Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 13. marts 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 6.Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (14.-15. marts 2013) (forhandling)
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Afstemningstid
  8.1.Forslag til beslutning - Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013 om den flerårige finansielle ramme (afstemning)
  8.2.Det europæiske national- og regionalregnskabssystem (A7-0076/2012 - Sharon Bowles) (afstemning)
  8.3.Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 (A7-0037/2013 - Pervenche Berès) (afstemning)
  8.4.Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen) (afstemning)
  8.5.Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (afstemning)
  8.6.Definition, betegnelse, præsentation og mærkning samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (afstemning)
  8.7.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (afstemning)
  8.8.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsforordningen) 2011/0281(COD) (B7-0080/2013) (afstemning)
  8.9.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – 2011/0282(COD) (B7-0081/2013) (afstemning)
  8.10.Afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013) (afstemning)
  8.11.Energikøreplanen 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (afstemning)
 9.Meddelelse fra formanden
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 12.Situationen i Egypten (forhandling)
 13.Atomtrusler og menneskerettigheder i Nordkorea (forhandling)
 14.Syrien og den humanitære situation i landet (forhandling)
 15.Situationen i Mali (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Situationen i Ukraine (forhandling)
 18.Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 19.Samarbejds- og kontrolmekanismen: Metoder, nuværende anvendelse og dens fremtid (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (910 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3224 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik