Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2137(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0434/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0434/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0097

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.24. Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden luominen on erittäin tärkeää. Se tarjoaa potentiaalia löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten globaali turvallisuus, talouskriisi, työntekijöiden oikeudet, demokratiavaje, ilmastonmuutos sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

Strateginen kumppanuus edellyttää vahvaa sitoutumista keskinäiseen vastuuseen ja lujaa keskinäistä luottamusta. EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden on perustuttava EU:n omaksumiin yleismaailmallisiin arvoihin.

Äänestin joka tapauksessa tämän tasapainoisen mietinnön puolesta. EU:n tulisi jatkaa konstruktiivista vuoropuhelua Kiinan kanssa. Sen tulee myös jatkaa rehellistä ja kriittistä suhtautumistaan sekä myös kannustaa kehitystä ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien saralla Kiinassa.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου