Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 14 marca 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Dymisja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: Patrz protokól
 3.Porządek dnia: Patrz protokól
 4.Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (debata)
 5.Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (debata)
 6.Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (debata)
 7.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 8.Głosowanie
  8.1.Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (głosowanie)
  8.2.Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (B7-0086/2013) (głosowanie)
  8.3.Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (głosowanie)
  8.4.Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (głosowanie)
  8.5.Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (głosowanie)
  8.6.Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (głosowanie)
  8.7.Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (głosowanie)
  8.8.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
  8.9.Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (głosowanie)
  8.10.Stosunki UE-Chiny (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (głosowanie)
  8.11.Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (głosowanie)
  8.12.Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Sytuacja kobiet w Afryce Północnej (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Finansowanie współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Projekt rezolucji - konluzje Rady Europejskiej z dni 7-8 lutego w sprawie wieloletnich ram finansowych
  9.5.System rachunków narodowych i regionalnych (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcja 3 (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
  9.10.Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (B7-0079/2013) - Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (B7-0080/2013) - Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (B7-0081/2013) - Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (B7-0082/2013)
  9.15.Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Oceny ryzyka i bezpieczeństwa („testy wytrzymałościowe”) elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej (B7-0086/2013)
  9.17.Zaostrzenie walki z rasizmem i ksenofobią (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Ochrona zdrowia publicznego przed działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Integracja migrantów, jej wpływ na rynek pracy oraz na zewnętrzny wymiar koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Statut europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Sytuacja w Egipcie
  9.23.Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.Stosunki UE-Chiny (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.Stosunki UE-Chiny (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Globalny łańcuch wartości dodanej w sektorze bawełny (B7-0092/2013)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 13.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  13.1.Sytuacja w Bangladeszu
  13.2.Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów
  13.3.Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach
 14.Głosowanie
  14.1.Sytuacja w Bangladeszu (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 20.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2302 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7310 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności