into account in the severity of the penalties.

This is European Union law. But laws are only as good as the extent to which they are enforced and implemented in practice. The Treaties prevent the Commission from launching infringement procedures in respect of this type of EU law, because it is a framework decision and it will be a framework decision until 1 December 2014. Nevertheless, the Commission will put a report on compliance by Member States with this EU law on the table at the end of this year.

This House also knows that we have completed the Victims’ Rights Directive, which gives victims of crime a broad set of procedural rights, including access to justice, compensation and restoration. Particular attention is paid to the special categories of victims of hate crime. So these instruments – that is the European Protection Order which was decided by the Council last week and which will become law very soon – provide for the mutual recognition of protection measures when victims move to another country. This will also be of utmost importance in fighting those kinds of crimes.

Racism, xenophobia and hate crime are a common concern to the whole of the EU. No Member State can boast a clean record when it comes to these crimes. Fighting these crimes requires both preventive and corrective action and I thank Parliament for helping us to ensure that this happens in real terms.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE). - Madame la Présidente, un acte raciste, un acte xénophobe, un crime haineux, ce n'est pas tout à fait un délit ou un crime ordinaire; c'est un acte doublement condamnable et injuste. Malheureusement, c'est une réalité encore bien trop présente en Europe.

Alors qu'il y a un an, Mohamed Merah abattait Imad Ibn Ziaten, Abel Chennouf, Mohamed Legouad, avant d'ouvrir le feu dans une école juive et de faire encore quatre victimes, alors que, récemment encore en France, une mosquée a été recouverte d'inscriptions haineuses, rappelons que toute société doit être basée sur la tolérance. Ne cédons pas aux vieux démons du repli sur soi et du bouc émissaire si faciles à invoquer en période de crise.

Il y a une réalité indéniable et indiscutable d'agressions envers des individus du fait de leur appartenance supposée à une communauté, qui vont des propos haineux à de simples, non moins cruelles, discriminations lors de la recherche d'un logement, d'un emploi ou encore aux contrôles répétés et abusifs.

On peut saluer l'engagement sans faille d'associations, d'ONG, qui continuent de nous confronter à cette réalité trop souvent oubliée comme le font, par exemple, en France, la Licra, SOS Racisme, ou d'autres ONG, partout en Europe et même dans le monde.

L'Union européenne s'est engagée, par exemple, dans les travaux de l'Agence des droits fondamentaux et c'est une très bonne chose. Nous avons le devoir collectif de dénoncer ces actes racistes et xénophobes et toutes les discriminations, notamment celles basées sur l'orientation sexuelle, et nous-mêmes, en particulier, en tant qu'hommes et femmes politiques, d'être irréprochables dans nos paroles et de rappeler l'égalité infaillible des droits de chaque citoyen. Une promotion plus active de la tolérance doit être encouragée, en particulier, à travers l'éducation familiale et scolaire, dès le plus jeune âge.

Il est également essentiel de collecter des données plus fiables qui nous permettent, au-delà de quelques faits divers troublants qui sont relatés, de mieux appréhender l'évolution et la réalité des actes racistes, xénophobes, et des crimes haineux.

Enfin, un soutien tout particulier doit être apporté aux victimes, afin de les inciter à dénoncer les actes et les discriminations dont elles sont victimes, et de protéger leurs droits. Si elles savent qu'elles seront écoutées et que des procédures seront engagées, les actes seront plus souvent rapportés. Ainsi, la justice et nos sociétés avanceront. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en France, par exemple, en instituant le "défenseur des droits". C'est une institution unique en son genre qui permet de protéger les droits et les libertés de chacun et de défendre l'égalité des citoyens. Voici le principe qui devrait guider toutes nos actions, car le "vivre ensemble" doit l'emporter sur la haine.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu", conformément à l'article 149, paragraphe 8, du règlement)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), question "carton bleu". – Madame Mathieu, vous venez de nous faire un très beau discours contre la haine. Je voudrais juste savoir si, par ce discours, vous dénoncez les propos de Nicolas Sarkozy à l'encontre de la communauté rom en 2010.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), réponse "carton bleu". – M. Nicolas Sarkozy n'a eu aucun propos haineux contre la communauté rom.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, a S&D képviselőcsoport nevében. – „A cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. A cigányság ezen része állat, és állatként viselkedik.” Ezt nem egy radikális szervezet képviselője, hanem egy magát közép-jobb pártnak nevező párt tagja írta le Magyarországon. „Készek vagyunk kinyitni a gázkamrákat” – nyilatkozta a görög Arany Hajnal párt parlamenti képviselőjelöltje, bemutatva, hogy hogyan kezelnék az illegális bevándorlás problémáját. Romák, zsidók, muzulmánok, melegek, feketék, fogyatékossággal élők a gyűlöletből fakadó bűncselekmények leggyakoribb áldozatai. De a szélsőséges eszmék mindannyiunkat fenyegetnek. Az uszító, kirekesztő retorika ma már a közbeszéd része. A krízis következtében nőtt a populizmus, a szélsőségesség is.

Nincsenek megbízható adataink, hogy hányan áldozatai a szóbeli és fizikai erőszaknak. A megalázottak, bántalmazottak nem jelentik a hatóságoknak a gyűlölet megnyilvánulásait. Adatok, statisztikák kellenek a gyűlöletcselekményekről, hogy megfelelő jogalkotással és stratégiával megelőzhessük, büntethetővé tegyük azokat, hogy az áldozatoknak megfelelő védelmet nyújthassunk. A tagállamok felelőssége, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás következetesen feltárja, megbüntesse ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetőit. Régi és sürgősen pótlandó adósság a horizontális antidiszkriminációs direktíva megszületése a Tanácsban.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, please first of all allow me to welcome the Irish Presidency initiative, which I personally consider to be the boldest I have seen in recent years.

It is already a truism that populism has spread in the European Union and that such discourses are spread and promoted by political parties – extremist political parties that have got into parliaments, and sometimes also into government and can influence governmental policies. The EU seems to have not enough or not proper antibodies to fight this and to fight discrimination, and there is too much tolerance of hate speech and of crimes motivated by hate. I think, therefore, that instruments are absolutely necessary, particularly when we see that in the Member States we have better legislation and better mechanisms to combat discrimination than at EU level. That is not acceptable. Therefore, it is a matter of urgency to revise the framework decision against racism and xenophobia and to enlarge it.

Also, on religious issues, on intolerance against gypsies and on homophobia, the Council must adopt the anti-discrimination directive which has been blocked for quite some time now. It is time to do this as it is one of the main instruments to fight discrimination and violence.

It is indeed time to stop Roma expulsions and discrimination, including in France, where these days this policy continues the policies promoted by Mr Sarkozy. We need instruments to monitor infractions and violations of fundamental rights in Hungary, but not only in Hungary, in other Member States as well. It is interesting that Parliament has been asking for this for several years. Now we have a few Member States that are also calling for this, so I think it really is time to act in this direction.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI), blue-card question. – Violence and incitement to violence must of course be recognised as thoroughly despicable criminal acts. However, it appears that racism and xenophobia go beyond violence. Can you define these terms? I asked the Commission and the Council to do so and they were not able to. Is it not absurd to try to criminalise something that cannot be defined?

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE), blue-card answer. – It is actually rather easy, Mr Brons. If crimes are committed, they are not committed by race, they are committed by individuals, so whenever you want to penalise, you penalise the individual. At the same time, when another individual commits a crime because he or she does not agree with the fact that a person is different, this must be penalised and of course it must have an even bigger penalty.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Ministerin, Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Hass und Hassverbrechen beginnen in den Köpfen der Menschen, setzen sich über die Sprache fort und werden dann in Gewalttaten sichtbar. Das heißt, der Kampf gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Roma-Feindlichkeit und gegen Homophobie muss bei der sprachlichen Hetze beginnen. Und die findet statt, auch wenn Politiker sich äußern, auf Plakaten kommt das vor, aber auch in rassistischer Sprache in Texten von Musikern zum Beispiel. In vielen Teilen der Europäischen Union sind Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Gewalt gegen Roma, Homo- und Transphobie in den letzten Jahren angestiegen. Das wurde auch in Berichten der Grundrechteagentur schon des Öfteren festgestellt.

Einige Beispiele: In Ungarn hat ein prominentes Mitglied von Jobbik eine Judenliste gefordert, mit dem Argument, Juden seien ein Sicherheitsrisiko. In Österreich haben sich die antisemitischen Vorfälle vom Jahr 2011 bis 2012 verdoppelt. Was Roma betrifft, hat in Deutschland vor kurzem ein CSU-Politiker Roma als Sozialschmarotzer bezeichnet. In Ungarn hat Fidesz-Mitbegründer Zsolt Bayer Roma mit Tieren verglichen und gesagt, sie dürften nicht existieren.

Homo- und Transphobie: Der Direktor der Grundrechteagentur, Morten Kjaerum, hat vor kurzem, als er Litauen besucht hat, erklärt, dass in einer Umfrage, in der mehr als 90 000 Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-Personen in den EU-27 und Kroatien befragt wurden, 25 % angegeben haben, dass sie in den letzten fünf Jahren körperlichen Attacken ausgesetzt waren. In Griechenland berichten Organisationen der Lesben/Schwulen-Bewegung, dass es auch hier einen alarmierenden Anstieg von homo- und transphobischen Verbrechen und Hetze gibt. In Schweden z. B. werden nur 7 % xenophobischer, rassistischer Verbrechen aufgeklärt, während 17 % anderer Verbrechen aufgeklärt werden. UNHCR zufolge hat es in Griechenland von Januar bis September 2012 87 rassistische Verbrechen gegeben.

Ich bin sehr froh, dass die irische Präsidentschaft jetzt auch eine Initiative eingeleitet hat, aber lassen Sie mich sagen, dass noch mehr getan werden muss. Mechanismen wie z. B. der Austausch von best practices oder ein ganzheitlicher Zugang sind wichtig und gut. Aber wir dürfen uns nicht den Vorwurf gefallen lassen – z. B. von Beitrittskandidatenländern, von denen wir immer Rechtsstaatlichkeit, die Einhaltung von Minderheitenrechten verlangen –, dass wir das selbst in der Europäischen Union nicht machen. Deshalb, denke ich, wäre es wichtig, dass es so etwas wie eine Kopenhagen-Kommission gibt. Denn, wie Kommissarin Reding ja schon einmal gesagt hat, wir haben das Kopenhagen-Dilemma: Bis zum Beitritt muss alles getan werden und nachher nichts mehr. So etwas wäre wichtig, ähnlich wie die Venedig-Kommission des Europarates, wo Experten tatsächlich Vergleiche anstellen und Forderungen formulieren.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, racism, xenophobia and hate crime have at times formed a dark part of Europe’s history, yet the fight against them is something which lies at the very heart of what the European Union does best. This is an area where we must never believe that the job is done. It is something which we must constantly re-examine, address and take action on.

Europe is facing a time of social, economic and security challenges, and during such times people look for someone to blame and for things to be afraid of. This uncertainty and fear is often then fed upon by populism and our media. That is why politicians must not be afraid to talk about the issue, to keep educating and to realise that addressing racism and inequalities is not about creating more legislation, but about achieving real equality in hearts and minds and by bringing religions and communities together.

However, condemning a whole nation – as some people seem to be doing this morning – for the views of a few citizens is simply not acceptable. We do not want to hear the arguments this morning relating to either political positions or attitudes to individual countries that are members of this Union. We want to talk about the subject. I hope I have done so, and I hope others will do so during the course of this debate.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE), blue-card question. – Mr Kirkhope, I suspect that you were criticising the fact that we tried, and we also tabled some amendments to this common resolution that criticise several things that are happening in several Member States. I hear from you that you are criticising that. I would like to ask you whether you would not agree, learning also from our own history as the European Union, that hate crimes started with hate speech. Language is something that incites and then gives more openness to violence, so why should we not name those who are responsible for that?

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR), blue-card answer. – We all know that these instances occur in a number of Member States; indeed all our Member States have this problem. That is why I want politicians to continue talking about these matters and educating their populations.

It does nothing whatsoever to aid our debate today on this very important subject for individuals, sometimes from a political point of view, but sometimes wishing to criticise other countries where they do not reside themselves or of which they are not citizens, to bring this matter into a specific. It does not help us at all. We are helped by general discussion and improving standards wherever they may need to be improved, throughout Europe.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke, namens de EFD-Fractie. – Voorzitter, de strijd tegen racisme is vanzelfsprekend een legitiem doel. Maar ik vrees dat dit legitieme doel veel te veel gebruikt wordt om even legitieme en zeer terechte zorgen van onze burgers te muilkorven, om de vrije meningsuiting op te schorten en om zeer behoorlijke mensen het zwijgen op te leggen.

In dit Parlement zitten, vrees ik, veel negationisten. Dat zijn politici die de zeer irreële problemen van overlast, van criminaliteit, van geweld, van islamisering, die met ongecontroleerde immigratie gepaard gaan, boudweg ontkennen of negeren. Of er zijn ook mensen die perfect noodzakelijke en aanvaardbare politieke maatregelen in een racistisch criminele sfeer situeren.

Was het niet commissaris Reding die enkele jaren geleden de Roma-politiek van de Franse president Sarkozy vergeleek met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog? Wat een schabouwelijke domheid was dat! Een echte strijd tegen racisme begint met de strijd tegen de illegale immigratie en met de bescherming van de wetten, de normen, de vrijheden en de identiteiten van de Europese volkeren. Dat vergeet men op dit halfrond veel te vaak.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, les violences basées sur le rejet de l'autre, de celui qui est différent ou que l'on considère comme tel, demeurent une réalité quotidienne dans l'Union européenne. Les migrants, les Roms, en sont les principales victimes, mais ils ne sont pas les seuls. L'antisémitisme est toujours là, et l'islamophobie – Madame Reding, je vous remercie d'avoir osé prononcer ce mot, contrairement à notre résolution – progresse. De nombreux autres groupes sont touchés, comme les homosexuels, les handicapés, sans oublier bien sûr les femmes, qui constituent la majorité de la population.

Difficile de connaître la réalité des chiffres tant les outils statistiques s'avèrent hétéroclites d'un pays à l'autre. De fait, dans ces enquêtes, les pays dont les chiffres sont les plus impressionnants sont ceux qui ont les meilleurs outils et qui appliquent le mieux la législation. Tel est le cas de l'Allemagne.

Nous savons tous et toutes qu'en cette période de crise sociale et politique, certains jouent sur les peurs, y compris au plus haut niveau politique dans certains États membres. Nicolas Sarkozy en fut le triste exemple. On peut toujours se gargariser de valeurs européennes, on peut se bousculer pour aller récupérer le prix Nobel de la paix, mais tout cela est ridicule si l'on s'avère incapable de lutter contre les crimes de haine.

La Présidence irlandaise veut remettre ce dossier à l'ordre du jour. Tant mieux! Nous attendons de la Commission qu'elle réagisse, qu'elle agisse notamment en proposant à la signature la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qu'elle mette tout en œuvre pour que la directive Égalité soit adoptée et appliquée. L'attitude du Conseil est intolérable en ce domaine.

J'ajoute que la prévention et l'éducation doivent être les priorités de toute politique en la matière et pas seulement la mémoire. Les enfants ne connaissent pas la haine, ce sont les adultes qui les conduisent sur ce triste chemin.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, echt racisme moet veroordeeld worden, maar er bestaat geen andere term die zo veel en zo systematisch misbruikt wordt als de term racisme. Wie de open grenzen en de daaruit voortvloeiende massale immigratie ter discussie stelt, wie kritiek heeft op het mislukte immigratie- en integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar, wordt stelselmatig gebrandmerkt als racist. Het is de geijkte manier om elk debat over het immigratieprobleem onmogelijk te maken.

In België is de linkse regering onder Verhofstadt er in 2004 zelfs in geslaagd de toenmalige grootste partij van Vlaanderen, het Vlaams Blok de facto te verbieden. Op die manier wil de linkse kerk tegelijkertijd ook de vrije meningsuiting aan banden leggen. En deze houding is catastrofaal gebleken, zeker nu de puinhopen van de multiculturele maatschappij duidelijk zichtbaar zijn, met gettowijken waar werkloosheid en criminaliteit hoogtij vieren.

De EU brengt geen oplossing voor de problemen maar is eerder een deel van het probleem. Daarom moet het asiel- en immigratiebeleid opnieuw onder de bevoegdheid van de lidstaten komen, inclusief de mogelijkheid om hun eigen grenzen te controleren. De problemen veroorzaakt door de massa-immigratie en de islamisering moeten bespreekbaar gemaakt worden en opgelost worden in het licht van de identiteit en de belangen van de volkeren in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhor Presidente, agradeço-lhe a si e aos meus colegas Díaz de Mera e Iacolino a troca na ordem das inscrições, e gostaria de começar por reafirmar que o racismo e a xenofobia constituem uma clara violação dos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos e liberdades fundamentais, bem como do Estado de direito. Ou seja, uma violação dos valores comuns em que a União Europeia assenta.

A Carta dos Direitos Fundamentais proíbe qualquer forma de discriminação e obriga os Estados-Membros a combater de forma ativa os crimes de ódio, isto é, os crimes motivados pelo racismo, pela xenofobia, pela intolerância religiosa ou étnica ou pela deficiência ou orientação sexual ou género.

Lamentavelmente, as situações de discriminação e intolerância, bem como os crimes de ódio, continuam a fazer-se sentir, diariamente, por todo o território europeu. Precisamos de um combate mais ativo ao nível europeu contra o racismo, a intolerância e a xenofobia. Para tal é necessário que os decisores dos Estados-Membros demonstrem uma maior vontade política para combater preconceitos generalizados contra certos grupos e reparar os danos que possam ter sido causados às vítimas.

Como tal, espero que o Conselho não perca mais tempo e aprove finalmente a diretiva para a igualdade de tratamento. Espero que possamos igualmente iniciar brevemente o processo de revisão da decisão-quadro de 2008, esperando que desta vez o Conselho não leve seis anos para conseguir alcançar um acordo político.

Um combate eficaz contra os crimes de ódio pressupõe que sejamos capazes de tornar estes crimes mais visíveis e de podermos responsabilizar os seus autores. Temos igualmente de derrubar o muro de silêncio, encorajando as vítimas e testemunhas a denunciar este tipo de situações, e assegurar-lhes a oportunidade de obter reparação.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - Monsieur le Président, le climat difficile dans lequel nous vivons actuellement est celui d'une Europe sous la pression d'une austérité aveugle, marquée par le délitement du lien social. Le racisme, la xénophobie et les crimes haineux trouvent ainsi un terreau fertile et propice à un essor inquiétant. Nos valeurs – celles de la démocratie, de la solidarité, de la tolérance – sont menacées.

Les discours de haine s'insinuent sans cesse au cœur de mouvements politiques traditionnels, désinhibés et surfant sur les peurs des plus vulnérables pour en tirer des succès électoraux car, à côté d'un extrémisme violent, visible, nous devons répondre aussi à toutes les remarques, allusions, moqueries et autres phrases qui se diffusent insidieusement au quotidien, tout particulièrement, via les réseaux sociaux.

Si nous ne faisions pas évoluer notre connaissance et nos réactions face à ces phénomènes, nous laisserions s'installer une inertie coupable. Je regrette que Mme Weber qui, tout à l'heure, faisait allusion à la situation en France vis-à-vis des Roms soit partie, car j'aurais aimé élever son niveau de connaissance sur ce qui se passe actuellement en France vis-à-vis de cette communauté, parce que, manifestement, elle a raté un épisode.

En ce qui concerne les deux derniers outils qui doivent permettre de reconnaître ces discriminations, les victimes doivent pouvoir avoir accès à un système de plaintes en lequel elles aient confiance et qui doit déboucher sur des actions.

Enfin, j'en appelle aux États membres pour qu'ils débloquent la proposition de directive anti-discrimination et intensifient leurs efforts pour que nous puissions passer des mots aux actes car, si beaucoup a été fait, il reste beaucoup de vœux pieux à mettre en application.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros (ECR). - Sunt un mare admirator al poporului român şi al culturii române. Vorbesc româneşte în semnul acestei admiraţii. Populaţia maghiară care trăieşte în România, în număr de peste un milion şi jumătate, este tot atât de autohtonă ca şi românii din punct de vedere lingvistic, etnografic sau privind obiceiurile şi tradiţiile, fiind într-o unitate istorică, geografică şi etnică univocă de mai mult de o mie de ani.

Regiunea autonomă maghiară a existat până în 1968. Ceauşescu a împărţit-o în trei judeţe, dar majoritatea maghiară a rămas până în prezent. După 1990, practica subsidiarităţii a redat secuilor încrederea în sine şi forţa creativă. Unii vor să distrugă această unitate etnică organică, prin crearea unor regiuni noi, reîmpărţind secuimea în patru alte regiuni administrative, cu populaţie română absolut majoritară, care ar împinge maghiarii într-o minoritate nesemnificativă.

Cer ajutorul dumneavoastră ca acest plan să nu fie realizat, evitând astfel o tensiune interetnică şi interstatală şi multă durere de prisos.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, molta ipocrisia in questa discussione. In primo luogo il Commissario Reding continua a non dirci se è riuscito a ottenere che il suo paese abroghi finalmente la proibizione per i galantuomini di etnia Rom di poter parcheggiare magari un bel centinaio di roulotte nel suo paese, visto che ciò è consentito nel nostro paese come negli altri.

In secondo luogo, in tutto il dibattito non ho sentito la parola "cristianofobia": eppure mi pare che anche ieri, inaugurando il Parlamento, il Presidente doverosamente abbia ricordato l'ennesimo massacro. Nel frattempo ce ne sono stati altri da parte dell'Islam più estremista e macellaio.

In terzo luogo, la sinistra che qui predica la lotta all'antisemitismo, al razzismo, eccetera, nel nostro paese fa la corte a un movimento, il Movimento 5 Stelle, che ha vinto le elezioni, il cui leader e guru Beppe Grillo è accusato da questi organismi internazionali dell'antirazzismo di essere un razzista e un antisemita della più bell'acqua. Sia chiaro che io non condivido questa accusa ma ci pone comunque un problema: è una pulizia del pensiero che volete? Dov'è la vostra coerenza? Tanta ipocrisia, visto che non avete nemmeno il coraggio di pronunciare la parola "cristianofobia".

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι διακρίσεις και τα παρακλάδια τους έχουν εξαπλωθεί σε τρομακτικό πλέον βαθμό και πέφτουν θύματά τους σε καθημερινή βάση συνάνθρωποί μας παρ’ όλους τους νόμους που έχουμε. Η ακροδεξιά ρητορική περνάει χωρίς σημαντικά εμπόδια, με ατιμωρησία, ανοχή, ακόμη και επικρότηση, η δε έλλειψη καταγραφής και καταγγελιών επιθέσεων και διακρίσεων υποδηλώνει τεράστιο πρόβλημα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στις αρχές και φυσικά μια πραγματικότητα ακόμη χειρότερη.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα στις σωστές του διαστάσεις και να το ξεγυμνώσουμε, γιατί δεν είναι σποραδικό ούτε ανεξάρτητο από τις Συνθήκες. Η ποινικοποίηση της μετανάστευσης, τα ασφυκτικά γεμάτα κέντρα κράτησης, η έλλειψη συνεκτικών μέτρων ένταξης, η ελλιπής πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση, ο άκρατος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, δεν βοηθάνε την κατάσταση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Ο σεβασμός και η ανοχή στον συνάνθρωπό μας είναι αδιαπραγμάτευτα, αν θέλουμε να χτίσουμε υγιείς πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, apoyamos este debate, que deriva de la declaración del Consejo y de la Comisión, porque es muy necesario.

El día 21 de marzo es un referente de dolor que nunca debemos olvidar; la memoria y el reconocimiento de las víctimas son una terapia muy buena para evitar crímenes horrendos. Acabamos de recibir el Nobel de la Paz a toda una trayectoria llena de valores; es un premio merecido, pero tenemos aún muchas fragilidades.

En la Unión aún hay comportamientos discriminatorios duros y lamentables. Nuestro código son los derechos humanos, la ley y la tolerancia; nuestras amenazas, cualquier tipo de discriminación —la étnica, los delitos motivados por el odio, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia— y, sobre todo, nuestra indiferencia y nuestra falta de compromiso.

¿Cuál es nuestra defensa? La denuncia y el combate de estas conductas y delitos, la educación y la formación en los valores de la Unión, la protección y el amparo, además del reconocimiento, de las víctimas, y una justicia eficaz y rápida que castigue a los culpables.

Estos delitos podrían, algunas veces, no estar definidos o tipificados, pero se padecen, se sufren y se sienten. Por eso, señor Presidente, también en el ámbito del Derecho internacional humanitario y en los códigos penales tienen que ser perseguidos.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). - Mr President, in January the Irish Presidency delivered a very strong statement asking the EU to counter hate crime, racism, anti-Semitism, xenophobia and homophobia and highlighted the need for better data collection. That very mundane issue of data collection in fact is very important. It was about the very real human suffering on many streets around the European Union where people suffer hate crime – the reality of what it means to be different and to be violated. That is the reality of what we are discussing here today: being a Community of values but understanding that, even at European Union level, there is something that can be done. It is a very remarkable thing to hear the Commission and the Commissioner talk about what has been achieved in the Framework decision on combating racism and xenophobia and what can be achieved in the Race Equality Directive, in the Employment Directive and all the tools that we have had in this House to deal with anti-discrimination – but the fundamental issue is that it has not been implemented in the way that we have wanted. That is the issue for us in this House today: implement what we have, implement the tools that we have developed in this House and that many Members in this House have worked very hard to deal with. Then we will have something that we can be proud of and that this resolution has focused on today.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – W Polce niedawno zapadł wyrok sądu skazujący na symboliczną karę lidera zespołu satanistycznego, który na publicznym koncercie podarł Biblię i kierował agresywne, wulgarne słowa wobec chrześcijan. Niestety wobec tej sytuacji Komisja Europejska, którą reprezentuje tutaj dzisiaj komisarz Reding, zareagowała, broniąc lidera tego zespołu i krytykując polski sąd, że narusza wartości europejskie. Pytam: czy Pana zdaniem Komisja powinna również bronić takich artystów, zespołów satanistycznych, którzy drą Koran albo Torę? Czy jest to zgodne w wartościami europejskimi?

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). - Mr President, can he repeat the question? I really did not understand it.

(The President said that it was not a blue-card question)

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE). - Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący! Zgadzam się ze słowami komisarz Reding i minister Creigthon, że rasizm, ksenofobia, jak i też zwykła nienawiść na tle religijnym lub politycznym są niestety stale obecne w Unii Europejskiej. Kryzys gospodarczy i wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, sprzyjają rozwojowi poglądów i postaw radykalnych. Tym bardziej więc trzeba być wyczulonym na to, co się dzieje w obszarze debaty publicznej w Europie. Nie ma wątpliwości, trzeba stanowczo zwalczać wszelkie przejawy agresji na tle różnic rasowych, etnicznych, religijnych lub politycznych. Ale nawet ostre reagowanie na ekscesy nie wystarcza. Trzeba reagować już na etapie zachęcania do nienawiści. Trzeba powstrzymywać mowę nienawiści. W moim kraju, w Polsce, zaczęły się właśnie prace nad zaostrzeniem kodeksu karnego w związku z przestępstwami zachęcania do nienawiści na tle przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej i społecznej, ale także naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań.

Nasza rezolucja skupia się na wzywaniu rządów państw członkowskich i instytucji europejskich do takich właśnie działań. Miejmy jednak świadomość, że nie będą one nigdy skuteczne bez wsparcia społecznego. W tej sprawie potrzeba szerokiej koalicji z organizacjami pozarządowymi i niezależnymi, takimi jak chociażby federacje sportowe. Dobrze wiemy, że europejskie stadiony piłkarskie są zapleczem dla postaw agresywnych i agresywnych zachowań na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Dlatego tak ważna jest inicjatywa podjęta przez UEFA pod nazwą „Football Against Racism in Europe”. Instytucje europejskie powinny wspierać takie działania, powinny współpracować z UEFA i każdą organizacją, która jest zdeterminowana, żeby walczyć z rasizmem i ksenofobią na swoim obszarze. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - Mr President, the Commissioner has a brilliant record on defending fundamental values. Let me therefore state the obvious. The EU bans racist and xenophobic hate crime and hate speech because it brings a common EU approach to a common phenomenon. It ensures that the same behaviour means the same offence in all Member States and therefore means that penalties are equally effective, proportionate and dissuasive across the entire European Union.

Lesbian, gay, bisexual and transgender people fall victim to hate speech and hate crime every day in Europe and therefore have the same need to see the sanctions equalised across the European Union. Last year, in the United Kingdom alone – a tolerant country of over 60 million people – 2 300 hate crimes were recorded against LGBT people. So how many homophobic and transphobic hate crimes are there every year in an EU of half a billion people and less tolerant countries?

Therefore, Mrs Reding, Mrs Malmström and in particular the Irish Presidency, I ask you this. Once the Fundamental Rights Agency publishes its landmark report on homophobia and transphobia in May, will you take these results into account in deciding whether to include sexual orientation and gender identity in the list of protected grounds for hate crime?

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka (PPE). - Mr President, if you look at the figures of the Fundamental Rights Agency on racial discrimination it is extremely disappointing, especially when it comes to European Roma citizens, who experience steadily growing discrimination throughout the EU, besides their persistent joblessness, segregated education, unhealthy living conditions, terrible healthcare situation, political under-representation and geographical isolation.

The long drawn-out economic crisis and growing existential insecurity is further feeding into anti-Roma sentiments. Europe has a plan for it, and implementing the European framework for national Roma strategies could be the best way of fighting these tendencies. It focuses on 40 million of the poorest European citizens, only 10 million of whom are of Roma origin. Therefore, it is vital that governments take an unwavering standpoint in support of human rights and European values, and also that they fulfil their constitutional obligation to defend their citizens during the culmination of social strengths and respond to any politically-driven provocation in a vigorous and lawful manner.

The race directive is also an extremely important tool in our hands and we believe, as Václav Havel once said, that the Roma are the litmus test of European democracy and civil society and it is our task, in our best capacities, to see it pass this test.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, señora Comisaria, este Parlamento tiene el deber de implicarse en esta declaración de la Comisión y del Consejo, porque los delitos motivados por el racismo, por la xenofobia o por el prejuicio o la intolerancia contra los que se consideran más vulnerables o diferentes son la expresión o la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo que está recorriendo Europa: el discurso del odio, que es el que está transformando lo que empezó siendo una crisis financiera, económica y social en una crisis política que afecta a los valores fundacionales de la construcción europea.

La intolerancia está recorriendo Europa y se manifiesta no solo a través de partidos extremistas, sino también a través del prejuicio y la estigmatización, que son cada vez más frecuentes en partidos de gobierno en los Estados miembros de la Unión Europea. Las causas las conocemos: el miedo, la explotación de la ansiedad y la pérdida de una cultura homogénea en la Unión Europea, pero también una lucha encarnizada por la protección social y por los valores económicos.

Por tanto, hace falta responder no solo políticamente, sino con legislación europea, reformando la Decisión marco del año 2008 y, atendiendo a los valores del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, legislar para reforzar la protección de la víctima y establecer un nuevo marco penal, con normas penales y sanciones que combatan no solamente la política del odio, sino también el discurso del odio.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono passati oltre sessant'anni dal barbaro eccidio avvenuto in Sudafrica e, senza dubbio, sono stati compiuti passi avanti concreti. Tuttavia c'è ancora molto da fare. L'odio e la violenza come esclusione, come accanimento, persecuzione e ancora come mortificazione e azzeramento della personalità altrui, sono purtroppo piuttosto evidenti e presenti nei nostri Stati membri. Essi rappresentano sicuramente una minaccia per la sicurezza dei cittadini, ragion per cui è fondamentale il ruolo educativo della famiglia, così come parimenti fondamentale è quello della scuola.

Episodi di omofobia, di razzismo, di cristianofobia sono certamente laceranti per il tessuto sociale della nostra Unione: abbiamo bisogno di maggiore integrazione, di maggiore coesione sociale; abbiamo bisogno di tutelare le vittime e di incoraggiare i testimoni; abbiamo bisogno di proteggere le minoranze e certamente tutelare i soggetti vulnerabili.

Per questo in molti casi, trattandosi di reati transnazionali, c'è bisogno anche di maggiore cooperazione giudiziaria di polizia basata sulla fiducia fra gli Stati membri, c'è bisogno di maggiore formazione degli operatori giudiziari e c'è bisogno di una cultura della tolleranza, dell'integrazione e della pace. Bisogna tutelare i valori non negoziabili, che sono quelli delle libertà individuali.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκαν ήδη πολλά και συμφωνώ ότι συνήθως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι συγκάτοικοι του φόβου και της ανασφάλειας. Και σ' αυτό επιτείνει πολλές φορές και το έλλειμμα παιδείας που υπάρχει για τα θέματα αυτά. Είχαμε την ευκαιρία μάλιστα να τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά στην αποστολή της επιτροπής LIBE, μερικές εβδομάδες πριν στη Βιέννη, στον Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και συμφωνώ ότι οι καταγραφές που κάνουν και η δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ χρήσιμα δεδομένα για όλους μας.

Είναι όμως τουλάχιστον κοντόφθαλμο να συζητάμε για πολιτικές κατευνασμού των άκρων, χωρίς παράλληλα να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της ανασφάλειας των πολιτών. Κόμματα από διάφορες χώρες, τη Σουηδία, την Αυστρία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες, τα οποία περιχαρακώνονται σε πολιτικές ξενοφοβικές, βρίσκουν έρεισμα μέσα στην κρίση. Εκμεταλλεύονται την ελλιπή ευρωπαϊκή αποτελεσματικότητα σε θέματα αντιμετώπισης κρίσιμων θεμάτων, όπως η ανεργία, η παράνομη μετανάστευση. Χρησιμοποιούν ελλείμματα σε πολιτικές αλληλεγγύης για να αποδομήσουν τη σημασία της ενωμένης Ευρώπης, να υπονομεύσουν δημοκρατικές αξίες και αρχές στις οποίες οι κοινωνίες μας είναι βασισμένες.

Και αυτό που ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι ότι ίσως, σε 14 μήνες περίπου από σήμερα, στα έδρανα αυτά πιθανότατα σε μια αντίστοιχη συζήτηση να έχουν βήμα σ’ αυτό το όργανο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολιτικοί σχηματισμοί που προωθούν αυτές τις ξενοφοβικές ατζέντες. Ο χρόνος είναι λίγος και η ευθύνη όλων μας είναι τεράστια.

(Χειροκροτήματα)

 
  
 

(Έναρξη της διαδικασίας «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Félelemnek, megfélemlítésnek nincs helye a XXI. században Európában. Elfogadhatatlan minden cselekedet – szavakban vagy tettekben –, ami sérti, veszélyezteti embertársait. Magyarországon ma ezen jelenségeket egyértelműen elítéli minden felelős politikus – élén a miniszterelnökkel – nemcsak szavakban, de tettekben is, amikor a gyűlöletbeszéd, a közösség elleni gyűlöletkeltés ellen a büntetőjog eszközei mellett a polgári jog eszközeivel is küzdeni kíván. Ugyanakkor sajnálom, hogy ebben a részletes határozattervezetben, amit elfogadunk itt, nem kap konkrét megemlítést az őshonos nemzeti kisebbségek elleni intolerancia, az ellenük irányuló gyűlöletkeltés és megfélemlítés. Noha ez egy nagyon is élő jelenség nap, mint nap itt az unió területén.

Például Romániában, amikor anyanyelvhasználatuk, nemzeti hovatartozásuk, irodalmi estek szervezéséért félemlítik meg az őshonos magyar kisebbséghez tartozókat. Vagy egyenesen másodlagos állampolgároknak nyilvánítják őket kormányok vezető emberei, mint pl. Szlovákiában. Ez sem kellene, hogy beleférjen az európai tűréshatárba.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D). - Mr President, we have to acknowledge that racism and xenophobia do not come from nowhere. Europe faces a rise of extremist parties and hateful speeches fuelled by the economic crisis and social distress.

Simultaneously, we have witnessed a nationalist drift among traditional parties – even when in government – which only further legitimises such extremist discourses. This is a very dangerous drift, and one which we cannot tolerate. Every time a representative – or any politician for that matter – of one of the 27 Member States points out a country, an ethnicity, a minority, a religion or a sexual orientation as a scapegoat, it is the EU as a whole that suffers from it.

Every time a citizen or a part of the population is attacked for being diffferent or not patriotic enough, it is our common bounds and values that emerge weaker. We adopted a Charter on Fundamental Rights, and we ought to make sure it is respected in all Member States. Moreover, we need to address the roots of intolerance and racism. This means more social justice and more democracy.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - Mr President, I would like to thank the Commission for its work in fighting racism and xenophobia and to commend the work of the European Union’s Fundamental Rights Agency in Vienna, which I visited last month.

In hard times, extra vigilance is essential. Many colleagues have drawn attention to problems in South-Eastern Europe, but I hope the Commission will not overlook challenges in Western Europe. In a recent by-election in the United Kingdom, the United Kingdom Independence Party put out leaflets claiming that 29 million Bulgarians and Romanians will come to the United Kingdom next year. Their canvassers on the doorsteps were far worse, arousing atavistic anguish and fanning the flames of fear. The reality is that Mr Farage’s party, represented in this House, is a xenophobic, anti-immigrant party which needs to be exposed and treated as such.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). - Mr President, I would like to thank the Council and the Commissioner. Mrs Reding, I would like to refer to your statement that Member States are obliged to penalise hate speech. Unfortunately, in many Member States the narrow interpretation given to incitement to hatred in criminal law contributes to hindering the application of this.

I will give you one example from my Member State, Latvia: during one anti-fascist meeting, one neo-Nazi stated that Jews and Roma are not human beings and should be exterminated. He was initially sentenced to imprisonment for a breach of the law, which prohibited a charge of incitement to hatred on national and racial grounds; however, the Senate of the Supreme Court later found that the incriminated action constituted incitement, but on ethnic – not national and racial – grounds and acquitted the defendant.

So I would like to stress that there are many violations in the Member States, and I hope our colleagues will support the Greens’ amendments.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Rozlišovanie ľudí podľa vonkajších znakov, farby pleti, charakteristických čŕt tváre a pod. má korene v histórii, keď sa etniká a rasy stretávali v súbojoch o hospodárske ovládnutie teritórií. Vytváraniu averzií medzi národmi, etnikami a rasami napomohli aj rozdielne náboženské a kultúrno-civilizačné obyčaje. Poznáme z histórie veľa prípadov, keď sa určitý národ či kultúrno-civilizačné zoskupenie vyhlásili za vyvolených a bezostyšne zotročovali, decimovali všetkých ľudí, ktorí nezodpovedali ich charakteristike vyvoleného národa. Civilizovaný svet dnes takéto triedenie ľudí na dobrých a zlých podľa vonkajších znakov či kultúrnych zvykov, alebo viery odmieta.

Vzhľadom na to, že historicky dlhodobo vybudované predsudky voči rasám sú v spoločnosti ešte hlboko zakorenené, musíme počítať s tým, že pre vytvorenie prostredia vzájomného rešpektu a úcty medzi všetkými ľuďmi budeme musieť vynaložiť ešte veľa úsilia. A to iste nielen v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Ich möchte mich mit einer Frage zu einem bestimmten Fall an die Kommissarin wenden. In Österreich haben wir bekanntlich an den Universitäten keinen Numerus clausus, was dazu führt, dass sehr viele deutsche Studenten zum Studieren nach Österreich kommen, vor allem in Medizin. Das macht natürlich die österreichischen Studenten nicht sehr glücklich. Das ist eine Tatsache, und die ist auch zu verstehen.

Nun hat eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Österreichische Hochschülerschaft, finanziert durch Zwangsbeiträge der Studenten, zu einer Demonstration aufgerufen, interessanterweise gegen deutsche Studenten in Österreich. Vereinzelt sah man auch Plakate „Deutsche raus“. Jetzt stelle ich natürlich schon die Frage in den Raum: Ist das akzeptabel, wenn es von einer links-gerichteten Organisation kommt? Wird das dann genehmigt? Oder geht das, wenn es sich gegen Deutsche richtet, denn das sind ja ohnedies 80 Millionen? Ich würde schon glauben, dass der Aufschrei genauso groß sein sollte, wenn es von einer linken Organisation kommt. Der Aufschrei sollte auch genauso groß sein, wenn es gegen Deutsche geht, und nicht nur, wenn es gegen kleinere Gruppen in Europa geht. Daher wäre eine Antwort von Ihnen auch sehr interessant, Frau Kommissarin!

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). - Elnök Úr! Üdvözlöm és támogatom Renate Weber és képviselőtársai indítványát. Ugyanakkor javasolom, hogy az idegengyűlölet elleni harc kiegészítéseképpen a hagyományos etnikai kisebbségeket sújtó diszkrimináció ellen is fokozzuk küzdelmünket. Romániában és több más környező országban oly méreteket öltött a magyarellenesség, hogy azt már-már az antiszemitizmushoz és a cigányellenességhez hasonlíthatjuk. Március 10-én a 90-es magyarellenes pogromról elhíresült Marosvásárhelyen tartottunk több tízezres tüntetést Székelyföld és erdélyi magyar autonómia mellett. Meggyőződésünk, hogy romániai magyarságunk demokratikus joga a közösségi önrendelkezés hatékony intézményes védelemképpen az etnikai diszkrimináció és a kisebbségi elnyomás ellenében.

Kérem a parlamentet, hogy ne csak a harmadik országokban, hanem az unión belül is kelljen védelmére a létükben veszélyeztetett nemzeti kisebbségeknek.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, fáiltím roimh ár n-aire Lucinda Creighton as ucht teacht anseo. Molaim í agus ár nAire Dlí agus Cirt, Alan Shatter, as ucht an dea-obair atá á déanamh acu chun déileáil leis na fadhbanna móra seo.

I would just like to make a couple of points.

Firstly, Commissioner Reding asked us to support further funding for Remembrance programmes. I agree completely with her on that point, because they can get to young people and show them what the result is of these terrible practices in reality. That certainly needs to be upscaled.

Secondly, as a sportsman myself, I have been somewhat alarmed at the increase in racism during matches and in play generally. All sports organisations need to get to grips with this again to stamp it out. I know my own organisation back in Ireland, the Gaelic Athletic Association, has a programme called ‘Give racism the boot’ and that is what we need to do.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Δρούτσας (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επίτροπο κ. Reding για την αξιόλογή δουλειά της. Επιτρέψτε μου όμως να εστιάσω στην κατάσταση στη χώρα μου, την Ελλάδα, όπου είναι γνωστή δυστυχώς η άνοδος και η δράση της Χρυσής Αυγής, μιας ανοιχτά ναζιστικής οργάνωσης.

Θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο μόνο: μην έχουμε ψευδαισθήσεις, όλοι μας φέρουμε ευθύνες γι’ αυτές τις εξελίξεις, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Και απευθύνω έκκληση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ένωσης να επανεξετάσουν τις πολιτικές που ασκούν απέναντι στις χώρες σε κρίση. Να πουν όχι στην παράλογα υπερβολική και μονόπλευρη λιτότητα, που οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδων πολιτών και, μην ξεχνάμε, πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες.

Όταν σκέφτεσαι μόνο σε μακροοικονομικά μεγέθη και ξεχνάς ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται ανθρώπινες ζωές και τύχες, αυτές είναι οι συνέπειες· αυτές που βλέπουμε στην Ελλάδα με την άνοδο της Χρυσής Αυγής και, πολύ φοβούμαι, θα δούμε και σε άλλα κράτη μέλη. Είναι λοιπόν στο χέρι μας, στο χέρι όλων μας, και είναι ιστορική ευθύνη όλων μας να αναστρέψουμε αυτές τις εξελίξεις με τις σωστές αποφάσεις και πολιτικές.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). - Ρατσισμός και ξενοφοβία απειλούν σήμερα τα θεμέλια της Ευρώπης, οικονομική κρίση και λιτότητα παραπέμπουν στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Η οικονομική εξαθλίωση γεννά φόβο, όπως το είπε ο κ. Δρούτσας, στις κοινωνίες. Πώς περιμένουμε να ενώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, όταν αποδεχόμαστε πολιτικές που μεγαλώνουν τις ανισότητες ανάμεσα στα κράτη μέλη και τις κοινωνίες; Πώς περιμένουμε να μην εξεγερθεί ο κόσμος, όταν οι πολιτικές που εφαρμόζουμε αναγκάζουν χιλιάδες πολίτες να ζήσουν την οικογένειά τους με μισθό ή σύνταξη των 300 ευρώ; Εμείς μπορούμε; Φοβάμαι πως άθελά μας γινόμαστε σήμερα συμμέτοχοι και συνένοχοι σε ένα κεφάλαιο της ευρωπαϊκής ιστορίας για το οποίο θα ντρεπόμαστε στο μέλλον.

Ως άμεσα εκλεγμένοι βουλευτές, η ευθύνη που έχουμε είναι πολλαπλάσια. Οφείλουμε να ζητήσουμε έντονα και αποφασιστικά να σταματήσουν εδώ και τώρα τα απάνθρωπα μέτρα, ώστε να χτυπήσουμε αποτελεσματικά τον ρατσισμό και την ξενοφοβία τώρα που είναι ακόμη νωρίς.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Kedves Kollégák! A mai vita során nem beszéltünk az előítéletességnek egy olyan területéről, amely terjed Európában: a szegényellenesség, a szegényekkel szembeni fellépés. Ilyen példát láthatunk most sajnos a tegnapi magyarországi alkotmánymódosítás kapcsán, amikor a hajléktalanokat, mint szegény embereket megpróbálják kriminalizálni az alkotmánynak a szintjén. Egyetértek mindenkivel, hogy uniós szinten, közösségi szinten kell föllépnünk a rasszizmus, a gyűlöletkeltés bármilyen formájával szemben. És kérem Reding asszonyt, hogy amit korábban javasolt, hogy jöjjön létre egy igazságügyi ellenőrző monitoring mechanizmus, egy igazságügyi szemeszter az európai demokráciák állapotának vizsgálatára.

Ebben a kérdésben is rendkívül fontos mit tesznek az európai kormányok a gyűlöletbeszéd visszaszorítása érdekében. Utolsó mondatként: aki csak félszívvel lép fel a kirekesztéssel... (Az elnök megvonta a szót a képviselőtől.)

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, I have been very moved by many of the contributions to the debate. I have been shocked by some, but I prefer to forget them and to concentrate on the moving and correct analyses which have been put forward by the Members of this Parliament – and I can tell you that I am as concerned as you are about the rise of racism, xenophobia and hate crimes based on race, colour, religion, descent, ethnic origin or membership of LGBT groups.

Any of this intolerance is unacceptable: we cannot differentiate or rank some types of intolerance over others. They are all to be eliminated.

We do have a European law, the framework decision on racism and xenophobia, which dates from 2008 – pre-Lisbon times as you know – and which obliges Member States to penalise intentional public incitement to violence against groups defined by their race, and we need to ensure that it is properly enforced. For that reason, we are reviewing it after five years, as is our normal practice, and at the end of this year I will come forward with a report on what has happened in the various Member States on the basis of that legislation.

Only after 1 December 2014, when the pre-Lisbon texts are ‘Lisbonised’, can we institute infringement proceedings, so it is currently too soon to assess whether the instrument in question should be revised, because we first need to see how it is being applied. After 1 December 2014, if we see that there are holes in this text, we can propose a revision of it, which will, of course, depend on the legal analysis of whether we have the power to correlate criminal legislation against hate crime.

We are aware of the European Union Agency for Fundamental Rights study on LGBT people: there were 90 000 respondents so it will be a comprehensive and solid study, and I imagine we will discuss it in this House in order to assess the extent of the problem generally and in the various Member States.

That brings me to the question of statistics, because before you can develop a policy you must know not only how a law has been applied, but also the number of people in danger, and the number of crimes being committed. The systematic collection of crime data is not as well developed as it should be.

A recent report by the Fundamental Rights Agency shows that only four Member States collect comprehensive crime data, whereas 14 Member States collect limited or no data. So you can see that we have a basic problem here because before you develop new legislation you need to have a basis for it. That is why, in the new laws which I have put on the table since 2009, data collection is explicitly provided for in the legislative text.

Let me give you the example of the Victims’ Rights Directive: it places a strong emphasis on the systematic collection of statistical data because only that will allow us to see, after some time, whether the directive has been applied properly or whether we need to change certain elements of it. So all the new legislation which I have put on the table since Lisbon has had the collection of data written in as a must; and we will have to resolve the ‘pre-Lisbon’ questions when the statutory time comes to do so.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, firstly I would like to say that this has been a fascinating debate, with a broad range of views and perspectives from across the Chamber. I would like to thank Parliament for putting this very important item on today’s agenda.

It is absolutely vital that we take every opportunity to continue to raise awareness of the scourge of racism and xenophobia. As I mentioned in my introductory remarks, we celebrate next week the Europe-wide Action against Racism. We declare our solidarity with all minorities and our determination to protect their rights. That is extremely important.

Minimum standards enshrined in EU law are a way of fighting racism, anti-semitism and homophobia. Once such laws are in place, we must ensure that they are respected, both in spirit as well as in practice.

A number of Members raised the issue of the Anti-Discrimination Directive. I know that this is a very complex and challenging file for us in Council. As you will be well aware, unanimity is required and negotiations have been ongoing since as far back as 2008.

I can simply reiterate the Irish Presidency’s commitment to making progress on these negotiations. They are not easy, that is for sure. At the moment I am not in a position to anticipate the timing of an outcome, but we are very much committed and working very hard to make progress on that very important directive.

It is important to say that, while the legal framework is extremely important, we must also have the courage to raise awareness and to guard against the attitudes that make discrimination possible. This is very much about getting into the minds and the hearts of citizens and changing attitudes and improving culture. A number of Members have alluded to that. I think it is very tempting, at times such as these – times of great economic hardship – for some individuals and groups to look for scapegoats.

Therefore, at this difficult time, we have to be especially vigilant to defend our values and speak out against prejudice, against bigotry and against hatred. All crimes motivated by racism and xenophobia – all forms of discrimination – affect not just the victim, but all of society. That is something we have to continually remind ourselves. Europe’s reputation, of course, depends on securing and defending the very basic values which our societies are based upon.

I would just like to pick up on the point made by the Vice-President of the Commission, Commissioner Reding: that it is extremely important that the atrocities and hate crimes of the past are not forgotten; that we do not allow them to be forgotten; and that we do not lose those valuable lessons we have learned from those experiences in our quite recent history.

I very much support the Commissioner’s approach to trying to ensure that we remember and honour victims and that we continually try to remind people, particularly the younger generation, of those atrocities that have gone before them.

A number of Members, including Mr Kelly, also mentioned the value of reaching out to NGOs, to civil societies and particularly to sporting organisations. I think that is a very valuable lesson that we have to learn; where the very important role models for young people show leadership and show conviction when defending our basic values and the things that we hold dear.

A number of Members, including Mr Claeys and Mr Vanhecke, made the argument that the subject of racism is often misused to constrain legitimate discussion. That certainly cannot be allowed to happen. But this is to confuse the subject. Facts are not hidden. However, labelling, discriminating against, or indeed inciting hatred against people on grounds of race, colour, religious creed, sexual orientation, or other proscribed grounds, is not acceptable. That is the message that has to go very clearly from this Chamber and from all of the European Institutions as we work to promote and defend our basic values.

I would like to conclude by thanking Members for the very warm and positive reaction to the Irish Presidency’s initiative at the Justice and Home Affairs Council. You can rest assured that we will take that work forward over the months ahead. Thank you very much once again for this very stimulating debate.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έλαβα πέντε προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού(1).

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 13 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι.

(Η ψηφοφορία, κατόπιν τούτου, ανεβλήθη για την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. – De la începutul crizei financiare, atenţia autorităţilor naţionale şi europene s-a concentrat pe politicile economice şi de austeritate, iar apărarea valorilor de bază ale Uniunii, precum drepturile fundamentale, solidaritatea şi pacea socială, au fost neglijate. Astăzi putem vedea efectele dezastruoase ale acestei neglijenţe. Manifestările şi discursurile rasiste, xenofobe, anti-semite şi naţionaliste s-au multiplicat tot mai mult şi au ajuns să fie promovate nu doar de partide extremiste ci şi de personalităţi şi mişcări politice de prim plan.

De departe, cea mai urâtă şi mai discriminată comunitate din Europa este cea romă. Strategia europeană din 2011 nu a avut niciun rezultat. De aceea, cred că ea trebuie să fie revizuită şi ameliorată, mai ales pentru a aborda şi a recunoaşte fenomenul rasismului împotriva romilor şi pentru a întări rolul autorităţilor locale în politicile de incluziune.

Vreau, de asemenea, să atrag atenţia că xenofobia şi rasismul nu afectează doar anumite etnii, dar şi naţiuni întregi. Mă refer în special la români şi bulgari, care continuă să fie trataţi în multe state europene ca nişte cetăţeni de rangul doi, care nu ar trebui să aibă acces la drepturi de bază precum libertatea de circulaţie şi de muncă, lucru care este inacceptabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. Az Európai Unió a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletére épül, mégsem egyértelmű ezen elvek következetes elismerése a tagállamokban. Sőt, az utóbbi, gazdasági válsággal jellemzett időszak azt mutatja, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása terén még ma is sok hiányossággal kell szembe néznünk. Állandó és uniós szinten rendezetlen problémaként jelentkezik a kisebbségben élő népcsoportok diszkriminációja. Pont ezért hiányolom a rasszizmus, az idegengyűlölet és a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem erősítéséről szóló parlamenti állásfoglalásból az őshonos nemzeti kisebbségek konkrét megemlítését. Az EP nem lép fel eléggé az őshonos nemzeti kisebbségek elleni intolerancia, az ellenük irányuló gyűlöletkeltés és megfélemlítés problémájának rendezése érdekében, pedig az EU polgárainak jelentős hányadáról van szó. Az európai értékektől távol állnak és elfogadhatatlanok a szlovák miniszterelnök közelmúltbeli kijelentései, amelyek nemcsak az ország lakosságának 10%-át kitevő legnagyobb lélekszámú kisebbség, a magyar közösség, hanem minden kisebbséghez tartozó szlovák állampolgár ellen irányultak. Megengedhetetlen és elítélendő bármely uniós tagállam, illetve vezetőjének ilyen formájú megnyilvánulása.

 
  
MPphoto
 
 

  Boris Zala (S&D), písomne. – Rasizmus je tým najnebezpečnejším delením ľudstva na smrteľných nepriateľov. Má rôzne podoby. Dnes sú najnebezpečnejšími nacionalizmus, antisemitizmus, ale aj všetky fóbie proti imigrantom či etnikám, ako sú Cigáni. Všetky tieto formy neznášanlivosti majú dnes spoločného menovateľa, pod ktorým sa ukrývajú nacionalizmus a protieurópanstvo. Až v hysterickom zápase proti projektu európskej integrácie je ukryté vyzdvihovanie až zbožšťovanie národnej výlučnosti. Dnes sa tvári, že nie je namierené proti inému národu, ale proti bruselskej byrokracii. To preto, že práve prehlbovanie európskej integrácie je definitívnym koncom národnej nevraživosti, ale aj sna o národnej nadradenosti, výnimočnosti či povyšovania sa nad národy iné.

Európska integrácia je ráznou odpoveďou nacionalizmu práve preto, že zabezpečuje každému národu rovnoprávne postavenie a neumožňuje nadvládu jedného nad druhým. To mnohým prekáža v ich sne o vyvolenosti. Jedným z dôvodov, prečo aj my Slováci vo veľkej väčšine podporujeme európsku integráciu je práve v historickej skúsenosti z nášho vlastného nacionalizmu, ktorý nás doviedol ku kolaborácii s Hitlerom. Ale aj zo skúsenosti z expanzívneho nacionalizmu nášho maďarského suseda, ktorý ohrozuje našu celistvosť, občiansku súdržnosť a európske hodnoty. Zápas za jednotnú Európu je dnes kľúčový preto, že tvorí hrádzu proti nenávistnému rasizmu a expanzívnemu nacionalizmu. Je škoda, že si to mnohí antieurópania neuvedomujú.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


7. Diverse
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - Madame la Présidente, au nom du groupe des socialistes et démocrates, je voudrais exprimer notre très grande préoccupation quant à l'adoption hier par le parlement hongrois, et ce de manière précipitée, d'une série d'amendements à la Constitution dont la compatibilité avec les principes fondamentaux et le droit de l'Union européenne n'est pas assurée. La même inquiétude a été exprimée par le Conseil de l'Europe et la Commission, inquiétude aussi manifeste dans la population hongroise.

Nous demandons que la commission parlementaire compétente – la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires étrangères – soit immédiatement saisie pour examiner cet amendement à la Constitution hongroise dans le cadre du rapport sur la situation des droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie, conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012.

Nous attendons, en outre, une évaluation de la Commission de Venise sur la compatibilité de ces modifications avec la CEDH, comme indiqué par les Présidents du Parlement européen et de la Commission.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Non era un richiamo al regolamento.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). - Frau Präsidentin! Ich möchte auf die Eröffnung unserer gestrigen Sitzung zurückkommen. Im Namen meiner Fraktion möchte ich darauf hinweisen, dass wir der Erklärung des Präsidenten, wie im Fall der Ausweisung von vier Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die in die Sahelzone fahren wollten, durch die marokkanischen Behörden zu verfahren ist, nicht zustimmen, dass wir das nicht für ausreichend halten. Wir möchten den Präsidenten noch einmal ausdrücklich auffordern, dass er selbst gegenüber den marokkanischen Behörden Protest einlegt, sich mit diesem Verfahren nicht einverstanden erklärt, und dass auch noch einmal geprüft wird, eine offizielle Delegation des Europäischen Parlaments nach Marokko, in die Sahelzone, zu entsenden.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevole Zimmer, siamo d'accordo. Il Presidente ne sarà informato.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE). - Madam President, a few minutes ago there was an intervention on the situation in Hungary clearly indicating that, with the fourth amendment – which has been approved by the Hungarian Parliament – there is a breach of fundamental European values.

My request to you, Mr President, is that we put that point of Hungary on the agenda of the European Parliament when we have our discussion tomorrow with the Commission and with the Irish Presidency. I am saying that because Article 7 of the Treaty is very clear: one third of the Member States can put a problem on the agenda. The Commission can do it; maybe Mrs Reding can do it in one hour because you have a College now; maybe you can take a decision now to go for an Article 7, paragraph 1 procedure against Hungary – or the European Parliament can do it. But what must not happen is that this plenary session in Strasbourg ends without a decision of this Parliament on the case of Hungary and without any action by the Commission or the Council.

(Loud applause)

In fact what is happening is that Mr Orbán is laughing and joking with us by doing this. I should ask my good friend Mr Daul, who has already made a number of statements – I think one month ago, against Mr Berlusconi – and who now also has the courage to ensure that his PPE Group stops supporting Mr Orbán in this breach of European values and principles.

(Loud applause)

So my request is that you put this on the agenda for tomorrow morning.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Onorevole, la richiesta è chiara.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - Madam President, I heard the intervention from the Socialist and Liberal colleagues concerning Hungary. I would take it seriously, because in the European Union we should take each other seriously, unless we see that our Socialist and Liberal colleagues are blind when there are breaches of human rights in countries where there are Liberal and Socialist governments. There is a very clear double standard here in this House.

(Applause)

We never heard any intervention from Mr Verhofstadt when the Socialist Government of Romania blocked the constitutional court from publishing its decision. There are several other instances where, in this House, the left side of the House is applying double standards. Clearly the fourth amendment of the Constitution of Hungary is an issue for Hungary, because Article 4 of the European Treaty makes it clear that the domestic constitutional structures of a country are part of its sovereignty, which no one can violate. This does not mean, dear colleagues, that you do not have to apply the basic constitutional principles of the European common heritage.

The Hungarian Government has already tabled the fourth amendment of the Hungarian Constitution at the Venice Commission for review, but there was no intervention with so much as a word about a problem with this constitutional amendment. What is the specific point that violates rights so much?

(Interruption from the floor)

Mr Verhostadt’s answer is that it breaches everything. But can he name specifically where the violation of human rights or rule of law is in this area? Can he demonstrate it? Hungary is part of the European club; we are abiding by the rules. I would like to make it very clear that Hungary is abiding by the basic principles of human rights and rule of law, and there is no point in having double standard, biased procedures against any country in this Union, otherwise you will be getting into a Union which is growing apart and not together.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − All'ordine del giorno non è iscritta una discussione sull'Ungheria.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (Verts/ALE). - Madam President, as the rapporteur on the situation of fundamental rights, the rule of law and democracy in Hungary, I would like to thank all our colleagues. Mr Verhofstadt has quoted Article 7 of the Treaty on European Union, Mr Szájer Article 4. I would like to quote Article 2, which is the first substantive article of the Treaties. It says that the Union is founded upon democracy, the rule of law and fundamental rights. Not only the Member States, but also the Union’s institutions, have to respect these values: that means that we too have a direct responsibility to protect these fundamental values of the Union.

The constitutional amendments do indeed affect some of these fundamental values, from the independence of the judiciary, including the prerogatives of the constitutional court, to freedom of expression. In the context of the report on Hungary, we have already produced four working documents, including one co-signed with the EPP on the independence of the judiciary. We will also focus, in the upcoming report on Hungary, on the fourth amendment, which we will thoroughly assess. Meanwhile, we would ask the Commission to focus its efforts intensively on the dialogue with Hungary on fundamental rights. There is no other issue that merits our attention more than this one.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Prendo atto che vi è una richiesta di modifica dell'ordine del giorno, che deve essere riferita al Presidente Schulz, il quale prenderà una decisione in merito.

 

8. Votare
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

(discussione)

 

8.1. Infrastructuri energetice transeuropene (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos) (vot)
 

- Dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (hors micro) … du président de chaque plénière de décider du changement de l'ordre du jour.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La proposta è chiara ma allo stato attuale è il Presidente a dover prendere una decisione. Pertanto la proposta verrà riferita al Presidente, il quale prenderà una decisione e la comunicherà all'Aula.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Madam President, this Chamber has just voted on the Correia de Campos report, and I would like to make the following declaration on behalf of the Commission.

First, the Commission welcomes the agreement reached with the Council, as well as the adoption of the Correia de Campos report, and we look forward to an early conclusion of this file. However, as regards the eligibility of projects of common interest for EU financial assistance in the context of trans-European energy infrastructures, the Commission would like to state that it considers it important that the support from the EU and national sources extends to grants for works to enable the implementation of projects of common interest, enhancing the diversification of energy supply sources, routes and counterparts. The Commission reserves the right to make proposals in this direction based on the experience gained from the monitoring and foreseen in Article 16 of the Regulation on guidelines for trans-European energy infrastructures.

 

8.2. Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) (A7-0022/2013 - Margrete Auken) (vot)
 

Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, ordfører. − Fru formand! Det er ikke så tit, at Ombudsmanden udarbejder en særlig beretning til os, og derfor er det en skam, at vi ikke får en fuld debat om denne sag, der i den grad drejer sig om respekten for borgerne og for borgernes deltagelse. Jeg synes, at vi skal sende borgerne et tydeligt signal om, at vi er villige til at lytte til dem, og at vi mener, de bør inddrages. Men vi har fået en god betænkning, også i udvalget.

Det drejer sig først og fremmest om to ting: dels om VVM, altså om den fortsatte slattenhed over for respekten for VVM-vurderingerne. Østrig har undladt at foretage en sådan vurdering i forbindelse med udvidelsen af Wiens lufthavn. Ombudsmanden har så efterfølgende været indforstået med, at man lavede det, de kalder en ex-post. Jeg synes, man skulle kalde det en post-mortem, fordi det jo meget tit er for sent. Det fremgik af denne ex-post eller post-mortem, at man havde tilsidesat borgernes ret til at deltage og borgernes ret til at klage. Det har Ombudsmanden påpeget, og det er meget meget vigtigt, at vi har dette med.

Det skal understreges, fordi vi nu står over for en revision af VVM-direktivet, samtidig med at vi står over for at skulle vedtage et nyt rammeprogram for miljøhandlingsplanen, hvor netop implementeringen af lovgivningen er fuldstændig i centrum. Til implementering af lovgivning hører borgerinddragelse på alle de niveauer, hvor det er muligt. Og det skal være os her i Parlamentet, der fører det store ord for at sikre borgernes deltagelse. Lad mig til slut takke mine kolleger i udvalget. Vi har haft en rigtig god stemning. Det skyldes nok også, at Østrig efterfølgende har repareret på de værste ulykker, så der ikke var nogen, der havde grund til at være sure på Østrig. Derudover synes jeg, at det er lidt ærgerligt, at jeg ikke fik igennem, at vi også skulle have sanktioner.

 

8.3. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis) (vot)

8.4. Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout) (vot)

8.5. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (vot)

8.6. Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (A7-0280/2012 - Louis Grech) (vot)

8.7. Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană (A7-0052/2013 - Patrice Tirolien) (vot)
 

(La seduta è sospesa in attesa della seduta solenne)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

9. Şedinţă solemnă - Israel
Înregistrare video a intervenţiilor
MPphoto
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, heute den Präsidenten von Israel, Schimon Peres, in unserem Parlament in Straßburg begrüßen zu dürfen. Es ist uns eine große Ehre, Herr Präsident, dass Sie heute zu uns gekommen sind, um Ihre Erfahrungen und Ihre Hoffnungen für die Zukunft mit uns zu teilen.

Zwischen europäischen und israelischen Bürgerinnen und Bürgern besteht heute ein ungemein starkes Band, das wir – auch mit Ihrem Besuch – für die Zukunft weiter festigen wollen. Enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen sind entstanden, persönliche Verbindungen gewachsen und unsere gemeinsame reiche, aber auch äußerst schmerzhafte Geschichte wird uns für alle Zeiten auf das Engste miteinander verbinden.

Die Europäische Union und Israel – beide – entstanden nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und nach der Erfahrung des Tiefstpunkts der Menschheitsgeschichte – dem Holocaust. In Europa – bei uns – schworen sich Frauen und Männer vor mehr als 60 Jahren auf den Trümmern dieses Krieges: „Nie wieder“. Es ist dieses „Nie wieder“, das mir als deutschem Abgeordneten in diesem Haus, der die große Ehre hat, einem multinationalen Parlament als Präsident anzugehören, – und ich glaube, allen hier – heute und für alle Zeit die oberste Pflicht ist.

Der Kampf gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung, gegen Intoleranz ist das Fundament der Europäischen Union, deren Parlament wir sind.

(Beifall)

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Das unbestrittene Existenzrecht Israels und das Recht seines Volkes auf ein Leben in Sicherheit sind nicht verhandelbar. Dieser festen Überzeugung sind wir als Europäer und – ich sage das noch einmal – ich als Deutscher im Besonderen. Ich wünsche mir allerdings auch, Herr Präsident, ich könnte heute sagen, dass seit unserem letzten Treffen Fortschritte im Nahost-Konflikt zu verzeichnen wären. Leider kann ich diese Feststellung nicht treffen. Nach langwierigen Gesprächen und Verhandlungen steht eine wirklich ernstzunehmende Friedensinitiative nach wie vor aus. Das palästinensische Volk hat genauso wie das israelische Volk ein Recht auf Unabhängigkeit und auf ein Leben in Würde und Frieden.

(Beifall)

Doch weder das israelische noch das palästinensische Volk haben jemals dauerhaft in Frieden gelebt. Ich glaube, wir alle möchten erleben, wie beide Völker nebeneinander in zwei demokratischen Staaten mit sicheren Grenzen in Frieden und Wohlstand leben können.

1993 haben Sie, Herr Präsident, in Ihrem Buch „A New Middle East“ Ihre Vision für die Zukunft Ihrer Region aufgeschrieben. Ein Naher Osten, der durch wirtschaftliche Kooperation Verbindungen zwischen den Menschen und durch Versöhnung Frieden schafft. Manche nannten Sie damals naiv. Hier in diesem Haus nennen wir Sie mutig, denn Sie besitzen denselben visionären Mut, wie ihn die Gründerväter der Europäischen Union besaßen. Wir teilen Ihren Traum, dass der Nahe Osten eines Tages eine aufstrebende und friedliche Region sein wird. Und deshalb werden wir Sie, Herr Präsident Peres, weiterhin unterstützen.

Sehr geehrter Herr Präsident, willkommen im Europäischen Parlament! Wir freuen uns auf Ihre Rede.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Shimon Peres, President of the State of Israel. − Mr President, my dear friend Martin Schulz, distinguished Members of the European Parliament – of this great House of freedom and peace, that has changed the history of Europe and affects the future of the entire world – I want to thank you for the privilege of addressing you. It is, for me, an important opportunity and it is a meaningful occasion for the people of Israel.

I stand here before you with burning memories in my heart and great hope in my soul. I carry profound pain concerning the past, and I look with great confidence to the future.

I immigrated to Israel in 1934, at the age of 11. In 1942, most of the inhabitants of my town were burned alive. Had my family delayed their emigration by eight years, we would have been exterminated.

A year before the creation of Israel, in 1947, I was recruited to the Haganah headquarters. Since then, Israel has been attacked seven times in 65 years of existence. We were outnumbered and outgunned. We had just one choice before us: to win or to die.

I also participated in the confrontation of another enemy – the desert. We won. We made the desert bloom.

I have many memories, but I carry many dreams as well, and I did not come to reminisce. I have come to continue my dreams. People age. Dreams are ageless.

We changed. Europe changed. I come to express our admiration for the changed Europe.

Europe picked itself up in the wake of the worst war in history. It divorced the past, it created a new Europe. You converted the divided Europe of the last thousand years into the united, modern Europe of today.

You replaced military camps with scientific campuses. Europe which knew racism now considers it a crime. I know that you are facing an economic crisis, but your skies are without the clouds of war.

A European country introduced the Nobel Prize. Now, a united Europe has rightly won it. Europe corrected its mistakes and is building a better world. For us, the Europe of Shoah is now becoming the Europe of support for our renaissance.

Friends, the idea of the rebirth of Israel was born on European soil. In the past thousand years, more Jews lived in Europe than in any other continent in the world. Alas, more Jews were murdered in Europe in the last hundred years than in the preceding 2000 years. We experienced here the worst tragedy of our history. Here, at the same time, we dreamed an impossible rebirth. Six million – a third of our people – were murdered here by starvation, gas, rifles and fire. What remains from them is ashes.

We shall not forget that the righteous among the nations – your people – carried candles of light in the darkness. They were small in number, but great in heroism. Israel was born from those ashes at the end of the Second World War. If somebody had stood up then and said that within three years a Jewish state would be created, he would have been considered a delirious visionary. But this dream became a reality, and I have to add that if somebody had stood up on the same day, and said that in six short years a new united Europe would be born, with borders erased and barriers lowered, he would have been considered an author of fiction.

Six countries signed the Treaty of Paris and became a community of 27 nations across Europe. Our relations here and now are a dialogue between two miracles: your miracle and our miracle.

Israel enjoys an association agreement with Europe and close ties with the European Union in nearly all fields. I have come to thank you for your friendship, based on common values, geographic proximity and a long history. Politically, Israel is a Western democracy with a Mediterranean experience. Religiously, Israel is the cradle of the three monotheistic religions. Scientifically, Israel is advanced, even by European standards.

Israel is small: just one thousandth of the area of the Middle East. Its soil, typically for the Middle East, is barren rather than fertile. Water is scarce. We have just two lakes, one dead, the other dying. We have a single river – the Jordan – rich in history, poor in water. The land is rich in archaeology and poor in natural resources. The only natural resource we have discovered is human potential.

Israel is an example of a country where the people have enriched the land more than the land enriched the people; where the devotion of the people and the merits of hi-tech forced deserts to surrender and to bloom. We went through seven wars, and we won them. But when peace became possible, we returned all the land and all the assets which we had won during the war to the countries that we made peace with: Egypt and Jordan.

We started a peace process with the Palestinian people, which enabled both of us to build a Palestinian Authority. Then – and people forget this – we evacuated the Gaza Strip. We dismantled 22 settlements and we brought back all the settlers from there. It was an opportunity for the Palestinians to build a strip of independence and of peace. Unfortunately, they turned it into a terrorist base. We do not know why, but we know it became a setback to the peace process.

Israel is an island in a stormy ocean. We have to defend our island, and we have an interest in the tranquilisation of the sea. Some people claim it will take generations, but Europe has proved that great events can be achieved in six years. We live in a new era in which events are moving at the speed of a plane, and no longer at the speed of a carriage. For that reason, I believe peace can be achieved in a relatively short while.

The peace process with the Palestinians has already produced agreement on the beginning and on the solution. The solution is based on two nations and states: an Arab state, Palestine, and a Jewish state, Israel, living in peace and economic cooperation. The remaining disputed issues can and should be negotiated and concluded.

Peace for Israel is not just a strategic choice. It is a moral call which stems from the depth of our heritage. Since the Exodus, our heritage has condemned slavery and rejected mastery, and all persons are considered to be born equal. Our legacy calls upon us to pursue peace. Together with my partner, Yitzhak Rabin, who was assassinated, I laid down the foundations for peace with the Palestinians. Now it is time to continue and to renew the peace process.

We must continue to work with the Palestinian Authority. We have to support the Palestinian economy. Together we have to make and complete peace. A Palestinian security force has been formed. You and the Americans trained it, and now we are working together with it to prevent terror and crime.

Ladies and gentlemen, our hand remains stretched out to peace with all the countries in the Middle East. In a short while, a new Israeli government will be formed. It is an opportunity to resume the peace negotiations and to realise the two-state solution. There is no other solution, either for the Palestinians or for us. This is not only our preference, it is what the present reality calls for.

Jordan, Israel and Palestine find themselves in a similar situation. Terror endangers each of them separately and all three of them collectively. Collective dangers call for collective security. I have the highest regard for the King of Jordan. Like his father, he has proved to be a king courageously committed to peace. I have known the President of the Palestinian Authority, Mahmud Abbas, for many years. He condemns terror and he is a real partner for peace. Europe has been and continues to be a major partner for peace and a major enemy of terror.

Next week, we will be hosting President Obama in Israel as a welcome and esteemed guest. His support for our security is extraordinary and his devotion to peace is unshakeable. We are glad that the United States and Europe are now working together to support peace and to stop terror.

The greatest danger to peace in the world today is the current Iranian regime. It became a dictatorship cloaked in a religious mantle, and it developed an impossible imperial appetite. Nobody threatens Iran: Iran threatens others. It endangers the independence of the Arab countries. It menaces the existence of the Israeli state. It smuggles arms to many countries in order to undermine their stability. The Iranian regime denies the Holocaust and calls for another Holocaust. They are aiming to build a nuclear weapon and they deny they are doing it.

A nuclear bomb in the hands of an irresponsible regime is an imminent danger to the entire world. The European Union and the United States together drew the conclusions necessary to create a policy to stop that from happening. To this end, you rightly decided to impose economic sanctions. You made it clear that if the Iranians will not respond, other options are on the table.

In addition to the nuclear bomb, Iran is constructing long-range missiles equipped with nuclear warheads. It can reach the far corners of the world, including Europe. I believe that, in addition to controlling the production of highly enriched uranium, there is a need to control the means of delivery: to control the production of missiles capable of carrying nuclear warheads. Khamenei has declared that religion prohibits the production and the use of nuclear arms. Why then does he build missile capabilities capable of carrying nuclear warheads?

During the Helsinki conference which took place in 1975, the United States placed the issue of human rights in the Soviet Union at the top of the world’s strategic agenda. It was a surprising move and it was effective. It shows that the moral voice is no less important than a diplomatic approach. Today, such a call should be addressed to Iran. A clear voice must be raised against the violation of human rights by the Iranian regime. A clear voice must be raised against a regime that hangs people without bringing them to court; that throws journalists into prison without trial; and that fires live bullets at civilian demonstrators, with no respect for their lives. A clear voice must be raised against a regime that discriminates against women. Instead of sharing the oil-generated profits with their own people, they spend them on terror and arms, and endanger people all over the world.

Enriched uranium impoverishes hungry children. A moral voice will encourage the Iranian people in their fight for freedom and their struggle against misery.

Very soon, elections will take place in Iran. The ayatollahs should not be allowed to falsify the results and to frustrate the right of the people to make their own free choice. Your voice, ladies and gentlemen, will show the Iranian people that the world has not turned its back on them.

The present leaders of Iran are violating the charter of the United Nations, which condemns the violation of human rights and aggression against other nations. Yet they are being given the opportunity in the United Nations to abuse its platforms. Iran supports terrorism throughout the world. Its main proxy, Hezbollah, carries out terror attacks and threatens the stability of the entire region.

The historic Sykes–Picot agreement between France and England gave birth to modern Lebanon – to become a multicultural country where Muslims, Christians and Druze together lived in peace. Today, Hezbollah, supported by Iran, is destroying Lebanon. Hezbollah is a terror organisation, not a political movement. Its members collect missiles. They are trigger-happy. They hide missiles in peaceful towns and villages, and by doing so, they turn them into a war target.

Hezbollah divides Lebanon politically, religiously and ethnically. It has turned the land of the cedar tree into a land of scorched cedars. Hezbollah is a state within a state. It is a private army, apart from the national army. It sends soldiers to support the massacre of the bloody dictator in Syria, without the authorisation of the government of which it is a member. Recently there have been no fewer than 20 terror attempts by Hezbollah throughout the world – in India, Thailand, Georgia, South Africa, the United States, Egypt and Greece, among others. Last month, the Government of Bulgaria, a Member State of the European Union, identified Hezbollah as the author of the terror attack in Burgas in which five Israeli tourists and one Bulgarian citizen lost their lives. Cyprus recently arrested a Hezbollah terrorist planning a terror attack.

Distinguished Members of Parliament, we appeal to you: call terror, terror. Save Lebanon from terrorist madness. Save the Syrian people from Iran’s proxies. Save your citizens and ours from Hezbollah. The international community has to designate Hezbollah a terrorist organisation, because it is a terrorist organisation.

Today, terror reaches far beyond its previous limits. Recently, terrorists attempted to take over Mali. Had they succeeded, it would have halted the impressive endeavour of the African continent to recover from its past. One of the highest hopes of all of us is to see the success of the brave attempt by the African people to build a new science-based economy like that in Europe.

The free world cannot stand by as terror imposes its grip on any part of the world, far or near. It cannot stand by when a massacre is carried out by the Syrian President against his own people, his own children. Assad recently built a nuclear installation and an arsenal of chemical warheads. The nuclear installation was destroyed in time; the chemical arsenal remains in his hands to this day. It is a terrible danger for the Syrian people, for the entire region and indeed for Europe.

A way must be found to prevent the chemical weapons from falling into the wrong hands. The best option for putting an end to the Syrian tragedy might be to empower the Arab League, of which Syria is a member, to intervene. An intervention by Western forces would be perceived as a foreign intervention. The Arab League can and should form a provisional government in Syria to stop the massacre and prevent Syria from falling to pieces. The United Nations should support the Arab League to build an Arab force in blue helmets.

Dear friends, 18 years ago I came to Brussels to sign the Association Agreement between the European Union and Israel. I am happy that reality has surpassed our expectations. Indeed, an association agreement became a partnership and, before long, the partnership became a friendship.

It is on this steady ground that I propose that the European Union and Israel should cooperate for the benefit of stability and prosperity in the Middle East and in other places in the world.

Israel is described as a ‘start-up nation’. I believe that the whole Middle East can become a start-up region. Hi-tech incubators can be created all over the region to help people escape poverty. Israel is small, so we try to take advantage of our smallness. We have discovered that small countries can become great pilot projects. Today, we are trying to build a social model that will bridge the gap between the ‘haves’ and the ‘have nots’. The social gap is a major problem for all, rich and poor. We are looking for a new way to overcome the gap through the democratisation of health, the democratisation of education and the democratisation of communication, and by reducing the cost of food and housing. For the younger generation, this is a burning need. It is nice to be young, but today it is extremely expensive!

We intend to improve the human condition, to enable each person to possess the capacity freely to choose their way of life, by entering the secrets of our brains. The brain is the most illustrious instrument in the world. It has enabled us to build artificial brains, yet we are still far from understanding the way the brain functions – our brain. As a matter of fact, we are strangers to ourselves.

Discovering the mechanism of our brain will enable us to become friends with ourselves and with our fellow men. I am glad that this effort has been accorded new priority and has become a major focus of cooperation between our governments and non-governmental organisations, and between us as individuals.

Our global world has no global government. It has become almost ungovernable, and we have to look for an alternative. I believe that the future way of governing will rely on three pillars: national governments will continue to be in charge of the husbandry of the national state; global companies will invest in research and development; and individuals will enjoy the capacity to govern themselves by knowing how their brain functions.

Science today is more telling than politics. It is universal: it is borderless. Armies cannot conquer wisdom. Police cannot arrest science. I believe that scientific aid to developing countries can enable them to escape poverty. Science-based global companies can help change the world.

Globalisation will end racism, for you cannot be global and racist. It empowers the individual. Global companies do not impose their will upon people; on the contrary, they respect the will of their clients. They can provide scientific know-how for growth. They can assist young people to acquire high education and they can create jobs befitting their skills. This may be the best help we can offer to our young people and to the younger generation in the Arab world and, this is our hope to answer the challenge of the new age.

I have proposed a plan for a joint venture between the European Union, national governments and global corporations, to cope in a new way with these challenges, and I know that it requires your support as the European Parliament. Allow me to count on your understanding and help.

By combining Europe’s wisdom and Israel’s experience, we can overcome tomorrow’s challenges. Facing the lack of a global government, we can foster close cooperation between governments and global companies. Facing the dangers which threaten the values for which we stand, we shall fight terror – wherever it is – relentlessly.

President Schulz, Jean Monnet, the father of the European Union, once said: ‘Everybody is ambitious. The question is whether he is ambitious to be, or ambitious to do.’ The time has come to do. Let us remember that we are as great as the purpose we serve. Yes, the challenges ahead of us are daunting, but who better to defy the seemingly impossible than the two miracles I have mentioned?

Let us join forces, the European Union and Israel, to fulfil the teachings of our heritage. In the words of my forefathers, let us ‘fix the world’ or, as we say in Hebrew ‘Tikkun Olam’. In the words of Jean Monnet, I say ‘Let us do it!’ Let us work together for a better Middle East, by a daring Europe. Let us fulfil the values of our people: peace, democracy, human rights. Yielding to no obstacle, and daring the new, we shall be servants of the future rather than rulers of the past.

My friends, as I look upon the future of the friendship which ties Israel to the European Union, I am filled with hope and determination. Hand in hand, we shall build a brighter tomorrow for tomorrow’s generation. Thank you, and shalom.

(The House accorded the speaker a standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Ehre, die Sie Herrn Präsident Peres erwiesen haben. Vielen Dank Ihnen, Herr Staatspräsident, für Ihre Worte. Ich glaube, der Appell, den Sie an uns gerichtet haben, wird hier sicher nicht ungehört verhallen. Ich wünsche mir vor allem in der Zusammenarbeit zwischen dem Staat Israel, dem israelischen Volk und den Völkern Europas, dass das, was Sie hier ausgedrückt haben und was unser gemeinsamer Wert ist, dass der Respekt vor dem Individuum und die unverhandelbare Garantie der individuellen Menschenrechte für alle gilt – in Europa, in Israel und auch in Palästina. Und dies gilt in allen Orten der Welt.

(Beifall)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 

10. Votare (continuare)
Înregistrare video a intervenţiilor

10.1. Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (A7-0033/2013 - Michèle Rivasi) (vot)
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, rapporteure. − Madame la Présidente, chers collègues, c'est un rapport qui concerne le contrôle des substances radioactives présentes dans l'eau potable.

Afin de garantir la consistance du texte et après consultation des services du Parlement européen et des groupes politiques, je souhaite apporter une modification technique à l'amendement n° 2 afin d'effacer les mentions suivantes: "après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux et vu l'avis du Comité des régions".

Suite au vote, je vous remercierais, Madame, de me redonner la parole brièvement afin d'adresser au nom du Parlement européen un message à la Commission européenne.

 
  
 

- Dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, rapporteure. − Madame la Présidente, merci pour votre conscience et ce vote crucial.

En effet, au nom du Parlement européen, j'appelle la Commission à transmettre ce rapport tel qu'amendé par le Parlement européen aux parlements nationaux et au Comité des régions et à recommencer le processus législatif en codécision.

Ce rapport proposé par la Commission européenne est un non-sens démocratique. L'ensemble des députés européens membres de la commission ont justement partagé mon avis lors du vote en commission et je les en remercie vivement.

Ce rapport concerne le contrôle des substances radioactives présentes dans l'eau. C'est donc un enjeu de santé publique auquel doit être associé le Parlement européen. En agissant ainsi, la Commission prive les citoyens européens du droit légitime à un débat et à un vote démocratique. Il n'est pas ici question d'être pour ou contre le nucléaire, mais bien de protéger la qualité des eaux que nous consommons chaque jour. Et le traité Euratom n'est en aucun cas une base juridique.

Dès lors, la codécision s'impose sur la base juridique de l'article 192 du traité de Lisbonne.

 

10.2. Supravegherea economică și bugetară a statelor membre cu dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (vot)
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Madam President, the importance of this moment and of this vote for Europe’s economic future can hardly be overstated. Together with the six-pack, these two regulations bring us several steps towards a genuine economic and monetary union (EMU).

I want to take this opportunity to thank all the rapporteurs, shadow rapporteurs, other MEPs, friends and colleagues who have tirelessly worked with the Commission and with the Council Presidencies to make this possible, to make this happen. I would also like to thank you all for the many amendments that you have introduced, often through very resolute insistence – sometimes, I have to say, bordering on stubbornness – that have improved and strengthened in the end the proposals in the course of the legislative process.

I dare to state that if the six-pack and the two-pack had been there at the introduction of the euro, we would never have suffered from a crisis of such magnitude. In any event, we would have got over the crisis much more quickly and with less social and financial costs.

With the vote today, I trust we will demonstrate the benefits and the functioning of the Community method.

When looking in retrospect at the EU’s crisis response, and thinking of today’s vote and of the Commission’s declaration on a redemption fund and eurobills, I can only wish that the Council had already been persuaded and supportive of the Community method in spring 2010, three years ago. I am referring to the critical Ecofin meeting on 9-10 May 2010, when the Commission – on Europe Day, in one of our crisis meetings – made a proposal to create a single European Financial Stability Mechanism, based first on guarantees by the EU budget up to EUR 60 billion, and then on joint and several guarantees beyond that. That would have presented the kind of big bazooka that has helped to tame the systemic crisis only since last year, with the ECB’s LTRO interventions and OMT decisions. Instead, we got the far clumsier EFSF, which was only last year turned into a permanent and well capitalised institution, the ESM.

I dare to claim that our response to the crisis would have delivered better and faster results for our citizens, if the Commission’s original proposals had in spring 2010 found acceptance among the Member States. But the time was not yet ripe then for decisions of such magnitude.

(Heckling)

To make clear the Commission’s intentions as regards future steps, I would like to declare the following on behalf of the Commission. I ask for your patience and you will have to forgive me if I am exceptionally long, by my standards, but this is all a rather comprehensive and fragile solution.

Once the legislation proposed by the Commission on the two-pack is adopted, the Commission intends to take steps in the short-term towards a deep and genuine EMU, as outlined in the blueprint. Short-term steps, from 6 to 12 months, will include:

In its Blueprint for a Deep and Genuine EMU, the Commission considered that, in the medium-term, a redemption fund and eurobills could be possible elements of a deep and genuine EMU under certain rigorous conditions. The guiding principle would be that any steps to further mutualisation of risk must go hand in hand with greater fiscal discipline and integration. The required deeper integration of financial regulation, fiscal and economic policy and corresponding instruments must be accompanied by commensurate political integration, ensuring democratic legitimacy and accountability,

The Commission will establish an Expert Group to deepen the analysis of the possible merits, risks, requirements and obstacles of partial substitution of national issuance of debt through joint issuance in the form of a redemption fund and eurobills. The Group will be tasked with thoroughly assessing the possible features in terms of legal provisions, financial architecture and the necessary complementary economic and budgetary framework. Democratic accountability will be a central issue to be considered,

(Heckling)

The Group will take into account the ongoing reform of the European economic and budgetary governance and assess the added value for such instruments in this context. The Group will pay particular attention to recent and on-going reforms, such as the implementation of the two-pack, the ESM and other relevant instruments,

In its analysis the Group will pay particular attention to the sustainability of public finances, to the avoidance of moral hazard, as well as to other central issues, such as financial stability, financial integration and monetary policy transmission,

The members of the Group will be experts in law and economics, public finances, financial markets and sovereign debt management. The Group will be invited to present its final report to the Commission no later than March 2014. The Commission will assess the report and, if appropriate, make proposals before the end of its mandate.

An exploration of further ways, within the preventive arm of the Stability and Growth Pact, to accommodate under certain conditions, non-recurrent, public investment programmes with a proven impact on the sustainability of public finances made by the Member States in the assessment of their stability and convergence programmes will be done in spring-summer 2013, in the context of the publication of the Communication on the calendar of convergence towards the medium-term objective;

After the decision on the next Multiannual Financial Framework for the EU and before the end of 2013, the Commission will put forward the following proposals to complement the existing framework for economic governance: measures to ensure greater ex-ante coordination of major economic reforms and the creation of a ‘convergence and competitiveness instrument’ to provide financial support for the timely implementation of structural reforms that enhance sustainable growth.

(Heckling)

I do not decide on the procedure of this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Il regolamento prevede l'intervento del Commissario, per cui lasciatelo concludere.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Madam President, the new system, fully in line with the Community method, will build on existing EU surveillance procedures. It would combine deeper integration of economic policy with financial support, thereby observing the principle that steps towards greater responsibility and economic discipline should be combined with greater solidarity. It would, in particular, aim at enhancing the capacity of a Member State to absorb asymmetric shocks. This instrument would serve as the initial phase in moves towards the establishment of stronger fiscal capacity.

Furthermore, the Commission commits to following up, in a speedy and comprehensive manner, on its action plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion, in particular with a view to the revision of the directives identified in the action plan and the measures and proposals announced by the Commission in its 2012 package in the field of employment and social policy.

This is the Commission’s overall commitment. I trust that this declaration has provided sufficient clarity about the intentions of the Commission, and I hope that you can vote in favour of the ‘two-pack’ just in time before this week’s European Council – which will be very important for rebuilding economic confidence in Europe. This would be a significant step forward in terms of our shared ambition to create a genuine European monetary union for the benefit of all our citizens.

Thank you for your kind attention, your support and your confidence.

(Loud applause)

 
  
 

- Dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Frau Präsidentin! Ich möchte dezidiert nicht Ihre Sitzungsführung kritisieren, sondern ich habe mir nur Sorgen gemacht, ob manche Herren hier den nervlichen Belastungen dieser Arbeit wirklich standhalten, und würde Sie bitten, aufzupassen, dass Ihnen da rechts hinten oben während einer Sitzung nichts passiert.

(Beifall)

 

10.3. Monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (vot)

10.4. Fondurile europene cu capital de risc (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (vot)
 

- Dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). - Madam President, I want to remind colleagues that this is the European Parliament. It is not an arena for mud wrestling and I find it quite remarkable that people are laughing, shouting, clapping hands. Pay some respect. This is the arena for democracy in Europe.

 

10.5. Fondurile europene de antreprenoriat social (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (vot)

10.6. Impactul crizei economice asupra egalităţii de gen şi a drepturilor femeilor (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier) (vot)
 

- Prima della votazione.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). - Senhora Presidente, muito breve, prometo, e é um verdadeiro pedido de esclarecimento, acerca do que só poderá ser um erro de escrita ou um erro de redação. Porque se lê no considerando C que, e é suposto que votemos, a crise do crédito que constitui a origem da recessão atual foi uma catástrofe provocada pelos homens.

Ora, Sra. Presidente, o Parlamento dá-se ao respeito a começar na credibilidade daquilo que põe a votação perante o mundo. E dizer-se que a crise internacional é uma culpa dos homens, não se tratando de um erro de redação, será simplesmente ridículo e um desrespeito para grandes mulheres como Hillary Clinton, Dilma Rousseff, enfim, Angela Merkel, Catherine Ashton, e tantas outras que, por direito próprio, ascenderam a lugares de destaque na Humanidade.

E daí o esclarecimento, Sra. Presidente, saber se é erro ou simplesmente ridículo.

 

10.7. Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard) (vot)
 

– Durante la votazione sul paragrafo 41:

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Madam President, there are many people who are unhappy with your call on No 32 and you have proceeded to ignore them. Can you go back and check 32, please?

 

10.8. Situaţia femeilor din nordul Africii (A7-0047/2013 - Silvia Costa) (vot)

10.9. Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien) (vot)

10.10. Optimizarea avantajelor obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului (A7-0028/2013 - Oreste Rossi) (vot)
 

– Dopo la votazione:

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster (ECR). - Madam President, earlier on I wanted to make a point of order. I am glad the Commissioner is still here; it concerns a point of procedure, and perhaps the Commissioner will be interested in listening. I have no issue with the fact that the Commission – before votes – may want to make a brief comment, and on this occasion clearly the Commissioner had an extremely important statement to make, which had both very complicated and complex content. Why I would like the Commission to listen to what I am saying is that, when they do have lengthy statements to make before the President tries to get the votes done, time should be made on the agenda before the voting session so that the Commissioner him- or herself can come before the House – it could have been yesterday evening or this morning – to explain what they wanted to say.

That was the reason I made the point of order. I hope the Commission can take this on board: a brief one-minute statement is not a problem but a 10-minute, complicated statement is, and then we end up with very bad behaviour (which is not appropriate) but also the frustration of the rest of the House. I thank you for allowing me to speak and to make this point of order.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Madame la Présidente, permettez-moi de rebondir sur ce qu'a dit notre collègue car, effectivement, le commissaire qui est encore présent parmi nous...

... was quite long in his speech, so unfortunately he has diluted the message he was supposed to deliver to this House. But the declaration was a full part of the agreement, so it was very important that this declaration be made in public in this House, during voting time.

 

11. Explicaţii privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor

11.1. Infrastructuri energetice transeuropene (A7-0036/2013 - António Fernando Correia de Campos)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Madam President, I just wanted to let the Commissioner know that I was shocked and horrified by the behaviour of certain MEPs from my country. Their behaviour does not represent the views of the British Conservative Party.

Because of the challenges we have in energy security, energy investment – especially in infrastructure – is extremely important. In my amendments to this report, I call for consideration to be given to flexibility and robustness and for cost-effectiveness. I am disappointed that the Commission could not support my amendments to help investment in infrastructure in the current review we are doing on bank capital ratios, but we do need to have public investment which is well-targeted. EU money should only be used where there is EU added value.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, ho votato a favore della relazione sulle infrastrutture energetiche transeuropee perché ritengo che questo regolamento abbia il pregio di promuovere alcuni aspetti fondamentali della politica energetica europea.

Innanzitutto, imprime un'accelerazione forte alla realizzazione del mercato interno dell'energia e a una sua piena integrazione, favorendo così gli obiettivi di sicurezza energetica e, nel contempo, quelli di diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Inoltre, potremo conseguire la modernizzazione delle reti energetiche per garantire quella sostenibilità ambientale prevista appunto per il 2020.

Auspichiamo ovviamente, di pari passo, maggiore sviluppo e occupazione per le realtà locali, anche attraverso le fonti rinnovabili e l'innovazione in campo energetico. Registriamo inoltre con favore le soluzioni di semplificazione al riguardo dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni. Meno burocrazia equivale molto spesso a maggiore produttività degli investimenti.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, un'energia sostenibile, sicura e a un costo accessibile rappresenta una delle principali sfide condivise dai cittadini europei. Nonostante le buone intenzioni e gli ambiziosi obiettivi fissati dalla Commissione, la politica energetica europea progredisce a rilento. Le risorse stanziate a livello di Unione sono scarse e solo recentemente, con l'adozione del trattato, il tema ha acquisito maggiore rilevanza.

Per questo ho espresso il mio voto favorevole al testo del collega Correia de Campos che mira ad imprimere un'accelerazione alla realizzazione del mercato interno dell'energia, conseguendo gli obiettivi della politica energetica e ambientale dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Europejska polityka energetyczna wciąż nie odpowiada na potrzeby wynikające z konieczności zagwarantowania dostaw energii, a także kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Problemem jest brak pełnej integracji energetycznej w Unii. Prowadzi to do ogromnych i pogłębiających się różnic średnich cen energii, mających bezpośrednie przełożenie na koszty przemysłu w ogóle. Tymczasem skupiamy się na ograniczeniach emisji gazów cieplarnianych zamiast podejmować szeroko zakrojone działania na rzecz dywersyfikacji dostaw. Popierając rezolucję, liczę na korzyści wynikające z przyspieszenia realizacji celu, jakim jest dokończenie budowy wewnętrznego rynku energii. Jest to szczególnie istotne dla szeregu państw uzależnionych od jednego z dostawców energii. Ta patologiczna sytuacja wymaga pilnego podjęcia zdecydowanych działań, ponieważ w interesie nas wszystkich leży wyrównywanie szans poszczególnych państw członkowskich. Dywersyfikacja źródeł przyniesie korzyści gospodarce całej Wspólnoty.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, firstly I would like to point out that the names on the board are in the wrong sequence.

Tá áthas orm tacú leis an moladh seo mar tá fuinneamh an-tábhachtach do thodhchaí an Aontais Eorpaigh agus go háirithe tá sé tábhachtach go mbeimid in ann fuinneamh a gluaiseacht trasna na hEorpa go héasca.

This is a very important report. I think for the competitiveness of Europe, a cheap energy supply and also a consistent energy supply is going to be vital. We have seen the way things have happened in the United States where instead of being importers they are now exporters of energy, and it is way cheaper than before. We are in competition with them.

Renewables are not always reliable, the wind does not always blow, therefore if we are going to have more renewables having the infrastructure to avail of these and to move energy around is going to be of major importance.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, one of the great gifts of Europe to human civilisation was the ideal of democratic self-government, of government of, by, and for the people. Of course, we cannot do that except within units of agreed people and that means allowing people to choose which country they belong to. I was delighted by the result of the referendum in the Falkland Islands. I look forward to many referendums on which country people want to belong to in Europe and I hope that, as in the Falkland Islands, and unlike what we have done in the past, we will respect the result of such referendums.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Desde logo, chamo a atenção para o facto das regiões ultraperiféricas se continuarem a confrontar com uma política energética demasiado padronizada, que ainda não lhes responde adequadamente. Não só é importante resolver os problemas particulares que apresentam como, sobretudo, poderem expandir todo o potencial de energias renováveis que têm e a definição de matérias relativas às infraestruturas energéticas europeias deve ter isso em consideração. O plano deste relatório deve ter em conta a necessidade de integrar os mercados da energia periféricos. Devem ser criados grupos regionais para propor e reavaliar projetos de interesse comum, com vista à criação de listas regionais de projetos de interesse comum. Estes grupos regionais devem garantir uma cooperação estreita entre os Estados-Membros, as entidades reguladoras nacionais, os promotores dos projetos e as partes interessadas. Os projetos de interesse comum que tenham sido concluídos ou que já não cumpram os critérios e os requisitos estabelecidos no presente regulamento não devem figurar na lista seguinte da União. Os projetos de interesse comum existentes a incluir na lista seguinte da União devem ser sujeitos ao mesmo processo de seleção para o estabelecimento de listas regionais e para o estabelecimento da lista da União que os projetos propostos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Una dintre marile provocări cu care se confruntă Europa de astăzi este furnizarea de energie durabilă, competitivă şi sigură. În ciuda realizării unor progrese recente, creşterea preţurilor şi a dependenţei de importul de energie, integrarea insuficientă a pieţei interne a energiei, izolarea energetică a anumitor zone geografice şi accesul redus la surse diversificate de energie reprezintă încă obstacole în calea unei pieţe energetice securizate şi competitive. Noul regulament privind orientările pentru infrastructuri energetice transeuropene propune accelerarea realizării pieţei interne a energiei şi îndeplinirea obiectivelor privind politica energetică a UE, pentru a reduce emisiile şi a combate schimbările climatice prin modernizarea şi interconectarea reţelelor energetice. Consider că această iniţiativă este importantă pentru constituirea unui cadru solid şi ambiţios în vederea conceperii unei politici energetice adaptată la nevoile noastre viitoare.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La politique énergétique européenne doit assurer aux citoyens européens une énergie durable, sûre et accessible à un prix abordable. Face à une intégration insuffisante du marché intérieur de l'énergie, la Commission a proposé des lignes audacieuses pour l'avenir de cette politique en insistant notamment sur la compétitivité, la sécurité de l'approvisionnement, la durabilité et la décarbonisation. J'ai voté en faveur de ce rapport qui souligne l'importance de l'interdépendance des États et promeut une action plus concertée, rapide et intégrée de l'Union européenne. La politique énergétique et climatique de l'UE est un excellent moyen de relancer la croissance économique par la création de nouveaux emplois et les investissements qu'elle sous-tend. Ce nouveau règlement encourage ainsi la modernisation et l'interconnexion des réseaux énergétiques. En cela, il définit un nombre modéré de corridors et de domaines prioritaires transeuropéens couvrant les réseaux d'électricité, de gaz, de transport de pétrole et de dioxyde de carbone. Ce rapport appelle également à rationaliser les procédures administratives applicables aux projets d'intérêt commun pour les simplifier et les écourter.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl energetikos infrastruktūros projektų reglamentavimo, kuriuo siekiama paspartinti vidaus energijos rinkos užbaigimą ir pasiekti ES energetikos politikos tikslus. Pasiūlymu siekiama modernizuoti ir išplėsti Europos energetikos infrastruktūrą, sujungti tarpvalstybinius tinklus bei stiprinti rinkos integraciją ir konkurencingumą ir atsinaujinančių išteklių energijos integraciją. Šiuo reglamentu nustatomi infrastruktūros prioritetai bei bendro intereso projektams taikoma tvarka ir kriterijai, pagal kurią kiekvienos valstybės narės kompetentingai institucijai suteikiama atsakomybė koordinuoti projektų leidimų išdavimo procesą, nustatyti skaidrumo standartus bei ilgiausią leidžiamą leidimų išdavimo proceso trukmę. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl svarbesnio vaidmens suteikimo Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER), užtikrinant tarpvalstybinių tinklų plėtrą, investicijų koordinavimą ir vartotojų apsaugą. Pritariu, kad būtina nustatyti veiksmingesnę projektų leidimų išdavimo tvarką bei vieno langelio principą, kurių nacionalinės institucijos turės laikytis išduodamos leidimą projektu. Svarbu, kad Europos koordinatoriams būtų suteikti specialūs įgaliojimai prižiūrėti įgyvendinimo sunkumus patiriančius projektus.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Uma energia sustentável, segura e de preço acessível é um dos grandes desafios que unem os europeus, desde a sociedade civil aos decisores, à indústria e aos ambientalistas. Os objetivos da política energética europeia estabelecem claramente objetivos a alcançar para 2020. Esses objetivos são: (i) 20 % de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE); (ii) 20 % do consumo energético final proveniente de energias renováveis; (iii) 20 % de aumento da eficiência energética. A presente proposta estabelece regras para o desenvolvimento atempado e a interoperabilidade das redes transeuropeias de energia, a fim de atingir os objetivos da política energética consignados no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. É importante assegurar o funcionamento do mercado interno da energia, garantir a segurança do aprovisionamento da União e promover a eficiência energética, o desenvolvimento de formas novas e renováveis de energia, e ainda a combinação das redes de energia. O novo regulamento é uma iniciativa positiva e importante, uma vez que visa acelerar o estabelecimento do mercado energético interno e obter resultados concretos da política energética da UE e dos objetivos climáticos. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione Correia De Campos sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (TEN-T). Realizzare un mercato transfrontaliero e svilupparne le infrastrutture impone dei costi e degli investimenti onerosi che rappresentano una vera e propria barriera all'entrata. Per questo è necessario un nuovo regolamento volto a superare questi ostacoli e ottenere la modernizzazione e l'interconnessione delle reti energetiche minimizzando gli sprechi e massimizzando l'efficacia degli interventi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Fiecare stat membru al UE dispune de un mix energetic care este determinat de condiţiile geografice, tehnologice şi de politică energetică, precum şi de nevoile naţionale. Acesta constă dintr-un sector al sarcinii de bază, care se alimentează continuu din resurse fosile, nucleare şi hidroelectrice şi dintr-o parte de energii regenerabile. Deoarece în perioada 2007-2020 cota electricităţii din surse regenerabile s-ar putea mai mult decât dubla, consider că nu mai este suficient să se gândească în categorii naţionale. Construcţia şi extinderea unor reţele transnaţionale este imperios necesară pentru a acoperi cererea în creştere de electricitate, pentru a promova integrarea pieţelor, pentru a menţine nivelul de securitate a reţelelor, pentru a transporta energia electrică produsă din surse regenerabile şi pentru a compensa fluctuaţiile. Totodată, astfel se poate aduce o contribuţie indispensabilă la atingerea obiectivele privind eficienţa energetică.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi esamos energetikos infrastruktūros atnaujinimo darbų ir naujos energetikos infrastruktūros plėtros spartinimas yra itin svarbus siekiant Sąjungos energetikos ir klimato politikos tikslų. Sąjungos, o ir Lietuvos atžvilgiu, integruoti tinklai ir pažangiųjų tinklų diegimas yra nepaprastai svarbūs užtikrinant konkurencingą ir tinkamai veikiančią integruotą rinką, kad būtų optimaliai išnaudota energetikos infrastruktūra, padidintas energijos vartojimo efektyvumas ir integruoti įvairūs atsinaujinantieji energijos ištekliai, taip pat skatinamas augimas, užimtumas ir tvarus vystymasis. Pasiūlyme apibrėžti devyni prioritetiniai geografiniai koridoriai ir trys teminės prioritetinės sritys, nustatytos projektų priskyrimo bendro intereso projektams (BIP) taisyklės ir nustatoma, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų viena institucija (vieno langelio principas), kuri prižiūrėtų ir paspartintų BIP leidimų išdavimo procesus. Priemonės nustatytos reglamente skirtos tęsti ir papildyti Sąjungos energetikos politiką, t.y. užbaigti energijos vidaus rinkos kūrimą, užtikrinti tiekimo saugumą, visų pirma dujų ir naftos sektoriuose, 20 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atsinaujinančių išteklių energijos dalį galutiniame energijos naudojime padidinti iki 20 % ir iki 2020 m. 20 % padidinti energijos vartojimo veiksmingumą. Taip iki 2050 m. Sąjunga galės pritaikyti savo infrastruktūrą tolesniam savo energetikos sistemoje išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimui ir pasirengti tam, kad būtų sujungti regionai, kurių pajėgumai gaminti atsinaujinančiąją energiją ir galimybės kaupti elektros energiją yra dideli.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la proposition qui vise à garantir l'achèvement de réseaux énergétiques stratégiques d'ici à 2020, par des corridors énergétiques et des domaines prioritaires pour les réseaux de transport d'électricité, de gaz… Les projets qui représenteront cet "intérêt commun" de mise en œuvre de ces priorités pourront alors bénéficier d'un financement spécial.

À l'heure actuelle, les travaux d'infrastructures énergétiques sont très lents et coûteux. En Allemagne, par exemple, 100 km de lignes électriques ont été construits, alors que l'objectif d'ici à 2015 était de 850 km. Il existe pourtant des budgets européens dès lors que le projet est labélisé "projet d'intérêt européen".

Cette nouvelle réglementation permettra ainsi une clarification et un meilleur accès aux financements pour ces grands projets d'infrastructures.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Nové nařízení považuji za pozitivní iniciativu, která urychlí vznik vnitřního trhu s energií a uskutečnění cílů politiky EU v oblasti energetiky. Díky uvolnění značného objemu investic může přispět ke znovuoživení hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst v EU. Návrh obsahuje plán modernizace a propojení energetických sítí. V oblasti plynárenství považuji za správné jít cestou diverzifikace zdrojů energie a tras jejích dodávek skladováním zkapalněného zemního plynu (LNG) a budováním obousměrného potrubí. Podporuji rovněž dodávky surové ropy do zemí, které nemají přístup k moři, a budování potrubí pro zachycování a skladování uhlíku, které spojuje výrobní a skladovací zařízení. Považuji za přínosné vymezení devíti prioritních zeměpisných koridorů a tří tematických prioritních oblastí a v každém členském státě zřizení jediného orgánu fungujícího jako kontaktní místo pro celou agendu, který bude dohlížet na postupy povolování projektů společného zájmu a snažit se urychlit jejich průběh.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Infrastructura energetică transeuropeană joacă un rol esenţial pentru îndeplinirea obiectivelor privind clima şi politica energetică stabilite de către Comisie. Consider că această propunere va duce la modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de energie transfrontaliere în interiorul UE, necesare pentru a asigura viitorul şi siguranţa energetică a continentului şi pentru a putea lupta cu noile provocări în domeniu. Aceste provocări sunt asociate cu creşterea cererii pentru electricitate, găsirea unor noi modalităţi de securizare a transportului de energie electrică produsă prin procese naturale regenerabile şi compensarea fluctuaţiilor de energie. Creşterea eficienţei energetice depinde de depăşirea acestor provocări.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – En votant en faveur du rapport Correia de Campos, je tiens à souligner l'importance de développer les interconnexions énergétiques en Europe. Moyen de renforcer le marché unique, de faire baisser les coûts, et d'assurer une indépendance énergétique à l'Union européenne, ce rapport aura des répercussions concrètes très positives pour les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Porgo le mie congratulazioni al collega Correia de Campos per il lavoro svolto su questa relazione. Ritengo infatti che le complessità procedurali dovute all'ampia portata del Regolamento e manifestatesi nell'opinione di ben cinque Commissioni si siano aggiunte ad una problematica già di per sé spinosa e impegnativa. Basti pensare alle implicazioni di questi orientamenti: da essi derivano le priorità energetiche su cui si dovranno investire milioni di euro pubblici per permettere ai cittadini e alle imprese, nel medio termine, di avere energia per usi domestici e industriali. Mi compiaccio, in particolare, della visione d'insieme mostrata e dell'approccio efficientistico, che mira a ridurre la necessità di infrastrutture in funzione della de-carbonizzazione dell'economia europea. In questo campo, la cui importanza strategica è fondamentale per assicurare il benessere e la prosperità nei decenni a venire, un errore può costare molto caro sia in termini economici che in termini di ricadute sull'economia reale. A maggior ragione, dunque, approvo il lavoro svolto e invito colleghi e cittadini a monitorare la lungimiranza di questo provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Europa are nevoie de măsuri mai rapide, mai decisive și concertate pentru asigurarea unei perspective globale și a unui nivel considerabil de interdependență între statele membre la capitolul infrastructură energetică. Este nevoie de o mai bună integrare a pieței interne a energiei, de eliminarea izolării energetice a anumitor zone geografice, pentru un acces mai bun la surse diversificate de energie, în vederea asigurării securităţii energetice şi cu efecte tangibile pentru consumatori și societățile comerciale în ceea ce privește prețurile și durabilitatea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce rapport permettra de donner un coup d'accélérateur au développement des infrastructures énergétiques transeuropéennes. Pour notre sécurité énergétique, et pour une fourniture d'énergie fiable et abordable pour tous les Européens, nous devons dès aujourd'hui créer les infrastructures nécessaires pour compléter le marché unique de l'énergie. Ces infrastructures sont encore trop souvent ralenties par des procédures longues et coûteuses. Ce texte vise à mettre fin à ces barrières, qui ralentissent l'instauration d'un véritable marché européen de l'énergie. Grâce à une procédure d'attribution des permis renouvelée, nous favorisons la transparence et la rapidité des procédures. Les avantages sont clairs : pour les exploitants, c'est un gain de temps, d'argent et d'efficacité, qui jouera sur leur compétitivité dans le marché mondial. Et les retombées positives, en termes de coûts comme de sécurité d'approvisionnement, se répercuteront sur les consommateurs et les entreprises. Le texte met à juste titre l'accent sur les coûts pesant sur l'utilisateur final. C'est une question sur laquelle je suis particulièrement mobilisée.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, pentru că reprezintă un pas esenţial în accelerarea finalizării pieţei interne şi în atingerea obiectivelor pieţei energetice şi a celor climatice. Politica energetică europeană stabileşte obiective clare pentru 2020: o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, atingerea unei cote de 20 % a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie, creșterea cu 20 % a eficienței energetice. Pentru ca piaţa europeană să furnizeze energie de manieră durabilă, sigură şi securizată, avem nevoie să depăşim contextul naţional fals, considerat ca fiind „autosuficient” şi „independent”, şi să creăm sinergii. Cred că acest raport îndeplineşte această misiune, prin definirea a nouă coridoare geografice şi a trei domenii tematice prioritare şi prin stabilirea de norme pentru identificarea proiectelor de interes comun, şi stabileşte „ghişeul unic naţional” pentru accelerarea şi supravegherea proiectelor. În baza propunerii, proiecte de interes comun vor fi alocate conform unei analize cost-beneficiu. La fel se va întâmpla şi cu alocarea costurilor investiţiilor în funcţie de zona transfrontalieră unde apar beneficiile, acordând astfel stimulente pentru proiecte cu risc ridicat şi stabilind condiţiile de eligibilitate pentru asistenţă financiară prin intermediul mecanismului „Conectarea Europei”.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo a "infraestruturas energéticas transeuropeias", por apresentar propostas que irão permitir reforçar a integração do mercado interno da energia e responder ao isolamento energético de algumas áreas geográficas, de modo a garantir o cumprimento dos objetivos definidos pela União, em termos de competitividade, segurança de aprovisionamento, sustentabilidade e descarbonização.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − While I welcome the Trans-European energy infrastructure project, I do not feel that this proposal looks at the future of European energy. Although the proposal contains some positive language relating to energy efficiency, I chose to abstain as it does not fully comply with long-term climate and energy goals. I would like to see a proposal containing a clear objective, i.e. that projects have to demonstrate being in line with the 2050 climate and energy goals in order to avoid further fossil fuel lock-in. In Wales we are looking at sustainable ways of generating energy using wind and water, for example. Not only do fossil fuels damage the environment but they are running out. We need to develop a sustainable energy smart grid for Europe to ensure that Europe will be able to produce energy in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Para um crescimento verde, que não prejudique a competitividade, é necessária uma política energética sustentável e consistente, um adequado funcionamento do mercado de licenças de emissão e uma valorização dos projetos nacionais que contribuam para os objetivos comunitários de redução das emissões e de aumento da independência energética. É fundamental que a Europa ganhe independência energética, o que só se pode conseguir por duas vias: (i) maior diversificação das fontes – que no gás é absolutamente necessário; e (ii) aumento da energia produzida na União. Para tal, é necessário manter-se a aposta nas energias renováveis, com especial incidência nas eólicas, cujo potencial off-shore pode estar subaproveitado, e redefinir a política europeia para o aproveitamento da energia nuclear, garantindo elevados padrões de segurança e fiabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, elaborado pelo colega António Fernando Correia de Campos, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativo às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias e que revoga a Decisão n.º 1364/2006/CE. O objetivo deste regulamento é contribuir para a criação de um verdadeiro mercado europeu da energia que abasteça cerca de 500 milhões de consumidores. Para isso, é necessário que os Estados-Membros não se fechem nos seus interesses mas reúnam sinergias em torno de um objetivo comum. Este regulamento vai potenciar novos investimentos na melhoria das redes de transportes energéticos, nomeadamente de gás e de eletricidade, aumentando a segurança e a qualidade do serviço prestado ao consumidor europeu. Além disso, os investimentos realizados pelos empregos gerados contribuirão para o relançamento da economia europeia. Através de uma parceria entre a UE, os EM e as empresas do setor, é possível criar uma estrutura pan-europeia inteligente e integrada que garanta a qualidade do serviço fornecido e uma estabilidade de taxas. Votei favoravelmente este relatório que põe fim a um longo processo legislativo e faço votos para que seja rapidamente implementado, pois trata-se de um avanço positivo nesta área removendo barreiras físicas e inoperacionais entre os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este é mais um passo na definição da denominada política energética europeia, assente na liberalização do mercado da energia e na criação de um mercado energético europeu. Caminho indissociável da privatização dos setores energéticos nacionais, com consequente perda de soberania e entrega ao setor privado e aos monopólios europeus deste setor. A intenção é estabelecer uma rede europeia para o transporte da energia entre os Estados-Membros e de abastecimento com o exterior. O financiamento será atribuído aos denominados Projetos de Interesse Comum, limitados a projetos orientados para redes de europeização, propostos por operadores de rede de transporte de energia, que salvaguardem o interesse comum europeu e estratégico internacional. Questões, algumas delas pertinentes, relativas à racionalidade e à segurança do aprovisionamento energético são invocadas em favor da concretização de uma opção política – de liberalização – que não as salvaguarda. Este é mais um exemplo de como os fundos públicos são canalizados para investimentos de que os monopólios da energia vão usufruir, arrecadando lucros fabulosos. Os Estados-Membros têm de cumprir as regras do mercado energético europeu e as orientações da política energética europeia para poderem receber qualquer financiamento previsto ao abrigo do Mecanismo (assim se pondo em causa a possibilidade de propriedade pública deste setor estratégico). Evidentemente, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Udržateľná, bezpečná, spoľahlivá a cenovo dostupná energia je jednou z hlavných výziev, ktoré spájajú Európanov, počnúc občianskou spoločnosťou až po politikov, priemyselný sektor a ochrancov životného prostredia. Hoci Európska komisia vymedzila ambiciózne ciele energetickej politiky, ktorými sú konkurencieschopnosť, bezpečnosť dodávok, udržateľnosť a znižovanie emisií uhlíka, ešte aj dnes čelíme problémom, ako je nedostatočná integrácia na vnútornom trhu s energiou, značná energetická izolácia určitých geografických oblastí, nedostatočný prístup k diverzifikovaným zdrojom energie, ktoré prispievajú k energetickej bezpečnosti, a nedostatok konkrétnych výhod pre spotrebiteľov a podnikateľov v oblasti cien a udržateľnosti.

Táto celková situácia a značný stupeň vzájomnej závislosti medzi jednotlivými členskými štátmi si vyžadujú prístup na európskej úrovni. Je žiaduca rýchlejšia, rozhodnejšia a koordinovaná akcia a rovnako má svoje opodstatnenie, aby Európa hrala väčšiu úlohu pri koordinácii a integrácii vnútroštátneho úsilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report on an issue of absolute key importance. I represent a country which is at the very heart of the renewables revolution, and Scotland is on target to have 100% of its electricity needs met from renewable sources. Scotland has the potential to become a global leader in this field and, with the right infrastructure, the powerhouse of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Naująjį reglamentą matau kaip teigiamą ir svarbią iniciatyvą, nes ja siekiama paspartinti vidaus energijos rinkos užbaigimą ir pasiekti ES energetikos politikos ir klimato tikslus. Jis svarbus tuo, kad gali padėti, sutelkus labai reikšmingas investicijas, iš naujo paskatinti ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą ES. Juo numatoma modernizuoti ir tarpusavyje sujungti energetikos tinklus. Elektros sektoriuje siekiama stiprinti rinkos integraciją ir konkurencingumą, sistemos saugumą ir atsinaujinančių išteklių energijos integraciją, sprendžiant decentralizuotos ir neperduodamos energijos gamybos problemą, kuriant pažangiuosius tinklus, prijungiant įrenginius prie saugojimo įrenginių ir elektros linijų. Dujų sektoriuje energijos tiekimo saugumą galima pasiekti įvairinant dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus, diegiant suskystintų gamtinių dujų saugojimą ir reversinius vamzdynus. Šiandien yra akivaizdu, kad mes turime siekti tvarios, saugios, patikimos ir prieinamos energetikos visiems europiečiams.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es atbalstīju regulu, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, jo uzskatu, ka tā dos vienreizēju iespēju Baltijas valstīm izbeigt izolētību gāzes sektorā. Šis tiesību akts ir Baltijas valstu deputātu kopīgs sasniegums, jo tas ir pēdējais solis likumdošanas izveidē, kas nosaka Baltijas enerģētiskās izolētības izbeigšanu par vienu no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Tas savukārt nodrošinās Savienības līdzekļus sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūvei. Ļoti būtiski tagad Baltijas valstīm ir vienoties par kopīgu projektu, citādi finansējums ātri vien aizplūdīs citām Eiropas Savienības prioritātēm enerģētikas infrastruktūras attīstīšanā. Eiropas Savienība dod līdzekļus, lai mēs varētu atbrīvoties no monopola, tagad Baltijas valstīm ir tikai jāprot sniegto iespēju izmantot.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Mivel az energiaügyi bizottságban magam is részt vettem a jelentés megvitatásában és megszavaztam azt, egyetértek annak indoklásával, miszerint a fenntartható, biztonságos, zavartalan és megfizethető energiaellátás azon jelentős kihívások közé tartozik, amelyek egyesítik az európaiakat, a civil társadalomtól a döntéshozókig, az iparig és a környezetvédőkig. Bár a Bizottság ambiciózus energiapolitikai célokat tűzött ki a versenyképességre, az ellátás biztonságára, a fenntarthatóságra és a szén-dioxid-mentesítésre vonatkozóan, a belső energiapiac elégtelen integrációja, bizonyos földrajzi területek nagymértékű energiaellátási elszigeteltsége, az energiabiztonsághoz hozzájáruló diverzifikált energiaforrásokhoz való nem megfelelő hozzáférés, valamint a fogyasztók és a vállalkozások számára az árak és a fenntarthatóság tekintetében kézzelfogható előnyök hiánya jellemző. Ez az általános helyzet, és a tagállamok jelentős mértékű kölcsönös függősége európai szintű megközelítést igényel. Gyorsabb, határozottabb és összehangoltabb fellépésre van szükség.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione del collega Correia De Campos perché ritengo che la sua relazione proceda nella giusta direzione del rinnovamento della politica energetica europea, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche transeuropee. Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi preposti nella strategia Europa 2020, il nuovo regolamento rappresenta un’iniziativa rilevante perché punta ad una decisa virata verso la realizzazione del mercato energetico interno. È chiaro che una tale azione va perseguita attraverso un’adeguata modernizzazione e interconnessione delle reti energetiche. Ma non solo: un mercato dell’energia transeuropeo dovrebbe garantire una maggiore competitività, facendo fronte alla produzione decentralizzata, attrarre nuovi produttore e fungere da settore trainante per l’economia del futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Projekty wspólnego użytku w dziedzinie infrastruktury energetycznej są ważnym elementem w procesie wzmacniania europejskiej efektywności energetycznej. Komisja ma wciąż ważne zadanie, a mianowicie zharmonizowanie sieci krajowych z transeuropejską infrastrukturą. Potrzebna będzie współpraca z państwami członkowskimi. Chodzi o harmonizację w czasie i w przestrzeni. Parlament będzie monitorować przebieg realizacji tego sprawozdania, zwłaszcza w kontekście nowych wieloletnich ram finansowych. Obawy moje wynikają z tego, że projekt wieloletnich ram finansowych przedłożony przez Radę może uniemożliwić realny postęp.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Uniunea Europeană trebuie să acţioneze în cel mai scurt timp în vederea securizării viitorului energetic şi a protejării intereselor sale în acest domeniu. Pentru aceasta, rolul infrastructurilor energetice transeuropene este critic în garantarea realizării la cele mai înalte standarde a obiectivelor stabilite privind energia. Astfel, consider că Uniunea Europeană trebuie să depună toate eforturile necesare pentru susţinerea statelor membre în respectarea direcţiilor stabilite la nivel comunitar şi, cel mai important, să ofere un sprijin financiar substanţial pentru elaborarea de proiecte transfrontaliere de dimensiuni mari.

Tocmai de aceea, doresc să îmi exprim nemulţumirea faţă de decizia Consiliului de a reduce bugetul alocat mecanismului Conectarea Europei de la 50 la 29 de miliarde de euro. Acest mecanism, elaborat în vederea înlocuirii Regulamentului actual privind finanţarea TEN, trebuia să fie o resursă deosebit de importantă pentru statele membre, dar, cu acest buget, mă îndoiesc că vom putea vreodată să atingem obiectivele propuse.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Report. The new regulation is a positive and important initiative as it aims at accelerating the accomplishment of the internal energy market and at delivering on the EU’s energy policy and climate goals. It may contribute, through the mobilisation of very significant investments, to the re-launch of economic growth and job creation in the EU. The proposal envisages the modernisation and interconnection of energy networks. In electricity it aims at enhancing market integration and competitiveness, system security and integration of renewable sources of energy, coping with decentralised and non-dispatchable power generation through smart grids, connection to storage sites and electricity highways. In gas, energy security can be accomplished through the diversification of sources and routes for gas supply, liquefied natural gas (LNG) storage and reverse flow pipelines. The proposal also supports the supply of crude oil to landlocked countries and the deployment of pipelines for carbon capture and storage to connect production and storage sites.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Un'energia che sia al tempo stesso sostenibile, sicura, garantita e ad un costo naturalmente accessibile, rappresenta una delle principali sfide del mercato unico europeo. Purtroppo dobbiamo constatare che le risorse stanziate si sono subito rivelate insufficienti per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo iniziale.

Il mercato interno dell'energia rimane insufficientemente integrato: alcune aree geografiche continuano ad essere isolate da un punto di vista energetico. L'accesso a fonti di energia diversificate, suscettibili di intensificare la sicurezza energetica, non è sufficiente e non sussistono vantaggi tangibili per i consumatori e le imprese in termini di prezzi e di sostenibilità.

Occorre, dunque, definire un nuovo approccio a livello europeo: chiediamo all'Europa di assumere un ruolo più incisivo per coordinare e integrare gli sforzi profusi a livello nazionale, di imprimere un'accelerazione alla realizzazione del mercato interno dell'energia, conseguendo gli obiettivi della politica energetica e ambientale, grazie alla mobilitazione di investimenti molto significativi, al rilancio della crescita economica e alla creazione di occupazione nell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. São necessários esforços significativos para modernizar e alargar as infraestruturas europeias no setor da energia e interligar as redes além fronteiras, a fim de cumprir os principais objetivos da política energética da União em matéria de competitividade, sustentabilidade e segurança do aprovisionamento. O presente regulamento tem por objetivo: a plena integração do mercado interno da energia, nomeadamente assegurando que nenhum Estado-Membro fique isolado da rede europeia; contribuir para o desenvolvimento sustentável e a proteção do ambiente, permitindo que a União cumpra os seus objetivos de reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa; aumentar em 20% a eficiência energética e atingir uma quota de 20% de energia a partir de fontes renováveis no consumo final de energia até 2020, garantindo simultaneamente a segurança do aprovisionamento e a solidariedade entre os Estados-Membros. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he votado a favor del presente informe debido a que pese a plantear algunas mejoras medioambientales en el área del transporte de energía, mantiene un enfoque transeuropeo de distribución de los recursos energéticos y no una descentralización en la producción de energía. El informe sostiene la integración de fuentes de energía renovables descentralizadas al mismo tiempo que propone la construcción de oleoductos para el transporte terrestre del petróleo a las zonas productoras de energía. El informe pone énfasis en la importancia de que los proyectos de la red energética transeuropea deban cumplir las diferentes normativas ambientales de la Unión, pero pese a estos puntos positivos, reclama mayores competencias para lo Comisión para la implementación del mercado común transfronterizo dominado por las grandes empresas del sector. Es por esto que me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − If the new regulation is a positive and important initiative which aims at accelerating the accomplishment of the internal energy market, and at delivering on the EU’s energy policy and climate goals, then it can be efficient through the mobilisation of very significant investments, to the re-launch of economic growth and job creation in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šiandien patvirtintas reglamentas yra labai svarbus dokumentas ES energetikos politikos tikslų įgyvendinimui, visų pirma – užtikrinti energijos rinkos veikimą, užtikrinti energijos tiekimo saugumą Europos Sąjungoje ir skatinti energetikos tinklų sujungimą, ypač tose valstybėse narėse, kurios vis dar yra energetinės salos. Kita vertus, džiaugiuosi tuo, jog diskusijų Europos Parlamente metu pavyko dokumente sustiprinti nuostatas dėl tokių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Esu įsitikinusi, jog bet koks projektas turi būti įgyvendinamas tik įsitikinus ir užtikrinus, kad nebus padaryta žala aplinkai.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Ausbau der transeuropäischen Energieinfrastruktur soll vorangetrieben werden. Die Leitlinien geben dabei vor, wie strategisch wichtige Vorhaben von gemeinsamem Interesse identifiziert werden. Der Ausbau der Infrastruktur ist besonders aufgrund des Einsatzes erneuerbarer Energien notwendig. Denn diese sorgen für extreme Leistungsspitzen im Netz, die abgedeckt werden müssen. So bringen uns Windkraftwerke wenig, wenn die Energie an windstarken Tagen nicht transportiert werden kann. Die Verordnung konzentriert sich aber auf die Übertragungsnetzebene. Die Verteilernetzebene wird quasi ausgeklammert. Damit fördert die EU – bildlich gesprochen – Strom-Autobahnen, vergisst aber die Auf- und Abfahrten! Daher habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiam pranešimui, kadangi būtina įgyvendinti visišką energijos vidaus rinkos integraciją, kuri užtikrintų tiekimo saugumą ir valstybių narių solidarumą. Tik bendrų pastangų dėka galime sukurti konkurencingą tarpvalstybinę energijos rinką ir modernizuoti ir visapusiškai išplėsti Europos energetikos infrastruktūrą. Tokiu būdu bus sujungti atskirti regionai, sukurti papildomi energijos tiekimo ar perdavimo maršrutai bei plėtojami atsinaujinantys energijos ištekliai. Labai svarbu, kad būtų sukurta elektros energijos magistralių sistema. Turėtų būti suprastintos leidimų išdavimo procedūros. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas bendro intereso projektų įgyvendinimui. Palengvintas jų reguliavimas ir padidintas finansavimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Baltijos šalių energijos rinkos elektros energijos ir dujų sektoriaus jungčių planai yra itin svarbūs siekiant atsiriboti nuo vieno tiekėjo ir didinti regiono integraciją bei tiekimo saugumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η συζήτηση για μια βιώσιμη, ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτυπώνεται επίσημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόλις πρόσφατα και συγκεκριμένα στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, παρά την φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική που έχει διατυπώσει η Επιτροπή, η εσωτερική ενεργειακή αγορά της ΕΕ αποδεικνύεται κατακερματισμένη σημειώνοντας μάλλον απογοητευτικές επιδόσεις. Εμπόδια στη διασυνοριακή αγορά και στην ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών και ελλιπές θεσμικό πλαίσιο αποτελούν ίσως τα σημαντικότερα εμπόδια της ενεργειακής αγοράς. Για την Ελλάδα η επιτυχής και άνευ εμποδίων υλοποίησή της ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ιδίως την τρέχουσα περίοδο όπου η χώρα διαπραγματεύεται τόσο την εκμετάλλευση των δικτύων φυσικού αερίου όσο και έπειτα από τις ενδείξεις που υπάρχουν για παρουσία ενεργειακών κοιτασμάτων στο ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο. Η παρούσα έκθεση για τον κανονισμό, την οποία και υπερψήφισα, διευκολύνει και επιταχύνει τις μέχρι σήμερα εξαιρετικά μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης ενεργειακών υποδομών των κρατών μελών (κατά μέσο όρο 12 χρόνια), που αποθαρρύνουν τους επενδυτές, αλλά και θέτει τις βάσεις για τη κινητοποίηση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων στον ενεργειακό τομέα και κατά συνέπεια στη δημιουργία θέσεων εργασίας, προβλέψεις από τις οποίες η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, por considerar ser necessária uma energia sustentável, segura e de preço acessível em todo o espaço europeu, tal como previsto nos objetivos da política energética europeia, firmada no Tratado de Lisboa. Paralelamente, considero que a implementação de tal política tem sido muito lenta, sendo necessária uma ação mais rápida, incisiva e onde é imperativo um papel mais forte para a Europa na coordenação e integração dos esforços nacionais, sem colocar em risco a sua competitividade em relação a outros produtores e outros mercados. Subscrevo portanto que este processo possa ser melhorado nos quatro pontos fundamentais apontados: o processo de seleção dos Projetos de Interesse Comum deve ser dirigido às redes de europeização; a proposta deve fornecer instrumentos efetivos para o uso das infraestruturas; a proposta deve ainda promover a cooperação e a coordenação dos operadores de rede para oferecerem os benefícios previstos; e reforçar os investimentos neste setor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. From a green perspective it would have been imperative to see CCS pipeline projects not financed from EU money. Our argument that the technology is in pilot project phase rather than in concrete pipeline construction phase was not taken on board. It would also have been imperative to see a better inclusion of stakeholders, notably by requesting two stakeholder conferences at different stages of the project for adequate public participation. Finally it would have been imperative to ensure recognition of the distribution level electricity infrastructure, including smart grids and further references to energy efficiency and renewable energy projects.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Una delle sfide più importanti da vincere è proprio la capacità di generare un'energia sostenibile che sia sicura ed economicamente accessibile. Purtroppo a riguardo l'Europa fino ad oggi è cresciuta lentamente, stanziando risorse insufficienti per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo. Bisogna al più presto definire un nuovo approccio a livello europeo, in grado di sostenere l'interdipendenza energetica fra i vari Paesi, dove Bruxelles deve essere sempre più al centro di un coordinamento incisivo degli sforzi nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, καθώς θεωρώ ότι οι προτάσεις που διατυπώνονται ενισχύουν την ασφάλεια και ποιότητα του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ η σημαντική αλληλεξάρτηση που υφίσταται μεταξύ των κρατών μελών καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione dell'onorevole Correia de Campos, poiché ritengo che l'implementazione del regolamento in essa contenuto possa favorire il raggiungimento di un sistema energetico sicuro, sostenibile, garantito ed economico. Il coordinamento delle reti energetiche europee è una priorità da realizzare quanto prima e la politica energetica è centrale all'interno dell'agenda europea. L'interconnessione a livello energetico tra i Paesi europei sta avvenendo in modo troppo lento e permangono tuttora ostacoli, blocchi e strozzature, nonché ampi divari tra i diversi Stati. Per realizzare un mercato transfrontaliero dell'energia competitivo è necessario completare le infrastrutture adeguate, come le cosiddette "smart grid". Questo regolamento dovrebbe riuscire ad accelerare il completamento di tali infrastrutture, stimolando nuovi investimenti, soprattutto privati. Sono stati scelti dei progetti di interesse comune (PIC) da portare a termine e la procedura di autorizzazione è stata semplificata. L'approvazione di questa relazione permetterà di avere forniture energetiche più sicure e affidabili e apporterà benefici significativi ai consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), in writing. − This proposal belongs to the Connecting Europe Facility package. Identifying the trans-European priority corridors, covering electricity and gas networks as well as carbon dioxide infrastructure are key issues in meeting the EU energy policy objectives. This will also contribute to meeting the target agreed in the conclusions of the March 2002 Barcelona European Council for Member States to have a level of electricity interconnections equivalent to at least 10 % of their installed production capacity, which has not yet been achieved. In particular, the north-south electricity interconnections in Western Europe (‘NSI West Electricity’), which means interconnections between Member States in the region and with the Mediterranean area including the Iberian peninsula, will help to integrate electricity from renewable energy sources and reinforce grid infrastructures to foster market integration in the region. For all the reasons above, I fully support this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − All'interno del contesto di programmazione "Europa 2020", sono stati fissati dei chiari obiettivi che riguardano la riduzione dell'emissione di GES, l'aumento del consumo di fonti energetiche rinnovabili e l'innalzamento dell'efficienza energetica. In questo ambito si innesta la prospettiva di un sistema energetico europeo più integrato che permetta un efficiente scambio transeuropeo di energia, mediante la modernizzazione e l'interconnessione delle reti energetiche e del gas e la predisposizione di infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica.

Sarà previsto anche un piano di messa in sicurezza delle principali reti energetiche e lo sviluppo di alcune di esse di rilevanza primaria. Strumento per l'attuazione di tale progetto saranno i PIC (progetti di interesse comune), che dovranno essere dettagliatamente selezionati, secondo criteri stabiliti, prestando attenzione alla prevalenza dell'interesse europeo su quello nazionale o regionale. È importante che i fondi stanziati vengano distribuiti in maniera virtuosa per assicurare che i progetti scelti siano davvero meritevoli dell'aiuto europeo. È un progetto ambizioso ma ritengo prezioso per il raggiungimento degli obiettivi della strategia "Europa 2020". Pertanto accolgo favorevolmente la proposta della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. La nécessité d'une énergie durable et sûre, à un prix abordable, est l'un des grands défis qui unissent les Européens, de la société civile aux décideurs, aux industriels et aux écologistes. Pourtant, la politique énergétique européenne progresse lentement; peu de ressources lui ont été allouées au niveau européen et il n'y a que peu de temps que le traité de Lisbonne lui a donné une certaine importance.

Même si la Commission a défini des objectifs ambitieux en matière de politique énergétique – compétitivité, sécurité de l'approvisionnement, durabilité et décarbonisation –, nous sommes toujours confrontés aujourd'hui à une intégration insuffisante du marché intérieur de l'énergie, à un isolement énergétique important de certaines zones géographiques, à un accès insuffisant à des sources d'énergie diversifiées, qui contribuent à la sécurité énergétique, et à l'absence d'avantages tangibles pour les consommateurs et les entreprises en termes de prix et de durabilité.

Ce panorama global et un niveau considérable d'interdépendance entre les États membres invitent à agir au niveau européen. Une action plus rapide, décisive et plus concertée est nécessaire et il est impératif de donner un rôle accru à l'Europe en termes de coordination et d'intégration des efforts nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A concretização do mercado único também passa pela criação de uma verdadeira rede transeuropeia na área da energia, através de uma política energética concertada a nível europeu que suporte a segurança de aprovisionamento, a sustentabilidade e a descarbonização das fontes energéticas, para assim se alcançar o objetivo 2020 da União. Vários são os problemas que o estabelecimento do mercado energético enfrenta, nomeadamente os obstáculos ao desenvolvimento das infraestruturas transfronteiriças, os processos de licenciamento demasiado morosos, a falta de investimento. Versa, assim, sobre redes inteligentes de eletricidade, de dióxido de carbono, sobre a integração das fontes de energia renováveis, sobre o gás, o GNL, o crude. Sendo proveniente de uma Região Ultraperiférica, apresentei várias alterações que foram incluídas no documento, não só sobre o isolamento das regiões insulares e distantes do mercado único, mas sobretudo sobre as potencialidades que estas regiões podem oferecer em relação às energias renováveis. É demasiado importante que as regiões mais distantes e mais dependentes dos combustíveis fósseis tenham uma atenção especial e um apoio na procura de alternativas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre l'adoption de cet accord entre le Conseil et le Parlement. Ce texte a pour objet la définition de douze corridors prioritaires dans le domaine de l'approvisionnement d'énergie entre les Etats membres. Si je peux souscrire à des projets d'infrastructures d'approvisionnement énergétique visant à assurer une plus grande solidarité entre les États membres et une gestion plus efficace de l'énergie, je suis opposée aux modalités d'adoption de ces corridors même présentés comme des "projets d'intérêt commun" par la Commission. Ces projets visent à accélérer la réalisation du marché intérieur de l'énergie et s’inscrivent donc totalement dans la libéralisation du secteur. Par ailleurs, les projets sélectionnés bénéficieront d'un traitement réglementaire spécial de la Commission, notamment via des autorisations dites rapides, par lequel il s’agira ni plus ni moins que de contourner les procédures nationales considérées comme trop longues et retardant la réalisation des projets. Il y a donc aussi risque de voir contourner les procédures de consultation publique; ce texte peut donc s’inscrire également dans la dérive autoritaire et antidémocratique. Ce texte est donc pour moi symbolique de ce qu’il ne faut pas faire et des procédés qui nourrissent la défiance croissante des citoyens contre les institutions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Notre Union est une union de projets, parmi lesquels figurent en bonne place les infrastructures énergétiques transeuropéennes. Aussi, je me félicite que notre Parlement ait saisi l'opportunité de créer les conditions pour moderniser notre réseau existant, dont l'efficacité est entravée par la fragmentation, l'empreinte environnementale et les carences physiques. J'ai soutenu ce règlement, qui adapte notamment le Réseau Trans-Européen de l'Énergie aux enjeux de la stratégie "Europe" 2020: interconnexion, interopérabilité, sécurité énergétique, durabilité, cohésion économique, sociale et territoriale. L'objectif est de parvenir à un espace européen unique de l'énergie, reposant sur des infrastructures transnationales durables, de haute qualité, sources de croissance, d'emplois, de compétitivité. Les besoins sont nombreux, surtout si l'on souhaite déployer une infrastructure soutenant le développement des énergies renouvelables, mais il faut miser sur les projets les plus stratégiques, en établissant des priorités qui éviteront le saupoudrage des fonds publics et privés. C'est donc une avancée majeure pour l'Europe, au bénéfice des citoyens et des entreprises. La balle est désormais dans le camp des États, qui doivent coopérer, et des entreprises du secteur, qui doivent travailler avec les autorités publiques. C'est indispensable si l'on souhaite un réseau énergétique d'avenir et faire de l'Europe un leader mondial de l'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Es ist aus meiner Sicht nach wie vor unhaltbar, dass im Energiemix die Atomkraft billigend in Kauf genommen wird. Auch dieser Bericht sowie alle Stellungnahmen dazu äußern sich in keiner Weise kritisch gegenüber der Atomkraft. Auch ist an keiner Stelle die explizite Rede davon, diese abzuschaffen und den Energiemix ohne den Risikofaktor Kernkraft aufzubauen. Daher lehne ich den Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Jednakowy dla wszystkich dostęp do zrównoważonej, bezpiecznej, pewnej oraz cenowo przystępnej energii to jedno z wielkich wyzwań jednoczących Europejczyków. Pomimo iż cel jest wielki, europejska polityka energetyczna czyni postępy w wolnym tempie. Kwestia ta zyskała nieco większe znaczenie w Traktacie z Lizbony. Choć Komisja wyznaczyła ambitne cele polityki energetycznej dotyczące konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw, zrównoważonego rozwoju i obniżenia emisyjności, dziś cały czas borykamy się z niedostatecznym stopniem integracji wewnętrznego rynku energii, znaczną izolacją energetyczną niektórych obszarów geograficznych, Cała ta sytuacja wymaga pewnego podejścia na szczeblu unijnym. Niezbędne jest przyspieszone, bardziej zdecydowane i spójne działanie, a sprawą nadrzędną jest wzmocnienie roli Europy w koordynacji i integracji działań krajowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − W omawianym sprawozdaniu kolejny raz zbyt dużo uwagi poświęcono zielonej energii, odbiegając tym samym od tematu przewodniego. Nie wspomniano wyraźnie, o jakie południowe łącze energetyczne chodzi. Przypominam tylko, że nie będzie dywersyfikacji dostaw energii bez budowy Nabucco, o czym autor-sprawozdawca zdaje się zapominać. Głosowałem przeciwko, ponieważ nie zgadzam się na dalsze obniżenia emisji CO2 oraz zieloną politykę zamiast racjonalnej polityki.

 

11.2. Raportul special al Ombudsmanului European (Aeroportul din Viena) (A7-0022/2013 - Margrete Auken)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando o caso apontado da expansão do aeroporto de Viena, que de acordo com a investigação, começou os trabalhos sem avaliação de impacto ambiental, e havendo 27 organizações contra esta obra. Concordo com o objetivo de se regulamentar de forma harmoniosa os parâmetros claros para a independência dos estudos de peritos e de preconizar a adoção de um Regulamento Geral relativo aos procedimentos administrativos da União, o que reforça a posição dos queixosos. Considero que tal deve servir de exemplo para a transparência que deve ser enaltecida em todos os procedimentos administrativos, quer nos Estados-Membros, quer na União Europeia no seu todo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Objectivité et impartialité sont deux garanties fondamentales à une gouvernance publique démocratique et efficace afin d'éviter tout potentiel conflit d'intérêt. C'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de ce rapport qui appelle à l'adoption d'un règlement général pour des procédures administratives de l'Union plus efficientes. Ce rapport invite à tirer les leçons de l'enquête du Médiateur européen concernant la plainte de 27 organisations demandant à la Commission de tenir compte des conséquences négatives de l'extension de l'aéroport de Vienne. Je soutiens fermement les recommandations du Médiateur qui demande à la Commission de reconsidérer son approche du traitement de la plainte et de prendre les mesures appropriées pour réparer les erreurs mises en exergue par l'enquête du Médiateur. Ce rapport invite donc la Commission à tenir compte à l'avenir de "l'obligation imposée aux autorités nationales de veiller à ce que i) les plaignants puissent former un recours et ii) que des mesures soient prises concernant un conflit d'intérêts manifeste dans l'application de la directive 85/337/CEE".

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece actuala Directivă de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) prezintă deficienţe şi trebuie îmbunătăţită. Cazul aeroportului din Viena a demonstrat acest lucru. Trebuie reevaluată abordarea cu privire la tratarea plângerilor prezentate de reclamanţi referitoare la încălcările dreptului comunitar, iar deficienţele evidenţiate de Ombudsman trebuie rezolvate. De aceea, este necesară realizarea unei EIM ex-post corespunzătoare, care să permită o evaluare completă a proiectelor executate. Revizuirea directivei trebuie să includă, de asemenea, exigenţe relative la obiectivitatea şi imparţialitatea autorităţilor competente, pentru a evita un eventual conflict de interese. Ancheta trebuie să fie un exemplu pentru cazurile sau procedurile asemănătoare cu care ne-am putea confrunta pe viitor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione Auken: il documento votato mostra chiaramente quanto ho più volte ripetuto nelle aule del Parlamento, ovvero che anche le istituzioni europee non sono estranee a episodi di cattiva amministrazione, mancanza di trasparenza o vera e propria corruzione. Nel testo si denuncia, ad esempio, il coinvolgimento della Commissione europea in un caso evidente di conflitto di interessi. Ritengo che sia dovere di noi rappresentati della democrazia in Europa essere vigili ed esercitare in ogni modo possibile il controllo della trasparenza di qualunque livello istituzionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi juo Ombudsmenas, kaip institucija atsiliepianti į ES piliečių skundus ir padedanti nustatyti netinkamo ES institucijų administravimo atvejus, nustatė, kad, Europos Komisija, nesiėmusi veiksmų, kurie užtikrintų tinkamą Austrijos padaryto pažeidimo nagrinėjimą, pažeidė EB steigimo sutartis. 1999 m. buvo pradėta Vienos oro uosto plėtra, pradėti keli statybos projektai. Komisija nusprendė, kad turi būti atliktas Direktyvoje 85/337/EEB numatytas poveikio aplinkai vertinimas. Kadangi leidimas vykdyti plėtrą buvo duotas, o projektas netrukus turėjo būti baigtas, direktyvos tikslas negalėjo būti pasiektas, todėl Komisija sutiko netęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūros su sąlyga, kad Austrija atliks ex post poveikio aplinkai vertinimą, kuris būtų kiek įmanoma artimesnis ex ante poveikio aplinkai vertinimui. Skundo pateikėjai kritikavo Komisijos veiksmus ir pateikė skundą Europos ombudsmenui. Šiuo pranešimu yra teikiama pakartotinė Ombudsmeno rekomendacija Komisijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – En tant que membre titulaire de la commission des pétitions, j'avais déjà voté en faveur de ce rapport, qui met en lumière les limites de "l'évaluation des incidences sur l'environnement" lors de l'extension de l'aéroport de Vienne en 1999.

Le point le plus important discuté dans cette affaire n'est pas le défaut de réalisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement, mais la façon dont celle-ci a été réalisée a posteriori par les autorités.

Je suis d'accord avec le médiateur lorsqu'il pointe la nécessité plus de transparence et de dialogue entre les autorités et les populations locales dans le cadre de travaux de construction aussi importants, ayant un tel impact sur l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte visant à éclaircir la situation sur demande de nos concitoyens. Le travail d'analyse ici proposé permet de mettre en lumière les limites de législations actuelles telle la directive EIE. Sans entrer sur le fond du dossier spécifique à l'aéroport de Vienne, cet exemple montre toute la pertinence d'une mobilisation citoyenne auprès des pouvoirs européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender que a Comissão deve reconsiderar a sua abordagem no que respeita ao tratamento da queixa por infração relativa ao aeroporto de Viena. A Comissão deve seguir as recomendações do Provedor de Justiça para a resolução deste problema e ter em conta a obrigação de as autoridades nacionais garantirem que os queixosos tenham acesso a um processo de recurso e que sejam tomadas medidas para enfrentar um conflito de interesses na aplicação da Diretiva 85/337/CEE.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report to ensure that in future satisfactory Environmental Impact Assessments (EIA) are carried out, particularly with regards to infrastructure development, and that there are adequate provisions in place for review procedures of EIAs. This is essential to protect the environment in Wales and we have several current examples of where this has not been adequately carried out.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O artigo 228.° do TFUE garante que os cidadãos podem apresentar queixas ao Provedor de Justiça da UE sobre questões relativas a possíveis erros de administração provenientes das instituições europeias. É a partir desta possibilidade que um conjunto de cidadãos europeus apresentou uma queixa relativa ao processo de alargamento e de melhoria do aeroporto de Viena, na Áustria, alegando não ter sido realizada uma avaliação do impacto ambiental. Não tendo sido feita tal avaliação, a Comissão acordou com as autoridades austríacas em não continuar o seu processo por infração, desde que a Áustria efetuasse uma AIA ex post que simulasse, da melhor forma possível, uma avaliação do impacto ambiental (AIA) ex ante e permitisse a plena avaliação do impacto ambiental dos projetos. Para mim, descansa-me ver inscrito neste relatório, que nem a Comissão Europeia nem as autoridades austríacas violaram qualquer regra europeia quando realizaram a avaliação de impacto a posteriori. Este processo demonstra no entanto que são necessárias regras mais claras relativamente aos processos de infração.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O aeroporto de Viena iniciou, em 1999, um conjunto de melhoramentos das suas infraestruturas sem previamente ter auscultado a população, violando, assim, a Diretiva 85/337/CE que exigia uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Este relatório especial do PJE surge na sequência de uma queixa apresentada à Comisssão, em 2006, na qual os queixosos denunciam a falta da AIA. A Comissão procedeu à realização de um inquérito por infração. Todavia, considerando que a obra se encontrava em fase de conclusão, decidiu suspender o processo desde que a Áustria efetuasse uma AIA ex post. Os cidadãos queixosos consideraram que a atuação da Comissão não foi correta e apresentaram uma queixa ao PJE. Após a análise do caso, o PJE considerou que “dadas as circunstâncias, a decisão da Comissão de solicitar à Áustria que efetuasse uma AIA ex post era, em princípio, não só adequada como razoável”. No entanto, o PJE detetou algumas incorreções que deveriam ter sido evitadas. Concordo, por isso, com as recomendações do PJE no sentido de que a Comissão deve procurar resolver as deficiências indicadas, nomeadamente a garantia de acesso a um processo de recurso por parte dos queixosos e a adoção de medidas que evitem os conflitos de interesses na aplicação da Diretiva 85/337/CE.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Provedor de Justiça Europeu tem por função receber queixas respeitantes a casos de má administração na atuação das instituições, órgãos ou organismos da UE. Verifica também a aplicação dos códigos de boa conduta administrativa, bem como da Carta dos Direitos Fundamentais. Este Relatório Especial ocupa-se da forma como a Comissão tratou uma queixa apresentada em 2006 por 27 iniciativas de cidadãos que combatiam aquilo que entendiam serem as consequências negativas da expansão do Aeroporto de Viena, nomeadamente ao nível ambiental, uma vez que não fora feita uma avaliação de impacto ambiental (AIA) do referido projeto, em especial no que respeita à poluição sonora. O Provedor põe em relevo – facto que este relatório corrobora e valoriza – que a solução encontrada pela Comissão não foi a mais adequada. A realização de uma AIA ex post, determinando que medidas de mitigação seriam necessárias para reduzir os efeitos do ruído sobre a população que habita perto do aeroporto, não satisfez os queixosos, pois a autoridade austríaca responsável por elaborar a AIA seria a mesma que havia concedido anteriormente as licenças para o projeto em causa. O parecer, tal como o relatório, levantam algumas questões pertinentes, numa perspetiva de defesa dos interesses dos cidadãos queixosos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Od roku 1999 sa na viedenskom letisku vylepšovala a rozširovala infraštruktúra prostredníctvom sérií stavebných projektov, ktoré schválilo rakúske Spolkové ministerstvo dopravy, inovácie a technológie. V roku 2006 sťažovatelia po prvýkrát predložili Európskej komisii sťažnosť a tá prišla k záveru, že je opodstatnené vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa smernice 85/337/EHS. Sťažovatelia boli kritickí voči spôsobu, akým Komisia riešila tento prípad, a predložili európskemu ombudsmanovi sťažnosť.

Pri hodnotení argumentov strán, ktoré dostal po návrhu odporúčania, ombudsman pripomína, že už uviedol, že rozhodnutie Komisie vyzvať Rakúsko, aby vykonalo posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post, je vzhľadom na okolnosti v zásade vhodné a rozumné. I z tohto dôvodu preto otázkou, ktorú treba preskúmať, ostáva, či Komisia zabezpečila, aby sa toto posúdenie vplyvov na životné prostredie ex post vykonalo správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Możliwości składania petycji, inicjatywa obywatelska lub skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (ERPO) to nieocenione, a często jedyne i ostateczne narzędzie, które umożliwia jednostce walkę z bezprawną i krzywdzącą decyzją władz jej kraju. Uważam, iż wszelkie zalecenia zgłaszane przez Komisję petycji lub ERPO powinny być traktowane bardzo poważnie i zasługiwać na wnikliwą interwencję ze strony Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę, iż ponad 12,2% petycji w 2011 roku dotyczyło zagrożeń środowiska naturalnego, w szczególności nie stosowania się władz krajowych do założeń tzw. dyrektywy środowiskowej, zarówno Komisja Petycji, jak i ERPO powinni dołożyć wszelkich starań, aby dopilnować, iż każda skarga została właściwie przeanalizowana i rozwiązana.

Zgadzam się ze stanowiskiem ERPO, iż w przypadku zbadania skargi dotyczącej rozbudowy lotniska przez władze austriackie Komisja nie dopełniła swoich obowiązków i nie podjęła wszystkich koniecznych działań przy rozpatrywaniu tej sprawy. Popieram stanowisko rzecznika, iż otwarte i przejrzyste procedury mediacyjne powinny być prowadzone częściej przed rozpoczęciem realizacji projektów o potencjalnie dużym wpływie na środowisko danego regionu i zdrowie jego mieszkańców. Prowadzenie przejrzystych rejestrów dokumentacji i uaktualnianie ich powinno być częścią dobrej administracji w każdej sprawie. Komisja powinna wprowadzić także dobrą praktykę odpowiedniej komunikacji poprzez przejrzystą i rzeczową korespondencję ze skarżącym, której obecnie brakuje.

Skargi od obywateli są najcenniejszą informacją na temat wdrażania i stosowania przez kraje członkowskie przepisów unijnych, dlatego też apeluję do Komisji, aby traktować je z najwyższą powagą, uwzględniać zalecenia ERPO oraz sumiennie analizować i rozwiązywać każdą sprawę.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. − Az uniós polgárok által benyújtott panaszok fontos információkkal szolgálnak a közösségi jog esetleges megsértésével kapcsolatban. Rávilágítanak továbbá az EU közigazgatási rendszerének bizonyos gyenge pontjaira is. Mint ismeretes, az évek során számos olyan esettel fordultak a Petíciós Bizottsághoz, amelyben a tagállamok állítólagosan az előírt hatásvizsgálat nélkül hagyták jóvá egyes projektek engedélyezését és végrehajtását. Már a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés uniós felülvizsgálata kapcsán is véleményalkotóként külön figyelmet szenteltem többek között az átláthatóság és a jó adminisztráció közötti összefüggéseknek. A megfelelő adminisztrációhoz való jog a Lisszaboni szerződés értelmében kötelező érvényre emelkedett az unióban. Támogatandók az uniós intézmények munkájának átláthatóbbá tételére és a jó adminisztrációs technikák kidolgozására vonatkozó erőfeszítések. Az ombudsmani különjelentés kellően hangsúlyozza az uniós polgárok alapjogainak tiszteletben tartását, illetve ösztönzi az észérveken nyugvó törvényalkotást. A jelentés tervezett célkitűzései – így az átláthatóság erősítése – üdvözlendőek, hiszen a közintézményekbe vetett bizalom a demokráciák egyik legfontosabb értékmérője.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo. Ombudsmenas, kaip institucija, nagrinėja ES piliečių skundus ir nustato netinkamų ES institucijų administravimo atvejus. Šiuo atveju Komisija nesiėmė veiksmų dėl Austrijos padaryto pažeidimo. Komisija padarė išvadą, kad turėjo būti atliktas Direktyvoje 85/337/EEB (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva) numatytas poveikio aplinkai vertinimas. Komisija taip pat laikėsi nuomonės, kad dėl to, jog leidimas vykdyti plėtrą buvo duotas ir projektas jau buvo beveik įvykdytas ir netrukus turėjo būti baigtas, Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos tikslas negalėjo būti pasiektas. Derėdamasi su Austrijos institucijomis Komisija sutiko netęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūros su sąlyga, kad Austrija atliks ex post poveikio aplinkai vertinimą, kuris būtų kiek įmanoma artimesnis ex ante poveikio aplinkai vertinimui, ir pagal jį būtų galima visapusiškai įvertinti projektų poveikį aplinkai. Skundo pateikėjai kritikavo tai, kaip Komisija sprendė šį atvejį, ir pateikė skundą Europos ombudsmenui. Šiuo pranešimu yra teikiama pakartotinė ombudsmeno rekomendacija Komisijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), schriftlich. Ich danke der Berichterstatterin, Frau Auken, für ihren ausgewogenen und durchaus korrekten Bericht. Dieser Bericht beschäftigt sich mit mehreren Fragestellungen: Einmal mit der Frage, ob sich die Europäische Kommission bei der Untersuchung und Bearbeitung einer Beschwerde über die Art, wie die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich durchgeführt hat, in ihrer Reaktion an die Forderungen und Empfehlungen des Europäischen Bürgerbeauftragten gehalten hat; zum Zweiten aber auch mit den Mängeln der geltenden UVP-Richtlinie. An einem praktischen und sehr greifbaren Beispiel wird hier verdeutlicht, wo dringend Nachbesserungsbedarf in Bezug auf europäische Verordnungen bzw. Richtlinien besteht: Bei der laufenden Überarbeitung der UVP-Richtlinie muss unter anderem darauf geachtet werden, dass die Objektivität und Unparteilichkeit der zuständigen Behörden berücksichtigt wird. Außerdem sollte man sich überlegen, ob eine allgemeine Vorschrift zu Verwaltungsverfahren für die EU-Verwaltung vorteilhaft wäre. Möglicherweise könnten dadurch Missverständnisse, wie im vorliegenden Bericht geschildert, künftig vermieden werden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the Ombudsman’s special report, which highlights important issues relating to problems concerning the application of the EIA Directive and the conduct of the infringement proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto con il mio voto la relazione in quanto ritengo estremamente importante dare voce ai cittadini che si rivolgono al Mediatore europeo, il quale insieme alla commissione petizioni e a Solvit, fa parte di quegli organi dell´Unione europea che garantiscono ascolto ai cittadini, che spesso e volentieri dimostrano essere i migliori osservatori della corretta implementazione della normativa europea. Inoltre, ritengo che il caso dell`aeroporto di Vienna rappresenti un importante spunto di riflessione per rimarcare le lacune dell`attuale Direttiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale e per riconoscere la necessità di garantire parametri di valutazione meno discrezionali, assicurando l`obiettività e l`imparzialità delle autorità competenti, evitando conflitti di interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A figura do Provedor de Justiça Europeu é muito importante para tratar as queixas dos cidadãos da União respeitantes a casos de má administração na atuação das instituições, órgãos ou organismos da União. Neste caso concreto, trata-se de uma reclamação de cidadãos Austríacos à forma como a Comissão tratou o processo por infração contra a Áustria, designadamente ao não ter assegurado quer que a autoridade que emitira licenças para trabalhos sem avaliação do impacto obrigatório não fosse responsável pela realização da AIA ex post, quer a não garantir que o queixoso tivesse acesso a recurso judicial contra essa avaliação. Os organismos europeus servem para dar respostas aos cidadãos da UE, e aqui está mais um bom exemplo disso mesmo. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe debido a que se trata de una clara situación de conflicto de intereses que perjudica a los ciudadanos de Viena. En la ampliación del aeropuerto de Viena ha existido una violación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental denunciada por muchos habitantes de la ciudad al Defensor del Pueblo Europeo. La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de dicha ampliación fue llevada a cabo por el Ministerio Federal de Transporte Innovación y Tecnología, la misma institución que aprobó el proyecto, constituyendo un claro caso de conflicto de intereses que anula por completo la validez de este estudio. La situación fue denunciada en 2006 a la Comisión que decidió no continuar un procedimiento de infracción debido a que las obras estaban cercanas al término. Pero la terminación del proyecto no anula la invalidez de la EIA realizada bajo un claro conflicto de intereses. Por esto he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Since the Commission had received complaints that the environmental impact assessment had not been carried out, the Commission started the infringement procedure. After examination, Austria had used the same ministry as gave permission to conduct enlargement works at Vienna airport. This is a conflict of interest and a violation of the EU directive. I voted for a review of the directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Poveikio aplinkai vertinimo procedūros, deja, tinkamai neveikia daugelyje ES valstybių narių, nepriklausomai nuo to, kokios brandos demokratija tai būtų. Greta netinkamos administracinės praktikos, kuri yra pagrindinė šiandien priimtoje rezoliucijoje aptariamų pažeidimų priežastis, matau ir problemų, susijusių su teisėkūra. Šiuo metu galiojantys PAV reglamentuojantys teisės aktai, deja, neapibrėžia daugelio dalykų, paliekamų valstybių narių kompetencijai ir, kaip rodo šis atvejis, pasibaigiančių institucijų piktnaudžiavimu. Todėl manau, jog priimant naująją PAV direktyvą, reikėtų ir išsamių Komisijos parengtų šios Direktyvos įgyvendinimo gairių, kurios neleistų valstybėms toli nukrypti nuo Direktyvos tikslų.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Bei der Erweiterung des Flughafens Wien erfolgte eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch das zuständige Bundesministerium. In Folge wurden seit 2006 mehrere Beschwerden bei der EU-Kommission eingereicht, dass diese Umweltverträglichkeitsprüfungen nicht dem europäischen Standard entsprechen und dass die Kommission reagieren und die Betreiberorganisation zu weiteren UVP auffordern sollte. Da die EU-Kommission aber nicht tätig wurde und dementsprechende Verfehlungen beging, habe ich für diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai ir ombudsmeno rekomendacijai, kad Komisija turėtų peržiūrėti skundo pateikėjų skundo dėl pažeidimo, susijusio su Vienos oro uostu, nagrinėjimo strategiją ir pašalinti nurodytus trūkumus. Be to, skundo pateikėjams turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti peržiūros procedūros teise. Labai svarbu, kad kuo skubiau būtų išspręstas šis interesų konfliktas ir pasiektas visuotiniu sutarimu grindžiamas sprendimas. Pažymėtina, kad remiantis ES piliečių teikiamais skundais mes galime spręsti apie ES teisės pažeidimus valstybėse narėse. Taip pat būtina užtikrinti, kad Komisija dėl ES teisės akto pažeidimo laiku ir operatyviai atliktų taisomuosius veiksmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La figura del Mediatore europeo è essenziale nella risoluzione delle divergenze tra istituzioni europee e cittadini. Tramite il Mediatore la gestione delle situazioni denunciate può trovare una soluzione più rapida. Il caso della relazione speciale in oggetto, per la quale ho votato a favore, riguarda una situazione che si protrae ormai da anni presso l'aeroporto di Vienna. I cittadini hanno denunciato mancanze infrastrutturali che rientrano nei casi d'infrazione per i quali la Commissione dovrebbe intervenire sanzionando lo Stato austriaco nel momento in cui non risolvesse il problema in tempo debito. Il Mediatore ha esaminato la situazione ed evidenziato le lacune esistenti che saranno oggetto d'esame della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução sobre o relatório especial do Provedor de Justiça Europeu, caso do aeroporto de Viena, em que se conclui serem necessários procedimentos mais claros para os processos por infração, de preferência através da adoção de um regulamento geral sobre procedimentos administrativos para a administração da UE, reforçando assim a posição do queixoso. Considero importante esta ideia, uma vez que esse regulamento seria um meio adequado para esclarecer as obrigações das autoridades ao comunicarem com os queixosos num processo por infração, ou com órgãos que representem os cidadãos europeus, como a Comissão das Petições e o Provedor de Justiça, por exemplo introduzindo uma obrigação de responder tão rapidamente quanto possível a recomendações do Provedor de Justiça a fim de evitar más interpretações, como as que ocorreram no caso em apreço.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The report’s approach has not been strictly legalistic, but it has also gone more to the core issue of the political willingness of all the actors involved in EU law enforcement. In front of the ongoing discussion between the Ombudsman and the Commission on whether it would have been legally possible for the Commission to impose stricter conditions on these two fields on the Austrian authorities in view of the tailor-made – not provided for in EU law – ex-post EIA, we went beyond by stressing the need that no possible circumvention of these two (and other) aspects should be possible under the revised directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Auken, καθώς θεωρώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την προσέγγισή της σε ό,τι αφορά την αναφορά για παραβάσεις σχετικά με το αεροδρόμιο της Βιέννης και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί από τον Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'aeroporto di Vienna è oggetto dal 1999 di ristrutturazioni e ampliamenti. È opportuno che tali opere siano generalmente precedute da una valutazione di impatto ambientale (VIA), procedura invece non adottata in tal caso. Questo ha prospettato, in seguito ad una denuncia pervenuta alla Commissione, la possibilità di effettuare una VIA ex post che risultasse come una VIA ex ante. I denuncianti, ritenendo la procedura non perfettamente legittima, hanno richiesto l'intervento del Mediatore europeo il quale, dopo un'attenta indagine ha concluso che, sebbene la Commissione non avesse agito secondo un iter corretto, era comunque il caso di accordare fiducia alla stessa in merito alla prosecuzione della valutazione di impatto ambientale, chiudendo l'indagine nel 2009.

Nel novembre 2010 i denuncianti si sono nuovamente rivolti al Mediatore che ha avviato una seconda indagine, che si è conclusa con un giudizio di fondatezza della denuncia e ha portato ad un progetto di raccomandazione per la Commissione, che la esorta a correggere il proprio approccio rispetto alla VIA e concludere al più presto la valutazione. Esprimo a tal proposito parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport pour que la Commission corrige son approche du traitement de la plainte en infraction des plaignants concernant l'aéroport de Vienne et qu'elle comble les lacunes mises en évidence par le Médiateur dans sa décision du 2 décembre 2009. En effet, le Médiateur estimait qu'il était aisé à la Commission d'intervenir auprès des autoroutes autrichiennes pour aborder les questions soulevées dans sa décision de clôture.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Compete ao Provedor de Justiça Europeu receber queixas de qualquer cidadão da União, referentes à má administração das instituições da UE ou das suas agências. O estudo de impacto ambiental do Aeroporto de Viena levado a cabo pelas autoridades austríacas, fruto de um acordo com a Comissão, possui duas irregularidades cujo Provedor aponta como graves, nomeadamente: conflito de interesses por parte da entidade responsável pela expansão do aeroporto ser a mesma responsável pelo estudo de impacto ambiental; e não acesso ao procedimento de revisão do estudo por parte do público. Acresce ainda o facto de que, após o primeiro inquérito levado a cabo pelo Provedor de Justiça, o mesmo descobriu que a Comissão não levou a cabo as suas recomendações. Assim, junto-me ao relator e reforço a necessidade de revisão da Diretiva de Estudos de Impacto Ambiental, de forma a evitar situações semelhantes, sobretudo as relacionadas com a existência de conflito de interesses e a impossibilidade de acesso, por parte do público interessado, aos estudos de impacto ambiental e a sua conformidade com a legislação europeia em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − Complaint 2591/2010/GG against the European Commission (concerning the expansion of Vienna Airport) by the citizens pointed out administrative problems in the activities of the Union’s institutions. The weaknesses of the current Environmental Impact Assessment Directives had been highlighted in this issue, therefore the Commission proposed to correct this. In my opinion in this case neither the Commission nor the Austrian authorities were violating any existing European legislation when carrying the EIA ex post. It is important that we draw lessons for similar cases and procedures that are yet to come. Firstly the EIA revision should require more objectivity and impartiality from the authorities in order to avoid possible conflict of interest. Secondly it is necessary to make administrative procedures clearer so that this can be done with better understanding and transparency. Therefore I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Europäische Union und ihre Institutionen sollten stets im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger handeln. In diesem Sinne befinde ich die Intervention des Bürgerbeauftragten in diesem Fall als sehr sinnvoll. Die vom Bürgerbeauftragten herausgearbeiteten Widersprüche bzw. Mängel bei Entscheidungen der Kommission im Zuge eines UVP-Verfahrens hinsichtlich des Wiener Flughafens sind offensichtlich. Ich stimme diesem Bericht zu und bin der Ansicht, dass die Kommission der neuesten Empfehlung des Bürgerbeauftragten folgen, ihre Herangehensweise überdenken und die angesprochenen Mängel beheben sollte – im Sinne der europäischen Bürgerinnen und Bürger.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Od 1999 r. na lotnisku w Wiedniu prowadzone są prace mające na celu ulepszenie i rozbudowę jego infrastruktury. W wyniku wszczętej kontroli Komisja stwierdziła, że należało przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przewidzianą w dyrektywie OOŚ. Ponieważ kolejne negocjacje nie przyniosły zamierzonego efektu, RPO ponownie wszczął dochodzenie w tej sprawie, w wyniku którego stwierdził, że Komisja powinna była przeanalizować kwestie, które RPO poruszył w swojej decyzji w sprawie pierwszej skargi, i zwrócił się z pytaniem, dlaczego Komisja tego nie uczyniła, zamykając jednocześnie prowadzone dochodzenie. Dlatego zdecydowałem się je poprzeć.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. − Parlament Europejski sporadycznie zajmuje się specjalnymi sprawozdaniami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnich 17 latach uczynił tak tylko w 18 przypadkach. Tym razem przedmiotem interwencji rzecznika było łamanie prawa podczas rozbudowy lotniska w Wiedniu, ale sprawa ta ma znacznie szerszy charakter, gdyż de facto dotyczy traktowania obywateli w państwach Unii Europejskiej. Lotnisko w Wiedniu rozbudowano bez przeprowadzenia obowiązkowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i mieszkańców z terenów wokół lotniska. Inwestycję pomimo braku tej oceny zakończono, co spowodowało nieodwracalne szkody. Okazało się wtedy, że dyrektywy Unii nie przewidują skutecznego sposobu postępowania z wdrożonymi już projektami. Cała ta sprawa ma zatem znacznie szerszy wymiar, bowiem dotyka respektowania praw obywateli nie tylko w Austrii, ale także w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Moim zdaniem sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie może li tylko konstatować tych niedobrych faktów, lecz powinno zawierać propozycje skuteczniejszego przestrzegania prawa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Provedor de Justiça Europeu tem por função receber queixas respeitantes a casos de má administração na atuação das instituições, órgãos ou organismos da UE. Este Relatório Especial ocupa-se da forma como a Comissão tratou uma queixa apresentada em 2006 por 27 iniciativas de cidadãos que combatiam aquilo que entendiam serem as consequências negativas da expansão do Aeroporto de Viena, nomeadamente ao nível ambiental, uma vez que não fora feita uma avaliação de impacto ambiental (AIA) do referido projeto. O Provedor considera – facto que este relatório corrobora e valoriza – que a solução encontrada pela Comissão não foi a mais adequada. A realização de uma AIA ex post determinando que medidas de mitigação seriam necessárias para reduzir os efeitos do ruído sobre a população que habita perto do aeroporto não satisfez os queixosos, pois a autoridade austríaca responsável por elaborar a AIA seria a mesma que havia concedido anteriormente as licenças para o projeto em causa. Estamos de acordo com a perspetiva do relatório.

 

11.3. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, intervengo su tutti i due testi di fatto, sia Arsenis che Eickhout, perché in realtà sono fortemente contrario a questi testi di relazione fra loro molto simili, in quanto richiedono ambedue maggiori sforzi ai singoli Stati europei in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Lo ritengo veramente esagerato.

L'Unione europea non può continuare a fare la prima della classe in materia di politica ambientale e climatica: gli impegni devono essere globali e vincolanti per tutti. Bisogna tenere conto che l'Unione europea non è autosufficiente per quanto riguarda i prodotti agricoli: infatti importiamo cereali da diversi paesi extracomunitari, pur sapendo che vengono utilizzate per la loro produzione spesso e volentieri sostanze in Europa vietate.

Sottrarre nuovi terreni all'agricoltura è un grave errore. Ritengo sarebbero invece necessarie delle politiche finalizzate a una migliore gestione dei territori non utilizzati e dei boschi lasciati incolti. Un esempio di cattiva gestione del territorio boschivo italiano è la dorsale appenninica che attraversa la Liguria, di fatto completamente abbandonata e che, senza vegetazione, è causa di continui incendi e in cui mai è avvenuta una ripiantumazione. Credo sarebbe meglio prima sistemare il terreno abbandonato che abbandonare altro terreno invece coltivato.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Madam President, I would like to thank the rapporteur, Mr Arsenis, for his hard work, without which we would not have got to the compromise that we have managed to achieve.

I worked on this file, both in the Committee on Agriculture and Rural Development and in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. I am glad to see that accounting for cropland management and grazing land management remain as voluntary for Member States, as I believe that Member States would struggle to cope with this alongside the inevitably huge upheaval of changing administration for a reformed CAP.

I also support the flexibility now in place for national action plans. The final position on these plans is more flexible, with an extended deadline and procedures in place that avoid the duplication of work.

Finally, I applaud the consistency between this text and other international climate change agreement texts. It is always a danger in this House that we invent our own rules and it is much better when we do as we have done on this file, staying in conformity with international agreements.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că sectorul de exploatare a terenurilor trebuie integrat treptat, dar eficient în politica climatică a Uniunii. Susţin raportoarea în decizia sa de a aduce raportul în conformitate cu concluziile Convenţiei de la Durban. Sectorul absoarbe echivalentul a 9% din gazele cu efect de seră emise în alte zone ale economiei.

În concordanţă cu ţintele din Strategia Europa 2020, ţara mea s-a angajat să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020. De asemenea, România a agreat să crească ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic naţional la 24%. Astfel, România s-a plasat pe locul al 7-lea în Uniune după capacitatea instalată a fermelor de vânt deschise în 2011, iar în 2012 capacitatea anuală de energie eoliană s-a dublat.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Madam President, firstly, again a point of order. I think that for at least the third time my good friend whom I greatly admire, Mr Hannan, has used the explanation of vote to talk about a topic that has nothing at all to do with what we are discussing. What has the Falklands referendum to do with what we are discussing here? I think that should just be pointed out.

Regarding this proposal here before us, I was pleased to support it, as were 638 others out of 680 who voted. I think we can be pleased in Europe that we are on target and have been on target to meet our commitments under the Kyoto Protocol and certainly the 2020 proposal of 20 % reductions in emissions is also going to be reached and hopefully exceeded. That is something we can be proud of.

The only point I would make is in regard to land use, etc. That is also very important, but we should ensure that we do not put too much bureaucracy in the place of farmers trying to meet these commitments – just in case that might happen.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, before I give this speech, could I just ask for a point of order or clarification? There are a number of people who have put in for a number of different reports, but you are not calling everyone. Is that because you are selecting due to time pressures? I wonder whether you could answer that question.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − No, sto chiamando tutti gli oratori inscritti nella lista. Prima abbiamo avuto dei problemi tecnici, però sto chiamando tutti gli oratori regolarmente inscritti. Se avete delle obiezioni, potete riferirle al tavolo della Presidenza.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, I originally put in for the Correia de Campos report, but I can leave that to save time for everyone else and move on to the Arsenis report. I will start now if that is OK.

First of all, thank you very much for calling me to speak about this report. Whatever one’s view on climate change and the destruction of our environment or the problems with our environment, it is quite clear that it is important that we monitor the use of some of the gases that could damage the environment. At the same time, I would ask our colleagues to be very careful and make sure that we do not use the green agenda as a form of protectionism. We hear complaints quite often from farmers in developing countries who say that we are developing new standards – sometimes sanitary and phytosanitary standards – to raise the bar for their exports to the EU when what we could be doing is helping them to create wealth in their local communities by exporting food and other products to us, and we complain about the way that they use their land even though it is not particularly damaging to the environment.

That would be my first warning. But what I would ask, in general, is that, whatever our views on climate change and the green agenda, it is important that we find consensus in these areas so that we can gain the support of as many people as possible.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que todos os setores contribuem para combater as alterações climáticas, não havendo no entanto, ainda em 1997, aquando do Protocolo de Quioto, capacidade científica para medir e monitorizar a emissão de gases com efeitos de estufa do uso do solo, mudanças do solo e solos florestais. Hoje, com o desenvolvimento e progresso científico alcançados, é possível medir e monitorizar as emissões neste setor. Neste sentido, a adoção destas regras, que obrigam a monitorização por parte de todos os Estados-Membros de atividades do solo e emissão de gases com efeitos de estufa a partir do solo, podemos dizer que o pacote político da União Europeia como líder mundial que lidera a pegada ambiental está a consolidar a sua posição. Se todos os outros setores já foram identificados e tomadas medidas para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa, no que concerne ao solo, à sua mudança, uso, utilização, não deve ser colocado de parte, mas considerado igualmente como todos os outros setores de atividade.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui souligne la nécessité de définir des règles rigoureuses, harmonisées et détaillées de comptabilisation applicables au secteur dit UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie). Il s'agit de soumettre à terme ce secteur à l'objectif européen de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, afin notamment de répondre aux exigences internationales comme celles du protocole de Kyoto. Nous avons veillé à ce que l'intégration de ce secteur à la politique climatique plus générale de l'Union européenne n'entraîne pas de surcharges administratives pour les États membres et le secteur privé.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos Sąjungos lygių taikomų taisyklių nustatymo, pagal kurias būtų apskaitomas naudojant žemę ir vykdant miškininkystės veiklą (LULUCF) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis. ŠESD daugiasia išmetamos iš energijos gamybos objektų, tačiau didelis išmetamųjų teršalų kiekis kaupiasi medžiuose, dirvožemyje, biomasėje ir medienoje. Šiuo siūlymu siekiama integruoti LULUCF sektorių į ŠESD mažinimo pastangas ES ir taip prisidėti prie klimato kaitos poveikio švelninimo, biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus išteklių naudojimo. Pritariu, čia išdėstytiems siūlymams suderinti apskaitos taisykles su Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo šalių įsipareigojimais ir taisyklėmis. Svarbu, kad apskaitos metodika atitiktų pripažintus skaidrumo, palyginamumo, išsamumo ir tikslumo principus. Taip pat būtina išnagrinėti, kokių veiksmų valstybės narės turės imtis siekiant mažinti išmetamą ŠESD kiekį LULUCF sektoriuje, o Komisija šiuo tikslu turėtų teikti gaires ir techninę pagalbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho sostenuto la relazione Arsenis sulle norme di contabilizzazione e i piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. Sono convinta che ulteriori oneri a carico degli Stati membri legati alla legislazione climatica siano inaccettabili, almeno finché non si raggiungerà un accordo globale vincolante in seno alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo siekiama vykdyti žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės veiklos (LULUCF) vykdymo apskaitą, kuria, be kita ko, sukuriamos galimybės prisidėti prie klimato kaitos poveikio švelninimo, prisitaikymo, biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus gamtinių išteklių naudojimo. Taip pat norima užtikrinti, kad apskaitos praktika ir metodika atitiktų pripažintus skaidrumo, nuoseklumo, palyginamumo, išsamumo ir tikslumo principus ne tik valstybėse narėse, bet ir tarp jų kaip Europos Sąjungos narių. Prievolė nustatyti ir apskaityti vykdant įvairias su žemės naudojimu susijusios veiklos, kurios metu išmetami teršalai bei šiltnamio efektą sukeliančios dujos, yra svarbus žingsnis šiuos sektorius įtraukiant į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo pastangas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Modul de exploatare a terenurilor şi pădurilor poate atenua sau agrava schimbările climatice. Pădurile şi terenurile agricole constituie peste trei sferturi din peisajul Europei. În timp ce emisiile de gaze cu efect de seră din UE provin, în special, din producţia de energie şi din alte surse antropogene, unele emisii sunt compensate prin absorbţia de dioxid de carbon din atmosferă prin fotosinteză şi depozitarea în copaci şi alte plante, soluri, biomasă şi lemn de construcţie. Având în vedere cele menţionate mai sus, consider că este necesară aplicarea în silvicultură şi în agricultură a unor practici adecvate în materie de exploatare şi de gestionare a terenurilor, care pot conduce atât la limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi la intensificarea eliminării acestora din atmosferă.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du compromis instaurant des règles comptables et plans d'action concernant les émissions et absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie.

Il était impératif pour l'UE d'établir un cadre législatif harmonisé de règles comptables conformes aux décisions adoptées récemment dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. C'est un signal fort que le Parlement a envoyé en matière de lutte contre le changement climatique, parallèlement au programme Horizon 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Am votat în favoarea acestei propuneri pentru includerea LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură) în politica climatică a Uniuni Europene. Contabilizarea emisiilor generate de LULUCF reprezintă o etapă esenţială pentru susţinerea eforturilor Uniunii Europene de a atenua efectele cauzate de schimbările climatice şi de a îndeplini obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020, precum şi pentru respectarea unor angajamente luate în faţa comunităţii internaţionale prin Protocolul de la Kyoto şi Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Uniunea Europeană trebuie să „conducă prin exemplu” în combaterea efectelor cauzate de schimbările climatice, iar acest raport poate ajuta la clădirea unui asemenea exemplu.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Modul în care exploatăm terenurile şi pădurile contribuie în mod cert la atenuarea sau agravarea schimbărilor climatice. Aplicarea în silvicultură şi în agricultură a unor practici adecvate în materie de exploatare şi de gestionare a terenurilor poate contribui la limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la intensificarea eliminării acestora din atmosferă. De aceea, sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură) trebuie integrat din ce în ce mai mult în politica Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice. Normele de contabilizare propuse pentru LULUCF acoperă o lacună importantă în inventarierea gazelor cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene, consolidând astfel integritatea ecologică a politicii UE privind schimbările climatice. Toate sectoarele economice trebuie să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Norme solide de contabilizare a emisiilor şi a absorbţiei din activităţile LULUCF sunt primul pas pentru a atinge acest obiectiv. Contabilizarea riguroasă şi armonizată în cadrul LULUCF va contribui cu siguranţă la conservarea biodiversităţii, protecţia solului şi adaptarea la schimbările climatice.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Combaterea schimbărilor climatice este extrem de importantă pentru dezvoltare, evitarea catastrofelor naturale şi eradicarea sărăciei. De aceea, trebuie să creştem gradul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură. În acest sens, susţin Raportul referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele de contabilizare şi planurile de acţiune referitoare la emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră, pentru că este necesară contabilizarea de către statele membre a emisiilor şi, de asemenea, raportarea lor.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Nous nous sommes engagés à prendre en compte nos émissions de gaz à effet de serre de la façon la plus complète et adéquate possible. Ce texte vise spécifiquement les activités liées à l'utilisation des terres et à la foresterie. Si nous voulons remplir nos obligations en termes de réduction des émissions sans pénaliser nos agriculteurs et nos exploitants, nous devons nous assurer que les règles de comptabilisation que nous utilisons sont justes et efficaces. C'est l'objectif que poursuit ce texte, et c'est pourquoi je le soutiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea raportului cu privire la normele de contabilizare privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură (LULUCF), pentru că este o măsură coerentă şi necesară în eforturile de utilizare durabilă a resurselor naturale. Atingerea obiectivelor pe care Uniunea Europeană şi le-a propus în cadrul Strategiei UE 2020 şi al politicii energetice şi climatice nu se poate face fără un sistem solid de norme de contabilizare a emisiilor şi a absorbţiilor generate de activităţile LULUCF.

Ca părţi la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) şi la Protocolul de la Kyoto, statele membre şi Uniunea Europeană au obligaţii. Raportul concretizează aceste obligaţii şi asigură coerenţa politicii climatice cu legislaţia existentă la nivelul UE, adică politica agricolă comună (PAC) şi Directiva privind energia din surse regenerabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo às "regras contabilísticas e planos de ação para as emissões e absorções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo e a silvicultura", porque é necessário que a dimensão das alterações climáticas seja incluída em todas as políticas da União e que todos os setores contribuam para os esforços da União no combate às alterações climáticas. É de saudar que os avanços técnicos nos permitam hoje incluir, de modo mais sistemático, a contabilização das emissões, mas também da remoção de emissões, ligadas ao uso do solo, à reafetação do solo e à silvicultura. A agricultura e a silvicultura têm um enorme potencial para contribuir para a atenuação das alterações climáticas e para a adaptação às mesmas. Portugal tem sido pioneiro neste domínio e é importante que a União continue a apoiar projetos que permitam compensar os agricultores pela prestação do serviço ambiental de sequestro de carbono, o que será contabilizado a favor dos Estados-Membros no Protocolo de Quioto. Parece-me importante, no entanto, ressalvar que as emissões libertadas por perturbações naturais sejam excluídas em determinadas circunstâncias excecionais, designadamente no caso de incêndios florestais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I supported this proposal to integrate the land use, land use change and forestry sectors into the EU's climate policy. A legal framework ensuring harmonised rules and requirements will help to reduce carbon emissions. We have seen similar developments in Wales, with increased co-operation between environmental bodies.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Contabilizar o uso do solo, a reafetação do solo e a silvicultura (LULUCF) é um elemento-chave da política energética com potencial para, entre outros aspectos, contribuir para a atenuação, a adaptação, a conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. A contabilidade LULUCF na União Europeia deve ser orientada por objetivos como: proporcionar uma coerência das políticas com a legislação existente e prevista da União relativa à futura coordenação e integração, incluindo, mas não exclusivamente, a Política Agrícola Comum (PAC) e a Diretiva Energias Renováveis; e assegurar que as práticas e as metodologias contabilísticas que estão em conformidade com os princípios aceites de transparência, consistência, comparabilidade, carácter exaustivo e exatidão – não só nos Estados-Membros, mas entre eles enquanto membros da União Europeia. Por conseguinte, estou de acordo com esta proposta que considero seguir a da Comissão Europeia, tendo-a mesmo reforçado em vários aspectos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Contabilizar o uso do solo, a reafetação do solo e a silvicultura (LULUCF) contribui para a atenuação, adaptação, conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais. Os Estados-Membros (EM) devem explorar ações para reduzir as emissões e manter ou incrementar absorções das categorias de atividades abordadas neste relatório. Essas atividades devem, nomeadamente, identificar tendências e explorar uma maior integração noutras políticas da União Europeia (UE). A Comissão deve, ainda, fornecer orientação e assistência técnica aos EM e ter poder para emitir recomendações para novas ações. A participação do público e a transparência, conforme exigido nos termos da legislação da UE, deve, também, ser considerada. Assim, concordo com o relator para que se clarifique o conteúdo dos planos de ação LULUCF por forma a incluir tendências recentes, previsões de emissões e absorções e medidas para integrar os setores LULUCF noutras políticas da UE. Nestas matérias, e considerando a Convenção de Durban, considero essencial uma coerência entre a legislação da UE e os regulamentos internacionais. A União Europeia tem um papel fundamental de liderança que desempenha em matéria de clima e, quando for preferível ou exigida harmonização, deve procurar o entendimento entre os seus EM.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A presente decisão estabelece regras contabilísticas aplicáveis às emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa (GEE) e remoções de GEE resultantes de atividades de uso do solo, alteração do uso do solo e florestas (LULUCF). Estas regras pretendem constituir um primeiro passo para a inclusão dessas atividades no compromisso da UE de redução das emissões, tal como definido no Protocolo de Quioto e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Estabelece ainda a obrigação de os Estados-Membros prestarem informações sobre as suas ações LULUCF para limitar ou reduzir as emissões e para manter ou aumentar as remoções referentes aos gases de dióxido de carbono, óxido nitroso e metano. Os Estados-Membros preparam e mantêm uma contabilidade refletindo com precisão todas as emissões e remoções resultantes das atividades realizadas nos seus territórios e que caibam nas categorias de florestação, reflorestação, desflorestação, gestão florestal. Apesar da discordância de princípio que temos relativamente à abordagem da UE à problemática das alterações climáticas e, em particular, ao comércio de licenças de emissão, consideramos que o que aqui está em causa é a recolha e reporte de informações com utilidade no apoio ao delinear de políticas públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Započítavanie využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) je kľúčový prvok politiky v oblasti zmeny klímy, ktorý má potenciál prispieť okrem iného k zmierňovaniu, prispôsobeniu, zachovaniu biodiverzity a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov. Je potrebné a opodstatnené zaviesť pevné pravidlá započítavania emisií a absorpcií, ktoré vznikajú pri vykonávaní činností LULUCF. Povinnosť určiť a započítať emisie a absorpcie z celého rozsahu kategórií činností týkajúcich sa pôdy, pri ktorých sa uvoľňujú emisie, predstavuje dôležitý krok k začleneniu týchto odvetví do úsilia Únie v oblasti znižovania emisií.

V súvislosti s touto problematikou vedie započítavanie odvodňovania a opätovného zavlažovania mokradí niektorými a nie inými členskými štátmi tiež k nezrovnalostiam v celej Únii. Považujem za opodstatnené, aby členské štáty preskúmali opatrenia na zníženie emisií a na zachovanie alebo zvýšenie absorpcií z kategórií činností, na ktoré sa toto rozhodnutie vzťahuje. Na základe týchto činností by sa mal predovšetkým určiť vývoj a taktiež by sa mali preskúmať možnosti ďalšej integrácie do iných politík Únie. V danom kontexte je nanajvýš dôležité zachovať transparentnosť a zabezpečiť verejnú účasť.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – Grâce à ce rapport, la forêt est enfin reconnue comme une actrice de la lutte contre le changement climatique; c'est pour cela que j'ai voté en faveur de ce texte.

En effet, le Parlement a aboli une aberration du protocole de Kyoto quant à la prise en compte du carbone stocké dans les produits à base de bois. Le protocole de Kyoto considérait que couper un arbre revenait à rejeter dans l'atmosphère le carbone, provenant du CO2, sous forme de gaz à effet de serre. Désormais les produits du bois sont comptabilisés comme stockant le CO2. N'oublions pas que chaque mètre cube de bois stocke 0,9 tonne de CO2 sans compter le CO2 économisé par rapport à d'autres matériaux plus énergivores.

Ce texte est un exemple de bonne législation européenne. Il complète les législations précédentes (ce secteur avait été écarté lors de l'adoption du paquet énergie-climat en 2009 et ne rentrait pas dans l'objectif européen de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030), il fait l'objet d'un consensus interinstitutionnel et il ne crée pas d'obligations supplémentaires pour les professionnels (ni pour les agriculteurs ni pour les sylviculteurs).

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The integration of land use, land use change and forestry into the Union’s climate policy is an important step and I supported the compromise text.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Juo pirmiausia siekiama sukurti patikimų, suderintų, visa apimančių ir konkrečiai žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektoriui pritaikytų apskaitos taisyklių teisinę sistemą. Pritariau šiam pasiūlymui, nes jis yra plataus užmojo ir be visa ko kito juo remiama būtinybė nustatyti patikimesnę apskaitos sistemą, kuria būtų siekiama įtraukti tarptautiniuose susitarimuose pateiktas rekomendacijas į ES teisę.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Sektory rolnictwa i leśnictwa mają duże znaczenie w związku z emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery. Stosowanie odpowiedniego podejścia oraz utrzymanie bioróżnorodności w tych sektorach będzie skutkowało zwiększeniem pochłaniania związków węgla przez ekosystemy lądowe. Ważną kwestią jest promowanie odpowiedzialnego gospodarowania lasami, związanego z ich mniejszą eksploatacją, jak również zalesianiem niektórych terenów nieprzydatnych w rolnictwie. Promowanie rolnictwa ekologicznego, utrzymanie bądź zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych oraz stosowanie odpowiednich zasad uprawy - właściwego płodozmianu, doboru roślin uprawnych w zależności od rodzaju gleby oraz lokalnych ekosystemów, może pomóc w osiągnięciu celów polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Należy podjąć działania na rzecz wdrażania odpowiednich zasad nawożenia, ochrony gleby czy popularyzacji upraw roślin wieloletnich tam, gdzie przyniesie to wymierne korzyści zarówno dla rolnika, jak i środowiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de ce rapport, dont l'objectif principal est d'intégrer progressivement l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (LULUCF) dans la politique climatique générale de l'Union, car il permettra d'assurer un cadre comptable approprié tout en évitant des charges administratives supplémentaires pour les États membres et le secteur privé. Comme la comptabilité de l'engagement au titre du Protocole de Kyoto varie considérablement entre les États membres, des améliorations étaient nécessaires pour créer des règles du jeu équitables pour ces secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Accounting for land use, land-use change and forestry (LULUCF) is a key element in climate policy with the potential, among other things, to contribute to mitigation, adaptation, conservation of biodiversity and sustainable use of natural resources. A first step towards incorporating LULUCF sectors into the EU's reduction efforts and ensuring complementarity among Union policies is to establish robust rules to account for emissions and removals occurring from LULUCF activities. In this respect, LULUCF accounting within the European Union should be driven by three overarching objectives: to facilitate compliance with the independent international obligations of Member States and the European Union as Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol; to provide policy coherence with existing and contemplated Union legislation for future coordination and integration, including but not limited to the Common Agricultural Policy (CAP) and the Renewable Energy Directive; and to ensure that accounting practices and methodologies conform to accepted principles of transparency, consistency, comparability, completeness and accuracy – not only within Member States but among them as members of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Riteniamo che la contabilizzazione relativa all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura sia un elemento chiave nella politica in materia di clima e che possa contribuire alla mitigazione, all'adattamento ed alla conservazione della biodiversità, nonché a un uso sostenibile delle risorse naturali. Occorre, innanzitutto, fissare norme efficaci per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas ad effetto serra, risultanti dalle attività connesse all'utilizzo del suolo. Sarà necessario prevedere l'obbligo di istituire una contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti nonché proporre, di conseguenza, che il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide siano considerati una categoria di attività per la quale occorra istituire l'obbligo della contabilizzazione. Al fine di garantire l'armonizzazione in vista di un'ulteriore integrazione negli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni e con la legislazione attuale UE, tutti gli Stati membri devono essere tenuti a contabilizzare le riserve di carbonio utilizzando gli stessi bacini di carbonio e gas a effetto serra. La Commissione avrà il compito di fornire, ove opportuno, guida e assistenza tecnica agli Stati membri e il potere di formulare raccomandazioni per ulteriori interventi, garantendo la partecipazione del pubblico e la trasparenza come richiesto da atti legislativi dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Une fois n'est pas coutume, je me félicite que la Commission européenne ait proposé de mettre en place des règles comptables contraignantes en matière d'émission et d'absorption des gaz à effet de serre dans les secteurs de la foresterie et de l'agriculture.

Je dénonce le fait que la commission parlementaire de l'environnement propose d'exonérer de toute obligation comptable ou déclaration les entreprises. Je dénonce aussi le fait qu'elle tende à exclure la foresterie du champ d'application de la directive alors que ce secteur représente pas moins de 70 % du champ d'application.

Je m'abstiens par égard pour les avancées mais condamne ces reculs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), in writing. − Agriculture and forestry are a vital part of the response to the challenges of today and tomorrow due to their significant contribution to the bio-based economy. The European Union should seek to find ways of reducing emissions whilst at the same time allowing highly productive land use to continue. The only way forward for European farmers, cooperatives and foresters is an approach based on the efficient use of natural resources, focussing on the future challenges of increasing demand for food and renewables. Farming and forestry are the only economic sectors that naturally sequester carbon in soils and biomass during the production process. The European agricultural model and sustainable forest management take full advantage of the natural capacity for sequestration and storage. To exploit the full mitigation potential of both sectors, scientific knowledge and monitoring methods need to be improved in order to increase confidence in greenhouse gas emissions inventories linked to forestry and agricultural soils. Both their accuracy and consistency need to be improved and it is important to examine mitigation options from a holistic point of view using an integrated approach.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque trata de perfeccionar la coordinación entre los Estados miembros a la hora de contabilizar el secuestro de carbono de los diferentes usos de la tierra. El informe trata de adaptar los acuerdos tomados en materia de "uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura" (sector LULUCF) en las cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático de una manera coherente por parte de los Estados miembros de la Unión. El informe recoge la necesidad de contabilizar el balance positivo que en términos de secuestro de carbono tienen los bosques y su uso sostenible. El informe también recoge importantes aspectos como la participación de los ciudadanos en la elaboración, modificación y la revisión de los planes nacionales de acción para el sector LULUCF, así como la consideración del uso de las subvenciones agrícolas para fomentar la adopción de medidas de secuestro de carbono por parte del sector primario. Por todo esto he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − All economic sectors should contribute to greenhouse gas emissions reduction. Robust accounting rules for emissions and removals from land-use change and forestry activities are the first step towards achieving this goal. We cannot ignore our rules and I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − It is important to account for the climate impact of the forestry and agricultural sectors, as these lands cover more than three-quarters of EU territory and naturally hold large stocks of carbon, preventing its escape into the atmosphere. The agreement arising from this report calls for mandatory accounting rules for a broad scope of processes which affect the environment, ensuring that we can keep a proper track of the effects of development on our natural environment, and so help to reverse the effects of climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Credo che in quest'Aula siamo tutti a favore del rispetto e della tutela ambientale e climatica ai massimi livelli. È bene che l'Europa dia l'esempio, ma senza che questo voglia dire imporre obblighi eccessivi e difficili da rispettare. La questione climatica e ambientale è molto complessa e per sua stessa natura globale: le regole e i principi vanno stabiliti nel più ampio contesto possibile, laddove capita troppo spesso che l'Europa si trovi ad agire isolata, poiché altri grandi Paesi antepongono i loro interessi economici e commerciali alla salvaguardia del Pianeta.

Io ovviamente non dico che dobbiamo adeguarci al ribasso ma bisogna prestare la massima attenzione affinché non si corra il rischio di imporre norme troppo restrittive e dall'efficacia non sempre dimostrabile, che possono portare ad effetti depressivi sull'intera economia europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Consider că sunt necesare norme contabile riguroase aplicabile sectorului LULUCF. Cu toate acestea, ca de fiecare dată când sunt introduse sarcini administrative noi, avem obligaţia de a avea în vedere menţinerea birocraţiei la cel mai redus nivel posibil. Statele membre au o gamă largă de obligaţii administrative, care izvorăsc din reglementările adoptate la nivel european, şi trebuie să păstrăm un echilibru între beneficiile aduse de aceste obligaţii (în acest caz, activităţile de contabilitate şi de raportare) şi costurile impuse de acestea.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Manau, kad žemės ir miškininkystės šakos turėtų būti įtrauktos į ES klimato kaitos įsipareigojimus. Minėta veikla padėtų apriboti į atmosferą išmetamą ŠESD kiekį ir padidinti jo absorbavimą iš atmosferos bei sustiprintų žemės išteklių naudojimo pokyčių poveikį siekiant bendro tikslo. Siekiant stiprinti klimato kaitos švelninimo pastangas ir jų matomumą žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusiose srityse, turėtų būti sukurta suderinta teisinė sistema, kad šiam sektoriui būtų nustatytos aiškios ir patikimos taisyklės. Atkreiptinas dėmesys, kad toks reglamentavimas neturėtų sukurti papildomos administracinės naštos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, por considerar de vital importância o regulamento relativo a um mecanismo de vigilância e de comunicação das emissões de gases com efeito de estufa (MMR), uma vez que todo este controlo e monitorização permitem dotar os Estados-Membros de uma maior e melhor informação, passando estes a dispor de ferramentas que possibilitarão perceber se estão no caminho certo para cumprirem os objetivos definidos e possibilitar a criação de políticas diferentes e tecnicamente sustentadas no sentido de combater as alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The first reading agreement mainly confirms and introduces into EU legislation internationally agreed accounting rules, including their weaknesses. It does make accounting for forest management accounting mandatory (80 % of the sector’s emissions), and introduces a staged approach to cropland and grazing-land management (about 17 % of the sector). The Decision maintains voluntary accounting for revegetation and wetland drainage and rewetting. There is an obligation for Member States to provide information on ‘LULUCF actions’ within 18 months without any target setting or regular review.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Con questo voto si vuole rilanciare l'importanza delle politiche in materia di clima, contribuendo concretamente alla mitigazione, all'adattamento e alla conservazione della biodiversità e ad un uso sostenibile delle risorse naturali. L'obiettivo finale deve essere quello di facilitare il rispetto degli obblighi internazionali al quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto, garantendo una piena integrazione di tali norme nella politica agricola comune e nella direttiva sulle energie rinnovabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this report because accounting for land use, land-use change and forestry (LULUCF) is a key element in climate policy with the potential, among other things, to contribute to mitigation, adaptation, conservation of biodiversity and sustainable use of natural resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La proposta prevede l'istituzione di norme efficaci per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dall'uso delle terre, dal cambiamento dell'uso delle terre e dalla silvicoltura (Land Use, Land Use Change and Forestry – LULUCF). Essa prevede il rispetto degli obblighi internazionali e dell'Unione europea in materia anche del protocollo di Kyoto, garantisce la coerenza con le politiche future e attuali inerenti le questioni ambientali e con i principi di trasparenza, coerenza, comparabilità, completezza e accuratezza.

Se si assicura il rispetto di tali criteri nonché il rispetto delle correzioni apportate al progetto, che riguardano, fra le altre, la possibilità di rendere obbligatoria la contabilizzazione per tutti i bacini di carbonio e gas a effetto serra legati alle varie categorie di attività, di contabilizzare a fini indicativi le emissioni provenienti da prodotti ottenuti dall'estrazione del legno (harvested wood products – HWP) estratti al di fuori dell'Unione e utilizzati a fini energetici nel territorio, di applicare il metodo dell'ossidazione istantanea e fornire nel contempo informazioni riguardanti il paese di raccolta degli HWP e i criteri di sostenibilità adottati, la proposta può rappresentare un efficace passo avanti per le politiche di monitoraggio ambientali e incontra perciò un mio parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport afin qu'il puisse être mis un terme à la situation actuelle incohérente, certains États membres comptabilisant seulement le drainage et la remise en eau des zones humides.

Par ailleurs, il est important de rendre obligatoire la comptabilisation de tous les bassins de carbone et gaz à effet de serre pour chaque type d'activité.

Enfin, il est important d'exiger des États membres de notifier à la Commission, aux fins d'examen et d'approbation, leur choix d'utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les produits ligneux exportés hors de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A contabilização do uso do solo, a reafetação do solo e a silvicultura (LULUCF) é um elemento-chave da política energética. A proposta da Comissão, alterada pela relatora, pretende abranger os setores LULUCF nos esforços de redução de emissões de gases com efeito de estufa na UE e assegurar a complementaridade entre as políticas da União ao estabelecer regras sólidas de contabilização das emissões e absorções decorrentes de atividades LULUCF. À semelhança da relatora, concordo com a posição da Comissão Europeia, dado que considero ser necessário estabelecer regras contabilísticas sólidas e abrangentes para o setor LULUCF, bem como possibilitar o futuro desenvolvimento de políticas, com vista à inclusão plena do setor LULUCF nos compromissos da União de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Acredito que existência de tal quadro jurídico contribuirá para o desenvolvimento de uma política energética e ambiental europeia mais eficiente em termos de sustentabilidade, pelo que, face ao exposto, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de cet accord entre le Conseil et le Parlement qui a été obtenu après de très longues négociations. Cette décision va permettre de prendre en compte en partie les émissions de gaz à effet de serre (GES) dues aux activités agricoles, au changement d'affectation des sols et à la foresterie. Cela ne servira à rien si cette mesure n’est pas accompagnée par l’élaboration et la mise en œuvre par les États membres de plans d'action pour réduire et mieux absorber les émissions de GES. On peut être d’autant plus sceptique que le Parlement européen a demandé que les nouvelles dispositions ne créent pas de nouvelles charges administratives pour les secteurs concernés leur laissant une assez grande flexibilité. A l’inverse, on peut se féliciter que le Parlement européen ait demandé que la transparence et la participation du public soient assurées. Ce texte va dans le bon sens, aussi parce qu’il donne mandat à l'UE pourinclure ces émissions de GES dans les négociations internationales sur le réchauffement climatique. Je l’ai voté pour qu'il soit un instrument de pression sur les États membres et qu’il permette d’agir concrètement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die vom Berichterstatter angeführten Vorschläge zur Vereinheitlichung von Anrechnungsstandards sind sehr zu begrüßen, da der Umgang mit dem Ausstoß von Treibhausgasen und deren Abbau so durchsichtiger und fairer geregelt werden kann. Die Konkretisierung des Umgangs mit der Landnutzung, Landnutzungsänderungen und der Forstwirtschaft ist ein Schritt in die richtige Richtung, um effektive Regelungen für den EU-weiten Abbau des Emissionsausstoßes zu erreichen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Rozliczanie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) jest kluczowym elementem polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Może się to przyczynić, między innymi, do złagodzenia skutków, dostosowania, ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W związku z tym rozliczaniu dla sektora LULUCF w Unii Europejskiej powinny przyświecać trzy nadrzędne cele: - ułatwienie zapewnienia zgodności z niezależnymi zobowiązaniami międzynarodowymi państw członkowskich i Unii Europejskiej jako stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz protokołu z Kioto; - zapewnienie spójności polityki z obowiązującym i rozważanym prawodawstwem Unii na rzecz przyszłej koordynacji i integracji, w tym, między innymi, ze wspólną polityką rolną (WPR) i dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych; oraz - dopilnowanie, aby praktyki i metodyki rozliczeniowe były zgodne z przyjętymi zasadami przejrzystości, spójności, porównywalności, kompletności i dokładności – nie tylko w poszczególnych państwach członkowskich, lecz także między nimi jako członkami Unii Europejskiej. Sprawozdawca proponuje zatem wyjaśnienie treści planów działania dotyczących sektora LULUCF w celu uwzględnienia ostatnich tendencji oraz prognoz emisji i pochłaniania, a także środków mających na celu włączenie sektora LULUCF do innych strategii politycznych UE. Ponadto należy zwrócić uwagę na język opisujący rolę Komisji oraz obowiązki w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału społeczeństwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Rozliczaniu dla sektora LULUCF w Unii Europejskiej powinny przyświecać trzy nadrzędne cele: – ułatwienie zapewnienia zgodności z niezależnymi zobowiązaniami międzynarodowymi państw członkowskich i Unii Europejskiej; – zapewnienie spójności polityki z obowiązującym i rozważanym prawodawstwem Unii na rzecz przyszłej koordynacji i integracji, w tym, między innymi, ze wspólną polityką rolną (WPR) i dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych; oraz – dopilnowanie, aby praktyki i metodyki rozliczeniowe były zgodne z przyjętymi zasadami przejrzystości, spójności, porównywalności, kompletności i dokładności. Jednak zawsze interes państw narodowych, często związanych z węglem jako głównym nośnikiem energii, musi być stawiany na pierwszym miejscu. Nie zgadzam się z ciągłym proponowaniem obniżek emisji CO2, również zawartymi w omawianym sprawozdaniu. Europa jest teraz w zbyt ciężkiej sytuacji gospodarczej, aby podołać tej zielonej dyktaturze mniejszości.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A presente decisão estabelece regras contabilísticas aplicáveis às emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa (GEE) e remoções de GEE resultantes de atividades de uso do solo. Estas regras pretendem constituir um primeiro passo para a inclusão dessas atividades no compromisso da UE de redução das emissões, tal como definido no Protocolo de Quioto e na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Estabelece ainda a obrigação de os Estados-Membros prestarem informações sobre as suas ações LULUCF para limitar ou reduzir as emissões e para manter ou aumentar as remoções referentes aos gases de dióxido de carbono, óxido nitroso e metano. Apesar da discordância de princípio que temos relativamente à abordagem da UE quanto à problemática das alterações climáticas e, em particular, ao comércio de licenças de emissão, consideramos que o que aqui está em causa é a recolha e reporte de informações com utilidade no apoio ao delinear de políticas públicas.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, I had originally hoped to speak on the Correia de Campos report but I can leave that, in order to save time for everyone else, and move on to the Arsenis report.

First of all, thank you very much for calling me to speak about this report. Whatever one’s view on climate change and the destruction of our environment, or the problems with our environment, it is quite clear that it is important to monitor the use of some of the gases that could damage the environment. At the same time, I would ask our colleagues to be very careful and make sure that we do not use the green agenda as a form of protectionism.

We quite often hear complaints from farmers in developing countries who say that we are introducing new standards – for example, sanitary and phytosanitary standards – in order to raise the bar for their exports to the EU, when what we could be doing is helping them to create wealth in their local communities by exporting food and other products to us. We complain about the way in which they use their land, even though it is not particularly damaging to the environment.

That would be my first warning, but in general I would say that, whatever our views on climate change and the green agenda, it is important that we find consensus in these areas so that we can get the broadest possible support from as many people as possible.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 

11.4. Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE). - Signor Presidente, abbiamo approvato oggi il progetto di relazione sul meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, a livello nazionale e dell'Unione europea.

Tale proposta è stata pensata con l'obiettivo di rivedere il meccanismo di monitoraggio e potenziare il sistema esistente in modo tale da assicurare il rispetto e la conformità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri agli impegni assunti con gli attuali accordi internazionali sul cambiamento climatico, nonché l'attuazione dei requisiti legati del pacchetto clima ed energia a livello europeo.

L'accordo con il Consiglio raggiunto dopo un lungo e complesso processo negoziale va giudicato, a mio parere, positivamente. Con tale accordo, infatti, smussando le rigidità che si erano venute a creare tra le varie posizioni, da un lato si è evitato un ampliamento ingiustificato dell'ambito di applicazione della proposta e, quindi, una sovrapposizione con altri strumenti normativi che avrebbero condotto alla creazione di ulteriori oneri, e dall'altro è stato possibile garantire un buon livello di flessibilità, nella prospettiva di futuri accordi internazionali in ambito climatico.

 

11.5. Normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - La contabilizzazione inerente all'uso del suolo e ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura deve essere incentrata sul rispetto di tre obiettivi generali.

Innanzitutto, deve promuovere l'adempimento degli obblighi internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto; deve garantire la coerenza delle politiche rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di coordinamento e integrazione, comprese tra l'altro la politica agricola comune e la direttiva sulle energie rinnovabili; deve infine garantire che le pratiche e i metodi di contabilizzazione siano conformi ai principi di trasparenza, coerenza, comparabilità, completezza e accuratezza, non solo all'interno degli Stati membri ma anche tra di essi, in quanto membri dell'Unione europea.

La relazione del collega Arsenis è riuscita a rispettare questi principi, per cui ho dato il mio voto favorevole.

 

11.6. Mecanismul de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). - Signor Presidente, vorrei ritornare invece sul meccanismo di monitoraggio e comunicazione della relazione Eickhout. Volevo sottolineare quanto è già stato bene espresso dal collega Bartolozzi: come relatore ombra del documento, ho potuto seguirne tutte le fasi della redazione e siamo davvero riusciti a raggiungere un punto equo e a evitare le criticità che avrebbero sì potuto portare a un ampliamento della legislazione ambientale già molto avanzata, ma non era questo l'obiettivo della Commissione e non era questo l'obiettivo finale della maggioranza dei deputati al Parlamento europeo.

Mi rallegro quindi dell'obiettivo raggiunto perché era giusto aggiornare il meccanismo esistente in base ai più recenti accordi internazionali sottoscritti dall'Europa e dagli Stati membri. Non sarebbe stato giusto invece imporre nuovi oneri, rischiare duplicazioni e aumentare la burocrazia in tempi così critici. Plaudo quindi al risultato raggiunto: si garantisce una migliore tempestività, una maggiore trasparenza e comparabilità dei dati ma senza oneri aggiunti e senza duplicazioni.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Madam President, it is very important that a number of Member States and actually, at a global level, a number of countries, think it is important that we monitor some of these measures. We do know that there was quite a debate between the Institutions, but also here within the European Parliament, about extending some of the requirements for reporting, many of which were actually already reported at Member State level or planned to be reported.

Surely the most important thing about a measure like this is that it is useful and that it is something that Member States and countries across the globe are happy to look at and comply with. For that reason, I am very pleased that we saw significant differences and movement in order to accommodate different views, and to make sure that what we end up with is useful and that people, whatever their views on climate change, find that the data that is collected and shared is useful, so that we can make sure that we have a better environment for all our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD). - Madam President, I voted against all reports concerning greenhouse gas emissions. The Energy Climate Package is a disaster for Europe and especially for a country like Poland. It undermines and destroys European industrial competitiveness and effectiveness. It pushes millions of jobs in industry and business offshore, beyond the European frontiers. It is also driving millions of citizens, householders, people and families into fuel poverty. It is really bad and loses business for Europe. That was why Solidarity Poland and the EFD Group supported launching the so-called European initiative against this package. We have to get at least a million signatures in seven countries of the European Union to say ‘Stop the Energy Climate Package’, so do not hesitate, do not waste your time: enter the website and say ‘Stop the Energy Climate Package’.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, uma vez que sua intenção é a de melhorar o sistema de monitorização no que respeita às emissões de gases com efeitos de estufa, de modo a cumprir os compromissos e obrigações internacionais da União Europeia e de modo a não comprometer os futuros acordos sobre alterações climáticas internacionais, para não referir que tal é necessário por obrigação dos requisitos do Pacote Clima e Energia. Deste modo, aprovo este relatório que apoia o desenvolvimento dos instrumentos de adaptação e mitigação das alterações climáticas ao nível da União Europeia. A meu ver, é importante acompanhar a evolução destes compromissos com dados transparentes e comparáveis no que toca às emissões de gases com efeitos de estufa, para saber se a União Europeia e seus Estados-Membros estão em linha do cumprimento dos objetivos ambientais e para desenvolver novas e mais robustas políticas contra as alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Instrumentele de monitorizare a impactului acţiunilor întreprinse în domeniul atenuării schimbărilor climatice sunt o precondiţie pentru alcătuirea unor strategii eficiente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Identificarea fără de echivoc a stării de fapt a mediului înconjurător de la un moment dat poate oferi direcţiile de acţiune capabile să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite în materie de reducere a emisiilor la nivel naţional, european şi internaţional. Salut propunerile prin intermediul cărora se optimizează şi perfecţionează normele UE în materie de raportare şi monitorizare a emisiilor, deoarece, în acest mod, Uniunea îşi poate consolida poziţia de negociere în cadrul conferinţelor internaţionale de specialitate, afirmându-şi încă o dată rolul asumat în domeniul schimbărilor climatice. Am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La lutte contre le changement climatique est un impératif indiscutable du XXIème siècle: le Parlement européen l'a bien compris et s'y attelle, y compris dans ce rapport, qui reçoit tout mon soutien. Disposer de données à jour, fiables et exactes sur les émissions de gaz à effet de serre est une condition essentielle pour mesurer les avancées de l'UE et des États dans l'atteinte des objectifs internationaux. Ces données sont fondamentales à l'élaboration de nouvelles politiques climatiques solides et durables. Il était donc temps de se pencher sur l'amélioration de la transcription dans la législation européenne des engagements pris par l'Union européenne et par les États membres en matière de surveillance des émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport propose des avancées dans ce domaine, en aidant les États membres à mettre en œuvre le train des mesures nécessaires sur le climat et l'énergie. Nous n'avons pas voulu d'extension du champ d'application afin d'éviter toute contrainte inutile issue de la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos Sąjungos lygiu taikomų taisyklių nustatymo, pagal kurias būtų apskaitomas naudojant žemę ir vykdant miškininkystės veiklą (LULUCF) išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis. ŠESD daugiausia išmetamos iš energijos gamybos objektų, tačiau didelis išmetamųjų teršalų kiekis kaupiasi medžiuose, dirvožemyje, biomasėje ir medienoje. Šiuo siūlymu siekiama integruoti LULUCF sektorių į ŠESD mažinimo pastangas ES ir taip prisidėti prie klimato kaitos poveikio švelninimo, biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus išteklių naudojimo. Pritariu čia išdėstytiems siūlymams suderinti apskaitos taisykles su Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo šalių įsipareigojimais ir taisyklėmis. Svarbu, kad apskaitos metodika atitiktų pripažintus skaidrumo, palyginamumo, išsamumo ir tikslumo principus. Taip pat būtina išnagrinėti, kokių veiksmų valstybės narės turės imtis siekiant mažinti išmetamą ŠESD kiekį LULUCF sektoriuje, o Komisija šiuo tikslu turėtų teikti gaires ir techninę pagalbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Támogattam szavazatommal a jelentést, mivel a trialógusok során a magyar érdekek szempontjából is elfogadható kompromisszum született. Továbbra is szükségtelennek tartom azonban, hogy az ún. Rio-markerekre konkrét utalás történjen a szövegben. A probléma ugyanis az, hogy ezen indikátorok alkalmazása félrevezető lehet. Az egyik uniós kutatási projekt például a Rio-markerek alapján azt mutatta, hogy Magyarország klímaváltozással szembeni kitettsége nem túl nagy, ezért nincs igazán szükség további intézkedésekre. A valóság ezzel szemben az, hogy hazám több régiója fokozottan kiszolgáltatott a klímaváltozás szempontjából, és a hátrányok leküzdéséhez jelentős strukturális átalakításra van szükség. Mivel az indikátornak ezáltal komoly pénzügyi vonatkozása is van, fontos, hogy ezzel a problémával a továbbiakban is foglalkozzunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J’ai décidé de voter pour ce rapport qui étend le champ d’application de la proposition de la Commission et qui renforce les différents aspects de la surveillance et de la déclaration des gaz à effet de serre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Mi sono espressa con voto contrario in merito alla relazione Eickhout sulla proposta di regolamento concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'UE. Questa proposta va ben oltre gli obblighi imposti dalle decisioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed estende ulteriormente gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, con procedure ridondanti e ripetitive, come l'esame degli inventari nazionali da parte di funzionari dell'UE, che paiono create appositamente per legittimare le funzioni di qualche euroburocrate.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo siekiama supaprastinti ir sustiprinti ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisykles, ir didinti ES patikimumą besivystančių šalių klausimu, teikiant skaidrią ir išsamią informaciją apie teikiamos paramos rūšis ir dydį. Siūloma redakcija siekiama, be kita ko, padėti valstybėms narėms įgyvendinti klimato ir energetikos dokumentų rinkinį, pagerinti teikiamų duomenų perdavimą tinkamu laiku, jų skaidrumą ir palyginamumą, užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės laikytųsi tarptautinių stebėjimo ir ataskaitų teikimo įsipareigojimų, įskaitant ataskaitų dėl besivystančioms šalims skiriamos paramos teikimą, sudaryti sąlygas rengti naujas Sąjungos klimato kaitos priemones. Siūlomas mechanizmas, padės užtikrinti įvairių klimato ir energetikos dokumentų rinkinio tikslų derėjimą, jis taip pat praplečia ataskaitų teikimo ir stebėsenos nuostatų taikymo sritis – įtraukiamas energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių procentas ir bendras galutinis suvartotos energijos kiekis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du nouveau mécanisme pour la surveillance des gaz à effet de serre et pour la déclaration au niveau national et européen d’informations ayant trait au changement climatique. Ces nouvelles dispositions permettent d’être conforme aux récents standards adoptés en la matière par l’ONU. Alors qu’il avait été proposé d’étendre largement le champ d’application du nouveau mécanisme, je trouve préférable de simplifier et d’harmoniser les déclarations plutôt que d’être trop ambitieux et de rendre le mécanisme inapplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport pentru a îmbunătăţi legislaţia existentă privind mecanismul de raportare şi monitorizare a gazelor cu efect de seră. Schimbările legislative propuse vor duce la raportarea unor date mai precise, ceea ce înseamnă că se va putea realiza o apreciere mai exactă a punctului în care se află statele membre în atingerea barometrelor stabilite şi asumate prin înţelegeri internaţionale privind schimbările climatice. În acelaşi timp, susţin propunerea Comisiei de păstrare a cerinţelor de raportare la nivel naţional şi necolectarea unor date suplimentare din partea industriei şi a IMM-urilor. Un alt aspect pozitiv al acestei propuneri îl reprezintă creşterea gradului de transparenţă a datelor raportate.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Provocările ridicate de schimbările climatice impun asumarea unor obiective ambiţioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Atingerea acestor obiective necesită noi cerinţe de monitorizare şi de raportare, care să ofere în timp util date fiabile şi precise. Uniunea şi statele membre trebuie să depună eforturi pentru a furniza informaţii cât mai actualizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră, în special în cadrul Strategiei Europa 2020.

Sistemul existent de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră (MMR) trebuie îmbunătăţit şi actualizat, pentru a sprijini punerea efectivă în aplicare a politicilor Uniunii Europene privind schimbările climatice. Sistemul de monitorizare şi raportare trebuie să asigure transparenţa, precizia, coerenţa, comparabilitatea şi caracterul integral al inventarelor de gaze cu efect de seră. Dar pentru a avea un sistem eficient de monitorizare şi raportare este important să se evite creşterea şi mai mare a poverii administrative şi financiare suportate deja de către statele membre. Agenţia Europeană de Mediu are de jucat un rol important în dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor metodologii coerente şi în sprijinirea statelor membre pentru o monitorizare transparentă şi precisă a progreselor reale şi preconizate.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport pentru a asigura cetăţenii că Uniunea Europeană îşi respectă angajamentele în materie de combatere a poluării. În acest sens, este necesară îmbunătăţirea mecanismelor actuale de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Obţinerea rapidă a unor date fiabile şi transparenţa în raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt folositoare în vederea procesului de elaborare a unor politici solide în domeniul climatic.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Pomimo, iż – pozornie – sprawozdanie dotyczy jedynie kwestii technicznych związanych z systemem monitorowania i rozliczania emisji gazów cieplarnianych, nie mogę zgodzić się na kolejny krok w kierunku pogłębiania w Europie polityki klimatycznej. Za niepohamowane ambicje i dążenia Unii Europejskiej do uzyskania przewodnictwa w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym już teraz kraje takie jak Polska ponoszą ogromne koszty w postaci rosnących cen energii elektrycznej, gazu i węgla. Gospodarki tracą na konkurencyjności, a przedsiębiorstwa przenoszą się do innych rejonów świata. Za nimi „wyciekają” z Europy nie tylko emisje CO2, ale także – o czym, nie zawsze pamiętamy w kontekście środowiskowym – tracimy miejsca pracy w przemyśle i jego biznesowym otoczeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Statele membre trebuie să îşi îmbunătăţească gradul de actualitate, transparenţă şi comparabilitate a datelor raportate privind emisiile de gaze cu efect de seră. Aceasta este o condiţie esenţială pentru a vedea în ce măsură Uniunea şi statele membre respectă graficul prevăzut pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi pentru elaborarea unor noi politici solide pentru abordarea provocărilor din domeniul climei.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je soutiens ce texte équilibré, qui maintient un niveau d'ambition élevé pour nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il constitue une base solide pour la poursuite de notre politique de lutte contre le changement climatique, et pour permettre à l'Union européenne de continuer à jouer son rôle de leader en la matière. Je me félicite tout particulièrement de l'attention accordée à un objectif concret pour le quotidien des entreprises européennes : limiter le fardeau administratif qui pèse sur elles. Nos objectifs de réduction des émissions ne doivent pas être des entraves à notre croissance. De plus, l'inclusion de nos outils spatiaux dans le texte est également judicieuse : nos données satellitaires sont des outils essentiels pour améliorer le suivi de nos émissions, et je soutiens l'idée contenue dans ce texte qu'il convient d'exploiter le mieux possible les données fournies par GMES/Copernicus.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – Atténuer le changement climatique est une priorité. L'Union européenne doit en effet agir activement sur cette question du changement climatique et ainsi suivre les engagements internationaux pris à ce sujet, notamment dans le cadre du protocole de Kyoto. C'est pourquoi j'ai soutenu ce texte qui permet une révision et une amélioration du mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de serre. L'Union est ici pour appuyer les Etats membres dans la mise en œuvre de mesures destinées à atteindre les objectifs fixés ensemble.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, pentru că reprezintă o formulă îmbunătăţită a legislaţiei curente în materie de raportare şi monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Propunerile vizează optimizarea şi perfecţionarea normelor legislative şi asigură disponibilitatea în timp util a unor date fiabile şi precise cu privire la evoluţiile UE şi ale statelor membre în graficul pentru atingerea obiectivelor climatice. Datorită furnizării de informaţii transparente şi complexe, va creşte credibilitatea Uniunii în faţa partenerilor săi în curs de dezvoltare. Salut includerea sectorului transportului maritim în cadrul obiectivelor UE de reducere a emisiilor şi, nu în ultimul rând, păstrarea dispoziţiilor din vechiul mecanism cu privire la colectarea datelor din partea IMM-urilor şi a industriei.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o "mecanismo de vigilância e de comunicação das emissões de gases com efeito de estufa e de outras informações relevantes em termos de alterações climáticas", porque, para que a União Europeia possa cumprir os objetivos de redução de emissões de gases com efeito de estufa, que definiu não só internamente, mas também ao nível internacional, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e do Protocolo de Quioto, são necessários dados fiáveis, precisos e comparáveis, que nos permitam fazer uma avaliação do caminho que ainda temos a percorrer, bem como desenvolver e aplicar as políticas climáticas adequadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report to improve the existing monitoring and reporting of greenhouse gas emissions. It is important that Member State comply with commitments and obligations under current and future international climate change agreements, to fulfil the legal requirements of the Climate and Energy Package, and to support the development of climate mitigation and adaptation instruments at Union level. This proposal will make much headway in ensuring this happens. In Wales we are aware of the effects that greenhouse gases have on the environment and I often receive correspondence from my constituents urging that I do my utmost to ensure that the EU cuts down its greenhouse gas emissions.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A fim de estabelecer requisitos harmonizados de comunicação de informações para efeitos de monitorização das emissões de gases com efeito de estufa e de outras informações relevantes para a política no domínio das alterações climáticas, o poder de adotar atos nos termos do artigo 290.º do TFUE deve ser delegado à Comissão Europeia. É, pois, particularmente importante que a Comissão proceda a consultas adequadas durante os trabalhos preparatórios, inclusive ao nível de peritos. A Comissão, quando preparar e redigir atos delegados, deverá assegurar a transmissão simultânea, atempada e adequada dos documentos relevantes ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Os objetivos do presente regulamento, a saber, a criação de um mecanismo de monitorização e de comunicação de informações sobre emissões de gases com efeito de estufa e de comunicação a nível nacional e da União de outras informações relevantes no que se refere às alterações climáticas, não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros. No entanto, podem ser melhor alcançados a nível da União. Agrada-me que o PE se tenha mantido próximo do texto redigido pela Comissão para esta proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O regulamento relativo a um mecanismo de vigilância e de comunicação das emissões de gases com efeito de estufa (MMR) substitui o mecanismo criado ao abrigo da Decisão n.º 280/2004/CE. Este mecanismo de vigilância e de comunicação das emissões de gases com efeito de estufa é fundamental para que existam dados fiáveis e precisos em tempo útil sobre as emissões de gases com efeito de estufa. Estes dados são fundamentais para sabermos se a União Europeia (UE) e os seus Estados-Membros (EM) estão no bom caminho para cumprir os objetivos definidos e para criar políticas novas e sólidas para fazer face ao desafio das alterações climáticas. Os melhoramentos enunciados neste relatório procuram auxiliar os EM na aplicação do pacote sobre clima e energia; melhorar a observância dos prazos, a transparência e a comparabilidade dos dados comunicados; garantir o cumprimento por parte da União e dos respetivos EM das obrigações internacionais no domínio da vigilância e da comunicação; e facilitar a criação de novos instrumentos comunitários de luta contra as alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O presente regulamento cria um mecanismo de garantia da observância dos prazos, da transparência, da exatidão, da coerência, da comparabilidade e da exaustividade das informações comunicadas pela UE e pelos seus Estados-Membros ao Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (CQNUAC), estabelecendo a comunicação e verificação das informações relativas aos compromissos assumidos no âmbito da CQNUAC e do Protocolo de Quioto e às decisões adotadas na sua sequência e progressos alcançados no respeito desses compromissos. O mecanismo prevê a vigilância de todas as emissões antropogénicas por fontes e da remoção por sumidouros de todos os gases com efeito de estufa (GEE) não controlados pelo Protocolo de Montreal sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono nos Estados-Membros. São ainda incluídas as comunicações das emissões de dióxido de carbono (CO2) provenientes do transporte marítimo, da utilização a dar às receitas geradas pela venda em leilão das licenças de emissões, entre outras informações. Apesar da discordância de princípio que temos relativamente à abordagem da UE à problemática das alterações climáticas e, em particular, ao comércio de licenças de emissão, consideramos que o que aqui está em causa é a recolha e reporte de informações com utilidade no apoio ao delinear de políticas públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Včasné, spoľahlivé a presné údaje týkajúce sa emisií skleníkových plynov sú nevyhnutné na to, aby bolo zrejmé, či EÚ a jej členské štáty sú na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov, a taktiež slúžia i na vypracovanie nových ráznych politík na riešenie otázky klímy. Nariadenie o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov nahrádza mechanizmus monitorovania stanovený smernicou č. 280/2004/ES.

Napriek tomu, že ustanovenia v nariadení o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov sú podobné požiadavkám podľa rozhodnutia 280/2004/ES, Komisia navrhla niektoré zlepšenia. Navrhované ciele okrem iného zahŕňajú podporu členských štátov pri vykonávaní klimaticko-energetického balíka, zlepšenie včasnosti, transparentnosti a porovnateľnosti nahlasovaných údajov, uľahčenie rozvoja nových nástrojov Únie v oblasti zmeny klímy či snahu zaistiť, aby Únia a jej členské štáty dodržiavali medzinárodné povinnosti monitorovania a nahlasovania vrátane nahlasovania podpory poskytovanej rozvojovým krajinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Les nouvelles règles adoptées aujourd'hui renforceront la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont elles sont signalées par les États membres. C'est un pas en avant fondamental pour assurer l'intégrité environnementale des politiques climatiques de l'Union européenne (UE). J'ai donc voté en faveur de ce rapport. Les États membres devront désormais rendre compte annuellement de leurs contributions globales en faveur du climat, ce qui est crucial pour la crédibilité de l'UE dans le cadre des négociations internationales sur le climat. Les gouvernements devront rendre compte des politiques adoptées pour répondre aux objectifs climatiques à long terme de l'UE et aux engagements de réduction des émissions d'ici 2050. Pour l'exactitude et l'intégrité des efforts de réduction des émissions, l'omission de la mention des zones humides est regrettable, mais l'inclusion de la gestion des terres cultivées dans la comptabilisation est un réel pas en avant.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − It is essential for the Union’s monitoring of greenhouse gas emissions to be as effective as possible if we are to meet our targets. I accordingly voted in favour of the compromise text.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui. Norint žinoti, ar ES ir jos valstybėms narėms pakankamai gerai sekasi siekti tikslų ir parengti aktyvią naują politiką siekiant spręsti klimato kaitos problemą, nepaprastai svarbu yra laiku pateikti, patikimi ir tikslūs duomenys apie išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tad šiuo pasiūlymu siekiama supaprastinti ir stiprinti ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo taisykles.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Ce texte permettra de réviser le mécanisme de surveillance et d’améliorer ainsi le système existant, afin de mieux respecter les engagements et obligations contractés par l’Union européenne et les États membres au titre des accords internationaux actuels et futurs en matière de changement climatique, de satisfaire aux exigences juridiques découlant du train de mesures sur le climat et l’énergie, et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’instruments permettant d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter. Je me suis donc prononcée en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this proposal. Timely, reliable and accurate data on greenhouse gas emissions is vital in order to know whether the EU and its Member States are on track to meet their targets and for developing robust new policies to address the climate challenge. The regulation on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions (MMR) replaces the monitoring mechanism established under Decision No. 280/2004/EC. While most of the provisions in the MMR are similar to the requirements under Decision 280/2004/EC, the Commission has proposed some improvements. The Commission proposal has set the reporting requirements at the national level and does not require any additional data collection from SMEs or industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Riteniamo fondamentale disporre di dati tempestivi, affidabili ed accurati sui gas a effetto serra per poter verificare se l'Unione Europea e gli Stati membri sono sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi e per elaborare nuove politiche consolidate volte ad affrontare i mutamenti climatici. Occorrerà intraprendere uno sforzo di semplificazione e di miglioramento delle norme europee esistenti in materia di comunicazione e di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra. Sarà, quindi, necessario rafforzare la credibilità della stessa Unione europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo attraverso la comunicazione di informazioni trasparenti ed esaustive sul tipo e sull'ammontare del sostegno offerto. In linea con le posizioni espresse in precedenza dal Parlamento europeo sull'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS), sosteniamo la posizione del nostro relatore che intende continuare a tenere sotto stretto esame le attuali normative riguardanti l'allocazione delle risorse.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je me félicite que mes collègues de la commission parlementaire de l'environnement aient réaffirmé l'engagement de l'UE à se conformer aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre recommandées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je salue la volonté de rationnaliser le système de surveillance de cette nécessaire réduction et d'élaborer une stratégie d'adaptation au changement climatique à l'échelle de l'UE. Je déplore néanmoins que ce système reste ancré dans la logique dangereuse du marché carbone.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Estou de acordo em melhorar o sistema de vigilância e de comunicação de informações, de modo a garantir o respeito das obrigações e dos compromissos assumidos pela União e pelos Estados-Membros no âmbito dos acordos internacionais atuais e futuros em matéria de alterações climáticas, refletindo as obrigações decorrentes da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, do Protocolo de Quioto e das decisões subsequentes adotadas no âmbito destes instrumentos no atinente às emissões de gases com efeito de estufa e ao apoio financeiro e tecnológico dado aos países em desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe debido a que propone un avance para poder alcanzar los objetivos impuestos en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. El informe introduce especificaciones sobre el control de la emisión de gases de efecto invernadero a través del Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) y también se incluye la necesidad de contabilizar las emisiones realizadas por el sector del transporte marítimo. El informe resulta positivo al introducir nuevas obligaciones en el control de las estrategias de desarrollo hipocarbónicas de los Estados miembros como por ejemplo la revisión de las mismas al menos cada 5 años. Se trata de un informe en favor de un mayor y más estricto control de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros y por tanto una herramienta para mejorar la capacidad de fijar objetivos concretos para la reducción de emisiones. Por todo esto he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Il est inutile de le rappeler, la protection et le respect de l'environnement constituent à l'heure actuelle l'une des plus grandes priorités de l'Union européenne. Il est donc primordial de disposer de données à jour, fiables et exactes, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ces données permettront alors de déterminer si les États membres de l'UE sont sur le point d'atteindre leurs objectifs. Celles-ci permettront également d'élaborer de nouvelles politiques en la matière et de gagner encore davantage de crédibilité vis-à-vis des pays en développement. Certes, ce règlement s'inspire en grande partie du mécanisme de surveillance établi par la décision n°280/2004/CE, néanmoins, il y apporte certaines modifications et clarifications visant, par exemple, à améliorer la transparence, l'actualité et la comparabilité des données ou à faciliter la mise au point de nouveaux instruments permettant de lutter contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Timely, transparent and comparable data on greenhouse gas emissions are necessary to know whether the EU and its Member States are on track to meet their climate targets, and for developing robust new policies to combat climate change. This is not enough since there are large players – USA, Russia and China. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − This report aims to establish a harmonised system on monitoring and reporting greenhouse gas emissions. This will help keep an appropriate check on areas currently failing to implement effective pollution reduction measures, such as my own constituency of London – where disputes over the reality of pollution levels and what constitutes effective environmental schemes delay pollution clean-ups and have a consequent effect on the health of Londoners.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kadangi ES lygiu turėtų efektyviai funkcionuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmas. Tiksli ir išsami stebėsena, ataskaitos apie išmetamuosius teršalus ir kiti duomenys apie klimato kaitą yra pagrindinis elementas siekiant veiksmingai įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus. Siekiant patikimos ir objektyvios informacijos turėtų būti teikiamos skaidrios, tikslios, nuoseklios ataskaitos. Tačiau visais atvejais būtina griežtai laikytis proporcingumo principo duomenų rinkimo procese. Komisija turėtų parengti anglies dioksido kiekio mažinimu grindžiamas ataskaitas. Jai turėtų būti suteikta teisė iš valstybių narių reikalauti reikalingos informacijos ir tikrinti jos tikslumą, savalaikiškumą ir nuoseklumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il Meccanismo di Monitoraggio e Comunicazione (MMR) delle emissioni di gas a effetto serra è un regolamento che amplia il controllo sulle emissioni di gas nel rispetto dei parametri del protocollo di Kyoto. Tale regolamento è stato pensato per facilitare l'adempimento dell'UE e di tutti i suoi Stati Membri agli obblighi internazionali sulle emissioni di CO2 e le relative strategie di sviluppo a basso utilizzo di carbonio. La legislazione in materia diventa quindi uniforme nella tutela del clima e dell'ambiente e auspica attraverso lo scambio di informazioni lo sviluppo di nuove tecniche per una bassa emissione di gas. Considero quindi la relazione nel suo insieme un buon testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Regarding the outcome, the Regulation introduces an obligation for Member States to prepare low carbon development plans, in line with a cost-effective pathway to 2050 target of 80-95% reductions compared to 1990 levels, giving due consideration to intermediary stages. Regarding maritime emissions, Parliament agreed to a Commission statement whereby the Commission undertakes to adopt a new initiative on monitoring, reporting and verification of shipping emissions during the first half of 2013. On reporting: regarding international climate finance, after arduous negotiations, Parliament maintained annual reporting on climate finance provided by the Member States for adaptation, mitigation and technology transfer, and where possible, regarding whether such finance is new and additional.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Eickhout, καθώς θεωρώ ότι συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω προτάσεων για βελτίωση της μέτρησης και του εντοπισμού των πηγών ανθρωπογενών εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα οποία δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − La relazione del collega Eickhout, la cui importanza risiede nell'obbligatorietà e nel miglioramento delle procedure di monitoraggio e comunicazione relative alle emissioni di gas a effetto serra, invita i Paesi industrializzati a continuare il loro impegno contro il cambiamento climatico e a coinvolgere anche i Paesi in via di sviluppo. Un punto focale all'interno di questa relazione è rappresentato dall'obbligo di comunicazione anche dell'entità dei finanziamenti devoluti in favore dei Paesi in via di sviluppo da parte di singoli Stati membri. Infatti, anche in questo campo è importante che l'Europa sappia a quanto ammonta la spesa totale. L'approvazione di questa relazione costituisce un piccolo passo in avanti verso gli obiettivi climatici di lungo periodo che l'Europa si è fissata, tra cui la riduzione delle emissioni, e potrà permettere all'Europa di continuare a essere all'avanguardia per quanto riguarda protezione ambientale e cambiamenti climatici.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La Commissione ha proposto alcuni miglioramenti alle disposizioni contenute nella decisione n. 280/2004/CE, circa il meccanismo di monitoraggio e comunicazione dei dati relativi alle emissioni dei gas effetto serra e dell´utilizzo generale di energia, che sfocia nella possibile adozione di un regolamento. Quest´ultimo prevede che l´Unione e gli Stati membri rispettino gli obblighi di comunicazione e che assicurino trasparenza, tempestività e comparabilità dei dati raccolti e comunicati, inoltre essi dovranno includere nei report anche informazioni riguardanti la quantità di energie provenienti da fonti rinnovabili e il consumo totale finale di energia. È auspicabile che gli Stati membri elaborino dei progetti, ben definiti a livello di costi, tempistiche e obiettivi da raggiungere, che ben si inseriscano nell´ambito della programmazione "Europa 2020". Inoltre con lo scopo di ridurre e monitorare l´emissione di gas ad effetto serra nell´atmosfera, il regolamento stimola l´Unione europea a coinvolgere nel progetto sia i Paesi industrializzati sia quelli in via di sviluppo per ottenere una strategia comune e vincente. Esprimo dunque parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), in writing. − I welcome the report by Mr Eickhout as it definitely brings us one step nearer towards achieving our targets and living up to the international commitments regarding climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport pour les améliorations qu'il propose afin de rationaliser et d'améliorer les règles de l'Union applicables à la déclaration et à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre et améliorer la crédibilité de l'Union vis-à-vis des pays en développement en fournissant des informations transparentes et exhaustives concernant les différents types de soutien et l'ampleur de ce soutien.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O fornecimento em tempo útil de dados fidedignos e exatos sobre as emissões de gases com efeito de estufa é indispensável para sabermos se a União Europeia e os Estados-Membros estão a executar os objetivos definidos e para criar políticas concretas e eficientes para fazer face ao desafio das alterações climáticas que se verificam e verificarão na Europa. Dada a crescente importância de fazer face ao desafio das alterações climáticas e tendo em conta as consequências socioeconómicas que estas acarretam para a UE, apoio a proposta da Comissão Europeia, dado que a mesma pretende: auxiliar os Estados-Membros na aplicação do pacote sobre clima e energia; melhorar a observância dos prazos, a transparência e a comparabilidade dos dados comunicados; garantir o cumprimento por parte da União e dos respetivos Estados-Membros das obrigações internacionais no domínio da vigilância e comunicação, nomeadamente a comunicação relativa ao apoio prestado aos países em desenvolvimento; e facilitar a criação de novos instrumentos comunitários de luta contra as alterações climáticas. Acredito que as propostas apresentadas permitirão à UE agir como um único corpo ágil no combate e implementação de medidas concretas no que diz respeito às alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'accord entre le Parlement européen et le Conseil qui renforce le mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre des engagements internes et internationaux de l'Union et des États membres en matière de lutte contre le changement climatique, notamment en ce qui concerne le cadre du Protocole de Kyoto et leur soutien aux pays en développement. Le but de cette législation est de s'assurer que l'Union et les États membres respectent leurs engagements en matière de réduction des émissions de GES et de lutte contre le changement climatique Il s'agit donc, théoriquement, pour l'Union et les États membres de mettre clairement en œuvre le paquet Energie-Climat adopté en 2009. Cependant on ne peut que regretter que nombre de demandes du Parlement européen n’aient pas été acceptées par le Conseil, telles que la réduction de 18 mois des délais de présentation par les États membres de leurs stratégies d'économie faiblement carbonée ou l’exigence de données supplémentaires demandées à l'industrie et aux PME. La marge de manœuvre laissée aux États membres qui ne remplissent pas les engagements laisse donc sceptique.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dem vom Berichterstatter konstatierten Ansatz, den er aus dem Kommissionsvorschlag heraus betont, das Überwachungs- und Berichterstattungssystem für Treibhausgasemissionen zu überarbeiten und zu verbessern, kann nur zugestimmt werden. Dies trägt neben einer Konkretisierung bestehender Abkommen auch den neuen UNFCCC-Verpflichtungen zur finanziellen und technologischen Unterstützung von Entwicklungsländern Rechnung. Die Sammlung, Aufarbeitung und Bereitstellung hinreichender und umfassender Daten zu den Treibhausgasemissionen ist eine wichtige Basis, um dem Klimawandel begegnen zu können.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O presente regulamento cria um mecanismo de garantia da observância dos prazos, da transparência, da exatidão, da coerência, da comparabilidade e da exaustividade das informações comunicadas pela UE e pelos seus Estados-Membros ao Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (CQNUAC), estabelecendo a comunicação e verificação das informações relativas aos compromissos assumidos no âmbito da CQNUAC e do Protocolo de Quioto e às decisões adotadas na sua sequência e progressos alcançados no respeito desses compromissos. O mecanismo prevê a vigilância de todas as emissões antropogénicas por fontes e da remoção por sumidouros de todos os gases com efeito de estufa (GEE) não controlados pelo Protocolo de Montreal sobre as substâncias que empobrecem a camada de ozono nos Estados-Membros. Consideramos que o que aqui está em causa é a recolha e reporte de informações com utilidade no apoio ao delinear de políticas públicas, o que nos parece positivo.

 

11.7. Soluționarea online a litigiilor în materie de consum (A7-0236/2012 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE). - Fru talman! Det är spännande att vi lever i en tid då medborgare får det lättare att göra sig hörda när de agerar i sin konsumentroll, och det är bra att parlamentet återigen understrukit rätten till privatliv och personuppgiftsskydd. Men när vi har konsumenthjälpmedel på nätet får vi inte glömma att konsumenter också utsätts för många andra orättvisor på internet.

Som användare av kultur och kunskap lider vi av stor osäkerhet och därför utgår jag ifrån att det inte är sista gången som vi europeiska politiker försöker stärka konsumenters roll och arena för frihetsutövande på nätet.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin äsken tämän ajankohtaisen ja tärkeän mietinnön puolesta, jossa toimin myös ryhmäni varjoesittelijänä. Suunnitteilla oleva ODR-foorumi on todella ajan hermolla, sillä Euroopan kuluttajakeskuksen mukaan verkkohuijauksia koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Jos emme pysty puuttumaan verkossa tapahtuviin huijauksiin ja lisäämään kuluttajien luottamusta verkkokauppaa kohtaan, me emme myöskään pysty koskaan saavuttamaan digitaalisille sisämarkkinoille asettamiamme kasvutavoitteita.

Tavoitteena on, että maksuton ODR-foorumi on jatkossa kaikkien EU-kansalaisten käytössä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tästä syystä pidänkin uudistusta merkittävänä, sillä se lisää eurooppalaisten kuluttajien tasa-arvoa tuoden vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät kaikkien EU-kansalaisten ulottuville. Tämä antaa mahdollisuuden myös huomattaviin taloudellisiin säästöihin, kun verrataan kuluja, jotka tällä nykyisellä systeemillä meillä on ollut maksettavana.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, la creazione di una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online è un passo fondamentale affinché i cittadini europei dispongano di strumenti adatti, necessari a risolvere le controversie legali in maniera veloce ed efficace.

La creazione di questa piattaforma va tuttavia considerata come un primo passo, che dovrà poi estendersi dalle controversie inerenti a beni venduti e servizi prestati online anche ad altri ambiti giuridici. Ho dato il mio voto favorevole alla relazione della collega, sebbene, a mio avviso, l'ambito giuridico potrebbe essere ancor più ampio. Mi auguro quindi che la Commissione si adoperi il prima possibile per presentare una nuova iniziativa legislativa per ampliare l'ambito di applicazione della piattaforma.

 
  
MPphoto
 

  Minodora Cliveti (S&D). - O platformă europeană extrajudiciară de soluţionare a litigiilor care apar între consumatori şi comercianţi, litigii care rezultă din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii transfrontaliere online, poate avea efecte benefice pentru consumatori şi comercianţi, care vor putea soluţiona conflictele cu celeritate şi costuri minime, pentru tranzacţiile online, ca formă modernă de comerţ, şi pentru Uniunea Europeană, care poate oferi, astfel, garanţii la nivel european, ceea ce este de natură a spori încrederea cetăţenilor europeni în Europa şi în eficienţa mecanismelor europene.

Pentru aceste considerente, am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, având în vedere că, deseori, cetăţenii europeni preferă să nu raporteze litigiile, din cauza procedurilor dificile de soluţionare.

Prin cumpărarea transfrontalieră şi online a produselor şi serviciilor, cetăţenii europeni pot obţine preţuri avantajoase, însă au fost raportate multiple cazuri în care au existat probleme în ceea ce priveşte calitatea produselor sau livrarea lor. În 2010, unul din cinci consumatori din Uniune a întâmpinat probleme la achiziţionarea de bunuri sau servicii pe piaţa unică, iar până acum nu s-a produs îmbunătăţirea substanţială a acestei situaţii.

Susţin raportoarea şi consider că platforma de soluţionare online a litigiilor este o modalitate eficientă pentru a remedia deficienţele. Cu ajutorul ei, vom putea evita procedurile juridice dificile şi costisitoare, iar despăgubirea consumatorilor va fi facilitată.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, tá an-áthas orm tacaíocht a thabhairt do na moltaí seo mar is dóigh liom go bhfuil siad an-tábhachtach ar fad. Tá sé d’aidhm againn go mbainfidh saoránaigh agus lucht gnó níos mó úsáide as an idirlíon.

Chun an gnó sin a chothú, tá sé an-tábhachtach go mbeadh muinín ag saoránaigh as an ngnó seo ar an idirlíon. Go háirithe má bhíonn gearán acu, go mbeadh seans acu déileáil leis an ngearán sin go tapaidh, go féaráilte agus go héifeachtach. Cabhróidh an réiteach malartach díospóide (ADR) leis sin a dhéanamh agus tá sé sin an-tábhachtach.

Rud amháin a mholfainn – agus ní aontaíonn gach duine liom faoi seo – ná gur chóir go mbeadh costas éigin ag baint leis, cúig euro nó deich euro ar a laghad. Mar mura mbíonn an costas sin ann, an-seans go mbainfear mí-úsáid as an ngnó seo.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, concordando com o lançamento de uma Plataforma Online de Resolução de Litígios que apoie os consumidores que procuram encontrar uma via alternativa para a resolução de uma disputa e alcançar o acesso aos tribunais mais facilmente e mais rapidamente. De acordo com esta proposta, esta plataforma é o ponto de entrada para os consumidores que enfrentam disputas derivadas de compras ou provisão de serviços transfronteiriços online. Penso que tal é consideravelmente benéfico para todos os consumidores, achando ser um dever da Comissão informar os consumidores da existência desta plataforma.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), per iscritto. − Per promuovere l'accesso ad una risoluzione rapida, economica ed efficace delle controversie fra consumatori e professionisti, la Commissione ha presentato questo pacchetto di proposte legislative volte a garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano risolvere i loro problemi in via extragiudiziale, ossia senza dover andare in tribunale, a prescindere dal tipo di prodotto, dal modo in cui è stato acquistato e dal paese dell'Unione europea in cui è avvenuta la transazione.

I due strumenti legislativi proposti, la direttiva ADR (risoluzione alternativa delle dispute) e la proposta di regolamento ODR (risoluzione online delle dispute), sono stati concepiti per consolidare la fiducia nel mercato unico e semplificare la vita dei consumatori. Le proposte in materia di ADR e ODR mirano a potenziare il funzionamento del mercato unico digitale, in particolare migliorando l'accesso dei consumatori al risarcimento sotto forma di risoluzione alternativa delle controversie e in tal modo rafforzando la fiducia dei consumatori, che attualmente è insufficiente riguardo alle transazioni via web.

Ho votato a favore di questa proposta perché la piattaforma è uno strumento necessario per garantire la tutela dei consumatori nel mercato unico e sarà gratuita e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Instituirea unei platforme europene gratuite de soluţionare online a litigiilor, disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii, reprezintă un instrument esenţial în vederea rezolvării eficiente a litigiilor apărute între consumator şi comerciant în urma achiziţionării de bunuri şi servicii online. Această platformă are potenţialul de a garanta faptul că toate reclamaţiile consumatorilor pot fi prezentate unei entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor în materie de consum şi, astfel, aceştia îşi vor vedea reclamaţia soluţionată mult mai repede decât în faţa unei instanţe de drept comun. Sunt de părere că posibilitatea soluţionării online a litigiilor contractuale va determina consumatorii europeni să achiziţioneze într-o proporţie mai ridicată bunuri sau servicii online şi din alte state membre decât cel de rezidenţă, asigurând astfel posibilitatea de a profita pe deplin de libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor în UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La règlementation en ligne des litiges de consommation est une priorité dans la protection des consommateurs à l'échelle européenne. Pour assurer son efficacité et sa facilité d'usage, ce règlement en ligne des litiges doit être rapide et peu onéreux. Ce rapport, qui bénéficie d'un large soutien des groupes politiques, projette ainsi la création d'une plateforme destinée à régler en ligne les réclamations des consommateurs et des commerçants. Ces litiges de consommation seront traités via un formulaire normalisé de réclamation, associé à un service de traduction, et seront in fine évalués par les organes de règlement des litiges. Je soutiens ce rapport prévoyant la mise en œuvre de cette plateforme pertinente et utile aux consommateurs et aux entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Is tráthúil atá sé, agus níos mó agus níos mó tomhaltóirí ag siopadóireacht ar líne agus leis an gcaidreamh idir díoltóirí agus tomhaltóirí go minic ina chaidreamh tras-teorann na laethanta seo, go bhfuil suíomh idirghníomhach gréasáin curtha ar fáil ionas go mbeadh láthair tosaigh cinnte amháin ann chun aighnis áirithe a réiteach gan dul chuig na cúirteanna, cosúil le haighnis chonarthacha i gcás earraí nó seirbhísí a dhíoltar ar líne nuair a bhíonn an díoltóir bunaithe i mBallstát amháin agus an tomhaltóir ina chónaí i mBallstát eile.

Táimse den tuairim, áfach, nach bhfuil na córais shaorálacha atá i bhfeidhm chun aighnis a réiteach uaillmhianach a ndóthain agus nach gcuireann siad réiteach ar fáil i gcás díospóidí inmheánacha intíre. Ní mór, ar mhaithe lena chinntiú go mbíonn tionchar dearfach ceart ag an tseirbhís, go gcuirfí clár ama cinnte i bhfeidhm do phróiseáil na ngearán faoin gcóras seo.

Anuas air sin, tacaím le moltaí i dtaca le ról na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí a neartú ionas go mbeadh muintir an AE in ann freagraí a fháil iontu ar a gceisteanna tomhaltais ar fad agus molaim go ndéanfaí níos mó chun tomhaltóirí agus lucht trádála a chur ar an eolas faoin tseirbhís sin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos ginčų tarp pirkėjų ir pardavėjų elektroninio sprendimo platformos (GES) sukūrimo. Siūlymu siekiama nustatyti taisykles, kurios suteiks pirkėjams ir paslaugų vartotojams galimybę Europos Sąjungoje pasinaudoti pigia ir greita neteismine ginčų sprendimo sistema. Neteisminė ginčų sprendimo galimybė kai kuriose valstybėse narėse jau egzistuoja, tačiau vartotojai apie ją turi nedaug žinių, ja 2010 m. pasinaudojo tik 5 proc. įsigytomis prekėmis nepatenkintų vartotojų. Šiuo siūlymu siekiama ES šalis įpareigoti ją užtikrinti visuose sektoriuose ir visuose regionuose. Tuo tikslu bus sukurtas tinklalapis (GES), kuriame visomis ES kalbomis bus įmanoma pateikti elektroninį skundą dėl internetu įsigytų prekių ar paslaugų visoje ES. Tinklalapyje taip pat bus pasirenkamos ginčo sprendimo procedūros. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad sprendimo priėmimo laikotarpis turėtų būti neilgesnis nei 90 dienų nuo skundo gavimo, taip pat, kad vartotojai GES galėtų naudotis nemokamai arba už simbolinį mokestį. Manau, ši sistema labai prisidėtų prie elektroninės prekybos skatinimo Europos Sąjungoje bei leistų sutaupyti milijonus eurų.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − E jogszabály mérföldkőnek számít az európai fogyasztóvédelem történetében. Rendkívül széles a jogszabály által érintettek köre, hiszen az Unióban átlagosan a fogyasztók 20%-a ütközik valamilyen problémába internetes vásárlása során. A rendeletnek köszönhetően az új rendszer egyszerű és olcsó, mivel a fogyasztók egy olyan jogorvoslati lehetőséghez jutnak, amely elkerülhetővé teszi a drága és nehézkes bírósági eljárások igénybevételét. A most felálló interaktív weboldalt vásárlók tömegei vehetik majd igénybe könnyedén, csupán néhány kattintással, ráadásul saját nyelvükön. A platform lehetővé teszi a panasszal élő vásárló és az érintett kereskedő számára, hogy jogvitájukat egy közösen kiválasztott alternatív vitarendezési szervezet bevonásával, az interneten bonyolítsák le. Az új rendszer gyors, mivel az eljárási határidő a korábbi általános európai gyakorlat szerinti 450 napról 90 napra csökken. A jogszabálytervezet elfogadását a fentieknek megfelelően szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O presente regulamento tem por finalidade criar uma Plataforma Europeia de Resolução de Litígios em Linha, sob a forma de um sítio internet a funcionar como ponto único de entrada para consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente um litígio surgido no âmbito de uma transação de comércio eletrónico. A plataforma agrupará/indexará os esquemas de Resolução Alternativa de Litígios (RAL) dos Estados-Membros que estejam em conformidade com a Diretiva RAL. Estará em todas as línguas oficiais da União Europeia e terá utilização gratuita, servindo de intermediário entre o consumidor e o profissional facilitando deste modo a sua relação com o centro RAL mais adequado. A plataforma irá assim facilitar a resolução de litígios pois permitirá às entidades RAL tratar de todos os procedimentos por via eletrónica e de acordo com um conjunto de regras comuns de procedimento, as quais prevêem a nomeação de pontos de contato nacionais que atuarão como “conselheiros” nos respetivos Estados-Membros. Os diferendos processados por via desta plataforma eletrónica deverão ser resolvidos no prazo de 90 dias. Por considerar importante a criação desta plataforma para o desenvolvimento do Mercado Único Digital e reforçar a confiança dos consumidores nas compras online, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Roza Grafin von Thun und Hohenstein qui prévoit notamment la mise en œuvre d'une plateforme en ligne sur laquelle les réclamations des consommateurs comme des commerçants pourront être déposées. Elles y seront par la suite traitées par les organes de règlement des litiges.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione della collega Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, che analizza la proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Scopo della proposta legislativa é quello di istituire una piattaforma europea per la risoluzione delle controversie on line, capace di offrire a consumatori ed operatori economici un unico punto di accesso per affrontare in sede extragiudiziale le controversie relative alla vendita di beni o servizi on line effettuata con operatori economici stabiliti in qualunque Stato membro dell'UE. Ritengo che questo strumento permetterà di rafforzare il mercato unico rassicurando sia consumatori, sia le PMI e spingendoli ad intraprendere con più sicurezza attività commerciali transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Tiek vartotojų, tiek įmonių atžvilgiu elektroninė prekyba turi daug privalumų – nuo mažesnių kainų ir didesnės pasiūlos vartotojams iki naujų darbo vietų kūrimo. Dažnas, ypatingai jaunas vartotojas, šiandien jau sunkiai įsivaizduotų elektroninės prekybos paslaugų nebuvimą. Tai rodo šios rinkos plėtros sėkmę ir augimo potencialą. Elektroninė prekyba taip pat kasdien plečiasi ir tobulėja. Vien per pastaruosius kelis metus buvo pasiekta nepaprastos pažangos, ir, turime pripažinti – tokius teigiamus pokyčius paskatino priemonės, kurių buvo imtasi siekiant padidinti pirkėjų pasitikėjimą elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų rinka. Vartotojų ginčų elektroninis sprendimas – dar vienas žingsnis link pasitikėjimo elektronine prekyba didinimo. Manau, tai, kad bus sukurta elektroninė platforma, kurioje visi vartotojai galės spręsti ginčus neteisminiu būdu, ir skundus teikti visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis internetu, kai paslaugos gavėjas ir paslaugos teikėjas yra įsikūrę skirtingose ES valstybėse narėse, smarkiai prisidės prie išties vieningos elektroninės prekybos erdvės kūrimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione della collega, rispetto al progetto di proposta della Commissione, appare condivisibile soprattutto nella determinazione a valorizzare, da un punto di vista pratico, il ruolo dei consulenti e dei centri dei consumatori, ma soprattutto nel garantire un termine effettivo e stringente per l'accoglimento delle istanze. Il sistema non tarderà a rivelarsi prezioso, se ben congegnato, soprattutto nei Paesi in cui sia scarsamente efficace la difesa del consumatore attraverso gli ordinamenti della giustizia civile. Esprimo pertanto un voto favorevole alla relazione. Aggiungo, peraltro, che porterò tale iniziativa all'attenzione del collegio quale esempio di buona politica europea.

Sono convinto che se le istituzioni europee sapessero comunicare più efficacemente le iniziative che, nell'ambito del processo di integrazione, conferiscono maggiori diritti ai cittadini, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone, agevolare processi di trasformazione sociale e di adattamento a contesti di crisi, promuovendo la sburocratizzazione e liberando energie nel sistema produttivo, forse oggi il clima sarebbe diverso. Un'Europa che presenti il volto del burocrate che aggiunge vincoli e impone costi a fronte di austerità, che non offra soluzioni visibili nella vita quotidiana, tale Europa è destinata ad alimentare reazioni di sfiducia, diffidenza e infine rifiuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le projet de création d'une plateforme de règlement en ligne des réclamations des consommateurs. Cette plateforme permettra une procédure moins coûteuse et plus rapide pour tous les litiges concernant la vente en ligne. Les acheteurs qui font appel à l'internet sont tous les jours plus nombreux; leur attribuer un système de résolution des litiges facile d'utilisation, accessible et bon marché stimulera d'autant plus la vente en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Problemy i niejasności, jakie powstają w relacji konsument-przedsiębiorca, powinny być rozstrzygane efektywnie i skutecznie, przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności i sprawiedliwości wyroku. W dobie XXI wieku coraz więcej usług świadczonych jest online. Tym samym rozstrzyganie sporów konsumenckich z wykorzystaniem internetu może w bardzo dużym stopniu usprawnić proces dochodzenia racji zaangażowanych w spór stron. Osobiście zauważam wiele korzyści takiego rozwiązania, zarówno po stronie producentów, jak i konsumentów. Wykorzystanie internetu jako narzędzia służącego rozstrzyganiu sporów konsumenckich może wpłynąć na uproszczenie całej procedury, szybkość podejmowania decyzji czy też obniżenie kosztów administracyjnych związanych z przyjmowaniem wniosków od poszkodowanych stron.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Vítám skutečnost, že se návrh nařízení vztahuje na stížnosti podané nejen spotřebiteli, nýbrž i obchodníky. Je sice pravděpodobné, že stížností podaných spotřebiteli bude nejvíce, je ovšem důležité, aby byl tento nástroj k dispozici i obchodníkům, například pro případ, že spotřebitel nezaplatí či odmítne převzít dodávku zboží. To vše je důležitější vzhledem k tomu, že systém alternativního řešení sporů stanovený v návrhu směrnice je dobrovolný, a je tudíž nezbytné, aby právní předpisy obchodníky podněcovaly k jeho využívání. Jsem však zklamán z toho, že nařízení se vztahuje pouze na spory vznikající v souvislosti s přeshraničním online prodejem zboží nebo přeshraničním poskytováním služeb, je-li obchodník usazen v jiném členském státě, než ve kterém má spotřebitel bydliště. Členské státy by měly hledat ambicióznější řešení, než jsou řešení uvedená v návrhu nařízení, a navrhnout, aby se oblast působnosti nařízení rozšířila tak, aby zahrnovala i vnitrostátní online spory, jelikož pro spotřebitele je při uskutečňování online transakcí často obtížné rozlišit, zda se jedná o nákup zboží a služeb na přeshraniční bázi či nikoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Approvo con favore il sistema di risoluzione alternativa delle controversie all'interno del quale si colloca anche lo strumento online. Ho sostenuto, infatti, questa risoluzione del Parlamento che mira a istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online dei consumatori. I vantaggi dell'informatica, infatti, devono essere sfruttati al massimo perché aiutano la semplificazione delle procedure e creano un sistema omogeneo per tutti. Va sottolineato anche l'aspetto della migliore accessibilità: avere a portata di mano uno strumento efficace che consente di utilizzare un modello chiaro per rappresentare il reclamo comodamente da casa per i nostri consumatori e a prescindere dal luogo dove è situato il venditore, rafforza senza dubbio il mercato interno europeo. Sono, altresì, d'accordo sul fatto che questa piattaforma non sarà utilizzata solamente dai consumatori, ma anche dai professionisti. Questo sistema importante entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, quindi possiamo ben sperare che sarà operativo molto presto. Condivido, inoltre, la sua pubblicazione sul portale "Your Europe" e ritengo che noi deputati europei dovremmo utilizzare ogni mezzo di comunicazione a nostra disposizione per promuoverlo il più possibile nelle nostre rispettive realtà.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru acest raport, deoarece piaţa unică europeană are nevoie de soluţii alternative transparente pentru a rezolva litigiile şi disputele în materie de consum. Acest sistem va permite rezolvarea problemelor care implică vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii în întreaga Uniune Europeană într-un mod mai simplu, ieftin şi rapid. Susţin acest raport, pentru că UE trebuie să continue eforturile în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorului pe teritoriul european.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Dezvoltarea pieţei unice la nivel european a permis cetăţenilor UE să călătorească, să facă cumpărături şi plăţi fără restricţii, iar dimensiunea digitală a pieţei interne este, în prezent, vitală atât pentru consumatori, cât şi pentru comercianţi. Pentru a avea o piaţă internă digitală completă, este nevoie să fie eliminate barierele existente şi să crească încrederea consumatorilor. Consider că instituirea unui sistem online de soluţionare a litigiilor, fiabil şi eficient, poate contribui într-o mare măsură la această sporire a încrederii consumatorilor în Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Cette proposition de création d'une plate-forme en ligne unique sera une grande avancée pour les consommateurs comme les professionnels : ils pourront désormais se tourner vers un formulaire standard, qui facilitera leurs démarches et les accompagnera tout au long de la procédure de règlement des litiges. L'avantage, c'est sa facilité d'accès et de compréhension. Grâce à une plateforme européenne qui reliera tous les organes nationaux de règlement extrajudiciaire des litiges, les consommateurs comme les professionnels pourront bénéficier de démarches simplifiées. Nous mettons ainsi fin à un système trop lourd pour les consommateurs, fait de divers dispositifs de règlement des litiges qui étaient censés les aider en cas de difficulté.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'essor du e-commerce et l'accroissement du nombre d'achats transfrontaliers ne permettent pas toujours aux acheteurs de pouvoir apprécier correctement la qualité du bien qu'ils acquièrent. La création d’une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges constitue un premier pas dans la nécessaire sécurisation de cette forme de commerce dont on sait qu’il va connaître une expansion considérable dans les années à venir. Ce guichet web unique, dont la vocation est de centraliser le règlement des litiges à la consommation, sécurisera les consommateurs, en créant un moyen de recours facile et rapide. De même, il bénéficiera aux PMEs et aux petits commerçants qui n'ont actuellement pas automatiquement les moyens ni la capacité administrative nécessaire à traiter ces litiges. Disponible dans les 27 langues de l'UE, gratuit et soumis aux impératifs de la protection des données en ligne, cet outil remplace de manière adéquate les anciens mécanismes REL disséminés et incomplets et accompagne le développement du marché numérique européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette décision, qui est un élément essentiel à la mise en place du Marché unique européen. Ce règlement est avant tout un moyen plus pratique et beaucoup moins coûteux pour les citoyens européens de faire une réclamation au moyen de cette plate-forme Internet. Il m'a donc semblé logique de soutenir cette décision, qui permet une meilleure défense du consommateur européen et correspond à mon engagement d'appuyer la mise en place d'un marché unique répondant à l'idée de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Üdvözlöm az európai online vitarendezési platformot („OVR-platform”) és a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvet (AVR-irányelv), amely révén olyan interaktív weboldalt hoznának létre, amely a valamely tagállamban letelepedett kereskedő és a másik tagállamban állandó lakhellyel rendelkező fogyasztó számára áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló online értékesítésével kapcsolatban keletkezett szerződéses viták peren kívüli rendezését szolgálná. Az interaktív weboldal az EU összes hivatalos nyelvén, ingyenesen elérhetővé válna. A peren kívüli megoldás céljából valamennyi fogyasztói, valamint kereskedői (pl. nem fizetés vagy a leszállított áruk átvételének megtagadása) panasz egy alternatív vitarendezési szervezet (pl. választottbíró, békéltető, ombudsman vagy felülbírálati bizottság) elé kerülne. Az OVR-platform azonosítja a jogvita tárgyát, és az AVR-irányelv hatálya alá eső illetékes alternatív vitarendezési szervezeteket kínál fel a feleknek, illetve közli a felekkel az alapvető információkat (díjszabás, nyelvek, eljárás eredményének kötelező vagy nem kötelező jogi ereje stb.). Ezt követően a felek megállapodás útján kiválasztanak egy alternatív vitarendezési szervezetet, amely megkísérli a jogvita 30 napon belüli rendezését, így a vitarendezési eljárást az interneten keresztül, online bonyolítják le. Az interaktív felület mögött online vitarendezési szakértői hálózat dolgozik majd.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por defender a criação de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha que permitirá que consumidores e comerciantes possam resolver extrajudicialmente determinados litígios. É necessário garantir, atendendo às transações transfronteiriças, que esta plataforma funcione corretamente em qualquer combinação linguística.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The online consumer dispute resolution will provide a multi-lingual platform which directs submitted disputes to the most appropriate alternative dispute resolution entity. It will also keep parties informed regarding the information required, timescales and whether any decision is binding. This will be important for protecting consumers in Wales, which is why I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão vem propor a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha, a qual assume a forma de um sítio Web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. Muitas destas questões inundam hoje os tribunais dos Estados-Membros e não têm particular complexidade jurídica, nem importância económica, e podem ser dirimidas através de modos alternativos de resolução de litígios que se revelem mais eficazes e menos complexos. É por isso de saudar todas as iniciativas nesse sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A União Europeia (UE) é composta por 500 milhões de consumidores, a maioria dos quais possui acesso às novas tecnologias da informação. O setor empresarial global, conhecedor das potencialidades do mercado em linha, tem aumentado o seu leque de ofertas beneficiando do facto de ser mais cómodo para os compradores e de praticar preços mais baixos. Contudo, este potencial económico está subaproveitado e pode ajudar ao crescimento da economia e à criação de emprego se houver um aumento da procura. Para tal, é necessário elevar a confiança dos cibernautas assegurando maior segurança nestas transações. De acordo com os dados fornecidos pelo Centro Europeu do Consumidor (CEC), as fraudes na net são cada vez mais, o que corresponde ao aumento das vendas. A criação de uma plataforma supranacional que resolva os conflitos de consumo de uma forma célere e de baixo custo é uma medida excelente que, no futuro, deverá abranger todos os serviços prestados em linha e não beneficiar apenas os consumidores. Congratulo-me com a aprovação deste regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a resolução de litígios de consumo em linha que vai contribuir para aumentar a confiança dos consumidores e tornar a resolução dos conflitos muito mais cómoda, rápida e barata.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O projeto de proposta da Comissão visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha (plataforma de ODR). Este mecanismo assume a forma de um sítio Web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da UE. Há inequivocamente aspetos positivos nesta proposta e a tentativa de colmatar uma falha hoje existente. Ela deve todavia ser avaliada conjuntamente com o projeto de proposta de uma diretiva relativa à resolução alternativa de litígios de consumo (Diretiva RAL), muito embora não se coloquem aqui as disposições gravosas relativamente à soberania das instâncias judiciais nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Cieľom návrhu Komisie je zriadenie európskej platformy riešenia sporov online („platforma RSO“). Pôjde o interaktívnu webovú stránku, ktorá spotrebiteľom a obchodníkom ponúkne jednotné miesto na mimosúdne riešenie určitých sporov – zmluvných sporov vyvstávajúcich z cezhraničného online predaja tovaru alebo poskytovania služieb obchodníkom so sídlom v jednom členskom štáte spotrebiteľovi so sídlom v inom členskom štáte. Platforma bude bezplatná a dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Predkladaný návrh smernice má za cieľ zlepšiť možnosti nápravy pre spotrebiteľov zabezpečením toho, aby sa všetky sťažnosti spotrebiteľov mohli predkladať subjektu ARS (napr. rozhodcovi, zmierovateľovi, ombudsmanovi alebo rade pre sťažnosti) pre mimosúdne riešenie. Platforma umožní stranám a subjektu ARS realizovať postup riešenia sporov online. Sieť sprostredkovateľov RSO bude zriadená na podporu riešenia sporov, ktoré budú postúpené platformou RSO.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A határokon átnyúló vásárlás lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy az EU belső piacán a lehető legjobb üzletet köthessék. Az online vásárlás révén ez még könnyebben megvalósítható. Ugyanakkor néha problémák adódhatnak: gond lehet például a vásárolt termékekkel vagy a szállítással. A bonyolult, költséges és időigényes jogi eljárások elkerülése érdekében az Európai Parlament most könnyebbé teszi az uniós fogyasztók számára, hogy éljenek az igazságszolgáltatáshoz való jogukkal.. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az európai fogyasztók biztonságban érezzék magukat, amikor árukat vagy szolgáltatásokat vásárolnak az egységes piacon, és ne szembesüljenek további esetleges kockázatokkal. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen úgy vélem, hogy biztosítani kell azt, hogy azon fogyasztók, akik részesedni kívánnak az egységes piac nyújtotta lehetőségek előnyeiből, számos hatékony és hatásos jogorvoslati eszközre támaszkodhassanak.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Wzmocnienie zaufania konsumentów do jednolitego rynku to ważny cel. Dzięki realizacji tego celu konsumenci zyskają poczucie bezpieczeństwa i rzeczywistej ochrony, dokonując zakupów produktów czy usług w Unii Europejskiej. W dobie tak szybko rozwijającego się internetu rozstrzyganie sporów również musi przejść na nowy poziom rzeczywistości wirtualnej. Właśnie w tym obszarze konsumenci napotykają wiele barier, które niniejsza propozycja ma na celu usunąć. Jedną z takich kwestii jest rozstrzyganie sporów, które wydaje się konsumentom skomplikowane szczególnie wówczas, kiedy napotykają problem, dokonując zakupów produktów z innych państw członkowskich przez internet. W takiej sytuacji bariera językowa czy nieznajomość przepisów danego państwa powoduje często, że konsumenci nie mają zaufania do tego typu transakcji i rezygnują z dokonywania zakupów w ten sposób. Poparłam rozporządzenie o internetowym rozstrzyganiu sporów (ODR), gdyż umożliwi ono konsumentom rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą we własnym języku dzięki wprowadzeniu platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która będzie wyposażona w program tłumaczeniowy. Dzięki tej bezpłatnej platformie cały proces rozstrzygania sporu będzie odbywał się on-line, co uczyni go szybszym i skuteczniejszym niż postępowanie sądowe. Niniejsza propozycja jest bardzo ważna dla rynku wewnętrznego, gdyż poprawi jego funkcjonowanie w tak dynamicznie rozwijającym się sektorze, jakim jest handel elektroniczny, przyczyniając się tak do wzrostu gospodarczego, jak do większego bezpieczeństwa konsumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Increased trade online inevitably means an increase in potential disputes. Online trading is often, by its nature, cross border, and Europe’s consumers must be able to use the internet to shop with confidence. I therefore welcome the proposed ODR platform.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui. Šiuo teisės aktu nutarta įkurti Europos Komisijos prižiūrimą tinklalapį, kuriame bus galima visomis ES kalbomis pateikti elektroninį skundą dėl internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Čia bus galima užpildyti standartinę skundo formą ir pasirinkti tinkamiausią ginčo sprendimo schemą. Kiekvienas ginčo sprendimo etapas bus matomas internete, o informacijos perdavimą saugos ES duomenų apsaugos taisyklės. Vartotojai ir prekybininkai, ypač smulkieji, jaučiasi nesaugiai dėl prekybos internetu, nes nežino, kur kreiptis iškilus sunkumams. Tad šis naujasis reglamentas turėtų suteikti jiems reikiamo pasitikėjimo pirkti ir parduoti visoje ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es Eiropas Parlamenta plenārsesijā atbalstīju Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē, jo uzskatu, ka patērētājiem ir jābūt iespējai viegli un ātri atrisināt strīdus, kas radušies starp pircēju un pārdevēju, veicot pirkumus internetā. Līdz šim Eiropas Savienībai nebija vienotas sistēmas šādu strīdu atrisināšanai ārpustiesas kārtībā, bet tagad pircējam, kas nebūs apmierināts ar iegādāto preci vai pakalpojumu, būs iespēja izmantot internetā īpaši izveidotu tiešsaistes platformu strīdu izšķiršanai. Tā darbosies bez maksas visās Eiropas Savienības valodās, un ar tās palīdzību pircējs varēs aizpildīt standartizētu sūdzības veidlapu, kas tiks novērtēta un novirzīta tālāk uz piemērotāku strīda izšķiršanas shēmu. Līdz ar to tagad strīdus varēs efektīvi atrisināt arī gadījumos, kad pircējs ir iegādājies preci vai pakalpojumu kādā citā ES dalībvalstī. Jaunā sistēma, nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, paredz objektīvu un pārredzamu strīdu izšķiršanu 90 dienu laikā. Šāds strīdu risināšanas mehānisms kopumā būs daudz lētāks un ļaus ietaupīt līdzekļus Latvijas patērētājiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. − Podporuji tuto zprávu, která vytváří prostředí pro on-line řešení sporů. Navrhované prostředí bude mít podobu interaktivní internetové stránky, která bude fungovat jako jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a obchodníky, kteří se snaží o mimosoudní vyřešení sporu, jenž vznikl v souvislosti s transakcí přeshraničního elektronického obchodu. Celý proces bude umožněn prostřednictvím elektronického formuláře ve všech úředních jazycích EU a využívání této služby bude bezplatné. Obecně dnes spotřebitelé mají největší obavu z toho, jak řešit případné spory s obchodníkem, který jim distančním způsobem prodal zboží a službu. Pokud takovýto spor probíhá v rámci členského státu, tak zde jsou již spotřebitelé dostatečně edukováni v tom, jak své spory řešit. Problémy však přetrvávají v případě přeshraničního elektronického obchodu. A právě toto prostředí pro on-line řešení sporů má potenciál odstranit obavu spotřebitelů nakupovat zboží v e-shopech přeshraničním způsobem a v konečném důsledku tak snad dokáže rozhýbat elektronický obchod, rozšířit nabídku zboží a služeb a zvýšit konkurenční prostředí v elektronickém nakupování.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione del collega Thun und Hohenstein sulla modalità di procedura per la risoluzione delle controversie online dei consumatori. Il progetto di proposta, infatti, vuole istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR). Si tratta di un sito web interattivo che offre a consumatori e utenti un unico punto di accesso per la composizione extragiudiziale di determinate controversie. È uno strumento, a mio avviso, che semplifica l’attività di chi acquista e vende online e si trova di fronte a comportamenti di dubbia liceità o suscettibili di contenzioso. Di fronte ad uno scenario in continua evoluzione e ad un settore, come quello dell’e-commerce, in completa espansione, rivolgere attenzione anche a questo aspetto del commercio online è segno di grande interesse per la tutela dei consumatori e degli utenti in generale.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce règlement, car il garantira la possibilité pour les consommateurs, partout dans l'Union européenne, d'introduire une réclamation grâce à des procédures moins coûteuses, plus rapides et simplifiées. Le Parlement européen est parvenu à garantir que ce règlement s'appliquera à l'ensemble des litiges concernant la vente en ligne, quel que soit le lieu d'implantation du vendeur, ce qui protègera efficacement les consommateurs. Ces derniers pourront en effet déposer une réclamation sur une plateforme en ligne, mise en place et gérée par la Commission européenne, accessible via le portail "Votre Europe". Dans un souci de gain de temps, toutes les étapes de la réclamation pourront être traitées en ligne. La plateforme de règlement des litiges en ligne permettra d'obtenir un formulaire standard de réclamation et comportera une fonctionnalité de traduction en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − The Commission’s draft proposal aims at establishing a European Online Dispute Resolution platform ‘ODR platform’. It will be an interactive website offering consumers and traders a single point of entry for out of court resolution of certain disputes – contractual disputes arising from the cross-border online sale of goods or the provision of services by a trader established in a Member State to a consumer resident in another Member State. The platform will be free of charge and available in all official languages of the EU. The proposal has to be looked at in conjunction with the draft proposal for a directive on alternative dispute resolution for consumer disputes (‘ADR Directive’). This draft directive aims at enhancing redress for consumers by ensuring that all consumer complaints can be submitted to an ADR entity (e.g. arbitrator, conciliator, ombudsman or complaints board) for out of court resolution. Upon agreement between the parties on which ADR shall treat the complaint, the platform will automatically transmit the complaint to that ADR entity, which will seek to resolve the dispute within 30 days. The platform will enable the parties and the ADR entity to conduct the dispute resolution procedure online. A ‘network of ODR facilitators’ will be established to support the resolution of disputes.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Abbiamo dato il nostro convinto sostegno a questa relazione che mira ad istituire una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online, ovvero un sito web interattivo, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali UE, in grado di offrire a consumatori e professionisti un unico punto d'accesso per la composizione extragiudiziale di determinate controversie. Accogliamo positivamente il fatto che la proposta di regolamento si applichi non solo ai reclami presentati dalla clientela ma anche a quelli presentati dai professionisti. Deploriamo che la proposta di regolamento originaria si applicherebbe soltanto alle controversie inerenti a beni venduti o a servizi prestati online a livello transfrontaliero, puntiamo quindi ad una soluzione più ambiziosa: estenderne l'ambito di applicazione anche alle controversie online a livello nazionale, in quanto per i consumatori spesso è difficile appurare se stanno acquistando beni e servizi transfrontalieri al momento di effettuare una transazione online. Infine, per garantire che il Parlamento europeo svolga il proprio ruolo di vigilanza a beneficio dei consumatori, proponiamo di sostituire con atti delegati le competenze esecutive richieste dalla Commissione relativamente i) alle funzioni della piattaforma, ii) alle modalità di collaborazione tra gli assistenti ODR e iii) alle modalità del modulo di reclamo elettronico.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du règlement en ligne des litiges de consommation pour la mise en place d'une plateforme européenne au service des citoyens européens. Ces textes importants sont une réalisation concrète du projet européen à travers le marché unique. Les achats en ligne se développent et offrent de nouvelles perspectives pour les consommateurs européens qui achètent de plus en plus de produits en dehors de leurs frontières nationales. Ainsi, 30% des consommateurs ont effectué un achat en ligne au cours des trois derniers mois. La nouvelle règlementation européenne créera une plateforme en ligne où sera disponible un formulaire standard dans toutes les langues de l'Union européenne ainsi qu'un guide à l'attention des acheteurs pour les aider à trouver la solution la plus adéquate. Le formulaire, accessible via le portail «l'Europe est à vous», sera traité par la plateforme et dirigera les acheteurs vers le système de règlement des litiges le plus approprié. La mise en place d'un guichet unique constitue un outil important au service des citoyens qui facilitera la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias e Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. O projeto de proposta da Comissão visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha ("plataforma de ODR"). Este mecanismo assume a forma de um sítio Web interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da UE. Ainda que não sejamos contra a ideia geral dos mecanismos de disputas, existem várias lacunas nesta proposta, por isso, abstivémo-nos.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della proposta di regolamento sull´ODR (risoluzione delle controversie online per i consumatori) perché condivido con convinzione la promozione di un accesso più diretto ed efficace alla risoluzione delle controversie fra i consumatori e le imprese. Il regolamento ODR è, infatti, uno strumento di evidente semplificazione della vita del consumatore. Rappresenta un ponte di contatto diretto tra le imprese e i consumatori, i quali disporranno di uno strumento online per la risoluzione delle controversie anche a carattere transfrontaliero. Inoltre, ritengo che il regolamento rappresenti una svolta per consolidare la fiducia nel Mercato Unico Europeo e uno strumento innovativo e rapido per la risoluzione di controversie in via extragiudiziale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A presente proposta visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha. Este mecanismo assume a forma de um sítio Web interactivo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da UE. Este é um passo importante para a solução de litígios menores que muitas vezes são impeditivos de um correto desenvolvimento do mercado interno. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe porque, pese a incluir modificaciones legislativas orientadas a mejorar los derechos de los consumidores, incluye aspectos como la profundización del mercado único en aras de la competitividad. El informe profundiza en aspectos y problemáticas de reciente aparición con la difusión masiva de la compra y las actividades comerciales a través de Internet. Recoge puntos interesantes para facilitar la resolución de litigios contractuales en este tipo de comercio, así como el desarrollo de plataformas para facilitar el acceso a la información por parte de los consumidores, especificación del imperio de esta normativa en transacciones comerciales digitales en el interior de los Estados miembros, etc. Todos esos aspectos pretenden mejorar las garantías de los consumidores a través de Internet, pero me resulta imposible compartir los intereses de la extensión del mercado único y de la competitividad en el mismo de manera que se justifique la destrucción de los sistemas productivos de países menos competitivos. Por esto me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – À une époque où l'Internet est au devant de la scène dans bien des domaines, cette proposition me semble tout à fait légitime. Elle vise à établir une plateforme en ligne ayant pour objectif d'aider les consommateurs et les professionnels à régler des litiges en matière contractuelle nés de la vente en ligne de biens ou de services d'un États membre à un autre. En consultant ce site web gratuit, les deux parties du litige se verront indiquer quels recours s'offrent à elles. Certes, il aurait été intéressant que le champ d'application de cette plateforme soit étendu aux litiges nationaux, néanmoins, il s'agit déjà d'un bon début. Ce site web sera synonyme de gain d'argent, de gain de temps et renforcera les voies de recours. Voter pour cette proposition de règlement en ligne des litiges de consommation, c'est faire un premier pas dans la direction d'un outil très prometteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The launch of an online dispute resolution platform will support consumers seeking redress via alternative dispute resolution and will make out of court redress easier for consumers.