Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 14. března 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Odstoupení evropského veřejného ochránce práv: viz zápis
 3.Pořad jednání: viz zápis
 4.Statut evropské vzájemné společnosti (rozprava)
 5.Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (rozprava)
 6.Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (rozprava)
 7.Prohlášení předsednictví
 8.Hlasování
  8.1.Energetický plán do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (hlasování)
  8.2.Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (B7-0086/2013) (hlasování)
  8.3.Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (hlasování)
  8.4.Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (hlasování)
  8.5.Integrace migrantů, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace systémů sociálního zabezpečení (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (hlasování)
  8.6.Ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledy na zrušení všech používaných azbestů (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (hlasování)
  8.7.Statut evropské vzájemné společnosti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (hlasování)
  8.8.Situace v Egyptě (hlasování)
  8.9.Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (hlasování)
  8.10.Vzahy mezi EU a Čínou (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (hlasování)
  8.11.Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (hlasování)
  8.12.Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Situace žen v severní Africe (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Návrh usnesení – Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února, pokud jde o víceletý finanční rámec
  9.5.Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a Evropskou federací pracovníků v dopravě (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Pokyny pro rozpočet na rok 2014 – oddíl III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Definice, popis, obchodní úprava, označování a ochrana zeměpisných označení lihovin
  9.10.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o přímých platbách zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky – 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) – 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání a o mandátu k interinstitucionálním jednáním o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky – 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) (B7-0079/2013) - Nařízení o společné jednotné ortanizaci trhů (rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) (B7-0080/2013) - Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) (B7-0081/2013) - Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) (B7-0082/2013)
  9.15.Energetický plán do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (B7-0086/2013)
  9.17.Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Integrace migrantů, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace systémů sociálního zabezpečení (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledy na zrušení všech používaných azbestů (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Statut evropské vzájemné společnosti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Situace v Egyptě
  9.23.Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.Vzahy mezi EU a Čínou (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.Vzahy mezi EU a Čínou (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (B7-0092/2013)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Postoj Rady v 1. čtení: viz zápis
 13.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  13.1.Situace v Bangladéši
  13.2.Irák: obtížná situace menšin, zejména iráckých Turkménů
  13.3.Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích
 14.Hlasování
  14.1.Situace v Bangladéši (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irák: obtížná situace menšin, zejména iráckých Turkménů (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Případ Arafata Jaradata a situace palestinských vězňů v izraelských věznicích (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Předložení dokumentů: viz zápis
 17.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 18.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 19.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 20.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2302 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (7310 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí