Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (selección)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Este documento no está disponible en su lengua y se le ofrece en una de las lenguas que están disponibles en la barra de lenguas.

 Índice 
 Texto íntegro 
Debatten
Dinsdag 16 april 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Deze stemming bewijst dat het verzoenen van de ecologische uitdagingen met het behoud van de Europese concurrentiekracht een moeilijke - maar noodzakelijke - evenwichtsoefening is. We zijn er ons zeer goed van bewust dat we er alles aan moeten doen om de industriële activiteit en werkgelegenheid in Europa te verankeren en om ze de mogelijkheden te geven om verder te moderniseren en uit te breiden. Het Europees Parlement heeft er bij de invoering van het emissiehandelssysteem mee over gewaakt dat er voldoende vrijstellingen werden ingebouwd om de concurrentiekracht van energie-intensieve sectoren, zoals de chemie- en staalindustrie, te vrijwaren.

Tegelijkertijd moeten we ook de klimaatproblemen op een evenwichtige manier het hoofd zien te bieden. Het emissiehandelssysteem - een van de pijlers van de Europese klimaatstrategie - staat momenteel echter zwaar onder druk. Het tijdelijk uit de handel nemen van een pakket emissierechten - backloading - werd als voorlopige maatregel naar voor geschoven om het systeem boven water te houden. Deze stemming ontslaat ons geenszins van de opdracht om een oplossing ten gronde te vinden voor ons emissiehandelssysteem, dat dreigt te kapseizen. De structurele problemen van het systeem moeten worden aangepakt, zodat de Europese Unie op koers blijft naar een koolstofarme economie.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad