Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2013 m. kovo 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Europos ombudsmeno atsistatydinimas (žr. protokola)
 3.Darbotvarkė (žr. protokola)
 4.Europos savidraudos draugijos statutas (diskusijos)
 5.Susitarimai dėl varžybų baigties ir korupcija sporte (diskusijos)
 6.Pasaulinė medvilnės vertės grandinė (diskusijos)
 7.Pirmininko pareiškimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (balsavimas)
  8.2.Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla (B7-0086/2013) (balsavimas)
  8.3.Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (balsavimas)
  8.4.Visuomenės sveikatos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (balsavimas)
  8.5.Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (balsavimas)
  8.6.Su asbestu susiję pavojai sveikatai darbe ir vis dar esančio asbesto pašalinimo galimybės (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (balsavimas)
  8.7.Europos savidraudos draugijos statutas (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (balsavimas)
  8.8.Padėtis Egipte (balsavimas)
  8.9.Branduolinė grėsmė ir žmogaus teisės Šiaurės Korėjoje (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (balsavimas)
  8.10.ES ir Kinijos santykiai (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (balsavimas)
  8.11.Susitarimai dėl varžybų baigties ir korupcija sporte (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (balsavimas)
  8.12.Pasaulinė medvilnės vertės grandinė (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritoriomis finansavimas 2014–2020 m. (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos
  9.5.Nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Vėliavos valstybės įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą dėl Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.2014 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Europos Parlamento sudėtis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Spiritinių gėrimų apibrėžtis, apibūdinimas, pateikimas, ženklinimas ir geografinių nuorodų apsauga
  9.10.Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas pradėjimo ir įgaliojimų – 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (Vieno BRO reglamentas) pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Ūkininkams skiriamos tiesioginės išmokos pagal BŽŪP paramos schemas (Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo) (B7-0079/2013) - Vieno BRO reglamentas (Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo) (B7-0080/2013) - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama kaimo plėtrai (Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo) (B7-0081/2013) - BŽŪP finansavimas, valdymas ir stebėsena (Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo) (B7-0082/2013)
  9.15.Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Europos Sąjungos branduolinių elektrinių rizikos ir saugos vertinimas (testavimas nepalankiausiomis sąlygomis) ir susijusi veikla (B7-0086/2013)
  9.17.Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Visuomenės sveikatos apsauga nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Migrantų integracija, jos poveikis darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektai (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Su asbestu susiję pavojai sveikatai darbe ir vis dar esančio asbesto pašalinimo galimybės (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Europos savidraudos draugijos statutas (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Padėtis Egipte
  9.23.Branduolinė grėsmė ir žmogaus teisės Šiaurės Korėjoje (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.ES ir Kinijos santykiai (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Susitarimai dėl varžybų baigties ir korupcija sporte (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.ES ir Kinijos santykiai (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Susitarimai dėl varžybų baigties ir korupcija sporte (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Pasaulinė medvilnės vertės grandinė (B7-0092/2013)
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu (žr. protokola)
 13.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  13.1.Padėtis Bangladeše
  13.2.Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis
  13.3.Arafato Jaradato byla ir Palestinos kalinių padėtis Izraelio kalėjimuose
 14.Balsuoti skirtas laikas
  14.1.Padėtis Bangladeše (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Arafato Jaradato byla ir Palestinos kalinių padėtis Izraelio kalėjimuose (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 16.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 17.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 18.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 19.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 20.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2302 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (7310 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika