Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2043(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0044/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0044/2013

Viták :

PV 15/04/2013 - 18
CRE 15/04/2013 - 18

Szavazatok :

PV 16/04/2013 - 8.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0118

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2013. április 16., Kedd - Strasbourg Lektorált változat

9.17. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Francesca Barracciu (S&D). - Signor Presidente, la sentenza della Corte di giustizia sulla direttiva per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi rischia di portarci al paradosso per cui i cittadini europei pagheranno più alti premi assicurativi e nel contempo le donne perderanno il riconoscimento di quella discriminazione positiva che nella valutazione dei rischi e sulla base di dati attuariali e statistici ne fa, per un fattore di genere, dei soggetti meno esposti al rischio assicurativo e perciò beneficiarie di premi più bassi.

Un intervento rettificativo da parte della Commissione si rende necessario attraverso uno strumento di pari valore giuridico che garantisca anche al Parlamento di poter dire la sua. Non sono sufficienti le linee direttrici pubblicate nel dicembre 2011 e una proposta avrebbe dovuto essere presentata già prima che la sentenza della Corte di giustizia diventasse efficace.

Nell'elaborare questo intervento rettificativo, avrebbe potuto aiutare la pubblicazione della relazione sull'applicazione della direttiva, il cui ritardo è invece ormai giunto a tre anni. È una cosa che non possiamo permetterci, non è accettabile, né fa onore all'efficienza della Commissione. Sarebbe corretto che essa si attenesse con scrupolosità a questa richiesta dopo il voto ampiamente positivo di oggi.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, he votado a favor de esta propuesta de Resolución porque creo que necesitamos un marco europeo que ofrezca más seguridad jurídica a la ciudadanía contra las discriminaciones que padece por razón de sexo.

Este proceso se inició por una sentencia contra la tarificación de los servicios de seguros, pero nos descubre y recuerda que, en muchos ámbitos, el género sigue siendo una causa de discriminación visible, patente y tolerada. La discriminación afecta, además, desde el acceso a los servicios de salud al alquiler de la vivienda o a la actividad económica y emprendedora. En la civilizada Europa aún hay ámbitos en los que los estereotipos, las ideas preconcebidas, se imponen a los datos, a las evaluaciones objetivas y a los hechos.

Por eso, estoy de acuerdo con acelerar todas las medidas legales que, a nivel europeo, puedan corregir este problema.

 
  
MPphoto
 

  Agnès Le Brun (PPE). - Monsieur le Président, chers collègues, nous avons célébré la Journée internationale des femmes le 8 mars dernier et le Parlement européen a profité de la session plénière de mars pour adopter plusieurs rapports et résolutions relatifs aux droits des femmes.

Ce nouveau rapport, qui demande à la Commission une évaluation du degré de transposition de la directive de 2004 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de biens et de services, est donc loin d'être le premier sur le thème de l'égalité hommes-femmes.

Face à ces nombreux textes sur le sujet, j'entends parfois des voix qui s'élèvent pour affirmer que nous sommes déjà parvenus à la parité au sein de l'Union européenne et qu'en temps de crise, ce n'est de toute façon pas la priorité.

J'invite donc les personnes qui pensent cela à effectuer une recherche très simple mais très instructive sur Internet. Il s'agit simplement d'écrire dans la barre de recherche l'expression "les femmes ne doivent pas". On constate alors que le premier terme qui apparaît en suggestion est "travailler" suivi de près par le terme "voter".

Voici, Monsieur le Président, chers collègues, une preuve que le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes est encore loin d'être gagné et reste une priorité, y compris, et probablement surtout, en temps de crise. C'est la raison pour laquelle je me suis prononcée pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Sugerez Comisiei Europene să analizeze în raportul său privind aplicarea Directivei 113/2004 cazurile de discriminare legate de sarcină şi dificultăţile în obţinerea de împrumuturi. Spun aceasta întrucât există state membre în care femeile – antreprenor, în special mamele singure, sunt discriminate în mod frecvent atunci când încearcă să obţină împrumuturi sau credite pentru afacerile lor şi încă se confruntă cu obstacole pe baza stereotipurilor de gen.

Foarte utilă pentru aceste cazuri ar fi crearea unei baze de date publice, cu legislaţie şi jurisprudenţă referitoare la discriminare pe criterii de gen.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, gender equality is of course something which all politicians should support. Women have been historically discriminated against and the global battle for emancipation of the sexes has not yet been fully won. Nevertheless, equality is an extremely complex issue. For instance, treating women and men the same in matters of insurance ignores a range of gender-specific factors, such as physical strength, longevity or risk aversion, which I think are important.

Almost everybody here must agree that women are safer drivers than men. Generalisations always lead to anomalies and occasional injustice, but the Test-Achats ruling on car insurance was a rare case where women were benefiting from a system that recognised a quality rather than an apparent deficiency. Therefore, for this reason, amongst others, I voted against this report.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Tinerele femei sunt discriminate oricum de către colegii lor aflați la sfârșitul carierei, în momentul în care li se pretinde o activitate profesională anterioară vastă, lucru imposibil din simplul motiv că fiind atât de tinere nu au avut când să dobândească această experiență. Așa că este inacceptabil să fie discriminate și când trebuie să aleagă între a avea un copil sau o carieră. Acest lucru este inacceptabil într-o societate modernă și de aceea mă alătur celor care susțin ca anul 2014 să devină "Anul European al Reconcilierii Vieții Profesionale cu Viața de Familie" şi sper ca Comisia Europeană să-l declare astfel. Studiile arată că un număr semnificativ de femei se confruntă cu discriminarea la locul de muncă atunci când sunt însărcinate sau după ce au născut un copil.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta, sendo o objetivo desta avaliar as consequências e o grau de aplicação da Diretiva 2004/113/CE nos Estados-Membros, identificar as lacunas existentes e recomendar possíveis soluções para as colmatar. A importância da informação e de dados fiáveis deve ser sublinhada. É necessária uma maior transparência por parte da Comissão nos processos por infração em curso e nas medidas tomadas. A criação de uma base de dados pública de legislação e jurisprudência relacionadas com a discriminação em função do género pode constituir um instrumento para melhorar a proteção das vítimas deste tipo de discriminação. Considero ainda que, face ao papel desempenhado pelos tribunais nacionais, o recurso a apoio financeiro e à coordenação da UE para proporcionar formação contínua aos profissionais da justiça ativos neste domínio é também uma condição essencial para a eficaz aplicação da Diretiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I support this report because the current EU legislation on gender equality must be properly implemented and transposed in all economic sectors and in all Member States. The Commission should take concrete measures to explain the directive on the ‘equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services’ and its impact. The potential for progress contained in this directive needs to be explained in detail in order to enable both women and men to make appropriate use of its features and possibilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Particulièrement engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai voté en faveur de ce rapport d'initiative qui vise à évaluer la transposition et l'application de la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services. Il s'agissait de la première directive touchant à l'égalité des genres hors milieu professionnel. Dans ce cadre, la Commission européenne est chargée de fournir un rapport de synthèse en 2014 sur l'utilisation dans les États membres du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins de services d'assurance et des services financiers connexes. Entre-temps, la Cour de justice européenne, par l'arrêt Test-Achats du 1er mars 2011, a créé la controverse en obligeant tous les États à prévenir l'utilisation du sexe comme facteur de discrimination pour le calcul des primes et prestations. Je me félicite de ce rapport qui appelle la Commission européenne à prendre en considération les cas de discrimination liés à la grossesse et à la maternité, pouvant notamment mener à des injustices criantes dans l'obtention de prêts pour les femmes entrepreneurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Direktyvos 2004/113/EB įgyvendinimo valstybėse narėse pasekmių bei esminių spragų nustatymo ir galimų sprendimų joms šalinti pasiūlymo. Direktyvos tikslas – įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis Europos Sąjungoje. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl didesnio Komisijos vykdomų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų ir veiksmų skaidrumo, viešos su diskriminacija dėl lyties susijusių teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazės sukūrimo, geresnio nacionalinių lyčių lygybės užtikrinimo įstaigų atliekamo darbo stebėjimo. Būtina skirti finansinę paramą mokymams, skirtiems diskriminacijos dėl lyties srityje dirbantiems teisininkams, ir šiuos mokymus koordinuoti ES lygmeniu bei rengti informavimo kampanijas ES piliečiams apie jų teises. Svarbu skatinti valstybes nares perkelti direktyvą į nacionalinę teisę laikantis nustatytų terminų bei rengiant teisės aktus daugiausia dėmesio skirti teisinio tikrumo užtikrinimui ir aiškių nuostatų nustatymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Desde 1957 que o princípio da igualdade entre homens e mulheres foi consagrado pelo Tratado que institui a Comunidade Europeia, exigindo a igualdade de remuneração por um trabalho igual. Nesse âmbito, a Diretiva 2004/113/CE proíbe qualquer discriminação em função do sexo no acesso de bens e serviços e no seu fornecimento. O artigo 5.°, n.°2, contudo, prevê uma derrogação à regra dos prémios e prestações unissexo para os seguros e outros serviços financeiros. Esta derrogação foi declarada inválida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por ser contrário à concretização do objetivo da igualdade de tratamento entre homens e mulheres e incompatível com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia precisa ainda que as diferenciações em matéria de prémios e prestações que decorram da utilização do sexo como fator determinante no cálculo destes devem ser abolidas. Assim, votei favoravelmente este relatório que insta a Comissão Europeia a apresentar um relatório de síntese sobre a aplicação desta Diretiva, e a propor um novo texto legislativo com orientações de carácter vinculativo de forma a eliminar as incertezas jurídicas nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption du rapport Gurmai qui constitue une avancée dans la prise en compte de l'égalité des genres en dehors du milieu professionnel. L’arrêt Test-Achat, sur la référence aux genres dans les services d’assurance, et les ajustements législatifs qui ont suivi fin 2011 ont conduit la Commission à reporter à 2014 la présentation de son rapport sur la mise en œuvre par les États membres de la directive 2004/113/CE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la fourniture et l'accès à des biens et des services. Nous rappelons à la Commission qu'elle doit respecter ses engagements, la directive ne se limitant pas au domaine des assurances et ayant dû être transposée dès 2007. Qui plus est, cette résolution reflète notre préoccupation quant à l'insuffisance des lignes directrices fournies par la Commission à propos de l’égalité de traitement dans les politiques de tarification pratiquées par les assurances. Nous demandons donc à la Commission de proposer un nouveau texte législatif conforme aux lignes directrices résultant de l'arrêt Test-Achat, en portant une plus grande attention aux cas de discrimination liés à la maternité, que ce soit dans le domaine de l'accès au logement, de l'accès aux prêts ou aux services médicaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − L'entrata in vigore della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ha segnato una tappa importante nell'evoluzione delle leggi europee sulla parità di genere. Nella direttiva, infatti, sono affrontati per la prima volta a livello unionale i temi della parità di genere e della discriminazione basata sul sesso al di fuori del settore del lavoro. La direttiva vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e la loro fornitura; vieta anche un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità, come pure le molestie sessuali. Tuttavia, sollevo preoccupazione per alcuni Stati membri in cui il suo recepimento è risultato incompleto sopratutto a causa della mancanza di chiarezza delle leggi nazionali o del carattere vago e astratto delle stesse. Sollecito, pertanto, l’attenzione della Commissione sull’opportunità di condividere tra gli Stati membri le migliori pratiche e fornire loro le necessarie risorse per sostenere le azioni positive garantendo, in al modo, una migliore attuazione delle rispettive disposizioni a livello nazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos Sąjungos lygiu būtina spręsti esamas problemas dėl lyties ne tik užimtumo, bet ir kitose srityse. Be to, reikėtų įvertinti, kaip valstybės narės įgyvendina Tarybos direktyvą dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principo dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo. Taip pat labai svarbu įvertinti pažangą šioje srityje ir išsiaiškinti teisines spragas. Taigi, norėčiau paraginti Europos Komisiją atidžiai stebėti bet kokius diskriminacijos ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principo pažeidimo atvejus, ypač susijusius su nėščiomis ir maitinančiomis motinomis, vienišomis motinomis, kurioms iškyla sunkumai, siekiant gauti medicinines prekes ir paslaugas arba iškyla sunkumų, siekiant gauti paskolą butui ar verslo kreditą. Ši Tarybos direktyva, įgyvendinanti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus, buvo priimta beveik prieš dešimtmetį, tačiau vis dar yra nemažai problemų, susijusių su diskriminacija dėl lyties, siekiant galimybės naudotis prekėmis ir paslaugomis bei tiekti prekes ir paslaugas. Valstybės narės turėtų atkreipti didesnį dėmesį į diskriminaciją dėl lyties ir kuo greičiau perkelti šios direktyvos nuostatas į savo nacionalinę teisę, siekiant išvengti teisinių spragų.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Ce rapport fait le point sur l'application par les États membres de la directive mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès et la fourniture aux biens et services. Le rapport déplore que la Commission n'ait pas présenté son rapport sur l'application de la directive, ni n'ait montré concrètement les avancées récentes en matière d'égalité de traitement hommes-femmes. De plus, ce rapport fait le point sur l'accès aux prêts et crédits pour les femmes entrepreneurs, lesquelles se heurtent à des obstacles fondés sur les stéréotypes de genre. En votant pour ce rapport, j'ai dénoncé ces discriminations basées sur le genre. Il est difficilement concevable à l'heure actuelle que de telles différences de traitement subsistent entre les hommes et les femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A igualdade entre homens e mulheres constitui um dos objetivos da UE, que temos procurado assegurar adotando a legislação necessária, integrando a perspetiva do género em todas as políticas da UE e promovendo ações específicas. A Diretiva 2004/113/CE, de 13 de dezembro de 2004, que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento foi o primeiro instrumento legal para a implementação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, fora do mercado de trabalho. Embora esta Diretiva devesse ter sido transposta até finais de 2007, nem todos os Estados-Membros o fizeram, ou pelo menos de uma forma completa. Da mesma forma, continuamos a aguardar o relatório relativo à sua aplicação, que deveria ter sido apresentado pela Comissão em finais de 2010. Por outro lado, a derrogação estabelecida no artigo 5º, n° 2, desta Diretiva foi considerada inválida pelo TJUE (Acórdão Test-Achats), o que acabou por gerar incerteza jurídica que não pode ser colmatada através de orientações, mas sim através da adoção de um novo instrumento legislativo. É igualmente importante tomar as medidas necessárias para reforçar a eficácia de alguns organismos de promoção da igualdade, nomeadamente no que diz respeito à sua capacidade de ação, à escassez de pessoal e à falta de recursos financeiros adequados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho preferito astenermi su questa relazione perché, sebbene io sia prevalentemente d'accordo con il suo contenuto, ritenevo fondamentale il rigetto di alcuni punti specifici. Mi riferisco, in particolare, alla discriminazione sulla base di identità di genere e in ragione della pianificazione della maternità e all'accesso ai servizi connessi alla salute riproduttiva e ai trattamenti che permettono il cambiamento di genere previsti dalla legge. In particolare, la pianificazione della maternità non è una competenza europea, ma degli Stati membri. Su questi aspetti si è espressa a favore la maggioranza dell'Aula e pertanto ho preferito rimarcare la mia posizione attraverso un voto finale di astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − The 2003 Directive on Equal treatment between men and women in access to goods and services is about much more than the insurance sector. That is why I am disappointed that the Commission is using the 2011 ‘Test-Achats’ ruling on insurance tariffs, important and welcome though it undoubtedly is, to delay publication of the report originally due in 2010 on the implementation of this 10-year old directive. The Commission should produce this report without further delay. It must also be wary of sections of the insurance sector capitalising on this ruling to over-inflate premiums. It should produce proposals to revise this directive in order to give greater legal certainty to its 2011 guidelines on unisex pricing. EU law, not guidelines, is needed to ensure that insurance premiums are linked to behaviour and lifestyle choices, not gender. Gender equality is a fundamental and long-standing EU principle. But it is one that is still contested. We continue to need effective EU legislation and action to promote gender equality. That is why I welcome in particular the calls in this resolution for greater attention to discrimination linked to pregnancy and maternity.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Sprawozdanie ma na celu ocenę wdrożenia i stosowania dyrektywy 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. Niestety Komisja Europejska do dzisiaj nie zaprezentowała danych dotyczących poszczególnych państw. Z tego powodu informacje zawarte w sprawozdaniu nie są całościowe. Doceniam pracę, jaką pani posłanka Gurmai włożyła w przygotowanie tego sprawozdania, nie zgadzam się jednak z niektórymi przesłankami, dlatego zagłosowałem przeciw. Niezrozumiałe w kontekście tego sprawozdania wydaje mi się chociażby podniesienie kwestii sprzedaży środków antykoncepcyjnych i wykonywania aborcji.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să colaboreze pentru a evita discriminarea care se observă în unele ţări ale Uniunii Europene privind femeile-antreprenor, în special mamele celibatare, atunci când încearcă să obțină împrumuturi sau credite pentru afacerile lor și care se confruntă încă cu obstacole pe baza stereotipurilor de gen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La directive de 2004 sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services a été une grande avancée dans nos efforts pour la réalisation d'une véritable égalité de traitement entre les sexes. Il est essentiel de garantir sa bonne exécution. Pourtant, la Commission a décidé de reporter la rédaction de son rapport de synthèse évaluant sa mise en œuvre, qui ne verra pas le jour avant 2014. C'est, je pense, une erreur, et il aurait fallu au moins réaliser un rapport d'étape, pour nous tenir informés des avancées comme des obstacles rencontrés, pour pouvoir y répondre de façon efficace et rapide. Ce rapport le souligne justement. Il rappelle également que l'un des éléments essentiels d'une mise en œuvre efficace de cette directive passe par la formation adéquate des juristes. Je pense que cet élément est particulièrement pertinent, et je m'engage régulièrement en faveur de la formation des juristes aux enjeux de genre, car ils sont les gardiens de l'efficacité de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Avec ce vote d'aujourd'hui, nous avons demandé à la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/113/CE sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, soit la première directive qui touche à l'égalité des genres hors milieu professionnel. Nous avons également invité l'exécutif européen à accorder plus d'attention aux cas de discrimination liés à la grossesse, à la planification d'une grossesse et à la maternité, notamment dans le logement, l'obtention de prêts, l'accès aux biens et services médicaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, pentru că doresc să reiterez solicitarea adusă Comisiei Europene de a prezenta Parlamentului un raport de transpunere a Directivei de aplicare a principiului egalităţii de tratament privind accesul la bunuri si servicii şi furnizarea acestora. Directiva reprezintă un pas foarte important pentru egalitatea de gen şi abordează combaterea discriminării pe criterii de gen, în afara domeniului ocupării forţei de muncă, pentru prima dată la nivelul Uniunii Europene. În plus, interzice tratamentul mai puţin favorabil al femeii pe motive de sarcină şi maternitate, precum şi hărţuirea de orice tip şi impunerea abordării unui comportament discriminatoriu atunci când se furnizează bunuri sau servicii.

Raportul de transpunere este necesar evaluării consecinţelor şi gradului de punere în aplicare a Directivei în statele membre, identificării lacunelor şi elaborării de recomandări în vederea depăşirii acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the report on equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services because it identifies further areas where we can combat discrimination. Plaid Cymru, the Party of Wales, places the utmost importance on equality, and supporting legislation to help promote equality is a vital part of the fight against discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O princípio da igualdade é um dos pilares dos Estados de direito democrático. É por acreditar na importância deste princípio que entendo que homens e mulheres merecem as mesmas oportunidades e têm que ter os mesmos direitos no acesso a bens e serviços e seu fornecimento.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A questão da igualdade de género nunca como agora foi tão propalada. Se na Europa, à exceção dos países de leste, e em muitas democracias consolidadas, há muito tempo que as mulheres, do ponto de vista legal, são tratadas em pé de igualdade, a verdade é que nas democracias jovens e em países onde os direitos humanos não são respeitados, ainda há muito a fazer quanto a esta matéria. A nível europeu, continuamos a constatar que, na prática, nem sempre existe uma igualdade de tratamento entre homens e mulheres, concretamente no que respeita ao acesso a bens e serviços e seu fornecimento, tal como consagrado pela Diretiva 2004/113/CE do Conselho, pelo que se torna necessário verificar se todos os Estados-Membros (EM) procederam à sua transposição e aplicação. No passado dia 8 de março, este Parlamento aprovou várias Diretivas sobre a igualdade de género, mas continuamos a assistir a casos de discriminação por causa da maternidade ou no acesso ao crédito. Votei favoravelmente o relatório elaborado pela colega Zita Gurmai, não só por causa do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre esta matéria, mas também porque acho que todos os políticos têm a obrigação de defender a igualdade de géneros em toda a sua plenitude.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros decidiu elaborar este relatório na sequência do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de março de 2011, que considerou que o artigo 5.°, n.º 2, da Diretiva 2004/113/CE, que prevê a derrogação de seguros e serviços financeiros relacionados, contraria a realização do objetivo da igualdade de tratamento entre homens e mulheres e é incompatível com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

Ou seja, estamos a falar da não-aplicação da Diretiva quando se trata de prémios de seguros diferenciados em função do sexo, obrigando as mulheres a pagar mais em regimes de pensões privados. Estamos de acordo com a perspetiva do relatório que considera que, sobre esta matéria, não deve haver exceções. São também inadmissíveis situações de discriminação ligada à gravidez, ao planeamento da maternidade e à maternidade, no acesso ao arrendamento para habitação, na obtenção de empréstimos, bem como no acesso a bens e serviços médicos. É importante sublinhar que as discriminações que afetam as mulheres no acesso a bens e serviços estão a aumentar rapidamente ao nível mais fundamental da capacidade de aquisição e de escolha.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai törekvése. Gurmai képviselőtársam jelentésének egyik célja az volt, hogy értékelje a 2004/113/EK irányelv tagállami végrehajtásának mértékét és következményeit, azonosítsa a meglévő hiányosságokat, és lehetséges megoldásokat javasoljon azok pótlására. Javaslatai helyállóak. Meggyőződésem, hogy a nemi alapon történő megkülönböztetéshez kapcsolódó jogszabályok és ítélkezési gyakorlat nyilvános adatbázisának létrehozásával javítani lehetne a nemi alapon történő megkülönböztetés áldozatainak védelmét. Szavazatommal támogattam tehát a jelentést, hiszen a képviselő asszonnyal egyetértésben úgy vélem, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a megtett intézkedések tekintetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Zita Gurmai car il faut renforcer la lutte contre les inégalités de genre dans le cadre professionnel mais également en dehors de celui-ci. Les différences de traitement entre les hommes et les femmes dans l’accès à certains biens ou services doivent cesser, et les États-membres doivent au plus vite se conformer au droit européen. Par ailleurs, je soutiens la proposition d’élargissement du champ d’application de la directive actuelle, afin de combler plusieurs lacunes et de mieux prévenir les cas de discrimination liés à la grossesse et à la maternité, notamment pour l’obtention d’un logement ou d’un prêt ou encore l’accès à des services médicaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour as it prohibits both direct and indirect discrimination based on sex in the access to and supply of goods and services in both the public and private sectors. It is important that Europe encourages equal treatment of men and women on all grounds.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE), в писмена форма. − Уважаеми г-н/г-жо Председател, уважаеми колеги, Недопускането на дискриминация е една от основните гаранции за спазването на правата на човека. Докладът на колегата Гурмаи е важен не само защото потвърждава тази идея, но и следи за приложението на основна директива в областта. За съжаление една от целите на документа не може да бъде изпълнена, защото все още няма доклад на Комисията за приложението на Директивата за равен достъп и предоставяне на услуги. Вярвам, че въпреки наложилото се забавяне, Комисията ще представи доклад в най-кратки срокове, за да може мониторингът да се осъществи. С оглед на констатациите в доклада, бих желала да призова и за приключване на процеса по транспониране от държавите членки в най-кратки срокове. Накрая, вярвам, че държавите членки, които вече са създали органи по въпросите на равенството на половете ще проведат нужните законодателни реформи, за да гарантират тяхната независимост и пълнотата на компетенциите им.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, nes reikia užtikrinti, kad ir moterys, ir vyrai galėtų prisiimti visapusišką atsakomybę už direktyvą ir atitinkamai ja naudotis kaip veiksminga priemone savo teisėms į vienodą požiūrį siekiant galimybės gauti visas prekes ir paslaugas apsaugoti. Turi būti draudžiama ir tiesioginė, ir netiesioginė diskriminacija dėl lyties siekiant galimybės naudotis visuomenei prieinamomis prekėmis ir paslaugomis, taip pat tiekti prekes ir teikti paslaugas viešajame ir privačiajame sektoriuose. Taip pat draudžiamas mažiau palankus požiūris į moteris dėl nėštumo ir motinystės, priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas bei nurodymas diskriminuoti siūlant ar tiekiant prekes arba teikiant paslaugas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − The Directive implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services has not yet been transposed in some Member States or the legislation is too broadly formulated for implementation, while on the other hand, some countries have widened the scope to cover education too. Despite some questionable issues addressed – such as how compatible the equal treatment principle’s application to media and advertising is with freedom of the press – I voted in favour of the report, because it is highly important to address the widespread discrimination of women in this field, especially in relation to the planning of childbearing, pregnancy, maternity and breastfeeding. It is to be welcomed too that the directive shifts the burden of proof so that respondents must prove the absence of breach with regard to the principle of equal treatment. The necessity of proper statistical data and reliable information is also to be emphasised, in order to enable legislators to amend the rules according to the relevant case law as well as to improve the protection of victims.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Zita Gurmai relatif au principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès et la fourniture de biens et services. Ce rapport a été adopté par 488 voix pour, 152 contre et 35 abstentions. L'objectif de ce rapport était d'évaluer les conséquences et le degré de mise en oeuvre de la directive 2004/113/CE, d'identifier les insuffisances existantes et de proposer des solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de Zita Gurmaï sur la mise en œuvre de la directive sur l'égalité de traitement hommes/femmes dans l'accès et la fourniture de biens et de services.

Le rapport souligne en effet la nécessité pour la Commission de mettre fin le plus rapidement possible, en proposant un nouveau texte législatif, à l'insécurité juridique créée par l'arrêt Test-Achats de la CJCE sur les services d'assurance, qui a pour conséquence notamment d'augmenter les cotisations d'assurance des femmes.

De plus, j'ai voté en faveur de l'amendement 1 car en tant que membre du groupe LGBT je souhaite une meilleure prise en compte dans la législation de l'UE de la discrimination sur l'identité de genres comme motif de discrimination. J'ai également voté en faveur du paragraphe 19 pour inclure dans le champ de la directive la publicité et les médias qui véhiculent de nombreux stéréotypes de genres.

Enfin, la lutte contre ces stéréotypes ancrés dès le plus jeune âge passe par un important travail de sensibilisation dans le monde éducatif qu'il me semble essentiel de soutenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Dès 2004, l'Union européenne avait promu le principe d'égalité de traitement hommes-femmes en matière de biens et de services. Pourtant, près de dix ans plus tard, aucune évaluation n'a été faite nous permettant d'en mesurer les effets. À trop tarder, c'est tout simplement la crédibilité de la législation européenne qui se fragilise, a fortiori sur un sujet fondamental en matière de droits de l'Homme. À travers l'adoption de ce rapport, sur lequel je me suis prononcée favorablement, mes collègues députés européens et moi-même avons donc demandé la réalisation rapide de cette évaluation et le renforcement des règles en matière d'égalité hommes-femmes, particulièrement à l'égard des femmes enceintes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport. Pentru prima data la nivelul Uniunii Europene, o directivă abordează egalitatea de gen în afara domeniului ocupării forţei de muncă. O atenţie sporită trebuie să acordăm organismelor naţionale de promovare a egalităţii de gen. Comisia Europeană trebuie să monitorizeze mai atent modul în care aceste organisme îşi îndeplinesc atribuţiile. Totodată, Comisia trebuie să dea dovadă de transparenţă cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor de către aceste organisme, dar şi cu privire la măsurile luate împotriva acestora atunci când sunt stabilite nereguli.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this Report which, among other things, calls on the Commission to take into consideration cases of discrimination in relation to pregnancy, planning of motherhood, and maternity, as regards, for instance, the housing sector (renting) or difficulties in obtaining loans, as well as access to medical goods and services, in particular access to legally available reproductive healthcare and gender reassignment treatment.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, ho espresso voto favorevole riguardo all'applicazione della direttiva 2004/113/CE che stabilisce il divieto di discriminazioni basate sul sesso nell'accesso a beni e servizi e nella fornitura degli stessi sia nel settore pubblico sia in quello privato. Considero questa, una direttiva molto importante poiché si propone di vietare le discriminazioni basate sul sesso in settori al di fuori del mercato del lavoro, quali il settore dei servizi, dove, spesso, hanno luogo discriminazioni basate sul sesso. La direttiva si applica ai beni e ai servizi proposti al pubblico e che sono offerti all'esterno della sfera privata e familiare; prende in considerazione i casi di discriminazione in ragione della gravidanza, delle difficoltà nell'ottenimento dei prestiti o crediti e chiede il monitoraggio della Commissione europea dei diversi ordinamenti nazionali riguardo alla discriminazione connessa all'allattamento o per quanto attiene l´accesso agli spazi e ai trasporti pubblici. Vieta in linea di principio, il riferimento al sesso come criterio di calcolo dei premi e delle prestazioni per fini assicurativi e per altri servizi finanziari giudicando discriminatoria, la prassi seguita dalle compagnie di assicurazione, secondo cui, per il calcolo dei premi, sono suddivisi gli uomini e le donne in gruppi distinti, perché non corrono gli stessi rischi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Diretiva 2004/113/CE, que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento, representou um passo importante para o desenvolvimento da legislação em matéria de igualdade de género na UE, aquando da sua entrada em vigor, em 21 de dezembro de 2004. O objetivo do presente relatório consiste em avaliar as consequências e o grau de aplicação da Diretiva 2004/113/CE nos Estados-Membros, identificar as lacunas existentes e recomendar possíveis soluções para as colmatar. A importância da informação e de dados fiáveis deve ser sublinhada. É necessária uma maior transparência por parte da Comissão nos processos por infração em curso e nas medidas tomadas. A criação de uma base de dados pública de legislação e jurisprudência relacionadas com a discriminação em função do género pode constituir um instrumento para melhorar a proteção das vítimas deste tipo de discriminação. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Directive prohibits discrimination based on sex both in the access to and supply of goods and services. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Generell ist das Streben nach Gleichbehandlung begrüßenswert. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass bei bester Intention immer wieder über das Ziel hinaus geschossen wurde. Etwa bei den Unisex-Tarifen der Versicherungen, die nur dazu geführt haben, dass sowohl die Versicherungstarife für die Männer als auch für die Frauen angestiegen sind. Es gilt also die richtige Balance zu finden, was meiner Meinung nach in diesem Bericht nicht gelungen ist. Dementsprechend habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I voted for this report because I am committed to continuing the fight against gender discrimination for my London constituents. Insurance companies and related financial services will now have to treat individual male and female customers equally in terms of premiums and benefits. Some Member States’ governments have used the crisis as an excuse to delay gender equality reforms on the premise that they are not vital, but with my women constituents in London bearing a disproportionate amount of the cuts which our austerity-focused government has made, it is unacceptable to think that the fight for women's equality is of lesser importance.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principas dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo privalo būti užtikrinamas. Pritariu raginimui ypač atsižvelgti į šį principą valstybėms dar neperkėlusioms direktyvos, įgyvendinančios vienodą požiūrį į moterų ir vyrų galimybes naudotis prekėmis ir paslaugomis, į nacionalinę teisę. Tikiu, kad bendromis pastangomis, užtikrinant valstybėse narėse vienodą lyčių traktavimą bei pasitelkus Komisijos įsteigtų šioje sferoje dirbančių įstaigų veiklą, įmanoma užtikrinti diskriminacinių praktikų mažėjimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Oggi ho votato a favore di questa risoluzione perché la Corte di Giustizia Europea era già stata chiara nel mettere fine ad una palese discriminazione perpetrata fino ad oggi dalla compagnie di Assicurazione e basata sul genere dei contraenti una polizza. In particolare per le assicurazioni sulla vita, riteniamo ingiusto che la differenza di genere debba incidere sulle condizioni assicurative e sul prezzo. Tutti sanno che le polizze differenziano i clienti a seconda che siano donne (ritenute più longeve) o uomini (ritenuti in percentuali maggiori potenziali fumatori e con stili di vita a rischio). Oggi abbiamo ribadito, votando questa risoluzione, la supremazia dei diritti sanciti dalle nostre Costituzioni e dalla Carta europea dei diritti, sulle statistiche invece usate dalle Compagnie assicurative.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque lo considero un paso más en el camino hacia la protección definitiva de la igualdad entre el hombre y la mujer. El informe critica el escaso seguimiento que la Comisión ha hecho de la aplicación de la Directiva del Consejo 2004/113/EC y subraya la necesidad de controlar cómo están actuando los países a este respecto. El informe llama la atención sobre diferentes sectores económicos que aplican políticas discriminatorias y pide que estas prácticas terminen, por ejemplo en el sector de los seguros, que incluye el género como variable para calcular sus tasas. El informe también subraya la necesidad de establecer una política de seguimiento que contemple la discriminación directa o indirecta, y pide que se incluya a los medios de comunicación y la publicidad en la directiva de tratamiento igualitario. Por todo esto considero que es un avance en la materia y he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raimon Obiols (S&D), por escrito. − Debemos felicitarnos de la aprobación por parte del Parlamento Europeo del presente informe, que evalúa, aunque con cierto retraso, la transposición de la Directiva 2004/113/CE por parte de los Estados miembros. Esta norma aborda por primera vez la igualdad de género y la discriminación sexual en un ámbito diferente al del empleo, abarcando todos los bienes y servicios y su suministro. Es importante que, más allá de la brecha salarial y de las diferencias de género en el ámbito laboral (¡ambas cuestiones fundamentales!), avancemos hacia una sociedad más concienciada en la igualdad de trato entre hombres y mujeres y, sobre todo, en la superación de estereotipos de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis prononcé en faveur du rapport sur l'application de la directive 2004/113/CE concernant l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et aux services, et faisant suite à la controverse liée à la prise en compte du sexe en tant que facteur de risque par les compagnies d'assurance. La discrimination fondée sur le sexe va à l'encontre du principe d'égalité comme des valeurs européennes et elle est incompatible avec la Chartre des droits fondamentaux de l'UE. Il est primordial que l'Union européenne offre une protection juridique contre les discriminations basées sur le sexe, comme contre toute forme de discriminations.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin raporti vastuvõtmist, mis käsitles meeste ja naiste võrdset kohtlemist seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega. Olen seisukohal, et me ei saanud parlamendis nimetatud teemat põhjalikumalt käsitleda, kuna Euroopa Komisjon ei esitanud aruannet 2004. aastal vastu võetud vastavasisulise direktiivi rakendamise kohta ega avaldanud asjakohaseid andmeid liikmesriikide käimasolevate rakendamisprotsesside kohta. Samas oleks selle esitamine olnud väga oluline, sest nimetatud direktiiv on esimene õigusakt, mis käsitleb soolise võrdõiguslikkuse edendamist väljaspool tööhõive ja tööelu valdkondi. Nii näiteks on laialdaselt levinud kindlustuse ja muude sellega seotud finantsteenuste pakkumisel sooga seotud kindlustusmatemaatiliste tegurite kasutamine. Loodan, et vastuvõetud raport on tõukejõuks Euroopa Komisjonile esitamaks parlamendile aruanne direktiivi toimimisest.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Būtina užkirsti kelią diskriminacijai ir nepagrįstam kainų didėjimui. Prekės ir paslaugos vartotojams turi būti prieinamos vienodomis sąlygomis. Tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose turi būti taikomas abiem lytims vienodos kainodaros principas. Pažymėtina, kad lyčių lygybė – viena pagrindinių teisių Europos Sąjungoje. Ypatingai draudimo rinkoje būtina įtvirtinti vienodą požiūrį į moterų ir vyrų teises, naudojantis gyvybės draudimo paslaugomis. Apdraustojo lytis neturėtų būti vienas iš pagrindinių veiksnių vertinant asmenų rizikos lygį. Be to, labai svarbu, kad pažeidimų nagrinėjimo procedūros būtų skaidresnės ir veiksmingesnės.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi pritariu, kad Komisija ir ES šalys narės turėtų stipriau kovoti su visų formų diskriminacija. Apgailestauju, kad Komisija dar nepristatė ataskaitos dėl Tarybos direktyvos 2004/113/EB įgyvendinimo. Ataskaita turėtų įvardinti kaip ES šalims narėms sekasi perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, kokių priemonių šalys imasi, kad panaikintų vis dar pasireiškiančius lytinės diskriminacijos atvejus. Galima paminėti, kad viešoje erdvėje jau pakankamai dažnai šnekama apie diskriminaciją susirandant darbą arba priemones kovojant su ne vienodu vyrų ir moterų atlyginimu. Tačiau diskriminacija pasireiškia ir kitose gyvenimo srityse – imant paskolas arba įsigyjant kitas prekes ar paslaugas. Sveikinu Test-Achats bylos baigtį kuri uždraudė diskriminaciją lyties pagrindu draudimo sektoriuje. Skatinčiau Komisiją aktyviau stebėti situaciją ES šalyse, anksčiau įvardyti kuriose srityse diskriminacija vis dar gaji ir siūlyti priemones joms pakeisti.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The postponement until 2014 is disappointing as it undermines the importance of the Directive. However, differences between Member States regarding discrimination in access to and supply of goods and services, and the interpretation and enforcement of the Directive in the national case law do exist and need to be addressed. One of the other issues to be seriously considered is sex discrimination in media and advertising and certainly the role of education in combating the creation, sustainability, revival and development of gender-based stereotypes. We support all provisions for protection of women during pregnancy and maternity in several Member States. However there must be a thorough check that this Directive is correctly implemented in national legislation. Furthermore, we support better monitoring of national Equality Bodies. We must make sure that they fulfil their tasks and meet the requirements set at EU level. We encourage the exchange of best practices between national Equality Bodies.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório sobre a transposição e aplicação da Diretiva 2004/113/CE do Conselho que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento por estar genericamente de acordo com o que estipula.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − L'entrata in vigore della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, avvenuta il 21 dicembre 2004, ha segnato una tappa importante nell'evoluzione delle leggi europee sulla parità di genere. Considerato che gli Stati membri hanno avuto tempo sino al 21 dicembre 2007 per attuare la direttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del testo, pur non concordando pienamente con il relatore ho espresso il mio voto favorevole alla proposta ritenendo che la Commissione europea avrebbe dovuto elaborare una relazione di sintesi intesa a valutare tale attuazione entro e non oltre il 21 dicembre.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O presente relatório avalia as consequências e o grau de aplicação da Diretiva 2004/113/CE, em vigor desde 21 de dezembro de 2004. Os Estados-Membros deviam transpor a Diretiva até 21 de dezembro de 2007 e a Comissão Europeia ficou incumbida de elaborar um relatório para avaliar a respetiva aplicação até 21 de dezembro de 2010. A Diretiva aplica o princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento. Contudo, a consideração do género, enquanto fator de cálculo dos prémios e das prestações para efeitos de seguros e outros serviços financeiros resultava, até à implementação da Diretiva, numa diferenciação para os segurados. Uma derrogação à regra geral deu aos Estados-Membros a possibilidade de autorizar diferenciações proporcionadas nos prémios sempre que a consideração do sexo fosse um fator determinante na avaliação de risco. Esta derrogação, concedida sem qualquer limitação temporal, foi considerada pelo Tribunal de Justiça contrária à concretização do objetivo da igualdade de tratamento entre géneros, e consequentemente, declarada inválida. Votei favoravelmente o relatório, que propõe para o futuro a promoção da segurança jurídica através de disposições claras e inequívocas.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Äänestin äsken tämän tärkeän mietinnön puolesta. Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi unionin perusperiaatteista. Tästä periaatteesta meidän tulee pitää kiinni myös talouskriisin aikana! Mietinnössä todetaan, että joissain jäsenvaltioissa naisyrittäjät kohtaavat syrjintää lainamarkkinoilla. Toivon, että tällainen (sukupuoleen perustuva) syrjintä lopetettaisiin mahdollisimman pikaisesti. Eurooppa tarvitsee lisää työpaikkoja ja kasvua. (Tätä kipeästi kaivattua kasvua saadaan aikaan esimerkiksi tukemalla juuri naisyrittäjyyttä.) Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa meillä ei ole varaa jättää käyttämättä yhdenkään yrittäjäksi haluavan naisen tai miehen potentiaalia. Päinvastoin – meidän on kaikin tavoin tuettava heitä tällä arvokkaalla saralla! Ja tämä viesti meidän on välitettävä kaikille jäsenvaltioille ja kaikille yritysten rahoituksesta vastaaville tahoille!

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, oggi, durante la sessione plenaria è stata votata la proposta di risoluzione sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

La direttiva avrebbe dovuto essere attuata entro dicembre 2007, tuttavia la Commissione europea ha comunicato al relatore che la relazione sull'attuazione della direttiva non sarebbe stata redatta prima del 2014. Il Parlamento, dunque, invita la Commissione a pubblicare la sua relazione e tutti i dati disponibili il più rapidamente possibile; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete volte a spiegare la direttiva e il suo impatto, con esempi concreti; invita la Commissione a prendere in considerazione i casi di discriminazione in ragione della gravidanza, della pianificazione delle nascite e della maternità; invita la Commissione a monitorare con particolare attenzione qualsiasi discriminazione connessa all'allattamento, in particolare le eventuali discriminazioni nell'accesso ai beni e ai servizi nelle aree e negli spazi pubblici.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The text includes two of our main demands. One: on the Commission to fully include discrimination on ground of gender identity in future policy and legislation in the field of gender equality (included in Recital M). And two: on discrimination in relation to pregnancy, maternity and gender identity as regards the housing sector (renting) or obtaining loans, as well as to access to medical goods and services, in particular as regards access to legally available reproductive healthcare and gender reassignment treatment (included in Paragraph 15).

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services (hereafter referred as ‘the Directive’) marked an important step in the development of EU gender equality laws when it entered in force on 21 December 2004. I voted in favour of this report because this Directive prohibits both direct and indirect discrimination based on sex in the access to and supply of goods and services that are available to the public, in both the public and private sectors.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution sur l'état d'avancement de la parité hommes/femmes en Europe. La directive de 2004 a marqué une avancée majeure pour l'égalité de traitement hommes/femmes dans l'accès aux biens et aux services. Les États avaient jusqu'en 2007 pour la transposer, et la Commission devait faire un rapport sur son application fin 2012. Cependant, toujours pas de rapport, en raison d'une faille juridique dans cette directive permettant aux assurances d'établir des tarifs différenciés pour les hommes et les femmes, notamment pour les voitures ou les soins de santé. La Cour de Justice a déclaré ces dispositions contraires au principe d'égalité hommes/femmes, obligeant les États à changer leur législation avant fin 2012. Ces péripéties montrent combien le droit des femmes est encore un long combat, et la résolution votée par le Parlement utile comme piqûre de rappel.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos basados en estereotipos de género. Algunos Estados miembros discriminan a las mujeres empresarias, en particular a las madres solteras, cuando intentan obtener préstamos o créditos para sus empresas. La Directiva del Consejo 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, prohíbe un trato menos favorable de las mujeres por motivos de embarazo y maternidad, así como el acoso y el acoso sexual y las ordenes de discriminar, con independencia de los bienes o servicios que se ofrezcan o suministren. Sin embargo, la Directiva resulta problemática debido a que prevé el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones a efectos de seguros y servicios financieros asociados. Por este motivo, insto a la Comisión a seguir esforzándose por reorganizar las primas conforme a criterios independientes del sexo mediante la aplicación de cálculos actuariales sobre la base de otros factores, de acuerdo con el artículo 5, apartado 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La finalità della relazione in esame è valutare le conseguenze e la portata dell'attuazione della direttiva 2004/113/CE negli Stati membri, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, identificare le lacune esistenti e raccomandare possibili soluzioni per colmarle. Dopo diversi ritardi, la Commissione europea ha comunicato al relatore che la relazione sull'attuazione della direttiva non sarebbe stata redatta prima del 2014. La direttiva si è dimostrata controversa nel punto in cui fa riferimento al divieto di differenze nelle polizze assicurative in base al genere, ma nel paragrafo seguente, in deroga, da possibilità di scelta alle compagnie assicurative, ove il fattore sia determinante nella valutazione dei rischi. La direttiva prevede uno spostamento dell'onere della prova: è infatti il convenuto a dover dimostrare che non vi è violazione del principio della parità di trattamento sulla base delle prove addotte dalla vittima, inoltre saranno istituiti degli organismi per la promozione della parità di trattamento. Esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Aj napriek tomu, že na adresu smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám už odznelo mnoho vážnych pripomienok, podporila som správu, pretože rovnosť medzi mužmi a ženami považujem za základnú zásadu EÚ a som za uplatňovanie rovnakého prístupu k tovaru a službám pre jednotlivé osoby bez ohľadu na ich pohlavie, vek, zdravotný stav, telesné postihnutie, náboženstvo, vierovyznanie či sexuálnu orientáciu. Smernica sa jednoznačne stavia v neprospech rodových rozdielov, čo považujem za pozitívne a správne. Vo svojom vystúpení chcem poukázať aj na to, že smernica umožňuje prijímať špecifické opatrenia na predchádzanie nevýhod súvisiacich s pohlavím alebo ich vyrovnanie, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť spustenie lavíny výnimiek v rôznych oblastiach, ktoré sa javia ako problematické. Očakávam, že Komisia aj napriek problémom spojených s poisťovníctvom pristúpi k spracovaniu svojej správy o uplatňovaní smernice a túto v čo najkratšom možnom termíne predloží EP. Zároveň očakávam, že Komisia zohrá dôležitejšiu úlohu pri koordinácií a odhaľovaní rezerv a nedostatkov a odporučí návrhy na ich riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for this report as the 2004 Council Directive addressed for the first time at EU level discrimination based on sex outside the field of employment. However, the Commission has to ensure that loopholes in the legislation do not appear and that the Directive is applied properly.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la transposition et l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Ce rapport aborde l'égalité des genres et la discrimination fondée sur le genre en dehors du monde du travail. Lors du vote de ce rapport, j'ai soutenu le paragraphe 19 du rapport qui invite la commission à inclure le contenu des médias et de la publicité dans le champ d'application de la directive. Il est en effet nécessaire de lutter contre le stéréotype de la " Femme-Objet " qui est de plus en plus véhiculé par de nombreux médias et publicités.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Entrée en vigueur le 21 décembre 2004, cette directive de l’UE aborde pour la première fois à l’échelle de l’Union l'égalité des genres et la discrimination fondée sur le genre en dehors du monde du travail. La directive a suscité la controverse en ce qui concerne l'utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d'assurance et des services financiers connexes. L’arrêt dans le cadre de l'affaire Test-Achats a eu des conséquences majeures dans le domaine des primes des assurances automobiles.

Le rapporteur note que l’élaboration par la Commission d’un rapport de mise en œuvre énonçant des lignes directrices contraignantes, aurait été très utile pour l’application des règles. Par conséquent, la Commission devrait présenter des lignes directrices claires sur la manière d’appliquer la directive et veiller à l’absence de toute lacune dans la législation.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru raportul referitor la transpunerea și aplicarea Directivei 2004/113/CE a Consiliului, de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Directiva 2004/113/CE are ca obiect formarea unui cadru pentru combaterea discriminării pe criterii de gen în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului egalității de tratament între bărbați și femei. Din păcate, la nivel european există probleme, în special în domeniul accesului la bunuri și servicii și al furnizării de bunuri şi servicii. De aceea, este necesar să se prevină și să se elimine discriminarea pe criterii de gen în acest domeniu. Solicităm Comisiei să revizuiască Directiva 2004/113 şi să includă prevederi cu caracter obligatoriu având ca scop clarificarea situației cu privire la societățile de asigurări și serviciile financiare conexe. De asemenea, Comisia și statele membre trebuie să ia măsuri concrete pentru a se asigura că atât femeile, cât și bărbații pot utiliza pe deplin și în mod adecvat directiva, ca instrument eficient de protecție a drepturilor lor referitoare la egalitatea de tratament în ceea ce privește accesul la toate bunurile și serviciile.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − The Gender Directive was the first European directive designed to combat gender-based discrimination beyond the parameters of the labour market, particularly with regards to insurance. I fully support this report, which aims to ensure the effective implementation of this important directive. Access to and supply of goods and services should be founded on principles of equal treatment, not a person’s gender. It is vital that the Commission does all it can to monitor the latest developments in the insurance market by liaising with organisations that deal with equality, in order to determine problems and to ensure that good, transparent practice is maintained and gender-neutral pricing implemented. All EU citizens should have access to the same insurance services, irrespective of their gender, and the effective application of the Gender Directive is a pivotal component of the EU’s strategy for achieving gender equality.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport et me félicite de la décision de la commission des droits de la femme de demander à la Commission de rédiger sans retard son rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la directive 2004/113/CE sur l'égalité des sexes dans l'accès et la fourniture des biens et des services. Malgré quelques avancées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, la décision de mars 2011 de la CJUE, l'arrêt Test-Achats, jugeant invalide l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE, lequel permet une différentiation tarifaire entre les sexes pour certaines primes et prestations d'assurance, est la preuve que les inégalités de traitement persistent. Reste à espérer que la lutte contre les discriminations prime sur les règles du marché focalisées sur toujours plus de profits. La décision de la CJUE aura des conséquences sur l'adaptation à la fois des législations nationales et des pratiques d'assureurs pour l'élimination des discriminations fondées sur le sexe. Je me félicite tout particulièrement de la recommandation de la rapporteure d'inclure le contenu des médias et de la publicité dans le champ d'application de la directive, compte tenu du fait que les inégalités sont d'abord nourries par les stéréotypes de genre très souvent portés par les médias.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil eine konsequente Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinie beim Zugang / bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen für mich von großer Bedeutung ist. Der Bericht kritisiert zu Recht, dass die Richtlinie teilweise nur unbefriedigend oder verspätet in nationales Recht umgesetzt wurde. Noch immer gibt es Ungleichbehandlungen aufgrund des Geschlechts, vor allem bei der Festsetzung von Versicherungsprämien für Lebensversicherungen oder bei der Kreditvergabe. Der Bericht fordert die Kommission auf, umfassende Daten in diesem Zusammenhang zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus werden gute Vorschläge gebracht, wie bestehende Lücken in der Gleichberechtigungsgesetzgebung geschlossen werden können.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of this report because I am a strong supporter of the principle of equal treatment between women and men and I strongly believe that ‘rights’ should be ‘equal’ for all citizens of Europe without taking into consideration their gender. In my opinion, equality of women and men should be treated on a large scale of areas, like ‘gender pay gap’, unemployment, job offers, violence against women and, last but not least, in the access to and supply of goods and services field. I voted in favour of the report because, in my opinion, there is still a lot to do in order to achieve gender equality and to improve the economic (and political) situation and position of women all over the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Faktyczna równość kobiet i mężczyzn to jeden z nadrzędnych celów polityki równości płci realizowanej przez UE. Faktyczna, czyli nie tylko sankcjonowana przez prawo, ale też przejawiająca się w różnych dziedzinach życia społecznego, jak rynek pracy, dostęp do nauki i usług czy udział w procesie podejmowania decyzji. Unia mocno angażuje się w sprawę dyskryminacji ze względu na płeć zarówno w krajach członkowskich, jak i daleko poza granicami Wspólnoty. Ważnym organem zajmującym się zbieraniem i analizowaniem informacji na temat nierówności płci jest Instytut UE ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Pomaga on m.in. w nawiązywaniu dialogu pomiędzy partnerami społecznymi, wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu świadomości obywateli Unii na temat dyskryminacji. Z przedstawionego przez instytut kilka miesięcy temu raportu wynika, że kobiety są szefami zaledwie trzech procent przedsiębiorstw w UE, stanowią dwa procent ministrów, dziewięć procent rektorów uniwersyteckich i czternaści procent ambasadorów; za godzinę swojej pracy dostają średnio dwa euro mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, na obowiązki domowe poświęcają 13 godzin więcej niż ich partnerzy. W kontekście równości jest więc jeszcze wiele do zrobienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − The European Court of Justice’s unreasonable Test-Achats ruling has adversely affected young female drivers who have seen their premiums rise by as much as 38 % since December last year. Those who welcome this judgment are out of touch and befuddled by ultra-feminism. Young female drivers have consistently proved to be far safer drivers than young males and they should benefit from lower insurance premiums because of it. Not only does this report welcome the ECJ ruling, but it also calls for the Commission to go further than the scope of the ruling. It calls for the Commission to police more actively discrimination on the basis of gender, not only in the field of insurance, but also for all goods and services. I voted against this report because I believe that insurance premiums should be decided on the basis of genuine risk. I am also strongly opposed to the concept of an EU gender police which may, as in the Test-Achats case, end up making things worse – not better – for women.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros decidiu elaborar este relatório na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 1 de março de 2011, no Processo C-236/09, que considerou que o artigo 5.º, n.º 2, da presente diretiva (2004/113/CE), que prevê a derrogação de seguros e serviços financeiros relacionados, contraria a realização do objetivo da igualdade de tratamento entre homens e mulheres e é incompatível com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE. Ou seja, estamos a falar da não-aplicação da diretiva quando se trata de prémios de seguros diferenciados em função do sexo, obrigando as mulheres a pagar mais em regimes de pensões privados. Estamos de acordo com a perspetiva do relatório que considera que sobre esta matéria não deve haver exceções. São também inadmissíveis situações de discriminação ligados à gravidez, ao planeamento da maternidade e à maternidade no que diz respeito a diferenciações no acesso ao arrendamento para habitação, na obtenção de empréstimos, bem como no acesso a bens e serviços médicos. É importante sublinhar que as discriminações que afetam as mulheres no acesso a bens e serviços estão a aumentar rapidamente ao nível mais fundamental da capacidade de aquisição e de escolha.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat