Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 15 април 2013 г. - Страсбург Редактирана версия

9. Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Правна информация - Политика за поверителност