Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 14 martie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Demisia Ombudsmanului European: consultaţi procesul-verbal
 3.Ordinea de zi: consultaţi procesul-verbal
 4.Statutul societăţilor mutuale europene (dezbatere)
 5.Aranjarea meciurilor și corupția din sport (dezbatere)
 6.Lanţul valoric mondial al bumbacului (dezbatere)
 7.Declaraţia Preşedinţiei
 8.Votare
  8.1.Perspectiva energetică 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (vot)
  8.2.Evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană (B7-0086/2013) (vot)
  8.3.Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (vot)
  8.4.Protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (vot)
  8.5.Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (vot)
  8.6.Ameninţările la adresa sănătăţii la locul de muncă legate de azbest şi perspectivele de eliminare completă a azbestului existent (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (vot)
  8.7.Statutul societăţilor mutuale europene (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (vot)
  8.8.Situația din Egipt (vot)
  8.9.Amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (vot)
  8.10.Relaţiile UE-China (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (vot)
  8.11.Aranjarea meciurilor și corupția din sport (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (vot)
  8.12.Lanţul valoric mondial al bumbacului (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Situaţia femeilor din nordul Africii (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Finanțarea cooperării UE cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, precum și cu țările și teritoriile de peste mări pentru perioada 2014-2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Propunere de rezoluție - Concluziile Consiliului European din 7-8 februarie privind cadrul financiar multianual
  9.5.Sistemul de conturi naționale și regionale (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase
  9.10.Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la organizarea comună a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică)- 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Decizie privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Plăți directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (B7-0079/2013) - Regulamentul privind OCP unică (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (B7-0080/2013) - Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(FEADR) (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (B7-0081/2013) - Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (B7-0082/2013)
  9.15.Perspectiva energetică 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Evaluările de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană (B7-0086/2013)
  9.17.Combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Protecţia sănătăţii publice împotriva perturbatorilor endocrini (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Integrarea migranţilor, efectele sale asupra pieţei muncii şi dimensiunea externă a coordonării securității sociale (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Ameninţările la adresa sănătăţii la locul de muncă legate de azbest şi perspectivele de eliminare completă a azbestului existent (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Statutul societăţilor mutuale europene (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Situația din Egipt
  9.23.Amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.Relaţiile UE-China (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Aranjarea meciurilor și corupția din sport (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.Relaţiile UE-China (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Aranjarea meciurilor și corupția din sport (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Lanţul valoric mondial al bumbacului (B7-0092/2013)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Poziţia Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 13.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  13.1.Situația din Bangladesh
  13.2.Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă
  13.3.Cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel
 14.Votare
  14.1.Situația din Bangladesh (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni din închisorile din Israel (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 16.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 17.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 19.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 20.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2302 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (7310 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate