Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas ombuda atkāpšanās no amata (sk. protokolu)
 3.Darba kārtība (sk. protokolu)
 4.Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (debates)
 5.Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (debates)
 6.Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (debates)
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Balsošanas laiks
  8.1."Enerģētikas ceļvedis 2050" (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (balsošana)
  8.2.Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (B7-0086/2013) (balsošana)
  8.3.Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (balsošana)
  8.4.Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (balsošana)
  8.5.Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (balsošana)
  8.6.Ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (balsošana)
  8.7.Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (balsošana)
  8.8.Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
  8.9.Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (balsošana)
  8.10.ES un Ķīnas attiecības (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (balsošana)
  8.11.Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (balsošana)
  8.12.Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Rezolūcijas priekšlikums — Eiropadomes 7. un 8. februāra sanāksmes secinājumi attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu
  9.5.Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Karoga valsts atbildība par Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju un Eiropas Transporta darbinieku federācijas Nolīgumu par Konvenciju par darbu jūrniecībā, izpildi (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.2014. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, apraksts, noformējums, marķējums un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība
  9.10.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Lauksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0079/2013) - Regula par vienotu TKO (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0080/2013) - Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0081/2013) - Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0082/2013)
  9.15."Enerģētikas ceļvedis 2050" (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (B7-0086/2013)
  9.17.Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Stāvoklis Ēģiptē
  9.23.Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.ES un Ķīnas attiecības (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.ES un Ķīnas attiecības (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (B7-0092/2013)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  13.1.Stāvoklis Bangladešā
  13.2.Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis
  13.3.Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis
 14.Balsošanas laiks
  14.1.Stāvoklis Bangladešā (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 19.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 20.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2302 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (7310 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika