Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg Revidované vydanie

18. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Bastiaan Belder im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten über die Beziehungen zwischen der EU und China (2012/2137(INI)).

Nachdem wir alleine zu diesem Tagesordnungspunkt 33 Wortmeldungen geplant haben, bitte ich Sie, sich an die Redezeit zu halten.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, Rapporteur. − Voorzitter, geachte commissaris, geachte collega's, de nieuwe Chinese partijleider Xi Jinping zegt te dromen van een sterk China, 'een harmonisch, socialistisch, modern land, op weg naar de grote wedergeboorte van de Chinese natie.' Ik weet niet in hoeverre de Europese instellingen deel uitmaken van zijn dromen, maar – mocht dit het geval zijn – dan wil ik graag eerst iets rechtzetten. Het betreft overweging V. in het verslag. Bij de bewerking van de tekst van mijn verslag is door de diensten van het Parlement ten onrechte de suggestie gewekt dat het Europees Parlement het 'één China'-beleid van Peking omarmt. Dit punt zal, na aanvaarding van mijn verslag, worden gecorrigeerd.

Ik kom nog even terug op de dromen van Xi Jinping. Als nuchtere Nederlander heb ik niet zoveel met politieke dromen. Die hebben in China en op ons continent voor al te veel ellende gezorgd. Maar het neemt niet weg dat ik met mijn verslag een bijdrage heb willen leveren aan het succesvol partnerschap tussen de EU en China.

Eén van de sleutelelementen van zo'n succesvol partnerschap is de verplichting tot wederzijdse verantwoordelijkheid. Peking mag van ons – en dan denk ik zeker aan de Europese Raad – een duidelijk, consistent en eenstemmig beleid verwachten. Wij vragen vervolgens om een verantwoord beleid van China richting de buurlanden. Noch China, noch Europa is gebaat bij escalatie in de Zuid- en Oost-Chinese Zee.

Maar dit is niet het enige dat ik in mijn verslag heb willen doen. Het is mijn taak als rapporteur om de dromen van Chinese burgers een stem te geven. In mijn ogen is het immers volstrekt onvoldoende als EU-belangen uitsluitend gericht zijn op stabiliteit en handel. Ik moet denken aan de droom van Chinese burgers over het vrije woord. In China worden klokkenluiders nog uitermate hard aangepakt. Zo was er onlangs een twitteraar die lokale autoriteiten ertoe opriep een sterk vervuilde rivier over te zwemmen, zodat ze zelf konden ervaren hoe erg de situatie door een nabijgelegen fabriek was.

Ik denk aan de droom van de Chinese bestsellerauteur Yu Hua. Hij droomt van een China waarin de voedselinspecteurs net zo streng optreden als de filmcensoren en waarin de filmcensoren zich zo laks van hun taak kwijten als de voedselinspecteurs. 'Want', zei hij, 'zo je hebt in één klap meningsvrijheid en voedselzekerheid'.

Ik denk ook aan de droom van een Chinese moeder over een kindje dat ze verwachtte. Wij mogen niet zwijgen als de meedogenloze gesel van de 'één kind'-politiek de droom van deze vrouw, het kind in haar baarmoeder, vernietigt.

Ik denk – om een laatste voorbeeld te noemen – aan de droom van bezoekers van de vele huiskerken in China om zonder inmenging van de Chinese autoriteiten vrij en ongehinderd samen te komen. Ik roep alle Europese instellingen dan ook met klem op om in lijn met het verslag waarover wij vanavond spreken, de Chinese autoriteiten er op te wijzen dat de droom van Xi Jinping alleen maar gerealiseerd kan worden als er een brug geslagen wordt naar de dromen, de vele dromen van Chinese burgers.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, on behalf of High Representative Ashton I welcome this balanced report by Mr Belder, setting out the European Parliament’s views on the developing EU-China relationship. It comes at the right time, as the new leaders are about to take office in Beijing and determine the future of China over the next five years. China is a key strategic partner for the European Union and increasingly a significant player on the world stage.

High Representative Ashton is committed to enhancing the European Union’s relationship with China in world affairs. We have ongoing close collaboration on Iran, where China is playing a constructive role in the 3+3 talks, and on fighting piracy off the coast of Somalia. China has actively contributed to the adoption of sanctions against North Korea, alongside the rest of the United Nations Security Council and the international community.

Mr Belder’s report highlights the fact that China’s political and economic involvement in Africa has contributed to economic development. There is also increasing political engagement in Africa. Like the European Union, China supports the African Union and other African regional organisations. The first ever Chinese naval mission outside China’s neighbouring seas was to fight piracy off the coast of Somalia, in close collaboration with the Atalanta mission. China joined the European Union in escorting World Food Programme shipments to Somalia in a spirit of burden sharing.

We place particular importance on the security aspects of the European Union-China relationship. We will cooperate in this field on matters ranging from crisis management to counter-piracy and from non-proliferation to counter-terrorism.

In the last three decades China has achieved significant social progress, with hundreds of millions of people moving out of poverty. These improvements still need to be translated into better promotion and defence of human rights. We remain concerned by the reports on the human rights situation in China. The rules on detention of suspects could certainly be improved if China aligned itself with the International Covenant on Civil and Political Rights that it has signed but not yet ratified.

During 2012, the European Union paid particular attention to the human rights situation in Tibet, as the High Representative pointed out in this House last June and in a statement on Tibetan self-immolations last December. Our line is well known and has not changed: we reiterate our call to the parties concerned to resume a meaningful dialogue. The European Union intends to continue closely monitoring the overall human rights situation in China, and we will not hesitate to speak our mind publicly.

Mr President, honourable Members, the EU-China relationship is one of the most intense on the economic front, one of the largest in terms of people-to-people exchanges, and our formal EU-China dialogues cover almost all conceivable areas. We need to secure improved market access and a level playing field for European Union business, negotiating a substantial EU-China Investment Agreement to contribute to the creation of growth and jobs on both sides. We must identify common ground between Europe 2020 and China’s 12th Five Year Plan, for example on renewable energy, clean vehicles and information technology.

With our know-how, we want to contribute to greener cities in China and share our experience on issues like emissions reduction, water security and rural development. And, of course, we will continue to encourage China to abide by international human rights standards and promote the rule of law, for the benefit of its economy, social stability and its respectability abroad. I look forward to listening to the views of the European Parliament in the debate to follow.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie. – Commissaris, Voorzitter, beste collega's, mag ik vanaf deze plek mijn collega Ioannis Kasoulides niet alleen van harte feliciteren met de verkiezingsoverwinning die men in Cyprus heeft behaald, maar ook met zijn benoeming, voor de tweede keer, als minister van Buitenlandse Zaken .

Ik wil collega Kasoulides overigens ook bedanken voor al het werk dat hij geleverd heeft aan dit verslag. En dat heeft hij samen gedaan met collega Bas Belder. Ik heb hem gisteren gesproken en hij vroeg me ook heel expliciet, niet alleen om het verslag over te nemen, maar ook om u, meneer Belder, te bedanken voor uw inzet.

Voorzitter, ik permitteer me een drietal opmerkingen. Allereerst, in de betrekkingen van de EU met China streven we wederzijdse belangen na. Daarom is het verstandig om de strategische samenwerking tussen de EU en China te baseren op raakvlakken die we beiden kunnen vinden. Wat ons betreft is dat voor China het twaalfde Chinese vijfjarenplan, en voor ons de Europese 2020-strategie. Als we dat doen, kunnen we de samenwerking met China, die op dit moment nog heel breed is, in elk geval ook gaan verdiepen.

Een tweede opmerking. We blijven, in de context van de politieke dialoog en op voet van gelijkheid, China aanmoedigen om de overgang te maken naar een open samenleving. Een open samenleving, gebaseerd op een goed functionerende, onafhankelijke rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. En ik wil daarom met name wijzen op de noodzaak de Tibetaanse en de Oeigoerse bevolking op een politiek verantwoorde, maar ook zinvolle wijze te betrekken bij bestuurskwesties, om zo duurzame stabiliteit in dat grote land te creëren, die niet door middel van gedwongen assimilatie, culturele vernietiging of onderdrukking kan plaatsvinden. De toename van het aantal zelfverbrandingen in Tibet vinden wij zorgwekkend.

Mijn derde punt is dat de Chinese overheid wordt opgeroepen al haar beleid te stoppen dat de fundamentele rechten van de burger beperkt. Nog altijd is er een groot aantal zaken mis met de vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging, het recht op vrije meningsuiting, de vrijheid van vereniging en vergadering en de persvrijheid. Wij zijn, Voorzitter, bezorgd over de toename van het toezicht en ook de censuur op het internet. En China behoort, wat dat betreft, tot een van de meest gesloten landen ter wereld.

Ten vierde, wij ondersteunen het 'één China'-beleid van de EU en verwelkomen de contacten en verbeterde betrekkingen tussen China en Taiwan. Voorzitter, ik roep China op om, als tweede economie van de wereld, en steeds belangrijker wordende politieke macht, die mondiale positie ook verantwoord te gebruiken.

 
  
MPphoto
 

  Emilio Menéndez del Valle, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, en nuestra relación con China caben simultáneamente respeto, consideración y reconocimiento por el enorme progreso económico realizado, al tiempo que crítica razonable. Debemos, no solo en nuestra relación con ella, sino también con los demás BRICS y otros países no europeos, abandonar todo tipo de prejuicio o residuo eurocentrista.

No vivimos los tiempos en que al gran filósofo alemán Hegel se le ocurrió afirmar que la historia de China no ha dado muestra de desarrollo alguno, de manera que no debemos preocuparnos por ella, y que China y la India yacen fuera del curso de la historia mundial. Mucho más recientemente, el general de Gaulle tuvo una ocurrencia visionaria respecto a otro miembro de los BRICS, al afirmar que Brasil es un país de futuro, que seguirá siéndolo.

Lejos de la perspectiva hegeliana, China ha demostrado ya ser un país de presente y de futuro y la relación euro-china es beneficiosa para ambas partes y puede ser un vector importante en la configuración del nuevo orden mundial, que tendrá en Asia-Pacífico uno de sus componentes clave. Nuestra relación, evidentemente, no está exenta de dificultades: las hay políticas, comerciales y de otra índole, pero, por el interés de una y otra parte y de sus casi dos mil millones de habitantes, hemos de aprender a convivir, cooperar y avanzar.

Las autoridades chinas han repetido, en numerosas ocasiones, que desean una Europa unida, fuerte y próspera. Nosotros, también. Y, además, deseamos y auspiciamos una China próspera y unida. Fuerte, ya lo es.

Tenemos obstáculos en lo político porque las concepciones respectivas no siempre son iguales y, a veces, son contrapuestas. Un ejemplo: mientras China defiende hasta el extremo el principio de la soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos, la Unión promueve el principio de la responsabilidad de proteger, que contempla la intervención humanitaria. Siria, como piedra en el camino.

En lo comercial, cabe destacar la falta de equilibrio. Al tiempo que las inversiones chinas se benefician de una fácil penetración en el mercado europeo, gracias a nuestra apertura y a reglas claras, las empresas europeas encuentran frecuentemente dificultades en su acceso al mercado chino.

Mientras haya Estados europeos que vayan por libre en su relación con China, no podremos defender de manera eficaz nuestros intereses estratégicos. Actuando por separado, el más poderoso de los Estados europeos es un enano al lado del gigante asiático. China ha sacado de la pobreza en unas décadas a más de trescientos millones de personas.

Europa y China serán capaces de ser ejemplo de actuación internacional y contribuir plenamente —estoy seguro— a la causa de convertir el siglo XXI en un siglo de paz, cooperación, prosperidad y desarrollo.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, relations with non-democratic regimes are always tough. However, there is a wide range of topics where we have a constructive dialogue with China.

China has undergone an immense change in the past decades, which is financially illustrated by the overwhelming increase in the quality of life for many Chinese. At the same time, many issues still remain unsolved, and some have tragically escalated. The repressive policies against Tibetans’ basic freedoms have caused a wave of grievous self-immolations.

This House has shown solidarity with the Tibetan community, and has repeatedly asked the Commission to address the issue, especially during the EU-China summits, at which it has done so.

Involving the Tibetan minority communities in governance as well as respecting and supporting multiculturalism needs to be the way forward in China.

Another obstacle has been the escalating conflict in the East China Sea, where the only solution is for the affected parties to agree on the joint exploitation of the region’s natural resources. This has been envisaged in the peace initiative drafted by the President of Taiwan.

Finally, I would like to stress the need to strengthen our current dialogue with China, especially in the field of human rights.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kollegen! Herr Menéndez del Valle hat Recht und Hegel hatte Unrecht: China ist eines der großen Länder dieses Jahrhunderts. Wir reden gerne von einer strategischen Partnerschaft zwischen der EU und China. Wenn wir das nüchtern betrachten, müssen wir feststellen, da bleibt sehr viel zu verbessern. Auf unserer Seite sind wir viel zu oft ein vielstimmiger, wenn nicht sogar dissonanter Chor. Und auf chinesischer Seite habe ich manchmal den Eindruck, dass zu oft das Spiel mit einzelnen Mitgliedstaaten der Kooperation mit der EU insgesamt vorgezogen wird.

Wir sollten eine strategische Partnerschaft entwickeln, schon alleine deswegen, weil wir gemeinsame Herausforderungen haben, zum Beispiel vom Klima und einer ökologischen Transformation bis hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Diese strategische Partnerschaft muss auf Augenhöhe entwickelt werden, und es gibt weder Platz für europäische Arroganz noch für unpassende Verbeugungen vor chinesischen Anmaßungen.

Es gibt Spannungen zwischen Europa und China, auch das muss man deutlich sagen, im wirtschaftlichen Bereich etwa. Manche dieser Spannungen sollten wir sehr sorgfältig behandeln, um nicht unnötige Eskalationen hervorzurufen, zum Beispiel in der Auseinandersetzung um die Photovoltaik.

Aber wir sollten die europäischen Interessen auch sehr deutlich vertreten. Es gibt wichtige Kooperationen mit China. Davon hat Herr Kommissar Füle gesprochen. Die sollen wir weiter entwickeln.

Es gibt Sorgen auf unserer Seite, etwa wegen der Selbstverbrennungen in Tibet und Gansu, oder auch wegen der Entwicklung im maritimen Raum Ostasiens, wo China sowohl den Ton als auch die Haltung zu ändern scheint. Aber es gibt auch Hoffnungen, z. B. dass der Nationale Volkskongress die Umweltpolitik ändern könnte, oder dass das System der Zwangsarbeit ohne Gerichtsanordnung, das Laojiao-System, vielleicht tatsächlich abgeschafft wird. Und die Hoffnung, dass Europa und China verlässliche Partner einer friedlichen, multilateralen Weltordnung sein werden, in der wir beide von guter Zusammenarbeit viel zu profitieren haben.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte gemäß Artikel 149 Absatz 8 Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Pośle! Odmieniamy tutaj przez różne przypadki słowa „strategiczne partnerstwo”. Chciałbym zapytać: czy pan poseł uważa, że możemy mówić o strategicznym partnerstwie przy tak fundamentalnych różnicach między wartościami wyznawanymi przez państwa Unii Europejskiej i Chinami w dziedzinie demokracji i praw człowieka?

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Kollege, ich bin überzeugt, Partnerschaft ist nicht eine Frage der Wahl. Wir sind gezwungen, diese Partnerschaft zu entwickeln. Ich rede aber ausdrücklich davon, dass wir eine Partnerschaft entwickeln. Ich rede nicht davon, dass wir uns selber etwas vorgaukeln sollten.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei partire citando il punto 24 di questa relazione, "reputa che gli squilibri commerciali tra l'UE e la Cina riflettano le loro differenze in termini di modelli sociali, economici e democratici": credo che in questo risieda il nocciolo di tutta la questione.

L'Unione europea, tuttavia, sembra limitarsi a prenderne atto, senza intraprendere misure concrete. Pochi mesi fa il Commissario al Commercio De Gucht ha dichiarato di non essere interessato a guerre commerciali con la Cina. Ma forse non ha capito che in realtà siamo già in guerra e quella che dovremmo combattere noi è una guerra di resistenza, per sopravvivere e non morire.

La Cina ci sta colpendo su più fronti: come produzione interna ed esportazioni non ha eguali; in Europa ha aumentato significativamente gli investimenti diretti, comprandosi interi pezzi di economia. Inoltre sta facendo incetta di titoli pubblici, che le garantiscano anche una sorta di controllo politico. Se poi a muoversi sono gli stessi cittadini cinesi, succede come a Prato, la mia città, che è la terza in Europa per presenza cinese, dopo Londra e Parigi, metropoli infinitamente più grandi.

L'economia pratese è stata quasi completamente distrutta e gli unici che riescono a prosperare sono proprio loro, i nuovi arrivati cinesi, perché vivono nell'illegalità e a loro tutto è concesso. Io non posso accettare che qui non si voglia fare niente: chiedo quindi all'Europa di pensare a una soluzione semplice e immediata, ovvero introdurre quote e dazi commerciali, indispensabili per proteggere la nostra economia, le nostre imprese e soprattutto i nostri lavoratori.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Belder! Trotz aller bisherigen Ausführungen und Debatten: Der Bericht greift zu kurz. Ich hätte mir gewünscht, er hätte bereits Perspektiven für eine gemeinsame Strategie der Kooperation unter dem Eindruck wachsender wechselseitiger Verflechtungen, Abhängigkeiten und gemeinsamer Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufgezeigt. Auch mit Blick auf die 60 laufenden Dialoge.

In vier Tagen beendet der Volkskongress die geordnete personelle Erneuerung der chinesischen Führung. Der Kongress wird die von der KP Chinas auf ihrem 18. Parteitag aufgezeigten Grundlinien für die künftige Politik Chinas bestätigen. Er wird auch klarmachen: Kontinuität bleibt im Hinblick auf die Beziehung mit der EU ein Schlüsselwort. Die Diskussionen und Entscheidungen in Bejing lassen aber eine deutliche Neugewichtung des Modernisierungs- und Reformkurses erkennen.

Unter dem Stichwort einer neuen Entwicklungsphilosophie sollen die sozialen Probleme, die ökologischen Belastungen und die regionalen Ungleichgewichte angegangen werden, die auch als Ergebnis des bisher ungebremsten Wachstums eingeschätzt werden. Das ist neu. Die wirtschaftlichen wie sozialen Entwicklungen sollen auf eine Stufe gestellt werden, und die Binnennachfrage – und hier besonders der individuelle Konsum – soll als Motor für Wirtschaftswachstum eingesetzt werden.

Darüber hinaus werden Umweltbelange und Bürgerinteressen zum Imperativ für das kritische Überdenken bisheriger Wirtschaftswachstumslogik gemacht, ebenso wie die künftige Art und Weise des Ausbaus der noch immer im Aufbau befindlichen sozialen Sicherungssysteme.

Politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit sind, wenn es um ihren Erfolg geht, im Kern immer Interessensausgleich, und gemessen daran vermisse ich den Geist des Anstehenden, des Möglichen und des zu Entwickelnden.

 
  
MPphoto
 

  Crescenzio Rivellini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Belder per la sua relazione. Presiedo la delegazione Europa-Cina e posso confermare la volontà, in particolare dopo il XVIII congresso del Partito comunista, della nuova leadership cinese a migliorare i rapporti diplomatici e a garantire maggiore equità, democrazia e libertà. È chiaro che, nel rispetto dei valori fondamentali dell'Europa, il nostro impegno deve essere quello di sostenere, ma anche di controllare, rispettando le reciproche autonomie, che effettivamente ciò accada.

Difendere la libertà è e deve essere per l'Europa una questione prioritaria. I rapporti Europa-Cina sono estremamente importanti, sia a livello diplomatico che a livello economico perché, mentre le prospettive di crescita economica dell'Europa restano limitate, nel 2013 l'espansione della Cina sarà di oltre il 7%, quanto le economie di Danimarca, Svezia e Finlandia messe insieme.

Gli scambi commerciali Europa-Cina ammontano a circa 1 miliardo di euro al giorno e sono per noi fondamentali. Per questo sono del parere che si potrà accettare la richiesta della Cina dello status di economia di mercato se ci sarà una maggiore apertura e una maggiore difesa delle proprietà intellettuali da parte loro. Per essere più chiaro, auspico il riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina ma non a costo zero, come quando si permise l'entrata del paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio senza alcun vincolo.

La crisi sociale ed economica che attanaglia l'Occidente – ma anche la globalizzazione – ci rende tutti interconnessi e deve spingerci a lavorare insieme. La crisi economica dell'Europa ha inciso anche sull'economia cinese ed eventuali bolle finanziarie cinesi non potranno che nuocere anche all'Europa.

Infine auspico che non ci sia più solo un rapporto preferenziale Stati Uniti-Cina, ma anche un forte protagonismo dell'Europa, che per la sua storia, la sua cultura, la sua ferma volontà di rispettare i suoi valori costituenti, come la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, potrà contribuire al benessere del mondo.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Senhor Presidente, a China é uma potência mundial próspera com especiais responsabilidades como membro permanente do Conselho de Segurança. A parceria estratégica entre a União Europeia e a China é por isso uma relação fundamental para encontrarmos respostas para preocupações globais – da legalidade internacional à segurança dos conflitos regionais, à não-proliferação de armas nucleares. Já hoje falámos aqui da China a propósito da Coreia do Norte e da Síria.

Também a regulação financeira e a governação económica global, o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas são matérias que requerem cooperação sinergética entre a União Europeia e a China.

A União Europeia tem que ser estratégica, promover o diálogo político, económico e comercial com a China, mas defender, firmemente, os seus interesses e os seus valores, não se limitando a questões em que tenhamos posições comuns. É que muitas vezes não temos – não temos interesses comuns. É preciso assumi-lo. Ou temos com o povo chinês e não com o sistema antidemocrático e opaco que reina na China. O tal que faz os habitantes de Xangai por estes dias ironizar que os milhares de porcos que estão a boiar no rio se suicidaram por não querer respirar o ar poluído que sufoca os cidadãos.

À União Europeia cabe procurar convencer o regime chinês que é do seu interesse abrir politicamente, que é insustentável uma situação de violação dos direitos económicos, sociais, culturais, políticos e civis dos cidadãos chineses. Temos que dar visibilidade àqueles cidadãos chineses que, com grande coragem e custo pessoal, lutam pelos seus direitos humanos e por escrutinar a governação. Hu Jia, Liu Xiaobo, Ai Weiwei… são apenas alguns dos tantos nomes, incluindo tibetanos e uigures, que recorrem ao extremo da autoimolação e que deveriam recorrentemente constar em todas as plataformas de diálogo ao mais alto nível entre a União Europeia e a China.

Além disso, é do nosso interesse e das empresas europeias persuadir os parceiros chineses a mudar a forma como têm interagido com os países em desenvolvimento, em termos comerciais e económicos, que não é consistente com a promoção dos direitos humanos, do Estado de direito, transparência, proteção ambiental, etc., e desenvolvimento sustentável. Não conseguiremos promover esses valores de forma eficaz e não conseguiremos que as nossas empresas sejam competitivas de forma responsável se houver uma alternativa chinesa desprovida de supervisão democrática e de preocupações políticas, éticas e ambientais.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Dle Belder, vă felicit pentru raportul echilibrat. Sigur, înţeleg şi susţin aspiraţiile noastre, înţeleg şi promovez valorile noastre, dar mă tem, stimaţi colegi, că ele se vor zdrobi, încă o dată, de Marele Zid Chinezesc.

N-aş vrea să vorbesc despre ceea ce ne desparte, suntem două lumi şi două culturi diferite: nici Confucius nu este Aristotel, nici Deng Xiaoping nu este Václav Havel, dar aş vrea să vă vorbesc despre ceea ce ne leagă. Ne leagă drumul mătăsii, ne leagă interesul comercial din istorie, ne leagă o viziune despre modernitate şi mondializare care porneşte de la Deng Xiaoping. El a lansat primul Agenda 2020, am preluat-o şi noi în Uniunea Europeană.

Important este ca acest parteneriat economic şi strategic să fie viabil, pentru că, atâta vreme cât noi vom vorbi şi vom reglementa la Bruxelles grosimea sticlei din care se produc paharele în ţările noastre, ale Uniunii Europene, cetăţenii noştri vor bea şi apa şi vinul din paharele produse în China. Despre lucrurile acestea cred că ar trebui să vorbim şi în funcție de lucrurile acestea ar trebui să gândim un parteneriat strategic şi să îl reglementăm. Pentru că, de fapt, aici stă marea provocare: cât de viabili suntem unii şi alţii în faţa globalizării.

Cred că, dacă vom lucra împreună într-un parteneriat de bună-credinţă, vom avea o şansă împreună, dincolo de dimensiunea geografică şi dincolo de valori şi aspiraţii.

Aş vrea însă să vorbesc despre un al doilea lucru care ne leagă: situaţia securitară în care China s-a implicat şi a sprijinit un proiect global de securitate.

(Preşedintele întrerupe oratorul)

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE). - Voorzitter, collega's, rapporteur Belder had het in zijn toelichting onder andere over de droom van Chinese burgers en hij gaf verschillende voorbeelden.

Ik wil er graag nog één voorbeeld aan toevoegen, collega, en dat is de droom – verschillende andere collega's hebben het er ook over gehad – de droom van de burgers van Tibet, een droom over respect voor hun taal, hun cultuur, hun godsdienst, een droom over het recht op zelfbeschikking.

Want China is natuurlijk niet alleen een economische reus geworden, die recentelijk nog de Verenigde Staten heeft ingehaald in absolute handelscijfers. Het is ook een complex land met verschillende bevolkingsgroepen. En die realiteit zit dwars met de Chinese ambitie om altijd als eenheid naar buiten te treden. De tientallen zelfverbrandingen sinds 2009 tonen aan dat China nu echt de politieke hervorming moet doorvoeren die een einde moet maken aan politieke repressie, aan opgelegde culturele assimilatiepolitiek en ga zo maar verder.

Wederzijds respect zal alleen worden bereikt door een politiek correcte manier van optreden, onder de nieuwe Chinese leider Xi Jinping, mét respect voor de mensenrechten. De Europese Unie mag niet ophouden niet alleen China hierin aan te moedigen, maar ook druk op China uit te oefenen.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the ECR has always acknowledged the PRC as a constructive and essential global partner, and I do hope that one day we will be able to welcome it into the family of nations as a peace-loving and democratic China, with full respect for human rights – a bit like Taiwan. For the time being however, it remains a one-party Communist dictatorship with an alarmingly dismissive attitude to the welfare of its own people.

Yet it cannot be ignored. The current crises in North Korea and Syria demonstrate the need for us to cooperate in the UN in the interests of global peace. In particular, China should no longer be able to act as a lone friend to pariah states from Sudan to the DPRK and train missiles at friendly nations, while simultaneously demanding full international respectability.

For this reason I welcome the report’s balanced stance. It appropriately considers the needs of Taiwan, whose friendship group I chair in this Parliament, particularly with regard to President Ma’s plan for the de-escalation of tensions in the East China Sea, where one false move could easily plunge China and Japan into a potentially catastrophic war. There are also important amendments on Tibet, whose people continue to be oppressed by a Chinese Government intent on destroying the Tibetan people’s language and way of life.

China, with over two trillion dollars in reserve, also needs to observe high standards of corporate governance in Africa (I am the rapporteur for the Horn of Africa). We must ultimately hope that the ever more powerful Chinese state, which is now the European Union’s biggest trading partner, can prove to be a force for good in the world.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). - Mr President, let me first convey my deep and profound personal regret that Baroness Ashton is not present. The High Representative is much missed, as well, of course, as being very often missed. Now to China.

The EU seeks to impose its dogma on China far too often, for example on aero-engine emissions, an attempt which was unsuccessful. By contrast, if we look at the three EFTA countries, EFTA and China signed a trade agreement in 2011. More than that, trade between EFTA and China had increased at a rate of 12 % a year in the five years before that. This is how an independent UK, a UK outside the European Union, would conduct its relationship with China. Not as an adversary in the style of the EU, but similarly to the constructive friendship offered by those countries whose leadership is sensible enough and wise enough not to be part of the EU wannabe super-state.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Es ist mir ein Anliegen, Sie darauf hinzuweisen, dass Lady Ashton am Beginn der Debatte heute Nachmittag hier war und heute Nachmittag direkt von der Debatte hier im Plenum in den Kosovo reisen musste. Sie wird bis zur Beendigung der Debatten hier von Kommissar Füle vertreten.

(Zwischenrufe von Herrn Dartmouth ohne Mikrofon.)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Über die neue, gewachsene und ständig wachsende außenpolitische Verantwortung Chinas in dieser Welt ist ja heute Abend schon sehr viel gesprochen worden. Aber ich möchte noch einmal auf die handelspolitische Verantwortung Chinas eingehen, die aus meiner Sicht auch angesichts der immer besseren wirtschaftlichen Entwicklung in China zunimmt und auf die wir China immer wieder hinweisen sollten.

Wir erleben, dass China eine gnadenlose Industrialisierungsstrategie verfolgt. China nimmt dabei leider in weiten Teilen keine Rücksicht auf Mensch, Umwelt und andere wichtige Dinge. Und wir sehen, dass diese industrielle Strategie auch uns in Europa das Leben schwer macht. Aber wir sehen auch, dass es in China angesichts des kapitalistischen Wirtschaftssystems mit zentraler Steuerung zu Blasen kommt. Wir sehen, dass dies dazu führt, dass die Chinesen ganz gezielt versuchen, einzelnen Wirtschaftssektoren bei uns in Europa das Leben schwer zu machen.

Darüber machen wir uns Sorgen, das ist immer wieder Thema in unseren internationalen Verhandlungen mit China. Auf der anderen Seite müssen wir schon fast froh sein, dass die Chinesen dieses ineffiziente Wirtschaftssystem haben. Denn wenn die Chinesen beispielsweise das ganze Geld, das sie in den weit überbordenden Aufbau des Solarsektors gesteckt haben, sinnvoll eingesetzt hätten, wenn sie es auch in andere Sektoren investiert und eben nicht staatlich gelenkt fehlgeleitet hätten, dann würde uns die chinesische Wirtschaft nicht nur im Bereich der Solarzellen, sondern auch in anderen Sektoren das Leben schwer machen. Und deswegen bin ich schon fast dankbar, dass die Chinesen immer noch auf dieses ineffiziente System setzen.

Aber wir sollten die Chinesen mehr und mehr an ihre Verpflichtungen erinnern. Sie sind Mitglied in der WTO – d. h. sie sind verpflichtet, endlich ihr öffentliches Beschaffungswesen zu öffnen. Der Investitionsbereich muss sich verbessern. Wir müssen wegkommen von den Zwangs-Joint-Ventures und anderen Dingen. Und wir sollten die Chinesen wirklich daran erinnern, dass WTO-Mitgliedschaft nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich bringt. Ich wäre dankbar, wenn die Kommission darauf hinwirken könnte, und ich wäre angesichts der Entwicklungen in Korea dankbar, wenn die Kommission die Chinesen auch bitten könnte, bei der Nordkoreafrage noch besser und im gemeinsamen Interesse tätig zu werden.

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (S&D). - Mr President, tonight we are talking about strategic partnerships and a strategic dialogue with China. Indeed, we are strategic partners, because if we look at the combined number of our populations, together we form almost one third of the global population, and the same applies when we look at our GDP, trade and other forms of influence.

China is a member of the Security Council, and so we can say that there is no problem of global, sometimes regional, importance which can be solved without China, without our cooperation. That is why we are trying to form a strategic dialogue, a strategic partnership, and that is why we have this dialogue on almost 60 diverse or different levels.

In some areas the dialogue is successful, and is bringing very positive results both for us and for the Chinese. In other areas we have not reached that stage. Why is that? Because sometimes we do not have only common interests, but sometimes we also have a different sets of values. As has been mentioned, we have multi-party democracy, while the Chinese system is based on the role of one political party.

In spite of these differences, we should pay attention to big problems, the great problems of this world. Tonight, Korea has been mentioned. If we look at what was going on in Myanmar, we can say that China played a very positive and significant role in opening up that country, so let us take this example and let us try to do the same in Korea because, as in the case of Burma, it too can be a win-win situation – a win-win situation for the Koreans, for the Chinese, for the Japanese and the entire neighbourhood and, of course, also for us Europeans and for global peace and global security.

Without this strategic dialogue, without this strategic operation, there is no way we can solve security problems, financial problems, economic problems; and within this strategic dialogue let us talk also about human rights, how we see the situation, let us talk about environmental protection and about the many other aspects that we are supposed to talk about and deal with.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). - Dziękuję bardzo. Chiny są niezwykle ważnym partnerem, nie tylko dla Unii Europejskiej, ale w skali globalnej. Biorąc pod uwagę pragmatykę aktywności gospodarczej i wymiany handlowej, nie można pomijać prac podstawowych ani przesłaniać ich gospodarczym interesem państw członkowskich. Z zadowoleniem odnotowujemy, że w projekcie rezolucji w sprawie stosunków Unii Europejskiej z Chinami w punkcie 32 Parlament Europejski wzywa władze chińskie do oficjalnego uznania podziemnych Kościołów katolickich, a także świątyń innych wyznań. Podkreślamy także, że międzynarodowe prawo w dziedzinie praw człowieka uznaje wolność religii lub przekonań. W innym miejscu Parlament Europejski przyłącza się do apelu chińskich prawników, aby w konstytucji nadać wolności religijnej charakter zasady nadrzędnej. Musimy to powtarzać: nawet jeśli postulaty te trafiały i trafiają na opór strony chińskiej, to ich konsekwentne formułowanie, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, musi dać pozytywny efekt. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). - Señor Presidente, el ascenso de China es uno de los hechos más relevantes de las dos últimas décadas: unos 400 millones de chinos han salido de la pobreza. Asistimos, además, a una transferencia de poder político-económico desde Occidente hacia la región Asia-Pacífico, y el motor de este proceso, el motor esencial, es el crecimiento de China.

Las relaciones económico-comerciales de la Unión Europea con China no hacen más que crecer y debemos seguir favoreciendo —en beneficio mutuo, claro está— este crecimiento, al tiempo que buscamos un terreno de juego más equilibrado y más respetuoso de las normas del Derecho internacional.

Pero la Unión Europea y China no son solo actores económicos; la Unión, queremos que sea un actor político, conforme al Tratado de Lisboa, y también China debe ser ese actor político global responsable, y no limitarse —por así decirlo— a ser la gran fábrica del mundo.

Comprendo que China debe atender a sus grandes desafíos internos: tiene que otorgar prioridad a su estabilidad y a su crecimiento económico. Pero el mundo interdependiente de hoy requiere que los grandes actores —y China lo tiene que ser— asuman responsabilidades y afronten también los retos globales.

La Unión Europea y China, en el seno por ejemplo del G20, y lo más coordinadamente posible, deben ser activas y superar así los retos de la economía global. También debemos responder a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad energética, la ayuda al desarrollo, la lucha contra las pandemias, la delincuencia organizada o la piratería —ya está China ayudando en este punto—.

Y China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene que contribuir de forma más activa a la solución de graves problemas —estoy pensando en la guerra de Siria, la amenaza nuclear iraní, el Afganistán post 2014—. Necesitamos, en suma, una China que se implique más en la gobernanza global y en la solución de los problemas.

Nosotros, la Unión Europea, mantenemos con China un amplio conjunto de diálogos estructurados e institucionalizados. Esta relación estrecha debe ahora incrementarse con las nuevas autoridades de Pekín, en beneficio mutuo y para favorecer también la paz y la estabilidad en el mundo.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). - Mr President, Commissioner Füle, this report comes at a very important time for relations between the EU and China. Today these relations are probably at their most significant level ever, and it is absolutely necessary to continue this trend, but also to engage the new European leadership, which will probably be elected next year, with the newly elected Chinese leadership. I believe the EU must have at the heart of its relations with China a position which is driven by pragmatism, and by this I mean that we need to keep in mind that we are two different powers, with different cultures and systems, but with a lot of common challenges for which cooperation can offer greater benefits than any differences might offer.

We also need to have a coherent approach. I think it was a slip that, according to the last paragraph, the resolution should be sent to the Taiwanese Government and to the Taiwanese Legislative Yuan, because, as rightly stated in the resolution, the EU adheres to the One China policy. I therefore ask the rapporteur to correct this and make sure that the resolution is coherent from that point of view.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). - Mr President, congratulations to Mr Belder on a balanced report.

Sometimes we fall into the trap of treating a unified nation some 2 500 years old as though it was a small child that needs to be admonished. Or we see China’s meteoric rise as a threat to so-called Western supremacy. Such apprehensions are immature and divorced from current reality.

China is not a threat but an opportunity for us. During our financial crisis it pumped more money into our economy and kept us stable. It could have done nothing. Instead it increased investment into the eurozone. It is doing so now. Our jobs, our economy, our exports, our currency require China to be successful. China’s stability is our stability. Our luxury brands are penetrating new Chinese markets. We need more. We need more Chinese investment into the EU to drive growth, growth that is now imperative.

China has become one of the strongest proponents of a rule-based trading system. Of course there remains, especially in the field of political liberties…

(The President cut off the speaker)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Kollege! Ich wollte Sie fragen, wie viel Geld China genau nach Europa gepumpt hat und aus welcher Quelle Ihre Informationen stammen.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR), blue-card answer. – I am led to believe that China has invested in the Greek economy, that China has put money into Greece and Italy, and also into Spain. I do not have the exact figures, but I will find exact figures and give them to you.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Sehr geehrter Herr Kollege! Nachdem Ihre Redezeit abgelaufen ist, frage ich Sie, ob es Ihnen etwas ausmachen würde, die 30 Sekunden, die Sie durch meine Nachfrage bekommen, dafür zu nutzen, doch einen Teil Ihrer Rede noch zu Ende zu bringen.

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Danke, das ist nicht möglich.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE). - Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Kiedy ostatnim razem kilka miesięcy temu rozmawiałem z jednym z wysokich urzędników Komunistycznej Partii Chin zajmujących się polityką zagraniczną, to on zapytał: „Dlaczego nie chcecie jako partia, jako PPE współpracować z naszą partią?” Odpowiedział sam sobie: „Ja wiem, was razi słowo „komunistyczna” w naszej nazwie”, ale powiedział też: „Niech Pan, Panie Przewodniczący, spojrzy przez okno. No i co Pan tam widzi? Mercedes, IBM, Coca Cola, gdzie Pan tu ma komunizm? Nasz ustrój, to jest dzisiaj racjonalizm.” Tak powiedział ten urzędnik. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o takich sprawach, jak sytuacja w Korei Północnej, to Chiny wykazują się swego rodzaju racjonalizmem i bardzo to pochwalamy. Ale jednocześnie nie możemy przejść obojętnie obok tego, że Chiny się militaryzują i próbują przejąć totalnie mocarstwową pozycję w Azji w stosunku do wszystkich partnerów. Nie możemy zapominać o tym jako Unia Europejska, że są konflikty na Morzu Południowo-Chińskim z Wietnamem, Malezją, Indonezją, Brunei, Filipinami i Tajwanem, z Japonią i innymi krajami. Tutaj jako Unia Europejska musimy o tym pamiętać i musimy zwracać na to uwagę w stosunkach z chińskimi partnerami.

 
  
MPphoto
 

  Boris Zala (S&D). - Strategické partnerstvo s Čínou vnímam ako test akcieschopnosti našej zahraničnej politiky. Vzhľadom na potenciál čínskeho trhu viaceré členské štáty EÚ preferujú bilaterálne vzťahy. To musíme prekonať. Bez spoločného postupu bude každý členský štát vo vzťahu s Čínou tým slabším partnerom.

Po druhé, nemôžeme redukovať partnerstvo s Čínou na ekonomiku, je to chybná logika. Čína je dôležitý geopolitický partner. Bez strategického dialógu s Čínou nedokáže Európska únia svoje globálne ciele.

Po tretie, nesmieme vnímať partnerstvo s Čínou iba cez prizmu americko-čínskych vzťahov. To nám ponúka len dve alternatívy: užšie transatlantické spojenectvo proti Číne alebo rolu mediátora medzi Čínou a Amerikou – rolu nezaťaženú priamymi bezpečnostnými záujmami v pacifickom regióne. Je to falošná dichotómia.

EÚ musí rozvíjať vzťahy s Čínou ako autonómny samostatný aktér. Sledovať naše záujmy a hodnoty a aj priority našich spojencov.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). - Vreau să-l felicit, înainte de toate, pe raportor. Vreau, de asemenea, să-i mulțumesc lui Ioannis Kasoulides, care a fost raportorul din umbră al grupului. Am colaborat și cu raportorul, și cu raportorul din umbră foarte bine, reușind să amendez câteva puncte ale raportului.

Cred că este important să subliniem că recenta evoluție economică a Chinei este pozitivă, în măsura în care a permis unei importante părți a populației să aibă un standard de viață mai ridicat. În același timp, să nu uităm, China este în continuare o societate controlată de partidul-stat, în care libertatea, inclusiv economică, nu este niciodată pe deplin garantată.

Mă bucur că rezoluția precizează că drepturile omului sunt universale, inalienabile, indivizibile și interdependente. Așa cum se știe, de la Beijing aflăm, uneori, că există, în funcție de cultură, moduri diferite de a privi drepturile omului,

În cadrul actualului mandat, am participat la redactarea a cinci rezoluții de urgență privind respectarea drepturilor omului în China şi îmi pare rău că probleme precum pedeapsa cu moartea rămân extrem de delicate pentru Beijing.

În fine, salut sprijinul exprimat de China pentru Inițiativa privind transparența în industriile extractive (EITI). E o chestiune de care m-am ocupat. Pentru ca această inițiativă să aibă succes, trebuie sprijinită de toate statele.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! W tej debacie na temat relacji Unia-Chiny powinniśmy patrzeć na Chiny jako na globalnego gracza, naszego globalnego partnera. I z tego punktu widzenia, ponieważ jest to debata, a nie wygłaszanie oświadczeń, chciałbym szczególnie podkreślić moją zgodność z poglądem posła Bütikofera, który spytał: „Czy Unia Europejska jako całość jest rzeczywiście partnerem dla Chin? Czy Chiny nie wybierają selektywnie poszczególnych państw? To bądźmy partnerem!” W naszej debacie mamy dwa wątki: pierwszy – to jest polityka, w tym prawa człowieka i gospodarka. Polityce, prawom człowieka poświęcamy więcej uwagi. Dlaczego? Przepraszam, ale ponieważ jest to łatwiejsze – mniej potrzeba być douczonym. Natomiast sprawy gospodarcze będą rozstrzygać o przyszłości, i naszej – Europy, i naszych relacji z Chinami. Dlatego też bardzo podkreślałbym sprawy uczciwego handlu, dumpingu, inwestycyjnej obecności. Ale nie wszystkie doświadczenia z inwestycjami chińskimi są pozytywne. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Als unser früherer Kollege Otto von Habsburg in den 50er Jahren geschrieben hat, China werde sich eigenständig entwickeln und ein Gegenpol zum Sowjetblock sein, da haben ihm alle Zeitungen gekündigt, deren Kolumnist er damals war – außer den Vorarlberger Nachrichten. In den 60er Jahren haben große Strategen wie Alain Peyrefitte, Franz-Josef Strauß und andere diese Entwicklung ebenfalls vorhergesehen. Und China hat sich völlig eigenständig entwickelt. Es ist nicht nur eine riesige Nation, es ist eigentlich ein Kontinent.

Auf der anderen Seite: Das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens war zufällig an meinem 33. Geburtstag und ich habe in Prag – damals noch kommunistisch – von diesem Massaker erfahren. Ich habe am Wenzelsplatz den „Morning Star“ gelesen und gesehen, wie von den Ostblockkommunisten gerechtfertigt wurde, was ihre Genossen in China, mit denen sie angeblich verfeindet waren, verbrochen haben.

Warum erwähne ich das? Man kann China weder nur geostrategisch und wirtschaftlich noch rein ideologisch sehen. Wir müssen China in einem ganzheitlichen strategischen Ansatz sehen. Der frühere Papst Benedikt wollte immer Religionsfreiheit und Menschenrechte in China zu einem Schwerpunkt seines Pontifikats machen. Wir müssen hoffen, dass der heute gewählte Papst Franziskus der sein wird, in dessen Ära das Wirklichkeit wird.

Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass China immer seine eigenständige Entwicklung nehmen wird. Und nur wenn wir als Europäer in unseren Beziehungen mit China einen ganzheitlichen Ansatz wählen und Europa als Block in diese Verhandlungen einbringen, nur dann werden wir gegenüber China etwas erreichen. China ist mehr an uns interessiert, als wir glauben. Es blockiert auf der einen Seite die Anerkennung des Kosovo im Weltsicherheitsrat. Es unterhält aber in Prishtina ein eigenes Informationsbüro. Das zeigt das Interesse an den Entwicklungen in Europa, und so müssen wir uns China auch stellen – im Detail und mit einer großen Strategie.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). - Mr President, Commissioner, there are some issues that divide us from China – first and foremost its political system – but Europe shares many things with China and now I want to stress just one element, the rejection of war as an instrument of foreign policy and the peaceful approach to international relations.

For more than 25 centuries, war aversion has been a characteristic feature of the Chinese mentality and philosophy. Europe started to be a peaceful continent after the Second World War. Europe and China today are powerful peace advocates lowering or containing their military budgets and preferring non-military solutions during international crises. We share with China a non-aggressive approach to global security, respect for multilateral bodies and a non-paranoiac view of world issues. These are big building blocks for a future partnership capable of contributing to security and prosperity on a global scale.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE). - Herr talman! Tack Bastiaan Belder för utomordentliga skrivningar. Här behöver vi inte övertyga varandra om att Kina lyckas väl materiellt. Vi behöver inte heller ivra för att Kina ska få starkare ekonomisk tillväxt – där kan vi väl snarare känna avundsjuka och undra över hur detta skulle kunna uppnås för vårt kära Europa.

Vad vi måste stryka under med kraft – och jag menar att vi bör göra det om och om igen – det är vad åtskilliga här lyft upp, nämligen att respekten för människovärdet inte accepteras i detta gigantiska land.

Vi har nämnt dödsstraffet och vi skulle kunna nämna hur dissidenter behandlas, vi skulle kunna nämna tvångsaborter, vi skulle kunna nämna fångar som får finna sig i att man opererar ut organ som man sedan transplanterar och vi ska naturligtvis – som också har nämnts här tidigare – erinra om de minoriteter som får leva som något slags B-lag i det stora gigantiska Kina.

Det är absolut vår uppgift från Europaparlamentets håll att lyfta fram att respekten för demokratiska värden åligger även den största av nationer och inte enbart de små nationerna som det alltid är lättare att peka på och agera mot.

Sedan tycker jag också att det är viktigt i sammanhanget att lyfta fram och belysa hur Kina agerar i den tredje världen. Där har vi en hel del att önska från Kinas sida.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Chcela by som poďakovať kolegovi Belderovi za návrh vyváženej správy o Číne. Vážim si, že okrem vyzdvihnutia významu európsko-čínskej spolupráce v oblasti hospodárstva, vedy a výskumu upozornil aj na pretrvávajúce nedostatky – nedostatky v oblasti dodržiavania ľudských práv, predovšetkým v oblasti slobody myslenia a prejavu, slobody náboženstva či práva na spravodlivý súd.

Pred necelým rokom som iniciovala uznesenie tohto Parlamentu, ktoré kritizovalo čínsku vládnu politiku jedného dieťaťa. Preto mi je trochu ľúto, že v správe nájdeme len číslo a dátum prijatia tohto uznesenia. Ak chceme, aby čínski komunisti zmenili svoju odsúdeniahodnú populačnú politiku, musíme dôslednejšie pripomínať jej neľudský charakter. Nielen tibetskí mnísi a tibetský ľud si zaslúžia našu neustálu politickú a ľudskú podporu. Zaslúži si ju aj každá čínska matka, której štát násilím vezme a usmrtí ešte nenarodené dieťa a ťažko pritom poškodí jej fyzické a psychické zdravie. Škoda len, že zároveň Európska komisia podporuje zo spoločného rozpočtu Únie mimovládne organizácie, ktoré podporujú v Číne potratové kliniky a nútené sterilizácie.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nuova leadership cinese eletta nel recente congresso del Partito comunista ci dice che è pronta al rinnovamento, a riformare lo Stato e a incamminarsi verso la democrazia. Ce lo auguriamo e come Unione spingiamo affinché ciò accada, perché riteniamo che la Cina sia un importante partner per noi.

Rimangono però zone d'ombra su cui non possiamo tacere e ringrazio il relatore per averle evidenziate. Noi non possiamo non rimanere sbigottiti, signor Commissario, quando veniamo a sapere che in Cina i giudici dovrebbero sottostare a tre autorità, partito, popolo e legge, nell'ordine indicato, e che il Ministero della Giustizia cinese ha stabilito che tutti gli avvocati devono prestare giuramento di fedeltà al Partito comunista cinese per ottenere o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio della professione.

Non possiamo rimanere indifferenti, signor Presidente, di fronte alla questione tibetana. Non possiamo non accorgerci, cari colleghi, che nel mondo la Cina è il paese che emette la maggior quantità di diossido di carbonio e che i livelli delle emissioni continuano ad aumentare rapidamente. Non possiamo non sapere che la libertà di stampa e su Internet rimane una chimera. Non possiamo non vedere le difficoltà delle aziende europee per entrare in Cina e per subire invece una concorrenza di fatto sleale da parte di imprese cinesi nel nostro mercato interno. Dobbiamo ancora lavorare molto per migliorare le nostre relazioni, ma noi siamo qui anche per questo.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei parlare anch'io di quanto la Cina può essere un partner strategico da un punto di vista commerciale per l'Europa; potrei parlare invece anche della concorrenza sleale oppure della mancata reciprocità o, forse, come hanno fatto altri colleghi, potrei parlare della politica del figlio unico, delle donne costrette ad abortire, della pena di morte.

In verità, questa sera voglio soltanto ricordare che domenica 10 marzo è stato celebrato il Cinquantaquattresimo anniversario dell'insurrezione di Lhasa contro l'occupazione del Tibet da parte del regime comunista cinese. La Cina continua a commettere gravi violazioni dei diritti umani e dei diritti delle minoranze. Il mio intervento in verità è inteso soltanto a non dimenticare che dal 2009 sono ben 107 i giovani monaci che si sono autoimmolati per protestare contro la repressione cinese.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - China este, în prezent, a treia economie mondială, după Uniunea Europeană şi Statele Unite. Uniunea Europeană este primul partener comercial al Chinei, iar aceasta este al doilea partener al Uniunii în acest domeniu. Pe de altă parte, Europa este unul dintre cei cinci principali investitori străini direcţi în China: 17,8 miliarde de euro în 2011. În sens invers, fluxul de investiţii chinezeşti în Europa a crescut semnificativ, în ciuda crizei, atingând nivelul de 3,1 miliarde de euro în 2011.

Este normal ca, la nivelul Uniunii, să acordăm o atenţie deosebită relaţiilor cu această ţară, relaţii care trebuie să fie în concordanţă cu principiul de parteneriat, fondat pe reciprocitate. Având în vedere potenţialul uriaş la Chinei la capitolul agricultură, este benefic pentru cele două părţi faptul că există un acord UE-China în acest domeniu, semnat de comisarul Cioloş în 2012 şi care este destinat întăririi cooperării în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Kína növekvő világgazdasági és világpolitikai szerepéről esik szó a legtöbbet, de úgy néz ki, hogy továbbra is fel kell emelnünk szavunkat az emberi- és kisebbségi jogokhoz kötődő ügyekben is annak érdekében, hogy a jelentős változásokat átélő kínai társadalom érzékeny legyen a jogsértésekre és a kínai vezetők meghallják saját népük szavát. Szeretném hangsúlyozni a jelentésnek azon megállapításait, amelyek a tibeti autonómiára vonatkoznak. A kínai kormány erőszakos asszimilációval, kulturális rombolással vagy elnyomó rendőri és biztonsági módszerekkel nem fog tartós stabilitást elérni.

És nem fog jó viszonyt kialakítani a kínai, a tibeti és az ujgur nép között, hanem csak úgy, ha komolyan foglalkozik az őslakosok minden panaszával annak érdekében, hogy valóban létrejöjjön a megosztott felelősség a két autonóm tartomány jólétéért. Azt hiszem ennek a gondolatnak nem csak Kína Tibettel és az Ujgur Autonóm Területtel kapcsolatos politikájára érvényesek, hanem egynéhány európai országra is.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Bármennyire fontos stratégiai partner is az Európai Unió számára Kína, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül mindazt a jogsértést, ami Kínában megfigyelhető. Különösen aggasztó a tibeti és az ujgur kisebbség jogainak a korlátozása, megsértése, a politikai ellenzék jogainak a megsértése. És a kereskedelem terén is lépéseket kellene tenni, hiszen diszkriminálják az európai uniós cégeket. Az unió részéről azonban azt is végig kellene gondolnunk, hogy mi legyen a viszonyunk azokhoz a kínai cégekhez, amelyek Európában szeretnének befektetni. Én azt hiszem, hogy az Európai Uniónak is nyitottabbnak kellene lenni ezen cégek irányában, hiszen szükség van a befektetésre, új munkahelyek teremtésére Európában – különösen az élen járó technológiák, a telekommunikáció és az informatika terén.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Čína vďaka svojmu rýchlemu ekonomickému rastu stále viac posilňuje pozíciu hospodárskej, ale aj vojenskej či technologickej mocnosti v Ázii. Jej význam ako globálneho hráča neustále narastá, a preto je potrebné venovať našim vzťahom s touto krajinou náležitú pozornosť. Aj preto, myslím si, treba oceniť vecný a objektívny character precízne spracovanej správy pána poslanca Beldera o Číne, jej vnútornej i zahraničnej politike, hospodárstve a ekonomických či mocenských prejavoch.

Napriek tomu, že čínska politická scéna stale stojí na komunistických základoch, akceptovanie trhových hospodárskych pravidiel a možno aj špecifického podnikateľského prostredia jej umožňujú dynamický hospodársky rast podporený aj prudko rastúcou domácou spotrebou. Direktívne riadená spoločnosť však v sebe ukrýva mnohé potenciálne problémy, s ktorými sa režim nebude môcť dôstojne vysporiadať bez priznania základných práv občanom svojej krajiny.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Parteneriatul strategic UE-China întăreşte buna cooperare bazată pe interese comune şi înţelegere reciprocă. Avem nevoie de stabilirea unei cooperări pe termen lung, astfel încât să reuşim să coordonăm strategia UE 2020 cu planurile Chinei pe cinci ani. Întâlnirile la nivel înalt UE-China au contribuit semnificativ la readaptarea la noile condiţii a Acordului chino-european privind schimburile comerciale şi cooperarea economică, semnat în 1985.

Mai sunt însă paşi de parcurs. Investitorii chinezi deplâng obstacolele cu care se confruntă datorită diversităţii pieţelor europene. Pe de altă parte, cu toate că piaţa chineză prezintă un puternic potenţial, investiţiile europene în China sunt foarte puţin prezente. UE rămâne, în continuare, un partener important şi indispensabil al Chinei în relaţiile economice. Totodată, China reprezintă o provocare, dar şi o oportunitate pentru UE. În concluzie, consider că unitatea în diversitate europeană şi noua civilizaţie ecologică promovată de China au numeroase punţi comune, ce pot consolida relaţiile noastre.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, Member of the Commission. − Mr President, allow me indeed to offer my congratulations to Mr Belder on his work, which has led to such an inspiring debate. In closing, I want to reiterate my gratitude to the European Parliament for its support for High Representative Ashton’s work and the focus that Members have given to the European Union-China strategic dialogue in the report and discussion today.


The European Union will use the opportunity of engagement with the new Chinese leadership this year, not least at the 16th European Union-China Summit, to map out the further course of the relationship over the coming years. This report gives us the European Parliament’s perspective on what is important for it.

High Representative Ashton expects shortly to travel to China for her first encounter with the new Chinese leadership. There we will lay the foundation for the next European Union-China strategic dialogue, which is due to take place in Brussels this year.

The European External Action Service will continue to keep the European Parliament – in particular its Delegation for Relations with the People’s Republic of China and its Subcommittee on Human Rights – regularly informed about all developments in European Union-China relations.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, Rapporteur. − Voorzitter, eerst wil ik één ding rechtzetten. In het debat hier vanavond is door erg veel collega's – en dat kan ik best begrijpen – de handelscomponent, de commerciële betrekkingen tussen de Europese Unie en China naar voren gebracht. Ik ben ook heel erg overtuigd van het belang hiervan en heb hierover ook ontzettend veel literatuur tot me genomen, maar op uitdrukkelijk verzoek van de Commissie internationale handel mocht dit element geen plaats krijgen in dit verslag. Anders dan in het verslag 2005-2006, dat ik ook namens de Commissie buitenlandse zaken voor mijn rekening mocht nemen. Dus collega's, ik ben ervan overtuigd dat het erg belangrijk is, maar het ligt aan de Commissie internationale handel. Dat was een afspraak op hoog parlementair niveau, waar ik ben buiten gebleven ben. Ik heb me er vervolgens aan gehouden.

Dank aan de goede samenwerking met de schaduwrapporteurs van alle politieke fracties. Ook hartelijk dank aan de delegatie van de Europese Unie in Peking. Ik moet zowel de Raad als de Commissie bedanken voor de buitengewoon stimulerende samenwerking die we hadden tijdens gesprekken hier in Brussel, maar ook vooral tijdens gesprekken in Peking een tweetal keren vorig jaar.

Collega's, wat heeft dit verslag me geleerd? Wel, dat het aandachtig luisteren naar de vele stemmen en opinies die op dit moment te beluisteren zijn in dat onmetelijke 'rijk van het midden', de Chinese volksrepubliek, buitengewoon stimulerend is, vitaliserend is. Er zijn tal van uitstekende correspondenten – wat ze ook van de Europese Unie kunnen zeggen – uit Duitsland, uit mijn eigen land, uit alle Europese landen bijna, in China gevestigd. Ik raad dan ook aan: volg hun reportages, kom vooral op voor hun rechten – dat heb ik ook duidelijk in mijn verslag gezegd – verrijk uw kennis en scherp zo onze blik!

En dan kom ik bij het laatste. Ik doe niet mee aan het oproepen van schrikbeelden over China. Juist die enorme ontwikkeling van China daagt ons uit tot innovatie en tot uitgaan van onze eigen intellectuele, economische kracht, die we nog steeds bezitten in de Europese Unie in haar geheel. Laten we, waar dat noodzakelijk is, vooral gezamenlijk optreden tegenover Peking. Dat is wat anders dan defensief optreden. Welnee, dat is opkomen voor je belangen vanuit je eigen kracht!

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, 14. März 2013, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (ECR), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo consapevoli della grande importanza che riveste oggi un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Cina, partenariato che può diventare strumento di risposta ai problemi economici dovuti all'insorgere dell'attuale crisi finanziaria che ha colpito i nostri produttori e consumatori. Non dobbiamo però dimenticare che questo partenariato deve garantire gli interessi comuni, i quali sono raggiungibili solo attraverso il rispetto di regole condivise ed applicate. Vale nel commercio dove, senza la reciprocità verrebbe meno la competitività del nostro settore produttivo e di conseguenza la libertà dei nostri consumatori, come vale nelle scelte di politica sociale.

Non possiamo aprire i nostri mercati e favorire un'integrazione con la Cina se prima non ci darà segni di progresso sociale: in Cina continuano ad esserci campi di concentramento, "Laogai", che sfruttano forza lavoro per le produzioni industriali; si costringono le donne a pratiche disumane come l'aborto o la sterilizzazione coatta; sono imposte quote sulla nascita attraverso tassazioni di mantenimento sociale elevate e si prosegue verso una forma di "colonizzazione" nei confronti del continente africano, dove la presenza di aziende e di investimenti cinesi ha provocato gravi tensioni sociali. La relazione apre una nuova strada e speriamo che possa essere base di riflessione per il futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. Συγχαίρω τον κ. Μπέλντερ για την ολοκληρωμένη και πολύ καλή έκθεση που μας παρουσίασε. Η Κίνα έχει γίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα χώρας που μετατράπηκε από μόνη της μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία σε μόλις τριάντα χρόνια Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικότερα στις περιόδους που διανύουμε όπου οι προκλήσεις είναι πολλές. Η δημιουργία ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν τα δύο μέρη, θεωρώ ότι θα βοηθήσει και στην προώθηση ζητημάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά ζητήματα, την ενέργεια, τα πυρηνικά τα περιβαλλοντικά κ.α. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η πρόταση για αναζήτηση συνεργιών μεταξύ του 12ου πενταετούς προγράμματος της Κίνας και της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας και τον συντονισμό σε ποικίλους τομείς. Η Κίνα, •όπως φαίνεται δεν είναι πια η «χελώνα των εθνών», όπως την είχε χαρακτηρίσει κάποτε κατά την άφιξή του στην ασιατική χώρα ο Νίκος Καζαντζάκης

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia