Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/2543(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

B7-0121/2013

Discussioni :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Votazioni :

PV 14/03/2013 - 8.3
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0090

Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 14 marzo 2013 - Strasburgo Edizione rivista

9.17. Intensificare la lotta contro il razzismo e la xenofobia (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
Video degli interventi
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, human rights constitute one of the cornerstones of the foundations of the Union. As we encourage other nations across the globe to uphold and enforce fundamental civil and political rights, we must ourselves uphold the highest standards within the European Union. We must also continue to strive towards fair and just treatment for all our citizens.

In this light, I commend the joint resolution on racism, xenophobia and hate crimes. Hate crimes have no place in a modern European society and must not be tolerated.

As Israeli President Peres said this week in his moving keynote address in plenary, one of the inspirations of the founding of the European Union was the determination that Europe must never again see a repeat of the 1930s and the rise of the extremist ideologies that led to the Holocaust.

We must address those worrying issues within and across our national borders in order to prevent discrimination and intolerance. We must also encourage equal treatment for all of our citizens throughout the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea rezoluţiei, deoarece Uniunea a fost construită pe valori comune, precum respectarea drepturilor omului şi promovarea toleranţei. În perioadele de criză economică, tendinţele xenofobe şi rasiste iau amploare.

Cea mai discriminată comunitate din Europa este, probabil, cea romă. Cei aproximativ 10-12 milioane de romi din Europa se lovesc în viaţa de zi cu zi de prejudecăţi, intoleranţă, discriminare şi excluziune socială. Din păcate, mai multe state membre neglijează în continuare problema romilor, deşi au trecut aproape doi ani de la lansarea Strategiei europene pentru integrarea romilor.

De asemenea, nivelul de coordonare între state este încă scăzut, iar Comisia ar trebui să încurajeze o mai bună colaborare între autorităţile responsabile. Este nevoie de o mai bună utilizare a Fondului social european, pentru atingerea obiectivelor strategiei până în 2020.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de resolução, considerando essencial o Conselho e a Comissão elaborarem uma Estratégia Europeia na luta contra os crimes de ódio, racismo e xenofobia, antissemitismo, islamofobia, anti-ciganos, homofobia e transfobia, sendo estes crimes de ódio cada vez mais frequentes no seio da União Europeia. Deveremos dar-lhes especial atenção, sobretudo quando nos lembrarmos que nos últimos anos os partidos extremistas têm ganho representação parlamentar em vários Estados-Membros, o que por sua vez influencia a tomada de decisão e o debate político.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − Given the indisputable fact that there are still a large amount of racist organisations operating in the world today, and that most countries have their own racist parties operating under nationalistic and political guises, I voted in favour of this draft resolution on strengthening the fight against racism, xenophobia and hate crime. I believe that better protection of and data collection on vulnerable groups in society are necessary, as well as a stronger commitment by political leaders to actively uphold European values and foster a climate of mutual respect for and inclusion of persons of different religious or ethnic background, or sexual orientation. It is crucial for each Member State to take up concrete action plans to fight racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Criza pe care o traversează Uniunea Europeană a adus cu sine efecte nu doar la nivel economic, ci şi la nivel social, intoleranţa faţă de minorităţi crescând simţitor în ultimii ani. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a raportat că fiecare a patra persoană aparţinând unui grup minoritar a fost victima unei infracţiuni motivate rasial. La nivel european, este nevoie de o strategie cuprinzătoare de combatere a infracţiunilor motivate de ură, a violenţei determinate de prejudecăţi şi a discriminării. Programele de educare prin intermediul cărora să fie promovată o cultură a respectului şi toleranţei pot constitui un prim pas în abordarea acestei probleme. Mai mult, statele membre trebuie să depună toate eforturile pentru a garanta faptul că infracţiunile motivate de ură sunt raportate de victime, cercetate de autorităţile însărcinate cu punerea în executare a legii şi sancţionate de sistemul judiciar, deoarece doar în acest mod se pot păstra şi, mai apoi, promova la nivel internaţional valorile comune ale UE: respectarea drepturilor omului şi a statului de drept.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I strongly back this resolution because it points to the need for Member States to transpose measures agreed at EU level on fighting extremism and racism into national law. I believe that Europe must be at the forefront in promoting a culture of respect, acceptance and tolerance. For this reason, fighting racism and xenophobia, in both the private and public sphere must be an EU priority. The only way to start hindering this enormous problem is by ensuring that bias-motivated offences – such as these with racist, xenophobic and homophobic intent – are punishable within criminal law systems. In addition, these offences must be properly recorded and effectively investigated, and victims must be offered proper assistance, protection and compensation. One big problem to be faced is that many crimes still remain unreported because of a lack of trust in the reaction of institutions, particularly in the context of an economic crisis, where scapegoats are easily blamed.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution sur l'intensification de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine. A l'heure où populismes, haine d'autrui et recherche de boucs émissaires se développent dans une Union européenne fragilisée par la crise, il était indispensable de mettre en place une vigilance accrue pour lutter contre la discrimination dans tous les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, nes ES yra grindžiama tokiomis vertybėmis, kaip pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumų teises. Rasizmas, ksenofobija, antisemitizmas, religinė netolerancija, priešiškumas romų tautybės žmonėms, homofobija, transfobija ir susijusių formų tolerancijos stoka apima įsitikinimus, išankstinius nusistatymus ir nuostatas, kuriomis pateisinama diskriminacija, šališkas smurtas ir neapykanta tam tikru pagrindu, įskaitant būdingas savybes ir socialinį statusą. Svarbu, kad ES ir jos valstybės narės imtųsi veiksmų ir kovotų su rasizmu ir ksenofobija, ir užkirstų jiems kelią, užtikrinant švietimą, puoselėjant pagarbos ir tolerancijos kultūrą bei garantuojant, kad aukos praneštų apie neapykantos nusikaltimus, juos tirtų teisėsaugos institucijos ir už juos būtų skiriamos teisinės sankcijos. Neapykantos nusikaltimai Europos Sąjungoje turi būti aiškiai įvardijami ir už juos turi būti baudžiama, užtikrinant, kad tokie nusikaltimai būtų tinkamai registruojami ir veiksmingai tiriami, kad už juos būtų traukiama baudžiamojon atsakomybėn ir kad būtų pasiūlyta nukentėjusiesiems asmenims tinkama parama, apsauga ir kompensacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution pour rafraîchir la législation actuelle à l'encontre du racisme et de la xénophobie pour initier un projet de directive anti-discrimination. Alors que l'Europe souffre de la montée des mouvements extrémistes et la propagation de leurs propos racistes et xénophobes, nous devons rester attentifs et montrer notre volonté de préserver nos valeurs de tolérance et d'ouverture d'esprit.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La législation de l'Union européenne garantit un niveau minimal commun d'égalité de traitement et de protection juridique pour tous ceux qui vivent et travaillent en Europe. De plus, l'Union européenne est censée lutter activement en faveur de l'élimination de toute forme de discrimination basée sur l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle, dans le monde du travail comme dans tous les domaines de la sphère publique et privée. Malgré ces dispositifs, il existe encore aujourd'hui de trop nombreux cas de discriminations basés sur l'origine ethnique ou encore sur l'orientation sexuelle. Pis encore, dans certains États, il semble que les discriminations et les crimes haineux soient en progression. Certains dirigeants européens n'hésitent pas à stigmatiser et à cibler certaines minorités dans leurs discours politiques. A l'heure où l'Union européenne connaît une crise économique et institutionnelle sans précédent, les Européens doivent plus que jamais faire preuve d'unité et de solidarité et réaffirmer leur volonté de vivre ensemble et de partager un destin commun. Les États membres doivent donc tout mettre en œuvre pour prévenir et condamner avec la plus grande fermeté les actes de xénophobie et de racisme ainsi que toute autre forme de discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluţii, pentru că este nevoie de un angajament mai ferm împotriva infracţiunilor motivate de ură, rasism, antisemitism, xenofobie şi homofobie şi a tuturor comportamentelor discriminatorii. Uniunea Europeană este o uniune a toleranţei, care are ca piloni centrali respectarea democraţiei, drepturilor omului şi a statului de drept. Cu toate că statele membre au introdus interdicţia discriminării în sistemele lor de drept, avem nevoie de o reiterare a luptei împotriva infracţiunilor motivate de ură şi a atitudinilor şi comportamentelor discriminatorii prin elaborarea unei strategii cuprinzătoare de combatere a violenţei determinate de prejudecăţi şi a actelor de discriminare.

Susţin rezoluția şi solicit punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor, prin sprijinul acordat autorităţilor locale, regionale şi naţionale pentru dezvoltare şi aplicarea de politici eficiente în domeniul drepturilor omului, conforme cu programele şi acţiunile pentru incluziunea romilor. De asemenea, insist asupra punerii in aplicare a Foii de parcurs pentru egalitatea de şanse indiferent de orientarea sexuală şi identitatea de gen a Parlamentului European, solicitată în nenumărate rânduri.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por instar a Comissão, o Conselho e os Estados-Membros a reforçarem a luta contra os crimes de ódio e contra todo o tipo de atitudes e comportamentos discriminatórios. É importante que as autoridades nacionais e europeias contribuam para que os cidadãos estejam cientes dos seus direitos em termos de proteção contra este tipo de crimes, sendo igualmente necessário aplicar medidas para incitar a denúncia dos crimes de cariz racista e xenófobo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em 2012, a União Europeia (UE) recebeu o prémio Nobel da Paz, um prémio merecido e que reconhece o papel das instituições europeias na luta contra o racismo, a xenofobia e o crime de ódio. Não obstante o nosso código de conduta ser o respeito pelos Direitos do Homem, a verdade é que, mesmo ao nível da UE, continuam a existir violações destes direitos a que urge pôr termo. Porque temos a obrigação de denunciar e punir não só os crimes xenófobos e racistas contra minorias mas também os discursos de ódio e incentivo à violência, votei favoravelmente esta proposta de resolução comum – apresentada pelos grupos políticos PPE, ALDE, S&D, GUE/NGL, ECR e Verts/ALE – e apelo à Comissão para que, junto dos Estados-Membros, promova uma campanha de sensibilização no sentido de que introduzam nos seus currículos princípios de não discriminação de qualquer tipo para que as gerações futuras tenham uma visão da sociedade diferente daquela que muitos possuem atualmente. Os direitos humanos são universais e ninguém, em qualquer circunstância, os deve violar. Temos, por isso, o dever de condenar e denunciar todas as atitudes racistas ou xenófobas para que acabem os crimes atentatórios da vida e da dignidade humanas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É com preocupação que nos confrontamos com o crescente e inaceitável clima de racismo, xenofobia e crimes de ódio na Europa. Estes fenómenos são indissociáveis do aprofundamento de políticas neoliberais que destroem importantes direitos e conquistas sociais, aumentam a insegurança e degradam as condições de vida dos trabalhadores e dos povos. Acentuam-se as situações de pobreza, de exclusão e desintegração social, originando fenómenos de marginalização, de guetização, e de analfabetismo. Mais pessoas são empurradas para a economia informal, à margem da participação na sociedade. Surgem igualmente novos fenómenos de criminalidade organizada que atraem estes grupos de excluídos e funcionam também como escape social. A reintegração e inclusão destas pessoas e grupos é determinante para o seu futuro e exige uma ruptura com as políticas que na UE impedem o acesso à educação nos seus vários níveis, à habitação, à saúde, e à segurança social. Assume igualmente grande importância a preservação da memória histórica e do que foram o nazismo e o fascismo e denunciar todas as operações que visam o seu branqueamento um pouco por toda a UE, procurando equiparar nazismo e comunismo para branquear o primeiro e condenar o segundo e as conquistas sociais alcançadas nos países socialistas, as quais permanecem vivas nas aspirações dos trabalhadores e dos povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − 21. marec je Medzinárodný deň proti rasizmu a v dňoch 16. – 24. marca je Európsky týždeň proti rasizmu. Tento rok je kladený dôraz na skutočnosť, aby nenávistné a rasisticky motivované zločiny nezostávali skryté pred očami verejnosti. Diskriminačné postoje a činy a nenávisťou motivované trestné činy sú v rámci Únie na vzostupe. Extrémistické strany získali parlamentné zastúpenie v rôznych členských štátoch a ovplyvňujú proces tvorby politiky EÚ a politické debaty.

EP vyzval niekoľkokrát na revíziu rámcového rozhodnutia o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva tak, aby sa rozšírila pôsobnosť i napr. na trestné činy sexuálne motivované či trestné činy porušujúce rodovú rovnosť. Považujem za dôležité vypracovať a posilniť európsku stratégiu pre boj proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, islamofóbie, neznášanlivosti voči Rómom, homofóbii a transfóbii. Je dôležité pamätať tiež na to, aby členské štáty zároveň dôsledne dodržiavali súčasnú legislatívu dohliadajúcu na danú problematiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La lecture de cette résolution ne laisse aucun doute : pour vous, les salauds sont toujours les mêmes, les victimes aussi. Salauds d'Européens racistes d'un côté, pauvres membres innocents de «minorités» de l'autre. Et bien sûr, les pires des salauds, les partis politiques qui entendent défendre les intérêts de leur peuple. Éternel sanglot de l'homme blanc. Mais ai-je manqué quelque chose ? Qui donc, voilà déjà un an, perpétrait les massacres de Montauban et Toulouse ? Les victimes, choisies pour le symbole : des militaires au service de la France, pays haï ; des enfants juifs et leur père, dans la cour d'une école. Et pourquoi, selon le ministère de l'intérieur français, les agressions considérées comme racistes connaissent-elles des pics après chaque évènement lié au Moyen-Orient ou au terrorisme international ? Vous êtes hémiplégiques : vous niez volontairement le racisme anti-blanc ; vous occultez la sur-délinquance étrangère ; vous encouragez la préférence étrangère systématique et le communautarisme au détriment des «indigènes» qui pourtant vous payent ; vous réclamez toujours plus d'immigration, toujours plus exotique, toujours plus incompatible avec les valeurs et les traditions européennes… Vous êtes les premiers responsables des situations explosives qui se mettent en place dans beaucoup de nos pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą. Nors visos valstybės narės uždraudė diskriminaciją savo teisinėse sistemose, siekdamos skatinti visų lygybę, diskriminacija ir nusikaltimai dėl neapykantos ES plinta. Todėl yra svarbu, kad ES ir jos valstybės narės imtųsi veiksmų ir kovotų su rasizmu ir ksenofobija ir užkirstų jiems kelią, užtikrindamos švietimą, puoselėdamos pagarbos ir tolerancijos kultūrą bei garantuodamos, kad aukos praneštų apie neapykantos nusikaltimus, juos tirtų teisėsaugos institucijos ir už juos būtų numatytos bausmės pagal teisinę sistemą. Raginama, kad būtų stiprinamas nacionalinių institucijų, atsakingų už kovą su diskriminacija, vaidmuo siekiant padidinti atsakomybę už neapykantą kurstančių kalbų skatinimą ir neapykantos nusikaltimų kurstymą. Taip pat raginama remti teisėsaugos darbuotojų ir teisminių institucijų bei atitinkamų ES agentūrų mokymo programas siekiant panaikinti diskriminacinę praktiką ir nusikaltimus dėl neapykantos bei jiems užkirsti kelią. Siekiama, kad būtų platesniu mastu renkami patikimi duomenys apie neapykantos nusikaltimus, t. y. registruojami bent tie atvejai, apie kuriuos visuomenė praneša ir kuriuos valdžios institucijos registruoja, apkaltinamųjų nuosprendžių skaičius.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − A nem kis részben Brüsszel okozta válságban fuldokló Európa egyik legfontosabb problémája, az EP-frakciók többsége szerint a „rasszizmus és az idegengyűlölet”. Azonban a névleg a rasszizmus ellen szóló indítványból egyértelműen kiderül, hogy az valójában komplett, fordított fajvédelem, ahol mindenkit védenek, kivéve az őshonos, keresztény európai népeket. Az indítvány további büntetőjogi üldözést javasol azok ellen, akik bármi módon bírálnának bizonyos kiemelten védett csoportokat (cigányok, zsidók, homoszexuálisok, transzvesztiták, muzulmánok), míg az őslakosok és vallásuk elleni agresszió szóba sem kerül. Több módosító javaslat ráadásul hamisan azt állítja, hogy elsősorban a kiemelten védett kisebbségek esnek áldozatául az úgynevezett bűncselekményeknek. Ezzel szemben Magyarországtól Spanyolországig minden gondolkodó ember tudja és tapasztalja, hogy elsősorban az európaiak ellen követnek el erőszakos cselekményeket különféle etnikai és vallási csoportok. Az EP frakciói ennek ellenére nem azzal foglalkoznak, hogy havonta hány nyugdíjast gyilkolnak meg brutálisan Magyarországon cigány bűnözői csoportok, nem azzal, hogy Nyugat-Európában muzulmán képviselők nyíltan fenyegetnek a saría bevezetésével, vagy, hogy fegyveres bandákba tömörült muzulmánok terrorizálják az európaiakat az utcán, iskolákban, egész városnegyedekben, hanem azzal, hogy mit mondott a Jobbik vagy az Arany Hajnal egy-egy képviselője. A keresztényellenes, az európai népekkel ellenséges, hamis állításokkal teli indítványt elutasítjuk.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this resolution with its call for a comprehensive strategy for fighting hate crime, bias violence and discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution demande à l'Union européenne et aux États membres de lutter contre le racisme et la xénophobie. Elle prône notamment la protection des victimes et des témoins pour les encourager à dénoncer les crimes qui en découlent. Elle insiste sur la nécessité de l'intégration des Roms. Elle dénonce toutes les discriminations. Je la soutiens pour toutes ces raisons.

Je déplore néanmoins que les discriminations y soient presque exclusivement prises sous l'angle de la lutte contre les crimes et non sous l'angle de la loi et des politiques qui les fomentent. Pas un mot sur la discrimination par la loi des personnes LGBT dans une majorité de pays européens. Pas un mot sur la discrimination des femmes non réglée par la loi. Aucune dénonciation des politiques creusant les inégalités qui attisent les haines. Rien contre le renvoi dos à dos des partis d'extrême droite racistes et xénophobes et des partis de gauche qui luttent contre toutes les inégalités dans les discours dominants. Un texte faible.

Je vote pour, néanmoins, afin d'encourager la lutte contre le racisme, la xénophobie et toutes les discriminations.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Sou da opinião que nenhuma forma de intolerância e de discriminação deve ser aceite na União Europeia. É importante que os cidadãos estejam plenamente cientes dos seus direitos em termos de proteção contra os crimes de ódio. Os Estados-Membros devem tomar todas as medidas adequadas para incentivar a denúncia dos crimes de ódio e dos crimes de cariz racista e xenófobo, bem como a velarem por uma proteção adequada das pessoas que denunciam estes crimes e das vítimas de crimes motivados por racismo e xenofobia. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de esta resolución al suponer un nuevo paso en el rechazo absoluto a todo tipo de crímenes motivados por el racismo en Europa. El incremento del número de grupos de neonazis que se está produciendo en Europa debe servirnos de alarma antes de que se conviertan en fuerzas políticas capaces de imponer las guerras entre los pueblos. El capital es el principal interesado en dirigir la rabia del pueblo hacia "el otro", en lugar de hacia el propietario de los medios de producción. Ante la aparición de fuerzas como la de "Amanecer Dorado" en Grecia, tenemos la obligación de combatir el nazismo desde todos los frentes que la sociedad europea pueda ofrecer. El Parlamento Europeo es uno de ellos y, por tanto, una resolución en este ámbito resulta un avance en la lucha contra el nazismo. Para poder asegurar un futuro a Europa que no pase por la aniquilación de los pueblos como hace 70 años, debemos asegurarnos que estos crímenes sean castigados con la mayor firmeza posible. Por esto he votado a favor de la presente resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), por escrito. Voto em favor deste relatório porque exorta a construir uma Europa que lute contra o racismo e a xenofobia. Necessitamos de uma estratégia global de luta contra os delitos motivados pelo ódio, freando assim a violência por preconceitos e a discriminação. Coordenar as políticas dos Estados neste âmbito, mediante a ação política do Conselho e do Executivo comunitário é parte da proposta deste Parlamento. Defendemos o combate a este flagelo e para isso temos que fomentar a recolha de dados fiáveis desta tipologia de delitos, com base nas experiências prévias que, infelizmente, achamos ainda frequentemente na nossa Europa, para respeitar a pluralidade e a diversidade, e atacar com maior dureza este importante problema social, a fim de melhorar a convivência humana entre nossos povos e pessoas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Parliament calls for measures to ensure the implementation of national Roma integration strategies through periodic reviews, monitoring and support to enable local, regional and national authorities to develop and implement effective human-rights-compliant policies, programmes and action for the inclusion of Roma, using available funds, including EU funds, while strictly monitoring respect for fundamental rights and the implementation of Directive 2004/38/EC on the right to move and reside freely.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o reforço da luta contra o racismo, a xenofobia e os crimes de ódio em que se solicita à CE que dê apoio aos programas de formação em matéria de prevenção e combate às práticas discriminatórias e aos crimes de ódio, destinados às autoridades responsáveis pela aplicação da lei, bem como às agências pertinentes da UE, e em que se pede à CE a criação de mecanismos que confiram visibilidade aos crimes de ódio na UE, velando para que as infrações motivadas por preconceitos sejam passíveis de sanção e, a esse título, devidamente registadas e objeto de uma investigação efetiva, para que os transgressores sejam perseguidos e punidos e as vítimas beneficiem de assistência, proteção e indemnização adequadas, incentivando assim as vítimas de crimes de ódio e as testemunhas a denunciarem os incidentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O artigo 21.º da Carta proíbe "a discriminação em razão (....) do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, (...) ou orientação sexual". Atendendo à recrudescência na União de discriminações e de crimes de ódio e à difusão alarmante do ódio e da intolerância em discursos e campanhas promovidos por dirigentes extremistas, esta resolução convida os Estados-Membros a recordar os massacres perpetrados na Europa com base no racismo e na xenofobia. A UE assenta nos valores comuns do respeito pela democracia, pelos direitos humanos e pelo Estado de direito e apoia-se na promoção da tolerância. O Parlamento solicita, por isso, a aplicação de várias medidas no reforço da luta contra a discriminação: entre outras, destacam-se a adoção da Diretiva "Igualdade", o reconhecimento no direito nacional e europeu dos crimes de ódio, o lançamento de um roteiro para a igualdade em razão da orientação sexual e da identidade de género e o apelo às figuras públicas para que não façam declarações públicas que incitem ao ódio ou à estigmatização de grupos de pessoas com base na sua raça, origem étnica, religião, deficiência, orientação sexual ou nacionalidade. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Rien ne justifie les actes de haine et de rejet de l'autre pour sa race, son origine ou sa religion. Rien. Pas même la crise et l'austérité, à l'origine de tant de situations précaires ou tragiques en Europe et dans le monde. La ligne rouge a été franchie déjà, en Grèce, où des citoyens sont agressés à cause de leur couleur de peau. En atteste le meurtre à caractère raciste d'un jeune Pakistanais à Athènes, le 16 janvier dernier.

Que dire de la Hongrie, où le parti dirigeant, le Fidescz de Victor Orban se tait quand le Jobbik propose de ficher les "citoyens-dirigeants" hongrois de confession juive. Plus près de chez nous, je trouve désastreuse la décision du Centre pour l'égalité des chances de qualifier de "manque de culture politique" l'affiche ouvertement antisémite du PS de Molenbeek.

Une banalisation coupable en contradiction totale avec l'esprit de la résolution que nous venons de voter. Les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et sanctionner comme il se doit ces actes intolérables. L'avenir de l'Europe démocratique en dépend.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi, durante la tornata si è votata la proposta di risoluzione comune sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio. Secondo quanto espresso dalla risoluzione, nell'Unione europea deve restare per sempre inammissibile ogni tipo di intolleranza e discriminazione; la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri devono rafforzare la lotta contro i reati generati dall'odio e gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori.

Il Parlamento chiede una strategia globale volta a contrastare i reati generati dall'odio, la violenza basata su pregiudizi e la discriminazione; gli Stati membri sono invitati ad adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare la denuncia dei reati in questione nonché di ogni altra forma di criminalità fondata sul razzismo e sulla xenofobia, garantendo altresì una protezione adeguata alle persone che presentano denunce e alle vittime dei reati di matrice razzista e xenofoba.

Il Parlamento invita l'Unione europea a sostenere programmi di formazione per le autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che per gli organismi dell'Unione competenti, in materia di lotta alle pratiche discriminatorie e alla criminalità generata dall'odio e chiede una più ampia raccolta di dati attendibili sui reati generati dall'odio, invitando altresì a mettere a punto meccanismi che rendano visibile nell'Unione europea la criminalità generata dall'odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Lesbian, gay, bisexual and transgender people face the same type of threats, violence and crimes across the EU. Racist and xenophobic crimes deserve specific punishment, and so do homophobic and transphobic ones: they target an entire group, rather than individuals.Together with the Commission, we are waiting for the results of the largest-ever survey on LGBT people’s lives in the EU and Croatia. Once these results are published, it will be up to Viviane Reding to translate them into effective change across EU policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this joint motion for a resolution because I strongly believe that it is important that the EU and its Member States take action to fight racism and xenophobia by preventing them through education, promoting a culture of respect and tolerance, and ensuring that hate crimes are reported by victims, investigated by law enforcement authorities and punished by the judicial system.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Le problematiche sociali sono uno dei pilastri delle politiche dell'UE, che in tal contesto ha adottato una serie di strumenti per combattere le discriminazioni, quali la direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In molti Paesi dell’ Unione sono ancora frequenti i casi di intolleranza verso minoranze etniche,così come avviene in Austria, dove il partito populista di destra consente e incoraggia un livello crescente di reati di odio, o in Ungheria, dove l’incitazione all’odio è rivolta alla popolazione Rom, spesso bollata di essere inidonea alla coesistenza. È intollerabile che esistano ancora episodi di razzismo o di intolleranza e la questione diventa ancor più odiosa quando è parte integrante della politica di un Paese. Tale risoluzione invita la Commissione, Il Consiglio e gli Stati membri, al varo di una strategia contro tali reati e alla firma, da parte dell'UE, della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione delle forme di discriminazione razziale (UNCERD). La risoluzione incontra il mio parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Európska únia je založená na spoločných hodnotách úcty k demokracii, ľudským právam a právnemu štátu a charakterizuje ju širšia podpora tolerancie. Aj udelenie Nobelovej ceny mieru je ocenením za dlhé roky mieru, tolerancie a solidarity v Európe. Ale história Európy je poznačená aj veľkými masakrami, ktoré boli zapríčinené rasizmom a xenofóbiou.

Preto ani v dnešnej mierovej dobe nesmieme tolerovať a akceptovať žiadnu formu neznášanlivosti a diskriminácie. Denne sme svedkami trestných činov páchaných z nenávisti, z dôvodu predsudkov a diskriminácie. Preto sa účinnejšie formy vzdelávania, propagácia kultúry založenej na rešpekte a tolerancii musia stať našou každodennou súčasťou. Dôležitú úlohu v tomto musia zohrávať aj vnútroštátne orgány zodpovedné za boj proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Il est évident que j'ai voté pour ce rapport car le racisme est un véritable fléau et, en tant que représentant européen dans une assemblée rassemblant 27 États, il est de mon devoir de porter haut les valeurs de tolérance et d'altruisme.

À l'heure où la mondialisation galope, et où la circulation des gens est de plus en plus facile, la peur de l'autre et le racisme demeurent des fléaux concrets. En effet, le nombre des agressions racistes restent stables, mais gagnent en violence, avec 51 % d'atteinte à la personne en 2007.

Mais qu'est-ce-que le racisme? Après une brève définition, voici les moyens de lutter contre le racisme et quelques conseils pour les victimes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Por via dos Tratados e da Carta dos Direitos Fundamentais, cabe à União combater e garantir um elevado nível de segurança através de medidas de prevenção do racismo e da xenofobia, estando proibido qualquer tipo de discriminação. No entanto, os crimes de ódio são uma realidade na UE, como foi dado conta pelo relatório de 2012 publicado pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais. A discriminação na Europa está sobretudo relacionada com origem étnica. Junto-me por isso aos proponentes desta resolução e insto os Estados-Membros a estarem atentos e a tomarem medidas de prevenção do racismo e da xenofobia, principalmente através de ações educativas e da publicidade junto dos cidadãos relativamente aos seus direitos em termos de proteção contra os crimes de ódio.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This joint resolution, which calls for the Commission, the Council and the Member States to strengthen the fight against racism, xenophobia and hate crimes, has my full support. Discrimination is a widespread problem throughout the EU but many incidents go unreported and perpetrators are not punished. It is essential that the framework decision for racism and xenophobia is revised to include religious issues, intolerance against Roma and sexual orientation, so that all kinds of behaviour aimed at inciting violence or hatred are criminalised. All forms of racism, xenophobia and hate crimes are completely incompatible with the EU’s values and principles, and action must be taken to combat all forms of discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen demandant le renforcement de la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la haine. Les violences basées sur le rejet de l'autre demeurent effectivement des réalités quotidiennes au sein de l'Union européenne. Migrants, Roms, homosexuels, handicapés en sont quotidiennement victimes, sans même parler des violences faites aux femmes. Le rejet de l'autre s'exacerbe en période de crise sociale et politique. Il est consternant que certains, y compris au plus haut niveau de responsabilité des États membres, n'hésitent pas à les instrumentaliser à des fins politiques. Nicolas Sarkozy en fut un triste exemple. Je regrette cependant que la majorité du Parlement européen ait refusé toute référence explicite à l'islamophobie. De même, il a quasiment totalement refusé de souligner l'importance de l'éducation et de la prévention, préférant privilégier l'approche répressive. Cette résolution, votée à une large majorité, sera néanmoins un signal clair pour inciter la Commission à proposer la signature par l'UE de la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes formes de discriminations raciales et débloquer le véto du Conseil relative au projet de la directive dite Egalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I voted in favour of Parliament’s resolution on strengthening the fight against racism and xenophobia. This resolution is vital to improving our Union by way of tolerance and understanding of others. We must not forget that ours is a Union developed of 27 differing countries with multiple religions, cultures, and ethnicities. These facts should indicate that ‘United in Diversity’ is not only a slogan but a realistic aspect of the EU. The noticeable increase in hate crimes is also quite startling, many of which were based on ethnicity. As we all know, the European Union was built on the idea of preventing war and moving forward together, which includes our tolerance of other ethnicities. Furthermore, the European Union is based on the common values of respect for human rights and the rule of law and is underpinned by the promotion of tolerance. Thus, I strongly support the recommendation for Member States to further their efforts in educating their respective societies/citizens on the importance of tolerance for others. I feel that more can be achieved to better our States and our Union if we all work together in harmony, than if we continue down this road of racism and prejudice.

 
  
MPphoto
 
 

  Auke Zijlstra (NI), schriftelijk. − De PVV keert zich niet tegen de bestrijding van discriminatie en racisme. De PVV keert zich wel tegen het feit dat de Europese Unie zich daarmee bemoeit. Daardoor schendt de EU haar eigen regels. Bijvoorbeeld door te stellen dat de EU een cultuur van respect en tolerantie moet bevorderen via het onderwijs. Volgens haar eigen verdragen gaat de EU helemaal niet over onderwijs. Dat is het beleidsterrein van de lidstaten. De PVV ziet deze motie daarom niet als een oproep tegen discriminatie en racisme maar als een verdere uitbreiding van de macht van de EU. Uitbreiding van de macht van de Brusselse bureaucratie kan de PVV niet steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. É com preocupação que nos confrontamos com o crescente e inaceitável clima de racismo, xenofobia e crimes de ódio na Europa, nomeadamente quando estes fenómenos demonstram o seu caráter intrínseco ao aprofundamento de políticas neoliberais que destroem importantes direitos e conquistas sociais, aumentam a insegurança e degradam as condições de vida dos trabalhadores e dos povos. Acentuam-se as situações de pobreza, de exclusão e desintegração social, originando em consequência fenómenos de marginalização e de guetização, de analfabetismo, de mais pessoas que se veem empurradas para a economia informal, à margem da participação na sociedade. Surgem igualmente novos fenómenos de criminalidade organizada que atraem estes grupos de excluídos e funcionam também como escape social. A reintegração e inclusão destas pessoas e grupos é determinante para o seu futuro e exige uma rutura com as políticas que na UE impedem o acesso à educação nos seus vários níveis, à habitação e à saúde, à segurança social. Assume igualmente grande importância a preservação da memória histórica do que foi o nazismo e o fascismo e denunciar todas as operações que visam o seu branqueamento, procurando equiparar nazismo e comunismo para branquear o primeiro e condenar o segundo, tentando ocultar as conquistas sociais alcançadas, que permanecem vivas nas aspirações dos trabalhadores e dos povos.

 
Note legali - Informativa sulla privacy