Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Démission du Médiateur européen: ara l-Minuti
 3.Aġenda: ara l-Minuti
 4.Statut għal impriża mutwa Ewropea (dibattitu)
 5.Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (dibattitu)
 6.Il-katina tal-valur globali tal-qoton (dibattitu)
 7.Dikjarazzjoni tal-President
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (votazzjoni)
  8.2.Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (B7-0086/2013) (votazzjoni)
  8.3.It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (votazzjoni)
  8.4.Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (votazzjoni)
  8.5.L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (votazzjoni)
  8.6.Theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (votazzjoni)
  8.7.Statut għal impriża mutwa Ewropea (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (votazzjoni)
  8.8.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (votazzjoni)
  8.9.It-theddidiet nukleari u d-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (votazzjoni)
  8.10.Relazzjonijiet UE-Ċina (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (votazzjoni)
  8.11.Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (votazzjoni)
  8.12.Il-katina tal-valur globali tal-qoton (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-2014 sal-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Mozzjoni għal riżoluzzjoni - Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7-8 ta' Frar dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali
  9.5.Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Ir-responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-infurzar tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsima III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż
  9.10.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistutuzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistutuzzjonali) (B7-0079/2013) - Ir-Regolament dwar l-OKS Unika (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali) (B7-0080/2013) - Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali) (B7-0081/2013) - Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali) (B7-0082/2013)
  9.15.Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza ("stress test") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati (B7-0086/2013)
  9.17.It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Statut għal impriża mutwa Ewropea (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu
  9.23.It-theddidiet nukleari u d-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq (B7-0132/2013, B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.Relazzjonijiet UE-Ċina (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.Relazzjonijiet UE-Ċina (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Il-logħob mixtri u l-korruzzjoni fl-isport (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Il-katina tal-valur globali tal-qoton (B7-0092/2013)
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari: ara l-Minuti
 13.Dibattiti dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (dibattitu)
  13.1.Il-qagħda fil-Bangladexx
  13.2.L-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minornza, partikolarment it-Turkmen Iraqini
  13.3.Il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani
 14.Ħin tal-votazzjonijiet
  14.1.Il-qagħda fil-Bangladexx (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.L-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minornza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 16.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 17.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 18.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 19.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (2302 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (7310 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza