Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 3.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 4.Weryfikacja mandatów : Patrz protokól
 5.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 12.Petycje: patrz protokół
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Porządek obrad: Patrz protokól
 16.Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (debata)
 17.System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (debata)
 18.Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (debata)
 19.Niezrównoważone praktyki stosowane do połowu makreli w północno-wschodnim Atlantyku (debata)
 20.Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (debata)
 21.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 22.Dalszy rozwój poprzez wymianę handlową (krótka prezentacja)
 23.Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (513 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2005 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności