Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 15. huhtikuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Valtakirjojen tarkastus : ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 12.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 16.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus (keskustelu)
 17.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä (keskustelu)
 18.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (keskustelu)
 19.Makrillin kestämätön kalastus Koillis-Atlantilla (keskustelu)
 20.Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 22.Kehityksen edistäminen kaupan kautta (lyhyt esittely)
 23.Kauppaan ja investointeihin perustuva kasvu kehitysmaissa (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (513 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2005 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö