Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0065(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0037/2013

Testi mressqa :

A7-0037/2013

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 08/10/2013 - 9.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

Rapporti verbatim tad-dibattiti
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2013 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

9.6. Ir-responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-infurzar tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, entendendo que os aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, relativas ao controlo pelo Estado de Bandeira, deverão ser consagrados no Direito Comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a Convenção na legislação da UE, a meu ver, consiste no facto de lhe conferir uma muito mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível dos processos de infração na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. As disposições da União Europeia em matéria de controlo pelo Estado de bandeira, devem, sem dúvida, refletir de modo mais acentuado o que a Convenção especifica e expressamente prevê para evitar divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros, o que poderia conduzir a fenómenos de concorrência desleal e de dumping social.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'Union européenne doit se conformer aux exigences des conventions internationales dont elle est signataire. Le secteur maritime n'y échappe pas: la Convention du travail maritime adoptée par l'Organisation internationale du travail appelle ainsi à la définition de normes minimales communes pour tous les pavillons et tous les gens de mer. La directive 2009/13/CE se situe dans la lignée de cet ensemble législatif international visant à garantir des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires. J'ai soutenu ce rapport qui vient combler une lacune de cette directive en ce qui concerne la responsabilité de l'État pavillon: la proposition ambitionne ici l'harmonisation des conditions de concurrence dans ce secteur en appliquant la convention du travail maritime dans tous les ports européens. Les amendements soumis devraient fournir aux États pavillon un cadre de référence solide pour vérifier de la conformité des navires avec la directive 2009/13/CE.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece consider, şi eu, că aspectele legate de controlul statelor de pavilion menţionate în Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (MLC) ar trebui încadrate în legislaţia UE într-un mod mai detaliat şi mai specific. Este necesar să ţinem cont de cerinţele minime pentru ca navigatorii să poată lucra la bordul unei nave, de condiţiile de încadrare în muncă, protecţia sănătăţii, asigurarea medicală, dar şi de conformitatea şi punerea în aplicarea a acestora. Astfel, se va promova şi îmbunătăţi imaginea sectorului şi se vor proteja interesele europene la nivel mondial. Iar statele membre vor putea avea un cadru solid de orientare în ceea ce priveşte responsabilităţile lor de stat pavilion.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho sostenuto col mio voto la relazione della on. Berès sulla responsabilità dello Stato di bandiera. Nonostante ritenga sia importante migliorare le condizioni di lavoro marittimo sulle navi europee, reputo che la natura delle misure proposte dal Parlamento siano sproporzionate. Da un lato, infatti, paiono essere un metodo per arrivare ad imporre a tutti i Paesi membri la ratifica della Convenzione del Lavoro Marittimo del 2006, dall'altro si impongono misure di sorveglianza tali da far temere una paralisi del commercio marittimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes ES teisės aktų nuostatos dėl vėliavos valstybės kontrolės turėtų daug geriau atspindėti konkrečius ir aiškius reikalavimus, kuriais siekiama vengti skirtingo valstybių narių aiškinimo, galinčio lemti nesąžiningą konkurenciją ir socialinį dempingą. Siekiama pasauliniame jūrininkystės sektoriuje sudaryti vienodas veiklos sąlygas nustatant bendrus būtiniausius standartus visiems laivams, plaukiojantiems su bet kurios valstybės vėliava, ir jūrininkams. Taip bus sukurta stipri gairių sistema valstybėms narėms, kurios vykdo savo, kaip vėliavos valstybių, pareigas ir nustato veiksmingų ir nuodugnių patikrų tvarką, užtikrindamos savo laivų ženklinimo atitiktį Direktyvos 2009/13/EB reikalavimams. Europos Sąjungoje bus nustatyta griežtesnė vykdymo užtikrinimo tvarka apibrėžiant ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurios padės užtikrinti, kad būtų dar geriau laikomasi reikalavimų, jūrų laivyboje bus sustiprintos ir skundų nagrinėjimo, patikrų ir taikymo užtikrinimo procedūros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (MLC) poate fi considerată drept primul cod al muncii din domeniul maritim pentru mai bine de 1,2 milioane de navigatori din întreaga lume, precum şi pentru proprietarii de nave şi naţiunile maritime de pe întreg cuprinsul globului. Aspectele legate de controlul statelor de pavilion menţionate în Convenţie ar trebui încadrate în legislaţia UE într-un mod cât mai detaliat şi mai specific. Consider că un avantaj major al introducerii MLC în legislaţia europeană este faptul că se va beneficia de un regim de aplicare mai strict în cadrul UE, care va conduce la un nivel şi mai mare de respectare.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car les dispositions de la convention du travail maritime de 2006 relatives au contrôle par l'État du pavillon devraient être inscrites dans le droit de l'Union européenne de manière plus détaillée et spécifique.

L'incorporation de la convention du travail maritime dans le droit de l'Union européenne présente l'avantage majeur d'assurer un régime d'application bien plus strict au sein de l'Union, par exemple au moyen de procédures d'infraction de l'Union européenne. Afin d'éviter des différences d'interprétation entre les États membres, ce qui pourrait engendrer une concurrence déloyale et le dumping social, les dispositions de l'Union européenne concernant le contrôle par l'État du pavillon devraient bien mieux reprendre les prescriptions spécifiques et expresses de la convention du travail maritime.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Aspectele legate de controlul statelor de pavilion menţionate în Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim ar trebui încadrate în legislaţia UE într-un mod mai detaliat şi mai specific. Un avantaj major al introducerii muncii în domeniul maritim în legislaţia UE este faptul că se va beneficia de un regim de aplicare mai strict în cadrul UE, de exemplu prin intermediul unor proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, fapt care va conduce la un nivel şi mai mare de respectare a legislaţiei.

Dispoziţiile UE privind controlul statului de pavilion ar trebui să reflecte ceea ce munca în domeniul maritim urmăreşte în mod specific şi expres să se evite - interpretările diferite din partea statelor membre - ceea ce ar putea conduce la o concurenţă neloială şi la dumping social. Introducerea certificatului de muncă în domeniul maritim şi a declaraţiei de conformitate a muncii în domeniul maritim reprezintă elemente centrale pentru punerea în aplicare a muncii în domeniul maritim. Este nevoie să se stabilească reguli clare referitoare la responsabilităţile privind furnizarea forţei de muncă, pentru a se garanta că statele membre îşi îndeplinesc responsabilităţile privind recrutarea, plasarea şi protecţia socială a navigatorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu (PE) é chamado a dar o seu aval a uma proposta de diretiva conjunta (PE e Conselho) sobre as responsabilidades que um Estado de bandeira deve assumir na imposição do cumprimento da Diretiva 2009/13/CE do Conselho, a qual aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) relativamente à Convenção do Trabalho Marítimo, de 2006, que altera a Diretiva 1999/63/CE. Esta diretiva enquadra-se no âmbito da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) que integra muitas outras medidas jurídicas europeias. Para que a MLC entre em vigor, é necessário que a mesma seja ratificada por 30 países representando 33% da arqueação bruta da frota mundial. A MLC afeta cerca de 1,2 milhões de trabalhadores marítimos a nível mundial, abrange áreas tão diversas como a segurança, condições de trabalho, saúde, segurança social e o bem-estar, e visa assegurar condições de trabalho dignas a bordo dos navios. Considerando que a presente diretiva, promovendo a igualdade a nível mundial e salvaguardando os interesses da Europa, visa colmatar a lacuna existente na legislação europeia que impede a aplicação das disposições previstas no título 5 da MLC (procedimentos de inspeção e cumprimento do quadro normativo), voto favoravelmente o relatório elaborado pela colega Pervenche Berès.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) foi adotada pela OIT, em 2006. Esta Convenção aplica-se ao transporte marítimo internacional e abrange as condições mínimas a observar para o trabalho dos marítimos a bordo de um navio, as condições de trabalho, o alojamento, o lazer, a alimentação e o serviço de mesa, a proteção da saúde, os cuidados médicos, o bem-estar e a proteção em matéria de segurança social, tendo em vista assegurar condições dignas de trabalho e de vida a bordo dos navios. A UE vê na MLC um contributo valioso para o objetivo de criar condições equitativas no setor marítimo a nível mundial, através da fixação de normas mínimas comuns para todos os pavilhões e para todos os trabalhadores do mar. Tendo este pressuposto como base, a relatora entende que os aspetos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) relativos ao controlo pelo Estado de bandeira deverão ser consagrados no direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a MLC na legislação consiste no facto de lhe conferir uma muito mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo ao nível de processos por infração na própria UE, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Aspekty kontroly zo strany vlajkového štátu z Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave (MLC) z roku 2006 by mali byť zakotvené v právnych predpisoch EÚ podrobnejším a konkrétnejším spôsobom. Hlavnou výhodou začlenenia Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave do právnych predpisov Európskej únie je to, že sa tým v EÚ zabezpečí oveľa prísnejší režim presadzovania, napríklad prostredníctvom konaní EÚ o neplnení povinností, čo by ešte viac posilnilo dodržiavanie predpisov. Ustanovenia EÚ o kontrole vlajkovým štátom by mali oveľa viac odzrkadľovať konkrétne a výslovné požiadavky obsiahnuté v Dohovore o pracovných normách v námornej doprave, aby sa predišlo rôznym výkladom zo strany členských štátov, čo by mohlo viesť k nekalej hospodárskej súťaži a sociálnemu dumpingu. Považujem za opodstatnené a dôležité, aby sa v rozsahu právomocí EÚ Dohovor o pracovných normách v námornej doprave čo najvernejšie preniesol do predmetnej predkladanej smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Representing the maritime nation of Scotland, I fully understand the importance of the issues dealt with in this report. Incorporating the MLC into EU law will ensure proper enforcement for all EU vessels.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes 2006 m. Konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – Konvencija) apibrėžti vėliavos valstybės kontrolės aspektai turėtų būti išsamiau ir konkrečiau įtvirtinti ES teisės aktuose. Didžiausias Konvencijos nuostatų įtraukimo į ES teisę pranašumas yra tai, kad taip Europos Sąjungoje bus nustatyta griežtesnė vykdymo užtikrinimo tvarka, pvz., apibrėžiant ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurios padės užtikrinti, kad būtų dar geriau laikomasi reikalavimų. ES teisės aktų nuostatos dėl vėliavos valstybės kontrolės turėtų daug geriau atspindėti konkrečius ir aiškius Konvencijos reikalavimus, kuriais siekiama vengti skirtingo valstybių narių aiškinimo, galinčio lemti nesąžiningą konkurenciją ir socialinį dempingą. Direktyva bus gerokai sustiprinti jūrų transporto aspektai, užtikrinant darbo teisėje numatytų jūrininkų teisių, dėl kurių susitarta Konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje, įgyvendinimą. Ja bus stiprinamas ir gerinamas sektoriaus įvaizdis ir pasauliniu lygmeniu saugomi ES interesai sukuriant bendras vienodas veiklos sąlygas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I believe that flag state control aspects of the 2006 Maritime Labour Convention (MLC) should be enshrined on the level of EU law in a more detailed and specific way. A major advantage of incorporating the MLC into EU law is that it will provide it with a much stronger enforcement regime within the EU, e.g. through EU infringement procedures, which would strengthen compliance even further. EU provisions on flag state control should reflect much more what the MLC specifically and expressly requires, to avoid different interpretations by Member States, which could lead to unfair competition and social dumping.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Julgo ser necessário que os aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC), de 2006, relativas ao controlo pelo Estado de bandeira, deverão ser consagrados no Direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica, pois a integração da MLC na legislação da UE vai-lhe conferir uma mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível de processos por infracção na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. As disposições da UE em matéria de controlo pelo Estado de bandeira devem refletir de modo mais acentuado o que a MLC especifica e expressamente prevê para evitar divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros, o que poderia conduzir a fenómenos de concorrência desleal e de «dumping» social. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del informe debido a que representa en un avance en la protección de los derechos sociales y laborales de los trabajadores del transporte marítimo europeo. Este colectivo de trabajadores necesita de la protección efectiva de sus derechos por parte del Estado al cual pertenece el pabellón de la embarcación donde se produce la relación laboral. Esta especial condición del colectivo, el movimiento internacional del lugar de trabajo puede permitir que se produzcan situaciones de indefensión de los derechos laborales de los trabajadores de la embarcación. Estas situaciones de indefensión se pueden producir, sobre todo, en el ámbito del control y monitoreo de la normativa laboral que ha de aplicarse debido al movimiento del lugar de trabajo. Los Estados miembros, pese a la dificultad de control de las condiciones de trabajo en las embarcaciones, son los responsables últimos de la aplicación de sus normativas laborales. Por el avance en estos aspectos he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − EU provisions on flag State control should reflect much more what the Maritime Labour Convention specifically and expressly requires to avoid different interpretations by Member States, which could lead to unfair competition and social dumping.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Seearbeitsübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation beinhaltet grundlegende Rechte der Seeleute. Diese umfassen allem voran die Beschäftigungs- und Sozialrechte der Seeleute. Das Übereinkommen fasst über 60 geltende Rechtsinstrumente, darunter Empfehlungen und Übereinkommen, zusammen, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) seit 1920 verabschiedet wurden. Ziel ist es, durch weltweite Mindeststandards die Arbeits- und Lebensbedingungen für Seeleute zu verbessern, die Sicherheit auf Schiffen zu verstärken und Sozialdumping mit den daraus folgenden Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Der Bericht hat meine Stimme erhalten, da ich die Meinung vertrete, dass eine Richtlinie der einzige Weg ist, die 60 bereits geltenden Rechtsvorschriften samt neuen Adaptierungen zur Anwendung zu bringen. Denn auch Seeleute, deren Arbeitsverhältnisse klarerweise schwer zu kontrollieren sind, müssen sich in Rechtssicherheit wiegen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai déposé en cosignature en mon nom personnel quatorze amendements réintégrant des articles de la Convention du travail maritime de l'OIT, afin d'apporter une meilleure cohérence au texte du Parlement européen, en vue des futures négociations en tant que colégistateur sur les responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE. Je me félicite que ces quatorze amendements aient tous été adoptés lors du vote en session plénière, afin de renforcer le mandat de négociation du Parlement européen, étant donné que le vote en commission ne l'avait pas permis; et ce alors même que j'avais soutenu ces amendements. Entrons rapidement en négociation avec le Conseil, afin d'obtenir le texte le plus fidèle aux accords internationaux et protégeant les travailleurs dans un souci de compétitivité européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiems pateiktiems pakeitimams, kuriais siekiama ne tik griežtinti valstybės atsakomybę, bet ir stiprinti bei gerinti sektoriaus įvaizdį. ES turi galioti bendri stebėsenos reikalavimai, tačiau jais negali būti sukuriamos kliūtys jūros prekybai. Be to, darbo jūrų laivyboje standartai būtų taikomi visuose laivuose. Pažymėtina, kad turėtų būti nustatyta veiksminga darbo jūrų laivyboje sąlygų tikrinimo ir patvirtinimo sistema. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad darbo ir gyvenimo sąlygos atitiks Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimus. Be to, bus užkirstas kelias nesąžiningai konkurencijai ir socialiniam dempingui.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση η οποία συμπίπτει χρονικά με τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση της ελληνικής σημαίας. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η ΕΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου για τον έλεγχο του κράτους σημαίας και την εφαρμογή της σύμβασης ναυτικής εργασίας του 2006 (Maritime Labour Convention-MLC), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαφορετικές ερμηνείες από τα κράτη μέλη, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Η παρούσα έκθεση συμβάλλει στην επιθεώρηση και επιβολή τήρησης των κανόνων και στις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών επί του πλοίου και κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την ναυτιλία, ζήτημα που κατά προτεραιότητα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que os aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC), de 2006, relativas ao controlo pelo Estado de bandeira, deverão ser consagrados no Direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a Convenção do Trabalho Marítimo na legislação da União Europeia consiste no facto de lhe conferir uma muito mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível de processos por infração na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) vem integrar novos aspectos no direito europeu e possibilita uma mais forte capacidade de fiscalização da convenção no espaço comunitário, fortalecendo a observância da lei, uma vez que, ao especificar e prever expressamente as disposições em matéria de controlo de bandeira, impede as divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros. Com a aprovação deste relatório, será possível alinhar a legislação europeia com as disposições pertinentes da MLC no que diz respeito às responsabilidades do Estado de bandeira, ao passo que se asseguram também normas mínimas comuns de condições de trabalho a bordo de um navio para todos os pavilhões e para todos os marítimos, isto é, a Convenção assegura condições dignas de trabalho e vida a bordo dos navios. Votei favoravelmente o presente relatório, por considerar que a proposta reflete os objetivos da MLC, bem como do Livro Branco da Comissão intitulado «Roteiro do Espaço Único Europeu dos Transportes – Rumo a um Sistema de Transportes Competitivo e Económico em Recursos», permitindo ainda a aplicação dos direitos laborais dos trabalhadores do setor estabelecidos na Convenção do Trabalho Marítimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour of the amended proposal, and in favour of referring back the final vote on the legislative proposal to Committee EMPL, in line with Article 57 (2) of the Rules of Procedure. The postponement of the vote on the legislative resolution would allow for negotiations with the Council and Commission in order to reach a first reading agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) siglata nel 2008 si appresta ad essere implementata all'interno della normativa europea, prevedendo un controllo a livello nazionale del rispetto della stessa. In materia, si prevede l'approvazione di emendamenti che riguardano in primis la responsabilità di ogni nazione con riguardo alle navi battenti la propria bandiera; inoltre è prevista una certificazione di lavoro marittimo e una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo per ogni nave e un controllo attento da parte degli Stati di bandiera. La convenzione assicura altresì condizioni di lavoro sicure e omogenee in tutti gli Stati membri, definendo un importante passo avanti in materia. Per questo esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon excellente collègue Pervenche Berès. Selon moi, les dispositions de la convention du travail maritime de 2006 relatives au contrôle par l'État du pavillon devraient être inscrites dans le droit de l'Union européenne de manière plus détaillée et spécifique.

L'incorporation de la convention du travail maritime dans le droit de l'Union européenne présente l'avantage majeur d'assurer un régime d'application bien plus strict au sein de l'Union, par exemple au moyen de procédures d'infraction de l'Union européenne, ce qui assurera un respect encore meilleur des dispositions. Les dispositions de l'Union européenne concernant le contrôle par l'État du pavillon devraient bien mieux reprendre les prescriptions spécifiques et expresses de la convention du travail maritime de manière à éviter des différences d'interprétation entre les États membres, ce qui pourrait engendrer une concurrence déloyale et le dumping social.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A integração dos aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) no direito europeu confere uma forte capacidade de fiscalização da mesma no espaço europeu, permitindo assim uma maior observância da lei ao impedir divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros. Desta forma, a relatora pretende colmatar a lacuna existente na Diretiva que alinha a legislação europeia com as disposições pertinentes da MLC, no que diz respeito às responsabilidades do Estado de bandeira. A Convenção, ao ser incorporada no direito europeu, reveste-se de uma importância acrescida ao criar condições equitativas que fixam normas mínimas comuns de condições de trabalho a bordo de um navio para todos os pavilhões e para todos os marítimos. Por outras palavras, a Convenção assegura condições dignas de trabalho e vida a bordo dos navios. Dado que a proposta está em consonância óbvia com os objetivos da MLC, com o Livro Branco da Comissão intitulado «Roteiro do Espaço Único Europeu dos Transportes – Rumo a um Sistema de Transportes Competitivo e Económico em Recursos» e que a mesma permitirá a aplicação dos direitos laborais dos trabalhadores do setor estabelecidos na Convenção do Trabalho Marítimo, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dieser Bericht behandelt die Bestimmungen des Seearbeitsübereinkommens 2006 bezüglich der Überwachung durch Flaggenstaaten auf Ebene der EU-Rechtsvorschriften, die ausführlicher und konkreter verankert werden sollten. Ein Vorteil der Einbindung des Seearbeitsübereinkommens in die EU-Rechtsvorschriften sind die strengeren Durchführungsbestimmungen, die innerhalb der EU für EU-Vertragsverletzungsverfahren geschaffen werden. Damit wird für bessere Einhaltung der Bestimmungen gesorgt. Die EU-Bestimmungen zur Überwachung durch die Flaggenstaaten sollten den konkreten und ausdrücklichen Anforderungen des Seearbeitsübereinkommens in viel stärkerem Maße Rechnung tragen. Damit beugt man unterschiedlichen Auslegungen durch die Mitgliedstaaten, die zu unfairem Wettbewerb und Sozialdumping führen könnten, vor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Aspekty dotyczące kontroli przez państwo bandery, ujęte w Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., należy przekształcić w przepisy prawa na szczeblu UE w sposób bardziej szczegółowy i skonkretyzowany. Najważniejsza korzyść włączenia konwencji do prawa UE polega na tym, że umożliwi ono sprawniejsze egzekwowanie przepisów konwencji w UE, np. dzięki procedurom unijnego postępowania w sprawie naruszenia przepisów, co dodatkowo wpłynie korzystnie na przestrzeganie przepisów. Przepisy UE dotyczące państwa bandery powinny w dużo większym stopniu odzwierciedlać szczegółowe i jednoznaczne wymogi konwencji, aby uniknąć różnych interpretacji w państwach członkowskich, co mogłoby prowadzić do nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego. Omawiany wniosek dotyczący dyrektywy należy do ogólniejszego zbioru europejskich środków prawnych wprowadzonych w celu zastosowania niektórych norm Konwencji o pracy na morzu (MLC) przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w dniu 23 lutego 2006 r. w Genewie. Na obecnym etapie MLC została ratyfikowana przez 30 państw, na które przypada ponad 59% tonażu floty światowej, w związku z czym spełniony jest warunek wejścia w życie tej konwencji, tj. wymóg ratyfikacji przez 30 krajów, odpowiadających 33% światowego tonażu brutto.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) foi adotada pela Organização Internacional do Trabalho, em 2006. Esta Convenção aplica-se ao transporte marítimo internacional e abrange matérias essenciais como as condições mínimas a observar para o trabalho dos marítimos a bordo de um navio, as condições de trabalho, o alojamento, o lazer, a alimentação e o serviço de mesa, a proteção da saúde, os cuidados médicos, o bem-estar e a proteção em matéria de segurança social e o assegurar de condições dignas de trabalho e de vida a bordo dos navios. A relatora entende que os aspetos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC), de 2006, relativos ao controlo pelo Estado de bandeira deverão ser consagrados no Direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a MLC na legislação da UE consiste no facto de lhe conferir uma muito maior capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível de processos por infração na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. Votámos favoravelmente.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza