Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 16. april 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Kreditne institucije in bonitetni nadzor - Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (razprava)
 5.Razlaga Poslovnika
 6.Izjava predsedujočega
 7.Razprava o prihodnosti Evropske unije - izjava predsednika vlade Finske Jyrkija Katainena (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester) (glasovanje)
  8.2.Naključni ulovi kitov in delfinov (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda) (glasovanje)
  8.3.Ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Mauritius (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (glasovanje)
  8.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  8.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jürgenu Creutzmannu (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni) (glasovanje)
  8.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Ewaldu Stadlerju (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  8.7.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italija (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden) (glasovanje)
  8.8.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/016 IT/Agile, Italija (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann) (glasovanje)
  8.9.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Avstrija (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden) (glasovanje)
  8.10.Sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in državami AKP: izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov (A7-0123/2013 - David Martin) (glasovanje)
  8.11.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (glasovanje)
  8.12.Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (A7-0060/2013 - Peter Liese) (glasovanje)
  8.13.Kreditne institucije in bonitetni nadzor (A7-0170/2012 - Othmar Karas) (glasovanje)
  8.14.Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (A7-0171/2012 - Othmar Karas) (glasovanje)
  8.15.Storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije (A7-0364/2012 - Artur Zasada) (glasovanje)
  8.16.Tehnični in nadzorni ukrepi v Skagerraku (A7-0051/2013 - Werner Kuhn) (glasovanje)
  8.17.Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (A7-0044/2013 - Zita Gurmai) (glasovanje)
  8.18.Pospeševanje razvoja s trgovino (A7-0054/2013 - Alf Svensson) (glasovanje)
  8.19.Trgovina in naložbe kot gonili rasti za države v razvoju (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
  9.2.Naključni ulovi kitov in delfinov (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.3.Ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Mauritius (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jürgenu Creutzmannu (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Ewaldu Stadlerju (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.7.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italija (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden)
  9.8.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/016 IT/Agile, Italija (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann)
  9.9.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Avstrija (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden)
  9.10.Sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in državami AKP: izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov (A7-0123/2013 - David Martin)
  9.11.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.12.Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (A7-0060/2013 - Peter Liese)
  9.13.Kreditne institucije in bonitetni nadzor (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
  9.14.Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (A7-0171/2012 - Othmar Karas)
  9.15.Storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
  9.16.Tehnični in nadzorni ukrepi v Skagerraku (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
  9.17.Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
  9.18.Pospeševanje razvoja s trgovino (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
  9.19.Trgovina in naložbe kot gonili rasti za države v razvoju (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2011 (razprava)
 13.Razrešnica za leto 2011
 14.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 15.Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 16.Razrešnica za leto 2011 (nadaljevanje razprave)
 17.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2014 - oddelek I - Parlament (razprava)
 18.Sprememba Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov (razprava)
 19.Finančna pomoč državam članicam, katerih valuta ni euro (razprava)
 20.Regionalna državna pomoč (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2358 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8122 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov