Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2039(INL)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0018/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0018/2013

Debates :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Balsojumi :

PV 14/03/2013 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0094

Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts - Strasbūra Pārskatītā redakcija

9.21. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, recordando que o Parlamento Europeu considera que a diversidade de empresas deve ser claramente fixada no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e propõe que as mutualidades sejam incluídas no seu artigo 54º. Relembro que, para além disso, é necessária uma combinação de estratégias e medidas para criar um terreno equitativo para as mutualidades, incluindo um estatuto europeu que lhes dê em igual medida a possibilidade de acrescentarem uma dimensão europeia à sua organização e atividades, dando-lhes instrumentos jurídicos adequados para facilitar as suas atividades transfronteiriças e transnacionais. A este propósito, as mutualidades poderão funcionar em toda a União de acordo com a sua governação específica. Considero que um estatuto da mutualidade europeia criará um regime voluntário sob a forma de um instrumento facultativo que permitirá às mutualidades atuarem em diferentes Estados-Membros, e introduzirem-se mesmo em países em que não existem atualmente, pelo que insisto em que a mutualidade europeia seja considerada uma forma jurídica europeia com um caráter específico à União.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I believe that the confirmation of the Statute for a European mutual society would create a voluntary scheme in the form of an optional instrument allowing mutual societies to act in different Member States. The values of mutual societies correspond to the fundamental principles of the European social model. The purpose is to meet the needs of their members rather than achieve a return on investment. We should seriously take into account the fact that mutuals are particularly active in the area of health, long-term care, pensions and social services, including ageing population, and that the involvement of mutuals as major stakeholders is crucial to the long-lasting future of social protection, considering that population ageing currently poses major challenges in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Problema societăţilor mutuale se află de mai multă vreme pe agenda decidenţilor europeni şi salut cu această ocazie iniţiativa legislativului european de a legifera în acest domeniu, care necesită un cadru eficient şi pragmatic pentru a prospera. Importanţa abordării acestei probleme este cu atât mai mare cu cât societăţile mutuale oferă servicii esenţiale cetăţenilor statelor membre, precum şi cetăţenilor europeni care lucrează în afara graniţelor propriului stat, o categorie sociodemografică aflată în creştere. Noile reglementări trebuie să asigure faptul că societăţile mutuale rămân un element esenţial al sistemului social european, precum şi al economiilor europene, afectate în acest moment de consecinţele crizei economice. În egală măsură, regulile propuse nu trebuie să se abată de la respectarea drepturilor fundamentale şi de la principiul subsidiarităţii. Susţin adoptarea acestui raport, ce cuprinde recomandări care permit societăţilor europene să folosească noi instrumente juridice, adecvate propriei activităţi şi capabile să păstreze caracterul mutual al acestor asocieri.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative qui présente plusieurs propositions autorisant les mutualités à opérer à l'échelle européenne et transfrontalière. Ce statut de la mutualité européenne serait l'occasion de placer les mutualités sur un pied d'égalité en leur donnant à toutes les mêmes possibilités de conférer une dimension européenne à leur organisation et à leurs activités. Ce statut devrait leur fournir les instruments juridiques nécessaires pour faciliter leurs activités transfrontalières et transnationales, ainsi qu'un moyen de regrouper et de développer leur organisation et leurs activités au sein du marché unique. Ce rapport apporte des propositions pertinentes à la Commission concernant le statut, la portée et le champ d'application ainsi que le mode de gouvernance de cette mutualité européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece un statut al societăţilor mutuale europene ar garanta crearea unor instrumente juridice adecvate în domeniu. În prezent, societăţile mutuale europene variază considerabil în ceea ce priveşte serviciile furnizate, dimensiunea sau misiunea lor. Statutul le va oferi însă capacitatea de a dezvolta activităţi transfrontaliere şi de a acţiona în cadrul Uniunii în condiţii normale de concurenţă. Totodată, susţin recomandarea Parlamentului potrivit căreia orice iniţiativă legislativă în acest sens nu trebuie să schimbe legislaţiile naţionale existente. Prin urmare, nu se urmăreşte armonizarea legislaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte societăţile mutuale. Consider că statutul european trebuie să promoveze capacitatea inovativă a societăţilor mutuale, astfel încât cetăţenii să beneficieze de o diversitate sporită a serviciilor. Mai mult, este important ca societăţile mutuale europene să fie guvernate în mod democratic.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Basées sur des valeurs de solidarité, les mutuelles sont des acteurs importants de l'économie "sociale" de marché que l'Union européenne doit s'attacher à promouvoir. Parce qu'elles défendent l'intérêt général, qu'elles promeuvent des pratiques durables et qu'elles font preuve d'un haut degré de responsabilité sociale, les mutuelles œuvrent à la préservation du modèle social européen et jouent un rôle positif en ces temps de crises. Elles ont en effet bien résisté à la crise financière, en particulier dans le domaine de l'assurance et de la protection sociale. Pour toutes ces raisons, elles devraient être davantage reconnues dans l'Union européenne. Leur diversité et leurs spécificités sont des atouts non négligeables pour l'Europe aujourd'hui. C'est le sens du vote du Parlement européen: se prononcer - une nouvelle fois - en faveur d'un statut européen de la société mutuelle. Il s'agit de donner aux mutuelles les mêmes outils que n'importe quelle autre entreprise: les mutuelles doivent pouvoir travailler au niveau européen, se regrouper, se développer sur un pied d'égalité avec les autres entreprises en Europe. Nous appelons donc la Commission européenne à faire une nouvelle proposition créant un statut européen des mutuelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la Relazione Berlinguer che analizza la proposta di uno statuto della mutua europea. Il testo intende agevolare lo sviluppo delle mutue a livello transfrontaliero, fornendo gli Stati di strumenti giuridici adeguati che permettano tale azione. Ritengo fondamentale sottolineare che lo statuto non ha la finalità di sostituire le legislazioni dei diversi Stati membri e neppure di uniformarle, avendo ben presente l'importanza della tutela delle specificità radicate nei relativi ordinamenti giuridici nazionali, ha invece fra gli obiettivi essenziali la rimozione degli ostacoli che attualmente impediscono la possibilità di una cooperazione transfrontaliera delle mutue.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes savidraudos draugijos yra savanoriškos fizinių arba juridinių asmenų grupės, kurių tikslas – patenkinti jų narių poreikius. Jos veikia pagal savanoriškos ir atviros narystės ir narių solidarumo principus ir yra valdomos vadovaujantis demokratiniais principais, ir taip jos prisideda prie atsakingo ir tvaraus valdymo. Atsižvelgiant į tai, būtina derinti strategijas ir priemones siekiant savidraudos draugijoms užtikrinti vienodas sąlygas, įskaitant Europos statutą, kuriuo joms būtų suteiktos vienodos galimybės organizuotis ir vykdyti veiklą Europos mastu ir nustatytos tinkamos teisinės priemonės, skirtos jų tarpvalstybinei ir tarptautinei veiklai palengvinti. Pagal statutą turėtų būti nustatytos tikslios ir aiškios sąlygos tikrai ir veiksmingai naujai Europos savidraudos draugijų kategorijai sukurti, ir todėl itin svarbu atsižvelgti į ankstesnį Europos subjektų statutų, pagal kuriuos valstybėms narėms suteikus daug lankstumo ir neužtikrinus pridėtinės vertės nepavyko sukurti sąlygų šiai Europos priemonei sėkmingai naudoti, modelį.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du projet de création du statut de mutualité européenne, qui vise à faciliter les activités médicales transfrontalières et transnationales par la fusion de mutualités existantes. Sans porter préjudice aux spécificités de chaque État membre, ce statut permettra de placer les mutualités sur un pied d'égalité et d'instaurer le concept dans les États membres qui n'en disposent pas encore. Médecin de formation, je suis particulièrement sensible à l'instauration d'un système de mutualité européenne afin que chaque citoyen européen ait accès aux soins grâce à ce système de solidarité et d'entraide.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Societățile mutuale joacă un rol major în cadrul economiei Uniunii, oferind îngrijiri medicale și prestații sociale unui număr de peste 160 de milioane de cetățeni europeni, ele reprezentând peste 180 de miliarde de euro de prime de asigurări și oferind loc de muncă unui număr de peste 350 000 de persoane în Uniune. Creșterea cheltuielilor legate de îngrijirile medicale și de pensii ar putea avea consecințe semnificative pentru perenitatea și acoperirea actualelor regimuri de protecție socială, ceea ce ar putea determina statele membre să reducă nivelul contribuției la protecția socială obligatorie și să transfere sarcini care țin de securitatea socială către sectorul privat. Societățile mutuale trebuie să joace un rol important în sănătatea durabilă, prin politici proactive de prevenire. Economia socială, și în special societățile mutuale, joacă un rol esențial în economia Uniunii, combinând profitabilitatea cu solidaritatea, creând locuri de muncă de bună calitate, consolidând coeziunea socială, economică și teritorială, generând capital social, promovând cetățenia activă, bunăstarea socială bazată pe solidaritate și un tip de economie bazată pe valori democratice, care acordă prioritate oamenilor și sprijină dezvoltarea durabilă și inovarea socială, tehnologică și de mediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Desde 2001 que o PE tem vindo a apelar, sistematicamente, para que se adote um enquadramento jurídico europeu para as mutualidades da União, de forma a colmatar as dificuldades com que as mutualidades atualmente se deparam e facilitar as suas atividades transfronteiriças. As Mutualidades contribuem de forma decisiva para a economia social, aliando rentabilidade e solidariedade, fornecendo cuidados de saúde, prestações sociais e serviços de seguro acessíveis a cerca de 160 milhões de cidadãos europeus e empregando mais de 350 000 pessoas na UE. Porém, sem um Estatuto da Mutualidade Europeia torna-se difícil a sua atuação, uma vez que existem enormes discrepâncias ao nível legislativo, operacional e fiscal entre Estados-Membros, existindo inclusivamente Estados-Membros que não possuem sequer um enquadramento jurídico para as mutualidades. Lamento que a Comissão tenha retirado a sua proposta inicial, em 2006, permitindo que as mutualidades continuem a ser ignoradas no âmbito do mercado interno e felicito a Deputada Regina Bastos pelo seu Relatório. Apelo à Comissão para que apresente uma nova iniciativa que permita criar um Estatuto europeu, ambicioso e inovador em matéria de proteção dos trabalhadores e das suas famílias que exerçam o seu direito de livre circulação e suscetível de facilitar às mutualidades o desenvolvimento de atividades transfronteiriças, permitindo-lhes beneficiar plenamente do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − Mutual societies are voluntary groups of natural or legal persons whose primary purpose is to meet the needs of their members, rather than achieve a return on investment. There are two broad types of mutual societies in Europe – ‘mutual benefit’ (or ‘health providence’) societies which provide welfare coverage which supplements, complements or is integrated into statutory social protection systems, and ‘mutual insurance’ societies, which cover all types of property and life risks. Mutual societies play a major role in Europe. They provide healthcare, social services and affordable insurance services to more than 160 million people. They represent 25 % of the insurance market, 70 % of the total number of undertakings in this sector, and employ over 350 000 people. In Ireland, mutual insurance organisations provide just a 1 % market share, compared to over 25 % in Germany and France. A Statute for a European Mutual Society would not interfere with existing national laws on mutual societies but would provide the legal framework enabling national mutual societies to cooperate with one other and to operate across the entire Union. I would urge the Commission to respond positively to Parliament’s request for European legislation for a European mutual society statute.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Faciliter la constitution et le fonctionnement des mutuelles à l'échelle européenne, c'est fluidifier le marché de l'assurance sur le continent, pour le bénéfice quotidien des Européens. Ce rapport vise à lancer la réflexion sur le sujet, et je soutiens les ambitions qu'il pose.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – En adoptant ce rapport d'initiative, le Parlement demande à la Commission européenne de faire une proposition législative créant un statut européen pour les mutuelles. En débat depuis de nombreuses années, ce statut permettrait de reconnaître le poids des mutuelles à l'échelle européenne, qui emploient plus de 350 000 personnes et fournissent notamment des soins à près de 160 millions d'Européens. Les mutualités représentent 25% du marché de l'assurance et 70% du nombre total d'entreprises du secteur. Ce statut européen, qui les mettrait sur un pied d'égalité avec les autres formes d'entreprises dans l'Union, améliorerait ainsi la sécurité juridique des mutuelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que as mutualidades deveriam desempenhar um papel de maior relevo nas economias dos Estados-Membros, atendendo ao seu potencial para contribuir para um crescimento mais inclusivo. É necessário criar um campo de ação equitativo para as mutualidades, incluindo um estatuto europeu que lhes dê a possibilidade de acrescentarem uma dimensão europeia à sua organização e atividades.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A crise económica e financeira trouxe um aumento significativo do desempenho das empresas e instituições sociais conferindo-lhes uma visibilidade que não possuíam. Na verdade, são elas que dão a primeira – e por vezes única – resposta a situações de grande carência económica. O setor social europeu conta com cerca de 350.000 instituições que fornecem serviços de bem-estar (sobretudo de saúde e apoio às famílias) a mais de 260 milhões de europeus muitos dos quais vivem em zonas afastadas dos centros urbanos e é este o único apoio de que dispõem. O relatório do colega Luigi Berlinguer recomenda à Comissão a aprovação de um regulamento sobre o Estatuto da Mutualidade Europeia que permita, desde logo, eliminar todos os obstáculos transfronteiriços que impedem a sua atividade em todo o mercado único e permita a fusão transfronteiriça de duas ou mais mutualidades de modo a melhorar o seu desempenho e a ganhar em escala. Votei favoravelmente porque entendo que se trata de uma iniciativa de excelência que vai dinamizar a economia social através da oferta de novos serviços, criar emprego a nível local e promover a solidariedade. Os novos serviços não entrarão em concorrência com os já existentes mas contribuirão para a diversidade, fator essencial ao crescimento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. As mutualidades – sociedades de socorros mútuos (serviços de previdência social complementares aos regimes obrigatórios de proteção social ou integrados nestes) ou mútuas de seguros (que podem cobrir todos os tipos de risco para a propriedade e para a vida), podendo ainda nalguns Estados-Membros prestar serviços noutros domínios, como a habitação ou o crédito – desempenham, indiscutivelmente, uma importante função social. O relatório solicita à Comissão que apresente uma ou mais propostas legislativas que permitam a criação de um esquema voluntário, na forma de um instrumento opcional, permitindo às sociedades mutualistas atuar à escala europeia e transfronteiriça. Questões como a fusão transfronteiriça de sociedades mútuas ou a criação de grupos europeus mutualistas levantam questões complexas, a que o relatório não responde. Não obstante algumas recomendações positivas, como a de que as mutualidades não devem substituir os regimes obrigatórios de segurança social, ou a de que o regulamento não deve abranger outras áreas do direito, como direito do trabalho, tributação, etc., não são afastados perigos potenciais, que se colocam especialmente no atual contexto político e económico e no quadro das políticas neoliberais dominantes na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Komisia v marci 2006 stiahla svoj návrh nariadenia o štatúte európskej vzájomnej spoločnosti. V posledných rokoch Európsky parlament prijal viaceré uznesenia, v ktorých žiada prijatie nariadenia o štatúte európskej vzájomnej spoločnosti, no zároveň je poľutovaniahodné, že Komisia po tom, čo stiahla návrh štatútu pre európsku vzájomnú spoločnosť v spomenutom roku 2006, nevypracovala žiadny nový návrh, ktorý by vzájomným spoločnostiam poskytoval vhodný právny nástroj na uľahčenie ich cezhraničnej činnosti. Našťastie však uznala potrebu štatútu a zaviazala sa vypracovať kvalitnejšie právne predpisy pre organizácie sociálneho hospodárstva (vrátane vzájomných spoločností), pričom zdôraznila skutočnosť, že vzájomné spoločnosti by mali byť schopné pôsobiť cezhranične a prispievať tak k európskym snahám o „zvýšenie rastu a posilnenie dôvery“ v Európskom hospodárskom priestore. Je dôležité dúfať, že tento európsky štatút bude ambiciózny a novátorský pre ochranu zamestnancov a ich rodín v prípade mobility v rámci krajín Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue, Luigi Berlinguer, car il est important que la Commission s'engage enfin à proposer un instrument permettant la création d'un statut de mutuelle européenne, qui présente bien des avantages.

Les mutuelles jouent un rôle majeur dans l'économie de l'Union européenne en fournissant des soins de santé à plus de 160 millions de citoyens européens et elles emploient plus de 350 000 personnes. Ce statut commun pourra en effet offrir une base légale pour l'activité transfrontalière des mutuelles, à rebours d'un système actuel, selon lequel les mutuelles sont soumises à la concurrence de la part des entreprises classiques à but lucratif.

Il permettra également une meilleure prise en compte des spécificités des mutuelles dans la législation européenne. Enfin, il pourrait favoriser la promotion et la diffusion du modèle mutualiste en Europe.

Dans le contexte de crise que nous connaissons, il est important de promouvoir les mutuelles dans leur rôle d'amortisseur social. Cela est d'autant plus urgent que la crise menace la cohésion sociale, la croissance et plus largement la stabilité politique même de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą. Kai kurioms savidraudos draugijoms būdingas labai stiprus savanoriškas komponentas, tad ši savanorystės kultūra turi būti išsaugota ir skatinama. Kai kuriose valstybėse narėse šalia draudimo paslaugų savidraudos draugijos savo nariams teikia paskolas už mažas palūkanas arba be palūkanų. Socialinė ekonomika, ypač savidraudos draugijos, atlieka esminį vaidmenį Sąjungos ekonomikoje derindamos pelningumą ir solidarumą, kurdamos itin kokybiškas darbo vietas ir darbo vietas vietos lygmeniu, stiprindamos socialinę, ekonominę ir regioninę sanglaudą, kurdamos socialinį kapitalą ir skatindamos aktyvų pilietiškumą, solidarumu pagrįstą socialinę gerovę ir demokratijos vertybėmis pagrįstos ekonomikos, kurios sąlygomis prioritetas teikiamas žmonėms ir remiamas tvarus vystymasis bei socialinės, aplinkosauginės ir technologijų naujovės, tipą.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. − Ze zprávy není patrné, proč je třeba vytvářet statut zcela nového typu evropské společnosti, kterou má být evropská vzájemná společnost. Celá problematika je navíc umocněna tím, že tento typ obchodní společnosti či alespoň typ, který by se jí v parametrech nějak blížil, v celé řadě členských států ani neexistuje. A to včetně České republiky, jejíž právní řád formu vzájemné společnosti také nezná a vzájemná společnost tak nemá v mé zemi dostatečnou právní tradici. Nechci zpochybňovat tuto formu společnosti. Jistě v mnoha zemích s odlišnou právní tradicí naplňuje svůj účel, zejména u těch organizací, které své aktivity směřují k uspokojování potřeb svých členů, zejména ve zdravotních službách a pojišťovnictví. Nechci ani polemizovat o efektivnosti modelu řízení, který je u tohoto typu společnosti aplikován. Co však zásadně postrádám v obsahu zprávy, je přesný popis přínosů a dopadů, které by mělo vytvoření statutu evropské formy vzájemné společnosti na vnitřní trh EU. Proto jsem se při hlasování o této zprávě zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which considers that a combination of strategies and measures is required to establish a level playing field for mutual societies, including a European statute, giving them in equal measure the possibility of adding a European dimension to their organisation and activities and providing them with adequate legal instruments to facilitate their cross border and transnational activities. In this respect, mutual societies could operate across the Union according to their specific governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Considero que é necessária uma combinação de estratégias e medidas para criar um terreno equitativo para as mutualidades, incluindo um estatuto europeu que lhes dê em igual medida a possibilidade de acrescentarem uma dimensão europeia à sua organização e atividades, dando-lhes instrumentos jurídicos adequados para facilitar as suas atividades transfronteiriças e transnacionais, assim as mutualidades poderão funcionar em toda a União de acordo com a sua governação específica. Um estatuto da mutualidade europeia criará um regime voluntário sob a forma de um instrumento facultativo que permitirá às mutualidades atuarem em diferentes Estados-Membros, e introduzirem-se mesmo em países em que não existem atualmente, pelo que julgo necessário que a mutualidade europeia seja considerada uma forma jurídica europeia com um carácter específico.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor de este informe porque, pese a perseguir la extensión y la mejora en el funcionamiento de las mutuas europeas, supone la demolición de barreras de protección en los Estados miembros. Las mutuas son sociedades cooperativas que carecen de ánimo de lucro y que normalmente operan en el ámbito laboral, de los seguros o en la cobertura médica. La forma de este tipo de sociedades es interesante, pero no es ninguna garantía de que no terminen con un funcionamiento capitalista. El informe incluye puntos interesantes para mejorar el estatuto de este tipo de sociedades y equipararlas dentro de toda la Unión Europea, pero también propone la eliminación de barreras comerciales a la actividad de estas compañías entre los Estados miembros, lo que supone un avance en el desarrollo y la implementación del mercado único. Por esta razón no he podido votar a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório Berlinguer que recomenda à Comissão a criação de um estatuto da mutualidade europeia por três razões essenciais: a) As sociedades mutualistas têm um relevante papel na economia social da União que não pode ser ignorado, prestando cuidados de saúde e serviços sociais a mais de 160 milhões de pessoas e empregando mais de 350 000 pessoas; b) A ausência de um estatuto europeu das mutualidades tem sido um obstáculo ao seu pleno desenvolvimento no mercado interno da União, pelo que importa dotar as mutualidades de uma forma jurídica europeia que elimine a sua desvantagem perante outras formas de empresas, que já dispõem de estatutos europeus; c) Por fim, importa salvaguardar as mutualidades que, enquanto forma característica de organização (em obediência aos princípios mutualistas), revelaram melhor resiliência à recente crise financeira, sem prejuízo de assegurar as condições para a sua competitividade com as contrapartes comerciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai pateiktai rekomendacijai. Savidraudos draugijoms bus atvertas kelias laisvai veikti ES bendrojoje rinkoje taip pat bus pašalintos tarpvalstybinio bendradarbiavimo kliūtys. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios draugijos yra svarbios veikėjos Europos Sąjungos socialinės rinkos ekonomikoje. Jos aktyviai prisideda prie socialinės paramos sistemų reformos ir socialinės ekonomikos problemų sprendimo. Pažymėtina, kad remiantis nustatytomis valdymo ir administracinės taisyklėmis savidraudos draugijos bus valdomos demokratiškai ir kolektyviai finansuojamos savo narių labui. Joms bus suteiktos galimybės savo nariams teikti plataus masto paslaugas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O estatuto europeu das mutualidades é essencial para uma melhor integração no mercado único, um melhor reconhecimento das especificidades do mutualismo e o reforçar da sua capacidade para contribuir para a consecução dos objetivos da estratégia de 2020 centrados no crescimento e no emprego. Saliento que é muito importante que este estatuto conheça as diferenças entre as mutualidades de cada Estado-Membro, uma vez que as mutualidades refletem também a dimensão de cada país, e um sistema que não acautele a sua dimensão de cada mutualidade pode resultar no desaparecimento do sistema mutualistas nos países de pequena ou média dimensão, como é o caso de Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. As mutualidades são associações voluntárias de pessoas singulares ou coletivas que, operando em gestão democrática e de acordo com o princípio da solidariedade, têm como objetivo satisfazer as necessidades dos seus membros em detrimento da obtenção de um retorno do investimento. A UE, atendendo ao papel importante das mutualidades na economia e na sociedade dos Estados-Membros, especialmente na consecução de objetivos estratégicos da União tais como os cuidados de saúde, cuidados de longa duração, a proteção social e pensões, deve dotar estas associações de um estatuto europeu que lhes permita operar em pé de igualdade com outras formas empresariais na União, facilitando o desenvolvimento das suas atividades transfronteiriças e permitindo que estas beneficiem do mercado interno. Pelo exposto, votei favoravelmente este relatório, que insta a Comissão ao estabelecimento de condições precisas e claras para a criação de uma nova categoria de mutualidade europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In this resolution we basically, in the light of the outcome of the recent study on the situation of mutual societies in the Union, and bearing in mind the clear preference expressed on several occasions by Parliament for a statute for a European mutual society, request the Commission swiftly to submit, following the detailed recommendations set out in the Annex hereto, on the basis of Article 352 or, possibly, Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union, one or more proposals allowing mutual societies to act on a European and cross-border scale.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Le mutue sono gruppi volontari di persone fisiche o giuridiche il cui scopo è rispondere alle esigenze dei soci piuttosto che ottenere una remunerazione dell'investimento; esse operano rispondendo ai principi dell'adesione volontaria e della solidarietà tra i soci e sono gestite secondo principi democratici contribuendo così a una gestione responsabile e sostenibile. Esse svolgono un ruolo importante all´interno dei Paesi dell´Unione garantendo servizi sociali e assicurativi a costi più bassi, nonché accessibilità al credito per i soci a interessi bassi o prossimi allo zero. Pertanto, sarebbe necessaria una regolamentazione europea in materia, che permetta di rendere omogenee tutte le società mutualistiche ma anche di dar loro un maggiore riconoscimento attraverso l'istituzione di uno Statuto Europeo. Tale Statuto permetterebbe di ampliare altresì la diffusione capillare del modello fra i Paesi membri, alcuni dei quali non prevedono regolamentazione per questo tipo societario e consentirebbero alle mutue di operare su scala europea ma anche transfrontaliera, effettuando operazioni di fusioni transfrontaliere o trasformazioni e la creazione di vere e proprie mutue europee. Esprimo pertanto parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Állásfoglalásunkban arra kérjük a Bizottságot, hogy mielőbb nyújtson be olyan javaslatot, amely lehetővé teszi a biztosító egyesületek európai szintű és határokon átnyúló működését. Az európai biztosító egyesületek statútuma választható jogi eszköz formájában önkéntes rendszert hozna létre, lehetővé téve a biztosító egyesületek számára, hogy különböző tagállamokban folytassák tevékenységeiket. Hangsúlyozandó, hogy e jogalkotási kezdeményezések változatlanul hagyják a különböző hatályos nemzeti jogszabályokat, és nem tekinthetők úgy, mint amelyek a tagállamok biztosító egyesületekre alkalmazandó jogszabályainak közelítésére irányulnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui demande à la Commission de présenter rapidement une ou plusieurs propositions sur le fonctionnement de l'Union, permettant aux mutualités d'opérer à l'échelle européenne et transfrontalière - la diversité des entreprises devrait être clairement établie dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - et propose d'y inclure les mutualités à son article 54.

Il faut combiner des stratégies et des mesures afin de créer des conditions équitables de concurrence pour les mutualités, notamment par le biais d'un statut européen, qui leur offrent dans une même mesure la possibilité d'ajouter une dimension européenne à leur organisation et à leurs activités et qui leur fournissent les instruments juridiques appropriés pour faciliter leurs activités transfrontalières et transnationales.

Dans ce cadre, les mutualités pourraient fonctionner dans toute l'Union selon leur mode de gouvernance spécifique. Un statut de la mutualité européenne instituera un régime volontaire sous la forme d'un instrument facultatif permettant aux mutualités d'agir dans différents États membres et d'être introduites même dans les pays dans lesquels elles n'existent pas encore, raison pour laquelle il insiste pour que la mutualité européenne soit considérée comme une forme juridique européenne ayant un caractère spécifique à l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Comissão retirou o seu projeto de proposta de um regulamento sobre o Estatuto da Mutualidade Europeia em março de 2006, tendo o Parlamento Europeu, nos últimos anos, aprovado diversas resoluções apelando à adoção de um regulamento sobre o tema e expressando a sua preferência por um estatuto europeu. Hoje, o Parlamento Europeu solicitou à Comissão que apresente rapidamente, seguindo as recomendações detalhadas que constam do Anexo, com base no artigo 352.º ou eventualmente no artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma ou mais propostas que permitam às mutualidades atuarem em escala europeia e transfronteiriça. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − It is important that the lessons learned from the economic crisis lead to the implementation of more responsible, conscientious financial practices. One such way of doing this is to establish a European mutual society, which is why I voted in favour of this report, which calls on the Commission to act upon creating such a body. This report will enable such a mutual society to act across all EU Member States without interfering with existing laws at a national level, as well as focusing on the aims, structure, range and governance of a European mutual society.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport demande à la Commission européenne, qui a seule l’initiative législative, de proposer un statut de la mutualité européenne. Dans ses recommandations, le Parlement européen renvoie aux dispositions fondamentales de la mutualité européenne et aux principes et valeurs qui devraient toujours présider à l'organisation, au fonctionnement et aux objectifs des mutuelles dans les Etats membres de l'UE : gouvernance démocratique, solidarité, réinvestissement des bénéfices dans les activités, absence d'actionnaires, organisation et fourniture de services et de prestation dans l'intérêt de leurs membres, etc. L'adoption d'une telle législation permettrait enfin de progresser vers la reconnaissance des différentes familles de l’économie sociale dans l'Union européenne et de se mettre en conformité avec le principe de la liberté d’entreprendre, quel que soit son statut, et non de vouloir à toutes fins que toutes les entreprises soient peu à peu obligées de se calquer sur les entreprises de capitaux, au nom notamment des soi-disant règles prudentielles. Il serait grand temps que la Commission reconnaisse qu’elle a commis une erreur en retirant en 2006 un projet législatif qui allait en ce sens. J’ai donc bien évidemment voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Festschreibung eines Europäischen Statutes für Gegenseitigkeitsgesellschaften stellt eine wichtige und notwendige Entwicklung für mehr Rechtssicherheit und eine Stärkung des Binnenmarktes dar und ist daher zu begrüßen, insbesondere im Hinblick auf den Erhalt der Arbeitskräfte und des wachsenden Wirtschaftssegments.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Udział TUW-ów w rynku europejskim, który sięga prawie 30 proc., był tworzony przez kilkadziesiąt lat. Jednocześnie wzrost ten, choć wolniejszy, jest także bezpieczniejszy. Przypomina to także o znaczeniu kwestii legislacyjnych dla rozwoju instytucji wzajemnych. Współpracujemy, m.in. przy udziale AMICE, z Komisją Europejską nad takim ukształtowaniem szczegółowych przepisów, aby uwzględniały one inną naturę TUW-ów i uwzględniając zasadę proporcjonalności pozwoliły zachować TUW-om ich odrębność. Ubezpieczeniowe podmioty wzajemne wpływają na to, co dzieje się w gospodarce, m.in. poprzez działanie jako przeciwwaga dla polityki komercyjnych spółek giełdowych. Szczególnie ważne jest także, zwłaszcza z punktu widzenia rynku odpowiedzialnego społecznie, aby istniejące przepisy brały pod uwagę szczególne znaczenie TUW-ów. Obecnie trwające prace nad tym projektem powinny wpłynąć pozytywnie na rozwój i większą przejrzystość tego sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Udział TUW-ów w rynku europejskim, który sięga prawie 30 proc., był tworzony przez kilkadziesiąt lat. Jednocześnie wzrost ten, choć wolniejszy, jest także bezpieczniejszy. Przypomina to także o znaczeniu kwestii legislacyjnych dla rozwoju instytucji wzajemnych. Współpracujemy, m.in. przy udziale AMICE, z Komisją Europejską nad takim ukształtowaniem szczegółowych przepisów, aby uwzględniały one inną naturę TUW-ów i, uwzględniając zasadę proporcjonalności, pozwoliły zachować TUW-om ich odrębność. Ubezpieczeniowe podmioty wzajemne wpływają na to, co dzieje się w gospodarce, m.in. poprzez działanie jako przeciwwaga dla polityki komercyjnych spółek giełdowych. Szczególnie ważne jest także, zwłaszcza z punktu widzenia rynku odpowiedzialnego społecznie, aby istniejące przepisy brały pod uwagę szczególne znaczenie TUW-ów. Obecnie trwające prace nad tym projektem powinny wpłynąć pozytywnie na rozwój i większą przejrzystość tego sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório visa a instituição de um estatuto jurídico europeu para as mutualidades de forma a permitir-lhes atuar em escala europeia e transfronteiriça, através da criação de mutualidades transnacionais. O relator considera que o estatuto europeu será um instrumento voluntário complementar às disposições legais nacionais aplicáveis às mutualidades e que não afetará a independência, a autonomia e a participação individual dos seus membros. No entanto, não nos revemos no objetivo de que o estatuto das mutualidades deva encorajar o desenvolvimento do mercado interno da UE, ou seja, de um mercado que promove a livre circulação de capitais, de bens e serviços no quadro da concorrência capitalista. Também não subscrevemos o princípio subjacente à instituição de um estatuto jurídico europeu, isto é, a harmonização de leis comerciais e civis.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika