Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Έλεγχος της εντολής : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (συζήτηση)
 17.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (συζήτηση)
 18.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (συζήτηση)
 19.Μη βιώσιμη αλιεία σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 22.Προώθηση της ανάπτυξης μέσω εμπορικών συναλλαγών (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Εμπόριο και τις επενδύσεις, μοχλοί ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (513 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2005 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου