Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 14. marec 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Odstop Evropskega varuha človekovih pravic: gl. zapisnik
 3.Dnevni red: gl. zapisnik
 4.Statut evropske vzajemne družbe (razprava)
 5.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (razprava)
 6.Svetovna vrednostna veriga bombaža (razprava)
 7.Izjava predsedujočega
 8.Čas glasovanja
  8.1.Energetski načrt za leto 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (glasovanje)
  8.2.Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (B7-0086/2013) (glasovanje)
  8.3.Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (glasovanje)
  8.4.Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (glasovanje)
  8.5.Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (glasovanje)
  8.6.Z azbestom povezana poklicna tveganja za zdravje in obeti za odpravo vsega obstoječega azbesta (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (glasovanje)
  8.7.Statut evropske vzajemne družbe (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (glasovanje)
  8.8.Razmere v Egiptu (glasovanje)
  8.9.Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (glasovanje)
  8.10.Odnosi med EU in Kitajsko (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (glasovanje)
  8.11.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (glasovanje)
  8.12.Svetovna vrednostna veriga bombaža (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2.Položaj žensk v Severni Afriki (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3.Financiranje sodelovanja EU za afriške, karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020 (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4.Predlog resoucije - izidi zasedanja Evropskega sveta 7. in 8. februarja o večletnem finančnem okviru
  9.5.Sistem nacionalnih in regionalnih računov (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6.Odgovornosti države zastave za izvrševanje Direktive Sveta 2009/13/ES o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti in Evropsko federacijo delavcev v prometu, o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7.Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8.Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9.Opredelitev, opis, predstavitev, označevanje in zaščita geografskih označb žganih pijač
  9.10.Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom v podpornih shemah v okviru SKP - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11.Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12.Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13.Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14.Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (B7-0079/2013) - Uredba o enotni SUT (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (B7-0080/2013) - Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (B7-0081/2013) - Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (B7-0082/2013)
  9.15.Energetski načrt za leto 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16.Ocenjevanje tveganja in varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji („stresni testi“) (B7-0086/2013)
  9.17.Okrepitev boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18.Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19.Vključevanje migrantov, njegovi učinki na trg dela ter zunanja razsežnost koordinacije v zvezi s socialno varnostjo (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20.Z azbestom povezana poklicna tveganja za zdravje in obeti za odpravo vsega obstoječega azbesta (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21.Statut evropske vzajemne družbe (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22.Razmere v Egiptu
  9.23.Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24.Odnosi med EU in Kitajsko (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26.Odnosi med EU in Kitajsko (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in korupcija v športu (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28.Svetovna vrednostna veriga bombaža (B7-0092/2013)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Stališče Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 13.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  13.1.Razmere v Bangladešu
  13.2.Irak: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti
  13.3.Primer Arafata Džaradata in razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih
 14.Čas glasovanja
  14.1.Razmere v Bangladešu (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2.Irak: težak položaj manjšinskih skupin, zlasti Iračanov turkmenske narodnosti (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3.Primer Arafata Džaradata in razmere palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 16.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 17.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 19.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 20.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (2302 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (7310 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov