Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

5. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy