Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Teisipäev, 16. aprill 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Krediidiasutused ning usaldatavusnõuete täitmise järelevalve - Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded (arutelu)
 5.Kodukorra tõlgendamine
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle - Soome peaministri Jyrki Kataineni sõnavõtt (arutelu)
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester) (hääletus)
  8.2.Vaalaliste juhuslik püük (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  8.3.ELi-Mauritiuse kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (hääletus)
  8.4.Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  8.5.Jürgen Creutzmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni) (hääletus)
  8.6.Ewald Stadleri puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  8.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden) (hääletus)
  8.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond – taotlus EGF/2011/016 IT/Agile, Itaalia (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann) (hääletus)
  8.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden) (hääletus)
  8.10.AKV-ELi riikide majanduspartnerluslepingud: teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest (A7-0123/2013 - David Martin) (hääletus)
  8.11.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (hääletus)
  8.12.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (A7-0060/2013 - Peter Liese) (hääletus)
  8.13.Krediidiasutused ning usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (A7-0170/2012 - Othmar Karas) (hääletus)
  8.14.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded (A7-0171/2012 - Othmar Karas) (hääletus)
  8.15.Õhusõidukite maapealne teenindus Euroopa Liidu lennujaamades (A7-0364/2012 - Artur Zasada) (hääletus)
  8.16.Skagerraki suhtes kohaldatavad tehnilised ja kontrollimeetmed (A7-0051/2013 - Werner Kuhn) (hääletus)
  8.17.Meeste ja naiste võrdne kohtlemine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (A7-0044/2013 - Zita Gurmai) (hääletus)
  8.18.Arengu soodustamine kaubanduse abil (A7-0054/2013 - Alf Svensson) (hääletus)
  8.19.Kaubandusel ja investeeringutel põhinev kasv arengumaades (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
  9.2.Vaalaliste juhuslik püük (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.3.ELi-Mauritiuse kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.4.Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.5.Jürgen Creutzmanni puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Ewald Stadleri puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden)
  9.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond – taotlus EGF/2011/016 IT/Agile, Itaalia (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann)
  9.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/010 AT/Austria Tabak (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden)
  9.10.AKV-ELi riikide majanduspartnerluslepingud: teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest (A7-0123/2013 - David Martin)
  9.11.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.12.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (A7-0060/2013 - Peter Liese)
  9.13.Krediidiasutused ning usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
  9.14.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded (A7-0171/2012 - Othmar Karas)
  9.15.Õhusõidukite maapealne teenindus Euroopa Liidu lennujaamades (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
  9.16.Skagerraki suhtes kohaldatavad tehnilised ja kontrollimeetmed (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
  9.17.Meeste ja naiste võrdne kohtlemine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
  9.18.Arengu soodustamine kaubanduse abil (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
  9.19.Kaubandusel ja investeeringutel põhinev kasv arengumaades (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Euroopa Keskpanga 2011. aasta aruanne (arutelu)
 13.2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
 14.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 16.2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu jätkamine)
 17.2014. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (arutelu)
 18.EÜ-Ukraina viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmine (arutelu)
 19.Rahalise abi andmine liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro (arutelu)
 20.Piirkondlik riigiabi (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2358 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (8122 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika