Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 14. märts 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa Ombudsmani tagasiastumine (vt protokoll)
 3.Päevakord (vt protokoll)
 4.Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri (arutelu)
 5.Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (arutelu)
 6.Puuvilla globaalne väärtusahel (arutelu)
 7.Presidentuuri avaldus
 8.Hääletused
  8.1.Energia tegevuskava aastani 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (hääletus)
  8.2.Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) (B7-0086/2013) (hääletus)
  8.3.Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (hääletus)
  8.4.Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (hääletus)
  8.5.Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (hääletus)
  8.6.Asbestiga seotud töötervishoiu ohud ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaated (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (hääletus)
  8.7.Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (hääletus)
  8.8.Olukord Egiptuses (hääletus)
  8.9.Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (hääletus)
  8.10.ELi ja Hiina suhted (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (hääletus)
  8.11.Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (hääletus)
  8.12.Puuvilla globaalne väärtusahel (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Naiste olukord Põhja-Aafrikas (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Resolutsiooni ettepanek – Euroopa ülemkogu 7.–8. märtsi 2013. aasta kohtumise järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta
  9.5.Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu sõlmitud kokkulepet meretöönormide konventsiooni kohta) jõustamisega seotud lipuriigi kohustused (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.2014. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Euroopa Parlamendi koosseis 2014. aasta valimisi silmas pidades (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja geograafiliste tähiste kaitse
  9.10.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses põllumajandustoodete ühise turukorraldusega (ühise turukorralduse määrus) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (B7-0079/2013) - Ühise turukorralduse määrus (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (B7-0080/2013) - Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega (B7-0081/2013) - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) (B7-0082/2013)
  9.15.Energia tegevuskava aastani 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) (B7-0086/2013)
  9.17.Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Asbestiga seotud töötervishoiu ohud ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaated (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Olukord Egiptuses
  9.23.Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.ELi ja Hiina suhted (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.ELi ja Hiina suhted (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Puuvilla globaalne väärtusahel (B7-0092/2013)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 13.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  13.1.Olukord Bangladeshis
  13.2.Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas
  13.3.Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates
 14.Hääletused
  14.1.Olukord Bangladeshis (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Iraak: vähemusrühmade raske olukord, eelkõige Iraagi turkmeenide hulgas (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Arafat Jaradati juhtum ja Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 17.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 19.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 20.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2302 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7310 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika