Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 15 april 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

9. Interpretatie van het Reglement: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid