Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 13. března 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Členství v politických skupinách: viz zápis
 3.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 6.Příprava zasedání Evropské rady (14.–15. března 2013) (rozprava)
 7.Sdělení předsednictví
 8.Hlasování
  8.1.Návrh usnesení – Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února, pokud jde o víceletý finanční rámec (hlasování)
  8.2.Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (A7-0076/2012 - Sharon Bowles) (hlasování)
  8.3.Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a Evropskou federací pracovníků v dopravě (A7-0037/2013 - Pervenche Berès) (hlasování)
  8.4.Pokyny pro rozpočet na rok 2014 – oddíl III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen) (hlasování)
  8.5.Složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  8.6.Definice, popis, obchodní úprava, označování a ochrana zeměpisných označení lihovin (hlasování)
  8.7.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (hlasování)
  8.8.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) (B7-0080/2013) (hlasování)
  8.9.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) (B7-0081/2013) (hlasování)
  8.10.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) (B7-0082/2013) (hlasování)
  8.11.Energetický plán do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (hlasování)
 9.Sdělení předsednictví
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Členství ve výborech: viz zápis
 12.Situace v Egyptě (rozprava)
 13.Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji (rozprava)
 14.Sýrie, a zejména její humanitární situace (rozprava)
 15.Situace v Mali (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 17.Situace na Ukrajině (rozprava)
 18.Vzahy mezi EU a Čínou (rozprava)
 19.Mechanismus spolupráce a ověřování: metodologie, současné uplatňování a budoucnost mechanismu (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (910 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3224 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí