Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 15 april 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy