Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2012/2222(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0049/2013

Textos apresentados :

A7-0049/2013

Debates :

PV 11/03/2013 - 25
CRE 11/03/2013 - 25

Votação :

PV 12/03/2013 - 10.9
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2013)0076

Relato integral dos debates
Quinta-feira, 14 de Março de 2013 - Estrasburgo Edição revista

9.3. Financiamento da cooperação da UE com os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e com os países e territórios ultramarinos para o período 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
Vídeo das intervenções
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the legacy of hundreds of years of European history dictates that there are many far away territories that still fall under the sovereignty of Member States. While not officially EU territory, they nevertheless deserve our political and financial support.

As the Parliament’s nominated representative for the British overseas territories, I have witnessed the competitive potential of these economies and seen how the EU might help and give some real value. Nevertheless, OCTs are not immune from the effects of the global crisis and we cannot dramatically increase our funding to them when mainland populations are experiencing severe spending cuts.

I greatly hope that the Tirolien report will emphasise strengthening the economic competitiveness and resilience and reducing the vulnerability of the territories and that it will also deliver development to these territories, which they need and deserve.

I was also proud of the Falklanders who showed their overwhelming allegiance to Britain in their referendum a couple of days ago, so ‘hands off’ to Argentina.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que, apesar do principal objetivo da cooperação para o desenvolvimento da União Europeia ser o de reduzir ou erradicar a pobreza, ambos os relatórios intercalares mostram que os recursos investidos em áreas-chave, em particular na igualdade de género, saúde e educação básica, foram insuficientes. Deste modo, o relatório reitera a recomendação para a Comissão, os países ACP e o Conselho a marcarem 20% do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento à provisão destes serviços básicos de interesse geral. Para além disso, demonstro a minha preocupação com as recentes propostas de reduzir o nível das apropriações do Fundo Europeu de Desenvolvimento, e, em conexão com tal, saliento a importância de assegurar novas fontes de financiamento para o desenvolvimento e em particular, através da introdução de taxas de transação financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) est l'outil principal d'attribution de l'aide européenne à la coopération et au développement destiné aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et notamment aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à l'UE. J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative préparant le cadre financier pluriannuel de cette coopération entre l'UE et les PTOM pour la période 2014-2020. Ce rapport énonce les objectifs du 11ème FED, en appuyant notamment sur la promotion du développement économique et social des PTOM, sur un plus grand contrôle démocratique et une aide au développement réformée et plus efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Mar chomhalta den toscaireacht ACC-AE, tá sé feicthe agam féin an difríocht a dhéanann comhar agus cúnamh airgid AE do shaol daoine i dtíortha bochta agus tuigim cé chomh tábhachtach is atá an comhar sin ó thaobh na n-iarrachtaí deireadh a chur leis an mbochtanas i dtíortha ACC.

Le 20 bliain anuas tá EUR 14 billiún de chúnamh daonnúil leithdháilte in 140 tír ar dhaoine atá buailte le cogadh nó tubaiste nádúrtha. Faoi láthair, tá cúnamh de EUR 11.3 billiún á dháileadh ag AE, agus is é an tAontas an tabharthóir cúnaimh iltaobhach is mó ar domhan.

Ní fhéadfaidh sé sin athrú. Measann 85% de mhuintir na hEorpa gur chóir leanúint de chúnamh a thabhairt do na tíortha atá i mbéal forbartha. Tuigim buarthaí an Rapóirtéara i dtaca leis na ciorruithe ar an gCiste Eorpach Forbraíochta agus tacaím leis an moladh maidir le bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar chúrsaí chun freastal ar na ceantair is mó ina mbíonn cúnamh ag teastáil.

Meastar go mbeidh méadú 70% ar an soláthar bia ag teastáil faoi 2050 le freastal ar riachtanais daonra dhomhanda de 9 billiún duine. Ní mór, mar sin, díriú ar chúrsaí talmhaíochta inmharthana a fhorbairt i dtíortha atá i mbéal forbartha.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo (AKR) vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimo. AKR valstybių ir ES partnerystė bus finansuojama iš 11-ojo Europos plėtros fondo, numatyto 2014–2020 m. laikotarpiui. Pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas – mažinti skurdą ir ilgainiui jį panaikinti. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad, siekiant šių tikslų, bent 20 proc. 11-ojo EPF išteklių būtų skiriama pagrindinėms socialinėms paslaugoms, tokioms kaip sveikatos priežiūra ir pagrindinis ugdymas, bei moterų apsaugai. Pritariu raginimams naudojant sumas, skirtas 11-ajam EPF ir kitoms bendradarbiavimo priemonėms, išlaikyti bent jau dabartinį ES paramos vystymuisi lygį ir taip pasiekti bendrą valstybių narių tikslą – 0,7 proc. savo BVP skirti paramai vystymuisi. Svarbu įdiegti veiksmingas ir tinkamas mokesčių surinkimo priemones, siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui tarptautiniu mastu ir naudojimuisi mokesčių rojais. Būtina stiprinti ES paramos poveikį, didinti žinomumą apie ją ir tuo tikslu skirti bent 5 proc. 11-ojo EPF išteklių administracinėms Komisijos išlaidoms. ES įmonės, sudarančios viešųjų pirkimų sutartis, finansuojamas iš EPF AKR, turėtų taikyti aplinkosaugos ir socialinius standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de Patrice Tirolien concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des ACP et qui contient notamment la promotion du développement économique et social des PTOM, la budgétisation et l'enveloppe financière, le contrôle démocratique ou encore l’efficacité du développement. L'Union européenne maintient des relations privilégiées avec le groupe des pays en développement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione del collega Tirolien sul finanziamento della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico e dei Territori d'Oltremare per il periodo 20141-2020. Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta il principale strumento per la cooperazione con gli Stati ACP e ritengo che le modifiche apportate al suo regolamento faranno sì che in futuro esso possa essere maggiormente orientato alla risoluzione dei problemi della povertà e della dipendenza dei popoli dagli aiuti esterni puntando, invece, sul ripristino del loro tessuto economico e sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen og Ole Christensen) har afholdt sig fra at stemme om betænkningen om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for finansieringen af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (A7-0049/2013), da rapporten indeholder skarp kritik af den budgetaftale, som blev indgået mellem medlemsstaterne den 8. februar 2013. Vi støtter den samlede aftale i Rådet og har derfor afholdt os fra at stemme om denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Asistenţa tehnică şi financiară acordată statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, precum şi ţărilor şi teritoriilor de peste mări, prin intermediul celui de-al 11-lea Fond european de dezvoltare este vitală pentru respectarea angajamentelor luate de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării şi, mai ales, pentru reducerea şi eradicarea sărăciei în aceste regiuni.

Susţin acest raport în vederea intesnificării eforturilor pentru consolidarea sistemelor de sănătate şi combaterea HIV/SIDA, garantarea includerii celor mai vulnerabile grupuri ale societăţii - femei, copii şi persoane cu handicap - în programarea, implementarea şi evaluarea proiectelor care vizează eradicarea sărăciei şi, totodată, implicarea mai activă a societăţii civile şi a autorităţilor locale şi regionale în identificarea de soluţii sustenabile pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le 11ème fonds européen de développement est un outil clef dans notre coopération avec les pays et territoires d'outre-mer. Avec ce rapport, nous rappelons nos ambitions pour les années à venir, pour une coopération bénéfique tant aux PTOM qu'à l'Union européenne. Je salue tout particulièrement l'accent mis sur la protection des femmes et des filles. Car notre vision est claire: protéger leur santé et les faire participer aux processus de décision politique et économique, c'est favoriser le développement, s'orienter vers une croissance plus durable, et encourager le bien-être et la cohésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – Il est essentiel de soutenir nos partenaires mais dans le respect de nos valeurs de réciprocité. L'Union Européenne se doit de mieux contrôler les dépenses dans ce domaine afin que chaque euro dépensé contribue effectivement au développement de ses régions, et permette ainsi un renforcement de nos échanges.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de la résolution adoptée à une très large majorité par le Parlement européen concernant le CFP 2014-2020. En rejetant l'accord intervenu au Conseil européen, les eurodéputés veulent assumer pleinement le nouveau rôle attribué au Parlement par le Traité de Lisbonne. Sur le cadre budgétaire, nous exigeons des mesures qui le rendraient plus efficace et plus moderne. Il s'agit principalement d'y introduire une flexibilité maximale entre lignes et années budgétaires, d'accepter une clause de révision en cours de cadre et d'apporter une réflexion approfondie concernant les ressources propres de l'UE, qui permettraient d'être moins dépendants des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Financiamento da cooperação da UE com os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e com os países e territórios ultramarinos para o período 2014-2020", porque, apesar do objetivo da Política de Desenvolvimento da União ser em última instância a erradicação da pobreza, verificamos que as dotações do Fundo Europeu de Desenvolvimento têm sido insuficientes neste domínio. É por isso necessário reforçar os investimentos nos países ACP, em particular nas áreas da igualdade de género, dos cuidados de saúde e da educação, assegurando simultaneamente o cumprimento das normas ambientais e sociais e o respeito pelos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report in order to continue cooperation between the EU and Africa, the Caribbean, Pacific States and overseas countries and territories for the next Multi-Annual Financial Framework of 2014-2020. I see Wales’s future firmly within the European Union and by that means playing our full part in the international arena.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A política europeia de desenvolvimento tem como objetivo a erradicação da pobreza nos países com os quais coopera, entre eles os países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP). Daí que, estando este Parlamento hoje a votar a distribuição dos fundos do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, em particular no que respeita ao financiamento da cooperação da UE com os Estados ACP, agrada-me ver discriminado que grande parte desse orçamento tenha como destino ações concretas com o intuito de melhorar o bem-estar dos cidadãos dos países em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A crise económica e financeira obriga a União Europeia (UE) a repensar a sua estratégia de apoio aos países em desenvolvimento. Os cortes orçamentais em curso e a falta de novas receitas condicionam os investimentos comunitários. Agora, a palavra de ordem é a eficiência financeira: fazer mais com os mesmos recursos. O quadro financeiro plurianual (QFP) relativo ao período de 2007 a 2013, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), possibilitou a implementação de alguns programas de desenvolvimento em países terceiros que, pelas expetativas criadas, devem ser mantidos, uma vez que está em causa o apoio aos habitantes das regiões mais pobres e mais vulneráveis do ponto de vista social. Saúdo, por isso, a aprovação deste relatório sobre a preparação do novo QFP no que diz respeito ao financiamento da cooperação da UE com os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e com os países e territórios ultramarinos para o período 2014-2020 (11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento). Apesar dos cortes, a UE tem de continuar o seu trabalho, não defraudando expetativas nem pondo em causa programas em curso, mas direcionando os recursos para onde são mais eficientes na erradicação da pobreza tal como consagrado no Acordo de Cotonu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Fundo Europeu para o Desenvolvimento (FED) é o principal instrumento para o financiamento da cooperação para o desenvolvimento. O FED é financiado a partir do orçamento de Estados-Membros, tendo por base chaves de contribuição específicas. O relator propõe que o FED, a partir de 2021, possa ser inscrito no orçamento da UE, com o intuito de reforçar a sua transparência, visibilidade e previsibilidade. Esta alteração não poderá implicar uma redução de despesas a favor da ajuda ao desenvolvimento, mas, pelo contrário, um aumento. Defende também um maior controlo democrático através da associação dos parlamentos nacionais ao controlo da utilização dos fundos previstos no orçamento. O relatório insiste em objetivos e princípios como a erradicação da pobreza (considerado o principal objetivo da cooperação para o desenvolvimento da UE); a apropriação democrática, como base para a eficácia da ajuda; o reforço das capacidades dos parlamentos nacionais e dos tribunais de contas dos Estados ACP, assim como a informação à sociedade civil; o maior apoio às micro, pequenas e médias empresas; a importância do papel das mulheres como facilitadores ativos das políticas de desenvolvimento, e a luta pela igualdade entre homens e mulheres.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Právny základ pre Európsky rozvojový fond (ERF) je vnútorná dohoda Rady. Dohodou o partnerstve medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanou v Cotonou 23. júna 2000 (Dohoda z Cotonou), sa položili oficiálne základy pre spoluprácu EÚ so štátmi AKT. Právnym základom pre dohody o pridružení medzi Úniou a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) je časť IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie a rozhodnutie o pridružení zámoria z 27. novembra 2001, na základe ktorého sa určité zámorské krajiny a územia pridružujú k Európskej únii.

Komisia prijala návrh rozhodnutia o pridružení zámorských krajín a území 16. júla 2012 a v súčasnosti sa o ňom rokuje v Rade. Komisia kladie dôraz na zníženie a konečné odstránenie chudoby, ktoré predstavujú hlavný cieľ rozvojovej spolupráce Európskej únie. Mimoriadna pozornosť sa musí tiež venovať osobitnej ochrane žien a dievčat a Únia musí taktiež v rámci 11. ERF prijať pevný záväzok zlepšiť život marginalizovaných skupín (deti, aktivisti v oblasti ľudských práv, osoby so zdravotným postihnutím a všeobecnejšie akékoľvek osoby alebo skupiny, ktoré trpia diskrimináciou z dôvodu ich náboženskej príslušnosti, politického presvedčenia alebo sexuálnej orientácie).

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione del deputato francese della Guadalupa sostiene fortemente il finanziamento dell'11° FES (Fondo Europeo di sviluppo). Il FES rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM). Gli obiettivi principali della politica europea di sviluppo (articolo 208 del TFUE) sono la riduzione e, progressivamente, l'eliminazione della povertà come previsto dall'accordo di Cotonou. La relazione, visti i miglioramenti proposti per il nuovo FES, ha visto il mio appoggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport parce qu'il est essentiel de doter le 11ème FED de moyens nécessaires pour qu'il soit à la hauteur des nos engagements au niveau de notre politique d'aide au développement.

Nous devons redoubler les efforts pour les OMD, notamment ceux qui se rapportent à l'éradication de la pauvreté, la santé publique et l'égalité entre les hommes et les femmes. Je voudrais saluer le travail et les efforts de tous les États ACP qui ont déjà atteint les OMD avant la date butoir de 2015. Soulignons la nécessité de promouvoir l'échange des bonnes pratiques.

Deuxièmement, nous devons considérer la vulnérabilité politique et sécuritaire de certains pays ACP et mettre en place, en partenariat avec ces derniers, des politiques de prévention, pacification et stabilisation qui contribueraient à réduire les situations d'urgence.

Troisième et dernier point, il faut continuer à renforcer l'appropriation démocratique. Nous devons continuer à soutenir les parlements nationaux et la société civile des États ACP. C'est le contrôle démocratique de ces deux acteurs, qui assure le soutien des populations vulnérables, la promotion des droits de l'homme et le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Le Parlement européen (PE) n'est aucunement associé dans la négociation du Fonds européen au développement (FED), car cet instrument ne fait pas partie du budget européen. La budgétisation du FED est une demande récurrente de la part du groupe des Verts, qui propose que le FED soit financé par des ressources propres telles que la taxe sur les transactions financières. La Commission planifie cette budgétisation d'ici 2020. Même si notre pouvoir d'influence est actuellement limité, la réflexion autour du futur budget du FED est cependant fondamentale au sein du PE. Ce 11ème FED financera la coopération de l'UE avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les Pays et territoires d'Outre-mer (PTOM) pour la période 2014-2020. J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative car il est le signe d'une volonté des parlementaires d'aller vers un assainissement des relations qu'entretient l'UE avec les pays ACP et les PTOM. Il nous faut un budget à la hauteur des objectifs fixés qui sont, à terme, l'éradication de la pauvreté et l'indépendance des bénéficiaires vis-à-vis des donateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report, which calls once again for the budgetisation of the European Development Fund (EDF), as this would contribute to the more effective promotion of Union priorities and thematic support and would enhance the visibility, as well as the consistency, of the EU’s actions as the world’s largest donor of development aid. The report invites the Commission to present a roadmap for the budgetisation of the EDF after 2020, containing details on the timeline and procedure for its inclusion in the Union budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os principais objetivos, tanto da política europeia de desenvolvimento (nos termos do artigo 208.º do TFUE), como do Acordo de Cotonu e do Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, são a redução da pobreza e, a prazo, a sua erradicação. Assim, é necessário que pelo menos 90% dos fundos atribuídos no âmbito do 11.º FED aos Estados ACP satisfaçam os critérios da ajuda pública ao desenvolvimento (APD), tal como definidos pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. Só assim será possível atingir os objetivos anteriormente definidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − A 11. EFA-ról szóló jelentés az EU afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozó 2014–2020 közötti időszakot tárgyalja. Az uniós fejlesztési együttműködés elsődleges célja továbbra is a szegénység mérséklése és későbbi felszámolása, továbbá az alapvető szociális ágazatokkal és a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos célok. Az Európai Parlamentet javasolja, hogy a 11. EFA 20%-át alapvető szociális szolgáltatásokra fordítsák – különösen az egészségügy és az alapszintű oktatás területén. A Bizottság a belső megállapodástervezetében 30 319 000 000 EUR maximális keretet javasol a 11. EFA (2014–2020) céljaira, ez mintegy 13%-os növekedést jelent az AKCS-országok és a TOT-ok rendelkezésére bocsátott támogatások volumenében a 10. EFA-hoz képest. Úgy gondolom, hogy az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal, valamint a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozó új többéves pénzügyi keret hozzájárul az érintett térségek fejlődéséhez, javíthatja a szociális és egészségügyi, valamint oktatási hálózatot. A jövőbeni felemelkedéshez mindez elengedhetetlen, ezért támogattam a jelentést szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque considero que mantiene unos niveles de financiación adecuados para los acuerdos de cooperación entra la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico y los Países y Territorios de Ultramar. El Fondo Europeo de Desarrollo es la principal herramienta de financiación de la cooperación europea y el presente informe incluye importantes aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la financiación de proyectos en estos países. El informe recoge la importancia de los Objetivos de Desarrollo del milenio, el Acuerdo de Cotonú, así como otras prioridades de la solidaridad internacional, la erradicación de la pobreza y la apropiación democrática del desarrollo para marcar el funcionamiento del 11° Fondo Europeo de Desarrollo. El informe incluye numerosos aspectos de importancia para la solidaridad internacional con estos grupos de países. Por todo ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Budget support should still be an important component of the 11th EDF, subject to closer dialogue with the beneficiary countries on human rights issues. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wir erleben momentan eine Situation, die wirtschaftlich und sozial verheerend für die Europäische Union ist. Diverse Armutsberichte zeigen uns überdeutlich auf, dass die Folgen der Krise bei den einfachen Bürgern Europas angekommen sind. Die Arbeitslosigkeit ist generell stark im Steigen und die Jugendarbeitslosigkeit in weiten Teilen unseres Kontinents nimmt verheerende Ausmaße an. Wenn sich die sozialen Gräben in Europa weiter öffnen, und das werden sie, stehen wir am Beginn äußerst unruhiger und beunruhigender Zeiten in Europa. Wir müssen uns nun mit aller Kraft unseren eigenen Problemen widmen und unseren in Not geratenen Mitbürgern helfen. Zum jetzigen Zeitpunkt bzw. in der Periode 2014-2020 Gelder in größerem Umfang nach Afrika etc. zu schicken und dort dadurch zum Teil auch noch korrupte regionale Eliten zu stützen, erscheint nicht wirklich sinnvoll. Dennoch gibt es gute Projekte, die man unterztützen muss. Der Bericht könnte sich noch klarer für den Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ aussprechen, weshalb ich mich der Stimme enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – L'UE est actuellement le premier pourvoyeur d'aide au développement au monde et constitue, dans ce domaine, un leader mondial incontesté. Il est primordial que l'Union et ses Etats membres maintiennent leurs engagements envers les plus pauvres, et notamment qu'ils ne renoncent pas à leur objectif d'affecter 0,7% de leur revenu à l'aide au développement. Or, force est de constater que le budget décidé par le Conseil pour le 11ème FED - principal instrument de fourniture d’aide au développement de l’UE aux pays d’Afrique, Caraïbes Pacifique (ACP) et aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) - qui est en baisse de 3 milliards d’euros par rapport à la proposition de la Commission européenne, est loin d'être à la hauteur des engagements de l'Union. Il est essentiel de porter un message clair pour défendre la solidarité internationale, et j'ai ainsi voté en faveur de la résolution du parlement sur le financement de la coopération avec les États ACP et les PTOM pour la période 2014-2020. Outre un budget à la hauteur, je plaide pour que le principe de cohérence des politiques au service du développement soit mieux appliqué. Je soutiens également une meilleure coordination des programmes entre les pays ACP, les PTOM et leurs régions ultrapériphériques voisines.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, jog būtina užtikrinti, kad ES biudžetas atitiktų problemas, kurias būtina neatidėliotinai spręsti krizės metu, ypatingą dėmesį skiriant vidinėms Sąjungos problemoms. Skurdo mažinimas yra pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas, kurio turėtų būti siekiama proporcingai, atsižvelgiant į esamas aplinkybes. Tačiau finansavimo skyrimas neturėtų daryti įtakos kitoms prioritetinėms Sąjungos politikos sritims. Visų pirma, reikia atidžiai išnagrinėti ypatingą AKR šalių ir regionų padėtį. Vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys turėtų būti suderintos su kitomis ES politikos kryptimis, turinčiomis įtakos besivystančioms šalims. Skiriant finansinę pagalbą kovai su skurdu AKR šalyse būtina užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinti kuravimo programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, uma vez que considero que os objetivos desta Declaração – aumento da competitividade, reforço da sua resiliência, redução da sua vulnerabilidade, promoção da sua cooperação com outros parceiros – são essenciais tanto para estes territórios como para as RUP. Neste âmbito, destaco a "valorização da imagem de marca dos produtos específicos", sobretudo quando estas economias são prejudicadas por acordos da UE com países terceiros, e também a necessidade de redefinição de uma estratégia europeia diferenciada que reforce a competitividade destas regiões nas áreas do turismo, transportes, pescas e agricultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che la base giuridica del Fondo europeo di sviluppo (FES) è l'accordo interno del Consiglio e che tale accordo di partnership tra gli Stati ACP da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou), costituisce la base convenzionale della nostra cooperazione con i paesi ACP e concordando che è necessario che l'attuazione della cooperazione regionale sia facilitata da una semplificazione delle procedure e dalla ricerca di sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai vari strumenti finanziari dell'Unione, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta pur avendo delle riserve su alcuni punti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The legal basis for the European Development Fund (hereinafter EDF) is the Council Internal Agreement. The partnership agreement between the African, Caribbean and Pacific (ACP) States, of the one part, and the EC and its Member States, of the other part, which was signed in Cotonou on 23 June 2000 (Cotonou Agreement)(1), provides the formal basis for EU cooperation with the ACP States. The legal bases for the Union’s association arrangements with the overseas countries and territories (OCTs) are Part IV of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and the Overseas Association Decision (OAD) of 27 November 2001(2) associating the EU (previously the EC) with various OCTs. The OAD proposal (COM(2012) 362 final) was adopted by the Commission on 16 July 2012 and is now under negotiation in the Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La proposta di decisione sull'associazione d'oltremare è stata approvata dalla Commissione il 16 luglio 2012 ed è in corso di negoziazione al Consiglio. In questo ambito si inserisce la progettazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico e i paesi e i territori d'oltremare. Tra le altre, le finalità insite in tale progettazione sono la progressiva riduzione con la conseguente eliminazione della povertà in tali territori e lo sviluppo economico e sociale dei PTOM. La Commissione ha proposto la completa iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021, nonché un importo totale massimo da stanziare per l'undicesimo FES, che comprenderà anche una dotazione per ciascun paese ACP, a prescindere dal suo livello di sviluppo. Esprimo dunque parere positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La politique de l'Union en matière de coopération au développement est régie par les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), dont deux concernent spécifiquement les femmes, et trois autres contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles.

Ces objectifs contribuent avec succès à réduire la pauvreté. La progression de la pauvreté est plus importante chez les femmes que chez les hommes.

Rappelons également que l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, dispose que la situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux; le plan d'action de l'Union européenne doit reconnaître l'importance de la participation des femmes et de la perspective de l'égalité des genres pour le développement des pays partenaires et pour la réalisation des OMD, et confirmer que, dans le "programme pour le changement", l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un axe prioritaire de l'action de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia mantém uma relação especial com países e territórios com vínculo constitucional aos seus Estados-Membros em África, Caraíbas e Pacífico. Através do FED, pretende-se a erradicação da pobreza e a promoção do desenvolvimento económico e social no espaço ACP. À semelhança da Comissão e do relator, concordo que especial enfoque seja dado aos países mais pobres, não descurando no entanto a necessidade de avaliação contínua e precisa dos resultados em termos de eficácia da ajuda disponibilizada aos mesmos. Com vista a garantir a coerência de atuação da União, insto a UE a impor um determinado número de normas ambientais e sociais às empresas que pretendam obter contratos públicos financiados pelo FED nos países ACP. Finalmente, dada a proximidade das RUP com os países ACP, partilho a opinião que deverão ser multiplicados os projetos comuns entre RUP, PTU e países ACP, sendo que compete à União melhorar a coordenação e as sinergias entre os programas de cooperação apoiados por diferentes instrumentos financeiros da UE. Face às potencialidades económicas e sociais, quer para os ACP, quer para a UE, e com especial atenção para as RUP, votei favoravelmente o relatório apresentado no âmbito do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisana w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (umowa z Kotonu), stanowi podstawę współpracy z państwami AKP. Część IV Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i decyzja o stowarzyszeniu zamorskim z dnia 27 listopada 2001 r., dotycząca stowarzyszenia między UE (wcześniej WE) a szeregiem krajów i terytoriów zamorskich (KTZ), stanowią natomiast podstawy prawne stowarzyszenia z KTZ. Dokumentem podstawowym dla niniejszego sprawozdania jest komunikat Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. zatytułowany „Przygotowanie wieloletnich ram finansowych dotyczących finansowania współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014–2020 (11. Europejski Fundusz Rozwoju)”. Należy zatem zachować istotne miejsce dla pomocy budżetowej, zacieśniając zarazem dialog dotyczący praw człowieka z krajami korzystającymi z tej pomocy. Jednocześnie należy pamiętać o znaczeniu art. 96 umowy z Kotonu, który umożliwia zawieszenie dostępu do pomocy w przypadku rażącego łamania zasad umowy przez dane państwo. Tej klauzuli warunkowej powinny towarzyszyć wspólne ramy UE. UE musi nadal wspierać procesy integracji regionalnej, zwłaszcza za pomocą regionalnych programów EFR. Wiele krajów AKP to niewielkie gospodarki, dlatego niezmiernie ważna jest dla nich możliwość korzystania z infrastruktury (energetycznej, drogowej, magazynowej itp.) umożliwiającej rozwój prawdziwych rynków regionalnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Európsky rozvojový fond je kľúčovým nástrojom rozvojovej pomoci. V čase krízy je však potrebné viac hovoriť o tom, ako sa európska pomoc využíva. Mnohé z návrhov v predloženej správe preto podporujem. Chcem však upozorniť aj na to, že v oblasti rozvojovej pomoci je adresná pomoc členských štátov často efektívnejšia, než bombastické programy EÚ.

Ženy v chudobných krajinách potrebujú lekárov a lieky, v mene „reprodukčných práv“ však od nás dostávajú potratové kliniky. Aj preto musí Európsky parlament začať rešpektovať Deklaráciu 21. zasadnutia Parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorá hovorí: „EU by sa mala zdržať pokusov o predpisovanie svojich hodnôt, ktoré nie sú všeobecne akceptované v partnerstve medzi EU a AKT“.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O FED é financiado a partir do orçamento de Estados-Membros, tendo por base chaves de contribuição específicas. O relator propõe que o FED, a partir de 2021, possa ser inscrito no orçamento da UE, com o intuito de "reforçar a sua transparência, visibilidade e previsibilidade". O autor defende também um maior controlo democrático através da associação dos parlamentos nacionais ao controlo da utilização dos fundos previstos no orçamento. O relatório insiste em objetivos e princípios como a erradicação da pobreza (considerado o principal objetivo da cooperação para o desenvolvimento da UE); a "apropriação democrática", como base para a eficácia da ajuda; o reforço das capacidades dos parlamentos nacionais e dos tribunais de contas dos Estados ACP, assim como a informação à sociedade civil; o maior apoio às micro, pequenas e médias empresas; a importância do papel das mulheres como facilitadores ativos das políticas de desenvolvimento e a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Avaliamos como positivo o relatório.

 
Aviso legal - Política de privacidade