Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 4.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (14-15 ta' Marzu 2013) (dibattitu)
 7.Avviż mill-President
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Mozzjoni għal riżoluzzjoni - Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (votazzjoni)
  8.2.Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (A7-0076/2012 - Sharon Bowles) (votazzjoni)
  8.3.Ir-responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-infurzar tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu (A7-0037/2013 - Pervenche Berès) (votazzjoni)
  8.4.Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsima III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen) (votazzjoni)
  8.5.Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri) (votazzjoni)
  8.6.Id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (votazzjoni)
  8.7.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistutuzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (votazzjoni)
  8.8.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013) (votazzjoni)
  8.9.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013) (votazzjoni)
  8.10.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013) (votazzjoni)
  8.11.Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (votazzjoni)
 9.Avviż mill-President
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 11.Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 12.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (dibattitu)
 13.It-theddidiet nukleari u d-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq (dibattitu)
 14.Is-Sirja, b'riferenza speċjali għall-qagħda umanitarja (dibattitu)
 15.Il-qagħda fil-Mali (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 17.Il-qagħda fl-Ukraina (dibattitu)
 18.Relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)
 19.Il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni u verifika: il-metodoloġija, l-applikazzjoni attwali u l-ġejjieni tiegħu (dibattitu)
 20.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 21.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (910 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (3224 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza