Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan oikeusasiamiehen ero: ks. pöytäkirja
 3.Esityslista: ks. pöytäkirja
 4.Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöt (keskustelu)
 5.Sopupelit ja lahjonta urheilussa (keskustelu)
 6.Puuvillan globaali arvoketju (keskustelu)
 7.Puhemiehen julkilausuma
 8.Äänestykset
  8.1.Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (äänestys)
  8.2.Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (B7-0086/2013) (äänestys)
  8.3.Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (äänestys)
  8.4.Hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutukset (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (äänestys)
  8.5.Maahanmuuttajien kotouttaminen, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (äänestys)
  8.6.Asbestiperäiset työterveysriskit ja mahdollisuudet poistaa kaikki olemassa oleva asbesti (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (äänestys)
  8.7.Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöt (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (äänestys)
  8.8.Egyptin tilanne (äänestys)
  8.9.Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (äänestys)
  8.10.EU:n ja Kiinan suhteet (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (äänestys)
  8.11.Sopupelit ja lahjonta urheilussa (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (äänestys)
  8.12.Puuvillan globaali arvoketju (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Päätöslauselma - 7. ja 8. helmikuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät monivuotisesta rahoituskehyksestä
  9.5.Kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta tekemän sopimuksen täytäntöönpano ja neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvät lippuvaltion velvollisuudet (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat - pääluokka III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely, merkinnät ja maantieteellisten merkintöjen suojaaminen
  9.10.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin YMP:n tukijärjestelmässä viljelijöille myönnettävistä suorista tuista - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (B7-0079/2013) - YMJ-asetus (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (B7-0080/2013) - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun kehittämiseen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (B7-0081/2013) - Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (B7-0082/2013)
  9.15.Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Euroopan unionin ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarvioinnit ("stressitestit") (B7-0086/2013)
  9.17.Rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostaminen (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutukset (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Maahanmuuttajien kotouttaminen, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Asbestiperäiset työterveysriskit ja mahdollisuudet poistaa kaikki olemassa oleva asbesti (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön perussäännöt (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Egyptin tilanne
  9.23.Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.EU:n ja Kiinan suhteet (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Sopupelit ja lahjonta urheilussa (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.EU:n ja Kiinan suhteet (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Sopupelit ja lahjonta urheilussa (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Puuvillan globaali arvoketju (B7-0092/2013)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 13.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  13.1.Bangladeshin tilanne
  13.2.Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko
  13.3.Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa
 14.Äänestykset
  14.1.Bangladeshin tilanne (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Poslanecký mandát
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2302 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7310 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö