Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2103(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0035/2013

Předložené texty :

A7-0035/2013

Rozpravy :

PV 11/03/2013 - 21
CRE 11/03/2013 - 21

Hlasování :

PV 13/03/2013 - 8.11
PV 14/03/2013 - 8.1
CRE 14/03/2013 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0088

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 14. března 2013 - Štrasburk Revidované vydání

9.15. Energetický plán do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
Videozáznamy vystoupení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Rolul măsurilor privind eficienţa energetică este critic, în vederea realizării la cele mai mici costuri a obiectivelor stabilite privind clima şi energia. Consider că, pentru a avea parte de o eficienţă energetică îmbunătăţită şi pentru a realiza economii de energie, statele membre trebuie să accelereze implementarea directivei privind eficienţa energetică, să continue acţiunile de renovare a clădirilor, în scopul reducerii consumului energetic şi să-şi adapteze programele naţionale, astfel încât să dezvolte infrastructuri noi, inteligente şi flexibile, în special reţele inteligente, care să permită asigurarea de rezerve energetice.

Utilizând inteligent fondurile comunitare pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, vom reuşi să atingem ţinta de 20% referitoare la eficienţa energetică până în 2014. În plus, diminuarea consumului prin eficienţă energetică este cel mai durabil mod de a reduce dependenţa de combustibilii fosili şi vom genera, astfel, o reducere semnificativă a importurilor, cu aproximativ 25%.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, energy security will, in many ways, be the key to the future prosperity of my country and all other Member States – which must think long-term and be forward-looking in this respect. It is crucial that we seek ways to diversify our energy sources and thus to protect all European countries from external influences which affect costs for consumers and threaten energy security.

I commend the adoption of all the amendments calling for greater promotion of nuclear energy. This source has the potential to increase the self-sufficiency in energy production of all the Member States, while also reducing global greenhouse gas emissions. However, while I support these facets of the report, some sections remain vague and unclear. I would appreciate more concrete long-term targets for the EU with regard to energy options leading up to 2050.

The report is also timely in other respects, and it is necessary in order for the EU to move successfully into the future with a plan for energy production and consumption. We must, however, be clear in our intentions and provide ourselves with definite and definitive goals, because external energy security is clearly a very important consideration, particularly in relation to the common foreign and security policy, with which I am involved.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). - Signor Presidente, gli aspetti positivi sono già stati ricordati: anch'io concordo sul fatto che abbiamo bisogno di una prospettiva a lungo termine che assicuri prevedibilità agli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio, ecc. ecc.. Vi sono però alcuni punti che mi preoccupano molto, ragion per cui alla fine mi sono astenuta durante la votazione.

Voglio ricordare che l'Unione europea rappresenta soltanto l'11% delle emissioni globali di gas serra ed è ancora l'unica comunità economica internazionale che abbia adottato una normativa vincolante sulle emissioni di tali gas. Voglio ricordare che abbiamo estremo bisogno di adottare misure che contribuiscano realmente alla ripresa economica e all'occupazione. Voglio ricordare la resistenza dell'opinione pubblica a grandi progetti nel settore energetico e delle infrastrutture. Voglio ricordare che è di fondamentale importanza che i consumatori di energia siano protetti da ulteriori aumenti del costo dell'energia.

Tutto questo non è stato preso in considerazione e oltretutto mi rammarico molto che sia passato il paragrafo 91, dove si chiede di modificare in modo permanente la normativa attuale sullo scambio di emissioni.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece, pentru asigurarea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon, gazele naturale joacă un rol foarte important. Gazele de şist au devenit noi surse potenţiale de aprovizionare în Europa, iar progresele în domeniu ar putea reduce dependenţa de importuri. În anii următori, gazele de şist pot reprezenta cea mai bună soluţie, atât pentru reducerea emisiilor de carbon, cât şi pentru asigurarea independenţei energetice.

România este unul dintre statele care a decis să demareze prospecţiuni în vederea identificării unor resurse exploatabile de gaze de şist. În cazul în care se vor găsi aceste resurse, trebuie depuse toate eforturile pentru exploatarea lor. Statele Unite îşi vor asigura în curând independenţa de importuri, datorită gazelor de şist, iar acest exemplu ar trebui urmat şi de Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, our energy infrastructure requires long-term investment, and for long-term investors we need long-term strategies. Indeed, at a time when we are fighting across the world for that investment, we need international and global leadership.

I am concerned when European policies simply send manufacturing to other parts of the globe, and the EU’s ETS urgently needs looking at. However, it needs to be looked at in a long-term – and not just a sticking-plaster – way. This review has been a missed opportunity.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. As regiões ultraperiféricas continuam a ser confrontadas com uma política energética demasiado padronizada, que ainda não lhes responde adequadamente, o que deve ser considerado neste roteiro energético para 2050 em debate na UE. Por isso, é necessário, nestes casos, desenvolverem-se abordagens mais específicas com Programas próprios do tipo POSEI, para encontrar as respostas apropriadas, não só para resolver os problemas particulares que as apresentam como, sobretudo, poderem expandir todo o potencial de energias renováveis, como no caso dos Açores, que já hoje se encontram em franco desenvolvimento, ultrapassando mesmo as metas estabelecidas pela União para 2020. É que as regiões ultraperiféricas também têm características que as podem tornar uma referência na luta contra as alterações climáticas e adaptação aos seus efeitos. Pelas suas características geomorfológicas e localização geográfica, são regiões mais expostas a riscos naturais, o que também lhes permite observar e acompanhar de forma privilegiada os fenómenos naturais, constituindo um eixo de investigação de elevado valor acrescentado e uma oportunidade indispensável para a cooperação tecnológica. Os Açores já exploram os seus recursos endógenos de modo a produzir energia geotérmica, do vento, solar, hídrica, biomassa e marinha.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − The importance of the EU’s energy policy lies in growth and economic competitiveness, creating jobs in the EU. I voted in favour of this report as the Energy Roadmap 2050 shows that each Member State has to focus on such critical areas as emissions reduction, energy independence and energy security, renewable energy, energy efficiency, investments in advanced technologies, etc. Furthermore, the current market environment is highly unpredictable, thus new strategies and innovative instruments should be promoted to encourage investment in infrastructure, enabling a quick adjustment to the rapidly changing environment. It is very important to adopt the strategy of regional energy specialisation, allowing regions to develop those energy sources which provide the most efficient means, but at the same time there is a need to pursue closer integration with neighbouring countries and regions, and to strengthen cooperation with partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Concordo con gli obiettivi perseguiti in questi anni dell'Unione europea volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell' 80-95% entro il 2050: l'UE è ancora l'unica comunità economica internazionale ad avere adottato una normativa vincolante sulle emissioni di gas serra. Dobbiamo però tener conto che ci sono alcune criticità da risolvere, tra cui la necessità di prevedere misure per compensare l'aumento dei prezzi dell'energia, conseguenza inevitabile del percorso di decarbonizzazione. In tal senso, occorre proteggere i consumatori, visto che in Europa i prezzi dell'energia sono più alti che nella maggior parte dei nostri partner a livello globale. Ho votato contro il paragrafo 91 in cui si chiede di modificare in maniera permanente la normativa attuale sullo Scambio di Emissioni: le misure proposte penalizzano i settori industriali attraverso un aumento dei costi di produzione e sarebbero un grave freno alle opportunità di crescita e occupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of the report on the Energy Roadmap 2050 because it recognises the need for Member States to work together to transform the energy system. This text sets the basis for proposing legislative initiatives on energy policy, with a view to developing a policy framework for 2030, including milestones and targets on greenhouse gas emissions, renewable energy and energy efficiency. I believe that, as energy infrastructure and installations typically take many years to complete and have a very long lifetime, we need to take action immediately setting up the right targets for the short, middle and long-term. I also welcome the importance of a social dimension being included in the Roadmap, which encourages Member States to cooperate in a spirit of solidarity, paying special attention to energy poverty and low-income vulnerable households that are most affected by higher energy prices.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les émissions de carbone doivent être réduites de 85% d'ici à 2050, notamment à travers la sobriété énergétique, les énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire. Il est fondamental de sécuriser l'approvisionnement énergétique et de préserver la compétitivité sans affecter durablement l'environnement. C'est la raison pour laquelle l'UE a institué le système communautaire d'échange de quotas d'émission (en anglais, le système "Emission Trading Scheme" ou ETS): un mécanisme de droits d'émissions de CO2 visant à réduire l'émission globale de CO2 et à répondre aux exigences du protocole de Kyoto. Ce rapport vise à renforcer le mécanisme de surveillance des émissions de gaz à effet de serre et à encadrer le report des quotas de CO2 dans l'Union européenne. En faveur de la décarbonisation de l'Union européenne, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Energetikos veiksmų plano iki 2050 m nustatymo. Siūlymu siekiama iki 2050 m. 80 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, mažinant labiausiai taršių kuro rūšių, tokių kaip anglis ir nafta, naudojimą, kartu didinant ES konkurencingumą ir tiekimo saugumą. Plano tikslas – didesnis energijos vartojimo efektyvumas ir didesnė atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad ilgalaikėje ES energetikos politikoje energijos vartojimo mažinimas pastatuose turi būti laikomas pagrindiniu aspektu. Būtina patvirtinti ambicingas pastatų atnaujinimo strategijas bei išnagrinėti „intensyvaus atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo“ scenarijų. Pritariu, kad būsimame energijos rūšių derinyje svarbu išnaudoti mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio elektros gamybos priemones (įskaitant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, anglies dioksido kiekio surinkimą ir saugojimą bei branduolinę energiją). Taip pat svarbu sukurti tvirtas investavimo į atsinaujinančiuosius energijos išteklius sistemas, užtikrinti, kad nebūtų sudaromi susitarimai, kuriais būtų prieštaraujama energijos vidaus rinkos teisės aktams, ir sudaryti galimybę Komisijai išanalizuoti susitarimus siekiant patikrinti jų suderinamumą su minėtais teisės aktais.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Roteiro para a Energia 2050 é de crucial importância para o futuro da Europa. O bem-estar dos Europeus, assim como a prosperidade das empresas e da economia europeia dependem de uma energia segura, sustentável e a preço acessível, sendo necessário assegurar a segurança energética da UE através de fontes de energia alternativas reduzindo a dependência das importações. O sistema energético atual, assim como as formas de produzir, transformar e consumir parecem insustentáveis no futuro devido ao elevado teor de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), aos riscos de segurança do aprovisionamento e aos riscos de competitividade relacionados com os custos elevados da energia e a falta de investimento. Pretende-se pois reduzir as emissões em mais de 80% até 2050, melhorando ao mesmo tempo a competitividade e a segurança do aprovisionamento na Europa. É preciso que os Estados-Membros colaborem na coordenação de esforços, no âmbito de um enquadramento mais amplo, definindo uma estratégia europeia de longo prazo para o setor energético. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – La transition vers une économie sobre en émissions de carbone est un objectif clé de l'UE. Pour y parvenir, il est intéressant que l'Union présente une feuille de route, l'idée étant de dessiner le mix énergétique à l'horizon 2050, traduire en actions concrètes la voie menant à une économie décarbonée. Il y avait de bonnes choses dans ce rapport d'initiative, que ce soit sur les énergies renouvelables ou sur l'efficacité énergétique. Mais j'ai voté contre ce rapport au final, en raison de paragraphes très positifs sur l'énergie nucléaire et du rejet des objectifs contraignants en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour 2030. S'il est normal que, selon les scenarios envisagés par l’UE et selon toute vraisemblance, le mix énergétique comprenne toutes les sources d'énergie, sans a priori, pour autant, l'énergie nucléaire ne devrait pas être considérée comme essentielle. L'objectif, en France comme dans d'autres Etats membres, est de réduire la part du nucléaire dans la production énergétique. Cela passera par une diversification énergétique volontariste et par l’inscription de la transition dans un cadre de sobriété et d’efficacité énergétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Pur accogliendo con favore l’impegno della Commissione volto a studiare le possibilità di conseguire l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Unione garantendo, al tempo stesso, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, sollevo preoccupazione perché essa ha basato gli scenari della decarbonizzazione sul presupposto di un’azione globale per il clima ma non ha effettuato alcuna analisi per determinare uno scenario basato sul raggiungimento di elevati livelli di efficienza energetica. Preso atto delle variazioni nel mix energetico tra gli Stati membri, diviene necessario affrontare con urgenza la mancanza di studi nella valutazione d'impatto della Commissione circa le implicazioni sociali ed economiche di ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per i singoli Stati membri. Tali studi, a mio avviso, potrebbero costituire la base per la formulazione di soluzioni eque a lungo termine nel settore dell'energia. Ritengo che gli impegni post-2020 in materia di nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra debbano essere subordinati alla presentazione da parte della Commissione dei progressi compiuti, innanzitutto, nell'attuazione degli obiettivi di riduzione 2020. La Commissione dovrebbe, inoltre, presentare una valutazione supplementare che offra suggerimenti per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuta allo spostamento della produzione al di fuori dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Dans le cadre des objectifs fixés à 2050, Mme Tzavela a rappelé qu’il appartenait aux Etats membres de fixer leurs propres règles en la matière tout en y reconnaissant les mérites du développement d’une approche européenne coordonnée. C’est dans cette optique que la rapporteur demande l’établissement d’un cadre politique pour 2030. Elle souligne également l’importance des sources d’énergie renouvelable, des défis mondiaux auxquels nous devons faire face, de la recherche ou également des nouvelles technologies. Ces questions étant centrales pour les citoyens européens, j’ai décidé d’apporter ma voix à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione della on. Tzavela sulla Tabella di marcia per l'energia 2050. Ritengo questo testo molto equilibrato e condivisibile, soprattutto quando pone l'attenzione sulla mancanza di flessibilità nella tabella di marcia proposta dalla Commissione e sugli scenari prospettati. Appoggio le posizioni della relatrice quando afferma che sia fondamentale modificare l'odierno approccio alla politica climatica che non tiene conto delle specificità delle varie aree geografiche e delle realtà socio economiche delle singole regioni d'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šios rezoliucijos, nes ja Europos Parlamentas išsako savo pasiūlymus diskusijoje dėl ES energetikos veiksmų plano iki 2050 m. Kadangi valstybės narės suinteresuotos mažinti priklausomybę nuo energijos importo nestabiliomis kainomis ir įvairinti energijos tiekimą, pagrindinis energetikos politikos uždavinys energetinio saugumo srityje – sumažinti netikrumą, dėl kurio kyla įtampa tarp valstybių, ir rinkos trūkumus, kurie kliudo tiekėjams ir vartotojams pasinaudoti prekybos teikiamais pranašumais. ES pagrindinis energetinio saugumo ramstis yra nuosavi energetikos ištekliai ir prieiga prie jų. Todėl šiuo požiūriu būtų protingiausia, kad valstybės plėtotų tas energetikos technologijas, kurių srityje turi gebėjimų ir patirties ir kurios garantuoja joms stabilų ir tęstinį energijos tiekimą, laikantis aplinkos ir klimato apsaugos standartų. Valstybėms narėms siekiant energetinio saugumo ir energetinės nepriklausomybės tikslo, dėmesys turi būti nukreiptas į tarpusavio priklausomybės energetikos srityje modelį, sparčiai užbaigiant ES energijos vidaus rinkos ir visus elektros energijos tinklus aprėpiančio, pažangiojo ES tinklo, apimančio Šiaurę ir Pietus bei Rytus ir Vakarus, infrastruktūros kūrimą. Iki 2014 m. būtina sukurti visiškai integruotą Europos energijos rinką, svarbu visapusiškai įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės aktus visose valstybėse narėse ir būtina užtikrinti, kad nė viena valstybė narė arba regionas neliktų atskirti nuo Europos dujų ir elektros tinklų po 2015 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Pentru a realiza obiectivul de reducere cu mai mult de 80% a emisiilor până în 2050, producţia de energie a Europei va trebui să fie caracterizată de emisii de carbon apropiate de zero. Acest lucru trebuie realizat fără a perturba resursele energetice şi competitivitatea. Scenariile propuse nu au un caracter determinist, ci, mai degrabă, servesc ca bază pentru un dialog constructiv privind modalitatea de transformare a sistemului energetic european, cu scopul de a satisface obiectivul pe termen lung al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. Pentru a reuşi să atingem acest obiectiv, consider că este nevoie de infrastructuri noi, în special de reţele inteligente, care să permită asigurarea de rezerve flexibile şi echilibrarea capacităţii energetice şi, totodată, de o reţea complet integrată la nivel european, care să conţină toate resursele energetice din UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – L'Union Européenne s'est dotée d'une feuille de route pour une économie à faible intensité de carbone pour 2050. En matière de réduction des gaz à effet de serre, d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, des objectifs non contraignants ont été adoptés, afin de laisser le temps aux États membres d'adapter leurs économies à ces contraintes environnementales. Je me suis toutefois abstenu de voter le système ETS. Un rapport est prévu sur ce thème pour avril, j'ai donc préféré m'abstenir en attendant les conclusions de l'expertise.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Považuji za nutné vytvořit do roku 2014 plně integrovaný evropský trh s energií. V této souvislosti poukazuji na význam úplného uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií ve všech členských státech a na nutnost zajistit, aby žádný členský stát nebo region nezůstal po roce 2015 od evropské energetické a plynárenské sítě izolován. Je třeba vzít v úvahu, že pro projekty energetické infrastruktury jsou charakteristické velké počáteční investice a provozní životnost 20–60 let. Současné tržní prostředí je přitom velmi nepředvídatelné, což je důvodem, proč investoři s rozvojem energetické infrastruktury váhají. Proto by se měly podporovat nové strategie a inovativní nástroje s cílem podpořit investice do infrastruktury, které umožní rychlé přizpůsobení překotně se měnícímu prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport. Infrastructura energetică necesită investiţii pe termen lung, prin urmare UE are nevoie de o strategie pe termen lung. Planificarea pe termen lung a politicilor energetice este necesară pentru a asigura o cât mai mare independenţă energetică a Uniunii, precum şi o producţie energetică pe cât se poate de sustenabilă şi diversificată.

Independenţa şi securitatea energetică a tuturor statelor membre este esenţială dacă dorim ca, pe viitor, acestea să nu sufere tăieri de la alimentarea cu energie din cauza unor conflicte internaţionale asemănătoare disputelor ruso-ucrainene din trecut, care au afectat aprovizionarea cu gaz a României şi a altor state membre din Europa Centrală şi de Est. Un alt aspect important îl reprezintă investiţiile în cercetare şi inovaţie menite să asigure pe termen lung noi modalităţi de producere a energiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione della collega Tzavela che delinea una roadmap verso il 2050 nel settore energetico perché una strategia a lungo termine è indispensabile se vogliamo garantire il benessere sociale e la competitività delle nostre industrie. Alla luce dell'impegno preso dall'UE nel voler ridurre le emissioni di CO2 dell'80% entro il 2050, è apprezzabile l'equilibrio raggiunto nella relazione tra la salvaguardia dell'autonomia degli Stati membri nel decidere il mix energetico più adatto alla propria realtà nazionale, e la necessità di un forte coordinamento a livello comunitario per mantenere la coerenza delle azioni. Condivido il deciso richiamo all'importanza dello sviluppo delle tecnologie CCS, del mercato ETS, delle nuove tecnologie e dei carburanti alternativi. In particolare, bisogna investire nella ricerca nel campo delle energie rinnovabili: le politiche energetiche vanno sostenute di pari passo con quelle nel campo dell'innovazione per contribuire in modo significativo al rilancio dell'economia europea ed alla crescita in tutti i settori produttivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ενέργεια πρέπει να αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά δημόσια αγαθά για τους πολίτες των κρατών μελών. Η έκθεση Τζαβέλα δεν υιοθετεί αυτή τη λογική, καθώς συντάσσεται πλήρως με τις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις που ακολουθεί ο σχεδιασμός της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας. Δίνει περιορισμένη έμφαση στην κοινωνική διάσταση που έχει η ενεργειακή πολιτική, δεν προστατεύει τα δικαιώματα του πολίτη-καταναλωτή και δεν προωθεί πρακτικές μείωσης της ανισότητας πρόσβασης στην ενέργεια. Οι περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις και η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς του τομέα της ενέργειας αποτελούν τις πολιτικές προτεραιότητες της. Κατά την έκθεση οι κανόνες ανταγωνισμού αποτελούν το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ενέργειας παρά το γεγονός ότι έτσι δίνεται σαφέστατο πλεονέκτημα στις ισχυρές οικονομίες της Ένωσης. Επιπλέον οι υιοθετημένες προτάσεις υποτιμούν την σημασία των ΑΠΕ, της ενεργειακής επάρκειας και της μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Βασικό αρνητικό της έκθεσης είναι η επαναφορά της ενισχυμένης σημασίας της πυρηνικής ενέργειας στον ενεργειακό σχεδιασμό. Η έκθεση, στην αναφορά της για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες, παρακάμπτει επί της ουσίας το Διεθνές Δίκαιο, έχει ασάφειες και δεν υπογραμμίζει με συνέπεια το δικαίωμα των κρατών μελών για ανακήρυξη ΑΟΖ και διεξαγωγή ερευνών. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψήφισα την έκθεση Τζαβέλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Europa potrzebuje dziś reindustrializacji. Potrzebuje nowych miejsc pracy oraz trwałego ożywienia gospodarczego. Kluczowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności gospodarczej oraz atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych krajów dla przemysłu jest przede wszystkim cena energii elektrycznej, która w znacznej mierze warunkuje koszty produkcji. Dynamika zmian gospodarczych na świecie i konkurencyjność gospodarcza poszczególnych państw wiąże się zatem z obecnymi i spodziewanymi kosztami energii elektrycznej. Dlatego jeśli dziś chcemy dogonić Azję oraz Amerykę, musimy mocniej skoncentrować się na działaniach zmierzających do obniżenia cen. Decydujące wydaje się porzucenie ślepej i nieefektywnej polityki energetyczno-klimatycznej, zmierzającej do dalszego obniżenia emisji CO2. Dlatego nie możemy się zgodzić na wiele zapisów zawartych w sprawozdaniu Pani Poseł Tzaveli.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L'approche adoptée par cette résolution reflète nos ambitions : il faut adopter une démarche ouverte axée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, si nous souhaitons parvenir à une économie pauvre en carbone d'ici 2050. En votant en faveur de cette résolution, je soutiens l'accent mis sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté énergétique. Un approvisionnement sûr et stable, cela passe aussi par la protection des plus vulnérables pour permettre à chacun de répondre à ses besoins élémentaires en énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco De Angelis (S&D), per iscritto. − Ho votato in favore di questa relazione perché l'importanza di una politica energetica dell´Unione europea in un momento di crisi economica e finanziaria come quello attuale non può essere sottovalutata. L´energia può e deve svolgere anche un ruolo di stimolo per la crescita e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Il miglioramento dell´efficienza energetica, un impegno maggiore nell'impiego di energie rinnovabili e nuove infrastrutture energetiche che siano moderne, intelligenti e in grado di consentire una più flessibile capacità di riserva e di utilizzo dell'energia, dovranno essere i pilastri della futura politica energetica europea. Bisogna dare al settore industriale gli stimoli necessari per promuovere gli investimenti in grado di favorire lo sviluppo e di ridurre allo stesso tempo le emissioni di CO2. In tale ottica è fondamentale stabilire obiettivi intermedi comuni anche per il 2030 e per il 2040, che vadano quindi oltre l´agenda 20-20-20. L´ambizione deve essere quella di un'economia verde competitiva nel mondo e capace di produrre crescita, lavoro, benessere.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – L'Union se doit d'épauler les États membres dans leur transition vers le recours à des énergies plus propres dont les citoyens sont demandeurs. Toutefois, comme le précise ici le rapport, il est essentiel que chaque État membre puisse préserver son indépendance en matière de sécurité énergétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – En votant ce rapport, le Parlement européen envoie un signal fort: il place les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au centre de la stratégie pour transiter vers un système décarbonisé d'ici 2050. Ainsi, le Parlement européen soutient la conclusion que l'essor des renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique sont les « solutions irréprochables » pour parvenir à une Europe énergétique pauvre en carbone. Nous avons par ailleurs invité la Commission à explorer un scénario combinant un niveau élevé de renouvelables et d'économies d'énergie, et demandé une stratégie post-2020 compatible avec l'agenda de décarbonisation de l'UE à l'horizon 2050. Ce qui exige des repères et des objectifs en matière d'émissions de carbone, d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique afin d'établir un cadre juridique et réglementaire « ambitieux et stable ». On y est presque!

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat pentru Perspectiva energetică 2050, pentru că serveşte ca bază de dialog constructiv privind definirea unui cadru de politică pentru 2030 ambiţios şi stabil. Uniunea Europeană acţionează astăzi într-un context mondial şi, de aceea, avem nevoie de o guvernanţă paneuropeană, pentru a ne asigura că ne îndreptăm spre un model de interdependenţă energetică între statele membre.

Prin intermediul iniţiativelor şi al instrumentelor puse la dispoziţie, statele membre pot continua colaborarea pentru finalizarea rapidă a pieţei interne de energie, prin continuarea investiţiilor în infrastructuri formate din superreţele şi reţele inteligente de interconectare, şi implementarea politicilor de optimizare a rentabilităţii extinderii surselor regenerabile de energie, cu scopul creării unor economii de scară în activităţile de producţie a energiei provenite din surse regenerabile. Susţin includerea dimensiunii sociale în Perspectiva energetică prin iniţiative care luptă împotriva penuriei de energie și țin seama de necesitatea protejării consumatorilor împotriva preţurilor ridicate ale energiei şi a întreprinderilor împotriva concurenţei neloiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o "Roteiro para a Energia 2050", porque é necessária uma política energética que responda aos desafios de sustentabilidade e competitividade, definindo metas precisas a longo prazo que permitam realizar a transição indispensável para uma economia com baixas emissões de carbono.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A questão energética assume cada vez mais uma importância maior. O aumento exponencial do consumo energético no último século levou a que algumas das reservas mundiais começassem a ficar exauridas e originou a busca de fontes energéticas alternativas que pudessem responder às necessidades das sociedades modernas. As catástrofes telúricas decorrentes das alterações climáticas oriundas do aumento da temperatura média do Planeta pelo efeito de estufa provocado pelas emissões de dióxido de carbono (CO2) agravam, também, o problema. O relatório elaborado pela colega Niki Tzavela sobre o “Roteiro para a Energia 2050, um futuro com energia”, aponta o caminho que a política europeia de energia deve seguir rumo a um futuro mais limpo. Para tal, é necessário que todos os países implementem uma política de redução de emissões de carbono. O equilíbrio entre produção energética e ambiente é fundamental. Deve, pois, apostar-se nas energias renováveis (eólica, fotovoltáica, das ondas, geotérmica, etc.) com impactos residuais no ambiente. Votei favoravelmente o presente relatório porque propõe um conjunto de medidas que não só promovem a eficiência energética acima dos valores pré-estabelecidos de modo a diminuirmos a nossa dependência do exterior, mas também garantem a segurança dos fornecimentos – através da construção de redes inteligentes – e a contenção no preço a pagar pelo consumidor.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Roteiro para a Energia 2050 da UE preconiza uma centralização das políticas energéticas nacionais, apontando para a criação de uma Comunidade Europeia da Energia, assente na privatização e liberalização do mercado energético. Este extenso relatório aborda os objetivos da estratégia UE2020, os desafios energéticos à escala mundial e o regime de comércio de licenças de emissão, enfim, a agenda dos grupos monopolistas do setor. Por um lado, o relatório aponta preocupações importantes como a eficiência energética e as energias renováveis. Mas por outro lado, empurram-se os setores energéticos nacionais para a privatização e liberalização, na lógica de um acesso "competitivo aos recursos energéticos". Discordamos fortemente desta visão. Combatêmo-la. O que é necessário é defender um setor energético público, a propriedade e gestão públicas deste setor, com preços da energia acessíveis às populações e manutenção da soberania na definição das estratégias energéticas, aspecto muito importante para a economia de cada Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Piliermi energetickej politiky EÚ sú bezpečnosť dodávok (rôznorodosť zdrojov), konkurenčné ceny a energetická účinnosť, dopĺňané opatreniami zameranými na znižovanie emisií skleníkových plynov. Je potrebné a dôležité vziať do úvahy konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, a to prostredníctvom primeraných politík a nástrojov a prispôsobením sa procesu, ktorým by sa reindustrializovalo hospodárstvo EÚ. Je v záujme členských štátov, aby znižovali svoju závislosť od dovozu energie s nestabilnými cenami a diverzifikovali dodávky energie.

Plán postupu v energetike do roku 2050, ktorý navrhuje Komisia, je základ pre navrhovanie legislatívnych a ďalších iniciatív v oblasti energetiky v súvislosti s vypracovaním politického rámca do roku 2030 – vrátane medzníkov a cieľov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti – s cieľom vypracovať ambiciózny a stabilný právny a regulačný rámec. Navrhované scenáre na rok 2050 nie sú deterministickej povahy, ale slúžia skôr ako východisko konštruktívneho dialógu o tom, ako transformovať európsky energetický systém tak, aby sa splnil dlhodobý cieľ znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2050 o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňou z 90-tych rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. − Działania prowadzące do niskoemisyjnej gospodarki winny być oparte na realnych przesłankach, a nie na ambicjach eurobiurokratów oraz deklaracjach wymuszanych przez grupy lobbystyczne. Niniejsza rezolucja to typowy przykład takiej negatywnej działalności. Czym innym jest bowiem forsowanie potrzeby korzystania z energii odnawialnych, co popieram, czym innym będzie forsowanie czystej i bezpiecznej energetyki nuklearnej – co też popieram. Jednakże mówienie o nisko- czy też bezemisyjnej gospodarce bez jakiejkolwiek wizji gospodarczej krajów Unii w perspektywie 2050 roku oraz bez wizji dotyczącej sposobu korzystania z dostępnych i tanich alternatywnych źródeł energii, a także bez wizji przyszłego modelu konsumpcji, jest naiwne i niepoważne. Proponuję, by do tego celu Komisja zatrudniła pisarzy science fiction, a nie Parlament Europejski. Ten śmieszny projekt nie ma przed sobą żadnej praktycznej przyszłości, chyba że uwzględni się w nim w całej rozciągłości sprawiedliwość klimatyczną, a więc rozkład obciążeń klimatycznych w skali świata i Unii w oparciu o wskaźnik emisji CO2 per capita. Ponieważ tak nie jest, głosowałem na nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport Tzavela, car je trouve l'exercice de vouloir définir une feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 très présomptueux. L'Union européenne devrait concentrer ses efforts sur la réalisation des objectifs décidés pour 2020, ce qui sera déjà difficile.

Vouloir tracer en 2013 les futurs possibles jusqu'en 2050 est certainement voué à l'échec. Nul ne connaît les technologies qui vont émerger pendant cette période, ni les vecteurs énergétiques du futur. Les renouvelables bien sûr, mais les hommes ne pourront pas se passer, ni du nucléaire, ni du charbon. Le pétrole et le gaz naturel sont plus abondants que ne le veulent admettre les adeptes du "peak oil". Le gaz de schiste, les sables bitumineux sont en train de changer la donne dans le mix énergétique global. Le Japon vient de prouver qu'on peut tirer des hydrates de méthane de l'énergie facilement utilisable. Or ces hydrates de méthane sont la source énergétique la plus abondante actuellement connue.

Jusqu'en 2050 la technologie changera au moins 2 fois. Pourquoi vouloir fixer en 2013 des objectifs pour 2050, qui seront déjà obsolètes avant 2020?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Il est nécessaire d'allonger la prévisibilité de la politique énergétique et climatique européenne en définissant des objectifs contraignants pour 2030. Une majorité des députés européens semble pourtant avoir renoncé à toute ambition dans ce domaine. Un vote clair du Parlement européen en faveur d'une stratégie de décarbonation de l'économie européenne aurait envoyé un signal politique fort à la Commission européenne et au Conseil. Or la feuille de route adoptée aujourd'hui par le Parlement européen ne donne aucune orientation structurante. L'immobilisme conservateur de ce texte concernant le nucléaire, qui demeure qualifié de "contributeur important" à la décarbonation, est tout simplement scandaleux. Je ne veux pas d'une politique européenne de l'Energie construite sur des modèles énergétiques obsolètes et dangereux et j'ai donc voté contre cette feuille de route. La sobriété et l'efficacité énergétique, les renouvelables et une forte interconnexion des réseaux sont essentielles. Pour un coût équivalent ou inférieur, cela générerait plus d'emplois, plus de PME, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité énergétique et évidemment une meilleure protection de l'environnement et de la santé.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport, car il me paraît essentiel de mettre en place, pour l’avenir de l’Union européenne, une politique énergétique fiable. Ce rapport souligne bien la responsabilité de l’UE dans ce domaine essentiel : elle a pour tâche principale de coordonner les politiques énergétiques nationales. Nous devons avoir un rôle d’incitation et de régulation des politiques énergétiques des États membres et aider à trouver des moyens de financement incitatifs et novateurs, notamment dans le cadre de partenariats public-privé. La recherche et l’innovation doivent absolument être encouragées. Nous avons besoin d’un marché européen de l’énergie qui soit fluide et sans obstacle. Les États membres doivent en effet pouvoir travailler ensemble afin d’atteindre une politique énergétique européenne cohérente et pertinente, qui réponde bien aux défis du futur. De nombreuses difficultés nous demandent de consacrer une attention toute particulière à cette question, notamment la question de l’indépendance énergétique du fait de certains équilibres géopolitiques complexes ou encore celle du besoin d’une transition vers un bouquet énergétique plus varié, pour une économie dont l’impact sur l’environnement serait moindre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), par écrit. – L'énergie est cruciale pour la vie des citoyens, l'industrie et le développement. Il convient donc de réfléchir à la manière d'anticiper, prévoir et soutenir la réduction des émissions de CO2, et proposer un mix énergétique viable.

Les solutions évoquées pour assurer une mutation efficace du cadre énergétique de l'Union ne sont pas les bonnes; elles conduiront à l'insécurité énergétique, au renchérissement des factures des ménages. Les axes suivis sont dangereux pour l'avenir de la filière énergétique européenne.

Le rapport reste englué dans un néolibéralisme discrédité par la crise économique, et insiste sur la nécessité de libéraliser encore le secteur et ses infrastructures, afin d'achever un hypothétique et fragile marché européen de l'énergie. Par son approche financière, le texte menace nos services publics et, partant, les ménages les plus exposés. Ainsi, préconise t-il d'encourager les investissements privés dans les projets attractifs, donc rentables, et de promouvoir les capitaux publics pour les cas où des difficultés ou des pertes seraient probables. Un grand classique qui oblige aujourd'hui l'Europe à mettre un genou à terre.

Du fait de ces choix politiques erronés, alors que le sujet méritait plus d'audace et d'ambition, j'ai décidé de voter contre cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Att överskottet av utsläppsrätter har fått priset att sjunka visar att EU:s utsläppshandelssystem fungerar som avsett. Dessvärre innebär det att incitamenten att investera i miljövänlig teknik minskat. Allt tyder dock på att EU trots det kommer att nå utsläppsmålet för 2020. Det är viktigt att nå de mål som satts upp även längre fram. Därför är en översyn av klimatpolitiken välkommen, framförallt med avseende på perioden efter 2020. För att marknadsaktörer och tredjeländer ska ha förtroende för EU:s utsläppshandelssystem är det dock viktigt med stabila spelregler. Vi är därför kritiska till direkta marknadsinterventioner i syfte att påverka priset på utsläppsrätter.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. ES energetikos politika turi būti suderinta ne tik su klimato kaitos ir aplinkos apsaugos, bet ir su kitų prioritetinių sričių Sąjungos politika, įskaitant saugumo, užsienio reikalų ir kaimynystės, prekybos ir vystymosi politiką, taip pat žmogaus teisių ir demokratijos principų gynimo politiką. Įgyvendinant ES energetikos politiką turėtų būti siekiama didesnės nepriklausomybės, be kita ko, siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo, skatinant atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą ir pereinant prie mažai teršalų išmetančių šaltinių, taip paskatinant Sąjungos konkurencingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. Long-term planning of the EU energy policy is a must in order to reach a sustainable energy supply and biggest possible energy independence. The key to achieving this is European interconnectedness. We have to eliminate energy islands without delay to ensure that Europe is not vulnerable to energy supply cuts by third partners. I welcome the pragmatic approach in the report calling on respecting the climate targets whilst emphasising the importance of energy security. We also need to maintain the European diversity in energy production and build on regional particularities, such as using solar energy in the South, wind in the North. Member States should be encouraged to refine their existing experience in winning energy from different sources (such as oil shale, possibly shale gas in the future). Incentives could be provided to support the needed environment protection measures in some cases. Investments in research and innovation must be raised to explore additional possibilities for new energies. Europe needs to become self-subsistent as much as possible to ensure energy security and sustainability.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), in writing. − I am placing this Explanation of Vote on the record in writing, as I had to exceptionally return to Ireland due to a family bereavement. I welcome the vote in favour of the report. I feel that binding targets for 2030 on greenhouse gas emissions should not be ruled out as a policy option, so I abstained on voting on that issue. I believe that, overall, the report is a balanced one and has a comprehensive menu that does not rule out technological innovation in the area of unconventional energy supplies and in carbon capture and storage. Based on that, I would have voted in favour of the report as a whole if I had been present in the Chamber.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. − Äänestin energia-alan etenemissuunnitelmaraportin puolesta, sillä päätöslauselma sisältää monia hyviä ehdotuksia, jotka kestävällä tavalla ohjaavat EU:ta energialinjauksissaan kohti vuotta 2050. Olen tyytyväinen moniin äänestyskohtiin, esimerkiksi, että olisi virhe tehdä sitovia tavoitteita uusiutuville energiamuodoille ja päästövähennyksille jo nyt, edes välitavoitteena vuodelle 2030, sillä maailman energiamarkkinat ovat isoissa mullistuksissa. Myös ilmastonmuutosta koskevan tutkimustiedon lisääntyminen saattaa pakottaa uusiin muutoksiin valitsemiemme toimien osalta. Ilmastotieteen kehittyessä painopiste on siirtymässä hiilidioksidin kontrolloinnista nopeampiin ja tehokkaampiin ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, kuten vaikkapa mustan hiilen eliminoimiseen. Siksi on parempi, että keskitymme visioihin kestävästä energiatulevaisuudesta, mutta emme lukitse toistaiseksi mitään sitovaksi. Julkisuuteen vuotanut IPCC:n seuraava arviointiraportti nimittäin antaa viitteitä siitä, että CO2:n rooli heikkenee, ja meidän poliitikkojen tulisi havahtua tähän. Haluan kuitenkin todeta, että olen täysin eri mieltä päästökauppaa koskevasta artikla 91:stä, joka hyväksyttiin niukasti kolmen äänen erolla. Olisi suuri virhe poistaa päästöoikeuksia markkinoilta nyt, juuri kun olemme pääsemässä lamasta pois. Muutos johtaisi kuluttajien ja yritysten maksaman sähkönhinnan nousuun, joka on täysin väärä signaali tässä taloustilanteessa. Päästökauppa toimii tarkoituksenmukaisesti, sillä päästöt vähenevät niin kuin on suunniteltu. Samoin ei tule puuttua 1.74 %:n lineaariseen vähennysvaatimukseen vaan kaikki tarvittavat rakenteelliset muutokset tulee kohdistaa vuoden 2020 jälkeen. Ainoastaan näin tarjoamme luotettavan ja uskottavan toimintaympäristön yrityksillemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Európa energiafüggőségének csökkentése, a CO2-kibocsátás mérséklése, az energiaellátás biztonsága egyaránt elérendő célok. Fontos az olcsó, mégis környezetbarát és könnyen kezelhető energiához való széles körű hozzáférés. Látszólagosan ezek a követelmények ellentmondanak egymásnak, de csak látszólag. A megoldás a szaporító reaktoros, negyedik generációs atomerőmű, mely üzeme során további hasadóanyagot termel a normál, nagy mennyiségben olcsón rendelkezésre álló urán 238-as izotópból. Ez minden kritériumnak megfelel. De olcsó és bőséges hasadóanyag a tórium is. Csak ez a kétfajta technológia a mai ismeretek alapján garantálja a Föld teljes energiaellátását olcsó villamos árammal a következő 150-200 évre. Érdemes ilyen perspektíva mellett hatalmas propellereket telepíteni a tengerre, a lankás mezőinkre, elcsúfítva a természetet? Kell az a bizonytalanul, ciklikusan és méregdrágán előállítható villanyáram? Ha az áramtermelésre nem pazaroljuk el a gázt, az is elegendő 150-200 évre.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Głosowałem dziś za przyjęciem raportu posłanki Tzaveli dotyczącego przyszłej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Raport ten wyznacza cele do roku 2050 w zakresie emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz wskazuje korzyści, jakie można osiągnąć inwestując i rozwijając te dziedziny polityki energetycznej. Potrzebujemy czystego i trwałego systemu energetycznego, który w przyszłości doprowadzi do równej konkurencyjności oraz niezależności na rynku energetycznym. Rozwój tych dziedzin jest ogromnie ważny ze względu na wciąż wzrastające zapotrzebowanie na energię. Z zadowoleniem przyjąłem również fakt, że raport nie pomija kwestii ochrony środowiska naturalnego. Cieszę się, że Parlament Europejski zajmuje konkretne stanowisko w tej sprawie i wierzę, że jesteśmy w stanie osiągnąć zamieszczone w tym raporcie cele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), în scris. − Am votat în favoarea Raportului referitor la „Perspectiva energetică 2050: un viitor cu energie”, deoarece trebuie să asigurăm accesul echitabil şi universal al tuturor cetăţenilor europeni la o aprovizionare durabilă cu energie. Europa poate să-şi atingă obiectivele în materie de energie, schimbări climatice şi economie, ajutând totodată şi la relansarea sa economică cu ajutorul eficienţei energetice. Trecerea la o economie mai eficientă din punct de vedere energetic ar accelera difuzarea soluţiilor inovatoare în plan tehnologic şi ar îmbunătăţi competitivitatea industriei în Uniune, stimulând astfel creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în sectoarele care au legătură cu eficienţa energetică.

Este foarte important să susţinem micii producători de energie din surse regenerabile, şi mă refer aici inclusiv la autorităţile locale şi regionale, pentru a facilita integrarea acestora în reţea. În acest sens, autorităţile regionale şi locale trebuie să beneficieze în continuare de acces simplificat la finanţarea din fondurile pentru energie sustenabilă ale Băncii Europene de Investiţii.

Nu în ultimul rând, consider necesar ca statele membre să susţină autorităţile locale şi regionale să elaboreze planuri de acţiune pentru energia din surse regenerabile pentru a informa publicul larg cu privire la beneficiile utilizării energiei din surse regenerabile.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which highlights the importance of the EU’s energy policy amidst the economic and financial crisis; emphasises the role that energy plays in spurring growth and economic competitiveness and creating jobs in the EU; calls on the Commission to propose post-2020 strategies and to present, as soon as possible, a 2030 policy framework for a EU energy policy; believes that this policy framework should be consistent with the EU’s 2050 decarbonisation agenda and that it should take into account the ‘no regrets’ options identified in the Roadmap; calls for action to be taken to minimise the energy sector’s negative impact on the environment, while taking into account the effects of the action taken on the competitiveness of national economies and the EU economy, as well as on the citizens’ security of energy supply.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport d'initiative prône le respect par l'UE des réductions d'émissions de gaz à effet de serre recommandées par le GIEC. Il est favorable à un développement conséquent des énergies renouvelables et à une haute efficacité énergétique. Voilà pour les points avec lesquels je suis d'accord.

Pour le reste, ce rapport est un non-sens écologique et donc humain. Il ne propose aucune solution viable pour faire face à la précarité énergétique. Il considère le marché carbone comme étant le principal instrument de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il prône l'application totale des règles de libéralisation du marché européen de l'énergie. Il promeut le nucléaire et demande à la Commission d'en faire la publicité auprès des citoyens.

Je vote contre ce texte et dénonce l'aveuglement dangereux pour l'avenir de l'espèce humaine dont témoignent ses rédacteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Apesar de considerar de grande importância a iniciativa do roteiro para a Energia 2050, optei pela abstenção na votação deste relatório por considerar que a segurança no que respeita à energia nuclear é fundamental no espaço da UE. Em minha opinião, existem neste relatório graves lacunas no que respeita a esta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Az EU energiapolitikájának célkitűzései közé tartozik az ellátás biztonságának növelése, az energiahatékonyság biztosítása, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. E célok mihamarabbi megvalósulásának érdekében egy olyan stratégiára van szükségünk, amely lehetővé teszi a tagállamok együttműködését az Európai Energiaközösség megalakulásában. A fokozott energiahatékonyság és energiamegtakarítás kulcsfontosságú szerepet játszik az energiarendszer átalakításában, ezért a tagállamoknak mindent meg kell tenniük az energiahatékonysági irányelv végrehajtása érdekében. Az EU jövőbeni költséghatékony energiaellátása számára elengedhetetlenek az alacsony kibocsátással járó energiaforrások. A megújuló energiák meghatározott szerepet játszanak majd energiapolitikánk alakulásában, de nem szabad megfeledkezünk az atomenergia nyújtotta előnyökről sem. A nukleáris energiát több tagállam fontos alacsony kibocsátású energiaforrásként használja. Az eltérő földrajzi feltételek miatt lehetetlen minden régióra univerzális energiapolitikát alkalmazni, ezért minden európai régió számára lehetővé kell tenni, hogy azokat az energiaforrásokat fejlessze, amelyek számára a leghatékonyabbnak bizonyulnak. Ezért is volt fontos az ütemterv elfogadása, amelyet én is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que mantiene la energía nuclear dentro de la estrategia energética para 2050. La estrategia energética contiene objetivos muy ambiciosos con respecto a la reducción de emisiones para el año 2050, se plantea la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero de entre el 80% - 95% de los niveles de 1990. Este tipo de estrategias a tan largo plazo carecen una utilidad política, pero deben servir como guía para los futuros desarrollos en el sector. Desde este punto de vista, los objetivos parecen ambiciosos, pero el informe sostiene que la energía nuclear debe ser uno de los principales sectores encargados de este descenso de las emisiones. El informe propone sustituir la producción convencional de energía por la nuclear incrementando el riesgo para la población. Por ello he votado en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Aujourd'hui, et ce, depuis quelques temps déjà, l'énergie est au centre de toutes les préoccupations. En effet, sachant que la sécurité de l'approvisionnement est l'un des piliers de la politique énergétique de l'UE et qu'il en va de l'intérêt de tous les États membres de réduire leur dépendance aux importations d'énergie, il est impératif de se fixer un programme pour les décennies à venir et de s'y tenir. Ses différents objectifs (comme la spécialisation énergétique régionale telle que l'énergie solaire dans le sud et l'énergie éolienne dans le nord), sa stratégie à long terme reposant sur l'énergie renouvelable, ses idées innovantes, ainsi que sa dimension sociale font de cette feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 un plan d'action cohérent et prometteur. Sa présentation m'a convaincu : j'ai voté en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Vítam návrh Plánu postupu v energetike, ktorý obsahuje návrhy na riešenie situácie európskej energetiky. Dôležitú úlohu budú tieto návrhy zohrávať najmä v ekológii znížením emisií skleníkových plynov. Chcem vyzdvihnúť zámery lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré vnímam ako cestu k zlepšeniu životného prostredia. Nahradením fosílnych zdrojov vhodnými obnoviteľnými zdrojmi sa dosiahne zníženie množstva emisií škodlivých látok a posilní energetická bezpečnosť.

Prínos Plánu postupu v energetike vidím aj vo vybudovaní nezávislosti členských štátov od dodávok energie, prostredníctvom čoho by mohlo dôjsť ku zníženiu nezamestnanosti. Považujem za dôležité, aby Plán postupu v energetike venoval pozornosť situácii na regionálnej úrovni. Zohľadnenie špecifík regiónov totiž prispeje k riešeniu skutočných problémov, čím sa položia pevné základy pre budovanie konkurencieschopnosti Európskej únie v energetike.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − We need a clean, sustainable energy system fit for the future – to provide competiveness and energy independence, reducing imports and investing domestically. The 2030 binding targets are key to this.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − London currently faces a pollution crisis. It will likely exceed air pollution limits imposed by the Air Quality Directive this year – affecting the health of hundreds of thousands of Londoners, especially children and older people. The S&D was commited on this report to calling for binding targets for greenhouse gases, renewables and efficiency. These conditions are more important than ever for my London constituents, with the city’s failure to meet its emissions targets, and the prospect of new, high-pollution concerns, such as the South London incinerator, likely to gain planning permission in the near future.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Energetikos politika į ES kompetencijos sritį pateko tik prieš kelerius metus. Nepaisant to, nusibrėžti ilgalaikes bei aiškias šios politikos įgyvendinimo kryptis ir konkrečius veiksmų planus svarbu jau šiandien. Noriu išskirti dvi prioritetines veiksmų kryptis, aptartas ir šiame dokumente. Viena vertus, sėkmingam ES energetikos rinkos veikimui svarbu, jog kuo greičiau Europos Sąjungoje neliktų energetinių salų, kad vieningoje energijos tiekimo rinkoje turi būti užtikrintas konkurencijos taisyklių taikymas ir kad būtų užtikrinta galimybė plėtoti naujus energijos išteklius (pvz., skalūnų dujas). Kita vertus, energetika glaudžiai susijusi su aplinkos politika. Efektyvus energijos išteklių naudojimas ir energijos taupymas – būtinas ES energetikos politikos elementas, siekiant tiek energetinės nepriklausomybės, tiek sąnaudų mažinimo, tiek aplinkos apsaugos politikos tikslų. Taigi manau, jog energetikos politikos veiksmai šiose dviejose srityse turėtų būti prioritetiniai tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea proiectului de rezoluţie şi salut referirea la necesitatea de accelerare a investiţiilor în domeniul biocombustibililor obţinuţi din deşeuri agricole. Potenţialul acestui domeniu este uriaş. Resturile vegetale din agricultură ar putea genera peste 30 de miliarde de euro pe an pentru economia europeană. Atrag însă atenţia asupra faptului că, pentru a atinge aceste obiective, sunt necesare stimulente, iar în această privinţă, Uniunea ar trebui să se inspire din sistemul care funcţionează încă din 2009 în Statele Unite ale Americii, unde, în cadrul Programului de asistenţă, sunt acordate plăţi de până la 45 de dolari pe tona de biomasă uscată recoltată.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Nitras (PPE), na piśmie. − Plan działania w zakresie energii do roku 2050 to ważny dokument, ponieważ długoterminowe strategie polityczne są niezbędne przy planowaniu kosztownych inwestycji energetycznych. Pozytywnie ocenić należy odrzucenie części najbardziej radykalnych postulatów dotyczących m.in.: zobowiązań państw UE do wykorzystywania zielonej energii oraz dyskryminacji gazu łupkowego. Przyjęta dzisiaj przez Parlament rezolucja nie jest jednak wolna od bardzo poważnych wad. Wskazać tutaj należy m.in. na niedoszacowanie roli gazu łupkowego w budowaniu potencjału energetycznego UE, konstruowanie strategii energetycznej na założeniu osiągnięcia globalnego porozumienia klimatycznego, brak planów dla koordynacji zakupów energii spoza Unii oraz brak wiarygodnej analizy kosztowej dla ambitnych celów energetyczno-klimatycznych. Przede wszystkim jednak nie do zaakceptowania jest zapis wzywający do zmiany zasad działania europejskiego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla poprzez wstrzymywanie pozwoleń na emisję (tzw. backloading) w sytuacji, gdy cena pozwoleń spada. W mojej ocenie zmiana uzgodnionych wcześniej ram prawnych systemu, dokonywana w celu manipulowania cenami emisji, narusza zasady działania systemu EU ETS jako instrumentu rynkowego, obniża jego wiarygodność oraz zakłóca zrównoważony i konkurencyjny dostęp do energii.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Energetikos politika turi būti vykdoma remiantis tvarios plėtros principais, užtikrinant lygias, visuotines ir konkurencingas galimybes naudotis energijos ištekliais. Siekiant visiškos nepriklausomybės nuo iškastinio kuro, būtina glaudesnė integracija su kaimyninėmis šalimis. Turi būti aiškiai suformuluoti ES prioritetiniai projektai, principinės nuostatos dėl galimybių sutelkti didelio masto privačias investicijas. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujančiosios energijos ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio tikslų įgyvendinimui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame plane nėra aptartas jo įgyvendinimo poveikis atskiroms valstybėms. Be to, norint pasiekti šiame plane numatytus tikslus, reikėtų sukurti strategiją, pagal kurią valstybės glaudžiau bendradarbiautų ir sukurtų Europos energijos bendriją. Valstybės turi plėtoti tas technologijas, kurios garantuoja stabilų ir tęstinį energijos tiekimą. Manau, kad, iki 2050 m. išnaudojant visas mažo anglies dioksido kiekio elektros gamybos priemones, turėtų būti sukurtas beveik anglies dioksido neišmetantis elektros energijos sektorius ir užtikrintos nedidelės elektros kainos. Šiuo atveju ypatingas vaidmuo tenka branduolinei energetikai, kuri padėtų mažinti sistemos sąnaudas ir elektros kainas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo alla relazione sulla tabella di marcia per l'energia 2050 un futuro con l'energia. In un momento di crisi economica e finanziaria come quello attuale, la politica energetica dell´Unione europea non può essere sottovalutata. L´energia, infatti, può e deve svolgere un ruolo anche di stimolo per la crescita e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Il miglioramento dell´efficienza energetica, un impegno maggiore nell'impiego di energie rinnovabili e di nuove infrastrutture energetiche moderne, intelligenti e in grado di consentire una più flessibile capacità di riserva e di utilizzo dell'energia, dovranno essere i pilastri della futura politica energetica europea. È necessario dare al settore industriale gli stimoli necessari per promuovere gli investimenti in grado di favorire lo sviluppo e di ridurre allo stesso tempo le emissioni di CO2. In tale ottica, è fondamentale stabilire obiettivi intermedi comuni anche per il 2030 e per il 2040, che vadano quindi oltre l´agenda 20-20-20. Per queste ragioni sono convinto che la strada da seguire sia quella di un'economia verde, competitiva nel mondo e capace di produrre crescita, lavoro, benessere.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A variedade de condições geográficas torna impossível a aplicação de uma mesma política energética para todas as regiões pelo que, sem esquecer os critérios de ação comum e consciente da necessidade de respeitar os quadros das políticas da UE, cada região europeia deve ter a possibilidade de seguir um plano individual adaptado à sua situação e à sua economia, desenvolvendo as fontes de energia mais suscetíveis de realizar os objetivos do Roteiro. Em especial, deve ter-se em conta que a produção de energias renováveis desempenha um papel essencial em termos de desenvolvimento e emprego nas zonas rurais e não rurais, pelo que se solicita a todas as regiões que desenvolvam e implementem estratégias energéticas e que ponderem a inclusão da energia nas suas estratégias de investigação e inovação para uma especialização inteligente. Com base nessa especialização, a UE deverá medir os objetivos europeus em matéria de energia à escala da UE, em lugar dos objetivos nacionais. Por estas razões, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D), per iscritto. − La riduzione delle emissioni tra l'85% e il 90% rispetto al 1990, individuata nella tabella di marcia, traccia il percorso per realizzare una economia decarbonizzata entro il 2050, per il conseguimento della quale saranno necessari investimenti importanti in tutti i settori di attività e in particolar modo nella ricerca. Il cammino è ancora lungo: inevitabilmente si dovranno individuare realistiche percentuali di riduzione nei vari settori, i cui costi non dovranno gravare sull'utente finale così come oggi avviene per la bolletta energetica del consumatore. In questo scenario di riduzione delle emissioni, l'efficienza energetica costituisce un modo conveniente per realizzare obiettivi di risparmio energetico. Capisco che in questa fase si debbano prendere in considerazione tutte le tecnologie che possano contribuire alla riduzione delle emissioni. Anche se ho votato a favore della relazione, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCS) invito alla cautela. Non si conoscono ancora gli effetti sull'ambiente e sull'ecosistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Esta proposta de resolução avalia o Roteiro para a Energia 2050, que servirá de base às futuras iniciativas legislativas em matéria de política energética. É essencial a criação de um quadro regulamentar e legislativo ambicioso e estável que possa orientar os Estados-Membros na prossecução de objetivos comuns tais como a segurança do aprovisionamento, preços competitivos e eficiência energética. Esta comunidade europeia de energia rege-se pelo objetivo político da redução, até 2050, das emissões de gases com efeito de estufa em 80-95% face aos níveis de 1990. As políticas energéticas devem ser pensadas numa abordagem ascendente, concretizando cenários de ação que tenham em consideração o potencial existente nos Estados-Membros. De modo a cumprir as metas na segurança do aprovisionamento, é necessário reduzir a dependência das importações de energia proveniente de países terceiros. A microgeração de energia, e finalmente, a conclusão de um mercado interno de energia na UE, que assegure a distribuição de eletricidade a todos os Estados-Membros, através de uma infraestrutura inteligente e de uma super-rede, podem, segundo a proposta, ser a chave de um roteiro de sucesso. Votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Durante la tornata abbiamo votato la relazione dell'on. Tzavela. La relazione accoglie con favore la tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione e il suo obiettivo di garantire a tutti i cittadini europei l'accesso equo e universale a un approvvigionamento energetico sostenibile. La relazione ricorda le competenze degli Stati membri nel definire i loro piani energetici ma sottolinea anche l'importanza di un approccio comunitario. Elementi fondamentali per una strategia a lungo termine sono le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, infrastrutture flessibili e una formazione concernente le questioni energetiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. I do not understand at all why is it still possible that a majority of Parliament opposes setting a binding target for renewables for 2030, why they oppose adding the word ‘conventional’ before ‘natural gas’ in order to make clear that this is not about shale gas, or, even worse, why they affirm that nuclear power is secure, reliable and affordable. Owing to all this, I do not see any reason to support the resolution voted.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Τζαβέλα, που κρίνεται ισορροπημένη και πλήρης. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση που διατυπώνεται για οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των κρατών μελών της ΕΕ και των σχετικών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαιρετίζω επίσης την αναφορά στη σπουδαιότητα των κοιτασμάτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που μπορεί να παίξουν ρόλο στην περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole la relazione presentata dalla on. Tzavela, in quanto evidenzia le lacune della tabella di marcia per l'energia 2050 elaborata dalla Commissione. Inoltre, critica l'efficacia dell'approccio odierno della politica climatica dell'UE, fatta di limiti vincolanti imposti dall'alto e uguali per tutti (one fits all), e chiede con forza che tale approccio sia ribaltato, tenendo conto delle specifiche realtà geografiche e socio-economiche degli Stati membri e delle Regioni. Gli obiettivi a lungo termine (2050) dovrebbero pertanto essere misurati a livello unionale anziché nazionale e non basarsi su tappe intermedie vincolanti (le cosiddette milestones, "pietre miliari") al 2030 e al 2040. Infine, insiste correttamente sul mix energetico più ampio, senza preclusioni pregiudiziali su alcuna fonte energetica e canale di approvvigionamento

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui établit une feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050. Les investissements en matière énergétique sont des investissements sur le long terme : les acteurs, les États et les citoyens doivent pouvoir bénéficier d'un minimum de visibilité pour savoir où diriger leurs efforts et dans quels types de production énergétique investir (fossile, nucléaire, électrique, éolien...). En effet, les infrastructures qui ont 30 ou 40 ans doivent être remplacées au cours des prochaines années, et si les mauvais choix sont faits, le rattrapage sera beaucoup plus onéreux que le coût actuel. Ainsi, le Parlement propose plusieurs mesures : l'investissement dans l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, le financement de la recherche, l'amélioration du stockage de l'énergie ou encore l'approfondissement du marché européen de l'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione sulla tabella di marcia per l'energia 2050. Questa relazione affronta infatti un tema centrale per l'Unione: la politica energetica europea. Riconosco l'importanza strategica delle priorità fissate da questa tabella di marcia nell'ottica di una strategia a lungo termine. Migliorare la politica energetica significa anche pensare al futuro dell'Europa e della sua industria, stimolarne la competitività e dare inoltre una risposta sul piano sociale: una politica energetica efficiente consente ai consumatori di contenere i costi in modo considerevole.

La relazione sottolinea innanzitutto la necessità di migliorare quanto prima l'efficienza e il risparmio energetici e sollecita inoltre gli Stati membri a cooperare tra loro, al fine di completare il mercato energetico interno e le necessarie infrastrutture. Altri importanti obiettivi contenuti nella relazione da raggiungere entro il 2050 sono la diversificazione delle fonti e dei fornitori, l'organizzazione del mercato del gas e il passaggio alle energie rinnovabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin energia-alan etenemissuunnitelmamietintöä vastaan. Päätöksessäni äänestää vastaan nousi keskeiseksi seikaksi artikla 91:n hyväksyminen osaksi lopullista kokonaisuutta. Artikla 91 pohjustaa komission päästökauppaa koskevaa ehdotusta, josta äänestämme näillä näkymin seuraavassa täysistunnossa. Komission ehdotuksen tarkoituksena on poistaa markkinoilta päästöoikeuksia ennenaikaisesti, ja korottaa näin keinotekoisesti päästöoikeuksien hintaa. Samalla nousee ikävä kyllä myös energian hinta. Euroopan nykyisessä taloustilanteessa en voi tukea tätä menettelyä. Artikla 91 pyytää komissiota toimimaan pikaisesti päästökaupan ympäristövaikutuksen tehostamiseksi ja epäsuorasti valmistaa näin ollen päästöoikeuksien poistamiseen markkinoilta. Tässä tapauksessa koen, että markkinoiden on parempi antaa toimia itseohjautuvasti ja tuotannon ehdoilla. Euroopan taloudellisen hyvinvoinnin täytyy asettua komission yllättäen kiristyneiden tavoitteiden edelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Jag röstade för rapporten då EU:s konsumenter ska ha fler valmöjligheter. Så kallade "smart grids" har en roll att spela. Med transparent prissättning kan hushållen reglera sin elanvändning. EU ska satsa på förnyelsebar energi, men kan inte räkna med att täcka hela behovet. Jag anser att kärnkraften inte spelat ut sin roll. Industri och investerare behöver veta att det finns långsiktiga lösningar för framtidens energibehov. EU behöver satsa på energieffektiva och gröna alternativ men också vara kritisk, exempelvis till skiffergas. Jakten på förnyelsebar energi får inte riskera vår miljö och människors hälsa."

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Wyjątkowo ważne jest bezpieczeństwo energetyczne oraz zapobieganie zmianom klimatycznym. Decyzje, które teraz podejmujemy, będą rzutowały nie tylko na przyszłość naszą, ale także następnych pokoleń. Dlatego też wszystkie te kwestie muszą zostać należycie przemyślane. Ważna jest efektywność energetyczna i redukcja zanieczyszczenia środowiska w Europie. Ale jaki tak naprawdę skutek może przynieść wydawanie ogromnych sum pieniędzy na ten cel przez Unię w sytuacji, gdy reszta świata nie będzie przestrzegać podstawowych zasad? Czy istnieje realna szansa wpłynięcia na największych emitentów gazów cieplarnianych takich jak Chiny, Indie, Brazylia czy Stany Zjednoczone do redukcji emisji i jak to zrobić? Proces dekarbonizacji powinien przebiegać stopniowo. Przedsiębiorstwa muszą mieć odpowiednią ilość czasu na dostosowanie się do proponowanych zmian. Efekty tego mogą być negatywne dla gospodarki. Część przedsiębiorstw spowolni lub podniesie ceny, a część przeniesie kapitał poza UE, gdzie nie będą musieli płacić kar. Podsumowując swoją wypowiedź, chciałbym podkreślić wagę decyzji, które będziemy podejmować w tym zakresie. Wszystkie narzędzia zapobiegające globalnemu ociepleniu i jego negatywnym następstwom powinny być rozwijane dla dobra przyszłych pokoleń. Dlatego też należy dołożyć wszelkiej staranności, aby stworzyć plan działania w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Le politiche energetiche sono un tema molto attuale e di grande interesse per l´Unione Europea, soprattutto in virtù della strategia Europa 2020. L´obiettivo che l´Unione si pone è quello di una pianificazione strategica di ampio respiro e con una scadenza più a lungo termine che possa in questo modo individuare gli obiettivi principali e promuoverli e sostenerli nel modo più adeguato. Gli obiettivi prefissi per la prossima programmazione riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall'80% al 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, considerando che le previsioni si basano su determinate ipotesi relative agli sviluppi tecnologici ed economici. In questo clima, si esortano gli Stati membri a preparare un terreno fertile per le nuove politiche ed i nuovi obiettivi e, dal canto suo, l´Unione si impegna ad essere promotrice di infrastrutture transfrontaliere che interessano numerosi Stati membri. Esprimo pertanto parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Transformácia energetického systému je nevyhnutná nielen z dôvodov klímy a bezpečnosti, ale aj z ekonomických dôvodov. Hľadanie východísk je nevyhnutné aj napriek tomu, že sa za posledné obdobie v dôsledku úspor z rozsahu a zlepšenia technológií využívali zdroje energie rýchlejším tempom. To by však u nás nemalo vyvolať pocit uspokojenia, pretože tieto úspory neboli vždy v súlade s európskymi postupmi, čo u mnohých investorov v celej Európe vyvolávalo určitú neistotu.

V súvislosti s uvedeným nesmieme zabúdať aj na súčasnú finančnú a hospodársku krízu, ktorá spôsobuje, a predpokladám, že istý čas ešte bude aj ďalej spôsobovať, že investori v oblasti energetiky budú opatrnejší v investovaní na trhoch s energiou, najmä v odvetví energie z obnoviteľných zdrojov. Na to, aby sa tento proces v oblasti energetiky zlepšil a potrebná transformácia prebehla včas, je nevyhnutné, aby EÚ vstúpila aktívnejšie do rokovaní s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a pripravila konkrétne opatrenia a návrhy riešenia v oblasti transformácie energetického systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − En relación con el apartado 48, voto a favor porque las disposiciones relativas al gas no convencional están previstas en otro apartado de la Resolución.

§76 - 2RCV: que deben estar en línea con el hallazgo científico y la sostenibilidad de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), in writing. − This report deals with the European Parliament’s position regarding the Commission communication on future EU energy policy up to 2050. It backs the Commission’s finding that RES (renewable energy sources) and EE (energy efficiency) are ‘no regret’ options. It also notes that since massive investments are required even under a ‘business as usual’ scenario, it is preferable to use them to modernise and develop our energy system towards a decarbonised future. Our shadow rapporteur calls for a clear statement from the European Parliament indicating that we want to see clear support for a high renewable and energy efficiency scenario. Moreover, unacceptable sections of the report should be removed, such as the call for the Commission to actively promote nuclear energy and discussion of scenarios for increased dependence on nuclear energy and gas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A competitividade da economia europeia, sobretudo das atividades industriais, implica que sejam desenvolvidas políticas e instrumentos adequados a nível energético que melhorem a capacidade da Europa para competir à escala global com as restantes nações. Este facto é ainda mais relevante quando a Comissão Europeia se encontra a promover uma terceira revolução industrial. Aprovo o presente relatório por incentivar uma crescente segurança do aprovisionamento energético, através de uma crescente diversidade de fontes e da diminuição das importações de energia a preços voláteis, alcançando-se uma superior eficiência energética e preços mais competitivos. Entendo que é necessário conciliar o futuro energético da União Europeia e a consequente concretização dos objetivos climáticos com as especificidades verificadas a nível local e regional. Sendo assim, insto a Comissão Europeia a promover uma verdadeira gestão descentralizada, com um maior envolvimento das regiões, nomeadamente das Regiões Ultraperiféricas que acabam por ter maiores dificuldades a nível energético.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Niestety, sprawozdanie nie było do zaakceptowania ze względu na zapis wzywający do reformy europejskiego handlu emisjami CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Α. Τσουκαλάς (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση, όπως και οι συνάδελφοι της ομάδας της ΝΔ, σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας άνευ νομοθετικής ισχύος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία που δημιουργούν προβληματισμό, τα οποία αποτυπώθηκαν στις επιμέρους αρνητικές ψήφους της ομάδας. Παρ. 9 και παρ. 103: Η πρόνοια για αντικατάσταση των εθνικών ενεργειακών στόχων των κρατών μελών από συνολικούς ευρωπαϊκούς ή περιφερειακούς συνιστά περιορισμό των δυνατοτήτων ή της πολλαπλότητας της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Παρ. 76: Παραλείπεται η αναφορά, εκτός της Συμβάσεως UNCLOS, στο εν γένει διεθνές συμβατικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο, ζήτημα που καθιστά τη ρύθμιση προβληματική και επικίνδυνη. Παρ. 77: Η αποτροπή εκ μέρους της ΕΕ διεθνών τριβών οφείλει να γίνεται στη βάση της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και μόνο. Η αναφορά στο άρθρο 49 του έργου Ναμπούκο, στο οποίο η Ελλάδα δεν συμμετέχει, έστω και ενδεικτικά, περιορίζει την εθνική πολιτική ενεργειακών δικτύων που εκπροσωπείται από άλλα δίκτυα. Το κείμενο υποβαθμίζει, αν όχι αγνοεί (παρ. 4, 18, 63, 64, 83), την ιδιαιτέρως επιφυλακτική στάση της μεγάλης πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών και κρατών μελών έναντι της πυρηνικής ενέργειας και καλεί την Επιτροπή, στην παρ. 63, σε εκστρατεία μεταβολής της κοινής γνώμης υπέρ της πυρηνικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which highlights Parliament’s position on the Commission’s proposals regarding the EU’s energy agenda up to 2050. It is important to establish long-term goals in terms of reducing greenhouse gas emissions, increasing renewable energy use and improving energy efficiency, something which this resolution sets out to do. Addressing the social problems precipitated by fuel poverty and the rising cost of energy is also a preoccupation in the report. We need a clean, sustainable energy system fit for the future to provide competitiveness and energy independence, reducing imports and investing domestically – binding targets are key to this.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport portant sur la politique énergétique de l'Union européenne à l'horizon 2050. Tout d’abord parce qu’il s'inscrit dans la poursuite de la politique de libéralisation du secteur dont on connaît les effets dévastateurs notamment en matière tarifaire alors qu’officiellement, il est bon de le rappeler, l’objectif des libéralisations était de diminuer les coûts pour le consommateur. Pire, le texte s’en accommode, puisque la dimension sociale et la pauvreté énergétique ne sont traitées qu’en termes de mesures de compensation à la hausse des prix de l'énergie qui ne feront que renforcer l'inégalité dans l'accès à l'énergie. Pire, ils osent renvoyer les efforts essentiellement sur la responsabilité de chaque consommateur. Concernant l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la diminution des émissions de GES, la résolution adoptée tient un discours faussement volontariste, tenant peu compte des reculs récents de l'Union en la matière, et ne renvoyant pas aux différents objectifs contraignants adoptés ! En fait de mutation du secteur de l'énergie à la hauteur des défis et des objectifs, climatiques et sociaux notamment, c’est une fuite en avant que le PE propose. Il serait temps, au contraire, de faire de l'énergie un bien commun accessible à toutes et à tous.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite (ALDE), in writing. − Today energy policy is facing many challenges and needs to be adapted to a changing reality. The Energy Roadmap 2050 goes beyond the goals established in the Energy 2020 Communication and provides priorities for long-term energy orientations. Targets set in this roadmap suggest a greater scope of governance than the EU actually possesses now, and establish the commitment to move to a low-carbon economy in 2050 and to reduce greenhouse gas emissions from 80 % to 95 % by 2050. The Roadmap also proposes measures to increase energy efficiency and places a strong emphasis on renewable sources of energy. I welcome this report and consider that a coordinated energy policy and political commitment are needed in order to reconcile the application of the climate objectives with the necessity for energy security in the EU. This report takes into account the changes that the energy market is undergoing now and focuses on the future of an energy market by asking the question concerning renewable energy and shale gas. This question is particularly relevant for Lithuania as the position of different stakeholders on shale gas and renewable energy is not homogenous and can be determined only in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Grundsätzlich ist das Ziel der Verringerung der CO2-Emissionen aus diesem Bericht klar hervorgegangen, es wurden dazu auch zahlreiche Maßnahmen erwähnt. Allerdings ist die Akzeptanz der Kernenergie, die sowohl im Bericht als auch in den Stellungnahmen mehrfach betont und hervorgehoben wird, absolut indiskutabel. Die Energieversorgung der Zukunft muss einen Weg ohne Atomkraft beschreiten. Die Kommission aufzufordern, für mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu werben, ist die falsche Richtung. Und auch die Haltung des Ausschusses, der für öffentliche Gesundheit zuständig ist, welcher Initiativen empfiehlt, „um die öffentliche Akzeptanz der Standortwahl für die Anlagen [Anm.: Atomkraftwerke] zu verbessern“, ist nicht tolerabel. Diese Forderungen sind unhaltbar, daher lehne ich den Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W grudniu 2011 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła plan działania w zakresie energii do roku 2050, tj. długoterminową strategię uwzględniającą możliwości i wyzwania związane z osiągnięciem przez Unię Europejską (UE) celu obniżenia emisyjności do 2050 r. przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii oraz konkurencyjności Europy. Sektor energetyczny wytwarza około 80% całkowitych emisji w UE. Cel ustanowiony na 2050 r. jest zatem ciężką próbą dla istniejących systemów energetycznych. Szczególnie ustęp 91 który mówi o zaostrzeniu polityki klimatycznej, daleko wykracza poza ramy uwzględnionego wcześniej kompromisu dotyczącego tzw. back-loadingu (chodzi o szybsze wygaszanie uprawnień podczas III etapu ETS). Uważam, że te zapisy będą szkodliwe dla naszego przemysłu, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia miejsc pracy w sektorze energetyczno-górniczym i powiększenia i tak już dużej stopy bezrobocia. Dlatego zagłosuję przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − W sprawozdaniu Pani Poseł Tzaveli możemy znaleźć wiele bardzo dobrych rozwiązań: nawołuje się w nim do dywersyfikacji dostawców węglowodorów, większej solidarności energetycznej oraz zwiększenia nakładów na energetykę w UE. To ważne postulaty, zważywszy na fakt, że dziś UE produkuje tylko 7% światowej energii przy wciąż rosnącym zapotrzebowaniu. Jednak już na poziomie komisji ITRE udało się w o sprawozdanie niejako "wcisnąć" niezwiązane z nim obce elementy: poprawki zaburzające jego kompozycję oraz myśl przewodnią Pani Poseł. Wśród nich jest poprawka 91. Przewiduje ona bardzo szkodliwe dla europejskiej gospodarki, nierynkowerozwiązania mówiące o wycofaniu części pozwoleń na emisje OCO2. Są one sprzeczne z dotychczas przyjętymi decyzjami i zaburzają działania europejskiej gospodarki. Podobnie poprawki mówiące o gazie łupkowym oraz zielonej energii. Nie byłem w stanie poprzeć tak negatywnych rozwiązań, dlatego głosowałem przeciw sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. São aqui apontadas preocupações importantes, como a eficiência energética e as energias renováveis, mas, por outro lado, embate-se em muitas contradições internas, nomeadamente quando se empurram os setores energéticos nacionais para a privatização e liberalização e, ao mesmo tempo, diz-se que a energia deve ser acessível a todos e que a pobreza energética deve ser combatida. Todos sabemos ao que levou a liberalização deste setor no quadro do mercado único – que aqui se defende como uma entidade sacrossanta no Roteiro para a Energia 2050 –: à constituição de monopólios transnacionais de países mais poderosos que exploram os mercados de consumo dos países economicamente mais frágeis, acumulando fabulosos lucros, enquanto os preços energéticos para o consumidor e para as pequenas e médias empresas assumem valores incomportáveis. São ainda referidos os desafios energéticos à escala mundial e o regime de comércio de licenças de emissão, que se tem revelado uma bolsa especulativa sobre o preço das emissões do carbono, encapotada pela promessa de uma redução do dióxido de carbono, que nunca aconteceu, mas que já gerou milhões. Defendemos um setor energético público do Estado, na propriedade e gestão, com preços da energia acessíveis às populações e manutenção da soberania na definição das estratégias energéticas.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí