Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0389(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0171/2013

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania
PV 03/04/2014 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0284

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r. - Strasburg Wersja poprawiona

9.13. Instytucje kredytowe i nadzór ostrożnościowy (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
zapis wideo wystąpień
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, la crisis que padecemos tiene su origen en la perversión de los valores que gobiernan el sistema financiero. Por un lado, la especulación se ha impuesto sobre el servicio a la economía productiva. Por otra parte, muchas entidades financieras han conseguido eludir sus responsabilidades, porque eran de tal dimensión que ponían en riesgo todo el sistema económico, productivo y financiero. El sistema tiene, además, nombres y apellidos: los de los directivos que han recibido más y mejores retribuciones cuanto más especulativos eran los productos que inventaban y vendían.

Limitar las retribuciones y vincular los incentivos a prácticas que devuelvan a su papel instrumental al sector financiero y que lo coloquen definitivamente al servicio del crecimiento real es un paso en la dirección adecuada. Además, me parece básico obligar a los bancos a reforzar sus reservas de capital para que se jueguen su propio dinero. Las quiebras individuales las estamos pagando los ciudadanos; las de los bancos, también. Por eso apoyo un informe en el que echo de menos más decisión para garantizar que el crédito fluya de nuevo hacia el sistema productivo.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Instituţiile de credit şi societăţile de investiţii trebuie controlate în detaliu, în mod similar şi pe baza unor criterii unice în toate statele membre. Sancţiunile şi măsurile administrative, care trebuie aplicate sever şi uniform, trebuie raportate şi trebuie publicate. De aceea, solicit statelor membre să stabilească şi să aplice, fără excepţii, sancţiuni pecuniare descurajante, cu alte cuvinte amenzi foarte mari şi să le aducă la cunoştinţa publicului - toate acestea pentru persoanele fizic şi juridice care au obţinut beneficii sau au evitat pierderi în mod ilegal.

Vorbind despre pierderi, atrag atenţia asupra pierderilor financiare datorate corupţiei. Cercetători ai universităţii germane Hertie din Berlin au estimat că, dacă toate statele membre ar colecta taxele similar cu nivelul de colectare din Danemarca, peste 300 de miliarde de euro ar fi fost colectate în 2012, iar aceasta reprezintă dublul bugetului Uniunii Europene. Aceşti bani au fost pierduţi.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe gegen den Bericht meines Kollegen Othmar Karas gestimmt, weil ich ihn für eine einzige Schaufensterpuppe halte. Wenn heute der finnische Ministerpräsident Katainen permanent von der Einhaltung von Regeln gesprochen hat, dann ist die hier vorliegende eine Regel, die mit Sicherheit nicht eingehalten wird. Man hat schon ganz andere Regeln gebrochen. Ich denke etwa an die No-Bailout-Klausel oder an die Maastrichtkriterien, die man nicht eingehalten hat und damit die Finanzkrise erst richtig angeheizt und ermöglicht hat.

Dieser Vorschlag enthält zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten für Boni. Es ist einfach nur naiv zu glauben, dass mit dieser Regelung Bonuszahlungen für Bankmanager, die sich an Spekulationen beteiligen, unmöglich gemacht werden. Es gibt zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten. Es gibt keinen Kulturwandel im Bankensektor. Das haben einzelne Kollegen auch in der Debatte schon beklagt. Wenn ich mir nur anschaue, wie sich der ursprüngliche Artikel 90, der diese Frage regeln soll, im Vergleich zu dem jetzt beschlossenen Artikel 90 geändert hat, dann sieht man, dass es sich die Bankmanager wieder gerichtet haben. Sie haben so viele Umgehungsmöglichkeiten hineingepackt, dass diese Regelung das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht. Letztlich füttern wir weiterhin Banken durch, die man in Wirklichkeit pleitegehen lassen muss.

Der einzige bereinigende Effekt, der eintreten würde, wäre, wenn Spekulanten ihre Spekulationen verlieren, wenn man die Banken pleitegehen lässt. Das ist das einzig wirklich Wirkungsvolle.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Depăşirea efectelor crizei financiare depinde în mod esenţial de stabilitatea şi sustenabilitatea instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii. Reducerea costurilor externe cu care aceşti actori se confruntă este una dintre priorităţile pe care decidenţii europeni trebuie să le aibă în vedere. Totodată, Uniunea trebuie să se asigure că procesul de salvgardare a instituţiilor financiare sistemice nu trebuie să devină o povară suplimentară pentru contribuabilii europeni sau pentru deponenţii de bună credinţă. Stabilizarea sistemului financiar trebuie să fie coordonată cu buna funcţionare a pieţei interne. Armonizarea reglementărilor europene poate conduce la creşterea transparenţei şi a responsabilităţii din sistemul financiar, stabilind astfel premisele pentru creşterea şi dezvoltarea durabilă. Procesul legislativ, însă, trebuie să menţină eficienţa principiului fundamental pentru Uniune, al libertăţii de circulaţie a capitalului.

Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană trebuie să continue, inclusiv la acest nivel, combaterea fenomenului evaziunii fiscale, prin întărirea şi eficientizarea procesului de strângere şi distribuire a informaţiilor relevante către autorităţile de supraveghere din diferite state membre.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, there can be no doubt that, since the 2008 global credit crunch and the collapse of many banks internationally – which is still a problem, as evidenced by the most recent crisis in Cyprus and possibly now in Slovenia – all is not well with the capital adequacy of our banks, hence the need to tighten requirements under the Basel III agreements.

The Capital Requirements Directive (CRD IV) legislation before us today is controversial for several reasons as, for instance, it seeks to regulate pay, and in particular the bankers’ bonuses, which are, rightly or wrongly, blamed for encouraging over-leveraging and non-prudential banking as well as short-termism aimed at increasing immediate profit rather than long-term stability.

However, the CRD IV rightly aims to increase TO1 capital and liquidity levels, which is important, and eventually to introduce maximum leverage levels and also various buffers, as well as good governannce rules on bank management. The proposal allows the UK to go further in capital adequacy if it so chooses. Nevertheless, overall, because of the bonus issue which may well impact negatively on the City of London – which I am proud to represent – and the ignoring of several other Basel Committee requirements, I abstained, as did my delegation.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I would like to congratulate my colleague Othmar Karas for his excellent work.

In terms of the Irish Presidency, reaching political agreement on this file was a significant achievement and will represent an important milestone in terms of our Presidency priorities. Thanks to this report, banks will no longer be able to give preference to investment banking but must now at least place equal emphasis on retail banking and granting credit to SMEs. This new set of rules will make it necessary for all European banks to finance the real economy. As I said previously, it will allow SMEs increased access to credit and will make this a banking priority, as it should be.

Liquidity requirements will be introduced in 2015, whereby banking institutions will be required to hold liquid assets with a total value that would cover the net liquid outflows that might be experienced under stressed conditions over a period of 30 days, so that our banks will not be allowed to over-expose themselves again in the future. There will also be administrative sanctions for banks which fail to comply, which is also very welcome.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului deoarece coordonarea dispozițiilor naționale privind activitatea instituțiilor de credit și a societăților de investiții, a modalităților de guvernanță și a cadrului lor de supraveghere este foarte importantă.

Susțin setul de compromisuri negociate în timpul trilogului cu Președinția Consiliului. Suntem într-o situație dificilă, pentru că, deocamdată, nu am depășit criza. În acest context, trebuie să găsim echilibrul potrivit, să creăm un spațiu financiar-bancar funcțional, capabil să finanțeze creșterea de care avem nevoie pentru moment în economia europeană. Concomitent, trebuie să facilităm accesul la finanțare pentru întreprinderilor mici şi mijlocii și să încurajăm activitățile bancare la scară mică.

Salut faptul că s-a ținut cont de particularitățile piețelor statelor membre. De asemenea, este imperativ necesar ca puterea de supraveghere și instrumentele de supraveghere prudențială să fie deținute exclusiv de autoritățile competente.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que a proposta trata de um objeto legislativo que pretende fortalecer a regulação do setor bancário. Apesar da demora do Trílogo que demorou três presidências, congratulo-me com a presente proposta legislativa que engloba todos os principais aspectos que respeitam ao setor bancário, e em especial, neste momento de crise económico-financeira alastrada em toda a União Europeia, a questão dos bónus, da liquidez do capital, da diferenciação e da flexibilidade no que respeita a instrumentos financeiros. Com a presente proposta, estamos a caminhar para uma governação mais justa para os cidadãos e mais equitativa, tendo em especial atenção que a capacidade de resposta das instituições bancárias para as necessidades do mercado seja vital para a retoma ao crescimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this important resolution and believe that today’s decision makes European banks more resilient, so that no more taxpayers’ money has to be used to prop them up. The new set of rules is the most comprehensive and far-reaching banking regulation in the history of the EU. An important part of the new rules is that for the first time, there will be a cap on bankers’ bonuses. Bonuses may not be higher than salary. In exceptional cases only, bonuses may amount to a maximum of twice as much as the fixed salary. I believe that this rule will bring fairness and transparency into the banking sphere and contribute to a change in culture. Parliament also supported new rules regarding tightened capital requirements for banks. From 1 January 2014 onwards, European banks have to put aside more and better capital to be prepared for possible crises. The new rule that banks have to publish, country by country, what their profit is, how much tax they pay, and how much they receive in subsidies is unprecedented. I strongly believe that this requirement will increase transparency and will help to avoid crises.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à renforcer la régulation du secteur bancaire, dont la dérégulation a été l'une des causes principales de la crise financière. Le paquet «CRD IV» proposé par la Commission européenne vient ainsi modifier les règles de l'UE relatives aux exigences de fonds propres applicables aux banques et aux entreprises d'investissement. Cette proposition de directive bénéficie de mon plein soutien, car ces nouvelles règles visent à encadrer les activités bancaires dans le but de protéger chaque épargnant contre toute prise de risque excessive. Par exemple, imposer aux banques des obligations en matière de fonds propres. Il était aussi devenu indispensable de plafonner les bonus des banquiers et des traders: ainsi, leur rémunération ne pourra plus dépasser le montant total de leur salaire fixe. Pour assurer une meilleure gouvernance et davantage de transparence, les établissements seront tenus de rendre publics leur produit bancaire net: nous députés européens avons dit non à la fraude et à l'évasion fiscale. Cette proposition est la nouvelle pierre angulaire d'un système financier européen stable et plus transparent.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Kredito įstaigų ir rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros. Šiuo siūlymu siekiama nustatyti griežtesnius reikalavimus 8 200 ES bankų, valdančių 53 proc. pasaulio turto, siekiant stiprinti šio sektoriaus atsparumą krizėms. Būtina užtikrinti, kad bankai ir toliau finansuotų ekonominę veiklą, kad turėtų daugiau ir geresnės kokybės kapitalo ir galėtų padengti patiriamus nuostolius. Pritariu, kad bankininkai nebegalėtų gauti didesnės premijos nei jų fiksuota metinė alga, nes būtent jie, vaikydamiesi didžiulių premijų, rizikuoja didžiuliais, bet svetimais pinigais. Bankams, kurie sudaro didelę šalies bendrojo vidaus produkto dalį ir jų griūtis stipriai atsilieptų ekonomikai, numatyta taikyti dar griežtesnius kapitalo rezervo reikalavimus. Tokie bankai papildomai turės padidinti rezervus dar 1-3 procentais. Manau, kad šie pakeitimai suteiks galimybę ES geriau pasirengti galimoms krizėms, o joms kilus indėlininkai ir kreditoriai galės nedelsiant atsiimti savo pinigus. Pritariu, kad nuo kitų metų visi ES bankai turėtų būti atskaitingi Europos Komisijai – privalėtų teikti duomenis apie pajamas, pelną, nuostolį, kitus veiklos rezultatus. Būtina, kad nuo 2015 metų tokie duomenys jau turėtų būti skelbiami viešai.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Numa altura em que a Europa é considerada o epicentro de uma crise económica com efeitos cada vez mais devastadores a nível social, empresarial e político, a presente legislação vem reforçar a capacidade do setor bancário se reestruturar e responder aos desafios atuais, mas para os quais a Europa começa a encontrar respostas claras. Este relatório, em conjugação com o relatório sobre os requisitos prudenciais aplicados às instituições de crédito e empresas de investimento, vem propor uma reforma do setor bancário, vulgarmente designada "pacote CDR4". O seu objetivo é reforçar a regulação e estabilidade do setor bancário a fim de que este contribua de forma ativa para a promoção do crescimento económico. A Diretiva da Comissão em questão vem regular o acesso dos bancos a atividades de detenção de depósitos e estabelecer a supervisão e avaliação da atividade das instituições bancárias e empresas de investimento. Este relatório constitui um bom contributo para a produção de uma legislação adequada e para a melhoria do funcionamento do setor bancário europeu. Pelo exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes, atsižvelgiant į ekonomikos ir finansų krizę, turi būti atliekamas griežtas kredito įstaigų vidaus likvidumo sąnaudų ir naudos vertinimas. Taip pat labai svarbu skatinti įstaigas mažinti išorės sąnaudas, atsirandančias dėl jų finansinių sunkumų arba žlugimo. Tikslinga raginti, kad be kitų nuosavų lėšų reikalavimų, kredito įstaigos ir atitinkamos investicinės įmonės turėtų kapitalo apsaugos rezervą ir anticiklinį kapitalo rezervą, siekiant užtikrinti, kad kredito įstaigos ir investicinės įmonės ekonomikos augimo laikotarpiais sukauptų pakankamą kapitalo bazę, kad galėtų padengti nepalankiu metu patiriamus nuostolius. Svarbu paminėti ir tai, kad siekiant, kad bankų vidaus rinka veiktų sklandžiai, reikalingos ne tik teisinės normos, bet ir glaudus bei reguliarus valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas ir daug glaudesnė reguliavimo ir priežiūros praktikos konvergencija. Be to, krizės įveikimo planai yra svarbi priemonė, galinti padėti veiksmingai išspręsti finansų įstaigų problemas. Žlugimo atveju jie turėtų padėti sumažinti neigiamą poveikį realiajai ekonomikai ir išvengti būtinybės naudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Valstybės narės turėtų raginti, kad įstaigos ir jų grupės rengtų ir vykdytų problemų sprendimo planus ir kad šie planai būtų teikiami tvirtinti problemas spręsti įgaliotoms institucijoms visapusiškai dalyvaujant ir koordinuojant Europos bankininkystės institucijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Dependenţa excesivă de ratingurile de credit externe trebuie redusă, iar toate efectele automate, rezultate în urma ratingurilor, ar trebui eliminate, în mod treptat. Reglementările ar trebui, prin urmare, să impună instituţiilor de credit şi societăţilor de investiţii să instituie criterii şi procese decizionale riguroase pentru acordarea creditelor. Ratingurile de credit externe pot fi utilizate drept un factor printre alţi factori în cadrul acestui proces, dar instituţiile nu ar trebui să se bazeze în mod exclusiv şi mecanic pe ratingurile externe, iar acestea nu ar trebui să prevaleze. Consider că, pe lângă supravegherea menită să asigure stabilitatea financiară, este necesară îmbunătăţirea mecanismelor de supraveghere şi de prevenire a eventualelor bule, pentru a se asigura alocarea optimă a capitalului ţinându-se seama de provocările şi de obiectivele macroeconomice, îndeosebi în ceea ce priveşte investiţiile pe termen lung în economia reală.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur d'un paquet de mesures qui visent à rendre les banques plus solides, prévoyant notamment le plafonnement des bonus des banquiers, le renforcement des fonds propres, l'accroissement de la surveillance des activités spéculatives. Ce paquet de mesures stimulera aussi la croissance en facilitant l'accès aux prêts des PME. Ces textes adoptés constituent le fondement d'une future union bancaire, en assurant un mécanisme de surveillance unique, un système de garantie des dépôts et une nouvelle culture des banques. Il s'agissait d'être ambitieux et de montrer que le Parlement européen est prêt à avancer vers cette union bancaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − V minulosti se ukázalo, že nestabilita bank může vést k hluboké krizi celé evropské ekonomiky, a proto jakákoliv opatření, která vedou ke zvýšení likvidity a stabilitě bank, jednoznačně vítám. Banky budou muset vyčlenit bezpečnostní kapitálové rezervy, což by mělo snížit riziko. Omezení odměn top managerů bank beru jako posílení jejich odpovědnosti za případné problémy jimi řízené banky.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as it develops and extends the EU’s power over the City of London and also fails to meet Basel III requirements.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport. Consider că rolul instituțiilor de credit în actuala criză economică a fost pentru mult timp subestimat. Actuala propunere aduce reglementări detaliate în privinţa supravegherii lichidităţilor şi va duce la creşterea nivelul transparenţei în domeniul bancar, lucru cerut atât de diferite organizaţii neguvernamentale, cât şi de majoritatea societăţii. Creșterea transparenţei va ajuta instituţiile de credit şi bancare să recâştige o parte din încrederea pe care au pierdut-o în faţa cetăţenilor odată cu începerea crizei economice şi va spori eficienţa pieţei interne a Uniunii Europene. Un alt aspect pozitiv al actualului raport îl reprezintă crearea unei liste negre paneuropene a bancherilor cu probleme, pe care autorităţile vor fi nevoite să o verifice înainte ca un bancher să fie angajat.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore del pacchetto sul rafforzamento del settore bancario presentato dal collega Karas perché ritengo costituisca un grande passo in avanti verso un sistema finanziario più sicuro e più solido. Sono infatti convinto che sia necessario proseguire sulla strada che ci porterà a una piena ed efficiente unione bancaria, perché solo così potremo superare le inique differenze che oggi caratterizzano i mercati dell'area euro e che ingiustamente penalizzano industrie ed attività produttive solo in ragione della loro distribuzione geografica.

Un certo grado di flessibilità per garantire un margine di manovra agli Stati nazionali va certamente mantenuto, ma solo con un quadro normativo coerente saremo in grado di ripianare le storture che vediamo oggi, consentendo a tutti gli attori di giocare alla pari. Nel predisporre queste regole dobbiamo fare attenzione che gli eccessivi vincoli al mercato dei capitali non finiscano con l'appesantire una situazione già difficile, mettendo in ginocchio l'intero sistema. Apprezzo in particolare le disposizioni che riguardano in modo specifico le PMI, come l'abbassamento del 30% del tasso di rischio per i prestiti, e la proposta di dimezzare il tasso di rischio per i prestiti finalizzati a finanziare progetti infrastrutturali nel campo dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I believe a good compromise has been reached by Parliament and the Council under the Irish Presidency on the fourth Capital Adequacy Directive. This directive, together with the new Capital Adequacy Regulation (A7-0171/2013), forms the capital adequacy package, one of the most important pieces of legislation ever to come before Parliament. In addition to the comments I have made on the new regulation, I would also emphasise the fact that the package will, in my view, help ensure that banks serve the needs of the real economy, particularly SMEs, which are vital for promoting growth and jobs. I also welcome the new provisions requiring greater transparency from banks and their subsidiaries, which are absolutely necessary if we are to seriously tackle tax evasion and fraud. We now need to build upon the capital adequacy package and agree a comprehensive banking union which includes a European banking resolution system in case of bank failure and a European deposit guarantee system. We must also move towards a clearer separation between retail banking and investment banking to protect savers’ deposits from excessive risk-taking.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestei directive a Parlamentului şi Consiliului, pe baza propunerii Comisiei, pentru o reglementare mai strictă a activităţii instituţiilor de credit şi pentru supravegherea prudenţială a acestora şi a societăţilor de investiţii. Criza financiară a demonstrat interdependenţele majore între sistemul bancar şi sfera speculativă, cu posibile consecinţe catastrofale asupra echilibrului sistemului bancar şi a vieţii cetăţenilor. Este important ca instituţiile de credit să aibă un capital intern adecvat riscurilor la care se expun, sunt esenţiale transparenţa, schimbul de informaţii şi disciplina de piaţă şi, nu în ultimul rând, supravegherea bancară trebuie să urmărească mereu protejarea intereselor deponenţilor. Susţin ideea încurajării activităţilor bancare la scară mică, prin cooperative de credit şi case de ajutor reciproc, întrucât asemenea structuri permit o supraveghere mai eficientă şi o administrare mai prudentă şi pot determina formarea unei culturi bancare sustenabile şi diversificate.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L'objectif de ce vote est de remettre les banques au service de l'économie réelle. J'ai bon espoir que cet accord sera une étape importante dans cette direction. Grâce à ce texte, nous allons non seulement rendre les banques plus résistantes face aux risques de crise, mais nous allons aussi permettre un grand pas en avant : celui de la limitation des bonus des banquiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La crise économique et financière dans laquelle se débat l'Union européenne depuis plusieurs années a mis en avant le besoin pressant d'encadrer plus strictement les activités des banques afin qu'elles soient plus résistantes aux aléas et davantage concentrées sur leur mission première, le financement de l'économie réelle. L'Union européenne a donc élaboré une réforme de fond qui doit permettre aux banques de prêter plus facilement aux entreprises, d'investir de manière plus sûre sur les marchés et d'être mieux armées face aux crises éventuelles. Les banques européennes devront dorénavant consacrer davantage de leurs capitaux aux prêts accordées aux PME. Elles auront l'obligation de disposer d'une part plus importante de "capitaux propres", réserves d'argent non virtuelles, mobilisables rapidement en cas d'urgence, et destinées à éviter les risques de faillites. Les bonus des banquiers seront plafonnés pour réduire les prises de risques spéculatifs déraisonnables. Enfin, les banques devront faire preuve de plus de transparence, en communiquant à la Commission leurs profits, leurs chiffres d'affaires, les impôts qu'elles payent et le nombre de personnes qu'elles emploient. Ce dispositif devrait permettre de consolider à terme notre tissu d’entreprises et de favoriser la production et donc la création d’emplois durables.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. –J'ai voté en faveur de ces textes qui représentent une avancée significative dans la mise en place d'une union bancaire. Comme la crise financière nous l'a malheureusement fait remarquer, l'Union économique et monétaire manque aujourd'hui d'un volet bancaire et financier afin d'être totalement efficace et cohérente. Ces deux textes sont déjà un premier pas, en attendant la mise en place réelle de cette union bancaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – C'est un vote que j'attendais avec impatience qui est survenu ce mardi: le Parlement européen vient en effet d'adopter le plafonnement des bonus des banquiers, dans le cadre de nouvelles règles destinées à tirer les leçons de la crise financière. Désormais, la rémunération variable des banquiers ne pourra plus excéder le montant de leur rémunération fixe! Par ailleurs, pour mieux armer les banques face à de futures crises, elles seront tenues notamment d'avoir au minimum 8% de capitaux de bonne qualité.

Dans un souci de transparence, elles devront aussi transmettre à la Commission européenne un certain nombre d'informations (résultats financiers, impôts payés et subventions reçues pays par pays, nombre d'employés). C'est donc pour moi une décision fondamentale dans la régulation du système bancaire qui s'appliquera à... 8.300 banques qui financent 75% de l'économie et des territoires européens!

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. − We in the UK still are picking up the pieces of the implosion of our banking system. Every taxpayer in the land has had to foot the bill for the grossly irresponsible practices of bankers, playing fast and loose with money that they simply did not have. Those same bankers to this day have yet to face justice for their actions. They still collect their hefty pensions and escape accountability. How is that right? If banks go bust in future it should not fall to the taxpayer to bail them out – that shortfall should be met by equity holders and subordinated debtors. Until we get to a situation where this sort of carelessness is not possible, then we fall short in protecting our constituents – the hardworking, decent taxpayer.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender um conjunto de medidas que contribuem para aproximar as disposições legislativas resultantes da transposição das Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE para o direito nacional e por contribuir para garantir que as regras prudenciais se apliquem diretamente a instituições de crédito, pois considero que é uma medida essencial para o funcionamento do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because urgent steps need to be taken in order to address weaknesses in the banking system such as fragile bank liquidity positions and weak bank capitalisation. In particular, my constituents in Wales welcome the cap on bank bonuses and better provision for lending to small businesses.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Como sabemos, a crise financeira que atravessamos foi despoletada pela perversão de valores que subjazem ao setor financeiro. Obviamente que os bancos não são os únicos culpados. A ganância humana e a falta de uma supervisão adequada criaram as condições para esta situação. Os bancos que tinham os produtos mais especulativos foram aqueles que mais dinheiro ganharam. Neste momento de responsabilização e de adoção de medidas preventivas, é necessário que o setor financeiro assuma as suas responsabilidades de autocontrolo e de recapitalização se querem reconquistar a confiança dos investidores. Todavia, não podem ser os cidadãos a pagar todos os custos da crise, nomeadamente a pagar pela banca. Votei favoravelmente a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento e que altera a Diretiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à supervisão complementar de instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um conglomerado financeiro, porque é fundamental aumentar a credibilidade do setor financeiro através de mais transparência.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O objetivo essencial desta diretiva é facilitar a liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços no setor financeiro, tendo em vista o aprofundamento do mercado único bancário e da livre circulação de capitais. Estabelece-se a harmonização das disposições nacionais relativas ao acesso à atividade das instituições de crédito e empresas de investimento, restringe-se os poderes dos Estados-Membros na regulação do setor financeiro, reforçando o papel de organizações supranacionais como a Autoridade Bancária Europeia e a própria Comissão Europeia.

Países como Portugal veem-se, assim, ainda mais limitados na sua possibilidade de ação sobre este setor estratégico, obrigados a autorizar a instalação de um banco ou de uma sua sucursal independentemente da sua necessidade económica. Uma consequência será o favorecimento do setor financeiro das grandes potências, como a Alemanha - os gigantes bancários que, desta forma, procuram abocanhar setores que até agora não dominavam, destruindo mais alguns concorrentes para repor as suas taxas de lucro. Esta legislação é claramente contrária ao interesse nacional de países como Portugal, onde a solução para os problemas do país exige a nacionalização da banca comercial tendo em vista o financiamento da economia real e colocando-a ao serviço do desenvolvimento e do progresso social.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), i scríbhinn. − Vótáil mé i bhfabhar na treorach toisc go bhfuil an Treoir um Cheanglais Chaipitil i gcroílár bheartas baincéireachta an Aontais Eorpaigh.

Ba cheann de chúiseanna na géarchéime eacnamaíche í tóraíocht ollbhónais na mbaincéirí. Faoi leasuithe nua na treorach, cuirfear uasteorainn ar bhónais bhaincéirí ar mhaithe le dul i ngleic le nósanna i dtaca le rioscaí iomadúla a ghlacadh agus chun a chinntiú nach dtarlaíonn géarchéim airgeadúil eile amach anseo.

De réir na leasuithe, ní bheidh bónas ar bith a bheadh níos mó ná tuarastal bliantúil an bhaincéara á bhronnadh agus beidh na bainc á spreagadh chun úsáid a bhaint as bónais fhadtréimhseacha chun a chinntiú nach mbíonn rioscaí iomadúla á nglacadh ag baincéirí toisc go mbíonn siad dírithe ar an mbrabús gearrthréimhseach.

Tá sé mar aidhm ag an treoir seasmhacht na hearnála airgeadúla a fheabhsú, rud atá ríthábhachtach d’Éirinn agus don Aontas Eorpach.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A pénzügyi szektor intézményeinek felügyelete jelentős átalakuláson megy át. A folyamatot a spontán szektorális fejlődés és a pénzügyi intézmények pénzügyi csoportokba rendeződése is indukálja. Az Európai Unió mindinkább a pénzügyi szektor minél egységesebb szabályozása felé halad, ami egyúttal előidézi az egységesülő felügyeleti szemlélet és intézményi háttér kialakulását. Ezt csak erősítette a pénzügyi szektorbeli válság, amely a hiányosságokra is felhívta a figyelmet. Az egységesülés szükségességét szinte mindenki elismeri, de a folyamat mégis állandóan akadályokba ütközik. Szavazatommal támogattam a jelentést, ugyanis véleményem szerint helyénvaló az olyan harmonizáció megvalósítása, amely szükséges és elégséges ahhoz, hogy biztosítsa az engedélyek és a prudenciális felügyeleti rendszerek kölcsönös elismerését. A belső piac zavartalan működése ugyanis nemcsak jogi szabályozást tesz szükségessé, hanem a tagállamok illetékes hatóságai közötti szoros és rendszeres együttműködést, valamint a szabályozási és felügyeleti gyakorlat jelentősen megerősített konvergenciáját is.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je n'ai pas pu voter en faveur des deux rapports Karas, supposés adapter le droit bancaire européen et national aux exigences de Bâle III, d’ailleurs édulcorées par le Comité de Bâle lui-même il y a quelques mois. Certes, le plafonnement des rémunérations est une bonne chose. Mais cela ne contrebalance pas d’autres problèmes créés par cette réglementation. Je pense notamment à la désintermédiation croissante du financement de l’économie, à la course aux dépôts, à la transposition, d’ailleurs décalée et très aménagée, de ces mêmes exigences aux États-Unis. Et «last but not least» : on connaît les objections soulevées par le secteur bancaire contre Bâle III. Et si aujourd’hui, le compromis obtenu le satisfait, c’est qu’il n’est pas si bon que cela.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – Depuis 2008 beaucoup de choses ont été dites sur les banques et leurs responsabilités dans la crise que nous traversons en Europe. Nombreux étaient également ceux qui rappelaient l'indispensable soutien aux PME et à l'économie réelle. Mais jusqu'à présent, toutes ces déclarations ne restaient que de bonnes intentions. Avec ce texte, auquel j'ai apporté mon soutien, nous venons d'obtenir une véritable avancée. D'abord dans la transparence du secteur financier et la solidité des banques. Ensuite, dans le soutien aux PME et à l'économie réelle. Il s'agit ici d'un point essentiel pour sortir durablement de la crise qui accable l'Europe depuis trop longtemps. Car sans investissement et sans soutien à ceux qui créent et qui innovent, nous ne pourrons durablement inverser la tendance.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai soutenu ce rapport qui confirme enfin le lancement d’une véritable réforme bancaire européenne afin de mieux contrôler et prévenir les dérives spéculatives de la finance. Ce paquet de réformes prévoit plusieurs avancées significatives et pionnières dans le monde. Premièrement, les bonus des banquiers et des traders seront désormais plafonnés et ne pourront plus dépasser le montant de leur salaire fixe sans consultation des actionnaires. Deuxièmement, le texte impose aux banques une plus grande transparence. Elles devront rendre public le détail précis de leurs activités pays par pays. Troisièmement, les banques devront à l’avenir disposer d’un niveau de liquidités plus élevé pour mieux endiguer les risques de faillite et de renflouement couteux pour les contribuables. Enfin, je me félicite que cette réforme bancaire prévoie des mesures concrètes pour l’économie réelle en facilitant, par exemple, l’obtention de prêts pour les PME européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har röstat ja till betänkandet, därför att det tar några enstaka steg i rätt riktning vad gäller reglering och tillsyn av banker och finansinstitut. Europeiska unionen har varit starkt präglad av nyliberalismens tro på avregleringar som en väg till ekonomisk utveckling. Den stora finanskrisen som inleddes 2008 visar på de oerhörda problem och risker som avregleringarna har skapat. För att få bukt med den enorma spekulationen krävs omfattande åtgärder. Sådana förslag har presenterats i ECON-utskottets arbete av GUE/NGL-gruppen, men röstats ner. Vänsterpartiet har också i Sverige presenterat kraftfulla åtgärdsprogram för att reglera bank- och finanssektorn bättre. Ett centralt krav är att bankerna borde tvingas dela på den traditionella bankverksamheten och spekulationen. Det skulle kraftfullt öka stabiliteten, och skattebetalarna skulle bara behöva garantera småspararnas pengar, inte bankernas spekulation. Karas betänkande har bara tagit enstaka steg i rätt riktning. Jag röstar således ja till detta, men understryker vikten av mer långtgående reglering av bank- och finanssektorn.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. − A gazdasági válság leküzdése érdekében az eddiginél erősebb bankfelügyeletre és körültekintőbb hitelezésre van szükség. Ezért üdvözlöm, hogy az euróövezet bankjainak szigorúbb tőkemegfelelési kritériumoknak kell eleget tenniük. Az átláthatóságot nagyban növeli, hogy a bankoknak ezentúl országos bontásban kell közölniük az éves profitjukat és a kapott állami támogatásokat. Szavazatommal támogattam azt a javaslatot, hogy a bankárok bónuszai ne haladhassák meg az éves fizetésüket. A jelenlegi gyakorlat ugyanis tarthatatlan: miközben a csődbe jutott bankok állami támogatásokra szorulnak, addig a bankárok éves fizetésük sokszorosát viszik haza bónusz formájában.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui, kadangi esu įsitikinęs, kad šiandien yra reikalingi griežtesni bankų kapitalo reikalavimai ir bankininkų premijų ribojimas bei stipresnė bankų priežiūra. Taisyklių, kuriomis siekiama sugriežtinti bankų kapitalo reikalavimus, palengvinti paskolų išdavimą mažoms įmonėms ir riboti bankininkų premijas priėmimas yra būtinas. Turime siekti apsaugoti įstaigų indėlininkų ir investuotojų interesus ir užtikrinti finansų sistemos stabilumą. Manau, kad turi būti sustiprinta rizikos ribojimu pagrįsta įstaigų priežiūra ir kredito įstaigų klientų apsauga, auditorių pareiga turėtų būti iš karto informuoti kompetentingas institucijas visais atvejais, kai jie, atlikdami savo užduotis, sužino tam tikrus faktus, kurie gali smarkiai paveikti įstaigos finansinę būklę arba jos administracinę ar apskaitos sistemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Lors de la séance plénière du 16 avril, j'ai soutenu le rapport de mon collègue Othmar Karas relatif aux établissements de crédit et à la surveillance prudentielle. Ce rapport a été adopté à une large majorité: 608 voix pour, 33 contre et 68 abstentions. Je me félicite de l'adoption de ce rapport qui permettra d'assurer un bon fonctionnement des marchés bancaires et de rétablir la confiance dans ce secteur. Désormais, un seul corpus législatif traitera des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et permettra une application cohérente de toutes les dispositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2008 ci ha mostrato alcune difficoltà e lacune dei sistemi bancari nazionali, che hanno richiesto l'adozione, a livello europeo, di misure estreme e non sempre condivisibili. Il sistema bancario ha subìto una serie di attacchi da parte dei media, perdendo così, agli occhi dell’opinione pubblica, di credibilità e fiducia, fino a diventare icona negativa di una crisi che non accenna a diminuire la propria morsa. Attuare un insieme di misure volte a coordinare e implementare il ruolo dell’Autorità bancaria europea (ABE), nonché a rivedere la legislazione europea nell’ambito della regolamentazione del ruolo degli enti creditizi, è sicuramente un passo che va nella giusta direzione di una tutela maggiore dei cittadini e di una loro minore esposizione ai rischi connessi e derivanti dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de ces rapports, qui font partie du paquet de réformes fixant de nouvelles règles aux établissements de crédits et aux entreprises d'investissement, car ce dossier est fondamental et constitue une étape clé de la réforme du système bancaire européen. Les mesures adoptées empêcheront que ne se reproduisent les abus qui ont conduit à la crise qui avait complètement paralysé le marché bancaire, et permettront également de stimuler la croissance. Par exemple, le plafonnement des bonus accordés aux banquiers (à hauteur d'un maximum de deux fois leur salaire habituel), découragera les spéculations dangereuses qui ont trop souvent été autorisées par le passé et encouragera à l'inverse les banques à prêter plus à l'économie réelle, notamment aux petites et moyennes entreprises. L'augmentation de la quantité et de la qualité des exigences en fonds propres permettra quant à elle de rendre les banques plus indépendantes les unes des autres et donc plus résistantes en cas de crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Cette session d’avril a été marquée par des avancées dans le domaine bancaire, à travers le vote de deux textes, qui, sous l’impulsion du Commissaire Michel Barnier, répondent aux défis d’une régulation bancaire européenne requise par l’ensemble des citoyens européens. La supervision des banques européennes continue de progresser, pas à pas, malgré certaines résistances, et le projet de véritable union bancaire européenne, qui doit nous permettre à l’avenir de faire face à de nouvelles crises d’origine financière et bancaire, est à portée de main. J’ai ainsi voté en faveur du plafonnement du bonus des banquiers ainsi qu'en faveur du renforcement des fonds propres pour les établissements bancaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – Je félicite le rapporteur pour sa persévérance dans ce dossier aux enjeux éminemment techniques et politiques. L’accord CRR / CRD 4 transpose fidèlement les règles du Comité de Bâle, ce qui démontre la volonté européenne d’être à l’avant garde des initiatives en matière de régulation financière.

Les nouvelles règles de liquidité sont un pilier majeur du nouveau dispositif prudentiel. L'introduction progressive des ratios de liquidité est la bienvenue, car elle concilie les impératifs prudentiels et une souplesse permettant aux banques d’assurer le financement de l’économie.

Par ailleurs, la nouvelle réglementation accorde aux Etats membres la possibilité d’imposer des « capital buffers » supplémentaires en vue de couvrir le risque systémique global du secteur financier ainsi que le risque systémique spécifique aux banques. Ces dispostions sont nécessaires; néanmoins, restons vigilants à leur application cohérente afin d’éviter une fragmentation du marché intérieur.

Sur les limitations des bonus, sujet qui a masqué tous les autres, alors qu'il ne m'apparaît que secondaire, je demeure réservée. L'intervention des autortiés publiques dans la fixation des rémunérations me rend dubitative quand bien même des excès bien réels dans le secteur financier ont eu des effets désastreux.

En conclusion, l'essentiel dans la régulation du secteur financier ne tient pas dans la fixation d'un cadre réglementaire plus adapté, mais dans la qualité de la surveillance au jour le jour. Les responsabilités conférées à la BCE dans le futur système de supervision unique seront considérables. C'est elle qui veillera au premier chef à la mise en œuvre de CRD 4 par les banques.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report, which among other things states that, ‘The Member States should be able to refuse or withdraw a banking authorisation in the case of certain group structures considered inappropriate for carrying on banking activities, because such structures cannot be supervised effectively. In this respect the competent authorities should have the necessary powers to ensure the sound and prudent management of credit institutions. In order to secure a sustainable and diverse EU banking culture which primarily serves the interest of the people, small-scale banking activities, such as those of credit unions and cooperative banks, should be encouraged.’

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport propose de limiter les bonus exorbitants des banquiers. C'est une bonne chose. Il est cependant regrettable qu'il ne propose pas de limiter la rémunération sur laquelle ceux-ci sont basés. Le texte propose par ailleurs d'augmenter les exigences de fonds propres des banques au-delà du plafond imposé par Bâle III et de laisser une certaine marge de manœuvre aux gouvernements en la matière. Je déplore que la marge de manœuvre soit si faible et le plafond si bas. Je vote néanmoins pour les quelques avancées que ce texte comporte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Diretiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2006, relativa ao acesso à atividade dos estabelecimentos de crédito e ao seu exercício, contém normas relacionadas com a coordenação das disposições nacionais relativas ao acesso à atividade das instituições de crédito e ao seu quadro de supervisão (nomeadamente, disposições que regem a autorização da atividade, o exercício da liberdade de estabelecimento, as competências das autoridades de supervisão dos Estados-Membros de origem e de acolhimento nesta matéria e o processo de supervisão das instituições de crédito). No entanto, a crise financeira que assolou a UE levou à necessidade de proceder a alterações a esta Diretiva. A presente proposta contém os seguintes elementos novos: disposições relativas a sanções, governo das sociedades eficaz e disposições tendentes a evitar a excessiva confiança nas notações de risco de crédito externas. Daí o meu parecer favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe porque, pese a suponer la introducción de determinados principios de gestión prudencial con los que podría estar de acuerdo, pretende que estos requisitos aplicados a dichas entidades privadas sean la vía para solucionar los problemas que el sistema financiero ha causado en el mundo. El informe contiene puntos que suponen un avance en el funcionamiento y el control de las entidades financieras europeas. Por ejemplo, trata de evitar que los Estados tengan que pagar para garantizar la liquidez de los sistemas financieros, como ha pasado en España, obliga al sector a mantener un menor nivel de operaciones de riesgo y a mantener mayores reservas para responder ante posibles problemas de liquidez. Todas estas medidas suponen un avance, pero el informe responde a un mandato del G20 y trata de afianzar un sector financiero que es el culpable de la crisis y por el cual estamos pagando todos los europeos. Por esta falta de exigencia de responsabilidades es por lo que no he podido votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It is necessary to replace the current Capital Requirements Directives and to call for higher equity capital requirements for banks. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In der Theorie mag das Banken-Reform-Paket mit einer Grenze für Banker-Boni, verschärften Eigenkapitalanforderungen an Banken und Vereinfachung der Kreditvergabe für KMU ganz gut klingen. Wenn künftig die Bonuszahlungen von Bankern im Regelfall ein Jahresgehalt nicht mehr übersteigen sollen, dann wird die Bereitschaft deutlich sinken, mit hochriskanten Spekulationsgeschäften das jeweilige Kreditinstitut in ernste Schwierigkeiten zu bringen. Allerdings wird erfahrungsgemäß eine weitere Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen mit einer weiteren Kreditverknappung für KMU Hand in Hand gehen und dem Plan der Vereinfachung für KMU entgegenlaufen. Zudem halte ich es für einen schweren Systemfehler, wenn die neue europäische Bankenaufsicht keine Trennung des sogenannten Investmentbankings vom traditionellen Bankgeschäft vorsieht. Folglich kann ich dem Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I voted to cap bankers bonuses because the UK Government has failed to act on the high-risk and no-reward culture that bonuses have created. It is not fair that my constituents in London suffer cuts to their public services at hospitals and local libraries, and cuts to unemployment and disability benefit, caused by the crisis that irresponsible banking created, whilst bankers and traders of publicly-owned banks still enjoy excessive bonuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei o relatório Karas sobre a diretiva de acesso e supervisão das instituições de crédito, que considero uma das mais importantes leis votadas nesta legislatura. Esta diretiva só peca por tardia, vindo atrasada 20 anos. Se tivesse sido adotada no início da criação do mercado único de serviços financeiros, muito provavelmente, a crise de 2008 não teria tido o impacto devastador que teve no setor financeiro em geral e no setor bancário em particular. A União também é responsável, por inércia, pela profundidade da crise, ao ter deixado criar um sistema bancário integrado sem um sistema único de regras a nível da União e sem uma supervisão centralizada ao mesmo nível, em vez da supervisão fragmentada nos 27 Estados-Membros da União. Mais vale tarde do que nunca, mas uma atuação preventiva da União poderia ter poupado muito dinheiro aos contribuintes, no resgate de bancos, e atenuado a recessão e o desemprego de que padecem tantos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), in writing. − Although these reports dealing with the prudential supervision of financial firms (CRR and CRD IV) contain some welcome reforms to liquidity requirements, capital requirements, leverage ratios and corporate governance, I abstained as these provisions are a mere pale reflection of what is needed. These provisions will do nothing to rein in the domination of the financial markets and will not even clip the wings of casino capitalism. I welcome the restrictions introduced on the bonuses of senior bankers. However the reports do nothing to prevent enormous salaries for senior bankers and contain enough flexibility to allow the obnoxious, short-sighted and reckless bonus culture to continue unabated. In order to make a real difference to the financial sector, the banks must be nationalised under democratic public control and ownership. The financial system could then, as part of a planned economy, be put at the service of the needs of working people and the redevelopment of the economy in the interests of the majority.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Základom stabilnej ekonomiky je aj dobre fungujúci bankový sektor. Preto vítam nový balík legislatívnych opatrení v oblasti reformy bankového sektora, ktorý zavádza prísnejšie kapitálové požiadavky pre banky a umožní nárast investícií do reálnej ekonomiky. Vzhľadom na náročné rokovania môžem vyhlásiť, že ide o jednu z najdôležitejších reforiem bankového sektora od vypuknutia krízy v Európe. Konkrétnym opatrením je aj uľahčenie poskytovania úverov malým firmám, ktoré tvoria jadro úspešne sa rozvíjajúcej ekonomiky štátu. Ide aj o nevyhnutné opatrenia na zaistenie transparentnosti v bankovom sektore, ak chceme predísť závažným daňovým únikom a podvodom. Je však potrebné, aby kapitálové požiadavky a novostanovené pravidlá pre jednotlivé banky záviseli od ich činnosti a miery rizika, ktoré na seba banky berú. Preto súhlasím, aby banky sprostredkúvali základné informácie o svojich ziskoch, stratách, daniach, obratoch, verejných dotáciách, ako aj o pošte zamestnancov, ktorých zamestnávajú. Verím, že sa nám prostredníctvom novostanovených pravidiel podarí skoncovať s netransparentným a málo zodpovedným správaním bankárov a urobíme krok vpred k posilneniu našich ekonomík v prípade hrozby ďalšej krízy. Našim spoločným cieľom je zaistiť rozumné pravidlá pre bankovníctvo a to v čo najväčšom záujme občanov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raimon Obiols (S&D), por escrito. − El paquete de informes Karas supondrá los cimientos sobre los que construir la unión bancaria, que se aplicará a unos 8 200 bancos. Entre otras cuestiones, creo que se debe destacar el límite que se introduce a los bonos anuales de los banqueros ―es decir, a la parte no fija de sus remuneraciones y que va asociada a la consecución de objetivos―, que, por norma general, no podrán superar el salario fijo anual.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad visoje ES turėtų būti taikomos vienodas nuostatos dėl galimybės verstis kredito įstaigų ir investicinių įmonių veikla taip pat taikomos vienodos valdymo metodų ir priežiūros sistemos ir rizikos ribojimo taisyklės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad siekiant sustabdyti finansų rinkų skaidymosi procesą ir užtikrinti efektyvų vidaus rinkos veikimą, nepakanka vien tik teisinių normų, šiuo atveju turi būti vykdomas glaudus ir reguliarus valstybių narių institucijų bendradarbiavimas. Kita vertus, nustatytas reguliavimas neturėtų sukurti neproporcingos naštos kredito įstaigoms. Numatytas priežiūros mechanizmas turi užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir apsaugoti indėlininkų, investuotojų ir vartotojų interesus. Labai svarbu skatinti įstaigas mažinti išorės sąnaudas bei taikyti patikimą atlyginimų politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A revisão que se estabelece ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento e que altera a Diretiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à supervisão complementar de instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um conglomerado financeiro, prevê que se assegure uma cultura bancária diversificada e sustentável da UE, que esteja principalmente ao serviço dos interesses das pessoas e nesse sentido encoraja as atividades bancárias em pequena escala, como as instituições de crédito mutualistas e os bancos cooperativos. Por estar de acordo particularmente com os aspectos apontados, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Numa altura em que a Europa é considerada o epicentro de uma crise económica com efeitos cada vez mais devastadores nos campos social, empresarial e político, esta legislação vem reforçar a capacidade do setor bancário se reestruturar e responder de forma objetiva aos desafios de uma crise que persiste, mas para a qual a Europa começa a encontrar respostas claras. Este relatório, em conjugação com o relatório sobre os requisitos prudenciais aplicados às instituições de crédito e empresas de investimento, vem propor uma reforma do setor bancário, vulgarmente designada "pacote CDR4". O seu objetivo é reforçar a regulação e estabilidade do setor bancário a fim de que este contribua de forma ativa para a promoção do crescimento económico. A Diretiva da Comissão em questão vem regular o acesso dos bancos a atividades de detenção de depósitos e estabelecer a supervisão e avaliação da atividade das instituições bancárias e empresas de investimento. Considero este Relatório um bom contributo para a produção de uma legislação adequada e para a melhoria do funcionamento do setor bancário europeu, mais capaz de suportar um financiamento saudável à economia, pelo que votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Der Kompromiss zu Basel III ist aus vielerlei Hinsicht ein großer Meilenstein! Mit dem heute angenommenen CRD-IV-Paket wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Bankenunion gesetzt. Ab Jänner 2014 werden wir schrittweise mehr und qualitatives Eigenkapital, bessere Liquiditätsstandards, zusätzliche, antizyklische und systemische Kapitalpuffer, bessere Transparenzregeln und einen Ausgleichsfaktor für KMU und Betriebsgründungen haben. Mit Hilfe dieser Maßnahmen sollen Banken in Zukunft in der Lage sein, sich im Falle einer neuerlichen Krise selbst aus dieser zu retten und stabilisieren zu können. Neu ist auch, dass es zum ersten Mal eine Boni-Begrenzung für Bankmanager geben wird! Das ist ein großer Erfolg des EU-Parlaments! Dennoch – weitere Regulierungen des Finanzmarktes sind notwendig! Tatsache ist, dass die Geschäfte vermehrt in die unregulierte Welt der Schattenbanken verschoben werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Schattenbanken als Ausweichmanöver für die Finanzbranche dienen. Die Kommission muss hier sehr rasch tätig werden und diese Regulierungslücke schließen!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − in favour. The CRD banking legislation adopted today is a real breakthrough in terms of regulating Europe’s banking sector. Parliament played a crucial role in ensuring this legislation is truly robust, with its successful insistence on a cap on bonuses, transparency of banking activities and a capital surcharge for systemic banks. The legislation thus goes far beyond its basic capital requirements remit and will help put Europe’s banking sector on a sounder footing. EU-wide curbs on the excessive bonuses paid to bankers would mean the EU is finally, if belatedly, responding to public interest and demand regarding the sometimes obscene levels of bankers’ remuneration. The variable remuneration of bankers and traders may not exceed the total amount of their salary (at a ratio of 1:1), unless shareholders explicitly approve higher bonuses (up to twice the amount of the salary). While Parliament would have preferred a stricter 1:1 limit, the final deal represents a huge step forward. Crucially, the legislation will also ensure much greater transparency for banks’ accounts.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport qui pose la pierre angulaire de la moralisation du capitalisme financier. En effet, le paquet de mesures adopté par les députés constitue la réforme du secteur bancaire la plus ambitieuse jamais proposée en Europe. Ces nouvelles règles s'appliqueront uniformément à l'ensemble des 8300 banques de l'UE. Les bonus des banquiers seront plafonnés par rapport aux salaires avec un ratio de 1 pour 1 afin de réduire les prises de risques inconsidérées. Les banques devront également constituer une réserve de 8% de fonds propres facilement convertibles en espèces afin de payer les déposants en cas d'urgence, rassurer les clients et éviter les faillites. Cinq ans après Lehman Brothers, et grâce à l'action décisive de Nicolas Sarkozy au plus fort de la crise, l'Europe se dote d'un système bancaire responsable à même de financer l'économie réelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − El 20 de julio de 2011, la Comisión adoptó un paquete de medidas legislativas (CRD 4) con el fin de fortalecer la regulación del sector bancario. La propuesta sustituye a las actuales directivas sobre requisitos de capital (2006/48 y 2006/49) con una Directiva y un Reglamento y constituye un paso importante hacia la creación de una base sólida y segura del sistema financiero. La Directiva introduce el primer conjunto de normas preventivas que se aplicarán en todos los bancos de la UE, que deberán publicar sus ganancias, impuestos pagados y subsidios recibidos en todos los países, así como el volumen de negocio y el número de empleados. Considero que la supervisión por las autoridades nacionales competentes, en cooperación con la Autoridad Bancaria Europea, que tendrá nuevos poderes, serán medidas que mejorarán el funcionamiento financiero de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In seguito a numerose modifiche intervenute sulla normativa in materia di accesso all´attività degli enti creditizi e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, si è ritenuto necessario procedere ad una riorganizzazione della materia mediante un corpo unico di norme. La direttiva costituirà lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice aspetto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi finanziari nel settore degli enti creditizi. Inoltre un sistema di controllo garantirà che i revisori siano tenuti ad informare tempestivamente le autorità competenti quando nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di alcuni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente. Considerata la necessità di tali provvedimenti e le corrette soluzioni apportate al problema della organicità della normativa in materia, esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de Othmar Karas afin de doter l'Union Européenne d'un ensemble de règles pour renforcer le système bancaire européen. La crise financière récente a démontré que la finance internationale avait perdu tout contrôle et que les établissements bancaires ne réalisaient plus leurs fonctions premières: les banques doivent financer l'économie réelle en proposant des prêts aux individus et aux entreprises.

Ce système financier hors de contrôle a plongé l'Europe dans une crise économique sans précédent. Nous avons donc tiré les leçons de cette crise en adoptant un paquet de réformes ambitieux pour stimuler la croissance, en facilitant les prêts aux PME, moteurs de l'économie réelle. Parmi les mesures destinés à renforcer notre système bancaire, j'ai également voté en faveur du plafonnement des bonus des banquiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − The ECR agrees that an international banking industry requires international regulation, and we support moves towards a global standard. We welcome the Parliament's success in securing safeguards which limit the harm to real-economy lending, e.g. special status for building societies and protecting mortgage payers who face temporary difficulties. Nevertheless, we are concerned that this legislation is not fully compliant with Basel III requirements, particularly with regard to the write-down or conversion of junior tiers of debt prior to any taxpayer-funded bailout. This was a key amendment for our Group which has been dropped from the text since the committee vote in May last year. The Basel Committee on Banking Supervision also identified a number of areas in this legislation which were materially non-compliant with Basel standards: there is no binding minimum standard on what constitutes high loss-absorbing capital, no commitment to a Net Stable Funding Ratio and no requirement to hold 60% of Liquidity Coverage Ratio in the highest quality liquid assets. The result is that this piece of legislation does not sufficiently meet internationally agreed banking standards which aim to prevent a future financial crisis. It is for this reason that the ECR has decided to abstain on the final vote of this package.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier.

Ce nouveau corpus législatif se compose de deux instruments juridiques différents. La présente directive contient les dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice des libertés d'établissement et de prestation de services, les compétences des autorités de surveillance des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que les dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Son principal objet est de coordonner les dispositions nationales concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et entreprises d'investissement, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la propunerea de directivă cu privire la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar. Comisia a propus un cadru juridic format din două instrumente juridice: o directivă şi un regulament. Acesta reglementează activitățile bancare și instituie regulile prudențiale aplicabile instituțiilor de credit și societăților de investiții. Directiva conține dispozițiile care reglementează autorizarea activității, achiziția de participații calificate, exercitarea libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii, competențele autorităților de supraveghere din statele membre de origine și gazdă în acest domeniu, precum și dispozițiile care reglementează capitalul inițial și analiza prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții. Obiectivul principal al directivei este de a coordona dispozițiile naționale privind accesul la activitatea instituțiilor de credit și a societăților de investiții, modalitățile de guvernanță și cadrul lor de supraveghere. Regulamentul stabilește, pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, cerințe prudențiale uniforme și aplicabile direct.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Przyjęty pakiet dyrektyw to nie tylko ograniczenie bonusów dla szefów banków, ale przede wszystkim zmuszenie instytucji finansowych do bardziej rozważnej polityki, m.in. poprzez gromadzenie większej ilości kapitału dobrej jakości, który ograniczy ryzyko podejmowanych przez nie transakcji oraz pomoże im przetrwać w czasie kryzysu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I fully support a raft of new measures to reform the EU banking system, including a cap on bankers' bonuses, transparency for payments made by banks to governments, and financing the real economy. The UK Tories have rejected calls for a cap on bankers' pay, but are at the same time freezing public sector pay. This shows once again that they are more interested in protecting those in the banking sector who have taken excessive risks than ordinary working people.

I welcome new rules to make sure that banks that are ‘too big to fail’ are required to set aside more capital to ensure that there are sufficient safeguards in the banking system to ensure credit during ‘stress’ periods. I believe that new measures adopted by the European Parliament can put an end to the current banking model, where banks largely owned by the taxpayer are still paying out bonuses for bankers that have fixed Libor rates, mis-sold payment protection insurance and suffered EUR 5.2 billion in losses.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai fait le choix de m'abstenir sur la proposition de directive concernant l'accès à l'activité des établissements de crédits et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et d'entreprises d'investissement. Ce texte est porteur de plusieurs éléments allant dans le bon sens, contrairement à son précédent, sous forme de règlement. Il insiste sur l'importance de lutter contre l'évasion fiscale et de renforcer la transparence des activités financières. Ceci est plus que nécessaire, afin de ne pas répéter la catastrophe financière de 2008 Il encourage également les activités bancaires durables, à l'instar des caisses de crédit mutuel et des banques coopératives, servant essentiellement les intérêts des personnes, notamment via leurs sociétaires. Il dénonce également l'emprise excessive des notations de crédit externes sur ces établissements. Cependant, le texte a été largement vidé de son contenu lors des négociations avec le Conseil. Et nombre de ces propositions ne sont que des invitations, non contraignantes, lancées aux États membres, pour que ceux-ci accroissent la surveillance sur les activités bancaires. Le plus probable est qu'ils continuent de laisser les banques à agir comme elles le font aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − I joined fellow MEPs in voting overwhelmingly in favour of this report, which aims to make banks safer, more accountable, and more focused on their essential role of lending to the real economy. Measures included in the report should put an end to the excessive risk culture that led to bank bail-outs and bank collapses, and ensure a more sustainable banking model. Banks were previously given a chance to show restraint and regulate themselves but have failed to do so.

In supporting this report, we have forced restraint on the banks by ensuring that the salary to bonus ratio cannot be more than 1:1, or 1:2 if agreed by shareholders. The report also includes requirements for greater transparency on banks’ profit, loss and turnover, requirements for large banks to hold additional capital, and measures to ensure that the cost of lending to SMEs does not go up during times of economic downturn. At a time of austerity, when banks have been bailed out, ordinary citizens quite rightly object to bankers receiving huge bonuses. In supporting this report, Labour MEPs voted for what the vast majority of European people want.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O objetivo desta diretiva é dar expressão à chamada liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços no setor financeiro, tendo em vista o aprofundamento do mercado interno e da livre circulação de capitais. Estabelece-se a harmonização das disposições nacionais relativas ao acesso à atividade das instituições de crédito e empresas de investimento, restringem-se os poderes dos Estados-Membros na regulação do setor financeiro, reforçando o papel de organizações supranacionais como a Autoridade Bancária Europeia e a própria Comissão Europeia na harmonização e imposição de poderes e práticas nacionais.

Países como Portugal veem-se, assim, ainda mais limitados na sua possibilidade de ação sobre este setor tão importante, obrigados a autorizar a instalação de um banco ou de uma sua sucursal independentemente da sua necessidade económica. Sintomático de um rumo que, a reboque da harmonização, visa favorecer as grandes potências como a Alemanha e o seu setor financeiro. É a predominância do princípio do país de origem na regulação do setor, o que favorecerá os já favorecidos gigantes bancários que, desta forma, procuram abocanhar setores que até agora não dominavam, destruindo mais alguns concorrentes para repor as suas taxas de lucro. Esta legislação é claramente contrária ao interesse nacional de países como Portugal.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności