Indekss 
Debašu stenogramma
PDF 7310k
Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts - Strasbūra Pārskatītā redakcija
1. Sēdes atklāšana
 2. Eiropas ombuda atkāpšanās no amata (sk. protokolu)
 3. Darba kārtība (sk. protokolu)
 4. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (debates)
 5. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (debates)
 6. Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (debates)
 7. Priekšsēdētāja paziņojums
 8. Balsošanas laiks
  8.1. "Enerģētikas ceļvedis 2050" (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (balsošana)
  8.2. Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (B7-0086/2013) (balsošana)
  8.3. Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (balsošana)
  8.4. Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (balsošana)
  8.5. Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (balsošana)
  8.6. Ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (balsošana)
  8.7. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (balsošana)
  8.8. Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
  8.9. Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (balsošana)
  8.10. ES un Ķīnas attiecības (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (balsošana)
  8.11. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (balsošana)
  8.12. Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (balsošana)
 9. Balsojumu skaidrojumi
  9.1. Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.2. Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
  9.3. Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
  9.4. Rezolūcijas priekšlikums — Eiropadomes 7. un 8. februāra sanāksmes secinājumi attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu
  9.5. Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
  9.6. Karoga valsts atbildība par Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju un Eiropas Transporta darbinieku federācijas Nolīgumu par Konvenciju par darbu jūrniecībā, izpildi (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.7. 2014. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
  9.8. Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
  9.9. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, apraksts, noformējums, marķējums un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība
  9.10. Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
  9.11. Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) - 2011/0281(COD) (B7-0080/2013)
  9.12. Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 2011/0282(COD) (B7-0081/2013)
  9.13. Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību - 2011/0288(COD) (B7-0082/2013)
  9.14. Lauksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0079/2013) - Regula par vienotu TKO (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0080/2013) - Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0081/2013) - Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība (lēmums par iestāžu sarunu sākšanu) (B7-0082/2013)
  9.15. "Enerģētikas ceļvedis 2050" (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
  9.16. Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (B7-0086/2013)
  9.17. Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
  9.18. Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (A7-0027/2013 - Åsa Westlund)
  9.19. Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch)
  9.20. Ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes)
  9.21. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer)
  9.22. Stāvoklis Ēģiptē
  9.23. Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013)
  9.24. ES un Ķīnas attiecības (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.25. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.26. ES un Ķīnas attiecības (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder)
  9.27. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013)
  9.28. Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (B7-0092/2013)
 10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12. Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 13. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  13.1. Stāvoklis Bangladešā
  13.2. Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis
  13.3. Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis
 14. Balsošanas laiks
  14.1. Stāvoklis Bangladešā (B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013, B7-0146/2013)
  14.2. Irāka — mazākumtautību, jo īpaši Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis (B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013, B7-0152/2013)
  14.3. Arafat Jaradat lieta un Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu stāvoklis (B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013, B7-0158/2013)
 15. Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17. Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 18. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 19. Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 20. Sesijas pārtraukšana


  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
1. Sēdes atklāšana
 

(Se abre la sesión a las 9.05 horas)

 

2. Eiropas ombuda atkāpšanās no amata (sk. protokolu)
Visu runu video

3. Darba kārtība (sk. protokolu)
Visu runu video

4. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (debates)
Visu runu video
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Luigi Berlinguer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el Estatuto de la mutualidad europea (2012/2039(INI)) (A7-0018/2013).

 
  
MPphoto
 

  Luigi Berlinguer, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, votiamo oggi un provvedimento di straordinaria importanza, relativo a un settore che sta molto a cuore al Parlamento europeo. L'economia sociale è un elemento cruciale per l'identità e la sostenibilità del modello sociale europeo. L'economia sociale, e in particolare le mutue, unendo redditività e solidarietà, svolgono un ruolo essenziale, creando posti di lavoro di qualità e occupazione locale, generando capitale sociale e promuovendo la cittadinanza attiva.

Un benessere basato sulla solidarietà è un tipo di economia che rispetta i valori democratici, ponendo al primo posto la persona umana. Di fronte alle sfide poste dalla crisi economico-finanziaria, le mutue offrono risposte vitali e sostenibili per la crescita, per l'occupazione e per la coesione sociale, fornendo assistenza sanitaria, servizi sociali e assicurativi a costi accessibili, a oltre 160 milioni di cittadini europei, creando un indotto occupazionale stimato in 350 000 unità e contribuendo all'individuazione di soluzioni concrete alla riforma dei sistemi di welfare e dell'economia sociale.

Tutto ciò merita un riconoscimento e un investimento politico. Il tema fondamentale in questo momento dell'Europa è la crescita, da tutti invocata. Non ci può essere crescita senza il contributo dell'economia sociale, che è parte essenziale di essa. Se noi crescita invochiamo, non possiamo non tener conto di questo settore, ragion per cui rivendico valenza generale a un settore particolare come l'economia sociale e quindi un riconoscimento dell'intera Europa.

Le mutue hanno un ruolo da svolgere in queste sfide, accanto al settore privato, e devono poter competere in condizioni di parità con le altre forme d'impresa nell'Unione, che gli statuti europei già esistenti, come quello cooperativo e quello della società europea, non possono esaurire in virtù delle differenze dei modelli di governance.

E qui tocchiamo il secondo aspetto, il secondo tema centrale dell'Europa di oggi, che è la sua integrazione, la sua marcia verso l'unità politica e il suo allargamento del mercato interno. Anche sotto questo profilo il provvedimento di oggi accentua una valenza generale, che esce dal settore della mutualità e acquista quindi una rilevanza per l'intera Europa.

Il Parlamento già in passato ha sostenuto gli sforzi della Commissione europea di procedere verso l'adozione di un regolamento dello statuto della mutua europea. Dopo lo stallo in Consiglio e il ritiro della prima proposta della Commissione, torniamo ora a chiedere per le mutue uno strumento giuridico idoneo a facilitarne le attività transfrontaliere e a completare il mercato interno e chiediamo alla Commissione di procedere, dopo la decisione del Parlamento di oggi, risolutamente in questa direzione.

Non verrà meno la nostra pressione, insieme a tutto il mondo della mutualità, di questa Assemblea, di questo Parlamento, perché le istituzioni europee si facciano portatrici del risultato sperato. La proposta di statuto europeo costituisce quindi uno strumento volontario supplementare rispetto alle norme vigenti nazionali applicabili alle mutue e pertanto non toccherebbe gli statuti già esistenti ma costituirebbe piuttosto un ventottesimo regime che renderebbe più facile alle mutue di impegnarsi in attività transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, first of all let me, on behalf of the Commission, convey our best wishes to Vice-President Papastamkos for a speedy and complete recovery.

The Commission wishes to thank Mr Berlinguer for his excellent report, which offers us the opportunity to relaunch the discussion, not only on the entrepreneurial aspects of mutual societies, but also on the more general issue of promoting the social-economic sector, within which the mutualist movement is a major player. It is for this reason that the communication on the social business initiative contains an action covering mutual societies and cooperatives.

The available data show that mutual societies are as much an integral part of the market and economy of the European Union as other enterprises such as public limited companies. Moreover, the success enjoyed by cooperatives and mutual societies, in both economic and social terms, proves that incorporated companies are not the only type of enterprise to perform well on the European market. Accordingly, the Commission obviously shares the viewpoint set out in the report, namely that the mutualist model deserves to be promoted in Europe.

The Commission has always held that the European economy would benefit if the mutualist movement were represented in all the Member States’ markets, given that the mutualist model contributes to diversity in the types of enterprise – a vital feature of economic growth.

As your report very clearly notes, there are in certain countries a series of legal and administrative obstacles that mutual societies have to overcome when seeking to act as cross-border entrepreneurs or even to form groups. The Commission is keen to improve the environment in which mutual societies develop and it is for this reason that it has funded a study on the current situation of mutual societies in Europe. This study lists a number of legal and political problems relating to the recognition of mutual societies in certain Member States, and proposes solutions.

One of the aspects the study examined in depth was the need to have a study for a European mutual society as a solution to the difficulties mutual societies face when wishing to extend their activities beyond their national frontiers. On this point, the study concluded that the statute had not been shown to be the only solution to the problems faced by mutual societies. The question that now arises is what measures other than the statute might the Commission propose to allow mutual societies to develop, particularly in the countries where they are not sufficiently known or in which there is no legislation covering this type of enterprise.

The results of the Commission’s research have been displayed since November 2012 on the website of the Directorate-General for Enterprise and Industry. This month, the Commission launched a public consultation on the study’s recommendations. The text of the questionnaire, which is addressed to mutual society organisations, national authorities and any other interested parties wishing to participate, was drawn up in close collaboration with two Brussels mutual associations in the field of insurance, health and provident funds.

The Commission cannot decide whether it should present a proposal for a regulation on the statute for a European mutual society or what the thrust of a new policy initiative should be until the results of these consultations are known. This will be at the beginning of the second quarter of this year.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos, relatora de parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. − Senhor Presidente, Senhora Comissária, Colegas, as mutualidades refletem os princípios fundamentais do modelo social europeu, baseado na solidariedade, na democracia e na coesão social.

Apesar da inegável importância das mutualidades, a legislação da União Europeia ainda é totalmente omissa nesta matéria. Em 1992, ou seja, há 21 anos, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento sobre o estatuto europeu para as mutualidades, que acabou por ser, infelizmente, retirada.

Hoje a situação é, felizmente, bem diferente. As mutualidades fornecem cuidados de saúde e proteção social a 160 milhões de cidadãos europeus e empregam mais de 350 000 pessoas na União, e não podem ser ignoradas no mercado interno nem na economia europeia. As mutualidades devem ser dotadas de instrumentos jurídicos que lhes permitam operar no mercado interno em condições de igual concorrência com empresas de outro tipo, e isto com vantagem para os cidadãos, para a economia e para a criação de empregos.

Face aos novos desafios da sustentabilidade, os regimes de proteção social nos Estados-Membros têm um papel fundamental: a questão da economia social.

Assim, o apelo que fazemos à Comissão Europeia é veemente no sentido de que proponha um regulamento opcional a incorporar na legislação dos Estados-Membros. Este regulamento deve contemplar as características principais das mutualidades, sem afetar contudo a ação dos Estados-Membros em matéria de proteção social.

(A oradora aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento "cartão azul", nos termos do artigo 149.º, n.º 8.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Frau Bastos, ich möchte Ihnen zu Ihrer Wortmeldung gratulieren. Mich würde nur interessieren: Wie sehen Sie die Aussichten, dass wir in Zukunft gerade bei der Frauenbeschäftigung eine Chance bekommen, dass jene, die sich selbständig machen oder die kleine oder mittlere Betriebe führen, die gleichen sozialen Rechte bekommen wie jene, die abhängig beschäftigt sind und die nur Arbeitnehmer sind. Eine Grundvoraussetzung ist hier die soziale Gleichstellung. Wie ist Ihre Meinung dazu?

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Senhor Presidente, Colega Rübig, é evidente que as mulheres têm que ter oportunidades de emprego, e o incentivo ao empreendedorismo feminino é muito importante para conseguir criar empregos que se dirijam em particular às mulheres.

A economia social é uma economia muito marcada pela presença feminina. A economia social, através das mutualidades, e com este instrumento que agora estamos a pedir com veemência à Comissão Europeia, para que seja a motora de uma iniciativa legislativa no sentido de o tornar uma realidade, é mais um instrumento para permitir a homens, mulheres e jovens, no espaço da União… para que haja mais crescimento económico e mais criação de emprego.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Komisarz! Koleżanki i Koledzy! Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować sprawozdawcy, którego świetne, wyważone sprawozdanie zostało przyjęte na forum Komisji Prawnej praktycznie jednomyślnie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak znaczącą rolę odgrywają towarzystwa wzajemne, szczególnie w sektorze ubezpieczeń. Ich udział w rynku Unii Europejskiej stanowi aż 25%. To oznacza, że z ich usług korzysta 230 milionów Europejczyków.

Niestety pomimo rozpoznawania samej formy prawnej towarzystw wzajemnych na terytorium większości państw członkowskich, ich faktyczne funkcjonowanie z ramach rynku wewnętrznego w dalszym ciągu jest utrudnione. Aktualnie obowiązujące normy prawne odbiegają od siebie w kwestiach tak podstawowych, jak formalności związane z założeniem towarzystwa, jego funkcjonowaniem czy likwidacją. Również zakres konkretnych usług, które mogą one oferować, uregulowany jest w bardzo różnorodny sposób. Głównym założeniem projektu jest zatem otwarcie towarzystw wzajemnych na nowe możliwości poprzez uzupełnienie ich sposobu organizacji i działalności o wymiar wspólnotowy, o wymiar europejski i pomoc w wykorzystaniu zalet jednolitego rynku.

Kolega Luigi Berlinguer, opierając się na rzetelnych analizach, proponuje szereg rozwiązań, które – wydaje nam się – Komisja Europejska będzie mogła wykorzystać przy pracach nad europejskim statutem dla towarzystw wzajemnych, mam nadzieję rozpoczynających się tuż po zakończeniu odpowiednich analiz i konsultacji. Osobiście wierzę, że towarzystwa wzajemne działając w skali transgranicznej stanowić będą przede wszystkim wartość dodaną dla jej członków, czyli dla obywateli Unii Europejskiej. W tym kontekście mam nadzieję, że dzisiejsze sprawozdanie zachęci Komisję do ponownego rozważenia tej kwestii i przedstawienia wniosku legislacyjnego w krótkim terminie. Przy tej okazji należy oczywiście podkreślić, że aby propozycja nie znalazła się – tak jak swego czasu – w martwym punkcie, potrzebna będzie również pomoc i wsparcie oraz chęć współpracy ze strony Rady Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, cher rapporteur, Regina Bastos, au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales, a rappelé l'historique du dossier, depuis le retrait de la proposition de la Commission, en 2005, alors que nous avons besoin d'un statut des mutuelles pour prendre en compte la spécificité de ces organisations de manière à leur permettre d'être des acteurs à part entière dans le marché intérieur de l'Union européenne. Les mutualistes ont entendu le message. Dès 2008, ils ont fait des propositions pour l'élaboration de ce fameux statut européen.

Aujourd'hui, le contexte, nous le connaissons. Il y a dans cette Maison, indépendamment de l'étude que la Commission a fini par lancer, un plaidoyer en faveur d'un statut des mutuelles. Nous le retrouvons dans l'étude d'impact que la commission de l'emploi et des affaires sociales a commanditée. Nous le retrouvons dans l'étude sur la valeur ajoutée européenne, réalisée par les services de ce Parlement. Enfin, nous le retrouvons, avec une base très forte, dans le rapport que nous allons aujourd'hui adopter.

Sur cette base, Madame la Commissaire, vous donnez l'impression qu'il reste un flottement possible, qu'il y aurait beaucoup d'options. Ce que les mutualistes vous demandent – et ils restent très mobilisés pour parachever une approche commune –, c'est un statut.

Lorsque je regarde la consultation, j'ai parfois l'impression que vous cherchez à contourner l'objectif final d'un statut. Or, s'il n'y a pas de statut des mutuelles, les mutuelles n'auront pas la capacité d'avoir leur propre gouvernance lorsqu'elles interviennent à l'échelle européenne. Or, dans les mutuelles, ce qui est important, c'est à la fois leur contribution à une économie sociale et solidaire, dont nous avons absolument besoin si l'Union européenne veut remplir ses objectifs pour l'année 2020, mais aussi cette excellence d'une gouvernance autre que celle de l'entreprise capitalistique.

Par conséquent, nous vous demandons, Madame la Commissaire, un plaidoyer en faveur d'un statut des mutuelles sur la base des travaux de ce Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, sehr geehrte Kollegen! Erst einmal ein herzliches Dankeschön an den Berichterstatter für diesen exzellenten Bericht. Wir werden heute die Kommission zum wiederholten Male auffordern, etwas zu tun, um ein Statut für eine europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft vorzulegen. 2006 gab es schon einmal einen Vorschlag für eine Verordnung, der zurückgezogen werden musste, weil bei den Mitgliedstaaten großer Widerstand herrschte. Wir hoffen – es hat sich auch jetzt schon wieder Widerstand angekündigt –, dass sich dieses Mal auch die Mitgliedstaaten einigen können, denn es ist bedauerlicherweise Einstimmigkeit erforderlich.

Was sind eigentlich Gegenseitigkeitsgesellschaften? Das sind freiwillige Zusammenschlüsse von natürlichen oder juristischen Personen, bei denen es um die Deckung des Bedarfs ihrer Mitglieder geht, und eben nicht um Rendite. Es geht also um Solidarität, und nicht um Profit. 250 Millionen Bürger sind betroffen, weil sie in ihren Mitgliedstaaten nationalen Gegenseitigkeitsgesellschaften angehören. Die Gegenseitigkeitsgesellschaften machen 25 % der Versicherungswirtschaft aus, und hier vor allem im sogenannten sozialen Bereich, also im Gesundheitsbereich, in der Pflege, bei der Rente, in der gesamten Sozialfürsorge.

Wo liegt das Problem? Es liegt darin, dass wir z. B. in sechs von 27 Mitgliedstaaten überhaupt keine Gegenseitigkeitsgesellschaften haben und dass diese auf große Probleme stoßen, wenn sie grenzüberschreitend tätig sein wollen, weil ihnen dafür eben keine geeignete Rechtsform zur Verfügung steht, sowie dass es zurzeit nicht möglich ist, zwischen juristischen Personen bzw. natürlichen Personen aus verschiedenen Mitgliedstaaten eine Gegenseitigkeitsgesellschaft zu gründen. Im Endeffekt geht es hier um die Vollendung des Binnenmarkts. Wir erhoffen uns natürlich dadurch auch mehr Wachstum, weil diese nationalen Gegenseitigkeitsgesellschaften mehr wachsen könnten, wenn sie international tätig werden könnten.

Hier wurde der Begriff der Sozialwirtschaft verwendet, den wir im Deutschen nicht kennen. Er kommt aus dem Französischen. Dieser Begriff lässt sich am besten damit übersetzen, dass diese Gegenseitigkeitsgesellschaften im sozialen Bereich tätig sind, wobei das auch keine exakte Übersetzung ist.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Wir sprechen hier wieder einmal über ein Thema, das im Rat schon einige Male gescheitert ist, obwohl es ein wichtiges und hier von Fraktionen und Ländern breit getragenes Anliegen ist. Warum wird hier Widerstand geleistet? Wir treffen bei dieser Unternehmensform auf jeden Fall auf eine sehr große Artenvielfalt – wie man in der Biologie sagen würde –, was die Strukturen und die spezielle Ausgestaltung dieser Gesellschaften betrifft. Nun sind gerade Gesellschaftsformen, die im sozialen Sektor angemessen sind, auch solche, die von enormer Wichtigkeit für die Zukunft sind. Warum? Das ist einer der wenigen Sektoren, wo wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schon allein aufgrund der Anforderungen ein sehr starkes Wachstum feststellen werden. Deswegen ist es aus meiner Sicht unbedingt notwendig, hier auch die Möglichkeiten zu schaffen, oligopolistische Strukturen in einigen Mitgliedstaaten zumindest etwas aufzubrechen, indem wir neue Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Gesellschaften schaffen.

Natürlich gibt es – gerade was grenzüberschreitende Gesellschaftsformen betrifft – immer Probleme mit unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Aber ich kann Ihnen ganz offen sagen, mein Ziel ist es, dass sich auch irgendwann eine europäische Unternehmenskultur entwickelt. Und hier ist es auch angemessen, bestimmte Ideen und Ideale zu forcieren und aufrechtzuerhalten wie z. B. das Prinzip „eine Person – eine Stimme“. Nun gibt es den Gegenvorschlag beziehungsweise die Forderung aus bestimmten Ländern, dass wir Stimmgewichtungen zulassen sollten, aber ich überlasse das in der konkreten Ausgestaltung der Kommission. Wir werden das zu diskutieren haben. Es kann uns wirklich neue und positive Möglichkeiten in einem positiven Wettbewerbsrecht eröffnen. Deswegen bitte ich Sie um Ihre Unterstützung.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Mr President, mutual societies and building societies were an excellent idea that originated in 18th century Birmingham, and the idea caught on and enabled millions of people to buy their own homes when otherwise they would have been unable to do so. But they were not intended to be cross-border international entrepreneurial businesses. A much better idea is for individual nation states to adopt the idea and adapt it to fit in with their own national requirements.

This statute, if adopted, will mean more unwanted EU legislation and probably lead to unforeseen, unwanted consequences and unintended consequences. If there is any case for international cross-border operation, then there is no reason why this could not be accomplished by sovereign nation states with intergovernmental agreements.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - Voorzitter, we spreken vandaag over een specifieke organisatievorm: de Europese onderlinge maatschappij. In 1991 kwam de Commissie al met een voorstel, dat in 2006 is in getrokken, omdat de lidstaten het er niet over eens kunnen worden. En dat laatste is niet vreemd.

Er is geen heldere juridische definitie van een 'onderlinge maatschappij'. In de lidstaten zijn er verschillen op het gebied van traditie, geschiedenis, markten, bestuur en regelgeving. Er zijn zelfs landen waar een onderlinge maatschappij niet is toegestaan. 'Onderlinge waarborgmaatschappijen' worden niet bij naam genoemd in de Verdragen, zodat uiteindelijk artikel 352 van het VWEU de juridische basis ervan moet vormen. En dat betekent dat de lidstaten een veto hebben. De Raad zal een voorstel dus altijd verwerpen. Een nieuw wetsinitiatief is dus een doodgeboren kindje.

Toch vindt het Parlement het nodig om de Commissie opnieuw te vragen met een voorstel te komen, maar buiten het Europees Parlement zit niemand te wachten op dit voorstel.

Dit is dus zonde van de tijd. Tijd die wij veel beter kunnen besteden aan het verbeteren van onze subsidiariteitstoets of aan het tegengaan van het eindeloze oprekken van de bevoegdheden van de Europese Unie. En ik denk dan met name aan artikel 114: de gedwongen harmonisatie van nationale wetgeving. Dat artikel wordt te pas, maar vooral te onpas gebruikt om de vrijheid van lidstaten verder te beperken en daar moet het Europees Parlement niet langer in meegaan. Voorzitter, er zijn problemen genoeg, zeker in de Unie. De Europese onderlinge maatschappij kan dan ook gerust vergeten worden.

(De spreker is bereid een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 149, lid 8 van het Reglement)).

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D), question "carton bleu". – Chers collègues, vous dites qu'à l'extérieur de ce Parlement, personne ne s'intéresse à l'existence d'un statut des mutuelles. Je voudrais simplement vous donner connaissance d'une lettre écrite par Christian Zahn, vice-président de l'AIM, adressée en décembre 2012 au commissaire Barnier, dans laquelle il indique clairement que, au nom des 70 millions d'Allemands qui sont couverts par un régime mutualiste, il souhaite l'adoption d'un tel statut.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI), "blauwe kaart"-antwoord. – Ik denk dat dit alleen mijn punt bevestigt, namelijk dat de lidstaten grote verschillen kennen op het gebied van traditie, geschiedenis, markten, bestuur en regelgeving. De 17 miljoen mensen waar u het over heeft, zijn dus al gedekt door een onderlinge maatschappij en die kunnen daar heel tevreden mee zijn. Ik sluit me aan bij de spreker van de EFD die zegt dat de lidstaten dit keurig onderling kunnen regelen. Er is geen behoefte aan uitbreiding van deze structuur, die lidstaten die daar geen traditie in hebben op basis van een Europese regelgeving dwingt tot harmonisatie.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE). - Mr President, this initiative report, which was supported almost unanimously in the Committee on Legal Affairs, asks the Commission to submit one or more proposals for creating a statute for European mutual societies that would apply at European and cross-border level. As Ms Thein said earlier, Swiss societies operate in all but six Member States – despite existing disparities in the formal requirements on setting-up, operating and winding-up – and are providing financial services like insurance, property management, banking and so on.

Hence, a European mutual society statute would establish a level playing field for mutuals in the single market. Our committee made four recommendations. The first concerns the objectives of the statute for a European mutual society, which should include the removal of all barriers to cross-border cooperation between mutual societies, while taking account of their specific features, in order to make it possible for a European mutual society to be established through the cross-border merger of two or more existing mutual societies, and to allow for the creation of a European mutual society through the conversion or transformation of a national mutual society into a new form, without complicated intermediate steps.

The second recommendation is a reminder that a proposal for such a statute must take account of the particular operating rules of mutual societies, which differ from those of other economic agents. The third emphasises that such a proposal should not affect mandatory or statutory social security schemes managed in certain Member States by mutual societies. The management arrangement adopted by the statute should be without prejudice to Member State laws, and the regulation should not cover other areas of law.

The last recommendation is on the governance of European mutual societies, and it emphasises that they should be managed democratically and financed collectively.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Herr Präsident! Das europäische Gesellschaftsrecht steckt noch in den Kinderschuhen. Selten werden Themen so langwierig diskutiert wie eben die Statuten von neuen europäischen Gesellschaftsrechtsformen, ein Thema, das auf den ersten Blick langweilig und trocken wirkt, es aber natürlich absolut nicht ist.

Meines Erachtens müssen wir die europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft anders beurteilen, als wir das bei Gesellschaftsrechtsformen sonst tun. Es geht um soziale Gerechtigkeit, es geht um Fairness, es geht darum, einen sozialen Mehrwert zu schaffen und eben eine Unternehmensform zu kreieren, die nicht von reinem Gewinnstreben geleitet ist. Deshalb möchte ich besonders die Empfehlungen des Europäischen Parlaments zu den Governance-Strukturen hervorheben, die möglichst demokratisch gestaltet werden sollen und die Personaleinheit von Mitgliedern im Leitungs- und Aufsichtsorgan verbieten.

Nun zum meines Erachtens wichtigsten Punkt, nämlich dem Prinzip „One member – one vote“. Im Gegensatz zu den Kapitalgesellschaften geht es um den Stakeholder-Ansatz und nicht um den reinen Shareholder-Ansatz!

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - Dziękuję, Panie Przewodniczący! Cieszy mnie inicjatywa Parlamentu w sprawie umożliwienia towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych działania na skalę europejską. Potrzebne ku temu są likwidujące dotychczasowe prawne i administracyjne bariery jasne wytyczne, które mogą być ustanowione na mocy art. 352 lub 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, jako forma organizacji uznawana w większości państw członkowskich, pełnią istotną rolę w gospodarce całej Unii. Świadcząc usługi z zakresu opieki zdrowotnej, socjalnej i ubezpieczeń dla ok. 160 mln europejskich obywateli, obracają kapitałem składkowym w wysokości 180 mld euro.

Dodatkowo towarzystwa te zatrudniają obecnie ponad 350 tys. pracowników, a liczba ta mogłaby się jeszcze zwiększyć przy transgranicznych możliwościach ekspansji tych "firm", co korzystnie wpłynęłoby na rynek zatrudnienia. Tymczasem poszanowanie ich modelu przedsiębiorczości nie jest objęte żadnym prawodawstwem wtórnym, które odnosi się jedynie do przedsiębiorstw publicznych i prywatnych.

Przyznanie towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych odpowiedniego europejskiego statutu ma zasadnicze znaczenie dla ich skuteczniejszego włączenia w jednolity rynek, przyczyniając się do potencjalnego wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w pogrążonej w kryzysie Europie. Serdecznie gratuluję sprawozdawcy pożytecznego i potrzebnego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, ce nouveau statut de la mutuelle, avec celui promis sur les fondations, viendraient compléter la reconnaissance des entreprises de l'économie sociale et solidaire en s'ajoutant au statut de la coopérative.

Je veux souligner qu'il manquera encore le statut de l'association européenne qui est attendu par des milliers de structures dans l'Union européenne et des millions de bénévoles.

Ce que nous voulons souligner, c'est qu'il est urgent que l'Union européenne, que la Commission européenne reconnaisse qu'il existe plusieurs formes d'entreprises, que certaines ne sont pas régies par la concurrence et le profit, mais par la solidarité, par le bénévolat et la mutualisation des risques et des engagements.

Si on veut construire un vrai modèle social européen. Les discours ne suffisent pas. Il nous faut des actes, et en créant le statut de la mutuelle, nous posons un acte pour construire le modèle social européen.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - Danes imamo na dnevnem redu takozvano „majhno temo”, ki pa jo zelo veliko ljudi v Evropi pričakuje in pozdravlja.

Mislim, da to poročilo in benevolentnost gospe komisarke poudarjata pravzaprav, da v času krize moramo podpirati tiste ekonomske pobude, ki so bile dolgo zapostavljene, celo ideologizirane. Jaz prihajam iz države, ki ima za sabo izkušnjo socializma in je bila zaradi tega vsakršna dejavnost zadružnega tipa nekako ideološko stigmatizirana. To velja tudi za ostale države v vzhodni Evropi.

Mislim, da smo v nekem novem trenutku, v neki novi situaciji, ko je treba takšno ekonomijo ohrabriti in ji dati tudi ustrezen sistemski okvir. Ta pobuda je pomemben korak v tej smeri.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a economia social inspira-se na utilização de princípios económicos como um meio para alcançar objetivos de coesão económica e social. Neste setor, a produção de bens e serviços tem como objetivos o desenvolvimento económico e a promoção do bem-estar social, e não a obtenção do lucro. O setor tem por isso um papel fundamental na sociedade, devendo ser devidamente reconhecido, estimulado e apoiado. Muito especialmente no presente contexto económico e social.

Ao contrário, as políticas ditas de austeridade repercutem-se de forma profundamente negativa na atividade de muitas instituições, agravando uma situação já de si crítica e pondo em causa importantes projetos – uns em curso e outros que, infelizmente, não chegam a nascer.

Muito para além desta iniciativa, exige-se por isso uma caracterização do setor ao nível dos diferentes Estados-Membros, um enquadramento e acompanhamento mais efetivo, o desenvolvimento de linhas de financiamento e apoio específicas, seja ao nível do orçamento comunitário, seja por parte, por exemplo, do Banco Europeu de Investimento. Isto para além, naturalmente, da imprescindível alteração das políticas que hoje sufocam a economia social.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in this interesting discussion on the subject of promoting mutual societies.

As I said in my introductory statement, not all the countries of Europe have a mutualist tradition. Clearly, this means that we have to consider ways of coping with the challenges faced by mutualist societies wishing to trade beyond their national borders. The most popular idea put forward is to adopt a statute for a European mutual society, so as to expand the mutualist movement in Europe.

Nevertheless, it is important, at the same time, to enhance the visibility of the movement and not to neglect efforts to improve understanding of the way it operates.

The results of the consultation which we launched will constitute the basis for thorough consideration of the need for, and thrust of, new policy initiatives and of the need for a proposal to introduce a European study. Let me say that, for the Commission, the European statute remains a viable option.

I would like to ask all mutualist organisations to reply to the consultation questionnaire. The Commission will certainly also draw on the Berlinguer report and the contributions made by all the honourable Members, whose pleas I will convey to Commissioner Tajani.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Berlinguer, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di ringraziare non solo tutti i colleghi per il loro contributo ma particolarmente il Commissario Vassiliou, che qui rappresenta l'intera Commissione e che si è pronunciata in modo netto a favore dello statuto. Per noi sono parole d'oro. Nel passato vi è stato un andirivieni di questa tematica fra Parlamento e Commissione.

La situazione è cambiata. I nuovi Stati che sono entrati in Europa non hanno ciò che gli Stati più occidentali avevano costruito e sentono ancor più di prima, non un'opposizione all'idea dello statuto, ma una maggiore apertura a quest'idea. Quindi il clima nel Consiglio può cambiare. L'importante è che sia abbandoni in primo luogo l'ossessione dell'austerità prima di ogni cosa, che ha messo l'Europa in ginocchio; in secondo luogo, l'ossessione di un razionalismo economico che nega non dico Kahnemann, non dico l'economia della felicità, ma certamente l'economia della solidarietà, che è una componente economica reale e non soltanto un'invenzione del buon cuore di chi ha sensibilità per i poveri: è proprio uno strumento economico preciso, senza il quale noi non avremo la crescita di cui abbiamo bisogno.

Quindi si tratta di un punto fermo. Rivolga la presidente della commissione EMPL – e lo facciamo noi della commissione JURI – un appello all'amico Tajani riguardo alla mutua europea: lasci ogni esitazione, faccia sponda sul fatto che noi oggi pomeriggio avremo un voto solenne e ampio del Parlamento europeo. Questo determina una novità e abbiamo bisogno dello statuto. Vi chiediamo risolutamente di marciare in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, a las 11.30 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – A força e a importância das mutualidades deriva do seu forte enraizamento local, do nível de respostas de proximidade que conseguem, adaptadas ao meio onde estão inseridas e que são a sua verdadeira razão de ser, bem como o motivo principal do seu sucesso. Além do mais, esta forma de economia social, com intrínseca base territorial, não se deslocaliza à procura de melhores rentabilidades, pois o seu objetivo é exatamente encontrar respostas para necessidades locais específicas e não a procura de melhores negócios. Esta é a sua força, que aumenta a resiliência dos territórios em que se inserem e não deve por isso nunca ser posta em risco. Cuidado com a ideia de Mutualidades Multinacionais: o princípio "um homem um voto" é uma das principais razões do sucesso desta forma de economia social e constitui um instrumento essencial para afastar a tentação de focalizar as mutualidades no lucro. Por isso, qualquer melhoria no estatuto das mutualidades na procura de lhe conferir um estatuto mais global não pode ir nunca além da linha que compromete a sua base local. Se o fizer, estaremos a enfraquecer e não a fortalecer o papel das mutualidades junto das populações que servem.

 

5. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (debates)
Visu runu video
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la Declaración de la Comisión sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte (2013/2567(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, match fixing and corruption pose the greatest threats to European sport today, and the European Commission is determined to do all it can to help the sports authorities tackle them.

I am certainly aware of the involvement of organised criminal networks in the latest match-fixing scandal affecting professional football in Europe. My services have been in contact with Europol to discuss the case, and I welcome the action taken by Europol so far.

The Commission adopted a Recommendation for a Council Decision on the negotiation of a Council of Europe Convention against the manipulation of sports competitions in November 2012. That Recommendation calls on the Member States to allow the Commission to join them in the negotiations. We expect the Council to adopt its negotiating directives in the near future.

I believe that the Convention, once adopted, will send a strong signal on Europe’s determination to safeguard the integrity of sport. The Convention should also be open for signature by non-European countries, thus addressing the global dimension of the problem. In order to ensure a comprehensive approach, all competent Commission services are now working closely together to ensure consistency with the EU acquis on criminal law, data protection and the internal market.

As the recent announcement made by Europol shows, the involvement of law enforcement agencies, and notably their cooperation at EU level, is essential to combat the threat of match fixing. These latest cases of match-fixing are likely to require close coordination among judicial authorities involved in criminal investigation and prosecution. The competent authorities will be able to rely on Eurojust for the practical coordination of cross-border prosecution, but also on a whole range of instruments adopted in the field of judicial cooperation, including the European Arrest Warrant.

However, policing and prosecution are only one part of the solution. In order to be effective, the fight against match fixing needs to include preventive measures as well. I am glad to inform you that, under the 2012 Preparatory Actions for Sport, the Commission selected five projects in the area of match-fixing. These projects will help to educate the relevant actors and raise awareness about the problem within both the sports movement and the general public.

Work on these five projects started at the beginning of 2013, and results are expected in the first half of 2014. The coordinators of the projects are working together to achieve synergies and common strategies. The outcome of the projects will help us to spread good practices and strengthen networks.

I would also like to add that I am working closely with my colleague, Commissioner Barnier, to address the problem of match-fixing from the angle of sports betting. On 23 November 2012, the Commission adopted an Action Plan on online gambling, which included a chapter on the integrity of sport.

One of the actions proposed by the Commission is a Recommendation to be adopted in 2014. The Recommendation will encourage a more efficient exchange of good practices in the prevention and combating of betting-related match fixing.

The Commission therefore intends to involve all the relevant stakeholders in this process. The results of the 2012 Preparatory Actions will also provide useful input. Other initiatives such as studies, workshops and expert meetings will gather evidence and inform the drafting of the Recommendation.

Finally, on 5 February 2013, the Commission adopted a proposal to review the EU’s Anti-Money Laundering Directive. In the light of concerns that the gambling sector is vulnerable to money laundering, the Commission has proposed to broaden the scope of the Directive beyond casinos to cover the whole gambling sector. Given the evolution of money laundering risks, it is important that the EU framework is able to respond in a robust but also flexible way.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet, on behalf of the PPE Group. – Mr President, my thanks to our colleagues Petra Kammerevert and Morten Løkkegaard for this joint initiative. I will continue in Dutch.

Commissaris, het onderzoek van Europol heeft inderdaad aangetoond dat omkoperij en fraude een grote bedreiging zijn voor de professionele sportcompetities in Europa. En het is duidelijk dat we met de nationale aanpak er niet meer komen. We hebben een Europese aanpak nodig, daar is al duidelijk over gesproken, en zelfs een internationale aanpak. Eerst en vooral moet er een structurele en spontane uitwisseling komen van gegevens tussen alle stakeholders, dus 'betting operators on the one hand, the sportfederations on the other hand' en natuurlijk ook de national regulators moeten samenwerken om tot een spontane, structurele uitwisseling van informatie te komen over de bestaande problemen.

Ten tweede vragen we in deze resolutie, mevrouw de commissaris, zeer duidelijk een wetgevend initiatief van de Commissie om fraude in de sport overal in Europa onder het strafrecht te laten vallen. Dit is vandaag niet het geval en de georganiseerde misdaad maakt daar misbruik van, van dat gefragmenteerde speelveld, als ik het zo mag zeggen, in de Europese Unie. Sportfraude, match fixing, moet onder het strafrecht vallen en er moeten duidelijke sancties aan verbonden worden.

Ten derde, we moeten het illegale aanbod veel harder aanpakken. Illegale websites, die niet geregistreerd, niet gelicentieerd zijn, moeten op een zwarte lijst komen, zodat de burgers die op een gereglementeerde manier willen gokken, dat ook kunnen doen.

We hebben ook, last but not least, een verbod nodig op gokken op wedstrijden met minderjarigen. Dat zou 'Europewide' moeten zijn. Er moet een soort van gedragscode komen waar opnieuw alle stakeholders bij betrokken zijn, die duidelijk zegt dat er niet gegokt wordt op wedstrijden waar minderjarigen bij betrokken worden.

Ik rond af, Voorzitter. Het gokschandaal toont aan dat de bestaande maatregelen, early warning systems, dat die niet volstaan en het is, commissaris, hoog tijd om nu in een hogere versnelling te gaan. U zult honderd procent steun krijgen van het Parlement in alle maatregelen die u van plan bent de komende tijd te nemen en aan het nemen bent.

 
  
MPphoto
 

  Petra Kammerevert, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ermittlungen unter dem Codenamen Veto haben einen der größten Wettskandale in der europäischen Sportgeschichte offenbart: Mindestens 380 Fußballspiele sollen in Europa manipuliert worden sein, weltweit fast über 700 – und Europol geht davon aus, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Welche anderen Sportarten betroffen sind, können wir im Moment noch nicht absehen.

Der Skandal ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Fußballfans. Der Sport vermittelt Grundwerte wie Fairness, Teamgeist und die Akzeptanz von Regeln, die von elementarer Bedeutung für unsere Gesellschaften sind. Korruption und Manipulation gefährden diese positiven Grundwerte und zerstören den Sport in seiner Substanz. Fans müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Mannschaft einen fairen Wettkampf gewinnt oder eben auch verliert. Daher muss Fairplay nicht nur propagiert, sondern auch gelebt werden.

Wir brauchen einen Mix aus Prävention, Überwachung, aber auch Sanktionen. Deshalb fordern wir von den Sportverbänden eine Null-Toleranz-Politik, die auf einem Verhaltenskodex für alle Beteiligten basiert und auch die Einrichtung eines umfassenden Präventionsprogramms vorsieht. Beim Sport geht es nicht nur um Sieg und Niederlage, sondern, wie wir gemerkt haben, auch um viel Geld. Deshalb sind Live-Sportwetten, bei denen man online und anonym auf ständig wechselnde Quoten und aberwitzige Geschehnisse wetten kann, höchst manipulationsgefährdet und gehören schlicht und ergreifend verboten.

Wir brauchen eine einheitliche Definition von Spielmanipulationen, und Spielmanipulationen müssen außerdem in den Mitgliedstaaten in das Strafrecht aufgenommen werden. Wir brauchen eine verstärkte Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden und müssen auch auf europäischer Ebene gesetzgeberisch tätig werden. Ich danke der Kommissarin herzlich für ihre Ausführungen und hoffe, dass unsere Entschließung dazu beiträgt, dass wir bald die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit ernten können und Spielmanipulationen in Europa und weltweit der Vergangenheit angehören.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard, for ALDE-Gruppen. – Hr. formand! Det er en god dag for både Parlamentet og Kommissionen, hvad angår kampen mod matchfixing. Det vi hører fra både ordfører og kommissær er gode ord, det er rigtige ord, og det er ord anbragt på det rigtige tidspunkt. Der er virkelig brug for nu at geare op i kampen mod matchfixing. Der er ingen tvivl om, som det også er blevet fremført af de øvrige ordførere og kommissæren, at vi kun har set toppen af isbjerget her. Alle aktører, man snakker med, siger, at det her er selve sportens grundlag, fundament, som er ved at skride, hvis ikke vi griber ind over for matchfixing i tide. Bølgen kommer udefra, det er styret fra Asien, det kommer ind via Balkan, og nu bevæger det sig nordpå. Så vi er alle truet af dette, vi er alle i fare for at blive undermineret af denne trussel.

Det, der er brug for, er samarbejde både globalt, men også i Europa. Vi skal også tænke på de europæiske interesser, fordi det jo i høj grad er herfra, at mange af de store sportsbegivenheder udgår, f.eks. for fodbold, og vi har et særligt behov for at bevare den integritet, som sporten repræsenterer her i Europa. Jeg er meget meget glad for den beslutning, der er lagt op til her fra Parlamentet. Jeg er også meget glad for det samarbejde, vi har haft om det. Jeg synes, der er mange gode forslag, og jeg vil gerne fremhæve det, som også Ivo Belet var inde på, nemlig spørgsmålet om at erfaringsudveksle, at videnudveksle, at etablere et center, hvorfra man kan samle disse ting, så vi får delt erfaringerne. I øjeblikket er det største problem, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvad der foregår i de andre lande. Det skal vi selvfølgelig have en helt klar fornemmelse af. Det kan vi gøre uden at gøre vold på subsidiariteten for medlemsstaterne. Så det vil jeg godt slå et slag for over for kommissæren og i øvrigt takke kommissæren for det initiativ og det samarbejde, der er lagt op til. Jeg synes, det virker meget lovende. Så det er en god dag for kampen mod matchfixing.

(Taleren var indforstået med at besvare et blåt kort-spørgsmål (forretningsordenens artikel 149, stk. 8)).

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI), blue-card question. – Mr President, my colleague talks about integrity, but maybe he would like to comment on the integrity of the EU in its last foray into professional football – the Bosman ruling – which I would say has probably caused some of the problem.

What it has done is taken the wealth from a lot of the smaller clubs and transferred it to the bigger clubs and created overpaid footballers, and underpaid footballers at a grassroots level. That is where the people who are involved in organised crime are actually attacking lower paid footballers. It is in the lower leagues that this match-fixing is taking place. The Bosman ruling – an EU ruling – has created that problem.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), Blåt-kort-svar. – Hr. formand! Der er ingen tvivl om, at det problem, der bliver taget op her, selvfølgelig eksisterer. Der er skabt et problem i dag, hvor pengene akkumuleres i de store klubber, og hvor der mangler penge i de mindre klubber. Det er her, at risikoen selvfølgelig i øjeblikket er størst. Det ser vi ved, at forbrydersyndikaterne især går ind i de mindre ligaer. Det er ikke det samme, som at man ikke skal tage fat på problemet over for de store klubber. Det betyder heller ikke, at EU ikke har en rolle at spille. Jeg synes, at man må sige, at dette fænomen bevæger sig på alle niveauer. Vi kan ikke sige, at det ikke angriber de store klubber. Jeg må henlede opmærksomheden på, at den italienske regeringsleder for ganske kort tid siden foreslog, at man nedlagde hele den italienske liga i 2-3 år, simpelthen for at komme dette til livs. Så det findes på alle niveauer! Men jeg anerkender, at der er et problem mellem de meget store akkumulerede summer i de store klubber og stor gæld, og en underskov af ikke særlig velhavende klubber og spillere, som selvfølgelig er mere sårbare over for dette. Men det er ikke det samme, som at sige, at EU ikke skal angribe fænomenet på alle leder og kanter.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, em nome do Grupo Verts/ALE. – Senhor Presidente, nós sabemos, em primeiro lugar, que este problema é grande. Já há alguns anos que havia sinais em vários Estados-Membros de recorrentes questões policiais e judiciais por causa de arranjos para ligar apostas a jogos de futebol ou de outros desportos. Nós agora sabemos que este problema é enorme, depois das últimas investigações da Europol, que nos deram acesso a informação sobre uma rede transfronteiriça de organizações criminosas que operam nesta área.

Essas são as duas outras questões que eu acho importante sublinhar. A primeira é que é um problema de ligação às organizações criminosas e, portanto, crime organizado, e, portanto, fazendo parte de uma base legal que nós estamos a construir ao nível da União Europeia. E, em segundo lugar, que é um problema transfronteiriço, e que, enquanto tal, já faz parte da base legal da União Europeia. Nós não conseguiremos combater este problema sem ação por parte da União.

Por outro lado, é um problema que diz respeito a todos dentro da sociedade, em particular às federações de desporto. E aqui eu quero fazer um apelo a que as federações de desporto trabalhem junto com as autoridades nacionais e com a União Europeia para, vou usar uma expressão forte, para se limparem.

Não é possível que as federações desportivas, que precisam do mercado único para ter os seus telespetadores, que precisam do mercado único para ter liberdade e da União para ter liberdade de movimentos, depois, por exemplo, aconteça como há pouco tempo com a federação de hóquei no gelo, entregarem campeonatos à Bielorrússia, por exemplo, que é um país que não está claramente em linha com as normas europeias, e muitas vezes há suspeitas de corrupção por parte destas entregas de campeonatos.

Por outro lado, é preciso regular a área das apostas online. É preciso dar sequência às recomendações sobre lavagem de dinheiro, e eu fiz várias delas, que estão no thematic paper da comissão especial sobre crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção. E devemos ter isto em atenção. Isto não é um problema menor porque é só no desporto.

Para terminar, Sr. Presidente, eu diria que o desporto é de facto muito importante culturalmente, internacionalmente, nas nossas sociedades, e não pode ser entendido como uma espécie de compartimento onde a ilegalidade pode campear.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I welcome the motion for a resolution on match-fixing and corruption in sport. Match-fixing poses a real and present threat to the integrity of global sport. The scale of what Europol’s investigation has uncovered is indeed concerning. Many of us were shocked by the finding that there is a criminal network involved in fixing football matches across Europe, with 380 matches deemed suspicious.

Match-fixing and corruption is not only affecting the high levels of sport, but many allegations also involve matches in the lower divisions around Europe as well. I have to say that I am very much in favour of sport autonomy. Normally, I do not think we should interfere too much when the sports organisations themselves have ways of solving problems. However, when corruption is as endemic and widespread as this investigation illustrates, we are duty-bound to consider what intervention is necessary in order to tackle this growing problem.

The people behind match-fixing are often linked to organised crime. It can, for example, be organised crime syndicates based outside of Europe who are operating with criminal networks inside Europe, but at our end, and inside our borders, we have to make sure that the involvement of organised crime in sport is not gainful in Europe.

I believe that the exchange of information is vital in the fight against match-fixing and corruption in sport. These discussions must also take place at a global level, as these issues are not simply an EU-internal matter.

Finally, the integrity of sport is also vital for the gambling industry. My ECR colleague, Ashley Fox, has also addressed this problem of match-fixing in his draft report on online gambling, and I also intend to raise this matter in the Opinion of the Committee on Culture and Education. We need enhanced cooperation to tackle this problem. We must all do all we can to protect the integrity of sport, which we all love.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Batten, are you ready? I saw you running down the corridor. You are in very good shape!

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Mr President, if I am in good shape it is not because I play football. I would happily admit that I know absolutely nothing about sport, but I do know a little bit about match-fixing.

First of all, let me say that this report calls for a specialised law enforcement unit to combat match-fixing. Well, I am pleased to tell you we have already got one in the United Kingdom, it is called the police force.

Having said that, in terms of match-fixing, the EU has been involved in a few fixed matches itself. Back in 1975, in the referendum in the UK on membership of the EU, that was a fixed match, when the Central Intelligence Agency of the USA put enormous amounts of money into the ‘Yes’ campaign and there was a concerted effort by the BBC and other organs of the media to actually fix the result.

There was a fixed match in 1992 in Denmark when the referendum delivered the wrong result and they were told to go back and have a re-match until they came up with the right result.

There was a fixed match in France and Holland on the Constitution when they came up with the wrong result, but rather than have the re-match, actually they changed the terms of the game and declared it a win anyway. And, of course, Ireland had a match fixed when it delivered the wrong result on the Lisbon Treaty, and then had to go back and have a re-match until it got the right result.

So if there is going to be some kind of investigative body to look at fixed matches, I suggest we start with the European Union.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), Blåt-kort-spørgsmål. – Hr. formand! Jeg synes, at min kollega her får demonstreret, at han i hvert fald ikke ved noget om sport! Jeg vil gerne spørge, hvis man ser bort fra de politiske elementer i den tale, vi lige har hørt, om ordføreren ikke kan/vil bekræfte, at hvis man skal bekæmpe international grænseoverskridende kriminalitet, så er det ikke nok kun at have en national politistyrke. Navnlig da alle nationale politistyrker, man snakker med, håber på og råber på, at der kommer et internationalt samarbejde – mere end vi har nu. Vil ordføreren ikke gerne anerkende det?

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD), blue-card answer. – Yes, I happily admit I know nothing about sport. I pretend to have no knowledge of it whatsoever.

In terms of international crime, there is already an international crime organisation called Interpol, which is there to share information, and there are national police forces that are there to pursue crime in their individual nation states. So I cannot see why you need yet another new body to do something that is already catered for by existing police forces and Interpol. I do not know why you imagine that some other body, created by the European Union, is going to be any more efficient than all the other bodies created by the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, c'est très récemment qu'Europol a découvert un vaste réseau criminel responsable d'avoir truqué plus de 380 matchs de football sur le territoire européen. 425 arbitres, joueurs, dirigeants de clubs et grands criminels ont fait l'objet d'enquêtes et 50 personnes ont été arrêtées. On ne peut donc que se féliciter que le Parlement décide de s'investir sur la question des paris sportifs.

Cependant, loin de répondre aux enjeux que pose la libéralisation à tout va des paris et des activités sportives, en général, la résolution commune se contente d'énumérer de bonnes intentions en évitant de proposer des solutions durables pour le secteur.

Si l'on considère les activités sportives et physiques comme essentielles à la formation et à la santé de l'être humain, à toutes les étapes de la vie, comme un vecteur d'émancipation pour tous, comme un élément important du respect de l'autre et de l'apprentissage de la vie en société, alors il est plus que nécessaire de sortir d'une logique marchande qui ne fait qu'opposer les hommes entre eux et favorise les tricheries des mafias organisées, qui ont bien compris combien ce secteur du sport business pouvait servir leurs intérêts.

C'est également cette même logique qui amène les clubs à dépenser toujours plus sans compter et sans aucun respect des règles comptables en vigueur. L'Union européenne et ses États membres devraient, à la vue des faits cités, œuvrer a minima pour que les paris sportifs relèvent d'un monopole d'État, comme le souligne d'ailleurs l'arrêt du 8 septembre 2009 de la Cour européenne de justice, mettre en place des règles de contrôle financier strictes des comptes des disciplines et équipes sportives professionnelles, élaborer des lois particulièrement sévères pour tous ces briseurs de rêve d'enfants et mettre en cause la responsabilité des banques, qui soutiennent abusivement des clubs en quasi-faillite.

Au lieu de cela, le Parlement se contente, encore une fois, d'en rester au stade des bonnes intentions. C'est vraiment dommage. Nous nous abstiendrons.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, this issue is close to my heart, as a lover of sport and a football season-ticket holder and sponsor of football at all levels, including grassroots. It is a problem that needs to be addressed.

Some people like to call it the beautiful game. Clearly, we are learning that football is becoming noticeably more grubby and sullied. According to experts, as many as ten matches a week in Europe are now affected by match-fixing. The numbers of games affected worldwide is astonishing.

However, it is not enough to look at this issue from a purely European perspective. Can we trust the EU Commission, with its history of corruption, to clear up sport? Maybe it is a ‘poacher turned gamekeeper’.

Match-fixing is an endemic problem across the world. Until nations and football authorities get their houses in order, how can we expect anything to change? Take a look at FIFA, for example, a body that has been dogged by accusations of corruption; or the FA back in my own country that fails to implement a working fit-and-proper-persons test, which allows vulnerable clubs to fall into the wrong hands.

Many of the players that get caught up in match-fixing accusations are often poorly paid, poorly educated and poorly protected. It is not enough for Europol to investigate this problem. UEFA has far more member countries than the EU, so proposed EU action would be an irrelevance. It is about time that we had transparent football authorities and legislation from national governments to stamp out this organised crime in football once and for all. I believe football can be beautiful again.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anche il Commissario per quanto ha dichiarato in quest'Aula stamani e per le azioni che ha intrapreso e che intende intraprendere per il futuro. È un tema molto importante quello di cui stiamo discutendo quest'oggi: lo sport nasce come sano confronto tra persone e popoli. Lo svolgimento dei giochi nell'antichità aveva addirittura un carattere sacro. Si fermavano, al contrario di oggi, le guerre e ci si affrontava con vigore, con coraggio, dopo duri allenamenti e la vittoria di una medaglia era il premio per essere stato il più bravo, il migliore, non per chi aveva imbrogliato meglio, non per chi aveva corrotto l'avversario.

Sappiamo oggi che è necessario un miglior coordinamento delle autorità nazionali e delle forze di polizia, ma sappiamo anche che questa misura da sola non basta e non basterà. Per questo l'educazione tra i giovani, la prevenzione, la reale cultura dello sport possono essere, insieme alla legislazione comune e coordinata, la risposta giusta, anche con il coinvolgimento delle associazioni sportive di base.

Nella risoluzione del Parlamento sono espressi una serie di punti e di iniziative che occorre intraprendere: l'importante è fare presto, perché aumenta il numero delle partite truccate, aumenta la disaffezione tra la gente; i giovani crescono con un'idea sbagliata di società, perché lo sport insegna a vivere secondo delle regole e vince e si afferma chi è più bravo, non chi ha più soldi per barare meglio.

Allora, Signor Commissario, facciamo presto davvero. Lavoriamo su questo tema, perché se lo sport si corrompe, sarà più difficile costruire una società migliore e sarà ancora più complicato spiegare ai nostri giovani perché vale la pena impegnarsi per qualcosa di giusto.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE), vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. – Všeč mi je, da ste govorili o etični dimenziji športa in njenem vplivu na formiranje zlasti mladih ljudi.

Mene zanima vaš komentar, v koliki meri pravzaprav absolutno pretirana komercializacija športa grize šport in ga uničuje od znotraj. Mi imamo anomalije enormnih honorarjev, ki jih dobivajo športniki v različnih športih.

Zdaj te dni zbiramo podpise v tem parlamentu proti odločitvi, da se umakne z olimpijskega programa rokoborba, kot nek izrazito etično navdahnjen šport.

A se vam ne zdi, da bi bilo treba resno razmišljati o tem, kako komercializaciji športa postaviti neke etične meje?

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, sono d'accordo con il collega anche sull'iniziativa per non abolire la lotta libera, che è una delle discipline più antiche e che meglio esprimono il concetto dello sport secondo una sua eticità, al di là del contatto fisico.

Bisogna quindi stare sempre molto attenti a come si commercializza lo sport, a quale sia il vero fine di una sponsorizzazione nello sport, e penso che questo sia il luogo privilegiato per poterne parlare e per trovare delle soluzioni, visto che qui siamo 27 paesi – anzi, 28 tra breve – che quindi portano insieme esperienze diverse ma che possono anche apportare un contributo importante per come risolvere questo problema.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D). - Mr President, I am concerned about the integrity of sport, I am concerned about the safety of our citizens and I am concerned about the lack of concrete action, since organised crime is infiltrating sport in Europe.

The shocking results of the investigation by Europol, which were presented recently, have revealed a widespread network of criminal organisations that have been involved in fixing hundreds of football matches across Europe. Match-fixing is a new form of crime with high revenues and low sentences and detection rates. It is used as a tool by criminal organisations to make and launder money from activities such as drug or human trafficking by gambling on fixed matches.

We know about the efforts of the European Commission to address match-fixing. However, today, we would like to hear from you, Commissioner. How are you planning to address, now, the involvement of criminal gangs in European sports competitions, which is threatening the integrity of sport? You mentioned Europol, you mentioned Eurojust, but they need tools, they need a definition in criminal law, and they need better European cooperation.

Some Member States are still in denial. Those Member States are especially vulnerable, since they are not alert and do not perceive match-fixing as a threat. With this attitude, they are creating safe havens for criminals. The Commission should take up a stronger coordinating role. We cannot afford to wait to take action until the Council of Europe is finished with the match-fixing convention. Waiting until the end of 2014 is not going to stop criminal organisations. Action is needed now. What does the Commission intend to do today to protect our citizens and to safeguard the integrity of sports?

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää komissiota tästä hyvästä aloitteesta. Tällaista aloitetta tarvitaan tällä hetkellä. Me tarvitsemme yhteisiä toimia, jotta me voimme kitkeä urheilusta ja liikunnasta, lähinnä tässä puhutaan kilpaurheilusta, siihen liittyviä negatiivisia puolia.

Ilman muuta tarvitaan parempaa hallintoa, että tällaista pelien järjestämistä ja korruptiota ei tapahtuisi, vaan urheilu tosiaankin pysyisi sillä kestävällä eettisellä pohjalla, reilun kilpailemisen pohjalla, jonka päälle se on syntynyt jo antiikin aikoina, niin kuin tänäänkin täällä keskusteluissa on hyvin käynyt ilmi. On hyvä muistaa tässä yhteydessä, että meidän täytyy tosiaankin taistella urheilun lieveilmiöitä vastaan, mutta se ei saa olla se koko kuva, joka urheilusta tulee. Siitä huolimatta, että me tänään käsittelemme negatiivista ilmiötä urheilun sisällä, on hyvä muistaa, että yli 90 prosenttia urheilun kentästä, urheiluteollisuudestakin, on laajasti ottaen positiivista ja myönteistä, ihmisiä nostavaa ja jalostavaa ja sitä kautta ihmisille myös toivoa antavaa.

Tässä suhteessa on hyvä, että otamme selvän linjan näihin lieveilmiöihin ja taistelemme yhdessä globaalisti pelien järjestämistä ja korruptiota vastaan urheilussa ja sitä kautta pyrimme palauttamaan sitä kestävälle ja eettiselle pohjalle. Eläköön edelleen eettiset olympiaurheilun ja urheilun arvot, joissa rehdisti taistellaan ja kamppaillaan yhdessä ja ajatuksella parempi voittakoon!

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θέλω να αναφέρω ότι ο συνάδελφος κ. Παπαστάμκος, ο οποίος δίνει μια δύσκολη μάχη και ευχόμαστε να βγει δυνατός και να γυρίσει κοντά μας, είχε δείξει ενδιαφέρον και είχε αναλάβει πρωτοβουλίες γι’ αυτό το θέμα και θεώρησα σκόπιμο και υποχρέωσή μας να το αναφέρουμε, διότι ήταν από τους ανθρώπους που αγωνιούσε γι’ αυτό το φαινόμενο που συζητάμε σήμερα.

Γνωρίζω τα νεότερα στοιχεία της Europol για τα στημένα παιχνίδια. Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο. Το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ακουμπάει μέχρι και ερασιτεχνικά αθλήματα. Το πρόβλημα και οι αιτίες οφείλονται κατά τη γνώμη μου στο ότι υπάρχει ακραία εμπορευματοποίηση, η δε καθιέρωση του νόμιμου και του παράνομου στοιχήματος έσκαψε τα θεμέλια των αθλημάτων και κυρίως του ποδοσφαίρου.

Υπάρχει πρόβλημα με τις εθνικές αρχές που είτε δεν θέλουν είτε αδυνατούν να πάρουν μέτρα. Το αυτοδιοίκητο που επικαλούνται πολλές φορές, κυρία Επίτροπε, δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για να προχωρήσουμε σε αυστηρά μέτρα, κυρώσεις, προκειμένου να υπερασπίσουμε στο μέτρο του δυνατού –δεν έχω αυταπάτες– και να διατηρήσουμε τον αθλητισμό και τα ιδεώδη του για τη νέα γενιά.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE). - Monsieur le Président, Europol a démantelé, en février dernier, un réseau criminel qui avait truqué plus de 380 matches.

Évidemment, nous félicitons Europol pour ce coup de filet sans précédent. Je lui associe bien évidemment le Cepol, qui œuvre remarquablement à la formation des policiers et, j'espère la pérennisation de cette agence formidable. Je leur associe, bien évidemment, également Eurojust, qui fait un travail considérable dans la lutte contre les réseaux criminels. Vous l'avez dit, Madame la Commissaire, c'est souvent la mafia qui est à l'origine de ce genre de paris truqués.

Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction, la proposition de directive anti-blanchiment qui, nous l'espérons, parviendra au Parlement très rapidement.

Nous accueillons avec la même satisfaction, dans le cadre de la lutte contre la mafia, la directive Confiscation des biens, dont nous espérons, qu'elle se conclue assez rapidement au Parlement.

Il est également essentiel d'investir dans la prévention et de mettre en place des codes éthiques dans les milieux sportifs et, avant tout, une politique de tolérance zéro.

Ceci dit, les jeunes Européens connaissent plus souvent les noms des sportifs très connus, très célèbres. Ils les connaissent davantage que les noms des grands musiciens et des grands écrivains qui ont fait l'histoire de leur pays. Ce sont le plus souvent ces sportifs qui incarnent un modèle pour ces jeunes et ils sont admirés partout en Europe. Le sport déplace des foules entières à travers l'Europe et réunit des citoyens européens autour du même amour de la performance sportive.

Rendons sa grandeur et sa dignité au sport!

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Vážený pane předsedající, nedávné prohlášení Europolu naplno potvrdilo ohrožení integrity evropského sportu v souvislosti s manipulováním výsledků zápasů a sázkovými podvody. Škody jsou zdaleka nejen finanční, ale snad ještě horší jsou škody morální. Zpochybněna je čistota sportu jako prospěšné společenské aktivity, zejména pro naše děti a mládež. Jsem přesvědčena, že potřebujeme společný koordinovaný postup všech aktérů v boji proti manipulaci výsledků a organizovanému zločinu. Žádný stát ani organizace nejsou schopny čelit těmto jevům samostatně.

Považuji rovněž za nutné zahrnout otázku ochrany etické nezávadnosti sportu a boj proti ovlivňování výsledků zápasů do jednání se třetími zeměmi a sportovními mezinárodními organizacemi. Zkušenosti ukazují, že většina problematických sázek je uskutečněna v Asii s negativním dopadem na státy Evropské unie. Evropský parlament nyní projednává sdělení Komise k on-line hazardu, budu za frakci socialistů a demokratů prosazovat, aby byla otázka integrity sportu nedílnou součástí debaty o podobě a dopadech on-line hazardu v Evropské unii a jsem přesvědčena, že v tomto nalezneme širokou podporu.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che lo sport sia un elemento di aggregazione e di partecipazione. Lo sport è innanzitutto insegnamento di valori e di regole nei confronti soprattutto dei nostri giovani. Lo sport è sana e leale competizione fra atleti che vogliono battere l'avversario su un piano di parità e secondo regole stabilite.

L'integrità dello sport tuttavia fa a pugni per esempio con il doping, altra modalità deprecabile per alterare la sana competizione, e poi con le partite truccate, con la corruzione nello sport. Oggi lo sport, purtroppo, è tuttavia business e le scommesse illegali valgono circa 100 miliardi di euro di giocate all'anno, una cifra enorme che deve fare estremamente riflettere tutti quanti noi.

La corruzione è spesso peraltro alimentata dai paradisi asiatici delle scommesse illegali ed è alimentata dal riciclaggio di denaro sporco, anche questo molto spesso nelle mani del crimine organizzato. Si tratta di reati molto spesso transnazionali, per cui non soltanto è inutile, ma è assolutamente necessaria, la cooperazione giudiziaria di polizia, è importante Europol, è importante Eurojust e sarà importante una procura europea agile e snella per sventare questi reati.

Occorrono però maggiore prevenzione e maggiore cooperazione. Le partite truccate ma anche la discriminazione razziale nei confronti dei giocatori di colore e il deficit di collaborazione fra enti e federazioni rappresentano le patologie di un sistema malato, che va curato e va curato in fretta, perché ricordiamoci – io sono anche relatore della commissione CRIM – che i modelli per i giovani sono ancora molto spesso, signor Presidente, i grandi atleti dello sport, per cui bisogna recuperare il valore simbolico dello sport pulito e vigoroso.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D), blue-card question. – Mr Iacolino mentioned the CRIM Committee. I am also a member of that committee and I have written a paper specifically on match fixing for that committee because I sincerely believe this issue not only concerns sport but is also an important case for law enforcement and justice in which European cooperation is key.

Since the CRIM Committee deals with organised crime, corruption and money laundering, I was wondering how Mr Iacolino, a rapporteur for the CRIM Committee, is going to take up the issue of match-fixing in his forthcoming report.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Signor Presidente, voglio rassicurare la collega Bozkurt che questo segmento di attività legato alle partite truccate, non soltanto nel calcio – ricordiamo che le prime esperienze riguardano il baseball ormai 100 anni fa, quindi è un fenomeno risalente indietro nel tempo – sarà toccato dalla mia redazione, perché riteniamo che uno sport integro e leale deve essere riconosciuto come elemento essenziale e regola di vita per i nostri giovani.

Riteniamo inoltre che la cooperazione giudiziaria sotto questo aspetto possa costituire un argine rispetto a un fenomeno che continua ad essere dilagante. Raccolgo quindi l'invito della collega Bozkurt e la rassicuro sul fatto che questa disciplina verrà sufficientemente delineata, anche in sede di relazione finale e quella intermedia su crimine organizzato, corruzione e riciclaggio di denaro sporco.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, valitettavasti sopupelien ja vedonlyöntiin liittyvän rikollisuuden takia urheilun perusarvot – rehellisyys, reilu peli ja toisten kunnioittaminen – ovat jo tahriintuneet. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, jossa liikkuvat suuret rahat.

Otteluiden manipuloimisella kerätään Aasian vedonlyöntimarkkinoilla miljoonaluokan voittoja. Sopupeleihin sekaantuneet urheilijat saavat jopa kymmenien tuhansien eurojen palkkioita vilpistään. Euroopan unionin on syytä puuttua tällaiseen käytäntöön. Kyse on globaalista rikollisuudesta, jolle ei yksikään valtio, organisaatio, saatikka sitten Euroopan unionin toimielin voi yksinänsä mitään.

Avainasemassa taistelussa on tehokkaiden valvonta- ja tiedonvaihtojärjestelmien kehittäminen. Näin voidaan seurata pelipanosten jakautumista sekä pelikohteina olevia urheilutapahtumia mahdollisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi. Haluan kiittää Teitä, komissaari Vassiliou, lupauksistanne panostaa tähän tärkeään asiaan, efharisto poli!

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxela (PPE). - Señor Presidente, señora Comisaria, se han tomado medidas muy estrictas para combatir el dopaje, que fue el cáncer en los últimos años, y ahora hay que hacer lo mismo con el amaño de partidos, una lacra que afecta a todos los estamentos del deporte: deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes.

En el informe aprobado por amplia mayoría el año pasado en el Parlamento ya se sugirieron algunas medidas: reconocer la propiedad intelectual a los organizadores de los eventos deportivos para que puedan oponerse a las apuestas que no consideren convenientes; instar a los Estados miembros a tipificar como delito cualquier tipo de corrupción en el deporte; cooperar con terceros países en materia de lucha contra el amaño de resultados y la corrupción en el deporte; pedir a Europol que trabaje con grupos de investigación conjunta y que coopere con Eurojust respecto a la corrupción en el deporte; pedir a los órganos rectores del deporte que pongan en relación los datos procedentes del Transfer Matching System con los de otros sistemas anticorrupción para establecer un control más eficaz.

Pero, sobre todo, la buena gobernanza es fundamental —se ha constatado que el amaño de partidos se produce en gran medida cuando los deportistas no cobran la remuneración que les corresponde—, y también son fundamentales la educación y la colaboración e implicación de las asociaciones de deportistas para que informen a sus compañeros de la gravedad del amaño de partidos.

Celebro, señora Comisaria, la iniciativa de la Comisión de adoptar una recomendación sobre buenas prácticas en las apuestas en el año 2014.

 
  
  

PRZEWODNICZY: JACEK PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, το φαινόμενο της διαφθοράς του αθλητισμού δεν είναι καινούργιο. Η Ευρώπη απασχολείται με σχετικά θέματα ήδη από τη δεκαετία του ’80. Θυμίζω το σκάνδαλο Totonero στην Ιταλία και άλλα σε άλλες χώρες. Μέχρι και πρόσφατα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε έρευνα για ενδεχόμενη διαφθορά σε αγώνα πυγμαχίας.

Και βεβαίως η διαφθορά στον αθλητισμό αφορά κυρίως την Ευρώπη. Αυτό προκύπτει και από τα νούμερα της Europol – το ανέφεραν προηγουμένως και οι συνάδελφοι: 380 από τους 680 στημένους αγώνες ποδοσφαίρου εντόπισε στην Ευρώπη η Europol. Αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει πλέον στην Ευρώπη μεγαλύτερη δυνατότητα να επέμβει στα θέματα αυτά. Γι’ αυτό το θέμα μάλιστα δύο χρόνια πριν –το αναφέρω και εγώ όπως και ο κ. Χουντής προηγουμένως– υπήρξε γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε, για τη διαφθορά στον αθλητισμό, πρωτοστατούντος του κ. Παπαστάμκου, του συναδέλφου μας.

Γνωρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Άκουσα με προσοχή προηγουμένως την κυρία Επίτροπο και, βεβαίως, πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και για την πρόληψη. Να δώσω ένα παράδειγμα: δεν ξέρω κατά πόσο αισθανόμαστε ότι κάνουμε προληπτικά σωστή εποπτεία και έλεγχο στο ηλεκτρονικό στοίχημα.

Η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό είναι σημαντική. Η διακήρυξη της Λευκωσίας του περασμένου Σεπτεμβρίου για τα στημένα είναι πολύ σημαντική όπως βεβαίως και η ανακοίνωση της Επιτροπής, δύο χρόνια πριν, για την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Η Ευρώπη είναι περήφανη για τον αθλητισμό της. Αποτελεί μέρος της ηθικής της, και οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (EFD). - Z zadowoleniem witam fakt, że Parlament Europejski zajmuje się walką z korupcją w sporcie. Korupcja niszczy same podstawy sportu i dewastuje piękno tej jednej z najpiękniejszych aktywności człowieka, jaką jest sport. Dotychczas ujawnione przypadki to wszakże wierzchołek góry lodowej. Potrzebna jest większa intensyfikacja działań. W Polsce do pewnego stopnia umieliśmy sobie poradzić z korupcją w piłce nożnej. Jej przypadki były nagminne. Pan Przewodniczący, jako polski kibic, zapewne pamięta, jak w latach 90. jednej drużynie brakowało 6 goli w ostatniej kolejce, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, i wygrała 7:1. Oczywiście był to mecz ustawiony. Mamy w Parlamencie Europejskim człowieka, który skutecznie rozprawił się z korupcją w piłce nożnej – jest to Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, były minister sprawiedliwości w Polsce, który wprowadził nowe przepisy do kodeksu karnego w Polsce, ale przede wszystkim złamał zasady solidarności między przyjmującym a dającym łapówkę. Witam z zadowoleniem tę rezolucję. Ona powinna iść właśnie w tym kierunku, w którym idzie – w kierunku wyspecjalizowanych jednostek śledczych do ściągania korupcji w całej Europie, w poszczególnych krajach, i bezwzględnej konfiskaty majątku i środków, które powstają w wyniku korupcji. Korupcję w sporcie trzeba rozpalonym żelazem zwalczać.

 
  
 

Uwagi z sali

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Unia Europejska dla wszystkich swoich członków wprowadza wiele regulacji prawnych dotyczących różnych dziedzin życia. Dzisiejsza debata pokazuje, że pilnego uregulowania dla całej Wspólnoty wymaga także zabezpieczenie przejrzystości organizacji zawodów sportowych. Pojawiające się co jakiś czas informacje o ustawianiu wyników meczów świadczą o tym, że problem korupcji, szczególnie w piłce nożnej, ale także w innych dyscyplinach sportu, jest ciągle nierozwiązany, a toczące się przed krajowymi organami sprawiedliwości postępowania karne wskazują na wagę i rozmiary tego problemu. Oczywiście nie można w żaden sposób tego generalizować i z tych pojedynczych – ale odbijających się szerokim echem – przypadków korupcji wyprowadzić wniosku, że to właśnie skorumpowani działacze, a nie sportowcy w walce fair play rozstrzygają mecze. Dlatego pytam Panią Komisarz, czy może Pani przedstawić konkretne rozwiązania, które chce Pani wprowadzić i które będą przeciwdziałały korupcji w sporcie, oraz kiedy tych rozwiązań możemy się spodziewać?

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Scandalurile din lumea sportului se ţin lanţ, nu doar în ţările terţe, ci şi în Europa. Potrivit cifrelor Europol, aproximativ 90% dintre pariurile sportive ilicite se referă la fotbal, însă nu trebuie neglijate nici alte sporturi. Vorbim de o practică ilegală, cu o istorie lungă şi sume uriaşe, care, datorită dezvoltării mass-mediei, a ajuns tot mai cunoscută publicului. Mai mult, dezvoltarea tehnologică şi apariţia pariurilor online au favorizat o industrie transnaţională ilegală şi greu de urmărit.

Mecanismele actuale depistează cu greutate meciurile aranjate, datorită naturii globale a acestor practici, în aceste activităţi fiind implicaţi şi factori din afara UE. Lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive trebuie, însă, să continue, pentru a reda încrederea publicului în fenomenul sportiv. Educaţia timpurie este un element important pentru promovarea unor valori ca integritatea, fairplay-ul şi respectul reciproc. De asemenea, legalizarea şi reglementarea pariurilor sportive poate rezolva o parte din problemă, cunoscându-se faptul că cele mai mari acte de corupţie în sport apar în ţările unde pariurile sunt ilegale.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Vieme, že Európska policajná agentúra kooperuje na vyšetrovaní zmanipulovaných výsledkov futbalových zápasov organizovaných stánkovým syndikátom pôsobiacim v Singapure. Podľa dostupných informácií je predmetom vyšetrovania takmer 700 zmanipulovaných výsledkov po celom svete, na ktorých sa podieľalo viac ako 400 predplatených hráčov a rozhodcov z pätnástich krajín. Aj maďarské vyšetrovacie orgány získali dôkazy potvrdzujúce ovplyvňovanie zápasov z ich krajiny. Maďarská skupina sa do ovplyvňovania výsledkov pre východoázijský kartel vraj zapojila v roku 2010. Členovia mafie, ktorí podplácali rozhodcov a hráčov potom na vybraté zápasy stavili čiastky od 50 do 100 tisíc EUR a následne si vyberali takmer desaťnásobné výhry. O výsledku jedného z vyšetrovaných futbalových zápasov medzi Argentínou a Bolíviou, ktoré viedli v roku 2008 maďarskí rozhodcovia, sa napríklad rozhodlo jediným gólom, ktorý padol až na konci zápasu v predĺžení, a to z pokutového kopu. Energický boj proti takýmto praktikám je preto našou základnou povinnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon örülök annak, hogy ezzel a fontos kérdéssel az Európai Bizottság és az Európai Parlament is foglalkozik. A helyzet az, hogy a sport egyre nagyobb üzlet a világon, és sajnos ezzel egyre nagyobb csábítást is jelent azoknak, akik csalással, tisztességtelenül próbálnak ebből pénzhez jutni. Azonban nem szabad csak a labdarúgásról beszélnünk – képviselőtársaim leginkább ezzel a sportággal foglalkoztak – sajnos be kell látnunk, hogy más csapatsportágak, sőt már különböző versenyek is érintettek ezen a területen. A sport társadalmi szerepe kiemelkedő, ezért a sportot önmagát kell megvédenünk. Hiszen a sport a gyermekeknek lehetőséget nyújt a társadalmi felzárkózásra, segíti a társadalmi integrációt, és egy olyan jövőképet kínál nekik – különösen a leszakadt, hátrányos helyzetű térségben élőknek – amely kiugrást jelenthet a számukra.

Nem elég az európai szintű összefogás, hiszen Ázsia a sportcsalások melegágya. A fiatalok megóvása érdekében meg kell tiltani, hogy fiatalkorúak mérkőzésére fogadni lehessen. És a lehető legsúlyosabb büntetési tételeket kell adni tagállami szinten. Emellett különleges speciális egységeket kell felállítani, akik megfelelő összefogással tudnak európai szinten együttműködni.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Herr Präsident! Wenn die Europol-Untersuchungen eindeutig ergeben haben, dass Wettmanipulation, verbunden mit Geldwäsche, mittlerweile Teil des organisierten Verbrechens geworden ist, dann brauchen wir hier konkrete Maßnahmen und einen koordinierten Ansatz gegen Spielmanipulation.

Ich erwarte mir, dass die Sportorganisationen eine Nulltoleranzpolitik betreiben, dass sie einen Verhaltenskodex für alle Beteiligten erstellen, aber vor allem, dass auf europäischer Ebene Wettmanipulation Straftatbestand im Bereich des organisierten Verbrechens wird. Was wir brauchen, sind konkrete Maßnahmen, um die Integrität des Sports gegen die wachsende Kriminalisierung erfolgreich zu verteidigen.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, čestitam vam za jasna stališča in pa za pripravljenost, da se resno soočite s tem problemom. Pozdravljam tudi predloženo resolucijo.

Vnaprejšnje dogovarjanje o izidu tekem je ena od oblik korupcije v športu, ni pa edina. V boju proti temu smo šele na začetku, tudi v Sloveniji, kjer že potekajo sodni procesi.

V boju proti dopingu smo, na primer, korak naprej. Ključno je, da prepustimo vse skupaj nacionalnim državam ali Evropski uniji, ključno je vprašanje pristopa. Torej samo načelo subsidiarnosti ni dovolj.

Korupcija v športu je že zdavnaj prestopila nacionalne meje, zato mora biti tudi soočenje s tem nadnacionalno. Interpol, ki temelji le na koordinaciji oziroma sodelovanju nacionalnih organov pregona, kakor tudi Europol in Eurojust, vse to so nujni organi v boju proti korupciji v športu, a to ni dovolj.

V naslednjih letih moramo oblikovati močnejše, učinkovitejše mehanizme, skupen pristop, skupno evropsko zakonodajo in skupne EU strukture.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Sportul oferă, pe lângă educaţia fizicului, o educaţie socială, ce întăreşte caracterul. Dar ce ne facem când acest lucru afectează integritatea acestei discipline? Ce caractere o să formeze sportul, atunci când tinerii văd la televizor, din ce în ce mai des, acte de corupţie, iar instituţiile Uniunii Europene, precum şi instituţiile naţionale, sunt neputincioase în faţa acestui fenomen, practic neputând interveni pentru a rezolva problema?

De aceea, vreau să recomand Comisiei Europene să depună eforturi imediate, împreună cu statele membre, pentru a uniformiza legislaţiile naţionale în ceea ce priveşte corupţia în sport, să facă acorduri la nivel internaţional cu ţările terţe în care au fost depistate grupări infracţionale pentru anihilarea acestora şi, nu în ultimul rând, să înfiinţeze o unitate internaţională pentru a superviza acest fenomen.

 
  
 

(Koniec uwag z sali)

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, first of all, let me thank all the honourable Members for this opportunity to discuss, here today, how best to combat one of the major threats that organised sport is facing today: match-fixing; and I do assure you, Ms Bozkurt, that we are also very, very concerned.

We have been confronted in the past few months with reports and press articles about various episodes of match-fixing across Europe. We have learnt that match-fixing is a global phenomenon spanning several continents and often involving organised criminal networks. It applies to big and small clubs alike and it involves different actors: vulnerable young players, coaches, even parents, and many other actors. This is, as has been said by many of you, a transnational problem which needs a transnational solution.

Sports authorities have called on us to act to help them to protect the integrity of their competitions. I have replied to their call and shown that the Commission is ready to act. It is not an easy task to fight against a complex issue such as match-fixing. I have been working closely with my colleagues in charge of the betting industry and the fight against corruption to forge a common position of the Commission in this field. We have ensured support for prevention activities carried out by interested parties. We have also facilitated coordination and cooperation amongst the relevant actors at EU level: betting industries, police forces, judicial authorities and sports movements.

The big task ahead of us is to improve this cooperation, to allow for a more effective prevention and fight against match-fixing and to extend it to the international level. Good governance is also very important and we now have an expert group working on the good governance of sporting clubs, which will issue its guidelines in 2014.

We are now involved in discussions for a possible Convention of the Council of Europe against the manipulation of sports competitions. It is a long process, but we are confident that the result of the negotiations will constitute a step in the right direction. We are also discussing with UNESCO how to place the fight against match-fixing higher on the global agenda for sport. Indeed, match-fixing will be one of the topics addressed at the World Conference of Sports Ministers in Berlin in May this year.

I need Parliament’s support in this process, and I would like to thank Members for the positive contributions they made during this debate. Fighting match-fixing is a hard task. We can succeed if we remain united in our determination and work together towards this goal. Before I finish, Mr President, I would like to say that I will not accept anyone calling the Commission corrupt. I meant to ask the Member who uttered those words to apologise, but unfortunately she left earlier, after delivering her address. I must say that I hope other Members do not agree with her remarks.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem pięć projektów rezolucji(1)złożonych zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 11.30.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. – A mérkőzések eredményének befolyásolása komoly gond a tagállamokban és nemcsak annak gyakorisága és a sport integritásának veszélyeztetése miatt, hanem ezen tevékenységek szervezett bűnözéshez való kapcsolódása miatt. A VETO hadműveletet vezető öt tagállam nemzetközi nyomozócsoportja februárban bebizonyította, hogy Európában is kiterjedt a labdarúgással kapcsolatban tevékenykedő szervezett bűnözés. A sportban a jó kormányzás hiánya, illetve a pénzügyi finanszírozás és a kockázatelemzési tervek átláthatatlansága teret engedtek a mérközések befolyásolásának. Mindemellett a szervezett bűnözés a bundázást használta fel egyéb illegális tevékenységeinek támogatására, mint például a pénzmosás és drogcsempészet. Jelenleg olyan bűnszövetkezetekkel kell foglalkoznunk, melyek nemzetközi szinten működnek, és egyetlen intézmény, ország vagy szervezet sem tud egyedül hatékonyan fellépni ellenük. Ezért csakis közösen és együttműködve tudnánk eredményt elérni a mérközések eredményének befolyásolása ellen, rendészeti- és közhivatalokkal, sportügynökségekkel és fogadóirodákkal. Magam is sportbarát vagyok, így nagyon sajnálom, hogy a sport legnépszerűbb ágában, a labdarúgásban derült fény Európa-szintű csalásra, mely több millió szurkolónak okozott csalódást.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Šport ako taký je jedna z mála činností, ktoré spájajú ľudí na celom svete. Má globálny charakter a prináša ľuďom radosť, možnosť zmerať si sily a súťažiť. Preto je veľmi znepokojujúce, že práve v športe vznikol v ostatnom období nárast korupcie. Začali sa manipulovať hlavne futbalové zápasy, ale korupcia prenikla aj do iných odvetví športu. Dochádza k uplácaniu klubov, rozhodcov a samotných športovcov, čo negatívne vplýva na regulérnosť športových zápasov. To všetko ovplyvňujú zločinecké skupiny v rámci svojej nelegálnej činnosti prania špinavých peňazí, obchodu s ľuďmi a drogami.

Podľa odhalenia Europolu je to iba špička ľadovca a ide o nezákonnú činnosť, kde sa točia veľké peniaze. Preto je nevyhnutné vytvoriť lepší systém kontroly financovania športových organizácií a klubov, aby nedochádzalo k neetickému správaniu majiteľov klubov, rozhodcov a samotných športovcov. Aby sankcie za takéto nešportové a kriminálne správanie mali trestnoprávne postihy pre každého previnilca. Aby šport bol iba fair play.

 
  

(1)Patrz protokół posiedzenia.


6. Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (debates)
Visu runu video
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie Komisji w sprawie globalnego łańcucha wartości dodanej w sektorze bawełny (2012/2841(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, on behalf of the Commission I would like to thank Mr Moreira, Mrs Muscardini and Mr Cutas and the Committee on International Trade (INTA) for their resolution on sustainability in the global cotton value chain.

I would like to begin by stressing the EU’s commitment to the cotton sector. Despite the fact that Greece and Spain generate 1% of world production, the EU accounts for 15% of world consumption and a quarter of world imports. This is a consequence of the existence of a strong cotton-processing industry in the EU. The EU is in fact a net exporter of cotton goods.

As well as being of key importance for the EU textile industry, EU support to the cotton sector in developing countries is significant. The EU is the main donor to the African cotton sector, contributing EUR 50-60 million annually.

A recent evaluation pointed to cotton as a success story among commodities. It is therefore an anomaly that the EU has not yet become a member of the International Cotton Advisory Committee (ICAC). In fact, ICAC is one of the few international commodity boards of which the EU is not yet a member. I am confident that this situation will soon be redressed.

ICAC has a good track record in performing its role as a vehicle to promote market development and transparency in the cotton sector. It also plays its part in fostering best practices and has a valuable role in providing statistical information. It offers a forum for policy discussions on cotton at a global level.

It is important that the EU accedes rapidly to ICAC; the EU has exclusive competence in such bodies by virtue of treaty provisions on trade. As such, it can speak with one voice and present a coherent and consistent vision of how the EU sees issues affecting cotton.

Membership of ICAC will allow the EU to put forward its concerns on a number of issues, such as labour conditions, the degree to which plant protection products such as pesticides are used, the management of the related risks and how to address the potential environmental effects of such products. It will also give European growers, ginners, traders and researchers a forum within which to air their concerns.

The Commission is working closely with the Council to ensure that membership can take place under the best possible conditions. Discussions are now taking place to pave the way for membership by the middle of next year.

ICAC is expected to ratify changes to its rules and regulations during ICAC’s annual plenary meeting, which will take place in September or at the beginning of October 2013 in Colombia. The matter will then return to Council, and Parliament will be asked to give its assent.

The problem of child labour goes well beyond the cotton sector. When the EU acceded to the International Cocoa Agreement of 2010 this issue was a factor and the Commission raised its concerns on that occasion. Unfortunately, the nature of many commodities, and the fact that their production takes place in countries where opportunities are limited, means that child labour is a feature of their production.

Article 32 of the UN Convention on the Rights of the Child, ratified by the EU, gives children the right to be protected from economic exploitation and from child labour. Nevertheless, we know that child labour continues, and we also see forced labour in the cotton sector. The Commission therefore welcomes the interest shown by MEPs in tackling this issue.

Following the adoption of the Council conclusions on child labour, the Commission reiterated its commitment to fighting child labour and agreed on a number of concrete initiatives. The Commission’s working document on combating child labour presents an overview of the EU instruments in place to fight child labour.

The EU strategic framework on human rights and democracy of June 2012 represents a significant aspect of the EU’s human rights policy. It includes an action plan for the promotion and protection of children’s rights up to 31 December 2014.

The EU remains committed to working to eradicate the worst forms of child labour at global level, and to ensuring that a child’s education is not sacrificed at the altar of the need to work, and that children’s physical and emotional development is not adversely affected.

There are a wide range of instruments addressing normative, trade, technical and development assistance issues such as the development cooperation instrument, the European instruments for democracy and human rights, the European Development Fund and the Generalised System of Preferences.

In addition, the EU is committed to addressing child trafficking in a large number of initiatives both within the EU and third countries. Directive 2011/36/EU constitutes the EU legal framework underpinning the best interests of the child principle. Furthermore, the new EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings 2012-2016 identifies child labour as a root cause of trafficking in human beings.

Finally, the Commission’s communication on social protection in EU development cooperation provides the policy framework contributing to improved social assistance and the prevention of child labour and economic exploitation.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Internationale Beratende Baumwollausschuss umfasst, wie wir gehört haben, baumwollproduzierende und -verbrauchende sowie mit Baumwolle handelnde Länder. Der Ausschuss unterstützt diese Regionen ganz stark bei der Förderung einer weltweiten soliden Baumwollwirtschaft, indem er sehr viel technische Unterstützung leistet. Ich wünsche mir dringend, dass die Europäische Union sehr bald beitritt. Es muss zwingend sein, dass wir bald als Europäische Union und nicht nur einige unserer Mitgliedstaaten in diesem Gremium mit Stimmrecht vertreten sind.

Warum brauchen wir das? Wir brauchen das deshalb, weil wir im Baumwollsektor immer noch etliche Probleme haben, angefangen von Umweltbelastungen, die nicht sein müssten, bis hin zu einem Thema, das uns fraktionsübergreifend immer wieder beschäftigt und das uns auch persönlich betroffen macht, wenn wir das unglaubliche Leid und Elend der vielen Kinder sehen, die auch heute noch in vielen Staaten in der Baumwollproduktion tätig sind. Dagegen müssen wir dringend etwas tun und diesen jungen Menschen, diesen Kindern, und auch den anderen Menschen in den Ländern helfen. Sie nehmen ihre Kinder ja meist nicht freiwillig auf die Felder, sondern aus der wirtschaftlichen Not heraus, oder weil die Regierungen die Kinder zwingen.

Deswegen bin ich meinen Kollegen Muscardini und Cutaş sehr dankbar, dass sie hier die Initiative ergriffen haben, dass sie uns hier im Parlament auf das Thema nochmals hingewiesen und den Weg bereitet haben und dass wir uns hier fraktionsübergreifend mit breiter Mehrheit aufgestellt haben.

Ich würde mich freuen, sehr geehrte Frau Kommissarin, wenn die Kommission die Forderungen des Parlaments wirklich bald umsetzt, damit einerseits dieses Elend beseitigt wird und wir andererseits, wie gesagt, möglichst bald mit einer europäischen Stimme in diesem Gremium sprechen können.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, în numele grupului S&D. – Odată cu aderarea la CCIB, Uniunea Europeană va putea exercita o influenţă mai mare asupra agendei în domeniul bumbacului. De aceea, consider că Uniunea Europeană trebuie să ţină cont nu doar de cererea şi oferta de bumbac la scară mondială, ci şi de problemele legate de nerespectarea drepturilor omului.

Din păcate, munca forţată a copiilor pe câmpurile de bumbac rămâne o realitate. Conform estimărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, mai mult de 215 milioane de copii din întreaga lume sunt exploataţi prin muncă, iar 60% din ei lucrează în sectorul agricol. Am să mă opresc asupra situaţiei din Uzbekistan, deoarece am urmărit evoluţiile din aceasta ţară, în calitate de raportor al Parlamentului European privind comerţul bilateral cu textile.

Conform mai multor rapoarte ale diferitelor ONG-uri, OIM, Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor şi UNICEF, copiii din Uzbekistan sunt forţaţi de către autorităţile naţionale să îndeplinească cote zilnice în recoltarea bumbacului. Aceştia sunt expuşi unui program extenuant, în condiţii de temperaturi extreme, fiind expuşi riscului de a se îmbolnăvi, din cauza pesticidelor folosite pentru tratarea bumbacului.

Deşi Uzbekistanul a ratificat Convenţia privind cele mai grave forme de muncă forţată a copiilor, precum şi Convenţia privind abolirea muncii forţate, progresele întârzie să apară. De aceea, fac un apel la Comisia Europeană pentru a analiza ultimul raport al comitetului de experţi al OIM, urmând ca, în eventualitatea în care informaţiile se confirmă, să se înceapă investigaţia pentru retragerea dreptului Uzbekistanului din cadrul SGP.

În final, aş dori să îi mulţumesc dnei Muscardini pentru modul în care am colaborat la acest raport. Să sperăm, aşa cum a spus şi dl Caspary, că Comisia va ţine cont de acest raport.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, il cotone è un prodotto davvero unico: è una materia prima che è indispensabile, che indossiamo quotidianamente: è quasi una seconda pelle. È un prodotto che in Europa importiamo ed esportiamo; che nei paesi in via di sviluppo implica purtroppo molto lavoro minorile – e possiamo ricordare che il Parlamento ha rifiutato l'inclusione di un protocollo sui prodotti tessili nell'accordo commerciale con l'Uzbekistan, visto l'uso massiccio di bambini nella raccolta di cotone in questo paese.

È un prodotto che ha un impatto ambientale notevole, a volte devastante, con pesticidi, insetticidi e un uso enorme di acqua, che è necessaria per la coltivazione delle piantagioni, che conosce anche esempi notevoli, ancorché piccoli per il momento, di buone pratiche di commercio equo e solidale, che dà lavoro a interi paesi che dipendono dal cotone – Bangladesh, Uzbekistan – ma anche alla nostra industria tessile, e che comporta una catena di responsabilità molto complessa, fatta di produttori, grossisti, commercianti, marchi, industrie, consumatori, perfino pubblicitari. È dunque un prodotto che per antonomasia ha bisogno di un ruolo soprattutto del legislatore, soprattutto del governo, di un sistema. Ed è su questo che a mio avviso debba concentrarsi la nostra discussione.

Abbiamo oggi degli strumenti a disposizione, come il Commissario ha ricordato: cominciamo per prima cosa con l'aderire in quanto Unione europea al Comitato internazionale consultativo sul cotone, una lacuna che va colmata. In secondo luogo, lavoriamo insieme su clausole specifiche negli accordi di partenariato economico e di libero scambio. In terzo luogo, lavoriamo sulle nuove regole per la concessione del sistema di preferenze generalizzate, condizionata al buon governo e al rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro e sull'ambiente.

Infine, abbiamo bisogno di un monitoraggio costante, anche attraverso un partenariato sistematico con gli organismi delle Nazioni Unite, quali l'Unicef o l'Organizzazione internazionale del lavoro. In definitiva, occorre trovare il bandolo di una catena virtuosa, ricordandoci del Global Compact delle Nazioni Unite e ricordandoci che il cotone è stato anche sinonimo di schiavismo. Nel XXI secolo vorremmo che fosse solo sinonimo di sviluppo.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Vor einigen Tagen sind fünf Mitarbeiterinnen der Clean Clothes Campaign in Kambodscha festgenommen worden, die an einem Protest von Textilarbeiterinnen und Textilarbeitern teilgenommen haben. Sie protestierten, weil zuvor 41 Arbeiterinnen und Arbeiter illegal entlassen und zudem mit Eisenrohrstangen und mit mit Nägeln besetzten Holzstöcken attackiert worden waren. Das Unternehmen, für das diese Menschen produziert haben, liefert unter anderem an Esprit und Diesel. Das ist nur ein Beispiel für die unglaublichen Arbeitsbedingungen in der Textil- und Baumwollbranche. Auch die Brände in Textilfabriken im vergangenen Jahr führen uns das auf furchtbare Weise vor.

Unternehmen und Regierungen scheinen abseits von kosmetischen Veränderungen aber keine Konsequenzen zu ziehen. Viele europäische Firmen sind Hauptabnehmer von unter unwürdigen Bedingungen hergestellten Textilien. Meiner Meinung nach haben diese Unternehmen – und somit auch wir als europäische Gesetzgeber – eine Hauptverantwortung für diese Desaster. Wir könnten diese Firmen besser regulieren und wir könnten bessere Standards setzen. Wir müssen nur wollen! Freiwillige Selbstverpflichtungen helfen hier nicht. Wir brauchen verbindliche Regeln zur Unternehmensverantwortung. Die EU muss sich innerhalb des Internationalen Beratenden Baumwollausschusses für eine bessere Überwachung von Menschenrechtsverletzungen im Baumwoll- und Textilsektor einsetzen. Außerdem ist mehr Transparenz vonnöten. Verbraucher in Europa müssen wissen, unter welchen Bedingungen ihre Kleidung hergestellt wurde.

Die Entschließung ist sehr gut. Vielen Dank an die Frau Berichterstatterin! Sie zählt viele dieser Maßnahmen auf, nur müssen wir endlich beginnen, sie auch in die Tat umzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione ha chiesto di diventare membro unico dell'ICAC, all'interno del quale vi sono paesi come l'Uzbekistan. Da sempre questo Parlamento si batte per la trasparenza e la reciprocità delle pratiche commerciali, per il rispetto di norme che regolino i nostri rapporti con i paesi terzi, che sono i nostri competitori economici, in un settore, come quello del cotone, dove si registra una forte discrepanza tra aumento della produzione e commercializzazione.

L'Unione e gli Stati membri sono attori essenziali all'economia globale del cotone, basti pensare al comparto tessile europeo e alle difficoltà incontrate nelle filiere di produzione per pratiche di dumping e per sottocosto lavorativo. L'obiettivo della risoluzione, frutto di un lavoro bipartisan, è di mettere l'accento su alcune di queste questioni irrisolte, perché l'ICAC le affronti finalmente.

Tali questioni sono la lotta contro le misure di distorsione del mercato, la creazione di migliori condizioni per i piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo, un aumento di trasparenza per ridurre la volatilità dei prezzi e la speculazione, e sostenere l'importanza della tracciabilità delle fibre di cotone, evitando misure unilaterali come i bandi all'esportazione e condannando fortemente e drasticamente l'impiego di lavoro minorile forzato nei campi di cotone, che ancora è una piaga che ci affligge e che non vede un futuro diverso; infine una maggiore attenzione all'ambiente, anche per le future generazioni.

Chiediamo alla Commissione, in modo bipartisan ancora una volta, di farsi portavoce all'interno dell'ICAC per un maggiore controllo e garanzia di ogni fase di lavorazione e lanciamo un appello perché la Cina partecipi ai forum comuni sui comparti strategici produttivi internazionali come quello del cotone, se vuole veramente essere attore di un mercato libero e concorrenziale e non occuparsi soltanto di contraffazione e di sistemi illegali di produzione.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, I think what we need are concrete proposals and serious commitments from the Commission and Member States on environmental, social, labour and trade union rights all the way through the cotton chain: from cotton production and harvesting to textile and clothing manufacturing.

The urgency has been highlighted, on the one hand, by the widespread use of forced child labour in the cotton fields of Uzbekistan and, on the other hand, in the recent tragic factory fires in Bangladesh. In many cases it is big retailers and brands, fully aware of the lack of health and safety standards and benefitting from slave wages and poor working conditions, which are making a fortune out of the misery and exploitation of – often very young – female workers.

For these reasons I tabled an amendment calling for corporate social responsibility to be legally binding and enforceable, not just a cheap PR mechanism as unfortunately it often is.

I also want to draw attention to the practice of sandblasting, which is used in the production of denim jeans and other textiles. It exposes workers to extreme health hazards, with silica particles entering the body and causing deadly diseases such as silicosis. That is why I tabled an amendment calling for the Commission to come forward with a proposal to introduce an import ban on products that are produced using sandblasting. Could I ask the Commissioner please to respond to that issue?

Of course, that alone would not be enough. What is needed is a strong trade union movement in Bangladesh, Uzbekistan and elsewhere, and solidarity from the trade union movement in Europe to effectively tackle these issues, force the abandonment of the practice of sandblasting and to fight for decent working and living conditions.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Die globale Baumwollproduktion und -verarbeitung waren schon mehrmals Thema im Plenum des Europäischen Parlaments. Klar ist: Wir müssen sicherstellen, dass Kinderarbeit sowie Kinderzwangsarbeit, so gut es geht, weltweit eingedämmt werden. Hier haben die Europäische Union, aber auch wir Europäerinnen und Europäer als Konsumenten eine Aufgabe. Die europäischen Werte gilt es auch außerhalb des EU-Binnenmarkts zu vertreten. Die Eindämmung von Kinderarbeit steht hier ganz oben auf der Liste.

Die Europäische Union ist der weltweit größte Geber von Entwicklungshilfe im Baumwollbereich. Darauf gilt es auch weiterhin aufzubauen, und wir sollten Partnerländer bei richtigen Entscheidungen zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen. Um diese Nachhaltigkeit zu ermöglichen, gilt es, Instrumente zur Verfügung zu stellen, die es den Ländern selbst, aber auch NRO ermöglichen, Problemfelder zu identifizieren und Verbesserungen anzugehen.

Es muss möglich sein, auf umfassende Informationen zur Baumwollproduktion zurückzugreifen. Das Fehlen von repräsentativen Informationen stellt aktuell ein Hauptproblem im Kampf gegen Kinderarbeit dar. Hier ist verstärkte Zusammenarbeit aber wünschenswert. Um dieses Monitoring auch effektiv nutzen zu können, müssen Produktions- und Verarbeitungsländer aber einen Schritt vorangehen. ILO- und UN-Konventionen zum Arbeitsalter, zu Arbeitsrechten, zur Arbeitssicherheit und im Speziellen zu Kinderarbeit definieren internationale Standards, die von allen betroffenen Ländern ratifiziert werden sollen und an die sich oft nur wenige halten. Allzu oft werden diese Konventionen nicht ratifiziert, und selbst wenn, bleibt die Umsetzung fraglich. Hier kommt den internationalen Organisationen die wichtige Aufgabe der Informations- und Datenerhebung zu. Sie sind es, die in den Berichten die Verletzung von Grundrechten anprangern, die wiederum zu Sanktionen anderer Staaten oder Staatengemeinschaften führen. Am Beispiel Usbekistan wurde dies sehr deutlich und gut ersichtlich.

Abschließend möchte ich auf die Frage von Ursprungskennzeichnung oder Etikettierungsverfahren eingehen. Welche Informationen sind überhaupt umfassend verfügbar, und was sagen sie tatsächlich aus? Und wie können wir fehlerhafte Informationen identifizieren, ohne zu großen Mehraufwand zu generieren?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D). - Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ja, wie die Kommissarin gesagt hat: Wir sind natürlich Hauptkonsumenten der Baumwollproduktion und -verarbeitung. Und daraus kann man auch eine besondere Verantwortung ableiten. Wir alle kaufen Produkte, die unter unmenschlichen Bedingungen in Ländern produziert worden sind, wo die Baumwollproduktion mit Kinderarbeit erfolgt und sich Umweltschäden ereignen. Das darf eigentlich nicht länger Realität sein!

Wir müssen sicher sein, wenn wir Baumwollprodukte kaufen, dass die Produktion auch unseren Wertmaßstäben entspricht. Deswegen ist es richtig, dass wir jetzt beitreten und als Europäische Union unsere Stimme erheben. Aber es ist genauso wichtig, dass wir unsere europäischen Unternehmen in die Pflicht nehmen, die ganze Wertschöpfungskette der Baumwollproduktion und -verarbeitung stärker unter den Maßstab einer verantwortungsvollen Unternehmenspolitik zu stellen. Wir brauchen verbindliche Leitlinien, vielleicht die von der OECD, die sicherstellen, dass es in der ganzen Wertschöpfungskette keine Kinderarbeit, keine Umweltschäden und keine menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen gibt.

Ich würde die Kommission noch einmal bitten, mit Business Europe zu reden und zu fordern, dass europäische Unternehmen in dieser Angelegenheit eine Selbstverpflichtung eingehen und eine klare Zertifizierung ihrer Produkte auf den Markt bringen, damit wir in unserem Kaufverhalten in der nächsten Zeit sicher sind.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, I thank all the honourable Members for this opportunity to discuss cotton today.

The EU’s membership of international commodity boards is very important, all the more so in the case of cotton where we have a considerable EU presence. By having international presence as the EU, we have yet another forum open to us to promote EU concerns on important issues such as child labour. We will ensure that we do this. We need to explore all avenues to ensure that such practices cease. I have taken note of all the remarks made by Members and will forward their concerns to all relevant Commissioners. I wish to thank them once again for their interest and support in this matter.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem jeden projekt rezolucji(1) złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 11.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.15 i wznowione o godz. 11.30)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  

(1)Patrz protokół posiedzenia.


7. Priekšsēdētāja paziņojums
Visu runu video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Gestern wurden in Saudi-Arabien sieben zum Tode verurteilte Männer hingerichtet. Es ist in höchstem Maße bedauerlich, dass die saudischen Behörden die Bedenken und Proteste der internationalen Staatengemeinschaft und auch unseres Parlaments ignoriert haben. Die Ablehnung der Todesstrafe ist einer der fundamentalen Werte der Europäischen Union und ihre Abschaffung eines der zentralen Ziele unserer Menschenrechtspolitik.

Das Europäische Parlament verurteilt aufs Schärfste die Hinrichtung der sieben Männer.

 

8. Balsošanas laiks
Visu runu video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Abstimmungsstunde.

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia doveroso da parte nostra intanto formulare i nostri migliori auguri al nostro collega Vicepresidente per l'incidente accorso ieri, esprimere la massima solidarietà ai colleghi della delegazione greca e rispondere alle sollecitazioni fatte dal Presidente Schulz ieri al termine della vicenda, di riflettere su come condurre i nostri lavori quando c'è un'enormità di votazioni.

Credo che non bisogni essere uno scienziato per dire che si potrebbero anticipare le votazioni alle ore 10 e procedere tranquillamente non nel momento tipico del pranzo. Dico anche che si è preoccupati tutti del fatto che in un'istituzione del genere, che ha a Strasburgo più di 2 000 persone e a Bruxelles molte di più, non abbia a disposizione un'ambulanza fissa, pronta ad intervenire, né un'equipe medica di pronto intervento vicino all'Aula, né per altro defibrillatori.

Allora, per parlare di sicurezza, faccio presente a questa Presidenza che la collega Zanicchi ultimamente è rimasta tre ore e mezza chiusa in un ascensore senza che la sicurezza potesse intervenire.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vielen Dank, Herr Kollege Salatto. Ich bin sicher, dass das gesamte Haus Ihre Gefühle in Bezug auf Herrn Papastamkos teilt. Alle unsere guten Wünsche begleiten ihn.

(Beifall)

Bezüglich der von Ihnen angeregten Überlegungen können Sie sicher sein, dass alle damit befassten Teile des Hauses sich sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigen werden.

 

8.1. "Enerģētikas ceļvedis 2050" (A7-0035/2013 - Niki Tzavela) (balsošana)
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 48:

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela, rapporteur. − Mr President, in paragraph 14, in the second line, we would ask for the addition of ‘and supply’.

That is my proposal, Mr President.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 13:

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (EFD). - Panie i Panowie! Poprawka ma w zasadzie charakter językowy. Chciałbym zastąpić słowo defined słowem considered z powodu po pierwsze takiego, że słowo considered lepiej oddaje oryginalny tekst polski tej poprawki, a drugi powód jest taki, że chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której mielibyśmy chociaż przypuszczenie, że chodzi o definiowanie ubóstwa energetycznego. W tej poprawce nie chodzi o definiowanie ubóstwa energetycznego, chodzi tylko o podniesienie problemu ubóstwa energetycznego.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird nicht übernommen.)

 

8.2. Eiropas Savienības kodolspēkstaciju riska un drošības novērtējumi ("noturības testi") (B7-0086/2013) (balsošana)

8.3. Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013) (balsošana)

8.4. Sabiedrības veselības aizsardzība pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (A7-0027/2013 - Åsa Westlund) (balsošana)

8.5. Migrantu integrācija, tās ietekme uz darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējā dimensija (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) (balsošana)
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 40:

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch, rapporteur. − Mr President, it is necessary to change the year, because we have already decided that 2015 should be the European Year of Development. Therefore I propose, together with the other shadows, the following oral amendment ‘supports the Commission in its plan to declare 2016 the European Year of Integration.’

So we have only changed the year.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

8.6. Ar azbestu saistītie draudi arodveselībai un izredzes pilnībā izņemt visu atlikušo azbestu (A7-0025/2013 - Stephen Hughes) (balsošana)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, mi chiedo se questa relazione sia un caso di umorismo involontario, nel senso che, come sappiamo tutti, la scorsa settimana c'è stata una fuga di amianto nel Parlamento europeo. È ben ridicolo che noi dettiamo indicazioni agli Stati membri e non riusciamo noi stessi, Parlamento europeo, a rispettare le regole.

(Applausi).

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes, rapporteur. − Mr President, the fact that we did find asbestos here is all the more reason to establish a full register to ascertain exactly where it is to be found, so that we can plan safety for workers when maintenance uncovers it, and we can plan its safe removal up until 2028.

(Applause)

 

8.7. Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti (A7-0018/2013 - Luigi Berlinguer) (balsošana)

8.8. Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 2:

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). - Mr President, thank you and apologies for this late change.

Under paragraph 2, we suggest introducing an oral amendment in order to replace ‘urges the authorities to act in strict accordance with their legislation and international obligations’.

We propose to change this to ‘urges the authorities to act in strict accordance with international standards’, so as to be very clear that the legislation in place in Egypt, which is partly Mubarak-era and partly new, is not necessarily in line with international legislation. We want to be very sure that this message comes across. It has to be in line.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

8.9. Kodoldraudi un cilvēktiesības Ziemeļkorejā (B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013, B7-0138/2013) (balsošana)

8.10. ES un Ķīnas attiecības (A7-0434/2012 - Bastiaan Belder) (balsošana)

8.11. Iepriekšēja vienošanās par spēļu rezultātu un korupcija sportā (B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-0141/2013) (balsošana)

8.12. Kokvilnas ražošanas ķēde pasaules mērogā (balsošana)

9. Balsojumu skaidrojumi
Visu runu video
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, I have a point of order and a question.

The point of order is just to point out that today we concluded the voting, with a lot of yesterday’s voting, within 45 minutes. I think this shows that yesterday’s voting could have been shared over today.

My question is, could you please advise what the situation is concerning yesterday’s explanations of vote?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Frau Kollegin Sinclaire, wir gehen so vor, wie wir normalerweise vorgegangen wären. Es kommen jetzt die Stimmerklärungen für die Berichte von gestern und dann für die Berichte von heute. Deshalb ist jetzt der Bericht Silvia Costa dran. Es beginnt Frau Kollegin Barracciu.

 

9.1. Cīņas pastiprināšana pret rasismu, ksenofobiju un naida motivētiem noziegumiem (B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-0125/2013)
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Francesca Barracciu (S&D). - Signor Presidente, il razzismo oggi si esprime in forme tra loro molto diverse, molto spesso mascherate. Purtroppo però molte forze politiche o movimenti, più o meno apertamente razzisti, stanno guadagnando terreno in Europa, negli Stati membri e in molte assemblee elettive.

L'attenzione per questo deve rimanere alta, molto alta. Chiediamo che la Commissione e il Consiglio facciano la loro parte, elaborando una strategia europea efficace e in grado di far fronte a ogni forma di razzismo e a tutte le sue sfaccettature. Chiediamo una revisione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, per includervi le motivazioni di orientamento sessuale e di identità di genere.

Il Parlamento europeo farà certo la sua parte. Ho sottoscritto ad esempio, assieme a numerosi altri colleghi, la proposta di sottoporre a una verifica della commissione competente il mantenimento del finanziamento a due fondazioni politiche europee che, a nostro avviso, non rispettano i principi di libertà e di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto. Allo stesso modo, continueremo a lavorare e intensificheremo il nostro impegno contro razzismo e xenofobia per un'Europa migliore e per un mondo migliore.

 

9.2. Sieviešu stāvoklis Ziemeļāfrikā (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
Visu runu video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, spring heralded many positive changes in this politically repressed part of the world, but it is our duty now to ensure that women’s rights do not suffer from the continuing upheavals and increased extremism in the region.

Women played a fundamental role in the North African revolts, but the appalling sexual abuse perpetrated by the security forces, and the continued practice in some countries of forced marriage and female genital mutilation, demonstrate that a revolution counts for little if the state fails to protect its most vulnerable citizens.

In my role as rapporteur for human rights in the Sahel and Western Sahara, I am witnessing how women too often bear the brunt of war, political strife and chronic poverty.

We must do all we can now to help our partners in African countries to improve women’s access to healthcare, education and decision-making, end legally sanctioned discrimination and reverse once and for all the acceptability of sexual violence as a weapon of war.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Der so genannte Arabische Frühling hat die Situation der Frauen in diesen muslimisch fundamentalistischen Ländern sogar noch verschlechtert. Das heißt, die Situation ist schlechter geworden. Ich wollte daher auch diesem Bericht ursprünglich zustimmen.

Was für mich aber vollkommen inakzeptabel ist, ist die Ziffer 20, wo ganz eindeutig der Abtreibung das Wort geredet wird. Es werden dort drei Quellen von Berichten und Beschlüssen der Vereinten Nationen genannt, die alle drei auf Abtreibung hinauslaufen. Genau diese Ziffer 20 hat es mir daher unmöglich gemacht, diesem Bericht zuzustimmen, den ich sonst durchaus unterstützen würde, weil sich die Rechte der Frau gerade im so genannten Arabischen Frühling nicht verbessert haben, sondern sogar noch verschlechtert wurden. Daher ist es notwendig, dass wir uns auf die Seite der Frauen stellen. Aber Ziffer 20 ist vollkommen inakzeptabel, weil darin die Abtreibung verlangt wird.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Severná Afrika v poslednom období prešla výraznými zmenami. Do demokratického procesu sa významnou mierou zapojili aj ženy. Avšak boli to ženy, ktoré najviac trpeli, pretože počas povstaní bolo v celom regióne severnej Afriky spáchaných mnoho násilných sexuálnych činov vrátane znásilnení a testov panenstva ako prostriedok politického tlaku na ženy. Preto práva žien, zásada rovnosti medzi ženami a mužmi, zákaz všetkých foriem diskriminácie a násilia na ženách sa musí stať súčasťou zákonnosti štátov severnej Afriky a ani tradičné kultúrne alebo náboženské dôvody nemôžu byť ospravedlnením pri diskriminácii a násilnostiach voči ženám a dievčatám.

Podporila som správu a uznesenie, aby Komisia pri bilaterálnych diplomatických a obchodných vzťahoch s krajinami severnej Afriky a pri spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti zdôrazňovala uplatňovanie rodovej rovnosti, aby ženy severnej Afriky mali vytvorené podmienky pre účasť v rozhodovacích procesoch svojich krajín.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - În calitate de raportor din umbră al acestui raport, l-am susţinut, am promovat şi numeroase amendamente, însă doresc să subliniez două lucruri. Un paradox al acestor revoluţii arabe în ceea ce priveşte statutul femeii îl constituie faptul că, dimpotrivă, ceea ce se obţinuse într-o perioadă de dictatură, în raport cu aprecierea drepturilor femeii, riscă să se piardă într-o perioadă de tranziţie democratică.

De aceea, situaţia femeilor în nordul Africii - şi mă gândesc în special la Tunisia, Egipt şi Liban - riscă să se deterioreze, iar noi vom continua să promovăm principii şi proiecte pe care le-am susţinut cu mulţi ani în urmă, dar care au fost demolate.

Fără îndoială, participarea femeilor în decizia politică în nordul Africii este una care, în momentul de faţă, lasă de dorit. Fără îndoială, condiţia educaţională, condiţia de sănătate şi condiţia socială a acestor femei este pusă în pericol de legi care vizează întoarcerea la un fundamentalism islamic de neacceptat.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, cujo principal objetivo é enaltecer os direitos obtidos pelas mulheres, mas também apontar as contínuas dificuldades e ameaças que enfrentam na sua busca por igualdade e, finalmente, como podem os instrumentos da União Europeia ser usados para apoiar os direitos das mulheres. Em muitos países, o desenho de constituições amigas do género está no cerne do debate político. Os maiores desafios das mulheres no Egito, na Líbia e na Tunísia é assegurar a participação das mulheres nos corpos responsáveis pelo desenho das constituições e o estatuto da mulher na sociedade que agora está a ser discutido entre modernistas e reacionários. O impacto da Primavera Árabe em Marrocos foi diferente em muitos países, pois como vimos, muitos partidos islamitas ganharam as eleições gerais em 2011. O papel do Islão Político é crítico e seus moldes cruciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Il processo di democratizzazione avviato dai Paesi nord africani attraverso la rivoluzione può compiersi solo attraverso il pieno rispetto e la tutela dei diritti umani e quindi dei diritti delle donne e dei minori. L’Europa deve accompagnare i Paesi della primavera del Mediterraneo in questo nuovo cammino di libertà dall'esito ancora però incerto: il processo di transizione è ancora in corso e i progressi si alternano a pericolose battute d'arresto in conseguenza di violenze e intimidazioni che hanno sottoposto molte donne a doppia vittimizzazione. Le donne sono state protagoniste: sono scese in strada, hanno manifestato, ed è importante che possano ora partecipare attivamente alla stesura delle nuove Costituzioni, affinché vi siano riconosciuti i diritti delle donne e la parità di genere. Vorrei sottolineare il forte impegno dell'UE nel sostenere i Paesi africani per la lotta alle mutilazioni genitali femminili.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I support this report because it emphasises the importance of women’s participation, in particular young women, during the Arab Spring. Women played a fundamental role during the demonstrations, taking an active part in civil society, in the social media and on blogs. Therefore they have been, and still are, key players in democratic change in their countries and in strengthening development and cohesion. I believe that the renewed EU Neighbourhood Policy should place greater emphasis on gender equality, empowerment of women and support for civil society. With this report we are stressing that the ongoing transitions in North Africa will lead to democratic political systems only if there is gender equality, and no justification anymore for discrimination or violence of any kind against women or girls on grounds of culture, tradition or religion.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport souligne les conséquences du "printemps arabe" sur la situation et le rôle des femmes en Afrique du Nord (Egypte, Libye, Maroc et Tunisie) depuis 2010. Dans un contexte de transition politique et économique, j'ai voté en faveur de ce rapport qui incite les autorités locales à inclure dans leurs constitutions le principe de l'égalité des hommes et des femmes afin d'interdire expressément toutes formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes. En parallèle, ce rapport demande une réforme de la législation existante visant à inclure ce principe d'égalité, pour éviter à l'avenir toute discrimination dans les domaines du mariage, des droits parentaux, de la nationalité ou encore de l'héritage. Je me félicite de cette initiative qui rappelle la nécessité de garantir la liberté d'expression et de religion, réaffirme l'importance portée au pluralisme et enfin condamne les mutilations génitales féminines.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesca Barracciu (S&D), per iscritto. − Il processo costituzionale che si sta svolgendo, a stadi e con aspetti tra loro certamente diversi, in Tunisia, Libia, Egitto e Marocco, segnerà le possibilità di sviluppo democratico di quelle società, probabilmente, per i prossimi decenni. E certamente le prospettive di completa emancipazione delle donne di questi Paesi potranno avviarsi su una strada positiva o subire una battuta d'arresto che, non sappiamo ancora come e quando, si potrà rimettere in discussione. Perciò è fondamentale che l'Unione europea agisca adesso, con gli strumenti che le appartengono, in primo luogo con la politica europea di vicinato, per sostenere gli sforzi di quelle migliaia di donne che si sono mobilitate in questi anni, già prima, durante e poi dopo la Primavera Araba. La risoluzione che abbiamo approvato quest'oggi testimonia l'impegno del Parlamento europeo, nel rispetto delle sue prerogative, a continuare ad affiancare queste donne. È importante che altrettanto facciano gli Stati membri e la Commissione. Più cooperazione, programmi di lavoro congiunti, costante monitoraggio degli sviluppi politici e legislativi. Questo è quello che chiediamo, questo è quello di cui le donne nordafricane hanno bisogno.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Os países de África do Norte estão num processo de transição política e democrática que teve início em 2010 com a chamada Primavera Árabe e na qual as Mulheres têm tido um papel ativo. Neste período de profunda transformação, a questão dos direitos das mulheres está no centro dos debates políticos e existe um elevado risco de assistirmos a um agravamento da sua situação. A União Europeia também tem um papel a desempenhar para promover a igualdade entre Homens e Mulheres nestes países. Através da nova Política Europeia de Vizinhança, a União Europeia pode contribuir para a construção de regimes democráticos e o desenvolvimento económico e social dos seus vizinhos do Sul. Apoiei este relatório que defende a necessidade destes países integrarem o Princípio da Igualdade entre Homens e Mulheres nas suas Constituições e assim proibir todas as discriminações e a violência contra as Mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Nella votazione sulla relazione Costa "Situazione delle donne in Nord Africa" ho espresso voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes „Arabų pavasario“ įvykių kontekste ir porevoliuciniame periode, nepaisydamos savo padėties, Tuniso, Egipto, Maroko ir Libijos moterys, kartu su bendražygiais vyrais, aktyviai dalyvauja judėjimuose kaip demonstrantės, organizatorės ir lyderės. Šiose keturiose šalyse procesas dar nebaigtas; jį įgyvendinant ir daroma pažanga, ir susiduriama su kliūtimis, todėl galutinis rezultatas dar neaiškus. Šiandien moterys ir toliau kovoja už galimybes būti atstovaujamoms naujai sudarytuose parlamentuose ir vyriausybėse, taip pat už lygias teises naujose savo šalių konstitucijose. Didžiausias jų uždavinys yra užtikrinti, kad moterys aktyviai dalyvautų už naujosios konstitucijos rengimą atsakingų institucijų veikloje ir kad demokratija, moterų teisės ir lyčių lygybė būtų aiškiai apibrėžtos jų konstitucijoje. ES turi atlikti svarbų vaidmenį įgyvendindama savo atnaujintą kaimynystės politiką. Remdama demokratinių režimų kūrimą ir ekonominį bei socialinį vystimąsi, ES galėtų padėti savo pietinėms kaimynėms pasiekti liaudies sukilimų iškeltus tikslus: užtikrinti didesnį demokratiškumą, suteikti daugiau laisvės ir daugiau teisingumo. Lyčių lygybė ir moterų teisės turėtų būti vieni iš ES prioritetų. Šiuo tikslu, priimant sprendimus dėl Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės prioritetų ir programų, moterys ir moterų organizacijas reikėtų įtraukti į derybų su valdžios institucijomis procesą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Les événements qui ont lieu en Afrique du nord (Égypte, Libye, Maroc et Tunisie) depuis 2010 ont eu des conséquences sur la situation des femmes dans ces pays.

Ce rapport, que j'ai soutenu, souligne les possibilités d'utiliser divers instruments de l'Union afin de soutenir l'égalité des hommes et des femmes dans ces pays. Ces pays doivent profiter du processus de transition politique pour inclure dans leur ordre constitutionnel et dans leur législation existante le principe de l'égalité des hommes et des femmes afin d'exprimer explicitement l'interdiction de toutes les formes de discrimination et de violence vis-à-vis des femmes et des jeunes filles.

Nous devons aussi soutenir ces pays pour que des mesures légales soient prises pour faciliter l'accès des femmes aux fonctions politiques, aux soins de santé, à l'éducation.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Podczas wydarzeń wiosny arabskiej kobiety odegrały ważną rolę, aktywnie angażując się we wspieranie demokratycznych zmian i promocję społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach. Z racji występowania przemocy, nietolerancji i dyskryminacji wobec kobiet w wielu państwach Afryki Północnej wiele uczestniczek wiosny arabskiej podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet oraz zwiększenia ich udziału w życiu publicznym. Niezwykle istotna jest w tym kontekście walka z wszelkimi przejawami nietolerancji i dyskryminacji wobec kobiet, które obserwuje się zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Podejmowane działania powinny koncentrować się na wspieraniu ich uczestnictwa w życiu publicznym, a także ułatwieniu im dostępu do edukacji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i ochrony socjalnej. Istotne jest też zapewnienie odpowiedniego wsparcia ofiarom przemocy i dyskryminacji. Wierzę, że podejmowane wysiłki będą prowadzić do zwiększenia równości szans kobiet i mężczyzn, a także poszanowania praw człowieka i rozwoju demokracji. Niemniej jednak przestrzegam przed bezwarunkowym promowaniem praw reprodukcyjnych i seksualnych, co nie pomaga w rozwiązywaniu istniejących problemów kobiet, a prowadzi do promocji szkodliwych w skutkach praktyk.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Costa sur la situation des femmes en Afrique du Nord, car il invite l'Union européenne à utiliser différents outils, pour promouvoir l'égalité homme-femme dans les pays de cette région, en pleine transition politique depuis les évènements de 2010. C'est donc un appel à l'Etat de droit et à la démocratie qu'a lancé le Parlement européen à travers ce rapport, en demandant que des principes fondamentaux tels que la liberté homme-femme, la liberté d'expression et de religion, le pluralisme, soient inscrits dans l'ordre constitutionnel de ces pays, de façon à ce que toute forme de discrimination et de violence à l'endroit des femmes soit rejetée avec force.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Prin participarea şi implicarea activă în „Primăvara arabă” din Nordul Africii, femeile din acea regiune şi-au demonstrat rolul activ în societatea civilă, în activitatea platformelor de comunicare socială şi pe bloguri, dovedind, astfel, că sunt actori esenţiali ai schimbărilor democratice din ţările lor. În acest context, UE trebuie să solicite autorităţilor din ţările respective să prevadă în constituţiile lor principiul egalităţii de gen şi interzicerea tuturor formelor de discriminare a femeilor la toate nivelurile şi în toate domeniile, în conformitate cu instrumentele internaţionale şi regionale.

De asemenea, susţin că Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului trebuie să acorde o atenţie specială drepturilor femeilor din Nordul Africii, iar Adunarea Parlamentară pentru Mediterana ar trebui să dedice în fiecare an câte o sesiune situaţiei femeilor pentru prezentarea evoluţiilor din regiune.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Os países do Norte de África têm estado a atravessar grandes mudanças, nomeadamente em termos de transição política e democrática e de reconstrução do Estado – a chamada Primavera Árabe –, sendo que o resultado deste processo deverá moldar o funcionamento democrático destes países e o nível de respeito dos direitos e liberdades fundamentais. Os regimes ditatoriais existentes nestes países limitaram, desde sempre, a participação ativa das mulheres, bem como o reconhecimento real da sua dignidade, dos seus direitos e do seu acesso à justiça. Os direitos das mulheres representam hoje uma das questões mais debatidas no atual processo político. As transições em curso só podem conduzir a sociedades e sistemas políticos democráticos se consagrarem na sua Constituição o princípio da igualdade entre homens e mulheres, proibindo todas as formas de discriminação e violência e a consolidação dos direitos políticos, económicos e sociais das mulheres (em matéria de casamento, divórcio, guarda dos filhos, herança, capacidade jurídica, etc.). Espero, igualmente, que estes países comecem a desenvolver uma estratégia em prol das vítimas, nomeadamente as que foram alvo de violência sexual nestes períodos conturbados, proporcionando-lhes o apoio necessário ao nível económico, social e psicológico. Cabe à UE apoiar, através da sua nova PEV, a construção destes regimes democráticos, bem como o desenvolvimento económico e social.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − În calitate de raportor al avizului Comisiei pentru dezvoltare privind situaţia femeilor din Nordul Africii, am votat în favoarea acestui raport. Femeile au avut un rol foarte important în Primăvara arabă, reprezentând atât un sprijin pe câmpul de luptă, ca lideri de opinie sau prin asistenţă medicală, cât şi, în cadrul gospodăriei, fiind principalii îngrijitori ai membrilor familiei, primordialii responsabili în asigurarea hranei şi în îndeplinirea activităţilor domestice.

UE trebuie să încurajeze schimburile de experienţe şi să promoveze programe menite să asigure accesul egal al femeilor la piaţa muncii şi la cursurile de formare profesională, precum şi la servicii educaţionale, sociale, justiţie şi mass-media publice.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Nie ulega wątpliwości, że wiele kobiet było zaangażowanych w wydarzenia zwane arabską wiosną. Brały udział w manifestacjach, debatach publicznych, mediach społecznych i nadal są ważnym elementem budowy demokracji w tych krajach. Sprawozdanie przygotowane przez posłankę Silvię Costę w wielu swych punktach jest słuszne i dotyka ważnych kwestii. Mam na myśli m.in. wezwanie władz krajów do zagwarantowania w konstytucji i kodeksie karnym równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zwalczania przemocy wobec kobiet, czy też podkreślenie, że ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i politycznym jest dowodem chęci pełnego korzystania z przysługujących im praw obywatelskich. Nie mogę się jednak zgodzić z ustępem 20 sprawozdania, w którym mowa o opracowaniu nowej strategii opieki zdrowotnej szczególnie jeśli chodzi o zdrowie seksualne i reprodukcyjne i związane w nim prawa, co w moim odczuciu ma prowadzić do rozpowszechnienia aborcji. Z tego powodu wstrzymałem się od głosu nad tym sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece politica de vecinătate revizuită a UE trebuie să pună un accent mai mare pe egalitatea de gen, pe autonomizarea femeilor şi pe sprijinirea societăţii civile, consider că guvernele statelor din nordul Africii trebuie să încurajeze şi să susţină o mai mare participare a femeilor pe piaţa muncii şi să ia toate măsurile necesare pentru a preveni discriminarea de gen la locul de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite de ce qu'un certain nombre de mes propositions aient été intégrées à ce rapport. Parmi celles-ci, je tiens à souligner le rôle d'entraînement que peuvent jouer certains acteurs de la région. Ainsi, le Maroc est particulièrement engagé dans la lutte contre la violence envers les femmes et en faveur de l'éducation des filles. Il est aujourd'hui un modèle dans ces domaines en Afrique du Nord.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'Union européenne doit porter une attention particulière à toutes les femmes qui ont été à l’avant-garde des soulèvements démocratiques de Tunis à Benghazi, du Caire à Sanaa, et sont aujourd’hui victimes du contrecoup des révolutions. Les nouveaux régimes en place ont apporté leur lot de restrictions à l’exercice des droits des femmes et, malgré certains acquis juridiques, les discriminations, les violences et le manque persistant de leur participation à la vie politique et publique sont source de grandes préoccupations. Il faut saluer le courage des journalistes, intellectuels et citoyens des sociétés arabes qui se battent pour le respect du droit des femmes et pour l’égalité réelle. Les transitions vers des sociétés démocratiques et pluralistes dans le monde arabe ne pourront se faire sans la participation active des femmes aux choix et aux orientations politiques de leurs pays. Un régime politique qui exclut les femmes ne peut se revendiquer démocratique.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – L'Union européenne avait apporté son soutien au soulèvement des peuples dans cette zone mais l'Union se doit aussi d'y véhiculer un message de respect des aspirations alors souhaitées par ces populations. Alors que les processus de transition démocratique et politique sont en marche dans ces pays, il ne faut pas que les femmes et leurs droits soient oubliés dans cette réorganisation politique et sociale. C'est pour cela que j'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis du vote de cette résolution qui porte sur la protection des droits des femmes dans les pays d'Afrique du Nord. Nous avons demandé que les constitutions de ces pays fassent explicitement référence au principe d'égalité et mettent fin aux violences contre les femmes. Il s'agit là d'un soutien indispensable apporté aux femmes qui se battent pour la liberté, la démocratie et les droits humains universels dans cette partie du monde. Nous devons soutenir et accompagner cette transition difficile et assurer que leurs droits soient reconnus et protégés par la constitution et par la loi!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por realçar as dificuldades persistentes e os potenciais problemas que as mulheres continuam a enfrentar na luta pela igualdade nos países do norte de África, apesar de o seu envolvimento nas manifestações ter sido fundamental para o sucesso dos movimentos de libertação. A UE pode ter um papel importante neste domínio. Estas questões podem e devem figurar entre as prioridades da UE no momento da definição de programas e apoios no âmbito do Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I supported this report which deals with women’s rights. Many women were active during the Arab Spring and they now have the challenge of translating that civic fight into political action. I hope that the work we have been doing in Wales on participation can assist them in their work.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Tunísia, o Egito, a Líbia e Marrocos estão ainda a atravessar um momento crucial da sua história que, no entanto, deu já origem a uma mudança de regime, deixando para trás anos de autocracia mais ou menos liberal dependendo do país em causa. Os países em causa, alvo da chamada Primavera Árabe, durante o processo de alteração de regime e redação de nova constituição, assistiram à emergência e relevância de mulheres quer como representantes e manifestantes na reclamação dos seus direitos, mas também na liderança de movimentos civis e organização de estruturas não governamentais. Tal mudança é pois de louvar e de fomentar. No entanto, e pela tradição cultural destes países relativamente ao papel da mulher na sociedade, mais necessita de ser feito na sua promoção. Estou então de acordo com a relatora Silvia Costa que alguns instrumentos da UE devem ser utilizados para apoiar os direitos das mulheres e a igualdade de género no processo democrático nesses países.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Embora ainda haja muito por fazer, a emancipação das mulheres contribuiu significativamente para a igualdade de género a nível da União Europeia (UE). Todavia, se a nível europeu a situação da mulher é minimamente aceitável, a verdade é que há países onde os direitos das mulheres não são respeitados. Todos conhecemos relatos de práticas atentatórias da liberdade e da dignidade das mulheres como o casamento forçado, a mutilação genital, a violência sexual ou a prostituição. Mesmo em países onde o papel das mulheres foi determinante na luta pela liberdade e autodeterminação, como nos países varridos pela denominada ‘primavera árabe’, os seus direitos são coartados, chegando a afirmar-se que mesmo as conquistas obtidas durante os regimes ditatoriais estão agora a ser postas em causa. Votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Silvia Costa sobre a situação das mulheres no norte de África porque a UE tem de colocar no centro da sua estratégia de apoio ao desenvolvimento destes países – ainda que seja necessário uma mudança de mentalidades – a consagração da igualdade de género a fim de que as coletividades rurais e urbanas possam apoiar a integração das mulheres nos vários setores da sociedade civil: serviços, empresas, universidades, etc..

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório expressa profunda preocupação com a situação das mulheres no norte da África (Tunísia, Líbia e Egito). A situação ainda é muito instável e inquietante. As mulheres têm que enfrentar uma batalha diária – não para ganhar novos direitos, mas simplesmente para preservar as conquistas do passado. O relatório enfatiza que as desigualdades e a falta de participação das mulheres na vida democrática destes países irão impedir um verdadeiro processo democrático. O relatório insta as autoridades dos países em causa a consagrarem de forma irreversível nas suas Constituições o reconhecimento dos direitos políticos, económicos e sociais das mulheres, a proibição de todas as formas de discriminação e a garantia da igualdade de género nos códigos penais e sistemas de segurança social. Apela a que a Comissão fortaleça a integração das questões de género nas diversas intervenções da UE e reforce o envelope financeiro de apoio para as mulheres da região. Refere a necessidade de facilitar o acesso à proteção social, aos serviços de saúde, especialmente em relação à saúde materna, aos direitos sexuais e reprodutivos. Muitas das alterações apresentadas pelo nosso grupo foram adotadas, o que permitiu uma melhoria do relatório. Valorizamos todos os pontos positivos do relatório, mesmo não acompanhando uma abordagem ingerencista que perpassa por outros pontos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Od konca roka 2010 sa severnou Afrikou a Blízkym východom šírila vlna protestov a demonštrácií, ktorá zvnútra zmenili podobu a ráz tohto regiónu. Ženy sa bez ohľadu na svoje postavenie v týchto regiónoch aktívne zapájali do demonštrovania, organizovania a vedenia hnutí a predstavovali tak popri mužoch kľúčových sprostredkovateľov zmeny. V súčasnosti pokračujú v boji za zastúpenie v novo vytvorených zhromaždeniach a vládach a za zakotvenie rovnakých práv do nových ústav. Tieto revolučné protesty, známe ako Arabská jar, zaznamenali z mnohých dôvodov v jednotlivých krajinách rozdielny úspech. Táto správa sa zameriava na štyri krajiny severnej Afriky: Egypt, Líbyu, Maroko a Tunisko. Napriek vzájomným rozdielom došlo vo všetkých z nich k zmene režimu, voľbám a prepracúvaniu ústavy.

Cieľom správy je predovšetkým poukázať na úspechy, ktoré ženy dosiahli v Egypte, Líbyi, Maroku a Tunisku, podčiarknuť záväzok žien pôsobiacich v občianskej spoločnosti, mimovládnych organizáciách, médiách a politických stranách podporovať prechod k demokracii, upozorniť na pretrvávajúce ťažkosti a možné nástrahy, ktorým ženy v týchto krajinách pri boji za rovnosť čelia, či rovnako poukázať na to, ako by sa mali využívať nástroje EÚ na podporu práv žien a rodovej rovnosti v týchto krajinách v rámci demokratického procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui soutient les femmes d’Afrique du Nord qui se battent pour la liberté, le droit des femmes et l’égalité des genres. Nous pouvons nous réjouir des succès en faveur des femmes depuis le Printemps arabe de 2010. Lors des dernières élections en Tunisie, elles ont obtenu près de 27% des sièges dans l’assemblée constituante. Un chiffre que peuvent envier certains pays européens. De même, en Libye, 32 femmes ont été élues au Congrès national. Cependant, les difficultés demeurent les femmes et le piège réactionnaire peut briser ces belles réussites. Le plus grand défi réside dans leur participation à la rédaction des futures constitutions de ces pays qui doivent faire explicitement référence au principe d’égalité et mettre un terme aux violences contre les femmes. Les instruments de l’Union européenne doivent soutenir les femmes dans leur quête vers l’égalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat ja till betänkandet. Eftersom betänkandet belyser kvinnors situation i Nordafrika hade jag gärna sett en beskrivning av kvinnors situation i Västsahara och det förtryck Sahrawierna utsätts för av ockupationsmakten Marocko. Mitt parti har arbetat mot Marockos ockupation av Västsahara under flera decennier. I december förra året ställde sig en majoritet i Riksdagen bakom en motion från Vänsterpartiet om att erkänna staten Västsahara. Västsaharierna ser beslutet i Sveriges riksdag som en av de stora symbolsegrarna i modern tid. Man hoppas på en förskjutning inom EU så att fler länder följer efter med ett eget erkännande. Om EU ska vara en trovärdig förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter måste man kräva att Marocko avbryter ockupationen av Västsahara och återger det sahariska folket dess frihet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this report, which calls on the North African countries to adopt laws and concrete measures prohibiting, and laying down penalties for, all forms of violence against women, including domestic and sexual violence, sexual harassment and harmful traditional practices, such as female genital mutilation and forced marriages, especially in the case of underage girls. The report also stresses the importance of the protection of victims and of the provision of specific services, and welcomes the recent campaign against domestic violence launched by the Tunisian Minister for Women and Family Affairs, and the ongoing commitment to this cause on the part of Morocco, which in 2012 organised its tenth national campaign to tackle violence against women.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole in merito alla relazione sulla situazione della donna in Nord Africa, in quanto credo sia fondamentale raccomandare ai paesi nordafricani di adottare leggi che vietino qualsiasi forma di violenza sulle donne, soprattutto la pratica della mutilazione genitale femminile. È necessario, inoltre, introdurre misure che possano garantire alle donne una maggiore indipendenza economica, che permetta loro una reale emancipazione, andando, di conseguenza, a ridurre il tasso di povertà. Promuovere la presenza delle donne nel processo elettorale è un fattore chiave; pertanto le autorità dei paesi interessati dovrebbero inserire nelle loro costituzioni il diritto delle donne alla partecipazione al processo elettorale. A tal proposito, c'è bisogno di una stretta collaborazione tra l'UE e i governi nazionali dei paesi del Nord Africa che, a loro volta, possono prendere spunto dai sistemi elettorali utilizzati dall'Unione europea per garantire una maggiore partecipazione femminile al processo decisionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O presente relatório centra-se em quatro países do Norte da África: o Egito, a Líbia, Marrocos e a Tunísia. Apesar das diferenças entre eles, todos foram confrontados com uma mudança de regime, com eleições e a reformulação da sua Constituição. Nas décadas que antecederam as revoltas, as mulheres na Tunísia e, em certa medida, no Egito, em Marrocos e na Líbia, lograram obter a adoção de uma legislação relativamente avançada no que diz respeito à proteção dos seus direitos. Ainda assim, na realidade, a natureza repressiva dos regimes, a ausência de aplicação efetiva da lei e as perceções tradicionais do papel das mulheres limitaram a concretização de uma verdadeira igualdade de género. Apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer no que respeita aos direitos das mulheres nestes países do norte de África.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque considero fundamental la introducción de la preocupación por el papel de la mujer en los países que vivieron la primavera árabe. Pese a haber sido actores fundamentales en los procesos de cambio político que se han dado en estos países, su posición en las instituciones no se ha reforzado e incluso ha empeorado en algunos casos. El informe plantea numerosas vías de acción en los países del norte de África, desde el llamamiento al desarrollo legal para la persecución efectiva de cualquier delito contra la mujer, tanto a nivel constitucional como a nivel de políticas de salud, etc. El informe también pide a la Comisión que incluya el género como una cuestión horizontal en sus intervenciones así como que apoye a la mujer en la región como condicionante para la ayuda financiera que está prestando a los países de la región. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The aim of the report was to highlight the achievements women have attained, but also to point out the continuing difficulties and potential pitfalls women still have to face in their quest for equality, and finally how EU instruments should be used to support women’s rights and gender equality. In some countries, such as Tunisia, women had obtained a rather advanced legislation for the protection of their rights under the Ben Ali regime.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Auch wenn sich im Rahmen des Arabischen Frühlings einiges geändert hat, den Frauen haben die Demonstrationen und geänderten Machtverhältnisse hinsichtlich ihrer Stellung in der Gesellschaft nicht wirklich geholfen. Ganz im Gegenteil hat sich ihre Lage gerade in jenen Regionen, in denen muslimische Parteien die Demokratie zu ihren Gunsten nutzen konnten, oft noch verschlechtert. Bei Regimewechseln, Wahlen und der Umgestaltung der Verfassung kommen die Frauen, aber auch die religiösen Minderheiten nur allzu leicht unter die Räder. Es ist an der Zeit, dass sich die EU, die ja immerhin den neuen Demokratien mit Unsummen an Förderungen hilft, dieser Probleme annimmt. Im vorliegenden Bericht kommt dies zu kurz, weshalb ich auch nicht für den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − The aim of the report has been to highlight the achievements women have attained, but also to point out the continuing difficulties and potential pitfalls women still have to face in their quest for equality, and finally how EU instruments should be used to support women’s rights and gender equality. Whilst constitutions for countries recently emerging from the Arab Spring are being drafted, it is vital to keep a political focus on women’s rights in this region, to ensure an improvement in equality across the board.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Daug moterų, visų pirma jaunų, Šiaurės Afrikoje aktyviai įsitraukė į Arabų pavasario judėjimus. Jos dalyvavo demonstracijose, politinėse diskusijose ir rinkimuose, aktyviai prisidėjo prie pilietinės visuomenės augimo ir stiprinimo. Taigi moterys Š. Afrikoje – svarbios demokratinių pokyčių savo šalyse dalyvės. Todėl Europos Sąjunga, taikydama Sutartyse numatytus vystomojo bendradarbiavimo ir kaimynystės politikos įsipareigojimus, privalo visokeriopai remti įvairias moterų įgalinimo Š. Afrikoje programas, patirties mainų programas, tęsti bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis institucijomis. Didelį moterų teisių pažeidimų, smurto prieš moteris stebėsenos darbą turi atlikti ir ES įgaliotinis žmogaus teisių klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Lygybė turi tapti demokratizacijos proceso dalimi. Labai svarbu, kad, remiantis ES patirtimi, visais valdžios lygmenimis būtų daroma pažanga moterų teisių klausimu. Vykdant aktyvų perėjimą prie demokratijos šiose valstybės turi būti panaikinta moterų diskriminacija. Moterims turi būti sudarytos galimybės visapusiškai dalyvauti visuomenėje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vyrams. Joms turi būti suteikta teisė naudotis švietimo sistema, medicinos pagalba, teisės, viešosios žiniasklaidos sistemomis ir dalyvauti politiniame gyvenime. Būtina didinti moterų socialinę įtrauktį. Vykdant demokratinį procesą turi būti palaikomos moterų teisės ir lyčių lygybė, taip pat veiksmingai ir sistemingai taikomas lygybės principas.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Since the eighth century A.D, women in North Africa have struggled with life under a male-dominated culture, which relegated them to second-class citizenship. Sexual harassment, rape, lack of education, forced marriages and a lot of mistreatment including all kinds of violence, genital mutilation and gendercides were part of persisting cultural and social norms. Only in the 1970s were women and girls given equal opportunities in high school and collegiate athletics. Only in the 1990s did the Civil Rights Act and the women’s rights movement pave the way for sexual harassment legislation, to combat unwelcome sexual advances. Only in the 1980s were laws created to protect women from acquaintance rape. Only in 1993 was the Family Medical Leave Act established covering maternity leave for birth or adoptive parents. Positive changes seem to have happened during recent years, but they happen at a very slow pace. We therefore urge the EU to underline the importance of gender mainstreaming throughout all its external policies, actions and relations, and to promote human rights, democracy gender equality and gender education as part of all economic and technical assistance to developing countries and North Africa, thus empowering women in this area of the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, uma vez que concordo com os objetivos do mesmo, nomeadamente o destacar das conquistas que as mulheres alcançaram em vários países árabes, o seu empenho na transição democrática, participando na sociedade civil, em ONG's, comunicação social e partidos políticos, a constatação das dificuldades e potenciais problemas por que passam e por último, o enquadramento sobre a forma como os instrumentos da UE devem ser utilizados para apoiar os direitos das mulheres e igualdade de género no processo democrático nesses países. A finalizar, considero fundamental o combate contra a discriminação de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − L'UE ha un ruolo da svolgere nel sostenere la costruzione di regimi democratici e lo sviluppo socioeconomico dei suoi vicini e che l'UE non deve dimenticare che non esiste una vera democrazia che non terrebbe conto di metà della popolazione. Concordo sul fatto che le donne e le organizzazioni delle donne devono essere coinvolte nel processo negoziale con le autorità al momento della definizione delle priorità e dei programmi nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) ed ho espresso il mio voto favorevole alla proposta poiché ritengo che l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne devono essere tra le priorità dell'UE

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Since the end of 2010, a wave of protests and demonstrations has swept across North Africa and the Middle East, changing the face and nature of the region from within. Regardless of women’s position in these regions, they actively participated as demonstrators, organisers and leaders in these movements, serving as crucial agents of change alongside their male counterparts. Today, they continue to fight for representation in the newly-formed assemblies and governments and for equal rights in their new constitutions. The success of these revolutionary protests, commonly known as the Arab Spring, has for a number of reasons varied across the different countries. This report focuses on four countries in North Africa: Egypt, Libya, Morocco and Tunisia. Despite the differences between them, they have all been affected by a regime change, elections and a redrafting of their constitution.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Les femmes, notamment les jeunes femmes, se sont profondément impliquées dans les révolutions arabes. A l'heure où la démocratie se met en place dans ces pays, il est important de réaffirmer et de protéger les droits des femmes, tout en renforçant leur participation au processus décisionnel à tous les niveaux de gouvernement. En ce sens, chaque pays doit consacrer de manière irréversible le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans sa Constitution, et condamner fermement toutes les formes de violence à leur égard. En parallèle, les femmes doivent accéder à l'indépendance économique et être pleinement intégrées sur le marché du travail. L'UE soutient ces actions à travers sa politique de voisinage et une aide spécifique de 92 millions d'euros. Il s'agit de renforcer cette aide dans les pays d'Afrique du Nord et de fournir un soutien technique et financier à la société civile. A cet égard, l'Union pour la Méditerranée et le Fonds Européen pour la Démocratie doivent avoir un rôle dans l'évolution de la situation des femmes en Afrique du Nord. J'ai voté en faveur de ce rapport car je suis en pleine adéquation avec ses propositions et je souhaite les voir rapidement mises en œuvre.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Η Αραβική Άνοιξη στις χώρες τις Βόρειας Αφρικής έφερε νέες προκλήσεις ως προς την κατάσταση των γυναικών στις χώρες αυτές. Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, καθώς περιλαμβάνει ουσιαστικές προτάσεις για τη δημοκρατικοποίηση στις χώρες αυτές, καθώς δεν υφίσταται γνήσια δημοκρατία που να λαμβάνει υπόψη μόνο το ήμισυ του πληθυσμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Le battaglie per l'uguaglianza di genere che si sono succedute nei decenni all'interno dei paesi oggi membri dell'Unione europea hanno indubbiamente portato degli importanti risultati e ancora molti si susseguiranno tramite le politiche sociali dell'Unione. È allora giunto il momento che la stessa funga da supporto per l'implementazione delle stesse politiche nei paesi del vicinato, quali quelli africani.

Già dalla fine del 2010, proteste rivoluzionarie, incanalate poi nella così detta "Primavera araba", hanno contribuito all'ottenimento di un cambiamento di regimi e di revisioni costituzionali. Il ruolo della donna, quanto meno per la legge, è andato via via modificandosi e assumendo sempre maggiore importanza e tutela soprattutto in paesi quali Tunisia, Egitto, Marocco e Libia.

Tuttavia il persistere di vecchi regimi e di una percezione tradizionale del ruolo della donna hanno ostacolato una corretta applicazione della normativa stessa. È da evidenziare che ancora oggi la partecipazione delle donne alla vita politica è scarsa e sono incerti i risultati delle attuali battaglie per i diritti delle donne. In questo contesto, è auspicabile che l'Unione europea agisca per aiutare i paesi del Nord Africa ad incanalare le giuste intenzioni verso la costruzione di regimi democratici e verso uno sviluppo socioeconomico. Per questo esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − §22: Las cuotas deben ser entendidas como una medida de carácter transitorio en tanto que no se encuentre regularizado el acceso de las mujeres a ciertos puestos de trabajo porque se trata de una opción demasiado intervencionista y paternalista con las mujeres. Lo importante son las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

 
  
MPphoto
 
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI), schriftelijk. − De PVV betreurt de verwerpelijk slechte situatie van vrouwen in Noord-Afrika. Tóch heeft de PVV tegen het verslag van rapporteur Costa gestemd. Het rapport is te selectief en benoemt niet de werkelijke oorzaak van de slechte situatie waarin veel Noord-Afrikaanse vrouwen verkeren; namelijk de islam. Zo negeert het verslag de verslechterde positie van vrouwen sinds het begin van de opstanden en is men niet kritisch over bijvoorbeeld de Egyptische grondwet die de positie van minderheden en vrouwen in Egypte heeft verslechterd. De negatieve invloed van de islam op de positie van vrouwen wordt genegeerd. Hierdoor blijft een belangrijke oorzaak van vrouwenonderdrukking in Afrika onbenoemd, en blijft de oplossing ver weg.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'Union a un rôle à jouer par le biais de sa nouvelle politique de voisinage. En soutenant la construction des régimes démocratiques et du développement économique et social, l'Union européenne pourrait aider ses voisins du Sud dans la réalisation des attentes formulées par les soulèvements populaires: plus de démocratie, plus de liberté et plus de justice.

Dans les actions entreprises par l'Union, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de réelle démocratie si la moitié de la population n'est pas prise en compte. L'égalité de genre et les droits de la femme doivent dès lors figurer parmi les priorités de l'Union et les progrès accomplis dans ce domaine doivent être pris en compte lors de l'évaluation des engagements pris par les partenaires dans le cadre de la politique "plus pour plus".

À cette fin, les femmes et les organisations de femmes doivent être impliquées dans le processus de négociation avec les autorités lorsqu'il s'agit de décider des priorités et des programmes dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório tem um enfoque especial nos países do Norte de África, nomeadamente no Egito, na Líbia, Marrocos e na Tunísia, que vivem a pós-Revolução Árabe. O papel que as mulheres tiveram na revolução, e que deverão ter nos processos de transição, deverá ser apoiado através de iniciativas da União. Estes países deverão criar um quadro legislativo que elimine qualquer forma de discriminação e violência contra as mulheres. Esta base legal deverá ser transmitida para a sociedade, através da educação, da formação e da participação das mulheres no processo decisório político e social. Através dos seus instrumentos, a União, nomeadamente a Política Europeia de Vizinhança e da União para o Mediterrâneo, deve incentivar a adoção de uma dimensão de género nas políticas a criar, através do princípio "mais por mais". Atualmente, o apoio da UE às questões de género na região ascende a 92 milhões de euros. Tal como nas sociedades europeias, a vulnerabilidade das mulheres cria padrões de exclusão social e pobreza. A igualdade entre homens e mulheres deve ser uma prioridade da União nas suas relações com estes países, onde todos deverão ter os mesmos direitos políticos, económicos e sociais.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport du Parlement européen sur la situation des femmes en Afrique du Nord qui met notamment en avant le rôle primordial des femmes dans les mouvements populaires dits du "Printemps arabe" tout en soulignant les risques qui pèsent sur leur place dans ces régions loin d’être à la hauteur du souffle démocratique survenu début 2011. Aujourd'hui les discriminations persistent et nombre de menaces pèsent sur les droits des femmes. Le combat civique des femmes peine ainsi à être reconnu, et à se transformer en action politique. Les droits des femmes sont effectivement au cœur des processus démocratiques en cours notamment au regard de la façon de traiter la question religieuse dans les révisions constitutionnelles ; ils sont même une condition sine qua non de leur réussite. Ce rapport insiste aussi en conséquence sur la nécessité de mettre l'égalité femmes-hommes au cœur des relations de l’UE avec les pays d'Afrique du Nord et d’encourager l'émancipation des femmes dans ces régions à travers des actions durables. Encore faut-il que tout cela ne soit pas pur produit d’affichage et que les enjeux économiques et sociaux, vus avec le même prisme qu’au sein de l’Union, ne réduisent pas ces efforts à zéro.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report because I truly believe that women should enjoy same rights and freedoms all over the world. ‘EU instruments’ and experience should be used as an example in order to support women’s rights and gender equality in the countries and societies that still struggle over the position of women. In my opinion, the role of the EU is also to support the building of democratic regimes and economic and social development.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Od końca 2010 r. przez Afrykę Północną i Bliski Wschód przeszła fala protestów i demonstracji, zmieniając wewnętrznie strukturę i charakter tego regionu. Niezależnie od zajmowanej pozycji w regionie kobiety uczestniczyły w tych wydarzeniach w charakterze demonstrantek, organizatorek i przywódczyń, pełniąc kluczowe funkcje u boku swych odpowiedników płci męskiej. Obecnie kontynuują one walkę o reprezentację w nowo utworzonych zgromadzeniach i rządach, a także o przyznanie im równych praw w nowych konstytucjach. Rezultaty tych ruchów rewolucyjnych, zwanych arabską wiosną, z wielu powodów różnią się w poszczególnych krajach. W niniejszym sprawozdaniu skupiono się na czterech państwach Afryki Północnej – Egipcie, Libii, Maroku i Tunezji – i według mnie to zbyt zawęża ten o wiele bardziej obszerny temat. Kobiety w Tunezji oraz do pewnego stopnia również kobiety w Egipcie, Maroku i w Libii uzyskały dość zaawansowane ustawodawstwo mające na celu ochronę przysługujących im praw. Jednak w praktyce osiągnięcie rzeczywistego równouprawnienia wciąż jest ograniczone często np. w związku z brakiem skutecznego wdrażania prawa oraz tradycyjnym postrzeganiem roli kobiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Hlasovala som proti predloženej správe, pretože zásadne nesúhlasím s tým, aby sa zdravie dievčat a žien stalo zámienkou pre podporu potratov z prostriedkov EÚ. Výsledkom takéhoto scestného uvažovania je, že členské štáty bez rozdielu prispievajú na stavbu potratových kliník v rozvojových regiónoch a na skutočné nemocnice a lieky nezostanú peniaze. Zodpovedné plánovanie rodičovstva je pravý opak situácie, v ktorej je obetovaný život ľudského plodu. Zmyslom plánu je rozmýšľať skôr, než konať. Podpora potratov je naopak podporou nezodpovednosti a neplánovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório expressa profunda preocupação com a situação das mulheres no norte da África, nomeadamente depois da chamada Primavera Árabe (Tunísia, Líbia e Egito). A situação é hoje muito instável e dramática uma vez que as mulheres têm que enfrentar uma batalha diária, não para ganhar novos direitos, mas simplesmente para preservar as conquistas do passado. O relatório enfatiza claramente que as desigualdades irão impedir um verdadeiro processo democrático. Estamos de acordo que é necessário que existam legislações que impeçam a violência contra as mulheres e que a todas seja garantido o acesso a sistemas públicos de saúde, que as protejam na saúde materna e garantam os direitos sexuais e reprodutivos. No entanto, não podemos estar de acordo que o PE decida ingerir sobre aspectos dos sistemas políticos destes países – como quando defende a introdução de quotas – que só aos próprios cabe decidir. Por fim, estamos certos que só quando estes países estiverem livres das ingerências estrangeiras e forem soberanos em relação às suas riquezas e ao seu futuro conseguirão obter níveis de desenvolvimento que poderão afetar, de forma positiva, as mulheres destes países.

 

9.3. Finansējuma piešķiršana ES sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, un aizjūras zemēm un teritorijām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam (A7-0049/2013 - Patrice Tirolien)
Visu runu video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the legacy of hundreds of years of European history dictates that there are many far away territories that still fall under the sovereignty of Member States. While not officially EU territory, they nevertheless deserve our political and financial support.

As the Parliament’s nominated representative for the British overseas territories, I have witnessed the competitive potential of these economies and seen how the EU might help and give some real value. Nevertheless, OCTs are not immune from the effects of the global crisis and we cannot dramatically increase our funding to them when mainland populations are experiencing severe spending cuts.

I greatly hope that the Tirolien report will emphasise strengthening the economic competitiveness and resilience and reducing the vulnerability of the territories and that it will also deliver development to these territories, which they need and deserve.

I was also proud of the Falklanders who showed their overwhelming allegiance to Britain in their referendum a couple of days ago, so ‘hands off’ to Argentina.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que, apesar do principal objetivo da cooperação para o desenvolvimento da União Europeia ser o de reduzir ou erradicar a pobreza, ambos os relatórios intercalares mostram que os recursos investidos em áreas-chave, em particular na igualdade de género, saúde e educação básica, foram insuficientes. Deste modo, o relatório reitera a recomendação para a Comissão, os países ACP e o Conselho a marcarem 20% do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento à provisão destes serviços básicos de interesse geral. Para além disso, demonstro a minha preocupação com as recentes propostas de reduzir o nível das apropriações do Fundo Europeu de Desenvolvimento, e, em conexão com tal, saliento a importância de assegurar novas fontes de financiamento para o desenvolvimento e em particular, através da introdução de taxas de transação financeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) est l'outil principal d'attribution de l'aide européenne à la coopération et au développement destiné aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et notamment aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à l'UE. J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative préparant le cadre financier pluriannuel de cette coopération entre l'UE et les PTOM pour la période 2014-2020. Ce rapport énonce les objectifs du 11ème FED, en appuyant notamment sur la promotion du développement économique et social des PTOM, sur un plus grand contrôle démocratique et une aide au développement réformée et plus efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Mar chomhalta den toscaireacht ACC-AE, tá sé feicthe agam féin an difríocht a dhéanann comhar agus cúnamh airgid AE do shaol daoine i dtíortha bochta agus tuigim cé chomh tábhachtach is atá an comhar sin ó thaobh na n-iarrachtaí deireadh a chur leis an mbochtanas i dtíortha ACC.

Le 20 bliain anuas tá EUR 14 billiún de chúnamh daonnúil leithdháilte in 140 tír ar dhaoine atá buailte le cogadh nó tubaiste nádúrtha. Faoi láthair, tá cúnamh de EUR 11.3 billiún á dháileadh ag AE, agus is é an tAontas an tabharthóir cúnaimh iltaobhach is mó ar domhan.

Ní fhéadfaidh sé sin athrú. Measann 85% de mhuintir na hEorpa gur chóir leanúint de chúnamh a thabhairt do na tíortha atá i mbéal forbartha. Tuigim buarthaí an Rapóirtéara i dtaca leis na ciorruithe ar an gCiste Eorpach Forbraíochta agus tacaím leis an moladh maidir le bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar chúrsaí chun freastal ar na ceantair is mó ina mbíonn cúnamh ag teastáil.

Meastar go mbeidh méadú 70% ar an soláthar bia ag teastáil faoi 2050 le freastal ar riachtanais daonra dhomhanda de 9 billiún duine. Ní mór, mar sin, díriú ar chúrsaí talmhaíochta inmharthana a fhorbairt i dtíortha atá i mbéal forbartha.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo (AKR) vandenyno valstybėmis bei užjūrio šalimis ir teritorijomis finansavimo. AKR valstybių ir ES partnerystė bus finansuojama iš 11-ojo Europos plėtros fondo, numatyto 2014–2020 m. laikotarpiui. Pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas – mažinti skurdą ir ilgainiui jį panaikinti. Pritariu išdėstytiems siūlymams, kad, siekiant šių tikslų, bent 20 proc. 11-ojo EPF išteklių būtų skiriama pagrindinėms socialinėms paslaugoms, tokioms kaip sveikatos priežiūra ir pagrindinis ugdymas, bei moterų apsaugai. Pritariu raginimams naudojant sumas, skirtas 11-ajam EPF ir kitoms bendradarbiavimo priemonėms, išlaikyti bent jau dabartinį ES paramos vystymuisi lygį ir taip pasiekti bendrą valstybių narių tikslą – 0,7 proc. savo BVP skirti paramai vystymuisi. Svarbu įdiegti veiksmingas ir tinkamas mokesčių surinkimo priemones, siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui tarptautiniu mastu ir naudojimuisi mokesčių rojais. Būtina stiprinti ES paramos poveikį, didinti žinomumą apie ją ir tuo tikslu skirti bent 5 proc. 11-ojo EPF išteklių administracinėms Komisijos išlaidoms. ES įmonės, sudarančios viešųjų pirkimų sutartis, finansuojamas iš EPF AKR, turėtų taikyti aplinkosaugos ir socialinius standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de Patrice Tirolien concernant le financement de la coopération de l'UE en faveur des ACP et qui contient notamment la promotion du développement économique et social des PTOM, la budgétisation et l'enveloppe financière, le contrôle démocratique ou encore l’efficacité du développement. L'Union européenne maintient des relations privilégiées avec le groupe des pays en développement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo la relazione del collega Tirolien sul finanziamento della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico e dei Territori d'Oltremare per il periodo 20141-2020. Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta il principale strumento per la cooperazione con gli Stati ACP e ritengo che le modifiche apportate al suo regolamento faranno sì che in futuro esso possa essere maggiormente orientato alla risoluzione dei problemi della povertà e della dipendenza dei popoli dagli aiuti esterni puntando, invece, sul ripristino del loro tessuto economico e sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen og Ole Christensen) har afholdt sig fra at stemme om betænkningen om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for finansieringen af EU-samarbejdet med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (A7-0049/2013), da rapporten indeholder skarp kritik af den budgetaftale, som blev indgået mellem medlemsstaterne den 8. februar 2013. Vi støtter den samlede aftale i Rådet og har derfor afholdt os fra at stemme om denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Asistenţa tehnică şi financiară acordată statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, precum şi ţărilor şi teritoriilor de peste mări, prin intermediul celui de-al 11-lea Fond european de dezvoltare este vitală pentru respectarea angajamentelor luate de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării şi, mai ales, pentru reducerea şi eradicarea sărăciei în aceste regiuni.

Susţin acest raport în vederea intesnificării eforturilor pentru consolidarea sistemelor de sănătate şi combaterea HIV/SIDA, garantarea includerii celor mai vulnerabile grupuri ale societăţii - femei, copii şi persoane cu handicap - în programarea, implementarea şi evaluarea proiectelor care vizează eradicarea sărăciei şi, totodată, implicarea mai activă a societăţii civile şi a autorităţilor locale şi regionale în identificarea de soluţii sustenabile pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le 11ème fonds européen de développement est un outil clef dans notre coopération avec les pays et territoires d'outre-mer. Avec ce rapport, nous rappelons nos ambitions pour les années à venir, pour une coopération bénéfique tant aux PTOM qu'à l'Union européenne. Je salue tout particulièrement l'accent mis sur la protection des femmes et des filles. Car notre vision est claire: protéger leur santé et les faire participer aux processus de décision politique et économique, c'est favoriser le développement, s'orienter vers une croissance plus durable, et encourager le bien-être et la cohésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – Il est essentiel de soutenir nos partenaires mais dans le respect de nos valeurs de réciprocité. L'Union Européenne se doit de mieux contrôler les dépenses dans ce domaine afin que chaque euro dépensé contribue effectivement au développement de ses régions, et permette ainsi un renforcement de nos échanges.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de la résolution adoptée à une très large majorité par le Parlement européen concernant le CFP 2014-2020. En rejetant l'accord intervenu au Conseil européen, les eurodéputés veulent assumer pleinement le nouveau rôle attribué au Parlement par le Traité de Lisbonne. Sur le cadre budgétaire, nous exigeons des mesures qui le rendraient plus efficace et plus moderne. Il s'agit principalement d'y introduire une flexibilité maximale entre lignes et années budgétaires, d'accepter une clause de révision en cours de cadre et d'apporter une réflexion approfondie concernant les ressources propres de l'UE, qui permettraient d'être moins dépendants des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Financiamento da cooperação da UE com os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e com os países e territórios ultramarinos para o período 2014-2020", porque, apesar do objetivo da Política de Desenvolvimento da União ser em última instância a erradicação da pobreza, verificamos que as dotações do Fundo Europeu de Desenvolvimento têm sido insuficientes neste domínio. É por isso necessário reforçar os investimentos nos países ACP, em particular nas áreas da igualdade de género, dos cuidados de saúde e da educação, assegurando simultaneamente o cumprimento das normas ambientais e sociais e o respeito pelos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report in order to continue cooperation between the EU and Africa, the Caribbean, Pacific States and overseas countries and territories for the next Multi-Annual Financial Framework of 2014-2020. I see Wales’s future firmly within the European Union and by that means playing our full part in the international arena.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A política europeia de desenvolvimento tem como objetivo a erradicação da pobreza nos países com os quais coopera, entre eles os países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP). Daí que, estando este Parlamento hoje a votar a distribuição dos fundos do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, em particular no que respeita ao financiamento da cooperação da UE com os Estados ACP, agrada-me ver discriminado que grande parte desse orçamento tenha como destino ações concretas com o intuito de melhorar o bem-estar dos cidadãos dos países em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A crise económica e financeira obriga a União Europeia (UE) a repensar a sua estratégia de apoio aos países em desenvolvimento. Os cortes orçamentais em curso e a falta de novas receitas condicionam os investimentos comunitários. Agora, a palavra de ordem é a eficiência financeira: fazer mais com os mesmos recursos. O quadro financeiro plurianual (QFP) relativo ao período de 2007 a 2013, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), possibilitou a implementação de alguns programas de desenvolvimento em países terceiros que, pelas expetativas criadas, devem ser mantidos, uma vez que está em causa o apoio aos habitantes das regiões mais pobres e mais vulneráveis do ponto de vista social. Saúdo, por isso, a aprovação deste relatório sobre a preparação do novo QFP no que diz respeito ao financiamento da cooperação da UE com os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e com os países e territórios ultramarinos para o período 2014-2020 (11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento). Apesar dos cortes, a UE tem de continuar o seu trabalho, não defraudando expetativas nem pondo em causa programas em curso, mas direcionando os recursos para onde são mais eficientes na erradicação da pobreza tal como consagrado no Acordo de Cotonu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Fundo Europeu para o Desenvolvimento (FED) é o principal instrumento para o financiamento da cooperação para o desenvolvimento. O FED é financiado a partir do orçamento de Estados-Membros, tendo por base chaves de contribuição específicas. O relator propõe que o FED, a partir de 2021, possa ser inscrito no orçamento da UE, com o intuito de reforçar a sua transparência, visibilidade e previsibilidade. Esta alteração não poderá implicar uma redução de despesas a favor da ajuda ao desenvolvimento, mas, pelo contrário, um aumento. Defende também um maior controlo democrático através da associação dos parlamentos nacionais ao controlo da utilização dos fundos previstos no orçamento. O relatório insiste em objetivos e princípios como a erradicação da pobreza (considerado o principal objetivo da cooperação para o desenvolvimento da UE); a apropriação democrática, como base para a eficácia da ajuda; o reforço das capacidades dos parlamentos nacionais e dos tribunais de contas dos Estados ACP, assim como a informação à sociedade civil; o maior apoio às micro, pequenas e médias empresas; a importância do papel das mulheres como facilitadores ativos das políticas de desenvolvimento, e a luta pela igualdade entre homens e mulheres.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Právny základ pre Európsky rozvojový fond (ERF) je vnútorná dohoda Rady. Dohodou o partnerstve medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanou v Cotonou 23. júna 2000 (Dohoda z Cotonou), sa položili oficiálne základy pre spoluprácu EÚ so štátmi AKT. Právnym základom pre dohody o pridružení medzi Úniou a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) je časť IV Zmluvy o fungovaní Európskej únie a rozhodnutie o pridružení zámoria z 27. novembra 2001, na základe ktorého sa určité zámorské krajiny a územia pridružujú k Európskej únii.

Komisia prijala návrh rozhodnutia o pridružení zámorských krajín a území 16. júla 2012 a v súčasnosti sa o ňom rokuje v Rade. Komisia kladie dôraz na zníženie a konečné odstránenie chudoby, ktoré predstavujú hlavný cieľ rozvojovej spolupráce Európskej únie. Mimoriadna pozornosť sa musí tiež venovať osobitnej ochrane žien a dievčat a Únia musí taktiež v rámci 11. ERF prijať pevný záväzok zlepšiť život marginalizovaných skupín (deti, aktivisti v oblasti ľudských práv, osoby so zdravotným postihnutím a všeobecnejšie akékoľvek osoby alebo skupiny, ktoré trpia diskrimináciou z dôvodu ich náboženskej príslušnosti, politického presvedčenia alebo sexuálnej orientácie).

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione del deputato francese della Guadalupa sostiene fortemente il finanziamento dell'11° FES (Fondo Europeo di sviluppo). Il FES rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM). Gli obiettivi principali della politica europea di sviluppo (articolo 208 del TFUE) sono la riduzione e, progressivamente, l'eliminazione della povertà come previsto dall'accordo di Cotonou. La relazione, visti i miglioramenti proposti per il nuovo FES, ha visto il mio appoggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport parce qu'il est essentiel de doter le 11ème FED de moyens nécessaires pour qu'il soit à la hauteur des nos engagements au niveau de notre politique d'aide au développement.

Nous devons redoubler les efforts pour les OMD, notamment ceux qui se rapportent à l'éradication de la pauvreté, la santé publique et l'égalité entre les hommes et les femmes. Je voudrais saluer le travail et les efforts de tous les États ACP qui ont déjà atteint les OMD avant la date butoir de 2015. Soulignons la nécessité de promouvoir l'échange des bonnes pratiques.

Deuxièmement, nous devons considérer la vulnérabilité politique et sécuritaire de certains pays ACP et mettre en place, en partenariat avec ces derniers, des politiques de prévention, pacification et stabilisation qui contribueraient à réduire les situations d'urgence.

Troisième et dernier point, il faut continuer à renforcer l'appropriation démocratique. Nous devons continuer à soutenir les parlements nationaux et la société civile des États ACP. C'est le contrôle démocratique de ces deux acteurs, qui assure le soutien des populations vulnérables, la promotion des droits de l'homme et le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Le Parlement européen (PE) n'est aucunement associé dans la négociation du Fonds européen au développement (FED), car cet instrument ne fait pas partie du budget européen. La budgétisation du FED est une demande récurrente de la part du groupe des Verts, qui propose que le FED soit financé par des ressources propres telles que la taxe sur les transactions financières. La Commission planifie cette budgétisation d'ici 2020. Même si notre pouvoir d'influence est actuellement limité, la réflexion autour du futur budget du FED est cependant fondamentale au sein du PE. Ce 11ème FED financera la coopération de l'UE avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les Pays et territoires d'Outre-mer (PTOM) pour la période 2014-2020. J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative car il est le signe d'une volonté des parlementaires d'aller vers un assainissement des relations qu'entretient l'UE avec les pays ACP et les PTOM. Il nous faut un budget à la hauteur des objectifs fixés qui sont, à terme, l'éradication de la pauvreté et l'indépendance des bénéficiaires vis-à-vis des donateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report, which calls once again for the budgetisation of the European Development Fund (EDF), as this would contribute to the more effective promotion of Union priorities and thematic support and would enhance the visibility, as well as the consistency, of the EU’s actions as the world’s largest donor of development aid. The report invites the Commission to present a roadmap for the budgetisation of the EDF after 2020, containing details on the timeline and procedure for its inclusion in the Union budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os principais objetivos, tanto da política europeia de desenvolvimento (nos termos do artigo 208.º do TFUE), como do Acordo de Cotonu e do Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, são a redução da pobreza e, a prazo, a sua erradicação. Assim, é necessário que pelo menos 90% dos fundos atribuídos no âmbito do 11.º FED aos Estados ACP satisfaçam os critérios da ajuda pública ao desenvolvimento (APD), tal como definidos pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. Só assim será possível atingir os objetivos anteriormente definidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − A 11. EFA-ról szóló jelentés az EU afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal és a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozó 2014–2020 közötti időszakot tárgyalja. Az uniós fejlesztési együttműködés elsődleges célja továbbra is a szegénység mérséklése és későbbi felszámolása, továbbá az alapvető szociális ágazatokkal és a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos célok. Az Európai Parlamentet javasolja, hogy a 11. EFA 20%-át alapvető szociális szolgáltatásokra fordítsák – különösen az egészségügy és az alapszintű oktatás területén. A Bizottság a belső megállapodástervezetében 30 319 000 000 EUR maximális keretet javasol a 11. EFA (2014–2020) céljaira, ez mintegy 13%-os növekedést jelent az AKCS-országok és a TOT-ok rendelkezésére bocsátott támogatások volumenében a 10. EFA-hoz képest. Úgy gondolom, hogy az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal, valamint a tengerentúli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozó új többéves pénzügyi keret hozzájárul az érintett térségek fejlődéséhez, javíthatja a szociális és egészségügyi, valamint oktatási hálózatot. A jövőbeni felemelkedéshez mindez elengedhetetlen, ezért támogattam a jelentést szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque considero que mantiene unos niveles de financiación adecuados para los acuerdos de cooperación entra la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico y los Países y Territorios de Ultramar. El Fondo Europeo de Desarrollo es la principal herramienta de financiación de la cooperación europea y el presente informe incluye importantes aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la financiación de proyectos en estos países. El informe recoge la importancia de los Objetivos de Desarrollo del milenio, el Acuerdo de Cotonú, así como otras prioridades de la solidaridad internacional, la erradicación de la pobreza y la apropiación democrática del desarrollo para marcar el funcionamiento del 11° Fondo Europeo de Desarrollo. El informe incluye numerosos aspectos de importancia para la solidaridad internacional con estos grupos de países. Por todo ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Budget support should still be an important component of the 11th EDF, subject to closer dialogue with the beneficiary countries on human rights issues. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Wir erleben momentan eine Situation, die wirtschaftlich und sozial verheerend für die Europäische Union ist. Diverse Armutsberichte zeigen uns überdeutlich auf, dass die Folgen der Krise bei den einfachen Bürgern Europas angekommen sind. Die Arbeitslosigkeit ist generell stark im Steigen und die Jugendarbeitslosigkeit in weiten Teilen unseres Kontinents nimmt verheerende Ausmaße an. Wenn sich die sozialen Gräben in Europa weiter öffnen, und das werden sie, stehen wir am Beginn äußerst unruhiger und beunruhigender Zeiten in Europa. Wir müssen uns nun mit aller Kraft unseren eigenen Problemen widmen und unseren in Not geratenen Mitbürgern helfen. Zum jetzigen Zeitpunkt bzw. in der Periode 2014-2020 Gelder in größerem Umfang nach Afrika etc. zu schicken und dort dadurch zum Teil auch noch korrupte regionale Eliten zu stützen, erscheint nicht wirklich sinnvoll. Dennoch gibt es gute Projekte, die man unterztützen muss. Der Bericht könnte sich noch klarer für den Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ aussprechen, weshalb ich mich der Stimme enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – L'UE est actuellement le premier pourvoyeur d'aide au développement au monde et constitue, dans ce domaine, un leader mondial incontesté. Il est primordial que l'Union et ses Etats membres maintiennent leurs engagements envers les plus pauvres, et notamment qu'ils ne renoncent pas à leur objectif d'affecter 0,7% de leur revenu à l'aide au développement. Or, force est de constater que le budget décidé par le Conseil pour le 11ème FED - principal instrument de fourniture d’aide au développement de l’UE aux pays d’Afrique, Caraïbes Pacifique (ACP) et aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) - qui est en baisse de 3 milliards d’euros par rapport à la proposition de la Commission européenne, est loin d'être à la hauteur des engagements de l'Union. Il est essentiel de porter un message clair pour défendre la solidarité internationale, et j'ai ainsi voté en faveur de la résolution du parlement sur le financement de la coopération avec les États ACP et les PTOM pour la période 2014-2020. Outre un budget à la hauteur, je plaide pour que le principe de cohérence des politiques au service du développement soit mieux appliqué. Je soutiens également une meilleure coordination des programmes entre les pays ACP, les PTOM et leurs régions ultrapériphériques voisines.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, jog būtina užtikrinti, kad ES biudžetas atitiktų problemas, kurias būtina neatidėliotinai spręsti krizės metu, ypatingą dėmesį skiriant vidinėms Sąjungos problemoms. Skurdo mažinimas yra pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas, kurio turėtų būti siekiama proporcingai, atsižvelgiant į esamas aplinkybes. Tačiau finansavimo skyrimas neturėtų daryti įtakos kitoms prioritetinėms Sąjungos politikos sritims. Visų pirma, reikia atidžiai išnagrinėti ypatingą AKR šalių ir regionų padėtį. Vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys turėtų būti suderintos su kitomis ES politikos kryptimis, turinčiomis įtakos besivystančioms šalims. Skiriant finansinę pagalbą kovai su skurdu AKR šalyse būtina užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinti kuravimo programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, uma vez que considero que os objetivos desta Declaração – aumento da competitividade, reforço da sua resiliência, redução da sua vulnerabilidade, promoção da sua cooperação com outros parceiros – são essenciais tanto para estes territórios como para as RUP. Neste âmbito, destaco a "valorização da imagem de marca dos produtos específicos", sobretudo quando estas economias são prejudicadas por acordos da UE com países terceiros, e também a necessidade de redefinição de uma estratégia europeia diferenciada que reforce a competitividade destas regiões nas áreas do turismo, transportes, pescas e agricultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che la base giuridica del Fondo europeo di sviluppo (FES) è l'accordo interno del Consiglio e che tale accordo di partnership tra gli Stati ACP da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou), costituisce la base convenzionale della nostra cooperazione con i paesi ACP e concordando che è necessario che l'attuazione della cooperazione regionale sia facilitata da una semplificazione delle procedure e dalla ricerca di sinergie tra i programmi di cooperazione sostenuti dai vari strumenti finanziari dell'Unione, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta pur avendo delle riserve su alcuni punti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The legal basis for the European Development Fund (hereinafter EDF) is the Council Internal Agreement. The partnership agreement between the African, Caribbean and Pacific (ACP) States, of the one part, and the EC and its Member States, of the other part, which was signed in Cotonou on 23 June 2000 (Cotonou Agreement)(1), provides the formal basis for EU cooperation with the ACP States. The legal bases for the Union’s association arrangements with the overseas countries and territories (OCTs) are Part IV of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and the Overseas Association Decision (OAD) of 27 November 2001(2) associating the EU (previously the EC) with various OCTs. The OAD proposal (COM(2012) 362 final) was adopted by the Commission on 16 July 2012 and is now under negotiation in the Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La proposta di decisione sull'associazione d'oltremare è stata approvata dalla Commissione il 16 luglio 2012 ed è in corso di negoziazione al Consiglio. In questo ambito si inserisce la progettazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico e i paesi e i territori d'oltremare. Tra le altre, le finalità insite in tale progettazione sono la progressiva riduzione con la conseguente eliminazione della povertà in tali territori e lo sviluppo economico e sociale dei PTOM. La Commissione ha proposto la completa iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021, nonché un importo totale massimo da stanziare per l'undicesimo FES, che comprenderà anche una dotazione per ciascun paese ACP, a prescindere dal suo livello di sviluppo. Esprimo dunque parere positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La politique de l'Union en matière de coopération au développement est régie par les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), dont deux concernent spécifiquement les femmes, et trois autres contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles.

Ces objectifs contribuent avec succès à réduire la pauvreté. La progression de la pauvreté est plus importante chez les femmes que chez les hommes.

Rappelons également que l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, dispose que la situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux; le plan d'action de l'Union européenne doit reconnaître l'importance de la participation des femmes et de la perspective de l'égalité des genres pour le développement des pays partenaires et pour la réalisation des OMD, et confirmer que, dans le "programme pour le changement", l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un axe prioritaire de l'action de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia mantém uma relação especial com países e territórios com vínculo constitucional aos seus Estados-Membros em África, Caraíbas e Pacífico. Através do FED, pretende-se a erradicação da pobreza e a promoção do desenvolvimento económico e social no espaço ACP. À semelhança da Comissão e do relator, concordo que especial enfoque seja dado aos países mais pobres, não descurando no entanto a necessidade de avaliação contínua e precisa dos resultados em termos de eficácia da ajuda disponibilizada aos mesmos. Com vista a garantir a coerência de atuação da União, insto a UE a impor um determinado número de normas ambientais e sociais às empresas que pretendam obter contratos públicos financiados pelo FED nos países ACP. Finalmente, dada a proximidade das RUP com os países ACP, partilho a opinião que deverão ser multiplicados os projetos comuns entre RUP, PTU e países ACP, sendo que compete à União melhorar a coordenação e as sinergias entre os programas de cooperação apoiados por diferentes instrumentos financeiros da UE. Face às potencialidades económicas e sociais, quer para os ACP, quer para a UE, e com especial atenção para as RUP, votei favoravelmente o relatório apresentado no âmbito do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisana w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (umowa z Kotonu), stanowi podstawę współpracy z państwami AKP. Część IV Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i decyzja o stowarzyszeniu zamorskim z dnia 27 listopada 2001 r., dotycząca stowarzyszenia między UE (wcześniej WE) a szeregiem krajów i terytoriów zamorskich (KTZ), stanowią natomiast podstawy prawne stowarzyszenia z KTZ. Dokumentem podstawowym dla niniejszego sprawozdania jest komunikat Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. zatytułowany „Przygotowanie wieloletnich ram finansowych dotyczących finansowania współpracy UE na rzecz państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajów i terytoriów zamorskich na lata 2014–2020 (11. Europejski Fundusz Rozwoju)”. Należy zatem zachować istotne miejsce dla pomocy budżetowej, zacieśniając zarazem dialog dotyczący praw człowieka z krajami korzystającymi z tej pomocy. Jednocześnie należy pamiętać o znaczeniu art. 96 umowy z Kotonu, który umożliwia zawieszenie dostępu do pomocy w przypadku rażącego łamania zasad umowy przez dane państwo. Tej klauzuli warunkowej powinny towarzyszyć wspólne ramy UE. UE musi nadal wspierać procesy integracji regionalnej, zwłaszcza za pomocą regionalnych programów EFR. Wiele krajów AKP to niewielkie gospodarki, dlatego niezmiernie ważna jest dla nich możliwość korzystania z infrastruktury (energetycznej, drogowej, magazynowej itp.) umożliwiającej rozwój prawdziwych rynków regionalnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Európsky rozvojový fond je kľúčovým nástrojom rozvojovej pomoci. V čase krízy je však potrebné viac hovoriť o tom, ako sa európska pomoc využíva. Mnohé z návrhov v predloženej správe preto podporujem. Chcem však upozorniť aj na to, že v oblasti rozvojovej pomoci je adresná pomoc členských štátov často efektívnejšia, než bombastické programy EÚ.

Ženy v chudobných krajinách potrebujú lekárov a lieky, v mene „reprodukčných práv“ však od nás dostávajú potratové kliniky. Aj preto musí Európsky parlament začať rešpektovať Deklaráciu 21. zasadnutia Parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorá hovorí: „EU by sa mala zdržať pokusov o predpisovanie svojich hodnôt, ktoré nie sú všeobecne akceptované v partnerstve medzi EU a AKT“.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O FED é financiado a partir do orçamento de Estados-Membros, tendo por base chaves de contribuição específicas. O relator propõe que o FED, a partir de 2021, possa ser inscrito no orçamento da UE, com o intuito de "reforçar a sua transparência, visibilidade e previsibilidade". O autor defende também um maior controlo democrático através da associação dos parlamentos nacionais ao controlo da utilização dos fundos previstos no orçamento. O relatório insiste em objetivos e princípios como a erradicação da pobreza (considerado o principal objetivo da cooperação para o desenvolvimento da UE); a "apropriação democrática", como base para a eficácia da ajuda; o reforço das capacidades dos parlamentos nacionais e dos tribunais de contas dos Estados ACP, assim como a informação à sociedade civil; o maior apoio às micro, pequenas e médias empresas; a importância do papel das mulheres como facilitadores ativos das políticas de desenvolvimento e a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Avaliamos como positivo o relatório.

 

9.4. Rezolūcijas priekšlikums — Eiropadomes 7. un 8. februāra sanāksmes secinājumi attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu
Visu runu video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). - Mr President, last month 27 Heads of State got together and agreed the first ever cut in the EU budget, and yesterday 500 MEPs said they wanted more money.

Money does not grow on trees and the EU budget needs a complete root-and-branch review. We need to stop spending money at an international level if that money could be spent better – and provide better value for money – at a local level. We should be spending money only where international collaboration really adds value.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (ECR). - Mr President, since I became an MEP I have been fighting for a reduction in the EU budget.

The economic growth promised by the Lisbon Agenda and financed by the current long-term budget has instead brought economic stagnation. I fully support the deal negotiated by the British Prime Minister at the European Council. It represents the first cut in the EU budget since 1993.

I have therefore voted in favour of my group’s MFF resolution which endorses the agreement reached by the prime ministers of the 27 Member States early in February 2013. Like other political groups, the ECR emphasises the need to spend more efficiently, rather than simply spend more. It enshrines sound financial management as the guiding principle of the EU budget.

I regard the rejection of the Council agreement by the other groups as a slap in the face of European taxpayers. We should lead by example and share the austerity burden; instead the European Parliament has shown its gluttony.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kannatin tätä päätöslauselmaa, koska Eurooppa tarvitsee tulevaisuuteen suuntautuvan rahoituskehyksen tuleville vuosille. Tarvitsemme lisäsatsauksia koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin. Kasvua ja työpaikkoja ei saada aikaan ilman panostusta.

Jäsenvaltioiden päämiehille näyttää olevan helpompi kunnostautua EU-menojen leikkaajana kuin puolustaa yhteisiä eurooppalaisia hankkeita ja arvoja. Euroopan ylpeyttä ja menestystarinaa, rajat ylittävää Erasmus-oppilasvaihtoa, ei yksinkertaisesti olisi pystytty toteuttamaan kansallisin voimin, ei ilman EU-rahoitusta.

Eurooppa-neuvoston helmikuisen kokouksen lopputulos oli fiasko unionin ja sen kansalaisten kannalta. Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi. Teemavuodesta ei tule juhlaa. Edessä on siis vain vyön kiristämistä suurista sanoista ja lupauksista huolimatta. Valitettavasti.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe heute gegen den gemeinsamen Entschließungsantrag der Parlamentsfraktionen zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zum Mehrjährigen Finanzrahmen vom 7. und 8. Februar gestimmt, weil dadurch Österreich wieder einmal benachteiligt wird. Nachdem man gestern den Österreichern bereits ein EU-Mandat gestrichen hat, benachteiligt der Mehrjährige Finanzrahmen Österreich neuerlich. Die Höhe der Rückflüsse aus dem EU-Budget nach Österreich nimmt ab. Der österreichische Rabatt wird massiv gekürzt, und die Nettozahlungen Österreichs an die Europäische Union steigen weiter. Das ist für mich inakzeptabel und übrigens auch für die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher.

Die vorliegenden Entschließungsanträge würden bedeuten, dass Österreich noch schlechter gestellt werden würde und noch mehr an die Europäische Union zahlen müsste. Für mich lautet die Devise längst: Genug gezahlt!

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the annual budget and the multiannual financial framework (MFF) are the anchor and core around which the entire EU functions, and nothing that the EU does can take place without them. The importance of the annual budget and the MFF cannot be overstated. Agreeing the seven-year budget-cap MFF is therefore the most precious responsibility that we MEPs have: it is a power both material and symbolic.

In material terms, the case for agreeing the budget is clear: the Member States took the collective admirable stance that EU spending could not continue in its current form while domestic budgets were being slashed. It is a simple principle of fairness which we must uphold, but the Parliament’s greater power is the symbol of democratic accountability. We are directly elected, we are accountable to the tax-paying constituents who elect us and we represent their interests.

Members can, of course, vote against this MFF as they did yesterday – albeit cosmetically – in the package. But let them answer for that decision publicly and not seek to hide from the citizens who put them here, as it was suggested that they do with the idea of a secret ballot – which, frankly, outraged us all.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. O QFP 2014-2020 deve assegurar a implementação com sucesso da estratégia Europa 2020 e proporcionar à UE os meios necessários para recuperar da crise e dela sair reforçada. Sublinho, por conseguinte, a importância de aumentar substancialmente os seus investimentos na inovação, na investigação e desenvolvimento, em infraestruturas e no apoio à juventude, correspondendo igualmente aos objetivos da UE no domínio das alterações climáticas e da energia, melhorando os níveis de educação e promovendo a inclusão social. Por outro lado, denuncio a falta de transparência na forma como se chegou a um acordo político no Conselho Europeu, tanto quanto às despesas, quanto à vertente "receitas" do QFP, pois devemos ter todas as informações relevantes de que dispõe a Comissão acerca do nível de montantes nacionais acordados particularmente no domínio das políticas de coesão e agrícola, incluindo as derrogações e atribuições específicas a cada Estado-Membro. Por fim, exprimo a minha firme oposição a um quadro financeiro que possa levar o orçamento da UE a um défice estrutural, contrariando o disposto no Tratado (artigos 310.º e 323.º do TFUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of Parliament’s resolution on the multiannual financial framework (MFF) because I reject the European Council’s conclusions on the MFF of 7-8 February 2013, as it completely disregards Parliament’s role and competences. Further, it does not reflect the priorities that are necessary to achieve job creation and sustainable economic development. This not withstanding, I strongly disagree with the call for the introduction of new genuine own resources and that revenues from a financial transaction tax should be allocated to the EU budget. Equally, I do not support the proposal to make full use of the passerelle clause of Article 312(2) TFEU, which would transfer power from the Member States to EU level. I tabled amendments to delete these parts of the MFF resolution and my vote in favour of the resolution as a whole is not to be taken as support for these parts, but rather, only for the view that the European Council’s conclusion should be rejected.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition de résolution qui rejette l'accord politique dégagé par les chefs d'États et de gouvernements de l'UE sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Le Parlement européen s'est opposé à une très large majorité à un projet de budget à la baisse, sans vision, sans stratégie. Ces coupes budgétaires viennent directement entamer l'avenir des politiques communes: c'est un recul indiscutable que les députés européens ne pouvaient cautionner. L'Union a besoin d'un budget plus adapté à ses besoins présents et futurs de manière à privilégier les économies d'échelle et une gestion plus efficace sur le long terme. Nous nous sommes ainsi battus sur quatre fronts: l'assainissement des budgets pour le budget rectificatif de 2013, la flexibilité du budget, l'introduction d'une clause de révision et enfin la nécessité de doter l'UE de ressources propres. Cette résolution ne représente certes pas encore le vote final du Parlement européen, mais définit le mandat du Parlement en vue des négociations à venir avec le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward agus Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Is cinnte nach comhréiteach foirfe é comhaontú an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil a baineadh amach i mí Feabhra. Is mórchúis díomá é go bhfuil ciorrú déanta ar bhuiséad an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT), agus ar chúrsaí Forbartha Tuaithe go háirithe.

Ina ainneoin sin, ní mór, ar mhaithe le cúrsaí cinnteachta agus seasmhachta in AE, go nglacfaí bunseasamh do na cainteanna ar an mbuiséad agus ar chláir fhíorthábhachtacha mar CBT, CBI, Horizon 2020, Cúrsaí Comhtháthaithe agus Síochána agus an Gheallúint don Ógra. Tugaimid lántacaíocht don Pharlaimint chun comhaontú a bhaint amach don tréimhse bhuiséadach 2014-2020.

Tacaímid leis an moladh na billí móra ó 2012 nach bhfuil íoctha fós a réiteach roimh dheireadh na gcainteanna. Níor chóir dúinn tréimhse airgeadais nua a thosú agus easnamh fós ann atá ag cur isteach ar na cainteanna agus ar chinntí i dtaca le leithdháileadh airgid.

Is ionann na ciorruithe atá á moladh agus na ciorruithe atá déanta sna Ballstáit agus ní mór don Pharlaimint agus don Chomhairle ceannaireacht a léiriú agus buiséad a aontú a rachaidh chun leasa mhuintir AE.

Aontaímid leis an moladh athbhreithniú a dhéanamh leath bealaigh tríd an tréimhse bhuiséadach chun athruithe sna córais airgeadais phoiblí nó sna comhriachtanais infheistíochta a chur san áireamh.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl rezoliucijos dėl Europos Vadovų Tarybos (EVT) 2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos. Šia rezoliucija siekiama atmesti EVT susitarimą, kuris netenkina EP numatytų prioritetų ir kuris numato mažesnį daugiametį bendrijos biudžetą nei ankstesniais laikotarpiais. Kartu raginama pradėti visapusiškas derybas su Taryba dėl visų DFP reglamento nuostatų peržiūros. Pritariu, kad biudžetas turi būti pakankamai lankstus, jis turėtų būti vėliau peržiūrimas bei formuojamas iš nuosavų išteklių. Būtina, kad iki derybų pabaigos būtų apmokėti visi 2012 m. mokėjimų prašymai bei būtų įsipareigota iki 2013 m. pabaigos apmokėti visas teisines prievoles. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa turi būti orientuota į ekonomikos augimo skatinimą ir darbo vietų kūrimą. Didesnę negu dabar biudžeto išlaidų dalį turėtų padengti nauji finansinių sandorių ir pridėtinės vertės mokesčiai, taip sumažinant valstybių narių įnašus.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva rezoluţiei, deoarece am susţinut fără rezerve acordul din Consiliul European privind bugetul multianual. Ca urmare a negocierilor din Consiliul European, România a obţinut o creştere semnificativă, de 18%, a bugetului pentru perioada 2014-2020. Deşi bugetul total al Uniunii a fost redus, România a reuşit, în negocieri, obţinerea celei mai mari creşteri dintre toate statele membre ale Uniunii în viitoarea perspectivă financiară multianuală. De asemenea, din cele aproape 40 de miliarde de euro alocate României, 125 de milioane sunt rezervate măsurilor de combatere a şomajului în rândul tinerilor. Nu în ultimul rând, acordul atins prevede eligibilitatea TVA, dar şi unele soluţii pentru a reduce riscul de dezangajare automată a fondurilor din perioada 2007 - 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Par ce vote, le Parlement européen dit non à l’accord du 8 février dernier. En l’état, la copie n’est pas acceptable. Réaffirmant notre rôle de législateur, nous posons nos conditions pour ouvrir des négociations avec les tenants d’une Europe sans ambition, sans cohérence et sans vision. A ce jour, ce budget d’austérité, ce budget du passé et de boutiquiers, grave dans le dur un cadre financier pluriannuel en rien capable de redonner confiance dans la construction européenne aux citoyens européens toujours durement frappés par les crises. Car soyons sérieux: qui peut croire aujourd’hui que l’Union remplira ses missions, défendra la croissance et l’emploi avec un budget représentant 1% du PIB européen et plus d’une cinquantaine de dérogations - sous formes de cadeaux divers -faites aux uns et aux autres? A long terme, le budget européen devrait être de l’ordre de 4 ou 5% du PIB européen. C’est à cette condition que nous pourrons réellement mener à bien une politique de développement durable, un pacte social pour l’Europe, une politique de recherche ambitieuse, une politique énergétique européenne à même d’atteindre les objectifs d’une économie à faibles émissions de carbone, une politique de grands travaux et d’infrastructures (maritimes, ferroviaires, fluviales).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl bendros penkių frakcijų inicijuotos Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos. Europos Parlamentas nepritaria tokiam Europos Vadovų Tarybos susitarimui, koks jis dabar yra, kadangi jame neatsispindi Parlamento numatyti prioritetai didinti Europos Sąjungos užimtumą ir ekonomikos augimą. Naujasis ES finansinis susitarimas turėtų užtikrinti sėkmingą strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą ir užtikrinti reikiamų priemonių, kurios padėtų Europai įveikti krizę ir sustiprėti, finansavimą. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje siūlo gerokai padidinti investicijas į jaunimą, inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, infrastruktūrą ir siekti tikslų ES klimato kaitos ir energetikos srityse, kelti švietimo lygį ir skatinti socialinę įtrauktį. Europos Parlamentas yra pasirengęs deryboms su Europos Vadovų Taryba dėl naujos finansinės programos, kurių metu tikimasi susitarti dėl biudžeto lankstumo, skaidrumo, privalomos peržiūros. ES biudžetas turėtų būti finansuojamas nuosavais ištekliais, kaip nustatyta Lisabonos sutartyje, ir bent dalis iš finansinių sandorių mokesčio gaunamų pajamų kaip nuosavi ištekliai būtų skiriami ES biudžetui. Galiausiai, reikėtų išvengti ES biudžeto deficito, kuris jau dabar siekia 16 milijardų eurų.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté contre l'accord proposé sous sa forme actuelle parce qu'il ne reflète pas les priorités et les préoccupations liées à l'intérêt général européen. En vertu du traité de Lisbonne, le Parlement européen doit désormais approuver le budget, ce qui n'était pas le cas pour les exercices pluriannuels précédents. Nous venons avec force de faire valoir les droits de la seule institution européenne élue démocratiquement par les citoyens européens.

Le cadre pluriannuel a été conçu pour garantir le financement durable des grandes politiques européennes. Or, ici, ce cadre pluriannuel empêche désormais tout financement de vraies politiques communes. Il nous faut davantage de flexibilité entre les lignes budgétaires et d'une année à l'autre. Nous devons pouvoir exiger la possibilité de réviser le budget en cours d'exercice et nous avons besoin de mettre en place des ressources propres pour l'UE, actuellement financées à près de 80 % par les contributions des États membres. Il n'est pas non plus possible d'accepter un budget avec un déficit estimé entre 16 et 17 milliards d'euros rien que pour 2013. Ce serait cautionner un cadre financier susceptible de mener le budget de l'UE dans un déficit structurel.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. − Odmítnutí dohody členských států o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 nepovažuji za rozumný krok. Bez včasného přijetí pravidel rozpočtu na období 2014–2020 hrozí, že se zbrzdí rozjezd dotačních programů a stát i jednotlivci mohou přijít o významné sumy. Na druhou stranu nechci dnešní hlasování přeceňovat. Podle mého názoru jím dáváme najevo své rozladění z toho, že jsme nebyli členskými státy přizváni k jednání, přestože máme podle Lisabonské smlouvy stejnou váhu při rozhodování jako ony. Chceme tak ukázat svaly a naznačit, že nám vadí, když jsme obcházeni. Očekávám následné zasednutí za jednací stůl a vyjití vstříc některým našim požadavkům, aby si všichni zúčastnění mohli zachovat tvář.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento sulle conclusioni del Consiglio europeo in merito al Quadro finanziario pluriennale perché ritengo sia indispensabile che questa Assemblea esprima una propria posizione su un tema così cruciale per il futuro dell'Unione benché, purtroppo, essa si riveli insoddisfacente in più punti. Giustamente il Parlamento boccia la posizione del Consiglio, richiedendo un maggiore coinvolgimento nel processo decisionale, per garantire una vera rappresentanza democratica. In particolare, è auspicabile una maggiore flessibilità del quadro finanziario stesso, in modo tale da permettere aggiustamenti e correzioni "in corso d'opera" qualora emergessero urgenti difficoltà come quelle a cui abbiamo assistito negli anni passati. Dagli errori del passato, infatti, dobbiamo imparare ad essere più coraggiosi e più tempestivi. Apprezzo in modo particolare il forte richiamo alla necessità di aumentare le risorse proprie a disposizione dell'UE, anche se sarebbe stato opportuno specificare meglio in che modo queste risorse possano essere recuperate, delineando una strategia che desse un segno di discontinuità rispetto alle rigide politiche di austerità finora attuate. Spetta ora al Consiglio europeo raccogliere i rilievi ed i suggerimenti del Parlamento, dimostrando volontà di collaborazione e vero spirito comunitario.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea Rezoluţiei referitoare la concluziile Consiliului European privind cadrul financiar multianual, deoarece sunt de părere că bugetul pe termen lung al Uniunii trebuie privit ca un instrument de redresare economică. Într-o perioadă de recesiune în care şomajul a atins cote foarte ridicate, investiţiile pot aduce creşterea economică de care avem nevoie. De aceea, propunerea Consiliului, care echivalează cu o condamnare a cetăţenilor europeni la austeritate, este inacceptabilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – En votant en faveur de cette résolution, nous avons voulu envoyer un avertissement clair aux chefs d'État et de gouvernement: nous n'accepterons pas ce cadre financier pluriannuel tant que nos exigences, celles des Européens, ne seront pas prises en compte. Nos exigences, elles sont claires : croissance, compétitivité, solidarité. Pour une Europe qui protège les Européens, pour une Europe solidaire, pour une Europe dynamique, qui n'hypothèque pas son futur. Nous ne souhaitons pas que nos ambitions pour les 7 prochaines années soient amputées par des prévisions moroses liées à la crise que nous traversons actuellement. C'est pourquoi nous demandons la possibilité de réviser ce cadre financier en cours d'exécution. Les négociations avec le Conseil vont donc pouvoir s'engager sur une position forte du Parlement, en première ligne pour défendre les intérêts de tous les Européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of Parliament’s resolution on the multiannual financial framework (MFF) because I reject the European Council’s conclusion of 7-8 February 2013 on the MFF, as it does not reflect the priorities that are necessary to achieve job creation and sustainable economic development. This notwithstanding, I strongly disagree with the call for the introduction of new genuine own resources and that revenues from a financial transaction tax should be allocated to the EU budget. Equally, I do not support the proposal to make full use of the passerelle clause of Article 312(2) TFEU, which would transfer power from Member State level to EU level. I tabled amendments to delete these parts of the MFF resolution, and my vote in favour of the resolution as a whole is not to be taken as support for these parts, but rather seen only from the viewpoint that the European Council’s conclusion should be rejected.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Notre Parlement a rejeté le projet de budget 2014-2020. Il a, avec raison, demandé l'engagement du Conseil sur quatre points.

L'apurement des dettes : le Conseil doit s'engager sans délai à assainir ses dettes passées sans les renvoyer aux exercices futurs : l'Union ne saura souffrir de déficits croissants, déjà estimés à environ 17 milliards d'euros, faute de respecter ses engagements.

La flexibilité, entre les rubriques et dans le temps : le budget à long terme doit être suffisamment souple pour faire face à de nouveaux défis.

La révision budgétaire : dans le contexte de mutations économiques et politiques mondiales, on ne peut plus se permettre de décider une fois pour toutes des orientations pour sept années. D'autant que les parlementaires élus en 2014 doivent avoir la possibilité de se pencher de nouveau sur ce budget s'ils en expriment la volonté, ce qui serait légitime.

Les ressources propres : celles-ci viendraient progressivement remplacer le système actuel fondé sur les contributions nationales et mettraient fin aux petits marchandages des États. Notre Parlement a plus que jamais le devoir de tirer l'Europe vers le haut. Cela commence par un budget sain et juste.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por rejeitar o acordo alcançado no Conselho sobre o Quadro Financeiro Plurianual. O acordo, na sua forma atual, não reflete as prioridades e as preocupações expressas pelo Parlamento Europeu. Para que este acordo possa ser aceite, é preciso que o Conselho faça mais e melhor, a fim de assegurar que a União disponha de um orçamento moderno, orientado para o futuro, flexível e transparente, e que possa contribuir para promover o crescimento e o emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A resolução hoje votada foi necessária para abrir uma fase de negociação com o Conselho, na medida em que a posição da maioria do Parlamento parece divergir, em pontos essenciais, daquela que foi assumida pelos Chefes de Estado e de Governo. Tais divergências são normais em democracia e apenas reforçam o funcionamento das instituições. É por isso que para alguns é fundamental que sejam revistos os pressupostos do QFP e que seja introduzida maior flexibilidade. Porém, relativamente aos valores globais, gostaria de salientar que estamos todos conscientes do período de dificuldades que ultrapassamos e que, nesse quadro muito difícil, Portugal conseguiu, ainda assim, uma boa negociação, melhorando a sua posição relativa face aos demais Estados-Membros o que é, nas atuais circunstâncias, o que melhor poderíamos conseguir.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Segundo o Tratado de Lisboa, o Conselho adota por unanimidade o QFP após parecer favorável do PE. Acontece que o PE ainda não deu parecer favorável ao acordo unânime do Conselho. O PE pretende que haja flexibilidade, uma revisão que possa aumentar as verbas das rubricas a meio do percurso e a existência de verdadeiros recursos próprios. A flexibilidade é essencial pois permite otimizar a execução do QFP. É que basta que as verbas destinadas anualmente aos pagamentos que não são anualmente executadas possam transitar e serem adicionadas ao orçamento do ano seguinte para termos um orçamento maior do que aquele que foi executado no período 2007/2013. Estou consciente das dificuldades económicas que subjazem à aprovação da proposta de regulamento que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para o período de 2014 a 2020. Todavia, a UE precisa de um orçamento flexível e moderno que não só ajude os EM a resolverem os seus problemas financeiros mas também promova o crescimento e a criação de emprego. Por estas razões, votei favoravelmente a proposta de resolução sobre as conclusões do Conselho Europeu realizado nos dias 7 e 8 do passado mês de fevereiro.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O acordo alcançado no Conselho Europeu e esta resolução do Parlamento Europeu, como o desenrolar deste processo se encarregará de deixar ainda mais claro, são duas versões de uma mesma política. A rejeição do acordo na sua forma atual não representa qualquer divergência de fundo quanto aos montantes e às prioridades do orçamento da UE. Isso mesmo deixa claro a resolução do Parlamento de outubro de 2012, relativa ao QFP 2014-2020, que agora é tomada como orientadora do mandato para as negociações que se seguem. Estivemos contra essa resolução. Logo, não podíamos apoiar um mandato que nela se baseia. Esta posição do Parlamento é mais uma manobra de defesa do seu próprio poder em matéria de decisão orçamental. E, nessa medida, uma afirmação de uma visão federalista, que não põe em causa as políticas atuais da UE, pelo contrário, confirma-as. A resolução opõe ao atual sistema assente sobretudo em contribuições de cada Estado-Membro para o orçamento, de acordo com o seu nível relativo de riqueza, um sistema essencialmente baseado em recursos próprios, que assentaria sobretudo na taxação. É uma opção que, como termos afirmado, põe ainda mais em causa a função redistributiva que o orçamento deveria ter, assim mantendo e aprofundando as desigualdades, injustiças e problemas existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Návrh rozpočtu Európskej únie na nasledujúcich 7 rokov v podobe, ako ho vyrokovala vláda Slovenskej republiky, je pre Slovensko výhodný. Prinesie nám o 10 % viac finančných zdrojov ako v tomto finančnom období. Vďaka vyrokovanej až 25 %-nej flexibilite v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky sa slovenským poľnohospodárom zvýšia priame platby a pomôže to nárastu objemu slovenských potravinárskych výrobkov na našom trhu. Rovnako Slovensko vyrokovalo vyše 225 mil. eur na vyraďovanie dvoch blokov JE Bohunice.

Na druhej strane v rozpočte nie sú kryté finančné záväzky, ku ktorým sa EÚ zaviazala. Hrozia štrukturálne deficity a deformácie s dôsledkami. Je potrebné, aby sme po dvoch – troch rokoch mohli sedemročný rozpočet revidovať. Potrebujeme väčšiu flexibilitu medzi kategóriami a aj medzi rokmi v možnosti presúvať finančné prostriedky tam, kde ich najlepšie využijeme pre rast a zamestnanosť. Chceme spolu s Radou rokovať, aby sme tieto a ďalšie riziká eliminovali. Jedinou možnosťou pre ďalšie rokovania bolo podporiť uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci. Ako posolstvo pre Slovensko môžem povedať, že výhodné podmienky, ktoré vláda vyrokovala, v ďalších rokovaniach nie sú ohrozené.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. − The MFF deal agreed by the Council in the last meeting of 7-8 February produced an outdated agreement which priorities fall short of EU’s current and future needs. The deal decreases for the first time EU’s budget for 2014-20 by 3 %, making the levels of payments similar to those in 1988-1989. Additionally, the deal overlooks EP’s position on the MFF, as also expressed in the resolution adopted on 23 October 2012. Acting this way, the Council completely disregards EP’s competences set out by the Lisbon Treaty. The current resolution makes it clear to the Council that the EP will reject the MFF deal in the present form. Yet the resolution also expresses our readiness to enter negotiations with the Council with the aim of improving the agreement. Our demands are reasonable. We want a modern long-term budget with greater flexibility and transparency. We ask for an agreement that invests in areas which are essential for job creation and promotion of growth, for instance: research, education and cross-border infrastructure. Taking into consideration that the EP’s position could produce an agreement that meets the needs of our citizens in these times of financial difficulties, we are keen to begin serious negotiations with the Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté pour cette résolution qui rejette le compromis adopté par les États membres sur le budget pour 2014-2020. Tel qu'il a été proposé par le Conseil les 7 et 8 février dernier, le budget pour les 7 prochaines années sera pour la première fois de l'histoire de l'Europe un recul par rapport à la période précédente. C'est cette régression de la construction européenne que le Parlement européen a refusé. Uni, le Parlement européen doit défendre avec force un budget augmenté et orienté vers l'avenir de l'UE. Seul le niveau européen permettra de faire face à la crise grâce à des investissements pour la transition énergétique, l'aide aux plus démunis ou encore la formation des jeunes. Le Parlement européen aura pour la première fois son mot à dire car il doit approuver ou rejeter le budget. J'ai voté pour cette résolution car elle rappelle la nécessité d'avoir un vote ouvert, transparent et permettant au citoyen de voir ce que chaque député aura voté.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Dieser Entschließungsantrag ist ein wichtiges Zeichen an den Rat. Das EU-Parlament kann erstmalig den Haushaltsvorschlag des Rates ablehnen und wird davon gegebenenfalls auch Gebrauch machen.

Der vorgeschlagene Haushalt birgt enorme Risiken, denn er nimmt ein riesiges Defizit in Kauf, indem mehr versprochen werden kann, als durch die vorgesehenen Ausgaben abgedeckt ist. Der Haushaltsvorschlag ist eine Absage an die Solidarität zwischen den armen und reichen Regionen Europas, da er nicht die nötigen Mittel zur Verfügung stellt, um Wachstum zu fördern. Investitionen in Wachstum sind notwendig, weil sie dabei helfen, neue Jobs zu schaffen und die soziale Gerechtigkeit zu garantieren. Deshalb unterstütze ich die Forderung nach der Ausstattung der EU mit den notwendigen Mitteln, um Investitionen in Innovation und Forschung, Entwicklung, Infrastruktur und Jugend zu tätigen.

Besonders begrüße ich die Forderung des Entschließungsantrags, zukünftig im Rat mit einer qualifizierten Mehrheit über den MFR abzustimmen, damit endlich Blockaden durch einzelne Länder dem Voranschreiten der anderen nicht mehr im Weg stehen.

Zudem finden im nächsten Jahr die Europawahlen statt. Deshalb sollte das jetzige EU-Parlament nicht verbindlich über den Haushalt der kommenden sieben Jahre entscheiden, sondern es sollte eine Revision des Finanzrahmens möglich sein. Ich freue mich sehr, dass diese Anpassungsklausel im Entschließungsantrag vorgesehen ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai soutenu cette résolution sur la négociation du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Parce que nous avons besoin d'un budget ambitieux, au service de l'intérêt général européen, a fortiori en période de crise, nous rejetons l'accord établi lors du Conseil européen des 7 et 8 février sous sa forme actuelle. Plusieurs conditions devront être remplies pour le Parlement valide le budget européen 2014-2020: il faudra notamment que le budget soit flexible dans le temps et selon les programmes, qu'une révision à mi-parcours permette de définir d'autres orientations budgétaires pour les années suivantes, et qu'un système de ressources propres voie enfin le jour pour alimenter le budget européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η θετική ψήφος μου αφορά αποκλειστικά την απόρριψη της συμφωνίας του Συμβουλίου υπό την παρούσα μορφή της. Το ψήφισμα δυστυχώς δεν διαφωνεί με τις πολιτικές που στηρίζονται στο ΠΔΠ ούτε με τους στόχους που εξυπηρετεί το ΠΔΠ, τουναντίον στηρίζει ρητά, την προσαρμογή του στην στρατηγική «ΕΕ 2020». Η συμφωνία είναι μια πολιτική και οικονομική μετάφραση των στόχων που ενσωματώνονται στη νέα συνθήκη με υπερβολική εστίαση στην «επιχειρηματική» ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την άμυνα, με σοβαρές περικοπές από την πολιτική συνοχής. Απορρίπτω τη "Λισαβονοποίηση" των οικονομικών προοπτικών και της ΕΕ και την καταδίκη της σε ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομικής λιτότητας χωρίς ανάπτυξη και προοπτική πραγματικής ευημερίας στο επίπεδο του πολίτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a adopté mercredi 13 mars sa position sur le budget européen pour la période 2014-2020. Ce vote marque le début des négociations avec la Commission européenne et les États membres. Dans cette période de forte contrainte budgétaire, tout le monde doit se serrer la ceinture, y compris Bruxelles. Néanmoins, l'accord conclu par les chefs d'État et de gouvernement le 8 février dernier n'est pas la bonne solution. En effet, cet accord acte une baisse de 11% du budget de la PAC, 8% du budget de la politique de cohésion en faveur des régions, une amputation de moitié du budget du fonds de solidarité et d'un tiers du fonds d'aide à la mondialisation qui intervient en soutien à la reconversion des salariés victimes des fermetures d'usine et de restructuration. L'aide aux plus démunis pour laquelle je me bats depuis deux ans baisse d'un tiers, ne représente que 5 centimes d'aide aux bénéficiaires par jour. Ce que le Parlement propose est simple: revoir le budget de manière à ce qu'il soit plus réactif et adapté aux besoins des citoyens et des entreprises. Le budget européen, c'est 94% d'investissements dans la compétitivité, la recherche, les aides régionales et la PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Whilst I fully endorse this House’s competences on budgetary matters, I reject the conclusions reached in this resolution. Across Europe, public sector workers who provide vital services have seen pay cuts, some in real terms, some in actual terms, in recent years. The EU should not be immune to these pressures and in our negotiations we must recognise that an increased budget is not realistic.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuodamas, nes, pirmiausia, kad būtų pritarta siūlomam ilgalaikiam ES biudžetui, vadinamajai daugiametei finansinei programai (DFP), turi būti pasiekti susitarimai dėl 2012 m. lėšų trūkumo padengimo, pajamų reformos ir daugiamečio biudžeto persvarstymo. Taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad ilgalaikis ES biudžetas būtų pakankamai lankstus ir leistų optimaliai panaudoti išteklius, ir būtina po kurio laiko atlikti ilgalaikio biudžeto peržiūrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne. − Zastávam názor, že treba oceniť dohodu, ktorá bola v súvislosti s viacročným finančným rámcom na roky 2014 – 2020 dosiahnutá na rokovaní Európskej rady. Vytvára dobrý základ na ďalšie rokovania s Európskym parlamentom a Komisiou pre dosiahnutie konečnej dohody o tomto dôležitom dokumente. Podporil som stanovisko Európskeho parlamentu, ktoré požaduje väčšiu flexibilitu medzi jednotlivými výdavkovými okruhmi, možnosť prenosu dostupných nevyužitých rezerv do ďalších rozpočtových rokov vrátane mechanizmov flexibility nad stropy viacročného finančného rámca. Podporil som aj požiadavku EP, aby sa Rada zaviazala pokryť všetky nevyplatené nároky rozpočtu na roky 2012 a 2013, aby sa tieto neprenášali do roka 2014. Posun treba taktiež dosiahnuť v rámci vymedzenia vlastných zdrojov EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de cette résolution, afin de témoigner de ma détermination pour que la voix du Parlement européen soit entendue et que son pouvoir de codécision en matière budgétaire soit respecté, et je me réjouis qu'elle ait finalement été adoptée. Je pense en effet que l'accord budgétaire conclu par les États membres est très décevant, tant par son montant global, en baisse pour la première fois, que par son manque de flexibilité. Nous réclamons donc la possibilité de réviser le budget en cours d'exercice, le remboursement du déficit encouru pour l'année 2013, mais aussi la mise en place de ressources propres pour l'Union européenne, qui est actuellement financée à environ 80% par les États membres, ce qui la place dans une trop grande situation de dépendance.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Mercredi, nous nous sommes prononcés sur l’accord négocié par les Chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays de l’Union sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, qui est en quelque sorte la « loi de finance pluriannuelle » de l’Union Européenne. Nous avons voté une résolution qui exprime clairement notre rejet, en l’état, de cet accord intervenu au Conseil européen des 7 et 8 février. Nous considérons que l’Union européenne a besoin d’un budget qui privilégie la croissance et la compétitivité en Europe grâce à une réelle solidarité. Or les sommes contenues dans cet accord privilégient les acquis nationaux et ne permettent pas de préparer l’avenir en finançant de vraies politiques communes. C’est pourquoi le Parlement européen a proposé la réorientation des grands axes de ce budget vers davantage d’investissement dans les secteurs d’avenir. Nous souhaitons aussi plus de flexibilité dans le fonctionnement du budget et, surtout, que de vraies avancées soient accomplies en matière de ressources propres de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. − Návrh rozpočtu Európskej únie na nasledujúcich 7 rokov, v podobe ako ho vyrokovala vláda Slovenskej republiky, je pre Slovensko výhodný. Prinesie nám o 10 % viac finančných zdrojov ako v tomto finančnom období. Vďaka vyrokovanej až 25 % flexibilite v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky sa slovenským poľnohospodárom zvýšia priame platby a pomôže to nárastu objemu slovenských potravinárskych výrobkov na našom trhu. Rovnako Slovensko vyrokovalo vyše 225 mil. EUR na vyraďovanie dvoch blokov jadrovej elektrárne Bohunice.

Na druhej strane v rozpočte nie sú kryté finančné záväzky, ku ktorým sa EÚ zaviazala. Hrozia štrukturálne deficity a deformácie s dôsledkami. Je potrebné, aby sme po dvoch – troch rokoch mohli sedemročný rozpočet revidovať. Potrebujeme väčšiu flexibilitu medzi kategóriami a aj medzi rokmi v možnosti presúvať finančné prostriedky tam, kde ich najlepšie využijeme pre rast a zamestnanosť. Chceme spolu s Radou rokovať, aby sme tieto a ďalšie riziká eliminovali. Jedinou možnosťou pre ďalšie rokovania je podporiť uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci. Ako posolstvo pre Slovensko môžem povedať, že výhodné podmienky, ktoré vláda vyrokovala, v ďalších rokovaniach nie sú ohrozené.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva Rezoluţiei privind cadrul financiar multianual 2014-2020, pentru că aceasta nu a conţinut o referire clară la cifrele pe baza cărora Parlamentul va opera în cadrul negocierilor. Această carenţă de ordin „tehnic” nu facilitează o poziţie bine determinată a Parlamentului European. Trebuie să obţinem un acord în cel mai scurt timp, iar elementele cheie pentru noi sunt flexibilitatea maximă (între ani şi liniile bugetare), introducerea unei clauze de revizuire şi implementarea unui nou sistem privind resursele proprii.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this report, but nevertheless welcome paragraph 5 which ‘Denounces the lack of transparency in the way the political agreement was reached by the European Council on both the expenditure and the revenue side of the MFF; insists that it must have all relevant information at the disposal of the Commission on the level of agreed national allocations under cohesion and agricultural policies, including the derogations and specific allocations to each Member State; also requests all relevant information on the impact per Member State of the decisions taken on the revenue side of the MFF’.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Mi sono espressa a favore della Risoluzione in risposta alle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso febbraio, riguardante il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio, infatti, aveva richiesto una riduzione degli impegni del bilancio europeo dei prossimi sette anni (2014 - 2020) dell´8% - rispetto alla proposta della Commissione europea del 2012. Considerando l´attuale periodo di programmazione finanziaria (2007 - 2013), ci troviamo di fronte ad una diminuzione di circa il 5%. Il Consiglio non ha considerato che, nel periodo di crisi economica che stiamo vivendo, è invece necessario aumentare il bilancio complessivo dell´Unione per poter finanziare importanti programmi pluriennali nel campo della competitività, della crescita e dell´educazione. Il bilancio europeo non deve soffermarsi su una visione di breve periodo, ma sul rilancio economico a lungo termine, evitando un aumento ulteriore del deficit europeo. così facendo, il Consiglio europeo sta deliberatamente violando il Trattato di Lisbona, non avendo rispettato il ruolo co-decisionale del Parlamento europeo nella fase di definizione del bilancio comunitario. Grazie alla risoluzione che ho sostenuto con il mio voto, il Parlamento ne esce con un rinforzato potere negoziale nei confronti del Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution sur le cadre financier pluriannuel, car il ne reflète pas les priorités du Parlement et néglige son rôle tel que prévu par le Traité de Lisbonne. Toujours en vue de respecter le Traité, il n'est pas acceptable que les chiffres avancés par le Conseil ne respectent pas le principe d'équilibre budgétaire avec un montant de dépenses plus important que le montant des plafonds des crédits d'engagement. Le problème des factures impayées de 2012, qui devrait par ailleurs être réglé avant de conclure les négociations du cadre financier pluriannuel (CFP). En effet, des programmes européens tels Erasmus étaient à court de financement dès le début de l'année car les factures n'étaient pas réglées par les États membres. Nous souhaitons également qu'une partie du budget européen provienne de ressources propres et réduise ainsi la part dans le budget de l'Union des contributions fondées sur le revenu national brut à un maximum de 40%. Enfin, plus de transparence est nécessaire quant à la façon dont les représentants des États membres négocient et conviennent des allocations nationales au titre de la politique de cohésion et de la politique agricole commune.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della risoluzione presentata dal Parlamento europeo a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale in quanto esse non riflettono le priorità stabilite per il settennio 2014-2020. Appoggio l´idea di trovare un giusto compromesso con il Consiglio che assicuri un bilancio comunitario in grado di garantire l´attuazione della strategia Europa 2020 nel migliore dei modi, incrementando gli investimenti nell´innovazione, nella ricerca e per lo sviluppo. Chiediamo fermamente di essere pari protagonisti nella decisione finale del bilancio europeo. Non è possibile approvare un bilancio che abbia una prospettiva di restrizione delle risorse, in un contesto economico in cui rilanciare la crescita e lo sviluppo diventa obiettivo di primaria importanza. Mi auguro che si possa trovare un equilibrio tra Parlamento e Consiglio che veda come risultato finale il pieno soddisfacimento di un rilancio economico di cui l´Europa ora più che mai necessita.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As negociações sobre o QFP para o período 2014-2020 decorrem num contexto social, económico e financeiro bastante adverso, no qual os Estados-Membros envidam esforços consideráveis para proceder a ajustamentos nos seus orçamentos nacionais, tendo em vista a sustentabilidade das finanças públicas e a estabilidade do setor bancário e da moeda única. O orçamento da UE é parte da solução que vai permitir à Europa superar a presente crise, promovendo o investimento no crescimento e no emprego, ajudando os Estados-Membros a enfrentar, coletivamente e de uma forma concertada, os atuais desafios estruturais, nomeadamente a perda de competitividade e o aumento do desemprego e da pobreza. As conclusões do Conselho Europeu sobre o QFP representam um acordo político entre chefes de Estado e de governo. No entanto, este acordo na sua forma atual não reflete as prioridades e as preocupações expressas pelo Parlamento Europeu, e não tem em consideração o seu papel e competências como definidas no Tratado de Lisboa. O Parlamento está no entanto na disposição de proceder a negociações aprofundadas com o Conselho sobre todas as disposições do Regulamento QFP e do acordo interinstitucional, a fim de assegurar que a União disponha de um orçamento para a UE moderno, orientado para o futuro, flexível e transparente, que possa proporcionar crescimento e emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de la presente resolución porque era la única forma de rechazar la propuesta del Consejo Europeo. Durante las negociaciones el Consejo ha excluido por completo al Parlamento de la capacidad para enmendar la propuesta o realizar el más mínimo comentario, de modo que durante el proceso de codecisión tan solo han llegado las conclusiones definitivas del Consejo para ser ratificadas. Estas conclusiones son tan solo un acuerdo entre los Jefes de Estado y de Gobierno que ha infringido las competencias que el Parlamento tiene en este ámbito desde la firma del Tratado de Lisboa. Este atropello del derecho comunitario representa una clara violación de los intereses de los ciudadanos europeos. Por estas razones he votado a favor de la presente resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Parliament accepts the political agreement reached on the overall MFF ceilings at the European Council of 7-8 February, which reflects a pragmatic and realistic response to difficult fiscal and economic conditions in all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der von den Staats- und Regierungschefs ausgehandelte Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen mag für die Eurokraten ein Kompromiss sein, für mich als MdEP ist er nicht nur rechtlich bedenklich, er trägt auch der aktuellen, veränderten Situation in Europa nicht Rechnung. Anstatt dass sich die EU ihren selbst gesteckten Zielen widmet, nämlich der dynamischste und wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum der Welt zu werden, was höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, aber auch für Beschäftigung beinhalten müsste, will man nach wie vor Unsummen in nutzlosen Agenturen versenken oder die Agrarindustrie weiter großzügig unterstützen. Angesichts der vielen Missbrauchsfälle sind auch die Kohäsionsfonds deutlich zu hinterfragen. Immer wieder trifft man auf unsinnige milliardenschwere Projekte, die von der EU finanziert werden, vor Ort aber wenig bewirken. Das EU-Budget muss grundlegend neu gewichtet werden, weshalb eine Vertragsreform notwendig ist, die eine Neuaufteilung der Kompetenzen zwischen EU und Mitgliedstaaten vorsieht. Ich habe daher in der Abstimmung meine Ablehnung der gegewärtigen Politik zum Ausdruck gebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Con questo voto abbiamo voluto dare un segnale forte, di impegno e speranza. Da un lato è vero che in un periodo di generale ristrettezza non si può pretendere più di tanto, d'altro canto però non dobbiamo lasciare che sia la rassegnazione a prevalere. Il Parlamento aveva espresso delle chiare priorità, che andavano nella direzione di favorire maggiore crescita e maggiore sviluppo. Il Consiglio ha invece deciso di "tirare a campare", senza alcuna prospettiva per il futuro: io sono consapevole che anche l'Europa si deve adeguare alla situazione di crisi, ma non ritengo possa rinunciare a delle necessarie spinte propulsive.

Infrastrutture, energia, ricerca, occupazione, immigrazione e agricoltura sono ambiti in cui l'Unione europea ha grandi responsabilità e deve avere quindi gli strumenti adeguati per farlo. Non possiamo accettare che la rigida austerità prevalga anche in Europa, dopo che abbiamo visto quali danni ha fatto nei Paesi in cui questa è stata applicata, a partire dall'Italia. Quello che chiediamo è quindi una programmazione finanziaria europea che non sia utopistica, ma nemmeno insufficiente, e che soprattutto si ascolti anche la voce del Parlamento, che porta la voce e le grida d'allarme dei cittadini europei che lo hanno eletto.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − ES daugiametė finansinė perspektyva – mūsų visų ateičiai svarbus dokumentas. Deja, krizė Europoje lemia tai, kad iki šiol nepavyksta dėl jo susitarti. Nors susitarimas tarp valstybių narių ir pasiektas, tenka tik apgailestauti, jog jame nebuvo atsižvelgta į Europos Parlamento pozicijas. Nors Vadovų Taryboje pasiektas susitarimas ir naudingas Lietuvai – šaliai, kurios rinkėjams atstovauju, manau, jog valstybių narių vadovai turėjo atsižvelgti ir į ne sykį išdėstytą EP poziciją. Todėl pritariu šiandien priimtam dokumentui ir jo nuostatoms, jog galutinis sprendimas turėtų būti priimtas diskutuojant visoms ES institucijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat împotriva propunerii de rezoluţie, întrucât acordul încheiat în Consiliul European constituie o propunere rezonabilă, în această perioadă de austeritate. Consider că eventuale îmbunătăţiri pot fi aduse în cadrul negocierilor dintre Parlament şi Consiliu, iar o eventuală respingere a proiectului de buget ar însemna, din punctul de vedere al României, întoarcerea la bugetul multianual anterior, care ne este nefavorabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté pour la proposition de résolution du Parlement européen rejetant les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février concernant le cadre financier pluriannuel. En effet, le projet d’accord du Conseil européen sur le futur cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour les sept années à venir est inacceptable, car il ouvre la voie à sept années d'austérité et de ralentissement économique en Europe et renie la notion de solidarité européenne. L'accord proposé prévoit des coupes dans des domaines qui concernent principalement la vie des citoyens européens en temps de crise, et notamment les citoyens les plus démunis, la jeunesse, les agriculteurs et pêcheurs, les chercheurs, les collectivités locales et les projets environnementaux, conduisant ainsi à alimenter le rejet croissant de l'Union européenne par ses peuples. Je ne peux accepter le délaissement des politiques redistributives de l'Union européenne, et l'abandon du projet d'une Union basée sur la solidarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Tarybos išvados dėl DFP yra tik politinis valstybių susitarimas, neatspindintis numatytų prioritetų. Visų pirma, DFP turėtų būti pagrindas siekiant įveikti krizę. Ji turėtų užtikrinti sėkmingą strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą. Tačiau pateikta finansinė programa neatspindi šių tikslų. Priešingai, dėl jos netgi gali atsirasti ES biudžeto deficitas. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, kad būtų vadovaujamasi novatorišku požiūriu ir visiškai iš kitokio taško pažvelgiama į Europos transporto, energijos ir skaitmeninių tinklų plėtrą, mokslinių tyrimų ir technologinių inovacijų svarbą spartinant perėjimą prie tvarios, pasaulyje pirmaujančios, žiniomis pagrįstos ekonomikos, kurioje gamtos ištekliai naudojami veiksmingai ir atsakingai. Kita vertus, balsavimas dėl DFP turi vykti atvirai ir skaidriai.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Apoio esta resolução que marca uma posição firme, coerente e realista do Parlamento para encetar as negociações com o Conselho sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual. A proposta do Conselho evidencia um dramático paradoxo: sabemos que a União Europeia vive uma crise ímpar na sua história, uma crise financeira, económica e social, necessitando de instrumentos extraordinários para fazer arrancar a sua economia. Simultaneamente, é a primeira vez em toda a história da União Europeia que se negoceia um orçamento em baixa. Isto é, o momento em que a Europa mais necessita de meios para dinamizar a sua economia é também o momento em que o Conselho opta por cortar esses meios. Diz então o Conselho que, no período de crise que atravessamos, o cidadão comum não iria compreender o aumento do orçamento europeu. Este é um argumento falso e demagógico uma vez que 94% do orçamento é investido nos Estados-Membros e no seu desenvolvimento económico e social, para criação de emprego e riqueza. Destaco, por fim, a possibilidade do próximo Parlamento Europeu poder voltar a abrir este dossiê.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − Razem z grupą ECR głosowałem przeciwko zaproponowanym przez Parlament zmianom do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Wynegocjowany w lutym br. kompromis do unijnego budżetu zakładał skupienie wydatków unijnych na polityce spójności, podczas gdy Parlament postuluje przesunięcie środków na wydatki w obszarze badań, klimatu i innowacyjności, co w konsekwencji oznaczać będzie obniżenie funduszy dla Polski i innych krajów Europy Wschodniej. PE chce także wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, czemu moja grupa zdecydowanie się sprzeciwia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE), na piśmie. − W związku z awarią maszyny do głosowania, którą sygnalizowałem służbom, nie mogłem poprzeć poprawki 1 grupy ECR do rezolucji nt. wieloletnich ram finansowych. Tym niemniej dodałem moje głosowanie za tą poprawką do protokołu posiedzenia w dniu 13 marca 2013 r.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. É fundamental conseguir um QFP que ofereça um quadro orçamental e jurídico estável para a implementação de grandes programas. Contudo, a urgência deste quadro não pode comprometer o garante de condições essenciais, nomeadamente os meios financeiros necessários à recuperação da crise económico-financeira. Só um orçamento orientado para o futuro, flexível e transparente, que contemple um aumento substancial dos investimentos na inovação, na investigação e no desenvolvimento, em infraestruturas e juventude, poderá eliminar a disparidade entre os compromissos políticos da UE e os meios orçamentais. A despesa da União deve ser mobilizada para apoiar o crescimento sustentável, o emprego e a competitividade em convergência com a estratégia Europa 2020. Assim, só uma política de coesão corrigida pode oferecer a oportunidade para contornar a crise, como ferramenta chave da catalisação do crescimento e do emprego a nível europeu, bem como de reformas estruturais a nível nacional. Votei, por isso, favoravelmente a presente resolução, que rejeita o acordo do Conselho Europeu sobre o QFP, uma vez que este não reflete as prioridades e as preocupações expressas pelo Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Le répit des chefs d'État ou de gouvernement aura été de courte durée! Le Parlement européen a rejeté ce midi l'enveloppe budgétaire étriquée âprement négociée aux petites heures du 8 février. Une union sacrée des quatre grands groupes (512 voix contre 144) pour dénoncer un budget déficitaire, sans vision, ni ambition consacrant l'inter-gouvernementalisme au détriment de la croissance, des investissements d'avenir, de la recherche, des infrastructures, mais aussi de l'aide aux plus démunis et de la place de l'Europe dans le monde. Aucun dirigeant national n'accepterait cette austérité figée pour sept ans et sans révision possible.

J'ai bien évidemment soutenu cette résolution "de combat", qui refuse un budget dénué de tout outil de relance de la compétitivité de notre économie, afin de me positionner clairement contre l'accord du Conseil européen.

Les négociations entre les États et le Parlement peuvent enfin commencer. La marge de manœuvre est serrée. L'adoption du cadre financier pluriannuel devrait avoir lieu en juillet, si tout va bien. Mais après tout, qu'est-ce qui presse? Sans accord, le budget 2013 sera prorogé pour une année supplémentaire. Dans ce laps de temps, la majorité parlementaire dégagée ce midi doit rester unie et indépendante des desiderata des capitales nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (PPE), par écrit. – Avec une baisse de 3,5 % en euros courants par rapport à la période 2007-2013, pour une Europe agrandie et avec de nouvelles compétences, le cadre financier proposé par les chefs d'État ou de gouvernement est inadapté. Au moment où tout le monde reconnaît la nécessité d'une plus grande intégration européenne, je ne pense pas que nous saurons faire beaucoup plus avec beaucoup moins. J'ai donc voté en faveur de la résolution relative aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février derniers qui appelle à rejeter cette proposition en l'état.

Il faut maintenant espérer que les négociations qui s'engagent permettront d'apporter des améliorations significatives à ce cadre financier pluriannuel. Pour faire face aux défis de la crise, l'Europe doit s'impliquer plus dans les politiques de croissance et de compétitivité telles que la recherche, le développement, les infrastructures, la formation et le soutien aux PME, et faire plus pour l'angoissant problème du chômage des jeunes. Alors que les ressources budgétaires des États sont très contraintes, rappelons aussi que la mutualisation des dépenses à l'échelle européenne permettrait de sérieuses économies dans les dépenses publiques des États membres pour un résultat plus efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Comme l'a dit ce matin mon collègue Cohn-Bendit, il est temps maintenant de parvenir à une conclusion sur le débat budgétaire et de répondre à plusieurs questions clefs: il faut une responsabilité budgétaire, une mutualisation de la dette et une croissance intelligente.

Mais quel rythme adopter pour parvenir à cette discipline budgétaire tout en évitant d'étrangler nos économies? Car ceux qui paient le prix fort, ce sont les citoyens européens. Nous devons par conséquent ralentir cette marche forcée et ne pas accepter les propositions du Conseil. Rappelons que ce Parlement est composé d'élus issus de partis politiques nationaux; élus qui ne doivent en aucun cas devenir les courroies de transmission des gouvernements nationaux.

C'est l'intérêt général européen qui doit prévaloir grâce au soutien d'une politique industrielle à l'échelle européenne, ou de la formation professionnelle des jeunes. Enfin, le Président de la Commission, M. Barroso doit également assumer ses responsabilités et défendre l'intérêt général européen en refusant le compromis proposé par le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − La bocciatura del bilancio europeo è un segnale forte a tutti i governi: per uscire dai momenti di crisi serve una programmazione economica più moderna. Non è possibile in un momento come questo sottoscrivere un accordo che non investa su crescita e occupazione. Siamo troppo lontani dalle attese e non possiamo permetterci un passo indietro che non avrebbe alcuna logica. Questa proposta taglia ogni investimento destinato alla ricerca e all'innovazione, all'occupazione giovanile, all'istruzione e alla mobilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car il est essentiel que le Parlement européen puisse prendre part aux négociations du Cadre Financier Pluriannuel (CFP). Le traité de Lisbonne le lui permet et le Parlement doit veiller au respect de ses prérogatives législatives. L'Union européenne doit trouver rapidement des solutions pour son avenir et ses citoyens, et les négociations du CFP doivent être recentrées sur les objectifs de croissance, d'emploi, de compétitivité et de solidarité entre Etats membres. Afin de permettre un financement durable des politiques communautaires, nous devons mettre l'accent sur un CFP flexible, permettant de transférer des montants d'un secteur à un autre, afin d'obtenir un budget plus juste et équilibré. Il s'agit également de mettre en place une clause de révision pour que, à l'avenir, le Parlement puisse s'exprimer sur le CFP et l'adapter aux variations de la conjoncture. Enfin, il est nécessaire de doter l'UE de ressources propres afin de poursuivre ses objectifs et valeurs. Enfin, la Commission doit résoudre la question du budget rectificatif de 2013, pour couvrir les crédits de paiement non consommés en 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car la proposition de Cadre financier pluriannuel finalisée par le Conseil européen des 7 et 8 février 2013 n'est pas acceptable en l'état. Nous devons envoyer un message politique fort : nous rejettons cet accord, si le Conseil n'entame pas avec notre assemblée de réelles négociations, ouvertes et transparentes. Parmi nos lignes rouges figurent les investissements pour la croissance, pour l'emploi, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui a été réduit de plus de 30%, Erasmus, la coopération transfrontalière et les investissements dans la recherche et l'innovation. En outre, nous demandons un respect de nos prérogatives en matière législative, une clause de révision lorsque la crise budgétaire sera passée et un changement de la nature des ressources de l'Union, qui dépendent trop des contributions des États membres. Après le marchandage des Etats, le débat démocratique doit prendre le relais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In merito alle trattative sulla pianificazione e approvazione del QFP, Il Parlamento ha espresso la propria totale disponibilità all'avvio di negoziati in piena regola con il Consiglio in merito ad argomenti di particolare rilevanza, con lo scopo di ottenere un bilancio che assecondi le attuali esigenze degli Stati Membri e che stimoli la crescita di un'economia in crisi, assicurando il rispetto della strategia "Europa 2020". Innanzitutto si richiede trasparenza sull'accordo politico sul QFP in termini sia di spese che di entrate, nonché maggiori informazioni sull'entità delle dotazioni nazionali stabilite nell'ambito delle politiche di coesione e agricola. Con la presente risoluzione, il Parlamento ha poi espresso parere negativo circa l'accumulo e il differimento delle richieste di pagamento inevase relative al 2013, chiedendo che queste vengano pagate entro la fine del corrente esercizio. Da ultimo mi preme sottolineare l'effettiva volontà di raggiungere un accordo su una riforma del sistema delle risorse proprie, rilevando che il finanziamento del bilancio dell'Unione dovrebbe fondarsi su risorse proprie effettive, come previsto dal trattato. Esprimo per questo parere positivo in merito a tale risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of the Parliament’s resolution on the Multiannual Financial Framework (MFF) because I reject the European Council’s conclusion on the MFF of 7-8 February 2013, as it completely disregards the role and competences of the Parliament. Further, it does not reflect the priorities that are necessary to achieve job creation and sustainable economic development. This not withstanding, I strongly disagree with the call for the introduction of new genuine own resources and that revenues from a Financial Transaction Tax should be allocated to the EU budget. Equally, I do not support the proposal to make full use of the Passerelle clause of Article 312(2) TFEU, which would transfer power from the Member States to the EU-level. I tabled amendments to delete these parts of the MFF resolution and my vote in favour of the resolution as a whole is not to be taken as support for these parts, rather, only for the view that the European Council’s conclusion should be rejected.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − En relación con la enmienda 2, el voto nominal ayuda, en efecto, a la transparencia, pero me da la impresión de que no siempre es bueno para garantizar la independencia del diputado.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewald Stadler (NI), schriftlich. Ich habe heute gegen den gemeinsamen Entschließungsantrag der Parlamentsfraktionen zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zum Mehrjährigen Finanzrahmen vom 7. und 8. Februar gestimmt, weil dadurch Österreich wieder einmal benachteiligt wird. Nachdem man heute den Österreichern bereits ein EU-Mandat gestrichen hat, benachteiligt der Mehrjährige Finanzrahmen Österreich neuerlich. Die Höhe der Rückflüsse aus dem EU-Budget nach Österreich nimmt ab, der österreichische Rabatt wird massiv gekürzt und die Nettozahlungen an die EU steigen weiter. Das ist inakzeptabel. Die vorliegenden Entschließungsanträge würden bedeuten, dass Österreich noch schlechter gestellt werden würde und noch mehr an die EU zahlen müsste. Für mich lautet die Devise „Genug gezahlt“.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A 8 e 9 de fevereiro, realizou-se o Conselho Europeu, tendo sido aprovada uma nova proposta apresentada por Herman Van Rompuy, Presidente do Conselho, intitulada "Projeto de Conclusões". Para ter uma real impressão da redução do orçamento europeu acordada pelos Estados-Membros na reunião do Conselho de 8 e 9 de fevereiro, é necessário somar a redução verificada nas rubricas que se encontram dentro do QFP (73.248 M€) com as que se encontram fora do QFP (21.523 M€), perfazendo assim uma redução global de aproximadamente 95 mil milhões de euros, cerca de 8,5% a menos do que inicialmente proposto pela Comissão Europeia. Sou contra o atual orçamento aprovado pelos Estados-Membros e favorável a uma maior flexibilidade entre capítulos, sub-capítulos e anos de exercício, à inscrição de uma cláusula de revisão do orçamento e ao aumento dos recursos próprios com vista a diminuir as transferências nacionais dos Estados-Membros para o orçamento europeu. Neste sentido, votei a favor da resolução do Parlamento Europeu sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 elaborada de forma conjunta pelos Grupos Políticos PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE e GUE/NGL, e contra a resolução individual do ECR, devido ao facto de entender que o Parlamento Europeu deve dar um forte sinal de unidade nesta matéria tão relevante para os cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Jesteśmy zdania, że jak najbardziej Parlament Europejski musi negocjować (budżet UE), popieramy większość postulatów Parlamentu, który powinien być poważnie traktowany. Nie zgadzamy się jednak ze sformułowaniem, które odrzuca porozumienie budżetowe. Podoba nam się więc treść rezolucji, ale nie retoryka.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − Rezolūcija par Eiropadomes 7. un 8. februāra vienošanos attiecībā uz daudzgadu budžetu pauž Parlamenta nostāju vairākos būtiskos aspektos. Piekrītu, ka jāpanāk elastīgāki finansējuma sadalījuma nosacījumi, kā arī iespēja budžetu pārskatīt vidusposmā, lai tas atbilstu konkrētiem ekonomikas izaicinājumiem. ES ir arī jābūt stingri atrunātiem pašu līdzekļiem, piemēram, daļa no ieņēmumu no jaunā finanšu darījumu nodokļa būtu jānovirza ES pašu resursiem.

Saskaroties ar būtiskām ekonomiskām, politiskām, un sociālām problēmām, ir jāpanāk stratēģijas "Eiropa 2020" sekmīga īstenošana. Tādēļ jāpalielina ieguldījumi inovācijām, pētniecībai un izstrādei, infrastruktūrai un citām izaugsmi veicinošām jomām. Diemžēl Eiropadomes vienošanās paredz par 8% jeb 29,6 miljardiem eiro samazināt līdzekļus ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai.

Vienlaikus ES administrācijas izdevumus ir paredzēts saglabāt 6 % līmenī ar 4,5 miljardu pieaugumu absolūtos skaitļos. Tāpat pieaugums ir paredzēts tādās budžeta sadaļās, kas nav saistītas ar ekonomikas izaugsmes atjaunošanu. Piemēram, sadaļai "drošība un pilsonība" ir paredzēts 3,3 miljardu eiro jeb 27 % pieaugums, un ar ES ārpolitiku saistītajai sadaļai "Globālā Eiropa" — gandrīz 1.9 miljardu eiro jeb 3 % pieaugums. Šajās jomās būtu iespējams samazināt izdevumus, piemēram, optimizējot diplomātisko pārstāvniecību darbību trešajās valstīs un īstenojot efektīvāku sadarbību aizsardzības jomā.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai évidement voté pour le refus du projet d'accord du Conseil européen sur le Cadre financier pluriannuel. Le budget européen ne représente qu’une faible partie des politiques de l’UE : plus ou moins 1 000 milliards pour 7 ans. Privilégiant les égoïsmes nationaux (plus de 500 « rabais » au cas par cas), ce sont les rares programmes de solidarité qui ont été les plus touchés par les diminutions opérées par les États membres. La coupe drastique imposée à l'aide alimentaire est symptomatique de cet accord : moins un milliard d’euros sur les 3,5 milliards que comportait le PEAD, et ce au moment où il est élargi à tous les Etats membres, et où le nombre de pauvres atteint de tristes records au sein de l’UE. Je me félicite que cette résolution ait été votée à une large majorité (y compris, notons-le, par des députés soutenant habituellement les politiques d’austérité). Le Parlement européen affirme ainsi sa détermination à exercer pleinement ses prérogatives législatives sur le budget européen. Il reste à souhaiter que cette détermination sera durable… Je regrette que tous les amendements de la GUE/NGL demandant notamment un système de contribution plus juste à destination des États membres aient été rejetés.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Je me félicite du vote d'aujourd'hui qui a démontré que le Parlement a pleinement assumé son rôle de codécideur du budget prévu par le Traité de Lisbonne. Le Conseil a annoncé un peu vite l'adoption du cadre financier pluriannuel 2014-2020, fruit de marchandages et dénué de toute vision d'avenir en dépit des efforts de la minorité socialiste et notamment de François Hollande. L'écrasante majorité des députés se fait la voix des peuples en exigeant aujourd'hui une autre ambition pour l'Europe de demain, à savoir une politique de croissance collective d'innovation et suffisamment dotée pour sortir enfin de la crise. Pour cela, l'Europe a besoin de vraies ressources propres pour ne pas être dépendante des contributions des États membres qui représentent 80% de son budget. De plus, il est inadmissible que le budget prévu soit structurellement en déficit. Fin 2012, il manquait 16 milliards, ce qui a notamment empêché le financement d'Erasmus ! Nous exigeons donc une clause de révision afin de pouvoir modifier ce cadre budgétaire à partir de 2014, après les élections en Allemagne et au Parlement européen, qui, je l'espère, ouvriront de nouvelles perspectives et mettront fin à cette cure d'austérité absurde et suicidaire, bible des conservateurs européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le Conseil a proposé un cadre financier pluriannuel 2014-2020: je lui attribuerais la mention "peut mieux faire". Le contexte actuel impose de contrôler nos dépenses et les contributions nationales. Mais attention à ne pas faire de l'Union un colosse aux pieds d'argile, avec un budget qui la rendrait impotente. Nos revendications sont claires: nous soutenons une enveloppe inférieure, à la triple condition d'une révision à mi-parcours, d'une flexibilité entre les lignes et exercices budgétaires et d'un alignement des crédits de paiement et d'engagement. Pourquoi? Parce qu'on peut espérer une reprise de la croissance qui autorisera des investissements plus importants d'ici 2015-2016. Parce qu'il est essentiel que nous puissions décliner ce budget pluriannuel en budgets annuels qui s'adaptent aux besoins. Et parce qu'il est inconcevable que les crédits engagés en début d'année ne soient plus garantis en fin d'année. Chers collègues, notre budget n'est pas un budget de dépenses, mais d'investissements. Nos concitoyens nous demandent de faire des efforts exemplaires, mais pas de faire de l'Union une coquille vide, sans moyens et donc sans résultats. Je demande au Conseil de revoir sa copie, en proposant un budget, certes de crise, mais équitable, efficace et renégociable en cours de route.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Ich habe für den Entschließungsantrag der fünf größten Fraktionen zum Mehrjährigen Finanzrahmen gestimmt, weil die Position des Rates zum MFR in der gegenwärtigen Fassung große Schwächen aufweist. Ein Budget für einen siebenjährigen Zeitrahmen ohne die Möglichkeit zu beschließen, dieses einer Überprüfung zu unterziehen, behindert flexibles Reagieren auf sich ändernde Bedingungen. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass Gelder kurzfristig umgeschichtet werden können. Die Europäische Union braucht einen Haushalt, der durch Investitionen in Jugend, Bildung, Beschäftigung und Innovation die Folgen der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise abschwächt und Impulse für deren Überwindung setzt. Eine klare Schwerpunktsetzung in diese Richtung fehlt im aktuellen Ratsvorschlag. Zudem würde der Vorschlag die EU in ein „strukturelles Defizit“ treiben: Die Mitgliedstaaten stellen weniger Geld zur Verfügung, als Ausgaben definiert sind, und treiben auf diese Weise die Union in eine ihr durch die Verträge nicht gestattete Verschuldungssituation. Mit dieser Entschließung gewinnt das Europäische Parlament ein starkes Mandat für die Verhandlungen mit dem Rat.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − Since agreement with this proposal would be agreement to an EU-deficit (which, according to the Treaty, is not possible), I had to vote against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − Labour MEPs voted against calls to reject the MFF budget deal. We fully support measures to boost jobs and growth, putting money into research and development, infrastructure and combating youth unemployment, but this must be done through efficient and effective spending. Furthermore, the report calls for the phasing out of rebates, which cannot be considered as an option without serious reform of the CAP. Labour MEPs fully support proposals to increase flexibility in the budget and believe that a mid-term review is needed in order to reassess priority spending in future years.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − When David Cameron and the other heads of government struck a deal to reduce the EU’s 7-year budget by €12 billion the Prime Minister said, ‘I think the British people can be proud.’ I am duly proud of the decision to offer long overdue savings to the beleaguered taxpayer. Which is why I am ashamed that MEPs have put forward a resolution which ‘rejects this agreement in its current form’. I voted against this resolution and I deplore the tub-thumping rhetoric of this House. The European Parliament is trying to flex its muscles while ignoring its citizens who are crying out for a cut-back, streamlined European Union. I am at least pleased that this resolution sends out a clear signal to those Members who wished to conduct the business of the house behind closed doors. It is curious that a parliament which desires democratic legitimacy should wish to vote on a matter as important as the 7-year budget in secret. Citizens deserve to know how their MEPs voted. And I hope that citizens who feel let down by those Members who choose to reject budget savings will express their displeasure at the ballot box.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (ECR), rakstiski. − Atbalstu rezolūciju "Par Eiropadomes 7. un 8. februāra secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu" un pievienojos aicinājumam pārskatīt Eiropadomē pieņemto vienošanos par daudzgadu budžeta shēmu, šajā procesā atbilstoši Lisabonas līgumam pilnvērtīgi iesaistot arī Eiropas Parlamentu. Pilnībā atbalstu rezolūcijas 5. punktā uzsvērto Parlamenta nosodījumu tam, ka Eiropadomes panāktā vienošanās nebija pietiekami pārredzama gan attiecībā uz daudzgadu budžeta izdevumiem, gan ieņēmumiem. Ir būtiski, lai turpmākajā sarunu procesā ar ES Padomi Parlaments saņemtu visu attiecīgo informāciju, kas ir Eiropas Komisijas rīcībā, par apstiprinātajiem dalībvalstu dotāciju līmeņiem saskaņā ar kohēzijas un lauksaimniecības politiku, ietverot atkāpes un īpašās dotācijas katrai dalībvalstij, kā arī visu informāciju par katras dalībvalsts ietekmi uz pieņemtajiem lēmumiem par budžeta ieņēmumu daļu. Uzskatu, ka ES Padomē par ES nodokļu naudu aiz slēgtām durvīm tika veidoti slepeni darījumi starp atsevišķām dalībvalstīm. Daži no tiem bija veiksmīgi, daži ne tik veiksmīgi. Un diemžēl daudzos gadījumos tie nebija godīgi vai ekonomiski pamatoti kritēriji, pēc kuriem tika panākta vienošanās. Tādēļ ir apsveicama Parlamenta rezolūcija, kurā tas skaidri norāda uz šīm nepilnībām, aicinot veikt daudzgadu budžeta shēmā korekcijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Szanowni Państwo, tak jak wielu z was nie zgadzam się z budżetem wynegocjowanym na szczycie Rady. Jednak uważam, że ten kompromis, w wypadku Polski zgniły kompromis, jest lepszy niż prowizorium budżetowe. Dlatego poparłem wszystkie zapisy, które nawołują do przyjęcia budżetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O acordo alcançado no Conselho Europeu e esta resolução do Parlamento Europeu, como o desenrolar deste processo se encarregará de deixar ainda mais claro, são duas versões de uma mesma política. A rejeição do acordo "na sua forma atual" não representa qualquer divergência de fundo quanto aos montantes e às prioridades do orçamento da UE. Isso mesmo o deixa claro: a resolução do Parlamento de outubro de 2012, relativa ao QFP 2014-2020, é agora tomada como orientadora do mandato para as negociações que se seguem. Estivemos contra essa resolução. Logo, não podíamos apoiar um mandato que nela se baseia. A resolução opõe ao atual sistema assente sobretudo em contribuições de cada Estado-Membro para o orçamento, de acordo com o seu nível relativo de riqueza, um sistema essencialmente baseado em “recursos próprios”, que assentaria sobretudo na taxação. É uma opção que, como temos afirmado, põe ainda mais em causa a função redistributiva que o orçamento deveria ter, assim mantendo e aprofundando as desigualdades, injustiças e problemas existentes.

 

9.5. Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma Eiropas Savienībā (A7-0076/2012 - Sharon Bowles)
Visu runu video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece sistemul de conturi naţionale şi regionale trebuie să furnizeze date de înaltă calitate, bazate pe o metodologie solidă. Informaţiile trebuie să fie cât mai complete, actuale, accesibile şi utile atât consumatorilor, cât şi agenţilor economici. De aceea, consider relevante modificările aduse prin regulament.

Este necesară stabilirea unor reguli în procesarea şi publicarea datelor macroeconomice esenţiale la nivel naţional şi european. Astfel, vom putea măsura, evalua şi monitoriza mai bine realitatea economică şi evoluţia sa. Trebuie să ţinem cont şi de importanţa informaţiilor referitoare la ţările mici, pentru că ele pot produce efecte sistemice. În acest mod, se poate ameliora cadrul deja existent.

Un alt aspect important îl constituie introducerea pasivelor eventuale, care reprezintă o realizare remarcabilă pentru Parlament.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando favorável a proposta da Comissão de rever extensivamente o sistema europeu de contas nacionais e regionais, com base na revisão do sistema das Nações Unidas de contas nacionais. Deste modo, sou de acordo ao alcançar o objetivo de assegurar estatísticas independentes, viáveis, comparáveis e em devido tempo. A meu ver, este sistema revisto pode providenciar aos cidadãos europeus uma maior qualidade das estatísticas macroeconómicas, baseadas em metodologia apropriada e de acordo com um tempo específico.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Union européenne a besoin de statistiques et de comptes économiques indépendants, fiables, comparables et communiqués en temps voulu pour analyser la situation économique d’un État membre ou d’une région. J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative visant à actualiser et à améliorer les règles à appliquer pour la collecte et la publication de ces données macroéconomiques primordiales dans l'Union. Ce rapport ambitionne une révision profonde du système européen de comptes en s'appuyant sur la dernière révision du système de comptabilité nationale des Nations unies de 2008. Il convient ainsi de produire les statistiques de la meilleure qualité en se basant sur une méthodologie viable, allant progressivement vers l'automatisation de collecte des données en temps réel par les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemų (ESS) persvarstymo. Šiuo reglamentu siekiama nustatyti taisykles, kurių reikės laikytis renkant ir skelbiant pagrindinius makroekonominius duomenis Europos Sąjungoje. Patikimi ir palyginami statistiniai duomenys yra būtini politikos ir ekonomikos veikėjams, siekiantiems stebėti tikrąją ekonominę padėtį ir jos vystymąsi. Pritariu siūlymams kiek įmanoma automatizuoti duomenų rinkimo metodus, užtikrinti, kad pateikti duomenys būtų kuo išsamesni ir skaidrūs. Pritariu raginimams Komisijai naujai suformuluoti duomenų perdavimo programą, kuri šiandien yra sunkiai suprantama ir kurioje nenurodomas būtinos pateikti informacijos turinys, dažnumas ir terminai.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Este regulamento fixa as regras de compilação e publicação dos dados macroeconómicos fundamentais na UE. A proposta da Comissão representa uma revisão alargada e aprofundamento do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, baseando-se na última revisão do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas de 2008. As estatísticas são dados extremamente importantes para os decisores políticos, para os agentes económicos e cidadãos analisarem e acompanharem a realidade económica. Neste sentido, estes dados devem ser independentes, fiáveis e comparáveis. Devem ser publicados segundo um calendário preciso e com a maior qualidade possível. Pretende-se o reforço da proposta da Comissão sugerindo a publicação de dados completos, com um retrato integral da realidade, uma vez que até países com pouco peso no PIB total da UE podem ter efeitos sistémicos. Os dados publicados devem ter em presente o utilizador tornando mais claro o programa de transmissão de dados. A Comissão deve ainda elaborar um relatório sobre a qualidade das contas nacionais a apresentar ao Parlamento Europeu de dois em dois anos e este deve usufruir de mais tempo para a análise dos atos delegados. Assim, por considerar ajustadas as propostas acima mencionadas, apoio o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione Bowles sulla "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea". Questo regolamento redige le norme da utilizzare per la compilazione e la pubblicazione dei dati di rendicontazione che andranno poi comparati con quelli di tutti gli Stati Membri affinché si possa valutare e tenere sotto controllo il reale quadro economico dell'UE. Ritengo sia fondamentale avere a disposizione dati certi, affidabili e comparabili sulla struttura economica e sull'evoluzione dell'economia dei Paesi Membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes statistika yra svarbi viešųjų diskusijų dalis: nepriklausomi, patikimi, palyginami ir laiku pateikiami duomenys yra būtini politikos formuotojams, ekonomikos veikėjams ir piliečiams, kad jie galėtų nustatyti, įvertinti ir stebėti tikrąją ekonominę padėtį ir jos vystymąsi. Reglamentu siekiama nustatyti taisykles, kurių turėtų būti laikomasi renkant ir skelbiant pagrindinius makroekonominius duomenis ES. Valstybės narės reiškia susirūpinimą dėl administracinės naštos, todėl siūloma, kur įmanoma, taikyti automatizuotus duomenų tikruoju laiku rinkimo metodus. Pateikti duomenys turi būti kiek įmanoma išsamesni, kad būtų galima užtikrinti maksimalų skaidrumą, ypač viešajame sektoriuje, renkant bei skelbiant duomenis reikėtų galvoti apie vartotoją. Būtina toliau dirbti metodinį darbą siekiant pateikti išsamesnį vaizdą aplinkosaugos, namų ūkių veiklos ir viešojo sektoriaus srityse. Persvarstyta Europos sąskaitų sistema suteiktų ES piliečiams aukščiausios kokybės makroekonominę statistiką, kuri būtų grindžiama tinkama metodologija ir būtų pateikiama laikantis tiksliai nustatyto grafiko.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Această propunere reprezintă o revizuire amănunţită a Sistemului european de conturi naţionale şi regionale, care se bazează pe cea mai recentă revizuire a Sistemului de conturi naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Decidenţii politici, actorii economici şi cetăţenii au nevoie de date independente, fiabile, comparabile şi actuale pentru a măsura, evalua şi monitoriza realitatea economică. Consider că ar trebui depus un efort maxim, astfel încât versiunea revizuită a SEC să pună la dispoziţia cetăţenilor date statistice macroeconomice de cea mai înaltă calitate, bazate pe o metodologie solidă.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du nouveau système de collecte et de publication des données macroéconomiques essentielles dans les Etats membres de l’UE. En temps de crise, il est important pour les décideurs publics, les électeurs économiques et les citoyens de disposer de données fiables, indépendants et communiquées en temps voulu. Je ne pouvais que saluer ce nouveau système de comptabilité qui intègre des comptes environnementaux et sociaux

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. In order to obtain better levels of transparency, it is important that the EU is able to make available comparable, up-to-date and reliable information on the structure and developments in the economic situation of the Member States. It is equally important that the ESA 95 Regulation is revised. ESA is used for administrative purposes such as own resources, Structural Funds and excessive deficit procedure. Wales receives a large amount of funding through the Structural Funds and it is important that EU institutions and governments are provided with the necessary information and statistics on which to base their decisions to decide who receives further funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O regulamento em apreço visa harmonizar as regras relativamente à compilação e publicação de dados macroeconómicos na União Europeia. Recorde-se que este regulamento já se encontrava em vigor na legislação europeia, e o que se pretendeu agora foi revê-lo de modo a poder aumentar o nível de exigência do mesmo. Julgo que este é mais um importante passo dado na vontade de aumentar os níveis de transparência e exigência nas publicações estatísticas da União, bem como um modo de salvaguardar futuras omissões ou falhas de interpretação relativamente a este tipo de publicações.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As contas nacionais e regionais são uma maneira de avaliarmos o estado da nossa economia. Por isso, é fundamental dispormos de dados fidedignos que nos permitam traçar novos objetivos e corrigir algum desvio. Os Serviços de Estatística da União Europeia (Eurostat) têm, aqui, um papel fundamental desde que os Estados-Membros (EM) lhes forneçam, atempadamente, os dados solicitados. Se tivermos em conta que um terço dos apoios comunitários são concedidos sem informação sobre a aplicação de dinheiros públicos e que, durante anos, não houve qualquer evolução no que concerne à recolha e partilha de informação estatística, podemos imaginar a importância de que este regulamento se reveste. Frequentemente somos surpreendidos, sobretudo nos países em processo de assistência financeira, a falhas graves nas previsões macroeconómicas, muitas delas devido a deficiência na recolha e tratamento dos dados ou à omissão de dados relevantes, como acontece com as despesas que agravam os défices. Votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Sharon Bowles sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho sobre o sistema europeu de contas nacionais e regionais e apelo aos EM para que não tenham receio em aumentar a transparência das estatísticas que criaram nos seus países e que forneçam os respetivos dados ao Eurostat.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Consideramos de grande utilidade a existência de informação estatística ao nível europeu que permita a comparabilidade de indicadores económicos, sociais e outros, no tempo e no espaço, entre Estados-Membros e dentro deles, o que implica a adoção de um conjunto de definições e nomenclaturas comuns. Somos ainda a favor do uso de novos métodos, automáticos, que nos permitam ter, em tempo real, acesso à recolha de dados, bem como o acesso por todos aos dados disponibilizados e que estes surjam de forma compreensível. Do que discordamos profundamente é que as alterações que estão a ser propostas relativamente ao fornecimento de dados sobre as contas nacionais e regionais estejam intimamente ligadas à aplicação das políticas do Semestre Europeu e da governação económica, à obsessão pelo combate ao défice neste contexto de profunda crise económica e social. A adaptação proposta neste regulamento não tem que ver com o fornecimento de dados que permitam tomar decisões políticas a favor dos trabalhadores e dos povos, mas antes com o prosseguimento e aprofundamento das políticas que, em países como Portugal, estão a provocar o desastre económico e social. É a informação e a estatística ao serviço de uma política que precisa urgentemente de ser derrotada...

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať pri zostavovaní a uverejňovaní základných makroekonomických údajov v EÚ. Návrh Komisie je v skutočnosti rozsiahlym prepracovaním Európskeho systému národných a regionálnych účtov (Európskeho systému účtov – ESA), ktorý vychádza z poslednej revízie Systému národných účtov Organizácie Spojených národov (SNA – prijatý v roku 2008) a problematikou sa zaoberá podrobnejšie. Štatistika je ústrednou a jednou z podstatných tém verejných diskusií: nezávislé, spoľahlivé, porovnateľné a aktuálne údaje sú pre tvorcov politík, ako aj pre hospodárske subjekty a občanov nevyhnutné na meranie, hodnotenie a sledovanie ekonomickej reality a jej vývoja.

Je potrebné vynaložiť všetko úsilie s cieľom zabezpečiť, aby revidovaný systém ESA poskytoval občanom EÚ makroekonomické štatistiky najvyššej kvality na základe riadnej metodiky a podľa presne stanoveného časového harmonogramu. Členské štáty Únie poukazujú predovšetkým na obavy z administratívneho zaťaženia, a preto sa v tejto správe navrhuje, aby sa v prípade možnosti uplatňovali automatizované metódy zhromažďovania údajov v reálnom čase.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Accurate statistics are vital to good decision-making and so I welcome this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už pasiūlymą, nes juo nustatomos taisyklės, kurių reikėtų laikytis renkant ir skelbiant pagrindinius makroekonominius duomenis ES. Šiuo pasiūlymu siekiama iš esmės persvarstyti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą. Persvarstyta Europos sąskaitų sistema turėtų suteikti Europos Sąjungos piliečiams aukščiausios kokybės makroekonominę statistiką, kuri būtų grindžiama tinkama metodologija ir būtų pateikiama laikantis tiksliai nustatyto grafiko.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne. − Nariadenie o systéme národných a regionálnych účtov určuje pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať pri zostavovaní a uverejňovaní základných makroekonomických údajov EÚ. Nezávislé, spoľahlivé, porovnateľné a aktuálne údaje sú pre tvorcov politik, ako aj pre hospodárske subjekty a občanov nevyhnutné na meranie, hodnotenie a sledovanie ekonomickej reality a jej vývoja. Návrh Komisie je v skutočnosti rozsiahlym prepracovaním Európskeho systému národných a regionálnych účtov, ktorý vychádza z poslednej revízie Systému národných účtov Organizácie spojených národov. Vzhľadom na to, že členské štáty poukazujú na obavy z vysokého administratívneho zaťaženia, správa navrhuje, aby sa v prípade možnosti uplatňovali automatizované metódy zhromažďovania údajov v reálnom čase. Správu som pri hlasovaní podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione della collega Bowles perché ritengo che la sua relazione affronti ed esprima al meglio la necessità di fornire dati sempre più chiari ed omogenei sui conti nazionali e regionali degli Stati membri. In particolare, il regolamento fissa norme da seguire per la compilazione e la pubblicazione dei dati macroeconomici essenziali nell’UE. Una normativa di stretta attualità e di importanza contingente considerate anche le necessità di misurazione e di monitoraggio che sono richieste da cittadini e addetti ai lavori. La produzione di dati macroeconomici puntuale e fissata su criteri affidabili è condizione indispensabile per poter condurre analisi precise ed evitare letture inappropriate.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − This regulation sets the rules to be followed for the compilation and the publication of essential macroeconomic data in the EU. In practice, the Commission proposal is an extensive revision of the European system of national and regional accounts (European System of Accounts - ESA), building on the latest revision of the United Nations’ System of National Accounts (SNA -adopted in 2008), and going into more detail. Statistics are at the heart of public debate: independent, reliable, comparable and timely data is necessary for policy makers as well as economic actors and citizens to measure, evaluate and monitor the economic reality and its developments. Every effort should be made to ensure that the revised ESA will provide EU citizens with the highest quality macro-economic statistics, based on sound methodology and delivered according to a precise timetable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com o presente relatório, são fixadas as regras a seguir na compilação e publicação dos dados macroeconómicos fundamentais na UE. As estatísticas encontram-se no centro do debate público: são necessários dados independentes, fiáveis, comparáveis e atempados para os decisores políticos bem como os agentes económicos e os cidadãos analisarem, avaliarem e vigiarem a realidade económica e sua evolução. É preciso assim assegurar que o SEC revisto facultará aos cidadãos europeus estatísticas macroeconómicas da maior qualidade, baseadas numa metodologia sólida e apresentadas segundo um calendário preciso.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor de este informe porque, pese a incluir mejoras en los sistemas estadísticos, sostiene su uso para el control de los presupuestos de los Estados miembros. El informe propone cambios en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales incluyendo un aspecto fundamental a mi parecer: la cuantificación de aspectos medioambientales en los datos estadísticos de los Estados miembros y regiones. Esta mejora en la cuantificación de estos aspectos medioambientales puede permitir una mejora en la definición de los objetivos de política ambiental en los Estados miembros. El informe trata de avanzar en la homogeneización de los sistemas estadísticos de los Estados miembros, lo cual supone una mejora para la evaluación de las políticas implementadas. Sin embargo, el informe plantea la mejora de los datos sobre los déficit regionales con el objetivo de controlar mejor los presupuestos de los Estados miembros. Por esto me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Vu les conditions économiques actuelles, tous les acteurs de notre société ont besoin d'avoir accès à des données indépendantes, fiables, comparables et communiquées en temps voulu pour être en mesure de suivre et d'évaluer la réalité économique. Il s'agit là de l'objectif principal de ce règlement. S'appuyant sur la dernière révision du système de comptabilité nationale de l'ONU, il vise à établir les règles à appliquer pour la collecte et la publication de données macroéconomiques fondamentales dans l'UE. Ce règlement a pour objectif de garantir des méthodes automatisées de collecte des données en temps réel, une transparence maximale des activités du secteur public, la limitation des dérogations au strict minimum en vue de donner une image claire et complète, etc. Ce règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'UE nous permettra à tous de savoir plus aisément où nous en sommes précisément d'un point de vue économique

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The rules to be followed in the compilation and publication of essential macroeconomic data in the EU should be mandatory. It is necesary to seek to ensure that statistics are independent, reliable, comparable and timely. The revised ESA seeks to provide EU citizens with the highest quality macroeconomic statistics, based on sound methodology and delivered in line with a precise timetable.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktiems reglamento pakeitimams. Tai yra reikšmingas žingsnis gerinant Europos statistikos, ypač nacionalinių sąskaitų, kokybę. ES turi galioti vieninga bendrų standartų, apibrėžčių, klasifikatorių ir apskaitos taisyklių sistema, kuri yra makroekonomikos statistikos šerdis. Tokiu būdu bus gaunama naujausia ir patikima informacija apie kiekvienos valstybės ar regiono ūkio struktūrą ir ekonominės padėties raidą. Atsižvelgiant į šios sistemos svarbą, reikia užtikrinti glaudų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimą ir tinkamą koordinavimą bei sumažinti atskaitomybės naštą ir užtikrinti darnumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η παρούσα πρόταση του κανονισμού, την οποία και υπερψήφισα, αποσκοπεί στη θέσπιση περισσότερο σαφών και διαφανών κανόνων για τη συλλογή και τη δημοσίευση μακροοικονομικών στοιχείων στην ΕΕ. Η παρούσα οικονομική κρίση, η μεγάλη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη φερεγγυότητα στατιστικών στοιχείων αλλά και η ανάγκη λογοδοσίας και ελέγχου της χρήσης των κοινοτικών πόρων επιβάλλουν την εκτενή αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών. Μεταξύ άλλων βασικός στόχος του κανονισμού είναι να παρέχονται στους πολίτες της ΕΕ στατιστικά στοιχεία υψίστης ποιότητας, τα οποία βασίζονται στην κατάλληλη μεθοδολογία, ενώ ταυτόχρονα να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη διαφάνεια, ιδιαίτερα όσον αφορά τον δημόσιο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente regulamento que fixa as regras a seguir na compilação e publicação dos dados macroeconómicos fundamentais na UE. Na prática, a proposta da Comissão representa uma revisão alargada do Sistema europeu de contas nacionais e regionais (Sistema Europeu de Contas - SEC), baseando-se na última revisão do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas (SCN, adotado em 2008) e aprofundando-a. É portanto um sistema mais avançado que poderá trazer a todos os Estados-Membros informação mais rigorosa e fiável.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Considerando che gran parte della legislazione europea assume la forma di direttive che stabiliscono norme e obiettivi generali, lasciando agli Stati membri e agli enti locali e regionali la scelta delle modalità per conseguire tali obiettivi e considerando che la mancanza di informazioni e di cognizioni precise sullo stato di attuazione e di dati quantitativi concernenti diversi settori ambientali ostacola la corretta attuazione dell'acquis ambientale; ritenendo che, in sede di definizione delle politiche dell'UE in materia ambientale, gli enti regionali e locali possano rafforzare il senso di cooperazione e garantire una migliore attuazione della normativa ho espresso il mio voto favorevole alla proposta pur non concordando pienamente su tutti i punti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Este regulamento fixa as regras de compilação e publicação dos dados macroeconómicos fundamentais na UE. A proposta da Comissão representa uma revisão alargada e aprofundamento do Sistema europeu de contas nacionais e regionais, baseando-se na última revisão do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas de 2008. As estatísticas são dados extremamente importantes para os decisores políticos, para os agentes económicos e os cidadãos analisarem e acompanharem a realidade económica. Neste sentido, estes dados devem ser independentes, fiáveis e comparáveis. Devem ser publicados segundo um calendário preciso e com a maior qualidade possível. O presente relatório propõe reforçar a proposta da Comissão sugerindo a publicação de dados completos, com um retrato completo da realidade, uma vez que até países com pouco peso no PIB total da UE podem ter efeitos sistémicos. Os dados publicados devem ter em mente o utilizador e deve ser tornado mais claro o programa de transmissão de dados. A Comissão deve ainda elaborar um relatório sobre a qualidade das contas nacionais a apresentar ao Parlamento Europeu de dois em dois anos e este deve usufruir de mais tempo para a análise dos atos delegados. Assim sendo, e considerando ajustadas as propostas acima mencionadas, apoio o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This regulation sets the rules to be followed for the compilation and the publication of essential macroeconomic data in the EU. In practice, the Commission proposal is an extensive revision of the European system of national and regional accounts (European System of Accounts - ESA), building on the latest revision of the United Nations System of National Accounts (SNA, adopted in 2008), and going into more detail. Statistics are at the heart of public debate: independent, reliable, comparable and timely data is necessary for policy makers as well as economic actors and citizens in order to measure, evaluate and monitor economic reality and its developments. Every effort should be made to ensure that the revised ESA provides EU citizens with the highest quality macro-economic statistics, based on sound methodology and delivered according to a precise timetable.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σχετική έκθεση διότι αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη ανεξάρτητων, αξιόπιστων, συγκρίσιμων και έγκαιρων στοιχείων είναι αναγκαία για τους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και για τους οικονομικούς παράγοντες και τους πολίτες, προκειμένου να μετρήσουν, να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν την οικονομική πραγματικότητα και τις εξελίξεις της. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών παρέχει στους πολίτες της ΕΕ μακροοικονομικά στατιστικά στοιχεία υψίστης ποιότητας, τα οποία βασίζονται σε ορθή μεθοδολογία και παρέχονται βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole alla relazione presentata dall'on. Bowles in quanto mira ad individuare norme per la compilazione e la pubblicazione di dati di rendicontazione che saranno poi comparati tra i vari Stati Membri al fine di valutare e monitorare la realtà economica dell'Unione. Tali norme garantiranno e aumenteranno la trasparenza dei conti pubblici e miglioreranno l'accessibilità alle informazioni. Inoltre gli Stati membri dovranno trasmettere ad Eurostat informazioni relative ai loro bilanci e riguardanti il debito delle imprese pubbliche, il livello delle garanzie prestate a favore di soggetti pubblici e gli obblighi pensionistici.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il regolamento proposto approfondisce il sistema europeo dei conti regionali e nazionali dell'Unione europea e va a dettare regole uniformi per la compilazione dei dati macroeconomici essenziali. In questo modo si rendono tali dati più facilmente e univocamente interpretabili nel confronto tra le economie degli Stati membri. Si è sollevato il problema dell'onerosità dell'adozione del nuovo procedimento ma, con una relazione, il Parlamento ha pensato di ovviare al problema con sistemi automatizzati che raccolgano i dati in tempo reale.

Inoltre, con le modifiche proposte, si vuole garantire una completezza di informazioni e una veridicità maggiore, così da ottenere dei dati realmente comparabili con margini di discrezionalità compressi, in particolare per il settore pubblico, in modo che l'utente possa agevolmente usufruire dei dati. Si prevede inoltre che la Commissione (Eurostat) debba periodicamente riferire al Parlamento in merito alla qualità dei dati riguardanti i conti nazionali e regionali. Per tali considerazioni, esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui propose en outre de renforcer la proposition de la Commission de la manière suivante: les données fournies devraient être aussi complètes que possible pour garantir une transparence maximale, notamment en ce qui concerne le secteur public, et il insiste pour que ces données soient produites et publiées en tenant compte des besoins de l'utilisateur; des travaux méthodologiques supplémentaires sont nécessaires pour donner une image plus complète des aspects environnementaux, des activités des ménages et du secteur public; limiter les dérogations au strict minimum afin de donner une image claire et complète.

Les événements récents ont prouvé que même les pays dont le PIB ne représente qu'une petite partie de celui de l'Union peuvent avoir des effets systémiques. Ne pas disposer d'informations complètes pour les petits pays n'est pas une option valable. La Commission doit revoir complètement le programme de transmission des données: en fait, le programme présenté à l'annexe B est source de confusion et ne permet pas de comprendre pleinement le contenu, la fréquence et les délais des statistiques que les États membres doivent publier.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta da Comissão Europeia visa assegurar uma revisão alargada do sistema europeu de contas nacionais e regionais, baseando-se na última revisão do sistema de contas nacionais das Nações Unidas. É cada vez mais importante que os decisores políticos, agentes económicos e cidadãos em geral tenham acesso a estatísticas independentes, fiáveis, comparáveis e atempadas para tomarem as melhores decisões ao longo do tempo. Voto favoravelmente o presente relatório por defender um trabalho mais metodológico ao nível do fornecimento de dados, uma crescente transparência nos dados fornecidos, sobretudo no setor público e uma constante atualização dos mesmos. Por fim, defendo que é necessário envolver as autoridades regionais na obtenção de dados estatísticos o mais fidedignos possíveis e que a Comissão deverá reportar ao Parlamento Europeu a qualidade das contas nacionais obtidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport concerne la révision du système européen de comptes nationaux et régionaux (SEC) qui regroupe les données statistiques macroéconomiques des États membres afin d'analyser la coordination et la convergence des politiques économiques. C’est déjà tout un programme dans le contexte actuel et l’on frémit quand il est précisé qu’il faut tendre vers des méthodes automatisées de collecte des données en temps réel et ce, pour garantir "une transparence maximale". On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, notamment ceux des comptes publics. On s’en rend compte tous les jours en ce moment quand on essaye de comprendre les politiques européennes. Cette vision purement quantitative des politiques économiques et surtout budgétaires ne mène nulle part. Un hôpital, par exemple, n'est pas un investissement, un coût à justifier d'un point de vue économique mais une question de santé publique et d’intérêt général. J'ai ainsi voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Den Ausführungen der Berichterstatterin ist zuzustimmen, da qualitativ hochwertige Informationen über die Volkswirtschaft nicht nur für die EU als Ganzes, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung sein können. Die von der Berichterstatterin vorgeschlagenen Ergänzungen zum Vorschlag der Kommission erweitern die Überlegungen zu einer Verbesserung der Statistiken u. a. hinsichtlich der Transparenz sowie umweltpolitischer Aspekte und der Nutzerbedürfnisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − To rozporządzenie określa zasady, do których należy się stosować przy opracowywaniu i publikacji podstawowych danych makroekonomicznych w UE. W praktyce wniosek Komisji jest szerokim i bardziej szczegółowym przeglądem europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (Europejski System Rachunków – ESA), w oparciu o ostatni przegląd Systemu Rachunków Narodowych Narodów Zjednoczonych (SNA – przyjęty w 2008 r.). Statystyki znajdują się w centrum publicznej debaty: niezależne, wiarygodne, porównywalne i aktualne dane są niezbędne decydentom oraz podmiotom gospodarczym i obywatelom do mierzenia, oceny i monitorowania sytuacji ekonomicznej i jej zmian. Należy podjąć wszelkie konieczne wysiłki, aby zagwarantować, że przegląd ESA dostarczy obywatelom UE najwyższej jakości statystyk makroekonomicznych w oparciu o rzetelną metodologię i zgodnie z dokładnym harmonogramem.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il regolamento in questione fissa le norme da seguire per la compilazione e la pubblicazione dei dati macroeconomici essenziali nell'Unione europea. Le informazioni fornite devono essere quanto più complete e garantire la massima trasparenza, in particolare per quanto concerne il settore pubblico, al fine di informare i cittadini europei nel miglior modo possibile. Considero fondate le preoccupazioni degli Stati membri circa gli eventuali oneri amministrativi e accolgo quindi con favore, laddove sia possibile, l'idea di optare per l'utilizzo di metodi automatizzati,che consentano di raccogliere i dati in tempo reale.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − W praktyce wniosek Komisji jest szerokim i bardziej szczegółowym przeglądem europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (Europejski System Rachunków – ESA), w oparciu o ostatni przegląd Systemu Rachunków Narodowych Narodów Zjednoczonych (SNA – przyjęty w 2008 r.). Statystyki znajdują się w centrum publicznej debaty: niezależne, wiarygodne, porównywalne i aktualne dane są niezbędne decydentom oraz podmiotom gospodarczym i obywatelom do mierzenia, oceny i monitorowania sytuacji ekonomicznej i jej zmian. Należy podjąć wszelkie konieczne wysiłki, aby zagwarantować, że przegląd ESA dostarczy obywatelom UE najwyższej jakości statystyk makroekonomicznych w oparciu o rzetelną metodologię i zgodnie z dokładnym harmonogramem.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. As estatísticas têm um papel importante no fornecimento de indicadores que sirvam para guiar políticas no sentido do desenvolvimento económico e social. Consideramos de grande utilidade a existência de informação estatística ao nível europeu que permita a sua comparabilidade no tempo e no espaço, entre Estados-Membros e dentro deles, o que implica a adoção de um conjunto de indicadores, definições e nomenclaturas comuns. Discordamos é que as alterações que estão a ser propostas relativamente ao fornecimento de dados sobre as contas nacionais e regionais estejam intimamente ligadas à aplicação das políticas do Semestre Europeu e da governação económica, à obsessão pelo combate ao défice neste contexto de profunda crise económica e social. A adaptação proposta neste regulamento não tem que ver com o fornecimento de dados que permitam tomar decisões políticas a favor dos trabalhadores e dos povos, mas antes com o prosseguimento e aprofundamento das políticas que, em países como Portugal, estão a impor a destruição da sua capacidade produtiva (quando o país necessitava de produzir mais), a criar mais desemprego (quando era necessário manter e criar emprego com direitos) e a aumentar a pobreza. A informação e a estatística não são neutras. Neste caso servirá apenas uma política que necessita urgentemente de ser derrotada.

 

9.6. Karoga valsts atbildība par Padomes Direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju un Eiropas Transporta darbinieku federācijas Nolīgumu par Konvenciju par darbu jūrniecībā, izpildi (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, entendendo que os aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, relativas ao controlo pelo Estado de Bandeira, deverão ser consagrados no Direito Comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a Convenção na legislação da UE, a meu ver, consiste no facto de lhe conferir uma muito mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível dos processos de infração na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. As disposições da União Europeia em matéria de controlo pelo Estado de bandeira, devem, sem dúvida, refletir de modo mais acentuado o que a Convenção especifica e expressamente prevê para evitar divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros, o que poderia conduzir a fenómenos de concorrência desleal e de dumping social.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'Union européenne doit se conformer aux exigences des conventions internationales dont elle est signataire. Le secteur maritime n'y échappe pas: la Convention du travail maritime adoptée par l'Organisation internationale du travail appelle ainsi à la définition de normes minimales communes pour tous les pavillons et tous les gens de mer. La directive 2009/13/CE se situe dans la lignée de cet ensemble législatif international visant à garantir des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires. J'ai soutenu ce rapport qui vient combler une lacune de cette directive en ce qui concerne la responsabilité de l'État pavillon: la proposition ambitionne ici l'harmonisation des conditions de concurrence dans ce secteur en appliquant la convention du travail maritime dans tous les ports européens. Les amendements soumis devraient fournir aux États pavillon un cadre de référence solide pour vérifier de la conformité des navires avec la directive 2009/13/CE.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece consider, şi eu, că aspectele legate de controlul statelor de pavilion menţionate în Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (MLC) ar trebui încadrate în legislaţia UE într-un mod mai detaliat şi mai specific. Este necesar să ţinem cont de cerinţele minime pentru ca navigatorii să poată lucra la bordul unei nave, de condiţiile de încadrare în muncă, protecţia sănătăţii, asigurarea medicală, dar şi de conformitatea şi punerea în aplicarea a acestora. Astfel, se va promova şi îmbunătăţi imaginea sectorului şi se vor proteja interesele europene la nivel mondial. Iar statele membre vor putea avea un cadru solid de orientare în ceea ce priveşte responsabilităţile lor de stat pavilion.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho sostenuto col mio voto la relazione della on. Berès sulla responsabilità dello Stato di bandiera. Nonostante ritenga sia importante migliorare le condizioni di lavoro marittimo sulle navi europee, reputo che la natura delle misure proposte dal Parlamento siano sproporzionate. Da un lato, infatti, paiono essere un metodo per arrivare ad imporre a tutti i Paesi membri la ratifica della Convenzione del Lavoro Marittimo del 2006, dall'altro si impongono misure di sorveglianza tali da far temere una paralisi del commercio marittimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, nes ES teisės aktų nuostatos dėl vėliavos valstybės kontrolės turėtų daug geriau atspindėti konkrečius ir aiškius reikalavimus, kuriais siekiama vengti skirtingo valstybių narių aiškinimo, galinčio lemti nesąžiningą konkurenciją ir socialinį dempingą. Siekiama pasauliniame jūrininkystės sektoriuje sudaryti vienodas veiklos sąlygas nustatant bendrus būtiniausius standartus visiems laivams, plaukiojantiems su bet kurios valstybės vėliava, ir jūrininkams. Taip bus sukurta stipri gairių sistema valstybėms narėms, kurios vykdo savo, kaip vėliavos valstybių, pareigas ir nustato veiksmingų ir nuodugnių patikrų tvarką, užtikrindamos savo laivų ženklinimo atitiktį Direktyvos 2009/13/EB reikalavimams. Europos Sąjungoje bus nustatyta griežtesnė vykdymo užtikrinimo tvarka apibrėžiant ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurios padės užtikrinti, kad būtų dar geriau laikomasi reikalavimų, jūrų laivyboje bus sustiprintos ir skundų nagrinėjimo, patikrų ir taikymo užtikrinimo procedūros.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (MLC) poate fi considerată drept primul cod al muncii din domeniul maritim pentru mai bine de 1,2 milioane de navigatori din întreaga lume, precum şi pentru proprietarii de nave şi naţiunile maritime de pe întreg cuprinsul globului. Aspectele legate de controlul statelor de pavilion menţionate în Convenţie ar trebui încadrate în legislaţia UE într-un mod cât mai detaliat şi mai specific. Consider că un avantaj major al introducerii MLC în legislaţia europeană este faptul că se va beneficia de un regim de aplicare mai strict în cadrul UE, care va conduce la un nivel şi mai mare de respectare.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car les dispositions de la convention du travail maritime de 2006 relatives au contrôle par l'État du pavillon devraient être inscrites dans le droit de l'Union européenne de manière plus détaillée et spécifique.

L'incorporation de la convention du travail maritime dans le droit de l'Union européenne présente l'avantage majeur d'assurer un régime d'application bien plus strict au sein de l'Union, par exemple au moyen de procédures d'infraction de l'Union européenne. Afin d'éviter des différences d'interprétation entre les États membres, ce qui pourrait engendrer une concurrence déloyale et le dumping social, les dispositions de l'Union européenne concernant le contrôle par l'État du pavillon devraient bien mieux reprendre les prescriptions spécifiques et expresses de la convention du travail maritime.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Aspectele legate de controlul statelor de pavilion menţionate în Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim ar trebui încadrate în legislaţia UE într-un mod mai detaliat şi mai specific. Un avantaj major al introducerii muncii în domeniul maritim în legislaţia UE este faptul că se va beneficia de un regim de aplicare mai strict în cadrul UE, de exemplu prin intermediul unor proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, fapt care va conduce la un nivel şi mai mare de respectare a legislaţiei.

Dispoziţiile UE privind controlul statului de pavilion ar trebui să reflecte ceea ce munca în domeniul maritim urmăreşte în mod specific şi expres să se evite - interpretările diferite din partea statelor membre - ceea ce ar putea conduce la o concurenţă neloială şi la dumping social. Introducerea certificatului de muncă în domeniul maritim şi a declaraţiei de conformitate a muncii în domeniul maritim reprezintă elemente centrale pentru punerea în aplicare a muncii în domeniul maritim. Este nevoie să se stabilească reguli clare referitoare la responsabilităţile privind furnizarea forţei de muncă, pentru a se garanta că statele membre îşi îndeplinesc responsabilităţile privind recrutarea, plasarea şi protecţia socială a navigatorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu (PE) é chamado a dar o seu aval a uma proposta de diretiva conjunta (PE e Conselho) sobre as responsabilidades que um Estado de bandeira deve assumir na imposição do cumprimento da Diretiva 2009/13/CE do Conselho, a qual aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF) relativamente à Convenção do Trabalho Marítimo, de 2006, que altera a Diretiva 1999/63/CE. Esta diretiva enquadra-se no âmbito da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) que integra muitas outras medidas jurídicas europeias. Para que a MLC entre em vigor, é necessário que a mesma seja ratificada por 30 países representando 33% da arqueação bruta da frota mundial. A MLC afeta cerca de 1,2 milhões de trabalhadores marítimos a nível mundial, abrange áreas tão diversas como a segurança, condições de trabalho, saúde, segurança social e o bem-estar, e visa assegurar condições de trabalho dignas a bordo dos navios. Considerando que a presente diretiva, promovendo a igualdade a nível mundial e salvaguardando os interesses da Europa, visa colmatar a lacuna existente na legislação europeia que impede a aplicação das disposições previstas no título 5 da MLC (procedimentos de inspeção e cumprimento do quadro normativo), voto favoravelmente o relatório elaborado pela colega Pervenche Berès.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) foi adotada pela OIT, em 2006. Esta Convenção aplica-se ao transporte marítimo internacional e abrange as condições mínimas a observar para o trabalho dos marítimos a bordo de um navio, as condições de trabalho, o alojamento, o lazer, a alimentação e o serviço de mesa, a proteção da saúde, os cuidados médicos, o bem-estar e a proteção em matéria de segurança social, tendo em vista assegurar condições dignas de trabalho e de vida a bordo dos navios. A UE vê na MLC um contributo valioso para o objetivo de criar condições equitativas no setor marítimo a nível mundial, através da fixação de normas mínimas comuns para todos os pavilhões e para todos os trabalhadores do mar. Tendo este pressuposto como base, a relatora entende que os aspetos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) relativos ao controlo pelo Estado de bandeira deverão ser consagrados no direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a MLC na legislação consiste no facto de lhe conferir uma muito mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo ao nível de processos por infração na própria UE, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Aspekty kontroly zo strany vlajkového štátu z Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave (MLC) z roku 2006 by mali byť zakotvené v právnych predpisoch EÚ podrobnejším a konkrétnejším spôsobom. Hlavnou výhodou začlenenia Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave do právnych predpisov Európskej únie je to, že sa tým v EÚ zabezpečí oveľa prísnejší režim presadzovania, napríklad prostredníctvom konaní EÚ o neplnení povinností, čo by ešte viac posilnilo dodržiavanie predpisov. Ustanovenia EÚ o kontrole vlajkovým štátom by mali oveľa viac odzrkadľovať konkrétne a výslovné požiadavky obsiahnuté v Dohovore o pracovných normách v námornej doprave, aby sa predišlo rôznym výkladom zo strany členských štátov, čo by mohlo viesť k nekalej hospodárskej súťaži a sociálnemu dumpingu. Považujem za opodstatnené a dôležité, aby sa v rozsahu právomocí EÚ Dohovor o pracovných normách v námornej doprave čo najvernejšie preniesol do predmetnej predkladanej smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Representing the maritime nation of Scotland, I fully understand the importance of the issues dealt with in this report. Incorporating the MLC into EU law will ensure proper enforcement for all EU vessels.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes 2006 m. Konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – Konvencija) apibrėžti vėliavos valstybės kontrolės aspektai turėtų būti išsamiau ir konkrečiau įtvirtinti ES teisės aktuose. Didžiausias Konvencijos nuostatų įtraukimo į ES teisę pranašumas yra tai, kad taip Europos Sąjungoje bus nustatyta griežtesnė vykdymo užtikrinimo tvarka, pvz., apibrėžiant ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurios padės užtikrinti, kad būtų dar geriau laikomasi reikalavimų. ES teisės aktų nuostatos dėl vėliavos valstybės kontrolės turėtų daug geriau atspindėti konkrečius ir aiškius Konvencijos reikalavimus, kuriais siekiama vengti skirtingo valstybių narių aiškinimo, galinčio lemti nesąžiningą konkurenciją ir socialinį dempingą. Direktyva bus gerokai sustiprinti jūrų transporto aspektai, užtikrinant darbo teisėje numatytų jūrininkų teisių, dėl kurių susitarta Konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje, įgyvendinimą. Ja bus stiprinamas ir gerinamas sektoriaus įvaizdis ir pasauliniu lygmeniu saugomi ES interesai sukuriant bendras vienodas veiklos sąlygas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I believe that flag state control aspects of the 2006 Maritime Labour Convention (MLC) should be enshrined on the level of EU law in a more detailed and specific way. A major advantage of incorporating the MLC into EU law is that it will provide it with a much stronger enforcement regime within the EU, e.g. through EU infringement procedures, which would strengthen compliance even further. EU provisions on flag state control should reflect much more what the MLC specifically and expressly requires, to avoid different interpretations by Member States, which could lead to unfair competition and social dumping.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Julgo ser necessário que os aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC), de 2006, relativas ao controlo pelo Estado de bandeira, deverão ser consagrados no Direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica, pois a integração da MLC na legislação da UE vai-lhe conferir uma mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível de processos por infracção na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. As disposições da UE em matéria de controlo pelo Estado de bandeira devem refletir de modo mais acentuado o que a MLC especifica e expressamente prevê para evitar divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros, o que poderia conduzir a fenómenos de concorrência desleal e de «dumping» social. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del informe debido a que representa en un avance en la protección de los derechos sociales y laborales de los trabajadores del transporte marítimo europeo. Este colectivo de trabajadores necesita de la protección efectiva de sus derechos por parte del Estado al cual pertenece el pabellón de la embarcación donde se produce la relación laboral. Esta especial condición del colectivo, el movimiento internacional del lugar de trabajo puede permitir que se produzcan situaciones de indefensión de los derechos laborales de los trabajadores de la embarcación. Estas situaciones de indefensión se pueden producir, sobre todo, en el ámbito del control y monitoreo de la normativa laboral que ha de aplicarse debido al movimiento del lugar de trabajo. Los Estados miembros, pese a la dificultad de control de las condiciones de trabajo en las embarcaciones, son los responsables últimos de la aplicación de sus normativas laborales. Por el avance en estos aspectos he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − EU provisions on flag State control should reflect much more what the Maritime Labour Convention specifically and expressly requires to avoid different interpretations by Member States, which could lead to unfair competition and social dumping.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Seearbeitsübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation beinhaltet grundlegende Rechte der Seeleute. Diese umfassen allem voran die Beschäftigungs- und Sozialrechte der Seeleute. Das Übereinkommen fasst über 60 geltende Rechtsinstrumente, darunter Empfehlungen und Übereinkommen, zusammen, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) seit 1920 verabschiedet wurden. Ziel ist es, durch weltweite Mindeststandards die Arbeits- und Lebensbedingungen für Seeleute zu verbessern, die Sicherheit auf Schiffen zu verstärken und Sozialdumping mit den daraus folgenden Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Der Bericht hat meine Stimme erhalten, da ich die Meinung vertrete, dass eine Richtlinie der einzige Weg ist, die 60 bereits geltenden Rechtsvorschriften samt neuen Adaptierungen zur Anwendung zu bringen. Denn auch Seeleute, deren Arbeitsverhältnisse klarerweise schwer zu kontrollieren sind, müssen sich in Rechtssicherheit wiegen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – J'ai déposé en cosignature en mon nom personnel quatorze amendements réintégrant des articles de la Convention du travail maritime de l'OIT, afin d'apporter une meilleure cohérence au texte du Parlement européen, en vue des futures négociations en tant que colégistateur sur les responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE. Je me félicite que ces quatorze amendements aient tous été adoptés lors du vote en session plénière, afin de renforcer le mandat de négociation du Parlement européen, étant donné que le vote en commission ne l'avait pas permis; et ce alors même que j'avais soutenu ces amendements. Entrons rapidement en négociation avec le Conseil, afin d'obtenir le texte le plus fidèle aux accords internationaux et protégeant les travailleurs dans un souci de compétitivité européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiems pateiktiems pakeitimams, kuriais siekiama ne tik griežtinti valstybės atsakomybę, bet ir stiprinti bei gerinti sektoriaus įvaizdį. ES turi galioti bendri stebėsenos reikalavimai, tačiau jais negali būti sukuriamos kliūtys jūros prekybai. Be to, darbo jūrų laivyboje standartai būtų taikomi visuose laivuose. Pažymėtina, kad turėtų būti nustatyta veiksminga darbo jūrų laivyboje sąlygų tikrinimo ir patvirtinimo sistema. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad darbo ir gyvenimo sąlygos atitiks Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje reikalavimus. Be to, bus užkirstas kelias nesąžiningai konkurencijai ir socialiniam dempingui.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση η οποία συμπίπτει χρονικά με τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση της ελληνικής σημαίας. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η ΕΕ συμβάλλει στη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου για τον έλεγχο του κράτους σημαίας και την εφαρμογή της σύμβασης ναυτικής εργασίας του 2006 (Maritime Labour Convention-MLC), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαφορετικές ερμηνείες από τα κράτη μέλη, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Η παρούσα έκθεση συμβάλλει στην επιθεώρηση και επιβολή τήρησης των κανόνων και στις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών επί του πλοίου και κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την ναυτιλία, ζήτημα που κατά προτεραιότητα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que os aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC), de 2006, relativas ao controlo pelo Estado de bandeira, deverão ser consagrados no Direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a Convenção do Trabalho Marítimo na legislação da União Europeia consiste no facto de lhe conferir uma muito mais forte capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível de processos por infração na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) vem integrar novos aspectos no direito europeu e possibilita uma mais forte capacidade de fiscalização da convenção no espaço comunitário, fortalecendo a observância da lei, uma vez que, ao especificar e prever expressamente as disposições em matéria de controlo de bandeira, impede as divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros. Com a aprovação deste relatório, será possível alinhar a legislação europeia com as disposições pertinentes da MLC no que diz respeito às responsabilidades do Estado de bandeira, ao passo que se asseguram também normas mínimas comuns de condições de trabalho a bordo de um navio para todos os pavilhões e para todos os marítimos, isto é, a Convenção assegura condições dignas de trabalho e vida a bordo dos navios. Votei favoravelmente o presente relatório, por considerar que a proposta reflete os objetivos da MLC, bem como do Livro Branco da Comissão intitulado «Roteiro do Espaço Único Europeu dos Transportes – Rumo a um Sistema de Transportes Competitivo e Económico em Recursos», permitindo ainda a aplicação dos direitos laborais dos trabalhadores do setor estabelecidos na Convenção do Trabalho Marítimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour of the amended proposal, and in favour of referring back the final vote on the legislative proposal to Committee EMPL, in line with Article 57 (2) of the Rules of Procedure. The postponement of the vote on the legislative resolution would allow for negotiations with the Council and Commission in order to reach a first reading agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) siglata nel 2008 si appresta ad essere implementata all'interno della normativa europea, prevedendo un controllo a livello nazionale del rispetto della stessa. In materia, si prevede l'approvazione di emendamenti che riguardano in primis la responsabilità di ogni nazione con riguardo alle navi battenti la propria bandiera; inoltre è prevista una certificazione di lavoro marittimo e una dichiarazione di conformità del lavoro marittimo per ogni nave e un controllo attento da parte degli Stati di bandiera. La convenzione assicura altresì condizioni di lavoro sicure e omogenee in tutti gli Stati membri, definendo un importante passo avanti in materia. Per questo esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon excellente collègue Pervenche Berès. Selon moi, les dispositions de la convention du travail maritime de 2006 relatives au contrôle par l'État du pavillon devraient être inscrites dans le droit de l'Union européenne de manière plus détaillée et spécifique.

L'incorporation de la convention du travail maritime dans le droit de l'Union européenne présente l'avantage majeur d'assurer un régime d'application bien plus strict au sein de l'Union, par exemple au moyen de procédures d'infraction de l'Union européenne, ce qui assurera un respect encore meilleur des dispositions. Les dispositions de l'Union européenne concernant le contrôle par l'État du pavillon devraient bien mieux reprendre les prescriptions spécifiques et expresses de la convention du travail maritime de manière à éviter des différences d'interprétation entre les États membres, ce qui pourrait engendrer une concurrence déloyale et le dumping social.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A integração dos aspectos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) no direito europeu confere uma forte capacidade de fiscalização da mesma no espaço europeu, permitindo assim uma maior observância da lei ao impedir divergências de interpretação por parte dos Estados-Membros. Desta forma, a relatora pretende colmatar a lacuna existente na Diretiva que alinha a legislação europeia com as disposições pertinentes da MLC, no que diz respeito às responsabilidades do Estado de bandeira. A Convenção, ao ser incorporada no direito europeu, reveste-se de uma importância acrescida ao criar condições equitativas que fixam normas mínimas comuns de condições de trabalho a bordo de um navio para todos os pavilhões e para todos os marítimos. Por outras palavras, a Convenção assegura condições dignas de trabalho e vida a bordo dos navios. Dado que a proposta está em consonância óbvia com os objetivos da MLC, com o Livro Branco da Comissão intitulado «Roteiro do Espaço Único Europeu dos Transportes – Rumo a um Sistema de Transportes Competitivo e Económico em Recursos» e que a mesma permitirá a aplicação dos direitos laborais dos trabalhadores do setor estabelecidos na Convenção do Trabalho Marítimo, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dieser Bericht behandelt die Bestimmungen des Seearbeitsübereinkommens 2006 bezüglich der Überwachung durch Flaggenstaaten auf Ebene der EU-Rechtsvorschriften, die ausführlicher und konkreter verankert werden sollten. Ein Vorteil der Einbindung des Seearbeitsübereinkommens in die EU-Rechtsvorschriften sind die strengeren Durchführungsbestimmungen, die innerhalb der EU für EU-Vertragsverletzungsverfahren geschaffen werden. Damit wird für bessere Einhaltung der Bestimmungen gesorgt. Die EU-Bestimmungen zur Überwachung durch die Flaggenstaaten sollten den konkreten und ausdrücklichen Anforderungen des Seearbeitsübereinkommens in viel stärkerem Maße Rechnung tragen. Damit beugt man unterschiedlichen Auslegungen durch die Mitgliedstaaten, die zu unfairem Wettbewerb und Sozialdumping führen könnten, vor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Aspekty dotyczące kontroli przez państwo bandery, ujęte w Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., należy przekształcić w przepisy prawa na szczeblu UE w sposób bardziej szczegółowy i skonkretyzowany. Najważniejsza korzyść włączenia konwencji do prawa UE polega na tym, że umożliwi ono sprawniejsze egzekwowanie przepisów konwencji w UE, np. dzięki procedurom unijnego postępowania w sprawie naruszenia przepisów, co dodatkowo wpłynie korzystnie na przestrzeganie przepisów. Przepisy UE dotyczące państwa bandery powinny w dużo większym stopniu odzwierciedlać szczegółowe i jednoznaczne wymogi konwencji, aby uniknąć różnych interpretacji w państwach członkowskich, co mogłoby prowadzić do nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego. Omawiany wniosek dotyczący dyrektywy należy do ogólniejszego zbioru europejskich środków prawnych wprowadzonych w celu zastosowania niektórych norm Konwencji o pracy na morzu (MLC) przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w dniu 23 lutego 2006 r. w Genewie. Na obecnym etapie MLC została ratyfikowana przez 30 państw, na które przypada ponad 59% tonażu floty światowej, w związku z czym spełniony jest warunek wejścia w życie tej konwencji, tj. wymóg ratyfikacji przez 30 krajów, odpowiadających 33% światowego tonażu brutto.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC) foi adotada pela Organização Internacional do Trabalho, em 2006. Esta Convenção aplica-se ao transporte marítimo internacional e abrange matérias essenciais como as condições mínimas a observar para o trabalho dos marítimos a bordo de um navio, as condições de trabalho, o alojamento, o lazer, a alimentação e o serviço de mesa, a proteção da saúde, os cuidados médicos, o bem-estar e a proteção em matéria de segurança social e o assegurar de condições dignas de trabalho e de vida a bordo dos navios. A relatora entende que os aspetos da Convenção do Trabalho Marítimo (MLC), de 2006, relativos ao controlo pelo Estado de bandeira deverão ser consagrados no Direito comunitário de forma mais circunstanciada e específica. Uma das grandes vantagens de incorporar a MLC na legislação da UE consiste no facto de lhe conferir uma muito maior capacidade de fiscalização no espaço comunitário, por exemplo, ao nível de processos por infração na própria União Europeia, o que fortalecerá ainda mais a observância da lei. Votámos favoravelmente.

 

9.7. 2014. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A7-0043/2013 - Anne E. Jensen)
Visu runu video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen (ECR). - Mr President, I find it ludicrous that this House is trying to push ahead on the negotiation of the 2014 budget, on the one hand, while on the other it refuses to back the agreement made by Heads of State on the seven-year budget starting next year.

On top of this, the guidelines on the 2014 budget refer to extra payments that need to be covered for past and current years, with the amounts remaining totally unclear.

The Commission and Parliament insist on using the word ‘deficit’, whereas this concept does not apply to the EU budget, as revenues are raised from Member States to cover the agreed budget.

It is time for Parliament and the Council to call on the Commission to assume its responsibility on the budget and its implementation by providing reliable accounting information as to where and when EU taxpayers’ money is being spent.

I am not therefore in a position to vote in favour of the Jensen report.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, I want to comment on the extraordinary decision by this Chamber to mark No-Smoking Day by voting to subsidise the growing of tobacco.

There is a paradox in how this Parliament, like the EU more widely, responds to smoking. With one hand we harass and victimise smokers: not content with the rules on cigarette advertising, we have even seriously debated in this Chamber whether you should be allowed to smoke in your private car, because if it was sold second-hand that might constitute a form of passive smoking. Yet at the same time, with the other hand, we are advancing subsidies to growers for the export of their product.

How can we reconcile these two apparently contradictory positions? The truth is that they are both about power. They are not really about tobacco at all. They both draw more client groups into reliance on the EU. The tobacco lobbies, the anti-smoking lobbies and the growers all develop a dependent relationship.

Marvel at the EU’s hideous strength!

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului şi felicit raportoarea pentru munca excelentă depusă privind orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014. Consider că va fi nevoie de o evaluare şi monitorizare mai atentă a bugetului de anul viitor, pentru a evita situaţii precum cea din 2012, când mai multe programe, precum Erasmus, au riscat să rămână fără finanţare.

Anul 2014 este unul special, deoarece urmează a fi primul an de punere în aplicare a noului cadru financiar multianual. Este nevoie de un plan de acţiune adecvat pentru rezolvarea, în următorul CFM, a problemei angajamentelor restante. Priorităţile Uniunii trebuie să fie încurajarea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă, în special pentru tineri. Bugetul trebuie să reprezinte un instrument pentru consolidarea coeziunii în Uniune şi să contribuie la depăşirea crizei economice.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, pois aponta as orientações e principais prioridades políticas e providencia uma visão compreensiva dos constrangimentos do Orçamento de 2014. Como elementos-chave, chamo a atenção para a dificuldade de definir os tetos orçamentais para 2014 enquanto houver ainda incertezas sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 e em segundo lugar, no que diz respeito ao nível de pagamentos. Dados os falhanços das apropriações de pagamentos, que tornou o orçamento da União num orçamento deficitário, o Parlamento Europeu pede à Comissão para submeter um orçamento retificativo indicativo de modo a responder aos pedidos pendentes, até no máximo do final de março de 2013, e não aceitarei um nível de pagamentos insuficiente para o próximo Quadro.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'année 2014 connaîtra la première année d'exécution du cadre financier pluriannuel 2014-2020. J'ai voté en faveur de ce rapport affirmant comme priorités pour 2014 une croissance économique durable et compétitive, la relance de l'emploi et la lutte contre le chômage chez les jeunes. Je me félicite que ce rapport appelle à doter l'Union de fonds propres afin d'asseoir son indépendance vis-à-vis des États membres et qu'il soit prévu une amélioration dans la précision des prévisions budgétaires, qui doivent être réalistes et suffisantes. Ce rapport rappelle également avec raison l'augmentation du niveau des engagements en cours, qui doivent être payés, et met en exergue le rôle joué par les autorités européennes de surveillance dans la régulation et la supervision financière. Le règlement relatif à ce cadre de financement demande ainsi un niveau de paiements suffisant et réaliste afin d'éviter des complications inutiles lors de l'exécution du budget. Enfin, il affirme le rôle primordial du budget de l'Union dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et dans la croissance économique et la création d'emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione della on. Jensen indica le linee guida per il Bilancio 2014 con le priorità del Parlamento Europeo. Condivido il contenuto del testo soprattutto laddove analizza l'importanza del bilancio dell'UE per l'attuazione della strategia Europa 2020, individuando i settori chiave nei quali esso dovrà incentrarsi: istruzione, ricerca e innovazione, sostegno alle PMI, imprenditorialità e occupazione, ponendo particolare attenzione ai giovani. Per questi motivi ho appoggiato col mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi 2014 m. bus pereinama nuo vienos daugiametės finansinės perspektyvos laikotarpio prie kito, todėl atliekant 2014 m. finansinį programavimą, turi būti išsamiai ir realistiškai įvertintas asignavimų lygis. Planavimo metu turi būti atsižvelgta į tai, kad daugiametės finansinės programos pradžios metais ji įgyvendinama lėčiau negu jos pabaigos metais ir todėl mokėjimų poreikių lygis paprastai yra mažesnis daugiametės finansinės programos laikotarpio pradžioje negu pabaigoje. 2012 m. pabaigoje mokėjimų įvykdymo lygis siekė 99 proc., neįvykdytų įsipareigojimų suma per pastaruosius metus padidėjo 10 mlrd. EUR ir dabar jau pasiekė neregėtą 217,3 mlrd. EUR lygį. Neįvykdytų mokėjimų lygis iki 2013 m. pabaigos gali būti dar didesnis, todėl šis klausimas turi būti sprendžiamas nedelsiant. ES būtina skubiai stiprinti augimą ir konkurencingumą siekiant kurti darbo vietas ir galimybes, ypač jaunimui. Turi būti siekiama didesnės ekonominės, fiskalinės, finansinės ir bankininkystės sektoriaus integracijos, taip pat geresnio valdymo, kad būtų skatinamas augimas siekiant atkurti viešuosius finansus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur des orientations budgétaires pour 2014, qui sera la première année d’application du Cadre Financier Pluriannuel. Le budget européen souffre de retards de paiement du budget 2012, un niveau insuffisant pour 2013. Les orientations pour 2014 sont axées sur un niveau de paiement réaliste, qui met l’accent sur le soutien à la croissance économique et à l’emploi. Inscrit dans les perspectives d’Horizon 2020, je ne pouvais que soutenir des orientations qui mettent l’accent sur les dépenses en faveur des PME, de la recherche et de la formation professionnelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption du rapport Jensen sur les orientations pour le budget 2014 - section III. Il fait montre de beaucoup de clairvoyance dans les priorités de dépenses, et ce dans un contexte de crise et avec des ressources limitées. Le Parlement place ainsi la croissance, la compétitivité et l'emploi, en particulier celui des jeunes, au premier rang de ses priorités. La proposition de réforme du système des ressources propres me tient également à coeur, le système actuel ayant démontré ses limites, en ne permettant pas à l'Union européenne d'honorer ses obligations en termes de paiements.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Nie wszystkie rozwiązania zawarte w sprawozdaniu Anny Jensen są godne poparcia, jednak priorytety budżetowe określone na rok 2014 w pełni odzwierciedlają moje przekonania: wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności oraz nacisk na walkę z bezrobociem, zwłaszcza wśród ludzi młodych. W wielu państwach sytuacja młodzieży na rynku pracy jest dramatyczna i bez wsparcia z budżetu unijnego środki publiczne na programy aktywizacyjne byłyby minimalne w obecnej sytuacji gospodarczej.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Au moment où le cadre financier pluriannuel 2014-2020 fait l'objet de toutes les attentions, nous sommes amenés à considérer le budget pour l'année 2014. Compte tenu des difficultés rencontrées dans l'exécution du budget de l'année 2012, nous envoyons ici un message clair : le budget 2014 sera un budget de croissance, mais un budget d'équilibre. Le budget européen est un outil indispensable pour l'investissement en Europe, il est notre meilleur levier pour la reprise. Mais il ne doit pas se baser sur des trompe-l'œil, et la question des montants restants à payer pour l'année passée doit donc être réglée au plus tôt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report as it specifies that the payments’ level of the 2014 budget should be based on realistic needs to avoid the under-budgeting we have witnessed during previous years. Programmes such as Erasmus ran out of money before the end of 2012. This is unacceptable. In 2011, 630 students from Welsh universities went on Erasmus exchanges; an Erasmus exchange is a valuable experience and we need to ensure that this can continue.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Ao tomar em devida consideração a atual situação financeira, económica e social da União, exige-se cada vez mais que as instituições respondam com a responsabilidade e comedimento às exigências da gravíssima situação que atravessamos e que utilizem processos de gestão orçamental rigorosos com vista à realização de poupança. É neste momento necessário atingir um equilíbrio sustentado e um esforço de consolidação em todas as categorias do orçamento, mantendo uma abordagem prudente relativamente às despesas de funcionamento administrativo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, da autoria da colega Anne E. Jensen, debruça-se sobre as orientações gerais para a elaboração do orçamento para 2014 – Secção III – Comissão. O ano de 2014 será o primeiro com um orçamento no âmbito do novo quadro plurianual financeiro (QFP) para o período de 2014 a 2020 que se encontra em fase de conclusão. É necessário que os pagamentos pendentes aos Estados-Membros de 2012 e os que se prevêem em 2013 não prejudiquem o orçamento de 2014. Os compromissos assumidos e ainda não pagos que transitaram de 2012 devem ser resolvidos este ano num orçamento retificativo. Quanto às prioridades, concordo que o crescimento económico e a criação de emprego devem estar na linha da frente para impulsionar a União Europeia (UE) a sair da crise. Votei favoravelmente este relatório porque aponta para um orçamento de rigor que preconiza um efeito multiplicador dos montantes orçamentados e que, sem esquecer a necessidade do equilíbrio das contas públicas e da redução das dívidas soberanas, recomenda investimento na investigação, no apoio às PME e na criação de emprego jovem.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório é parte de um filme já visto e revisto. Um exercício em que a maioria do Parlamento Europeu entra sempre de leão nas negociações orçamentais, saindo sempre de sendeiro. A crítica aqui feita mais não é do que um desabafo, de quem está sempre disponível para mais à frente – por entre declarações mais ou menos empolgadas – dar o dito por não dito e assinar de cruz qualquer proposta do Conselho Europeu. A alternativa necessária passa por romper com as atuais políticas da UE, para responder realmente aos problemas do crescimento económico sustentável, do desemprego, da pobreza, da exclusão social e das desigualdades. Tal implica uma alteração profunda do orçamento da UE, dos seus montantes e das suas prioridades. É necessária uma nova estratégia e um novo rumo para a Europa: um rumo de pleno emprego, de empregos condignos, de salários justos; de coesão económica e social e de proteção social para todos, garantindo os mais elevados níveis de vida; um rumo que dê atenção às necessidades de desenvolvimento de todos os Estados-Membros, em particular dos que enfrentam maiores dificuldades como Portugal; um rumo promotor da convergência real, contribuindo assim para reduzir o fosso de desenvolvimento entre Estados-Membros e as disparidades económicas, sociais e regionais existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Na základe Lisabonskej zmluvy sa Európskej únii udeľujú významné nové výsadné právomoci v oblastiach, ako je vonkajšia činnosť, šport, kozmický priestor, zmena klímy, energetika, cestovný ruch a civilná ochrana. Viacročný finančný rámec je schvaľovaný vo forme nariadenia Rady, ktoré prijíma Rada jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu uznášajúceho sa väčšinou svojich poslancov. Platnosť súčasného viacročného finančného rámca končí na konci roka 2013 a rok 2014 by mal byť prvým rokom uplatňovania budúceho viacročného finančného rámca.

Pokiaľ hovoríme o výške stropu viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, situácia je veľmi neistá. Štyri najväčšie politické skupiny v EP požadujú, aby v priebehu dvoch – troch rokov bolo možné sedemročný rozpočet revidovať. Taktiež nástoja na väčšej flexibilite v rámci možnosti presúvať finančné prostriedky tam, kde by boli najefektívnejšie využiteľné pre rast a zamestnanosť. Ďalšou požiadavkou je, aby Európska únia mohla čo najskôr prejsť na vlastné zdroje rozpočtu. V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy na jednej strane vznikol medzi európskymi politickými predstaviteľmi konsenzus v prospech zvýšenej hospodárskej, fiškálnej, finančnej a bankovej integrácie, ako aj zlepšenia správy vecí verejných, pričom sa prejavila potreba posilniť rast s cieľom ozdraviť verejné financie. Na druhej strane by však znížený európsky rozpočet bol v rozpore s uvedenými politickými cieľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté pour cette résolution car elle rappelle la nécessité que le budget européen soit financé en majorité par des ressources propres, telle que la taxe sur les transactions financières ou encore une plus grande part de la taxe sur la valeur ajoutée.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), per iscritto. − Ho votato ha favore della relazione sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2014, sezione III in quanto un'adeguata definizione del bilancio 2014 sarà cruciale per porre le basi per una futura crescita economica in grado di determinare maggiore competitività, occupazione giovanile e sviluppo. Il 2014, peraltro, rappresenta il primo anno della nuova programmazione sulla quale abbiamo espresso alcune perplessità, dal momento che nel nuovo piano pluriennale non sono previste risorse sufficienti per la crescita e l'occupazione. Il bilancio dell'UE rappresenta una leva indispensabile ai fini della crescita economica e fondi non adeguati potrebbero mettere a rischio lo sviluppo dell`intera economia dell'UE e il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020. Il Sistema di finanziamento del bilancio dell'UE è strettamente correlato alle tesorerie nazionali, e ciò rappresenta un limite soprattutto in periodi di crisi e di restrizioni di bilancio a livello nazionale. Risulta indispensabile, quindi, una riforma del sistema delle entrate dell'Unione in grado di determinare maggiore autonomia del bilancio europeo e, attraverso una sinergia rafforzata con i bilanci nazionali, promuovere una efficace attuazione degli impegni politici e delle priorità, nonché una crescita sostenibile che favorisca l'istruzione, l'innovazione, le infrastrutture, le PMI e lo sviluppo sostenibile nel suo complesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pasisakiau už šį pasiūlymą. ES biudžetas yra ypatingas. Jis sudaro tik 1 proc. Europos Sąjungos BVP. Net 94 proc. lėšų įgyvendinant jame numatytą politiką ir programas grįžta valstybėms narėms ir Europos Sąjungos piliečiams, taigi jis neturėtų būti suvokiamas kaip papildoma našta, bet kaip investicijų, augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje skatinimo priemonė. Todėl bet koks ES biudžeto sumažinimas neišvengiamai padidintų disbalansą ir apribotų augimą ir visos Sąjungos ekonomikos konkurencinę jėgą, taip pat mažintų sanglaudą, taigi pažeistų solidarumo principą, kuris yra esminė ES vertybė. ES biudžetas – tai veiksminga investavimo ir solidarumo priemonė, kuri teikia papildomą naudą tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Todėl esu įsitikinęs, kad šio biudžeto pajėgumas skatinti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą yra dar svarbesnis ekonominių sunkumų laikais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Anne Jensen na temat wytycznych do budżetu na rok 2014, gdyż słusznie wskazuje ono na fakt, iż niezbędne jest zapewnienie w budżecie odpowiednich środków na płatności i należy uważać na nieuzasadnione cięcia. Budżet Unii jest budżetem inwestycyjnym, który odpowiednio skomponowany może stanowić skuteczne narzędzie wyjścia z kryzysu. Postulaty te muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie na rok 2014. Budżet Unii musi wspierać rozwój gospodarczy i konkurencyjność oraz zwiększać zatrudnienie, szczególnie wśród młodzieży. Rada podjęła już w tej kwestii konkretne zobowiązania, między innymi w formie Pakietu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, czy też przyjmując Gwarancję dla Młodzieży. Zobowiązań tych nie będzie można zrealizować bez zapewnienia odpowiednich środków. Nie można też podważać wiarygodności Unii poprzez ciągłe powiększanie zobowiązań pozostających do spłaty, których poziom już teraz osiągnął 217 miliardów euro i ciągle rośnie.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Ce rapport, en faveur lequel je me suis prononcée, prévoit des dispositions dans l'hypothèse où les différents acteurs des négociations budgétaires actuelles ne parviendraient pas à se mettre d'accord à temps, ce qui semble de plus en plus probable. Le texte suggère notamment que la Commission européenne puisse esquisser un projet de budget pour 2014 sur la base de ses propres propositions, et qu'elle puisse prolonger les plafonds de la dernière année du cadre financier pluriannuel actuel, ajusté avec déflateur fixe de 2% par an, jusqu'à l'adoption du nouveau règlement financier pluriannuel. Ceci permettrait à la Commission européenne de fixer un niveau réaliste de paiements pour 2014 et de régler rapidement les dettes de l'Union européenne afin d'éviter les blocages supplémentaires dans les négociations et les situations budgétaires similaires à l'année dernière.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − This Resolution recalls the particular nature of the EU budget, which amounts to only 1 % of the EU GDP and is an investment budget with a strong leverage effect; underlines that 94 % of it goes back to the Member States and European citizens through its policies and programmes, and therefore should not be seen as an additional burden but as a tool to boost investment, growth and jobs in Europe; emphasises that, for the regions and Member States, public investment would be minimised or impossible without the contribution of the EU budget; believes that any decrease in the EU budget would inevitably increase imbalances and hamper the growth and competitive strength of the entire Union economy, as well as its cohesiveness, and would undermine the principle of solidarity as a core EU value; is of the opinion that the demand for ‘more Europe’ is meaningless when it is accompanied by proposals for the drastic reduction of EU funds

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE não pode ficar sem orçamento para o período de 2014-2020. As dificuldades nas negociações do novo QFP não devem prejudicar o correto funcionamento da UE. Assim, enquanto não se chega a um acordo, deve a Comissão Europeia inicialmente elaborar o projeto de orçamento para 2014 com base nas suas próprias propostas sobre o QFP 2014-2020 e em que, se entretanto não se tiver chegado a acordo sobre um novo QFP, a Comissão deve adaptar a sua proposta nos termos do artigo 312.º, n.º 4, do Tratado e do ponto 30 do atual Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira. Devemos todos os envolvidos fazer um esforço para se aprovar um novo orçamento que tenha preocupações de estimular o crescimento, a fim de restabelecer as finanças públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor de este informe por la escasa certeza que en estos momentos atraviesa el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, que sentará las bases para las orientaciones del presupuesto de 2014. Con la votación del MFP en el Parlamento se ha aplazo el procedimiento de su aprobación, puesto que se ha rechazado la propuesta del Consejo, esto supone la ampliación automática de los umbrales presupuestarios de 2013 más un incremento debido a la inflación estimado en el 2%. El informe propone ciertos puntos de interés sobre la necesidad de unos fondos realistas para afrontar los objetivos fijados y dotar a las instituciones de la Unión Europea de la capacidad de cumplir sus objetivos políticos. Sin embargo, en este contexto de incertidumbre en la negociación del MFP, cualquier modificación sobre los mismos no puede tener un efecto considerable. Por esto no he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Given the shortfalls and shortcomings of payment appropriations, which turn the EU budget in a deficit budget, Parliament asks the Commission to submit a draft amending budget to address pending claims, at the latest by the end of March 2013, and not to accept an insufficient level of payments for the next MFF (2014-20). I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In der angespannten finanziellen Situation muss auch bei der Kommission gespart werden. Konkret muss endlich auch bei den EU-Agenturen der Sparstift angesetzt werden. Schließlich wurden diese in den 90er Jahren erschaffen, um EU-Institutionen mit wichtigen Informationen zu versorgen. Insofern stünde also mindestens zu erwarten, dass die wachsende Zahl an EU-Agenturen samt Belegschaft sich in Reduktionen bei der EU-Kommission niederschlägt. Aus diesem Grund habe ich gegen den vorliegenden Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − 2014 m. biudžetas turėtų būti lankstus, užtikrinant efektyvų turimų išteklių panaudojimą. Pirmenybė turėtų būti teikiama darbo vietų kūrimui, tvariam ekonomikos augimui ir strategijos „Europa 2020“ tikslams ir turėtų būti nustatytas pakankamas ir realistiškas mokėjimų lygis. Labai sunku apibrėžti 2014 m. biudžeto sudarymo bendrąsias gaires, kai nėra aiškios viršutinės 2014 m. įsipareigojimų ribos. Tačiau turime stengtis, kad naujame biudžete būtų atsisakyta neveiksmingai panaudojamų ES lėšų ir subsidijų ir veiksmingai užkirstas kelias struktūriniam įsiskolinimui ES lygiu plisti. Manau, kad turėtų būti didinama parama valstybėms narėms, kurios patiria ekonomikos recesiją. Šiuo atveju ypatingą dėmesį reikia skirti investicijoms į infrastruktūrą, socialines priemones, mokslinius tyrimus, inovacijas ir plėtrą. Be to, tokioms valstybėms reikėtų labiau padėti įsisavinti struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La situazione economica nell'Unione Europea è preoccupante. Le nostre economie non sono ancora uscite dalla crisi e la spirale recessiva non si è ancora arrestata. L'Unione europea ha il dovere di mettere in atto misure volte alla crescita e il ruolo giocato dal Bilancio UE è cruciale. Il Parlamento non poteva non rigettare un progetto di Bilancio che prevedeva tagli alla spesa nei settori cruciali come quelli alla ricerca e sviluppo e all'istruzione piuttosto che favorire un vero processo di crescita su scala europea. Basta con i compromessi al ribasso. Adesso dobbiamo rilanciare la crescita in Europa e ridurre la disoccupazione. Abbiamo aspettato a lungo affinché il Parlamento Europeo avesse un ruolo nel processo di adozione del Bilancio UE. Oggi il Parlamento ha lanciato un segnale inequivocabile a sostegno dei cittadini e delle imprese europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. As negociações para o orçamento de 2013 demonstraram, uma vez mais, que o sistema de financiamento da União Europeia – com contribuições anuais correspondentes a mais de 75% das receitas da UE – está em contradição com a letra e o espírito do Tratado e está a colocar o orçamento da UE em total dependência dos erários nacionais, o que pode ser particularmente prejudicial numa época de restrições orçamentais nacionais. Por estas razões, votei favoravelmente o presente relatório em que se insta a que a estrutura de receitas da União seja reformada de forma a acolher a introdução de novos e genuínos fundos próprios, como o imposto sobre as transações financeiras e o novo IVA da UE. No mesmo sentido, manifesto ainda o meu apoio à proposta da UE para reformar o sistema de recursos próprios.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução situa a elaboração do orçamento para 2014 no contexto político particular das negociações do QFP. O quadro financeiro em vigor termina no final de 2013, e em consequência, 2014 deveria ser o primeiro ano da implementação do próximo QFP. Assim, a relatora insiste que se o Parlamento Europeu ainda não se tiver pronunciado favoravelmente em relação ao novo Regulamento QFP, a Comissão Europeia deve inicialmente elaborar o projeto de orçamento para 2014 com base nas suas propostas sobre o QFP 2014-2020. A Comissão dos Orçamentos defende que as prioridades do orçamento 2014 são apoiar o crescimento económico e a competitividade, promover o emprego e lutar contra o desemprego juvenil. O relatório, que contou com o meu voto favorável, defende ainda que o nível de dotações para 2014 seja realista e que se consiga um nível de pagamentos atempado para 2013, de modo a evitar mais impasses nas negociações.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (PPE), par écrit. – Consacré en grande majorité à l'investissement dans les États membres, le budget européen reste un outil privilégié pour sortir de la crise qui nous agite depuis des années. J'ai donc voté en faveur du rapport de Mme Jensen qui réaffirme le rôle de ce budget en faveur de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité.

Plus particulièrement, nous y exprimons à nouveau notre volonté d'investir à la fois dans la formation, la recherche, l'innovation, les infrastructures et le soutien aux PME, avec un souci spécifique pour le chômage des jeunes qui prend des proportions alarmantes dans beaucoup de pays.

C'est la raison pour laquelle le fait que les États membres n'honorent pas les paiements qu'ils doivent au budget européen me préoccupe beaucoup, et ce, alors même que la plupart d'entre eux ont augmenté leur propre budget au cours des derniers mois. Grâce à la mutualisation des moyens, le budget européen permet pourtant de réaliser d'importantes économies dans la dépense publique et donc de soutenir l'indispensable retour à l'équilibre des comptes nationaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The 2013 budget negotiations have demonstrated once more that the system of financing the EU budget – with national contributions amounting to more than 75 % of EU revenue – is in contradiction with the letter and the spirit of the Treaty, and is putting the EU budget in a position of total dependency on national treasuries, which can be particularly detrimental at a time of national budgetary constraints. The structure of Union revenue must be reformed to include the introduction of new and genuine own resources, like the financial transaction tax and the new EU VAT.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Obiettivo del voto odierno è quello di rompere il circolo vizioso del deficit nei pagamenti: le fatture del 2012 e del 2013 non pagate non dovrebbero essere trasferite nel bilancio del prossimo anno perché il 2014, primo anno del nuovo quadro pluriennale, deve poter iniziare senza un deficit contrario al diritto europeo. I debiti accumulati di anno in anno hanno raggiunto a fine 2012 il livello senza precedenti di oltre 217 miliardi di euro: ora la Commissione deve impegnarsi a presentare un progetto di bilancio rettificativo per le fatture dello scorso anno, al più tardi entro la fine di questo mese, per garantire che i negoziati sul bilancio per il prossimo anno non siano compromessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – 14. Υπερψήφισα τη σχετική έκθεση, διότι αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη ανεξάρτητων, αξιόπιστων, συγκρίσιμων και έγκαιρων στοιχείων είναι αναγκαία για τους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και για τους οικονομικούς παράγοντες και τους πολίτες, προκειμένου να μετρήσουν, να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν την οικονομική πραγματικότητα και τις εξελίξεις της. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το αναθεωρημένο ΕΣΛ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ μακροοικονομικά στατιστικά στοιχεία υψίστης ποιότητας, τα οποία βασίζονται σε ορθή μεθοδολογία και παρέχονται βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In materia di regolamento sul prossimo Quadro finanziario pluriennale, ci si appresta ad esprimere un parere sulle previsioni di bilancio e gli orientamenti generali per il 2014, tenendo debitamente conto delle necessità insite scaturite dalla crisi finanziaria, che devono spronare e sostenere gli Stati Membri verso una nuova crescita economica che passi attraverso una riduzione della disoccupazione giovanile e il rilancio dell'occupazione. Onde evitare situazioni sconvenienti già riscontratesi in passato dovute a errate previsioni di spesa, si auspica una più attenta programmazione e l'approvazione di bilanci preventivi realistici ed adeguati, che siano il più trasparenti possibili sulle modalità di impiego dei fondi disponibili.

Il 2014 sarà inoltre un anno di transizione tra due programmazioni finanziarie pluriennali e proprio per tale motivo sarà d'aiuto ed indispensabile uno sguardo a quanto precedentemente realizzato con l'ultimo piano pluriennale, per ottenere una visione di insieme più esaustiva dei progetti da attuare con il nuovo QFP. Quest'ultimo dovrà avere come base di lavoro la strategia "Europa 2020", privilegiando il così detto triangolo del sapere (istruzione, ricerca, innovazione) ma concedendo un posto di interesse particolare allo sviluppo delle piccole imprese, dell'utilizzo dell'energia rinnovabile e dello sviluppo sostenibile. Esprimo parere favorevole in merito a tali orientamenti generali.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό της ΕE για το 2014, έναν προϋπολογισμό επενδύσεων και αλληλεγγύης, που προτεραιότητές του θα πρέπει να είναι η οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η ενίσχυση της εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Ωστόσο, το 2014 είναι μια χρονιά στην οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δυο πολύ σημαντικές προκλήσεις. Η πρώτη αφορά την αβεβαιότητα για το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020. Καθώς δεν έχει υπάρξει συμφωνία ακόμα, δεν έχουν καθοριστεί τα ανώτατα όρια για το 2014. Αυτό καθιστά δυσκολότερο τον καθορισμό των γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έτους. Η δεύτερη πρόκληση αφορά το επίπεδο των πληρωμών. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει ένα επαρκές επίπεδο πληρωμών το 2014, δεδομένου ότι από το 2010 και μετέπειτα οι ελλείψεις στις πληρωμές αυξάνονται συνεχώς και στο τέλος του 2013 υπερέβησαν τα 16 δισ. ευρώ, καθιστώντας ουσιαστικά τον κοινοτικό προϋπολογισμό ελλειμματικό. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2013 το συντομότερο δυνατό και εκφράζει την αποφασιστικότητά του να μην αποδεχτεί ένα ανεπαρκές επίπεδο πληρωμών, τόσο για το 2014 όσο και για το ΠΔΠ 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Ce rapport d'orientation définit les principales priorités politiques du budget 2014 et propose un aperçu global des contraintes pesant sur celui-ci.

Il est difficile de définir les plafonds 2014 alors que règne toujours l'incertitude aussi bien au sujet du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 qu'au sujet du niveau des paiements. Les détails précis concernant les politiques de l'UE seront définis ultérieurement, lorsque le Parlement européen adoptera sa résolution en juillet 2013, en fonction d'une évaluation du projet de budget 2014 et en tenant compte des apports des diverses commissions spécialisées.

Étant donné les insuffisances et lacunes des crédits de paiement, qui ont rendu déficitaire le budget de l'UE, le Parlement européen demande à la Commission de soumettre avant la fin du mois de mars 2013 un projet de budget rectificatif tenant compte des réclamations en souffrance et de ne pas accepter un niveau de paiement insuffisant pour le prochain CFP (2014-2020).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Dadas as incertezas quanto à adoção do quadro financeiro plurianual para 2014-2020, torna-se difícil ter como base qual deverá ser o orçamento da Comissão para 2014. Assim sendo, junto-me à relatora e defendo que a Comissão deverá apresentar a sua proposta de orçamento tendo por base as suas próprias propostas para o quadro financeiro plurianual de 2014-2020. À semelhança do que tenho defendido anteriormente, insto a Comissão a adotar um orçamento capaz de apoiar o crescimento económico e a competitividade da União Europeia, como forma de combater as elevadas taxas de desemprego e de desemprego jovem que assolam os Estados-Membros e que põe em causa a própria recuperação económica da UE como um todo. No entanto, só é possível ter um orçamento realista se forem melhorados os mecanismos de previsão conjuntural para todos os pagamentos estimados e for garantido que o orçamento da UE é financiado pelas receitas próprias como forma de garantir independência dos interesses nacionais de cada Estado-Membro. Face ao exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − The report presents a very balanced view of the EU budget situation for the next year, which I fully agree with. Once more, I want to underline the necessity of ‘sufficient financial resources’ at EU level, in order to face all the economic challenges planned within the Europe 2020 Strategy. We have to bear in mind that 2014 is a transition year between two MFFs and a successful start of the new programmes’ generation is very important in helping Europe and its citizens to get through the still ongoing financial and economic crisis. Investments with ‘multiple effect’ in areas like: employment, industry, education and regional development/Structural Funds have to be sustained from the EU budget. I voted in favour of this report, underlining that delaying payments from one year to another and an EU deficit budget will never solve Europe’s economic and financial problems and will never have my approval.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il bilancio 2014, complice il perdurare della crisi finanziaria e le difficoltà nel trovare un accordo che sia soddisfacente per tutti, sarà elaborato in un contesto di grande incertezza. Proprio per tali ragioni bisogna evitare gli errori commessi in passato e preventivare un livello adeguato e realistico di stanziamenti di pagamento. Oltre a ciò, è fondamentale porre come obiettivo-base del bilancio dell'Unione per il 2014 quello che non è stato fatto fino ad ora, cioè misure che siano volte a sostenere la competitività e la crescita economica, rilanciando al contempo l'occupazione e la lotta alla disoccupazione giovanile.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A crítica aqui feita mais não é do que um desabafo de quem está sempre disponível para mais à frente dar o dito por não dito e assinar de cruz qualquer proposta do Conselho Europeu. A alternativa necessária passa por romper com as atuais políticas da UE, para responder realmente aos problemas do crescimento económico sustentável, do desemprego, da pobreza, da exclusão social e das desigualdades. É necessária uma nova estratégia e um novo rumo para a Europa: um rumo de pleno emprego, de empregos condignos, de salários justos; de coesão económica e social e de proteção social para todos, garantindo os mais elevados níveis de vida; um rumo que dê atenção às necessidades de desenvolvimento de todos os Estados-Membros, em particular dos que enfrentam maiores dificuldades como Portugal. Propusemos várias alterações nesse sentido que foram rejeitadas pela maioria do PE.

 

9.8. Eiropas Parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā (A7-0041/2013 - Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri)
Visu runu video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän kohtuullisen ja tasapainoisen mietinnön puolesta. On tärkeää, että nyt esitetty ratkaisu on kohtuullinen ja reilu kaikkia jäsenvaltioita kohtaan. Tasapuolisuuden nimissä 12 jäsenvaltiota menettää vuoden 2014 vaaleissa yhden jäsenen paikan ja mikään jäsenvaltio ei saa uusia. Mielestäni on oikeus ja kohtuus, ettei Suomi ole leikkauslistalla, kuten kävi jo kerran vuonna 2009.

Tulee muistaa, että vaikka parlamentilla on jäsenten paikkajaossa aloiteoikeus, asiasta päättävät lopullisesti EU-jäsenvaltiot. Onkin toivottava, ettei neuvoston kokouksessa, joka asiasta lopulta päättää, päädytä viime hetken myönnytyksiin joidenkin jäsenvaltioiden osalta, vaan että neuvosto kunnioittaa parlamentin päätöstä. Eurooppalaista demokratiaa ei tule vesittää poliittisin lehmänkaupoin.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, it is extraordinary the way the number of people in this Chamber keeps on growing. A cynic might almost think that that was the primary purpose of EU elections.

I am reminded rather of the Long Parliament in the UK, which in the name of democracy fought a great civil war, but never got around to dissolving itself and holding fresh elections for mandates for new Members.

So every time a new country goes in, the upper limit of MEPs keeps rising. Although we occasionally say that we should put a cap on it, it somehow never gets around to happening.

Sometimes I am told that I have nothing positive to contribute, that I am only ever cynical when I make these speeches. Let me end with a very practical and positive contribution.

I look forward to a referendum in the UK within the next five years that will result in the elimination of my job. We will then be able to have perhaps 60 or 70 fewer Members of the European Parliament. That would be our last, parting gift to European democracy.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que, de acordo com o Tratado de Lisboa, os números de Deputados ao Parlamento Europeu devem ser reduzidos para os 751 lugares já nas próximas eleições. Com a adesão da Croácia e o número de Deputados ao Parlamento Europeu alcançando os 766 lugares, há a necessidade de reduzir em 15 lugares ao Parlamento Europeu. A meu ver, uma reforma bem pensada da composição do Parlamento, incluindo um método sustentável e transparente de calcular os lugares baseado no princípio de proporcionalidade degressiva, deve ir lado a lado com uma reforma abrangente nos procedimentos de voto no Conselho na futura Convenção após as eleições de 2014. É a melhor maneira de alcançarmos uma reforma satisfatória no que respeita à futura composição do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La répartition des sièges au Parlement européen devait être révisée en conséquence du traité de Lisbonne instituant un nombre maximum de 751 députés (contre 754 aujourd'hui) et en prévision de l'arrivée prochaine des députés croates dans l'hémicycle. J'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative pour la répartition des sièges en perspective des élections européennes qui devraient avoir lieu du 22 au 25 mai 2014, même si je ne le trouve pas pleinement satisfaisant. Il fixe une répartition des sièges selon le principe de la proportionnalité dégressive. À cela, a été ajoutée une règle supplémentaire: pas de perte de plus d'un siège par État (à l'exception de l'Allemagne). Si une dizaine de pays perdent ainsi un siège dans l'hémicycle parlementaire, la France, quant à elle, maintient ses sièges actuels. Je ne considère pas ce choix comme pleinement satisfaisant car il crée un écart de représentation (nombre de députés par citoyens) selon les Etats. Toutefois, il nous fallait trouver une solution rapide et je l'ai soutenue car nous exigeons qu'elle ne soit que transitoire. Une nouvelle proposition de répartition des sièges, plus durable et transparente, sera ainsi présentée par le Parlement en 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward agus Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Vótálamar i gcoinne thuarascáil Gualtieri/Trzaskowski maidir le leithdháileadh shuíocháin na bhFeisirí i ndiaidh chéad thoghchán eile Pharlaimint na hEorpa. Is tuarascáil í atá claonta i gcoinne Ballstáit bheaga cosúil le hÉirinn.

Ní aontaímid leis na ‘critéir oibiachtúla’ a úsáideadh agus is léir do na Ballstáit sin a mbeidh suíochán á bhaint uathu i ndiaidh 2014 nach athdháileadh cóir, loighciúil ná daonlathach, mar ba chóir a bheith faoi Chonradh Liospóin, atá i gceist leis na critéir nó leis an gcinneadh seo.

Níor chóir go mbeadh suíochán á chailleadh go huathoibríoch mar thoradh ar aontachas na Cróite leis an AE ag an 12 Bhallstát beag agus meánmhéide cosúil le hÉirinn. Ní mór go mbainfí amach réiteach praiticiúil a chosnódh leas mhuintir na hÉireann, in ionad an beartas ‘is lú lochtach’ seo (mar atá á ghlaoch air) a chur i bhfeidhm.

Is í an bhliain seo Bliain Eorpach na Saoránach agus ní foláir go mbainfidh an Chomhairle agus Rialtas na hÉireann úsáid as an gceart crosta atá acu chun a chinntiú nach ndéantar guth mhuintir na hÉireann san AE a mhaolú.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria siūloma dvylikoje ES šalių 2014 m. rinkti vienu EP nariu mažiau nei iki šiol. Kroatijai įstojus į Europos Sąjungą, europarlamentarų skaičius padidės nuo 754 iki 766, tačiau Lisabonos sutartis įpareigoja 2014 m. rinkti tik 751 narį, todėl 15 vietų reikės atsisakyti. Trijų vietų turėtų netekti Vokietija, nes Lisabonos sutartis neleidžia vienos šalies delegacijai turėti daugiau kaip 96 vietas (Vokietija šiandien jų turi 99). Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyta, kad piliečiams Europos Parlamente atstovaujama mažėjančio proporcingumo tvarka, t. y. paskirstant vietas EP stengiamasi kuo tiksliau atspindėti valstybių narių gyventojų skaičių. Pritariu, kad, įstojus Kroatijai ir siekiant atitikti ES Sutarties nuostatas, būtina bendrą Europos Parlamento vietų skaičių sumažinti 15 vietų.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Ez a jelentés a következő, 2014–2019 közötti ciklus EP-beli mandátumelosztására tesz javaslatot. A változtatásra Horvátország uniós csatlakozása, illetve a legutóbbi választások óta hatályba lépő Lisszaboni Szerződés miatt van szükség. Az egyes tagállamok európai parlamenti mandátumainak száma azért változik 2014-től, mert a Lisszaboni Szerződés a jelenlegi 754 helyett 751-ben maximálja az EP létszámát, miközben a tervek szerint a 2013 júliusában csatlakozó Horvátország képviselőinek is helyet kell majd biztosítani. Noha egyes javaslatok és módosító indítványok szerint Magyarország akár négy-öt helyet is veszíthetett volna, a ma megszavazott javaslat értelmében hazánk tíz másik közepes méretű tagállammal együtt csupán egy mandátumot ad át Horvátországnak. Hazánk számára ez volt a legelőnyösebb megoldás, ezért azt szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Dans une démocratie, la composition des membres chargés de représenter la voix des citoyens est un sujet crucial. Au niveau européen, cette question revêt un caractère particulier. Le Parlement européen, répétons-le, unique instance européenne élue au suffrage direct, a donc le devoir pour ne pas dire l'obligation de refléter au plus près le poids démographique des différents pays membres. Ce rapport prend des libertés totalement infondées avec ce principe élémentaire. Le fil conducteur de celui-ci, refusant de modifier plus qu'à la marge la répartition existante, immobilise le Parlement européen dans un statu quo clairement inacceptable. L'entrée de la Croatie au sein de l'Union européenne aurait dû permettre une redistribution des cartes. Il en est autrement. C'est donc une occasion manquée bien regrettable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai décidé de voter en faveur de ce rapport visant à répartir de manière plus équilibrée les sièges entre les Etats membres au Parlement européen suite à l'adhésion de la Croatie en juillet prochain. Une mesure concrète est l'approche en deux étapes : cette proposition ne s'appliquerait que pour la législature 2014-2019, et prévoit de présenter d'ici à la fin de 2015 une nouvelle proposition de décision instaurant un système durable et transparent qui permettrait de répartir les sièges de manière objective, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi 2014 m. prasidėjus naujai parlamentinei kadencijai nustos galioti Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 daliai šiuo metu taikoma išimtis ir Europos Parlamentą turės sudaryti ne daugiau kaip 751 narys (750 narių ir Pirmininkas). Šiuo metu parlamentarų skaičius yra 754, nuo liepos 1 d. dar prisijungs 12 kolegų iš Kroatijos. Taigi, kad naujoje kadencijoje bendras parlamentarų skaičius atitiktų Sutarties nuostatas, vietų skaičius turės būti sumažintas penkiolika narių. Atsižvelgiant į tai, kad Parlamento narių skaičius turi būti mažinamas, siūloma minimaliai apriboti valstybių narių prarastų vietų skaičių ir kartu kaip galima labiau atsižvelgti į mažėjančio proporcingumo principą vadovaujantis principu „niekas negauna daugiau ir niekas nepraranda daugiau negu vienos vietos“. Laikantis šio principo, vidutinių ir mažų šalių, kaip Lietuvos, atstovų skaičius bus sumažinamas mažiau negu taikant vadinamąjį fiksuoto proporcingumo metodą. Toks sprendimas yra grindžiamas politine logika.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − În legislatura ce începe în 2014, Parlamentul European va fi compus din 751 de deputaţi. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de aderare a Croaţiei, va rezulta, astfel, o creştere temporară a numărului total de locuri la 766. Prin urmare, trebuie redus numărul total de mandate cu 15, pentru a asigura respectarea dispoziţiilor din Tratatul privind Uniunea Europeană. Decizia de stabilire a componenţei noului Parlament ar putea include, de asemenea, o mai amplă redistribuire a mandatelor, pentru a ţine seama de modificările demografice din statele membre şi pentru a îmbunătăţi astfel interpretarea şi implementarea principiului proporţionalităţii degresive, prevăzut în tratat. Conform tratatului, componenţa noului Parlament trebuie stabilită prin decizia Consiliului European adoptată în unanimitate la iniţiativa Parlamentului European şi cu aprobarea acestuia.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – L'adhésion de la Croatie, le 1er juillet prochain, nécessite un ajustement du nombre de sièges alloué à chaque pays, dans le respect du traité de Lisbonne, qui fixe un maximum de 751 députés européens. Il faut actuellement moins de 70 000 citoyens pour élire un député européen maltais mais il faut en réunir près de 900 000 pour élire un député européen français. J'ai donc voté en faveur de ce rapport bien qu'imparfait. Comme politiquement il est impossible de réduire de plus de trois le nombre de députés allemands, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne se retrouvent anormalement sous-représentés. Ceci ne pourrait être évité qu'en augmentant le nombre de députés de ces pays. Or on ne peut pas prendre prétexte de l'arrivée des députés croates pour accroître le nombre de députés français.

Je souhaite un système qui, à l'avenir, avant chaque élection au Parlement européen, permettra, d'allouer les sièges entre les États membres d'une manière objective, sur la base du principe de la proportionnalité dégressive, en tenant compte de toute augmentation de leur nombre et des évolutions démographiques, sans exclure la possibilité de réserver un certain nombre de sièges à des membres élus sur des listes transnationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la proposition de résolution sur la composition du Parlement européen en vue des élections européennes de 2014, proposée par M. Trzaskowski et M. Gualtieri. Recoupant la question complexe, et éminemment importante, de la légitimité démocratique des élus européens et du Parlement, la solution proposée par les deux corapporteurs se veut pragmatique et politiquement réaliste. Face à l'élargissement de l'UE à la Croatie, et alors que le nombre de députés est plafonné à 751 par le Traité de Lisbonne, le nombre de députés par État membre sera logiquement modifié tout en minimisant les pertes de sièges. Avec la délégation française du PPE, je resterai à l'avenir vigilant pour qu'un État membre comme la France ne voie pas sa représentativité amputée au sein du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Estamos perante um relatório equilibrado que, embora não seja o melhor compromisso, é, no entanto, a melhor solução que foi possível encontrar. Apostámos numa abordagem pragmática, com a aplicação de critérios objetivos à repartição de lugares, com base no princípio de que nenhum Estado-Membro deverá ganhar mais um Deputado ou perder mais do que um Deputado (com a exceção do caso específico da Alemanha, que detinha 3 Deputados a mais como previsto no Tratado de Lisboa). Por fim, gostaria ainda de salientar que esta proposta de decisão terá apenas um caráter transitório, pois só terá incidência sobre a composição do Parlamento Europeu na próxima legislatura, uma vez que só poderemos criar um novo sistema duradouro de repartição de lugares no Parlamento Europeu no âmbito de uma revisão conjunta com o sistema de voto no Conselho, de forma a preservar o necessário equilíbrio na distribuição de poderes. Esse novo sistema deverá ser adotado antes das eleições de 2019 e deverá apostar na transparência e permitir uma distribuição automática de lugares entre Estados-Membros, antes de cada eleição europeia. Deverá, assim, contemplar uma atribuição objetiva dos lugares aos Estados-Membros, com base no princípio da proporcionalidade degressiva, tendo em conta eventuais alargamentos, bem como as tendências demográficas da população.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Les députés européens du Mouvement démocrate contestent l'approche politique des rapporteurs concernant la composition du Parlement européen en 2014 et se sont prononcés contre. Le traité de Lisbonne dispose que le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l’Union dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle. Or ce principe démocratique vient aujourd'hui d'être nié. Quelles que soient les formules mathématiques retenues, la proportionnalité dégressive aurait du donner des sièges supplémentaires à la France, mais également à l’Espagne, à l’Italie et au Royaume-Uni. Au lieu de suivre cette voie juridiquement toute tracée, le rapport, dont l’objet vise à intégrer les futurs élus croates, se contente de maintenir l'équilibre actuel, aboutissant de facto à mettre en cause le principe de représentation des peuples, fondement et raison d’être du Parlement européen. La balle va désormais être dans le camp du Conseil. Il reviendra à la France de trouver, avec l'aide d'autres États membres, une solution qui respecte la lettre et l'esprit du Traité.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por ser o menor dos males para Portugal. Por outro lado, porque é necessário definir em tempo útil a composição do Parlamento Europeu a fim de permitir que os Estados-Membros adotem as medidas internas necessárias à organização das eleições europeias para a legislatura 2014-2019. Estas alterações, apesar de respeitarem as disposições constantes no Tratado de Lisboa e resultarem da adesão da Croácia, deverão ser substituídas por um sistema duradouro e transparente que, no futuro, antes de cada eleição, permita uma atribuição mais objetiva dos lugares aos Estados-Membros e que não prejudique os países de pequena ou média dimensão, como é o caso de Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. The Lisbon Treaty sets the maximum number of MEPs at 751. When Croatia joins the EU as a full member, the total number of MEPs will be 766. This means that a number of Member States will lose seats. The apportionment of seats to ‘ideal’ numbers would be quite harsh for a number of Member States as some might gain or lose up to 3-4 seats. This proposal to spread out the number of seats reduced more evenly among the Member States is much fairer. It is important to note that the Lisbon Treaty also sets the minimum number of MEPs a country can have at 6, if Wales were an independent country we would have 9 MEPs.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. No próximo ano, realizar-se-ão eleições para o Parlamento Europeu (PE) que, de acordo com o Tratado da União Europeia (TUE), deverá ter um total de 751 deputados (750 mais o presidente). Neste momento, o PE conta com 754 deputados e 12 observadores da Croácia cuja adesão se prevê para o próximo dia 1 de julho. O TUE dispõe, ainda, que nenhum Estado-Membro pode ter mais de 96 deputados (atualmente, a Alemanha conta com 99) nem menos de 6, o que implica uma nova redistribuição de lugares. Votei favoravelmente o relatório elaborado pelos colegas Rafał Trzaskowski e Roberto Gualtieri sobre a composição do PE tendo em vista as eleições de 2014, porque consubstancia uma proposta justa e equilibrada para todos os EM. As alternativas apresentadas para a representatividade, como a população de cada EM, prejudicariam Estados-Membros como Portugal. Chegou a estar prevista a perda de três deputados para Portugal, o que seria inadmissível. Com esta proposta, nenhum EM perde menos do que um deputado nem ganha mais do que um. Realço o excelente trabalho do colega Paulo Rangel que possibilitou que se chegasse a esta proposta equilibrada.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório defende uma inaceitável perda por Portugal de mais um deputado nas eleições para o Parlamento Europeu, já em 2014. Se o Conselho Europeu (a quem cabe decidir por unanimidade, pelo que o governo português pode e deve vetar esta decisão) decidir aceitar esta proposta, Portugal passará a ter apenas 21 deputados, quando já teve 25 deputados. É lamentável que, ao contrário do que sucedeu com outros países – como a Áustria e a Irlanda – em que os respetivos deputados se uniram na rejeição de perdas de mais lugares, no caso de Portugal, PSD, PS e CDS tenham aceitado não apenas mais esta redução, mas também a possibilidade de mais reduções no futuro. São decisões tanto mais gravosas quanto inseridas num contexto de perda acelerada de direitos democráticos, de gravosas limitações da soberania nacional, de imposição do retrocesso no plano dos direitos sociais e laborais. Procuram dificultar, reduzir ou mesmo eliminar a representação de partidos que, como o PCP, defendem a rutura com uma UE cada vez mais neoliberal, federalista e militarista e lutam pela construção de uma outra Europa dos trabalhadores e dos povos; uma Europa de Estados soberanos e iguais em direitos; uma Europa de real coesão social, de solidariedade, paz e justiça social.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Keď začne v roku 2014 ďalšie volebné obdobie, skončí účinnosť súčasnej výnimky týkajúcej sa článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a Európsky parlament sa bude skladať zo 751 poslancov (750 plus predseda). Súčasný počet kresiel je 754: 736 pre poslancov zvolených v súlade s Zmluvou z Nice, ktorá bola v účinnosti v čase volieb v roku 2009, plus 18 poslancov vymenovaných v zmysle Lisabonskej zmluvy na základe zmeny a doplnenia článku 2 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, ktorou sa ustanovila dočasná výnimka z článku 14 ods. 2 ZEÚ (ustanovujúca, že žiadnemu členskému štátu nemožno prideliť viac ako 96 kresiel), aby sa umožnilo do roku 2014 zachovať 99 kresiel pridelených Nemecku podľa Zmluvy z Nice.

Z rozhodnutia, ktorým sa stanoví zloženie nového Parlamentu, môže vyplývať aj potreba širšieho prerozdelenia kresiel s cieľom zohľadniť prípadné zmeny v počte obyvateľov členských štátov alebo zlepšiť výklad a vykonávanie zásady zostupnej proporcionality stanovenej zmluvou. Podľa článku 14 ods. 2 ZEÚ musí nové zloženie Parlamentu určiť Európska rada na základe jednomyseľne prijatého rozhodnutia z podnetu Európskeho parlamentu a s jeho súhlasom. Parlament je tak zodpovedný za predloženie návrhu Európskej rade.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Es ist wichtig festzulegen, wie die Sitzverteilung im Europäischen Parlament nach 2014 aussehen soll.

Ich begrüße zwar, dass die Grundlage der neuen Sitzverteilung nach dem Berechnungsgrundsatz „Niemand gewinnt, niemand verliert mehr als einen Sitz“ erfolgt ist. Nichtsdestotrotz führt diese Berechnung dazu, dass einige Mitgliedstaaten, wie auch Belgien, einen wichtigen Sitz im EU-Parlament verlieren.

Deshalb ist es nunmehr wichtig, dass auf nationaler Ebene der Verlust eines Sitzes nicht den Grundsatz, dass besonders kleine Länder im Respekt ihrer Landesstruktur, sprich den Regionen, vertreten sein müssten, einschränkt. Der Verlust eines Sitzes sollte nicht dazu führen, dass die Minderheiten des jeweiligen Mitgliedstaats ihren Sitz aufgeben müssen, sodass die Vielfalt nicht nur innerhalb Europas, sondern auch innerhalb der Mitgliedstaaten und ihrer Regionen erhalten bleibt.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Parlament Europejski to instytucja bliska obywatelom. Europejczycy w wyborach bezpośrednich wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu, mogą składać do Parlamentu petycje, a także pośrednio zainicjować proces tworzenia prawa dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej, czy też uczestniczyć w licznych konsultacjach publicznych prowadzonych tak przez posłów indywidualnie, jak i przez Komisję Europejską. Mimo to frekwencja w wyborach jest dość niska. W 2009 r. do urn poszło zaledwie 43% obywateli i powinniśmy to zmienić. Obywatele powinni móc brać czynny udział w pracach toczących się na szczeblu unijnym, a to jest możliwe dzięki wyborom, w których Europejczycy wybierają swoich przedstawicieli bezpośrednio. Kluczową kwestią jest tutaj jednak podział mandatów między poszczególne państwa członkowskie. Poparłam dzisiejszą rezolucję, ponieważ określenie podziału mandatów ma bezpośredni wpływ na reprezentację, jaką mają obywatele poszczególnych państw członkowskich w Parlamencie Europejskim. Zasada, że poseł z państwa członkowskiego o większej liczbie ludności powinien reprezentować większą liczbę obywateli niż poseł z państwa członkowskiego o mniejszej liczbie ludności i odwrotnie, a także zapewnienie, że im większa liczba ludności państwa członkowskiego, do tym większej liczby mandatów jest ono uprawnione, to ważne zapisy, które zapewnią odpowiednią reprezentację wszystkich Europejczyków.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen était amené à se prononcer sur la future composition de son assemblée à partir de 2014. La logique aurait voulu que certains États membres gagnent plusieurs sièges et que des puissances moyennes en perdent. La solution retenue a été une sorte de statu quo, aucun État ne gagnant ou ne perdant plus d'un siège, avec une clause de rendez-vous en vue des élections de 2019 afin de trouver la solution la plus pertinente et la moins chaotique. Ce choix délicat évite d'opposer les délégations nationales les unes aux autres à l'aune de la campagne électorale et de cristalliser les débats autour de cet enjeu secondaire. En approuvant ce rapport, le Parlement européen a préféré faire preuve de sagesse et de prudence. La France ne perdra pas de siège en 2014, et je crois que l'intérêt immédiat des électeurs ne porte pas sur le nombre de députés européens qu'ils peinent d'ailleurs à identifier mais sur les programmes, les actions et les solutions que le Parlement européen, véritable pouvoir législatif trop méconnu, pourra proposer afin de répondre aux préoccupations réelles des citoyens que sont l'emploi et le pouvoir d'achat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − Now that membership of this House has been capped at 751, it is virtually inevitable that there will be future amendments to its composition. Macedonia, Iceland, Montenegro, Serbia and Turkey are all candidate countries, whilst Albania, Bosnia and Herzegovina, and Kosovo are potential candidates. If and when they join, existing Member States will lose Members. This is accepted as a price worth paying for an enlarged EU. It seems obvious that a similar recalculation will take place in the event of Scottish independence. According to calculations which are the subject of today’s vote, Scotland should be entitled to around double its current 6 MEPs. Those who argue that other Member States will object to this reallocation are effectively closing the door on any future enlargement.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni 2014 perché la soluzione proposta dai relatori per l'assegnazione dei seggi rispecchia proporzionalmente le dimensioni delle popolazioni degli Stati membri. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il Parlamento europeo gioca un ruolo centrale come co-legislatore insieme al Consiglio, soprattutto nella definizione del Quadro Finanziario Pluriennale, essenziale per l'implementazione delle politiche di crescita economica e sviluppo dell'Unione Europea. Il Parlamento è l'istituzione europea che rappresenta 500 milioni di cittadini. I parlamentari eletti devono poter esercitare il loro mandato a difesa dei diritti dei loro concittadini e per esprimere i loro bisogni secondo criteri equilibrati di rappresentanza che favoriscano la coesione economica e sociale dei territori.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, nes 2014 m. prasidėjus kitai parlamentinei kadencijai, Europos Parlamentą (EP) turės sudaryti 751 narys (750 narių ir Pirmininkas). Įsigaliojus Kroatijos stojimo sutarčiai, Kroatijai Parlamente bus skirta 12 vietų, dėl to visas vietų skaičius laikinai padidės iki 766. Taigi, kad skaičius atitiktų Sutarties nuostatas (751), bendras vietų skaičius turės būti sumažintas 15 vietų. 3 iš 15 vietų bus privaloma tvarka išbrauktos iš Vokietijos kvotos, kuri sumažės nuo 99 iki 96 vietų – tai pagal Sutartį nustatyta riba. Kitos 12 vietų turės būti išbrauktos viena ar keliomis vietomis (iš viso 12) sumažinant 24 valstybių narių (įskaitant Kroatiją), kurių vietų skaičius viršija pagal Sutartį nustatytą minimalią 6 vietų ribą, kvotą (šiuo metu po 6 vietas turi Malta, Liuksemburgas, Kipras ir Estija). Pagal sprendimą, kuriuo nustatoma naujojo Parlamento sudėtis, taip pat gali prireikti numatyti išsamesnę vietų perskirstymo tvarką siekiant atsižvelgti į bet kokius su valstybių narių gyventojais susijusius pokyčius ir (arba) gerinti pagal Sutartį nustatyto mažėjančio proporcingumo principo aiškinimą ir įgyvendinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution pragmatique, bien que non idéale, proposée par les deux rapporteurs du texte. Il est vrai en effet que la solution retenue ne respecte que partiellement le principe de proportionnalité dégressive qui découle des traités européens et qu'elle privera certains Etats, dont la France, de plusieurs sièges auxquels ils auraient pu prétendre grâce à ce même principe. Mais à l'heure des négociations sur le budget, il est nécessaire d'éviter la division entre les États membres les plus peuplés et les autres et face aux longues négociations qu'a soulevées ce débat sur la composition du Parlement en vue des élections de 2014, le mot "compromis" prend tout son sens. Je crois qu'il est en effet fondamental pour un élu de garder à l'esprit la raison d'être de son travail et de ses combats politiques, qui n'est autre que l'intérêt général, et cette solution était bel et bien la plus réaliste, celle qui allait dans le sens de l'intérêt général maximal pour les citoyens européens. Je me félicite donc qu'elle ait été retenue aujourd'hui, et que les réticences de certains ne l'aient pas emporté sur l'intérêt général de tous.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Nous nous sommes prononcés sur le rapport relatif à la composition du Parlement européen en vue des élections de 2014, qui permettra à nos onze futurs collègues croates d’intégrer le Parlement, si le processus de ratification de l’adhésion de la Croatie est confirmé. Nous proposons que douze États, en plus de l’Allemagne qui verra sa représentation diminuée de trois sièges, en application du Traité de Lisbonne, perdent un siège chacun. Cette «réallocation des sièges», due à l’adhésion de la Croatie, a néanmoins été l’occasion de soulever la question de la représentation des États membres, qui doit être fonction des évolutions démographiques. Ce sera au prochain Parlement, celui sorti des urnes en 2014, de travailler à un système de répartition des sièges qui réponde aux attentes de nos concitoyens : équilibré, moderne, transparent et démocratique. En ma qualité de Vice-présidente de la commission AFCO, je suis intervenue pour faire état de la « sous-représentation » actuelle de la France. Mais il ne m’a pas semblé judicieux ni politiquement opportun, alors que d’autres sujets brûlants se posent à l'UE, de plaider, contrairement au gouvernement français et à certains de mes collègues, pour une augmentation du nombre d’eurodéputés français.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − When its accession treaty enters into force, Croatia will be assigned 12 seats in Parliament. This report creates a pragmatic solution to accommodate these new Members without significantly disadvantaging any existing Member State (no state will lose more than one MEP). I welcome this solution but hope the next Parliament can find a formula which allows for an automatic redistribution of seats.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com o início, em 2014, da próxima legislatura, a atual derrogação ao artigo 14.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia (TUE) deixa de vigorar, passando o Parlamento Europeu a ser composto por 751 deputados (750, mais o Presidente). Atualmente, o número de lugares é de 754: 736 deputados eleitos nos termos do Tratado de Nice, em vigor à data das eleições de 2009, mais 18 deputados designados nos termos do Tratado de Lisboa, mediante uma alteração ao artigo 2.º do Protocolo n.º 36, relativo às disposições transitórias, que estabeleceu igualmente uma derrogação temporária ao artigo 14.º, n.º 2, do TUE (que especifica que a nenhum Estado-Membro podem ser atribuídos mais do que 96 lugares), a fim de assegurar a manutenção, até 2014, dos 99 lugares atribuídos à Alemanha nos termos do Tratado de Nice. Julgo a presente proposta a mais equilibrada de todas as outras que foram equacionadas e analisadas. Com a presente proposta, 12 Estados-Membros perdem um deputado nas eleições de 2014, o que me parece ser a solução mais justa, e que cumpre bem a regra de proporcionalidade degressiva. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe por aportar un reparto de los escaños en el Parlamento Europeo que perjudica considerablemente la representación de los países pequeños. El reparto de escaños en el Parlamento Europeo para la próxima legislatura debe incluir los miembros correspondientes al nuevo Estado miembro, Croacia. Con la decisión de no incrementar el número de parlamentarios se decidió repartir dichos escaños restándolos de las delegaciones ya existentes. En el reparto de miembros del parlamento se ha erosionado considerablemente la representación los países más pequeños de la Unión, manteniendo la representación de los países más grandes. De esta forma se ha erosionado la representación de países como Portugal, Irlanda, Grecia, etc. Esta reforma del reparto que se pondrá en práctica dará menos voz a los países que están sufriendo las decisiones financieras de las instituciones europeas. Por esta razón he decidido votar en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – En raison de l’entrée de la Croatie au sein de l'UE, le nombre de sièges attribués à certains États membres va devoir être revu. Selon le traité UE, la représentation des citoyens au PE doit être dégressivement proportionnelle. Malgré le fait que les redistributions précédentes ont poussé à sa limite le système de dégressivité, cette proposition de résolution relative à la composition du PE entend faire le maximum pour en respecter le principe. Ainsi, cette dernière comprend une diminution de un, deux ou trois sièges pour 13 États membres. Dans ce nouveau cas de figure, la Belgique est à nouveau victime d’une diminution de sièges alors qu’elle l’a déjà été il y a quelques années et que certains grands États membres de l’UE passent au travers des mailles du filet. En politique il y a rarement des solutions positives à tout égard. On a toujours le choix entre une très mauvaise solution et une moins pire. Ici j'ai choisi la moins pire. Je dois bien reconnaître qu'il n'était pas possible de trouver de trouver une meilleure solution.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − With the accession of Croatia, the number of Parliament’s seats must be cut by 15 before next year’s elections, think donor countries. I am categorically against. It is cynical and unfair.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Abstimmung über die neue Zusammensetzung wurde notwenig, da Kroatien voraussichtlich im Juli dieses Jahres der EU beitritt und der EU-Vertrag die Anzahl der Sitze des Europäischen Parlaments auf 751 beschränkt. Die Berichterstatter haben ursprünglich einen auf mathematischen Formeln beruhenden Bericht vorgeschlagen, der nach den Grundsätzen der degressiven Proportionalität die Sitze den einzelnen Staaten zuwies. Dabei ist charakteristisch, dass in Deutschalnd mit seinen künftig 96 Abgeordneten ca. 850 000 Bürger von einem Abgeordneten vertreten werden, in Malta oder Luxemburg jedoch nicht einmal 100 000 Bürger auf einen Abgeordneten kommen. In Österreich repräsentiert ein Abgeordneter ca. 470 000 Bürger. Nachdem Schweden und insbesondere Ungarn mit ca. 10 Mio. Einwohnern weitaus größer als Österreich sind, müssten deren Abgeordnete – dem Grundsatz der dergressiven Proportionalität folgend – auch mehr Bürger vertreten. Dies ist aber aufgrund eines gegenüber Österreich unfairen Änderungsantrages verhindert worden. Ich spreche mich gegen diesen Kuhhandel aus und habe daher gegen den Bericht gestimmt.