Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 15 april 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Valprövning : se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Meddelande från talmannen
 8.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 12.Framställningar: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Arbetsplan: se protokollet
 16.Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (debatt)
 17.System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (debatt)
 18.Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (debatt)
 19.Ohållbart makrillfiske i nordöstra Atlanten (debatt)
 20.Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (debatt)
 21.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 22.Utveckling som drivs av handel (kortfattad redogörelse)
 23.Handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (513 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2005 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy