Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0080/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0080/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0085

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.8. Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013) (ψηφοφορία)
PV
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 212:

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, volevo proporre di votare in blocco gli emendamenti dal 212 al 236; sono tutti quelli senza appello nominale.

 
  
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 434:

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). - Señor Presidente, es que la interpretación nos estaba diciendo un número de enmienda —la 387— y ahí aparecía otro —la 434—. Entonces, yo le pediría que pudiéramos volver a votar la anterior. El Grupo S&D por supuesto que apoya el reconocimiento de las organizaciones de productores.

 
  
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί τoυ Β7-0081/2013:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, je serai très bref pour cette motion d'ordre.

Bien que nous soyons en plein carême, il faut savoir écouter les cris de nos estomacs et nous inspirer de ce qui se passe à Rome où, en dépit de la complexité des votes, on déjeune à heures fixes.

Je propose donc que nous suspendions le vote et que nous le reprenions demain à 11 heures du matin, ce qui nous laissera le temps de conclure.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Gollnisch, καταλαβαίνω την επιθυμία σας αλλά έχουμε αποφανθεί επί των συγκεκριμένων αιτημάτων και πρέπει να προχωρήσουμε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου