Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 15 aprilie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 3.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 4.Verificarea prerogativelor : consultaţi procesul-verbal
 5.Componenţa grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 7.Comunicarea Preşedinţiei
 8.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 12.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor: consultaţi procesul-verbal
 16.Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (dezbatere)
 17.Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (dezbatere)
 18.Tratamentul egal al bărbaţilor şi femeilor în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea acestora (dezbatere)
 19.Pescuitul nedurabil de macrou în zona de nord-est a Oceanului Atlantic (dezbatere)
 20.Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (dezbatere)
 21.Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 22.Promovarea dezvoltării prin intermediul comerţului (prezentare succintă)
 23.Comerţul şi investiţiile, motoare ale creşterii pentru ţările în curs de dezvoltare (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 25.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (513 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2005 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate