Index 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
PDF 8122k
2013. április 16., Kedd - Strasbourg Lektorált változat
1. Az ülés megnyitása
 2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4. A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet - A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (vita)
 5. Az eljárási szabályzat értelmezése
 6. Az elnök nyilatkozata
 7. Vita az Európai Unió jövőjéről – Jyrki Katainennek, Finnország miniszterelnökének nyilatkozata (vita)
 8. Szavazások órája
  8.1. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester) (szavazás)
  8.2. A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda) (szavazás)
  8.3. Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (szavazás)
  8.4. Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)
  8.5. Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni) (szavazás)
  8.6. Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)
  8.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA referenciaszámú kérelme) (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden) (szavazás)
  8.8. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann) (szavazás)
  8.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak" referenciaszámú kérelme) (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden) (szavazás)
  8.10. Az EU és az AKCS-országok közötti gazdasági partnerségi megállapodások: egyes országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből (A7-0123/2013 - David Martin) (szavazás)
  8.11. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (szavazás)
  8.12. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere (A7-0060/2013 - Peter Liese) (szavazás)
  8.13. A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet (A7-0170/2012 - Othmar Karas) (szavazás)
  8.14. A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (A7-0171/2012 - Othmar Karas) (szavazás)
  8.15. Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken (A7-0364/2012 - Artur Zasada) (szavazás)
  8.16. A Skagerrak területén érvényes technikai és ellenőrző intézkedések (A7-0051/2013 - Werner Kuhn) (szavazás)
  8.17. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (A7-0044/2013 - Zita Gurmai) (szavazás)
  8.18. A fejlődés elősegítése a kereskedelem révén (A7-0054/2013 - Alf Svensson) (szavazás)
  8.19. A fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi) (szavazás)
 9. A szavazáshoz fűzött indokolások
  9.1. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
  9.2. A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  9.3. Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  9.4. Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.5. Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni)
  9.6. Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  9.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA referenciaszámú kérelme) (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden)
  9.8. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann)
  9.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak" referenciaszámú kérelme) (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden)
  9.10. Az EU és az AKCS-országok közötti gazdasági partnerségi megállapodások: egyes országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből (A7-0123/2013 - David Martin)
  9.11. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.12. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere (A7-0060/2013 - Peter Liese)
  9.13. A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
  9.14. A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (A7-0171/2012 - Othmar Karas)
  9.15. Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
  9.16. A Skagerrak területén érvényes technikai és ellenőrző intézkedések (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
  9.17. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
  9.18. A fejlődés elősegítése a kereskedelem révén (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
  9.19. A fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
 10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 12. Az Európai Központi Bank 2011. évi éves jelentése (vita)
 13. 2011. évi mentesítés
 14. A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 15. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 16. 2011. évi mentesítés (a vita folytatása)
 17. A 2014-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament (vita)
 18. Az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosítása (vita)
 19. A nem euróövezeti tagállamok pénzügyi támogatása (vita)
 20. Regionális állami támogatások (vita)
 21. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 22. Az ülés berekesztése


  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
1. Az ülés megnyitása
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

(La seduta è aperta alle 9.10)

 

2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet

3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet

4. A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet - A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta,

- la relazione di Othmar Karas, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) (A7-0170/2012), e

- la relazione di Othmar Karas, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)) (A7-0171/2012).

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, Berichterstatter. − Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Ratspräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Dossier, das wir jetzt diskutieren, und vor allem das erzielte Ergebnis, ist ein großer Erfolg für das Europäische Parlament, ein großer Erfolg für den Finanzplatz Europäische Union und für den Wirtschaftsstandort Europa. Es ist ein Erfolg für den Binnenmarkt. Wir regeln nicht wenige Banken, wir regeln alle Banken. Wir regeln sie nicht durch Ausnahmen für alle, sondern durch eine Einigung mit allen – innerhalb des Parlaments und zwischen den Marktteilnehmern.

Mit dieser Binnenmarktgesetzgebung schaffen wir einheitliche Regeln für alle 8 200 Banken in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir stabilisieren Europas Banken, wir fördern die Finanzierung der Realwirtschaft, wir stärken die Kreditvergabe an klein- und mittelständische Unternehmen, wir erhöhen das Fairplay im Bankensektor und entlasten die Steuerzahler im Krisenfall.

Diese Regeln, die wir heute beschließen, bilden die Grundlage und der Eckpfeiler für alle Regulierungen, die vor uns stehen. Und sie bilden die Grundlage für das Single Rulebook in der Europäischen Union.

Wir haben den Erfolgsweg mit dem Initiativbericht im September 2010 begonnen, weil durch diesen und die Reaktion der Kommission darauf bereits die Europäisierung der Implementierung der Basel-Ziele in die Wege geleitet wurde. Und wir haben diese Einigung vor allem auch deshalb erzielt, weil dieses Parlament immer an der Einigung in der Sache und nicht an der Profilierung durch die Unterschiede interessiert war. 38 : 0 für den Initiativbericht, 44 : 0 für den Bericht als Antwort auf den Vorschlag der Kommission, und fünf Fraktionen haben gemeinsam verhandelt.

Worum ging es? Uns ging es darum, dass wir auf der einen Seite die Basel-Ziele umsetzen und auf der anderen Seite Rücksicht nehmen auf die Realwirtschaft, auf Wachstum und Beschäftigung und den zentralen Bankensektor, und dass wir die Corporate-Governance-Funktionen erweitern. Ja, wir haben nun mehr und besseres Eigenkapital; dieses wurde verdoppelt. Ja, wir haben zwei neue Liquiditätskennziffern. Ja, wir fördern die Finanzierung der Realwirtschaft durch die Entlastung der Kreditvergabe an KMU, die Reduzierung des Risikogewichts und die Erhöhung der Retail-Schwelle.

Und wir haben dafür Sorge getragen, dass wir den Bankensektor klarer, verantwortlicher und fairer machen – durch die Anerkennung des dezentralen Sektors, durch eine Regelung für alle, durch eine Bonusregelung mit einer fixen Relation zwischen Fixgehalt und Boni, durch mehr Transparenz. Alle Mitgliedstaaten müssen Gewinne und Verluste, vor Steuer, Höhe der Steuern, Gesamtumsatz, Anzahl der Mitarbeiter sowie erhaltene staatliche Subventionen offenlegen. Wir beschränken die Mandate in Führungspositionen. Wir erhöhen die Flexibilitätsmöglichkeiten innerhalb eines gemeinsamen europäischen Rahmens. Und wir schaffen damit die Grundlage für die europäische Bankenaufsicht und die Bankenunion.

Ich möchte mich bei der Kommission, bei der Ratspräsidentschaft, bei den Mitarbeitern und bei allen Abgeordneten, männlich und weiblich, dafür bedanken, dass wir mehr als ein Jahr an einem Strang gezogen und gezeigt haben, dass wir eine klare Antwort auf die Krise geben und den europäischen Bankensektor stabilisieren und die Realwirtschaft fit machen für Wachstum und Beschäftigung. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, Uachtarán-in-oifig sa Chomhairle. − A Uachtaráin, a Chomhaltaí onóracha; an pacáiste reachtaíochta atá os bhur gcomhair inniu, is toradh é ar go leor oibre ónár dhá n-institiúid. Ó thaobh na Comhairle de, ba mhaith liom buíochas a ghabháil go háirithe le hobair Uachtaránachtaí na Polainne, na Danmhairge agus na Cipire.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an rapóirtéir, an tUasal Karas, le Cathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, Bean Bowles, agus leis na scáth-rapóirtéirí an tUasal Bullmann, an tUasal Lamberts agus Bean Ford, as a gcomhoibriú agus a ndea-thoil sa chaibidlíocht. Cuirim fáilte roimh an bhfíric gur éirigh linn le déanaí teacht ar chomhaontú polaitiúil. Is ionann sin is a rá go bhféadfar na rialacha nua a chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2014.

This legislative package will constitute the heart of the Single Rule Book for banks and will pave the way for banking union. It also means that we can fulfil our international commitments on financial regulation and implement the Basel III Accords on capital and liquidity requirements.

I would like to signal two points which deserve particular attention. Firstly, as we all know, the European Union faces huge challenges in raising its competitiveness and achieving strong economic growth. We therefore have to balance the necessary accumulation of capital buffers and liquidity by banks with ensuring that adequate funding is released to the real economy, and particularly to SMEs. I think that the package we have negotiated does indeed provide sufficient incentives to achieve the latter.

Secondly, while the Basel Accords concern the largest global banks, our text covers both banks and investment firms. We have therefore had to include specific provisions to take account of this, whilst ensuring that we still comply with global rules and meet the prudential business requirements.

Members will be fully aware of the key elements of the text on which you will be voting later today, but allow me simply to highlight a few important points. Perhaps the most fundamental is that banks will have to hold more and better capital and comply with liquidity management requirements. This will be a major safeguard of stability in the financial sector and discourage unreasonable risk-taking. We have, in particular, agreed – in addition to the systemic risk buffer of capital that Member States may introduce – on a buffer that will be specifically applicable to systemically-important institutions. This will be mandatory for global systemically-important institutions. The rules on capital buffers have been carefully drafted to ensure a proper balance between the supervisory interests of home and host states of banking institutions.

Member States may adopt national measures to counter macro-prudential or systemic risks at national level, but sufficient safeguards have been included to prevent any disruptions to the single market, any violation of Basel rules and any undermining of prudential supervision.

Concerning net stable funding ratio, leverage ratio and liquidity coverage ratio, we have agreed on a set of rules that strike the right balance between the Basel requirements, prudential supervision and our ambition to ensure both a secure financial sector and Europe’s international competitiveness.

We have also included provisions on transparency requirements. For example, the banks will have to disclose profits made, taxes paid and subsidies received country by country, as well as turnover and number of employees. From 2014 these should be reported to the Commission and from 2015 they should be made publically available.

The package also includes an agreement on the capping of bankers’ bonus pay at a ratio of 1:1 to the fixed part of the annual remuneration. There are some possibilities for a degree of flexibility in raising this ratio to 2:1 with shareholder involvement, and the possibility of paying 25% of the bonus by deferred instruments at discounted rate. I think this is a good compromise, which should help to discourage excessive risk-taking.

As far as supervision is concerned, the role of the Banking Authority will be enhanced, given the large number of important supervisory tasks which have been delegated to it.

Our agreement on this legislative package does not mean that our work is at an end. The experience we gain in implementing the legislation will need to be assessed and evaluated. A number of review clauses have been built into the text which could lead to improvements in the future. They cover, for example, funding for all forms of long-term financing for the economy, the regime applicable to large exposures and the liquidity coverage requirement, as well as limits on exposures to shadow banking entities.

Overall, we consider that the result reached at the end of our negotiations is a satisfactory outcome, and we very much hope that it will receive the support of this Parliament. It constitutes a major step towards better regulation of the financial services industry and should therefore help rebuild the trust and confidence of our citizens in Europe’s financial services sector.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je vous ai soumis ce texte CRD IV en juillet 2011 et, aujourd'hui, c'est une étape majeure qui est franchie grâce à vous, une pierre angulaire du single rule book, avec, pour les 8 300 banques du marché unique de toute l'Union européenne, des exigences en qualité et en quantité de capitaux propres, des exigences nouvelles pour la liquidité qui leur permettront d'être plus robustes face aux chocs, une meilleure gouvernance, un encadrement dont on voit bien que la crise a révélé l'insuffisance dans les années passées. En outre, nous tenons aussi, ensemble, les engagements pris par l'Union européenne au G20 dont les ministres des finances se réunissent, d'ailleurs, cette semaine à Washington.

Lucinda Creighton a bien fait de rappeler le rôle des différentes Présidences, polonaise, chypriote, danoise et puis finalement l'équipe, très efficace et très compétente, de l'Irlande et de votre ambassade à Bruxelles, que je veux remercier.

Mais, ici, vous me permettrez de dire un mot personnel de remerciement à votre rapporteur, Othmar Karas, qui a été extrêmement disponible, volontariste et compétent et, à ses côtés, évidemment, les autres rapporteurs, Mme la présidente Sharon Bowles, M. Bullmann, M. Lamberts, Mme Ford, qui ont assisté M. Karas. En effet, pour avoir participé personnellement à plusieurs des trilogues dans les toutes dernières semaines, je peux dire que c'est vraiment un compromis dynamique qui a été possible, grâce à la compréhension de beaucoup d'entre vous, dans la construction des solutions et des éléments de ce compromis.

Je voudrais souligner, peut-être, vis-à-vis de l'extérieur, plusieurs points importants sur lesquels le Parlement européen a apporté un progrès par rapport à nos propositions initiales.

Naturellement – et c'est un sujet très important dans la crise où nous sommes –, il y a les dispositions particulières, sur lesquelles j'avais d'ailleurs alerté moi-même l'autorité européenne des banques avec M. Tajani, il y a presque deux ans, concernant les petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'on doit au Parlement européen.

Il y a aussi les pouvoirs de médiation de l'Autorité bancaire européenne, l'application d'un coussin de fonds propres supplémentaire aux institutions systémiques, Monsieur Lamberts, puis le renforcement du rôle du Parlement dans la procédure d’adoption des normes techniques réglementaires. Enfin, l'obligation pour les banques de transmettre à leurs superviseurs leur exposition sur les entités financières non régulées. Il s'agit là d'une mesure qui s'inscrit dans le travail que je vais présenter prochainement sur la régulation du secteur bancaire parallèle, qu'on appelle le shadow banking.

Le deuxième domaine où il y a eu un vrai progrès, grâce au Parlement, c'est évidemment celui de la gouvernance, de la transparence des rémunérations. Dans le prolongement du travail que vous avez fait sur le CRD III – je vois Arlene McCarthy, là-haut – le Parlement a introduit de vrais progrès sur la diversité et la transparence. Naturellement, il y a aussi l'encadrement des rémunérations. Tout cela est fait, je le crois, à un moment où les banques font évidemment partie de la société. Elles ne sont pas en dehors de la société, comme quelquefois on en a le sentiment. Ce sont deux mesures importantes pour regagner la confiance des citoyens européens.

À partir de ces innovations, je pense que nous avons aussi des éléments pour engager une discussion internationale pour que l'Europe ne soit pas la seule, même si elle est la première, à introduire de tels encadrements.

Voilà, je pense qu'au total c'est un compromis équilibré et satisfaisant. Nous avons tous fait des efforts, y compris du côté de la Commission, car je continue à penser que le mécanisme de flexibilité national n'est pas encore suffisamment encadré.

Je voudrais aborder un point sur lequel nous avons eu un dialogue avec votre rapporteur et vous-même, Madame Bowles: il reste un point technique sur le ratio de levier concernant la possibilité de compenser les différents éléments des transactions repo dans l'article 416, paragraphe 5. Je veux confirmer que le comité de Bâle doit lancer, à l'avenir, une consultation officielle sur ce sujet pour adopter sa position finale pour fin 2013.

Dans ce contexte-là, je pense raisonnable et préférable de ne pas anticiper sur les conclusions de Bâle. Voilà pourquoi, si vous le souhaitez, je peux marquer mon accord. Je pense que le Conseil pourrait le faire aussi pour modifier le texte, afin de supprimer une phrase dans l'article 416 qui, de manière prématurée – je le pense aussi –, interdirait la compensation.

Voilà, au total, je pense que nous avons, Mesdames et Messieurs les députés, un texte extrêmement important pour ce que j'ai appelé le single rule book du secteur bancaire. Ce texte sera opérationnel, grâce à vous, au début de 2014. S'y ajoute la supervision bancaire, au niveau du marché unique, grâce aux nouvelles autorités que nous avons créées, mais aussi au niveau de la zone euro, grâce à la Banque centrale européenne qui se voit dotée, à partir du printemps 2014, d'un pouvoir direct. Enfin, le texte sur la résolution doit maintenant être terminé, nous l'avons dit avec les ministres à Dublin, et je me permets de le rappeler, si possible – je le souhaite – sous la Présidence irlandaise; il est maintenant en discussion depuis plus d'un an. Nous avons là les éléments qui, évidemment, s'ils avaient été mis en place, auraient empêché ou limité les risques liés à des crises bancaires. Je ne pense pas seulement à Chypre mais à bien d'autres crises bancaires que nous avons subies ou que les contribuables ont subies depuis maintenant cinq ou six ans.

Par conséquent, allons au bout de ce single rule book, allons au bout de ces éléments. Je confirme que la Commission, avec le même volontarisme, présentera, s'agissant de l'Union bancaire, l'élément important, qui consiste en l'autorité européenne indépendante de résolution et qui opérera en parallèle avec la Banque centrale européenne comme superviseur.

Nous travaillons dans le cadre du traité actuel pour présenter cette proposition au mois de juin prochain, ou en tout cas avant la suspension de nos travaux cet été.

Je vous remercie de votre engagement sur ce texte majeur que nous allons, si vous le voulez bien, approuver aujourd'hui.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie. – Deze wetgeving voor hogere kapitaaleisen is cruciaal om de stabiliteit van de Europese bankensector te versterken. Ik wil graag onze rapporteur, collega Othmar Karas, prijzen voor het belangrijke werk dat hij heeft verzet in dit Parlement en ook in het overleg met Raad en Commissie om dit akkoord te bereiken, samen met de andere collega's.

Voorzitter, dit akkoord bevat belangrijke prioriteiten voor onze PPE-Fractie. Hogere kapitaalbuffers voor banken, zodat banken de crisis beter kunnen doorstaan. Extra hoge buffers voor systeembanken, want wij willen voorkomen dat banken met belastinggeld gered moeten worden. Ook harde beperkingen van de bonussen van bankiers liggen nu vast in Europese wetgeving en dat is belangrijk om riskant gedrag van bankiers, gericht op korte termijnwinst, terug te dringen. Het is essentieel dat banken leningen kunnen verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf en in de kapitaaleisen is daarmee terecht rekening gehouden. Deze wetgeving voor kapitaaleisen is ook een belangrijk fundament onder de nieuwe bankenunie. En met commissaris Barnier zou ik willen zeggen: daar moeten wij vaart mee maken!

Er ligt een akkoord tussen Raad en Parlement om het bankentoezicht onder te brengen bij de Europese Centrale Bank. Maar hoe moeten wij de discussies afgelopen week tussen de ministers van Financiën in Ierland duiden? Betekent dat vertraging of houden wij de ambitie? Wat dit Parlement betreft, houden wij ook snel de stemming over het akkoord en gaan wij dit ook uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het crisismechanisme.

Commissaris Barnier, ik wil u oproepen om inderdaad nog vóór de zomer met het voorstel te komen voor een resolutieautoriteit voor de banken, zodat wij dat nog vóór de Europese verkiezingen kunnen afronden.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich glaube und sage das für unsere sozialdemokratische Fraktion: Es ist Großes geleistet worden in diesen Beratungen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist wahrscheinlich das engagierteste Projekt: Bankenreform nach der Krise.

Lassen Sie mich im Bewusstsein dessen eine Bemerkung vor die Klammer ziehen: Es war nicht einfach, und wir haben feststellen müssen, dass die Lehren aus der Krise nicht hinreichend gezogen worden sind. Wir haben das in den vielen Gesprächen mit denen, die glauben, dass sie von Reformen zu Unrecht betroffen sind, gemerkt. Nein, in den Bankentürmen hat man die Lehren noch nicht verstanden, die aus der Krise gezogen werden müssen. Leider – das ist auch ein Ergebnis der langen Beratungen – müssen wir sagen, vielfach auch nicht in den Finanzministerien. Denn sonst wären wir mit unseren Beschlussfassungen schneller vorangekommen. Häufig genug war auch in den nationalen Finanzministerien der Geist von vorgestern vorhanden: Ja, wir wollen alles ganz neu machen, aber wir leisten keinen Beitrag dazu. Wir sehen es eigentlich nicht ein.

Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle ist ein Wort des Dankes an Othmar Karas, den Verhandlungsführer, nötig, aber auch an das gesamte Verhandlungsteam des Europäischen Parlaments, nicht nur an die Abgeordnetenkollegen, sondern auch an die Vielzahl der erstklassigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns in dieser Auseinandersetzung geholfen haben. Das ist eine wichtige Botschaft, Michel Barnier, für alles, was an Gesetzgebung noch kommt. Dieses Europäische Parlament lässt sich nicht in die Knie zwingen! Dieses Europäische Parlament wird die richtigen Antworten geben, nicht nur bei CRD, wie wir das jetzt getan haben. Wir werden es bei den Schattenbanken tun, wir werden es dann tun, wenn wir uns wieder mit Hedgefonds auseinandersetzen. Wir werden es dann tun, wenn wir uns wieder mit Ratingagenturen auseinandersetzen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass dieses Europäische Parlament ihre Interessen ernst nimmt und entsprechend in Gesetzgebung ummünzen wird. Das ist das wichtige, mutige Ergebnis über den Inhalt der hier zu vertretenden Gesetzgebung hinaus.

Ja, in der Tat, es ist richtig: Wir werden strengere Auflagen formulieren und damit das ganze System sicherer machen. Aber wir tun es nicht undifferenziert, sondern wir gehen genau diesen Weg, zu sagen: Diejenigen, die die Risiken produzieren, müssen mit strengeren Auflagen rechnen. Wir wollen eben nicht diejenigen mehr belasten, die in der Krise weiterhin ein gutes Geschäft gemacht haben, dem Mittelstand geholfen haben, den ganz normalen Privatkunden ein verlässlicher Partner waren. Wir differenzieren.

Wenn es nach meiner Fraktion gegangen wäre, hätten wir noch schärfer differenziert, das ist bekannt. Wir wären noch schärfer herangegangen und hätten nach Risikoprofilen unterschieden. Aber der Einstieg ist gemacht, und das kann sich in dieser Gesetzgebung, bei der leverage ratio und bei anderen Punkten auch entsprechend wiederfinden.

Wir werden den Mittelstand nicht zusätzlich belasten durch unsere Gesetzgebung und auch nicht die Kredite, die auf lokaler Ebene so wichtig sind für die Fortentwicklung einer modernen Infrastruktur. Das ist auch ein wichtiges Ergebnis unserer Beratungen, und darauf werden sich alle verlassen können. Da, wo nationale Besonderheiten danach schreien, dass wir auch Antworten geben, die anders sind als andernorts, geht das. Aber wir werden nicht den Binnenmarkt zerstören.

Wir haben wesentliche Durchbrüche erzielt bei den so wichtigen Bonuszahlungen; die Fehlsteuerungen werden in Zukunft vermieden werden. Und wir werden dafür sorgen, dass mehr Gerechtigkeit einkehrt, auch durch die Transparenzregelung. Die Banken müssen in Zukunft sagen, wo wie viele Gewinne, wo wie viele Subventionen und welche ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, it has indeed been a long and technical negotiation, but the final package is good. I would really prefer less of a regulatory arms race on complexity and encouragement away from derivative products, but that is for another day.

Bonuses inevitably take the limelight, masking other important work, but realignment of the pay/bonus ratio to reasonable proportions reduces perverse incentives to risky behaviour, even if the total pay remains the same.

On trade finance, Europe has now led the world, and I thank colleagues for their support. With growth scarce, it is the wrong time to treat trade unfavourably, so we have recognised the lower risk of short-term trade finance loans that are underpinned by the trade of goods and services.

Similarly, we have taken the progressive line of exempting all – not just EU – corporate hedging from excessive CVA charges, at least until better calibration is done. The whole area of CVA is at best incomplete and at worst ill-conceived for the EU, developing countries and anywhere else that, in contrast to the US, does not have active CDS markets for corporates in which to hedge the CVA charge.

Light will now be shed on what is pledged to whom through enhanced disclosures of repo transactions and asset encumbrance. Who has misbehaved will be checked on an EU-wide bankers blacklist, with authorities required to check a banker’s past.

Who has paid tax and where will be revealed by country-by-country reporting for banks – and take note, this is the forward march into all sectors. It has begun here. There is balance in the constrained flexibility on capital buffers, macro-prudential controls and single market precautions, and the role of EVA in resolution plans and other areas has been reinforced. Some legacy exemptions remain, but together with the provisions on asset quality liquidity and forward planning for leverage ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je ne sais pas s'il va encore se trouver grand monde ici en Europe pour dire que, finalement, l'Europe ne fait toujours rien pour réguler la finance, enfin ce n'est pas à Michel Barnier que je dois le dire. Je ne sais pas combien de textes nous avons déjà adoptés auparavant, mais celui-ci sans doute un des plus importants de cette législature. En effet, c'est une avancée majeure qui s'attaque au cœur du problème: les banques, et en particulier ces institutions systémiques réputées trop grosses pour qu'on les laisse faire faillite. À l'évidence, nous marquons aujourd'hui des points contre l'idée selon laquelle finalement c'est la finance qui dicte sa conduite à la démocratie et pas l'inverse.

On a parlé des exigences en fonds propres plus élevées, de la différenciation que nous allons faire entre les institutions systémiques et les autres, de la mise en place, pour la première fois, de règles de liquidités, et finalement, en effet, de ces deux points un peu extraordinaires ou hors sujet que sont, d'une part, les rémunérations et, d'autre part, la transparence.

Combien de fois ai-je entendu que les rémunérations ne sont pas le problème, alors que nous savons très bien qu'elles sont au cœur –  la première raison en réalité – de la prise de risque excessive des banques? En effet, nous améliorons la législation CRD 3 en imposant des ratios entre rémunérations variables et rémunérations fixes qui, je pense, auront pour effet de réduire les montants totaux de rémunération.

Plus révolutionnaire encore, c'est évidemment le reporting pays par pays. On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans ce débat. Non, l'opacité ne sera plus la règle dans le fonctionnement de la finance. Après tout, une économie de marché compétitive exige bien sûr la transparence, l'égale information de tous les acteurs et, je l'ai souvent dit dans ce débat, je me sentais parfois un peu comme le dernier libéral dans la salle en prêchant la compétition libre et non faussée et la transparence totale.

Comment se fait-il que nous ayons pu obtenir satisfaction sur ces deux points que nous estimons essentiels? Eh bien, parce que nous avons été capables de prendre l'opposition des banques – relayée par trop de ministres des finances, qui se sont comportés en la matière comme le syndicat de défense des avantages acquis des banques – dans un mouvement en tenailles entre la volonté politique exprimée par ce Parlement, à l'unanimité, et une opinion publique justement remontée contre l'opacité et contre les rémunérations excessives.

Lorsqu'une des deux branches des tenailles vient à manquer, nous manquons l'objectif. En effet, sur la liquidité, les règles ne vont pas assez loin. En effet, les fonds propres resteront calculés demain sur la base des actifs pondérés, dont on sait qu'ils sont calculés par les banques pour minimiser leurs exigences en fonds propres. Ce qu'il nous faudrait, c'est une règle d'effet de levier contraignante, qui n'existe pas encore là aujourd'hui. Je sais qu'on y songe du côté de la Commission, mais nous n'y sommes pas encore.

Je voudrais m'adresser à certains des ministres des finances qui ont joué ici le rôle de force de la réaction ou du conservatisme. Je voudrais dire en particulier à Pierre Moscovici que, non, l'intérêt de la France ne se confond pas avec celui de BNP Paribas ou de la Société générale, ou encore du Crédit agricole. Je voudrais dire à Wolfgang Schäuble que, non, l'intérêt de l'Allemagne ne se confond pas avec celui de la Deutsche Bank ou celui de la Commerzbank. L'intérêt général doit prévaloir et je pense que c'est ce que ce texte parvient à faire.

Je voudrais adresser des remerciements particuliers à trois acteurs de ce dossier. Le premier, c'est le gouvernement britannique. Cela peut sembler étrange après la bagarre qui nous a opposés sur la question des bonus, mais je dois dire que s'il est un gouvernement en Europe qui, à mon sens, a pris la mesure du danger que font peser les banques systémiques sur l'économie et l'équilibre de nos sociétés, c'est bien le gouvernement britannique et, bien souvent, ce gouvernement s'est trouvé, au cours de la négociation de ce texte, aux côtés du Parlement pour défendre une approche ambitieuse.

Je voudrais adresser mes remerciements à Michel Barnier, qui est, du côté de la Commission, le moteur d'une régulation durable de la finance. Ceci n'est ni le premier ni le dernier texte que le commissaire nous présentera. Je crois que nous avons eu affaire, et que nous avons affaire, à un commissaire pour qui le laissez-faire, le laissez-passer, appartient résolument au passé. Je sais qu'il n'a jamais fait partie de ton univers, mais en tout cas, il est bon d'avoir quelqu'un comme toi au poste du commissaire au marché intérieur.

Je voudrais, pour finir, adresser aussi mes remerciements à Othmar Karas, qui a su se placer au-dessus de la logique d'un seul parti et porter vraiment l'intérêt général, et la vision générale du Parlement européen, au travers des négociations.

Othmar, durch unsere Verhandlungen habe ich einen Staatsmann und einen Freund kennengelernt. Danke!

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the banking industry is ever more global and it requires global regulation. I have supported moves towards the global standard and towards a more level playing field. In the committee vote a year ago, a number of changes were made to try to align EU legislation with global standards. However, many of these were given up during negotiations and, as a result, we have a package which is not compliant with Basel in a number of areas.

My own group wanted to make sure not only that banks are strengthened but also that taxpayers’ money is protected. In particular, we believe it is important that losses are borne by equity holders and subordinated debtors before pain is shared with senior debtors, depositors or the state. The Cyprus situation shows how critical this is, and a key amendment, to us, was the ability for regulators to write down or convert junior tiers of capital or subordinated debt prior to any taxpayer-funded bailout. That amendment has been dropped from the text since the committee vote in May last year.

The legislation does not provide for a level playing field in the single market either. In particular, the bank assurance model is a very material divergence from the global standard. Strengthening banks’ balance sheets must be done in a way that does not strangle investment in the wider economy. It has been very good to work at length with colleagues from across this Parliament to secure safeguards to support SMEs, trade finance and corporates hedging business risks, as well as to recognise the special status for building societies and protect mortgage holders who run into temporary difficulties. I have fought through many hours of negotiations to protect national powers. The ability for Member States to introduce their own higher standards is sometimes vital, and the UK’s ability to implement a ring fence must not be lost.

On the issue of bankers’ remuneration, we know that remuneration packages can increase risk-taking dramatically and do need global regulation. Indeed, I have supported measures to bring a remuneration package that is more long-dated and risk-sensitive, but the bonus cap is a blunt tool which can result in being front-loaded. It sets a bad investment precedent. This legislation makes many moves towards a global standard. My group will not vote against.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the EFD Group. – Mr President, what we are dealing with here is a triumph of hope over experience. We are talking about things which are not the problem; the problem which we have is a flawed banking system – a fractional reserve banking system where bankers can lend money that they do not have. If you go back in time to the United States in the 1850s, that was a capital offence. You could hang for it.

We have this extraordinary situation where we have had regulation – lots of regulation – which has been the wrong sort of regulation, has it not? And so we have had another disaster. None of this is actually going to save us from another disaster further down the line. It is bound to happen, because we have not addressed the real problems, and that is the EU’s fractional reserve banking system. We must have a commodity bank on the one hand and an investment bank on the other.

So, Commissioner, you talk about the banks’ ability to withstand shocks. Well, by that definition – by your definition – a shock is people turning up wanting their money back. That is not a shock; that should be a day-to-day occurrence and should be dealt with accordingly. We are talking about bankers’ bonuses, which is an absolutely wonderful way of taking everybody’s eye off the ball.

What we have actually had here is criminal activity by banks – and not a single banker has been sent to prison. That is extraordinary: billions of pounds have been taken away from taxpayers, taken away from depositors and bondholders, and yet not a single banker is in jail. That is a disgrace! We really have to use the law of the land, not so much regulation and printing money – and central banks are equally culpable, make no mistake.

I would like to see some central bankers in prison. I call ‘quantitative easing’ counterfeiting. Printing money is counterfeiting. It is illegal; if a private citizen did it, they would go to jail. So let us look into our own hearts. All the very unpleasant arrangements that politicians, bureaucrats and central bankers have between them at the expense of the taxpayer, let us end them and let us end them now.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Einige Kollegen haben in den letzten Tagen von einer Revolution gesprochen im Hinblick auf die CRD IV, auf die Basisregulierung. Dem würde ich so nicht zustimmen wollen. Aber mit dieser Regulierung ist ein signifikanter Schritt getan worden in Richtung einer Rekonstruierung und einer Stabilisierung des Bankensektors und des Finanzsektors in der Europäischen Union. Auch aus unserer Sicht ist Othmar Karas dazu zu gratulieren. Er hat hier großartige Arbeit geleistet auf der Basis der Vorlage von Kommissar Michel Barnier. Das soll auch von unserer Seite anerkannt werden.

Wir unterstützen insbesondere, dass es gelungen ist, einen diversifizierten Bankensektor innerhalb der Europäischen Union abzusichern. Aus unserer Sicht ist es vor allen Dingen wichtig, die regional verankerten Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu schützen und sie nicht zugunsten eines privatwirtschaftlichen Großbankenkonzepts aufzugeben. Die Genossenschaftsbanken und Sparkassen haben sich innerhalb der Krise als stabil erwiesen, haben sich als zuverlässige Partner für den Mittelstand erwiesen. Es ist für uns wichtig, dass dieser Bereich des Bankensektors in jedem Fall abgesichert worden ist. Es hätte mehr getan werden müssen. Udo Bullman hat schon etwas dazu gesagt, das würde ich so unterstreichen wollen. Das ist ein wichtiger Beitrag, der hier geleistet worden ist.

Die Transparenzvorschriften können wir ebenfalls unterstützen, auch die Boni-Regelung, wobei es mir nicht ganz nachvollziehbar erscheint, weshalb der Rat nicht dem ursprünglichen Vorschlag zugestimmt hat, dass es eine Eins-zu-eins-Regelung gibt. Das wäre sicherlich noch stärker im Sinne der Wählerinnen und Wähler gewesen. Trotzdem ist das ein wichtiger Schritt.

Wir hätten uns eine höhere Ausstattung mit Eigenkapital gewünscht. Wir hatten in unserem Änderungsantrag eine Höhe von 18 % vorgeschlagen. Das war sehr viel. Für die Sparkassen wäre das wahrscheinlich nicht zu tragen gewesen. Andererseits: Rechnet man die Kapitalpuffer dazu, kommt man auf eine Höhe von rund 15 %. Damit sind wir auch nicht so weit weg von dem, was wir ursprünglich gewünscht hatten. Auch von dieser Seite können wir sagen: Es ist okay.

Ein paar kritische Anmerkungen haben wir zur leverage ratio. Da hätten wir uns gewünscht, dass sie etwas früher eingeführt wird und nicht per Mitentscheidungsverfahren, sondern per delegiertem Rechtsakt. Das war nicht durchsetzbar. Vielleicht lässt sich da aber noch etwas nachverhandeln. Denn das scheint aus unserer Sicht noch einmal ein wesentlicher Punkt zu sein, um auch den Bereich der kleinen Banken zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - De centrale banken hadden veel beter toezicht moeten houden op de geldschepping door banken. Dat is een maatschappelijk belang, omdat geldschepping het gevaar van inflatie met zich meebrengt. Maar het is ook een maatschappelijk belang dat de best geleide banken overleven en dat de andere banken dus niet overleven.

In de nieuwe richtlijn wordt monetair beleid vermengd met bedrijfseconomisch beleid, maar monetair beleid is en blijft de verantwoordelijkheid van de centrale bank, terwijl het bedrijfseconomisch beleid de verantwoordelijkheid van de bank zelf is. In de nieuwe richtlijn verliezen banken hun verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijfsvoering. Als een gewoon bedrijf slecht wordt geleid, gaat het failliet of wordt het management ontslagen en waarom zouden banken anders zijn?

Ook houdt de nieuwe richtlijn geen rekening met de verschillen die er tussen de lidstaten bestaan. Het is daarmee weer een voorbeeld van de Europese Unie die nationale wetgeving weg wil drukken en vervangen door een supranationale wetgeving. Voorzitter, wij moeten ons bezinnen op de bedrijfsvoering in de bankensector en het verhogen van de buffers van banken is een goed idee. Een goed geleide bank had dat ook al lang gedaan. Een goed geleide bank neemt geen onverantwoorde risico's. Het is een illusie te denken dat deze Europese afspraken slecht geleide banken zullen vrijwaren van alle problemen.

Een meer verantwoorde wijze voor het verstrekken van leningen had de huidige financiële crisis kunnen voorkomen, maar deze nieuwe maatregelen leggen het vrije ondernemerschap aan banden en hebben alle trekken van het dempen van de put nadat het kalf verdronken is.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte zunächst einmal unserem Parlamentsberichterstatter Othmar Karas für seine – wie ich finde – außerordentliche, hervorragende Arbeit gratulieren, die er zusammen mit den Schattenberichterstattern geleistet hat. Mit diesem Bericht spricht sich das Parlament für strengere Eigenkapitalregeln für Banken aus – ein wichtiger Schritt, um den Bankensektor zu stärken und die Finanzmärkte zu sichern, vor allen Dingen im Interesse der europäischen Bürger. Ich bedaure es allerdings ein wenig, dass diese essenziellen Regelungen durch die Diskussion um die Manager-Boni, deren Wichtigkeit natürlich auch ich anerkenne, in den Hintergrund gerückt sind. Die Krise hat gezeigt, wir brauchen quantitativ und qualitativ besseres Eigenkapital bei den Banken. Ich glaube, das haben wir hier auch erreicht. Ich begrüße es sehr, dass auch den Besonderheiten der nationalen Finanzmärkte Rechnung getragen wurde. Kein Kreditinstitut wird aufgrund seines Geschäftsmodells schlechter gestellt. Wichtig ist die Qualität des Kernkapitals und eben nicht die Rechtsform des Instituts.

Dieser Bericht trägt auch dazu bei, dass Banken sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren müssen, nämlich die Finanzierung der Realwirtschaft und vor allen Dingen auch der kleinen und mittleren Unternehmen. Der Risikofaktor für kleine und mittlere Kredite wurde von 75 % auf 50 % gesenkt, und damit wurden natürlich auch die Kapitalanforderungen deutlich gesenkt. Ich glaube, die Erleichterung der Kreditvergabe an KMU ist daher, wie der ganze Bericht, ein großer Erfolg für das gesamte Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (S&D). - Mr President, I too want to congratulate Mr Karas and the negotiating team. In 2010 I worked with Mr Karas to put in place rules to ensure that bonuses were deferred and could be clawed back and that up-front cash bonuses were limited. The banks were then asked to introduce a ratio between fixed salary and bonus elements. It is the failure of the banks to self-regulate on bonuses or to exercise restraint that has now resulted in a bonus cap with a one-to-one, one-to-two salary-to-bonus ratio.

I hope that these rules will put an end to an unsustainable banking model whereby the UK-based bank RBS – which is 84% taxpayer-owned – has suffered GBP 5.2 billion losses and paid GBP 1.1 billion in fines for mis-selling and GBP 390 million in fines for LIBOR-fixing yet still paid GBP 600 million in bonuses in 2012.

What a shame that the UK Government – and George Osbourne and Boris Johnson in particular – have sought to defend this broken banking culture by acting as trade union representatives for a minority of highly-paid traders.

This broken culture is rejected by the public. In 2010, 76% of the people surveyed supported a cap on bonuses and higher financial regulation. And, at a time when a Barclays trader can still earn GBP 236 000 basic salary and a total take-home package of GBP 708 000 – not a big cut effectively – 230 000 people in my constituency are going to be accessing food banks.

It is time for fairness; it is time for change; it is time for us to respond to the public.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, je voulais vraiment remercier de tout cœur la Commission qui a pris l'initiative de ce texte, et le Conseil, mais aussi, particulièrement, l'équipe des rapporteurs du Parlement. En effet, ce que Othmar Karas et l'ensemble de l'équipe viennent de démontrer, c'est que ce Parlement est respecté quand il travaille. Et quand il travaille autant et aussi bien, cela mérite d'être souligné. Je le dis d'autant plus que je ne faisais pas partie de cette équipe, donc je suis libre de tout conflit d'intérêts.

Je retiendrai deux points – il y en a beaucoup – sur lesquels le Parlement a vraiment apporté une valeur ajoutée très spécifique. Il s'agit, d'une part, de la défense du crédit aux PME, parce que dans le souci de régulation, il ne faut pas oublier que le principal problème de l'Europe aujourd'hui, c'est le manque d'investissements et le manque de croissance, dans beaucoup d'États membres. D'autre part, ce sont les obligations de transparence, qui constituent peut-être à mon sens un des points apparemment les plus anodins dans ce texte, alors qu'elles peuvent changer beaucoup de choses, non seulement dans le rapport aux entreprises du secteur financier, mais aussi, par exemple, pour tous les pays du tiers monde qui souffraient d'une opacité ayant permis bien des trafics.

Un mot, Monsieur le Commissaire, pour l'avenir. Tenez bon! Continuez, tenez bon! Le droit d'initiative est à la Commission. C'est entre vos mains que se trouve la question de la résolution. Placez le Conseil devant ses responsabilités. Placez tous ceux qui cherchent des raisons pour ne pas faire ce que le Conseil européen lui-même a indiqué en juin dernier, une vraie union bancaire, devant leurs responsabilités face au public.

Merci infiniment à tous et à toutes les équipes administratives qui ont travaillé sur ce dossier.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR). - Pane předsedající, ta dnešní debata se odehrává ve dvou rovinách. První rovina by se označila jako vysoká očekávání a druhou, daleko méně podstatnou rovinou v dnešní debatě jsou obavy plynoucí z navrhované regulace.

Očekávání se dají shrnout do jedné věty: Kdyby bylo více regulace, pak by nedošlo k finanční krizi a k následným ekonomickým otřesům. Já tuhle tezi nesdílím, ale respektuji, že dominantní přesvědčení v tomto sále je myslet si, že tomu tak je.

Na druhou stranu si myslím, že velmi přesvědčivě vystoupila paní Creightonová, když řekla: Je dobré mít na paměti, abychom se s regulací finančního sektoru nedostali do situace, kdy reálné ekonomice budou chybět finanční prostředky, či dokonce, abychom se dostali do konfliktu s domácími a hostitelskými dozorovými orgány.

Myslím, že to jsou dvě velké obavy, kterých bychom se měli vyvarovat.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, è innegabile che le banche abbiano avuto una grande responsabilità per la crisi che stiamo vivendo. Ogni misura che possa aiutare a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe è quindi senz'altro da sostenere.

L'Europa ha bisogno di banche solide e responsabili, nei confronti dell'economia e dei cittadini, non è infatti ammissibile che siano i contribuenti a correre in soccorso di istituti che si trovano in difficoltà a causa di operazioni avventate.

La soluzione più semplice, a mio avviso, sarebbe una proposta che ripeto da tempo, ovvero un ritorno a una chiara e netta separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, sul modello della legge Glass-Steagall americana del 1933. Questa formula ha funzionato senza problemi sino alla fine degli anni '90 e non credo sia una semplice coincidenza se dalla sua abolizione si sono moltiplicati i dissesti finanziari internazionali.

In ogni caso, le proposte che stiamo discutendo oggi hanno almeno un chiaro merito: aver finalmente posto un limite a compensi e bonus per i manager di questo settore. Trovo immorale che gli autori di disastri siano ricompensati a suon di milioni di euro.

Proprio un anno fa, il signor Antonio Vigni, oggi indagato dalla Procura, lasciava il suo ruolo di direttore generale della Banca Monte dei Paschi con una buonuscita di oltre cinque milioni di euro. Ora sappiamo i danni che ha fatto mettendo sul lastrico una delle principali banche europee.

Credo che legare i compensi ai risultati siano una misura logica e doverosa, che può forse anche aiutare a risollevare la credibilità oggi fortemente compromessa .....

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, η αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποσκοπεί στην "εξυγίανση" δήθεν του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να μην πληρώνουν οι "φορολογούμενοι". Οι τυμπανοκρουσίες για τη μείωση δήθεν των "μπόνους" των διευθυντικών στελεχών, που όντως είναι πρόβλημα, αποσκοπούν στο να συγκαλύψουν το γεγονός ότι η αιτία της καπιταλιστικής κρίσης δεν είναι η "ανεύθυνη συμπεριφορά" κάποιων τραπεζιτών, αλλά η υπέρ-συσσώρευση κεφαλαίων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα μονοπώλια τσακίζουν τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων για να διασώσουν την κερδοφορία των καπιταλιστών. Καταστρέφουν την εργατική δύναμη, με 27 εκατομμύρια ανέργους, που θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Για να βγει όμως το καπιταλιστικό σύστημα από την κρίση χρειάζεται να προκληθεί σε μεγάλη έκταση καταστροφή κεφαλαίων. Αυτό οξύνει τους ενδο-ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, όπως είδαμε στους G20, στην ΕΕ και με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Αυτές τις συγκρούσεις εκφράζουν ο κανονισμός και η οδηγία, πρώτα βήματα για τη συγκρότηση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.

Μόνο οι πολύ μεγάλες τράπεζες θα μπορούν να έχουν τη νέα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ οι μικρότερες θα είναι το αντικείμενο εξαγορών και συγχωνεύσεων. Θα έχουμε γιγάντιους χρηματιστικούς ομίλους, που με μεγαλύτερη επιθετικότητα θα εντείνουν την εκμετάλλευση του εργαζόμενου λαού και θα απομυζούν τις καταθέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Respekt, Othmar, wirklich Respekt! Du hast Dich wieder einmal als fleißiges Eichhörnchen erwiesen und eine ordentliche Anzahl von Nüssen nach Hause gebracht. Aber als positiv gestimmter Pro-Europäer, der aber auch eine kritische Rolle einnimmt, muss ich sagen: Da fehlen ein paar Nüsse. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass über die Begrenzungen der Banker-Boni hinaus auch noch klare Schritte dahingehend sichtbar werden, dass es uns bei Fondsmanagern auch gelingt. Und man hätte sich vor allem gewünscht, dass im Bereich der leverage ratio Verbindlichkeit hereinkommt, wenngleich es natürlich schon sehr positiv ist, dass jetzt auch für einfache Bankkunden in Kürze deutlicher wird, welches Geschäftsmodell mit welchem Risiko behaftet die Banken jeweils tatsächlich verfolgen.

Aber Du weißt natürlich genauso, dass die ganz große Nuss noch zu knacken ist – Arlene McCarthy arbeitet daran: Es muss uns außerdem gelingen, eine Trennung hinzubekommen zwischen den Geschäftsbanken und den Investmentbanken. Und jawohl, wir müssen das Systemrisiko auch so weit herunterfahren, dass es nicht nur in einer relativ diffusen EU-Bankenwelt nicht mehr vorkommen kann oder eingrenzbar ist, sondern auch in Nationalstaaten. Das heißt, am Ende brauchen wir die Zerschlagung und die Rückführung des Bankensektors in vielen Bereichen auch im Nationalstaat, sodass keine nationale Bank mehr von den nationalen Steuerzahlern herausbezahlt werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Mr President, I would like to congratulate my colleague Othmar Karas and all shadows on the outstanding work done with the two reports on capital and prudential requirements for credit institutions and investment banks. What we learn from the current crisis is that any initial damage evaluation of credit institutions has proved to be an under-evaluation. Therefore, I will vote for these two reports, because they set clear requirements for reserves and limits on leveraging. They put a cap on bonuses and they create the right incentives for credit institutions and investment firms to return to the real economy.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D). - Señor Presidente, quiero felicitar también al ponente, señor Karas, y al equipo negociador del Parlamento por haber conseguido abordar estos temas, que son los fallos del sistema bancario que han conducido a una crisis pública, costosa y sin precedentes.

Era necesario abordar el crecimiento insostenible del crédito y las instituciones con insuficiente calidad y cantidad de capital, proporcionar protección frente a riesgos derivados de actividades complejas y líquidas, así como a exposiciones fuera de balance, fortalecer la gobernanza y crear un sistema de incentivos adecuados.

La presente iniciativa es un hito en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el G20 de conseguir un sistema financiero más fuerte que apoye el crecimiento y dé satisfacción a las necesidades de familias y ciudadanos, y actualiza la revisión de las reglas de Basilea III.

Es la primera vez que existe un Reglamento para la aplicación uniforme de reglas en la Unión Europea y también una Directiva para mejorar la gobernanza y la supervisión.

El Acuerdo, en mi opinión, tiene tres aspectos muy positivos: afecta a las 8 000 instituciones bancarias ―con un tratamiento diferenciado―, apoya la economía real y, además, busca una implementación consistente a nivel internacional.

Yo creo que apoya un cambio de cultura cuando limita la ratio entre retribuciones fijas y variables, apoya la transparencia al establecer unas normas contables país por país y, al mismo tiempo, introduce flexibilidad y proporcionalidad al favorecer un tratamiento de los riesgos sistémicos y el crédito a las pequeñas empresas.

La reforma regulatoria debe continuar.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Bankerna måste ha större buffertar och hålla bättre kvalitet på kapitalet. Finanskrisen har visat att bankerna tar alltför stora risker. Därför behövs tyvärr regler för tak så att bonusar regleras i lag.

Helst hade jag hoppats att detta hade kunnat lösas av bankerna själva, men tyvärr verkar alltför många bankdirektörer vara helt tondöva för den allmänna opinionen. Jag tillhör inte dem som ständigt försöker basha” banksektorn.

Jag är glad över att parlamentet ställde sig bakom mitt förslag om att ändra nomineringsprocessen till bankstyrelserna för att minska mansdominansen i bankvärlden. Varje bank borde sätta sina egna mål för andelen kvinnor i styrelsen, en form av självkvotering. Detta ingår i mitt förslag till yttrande över direktivet om bolagsstyrelser från ekonomiutskottet. Det är ett förslag som jag noterade nu också tycks vara Tysklands och förbundskanslerns.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, Commissioner, colleagues, it is good that the Capital Requirements Directive, which requires banks to strengthen their balance sheets, has been finalised. This is of course welcome, but in an ideal world the markets would have done the job. Therefore, we need more work than simply this; we need to sort out the resolution system. We need to make sure that banks which go bust should be allowed to fail without taxpayers ever taking the hit again.

Secondly, we need to make sure that there are tougher liability standards for the directors of banks, so that they take responsibility for failure – either directly or indirectly. Thirdly, we need to make sure that the accounting standards are resolved so that banks make sufficient provision for losses and can see in advance whether trouble is coming and put sufficient money aside.

We have to make sure that we have a sufficient reform of the accounting standards to do that. Basel I and II were clearly not enough; I worry that Basel III will not be enough. We must get the markets functioning. We need urgent reform where we need to seek out the resolution system. This is not enough; let us make sure that we get the reforms we need.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Basel III und CRD IV sind wichtige Schritte zur Stabilisierung des Bankensektors, insbesondere durch eine stärkere Eigenkapitalunterlegung. Aber es reicht natürlich insgesamt nicht, es ist nur ein Schritt.

Ich möchte Herrn Barnier und Herrn Karas herzlich für die gemeinsame Arbeit danken. Denn es steht fest, dass in 30 Trilogen über zehn Monate hinweg nicht das Parlament und nicht die Kommission blockiert haben, sondern ausschließlich der Rat. Insofern ist das Ergebnis gut. Wir haben mit diesem Ergebnis die wichtigsten Punkte erreicht: Eine stärkere Eigenkapitalunterlegung für Kredite, Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen, Anerkennung der Verbundhaftung und Begrenzung der Boni.

Es bleiben allerdings noch einige Fragen offen. Erstens: Wird die Regelung weltweit eingesetzt? Halten sich alle daran, die Teil des Basel-Prozesses sind, etwa die USA? Zweitens: Nach wie vor sind Staatsanleihen mit dem Risikofaktor null behaftet. Das geht auf Dauer nicht. Wenn man wirklich Banken und Staaten trennen will, dann ist das ein Hauptpunkt. Drittens können nach meiner Überzeugung die Boni-Regelungen schnell und ohne größere Probleme unterlaufen werden. Viertens bleibt der gesamte Sektor der Schattenbanken weitgehend ungelöst. Hier erwarten wir in der Jahresmitte die Vorschläge des Kommissars.

Erst wenn alles zusammen verabschiedet ist, wird die Bankenregulierung ihren Zweck erfüllen.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher rapporteur, chers collègues, avec l'adoption de la législation européenne sur les exigences de fonds propres, l'Union européenne a pris les devants en adoptant les règles prudentielles s'appliquant aux banques. Ainsi, les accords de Bâle III vont enfin devenir une réalité en Europe, au terme d'un processus de négociation qui aura duré près de vingt mois depuis la publication, le 20 juillet 2011, de la proposition par la Commission.

Sur ce dossier, le Parlement européen, comme sur tous les autres dossiers de régulation financière, aura pleinement joué son rôle de colégislateur, alors que les États membres ont longtemps préféré défendre des positions qui étaient en porte-à-faux avec les critères retenus en matière de fonds propres, en fonction de leur propre modèle bancaire.

Ce texte marque une étape indispensable pour l'instauration d'un système financier plus solide au service d'une économie réelle. Mais, surtout, le Parlement européen a défendu, avec succès, l'adoption de règles contraignantes visant à limiter les bonus des dirigeants et des traders, en posant comme principe que la part variable de leur rémunération ne saurait excéder, à l'avenir, les rémunérations fixes.

Sur ce point, je veux remercier le gouvernement français qui, au Conseil, a défendu la position du Parlement européen contre le gouvernement britannique, de la même manière qu'il a anticipé la transposition d'un certain nombre de règles en matière de transparence.

Mais, Monsieur le Commissaire, je veux attirer votre attention sur un volet essentiel quant à la suite de ce dossier, lorsque la Commission européenne va ouvrir les négociations avec les États-Unis, car si vous n'obtenez pas la réciprocité sur ce domaine, je crois que l'accord que...

(Le Président retire la parole à l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). - Herr Präsident! Auf dem Höhepunkt der Krise war klar, dass wir drei Vorhaben umsetzen müssen, um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein: neue Eigenkapitalregeln für den Bankensektor, eine europäische Bankenaufsicht und einen Krisenmanagementmechanismus. Die Umsetzung dieser Vorhaben dauert lang, viel zu lang. Der jetzt gefundene Kompromiss für die Eigenkapitalregelung ist ein großer Schritt nach vorne – keine Frage: einheitliche Regeln für alle Banken – unabhängig von ihrer Rechtsform – prima, mehr Transparenz und Erleichterung der Kreditgewährung an die KMU.

Es bleiben aber noch eine Reihe von Fragen: Erstens: Staatsanleihen. Das ist schon angesprochen worden. Hätte man nicht zumindest eine prinzipielle Entscheidung treffen müssen, wie mit den Staatsanleihen in Zukunft umzugehen ist?

Zweitens: Führt die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, die Kapitalpufferregelung individuell zu gestalten, nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt?

Drittens: Besteht nicht die Gefahr, dass die Vergütungsregelung – so sinnvoll sie auch sein mag – ausgehebelt wird, und führt sie nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung für die europäischen Banken auf den internationalen Finanzplätzen?

Und der letzte, ganz entscheidende Punkt: Was können wir tun, um sicherzustellen, dass der dringend notwendige Kulturwandel in den Banken tatsächlich stattfindet?

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - Senhor Presidente, queria começar por dizer que, relativamente a esta matéria, chegámos a um bom texto. Poderia dizê-lo na perspetiva da banca nacional, mas também e fundamentalmente a nível mais geral, a nível europeu. Numa altura como esta, de crise, a banca tem que fundamentalmente servir a economia e as pessoas. Como? Cedendo crédito, crédito que permita investimento, investimento que leve a um possível crescimento da economia e das empresas.

Numa altura em que o FMI vem dizer que a zona euro é o epicentro da crise que atualmente vivemos, o Parlamento Europeu e as restantes instituições dão uma boa resposta, uma resposta que caminha para bancos mais sólidos, para bancos mais credíveis, com regras de transparência e de informação. No fundo, a banca pode ser o motor de crescimento da nossa economia e é, por isso, muito importante que se tenha alcançado um conjunto de princípios para um melhor financiamento das pequenas e médias empresas.

No entanto, a união bancária tem que continuar. Necessitamos de uma circunstância de regras adequadas quanto à resolução dos bancos e quanto às garantias dos depósitos. Deixo uma última palavra para o Parlamento Europeu, e especialmente para o relator Karas, que fez um extraordinário trabalho que a todos nos deve orgulhar.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D). - Ik zou om te beginnen de rapporteur en het hele onderhandelingsteam willen bedanken voor het geleverde werk en het behaalde resultaat. Dit pakket wetgeving vormt een belangrijk stuk van de puzzel die erop gericht is ons bankensysteem veiliger te maken en een herhaling van de crisis te voorkomen.

Ik vermeld een paar punten in de plafonnering van de bonussen, die moet leiden tot een eerlijker beloningsmodel dat gericht is op stabiliteit van de banken op langere termijn en onnodig risicogedrag moet indammen.

Twee, de betere en hogere kapitaalvereisten, in het bijzonder voor systeembanken, moeten ervoor zorgen dat banken over een buffer beschikken in crisistijden. En drie, de verplichting voor banken om per land te rapporteren wat de gerealiseerde winst is, het betaalde belastingbedrag, enzovoort, moet bijdragen tot meer transparantie en zal ons helpen in de discussie over de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking, die gelukkig ook vandaag in een stroomversnelling is gekomen.

De impact en het succes van deze maatregelen zullen natuurlijk afhangen van een aantal zaken. Mijnheer de commissaris, ik denk in eerste instantie natuurlijk aan de uitbouw van een sterk toezicht op Europees niveau dat de spelregels op een geloofwaardige manier kan afdwingen. Ten tweede - en wij verwachten binnenkort van u de voorstellen daaromtrent - de ontwikkeling van een resolutiefonds gespijsd door de bankensector zelf, zodat banken zichzelf verzekeren voor het geval zij in zware moeilijkheden terechtkomen. Ten derde, een adequate regeling voor de sector van schaduwbanken. En tenslotte - daarnaar is al door andere sprekers verwezen - is er ook een mentaliteitswijziging nodig, een andere cultuur in de bankensector, opdat de crisis zich niet kan herhalen.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE). - De crisis is nog niet voorbij, het vertrouwen is nog niet terug en de urgentie blijft hoog. Maar er wordt gelukkig keihard gewerkt en er wordt vooruitgang geboekt en dat tonen wij ook vandaag met het dossier dat nu ter tafel ligt. Ik wil in de eerste plaats rapporteur Karas daarmee feliciteren, maar ook de Commissie met de genomen initiatieven en het Ierse voorzitterschap van de Raad dat doet wat het kan om ook de Raad vorderingen te laten maken.

Voorzitter, met het wetgevingspakket dat vandaag voorligt, versterken wij een hele reeks verplichtingen van de financiële instellingen waardoor overdreven risico's worden vermeden, aan de KMO's gemakkelijker krediet kan worden verleend, maar ook de stimulansen worden weggenomen voor het bankmanagement om vooral voor winst op korte termijn te gaan. Daarmee zullen wij de financiële stabiliteit versterken en de economie meer kansen geven. Ook de spaarders en de belastingbetalers zullen er uiteindelijk wel bij varen.

Maar strenge regels zijn één, ze afdwingen een tweede. Wij hebben dus ook een streng toezicht nodig. Dat dossier is hier in het Europees Parlement afgewerkt. Wij staan klaar. Ik hoop dat wij ook in termen van weken kunnen rekenen om verder alles af te ronden met de Raad en met de Europese Centrale Bank. Dan sluit ik mij aan bij de vraag van mevrouw Wortmann, Voorzitter, zowel aan de Raad als aan de Commissie: hoe moeten wij nu Dublin interpreteren en wat is de realistische timing voor het werk inzake resolutie en depositogarantie dat nog ter tafel ligt? Hopelijk alles rond vóór het einde van de zittingsperiode.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE). - Signor Presidente, anch'io mi associo nel ringraziare l'onorevole Karas e tutti i relatori ombra per l'eccellente lavoro svolto dal Parlamento.

Le sfide poste in essere dalla crisi finanziaria del 2008 hanno reso necessaria una riforma radicale del sistema bancario europeo e la direttiva sui requisiti di capitale rappresenta un importante pilastro di questa riforma. La nuova normativa traspone le norme di Basilea III, renderà le banche europee più solide e rafforzerà la capacità di gestire i rischi e assorbire le perdite.

Sono lieto che il Parlamento sia riuscito a mantenere l'emendamento sul PMI supporting factor, che indubbiamente sarà cruciale per sostenere attività d'impresa evitando una strozzatura del credito. Sostenere le piccole e medie imprese è fondamentale se vogliamo rilanciare la crescita economica europea, ma abbiamo dei limiti stringenti in merito al debito e al deficit pubblici.

Sebbene delle finanze pubbliche ordinate costituiscano un requisito irrinunciabile, è tuttavia tempo che i governi si concentrino sulla crescita. Sì, dunque, al rigore di bilancio, ma è necessario che si punti fortemente sullo sviluppo economico a supporto dell'economia reale.

Il PMI supporting factor è il giusto passo in questa direzione, in quanto faciliterà il credito alle imprese favorendo l'attività imprenditoriale con conseguente maggiore occupazione.

Plaudo anche all'innalzamento della soglia a un milione e mezzo sui crediti alle PMI ma, rivolgendomi anche al Commissario Barnier, ritengo si possa fare di più per innalzare il tetto e aumentare l'impatto economico del PMI supporting factor.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will schon mal ganz deutlich sagen: Heute ist ein guter Tag für die Steuerzahler, weil wir zum ersten Mal seit vielen Jahren die Banken dazu verpflichten, wieder mehr Eigenkapital vorzuhalten, das heißt das Risiko in ihren Büchern stärker selbst tragen zu können. Das ist der große Unterschied zu all den Entwicklungen, die wir in den letzten 20-30 Jahren erlebt haben. Und es ist ein guter Tag, weil wir in Europa sagen: Nicht nur ein paar wenige, große Banken, die im Baseler Verein zusammengefasst sind, sind betroffen, sondern wir sagen ganz bewusst in Europa: Alle Banken sollen diese strengen Eigenkapitalvorschriften erfüllen. Damit erfüllen wir auch unsere Verpflichtungen aus den G-20-Verabredungen. Ich wünsche mir, dass jetzt auch die anderen Staaten außerhalb der Europäischen Union ihre Verpflichtungen erfüllen.

Auf der anderen Seite sagen wir ganz deutlich: Wir wollen keine Kreditklemme, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Auch das ist eine starke Botschaft. Kleine und mittlere Unternehmen, die die Arbeitsplätze schaffen, die die Ausbildung garantieren, die dafür sorgen, Innovation in Europa voranzubringen, werden mit einem Sonderfaktor bewertet, sodass hier weniger Eigenkapital unterlegt werden muss. Das ist eine gute Botschaft für die KMU.

Ich will auch die Kommunalkredite nicht unerwähnt lassen. Auch Kommunalkredite werden weiterhin ohne Eigenkapitalunterlegung gewährt werden können. Gerade die Investitionskraft der Kommunen wird damit gestärkt.

Danke an den Berichterstatter und an alle, die daran mitgewirkt haben! Das ist ein großer Erfolg für Europa!

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, l'Europa avrà nuove regole per rafforzare il sistema bancario.

L'obiettivo è quello di evitare crisi future e derive speculative ma, finalmente, anche di ottenere trasparenza sui profitti delle banche, sulle tasse che pagano e sui sussidi che ricevono. Tutte informazioni, queste, che dovranno essere pubbliche. Inoltre, sono previsti chiari limiti ai superbonus e soprattutto nuove regole che guardano all'economia reale.

È stato accolto l'appello delle PMI che chiedevano garanzie per l'accesso al credito. Infatti, è stato introdotto il cosiddetto PMI supporting factor per i prestiti alle imprese. Un passo avanti, concreto e importante, al servizio dell'economia reale, dello sviluppo, del lavoro: strumenti indispensabili per rafforzare la crescita. Grazie davvero al relatore per lo straordinario lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, the agreement between Council and Parliament to limit bankers’ bonuses to a fixed ratio in remuneration is a very welcome breakthrough, together with the set of provisions on the variable element of salaries that aims to deter short-termist approaches and risky behaviour.

In terms of much-needed legislative reform on capital requirements, which will implement the Basel III agreements in the EU, this House has faced the usual barrage of resistance and lobbying from the financial sector. The deal reached between the Member States and Parliament represents a badly-needed improvement to avert disastrous outcomes and risky behaviour in the financial sector, but we must remain alert to systemic risk and moral hazard. I look forward to Commissioner Barnier’s proposals on shadow banking and further, robust financial-sector reform.

Finally, I wish to stress the importance of flexibility provisions on retail credit to SMEs. These are a crucial means to facilitate financing and investments in the real economy, preventing higher costs for these loans.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, systemically-important European banks are, by their very nature, global in coverage. This makes any interpretation in a regulation or directive of the global standards set by the Basel Committee critical to the future safety, both real and perceived, of the European banking sector. As coordinator for my group, I am concerned that those financial conglomerates which fall under the FiCOD legislation have secured more lenient treatment under Solvency II for insurance company capital and now under CRD IV too. Therefore I suggest that rules and capital requirements for FiCOD-defined financial conglomerates need to be addressed urgently to reduce systemic risk in some of Europe’s largest financial institutions.

My concern for long-term European investors is once again not fully addressed, and although the CVA charge has rightly been dropped for non-financial companies, I am disappointed that the same exemption has not been secured for pension funds. We need to do more to recognise their unique role in the European financial system.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Nitras (PPE). - Panie Przewodniczący! Chciałbym w pierwszych słowach podkreślić, że jako pierwsi z członków grupy G20 wprowadzamy zasady Bazylei III i choćby z tego tytułu możemy sobie pogratulować. Koledzy mówili wiele, ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden wydaje mi się istotny element. Wprowadzając obowiązkowe standardy, nie zapominamy jednak o różnorodności europejskich rynków. Tworzymy instrumenty, które pozwalają na elastyczność, ale równocześnie nie zdejmują z poszczególnych nadzorców odpowiedzialności za całą wspólnotę. Mam tutaj na myśli uelastycznienie zasady maksymalnej harmonizacji, dzięki któremu nadzorcy krajowi będą mogli w ramach tzw. pierwszego filara stosować według własnego autonomicznego rozeznania, m.in. tzw. bufory antycykliczne, bufory na ryzyko systemowe oraz wyższe wagi ryzyka dla kredytów mieszkaniowych. Na uwagę zasługuje także szeroki zakres swobody decyzyjnej włącznie z wyższymi wymogami kapitałowymi w obszarze tzw. drugiego filara.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš (S&D). - Iz razprave danes je jasno, da gre za velik uspeh za skupni trg in za bodoči nadzor bank.

Finančna kriza je namreč razkrila številne slabosti pri poslovanju bank, banke so imele premalo kapitala, ali pa ta ni bil ustrezen in z njim ni bilo mogoče pokriti

izgub. Zato so morali izgube plačevati davkoplačevalke in davkoplačevalci.

Vesela sem, da smo resno vzeli lekcijo, ki smo jo prejeli v času finančne krize, predvsem bančne krize, in s tem dogovorom pritisnili na banke, da se vrnejo k njihovi prvotni vlogi, in to je financiranje realnega gospodarstva.

Prav zato tudi toplo pozdravljam dogovor o bančnih bonusih, o katerem smo danes res ogromno slišali, ki je ključnega pomena, če želimo končati kulturo neodgovornega tveganja v bančnem sektorju.

Manj denarja za nagrade bankirjev pomeni konec koncev tudi več denarja za nova delovna mesta – in to je pravi odgovor za krizo, ki ga ponuja tudi Evropski parlament.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, d'abord je voudrais dire que j'étais très heureux et impressionné par le fait que la quasi-totalité des parlementaires qui se sont exprimés ont marqué leur soutien à l'esprit et au contenu de cette proposition, qui est, encore une fois, une pièce fondamentale dans la régulation du secteur bancaire, pour tirer les leçons de la crise. Et c'est un hommage qui est bien justifié à votre rapporteur.

Je voudrais d'ailleurs, puisque j'en suis aux remerciements, ajouter à ces remerciements ceux que nous devons à tous les collaborateurs, qui ont travaillé auprès de vous, auprès de nous, auprès de la Présidence, parce que c'est un sujet qui a été extrêmement technique, juridique, précis, et qui a sollicité beaucoup de compétences.

Je voudrais, télégraphiquement, confirmer à Corien Wortmann-Kool, comme à Mme Thyssen, tout à l'heure, ou à Mme Goulard, la détermination de la Commission à présenter, quand elles ne le sont pas déjà, toutes les pièces qui constituent ce que l'on appelle l'union bancaire.

Beaucoup sont déjà là, la supervision par la Banque centrale européenne, le texte sur la résolution qui est sur votre table et, dans le même esprit, avec le même volontarisme, nous présenterons avant la pause de l'été la proposition de l'autorité européenne de résolution, qui sera en parallèle avec l'autorité de supervision et nous la présenterons parce que nous pensons que c'est juridiquement possible en nous appuyant sur le traité actuel.

Rien n'interdit plus tard, comme cela a été demandé par un certain nombre de ministres à Dublin, qu'une modification ciblée ou précise du traité – nous-mêmes à la Commission dans le blue print, que nous avons présenté au mois de novembre, nous avons imaginé des évolutions futures du traité –, puisse confirmer, préciser, consolider, tous les éléments de l'union bancaire. Mais nous pensons sérieusement qu'il est possible d'avancer sur tous les éléments dans le cadre du traité actuel comme nous l'avons fait avec vous sur la supervision.

M. Bullmann a très clairement et correctement dit que le Parlement apporte de bonnes réponses dans ce domaine, et pas seulement là. Je voudrais lui dire, ainsi qu'à M. Morganti, que nous présenterons la réforme qui sera le suivi du rapport Liikanen également avant la fin de l'été, en tenant compte de toutes les études d'impact que je fais sur toutes les options pour travailler sérieusement et sans improvisation. Sharon Bowles a évoqué, parmi d'autres sujets, les rémunérations et les bonus, et la responsabilité des actionnaires. Je confirme que nous allons, que nous voulons renforcer systématiquement la responsabilité des actionnaires pour toutes les entreprises, et vous trouverez cela dans plusieurs textes que nous allons présenter.

Je remercie M. Lamberts, comme M. Klute, de leurs témoignages. Oui, nous régulons la finance. Oui, vous régulez la finance. Il faut le dire, puisque c'est vrai, avec ce mot-clé qui est celui de la transparence, puisque c'est la première condition de la responsabilité. Et aujourd'hui, Monsieur Lamberts, dans l'esprit même de la transparence, la Commission va présenter un texte sur le reporting non financier pour toutes les grandes entreprises.

À Mme Vicky Ford comme à Mme Swinburne, je veux dire – même si nous ne sommes pas d'accord sur ce point – que le texte que vous allez adopter aujourd'hui est conforme au comité de Bâle et à ses recommandations. Il tient compte, cependant, des spécificités du secteur bancaire européen. Nous l'appliquons, Madame Ford, à 8 300 banques – pas à 30 banques, comme aux États-Unis –, à 8 300 banques qui financent 75 % de l'économie et des territoires européens, 75 %! Et en plus 4 000 de ces banques, comme M. Klute l'a dit, comme M. Burkhard Balz l'a dit, sont des banques qui sont dans la diversité, 4 000 de ces banques sont des banques coopératives ou des banques mutualistes.

Voilà. À M. Bloom, qui est parti, je recommanderais de voter le texte que nous avons présenté pour renforcer les pénalités, la criminalisation des abus de marché.

Enfin, je voudrais dire à M. Sánchez Presedo et à Mme Berès que je suis extrêmement vigilant sur le level playing field avec les États-Unis, et d'autres grands partenaires, mais d'abord les États-Unis. J'ai reçu le nouveau secrétaire d'État aux finances américain, M. Jack Lew, la semaine dernière. Le G20 se réunit cette semaine. Et sur plusieurs sujets, la mise en oeuvre de Bâle 3, les standards techniques des produits dérivés, les questions de normes comptables, cette fameuse question des foreign banking organisations, qui rencontre notre opposition, nous avons une discussion exigeante et sans complaisance, mais confiante avec les États-Unis.

Je rappelle finalement à plusieurs d'entre vous les textes sur lesquels nous allons travailler, au delà de ce que j'ai déjà dit sur l'autorité de résolution. Le shadow banking, Monsieur Langen, avec un règlement sur les fonds monétaires, ce sera pour cet été. La diversité, Monsieur Schmidt, pas seulement la parité hommes/femmes, mais aussi la diversité dont les banques ont besoin dans les parcours professionnels qu'ils recrutent: il y aura un texte sur toutes les grandes entreprises cotées et les conditions de la diversité dans leur gouvernance. Madame McCarthy, les leçons que nous devons tirer de la crise du Libor, avec un encadrement très strict de tous les benchmarks et, enfin, Monsieur Klute, comme je m'y étais engagé, la protection des consommateurs avec le compte bancaire de base dans les toutes prochaines semaines.

Enfin, j'attire votre attention sur le document que la Commission a publié la semaine dernière sur les investissements à long terme et le financement de ces investissements dont l'économie européenne a besoin. Nous pouvons passer maintenant d'une régulation réactive réparatrice, parfois d'une régulation répressive – il y en avait besoin – après la crise à une régulation proactive et dynamique pour la croissance et voilà pourquoi le texte que vous adopterez est une pièce fondamentale à la charnière entre ces deux formes de régulation. Tirer les leçons de la crise et soutenir l'économie et, en particulier, les investissements à long terme.

Merci des réponses que vous apporterez à ce livre vert et aux trente questions que nous avons posées, parce que beaucoup d'entre vous sont intéressés par plusieurs des sujets de ce livre vert sur les investissements à long terme.

 
  
MPphoto
 

  Lucinda Creighton, President-in-Office of the Council. − Mr President, I would like to firstly welcome the very positive remarks which I have heard this morning on the draft legislative text. Of course, I understand that some of you may not be entirely comfortable with certain aspects of the final political agreement. However, as I stressed in my opening remarks, we have had to find a balance between conflicting demands in view of the economic and the social realities. We must make our banks safer – I think we are all agreed on that – while ensuring that they can continue to serve a growing economy. That is the balance that has to be found.

The result of our negotiations is quite clearly a compromise, but I think it is a very good compromise. We were united in sharing the single objective of ensuring that Europe emerges from the current financial and economic crisis stronger and, most crucially, better able to serve its citizens. Better financial regulation and stronger banks within the European Union are one of the building blocks in this context. Ms Bowles referred to this as a good compromise in terms of striking a balance, and I very strongly support that. I think that enhanced disclosure and greater transparency can only be a good thing. I think, therefore, that this is a really important step in the right direction.

I understand that you will be voting today on an amendment to Article 416, paragraph 5d. This amendment deals with the treatment of repos for the purposes of the calculation of the leverage ratio. It has been suggested that to use the text in its current draft form would not be wise until a more comprehensive examination of the issues at hand has been undertaken at the Basel Committee. I can inform you today that the Council can support this amendment as part of the overall package and I am happy to be in a position to say that. In conclusion …

(The speaker continues in Irish)

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh go léir, agus go háirithe leis an rapóirtéir, as an gcur chuige cuiditheach a ghlac an Pharlaimint. Táimid ag tnúth le críochnú teicniúil an téacs, agus a theacht i bhfeidhm a luaithe agus is féidir.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, Berichterstatter. − Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Debatte hat heute wohl deutlich die Entschlossenheit gezeigt, die in diesem Hause spürbar ist, unserer Verantwortung umfassend gerecht werden zu wollen. Ich möchte mich für den Dank bei allen Beteiligten bedanken. Wir haben gemeinsam einen guten Job gemacht. Wir werden den Änderungsantrag nach dieser Debatte unterstützen und Punkt d in Artikel 416 Absatz herausstreichen.

Diese Debatte hat auch gezeigt, dass wir weiter Gas geben müssen: bei der Verwirklichung der Bankenunion, bei der Umsetzung der Fiskalunion, beim Kampf gegen Steueroasen und das Schattenbankensystems, sowie bei den weiteren Regulierungsvorhaben. Und wir müssen auch umdenken. Es war eine Belastung für die Verhandlungen, dass während der Verhandlungen dreimal die Ratspräsidentschaft gewechselt hat. Hier müssen wir zu einer anderen Methodik kommen. Wir sind froh, dass diese Regelungen am 1.1.2014 in Kraft treten und Europa damit auch Vorbild in der Welt ist. Wir lassen uns durch die Fehler anderer nicht blockieren, das zu tun, was wir für richtig und für notwendig erachten.

Es ist einiges angeschnitten worden: Die Pensionsfonds wurden, wo notwendig, berücksichtigt. Der Kulturwandel ist durch Transparenz, Boni-Beschränkung und Funktionsbeschränkungen eingeleitet. Die Flexibilität führt nicht zu Wettbewerbsverzerrungen, weil sie nur im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Gesetzgebungssystems durchgeführt werden kann. Und die Staatsanleihen sind erwähnt. Es muss hier zu einem Bericht der Kommission kommen.

Herzlichen Dank! Wir sind auf alle Fragen eingegangen. Und ich möchte mich bei allen für die Gratulation, aber vor allem für die Arbeit bedanken!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, 16. April 2013, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – As causas da crise são muito mais profundas e vão muito além das proclamadas falhas de regulação e de supervisão do sistema financeiro. Mas, efetivamente, estas falhas potenciaram, e muito, os efeitos da violenta irrupção da crise capitalista em 2008. A partir de 2008, muitos responsáveis zurziram na irresponsabilidade dos banqueiros. E, ao mesmo tempo que zurziam, prometiam uma ação enérgica e um murro na mesa perante a irresponsabilidade. Como sempre, o tempo passou e algumas das promessas então feitas levou-as o vento: do fim dos paraísos fiscais ao imposto sobre as transações financeiras, passando pelo fim dos produtos financeiros derivados.

Esta reforma regulatória será, enfim, o que sobra do tão denodado impulso moralizador. Uma reforma acolhida com bonomia pelos banqueiros europeus. Como explicar esta bonomia, vinda de quem, consabidamente, gosta pouco que interfiram no seu negócio? A resposta é simples: toda a reforma regulatória levada a cabo pela União Europeia foi determinada pelo próprio capital financeiro. Dos primeiros grupos de peritos constituídos pela Comissão Europeia ao resultado final, os maiores bancos europeus determinaram todo o processo. O resultado foi à medida dos seus interesses. Atacando mais esta importante esfera da soberania dos Estados, lançam-se as bases para o processo de concentração monopolista do setor financeiro à escala europeia.

 

5. Az eljárási szabályzat értelmezése
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  Der Präsident. − Gestern hat der Präsident Sie über eine vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen vorgeschlagene Auslegung zu Artikel 159 Absatz 3 der Geschäftsordnung unterrichtet. Da kein Einspruch erhoben wurde, gilt diese Auslegung gemäß Artikel 211 als angenommen.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

6. Az elnök nyilatkozata
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  Der Präsident. − Bei zwei kurz aufeinander folgenden Bombenexplosionen starben gestern in Boston etliche Menschen und viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Unschuldige Menschenleben wurden bei einer Sportveranstaltung zerstört. Der Boston-Marathon bringt Menschen aus der ganzen Welt in einer Stadt zusammen, die wie keine zweite Amerikas Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit symbolisiert.

Im Namen des Europäischen Parlaments spreche ich den Familien der Opfer unser tiefstes Beileid aus und wünsche den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung.

Den mit dieser Tragödie befassten Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika und den Rettungsteams spreche ich unsere Anerkennung und unseren Dank aus. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist noch ungeklärt, wer die Bomben platziert und die Explosionen ausgelöst hat. Dennoch will ich in aller Deutlichkeit hier festhalten: Terrorismus ist nie gerechtfertigt! Wir stehen an der Seite unserer amerikanischen Freunde. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Boston, bei den Opfern und ihren Angehörigen und bei den Verletzten.

(Beifall)

 

7. Vita az Európai Unió jövőjéről – Jyrki Katainennek, Finnország miniszterelnökének nyilatkozata (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union, hier die Erklärung von Herrn Jyrki Katainen, dem Ministerpräsidenten Finnlands (2013/2556(RSP)).

Herr Katainen, ich heiße Sie herzlich willkommen im Europäischen Parlament!

(Beifall)

Ich begrüße zugleich in Ihrer Begleitung unseren langjährigen Kollegen und Ihren jetzigen Europaminister Alexander Stubb.

(Beifall)

Für den ist das hier ein Heimspiel. Ich habe ihn als erstes gefragt, ob er heute Morgen im Gym war, als er hierher kam, weil er da normalerweise immer seinen Tag begonnen hat. Er hat das verneint, er war im Gym des Hotels.

Ich weise darauf hin, dass es zu dieser Aussprache kein Catch-the-eye-Verfahren gibt.

Ich freue mich auch, dass uns der Präsident der Kommission die Ehre gibt, Herr Jose Manuel Durão Barroso.

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Prime Minister of Finland. − Mr President, as you have already mentioned, we received shocking news last night of what seems to be a bomb attack against civilians in Boston. A number of people are dead and over a hundred injured. Our thoughts are with the victims and with their families.

We do not yet have a full picture of what happened and should wait to hear what the American authorities find out, but I will say this: no matter what proves to be the cause of these explosions, we Europeans will stand by our American friends.

I would like to thank you, Mr President, for your invitation to address the European Parliament today. This is a very special honour for me personally, because I have been active in European affairs all my adult life. Thanks to European integration, I belong to a generation which has had more opportunities than the generations before.

For example, I had the opportunity to complete part of my studies at the University of Leicester in the UK. As an Erasmus student I spent a year there studying European affairs. This experience opened my eyes to the importance of European integration. I had my Erasmus year in a period of great optimism. Finland had joined the European Union. The implementation of the Economic and Monetary Union was being accelerated. Preparations for the next enlargement – which united Europe – were gathering pace.

Mr President, today we live in more difficult and challenging times. We are in the middle of an important debate about Europe’s future. I am therefore grateful for this opportunity to exchange views with Parliament. I came here not only to speak, but also to listen.

The debate on European integration is being overshadowed by the economic crisis. People worry about their jobs, their pensions, their children’s future. With far too many young people unemployed, it is easy to see why they are worried and even angry. The public mood in many parts of Europe is pessimistic. Let us be frank about it – personally, I fully understand this mood, but at the same time it worries me very deeply.

We have all been forced to make very difficult choices during the financial crisis. Consequently, nationalism and populism are on the move. These painful decisions have undermined people’s trust in the European project. My fear is that we will turn inward when we should open up, and that we will doubt each other’s motives when we should come together; that we will allow radical voices to lead the European debate when we should present a credible, pragmatic way forward.

We should not let pressing economic and social challenges poison the whole idea of European integration, and we should not let the European debate be dominated by the far ends of the spectrum. Some will blame the EU for all our troubles. Others will say – often from outside Europe – that we must create a fully-fledged United States of Europe here and now, without raising the issue of democratic legitimacy. I also do not understand those who stir up divisions between the south and the north. Divided we are weaker, because we lose our common-value base and our ability to build Europe together. We simply cannot afford that. We have difficult decisions at hand but we must stay united.

Mr President, honourable Members, it is our duty as political leaders to take the stage and present credible present solutions to Europe’s political and economic challenges. We must explain to people why deeper pragmatic integration is the right way forward for Europe. To regain people’s trust in the European project, we must make sure Europeans find integration to be just and fair. This is no easy task.

But we can go a long way if we work on European integration that benefits everyone. In other words, we need fair integration. I understand that people in different Member States and in different personal situations may not find their life particularly fair right now. But can Europe be more fair in the future? I think it can.

To me, fair integration means that the European Union continues to be founded on common values and rules that are truly respected by all and at all times. Fair integration means that, while Member States engage in ever-closer integration, they keep their own house in order. We should be able to rely on each other. But we cannot outsource all responsibility to the others. And most importantly, fair integration means that the European Union functions in ways people can support and feel their own. It is a question of democratic legitimacy and accountability and ownership.

You can see, ladies and gentlemen, that I am not talking about anything earth-shattering. All I am asking is that we take decisions on the basis of our common rules and then live by them, and that we seek common solutions where such are needed and do our homework so that each Member State can trust the others. Let me be clear: we need more Europe and we need more national responsibility. We cannot have one without the other.

Mr. President, let me now explain how I see fair integration in practice. I will raise three issues and look at them from the point of view of fair integration.

First, we must respect our common European values and the rules we have adopted together. The European Union is so much more than a free trade area – it is a community of shared values. We must defend European values also when they are challenged from within. Failing to do so will undermine the Union’s credibility – not only in the eyes of the world, but also in the eyes of our own people and citizens. If we overlook corruption and breaches of the rule of law, or if we fail to curb tax evasion and tax havens, we undermine our own efforts to build a better Europe.

As a Union of values, we have decided that integration is based on democracy. We have decided to replace the use of force by the use of law. We all know democracy starts to crumble if we break our common rules. In the European context we must respect the Community Method. The paradox of today’s debate is that strong rules and strong European institutions are sometimes seen as a threat to Member States. In fact the opposite is true: the rule of law and common institutions protect Member States, especially the smaller ones.

Second, we need to strike the right balance between solidarity and responsibility. The European Union is a community based on solidarity. Solidarity is part of its very essence. Finland wants to play its own part. Our share of the EU budget will increase, and we accept that as an element of European solidarity. Finland is also shouldering its responsibility to assist countries in need of financial assistance. We do this through the crisis management instruments and direct loans. But solidarity must go hand in hand with the Member State’s own responsibility. We all have to do our own homework. We all have to take difficult political decisions when they are due. Europe should help when help is needed. But each Member State has to bear the ultimate responsibility for keeping its own finances in order. Those who decide about expenditure must collect the revenues. National governments and parliaments are ultimately responsible for national reforms.

The third point is that to make Europe stronger, we need deeper integration. My government will support deeper integration as long as it is fair to all Member States and benefits the Union and the whole of Europe as an entity. Our most pressing challenge is to create new jobs. Too many Europeans – especially young people – are without work today. Unemployment is a problem for the whole of society, but first and foremost it hits those individuals who are struggling to make ends meet.

Last week I visited Lisbon, where I had the opportunity to talk with university students. I was impressed by their enormous talent and energy. But the discussion revealed how worried they were about the future. I know how they feel. I remember Finland’s own financial crisis all too well. In the early 1990s, almost 20% of Finns were jobless. Finland was on the brink of insolvency. Over 10% of our GDP was shaved off in just a few years. At the time, I was a university student myself. I remember thinking we would never get a job or own a home. We did not want to graduate, because it was safer to stay in the university. When I now think back to those bleak years, even the images in my mind are black and white. Finland managed to get through the crisis, but in many ways, we are still paying the social price for it.

So, ladies and gentlemen let us make jobs our top European priority. We all know there is no shortcut to creating new jobs in a sustainable manner. If there was, surely we would have taken it already. I fully support the proposal to allocate EUR six billion from the EU budget to fighting youth unemployment, and I am pleased the European Council endorsed the Youth Guarantee concept. It is essential we keep all our young people on board.

What matters the most is our ability to meet global competition. Europe must become more competitive so that businesses continue to make new investments and create new jobs here. Europe has to regain the upper hand in new technologies and industries. The key to Europe’s economic future lies with reform and openness. We have to work with the markets, not against them.

Mr President, we have taken impressive steps to overhaul the EU’s economic governance. I would like to thank this House for the important role it has played in passing critical legislation, such as the Six Pack and the Two Pack. The implementation of the rules will require sometimes difficult and painful reforms nationally. Structural reforms will not bear fruit overnight, but reforms are the most effective and most sustainable economic stimulus in the long run.

If we all play by the new rules, our economies will get stronger. This is not just economic theory, it is plain common sense.

Arvoisa puhemies, sisämarkkinat ja sisäisen vapaakaupan edistäminen ovat Euroopan integraation ruisleipä. Tässä olemme päässeet pitkälle, mutta emme riittävän pitkälle. Tavarat liikkuvat Euroopassa hyvin, mutta palvelut eivät. Siksi palveludirektiivin toimeenpanoa on välttämätöntä tehostaa.

Digitaaliset sisämarkkinat tarjoavat valtavan mahdollisuuden luoda uutta työtä ja kasvua. Komissio arvioi, että EU:n talous kasvaisi tällä toimenpiteellä 500 miljardilla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Olisi siis sulaa hulluutta jättää potentiaali käyttämättä.

Sähköinen kauppa ja digitaaliset sisällöt tarvitsevat kiireesti toimivat sisämarkkinat. Niiden rakentaminen on jo alkanut – osin Euroopan parlamentin ansiosta – mutta työ etenee liian hitaasti. Tarvitsemme uutta, älykästä sääntelyä, joka raivaa kaupan esteitä ja tukee digitaalisen talouden dynaamisuutta.

Monsieur le Président, nous avons le devoir de libérer le potentiel énorme de notre commerce extérieur pour créer des emplois. La Commission européenne a estimé que la réalisation d'un plan ambitieux de libre-échange créera deux millions d'emplois en Europe. Nous avons ouvert le marché et donné aux entreprises européennes les opportunités dont elles ont besoin.

Européerna har både den skicklighet och den kreativitet som krävs för att nå framgång på den globala marknaden. Vi måste tro på oss själva.

Om vi tyr oss till protektionism och bygger hinder, isolerar vi oss bara från pulsen och händelserna inom världsekonomin.

Inledandet av frihandels- och investeringsförhandlingar med Förenta staterna och Japan är de bästa nyheterna på länge. Låt oss hålla farten uppe och inte fastna i detaljer.

It is essential that we strengthen economic and monetary union. Our immediate priority is to finalise banking union. To me, banking union is a good example of fair integration. It is about curbing reckless risk-taking and protecting taxpayers from having to rescue oversized and under-capitalised banks.

I have three final points on how to make Europe fit for the future.

First, we need a truly integrated European energy market. Energy is the lifeblood of the economy. Global competition for energy is getting fiercer. Europe needs to get its act together and take the internal energy market seriously. We also need to move away from subsidies that distort the market. We need more investment in energy infrastructure. To drive investment in low-emission alternatives, we need to restore the effect of the emissions trading system, which you were deliberating yesterday evening.

Second, we need concrete steps in European security and defence policy. Europe has to take more responsibility for its security, which means we must learn to work more closely together. We need closer cooperation to meet security challenges, to overcome the financial limits and to provide our security and defence industry with a wider home market to grow. I am looking forward to our December discussions in the European Council.

Third, I would just say that we must keep enlargement on our agenda. The European Union must remain open to deserving candidates.

The next European elections will be held in a year’s time. This election is of exceptional importance. It will be a test of the democratic legitimacy of the European Union. Its outcome will show the future direction of our common European project.

European integration has never been challenged as it is today. We have a lot to defend and we should do this with pride. European integration has proved that it can deliver peace, stability and well-being to European citizens on a scale never seen before in this continent. It will continue to do so. The European Union will emerge from the crisis stronger. It will take some time and the road ahead will not be easy.

We must focus on energy and what unites us, not on what separates us. We must build mutual trust, because together we are stronger than any of us would be alone. We must focus on reinforcing the fairness of European integration. Fair integration is the best way to build a strong Europe and to regain people’s trust in the European project.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, Mr Prime Minister, honourable Members. Before I begin, I should like to express, on behalf of the Commission, our deep sympathy with the victims and with the families of those killed and injured in the violent attacks in Boston yesterday. We condemn all forms of violence, and we stand in solidarity with our American friends on this sad day.

It is a pleasure for me to say some words here today, when the Prime Minister of Finland, Mr Katainen, is debating the future direction of the European Union with the European Parliament. I want to start by thanking the Finnish Prime Minister for his very important, personal contribution to the European project. Jyrki Katainen has shown a strong commitment to strengthening democracy, transparency and dialogue in the European Union. In short, the Finnish Prime Minister and the country he represents stand for a European Union which is, first and foremost, a community of values.

This brings me to the first point which I wanted to make this morning, which is that Finland embodies the most fundamental concept at the heart of our Union – the rule of law and the principle of equal rights. No matter what their size, economic weight, history or culture, our Union is a union of Member States joined together by common values and shared interests. It is a union that shows equal respect for rights and hears the voice of each and every Member State. In this environment, Finland has demonstrated that it is not size alone which moves the European debate forward but the strength of your ideas and the commitment and determination to see these ideas through. On issues ranging from enlargement to the single market or the digital agenda, from the Union’s international trade relations to justice and home affairs, Finland is a leading light in moving and shaping European policy.

Let me make a specific point on the rule of law and fairness. The Prime Minister rightly places great importance on these issues. So does the Commission, especially at a time when reform is placing a burden on our societies. This is why we are pushing forward with our proposals to combat tax evasion and tax avoidance, which cost Europe around EUR 1 trillion per year in lost tax revenues.

In other words, Europe is losing tax revenues every year which amount to one full multiannual financial framework. This is money that we can ill afford and which increases the burden on the average, honest taxpayer. It is time to turn good intentions into action. That is why I call on the Member States to reach a swift agreement on the Commission’s proposals on savings tax and for a strong mandate to negotiate agreements with Switzerland and other neighbours, as well as for a rapid reaction mechanism to tackle VAT fraud.

In the coming weeks I will be urging the Member States to jointly commit to common actions and an agreed timeline to implement the recommendations on tax havens and aggressive tax planning which the Commission made last December. I thank Finland for its support on this issue, including its welcome initiative to host a joint seminar with the Commission at the end of this month.

In a recent speech on competitiveness which I made in Dublin, I underlined the position of Finland as the leading Member State in the World Economic Forum Global Competitive Index, in which Finland ranked third in the world. Across Europe, as we seek to exit the current crisis and bolster Europe’s long-term competitiveness, it is important that we look at Finland and take on board the lessons from the Finnish experience. These are long, hard lessons. Following its domestic banking crisis in the 1990s, Finland undertook a series of deep, difficult structural reforms in order to reshape its economy, regain international competitiveness and retain the principal elements of its social market economy. This process is one which many other Member States are now following and which Finland has been supporting by showing solidarity with these countries.

Finland is also playing an active role in the shaping of the banking union. Events in Cyprus show just how important this work is and how it is even more urgent than ever. I am pleased that, following the intensive work in the trialogues, there is now a final agreement on the single supervisory mechanism. The Commission will bring forward proposals for a single resolution mechanism in June. The most important lesson in all of this is that it should not be seen as a one-off exercise: it is a day-to-day exercise. Remaining competitive requires constant work, as Finland has recognised and is currently demonstrating through its ongoing efforts.

Finland is engaged in a dialogue with its European partners, setting out its ideas and discussing its concerns as an active, engaged and thoughtful member of our Union. I would like to thank the Prime Minister for his role in shaping this approach and for his very close cooperation and friendship. I would like to thank Finland for its commitment to our Union.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Premier ministre, je m'associe d'abord, aussi, aux déclarations qui ont été faites par mes prédécesseurs sur l'attentat à Boston et je crois qu'au niveau du groupe PPE, nous avons la volonté et la force de combattre ce terrorisme. Comme vous l'avez dit, nous ne savons pas encore d'où il vient mais il n'empêche, d'où qu'il vienne, il n'est pas normal que, dans une société où règne la liberté, des personnes qui n'ont rien fait de mal, qui font du sport, se fassent tuer en voulant simplement, en toute liberté, s'exprimer à travers le sport. C'est, selon moi, inadmissible et il faut combattre très fermement ce terrorisme.

Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et, cela ne vous surprendra pas, je vous rejoins aussi sur de nombreux points. Mais, à mon tour, j'aimerais partager avec vous quelques observations et vous poser quelques questions.

Tout d'abord sur le sens de l'Europe. L'Europe c'est bien plus qu'un projet – vous l'avez dit – d'intégration économique. L'Europe c'est, avant tout aussi, des valeurs partagées. Vous avez raison de le rappeler. Aujourd'hui, sans l'Europe, ce serait sûrement encore plus grave. Je le répète souvent. Il suffit de jeter un œil sur l'Islande qui a fait faillite. Je ne nie pas les difficultés endurées en Grèce, en Espagne, en Irlande. Mais où seraient ces pays sans l'Europe?

Cher Jyrki, comme vous, je pense qu'il faut combattre les extrémismes et que la meilleure façon d'y parvenir est de tenir un langage de vérité, d'être responsables mais, aussi, d'être solidaires.

Il faut aussi aller vers plus d'intégration européenne – il ne faut pas avoir peur de le dire dans un moment difficile de crise où tout le monde veut se replier sur soi – à commencer, aussi, par une harmonisation sociale et fiscale. Ce n'est pas un vilain mot. Mais pas vers une uniformisation qui serait plus un inconvénient qu'un avantage. Harmoniser c'est aussi mutualiser nos forces. Sur la durée hebdomadaire du temps de travail, les semaines de congé, l'âge de départ à la retraite, les dépenses sociales, il faut travailler sur les mêmes bases. Le marché unique a engendré de nombreux progrès mais, à cause de ces écarts nationaux qui persistent, il y a eu beaucoup d'effets indésirables. Je sais de quoi je parle, en tant que chef d'entreprise, avec tout simplement, de l'autre côté du Rhin, la distorsion de concurrence que l'on peut nommer ainsi ou autrement. Sur 60 millions de chiffre d'affaires, dans mon entreprise, il y aurait 1,2 million de différence de charges si mon abattoir se situait à Kehl. Je le répète tous les jours pour qu'on le sache.

Il faut donc une harmonisation fiscale et sociale sinon, ce n'est pas possible, et les entreprises seront obligées de partir de là où c'est plus cher ou elles fermeront. Certains de nos concitoyens ont perdu leur emploi, certaines entreprises ont disparu. Chers collègues, le problème est que, aujourd'hui, ce sont les États membres, chacun dans leur coin, qui sont seuls compétents pour répondre à ces problématiques.

Il faut donc plus d'Europe et – je suis d'accord avec vous, Monsieur le Premier ministre – une Europe qui soit juste. Il y a du chômage en Europe mais il y a aussi des emplois. Le problème est qu'ils ne sont pas forcément au même endroit. Pourquoi ne pas envisager des solutions européennes au chômage? Aujourd'hui, ce n'est pas une compétence européenne. Pourquoi n'utiliserait-on pas la vision d'ensemble qu'offre l'Europe? En matière d'éducation, de formation, de recherche, ou qu'il s'agisse de politique de cohésion, nous avons des leviers d'action pour faire progresser la mobilité des travailleurs. Si nous n'avons pas de recherche européenne, cher José Manuel, cela ne sert plus à rien de distribuer les aides pays par pays sur un programme de recherche qui n'est pas européen. Je crois qu'il faut avoir le courage d'aller aussi dans ce sens.

Pour améliorer l'adéquation entre travailleurs et marché du travail et lutter contre le chômage des jeunes, nous avons, sur ce point, soutenu la garantie jeunesse et nous sommes heureux que votre gouvernement y ait adhéré. Mais il faut encore aller plus loin.

Monsieur le Premier ministre, la majorité de ce Parlement est, comme vous, favorable à une Europe forte avec des États forts et une économie forte. Pour y parvenir, toutes nos règles doivent être appliquées. Il faut plus de transparence, les budgets doivent être à l'équilibre et les déficits doivent être réduits car nous ne pouvons plus vivre au-dessus de nos moyens. Il faut également dire la vérité à ce sujet. Ainsi, nous rétablirons la confiance nécessaire aux investissements mais cela sera-t-il suffisant? Dans certains pays – les plus durement touchés par la crise –, les taux d'intérêt sont tels qu'un chef d'entreprise, même s'il a le meilleur projet, ne peut pas le financer. J'étais en Grèce où un chef d'entreprise, qui avait un projet, m'a dit: "président, dois-je investir avec un taux d'intérêt entre 10 et 12 %?" Je lui ai répondu: "Non, vous ne pouvez pas investir actuellement dans un dossier économique avec un tel taux d'intérêt." Cela signifie que dans ce pays on ne peut pas créer d'emplois. Voilà le vrai problème que nous devons combattre. Je m'interroge car, pour vaincre le chômage et surtout le chômage des jeunes, nous devons trouver quelque chose, Monsieur le Premier ministre.

Je sais que je vais probablement choquer quelques-uns d'entre vous mais le moment ne serait-il pas venu de réfléchir à une mutualisation responsable d'une partie de la dette publique en Europe pour que les taux d'intérêt des investisseurs soient les mêmes à travers les pays? Je ne parle pas d'une uniformisation. Alors, je vous pose la question, Monsieur le Premier ministre, si vous avez un autre remède, nous sommes preneurs! Il serait ainsi possible d'alléger le coût de la dette, de faire baisser les taux d'intérêt pour les entrepreneurs qui créent des emplois et d'orienter une partie de nos ressources vers l'investissement.

Bien sûr, une telle mutualisation partielle doit s'accompagner d'une meilleure gouvernance, d'une conscience des contraintes liée à une garantie mutuelle pour éviter les subventions déguisées ou que des États se retrouvent à payer pour d'autres. Chaque État doit assurer sa solvabilité. Cela implique une véritable convergence européenne. Chers collègues, il nous faut aussi plus de cohérence et donc plus d'intégration.

Votre discours, Monsieur le Premier ministre, porte sur l'avenir de l'Europe – j'en termine... j'écourte un peu mais je suis passionné parce que je cherche des emplois, cher Président, et vous savez que je ne dépasse pas souvent mon temps de parole – mais nous avons aussi besoin d'une troisième voie: c'est le bon sens. Notre histoire nous l'a prouvé. Plus nous travaillons ensemble, plus nous sommes intégrés et mieux se porte notre continent et plus l'Europe nous protège!

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Kollege Daul, Sie haben sogar Beifallsstürme auf den Tribünen ausgelöst. Das finde ich toll. Aber, meine Damen und Herren, ich muss Sie bedauerlicherweise darauf aufmerksam machen, dass unsere Geschäftsordnung nicht vorsieht, dass Sie Ihren politischen Meinungen auf den Tribünen Ausdruck verleihen. Das ist eigentlich den Abgeordneten vorbehalten. Ich konnte aber nachvollziehen, warum Sie geklatscht haben.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte auch zu Beginn klar unterstreichen, was der Präsident dieses Hauses wegen Boston gesagt hat. Unsere volle Sympathie gilt natürlich den Opfern und den Angehörigen der Opfer.

Mr Prime Minister, you said that fair integration was the headline of your speech. I can agree – not with all the details, but we will come to that – because I think that is what we have to fight for in Europe.

The fact is that we are in a disastrous situation in Europe today, with unemployment and the current social and political situation. You also mentioned that many citizens in our Europe are not in agreement with European policies and that more and more of them are against Europe itself. That is a danger. It is not only about specific policies. We absolutely have to take up the citizens’ concerns and be serious about them without going into populism.

But then, Prime Minister, we also have to be fair to the citizens. You spoke about the situation in Finland some years ago. Finland was not yet in the euro zone. There was no euro zone. It does make a difference whether you are in the euro zone or not. The Latvian case, which has been mentioned again and again, was not a euro zone case. In the euro zone the situation is different, and we have to have a different kind of solidarity and more European solutions.

Secondly, we are in a depression – a recession. We are in a recession which is, unfortunately, even being promoted by the policy of the European Union. How can we convince citizens to reform the labour market, for example, when the main message from Europe is reducing the social fabric and reducing and cutting social expenditure, including expenditure – and I shall come back to the example of Portugal – on education? You spoke with the citizens of Portugal. I agree completely that it is a very good thing that you were there. But did you ask the citizens what they think about the troika and European Union policies in their own country – about the troika which agreed on the package which the Portuguese Constitutional Court said was unconstitutional? This is how European policy is seen by many citizens today.

Therefore, we have to change our policy. We will come to that immediately. You are right that fair integration also means cooperation between the North and the South. I have been to Finland several times, and I always try to meet institutions and start-ups in the technological field. Finland has a lot to offer, not just with reference to the macroeconomic but also to the microeconomic development. Why do we not use more of these cooperative models between the North and the South to create some ways of making reforms and changes?

But let me come back to the macroeconomic situation. The Commission President and Vice-President Rehn very often say that the next semester will be better. They have been saying for many years now that it will soon be better and that we shall soon reach the end of the tunnel. But we cannot see the light at the end of the tunnel because it is not there. Again we have these promises. This is what European citizens see today, and the troika is de facto malfunctioning. The members of the troika argue increasingly often about who is responsible for what. I think we should stop that. The Commission is responsible for the policies. We may not like many of the things that Mr Rehn does, but he is a responsible person. I want him to be responsible, not the troika of the IMF and the ECB, which increasingly we cannot not see what it is doing. It is not a democratically-based institution. The Commission is elected and is democratically-based. Let us stop playing this game. Let the Commission have responsibility. Of course the Council has to agree, but we have to change this tendency, because citizens are getting more and more annoyed by this kind of activity. We have to change. The same is true not only in Cyprus and Portugal but in other countries as well.

Finally, concerning growth: we need more growth in order to convince citizens to make the necessary reforms. We may agree on several of the reforms, but again, psychologically it is not possible to ask people to enact reforms if there is no hope that they will lead to development. People always say that there is no money for growth. There is no money? We produced a study from an independent institution, and fortunately the Commission also took it up. One trillion euros are lost by the tax authorities in Europe each year. If only part of that had gone to the tax authorities, we could pay back the debt or finance an economic growth project for Europe.

When the media started to take up the issue and published many of these things, even Mr Cameron said that it is time to wake up and smell the coffee. Not only is it time to smell the coffee, but to drink the coffee as well. Now is the time to drink the coffee and to do something about it. Sometimes Mr Cameron may also drink coffee and, as the saying goes, the proof of the pudding is in the eating. We will see – Mr Cameron has been meeting Ms Merkel – what the governments do. I hope that your Prime Minister and other prime ministers will have more than just explanations and promises and will work on that.

Because this is also about fair integration. It is not fair that many of the rich can take their money out into tax havens while the poor have to pay the tax. It is not fair and we need to reconsider this. Why do we not have in Europe something like the Corporate Tax Fairness Act, as they do in the US? Why should we look on as the US fights with Switzerland and others in order to get their taxes back without doing anything? We need help.

Luxembourg has already moved, and Austria will have to move – the Prime Minister and the Minister of Finance made some remarks on this. Then we have the common strategy, and we have to support the Commission and Commissioner Šemeta on a common strategy against tax evasion. I am very happy that your Finance Minister, Jutta Urpilainen, is working on this issue. I hope you give her your full support. I am very happy that some of the finance ministers are doing something on this very important issue.

But of course, we have to work on the tax differentials in the European Union. We do not need a uniform tax, but at least – at first – a uniform tax base. It is not good that many companies from Portugal go to the Netherlands, not in order to invest but just to save taxes. This has nothing to do with fairness, European cooperation and national responsibility going together with Europe. Of course, Prime Minister, I would be very happy if you could change your mind on the financial transaction tax, because that could also be a part of the fair Europe and the fair integration that we need. Why not join the other countries which are moving in that direction? Maybe you will be convinced very soon. I hope that you will be convinced.

In the end, the Prime Ministers of Europe have taken responsibility through the European Council. They have much more interest and engagement and, hopefully, much more responsibility. If we come to a point where fairness, transparency – which is vital for the tax issue – and social justice are high on the agenda, Prime Minister, I think we can really help to bring about fair integration. This is what we need in Europe. But please consider that in the euro zone, fair integration means much more integration than it did at the time when Finland was able to solve its problems alone. So consider the Finnish example, but in a fair, transparent way in the euro zone. That would give Europe a good boost forward.

Thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I want first of all to associate myself, and also my group, with what has been said by the Prime Minister and by Mr Barroso on the attack in Boston.

Thank you also, Prime Minister, for your speech. I know that you are an expert in fighting euroscepticism, because you have to deal with the True Finns and you know how to tackle them. But let us be honest: this may be a good opportunity to recognise that this debate with you is no longer a Finnish problem alone, and not even a traditional British phenomenon, this euroscepticism that we see rising.

Two days ago, as we all know, a new political party was established in Germany – the Alternative für Deutschland, which is a eurosceptic party, a party who want Germany out of the euro. In my opinion, what they are calling for is not an alternative for Germany. I think there is a better name for it: they are in fact proposing suicide for Germany. In any case, I think it what they are proposing is stupidity, be it by splitting the euro in two circles – a north one or a south one – or by returning to the old national currencies. In any case, what they are proposing is a breakup of the euro.

Well, colleagues – and I think this is a good moment to underline this – if there is one country which should fear such a scenario and one country in Europe which would suffer from such a scenario, I think it is Germany. What the Alternative for Germany is in fact putting forward means, in my opinion, a tragedy not only for Europe but also for Germany: it is the breakdown of the German export machine, and it could be the end of the German miracle instead of something else.

I am not just saying that, Mr President. I am saying it because there is proof of this. I have here the study produced by ING – which is the second largest bank in Holland – by their branch in London, so it has been produced in London – in the City of London. Where can you do such an analysis better than there? And what the independent analysis, produced in the City of London, shows is that the breakup of the euro would create an economic meltdown in Europe, and that the first victim of that would be Germany, naturally.

What are the figures in that study? My suggestion is that you make 18 million copies of it within the European Parliament and send it to every German citizen. You can do it personally.

 
  
MPphoto
 

  President. − But Mr Verhofstadt, we must speak with the Committee on Budgets about that.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Well, the consequences are very clear. In that study produced in the City of London they are saying that the currencies of the main European markets for German industry will on average be devalued by 20%, killing all German exports to these markets.

Their second point or conclusion is that a new German currency, a Deutschmark, would immediately slump to parity with the dollar, immediately losing 20% of its value and making imports – and certainly energy imports – over-expensive.

And then the last conclusion – produced in the City of London by ING – is that the breakup of the euro would result in German GDP shrinking by nearly 10% in just two years. I repeat: what we saw two days ago is not an alternative for Germany. It is suicide for Germany, a nightmare for Europe, and not only for Europe but also for the UK because, according to this study, one of the big victims would be the UK, as they would lose 5% of their GDP immediately if there were to be a breakup of the euro.

So, dear colleagues and Prime Minister, we do not need an alternative for Germany. What we need is an alternative for Europe. That is what we need. And that means political union, a real European government and a European treasury. I was very pleased with what Joseph Daul said when he spoke about the European bond market. We need banking union and we need a European resolution fund.

I shall conclude, Mr President.

We are at a crossroads – I think you can agree with that. Are we to become the UN of Europe – a loose confederation of nation states – or do we take the leap forward to a US of Europe? I know what my choice is and I hope it is also your choice in the future.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, je vais reprendre là où Guy Verhofstadt vient de s'arrêter.

Monsieur le Premier ministre, vous avez dû employer 3 700 fois le mot "règles". J'ai compris que vous aimiez les règles. La base de la démocratie, ce sont les règles. Mais, dans une communauté, il y a une règle qui, parfois, est plus importante que la règle comptable, c'est ce qu'on appelle la règle de la solidarité.

D'ailleurs, votre pays – la Finlande – est un pays qui a une cohésion sociale, une cohésion de solidarité qui est très impressionnante. Seulement, quand vous, vous arrivez dans l'espace européen, vous avez une compréhension un peu froide, du Nord. Vous allez me dire que c'est normal puisque vous venez de Finlande.

C'est vrai, mais cela a pour conséquence que, parfois, vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe en Europe. J'ai l'impression que vous parlez comme le représentant de Nokia, ici, en expliquant les problèmes – oui, je sais que vous avez un Nokia mais que pouvez-vous avoir d'autre? vous êtes un bon Finlandais.

Le problème n'est pas là. Je veux dire que, aujourd'hui, vous n'aurez pas une Europe solidaire si vous n'avez pas un vrai budget européen. Vous avez parlé de responsabilité européenne, d'intégration et de responsabilité nationale, vous avez raison, mais, dans un moment de crise, si cette responsabilité collective n'est pas une responsabilité qui, justement, exprime la capacité politique de l'espace européen par un budget européen, vous n'y arriverez pas! Nous n'y arriverons pas si demain, nous ne réussissons pas à faire, justement, que ce budget européen ne soit plus simplement des contributions nationales mais soit un budget où, effectivement, par des ressources propres, nous avançons.

Je vais vous dire une chose très simple: "savez-vous quelle est la plus grande victoire de Margaret Thatcher? C'est qu'elle a fait vingt-sept enfants, vingt-sept gouvernements européens qui, tous, ont défendu la même chose:

‘I want my money back’.

Ça, c'est la défaite européenne, ce que vous avez négocié vous aussi avec la Finlande, avec les autres pays, comme pour le budget européen, c'est la défaite de l'idée européenne, c'est la défaite de la solidarité européenne et j'espère que nos collègues refuseront de s'associer à ce processus de défaite. Pourquoi? Parce que dans la crise actuelle, le budget que vous nous proposez, c'est une réduction des Fonds structurels de 20 % pour la Grèce – ah, c'est intelligent! –, de 25 % pour le Portugal – ah, c'est vachement malin!

Joseph Daul, qui fait partie des Verts européens, a bien dit tout à l'heure que si nous n'arrivons pas véritablement à proposer quelque chose pour réduire le poids de la dette, vous pouvez toujours dire c'est la faute du gouvernement grec, c'est la faute... oui, mais en ce moment, ce sont les peuples qui paient le poids de la crise. Et pour les aider, il faut qu'il y ait aujourd'hui un fonds commun de la dette pour abaisser la dette.

Si l'Italie avait payé 1 % de moins pour sa dette, elle aurait 20 milliards. Si elle payait 2 % de moins, elle aurait 40 milliards pour relancer l'économie. La solidarité européenne, c'est donc d'avoir à un certain niveau un fonds européen commun de la dette, un fonds de rédemption, appelez-le comme vous voulez, pour permettre la relance de ces pays.

Par conséquent, Monsieur le Premier ministre, si vous parlez de règles, il faut vous mettre dans la tête qu'il y a une règle très importante: laisser les peuples aller comme ça dans le mur, les laisser dans la fragilité de la crise, c'est créer des conditions politiques insupportables, ce n'est jamais la raison qui gagne, c'est toujours l'irrationnel des extrêmes qui va gagner. C'est cette responsabilité que vous avez aussi en tant que premier ministre finlandais.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, on behalf of the ECR Group. – Mr President, let me first of all join with the sentiments that others have expressed and send my sympathies and condolences to our American friends on the terrible events in Boston yesterday.

As many in this House will understand, last week was also a very sad one for many Conservatives with the death of Margaret Thatcher, although I am sure she would have been delighted to be quoted by Daniel Kohn-Bendit today. Twenty-five years ago, she set out a new direction for Europe to take in her famous Bruges speech. Looking back on it now, it is striking how relevant it actually is to the events of today. To quote one passage, ‘what we need now is to take decisions on the next steps forward rather than let ourselves be distracted by utopian goals’. Utopia never comes, because we know that we would not like it if it did. And yet even today many focus on the abstract utopian concept of somehow completing the European project. For them, only more Europe is the answer.

Prime Minister, with the help of your government, the Council has set out – in my view – a much more realistic path with a reformed and reduced European budget. Certainly my group would congratulate you on that. I only hope you manage to convince some of your PPE colleagues of this wise course of action, some of whom it seems want to spend even more money than the Socialists sometimes. You are also to be congratulated on your opposition to the crazy policy of a financial transaction tax. Well done.

However, many of the EU’s economic problems stem from the fork in the road that we took back in the Jacques Delors days. We moved, in the EU, away from competition and the open markets that Margaret Thatcher championed, and towards harmonisation and over-regulation. Former Commissioner Verheugen, I think from the Socialist Group, estimated that EU regulation costs European business EUR 600 billion, which is four times the GDP of Finland. And yet we continue to churn out more and more laws, as if our economy could cope and somehow we did not have 26 million unemployed.

It was Einstein who said that the definition of insanity is doing the same thing over and over again and somehow expecting it to turn out differently. Surely it is about time we tried a different course. Mr President, the euro epitomised that utopian thinking. We rushed into the project without thinking through the economic consequences. Yes, of course the debt crisis was the trigger, but the euro was a fortress built on sand. Jacques Delors himself said that the euro could not exist without the counterpart of a European Government, and the agenda was quite clear even then.

Now true federalists, like our colleague Mr Stubb, no doubt approve of this course of action, and I thought it would be interesting to have a look back to what he said when he was in this Chamber. In 2006, we had the ‘baby Thatcher’ speaking in this Parliament: the Belgian Prime Minister, Mr Verhofstadt. I wonder what happened to him. Mr Stubb at the time effused: ‘There are not too many Federalists out there. There are many closet Federalists, but not any real Federalists any more’. I bet he never repeats that in Finland now. If only some national leaders had perhaps been more honest 15 years ago, we would not be in this situation today.

The final cost of this utopian project will be enormous for many countries, and particularly for yours, Prime Minister, because we all know how unpopular the bailouts are.

Support for the euro, of course, is still strong in Finland. Given your geography, this is understandable. But do the Finnish people really want to see their taxpayers’ money flowing to other parts of the currency union? We know from the remarks of your socialist Finance Minister that she certainly does not.

We need to be honest with people about what membership of the euro is going to cost in the long term, and we need to take the very difficult decisions that are required. Until we do, our attention will never be focused on the real challenge of Europe, which is to maintain our competitiveness in a difficult and challenging world.

Former Commissioner Bolkestein, who I think is from your political family, Mr Verhofstadt, put it very well last week when he said that the euro turned out to be a sleeping pill which made Europe doze off instead of considering and thinking about its competitiveness. Occasionally the Liberals get it right as well, Mr Cohn-Bendit. At least we do not have to hear from the Greens, which is a good thing.

We should be cutting red tape, freeing up labour markets, restructuring our economies, opening up to trade and slimming down the state. That is the solution that we need for Europe. But if we learn anything from Margaret Thatcher’s life, it is that change is possible only if you are willing to fight for it.

Outside this building, there is in my view a real desire for change, for the EU to focus on building a stronger economy, on reforming its policies for the 21st century, and on decentralising power. Twenty-five years on, Margaret Thatcher’s speech still shows the way forward. Let us not keep repeating the same mistakes of the past, and instead let us take Europe in a new direction. Thank you Mr President.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho, EFD-ryhmän puolesta. – Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, pääministeri Katainen. Olette kertonut Suomen linjan olevan reilu integraatio, ja reiluuttahan ei tietenkään vastusta kukaan, mutta sen käytännöllisestä sisällöstä nousee varmasti hyvin erilaisia näkemyksiä, kuten olette jo tänään kuullutkin. Monen mielestä esimerkiksi tulonsiirrot ja solidaarisuus ylipäänsä ovat reiluutta.

Sanotte kannattavanne syvempää integraatiota, mutta vältätte jatkuvasti niin kotimaassa kuin nyt puheessanne eräitä sisäpoliittisesti vaikeita aiheita ja ennen kaikkea edes käyttämästä sanaa liittovaltio, ettekä siksi ole kertonut koskaan vastustatteko vai kannatatteko sitä. Täällä Euroopan parlamentissa nimittäin sanaa liittovaltio voi käyttää täysin vapautuneesti – olettehan tänäänkin kuullut hyvin pitkälle meneviä visioita. Ja mitä suoremmin kantanne ilmaisette tähän periaatteelliseen kysymykseen, sitä selvemmäksi linjanne tulee niin kollegoilleni kuin kansalaisille.

Jäsenvaltioiden keskeisistä johtajista esimerkiksi Angela Merkel on jo avoimesti kertonut toiveistaan jatkaa Euroopan yhdentymistä vähitellen tasolle, joka hänen mukaansa vastaa eurooppalaista liittovaltiota. Ison-Britannian David Cameron taas on antanut päinvastaisen vision tulevaisuudesta. Hyvä pääministeri, miksi siis kierrellä kansalaisia ja selvästikin myös kollegojani niin kiinnostavaa, periaatteellista ja tärkeää asiaa? Varmasti reilun integraation linjanne sisältää myös rehellisen kannanoton: kannatatteko te liittovaltiota vai ette? Jos liittovaltio on mielestänne ensin määriteltävä tarkemmin, niin määritelkää se, ja vastatkaa sitten. Itse tarkoitan sillä tulonsiirtojen, keskusvallan ja yhteisvastuun lisäämistä. Vähintään kertokaa meille, onko linjanne lähempänä Ison-Britannian vai Saksan linjaa?

 
  
MPphoto
 

  Mikael Gustafsson, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Jag vill precis som mina kolleger först rikta en tanke till de offer och anhöriga till dem som i går drabbades av det fruktansvärt hemska som hände i Boston.

Därefter vill jag hälsa statsminister Katainen mycket välkommen hit till Europaparlamentet. Sverige och Finland är inte bara grannländer och ligger nära varandra geografiskt, utan vi har också en väldigt nära relation till varandra, vilket jag uppskattar. Jag har dessutom personligen ett väldigt speciellt förhållande till Finland, eftersom jag faktiskt föddes där innan jag flyttade till Sverige.

Jag vill understryka att GUE/NGL-gruppens ståndpunkt är ganska enad när det gäller vår skarpa kritik mot den nyliberala åtstramningspolitik som nu sveper fram över Europeiska unionen. Det är en politik som innebär att bankernas intressen verkligen sätts främst till priset av hårda åtstramningar som drabbar vanliga människor med lönesänkningar, massarbetslöshet och nedrustning av den offentliga sektorn.

I EU är mer än 26 miljoner människor utan jobb. Nästan var fjärde person under 25 år är arbetslös. I Spanien och Grekland är nästan 50 procent av de unga arbetslösa. I dag kostar ungdomsarbetslösheten mer än hela EU:s budget.

Internationella Röda korset säger att stora delar av EU är en kriszon med fattigdom och matbrist. I södra Europa är situationen så allvarlig att man måste gå tillbaka till åren efter andra världskriget för att finna något liknande. Internationella Röda korset fastslår att de kommande åren kommer att bli mycket svåra.

Bland de största förlorarna hittar vi lågavlönade och arbetslösa kvinnor. Kvinnor drabbas dubbelt av åtstramningspolitiken. Deras arbetsmarknad minimeras, samtidigt som grunden för kvinnors ekonomiska oberoende raseras. Kvinnor är fortfarande i störst behov av social infrastruktur, såsom barnomsorg och äldreboende, och försvinner detta inom det offentliga så flyttas ansvaret tyvärr väldigt ofta över till familjen och kvinnan.

Jag är därför mot bakgrund av detta väldigt glad att notera att er regering som ett av sina viktigaste mål vill minska fattigdomen och inkomstklyftorna i Finland. Dessa frågor borde också vara centrala för EU. Därför ställer jag en fråga till dig: Jag undrar om och hur den finska regeringen arbetar för att fattigdomsbekämpning och minskade inkomstskillnader också ska bli centrala målsättningar för Europeiska unionen.

Jag vill också passa på att ställa en helt annan fråga. I ert regeringsprogram har ni slagit fast att er regering är för en skatt på finansiella transaktioner. Trots det, beslutade ni att inte ansluta er till de elva EU-länder som vill införa en sådan skatt. Vad gjorde att ni kom fram till det beslutet?

Sist vill jag tacka för ordet och säga att statsministern sade i sitt tal att vi behöver ”mer Europa”. Jag skulle snarare vilja säga att vi behöver ett annat Europa.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, first of all I would like to express my agreement with the comment made about the Boston bombing. I send my condolences to the victims and their families, and my best wishes to the injured. Terrorism must not, and will never, succeed.

The debate is about the future of the European Union, and I must say that I normally struggle to make my case in a minute, but such a debate is a very short one. What future does it have? Is it like the Soviet empire that had a blatant disregard for its people, which ignores it opinions and fails to give referendums – and when it does, it ignores the result and then calls for other referendums? Does it steal the savings of ordinary people, like it did in Cyprus? Does it disregard an occupying force in North Cyprus, even though it is part of the European Union – which unbelievably has the status of Nobel Prize Winner? Is this the future of the European Union? No. The future of the European Union is doomed. It is doomed to failure. It does not have a democratic mandate. You are frightened of the people. The European Union is failing, and that is why the UK needs to be out of it soon.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Präsident, jetzt werden Sie sich gleich fühlen wie in Finnland. Die nächsten vier Redner sind Frau Korhola, Frau Jaakonsaari, Frau Jäätteenmäki und Frau Hassi. Das ist wie im finnischen Parlament, und es sind vier Kolleginnen, die jetzt hintereinander reden.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - Mr President, Prime Minister Katainen, you spoke rightly of fair, pragmatic and value-driven integration in these times of financial crisis. While populists in different countries repeat their EU one-liners, we in the European People’s Party have been focusing on steering Europe’s economy towards growth and coming up with serious solutions to serious problems. As was said by Chairman Daul at last week’s EPP Bureau Meeting in Croatia, our logic has been to focus on the economy in order to be able to create social policy; to focus on growth in order to be able to create jobs.

I shall continue in Finnish.

On aivan luonnollista, että jokainen jäsenvaltio haluaa rahansa takaisin. Tiedämme kuitenkin, ettei se ole loogisesti mahdollista: jos kaikki saavat saman verran takaisin, eihän rahoja kannattaisi lainkaan kierrättää Brysselin kautta. Mutta eräässä mielessä me kaikki haluamme rahamme takaisin, me haluamme sen vahvuutena, yhteistyön voimana, lisäarvona siten, että yhdessä olemme enemmän kuin yksin. Mutta se ei onnistu, ellemme kunnioita unionin perusarvoja, ja näin minä ymmärsin Jyrki Kataisen viestin.

Deepening the internal market is not a particularly sexy topic, but it is the area of integration that is the most likely to show inside the wallets of European citizens. The field with possibly the greatest potential for growth and job creation is our common digital market, of which Finland has been a great champion. I would like to pay my compliments to our government for this. Europe-wide much has been done, but the pace of digital market integration has not been as fast as desired. All the institutions – but especially the Member States – are responsible for this.

I am currently our group’s shadow rapporteur on the proposed directive on collective management of copyright, and after numerous discussions with stakeholders, I would like to raise a couple of concerns. The creative industries play a great role in the creation of growth and jobs, and therefore, we should promote the position and role of content providers, i.e. musicians, song-writers, composers, etc. It is particularly important for the advancement of the internal market that the conditions of the European content providers are taken care of. A clear risk is the loss of European competitiveness, linguistic and cultural diversity.

Having said this, I am very grateful for the work of Minister Alexander Stubb in the promotion of the Finnish music industry, and also to President Barroso’s cabinet.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Swoboda hat mich gefragt, warum Herr Ministerpräsident Katainen jetzt nicht antwortet zwischen der ersten und der zweiten Runde. Der Grund ist, dass uns von den Fraktionen signalisiert worden ist, dass es eine Gesamtdebatte geben sollte. So bin ich von den Diensten informiert worden.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D). - Arvoisa puhemies, edustaja Terho yritti asettaa liittovaltio-kortin pääministeri Kataiselle. En saanut sinistä korttia, olisin kyllä kysynyt, että mikä on edustaja Terhon käsitys ja hänen puolueensa ja hänen edustamansa parlamenttiryhmän käsitys ylipäänsä Euroopan unionista ja eurosta. Siinä varsinainen kirppusirkus on.

Mutta arvoisa puhemies, minä haluaisin tuoda julki kunnioitukseni ja arvostukseni pääministeri Kataista kohtaan, koska hän on jaksanut virittää kansalaiskeskustelua niin Suomessa kuin täällä Strasbourgissa Euroopan parlamentissa Euroopan tulevaisuudesta. Tämä on erittäin tärkeä teema, ja usko argumenttien ylivoimaan on äärettömän tärkeää tänä aikana, jolloin euroskeptikot ovat vallanneet ilmatilan, ja jopa sellaiset Euroopan unionin perusrakenteita syvästi koskettavat asiat ovat joutuneet kyseenalaisiksi kuten esimerkiksi vapaa liikkuvuus, kysymys demokratiasta ja muista yhteisistä arvoista.

Onneksi on erittäin hyviä esimerkkejä keskustelun ja kansalaispaineen voimasta. Ja keskustelu todellakin siirtää vuoria: esimerkiksi keskustelu veronkierroista, erityisesti veroparatiiseista, on nyt käynnistänyt prosessin, joka vielä vuosi sitten tuntui ihan mahdottomalta. Luxemburg on avaamassa pankkisalaisuuttaan, samoin Itävalta, ja jopa David Cameron on nostanut politiikan esityslistalle monia tärkeitä verorehellisyyteen ja -reiluuteen liittyviä kysymyksiä. Valtiovarainministerien kokouksessa Dublinissa todellakin päästiin eteenpäin, ja se on hieno asia.

Minä haluaisin esittää ihan saman kysymyksen, minkä sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Swoboda ja kollega Gustafsson: olisiko mahdollista, että nyt kun vaaditaan avoimuutta, kun halutaan raottaa pankkisalaisuutta, kun ajetaan reiluutta ja yhteiskuntamoraalia, niin Suomen hallitus ottaisi uudelleen käsittelyyn uudessa poliittisessa tilanteessa tämän transaktioveron? Euroopan unioni tarvitsee oikeudenmukaisuustekoja tällä hetkellä, ja minusta veroparatiisit ja FTT:n toteuttaminen olisivat tällaisia oikeudenmukaisuustekoja.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, on upeaa, että Suomen pääministeri Katainen on täällä. Jäsenvaltioiden pääministerit eivät ole kovin jokapäiväisiä vieraita. Puheenne teema oli reilu Eurooppa, ja siitä olemme kaikki yksimielisiä. Olisin kuitenkin odottanut enemmän konkretiaa ja visioita. Niitä visioitakin me tarvitsemme. Joku vuosi sitten oli vielä kaukainen visio se, että veroparatiiseihin voitaisiin puuttua. Tänä päivänä se on mahdollista, mutta siihen tarvitaan tahtoa.

EU-komissio on laskenut, että laiton verojen pakoileminen ja kyseenalainen verokilpailu on tuottanut tuhannen miljardin menetykset jäsenvaltioille. Olisin, arvoisa pääministeri, odottanut Teiltä konkreettisia ehdotuksia veropakoilun estämiseksi ja veroparatiisien poistamiseksi. Näitä visioita tarvitaan. EU ja jäsenvaltiot ovat rakentaneet pankkiunionia – Tekin otitte sen esille. Jäsenvaltioiden budjettivaltaa on kavennettu, mutta veropakoiluun, korruptioon ja veroparatiisien toimintaan ei ole rohjettu puuttua. Tässä komissiokin on ollut tarpeettoman saamaton.

Tällä hetkellä Euroopan unionin suuri tulevaisuuden kysymys on: korjataanko eurojärjestelmän heikkouksia lisäämällä yhteisvastuuta veroista ja rakentamalla liittovaltiota, vai lisätäänkö joustavuutta niin, että kansalaisten erilaiset olosuhteet otetaan huomioon? Tähänkin olisin kaivannut Teiltä enemmän konkretiaa, koska Teillä on varmasti kykyä näitä esityksiä tuoda ja visioita luoda.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). - Arvoisa pääministeri, hyvät kollegat, yritysten veronkierto maksaa 2 000 euroa vuodessa EU-kansalaista kohti. Integraatio kulkee kuin eripituisilla jaloilla, kun firmojen ylikansallinen operointi tulee koko ajan helpommaksi yhteismarkkinoiden takia, mutta toimet veronkierron suitsimiseksi ontuvat.

Jotta emme joutuisi hyvinvointivaltion kilpajuoksun pohjalle ja siihen, että menoleikkauksista kärsivät kansalaiset, ei vain tänä ja ensi vuonna vaan kaikkina tulevina vuosina, jotta integraatio tarjoaisi turvallisuutta tavallisille ihmisille ja jatkuvuutta eurooppalaiselle hyvinvointivaltiolle, meidän pitää puolustaa sen rahoituspohjaa, panna stoppi veroparatiiseille ja veronkierrolle ja luoda eurooppalaisia veroja kuten finanssitransaktiovero. Olen pahoillani siitä, että Suomenkin hallitus on juuri päättänyt lähteä yritysverojen alentamiskilpailuun.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (EFD). - Signor Presidente, dal dibattito è emerso che qualcuno sia sorpreso del fatto che i movimenti cosiddetti populisti stiano aumentando in tutt'Europa.

È evidente che l'Europa qualche errore deve averlo fatto, altrimenti così non sarebbe. Si pensi, ad esempio che, anche grazie alle politiche dell'Europa, nel mio paese vi sono imprenditori che si suicidano; questo fa capire quale sia la lungimiranza delle politiche europee!

Dal nostro punto di vista, l'Europa deve cambiare a 360 gradi. Mi riferisco alla politica commerciale: dobbiamo tutelare le nostre produzioni, non possiamo più accettare la concorrenza sleale di paesi terzi. Mi riferisco al trattato di Schengen, che ha creato tanti problemi, anche di sicurezza, nelle nostre realtà e deve essere assolutamente rivisto. Mi riferisco all'euro che, così com'è, non funziona assolutamente, soprattutto per i paesi del Sud dell'Europa. Mi riferisco alla BCE, che dovrebbe occuparsi meno delle banche e maggiormente delle imprese aiutandole negli investimenti.

Concludo con una domanda: perché invece di dare un miliardo di euro alla Turchia per il suo ingresso nell'Unione europea, non lo utilizziamo invece a favore dei disoccupati e delle nostre imprese in difficoltà?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the Prime Minister’s statement was preceded by a speech on 26 March. He spoke of the uniqueness of Europe’s regional integration being based on supposed common values. The EU talks about democracy and freedom of expression, but then it and its Member States seek to jail people for exercising that right. The values for which the EU is most enthusiastic are those of social liberalism; consensus values only amongst social liberals. He then revealed that regional integration was on the agenda all over the world. He might have said it was on the same agenda drawn up by the same people.

What will this regional integration achieve? It will promote trade and remove barriers to trade not only within each region, but between regions. In that trade, Europe must be competitive, we are told. He implied strongly that labour costs would have to be curbed or even lowered.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Tisztelt Miniszterelnök Úr! Először is köszönöm a mai gondolatait, és azt is, hogy felhívta a figyelmet a tisztességes integráció szükségességére, és a hitelesség kérdésére is kellő figyelmet fordított. Azonban el szeretném mondani azt is, hogy egyetértek abban is, hogy javaslataink csak akkor hasznosulhatnak, ha egy teljesen közösen megalkotott európai gazdaságpolitikai rendszerbe illeszkednek, abba integrálhatók és kapcsolhatók, valamint részei egy fejlett válságkezelési mechanizmusnak is. Gazdaságunk erősítése érdekében továbbra is határozott lépéseket kell meghozni, de olyanokat, amelyek hatása már sokkal rövidebb távon is érzékelhető lesz.

Sajnos, úgy tűnik számomra, hogy a Bizottság újabb és újabb javaslatokat fogalmaz meg, újabb és újabb ötletei lesznek, azonban ezeknek a gyakorlati haszna már kevésbé érvényesül. Ugyanakkor ezek terheit a lakosságnak és a tagállamoknak súlyosan meg kell fizetniük. Örülök annak is, hogy szóba került a fiatalkori munkanélküliség kérdése. Örülök annak, hogy meghallottuk a fiatalok hangját, ugyanakkor azt látom, hogy válaszlépéseink nem elég gyorsak, nem is elég reformszerűek, és hatásukban pedig elmaradnak a vártaktól is. Véleményem szerint gyorsítani kell ezt a folyamatot. Azonban nem úgy, hogy újabb és újabb témákat nyitunk meg úgy, hogy a gyakorlatban nem látjuk ezek hasznosulását, hanem pontosan úgy, hogy alapos munkát végzünk.

Egy olyan európai krízistérképet állítunk össze, amelyben jól körülhatárolhatók lesznek azok a pontok, amelyeket kezelni kell. Egyetértek Önnel: tisztességes integráció mellett, közös szabályok mellett, amelyeket közösen alkottunk meg, amelyekkel közösen gondolkozunk Európa jövőjéről, felelősen, úgy, hogy a meghozott szabályokat, az alapértékeinket mindenki számára egyformán számon kérhetővé tesszük a jövőben is és a jelenben is.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFD). - Kas penktas jaunuolis Vakarų Europoje yra bedarbis. Ekonominė krizė lyg ir baigiasi, o bedarbių Vakarų Europoje trečdaliu daugiau nei prieš 3 metus. Ispanijoje darbo neturi 52 procentai jaunimo, Graikijoje – 55 procentai jaunų žmonių. Taip pat jauni žmonės gauna 45 procentus atlyginimo nuo suaugusiųjų uždarbio. Maištai Paryžiuje, Atėnuose, Londone, Madride.

Nedirbantis jaunimas jau turi savo vardą – prekarijai, t. y. atsidavę kito palankumui, nuolankūs, meldžiantys malonės. Tas sluoksnis jau tampa klase ir turi visus klasės požymius. Tik laiko klausimas, kada atsiras šūkis „Visi Europos prekarijai, vienykitės“.

XX amžiaus pradžioje valdantieji suprato, kad darbininkai privalo būti sotūs, apsirengę ir turėti būstą. Dabartiniai valdantieji turi suprasti, kad Europos Sąjungos ateitis priklauso nuo to, kaip bus išspręsta jaunimo nedarbo problema.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident, Herr Ministerpräsident! Ich bin über Ihre Rede schlichtweg erschüttert. Wir haben eine Krise in Europa: Finanzkrise, Arbeitslosenkrise, Strukturkrise. Und was ist Ihre Antwort darauf? Drei Punkte: Ein integrierter Energiemarkt – darüber kann man noch reden, ob das die Krise lösen wird. Ich glaube es nicht, aber notwendig ist er. Aber dann schlagen Sie eine konkrete Verteidigungspolitik vor! Wie wollen Sie mit einer Verteidigungspolitik diese Krise lösen? Dann schlagen Sie eine Erweiterung vor! Wir haben die letzten Erweiterungen noch nicht verdaut, und Sie schlagen schon die nächsten Erweiterungen vor! Wie wollen Sie damit die Krise lösen?

Sie haben keinen einzigen Vorschlag gemacht, mit dem Sie diese Krise lösen wollen. Sie haben nur Utopien referiert, die darin bestehen, dass Sie eine Verteidigungspolitik wollen, die ich als neutraler Österreicher ablehne, weil sie die Krise nicht löst. Und Sie sind nicht in der Lage, jungen Menschen in Spanien, in Portugal, in Griechenland und in Zypern Arbeitsplätze zu geben, indem Sie eine Verteidigungspolitik forcieren. Dieses Europa ist nicht eine Frage der Verteidigungspolitik, dies ist ein Europa, das Wettbewerb herstellen muss, wo wieder ökonomische Wahrheit hergestellt werden muss und nicht verrückte verteidigungspolitische Vorschläge in den Raum gestellt werden müssen!

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Mr President, if we want to know where we are going, we need to remember where we came from. One of the problems, I find, is that we do not tell people about the divided history of Europe and what it led to. I know, for example, a man in his early thirties from Lithuania who knows absolutely nothing about the Berlin Wall.

We have allowed the agenda to be taken over by the word ‘austerity’ instead of using the word ‘consolidation’ and telling people that we need stability. Above all, we have refused – and failed – to give hope. I do not mean false hope, but we keep telling people what we are doing and we do not tell people why we are doing it.

For a long time, people did not believe that the European Central Bank had the firepower to defend the currency. It has made it clear that it has. We have got to make it clear, for example, that the European Investment Bank will be used, if necessary, as our vehicle to give hope, to give stimulus. We do not just need stability, we need stimulus, and it is time to turn to stimulus. The stability situation seems to me to be well in control.

In relation to the situation we find ourselves in, we had a situation where, with the fall of the Berlin Wall, we were to have a Germanic Europe or European Germany, and a decision had to be made quickly about the currency. We now have had to put in the foundations we were not able to put in then. Banking supervision and the recapitalisation of banks should be the last steps in that.

Let us now turn to stimulus. We need stimulus. The European Investment Bank could be the vehicle for that.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Lämpimät kiitokset, pääministeri.

Mr President, I would like to thank the Prime Minister for his message of pragmatic optimism, based not on new inventions but solidly on following common rules and common values. I shall make three points, following the example of Alex Stubb, my former colleague here. The first is transparency. It was mentioned that one trillion euros will be lost every year in tax evasion, so we need sufficient and credible information, otherwise we do not know where we are. Remember the cover of The Economist last month? Just when we thought it was safe, the leadership of Cyprus started sinking.

Second is solidarity. It is a common word, but solidarity in action is a two-way alley: it needs effort and commitment on both sides and mutual trust. Applying solidarity in a crisis should generate extra commitment for serious reforms. And, once again, we need information about our real situation. Are we going to bicker about available money or make serious efforts to generate more money through reforms? Are we approaching a critical moment when the number of those who preferred to vote for more money will exceed the number of those who work for more money?

The third point is the democratic situation. We need more people to have results. I would like to end by quoting Margaret Thatcher, who said that facts are there not to be surrendered to; they are there to be changed by politicians. Or rather, by statesmen and stateswomen like Margaret Thatcher.

 
  
MPphoto
 

  Jyrki Katainen, Prime Minister of Finland. − Mr President, honourable Members, thank you very much for your comments. The issue of the diversity of the Union reminds me of the debate within my own six-party coalition. Almost all opinions are contained in one government, and I have got used to finding a compromise on the different values and different opinions and to trying to find a way forward.

(Interruption from the floor)

Yes, we only have one Prime Minister, and that is a difference.

Ladies and gentlemen, I enjoyed many of your quotes from Margaret Thatcher, and I would also like to quote her when she once said that pennies do not drop from the sky and we have to earn them down here on earth. That is very true, and I think we can all agree with her on this.

I would like to comment on some larger entities, like a rule-based Union and the rule of law. Just because I am a fan of a strong rule-based Union does not mean that it would represent a hardline school of thinking on Europe. On the contrary, I believe the rule of law – a good, strict rule base and living according to rules – is the very essence of democracy. It is like having a soccer team and playing soccer without a common rule base; it does not make any sense. So at once the EU is a Union of values and also a Union of democracy.

We have to underline that we have to live according to our common rules and respect the rule of law – otherwise we do not have anything; we are just a team with nice words but without a common commitment. So that is why a rule base and the rule of law are so important to my mind.

Many of you are worried – as we all are – about the future of the welfare society, and whether the austerity policy or consolidation of the budget will hit the welfare society too hard. Our interpretation of the welfare society is that, first of all, we have to be competitive enough to earn enough money for it. And the other way round: the welfare society is a precondition for equal opportunities for all.

My country is very dependent on external trade. Nearly 50% of our income comes from foreign trade, which means that in order to run a very generous welfare society we must be competitive not only in Europe and not only with the northern countries, but on a global scale. This is because the welfare society needs such a lot of money that we cannot afford to run it with Finnish taxpayers’ money alone; we need money from outside. That is why competitiveness and all the reforms which we need to make in order to improve competitiveness every single year are essential in order to strengthen the welfare society, which gives equal opportunities to everybody.

That is one of the reasons why we have cut our budget and raised taxes by approximately 3% of GDP during the last two years. We have done this in order to safeguard the welfare society. We also lowered the corporate tax rate in order to make our country more competitive on a global scale, because we have very good education in Finland, we have such good surroundings for innovation and we have invested in the welfare society for decades and now we want to profit from those assets such as the welfare society, education and our innovation system. So fiscal discipline is the best friend of the welfare society. It is not a theory; it is just plain common sense.

A second thing: there were a few colleagues who mentioned mutual debt. I am quite hesitant about this because I can see that we have already had a eurobond and we have seen the result. During the first decade of the existence of the euro, all the countries belonging to the euro received money at the same value, and this is part of the problem at the moment. I know that there are different opinions on this issue, but I am not that sure that a common debt would be a solution to our current problems. Moreover, it would mean some kind of Treaty change. We should not mix the current short-term challenges and difficulties with long-term solutions.

If we wanted to create a eurobond, which would be joint and several, to me it would be like creating religion without the devil. Even though we do not like the market forces right now – especially in the current situation where some countries are under heavy pressure from the market side – if we allow the market forces of the financial market to make the same mistake they made during the first decade of the existence of the euro, then it will not help us in the long run.

By the way, the financial market did not differentiate between the Member States, and that does not make any sense. In a market economy you have to know in which country or in which company you are investing your money, and there are several risks, or the level of risk varies from country to country or from company to company. That is why I would pay more attention to competitiveness (which is the best way to stimulate the economy) and to consolidate our budgets. This is what, for instance, Ireland and Portugal are, quite rightly, doing at the moment. We can already see some results.

I was in Portugal, where I met ordinary citizens. I got the impression that many citizens in Portugal are very close to losing all hope. I understand that situation, because this time is probably the most difficult for the Portuguese and Irish people. The citizens have already taken the bad-tasting medicine and the fever has come down, but the disease is still there. But, as we can see from the reactions of the financial market and the export and external balance figures in Portugal, we can already see some results. We just have to be patient. I am not asking the ordinary citizens to be patient, because they are suffering every single day. They are suffering. But what is the alternative? If these countries stopped consolidating their budgets, who would lend them money? I do not know of anybody. So we have to show solidarity in order to help these countries. We have to make sure that we stand by them, but the countries in trouble must also do their share in order to get good results.

Very briefly, I would just like to say to Mr Callanan that Europe has been a great opportunity for Finland. During its membership of the European Union, we have gone from thirtieth to third position in a competitiveness study. We have to struggle every single day and every single year in order to improve or maintain our good position. It has also improved our foreign trade and strengthened our welfare state. I very much agree with what Mr Verhofstadt said and with his attitude about the importance of Europe. I do not see any reason to even speculate about the fall of Europe. It does not make our life any easier. We just have to correct the mistakes or weaknesses that we have in the currency union. We have basically already done that, and I believe that after a couple of years the euro area and Europe as a whole will be stronger than ever before.

There were some questions concerning federalism. I tried to talk in straight terms about the facts and issues, not raising the debate in abstract terms like federalism. When somebody asks whether I am in favour of federalism or not, I have to ask whether that is the United States type of federalism or the German type of federalism, or even the UK type of federalism. Which federalism are we talking about? In this speech and in several previous speeches I have tried to assess what we need to do for Europe in order to make it more competitive, stronger and more united. Let us have this debate through the issues. What do we have to reform? What are we satisfied with and what are the biggest challenges ahead of us?

Regarding a transaction tax, I understand the logic behind it. In principle I do not have anything against it, but if we had taken it to Finland, knowing that Sweden will never take it and that Estonia does not have it, we would have lost money and it would have harmed our own economy. I did not want to do that.

Regarding tax evasion, I appreciate European parliamentarians actively fighting against tax evasion because it is a cancer of the market economy. We cannot afford to see a situation in which we have lived for so long. This is one part of making Europe more competitive, namely finding concrete solutions to tax evasion. I am very happy that the Commission has been so active on this issue and I appreciate Parliament’s activity in this. No matter what ideologies we are representing, I think we all – or at least the majority of us – are in favour of a fair and transparent market economy because it is the best way to create and generate welfare for our citizens.

Thank you very much for this debate.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
  

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. – Tisztelt Elnök Úr! Nagyon fontosnak tartom a befektetési vállalkozásokra és hitelintézetekre vonatkozó tőkekövetelmények egységes szabályozását, mert az a hitelezői piac biztonságát és működését garantálja. A megnövelt tőketpuffer a bankok esetében fontos intézkedés, hiszen a kormányzati segítséget mindenképpen elkerülendőnek tartom annak érdekében, hogy ne az adófizetők pénzéből kelljen a banki mentőcsomagokat finanszírozni. Másrészt fontos, hogy a hitelintézetek képesek legyenek a kis- és középvállalkozásoknak hitelt nyújtani, ami a belső piac élénkítésének rövid távon is szükséges előfeltétele. További kiemelendő új eleme a szabályozásnak az átláthatóság. A bizalom visszaszerzéséhez, illetve a működés biztonságának a fenntartásához ugyanis ezt elengedhetetlennek tartom. Végül Magyarország szempontjából jelentős sikernek értékelem az önálló zálogjog szabályozásának kérdését. Ez a hitelkonstrukció Magyarországon régóta jól működő rendszer. A szabályozás garantálja, hogy ha a jelzáloghitelt eredetileg nyújtó bank fizetésképtelenné válik, a jelzáloghitel-intézet automatikusan a refinanszírozott jelzáloghitel jogosultjává válik, és így az adós a továbbiakban közvetlenül a jelzálogbanknak köteles teljesíteni.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. – Recesiunea, şomajul, tăierea veniturilor, reformele ineficiente şi dureroase, fără perspectiva relansării economiei europene, determină trecerea de la euroscepticism, la indiferenţă. Alegerile europarlamentare riscă, în acest ritm, să fie prilejul unei răbufniri iraţionale a extremismului. Ne îndreptăm spre decontul abrupt al acestui mandat şovăielnic al unei Comisii Europene incapabile să găsească soluţii pentru depăşirea crizei. Mai e doar un an în care solidaritatea şi eficienţa pot reda speranţa cetăţenilor. După aceea, ne vom întreba zadarnic de ce mutualizarea datoriilor nu s-a făcut din timp, de ce n-au fost stimulate investiţiile publice şi private pentru a combate şomajul record, de ce nu li s-a impus băncilor separarea creditării de operaţiunile speculative? Cetăţenii europeni au plătit, deja, o factură dureroasă a crizei, inclusiv pentru salvarea băncilor. Urmează scadenţa unei datorii imposibile, acumulate inutil şi paradoxal în timpul austerităţii. Soluţia cipriotă creează un precedent şi arată că, încă, Uniunea Europeană nu are altă reţetă anti-criză decât vârâtul mâinii tot mai adânc în buzunarul contribuabilului. Se impune o acţiune europeană urgentă, în vederea soluţionării problemelor grave care şubrezesc nivelul de trai şi încrederea în proiectul european. Altfel, există riscul major ca alegerile europene să fie rezultatul combinaţiei toxice între indiferenţă şi votul-sancţiune al cetăţenilor exasperaţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Konkurencyjność jest kluczowym elementem zapewniającym efektywne funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Istnienie konkurencji zapewnia korzyści konsumentom poprzez utrzymywanie niskich cen przy równoczesnym utrzymaniu dobrej jakości. Połączenie tych dwóch czynników motywuje producentów do poszukiwania innowacji, co przyczynia się do rozwoju całej gospodarki. Dlatego też tak ważne są działania Komisji mające na celu utrzymanie konkurencyjności na europejskich rynkach towarów i usług. Przedstawiony komunikat dotyczący działalności Komisji w roku 2011 pokazuje, że działania Komisji dotyczyły priorytetowych problemów i zostały przeprowadzone efektywnie. Szczególnie istotny był wkład Komisji w regulację sektora finansowego, gdyż jest to sektor, od którego w dużym stopniu zależy działalność firm z innych sektorów. Ważne, że eliminowane są nie tylko objawy, ale i przyczyny problemów i wymagane jest, by banki dokonywały zmian w modelach biznesowych. Banki zostały zachęcone do skupienia się na swojej działalności podstawowej. Kryzys i spowolnienie gospodarcze sprawiły, że wiele sektorów gospodarki skorzystało z pomocy państwowej. Dlatego istotnym zadaniem Komisji jest monitorowanie, aby walka ze skutkami kryzysu nie skutkowała długookresowymi zakłóceniami konkurencyjności. Równie ważne są działania Komisji we wspieraniu konkurencyjności na tych rynkach, gdzie istnieje brak równowagi sił. Tak jest w przypadku rynku żywności, gdzie podejmowane są próby wzmocnienia siły przetargowej producentów rolnych. Podobnie potrzebne są ingerencje na rynkach, gdzie w wyniku dużych barier ograniczających wejście na rynek nie ma odpowiednich bodźców do obniżania cen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'absence de leadership de la construction de l'Europe est l'originalité de sa construction mais aussi sa faiblesse en période de tensions fortes. Cette absence de leadership explique sans doute les nombreuses interrogations concernant l'avenir de l'Europe.

Le défi actuel est indéniablement de trouver ensemble des solutions communes à la crise bancaire et financière en minimisant les coûts sociaux, produire de nouvelles dynamiques centripètes vertueuses. Mais, quelle que soit la difficulté de la tâche, le grand défi de l'Europe est de poursuivre son unification pour ne pas être engloutie par la tectonique des plaques émergentes.

Au risque de choquer, le grand défi européen n'est pas de résoudre la crise actuelle, le grand défi européen est d'être capable de faire face à cette nouvelle donne mondiale et, en lien direct avec cette nouvelle donne, en particulier de faire face aux défis énergétiques.

Cette crise est une formidable opportunité pour comprendre la fragilité de nos États et pour comprendre que le projet européen est la réponse à nos problèmes et non la cause de nos problèmes. À condition, bien sûr, que la classe politique européenne joue la bonne partition, celle de l'action collective et non pas celle de la préservation des souverainetés nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. – Viitorul Uniunii Europene înseamnă, în primul rând, viitorul, aşteptările şi speranţele celor aproximativ 500 de milioane de cetăţeni europeni. Cea mai mare preocupare a cetăţenilor europeni este astăzi legată de lipsa locurilor de muncă. Şomajul a ajuns la cote alarmante, iar măsurile de austeritate nu au făcut decât să agraveze situaţia generată de lipsa locurilor de muncă. Din păcate, tinerii, cei care reprezintă viitorul Europei, sunt cei mai afectaţi de şomaj. De asemenea, măsurile de austeritate au însemnat, în multe state membre, reducerea bugetelor pentru educaţie şi sănătate, sectoare de care depinde viitorul Uniunii Europene. Consider că măsuri precum cele aplicate Ciprului şi impunerea unor măsuri de austeritate, neacompaniate de măsuri de creştere economică, slăbesc încrederea cetăţenilor în Uniune şi sporesc riscul creşterii extremismului. Este inadmisibil ca, în urma procesului de liberalizare a sectorului bancar european, cetăţenii să fie părtaşi doar la pierderi şi nu şi la beneficiile obţinute de instituţiile din acest sector. Este inadmisibil ca, astăzi, să existe încă bariere privind libera circulaţie a lucratorilor, iar statele membre să se confrunte cu un regres faţă de modelul social pe baza căruia Uniunea a fost construită. Uniunea trebuie să apere modelul social european, să crească competitivitatea industriei în toate statele membre şi să asigure locuri de muncă pe teritoriul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Boris Zala (S&D), písomne Vážený pán premiér, vážení kolegovia! Áno, stojíme na križovatke, a preto je potrebné pomenovať veci pravými slovami. Súhlasím s prehlbovaním integrácie v praktickom rozmere: banková únia, fiškálna únia, dotiahnuť jednotný trh, jednotný energetický systém, rozvinúť skutočnú európsku infraštruktúru, spoločný a jednotný digitálny priestor a mnoho ďalších praktických krokov. Napr. v oblasti harmonizácie daní, európskych rozpočtových príjmov či eurobondov. Lenže tieto projekty si vyžadujú aj prehĺbenie politickej integrácie a tá jasne vyžaduje federalizáciu. Viem, premiéri členských štátov sa boja tohto pojmu. Vyvolal by doma okamžite diskusiu o presunoch či strate suverenity a to by mohla byť voda na mlyn protieurópskym silám. Ale tomuto zápasu sa nebude možné vyhnúť, a tak každá proeurópska a zodpovedná vláda musí čestne a otvorene informovať, ale aj presviedčať občanov o potrebnosti, nevyhnutnosti a aj správnosti federalizácie. Iba to je cesta k demokratickej európskej integrácií. Ďakujem za pozornosť.

 

8. Szavazások órája
A felszólalásokról készült videofelvételek
MPphoto
 

  El Presidente. − Pasamos ahora al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE). - Signor Presidente, in merito all'ordine dei lavori, gradirei che la Presidenza riferisse a Lady Ashton che sarebbe opportuna la sua presenza in quest'Aula, la più rapida possibile, per spiegare quali sono gli atti da lei compiuti nei confronti di due soldati europei – italiani – detenuti ingiustamente in India e qual è il suo pensiero rispetto al mantenimento sotto sequestro dell'ambasciatore italiano in quel paese.

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, desidero informare che non funziona il mio apparecchio di votazione.

 

8.1. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester) (szavazás)

8.2. A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda) (szavazás)

8.3. Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo) (szavazás)

8.4. Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)

8.5. Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni) (szavazás)

8.6. Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka) (szavazás)

8.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA referenciaszámú kérelme) (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden) (szavazás)

8.8. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann) (szavazás)
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questa domanda riguarda l'azienda Agile in Italia.

Sono colpite da licenziamenti più di 1.200 persone provenienti da 12 delle 19 regioni del paese. La crisi economica e finanziaria non si ferma al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Raccomando quindi di votare in favore dei cittadini interessati e ringrazio tutte e tutti per la loro collaborazione.

 

8.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak" referenciaszámú kérelme) (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden) (szavazás)

8.10. Az EU és az AKCS-országok közötti gazdasági partnerségi megállapodások: egyes országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből (A7-0123/2013 - David Martin) (szavazás)
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). - Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zwei Punkte ansprechen, die meiner Fraktion bei diesem Dossier wichtig sind. Erstens: Wir haben ein Dossier in zweiter Lesung, wo wir als Europäisches Parlament und der Rat nach der ersten Lesung eine unterschiedliche Position hatten. Ich bedaure sehr, dass es keine Gelegenheit gibt, hier zumindest eine Debatte zu dieser zweiten Lesung im Parlament zu führen.

Zweitens: Wir haben einen Kompromiss geschlossen über die Fraktionen hinweg. Jetzt gibt es dennoch von einigen Fraktionen Änderungsanträge, die diesen Kompromiss wieder in Frage stellen. Ich sage nur, es ist nicht Stil unserer Fraktion, dass wir Kompromisse mit den anderen Institutionen schließen und dann diese Kompromisse nicht geschlossen mittragen, sondern wieder Änderungsanträge stellen. Ich wäre dankbar, wenn sich die anderen Fraktionen bei künftigen Dossiers wieder überlegen würden, ob man da nicht wieder zum alten, üblichen Weg des Verfahrens zurückkommen könnte.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). - Mr President, I have every respect for Daniel Caspary, but we need to put some facts on the table here. At the trialogue meeting we had a very difficult negotiation. Parliament’s position was 2016, while the Council’s position was 1 January 2014. It became clear that the Council would not move beyond October 2014. Three groups – the ECR, the EPP and the Liberals – accepted that position and have stuck by it. GUE/NGL and the Greens made it very clear at that meeting that they could not accept the Council’s position and did not support the compromise, and on behalf of my group I accepted the compromise ad referendum – and it was very clear that it was ad referendum, as was stated at the trialogue.

Post-trialogue, we indicated to the Council that three groups – the Socialists, the Greens and GUE/NGL – could not initially support the compromise so there was no bad faith or confusion, but we felt that there was a qualified majority in Parliament for the compromise. That remains the position. My own group’s position is still that, if 2016 is defeated, we will vote for the compromise so that there is no bad faith and no threat to the compromise. I think every group has behaved with integrity on this issue.

 

8.11. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezése (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (szavazás)
 

- Después de la votación de la enmienda 20:

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, the Commission has taken note of Parliament’s vote to reject the Commission’s proposal. We regret this outcome, as we remain convinced that delaying the auctioning of further emission allowances is warranted, given the considerable surplus of allowances already on the market and the fact that this surplus has grown further since the Commission presented its proposal.

In line with the provisions of the Framework Agreement between our institutions, the Commission will now reflect on the outcome of today’s vote and the way forward and will inform Parliament of its conclusions.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - Mr President, on behalf of 40 colleagues who asked me to support them, on the basis of Article 56(3) we would like to ask you to proceed to the vote, since the Commission did not withdraw the position. We would like to have a final vote on the draft resolution in order to close the procedure.

 
  
 

(El Parlamento rechaza la propuesta de someter a votación la propuesta de Resolución legislativa. El informe se devuelve a la comisión competente para nuevo examen.)

 

8.12. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere (A7-0060/2013 - Peter Liese) (szavazás)
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese, Berichterstatter. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte nur kurz einen Hinweis geben vor dieser ebenfalls wichtigen Abstimmung. Es war Gott sei Dank nicht so kontrovers wie der Bericht Groote. Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, insbesondere beim Berichterstatter des Verkehrsausschusses, Mathieu Grosch. Wir haben das Ziel, ein weltweites Abkommen für die Reduzierung der Treibhausgase im Flugverkehr zu erreichen. Damit wir dieses Ziel erreichen, hat die Kommission einen Vorschlag gemacht für eine Geste, den wir auch unterstützen nach dem Trilog.

Ich darf darauf hinweisen, dass wir, wenn wir diesen Kompromiss unterstützen wollen, für Block 1 und für den Änderungsantrag 18 in den jeweiligen Abschnitten stimmen müssen und gegen alle sonstigen Änderungsanträge. Es ist ein Kompromiss. Vielleicht stellt das nicht jeden zufrieden, aber es ist das richtige Signal an die internationale Gemeinschaft. Deshalb bitte ich, so zu verfahren.

 

8.13. A hitelintézetek és a prudenciális felügyelet (A7-0170/2012 - Othmar Karas) (szavazás)

8.14. A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (A7-0171/2012 - Othmar Karas) (szavazás)

8.15. Földi kiszolgálás az uniós repülőtereken (A7-0364/2012 - Artur Zasada) (szavazás)
 

- Después de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission of course welcomes the result of today’s vote and thanks this Parliament and particularly the rapporteur Mr Zasada for all the hard work that has been done.

We are talking about ground-handling services, and they are a key function in the aviation chain. They are essential for 800 million passengers using EU airports every year, and if we want airports and airlines to remain competitive in Europe, the quality and the efficiency of ground-handling services must be improved, in the passengers’ interest.

Following the adoption of this report, the Commission now calls on the Council and Parliament to start negotiations quickly on the airports package proposals – particularly on slots, noise and ground-handling – by the end of this year.

 

8.16. A Skagerrak területén érvényes technikai és ellenőrző intézkedések (A7-0051/2013 - Werner Kuhn) (szavazás)
 

- Antes de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, Berichterstatter. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier geht es um einen Vertrag, den wir hinsichtlich der Methoden nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch mit dem Königreich Norwegen gestalten wollen, und bei dem wir im Skagerrak auch ganz bestimmte Methoden einsetzen, die auch in der Grundverordnung enthalten sind: ein Rückwurfverbot und neue Kontrollmaßnahmen, die hier eingesetzt werden sollen. Ich bin aber der Auffassung, dass wir, was Kameras auf Fischkuttern betrifft, nur das Freiwilligkeitsprinzip in Angriff nehmen sollten. Das ist mein Kommentar dazu. Herzlichen Dank allen Shadows für die Mitarbeit!

 

8.17. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elve az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (A7-0044/2013 - Zita Gurmai) (szavazás)

8.18. A fejlődés elősegítése a kereskedelem révén (A7-0054/2013 - Alf Svensson) (szavazás)
 

- Después de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Wij zijn bijna aan het einde van de stemming gekomen. Ik wilde toch als lid van de Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten heel kort graag even stilstaan bij wat er gisteren is gebeurd in Boston. Wij hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien en ik hoop dat al mijn collega's vandaag met mij kunnen zeggen: today we are all Americans.

 

8.19. A fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi) (szavazás)
MPphoto
 

  El Presidente. − Con esto concluimos el turno de votaciones.

 

9. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek

9.1. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
A felszólalásokról készült videofelvételek
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Bezpieczeństwo sieci stanowi poważne wyzwanie w świecie, w którym coraz powszechniejsze staje się nie tylko korzystanie z internetu przez konsumentów, ale także prowadzenie działalności gospodarczej online. Pomijając kwestie związane z występowaniem ciężkich przestępstw kryminalnych, których zwalczanie pozostaje domeną policji, poszczególni użytkownicy doświadczają różnorakich szkód ze strony innych kooperantów internetu. Nagminnym przypadkiem są wszelkiego rodzaju oszustwa. W ostatnim czasie rozszerza się natomiast zjawisko swoistego polowania na dane osobowe oraz inwigilacja ze strony firm udostępniających oprogramowanie celem wykorzystywania tychże danych bez wiedzy i zgody użytkowników. Wobec powyższego uzasadnione wydaje się nie tylko dalsze funkcjonowanie agencji bezpieczeństwa sieci, ale i rozszerzenie zakresu jej zadań. Sprawność tej instytucji będzie bowiem zagwarantowana jedynie, gdy będzie ona nadążać za szybko rozwijającą się cyberprzestrzenią. Powinno również nastąpić rozszerzenie współpracy z organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za ochronę danych.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, istituita nel 2004, pur avendo garantito in questi anni un notevole apporto, ha bisogno di miglioramenti utili a fronteggiare le nuove sfide informatiche.

L'ambito della sicurezza delle reti e dell'informazione si evolve infatti a un ritmo talmente rapido che ciò che al momento è idoneo potrebbe non esserlo nel prossimo futuro. Per questo, oltre a delineare in modo più preciso l'ambito di azione dell'Agenzia, è necessario donarle una struttura organizzativa dotata di quelle flessibilità che le consentano di essere sempre al passo coi tempi.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I voted in favour of this report because I support the revision made to the mandate and the task of ENISA and the idea of empowering it for the new challenges in the area of network and information security. Electronic networks and communications constitute the backbone of the European economy. This justifies an enhanced role and tasks for ENISA and its critical position in defending the European digital ecosystem.

ENISA will now be responsible for analysing current and emerging risks in the information field. My colleague thinks that statistical information provided by the Member States will produce a common response to cyber threats and cyber risk and reduce the difference in the levels of protection of our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Deoarece noul mandat ia în mod tehnic forma unui regulament complet nou pentru această agenţie, consider că este o bună ocazie pentru a o moderniza în vederea gestionării provocărilor legate de securitatea reţelelor şi a informaţiilor. Consider că Agenţia Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informaţiilor ar trebui să ofere asistenţă instituţiilor Uniunii şi statelor membre în dialogul lor cu acest sector industrial, pentru a aborda probleme legate de securitatea produselor hardware şi software şi să colaboreze cu organele relevante, inclusiv cu cele din domeniul criminalităţii informatice, cum ar fi Europol, pentru a face schimb de experienţă şi de bune practici şi a oferi consiliere cu privire la aspectele legate de securitatea reţelelor şi informaţiilor.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Importanţa din ce în ce mai mare a reţelelor de comunicare şi informare în funcţionarea eficientă a infrastructurii critice, participarea din ce în ce mai ridicată a cetăţenilor europeni la numeroase reţele virtuale sub multiple aspecte: petrecerea timpului liber, achiziţionarea de bunuri şi servicii, desfăşurarea de tranzacţii bancare, aduc în prim-plan probleme extreme de serioase. Protejarea spaţiului privat, protejarea identităţii, menţinerea securităţii infrastructurii publice, crearea unui spaţiu dominat de libertate deplină de exprimare sunt priorităţi pe care decidenţii politici europeni trebuie să le abordeze. Susţin, în aceste condiţii, adoptarea raportului cu privire la funcţionarea Agenţiei Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informaţiilor, ca pas major în identificarea şi combaterea potenţialelor ameninţări la adresa securităţii statelor şi a societăţilor europene.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) - V súčasnosti pod vplyvom prehlbujúcej sa globalizácie čoraz častejšie dochádza k zhoršovaniu bezpečnostného prostredia a bezpečnostnej situácie aj v iných oblastiach, medzi ktoré nesporne patria elektronické a komunikačné prostriedky, internet a sociálne siete.

Aj napriek tomu, že na činnosť agentúry sú rôzne názory a stanoviská, podporila som správu, pretože sa domnievam, že agentúra má dobré možnosti eliminovať hrozby a pomáhať jednotlivým členským štátom pri poskytovaní potrebných informácií. Som rada, že na základe požiadavky bola vypracovaná štúdia súčasného fungovania agentúry, ktorá predkladá konkrétne požiadavky a opatrenia pre zlepšenie činnosti agentúry. Očakávam však, že v záujme objektívnejšieho posúdenia bude pre činnosť agentúry vytvorené dlhšie časové obdobie, bude jasnejšie vymedzený rozsah pôsobnosti, ciele a úlohy agentúry, dôjde k zjednodušeniu a posilneniu organizačnej štruktúry a pristúpi sa aj k zvýšeniu objemu finančných zdrojov pridelených agentúre.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece susțin îmbunătățirea funcționării Agenţiei Europene pentru Securitatea Rețelelor şi a Informaţiilor. Statisticile arată că amenințările cibernetice s-au înmulțit foarte mult în ultimii ani, la nivel global. Recent, mai multe organizații guvernamentale din Europa s-au confruntat cu un atac ce urmărea să colecteze informații geopolitice confidențiale. Astfel de acțiuni reprezintă noile forme de amenințare la adresa securității statelor.

În 2012 şi 2013, România a fost ținta a cel puțin două atacuri cibernetice majore împotriva instituțiilor statului şi împotriva mai multor reţele informatice oficiale, însă datorită coordonării eficiente între serviciile de informații și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, atacurile au fost contracarate.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää mietinnön esittelijää Giles Chichesteriä tästä hyvästä, huolella tehdystä mietinnöstä. Me tiedämme, että Chichester on tämänkin alan asiantuntija, ja verkkoturvallisuus on mitä keskeisin kysymys tällä hetkellä, kun katsomme eurooppalaista todellisuutta.

Verkkoturvallisuus on tärkeätä, koska ihmiset, yritykset ja valtiot toimivat verkoissa ja me tiedämme sen, että kansainvälinen rikollisuus pyrkii koko ajan murtamaan noita verkkoja ja tässä käydään voimakasta taistelua. Sen vuoksi tätä ENISAn toimintaa pitäisi vahvistaa. Virasto on tarpeellinen, ja sitä pitää vahvistaa. Tässä suhteessa se on koko Euroopan, ennen muuta Euroopan kansalaisten etu. Me tarvitsemme lisää osaamista tällä alueella, ja tiedän sen, että kun tästä ENISAn tulevaisuudesta puhutaan, niin myös Suomessa meillä on tämän alan vahvaa osaamista, joten uskon, että myös Euroopan unioni katsoo sitten Suomen puoleen, kun jatkotoimia tämän asian ympärillä tehdään.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, with every month that passes we hand away more and more powers from EU institutions to these agencies – these quangos, these unelected executive bodies – with only the faintest idea of what they are supposed to do.

I looked up the website of ENISA, the European Network and Information Security Agency, and there is a helpful section that says ‘What does ENISA do?’ Now you tell me if you can understand the answer here. ‘The Agency’s mission is essential to achieve a high and effective level of network and information security within the European Union. Together with the EU institutions and Member States, ENISA seeks to develop a culture of network and information security for the benefit of citizens, consumers, business and public-sector organisations in the European Union. ENISA is helping the European Commission, the Member States and the business community to address, respond and especially to prevent network and information security problems.’ Well that’s clear, isn’t it?

It is wonderful that we are handing over this enormous budget to this organisation whose employees – based in Crete – will no doubt be the only people in that country who are immune from what is happening in Greece. I do not want to be rude about the birthplace of El Greco, your countryman by adoption, Mr President, but if we were serious about this organisation, it would not be on the margins of the European Union. This is all about creating a class of well-remunerated Eurocrats who have a vested interest in the system.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, in a world where cybersecurity is a real concern, where companies across the world are facing problems from cyber attacks – only recently in the news there were stories of American companies being attacked by what they felt were Chinese cyber-attackers – it is quite clear that it is important that we tackle these issues in a cooperative manner.

It should be done in a manner of cooperation, but it should not only be for the EU companies, institutions and organisations to do so. It should be done on a global basis.

I am very happy for the EU to have an agency, if it works in a cooperative manner – but also if it makes sure that it cooperates with organisations outside the EU to make sure that we are truly tackling this problem at a global level. It should not be simply another excuse to have another European agency – ‘Whatever the problem, let’s have another European agency or more European spending’. It should be a truly cooperative model, and let us make sure that we work with organisations around the world to make sure that we tackle this very serious problem.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, o qual concede uma revisão do mandato desta entidade em 7 anos e uma aposta na sua eficácia, tendo em consideração que esta Agência foi criada no sentido de que as comunicações eletrónicas, infraestruturas e serviços são essenciais para a sociedade de hoje em dia e a cibersegurança assume aqui um papel de destaque, providenciando segurança nas redes e nas informações dentro da União Europeia e ao mesmo tempo possibilitando o desenvolvimento duma cultura de rede e de segurança de informação para o benefício geral dos cidadãos, consumidores, empresas e administrações públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on the European Network and Information Security Agency (ENISA). I agree with the Rapporteur that in adopting the new Regulation on ENISA, Parliament has made an important contribution to tackling one of the most pressing dangers for the common market – the increasing number of cyber attacks. I believe that the ENISA package is a success. It guarantees a solid European Centre for expertise in the area of network and information security, which is fully integrated into the existing EU framework. It is important to involve ENISA more intensively in the actions of the Computer and Emergency Response Teams (CERTs) which would provide a more profound connection to national data and privacy protection authorities. For a number of reasons, cyber attacks do not play the role they should in public discussion; however, they pose real threats to the wealth and freedom of European societies. A stronger and more effective ENISA will provide the Member States and the EU with a better tool to recognise and confront such threats.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les nouveaux défis ayant émergé des dernières évolutions dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information appellent à l'extension des compétences dévolues à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). En accord avec la proposition de la Commission européenne visant l'approfondissement des tâches de l'ENISA, j'ai voté en faveur de ce rapport qui révise et prolonge le mandat de l'agence. Cette proposition actualise aussi ses compétences dans l'élaboration des politiques en matière de sécurité des réseaux et de l'information, dans son travail de facilitateur de coopération entre les Etats membres, et dans son rôle de prévention et d'atténuation des incidents de sécurité des réseaux et de l'information entre États. Nous, députés européens, avons pu imposer nos vues au Conseil sur la question du siège, avec l'instauration d'une "antenne" de l'ENISA à Athènes. Nous avons également obtenu que l'obligation soit faite au conseil d'administration de créer un conseil exécutif afin de gagner en efficacité et en efficience.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) stiprinimo. Siūlymu siekiama didinti Europos informacinių sistemų tinklo patikimumą ir saugumą. Modernizavus ENISA Europos Sąjunga, valstybės narės ir privatūs suinteresuoti subjektai didins savo parengtį užkertant kelią kibernetinėms atakoms jas nustatant ir sprendžiant. Agentūra rengs su elektroniniu saugumu susijusias pratybas, ekonomines analizes, rizikos vertinimą ir informacines kampanijas bei užmegs viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystę ES informacinių sistemų tinklo atsparumui didinti. Pritariu siūlymams pratęsti agentūros įgaliojimus penkeriems metams, padidinti jos finansinius išteklius ir darbuotojų skaičių. Manau, kad Komisijai turėtų būti suteikta griežtesnė agentūros priežiūros funkcija. Agentūrai taip pat turėtų būti užtikrinta galimybė plėtoti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA), criada em 2004 por um período inicial de cinco anos, viu em 2008 o seu mandato alargado até 2012. Em setembro de 2010, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para prolongar o período de funcionamento até setembro de 2013. A Agência tem dado um contributo valioso para a segurança das redes e da informação e satisfaz as necessidades específicas ao nível da União Europeia, promovendo uma cooperação entre todas as partes interessadas de forma mais eficaz e eficiente do que aquela que a cooperação entre os Estados-Membros alguma vez seria capaz de alcançar. O mandato e os recursos da ENISA precisam de ser reforçados a fim de garantir e promover um elevado nível de segurança e proteção de dados, devendo assegurar a ligação com as autoridades nacionais. É igualmente importante que o alcance, as missões e os objetivos da Agência se tornem mais claros para que se possa utilizar melhor os seus valiosos recursos. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Chichester qui révise en profondeur les dispositions régissant les compétences de l'ENISA. Créée en 2004, cette agence est en charge de la sécurité des réseaux et de l'information de l'Union européenne. Initialement mandatée pour une période de 4 ans, elle s'est vue accorder un nouveau mandat de 7 ans. Afin de faire face aux défis actuels, notamment en termes de cybercriminalité, les pouvoirs de l'Agence ont été renforcés. Désormais, l'ENISA pourra agir de sa propre initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes elektroniniai ryšiai, infrastruktūra ir paslaugos tiesiogiai ir netiesiogiai tapo esminiu ekonominės ir socialinės plėtros veiksniu. Dar 2004 m. kovo mėn. penkerių metų laikotarpiui buvo įsteigta Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), kurios įgaliojimai vėliau 2008 m. pratęsti iki 2012 m. kovo mėn. Europos Komisija 2010 m. rugsėjo mėn. pateikė du pasiūlymus: pirmas − dar pratęsti agentūros veikimo laikotarpį 18 mėnesių iki 2013 m. rugsėjo mėn., antras − esminis pasiūlymas modernizuoti ir pertvarkyti agentūrą. Vienbalsiu Europos Parlamento pritarimu buvo nuspręsta pirmiausia pritarti agentūros įgaliojimų pratęsimui siekiant užtikrinti artimiausią agentūros ateitį ir suteikti Europos Parlamentui daugiau laiko surengti išsamias diskusijas ir atlikti analizę tolesnės agentūros ateities klausimu. Svarstydami antrąjį Komisijos pasiūlymą dėl agentūros vaidmens atnaujinimo, visų pirma svarstoma ar agentūra tebėra reikalinga. Agentūra turėtų vykdyti jai priskirtas užduotis, siekdama padėti užtikrinti aukštą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos saugumo lygį, gerinti informavimą, taip pat Europos Sąjungos piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų labui formuoti ir skatinti tinklų bei informacijos saugumo kultūrą visuomenėje ir taip prisidėti prie vidaus rinkos kūrimo bei tinkamo veikimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – L'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) a été crée en 2004 pour assister la Commission et les États membres dans l'élaboration des politiques en matière de sécurité des réseaux et de l'information. J'ai voté en faveur de la directive qui vise à étendre ses compétences pour faire face aux nouvelles technologies qui apportent de nouveaux défis en matière de sécurité des réseaux et de l'information. Je soutiens de plus la nouvelle dimension internationale confiée à l'ENISA, qui pourra désormais entrer directement en contact avec les pays tiers et les organisations internationales, pour plus de rapidité et d'efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − This is yet another agency which aims to control the life of European people. While I agree that it is important to keep the critical infrastructure, both virtual and real, under a high level of protection, I do not believe that the EU should have control over another aspect of the lives of the Britons who pay for its existence, as would be the case should the mandate outlined in this report be established.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de ce rapport, relatif à l'action de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux de l'information (ENISA). En ligne avec les préconisations du rapport, il est à mon sens important de conférer à l'ENISA des compétences nouvelles, pour qu'elle puisse faire face aux défis découlant des évolutions récentes dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information. La coordination plus étroite de l'agence avec les autorités nationales et Europol me semble également une excellente chose. Le renforcement de l'efficacité de la gouvernance de l'ENISA prôné dans le rapport est également une priorité que je soutiens pleinement.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A agência ENISA terá um papel cada vez mais relevante numa altura em que a sociedade se baseia cada vez mais nas redes de informação. O reforço das competências desta agência, assim como as novas dimensões que lhe são conferidas, são de extrema importância.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. As tecnologias da informação e das comunicações podem ser consideradas como a espinha dorsal do conjunto da economia e da sociedade na UE. Estando sujeitas a ameaças que transcendem as fronteiras nacionais e contínuos desafios gerados pela evolução das tecnologias e do mercado, é necessário garantir uma proteção eficaz contra todas as espécies de perturbações e falhas, incluindo ataques de origem humana. Foi este o objetivo que motivou a criação da ENISA, em 2004, a qual se tem vindo a tornar num instrumento valioso, ao nível da UE, promovendo uma coordenação mais eficaz e eficiente entre todas as partes interessadas. É importante proceder a uma reformulação do mandato desta Agência para que possa dar uma melhor resposta às prioridades e necessidades da UE, nomeadamente através da atribuição de uma maior flexibilidade à sua capacidade de resposta, de novas aptidões e competências e de uma maior eficiência em termos operacionais. Apoio este Regulamento que deverá permitir à União e aos seus Estados-Membros desenvolver um elevado grau de capacidade e preparação para a prevenção, deteção e para uma resposta mais eficaz aos problemas de segurança das redes e da informação. Contribuindo, assim, para reforçar a confiança na sociedade de informação, melhorar a competitividade das empresas europeias e garantir o funcionamento eficaz do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Questa agenzia, fin dal suo insediamento nel 2004, fa del suo meglio per colmare un vuoto enorme. Non è un compito da poco quello di garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione in tutta Europa, anche attraverso l'assistenza agli Stati membri dove necessario. Le competenze acquisite da questi tecnici sono sempre più indispensabili, al punto di fare bene, come i colleghi di ITRE suggeriscono, a potenziarle. Inoltre, il principio di sussidiarietà ci chiede di iniziare a cooperare con gli omologhi delle altre grandi economie vista la caratteristica di transnazionalità delle reti su cui vigilare. Concordo completamente con le conclusioni raggiunte al termine dei triloghi informali, e a maggior ragione con il lavoro svolto in Parlamento, e mi congratulo con il relatore. Infine, ritengo che aver scelto in questo particolare momento storico di confermare la sede dell'agenzia a Heraklion (Candia) sia un ottimo segnale di vicinanza alla Grecia e di aiuto all'economia locale mediante l'indotto che si verrà a creare.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Am votat pentru acest raport, deoarece consider că este vital ca mandatul Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor şi a Informațiilor (ENISA) să fie prelungit până în septembrie 2013, permițând astfel continuarea activității sale, dar şi posibilitatea Parlamentului European de a dezbate şi analiza viitorul acesteia. Încă de la înființarea sa, în 2004, ENISA s-a dovedit a fi o agenție valoroasă pentru Uniunea Europeană, prin reușitele sale în materie de securizare a rețelelor şi informațiilor. Totuși, pentru a face faţă noilor provocări din mediul cibernetic, este nevoie de o reformă care să permită Agenției să-şi asume un rol mai important în combaterea criminalității cibernetice, dar şi posibilitatea de a coopera mai strâns cu statele membre asupra aspectelor privind protecția datelor şi a vieții private a cetățenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Świat cyfrowy rozwija się bardzo szybko i stanowi istotną część życia mieszkańców Europy. Fakt ten stawia przed nami nowe wyzwania. Coraz więcej działań odbywa się online, co wymaga zapewnienia i ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Konsumenci narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, m.in. oszustwa finansowe, czy kradzież danych osobowych. Dlatego jak najbardziej popieram działania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), której celem jest zwiększenie możliwości Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz sektora biznesu w zakresie ochrony i reagowania na problemy dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji. ENISA oferuje również Komisji i państwom UE pomoc oraz doradztwo. Aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty działań Agencji, konieczna jest również transgraniczna współpraca państw członkowskich oraz systematyczne włączanie w nią państw trzecich.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Protéger les réseaux et l'information, c'est protéger notre vie privée et notre confort de vie au quotidien. L'ENISA est l'agence chargée de la protection de ces réseaux. Il faut souligner leur importance dans la fourniture de services essentiels, notamment d'énergie. Mais ces réseaux doivent faire face à des menaces qui ne cessent d'évoluer, tant dans leur forme que dans leur nombre. Ce rapport le souligne à juste titre : il n'est plus temps de penser en termes de réaction, il faut passer à l'anticipation. Je me félicite donc de ce que ce texte renforce et étende le mandat de l'ENISA. Il fallait la rendre plus moderne et surtout plus réactive face aux nouveaux défis qu'elle doit affronter.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – La cybercriminalité est un véritable fléau moderne, qui fait peser une épée de Damoclès sur les industriels mais aussi sur la vie privée de nos concitoyens. Afin de poursuivre efficacement l'indispensable lutte contre la cybercriminalité, il semble essentiel de renforcer le rôle de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information mais aussi de prolonger son mandat. C'est pour cela que j'ai voté en faveur de ce rapport qui propose une modernisation et une rationalisation de l'Agence.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport pentru a susţine nevoia modernizării şi optimizării Agenţiei Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informaţiilor. Încă de la lansarea ei, în 2004, Agenţia a contribuit semnificativ la îmbunătăţirea securităţii reţelelor şi a informaţiilor. Noile provocări ale unei lumi cibernetice, aflate însă în continuă evoluţie, au făcut necesară dezbaterea asupra reactualizării rolului Agenţiei şi a elaborării unui mandat extins care să integreze noi atribuţii şi posibilităţi de cooperare cu autorităţile competente din domeniul protecţiei datelor şi a vieţii private.

Nu numai atât: în contextul dimensiunii globale a securităţii reţelelor şi informaţiei, Agenţiei trebuie să i se permită să îşi asume un rol de coordonare atunci când există discontinuităţi în arhitectura instituţională, pentru a putea continua lupta împotriva criminalităţii cibernetice într-o măsură adecvată.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender um conjunto de medidas que alargam o período de funcionamento da Agência, reduzem a ambiguidade no que toca ao seu papel e aos objetivos contidos no Regulamento e reforçam o seu orçamento. É importante que os objetivos da Agência se tornem mais claros, para que possamos utilizar melhor os seus recursos, no sentido de garantir a segurança das redes e da informação, quer na UE quer no plano internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because it will allow ENISA to make considerable improvements on travel efficiencies. A study carried out by ENISA on the use of an Athens branch office shows that the remote location of Crete is a fundamental weakness of the Agency, with two main effects – on travel inefficiencies and the recruitment/retention of staff. The Athens branch office brings a total efficiency gain and a saving of EUR 352 000 per year. It is important that we make savings to the EU budget where and when we can. This is especially important in the current climate, when the Council wants to cut the budget. It is not in the Welsh national interest to cut the budget, as we are net beneficiaries.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A segurança das redes e da informação assume uma importância crucial para a União Europeia. A sociedade que vimos construindo, em que muito da vida das pessoas e das instituições é colocado em rede e em que a circulação da informação e a conetividade entre diversas plataformas são cada vez maiores, não pode prescindir de procurar assegurar que os dados que acumula e transmite são usados apenas para os fins a que se destinam. É patente a fragilidade e a exposição a que estamos sujeitos e, por isso, também a necessidade de procurarmos proteger convenientemente o nosso modo de vida. Valorizo positivamente o esforço de adaptação da ENISA e faço votos que as importantes alterações nela introduzidas sejam de molde a potenciar a sua ação, eficácia e capacidade de adaptação célere às ameaças que põem em causa a segurança das redes e da informação. Todos precisamos delas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O uso crescente da internet enquanto ferramenta essencial ao desenvolvimento das suas atividades profissionais, culturais, lúdicas ou outras levanta um problema crescente no que se refere à segurança dos dados que circulam nas autoestradas da informação. Todos sabemos que o cibercrime tem aumentado nos últimos anos e as forças policiais são incapazes de pôr cobro a todos os crimes desta natureza. A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA), criada em 2004, tem garantido um contributo muito importante na segurança destas redes mas, passados quase dez anos, torna-se necessário rever o seu mandato reforçando as suas competências e preparando-a para os desafios que se avizinham. Votei favoravelmente o relatório elaborado pelo colega Giles Chichester sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativo à ENISA porque entendo ser necessário criar condições de segurança nas redes informáticas que evitem os cibercrimes e inspirem confiança nos seus utilizadores, empresas e particulares, uma vez que estas redes de informação e de comunicação são fundamentais na qualidade de vida dos europeus, nomeadamente no que respeita às transações bancárias e à compra de mercadorias, já para não falar do acesso a serviços públicos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA), constituída em março de 2004, tem o objetivo expresso de, em nome da elevação do nível de segurança das redes e da informação - preocupação que partilhamos - contribuir para o estabelecimento e o normal funcionamento do mercado interno, objetivo que não partilhamos. A ENISA operou por um período inicial de cinco anos, que posteriormente foi alargado até março de 2012. Este relatório propõe um prolongamento do período de funcionamento, reforçando também o orçamento disponível.

Por outro lado, apoia a mudança da sede da Agência de Creta para Bruxelas, o que nos levanta várias dúvidas, tendo em conta que alimenta uma tendência de centralização das instituições europeias. Por outro lado, consideramos que não estão inteiramente dissipadas dúvidas legítimas quanto à garantia do respeito pelos direitos, pelas liberdades e garantias de todos os cidadãos. Sendo a internet e as suas diversas ferramentas um dos espaços públicos mais importantes do século XXI, preocupa-nos o contexto político e social em que o uso dos mecanismos de segurança se insere. É fundamental acautelar que, em nome de uma maior supervisão do ciberespaço, não se desenvolva uma ferramenta de opressão e repressão dos seus utilizadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − L'Agenzia ENISA, creata nel 2004, è stata prorogata fino a settembre 2013. Questa proposta intende prorogarla di altri 7 anni, modernizzarla e semplificarla attraverso una serie di raccomandazioni tra le quali spiccano il rafforzamento delle squadre di pronto intervento informatico (CERT) e l'assunzione di una funzione di coordinamento per ovviare alle carenze del sistema. Data l'importanza dei compiti svolti dall'Agenzia - il sostegno all'elaborazione delle politiche e della normativa UE, della cooperazione volontaria pubblico-privata, della cooperazione con organizzazioni internazionali ecc…- esprimo voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Popieram inicjatywę wzmocnienia i zmodernizowania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz udzielenia jej nowego mandatu na okres kolejnych 5 lat. Agencja istnieje od 2004 r. i nadszedł czas, aby dostosować jej działania i możliwości do wyzwań, jakie stawia przed nami szybko rozwijający się świat cyfrowy. Wydłużenie kadencji Agencji, doprecyzowanie w rozporządzeniu jej roli i celów oraz zwiększenie budżetu na działalność operacyjną wydają się rozsądnymi zaleceniami dla stworzenia sprawniejszego organu. Co prawda wydatki na nowe zadania Agencji szacuje się jako dodatkowy koszt rzędu 1-1,5 mln euro, są one jednak niezbędne dla operatywności tego organu, odpowiedniego podejścia do aspektów bezpieczeństwa sieci i informacji w kontekście dzisiejszych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. ENISA powinna również nawiązać ściślejsze stosunki z krajowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony obywateli na terenie całej Wspólnoty. Dodatkowo należałoby uprawnić Agencję do prowadzenia dialogu i nawiązywania współpracy z krajami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, aby przyjąć wspólne podejście do potencjalnych zagrożeń.

Zgadzam się również z propozycją przeniesienia siedziby ENISA z Heraklionu do Brukseli, co zwiększy jej widoczność, umożliwi lepszy kontakt z instytucjami UE, a także – co ważne – obniży koszty jej utrzymania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis prononcé mardi 16 avril sur le rapport de mon collègue Giles Chichester, relatif à l'agence de l'Union européenne chargée de la sécurité et des réseaux. J'ai voté en faveur de ce rapport. L'enjeu principal du débat était le siège de l'agence, actuellement à Heraklion, en Crète. Arguant de la faible accessibilité et des tensions sociales dans le pays, un certain nombre de pays et de parlementaires avaient dans l'idée de déplacer le siège de l'agence.

Bien que je ne sois pas un adepte de ce type d'institutions, je ne considère pas qu'il soit opportun de changer le siège dans les conditions actuelles de la Grèce. Cela aurait été un symbole d'abandon du peuple grec qui aurait été envoyé. Le rapport de mon collègue demande le maintien du siège à Heraklion, et lui adjoint un centre technique à Athènes, ce qui est, en définitive, plutôt positif.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The European Network and Information Security Agency serves an important role, but it has become apparent that it is in need of some sort of reform to properly fulfil its potential. I was able to support this compromise package and accordingly voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi yra būtina užtikrinti aukštą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos saugumo lygį, gerinti informavimą, taip pat Europos Sąjungos piliečių, vartotojų, įmonių ir viešojo sektoriaus organizacijų labui formuoti ir skatinti tinklų ir informacijos saugumo kultūrą visuomenėje ir taip prisidėti prie vidaus rinkos kūrimo ir tinkamo veikimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu en plénière le rapport de moncollègue Giles Chichester. Ce rapport a été adopté par 626 voix pour, 45 contre et 16 abstentions. Je m'en félicite. Ce rapport avait pour objectif réviser en profondeur les tâches et les compétences de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). Désormais, l'ENISA aura de nouvelles tâches. Elle devra notamment assister la Commission européenne et les États membres dans l'élaboration des politiques en matière de sécurité des réseaux et de l'information, faciliter la coopération entre États membres - et entre ceux-ci et la Commission européenne - pour prévenir les incidents de sécurité des réseaux et de l'information. Enfin, l'ENISA devra assister les États membres, les institutions et organismes européens dans leurs efforts pour recueillir, analyser et diffuser des données sur la sécurité des réseaux et de l'information.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. Strengthening ENISA’s role and its capacity to act to protect critical European information and infrastructure is crucial. This report extends ENISA’s role in coordinating the CERTS, building better links with national data and privacy protection authorities (i.e. including the Europol cyber-crime centre). It facilitates greater international cooperation and provides ENISA with space for its own initiatives.

What we have to keep in mind is the added value of ENISA. In times where both European and national budgets face serious cuts, the role of coordinating and supporting European agencies becomes central. ENISA has great potential in assisting and supporting Member States actions, gathering relevant information and providing answers/solutions to imminent issues stemming from their analysis. Special emphasis should be placed on ENISA’s role in supporting and assisting Member States to develop their national cyber security strategies, which are still missing in more than half of the states.

I welcome the fact that the report has proposed measures to ensure that the effective functioning of ENISA will be reviewed in the shortest time possible. Cyber space necessitates flexibility and the ability to act and react immediately. This can only be guaranteed if the structural set-up supports it.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Les nouveaux défis posés dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l'information rendaient nécessaire l'adoption de ce texte, sur lequel je me suis prononcée favorablement. Grâce à ce texte, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information assistera davantage la Commission européenne et les États membres durant l'élaboration de leurs politiques en matière de sécurité des réseaux et de l'information, notamment grâce à un renforcement du lien avec les autorités nationales chargées de la protection des données et de la vie privée, mais aussi avec Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this proposal. Electronic communications, infrastructure and services are an essential factor, both directly and indirectly, in economic and societal development. They play a vital role for society and have in themselves become ubiquitous utilities. Communications networks function as social and innovation catalysts, multiplying the impact of technology and shaping consumer behaviours, business models, industries, as well as citizenship and political participation. Their disruption has the potential to cause considerable physical, social and economic damage, underlining the importance of measures to increase protection and resilience aimed at ensuring continuity of critical services. The security of electronic communications, infrastructure and services, in particular their integrity, availability and confidentiality, faces continuously expanding challenges which relate inter alia to the individual components of the communications infrastructure and the software controlling those components, the overall infrastructure and the services provided through that infrastructure.

This is of increasing concern to society, not least because of the possibility of problems arising as a result of system complexity, malfunctions, systemic failures, accidents, mistakes and attacks that may have consequences for electronic and physical infrastructure, which delivers services critical to the well-being of European citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) foi criada em março de 2004, por um período inicial de cinco anos, que foi alargado em 2008 até março de 2012. Em setembro de 2010, a Comissão apresentou duas propostas, a primeira destinada a prolongar o período de funcionamento da Agência por mais 18 meses, até setembro de 2013, e a segunda com o propósito mais substantivo de a modernizar e agilizar. Com apoio unânime do Parlamento, decidiu-se primeiro aprovar a extensão do mandato da Agência para lhe garantir o futuro imediato e dar mais tempo ao Parlamento para lançar um debate e uma análise em profundidade sobre o futuro da Agência a longo prazo. Penso que é relevante a manutenção desta Agência face ao contributo valioso para a segurança das redes e da informação, no entanto julgo necessário procedermos a algumas alterações na sua forma atual, para que esta possa responder aos novos desafios colocados pela evolução imparável do universo da informática.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que, pese a introducir algunos puntos de interés para la mejora de la seguridad de las redes de información, supone la creación de una Agencia que apoyará a los Estados miembros en sus estrategias de seguridad de redes e información. Considero que no existe un criterio unificado para las políticas de seguridad de redes e información y puede suponer un instrumento que apoye a los Estados miembros en maniobras de censura de Internet, persecución de activistas cibernéticos y comunidades de intercambio de información. Cada vez son más serios los intentos por parte de los Estados miembros de aplicar la censura en la red y prohibir el intercambio libre de datos y medios de comunicación y de información. He votado en contra debido a este claro riesgo de que esta Agencia pueda suponer a la libertad de la red.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Electronic communications, infrastructure and services are an essential element for today’s society, and cyber-security is acknowledged as a crucial factor for Europe’s security. If the opening of a branch office in Athens is allowed in order to improve the Agency’s efficiency, and provision is made for a revision of the mandate in 7 years, then I vote in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − Cyber security is becoming a major battleground in the fight against organised crime. I was happy to support this report, because I believe my London constituents can be better protected against cross-border crime when the EU has effective cross-border agencies dedicated to combatting cyber crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) bola zriadená v marci 2004 na päťročné obdobie, ktoré bolo v roku 2008 následne predĺžené do marca 2012. V septembri 2010 Komisia predložila dva návrhy: prvý sa týkal predĺženia obdobia pôsobenia agentúry o 18 mesiacov do septembra 2013 a druhý mal rozsiahlejší charakter a týkal sa modernizácie a zefektívnenia fungovania agentúry. Agentúra uspokojuje špecifické potreby na úrovni EÚ: koordinuje zainteresované strany účinnejšie a efektívnejšie, ako by sa mohlo dosiahnuť v rámci spolupráce medzi členskými štátmi. Okrem toho by agentúra mala vykonávať ďalšie úlohy v súvislosti s jednotkami reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), ktoré by zabezpečili, aby každá z jednotiek CERT členských štátov a Únie mala dostatočne rozvinuté schopnosti a aby tieto schopnosti zodpovedali kapacitám najvyspelejších jednotiek. Sieťová a informačná bezpečnosť často nadobúda globálnejší rozmer, ako ukázali i nedávne udalosti, a preto agentúra musí mať možnosť nadviazať dialóg a spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami s cieľom lepšie vypracovať spoločný prístup k možným hrozbám.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktam reglamentui, kuriuo siekiama sustiprinti ir modernizuoti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą. Atsižvelgiant į tinklų ir informacijos saugumo svarbą, agentūra padės užtikrinti ir skatinti aukštą duomenų saugumo ir apsaugos lygį. Jai suteikiant didesnius įgaliojimus, bus užtikrintos sklandžios ir efektyvios veiklos sąlygos. Be to, bus sukurta ankstyvojo įspėjimo sistema, kuris rinks, analizuos ir koordinuos duomenų saugumo pažeidimo atvejus. Modernizavimus agentūrą bus užtikrintas aukštas Europos Sąjungos tinklų ir informacijos saugumo lygis ir gerinamas informavimas. be to, agentūra prisidės prie vidaus rinkos kūrimo ir tinkamo veikimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – O ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004. Για την Ελλάδα, η συνέχιση της λειτουργίας του είναι σημαντική καθώς ο οργανισμός εδράζεται στο Ηράκλειο Κρήτης. Ωστόσο, η παρούσα έκθεση έθεσε το ζήτημα διάσπασης της έδρας (κυρίως για λόγους μείωσης του λειτουργικού κόστους) μεταξύ Ηρακλείου και Βρυξελλών, πρόταση που μας βρίσκει αντίθετους. Άλλωστε, ένας Οργανισμός που αποσκοπεί στην ασφάλεια των δικτύων, ασφαλώς και θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας ηλεκτρονικά την αποστολή του, ασχέτως του τόπου εγκατάστασης του. Η υπερσυγκέντρωση εξάλλου οργανισμών και θεσμών στις Βρυξέλλες απαξιώνει την σημασία της αποκέντρωσης που η ίδια η ΕΕ υποστηρίζει και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλήθος αποκεντρωμένων οργανισμών σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Σε κάθε περίπτωση, το επιχείρημα της σωστής αξιοποίησης κοινοτικών πόρων καταρρίπτεται από τη στιγμή που πρόσφατα δαπανήθηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ για τις κτιριακές ανάγκες του Οργανισμού στο Ηράκλειο και πλέον προτείνεται να παραμείνει, σε μεγάλο βαθμό, κενό. Με αυτό το σκεπτικό καταψήφισα το σύνολο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) foi criada em março de 2004, por um período inicial de cinco anos, alargado em 2008 até março de 2012. Em setembro de 2010, a Comissão apresentou duas propostas: a primeira destinada a prolongar o período de funcionamento da Agência por mais 18 meses, até setembro de 2013; e a segunda com o propósito mais substantivo de a modernizar e agilizar. Com apoio unânime do Parlamento, decidiu-se primeiro aprovar a extensão do mandato da Agência para lhe garantir o futuro imediato e dar mais tempo ao Parlamento para lançar um debate e uma análise em profundidade sobre o futuro da Agência a longo prazo. Verificou-se que a agência satisfaz necessidades específicas ao nível da UE, promovendo uma coordenação entre todas as partes interessadas de forma mais eficaz e eficiente do que aquela que a cooperação entre os Estados-Membros alguma vez seria capaz de alcançar e que outras vertentes seriam de incorporar ao seu trabalho. Neste enquadramento, e persistindo a necessidade de existência da agência, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il regolamento proposto è inteso a rafforzare e modernizzare l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e a stabilire un nuovo mandato della durata di 5 anni. La valutazione del mandato proposto per l'ENISA è di esclusiva competenza della commissione ITRE. Concordo con il relatore, ritenendo che sia necessaria un'ulteriore riflessione sulla durata del mandato dell'Agenzia (5 anni) nonché sul termine per la valutazione di quest'ultima (3 anni), quindi ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A proposta de regulamento prevê uma Agência que formalmente suceda à Agencia Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) criada em março de 2004 e cujo mandato expira em setembro de 2013. Segundo o relator, a manutenção da Agência na sua forma atual não responde aos desafios colocados pela evolução dos domínios informáticos, e, por conseguinte, só agilizando o seu funcionamento poderemos alcançar um contributo efetivo para a segurança das redes e da informação na UE. Para perspetivar o desempenho atual da ENISA, a Comissão ITRE do Parlamento Europeu organizou uma audição e solicitou um estudo independente. Esta análise redundou em várias recomendações, contando-se entre estas, e com particular destaque, as propostas que visam maximizar o uso dos recursos da Agência, minorando a ambiguidade do papel e dos objetivos especificados no Regulamento, bem como o reforço do orçamento disponível para desempenhar missões. Finalmente, o relator e o estudo contestam a localização da Agência em Heraklion, o que reduz a respetiva visibilidade e acarreta enormes custos em deslocações. Votei favoravelmente a recomendação do relator que propõe Bruxelas para sede da Agência.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. − La importancia de las redes y de las tecnologías de la información no deja de aumentar en nuestra sociedad. En la actualidad, su seguridad ya es un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento del mercado interior, pero también para la vida diaria de los ciudadanos y la actividad empresarial. Por tanto, se requería una renovación del mandato de la Agencia ENISA, encargada de los asuntos de ciberseguridad a nivel de la UE, y, finalmente, hoy la hemos aprobado.

Mi voto positivo responde a la creencia de que el nuevo mandato adapta las funciones de la ENISA para que esta pueda hacer frente a las amenazas que sufre la seguridad de la información, unas amenazas en continua mutación. Es de celebrar también que se haya alcanzado un acuerdo aceptable sobre la sede de la ENISA, que permanecerá en Creta aunque se abra otra sede operacional en Atenas. También se ha llegado a un compromiso aceptable acerca de la duración del mandato de la Agencia, que será finalmente de siete años. Tras la debida evaluación, el mandato podrá prorrogarse.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. ENISA - the European Network and Information Security Agency, or ‘the Agency’ - was established in March 2004 for a five-year period which was subsequently extended in 2008 until March 2012. In September 2010, the Commission came forward with two proposals, the first was to further extend the Agency’s period of establishment by a period of 18 months until September 2013, and the second was a more substantive proposal to modernise and streamline the agency. With unanimous support from the Parliament, it was decided to first approve the extension of the Agency’s mandate to secure the immediate future of the agency and allow Parliament more time to launch a thorough debate and analysis on the longer term future of the Agency.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione deve essere messa in condizione di contribuire come fatto fino ad oggi alla sicurezza delle reti e dell'informazione. Per fare questo è quindi necessario promuoverne un costante aggiornamento: solo in questa maniera potrà coordinare i soggetti interessati con più efficacia ed efficienza rispetto a quanto sia possibile mediante la semplice cooperazione tra Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − L'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e dell'Informazione è stata istituita nel 2004 per migliorare la sicurezza informatica e delle reti di telecomunicazione della Comunità Europea. Cooperando con la Commissione e i singoli Stati membri, ENISA assicura una maggiore sicurezza delle reti dell'informazione e assiste la Commissione nello sviluppo di una legislazione comunitaria in materia. L'Agenzia ha dimostrato di essere uno strumento prezioso per prevenire e affrontare i problemi degli Stati membri. La Commissione ha proposto di prorogare il mandato dell'Agenzia. Inoltre, data la rapida e continua evoluzione di questo settore, ha proposto di aggiornare il ruolo della stessa, affinché possa svolgere in maniera ancor più efficiente ed efficace il suo ruolo. Sono favorevole alla proposta della Commissione di prolungare il mandato dell'Agenzia e di rafforzarne il ruolo all'interno dell'UE: l'operato di ENISA nel campo della sicurezza dell'informazione è sicuramente più efficace della sola cooperazione delle politiche dei singoli Stati membri. In un contesto di continuo cambiamento ritengo sia necessario rafforzare il suo ruolo, affinché sia pronta ad affrontare le sfide future.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L´Agenzia dell´Unione Europea per la sicurezza delle reti e dell´informazione nasce con lo scopo di assicurare un buon livello di sicurezza nelle comunicazioni elettroniche, nonché di tutela della privacy dei dati personali. Affinché questa possa funzionare al meglio, occorre destinare i fondi necessari. In seguito ad uno studio aggiornato circa le utilità e le funzioni dell´Agenzia, si è concluso che la stessa abbia dal 2004, anno della sua statuizione, raggiunto gli obiettivi prefissi, ma che siano necessarie alcune direttive ulteriori per migliorare il suo operato nei prossimi anni. Nella proposta di regolamento che riguarderà il prossimo periodo di operatività dell´Agenzia, si discute circa la sede più idonea per la stessa che attualmente è ubicata nell´isola greca di Creta. Inoltre si prevede di conferire maggiore potere di controllo al Parlamento sul suo operato e di istituire un Consiglio esecutivo e degli standard minimi per la valutazione delle performance dell´Agenzia. Esprimo pertanto parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ανανέωση εντολής του ENISA αλλά, παράλληλα, και τη λύπη μου για το γεγονός ότι η εντολή του ανανεώθηκε για μόλις επτά έτη ενώ προβλέπεται αυστηρή αξιολόγηση της έδρας μετά από πέντε έτη. Μια τέτοια σύντομη περίοδος δεν είναι αρκετή για να παράσχει στον Οργανισμό την προβλεψιμότητα που χρειάζεται στην εκτέλεση των τόσο σημαντικών επιχειρησιακών και θεσμικών αρμοδιοτήτων που έχει πλέον αναλάβει, δεδομένου ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποδώσουν οι επενδύσεις και τα μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του. Επίσης, το περιορισμένο αυτό χρονικό διάστημα δημιουργεί ανασφάλεια στο προσωπικό, κάτι που αναμφίβολα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοσή του αλλά και στην αποτελεσματικότητα των δράσεών του ίδιου του Οργανισμού.

Εξάλλου, δεν θα μπορούσα να παραβλέψω το γεγονός ότι η πρόβλεψη για τη δημιουργία παραρτήματος στην Αθήνα συνεπάγεται σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού, δεδομένου ότι το λειτουργικό τμήμα του, και ιδιαίτερα το τεχνικό προσωπικό που αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, θα μεταφερθεί εκεί. Η δημιουργία πρόσθετης οικονομικής και διοικητικής επιβάρυνσης σε μια περίοδο που όλα τα κράτη μέλη πασχίζουν για εξοικονόμηση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας απόφασης. Για τους παραπάνω λόγους, αποφάσισα να καταψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for this report as the Heraklion/Athens split of ENISA will enable it to become more efficient.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'ENISA - l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, "l'Agence" - a été créée en mars 2004. En septembre 2010, la Commission a présenté deux propositions, la première visant à prolonger le mandat de l'Agence d'une durée de 18 mois, tandis que la seconde était une proposition plus technique destinée à moderniser et à rationnaliser l'Agence.

Avec le soutien unanime du Parlement, il a été décidé de commencer par approuver la prolongation du mandat de l'Agence afin d'en assurer l'avenir immédiat et de donner au Parlement plus de temps pour engager un débat et une étude approfondis sur l'avenir à plus long terme de l'Agence.

Ce règlement, qui prévoit le remplacement officiel de l'Agence établie par le règlement de 2004 par une autre Agence, offre une bonne occasion de réexaminer la question du siège. De plus, le Parlement, en tant que colégislateur, devrait exercer clairement cette responsabilité en ayant également un rôle à jouer dans le choix du siège des organes qu'il accepte de créer, au lieu de laisser la question aux seuls États membres sans débat public. Votre rapporteur recommande par conséquent que le siège de l'Agence soit à Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția legislativă a Parlamentului European referitoare la propunerea de regulament privind Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA). Incidentele de securitate pot pune în pericol încrederea pe care utilizatorii o au în tehnologie, reţele şi servicii, afectând astfel capacitatea acestora de a valorifica la maximum potenţialul pieţei interne şi utilizarea la scară largă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC). Măsurile referitoare la piaţa internă luate în domeniul securităţii comunicaţiilor electronice şi, în mod mai general, al securităţii reţelelor şi a informaţiilor necesită adoptarea unor tipuri diferite de aplicaţii tehnice şi organizatorice de către statele membre şi de către instituţiile Uniunii Europene. Aplicarea eterogenă a acestor cerinţe poate dăuna eficienţei şi poate crea obstacole pentru piaţa internă. Din acest motiv, este necesar un centru de expertiză la nivel european, care să furnizeze orientări, consiliere şi asistenţă pe probleme legate de securitatea reţelelor şi a informaţiilor, pe care statele membre şi instituţiile Uniunii să se poată baza. Adoptarea acestui regulament va permite Agenţiei să răspundă acestor nevoi, prin dezvoltarea şi menţinerea unui nivel ridicat de expertiză şi prin asistenţa oferită statelor membre, instituţiilor Uniunii şi comunităţii de afaceri.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Α. Τσουκαλάς (PPE), γραπτώς. – Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την αναγνώριση της σπουδαιότητας του ENISA στη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ, για την ανανέωση της εντολής του Οργανισμού, καθώς και για την επιβεβαίωση της έδρας του στην Ελλάδα.

Η έκθεση, ωστόσο, προσπαθεί να λύσει ένα εικονικό πρόβλημα - την απόσταση του Οργανισμού από τα κέντρα της ΕΕ - υιοθετώντας ένα πραγματικό πρόβλημα: τη διάσπαση του Οργανισμού μεταξύ Αθήνας και Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν κακό συμβιβασμό, μια μη πρακτική και ιδιαίτερα δαπανηρή λύση η οποία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΕΕ. Ως Ευρωπαίος - και όχι ως Έλληνας - πολίτης οφείλω να καταγγείλω τη διάσπαση του Οργανισμού.

Επισημαίνω την ουσιαστική αχρήστευση του νέου κτιρίου του ENISA στο Ηράκλειο, για το οποίο δαπανήθηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο θα παραμένει σε μεγάλο βαθμό κενό. Επισημαίνω ότι ο ENISA παραμένει ο μοναδικός Οργανισμός της ΕΕ που δεν διαθέτει μόνιμη εντολή λειτουργίας. Ένας Οργανισμός με προσωρινή εντολή δεν μπορεί να λειτουργήσει με στρατηγικό τρόπο. Για τους παραπάνω λόγους, καταψήφισα την πρόταση για την ανανέωση της εντολής του Οργανισμού με τη μορφή που ήρθε προς ψήφιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Eine Ansiedelung der Agentur in Brüssel ist sehr zu begrüßen und erweitert deren Spielraum und Reaktionsgeschwindigkeit beträchtlich, insbesondere im Hinblick auf die (räumliche wie inhaltliche) Nähe zum EU-Parlament. Der Einsatz als Koordinationsstelle und im Bereich der IT-Notfälle ist sehr sinnvoll, sowohl auf nationaler, als auch auf europäischer Ebene. Netz- und Informationssicherheit sind brisante und ständig evolvierende Themen, die unserer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen und diese auch bekommen sollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Technika komputerowa i sieci stały się istotną częścią codziennego życia europejskich obywateli. W związku z gwałtownym rozwojem sieci łączności i systemów informacyjnych nieuchronnie podnoszona jest kwestia ich bezpieczeństwa, która wzbudza w społeczeństwie coraz większe obawy. Rosnąca liczba przypadków naruszenia bezpieczeństwa spowodowała znaczące straty finansowe, osłabiła zaufanie użytkowników oraz przyniosła szkody rozwojowi handlu elektronicznego. Atak na kluczowe systemy informacyjne może mieć poważny wpływ na świadczenie usług istotnych dla dobrobytu europejskich obywateli. Szybki wzrost połączeń internetowych oraz rozrost sieci sprawiają, że wymogi w zakresie bezpieczeństwa są jeszcze pilniejsze. Osoby prywatne, administracje publiczne oraz przedsiębiorstwa wprowadziły technologie bezpieczeństwa i procedury zarządzania bezpieczeństwem. Jednakże oprócz pewnych sieci administracyjnych nie istnieje systematyczna transgraniczna współpraca w tej kwestii między państwami UE.

Celem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jest rozszerzenie możliwości Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich oraz sektora biznesu w zakresie ochrony, określania i reagowania na problemy dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji. Ponadto ENISA oferuje Komisji i państwom UE pomoc i doradztwo. Na żądanie ENISA wspiera Komisję w technicznych pracach przygotowawczych dotyczących aktualizacji i rozwoju ustawodawstwa UE. Co więcej ENISA ułatwia i rozszerza współpracę między różnymi podmiotami działającymi w sektorze publicznym i prywatnym w celu osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa w państwach UE. Dlatego jestem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação é criada em março de 2004 com o objetivo expresso de, em nome da elevação do nível de segurança, contribuir para o estabelecimento e o normal funcionamento do mercado interno, objetivo que não partilhamos. A ENISA operou por um período inicial de cinco anos, que posteriormente foi alargado até março de 2012, tendo a Comissão apresentado em 2010 duas propostas sobre um prolongamento do período de funcionamento da Agência por mais 18 meses.

Este relatório propõe um prolongamento do período de funcionamento, reforçando também o orçamento disponível. Por outro lado, apoia a alteração da sede da Agência de Creta para Bruxelas, o que nos levanta várias dúvidas, tendo em conta que alimenta uma tendência de centralização das instituições europeias. Os objetivos da Agência, alertamos, podem não representar a garantia do respeito pelos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Sendo a internet e as suas diversas ferramentas um dos espaços públicos mais importantes do século XXI, preocupa-nos o contexto político e social em que o uso dos mecanismos de segurança se insere. É fundamental acautelar que, em nome de uma maior supervisão do ciberespaço, não se desenvolva uma ferramenta de opressão e repressão dos povos.

 

9.2. A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, afirmando que é necessário um quadro legislativo abrangente para a proteção dos cetáceos e similares, que deve ser adjacente ao Ato de Proteção dos Mamíferos Marinhos dos EUA. Tal deve-se ao facto da população de cetáceos ter reduzido consideravelmente, morrendo milhares todos os anos nas águas comunitárias. A presente proposta legislativa, que contém atualmente muitas falhas, principalmente foca-se no uso de equipamentos acústicos para deter a caça acidental de cetáceos apesar do facto dos cetáceos enfrentarem várias ameaças tais como a degradação do habitat, colisões com navios e poluição sonora subaquática.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition qui amende la proposition du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries. Il est nécessaire de bien identifier et de contrôler les pouvoirs conférés à la Commission européenne dans le domaine de la pêche. C'est la raison pour laquelle il convient de les classer au regard du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), selon la nouvelle hiérarchie des normes: soit en tant que mesures pouvant faire l'objet d'actes délégués (des actes non législatifs d'application générale venant compléter ou modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif); soit en tant que mesures pouvant faire l'objet d'actes d'exécution. Ces deux types d'acte sont des outils efficaces et rapidement adaptables à de nouvelle situation. Dans ce cadre, les actes délégués devraient être destinés à l'adaptation des spécifications techniques et des conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustique tandis que les actes d'exécution seront consacrés aux modalités relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d'établir.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că, în anumite situaţii de urgenţă, Comisia Europeană trebuie să fie în măsură să intervină pentru remedierea unor deficienţe, prin intermediul actelor delegate sau al celor de punere în aplicare. În actualul context, în care pescuitul excesiv pune în pericol mai multe specii, cred că o astfel de măsură este binevenită. Deseori, cetaceele, deşi nu fac obiectul pescuitului, sunt prinse accidental în plasele de pescuit, iar, astfel, existenţa lor este pusă în pericol. Delfinii, în mod special, sunt cei mai afectaţi de această situaţie. De aceea, utilizarea actelor delegate pentru a adapta condiţiile şi specificaţiile tehnice privind utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare este foarte importantă.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes banginių šeimos gyvūnų populiacija labai sumažėjo ir ES vandenyse kasmet miršta dešimtys tūkstančių banginių šeimos gyvūnų. Reglamente (EB) 812/2004, kuriame randama rimtų trūkumų, daugiausia dėmesio skiriama akustinės įrangos naudojimui siekiant užkirsti kelią banginių šeimos gyvūnų atsitiktiniams sugavimams, nors minėti gyvūnai susiduria su įvairiomis grėsmėmis, pvz., buveinių niokojimu, susidūrimu su laivais ir povandeninio triukšmo tarša. Atsižvelgiant į tai, būtina nustatyti visa apimantį banginių šeimos gyvūnų apsaugos teisinį pagrindą, panašų į JAV Jūrų žinduolių apsaugos aktą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Le traité de Lisbonne a conféré de nouvelles compétences déléguées et d'exécution à la Commission. J'ai donc voté en faveur de ce rapport qui vise à appliquer concrètement ces nouvelles compétences au domaine de la capture accidentelle de cétacés dans les pêcheries. De cette façon, la Commission pourra garantir au mieux une application uniforme des conditions de procédure dans chaque État membre.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I understand the need to update the existing regulations designed to prevent dolphins and whales from being accidentally caught; however, I am against the CFP as a whole and therefore abstained from voting.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de Raül Romeva i Rueda, visant à amender la proposition de règlement du Conseil déclinant des mesures qui concernent des captures accidentelles de cétacés. Le but du rapport est d'identifier les mesures qui relèvent des actes délégués et celles relevant des actes d'exécution. Je suis en accord avec le rapporteur, qui suggère l'utilisation d'actes délégués pour adapter les conditions et les spécifications techniques pour l'usage de dispositifs de répulsion acoustique. De même, je le soutiens pleinement dans sa volonté d'adopter des conditions plus strictes pour l'usage d'actes délégués par la Commission: je suis en effet déterminé à défendre les compétences acquises par le Parlement européen dans le domaine de la pêche suite à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com a alteração proposta relativamente ao regulamento que estabelece medidas relativas às capturas acidentais de cetáceos no exercício das atividades de pesca. O Parlamento Europeu deve salvaguardar os seus direitos conforme definido no Tratado de Funcionamento da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato positivamente questa relazione perché sono favorevole all'introduzione delle procedure di atti delegati e atti di esecuzione. In particolare ritengo che gli atti delegati possano meglio raggiungere l'adeguamento delle specifiche tecniche e delle modalità d'uso dei deterrenti acustici e gli atti di esecuzione la procedura e il formato che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei propri obblighi in materia di relazioni. Queste due vie semplificano significativamente l'adozione di misure adeguate alla cattura dei cetacei e rendono così più efficace l'azione europea su questo campo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Dobrze, że powstało sprawozdanie, które chroni walenie. Mam nadzieję, że pomoże to zwalczyć stały i dramatyczny spadek populacji tego gatunku. Celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest korzystanie z biologicznych zasobów wodnych przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektu gospodarczego, ekologicznego i społecznego. Przedstawione sprawozdanie realizuje te wyzwania, dlatego głosowałem za jego przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, puisqu'il apporte une réelle simplification des procédures technocratiques en place jusqu'à présent. L'Europe ne doit pas être ici pour ajouter une nouvelle strate de contraintes au secteur européen de la pêche, mais au contraire se doit d'alléger la charge bureaucratique qui lui incombe afin de protéger et de renforcer ce secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Capturas acidentais de cetáceos", porque inclui propostas que visam inverter a tendência de declínio dramático das populações de cetáceos nas águas europeias, nomeadamente através do recurso a dispositivos acústicos de dissuasão.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report on incidental catches of cetaceans, and support the call for much stronger regulation in this area (there will be a further and more ambitious proposal put forward in 2015). The question of minimising the impact of fishing activities on the often already threatened cetacean population (whales, dolphins, and porpoises) can be complex and controversial. The European Commission’s regulation to solve the problem is focused on the use of acoustic deterrent devices and increasing the information available regarding cetaceans. In Wales, we put the utmost importance on protecting the marine environment, as reflected in our excellent Marine Biology departments in our coastal universities.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A captura acidental de cetáceos constitui uma ameaça à sobrevivência de diversas espécies. Conforme alerta a Comissão das Pescas "As unidades populacionais de cetáceos têm vindo a sofrer uma drástica redução, enquanto dezenas de milhares de cetáceos são anualmente mortos nas águas da UE". Esta triste realidade não pode deixar de ser motivo de preocupação para todos os que reconhecem a necessidade de assegurar a defesa da biodiversidade marinha. As comunidades piscatórias devem assumir um papel interventivo neste processo. A legislação vigente aparenta ser insuficiente para cumprir semelhantes objetivos. A Comissão Europeia vem exercendo competências neste domínio que, por força da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, são objeto de reclassificação. O momento é propício para, para além de mera conformação jurídica, serem lançadas as bases para que se introduzam melhorias concretas ao modo como se vem verificando a proteção dos cetáceos e a dissuasão da sua captura.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreciação debruça-se sobre a proposta de regulamento do PE e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.° 812/2004 do Conselho que estabelece medidas relativas às capturas acidentais de cetáceos no exercício das atividades de pesca e que altera o regulamento (CE) n.° 88/98. Com a entrada em vigor do TFUE, a hierarquia normativa sofreu uma remodelação profunda na medida em que o PE e o Conselho passaram a estar em pé de igualdade no que respeita aos processos legislativos ordinários. Além disso, para agilizar procedimentos, os legisladores passaram a poder utilizar os atos delegados, conferindo à Comissão o poder de adotar atos não legislativos de caráter geral. Existe, ainda, um terceiro nível normativo, os atos de execução. Como consequência do TFUE, todos os regulamentos contrários à nova hierarquia normativa ficaram desatualizados e carecem de alteração. Votei favoravelmente o relatório presente que apoia a proposta da Comissão no que respeita à "criação de atos delegados, a fim de adaptar as condições e as especificações técnicas das modalidades de uso dos dispositivos acústicos de dissuasão; e à aplicação de atos relativos ao procedimento e ao formato dos relatórios que os Estados-Membros são obrigados a apresentar".

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Como consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os poderes da Comissão conferidos para a aplicação do Regulamento (CE) n.º 812/2004 devem ser alinhados com os artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A fim de aplicar determinadas disposições do Regulamento (CE) n.º 812/2004, propõe-se atribuir atos delegados à Comissão no que diz respeito às especificações técnicas e às condições de utilização de dispositivos acústicos de dissuasão - o que nos parece adequado e proporcionado, não levantando problemas de maior.

Por outro lado, propõe-se conferir poderes de execução à Comissão para assegurar condições uniformes para a aplicação das disposições do presente regulamento. O relator aceita a posição da Comissão, mas apresenta três alterações a fim de limitar os poderes da Comissão, por um período de três anos (a proposta da Comissão pediu por um período indeterminado de tempo) e convida a Comissão a apresentar, até 2015, uma proposta legislativa para garantir a efetiva proteção dos cetáceos. Parece-nos correta a posição do relator e, por isso, votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de ce rapport qui permettra une meilleure protection des cétacés. En effet, il permet d'ajuster la législation relative à la capture accidentelle des cétacés en clarifiant les compétences de la Commission européenne sur le sujet. La Commission pourra ainsi, d'ici 2015, proposer une législation globale visant par exemple à adapter au progrès technique et scientifique les dispositifs de dissuasion acoustique décrits à l'annexe 2. Cette adaptation est essentielle eu égard à la constante et inquiétante diminution de la population de cétacés.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this report because it is essential to find legally well-founded solutions, safeguarding Parliament’s rights created under the TFEU and the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The incidental catch of cetaceans is an unintended consequence of fisheries which fishermen themselves seek to avoid. My colleague Mr Romeva’s report calls for the Commission to look again at the most effective ways of avoiding these by-catches. I support any initiatives which reduce these unwanted catches whilst protecting jobs in Europe’s coastal communities.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam pasiūlymui. Remiantis 2004 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 812/2004, nustatančiu priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 88/89, šiuo metu Komisijai suteikiami tam tikri įgaliojimai, kuriuos būtina perklasifikuoti į deleguotojo ir įgyvendinamojo pobūdžio priemones. Pranešėjo nuomone, labai svarbu, kad būtų rastas teisiškai gerai pagrįstas sprendimas, kuriuo remiantis būtų užtikrintos pagal SESV numatytos Parlamento teisės. Apskritai pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui tiek, kiek jis susijęs su siūlymu taikyti: deleguotuosius aktus siekiant suderinti sąlygas ir technines specifikacijas, reikalingas garsiniams atgrasymo prietaisams naudoti; įgyvendinimo aktus, susijusius su valstybių narių atskaitomybės įsipareigojimų vykdymo procedūra ir formatu. Vis dėlto pranešėjas siūlo tam tikrus Komisijos pasiūlymo pakeitimus, t. y. siūlo griežčiau apibrėžti aplinkybes, kuriomis Komisija gali priimti deleguotuosius aktus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Comme la majorité de mes collègues, j'ai soutenu le rapport de mon collègue Raül Romeva i Rueda relatif aux captures accidentelles dans les pêcheries. Il s'agissait d'un vote unique. Le rapport a été adopté par 690 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions. L'objectif de ce rapport était d'aligner le règlement n°812/2004 sur le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. Dans un souci de conservation des ressources halieutiques et de pêche, la Commission européenne pourra dorénavant adopter des actes délégués et d'exécution.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – La proposition de résolution sur les captures accidentelles de cétacés était examinée en troisième lecture. Le texte final, sur lequel je me suis prononcée favorablement, a de nouveau été amendé pour permettre une lutte plus efficace contre ce phénomène de capture accidentelle pendant les opérations de pêche, qui représente une menace énorme pour les baleines, les dauphins et les marsouins. Plusieurs espèces et de nombreuses populations disparaîtront en effet dans les prochaines décennies si aucune mesure n’est prise. Une prise de conscience de ce sujet et une action de l'Union européenne étaient donc urgentes et indispensables.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report. It is very important to find a legally well-founded solution that safeguards Parliament’s rights created by the TFEU. The rapporteur broadly agrees with the Commission's proposal to the extent that it suggests the use of: delegated acts to adapt conditions and technical specifications for the use of acoustic deterrent devices; implementing acts concerning the procedure and format for reporting obligations for Member States. However, the rapporteur suggests some amendments to the Commission's proposal, i.e. stricter definition of the circumstances under which the Commission may adopt delegated acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Infelizmente, as unidades populacionais de cetáceos têm vindo a sofrer uma drástica redução, contribuindo para isso as dezenas de milhares de cetáceos anualmente mortos nas águas da UE. O Regulamento (CE) n.º 812/2004 está fundamentalmente centrado na utilização de dispositivos acústicos para prevenir a captura acidental de cetáceos, embora estes estejam expostos a diferentes ameaças, como a degradação dos habitats, as colisões com embarcações e a poluição sonora submarina. É necessário instituir um novo quadro legislativo global para a proteção dos cetáceos, daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que comparto la preocupación por el impacto que la sobreexplotación de los mares tiene sobre las ballenas. Se trata de especies que sufren peligro de extinción y la actual normativa europea deja vacíos importantes que afectan a dichas especies. El informe trata de modificar la normativa para aplicar una protección efectiva a estas especies y obligar a la Comisión y los Estados miembros a tomar medidas que no solo contemplen dispositivos acústicos sino que implementen una protección global. La población de cetáceos se está reduciendo drásticamente y cada año mueren más mamíferos en las aguas europeas y en las de todo el mundo. Si no aplicamos una defensa global de este tipo de cetáceos es muy probable que se reduzcan sus poblaciones hasta límites que puedan originar su desaparición. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − We should vote in favour because tens of thousands of cetaceans are dying every year in EU waters. Regulation (EC) No 812/2004, which has serious shortcomings, mainly focuses on the use of acoustic devices to deter the incidental catching of cetaceans despite the fact that cetaceans face various threats such as habitat degradation, collisions with vessels and underwater noise pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − Marine mammal populations have decreased dramatically in recent years, and tens of thousands of mammals die every year in EU waters. The current Regulation 812/2004 has serious shortcomings in terms of the protection of cetacean habitats, underwater noise pollution and collision with vessels. A new overarching framework similar to the US Marine Mammal Protection Act should be explored. In the meantime, this report is an important step in the right direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, pentru care am fost raportor al Grupului PPE. Raportul este unul tehnic, dar este important prin faptul că reprezintă un nou pas înainte în alinierea la prevederile Tratatului de la Lisabona, care permite Parlamentului să decidă, alături de Consiliul de Miniştri, în problemele legate de politica în domeniul pescuitului.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiam pranešimui. Banginių šeimos gyvūnų populiacija labai sumažėjo, kasmet miršta tūkstančiai banginių šeimos gyvūnų. Siekiant užkirsti kelią banginių šeimos gyvūnų atsitiktiniams sugavimams, turėtų būti nustatytas visa apimantis banginių šeimos gyvūnų apsaugos teisinis pagrindas. Šiuo klausimu yra tikslinga suteikti daugiau įgaliojimų Komisijai. Labai svarbu, kad Komisija nepiktnaudžiautų šia teise ir deleguotuosius teisės aktus priimtų, tik esant tam tikroms, aiškiai apibrėžtoms aplinkybėms. Be to, Komisija reguliariai turėtų atsiskaityti už šių įgaliojimų vykdymą. Įgyvendinus šias priemones, bus tinkamai suderintos sąlygos ir techninės specifikacijos, reikalingos garsinių atgrasymo priemonių naudojimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98. Le popolazioni di cetacei sono drasticamente diminuite, mentre decine di migliaia di cetacei muoiono ogni anno nelle acque dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 812/2004, che presenta gravi lacune, si concentra principalmente sull'uso di dispositivi acustici per scoraggiare la cattura accidentale di cetacei, sebbene questi ultimi si trovino ad affrontare varie minacce come il degrado degli habitat, le collisioni con le navi e l'inquinamento acustico sottomarino. Per queste ragioni è mio auspicio che tale proposta possa contribuire all'istituzione di un quadro legislativo generale per la protezione dei cetacei analogo alla legge sulla protezione dei mammiferi marini vigente negli Stati Uniti.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório tem por objetivo rever o Regulamento (CE) n.º 812/2004 que estabelece medidas relativas às capturas acidentais de cetáceos no exercício da pesca e o Regulamento (CE) n.º 88/98 que atribui determinados poderes à Comissão que têm de ser reclassificados em atos delegados e em atos de execução. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece uma nova hierarquia normativa que engloba três níveis de atos distintos, nomeadamente atos legislativos, atos delegados e atos de execução. Os atos delegados e os atos de execução permitem uma resposta mais rápida perante novas situações comparativamente aos atos legislativos.

Tendo em consideração que é fundamental estabelecer um processo normativo baseado numa sólida base jurídica e que garanta os direitos do Parlamento Europeu consagrados no referido TFUE, o relator propôs a adoção de atos delegados em relação às condições e especificações técnicas dos dispositivos acústicos de dissuasão dos cetáceos e atos de execução em relação ao procedimento e formato dos relatórios a apresentar obrigatoriamente pelos Estados­Membros. Votei favoravelmente este relatório por considerar que constitui um elemento importante para a melhoria da regulamentação e para a minimização das capturas acidentais de cetáceos pela pesca.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98, attualmente conferisce alla Commissione taluni poteri che devono essere riclassificati in misure aventi carattere di atti delegati e misure aventi carattere di atti di esecuzione. Concordo con il relatore, il quale suggerisce alcuni emendamenti alla proposta della Commissione, e per questo ho espresso il mio voto favorevole alla proposta per una definizione più rigorosa delle circostanze in cui alla Commissione stessa è conferito il potere di adottare atti delegati.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O regulamento (CE) n.º 812/2004 do Conselho, de 24 de abril de 2004, confere atualmente à Comissão poderes de execução, os quais devem ser exercidos de forma a salvaguardar os direitos do Parlamento instituídos pelo TFUE. Os atos delegados ou os atos de execução permitem adaptar as condições e as especificações técnicas das modalidades de uso dos dispositivos acústicos de dissuasão dos mamíferos marinhos e aplicar atos relativos ao procedimento e ao formato dos relatórios que os Estados-Membros são obrigados a apresentar. Assim, o relator concorda com a proposta da Comissão, propondo, contudo, algumas alterações à mesma, que visam a definição mais rigorosa dos períodos de delegação de poderes de forma a obrigar a Comissão a comunicar os resultados do seu exercício e, consequentemente, a obter uma avaliação regular dos atos delegados. Considerando a mortalidade e a redução drástica que as unidades populacionais de cetáceos têm vindo a sofrer, votei favoravelmente a proposta de regulamento, esperando que as medidas consagradas garantam a sua proteção efetiva contra todas as ameaças.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour (I was the rapporteur). It is very important to find a legally well-founded solution safeguarding Parliament’s rights created by the TFEU. I globally agree with the Commission’s proposal to the extent that it suggests the use of delegated acts to adapt conditions and technical specifications for the use of acoustic deterrent devices and implementing acts concerning the procedure and format for reporting obligations for Member States. However, I also suggested some amendments to the Commission’s proposal – i.e. stricter definition of the circumstances under which the Commission may adopt delegated acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − In proposito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98, sono stati apportati alcuni emendamenti al testo della Commissione europea che prevedono, in accordo con gli obblighi degli Stati membri, che la Commissione presenti, entro la fine del 2015, una proposta legislativa concernente un quadro legislativo generale, volta a garantire l'effettiva protezione dei cetacei da tutte le minacce. Tale proposta si inserisce nell´ambito di un contesto in cui le popolazioni dei cetacei sono in condizione di grave pericolo e stanno perciò drasticamente diminuendo a causa dell´inquinamento acustico sottomarino e del degrado dell´habitat. È pertanto auspicabile scoraggiarne la cattura accidentale con disposizioni apposite che prevedano l´uso di dispositivi acustici. Contestualmente si inseriscono alcuni emendamenti alla proposta della Commissione, ossia una definizione più rigorosa delle circostanze in cui alla Commissione stessa è conferito il potere di adottare atti delegati. Esprimo perciò parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for this report as the report suggests implementing acts concerning the procedure and format for reporting obligations for Member States, as well as the use of delegated acts to adapt conditions and technical specifications for the use of acoustic deterrent devices.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) a instauré une nouvelle hiérarchie des normes, composée de trois niveaux (actes législatifs, actes délégués, actes d'exécution). Il est très important de trouver une solution qui repose sur une base juridique solide et protège les droits du Parlement tels qu'énoncés dans le TFUE.

Je suis favorable, dans l'ensemble, à la proposition de la Commission, dans la mesure où elle suggère le recours à des actes délégués pour adapter les spécifications techniques et les conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustique et à des actes d'exécution pour les modalités relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d'établir.

Toutefois, je suggère d'apporter quelques modifications à la proposition de la Commission, dans le but de définir de manière plus stricte les circonstances dans lesquelles elle se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de regulament de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98. Populaţiile de cetacee au scăzut dramatic, întrucât zeci de mii de cetacee mor anual în apele Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr. 812/2004, care are lacune grave, vizează, în special, utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare pentru evitarea capturilor accidentale de cetacee. Cetaceele se confruntă cu diverse ameninţări, cum ar fi: degradarea habitatului, coliziunea cu nave şi poluarea fonică submarină. De aceea, este necesar să se instituie un cadru legislativ cuprinzător pentru protecţia cetaceelor. Pentru a asigura adaptarea eficientă a anumitor dispoziții, astfel încât să reflecte progresele tehnice și științifice, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește specificațiile tehnice și condițiile privind utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare. De asemenea, am votat ca, cel târziu la 31 decembrie 2015, Comisia să examineze eficacitatea măsurilor stabilite în prezentul regulament şi să prezinte o propunere legislativă cuprinzătoare, în vederea asigurării protecţiei efective a cetaceelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že je třeba chránit přírodu a bojovat proti zbytečnému vyvražďování kytovců.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die alarmierenden Zahlen des Rückgangs der Walfischpopulation lassen sich besonders deutlich an diesem Bericht ablesen. Die Verordnung (EG) Nr. 812/2004 wies schwerwiegende Mängel auf, wie zum Beispiel eine Verschlechterung der Lebensräume der Wale, Zusammenstöße mit Fischereibooten, sowie Lärm unter Wasser. Technische Spezifikationen und Verwendungsbedingungen akustischer Abschreckvorrichtungen könnten daher dienlich sein zur Aufdeckung der Walbeifänge in der Fischerei.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest eksploatacja biologicznych zasobów wodnych przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów gospodarczego, ekologicznego i społecznego. W związku z tym Wspólnota winna między innymi ograniczyć do minimum wpływ rybołówstwa na ekosystemy morskie. Państwa członkowskie są ponadto zobowiązane ustanowić system monitorowania przypadkowych odłowów i zabijania tych gatunków, aby umożliwić przedsięwzięcie dalszych środków badawczo-ochronnych. Kraje członkowskie winny również używać urządzeń akustycznych zapobiegających zbliżaniu się waleni do narzędzi połowowych, skutecznie ograniczając w ten sposób przyłów gatunków waleni podczas połowów za pomocą sieci unieruchomionych. Niezbędny jest również monitoring działalności połowowej, dzięki której uzyskać będzie można wiarygodne dane dotyczące przypadkowego odłowu waleni, a w związku z tym konieczne jest ustalenie planów monitorowania łowisk tak, by dane były rzetelne, a sprawozdania z nich składane regularnie. Uważam te działania za słuszne, dlatego poparłem ten projekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A fim de aplicar determinadas disposições do Regulamento (CE) n.º 812/2004, propõe-se atribuir atos delegados à Comissão, no que diz respeito às especificações técnicas e condições de utilização de dispositivos acústicos de dissuasão, o que nos parece positivo. Por outro lado, propõe-se conferir poderes de execução à Comissão para assegurar condições uniformes para a aplicação das disposições do presente regulamento. O relator aceita a posição da Comissão, mas apresenta três alterações a fim de limitar os poderes da Comissão, por um período de três anos. Votámos a favor.

 

9.3. Az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a renovação do presente Acordo de pescas, considerando que é equilibrado e cobre os interesses de ambas as partes. Tendo ainda em conta que possibilita a pesca de navios europeus em águas de soberania da República da Maurícia, mas que estabelece ao mesmo tempo cooperação científica, financeira e técnica no setor das pescas com vista a promover a pesca responsável nas águas da Maurícia, cooperação sobre arranjos para patrulha das águas da Maurícia e ainda parcerias entre operadores com o objetivo de desenvolver atividades económicas no setor das pescas e setores relacionados, de interesse comum, é de minha opinião que uma vez mais este Protocolo protege tanto os interesses da União Europeia, bem como os da República da Maurícia.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi naujas žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas su nauju protokolu padės sustiprinti Mauricijaus kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba pajėgumus. Be to, susitarimas turės didelį poveikį ir šalies finansiniam ir politiniam stabilumui. Mano nuomone, sudarytas naujas žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas ir naujas protokolas padės ES išsaugoti galimybę žvejoti rytų Afrikos regiono žvejybos rajonuose ir išlaikyti Europos sektorių gyvybingumą. Tokiu būdu ES laivams ir nuo jų priklausantiems sektoriams bus sudaryta stabili teisinė aplinka, tausojantis naudojimas bei parama ir palankios sąlygos Mauricijaus žuvininkystės sektoriui.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je soutiens cette recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et la République de Maurice dans le secteur de la pêche. Il s'agit de s'accorder sur les conditions dans lesquelles les navires de pêche de l'Union européenne pourront aller pêcher le thon dans les eaux mauriciennes. Un protocole accompagne cet accord, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord, qui est de 1 980 000 euros pour la durée totale du protocole de 6 ans. Cette proposition devrait venir consolider la capacité de la République de Maurice à combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en particulier par l'amélioration de son infrastructure de suivi et par le contrôle des activités de pêche dans sa zone économique exclusive. Cet accord devrait conduire également à une amélioration de la stabilité budgétaire et politique de la République de Maurice.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl ES ir Mauricijaus žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinio įnašo. ES ir Mauricijaus Respublika ryšius žuvininkystės srityje palaikė iki 2007 m., tačiau pasibaigus 2003–2007 m. susitarimo galiojimui, šalys jo neatnaujino. Šiuo siūlymu rengiamas naujasis partnerystės susitarimas, kuris padės ES išsaugoti galimybę žvejoti rytų Afrikos regiono žvejybos rajonuose, sudarys ES laivams ir nuo jų priklausantiems sektoriams bus sudaryta stabilią teisinę aplinką. Pritariu ES Mauricijui skiriamai 660 000 EUR metinei finansinei kompensacijai už metinį orientacinį 5 500 tonų žuvų kiekį ir kaip papildoma ES parama Mauricijaus žuvininkystės ir jūrų politikai. Finansinė parama padės sustiprinti Mauricijaus kovos su neteisėta žvejyba pajėgumus. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl ES paramos Mauricijaus žuvininkystei ir jūrų politikai skirtų lėšų panaudojimo kontrolės geresnio užtikrinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea recomandării, deoarece noul acord de parteneriat în domeniul pescuitului şi noul protocol vor ajuta la consolidarea capacităţii Republicii Mauritius de combatere a pescuitului ilegal. Astfel, va putea fi îmbunătăţită infrastructura menită să monitorizeze şi să controleze pescuitul în zonă. Instituirea parteneriatului va conduce la o politică sustenabilă în domeniul pescuitului, precum şi la o exploatare responsabilă a resurselor piscicole, iar acest lucru va fi în beneficiul ambelor părţi. De asemenea, acordul va avea beneficii extinse pentru dezvoltarea şi diversificarea economiei Republicii Mauritius. Nu în ultimul rând, consider că ajutorul pentru conservarea şi gestionarea resurselor naturale va contribui la o dezvoltare sustenabilă a sectorului.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Le rapport Sanchez Presedo, auquel j’ai apporté mon soutien, porte sur la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice et d’un nouveau protocole fixant les contreparties financières. Ce nouvel accord contribuera notamment à renforcer la capacité de Maurice à lutter contre la pêche illicite et à améliorer son infrastructure de contrôle des activités de pêche dans sa zone économique exclusive.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Jacob Bicep (Verts/ALE), par écrit. – Ce nouvel accord économique n'est, à première vue, pas un mauvais accord puisqu'il est économiquement raisonnable et encourage une gestion durable des ressources disponibles. Cependant, les syndicats de pêcheurs locaux se sont manifestés à de nombreuses reprises, ayant le sentiment désagréable de ne pas avoir été inclus dans les négociations, une problématique malheureusement récurrente dans le domaine des accords de pêche de l'UE avec les pays tiers. Notre future politique commune de la pêche a des chances de revêtir pour la première fois des critères écologiques contraignants, au nom d'une exploitation soutenable des ressources halieutiques. Mais ce changement clé de paradigme doit absolument se faire en collaboration étroite avec les premiers concernés, et donc les pêcheurs locaux, garants d'une transition écologique réussie. L'approbation étant maintenant donnée de la part du Parlement européen, j'encourage les autorités compétentes à travailler en bonne intelligence avec leurs partenaires privilégiés, dans une logique d'échange, de respect et de soutien adéquat pour un développement sain et endogène des économies locales.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Apoyo este informe porque el Acuerdo es una buena noticia, pues se reabre una zona pesquera que estaba cerrada a los barcos europeos desde 2007. En concreto, vamos a poder pescar 5 000 toneladas, a repartir entre 86 barcos comunitarios, de los que 41 son cerqueros atuneros de Euskadi. El Acuerdo, además, marca el camino que debe seguirse para conseguir otros acuerdos pesqueros: es equilibrado, armoniza con la flota local y debería marcar un punto de inflexión en la peligrosa tendencia que últimamente se registra en la negociación de estos acuerdos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes Komisija Europos Sąjungos vardu derėjosi su Mauricijaus Respublika dėl naujo Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo ir protokolo parafavimo. Remiantis šiomis derybomis, 2012 m. vasario 23 d. buvo parafuotas naujas Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas ir naujas protokolas. Jis padės sustiprinti Mauricijaus kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba pajėgumus, visų pirma pagerins žvejybos veiklos stebėsenos ir kontrolės infrastruktūrą Mauricijui priklausančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje. Susitarimas taip pat turės didelį poveikį ir šalies finansiniam ir politiniam stabilumui. Sudarytas naujas Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas ir naujas protokolas padės ES išsaugoti galimybę žvejoti rytų Afrikos regiono žvejybos rajonuose ir išlaikyti Europos sektorių gyvybingumą, nes ES laivams ir nuo jų priklausantiems sektoriams bus sudaryta stabili teisinė aplinka.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai soutenu la proposition de conclusion d'un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République de Maurice. J'ai trouvé cet accord bien équilibré pour les deux parties. Les bateaux battant pavillons européens vont pouvoir aller pêcher dans les eaux relevant de la souveraineté de Maurice, tout en assurant une contrepartie juste qui aura des incidences notables sur la stabilité budgétaire et politique du pays. Il était primordial de garantir que cet accord n'apporte pas de conséquences néfastes en matière économique, sociale et environnementale pour la République de Maurice.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against the EU-Mauritius Fisheries Partnership Agreement as I am in favour of putting an end to the plundering of Mauritanian fisheries by the fleets of certain EU Member States. I firmly believe that poorer states should have full use of their own resources, both natural and living – to me, this is a better approach than sending them money for so-called external aid and telling them how they should live.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ce rapport, qui ouvre la voie à la conclusion d'un nouveau protocole à l'accord dans le secteur de la pêche avec la République de Maurice. Je soutiens les priorités mises en avant par ce rapport, à savoir le renforcement des capacités de la République de Maurice pour combattre la pêche illégale, via l'amélioration de la qualité de ses infrastructures pour la surveillance et le contrôle des pêches dans leur zone économique exclusive. Il est pour moi également primordial, comme le demande le rapporteur, que le Parlement européen soit tenu informé de toutes les étapes de procédure concernant la conclusion de ce protocole. C'est un impératif de démocratie, que nous n'hésiterons pas à revendiquer face au Conseil et à la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a conclusão do acordo entre a União Europeia e a República da Maurícia no âmbito das pescas. A conclusão deste acordo contribuirá para o reforço das atividades económicas no setor da pesca na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Al termine di un negoziato piuttosto tecnico, il Consiglio ha trovato un accordo con le autorità competenti della Repubblica di Maurizio per permettere ai pescherecci europei di pescare i tonni nel territorio mauriziano, con una corrispondente contropartita finanziaria. Mi auguro che l'abilità dei pescatori europei permetta di generare ricavi più che sufficienti per recuperare questa somma.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui installe une réelle réciprocité entre l'Union européenne et la République de Maurice. Cet accord commercial profite tout d'abord à l'Union européenne en donnant à ses pêcheurs la possibilité de pêcher du thon dans les eaux mauriciennes. Mais il est aussi un véritable atout économique et politique pour la République de Maurice puisqu'il s'accompagne d'une significative compensation financière et qu'il contribue à soutenir Maurice dans sa lutte contre la pêche illicite et non déclarée. C'est bien sur ce type de réciprocité que l'UE doit baser l'ensemble de ses accords avec les pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Possibilidades de pesca e contribuição financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio das pescas UE-Maurícia", por considerar que se trata de um acordo equilibrado e que respeita os legítimos interesses de ambas as partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because it is an excellent agreement, both for Mauritius as well as the EU. It is of utmost importance that the fisheries policy of Mauritius is supported both politically and financially to avoid over-exploitation and this agreement covers this. In Wales we have a fishing industry which is important to the livelihood of many so we know how important it is that fisheries are protected.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A relação entre a União Europeia e a República da Maurícia no setor das pescas remonta a 1989. No entanto, no termo da vigência do Protocolo de 2003-2007, as partes não conseguiram chegar a um acordo quanto às condições da sua renovação. Desde então, a frota europeia tem sido obrigada a operar no quadro de regimes de acesso privados. O novo Acordo de Parceria no domínio das pescas e o novo Protocolo vão contribuir para reforçar a capacidade da Maurícia para combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, nomeadamente através da melhoria das suas infraestruturas de monitorização e de controlo das atividades de pesca na sua ZEE. Para a União Europeia, a celebração do Acordo de Parceria no domínio das pescas e do Protocolo ajudará a manter a continuidade nas zonas de pesca abrangidas por acordos na região da África Oriental e contribuirá para a viabilidade das indústrias europeias, na medida em que proporciona aos navios e às indústrias da UE que deles dependem um quadro de estabilidade a médio prazo. Sou da opinião que o novo Acordo de Parceria no domínio das pescas e o novo Protocolo são equilibrados e servem os interesses de ambas as partes.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Há quase 25 anos que a União Europeia (UE) e a República da Maurícia mantêm relações no âmbito das pescas, cuja vigência do último protocolo terminou em 2007. Todavia, durante os anos subsequentes, as partes não lograram chegar a um entendimento, com prejuízo para a frota pesqueira europeia. Reatadas as negociações em 2010, foi possível elaborar um Acordo de Parceria no domínio das pescas que a Comissão assinou no dia 23 de fevereiro de 2012. A recomendação elaborada pelo colega Antolín Sánchez Presedo incide sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um novo Acordo de Parceria no domínio das pescas e de um novo Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contribuição financeira previstas no Acordo. Considerando o historial de respeito pelos direitos humanos e fundamentais por parte da República da Maurícia e que esta atividade piscatória é sustentável, não revelando quaisquer efeitos negativos a nível económico, social ou ambiental, votei favoravelmente uma vez que, quer o novo Acordo de Parceria, quer o novo Protocolo, servem os interesses de ambas as partes.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Os primeiros acordos de pesca entre a União Europeia e a República da Maurícia remontam a 1989. Estes acordos foram sendo renovados até 2007 mas, no termo da vigência do Protocolo de 2003-2007, as partes não conseguiram chegar a acordo quanto às condições da sua renovação. Desde então, a frota europeia tem sido obrigada a operar no quadro de regimes de acesso privados. Em 2010, foram envidados novos esforços tendo em vista obter um novo acordo.

Sem prejuízo de algumas reservas relativamente ao pleno cumprimento dos pressupostos avançados pelo relator para aprovação do acordo - a saber: ser um acordo económico razoável tendo em conta as possibilidades de pesca disponíveis; ser uma base para a conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos relevantes; constituir um apoio adequado ao setor da pesca local - apoiámos a celebração do acordo, que vai abrir possibilidades de pesca para alguns segmentos da frota nacional, nomeadamente atuneiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this report because it is progressive in terms of promoting relations in the fisheries area between the EU and the Republic of Mauritius. This will help maintain continuity in the fisheries zones.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas, kadangi naujame Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime ir naujame protokole visapusiškai atsižvelgiama į abiejų šalių interesus. Taip pat naujas Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas su nauju protokolu padės sustiprinti Mauricijaus kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba pajėgumus, visų pirma pagerins žvejybos veiklos stebėsenos ir kontrolės infrastruktūrą Mauricijui priklausančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje. Susitarimas taip pat turės didelį poveikį ir šalies finansiniam ir politiniam stabilumui. Tačiau būtina užtikrinti papildomos ES paramos Mauricijaus žuvininkystės ir jūrų politikai skirtų lėšų panaudojimo kontrolę. Sudarytas naujas Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas ir naujas protokolas padės ES išsaugoti galimybę žvejoti rytų Afrikos regiono žvejybos rajonuose, dėl kurių sudaryti susitarimai, ir išlaikyti Europos sektorių gyvybingumą, nes ES laivams ir nuo jų priklausantiems sektoriams bus sudaryta stabili teisinė aplinka ir užtikrintas nuspėjamumas vidutiniu laikotarpiu. Remiantis šalies strategijos dokumente pateikta informacija, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių užtikrinimo ir demokratinių principų laikymosi padėtis Mauricijuje yra gera. Siekiant išsaugoti gerą ES reputaciją ir patikimumą itin svarbu sukurti pasitikėjimą ir plėtoti ilgalaikius abiems pusėms naudingus ryšius šioje srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu en plénière le rapport de mon collègue Antolin Sanchez Presedo. Ce rapport portait sur une proposition de décision du Conseil visant à conclure un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République de Maurice. Elle a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles les navires de pêche immatriculés dans l'Union et battant pavillon de l'Union peuvent pêcher le thon dans les eaux relevant de la souveraineté de Maurice. Ce rapport a été adopté à une large majorité par 659 voix pour.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report. Relations in the fisheries area between the European Union and the Republic of Mauritius started in 1989. Until 2007, they were undisturbed, but at the expiry of the 2003-2007 Protocol, the parties were unable to agree on the conditions for its renewal. Since then the European fleet has had to operate under private access regimes. The efforts to come to an agreement were renewed in 2010 and it is those efforts that have led to the Fisheries Partnership Agreement and the Protocol that the Commission initialled on 23 February 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O acordo de pescas inicial entre a UE e a República da Maurícia teve início em 1989, e vigorou até 2007. A partir dessa data, as partes ainda não chegaram a novo acordo sobre as condições a serem adotadas no âmbito do mesmo. Quando se iniciaram as novas negociações para um novo acordo foi encomendada uma avaliação de impacto que não identificou quaisquer efeitos negativos no plano económico, social ou ambiental. Este estudo identificou, sim, várias consequências positivas do acordo anterior, como o reforço dos setores das pescas da Europa e da Maurícia e benefícios para as populações locais. Ainda de acordo com esta análise, a disponibilização das possibilidades de pesca nas águas mauricianas não teria necessariamente como resultado o aumento das capturas totais efetuadas pelos navios europeus no Oceano Índico, mas contribuiria para uma melhor distribuição geográfica do esforço de pesca. Por fim, concluiu que a zona de pesca da Maurícia não revela qualquer sensibilidade biológica ou ambiental específica. Daí que este novo acordo será favorável para as partes envolvidas como sempre se pretende.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que incluye una mejora de los sistemas de información y control del Parlamento sobre las negociaciones que lleva la Comisión en la renovación de este tratado. La Comisión está llevando en solitario las negociaciones que conducirán a la renovación del acuerdo pesquero con las islas. Sin un control por parte del Parlamento, la Comisión puede establecer un acuerdo que establezca unas contrapartidas financieras justas y que respete la soberanía de Mauricio sobre sus aguas. El aspecto de la sostenibilidad de la actividad pesquera en las Islas Mauricio queda excluido del acuerdo que sostiene que el Océano Índico no necesita ser protegido, cuestión que debería poder ser cuestionada. El anterior acuerdo fijaba también aspectos que han desaparecido en el nuevo, como por ejemplo la obligatoriedad de fomentar el sector pesquero de Mauricio privilegiando un sistema alimentario basado en la cercanía geográfica. Para que el Parlamento pueda controlar todos estos aspectos, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The new Fisheries Partnership Agreement and the new Protocol are balanced and cover the interests of both parties, and consent to their conclusion by Parliament is therefore recommended.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I voted for this report because it provides for extensive cooperation between the EU and Mauritius in order to promote responsible fishing, whereby the evolution of resources will be monitored. Efforts will be made to ensure that local fishers are not crowded out and that the fishing activites of EU ships are not opposed to those of the local fishing communities. Rather than leaving no regulation in place at all, this report ensures a properly managed agreement, with cooperation on sustainable and complimentary fishing.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šio susitarimo ir naujo protokolo sudarymui, kuris sustiprins ES ir Mauricijaus Respublikos bendradarbiavimą. ES laivai galės laisvai žvejoti Indijos vandenyse ir tokiu būdu bus geriau paskirstomos žvejybos pastangos erdvės aspektu. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad partnerystės sistema bus paremta tvarios žuvininkystės politika ir atsakingai naudojamais žuvininkystės ištekliais. Pažymėtina, kad šio susitarimo sudarymas nesukels jokio neigiamo poveikio ekonomikai, visuomenei bei aplinkai. Be to, tai skatins visame pasaulyje laikytis tų pačių gero žuvininkystės sektoriaus reguliavimo ir protingo jūrų valdymo principų.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. As relações no âmbito das pescas entre a União Europeia e a República da Maurícia datam da década de 80 do século passado. Contudo, no final da vigência do Protocolo estabelecido para o período 2003-2007, as Partes não conseguiram atingir um acordo para a sua renovação, pelo que, deste então, a frota de pesca europeia tem operado nestas águas no quadro de regimes de acesso privados. A intensificação dos esforços para solucionar esta situação conduziu ao estabelecimento do Protocolo e Acordo de Parceria no domínio das pescas rubricado pela Comissão em 2012. A celebração deste novo Acordo de Parceria no domínio das pescas permitirá a continuidade da frota europeia em zonas de pesca na África Oriental e contribuirá para a viabilidade da indústria pesqueira europeia que opera nestas águas, disponibilizando possibilidades de pesca a 41 atuneiros cercadores e 45 palangreiros de superfície em troca de uma compensação financeira anual de 660.000 euros (302.500 euros destinados ao apoio da política marítima e da pesca na Maurícia). Dada a relevância do presente Acordo de Parceria no domínio das pescas UE-Maurícia, e por considerar que as condições estabelecidas são equilibradas e interessantes para ambas as partes, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − I rapporti tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio nel settore della pesca sono iniziati nel 1989. Fino al 2007 sono sempre stati distesi, ma alla scadenza del protocollo 2003-2007 le parti non sono state in grado di raggiungere un accordo sulle condizioni per il suo rinnovo. Da allora, la flotta europea ha dovuto operare nell'ambito di meccanismi di accesso privato. I nuovi sforzi compiuti nel 2010 per giungere a un accordo hanno avuto come esito l'accordo di partenariato nel settore della pesca e il protocollo che la Commissione ha siglato il 23 febbraio 2012. Concordando che il nuovo accordo di partenariato in materia di pesca e il nuovo protocollo sono equilibrati e tengono conto degli interessi di entrambe le parti, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta raccomandando al Parlamento europeo di dare la sua approvazione alla loro conclusione.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Em 23 de fevereiro de 2012, a Comissão rubricou um Acordo de Parceria com a República da Maurícia, cuja celebração está sujeita à aprovação do Parlamento Europeu. Os principais elementos do novo Protocolo compreendem a compensação financeira anual de 660 000 EUR por ano, sendo 357 500 EUR para a autorização de pesca de uma tonelagem de referência de 5500 toneladas anuais, e 302 500 EUR correspondendo à dotação adicional concedida pela UE para apoiar a pesca e a política marítima da Maurícia. A pesca representa, neste país, uma parte relativamente restrita do PIB nacional. Por conseguinte, a disponibilização das possibilidades de pesca nas aguas mauricianas não revela quaisquer impactos negativos no plano económico, social ou ambiental. Mais, a Comissão declarou ainda que o setor das pescas a nível local não exerce, devido às suas características, atividade em águas onde os navios de pesca europeus estão autorizados a pescar e além disso, os navios da UE e da Maurícia pescam espécies diferentes. Não havendo registo de sobrepesca na região, e tendo em conta que o acordo não representa qualquer ameaça para a conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos, nem tampouco uma ameaça no plano económico-social, votei favoravelmente o novo Acordo de Parceria.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Relations in the fisheries area between the European Union and the Republic of Mauritius started in 1989. Until 2007, they were undisturbed, but on the expiry of the 2003-2007 Protocol, the parties were unable to agree on the conditions for its renewal. Since then, the European fleet has had to operate under private access regimes. The efforts to come to an agreement were renewed in 2010 and it is those efforts that have led to the Fisheries Partnership Agreement and the Protocol that the Commission initialled on 23 February 2012. Among other issues, the new Protocol contains more detailed clauses concerning the suspension and revision of financial compensation and the suspension of implementation of the Protocol in certain circumstances, in particular in the case of a breach of the essential and fundamental elements of human rights and democratic principles as provided for in Article 9 of the Cotonou Agreement (see Articles 7 and 8 of the Protocol).

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D), por escrito. − Me satisface el amplio respaldo del Parlamento a mi recomendación de apoyo al Acuerdo Pesquero UE-Mauricio y su Protocolo. Las relaciones pesqueras UE-Mauricio comenzaron en 1989 y se interrumpieron en 2007. Los presentes Acuerdo y Protocolo establecen un nuevo marco, incorporando el ámbito pesquero a las relaciones de cooperación existentes. Fija la contrapartida en 660 000 EUR anuales (y 35 EUR más por tonelada capturada), 302 500 de los cuales están destinados al apoyo de la política pesquera y marítima de Mauricio en contraprestación por las posibilidades de pesca para 86 buques europeos, con un tonelaje revisable de 5 500 t/año. La presencia en el Índico asegura la actividad y empleo de nuestra flota, contribuyendo a su diversificación y viabilidad, impulsa la industria pesquera local, que supone el 15 % de las exportaciones y respeta su actividad al limitarse a especies no concurrentes. La cláusula de 15 millas beneficia también a Mauricio. La evaluación de impacto no detecta ningún tipo de repercusión negativa. Acuerdo y Protocolo reforzarán la capacidad de Mauricio para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y tendrán una favorable repercusión sobre la estabilidad presupuestaria y política del país. El Parlamento Europeo quiere un papel activo en la ejecución y evaluación del presente Acuerdo y Protocolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Dal 1989, quando i rapporti sono iniziati tra la Repubblica di Maurizio e l´Unione Europea, fino al 2003, questi sono stati distesi finché non si è più trovato un accordo in materia di pesca. A tal proposito si è giunti ad un accordo di partenariato per il settore pesca e un protocollo firmato nel 2012. È prevista una contropartita finanziaria per la Repubblica di Maurizio, in luogo della possibilità di pesca nelle sue acque da parte dei pescherecci europei. Inoltre, le navi europee dovranno imbarcare un certo numero di marinai di Maurizio. L´accordo, dunque, tutela gli interessi di entrambe le parti, e se si considera che la pesca non rappresenta per la Repubblica di Maurizio il principale sostenitore del PIL, certamente appare vantaggioso per il Paese stesso. Esprimo pertanto parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for this report as the Agreement covers the interests of both parties and is well balanced.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les relations en matière de pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice ont débuté en 1989. Elles n'ont connu aucune perturbation jusqu'en 2007, mais, à l'expiration du protocole, les parties n'ont pu s'accorder sur les conditions de son renouvellement. L'évaluation ex ante des conditions actuelles du secteur de la pêche à Maurice dans la perspective d'un nouvel accord de partenariat et d'un nouveau protocole, préparée avec le soutien de la Commission, indique que "l'analyse d'impact n'identifie pas d'incidences négatives probables économiques, sociales ou environnementales".

Le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche et le nouveau protocole sont équilibrés et servent les intérêts des deux parties, aussi est-il recommandé au Parlement européen d'approuver la conclusion de l'accord et du protocole. Le Parlement doit être informé immédiatement et pleinement à toutes les étapes des procédures liées à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche et au protocole, ou à leur renouvellement, conformément aux paragraphes 2 et 3 du projet de résolution législative.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului și a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acord. Comisia a purtat negocieri, în numele Uniunii Europene, cu Republica Mauritius, şi a încheiat un nou Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Mauritius și un nou protocol. Noul acord acoperă o perioadă de șase ani de la data semnării și poate fi reînnoit în mod tacit pentru perioade succesive de trei ani. Obiectivul general este intensificarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius, în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru elaborarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor piscicole din zona de pescuit mauritiană, în interesul ambelor părți. Noul protocol conține clauze mai detaliate cu privire la suspendarea și revizuirea compensației financiare, precum și la suspendarea aplicării protocolului în anumite circumstanțe, în special în caz de încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului și ale principiilor democratice. Pentru Uniunea Europeană, încheierea noului acord de parteneriat din domeniul pescuitului și a noului protocol va contribui la viabilitatea industriilor europene, oferind navelor UE și sectoarelor de activitate care depind de acestea un mediu juridic stabil și previzibilitate pe termen mediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté contre l'accord de partenariat sur la pêche entre l'UE et l'île de Maurice. La pêche à Maurice est très importante au point de vue nutritionnel, économique et social, fournissant des emplois et des revenus aux habitants des régions côtières mais aussi au pays des revenus d'exportations non négligeables.

Malgré les quelques restrictions imposées sur les flottes européennes, le risque de voir le pillage des ressources halieutiques de Maurice par les grandes flottes européennes est grand et il va se rajouter à la pression que subissent déjà les ressources des lagons à l'intérieur de l'île. Il importe de protéger la biodiversité marine et halieutique de Maurice, d'assurer le développement durable du secteur et d'empêcher les risques de mise en concurrence des flottes mauriciennes et européennes, une concurrence qui n'est, pour le moins, pas égale.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of this recommendation, because in my opinon it represents the continuity of an old agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (from 1989), it represents the continuity of an ‘industry’/‘economical field’ (– fish processing) that, being exploited, contributes to the economic growth of both parties. At the same time, it reduces IUU fishing and promotes better monitored and organised fishing activities. Both parties can benefit from this, which is shown in all evaluations done by the European Commission with regard to the ‘fishery activity’ in the Mauritius area. Every report done has concluded that exploiting this natural resource, by the EU and by the Republic of Mauritius together, represents a contribution to the national and international GDP and keeps building trust and developing long-term and mutually-friendly relationships at a global level.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Komisja (DG MARE we współpracy ze swoim attaché ds. rybołówstwa na Mauritiusie oraz Delegaturą Unii Europejskiej w Mozambiku) zapewni regularne monitorowanie realizacji tego protokołu, w szczególności jeśli chodzi o wykorzystanie przez podmioty uprawnień do połowów oraz o dane dotyczące połowów. Ponadto umowa o partnerstwie w sprawie połowów przewiduje co najmniej raz do roku posiedzenie wspólnego komitetu, podczas którego Komisja i zainteresowane państwa członkowskie spotkają się z państwem trzecim w celu omówienia wykonania umowy i protokołu do niej. Jeśli chodzi o realizację wsparcia sektorowego, w protokole przewidziano coroczne spotkania stron w celu dokonania oceny wyników realizacji wieloletniego programu sektorowego. Protokół przewiduje także możliwość dostosowania rekompensaty finansowej przeznaczonej na wsparcie sektorowe. Myślę, że jest to słuszne działanie, dlatego głosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Os primeiros acordos de pesca entre a União Europeia e a República da Maurícia remontam a 1989. Estes acordos foram sendo renovados até 2007 mas, no termo da vigência do Protocolo de 2003-2007, as partes não conseguiram chegar a um acordo quanto às condições da sua renovação. Desde então, a frota europeia tem sido obrigada a operar no quadro de regimes de acesso privados. Sem prejuízo de algumas reservas relativamente ao pleno cumprimento dos pressupostos avançados pelo relator para aprovação do acordo – a saber: ser um acordo económico razoável tendo em conta as possibilidades de pesca disponíveis; ser uma base para a conservação e exploração sustentável dos recursos haliêuticos relevantes; constituir um apoio adequado ao setor da pesca local – apoiámos a celebração do acordo, que vai abrir possibilidades de pesca para alguns segmentos da frota nacional.

 

9.4. Hans-Peter Martin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0106/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório referente ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Hans-Peter Martin, dado que o Parlamento Europeu já teria decidido, em 2011, levantar a imunidade parlamentar de Hans-Peter Martin, deputado ao Parlamento Europeu, na sequência do pedido da Procuradoria de Viena. Considerando, ainda, que esta mesma Procuradoria solicitou o alargamento do período do levantamento da imunidade parlamentar de Hans-Peter Martin de modo a proceder a investigações, e ainda tendo em conta que tal pedido deve-se ao alegado delito de fraude agravada, penso, assim, pertinente o levantamento da imunidade parlamentar de Hans-Peter Martin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport pour demander une prolongation de la levée de l'immunité de Hans-Peter Martin, membre autrichien du Parlement européen. Le Parlement avait déjà levé l'immunité du député en septembre 2011 au regard d'allégations relatives à des détournements de fonds destinés au financement d'un parti. Cette fois, le ministère public de Vienne a souhaité procéder à de plus amples investigations en raison de nouvelles allégations selon lesquelles Hans-Peter Martin aurait mené des opérations d'escroquerie, selon le Code pénal autrichien, en déclarant avoir employé et rémunéré par les fonds publics une personne en tant qu'assistante alors qu'elle n'aurait jamais travaillé pour lui dans le cadre de ses activités parlementaires. Au vu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités, des dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et de la Constitution autrichienne, je soutiens ainsi la position de la commission des affaires juridiques qui souligne qu'il n'existe pas de raison de ne pas lever l'immunité de Hans-Peter Martin.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em 27 de junho de 2012, a Representação Permanente da Áustria junto da União Europeia (UE) entregou uma carta da Procuradoria de Viena solicitando o levantamento da imunidade parlamentar ao eurodeputado Hans-Peter Martin. Este pedido surge na sequência de um outro já efetuado pelo próprio Hans-Peter Martin e sobre o qual este Parlamento já se tinha pronunciado em 13 de setembro de 2011, devido a acusações de desvio de fundos destinados ao financiamento partidário. Aquando da sua audição pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, o deputado afirmou que tudo se devia a uma calúnia levantada por outro eurodeputado e pediu que lhe fosse levantada a imunidade parlamentar o mais rápido possível para se poder defender. O relator Tadeusz Zwiefka considera que este hipotético crime não se encontra abrangido pelo estatuto dos eurodeputados, uma vez que não está relacionado com o seu comportamento enquanto deputado ao Parlamento Europeu. Neste sentido, e tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos que recomenda, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do regimento, o levantamento da imunidade parlamentar a Hans-Peter Martin, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport était relatif à la demande de levée de l'immunité parlementaire du député européen non inscrit Hans-Peter Martin. Le rapport de mon collègue Tadeusz Zwiefka a été adopté à une large majorité.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to waive the immunity of Mr Hans-Peter Martin so that he can answer charges in relation to alleged offences concerning the misappropriation of party funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote pour la levée de l'immunité parlementaire de Monsieur Hans-Peter Martin comme celui-ci le demande d'ailleurs lui-même. Les enquêtes doivent pouvoir être menées et justice être rendue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. O Parlamento Europeu já procedeu em 13 de setembro de 2011 ao levantamento da imunidade de Hans-Peter Martin a pedido da procuradoria de Viena. A Procuradoria de Viena pretende agora proceder a investigações adicionais contra Hans-Peter Martin com base em novas alegações de que este terá cometido fraude agravada, prevista nas Secções 146 e 147(3) do Código Penal austríaco, ao declarar um terceiro como assistente parlamentar, embora a pessoa em questão nunca tenha, alegadamente, trabalhado para ele em conexão com as suas atividades parlamentares, tendo assim levado dolosamente funcionários do Parlamento Europeu a pagarem remuneração, incluindo contribuições para a segurança social, a essa terceira pessoa. Tendo em consideração o pedido de levantamento da imunidade de Hans-Peter Martin, e considerando que o artigo 9.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia e o artigo 57.º da Bundesverfassungsgesetz (Lei Constitucional Federal) austríaca não obstam ao levantamento da imunidade de Hans-Peter Martin, sou favorável ao levantamento da imunidade do deputado Hans-Peter Martin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − At the plenary sitting of 12 December 2012, the President announced that he had received a letter from the Vienna Public Prosecutor’s Office, forwarded by the Permanent Representation of Austria to the European Union on 27 June 2012, requesting the waiver of the parliamentary immunity of Mr Hans-Peter Martin. I am against the waiver of immunity since I think that the MEP should fulfill his obligations first.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Staatsanwaltschaft Wien beabsichtigt zusätzliche Ermittlungen gegen den selbst ernannten Aufdecker und Kämpfer für Sauberkeit und Transparenz Hans-Peter Martin einzuleiten auf der Grundlage neuer Vorwürfe, wonach Martin mutmaßlichen schweren Betrug gemäß §§ 146, 147 Absatz 3 des österreichischen Strafgesetzbuchs begangen haben soll, durch die Anmeldung einer dritten Person als parlamentarischen Assistenten, wobei diese Person jedoch angeblich nie für ihn im Zusammenhang mit seiner parlamentarischen Arbeit stehende Tätigkeiten verrichtete, und somit Mitarbeiter des Europäischen Parlaments durch Täuschung zur Auszahlung von Bezügen inklusive Sozialversicherungsbeiträgen an diese Person verleitet wurden. Die Staatsanwaltschaft Wien beabsichtigt außerdem, die Verwendung des gesamten Wahlkampfkostenrückerstattungsbetrages zu überprüfen, auf Grund der ergänzend erhobenen Vorwürfe, dass es sich bei der mutmaßlichen widmungswidrigen Verwendung von Parteiförderungsmitteln um zusätzliche Beträge handle. Über eine Million Euro soll von Martin zweckwidrig verwendet worden sein. Eine ungeheuerliche Vorgehensweise von Martin, sollte das Gericht dies später bestätigen. Ich habe selbstverständlich für die Aufhebung der Immunität gestimmt, um endlich Licht in diese unglaublichen Machenschaften des Herrn Martin zu bringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Hans-Peter Martin, no âmbito de uma ação relativa a alegados delitos relacionados com o desvio de financiamentos partidários. Considerando que os factos inerentes a este caso, tal como apresentados nos documentos enviados à Comissão dos Assuntos Jurídicos, relativos a alegadas atividades com fundamento nas quais a Procuradoria de Viena pretende proceder a investigações adicionais contra Hans-Peter Martin, não são manifestamente opiniões expressas nem votos emitidos pelo deputado no exercício das suas funções, pelo que se decide pelo levantamento da imunidade parlamentar. Com base nestes argumentos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Nella seduta del 12 dicembre 2012 il Presidente ha annunciato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, di aver ricevuto una lettera dalla Procura di Vienna, trasmessa il 27 giugno 2012 dalla Rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Unione europea, contenente una richiesta di deroga dell'immunità parlamentare di Hans-Peter Martin. Concordando con il relatore che la richiesta di revoca dell'immunità deve pertanto essere valutata ai sensi dell'articolo 9 del protocollo, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ciascun deputato membro del Parlamento Europeo, gode per tutta la durata di ogni sessione del Parlamento, di un´immunità che si sostanzia sia nell´ambito della giurisdizione del proprio Stato, che durante i lavori parlamentari. In considerazione di questo, tuttavia, l´immunità non ha valenza nel caso in cui il deputato sia colto in flagranza di reato o se ne sia richiesta la revoca per gravi e motivate esigenze. La vicenda che vede protagonista l´Onorevole Martin, vede lo stesso imputato per una truffa aggravata ai sensi degli articoli 146 e 147, paragrafo 3, del codice penale austriaco. Lo stesso ha dichiarato quale assistente parlamentare una terza persona, sebbene presumibilmente questa persona non abbia mai lavorato per lui in connessione con la sua attività parlamentare, e pertanto inducendo fraudolentemente i servizi del Parlamento europeo a erogare emolumenti e contributi previdenziali a favore di detta persona. In considerazione della richiesta avanzata dalla procura di Vienna, e della constatazione della probabile reiterazione del reato, esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les activités présumées pour lesquelles le ministère public a l'intention de procéder à des investigations supplémentaires à l'encontre de Hans-Peter Martin ne sont manifestement ni des opinions, ni des votes exprimés par ce député dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités.

La demande de levée d'immunité doit dès lors être examinée au regard de l'article 9 du protocole. Conformément à l'article 9, point a), du protocole, c'est en vertu du droit national qu'une demande doit être introduite concernant la levée d'immunité d'un membre. Les autorités autrichiennes ont demandé une extension de la levée d'immunité en vue d'engager des investigations supplémentaires. Le cas d'escroquerie qui fait l'objet de la présente demande de levée d'immunité ne semble pas être couvert par la demande qui a effectivement donné lieu à la levée d'immunité de M. Martin en 2011.

Au vu de l'article 9 du protocole et des dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et de la Constitution autrichienne, la commission des affaires juridiques conclut qu'il n'existe pas de raison de ne pas lever l'immunité de Hans-Peter Martin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W ciągu dwóch lat austriacki europoseł dostał od różnych lobbystów ponad 1400 pism z zaproszeniami i ofertami. Niedawno internetowa platforma LobbyPlag unaoczniła na podstawie porównań tekstów, jak dalece europosłowie przenieśli do swoich wniosków stanowiska koncernów i ich lobbystów na przykład w kwestii reformy przepisów o ochronie danych, PE już raz uchylił immunitet Hansa-Petera Martina, po tym, jak skierowano pod jego adresem zarzut, że na prywatne cele spożytkował pieniądze przeznaczone na refundację kosztów kampanii wyborczej. Niemiecki poseł Jan Philipp Albrecht domaga się, aby parlamentarzyści upubliczniali wszystkie swoje kontakty z lobbystami. Wyborcy mogliby wtedy mieć lepszą orientację, kogo mogą uważać za niezależnego polityka. Są europosłowie, którzy bezustannie są na usługach potężnych kompleksów przemysłowych i nie ma w tej sprawie żadnej transparencji. Dlatego też wszelkiego rodzaju sprawy o podłożu korupcyjnym należy zawsze wyjaśnić do końca. Żeby tak było, decydenci nie mogą chować się za immunitetami.

 

9.5. Jürgen Creutzmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0107/2013 - Francesco Enrico Speroni)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, concordando com a decisão de se levantar a imunidade parlamentar de Jürgen Creutzmann, tendo em conta o requerimento efetuado para tal efeito por parte da Procuradoria-Geral de Frankenthal (Alemanha) no âmbito da abertura de um inquérito relativo à alegada infração e ainda tendo em conta o facto que tal infração diz respeito a um procedimento penal de acordo com o arranjo constitucional Federal Alemão.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport de la commission des affaires juridiques souligne la pertinence de la demande de levée de l'immunité du député européen Jürgen Creutzmann. Le parquet de Frankenthal en Allemagne a l'intention de le poursuivre dans le cadre d'une procédure pénale au motif que le député européen serait l'auteur d'une infraction pour coups et blessures involontaires. Au volant d'un véhicule, M. Creutzmann se serait rendu coupable d'avoir refusé de céder la priorité à un autre véhicule à un croisement, causant une collision dans laquelle le passager du second véhicule a été grièvement blessé. Eu égard à l'article 9 du protocole et aux dispositions applicables du règlement du Parlement et de la loi fondamentale allemande, il me paraît nécessaire de lever l'immunité parlementaire de M. Creutzmann. C'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório versa sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ao eurodeputado alemão Jürgen Creutzmann, efetuado pelo Procurador-Geral de Frankenthal, na sequência de um pedido de inquérito devido a um acidente de viação quando o eurodeputado não respeitou a prioridade de outro veículo num cruzamento, provocando danos corporais no condutor do outro veículo. O relator Francesco Enrico Speroni considera que os “atos que levaram o Procurador-Geral de Frankenthal a querer proceder a averiguações em relação a Jürgen Creutzmann não são, manifestamente, opiniões ou votos emitidos pelo deputado no exercício das suas funções, na aceção do artigo 8.° do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades”. Assim, estão reunidas todas as condições para que o Parlamento Europeu aprove o levantamento da imunidade parlamentar. Neste sentido, e tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos que propõe, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do regimento, o levantamento da imunidade parlamentar a Jürgen Creutzmann, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Francesco Enrico Speroni en plénière. Ce rapport était relatif à la demande de levée de l'immunité parlementaire de Jürgen Creutzmann, député allemand membre de l'ALDE. Il a été adopté à une large majorité.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the removal of the immunity of Mr Jürgen Creutzmann so that he might answer charges that, as the driver of a vehicle, he allegedly failed to give way to another vehicle at a junction, thus causing a collision between the two vehicles. The passenger of the other vehicle suffered serious injuries in the accident.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vote pour la levée de l'immunité de Monsieur Creutzmann suspecté d'infraction pour coups et blessures involontaire. L'immunité ne sert pas à protéger les députés suspectés de délits de droit commun mais à garantir que leurs travaux parlementaires ne soient pas entravés. Monsieur Creutzmann doit pouvoir répondre des faits qui lui sont reprochés.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. Neste caso, o Procurador-Geral de Frankenthal tenciona apresentar uma queixa contra Jürgen Creutzmann, com base em alegações de que este cometeu a infração penal de lesões corporais por negligência, nos termos do § 229 do Código Penal alemão. Na sua carta de 5 de novembro de 2012, o Procurador-Geral de Frankenthal declara que Jürgen Creutzmann, quando conduzia um veículo, alegadamente não respeitou a prioridade de outro veículo num cruzamento, provocando, assim, a colisão dos dois veículos. O passageiro do outro veículo sofreu ferimentos graves no acidente. Face aos factos apontados, e por que esses nada têm a ver com a atividade do deputado europeu, sou favorável ao levantamento da imunidade de Jürgen Creutzmann.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Frankenthal Chief Public Prosecutor intends to bring criminal proceedings against Jürgen Creutzmann on the basis of allegations that he has committed the criminal offence of causing bodily harm by negligence under Section 229 of the German Criminal Code. In its letter of 5 November 2012, the Frankenthal public prosecutor states that Mr Creutzmann, as the driver of a vehicle, allegedly failed to give way to another vehicle at a junction, thus causing a collision between the two vehicles. The passenger of the other vehicle suffered serious injuries in the accident.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Imunitetas nėra ginklas, kurį parlamento nariai gali naudoti asmeniniams nesutarimams išspręsti. Tai priemonė – paremti politinės bendruomenės demokratinį veikimą. Dažnai, tiek parlamentas, tiek atskiri jo nariai tampa politinių intrigų, rietenų, sąskaitų suvedimo taikiniu. Atsižvelgiant į tai, būtina juos apsaugoti nuo politinio įsikišimo ar kitų įtakų. Be to, Parlamentas neturėtų perimti teisėsaugos institucijų funkcijų. Parlamentarams turi būti taikoma apsauga, kuri leistų tinkamai įgyvendinti jiems pavestas funkcijas. Kiekvienas sprendimas turi būti priimamas tik iš anksto įvertinus jo pasekmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Jürgen Creutzmann, no âmbito de uma ação pendente junto do Ministério Público de Frankenthal relativa a alegada prática de infração penal de lesões corporais por negligência, nos termos do § 229 do Código Penal alemão, na sequência de um acidente rodoviário. Considerando que os factos inerentes a este caso, tal como apresentados nos documentos enviados à Comissão dos Assuntos Jurídicos, e que levaram o Procurador-Geral de Frankenthal a querer proceder a averiguações em relação a Jürgen Creutzmann não são, manifestamente, opiniões ou votos emitidos pelo deputado no exercício das suas funções, decidiu-se pelo levantamento da imunidade parlamentar. Com base nestes argumentos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. Gli atti presunti per i quali il procuratore capo di Frankenthal intende avviare un'inchiesta contro Jürgen Creutzmann non costituiscono palesemente opinioni né voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e le immunità. L'articolo 9 del protocollo è pertanto la disposizione pertinente per esaminare la richiesta di revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann. Concordando con la commissione giuridica che non ravvisa alcun motivo ostativo alla revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann ai sensi dell'articolo 9 del protocollo e delle disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento europeo e della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), ho espresso il voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Il procuratore capo di Frankenthal intende avviare un'inchiesta contro Jürgen Creutzmann, membro del Parlamento Europeo per reato di lesioni corporali per negligenza, causate a seguito di un incidente stradale, durante il quale un passeggero ha subito gravi lesioni. Considerando che i membri del Parlamento Europeo godono dell´immunità durante il loro incarico, che ha valenza anche nel Paese di origine dello stesso, per procedere con le indagini e con un procedimento penale, è necessario revocare l´immunità, con votazione dei componenti del Parlamento. Visti i fatti e le argomentazioni, esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le parquet de Frankenthal envisage d'engager une procédure pénale à l'encontre de M. Creutzmann au motif qu'il serait l'auteur d'une infraction pour coups et blessures involontaires relevant de l'article 229 du code pénal allemand. Dans sa lettre du 5 novembre 2012, le parquet de Frankenthal déclare que M. Creutzmann, au volant d'un véhicule, aurait refusé de céder la priorité à un autre véhicule à un croisement, causant une collision dans laquelle le passager du second véhicule a été grièvement blessé.

Les actes prétendument commis par M. Creutzmann, sur lesquels le parquet de Frankenthal envisage d'ouvrir une enquête, ne sont manifestement ni des opinions ni des votes que M. Creutzmann a émis dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités.

L'article 9 du protocole est donc la disposition qu'il convient de retenir pour examiner la demande de levée de l'immunité de M. Creutzmann. À la lumière de l'article 9 du protocole et des dispositions applicables du règlement du Parlement et de la loi fondamentale allemande, la commission des affaires juridiques ne voit aucune raison de ne pas lever l'immunité de M. Creutzmann.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2013 r. pojawiła się informacja, że właściwe organy niemieckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Jürgena Creutzmanna w związku z postępowaniem wszczętym przez prokuraturę we Frankenthalu. Prokurator naczelny we Frankenthalu zamierza na mocy § 229 niemieckiego kodeksu karnego wszcząć postępowanie karne przeciwko Jürgenowi Creutzmannowi na podstawie zarzutów o popełnienie przestępstwa polegającego na spowodowaniu uszkodzenia ciała w wyniku niedbalstwa.

Prokurator naczelny we Frankenthalu w piśmie z dnia 5 listopada 2012 r. poinformował, że kierujący pojazdem Jürgen Creutzmann nie ustąpił pierwszeństwa innemu pojazdowi. Efektem tego było zderzenie pojazdów, w wyniku czego pasażer drugiego pojazdu odniósł w wypadku poważne obrażenia ciała. Dlatego też prokurator naczelny we Frnkenthalu zamierza przeprowadzić postępowanie przeciwko Jurgenowi Creutzmannowi. W świetle art. 9 Protokołu i odpowiednich przepisów Regulaminu Parlamentu Europejskiego i niemieckiej ustawy zasadniczej (Grundgesetz) Komisja Prawna nie widzi powodu, by nie uchylić immunitetu Jürgena Creutzmanna. Popieram ten wniosek.

 

9.6. Ewald Stadler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0120/2013 - Tadeusz Zwiefka)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório que permite o levantamento da imunidade parlamentar de Ewald Stadler, tendo em consideração o inquérito efetuado pela Procuradoria de Viena contra o mesmo, acusado de crime de coação no Código Penal Austríaco. Considerando ainda o artigo 9º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades Parlamentares da União Europeia, não tenho nada a opor ao levantamento da imunidade parlamentar de Ewald Stadler.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je soutiens ce rapport qui propose que l'immunité du député européen Ewald Stadler soit levée. M. Ewald Stadler fait l'objet d'une demande d'enquête préliminaire par le parquet de Vienne au regard des soupçons de tentative de contrainte aggravée et de délit de faux témoignage pesant sur sa personne. Il se serait fait complice d'un tiers en contraignant un député parlementaire autrichien à certaines communications en le menaçant de divulguer des photographies compromettantes, pouvant venir entacher sa réputation sociale. Ce député autrichien a ensuite démissionné. Par la suite, M. Ewald Stadler se serait rendu coupable de faux témoignage en déclarant avoir reçu ces photographies après Noël, en indiquant qu'il aurait souhaité les diffuser dans la seule perspective d'ouvrir une enquête à ce sujet. La commission des affaires juridiques n'a trouvé en l'espèce aucune preuve que cette affaire soit une campagne de dénigrement politique. Ainsi, aucun motif n'empêche la levée de l'immunité de M. Stadler.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório, elaborado por Tadeusz Zwiefka, versa sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ao eurodeputado austríaco Ewald Stadler, na sequência da receção pelo presidente do Parlamento Europeu (PE), no dia 9 de julho de 2012, de uma carta da Procuradoria de Viena, Áustria. Segundo esta carta, a Procuradoria de Viena pretente proceder a um inquérito preliminar contra Ewald Stadler devido a uma acusação de tentativa de coação agravada e do cometimento de um crime de perjúrio por falsas declarações perante o Tribunal Regional Penal de Viena. Ewald Stadler afirma que não cometeu os crimes de que é acusado e que as alegações são falsas e resultam de uma campanha política para o prejudicar. Segundo o relator, os “atos que levaram a Procuradoria de Viena a querer proceder a averiguações em relação a Ewald Stadler não são, manifestamente, opiniões ou votos emitidos pelo deputado no exercício das suas funções, na aceção do artigo 8.° do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades”. Neste sentido, e tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos que recomenda, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do regimento, o levantamento da imunidade parlamentar a Ewald Stadler, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Tadeusz Zwiefka en plénière. Ce rapport était relatif à la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ewald Stadler, député autrichien faisant partie des non inscrits (NI). Ce rapport a été adopté à une large majorité.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to waive the immunity of Ewald Stadler, who is under suspicion of attempting, on 22 December 2006, acting jointly and wilfully as an accessory (Section 12 of the Austrian Criminal Code) with another person, to exercise coercion (Section 15 of the Criminal Code) against a Member of the Austrian Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Monsieur Ewald Stadler est soupçonné d'avoir exercé des pressions sur un député du Parlement autrichien ayant participé à des activités paramilitaires fascistes dans sa jeunesse afin de modifier l'attribution d'une aide publique. Il est en outre soupçonné de faux témoignage dans cette affaire. La demande de levée d'immunité n'est pas fondée sur les activités parlementaires de Monsieur Stadler mais sur une accusation de chantage. Il est important que la lumière soit faite tant sur la véracité ou non de l'accusation que sur le passé de l'accusateur. Je vote pour la levée de l'immunité de Monsieur Stadler.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa. De acordo com o artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções. Tendo em conta que a Procuradoria de Viena pretende proceder a um inquérito preliminar contra Ewald Stadler, já que o deputado ao Parlamento Europeu é suspeito de tentativa de coação agravada, e do crime de perjúrio. Os alegados atos que levaram a Procuradoria de Viena a querer proceder a averiguações em relação a Ewald Stadler não são manifestamente opiniões ou votos emitidos pelo deputado no exercício das suas funções, na aceção do artigo 8.º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades. O artigo 9º do Protocolo é por conseguinte a disposição relevante para apreciar o pedido de levantamento da imunidade de Ewald Stadler. Em conformidade com o artigo 9.º do Protocolo e com as disposições pertinentes do Regimento do Parlamento Europeu e da Constituição austríaca, a Comissão dos Assuntos Jurídicos conclui que nada obsta ao levantamento da imunidade de Ewald Stadler.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − At the sitting of 10 September 2012 the President announced that he had received a letter of 9 July 2012 from the Vienna Public Prosecutor’s Office requesting that the parliamentary immunity of Ewald Stadler be waived in the context of proceedings being conducted by the Austrian judicial authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Negalima priimti sprendimų vadovaujantis asmeninėmis simpatijomis ar atsižvelgiant vien tik į politinius interesus. Parlamentaro neliečiamybė nereiškia jo atleidimo nuo atsakomybės, padarius teisės pažeidimą. Tačiau Parlamentas negali perimti teisingumo vykdymo funkcijų. Valdžios padalijimo principai turi būti atskirti. Turi būti užkirtas kelias bet kokiam galimam politiniam spaudimui. Parlamento nariams turi būti suteikiama tinkama apsauga, kad jie galėtų sėkmingai vykdyti savo pareigas ir neprarasti rinkėjų pasitikėjimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Foi solicitado ao Parlamento Europeu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Ewald Stadler, no âmbito de inquérito preliminar conduzido pela Procuradoria de Viena relativo à suspeita de tentativa de coação agravada. Considerando que os factos inerentes a este caso, tal como apresentados nos documentos enviados à Comissão dos Assuntos Jurídicos, e que levaram a Procuradoria de Viena a querer proceder a averiguações em relação a Ewald Stadler, não são manifestamente opiniões ou votos emitidos pelo deputado no exercício das suas funções, decidiu-se pelo levantamento da imunidade parlamentar. Com base nestes argumentos, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Nella seduta del 10 settembre 2012, il Presidente ha annunciato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, di aver ricevuto dalla procura di Vienna, in data 9 luglio 2012, una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ewald Stadler nel quadro di un procedimento pendente nei suoi confronti. Concordando con la commissione giuridica che propone di revocare l'immunità parlamentare di Ewald Stadler e sulla base delle considerazioni che precedono e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La procura di Vienna intende avviare un'indagine preliminare nei confronti di Ewald Stadler, deputato al Parlamento europeo. Il deputato è sospettato di tentata coercizione grave ai danni di un membro del Parlamento austriaco, chiedendogli di intercedere ai fini di un cambiamento del beneficiario di sovvenzioni a titolo della legge sulla promozione della stampa per l'anno 2007. In cambio sarebbero state tenute nascoste delle informazioni che avrebbero collegato il deputato a gruppi di estrema destra che lo avrebbe portato alle dimissioni. Nel corso della riunione della commissione giuridica il deputato Stadler ha sostenuto che le accuse fossero tutte false. Tuttavia, per avere certezza della fondatezza delle accuse, è necessario procedere con la revoca dell´immunità parlamentare. Pertanto esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les présomptions qu'invoque le parquet de Vienne pour ouvrir une enquête à l'encontre de M. Stadler ne relèvent manifestement pas d'opinions qu'il aurait exprimées ou de votes qu'il aurait émis dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités. Dès lors, la demande de levée de l'immunité de M. Stadler doit être étudiée au regard de l'article 9 de ce protocole.

Sur la base de cet article ainsi que des dispositions correspondantes du règlement du Parlement européen et de la loi constitutionnelle autrichienne, la commission des affaires juridiques conclut qu'aucun motif n'empêche la levée de l'immunité de M. Stadler. En particulier, la commission n'a trouvé en l'espèce aucune preuve de fumus persecutionis, c'est-à-dire de présomption suffisamment sérieuse et précise du fait que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député.

D'après les pièces disponibles, le parquet de Vienne a ouvert une procédure visant M. Stadler le 24 mars 2010. Les présomptions qui pèsent contre lui concernent des faits survenus entre 2006 et 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Na posiedzeniu w dniu 10 września 2012 r. wpłynęła informacja, o otrzymaniu z prokuratury w Wiedniu pisma z dnia 9 lipca 2012 r. z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego Ewalda Stadlera w związku z postępowaniem prowadzonym przez austriackie organy wymiaru sprawiedliwości. W piśmie z dnia 9 lipca prokuratura w Wiedniu stwierdziła, że Ewald Stadler jest podejrzewany o to, że w dniu 22 grudnia 2006 r. działał w umyślnym współudziale z inną osobą jako podżegacz. Edward Stadler oskarżony jest również o szantażowanie austriackiego posła. Ponadto Ewald Stadler jest również podejrzany o to, że w dniu 24 stycznia 2008 r. dopuścił się składania fałszywych zeznań przed regionalnym sądem karnym w Wiedniu. Wszelkiego rodzaju podejrzenia wobec osób sprawujących urzędy publiczne powinny być wyjaśniane bez żadnych przeszkód. Żeby tak było, decydenci nie mogą chować się za immunitetami.

 

9.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA referenciaszámú kérelme) (A7-0111/2013 - Frédéric Daerden)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a Itália cumpriu os requisitos para receber uma contribuição financeira ao abrigo do FEAG. Aprovo ainda este relatório, tendo em mente que tal contribuição financeira pretende assistir 700 trabalhadores desempregados desde 2008, frisando ainda o facto de tal pedido ter sido efetuado desde a entrada em insolvência por parte desta empresa em 2008, e que só agora se coloca à disposição o respetivo apoio em ato de solidariedade por parte da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi atsižvelgiant į pasaulyje vykstančius neigiamus ekonominius pokyčius yra svarbu remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija, pakartotinę integraciją į darbo rinką. Pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė paveikė ir buitinius prietaisus gaminančias Italijos įmones. Sugriežtėjusios finansinio kredito suteikimo sąlygos ir mažėjantys užsakymų kiekiai turėjo neigiamos įtakos įmonės "Antonio Merlodi SpA" veiklos procesams ir sąlygojo įmonės uždarymą bei 1517 darbuotojų atleidimą. Mes, Europos Parlamento nariai, manome, kad pasitelkiant darbuotojų grąžinimo į darbo rinką priemones, tokias kaip, pavyzdžiui, profesinį orientavimą, pagalbą ieškant darbo, verslumo skatinimą, profesinį mokymą, padidėja atleistų darbuotojų įsidarbinimo galimybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le 20 février 2013, la Commission européenne a adopté une nouvelle proposition de décision sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de l'Italie. Cette intervention du FEM vise ici à soutenir la réinsertion sur le marché du travail de milliers de travailleurs licenciés par l'entreprise Antonio Merloni SpA, située dans les régions italiennes des Marches et de l'Ombrie. Seuls 1517 de ces licenciements pourront faire l'objet de la mobilisation du FEM sur la période demandée. Cette mobilisation du fonds fait suite aux difficultés économiques de l'entreprise Antonio Merloni SpA qui a subi les conséquences drastiques de la crise sur le marché de la fabrication d'appareils ménagers. J'ai voté en faveur de ce rapport afin de valider l'estimation de la Commission européenne légitimant cette demande de l'utilisation du fonds pour l'Italie qui remplit bien les critères d'éligibilité établis par le règlement FEM.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione dello stanziamento di 5 milioni di euro del FEG a favore degli ex lavoratori della Antonio Merloni Spa. Il prossimo passo sarà il consenso finale del Consiglio previsto per il prossimo 22 aprile. Grazie al FEG i 1 517 lavoratori disoccupati potranno contare su diversi servizi cofinanziati che potranno agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro. Importanti sono inoltre le misure di sostegno per i lavoratori ultracinquantenni che rappresentano il 12% della forza lavoro interessata.

È fondamentale non disperdere il know how e le competenze dei lavoratori impiegati in un'che è stata, vale la pena ricordarlo, la quinta produttrice di elettrodomestici nella UE. Strumenti legislativi e di bilancio come il FEG sono importanti, ma è necessario intervenire prima che le aziende falliscano con interventi rapidi e concreti. È importante altresì ripristinare la proroga della “deroga per la crisi” che consente di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell’attuale crisi economica oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito dei cambiamenti strutturali del commercio mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl paramos skyrimo iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF). EGF tikslas – remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, pakartotinę integraciją į darbo rinką. Italijai ketinama skirti 5 037 482 EUR eurų sumą iš buitinių prietaisų gamybos sektoriaus atleistiems 153 darbuotojų paremti. Šiandien vis ryškesnis tampa buitinių prietaisų gamintojų noras perkelti gamyklas į trečias šalis. Finansinė pagalba bus skiriama individualiems poreikiams pritaikytam paslaugų paketui finansuoti, kuris apims darbuotojų įtraukimo į darbo rinką priemones, t. y. nekvalifikuotiems darbuotojams skirtas bendrojo švietimo priemones ir profesinį mokymą, kvalifikuotiems darbuotojams skirtą profesinį mokymą, techninius kursus technikams, specialius kursus vadovams ir inžinieriams. Taip pat labai svarbu siūlomus mokymus darbuotojams suderinti su darbuotojų poreikiais ir regiono verslo aplinka.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului, deoarece este necesară mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative şi bugetare adecvate, necesare, pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de schimbările majore intervenite în structura comerţului mondial şi pentru a le acorda asistenţă în procesul de reintegrare pe piaţa muncii. Plata cheltuielilor de şedere, doar cu titlu de contribuţie unică excepţională, după prezentarea unei dovezi a cheltuielilor efectuate, este de salutat. Subliniez importanţa unei cooperări eficace şi rapide dintre Comisie şi statele membre în cadrul procesului de pregătire a cererilor adresate în temeiul noului regulament FEG.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de 5 037 482 euros do FEG a favor da Itália com o objetivo de apoiar os 1517 trabalhadores despedidos pela empresa Antonio Merloni SpA.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Lors de cette séance plénière, nous avons adopté trois demandes de mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis ici, ce fond est, pour moi, un des seuls outils qui, en cette période de crises, permet à l’Union européenne de montrer, de façon concrète, sa solidarité envers les citoyens européens qui subissent les effets de la crise. Il doit être préservé ! Et si possible avec une enveloppe budgétaire digne de ce nom: or, selon l'accord budgétaire du dernier Conseil européen des 7 et 8 février, c'est loin d'être le cas: le budget annuel baisserait drastiquement, passant de 500 millions d'euros à 150 millions. Dans ces conditions, comment continuer à aider la reconversion des salariés licenciés à travers l'Union? Depuis sa création en 2007 jusqu'à aujourd'hui, le FEM a pleinement démontré son utilité. Personne ne comprendrait qu'il soit sacrifié et qu'il fasse les frais des négociations sur le CFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Intendo motivare il mio voto favorevole soprattutto per il grande valore simbolico della vicenda Merloni. Ancora dieci anni fa l'azienda figurava tra i maggiori produttori di elettrodomestici, dato che va considerato alla luce delle dimensioni dell'impresa e dell'economia italiana. Il ritardo con cui la domanda è stata trattata, fino al voto di oggi, rappresenta un coronamento amaro dell'epilogo di questa vicenda.

Ora è essenziale fare buon uso dei cinque milioni erogati, assicurando che i 1 500 lavoratori interessati dal provvedimento, in gran parte in possesso di qualificazioni come operatori di impianti, trovino in questo intervento occasioni di riconversione e di qualificazione che, seppure tra le mille difficoltà del mercato del lavoro in Italia, consenta loro di recuperare anche in termini di dignità e qualità professionale gli effetti della crisi del 2010. Lo status di amministrazione straordinaria stabilisce infatti una finalità conservativa del patrimonio di un'impresa, e allontana dunque Agile dal rischio di liquidazione stabilito da altre procedure concorsuali. Con essa si mira al risanamento per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di gran parte dei posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la demande de mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) demandé par l'Italie pour son entreprise d'électroménager Merloni. Ce fonds a été crée pour soutenir la réinsertion des travailleurs européens touchés par des licenciements résultant directement de transformations profondes de la situation économique du pays. Alors que l'Italie fait face à une crise sans précédent, qui porte un coup dur à ses emplois et sa croissance, il est primordial de mobiliser ce fonds européen méconnu pour soutenir l'emploi en aidant les travailleurs licenciés à se réinsérer.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W trakcie głosowania opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania posła Frédérica Daerdena dotyczącego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w celu udzielenia pomocy przeszło 1500 pracownikom włoskiego przedsiębiorstwa Antonio Merloni S.p.A., którzy zostali zwolnieni wskutek zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym. Przekazane z Funduszu środki mają być przeznaczone na organizację szkoleń zawodowych i podnoszenie kwalifikacji, pomoc w poszukiwaniu pracy, wspieranie przedsiębiorczości i założenie działalności gospodarczej, a także zasiłki na rzecz szukania pracy, zasiłki dla zatrudniających, zasiłki na koszty dojazdu do pracy i zmianę miejsca zamieszkania. Wierzę, że przekazane z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji środki okażą się pomocne dla osób zwolnionych, co pozwoli im znaleźć tak potrzebne zatrudnienie.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − While it is always a tragedy to have a large workforce face redundancy, and a sad indictment of the economic woe in which Europe currently finds itself, it is my belief that the EU has been part architect of the current situation due to its implementation of austerity cuts that have killed consumer confidence and exacerbated the economic crisis. The EU should, therefore, not be in a position to pour our money into its own failings. The EU is an outdated model that is not fit for purpose in a globalised marketplace. National bodies should have full jurisdiction over trade and employment and should be able to forge partnerships with other countries as they see fit in order to manage in times of crisis and provide for their workforce, in both good times and bad.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) na sequência da candidatura italiana relativa à empresa Antonio Merloni SpA.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Tutti i lavoratori colpiti dalla crisi meritano la nostra solidarietà e l'aiuto delle Istituzioni Europee, nel quadro delle regole approvate e delle disponibilità di bilancio. Nel rammaricarmi per l'ennesima azienda italiana che chiede l'accesso a questo strumento, sono solidale con chi è colpito e ho votato a favore dello stanziamento di questi fondi e mi dispiaccio molto per il blocco, voluto dal Consiglio, all'estensione di questo capitolo di bilancio oltre il 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce au soutien du fonds européen d'ajustement à la mondialisation, plus de 1500 travailleurs italiens vont pouvoir bénéficier d'une aide pour les accompagner et les réinsérer dans le marché du travail. Il est malheureux cependant que cette requête ait dû attendre plus d'un an pour pouvoir être honorée : un an, c'est extrêmement long lorsqu'il s'agit de permettre à des employés de retrouver un emploi pour nourrir leur famille. La Commission devrait veiller à raccourcir les délais de sa période d'évaluation : derrière les procédures, ce sont des hommes et des femmes qu'il faut prendre en compte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A assistência financeira providenciada aos trabalhadores afetados por processos de despedimento, como consequência da globalização, deve ser feita a título individual e ter por objetivo a sua reintegração no mercado de trabalho. Importa, assim, sublinhar que tal assistência não substitui as responsabilidades, normalmente imputadas às empresas, nem se destina ao financiamento e reestruturação de empresas. E, por isso, votei a favor da proposta de mobilização de 5 037 482 euros do FEG em favor da Itália, que tem por objetivo assistir os 1517 trabalhadores despedidos da empresa Antonio Merloni SpA, fabricante de eletrodomésticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La crise économique et financière mondiale a durement touché de nombreux secteurs de l'industrie européenne. Pour ne prendre qu’un exemple significatif, le chômage a augmenté de 40% dans certaines régions italiennes entre 2008 et 2009. Le secteur de la fabrication d'appareils ménagers en est une illustration parfaite. L'entreprise italienne Merloni, cinquième fabricant européen d'appareils ménagers en 2002, a dû licencier 1517 employés entre août et septembre 2011 en raison du recul de sa production et du brusque resserrement des conditions d'octroi de crédits bancaires. Dans ce contexte, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, créé pour venir en aide rapidement aux travailleurs victimes de la crise, trouve son utilité. Il est ainsi justifié que l'Union européenne débloque plus de 5 millions d'euros pour venir en aide à ces travailleurs licenciés, afin de financer notamment de nouvelles formations professionnelles, la remise à niveau de leurs compétences ou encore des programmes de soutien à l'entreprenariat.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui accorde à l'Italie une aide financière européenne pour soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 1517 travailleurs licenciés dans le secteur des appareils ménagers. Cette décision illustre le rôle majeur que peut jouer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour aider les secteurs économiques en crise. Une Union européenne forte est une Union qui protège ses citoyens des aléas de la vie!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender a mobilização de 5 037 482 euros ao abrigo do FEG a favor da Itália, na sequência dos 1517 despedimentos ocorridos na empresa Antonio Merloni SpA. Espera-se agora que as autoridades italianas retirem o máximo proveito da ajuda do FEG e que incentivem o maior número possível de trabalhadores a participar nas medidas previstas, sendo necessário evitar, como já aconteceu no passado, uma baixa taxa de execução orçamental.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this in order to support the 1 517 workers from the Antonio Merloni SpA factory that were made redundant after the closure of the plant. Many people across Europe, as well as in Wales, are facing hard times as a result of the financial and economic crisis, and it is important that we show solidarity with these workers in the wake of their redundancy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Mais uma empresa italiana se encontra em situação de falência lançando no desemprego mais de 2200 trabalhadores, 1500 dos quais estão abrangidos pelo FEG. No caso, tratava-se de um dos maiores produtores de aparelhos domésticos da União Europeia, facto que, por si só, espelha bem a crise económica e financeira em que nos encontramos mergulhados, agravada pela competição externa e por práticas concorrenciais desleais. O apoio do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização mostra-se necessário para acorrer a situações como esta procurando minorar o impacto do desemprego e ajudar, de modo complementar, a melhorar as qualificações e competências dos trabalhadores de modo a que possam reingressar no mercado de trabalho. Recomendo maior celeridade no processamento e análise da justeza das candidaturas ao FEG de modo que este possa ser mobilizado em tempo útil.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em apreço, elaborado pelo colega Frédéric Daerden, versa sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG), nos termos do n.° 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, entre o PE, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura “EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA”, Itália). Em 20 de fevereiro de 2013, a Comissão adotou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEAG a favor da Itália para apoiar a reintegração de trabalhadores despedidos por causa da crise mundial, na sequência da candidatura supra referida e apresentada a 29 de dezembro de 2011. Trata-se da primeira candidatura no âmbito do Orçamento da UE para 2013, mobilizando 5 037 482 euros, e pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 1517 trabalhadores da empresa Antonio Merloni SpA, fabricante de aparelhos domésticos, situadas nas regiões italianas de Marcas e Úmbria. Considerando que o FEAG, criado em 2006, visa apoiar os trabalhadores que, devido a alterações estruturais nos padrões do comércio mundial originadas pela globalização, ficaram sem os seus postos de trabalho, voto favoravelmente esta proposta de decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta é a primeira candidatura ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização a ser examinada no âmbito do orçamento de 2013. Refere-se à mobilização de um montante total de 5.037.482 de euros a favor da Itália. Resulta de 1.517 despedimentos na Antonio Merloni S.p.A, quinto maior fabricante de aparelhos domésticos na UE, cujas unidades de produção estavam localizadas nas províncias de Ancona e Perugia. Dos 1.517 trabalhadores despedidos, 86,15% têm entre 24 e 54 anos de idade e 12,72% têm mais de 55 anos de idade.

A justificação para o encerramento desta empresa e o consequente despedimento dos seus trabalhadores, reside, mais uma vez, nas mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial e na crise económica e financeira mundial. Mas, quando se baixam salários, quando se promove o desemprego em grande escala, quando se promove o emprego precário, quando se destroem os serviços públicos, é este o resultado: o mercado interno contrai-se como resultado do sentimento de insegurança relativamente ao futuro. Estamos a aprovar paliativos, mas há que atacar o mal pela raiz: é necessária a rutura com as políticas seguidas que estão a empobrecer os povos da Europa, a destruir milhões de postos de trabalho, a destruir sonhos de milhões de homens e mulheres, nomeadamente jovens.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore l'intervento del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a favore della Antonio Merloni spa. Gli interventi finanziati possono prevedere, tra l’altro, il ricollocamento e l’assistenza nella ricerca attiva, il voucher formativo e la formazione post-laurea, l’assistenza all’imprenditorialità’ e il bonus per la creazione di un’impresa, gli incentivi all’assunzione, l’indennità’ per la ricerca attiva e la partecipazione alle spese per il cambiamento di residenza al fine di accettare un nuovo lavoro. Sostengo che sia un aiuto concreto che spero possa restituire un futuro a tante famiglie colpite dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi röstade i dag för tre betänkanden om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. Sedan fonden inrättades 2006 har vi alltid tidigare avstått från att rösta, eftersom vi var emot fonden från början, då vi inte anser att fonden är rätt instrument för att hjälpa arbetstagare som drabbats av strukturförändringar. Fonden har nu växt, utvecklats och fått sitt eget anslag. Den finns och kommer inte att försvinna under en överskådlig framtid. Vi tar därför nu ställning till varje enskilt fall om de uppfyller de mycket strikta krav på medfinansiering och långsiktiga sysselsättningsåtgärder som ställs på ansökarna. I dessa tre fall bedömer vi att ansökningarna uppfyller dessa krav. Vi fortsätter att inom ramen för arbetet med budgeten 2013 och långtidsbudgeten stödja mer effektiva och långsiktiga instrument för att öka sysselsättningen, möta strukturförändringar och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I welcome the approval of EUR 5.03 million in EGF aid for workers made redundant at the Antonio Merloni SpA company in Italy in late 2011. In its assessment, the Commission correctly noted that the impact of the economic and financial crisis on enterprises, such as Merloni, which manufacture domestic appliances constitutes a legitimate trigger of the Fund. Merloni experienced a significant downturn in business when the first wave of the global crisis broke. This was significantly – and predictably – exacerbated by the inability to access vital credit as a lifeline to survival, due to the global downturn. 1 517 workers lost their jobs, and Italy is seeking EGF aid for all of these former Merloni employees. The menu of personalised services to be co-funded by the EGF includes a welcome, integrated mix of retraining, upskilling and tailored assistance. Yet again, the EGF has demonstrated its obvious value at a time when European workers face a spectrum of uncertainty not seen for generations. I urge those European leaders who continue to form a minority blocking continuation of the Fund to read the details of the Merloni case, and reconsider.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, nes Europos Sąjunga yra nustačiusi teisėkūros ir biudžetines priemones, skirtas teikti papildomą paramą darbuotojams, kurie buvo atleisti dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką. Italija pateikė paraišką „EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni“ dėl EGF finansinės paramos po to, kai iš Italijos įmonės „Antonio Merloni SpA“ buvo atleisti darbuotojai, ir paprašė paramos dėl 1 517 darbuotojų. Paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus, todėl Italija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą. Priminsiu tai, kad EGF lėšomis jau buvo remiami atleisti buitinių prietaisų gamybos sektoriaus darbuotojai (paraiška „EGF/2009/010 LT/Snaigė). Šiuo atveju, Komisija pasiūlė mobilizuoti 5 037 482 EUR sumą. Turėčiau pažymėti tai, kad Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de mon collègue Frédéric Daerden en plénière. Ce rapport avait pour objectif de venir en aide à l'Italie, qui est confrontée à des licenciements dans le secteur de la fabrication d'appareils ménagers. L'Union européenne a mis en place des instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs touchés durement par la crise et pour aider à leur réinsertion sur le marché du travail. L'entreprise Antonio Merloni SpA, spécialisée dans la fabrique d'appareils ménagers a dû recourir fin 2011 à 1517 licenciements. Ce rapport a été adopté à une large majorité par 615 voix pour, 76 contre et 16 abstentions. Je salue ce résultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport. Antonio Merloni SpA era al cincilea producător de echipamente de uz casnic din Uniunea Europeană ca mărime, iar închiderea acestei companii a avut un impact negativ semnificativ asupra economiei regiunilor Marche şi Umbria. Alocarea a 5 milioane de euro pentru cei 1 517 lucrători, care au devenit şomeri, reprezintă al cincilea sprijin financiar ca mărime acordat de FEG, până în prezent, pe care autorităţile italiene trebuie să îl valorifice la întregul său potenţial. Să nu uităm că primele intervenţii ale FEG în Italia au fost compromise din cauza ratei scăzute de participare a lucrătorilor la măsurile de reintegrare pe piaţa muncii. Autorităţile italiene trebuie, de această dată, să se asigure că un număr cât mai mare de lucrători vor participa la aceste măsuri.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this application. The production plants of Antonio Merloni S.p.A., a producer of domestic appliances, were located in the Italian regions of Marche and Umbria, and particularly in the provinces of Ancona and Perugia. Antonio Merloni S.p.A. – in 2002 the fifth largest manufacturer of appliances in the EU – changed its sales strategy and in 2006 started selling its products directly through its own brands. With the outbreak of the global financial and economic crisis, the company got into financial difficulties, which were further exacerbated by the sudden tightening of conditions for access to financial credit. The downturn in production, which had been following the downward trend at European level, combined with the financial constraints, finally resulted in the cessation of the business activities of Antonio Merloni S.p.A. A total of 2 217 workers were made redundant, of whom 700 were taken over by company QA Group S.p.A. This application therefore covers the 1 517 workers left jobless through the closure of Antonio Merloni S.p.A.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Ho espresso parere positivo alla proposta concernente il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) perché considero fondamentale fornire sostegno ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti nei flussi commerciali, onde favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Un esempio evidente è quello della Merloni Spa, azienda del settore degli elettrodomestici, che a causa della crisi è stata costretta a licenziare ben 1 517 (sul totale di 2 217 solo 700 sono stati reintegrati) lavoratori in esubero, tra gli stabilimenti di Ancona e Perugia. Anche se l'impresa è stata dichiarata insolvente già nel 2008, il FEG è potuto intervenire solo nel 2011, a distanza di circa tre anni e mezzo; a tal proposito è necessario che le istituzioni interessate realizzino gli sforzi necessari al fine di accelerare la mobilitazione del FEG, in modo da garantire il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero, e in modo particolare dei lavoratori ultracinquantenni che, come nel caso della Merloni, rappresentano il 12% della forza lavoro interessata. Inoltre, è importante dare la possibilità di accesso al FEG indipendentemente dal tipo di contratto e di rapporto lavorativo, e che l'assistenza di tale fondo possa cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do fator trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi no passado utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio a 1517 casos de despedimento na empresa Antonio Merloni SpA, tendo-a complementado com informações adicionais até 4 de setembro de 2012. A presente candidatura respeita os requisitos para a determinação das contribuições financeiras previstos no artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006. A Comissão propõe, por isso, a mobilização da quantia de 5 037 482 euros. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque considero necesaria una contribución de los fondos europeos para reducir el impacto económico sobre los 1517 trabajadores de la empresa italiana Antonio Merloni SpA. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es una herramienta financiera europea para reducir el impacto que la reconversión industrial debida a la globalización tiene en la industria europea. La transformación industrial de las empresas europeas supone un fuerte impacto a las rentas de los trabajadores; el empleo de estos fondos se aplica para reducir, en la mayor medida posible, dicho impacto. En la presente crisis económica, el despido de tal cantidad de trabajadores reviste una especial gravedad. Este fondo financia políticas de formación así como ventajas para las empresas que contraten a dichos trabajadores. He votado a favor de este informe por la importancia que este fondo tiene para los trabajadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione, per garantire l'accesso agli strumenti previsti dal FEG (Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione) ai lavoratori colpiti dalla crisi della Merloni. Questa azienda, un tempo tra i principali costruttori di elettrodomestici europei, è proprio un chiaro esempio dei danni causati dalla globalizzazione per cui interviene questo specifico strumento di aiuto: una fortissima e sleale concorrenza di paesi a basso costo di manodopera, con in testa Cina e Turchia, ha infatti portato dapprima a una contrazione delle sue attività, e quindi alla cessazione delle stesse, coinvolgendo centinaia di persone, rimaste prive di occupazione.

Il pacchetto di servizi approvati prevede misure come l'orientamento professionale, l'assistenza alla ricerca attiva, l'assistenza all'autoimprenditorialità, il voucher formativo, misure di sostegno per i lavoratori ultracinquantenni, un'indennità per la ricerca attiva, bonus assunzionali e un contributo per la mobilità formativa e bonus per la mobilità territoriale. L'Unione europea deve essere vicina alle realtà imprenditoriali e produttive che soffrono, e quindi ho valutato positivamente anche il contributo approvato oggi per la ditta Agile, un'impresa che opera nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in diverse aree italiane, compresa la Toscana, sperando che queste misure aiutino i lavoratori in difficoltà.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Šiandien svarbiausia imtis visų įmanomų priemonių greitai ir veiksmingai padėti įmonėms išbristi iš krizės. Atsižvelgiant į tai, yra būtina suteikti paramą Italijos buitinius prietaisus gaminančiai įmonei, kuri susidūrė su itin dideliais finansiniais sunkumais. Pažymėtina, kad skiriama parama turi padėti darbuotojams, atleistiems iš darbo, vėl integruotis į darbo rinką. Finansinė pagalba turėtų būti dinamiška ir teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau, kad būtų užtikrinamas ilgalaikis užimtumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση είναι ένα πρόσφατο ευρωπαϊκό εργαλείο που αποσκοπεί στη στήριξη των πολιτών που χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και στην επανακατάρτισή τους ώστε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Υποστήριξα την συγκεκριμένη έκθεση όπως και τις υπόλοιπες που βοηθούν στην επίτευξη του στόχου του Ταμείου. Είναι αλήθεια πως ιδίως η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αξιοποιήσει εκτεταμένα τις δυνατότητες που παρέχει το Ταμείο ενώ η Ελλάδα έχει κάνει χρήση των προβλέψεών του μόνο σε μία περίπτωση (εργαζόμενοι στην ALDI) και επομένως, δεδομένης της κρίσης, υπάρχουν τα περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίησή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio complementar a trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais importantes dos padrões do comércio mundial. Em 20 de fevereiro de 2013, a Comissão adotou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Itália, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos na sequência de mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial devido à globalização. Trata-se da primeira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2013 e refere-se à mobilização de um montante total de 5 037 482 EUR do FEG a favor da Itália, tendo por base 1517 despedimentos na Antonio Merloni SpA (todos potenciais beneficiários de assistência). Cumprindo-se todos os requisitos necessários para acionar o presente mecanismo de ajuda financeira, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei modelli commerciali a livello mondiale. Concordando con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione, che ha confermato l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilizzazione del Fondo, ho espresso il mio voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim, apoiei o presente relatório, que diz respeito à mobilização de 7 451 972 EUR do FEG a favor da Itália com o objetivo de apoiar os 856 potenciais beneficiários, dos 1517 trabalhadores despedidos, na empresa Antonio Merloni SpA, fabricante de aparelhos domésticos nas províncias de Ancona e Perugia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The production plants of Antonio Merloni SpA, a producer of domestic appliances, were located in the Italian regions of Marche and Umbria and in particular the provinces of Ancona and Perugia. Antonio Merloni SpA, in 2002 the fifth largest manufacturer of appliances in the EU, changed its sales strategy and in 2006 started selling its products directly through its own brands. With the outbreak of the global financial and economic crisis, the company got into financial difficulties, which were further exacerbated by the sudden tightening of conditions for access to financial credit. The downturn in production, which had been following the downward trend at European level, combined with financial constraints, finally resulted in the cessation of the business activities of Antonio Merloni SpA. A total of 2 217 workers were made redundant, of whom 700 were taken over by the company QA Group SpA. This application therefore covers the 1 517 workers left jobless through the closure of Antonio Merloni SpA.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Oggi siamo riusciti ad ottenere aiuti per più di 5 milioni di euro per sostenere nella ricerca di un nuovo impiego 1.517 lavoratori licenziati dopo la chiusura della "Antonio Merloni SpA" e per più di 3 milioni di euro per 856 ex dipendenti della ditta italiana di servizi informatici "Agile S.r.l.". L'Europa si è dimostrata vicina alle esigenze concrete dei suoi cittadini, e l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha permesso un intervento incisivo ed efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour of this report because the European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns. It includes, amongst others, personalised services to be co-funded such as occupational guidance, job-search assistance, entrepreneurship promotion, vocational training and skills upgrade, guidance for the over-50s, job-search allowance, hiring benefit, contribution to commuting expenses and contribution to the expenses for a change of residence.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce texte qui accorde une aide de 5 037 482 € pour la réinsertion des travailleurs d'une entreprise d'électroménager italienne. La compétitivité dans le domaine de l'électroménager est rude face à la concurrence des pays à faible coût de main-d'œuvre comme la Chine ou la Turquie. L'entreprise Antonio Merloni SpA en fait partie et 1517 emplois sont aujourd'hui menacés. L'Europe n'est pas insensible à ces difficultés et vient en aide, grâce au Fonds d'ajustement à la mondialisation, aux travailleurs touchés par la crise afin de les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La Antonio Merloni SpA, il quinto maggiore produttore di elettrodomestici nell'Unione, ha registrato, in seguito alla crisi economica e finanziaria che ha colpito anche il nostro Paese, un calo delle vendite che ha finito per produrre la cessazione della sua attività e la conseguente perdita del posto di lavoro per oltre 1500 lavoratori. Per questo è stata presentata una domanda di mobilizzazione del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione e la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 5 037 482 EUR dalla riserva FEG. Considerando che la richiesta soddisfa i criteri di mobilizzazione del Fondo, esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Podporila som správu a súhlasím, aby Taliansku bol na základe žiadosti podľa návrhu vyplatený finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania pracovníkov v spoločnosti Antonio Merloni SpA v Taliansku. Chcem však poukázať aj na to, že celý proces v rámci hodnotenia od podania žiadosti až po fázu konečného predloženia z môjho pohľadu trval veľmi dlho. Na dlhý čakací horizont vybavenia podanej žiadosti poukazujem najmä preto, že tak, ako sa v správe uvádza, talianske orgány chceli poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc a najmä z dôvodu, že EGF bol navrhnutý ako nástroj rýchlej intervencie pre pracovníkov v prípade hromadného prepúšťania. Pri predkladaní podobných žiadostí v budúcnosti očakávam, že Komisia oveľa vážnejšie pristúpi k pripomienkam, ktoré k správe podal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, a tieto sa stanú súčasťou predkladanej správy. Taktiež očakávam, že Komisia vo veľmi krátkom čase predloží aj ďalšie žiadosti, ktoré boli podané ešte v roku 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. A crise económica e financeira conduziu a um colapso brusco da economia mundial, com um enorme impacto em muitos setores. A candidatura da Antonio Merloni SpA é a primeira a ser examinada no âmbito do orçamento de 2013 e refere-se à mobilização de um montante total de 5 037 482 EUR da reserva do FEG. O pacote coordenado de serviços personalizados a cofinanciar inclui medidas para a reintegração de 1517 trabalhadores no mercado laboral, tais como a orientação profissional, a assistência na procura de emprego, a formação profissional e a melhoria das competências, a orientação para trabalhadores com mais de 50 anos, o subsidio à procura de emprego, o subsídio à contratação, a participação nas despesas de deslocação e a contribuição para as despesas de mudança de residência. Por isto, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Ιταλίας για την στήριξη των 1517 απολυμένων εργατών από την επιχείρηση "Antonio Merloni SpA" η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής οικιακών συσκευών. Η συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που μαστίζει την Ιταλία αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση ως εργαλείο της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει σε προγράμματα για την επανεκπαίδευση και την επανενσωμάτωση των εργαζομένων που πλήττονται από τις ομαδικές απολύσεις, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Επιπλέον, η υποστήριξη που παρέχεται αποτελεί την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλική κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες δημοσιονομικού εξορθολογισμού και δραστικών περικοπών των δαπανών. Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση θα μπορέσει να συμβάλει καθοριστικά στη μάχη ενάντια στην ανεργία χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης του εθνικού προϋπολογισμού της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for this report as it provides for additional assistance to the 1 517 workers made redundant by Antonio Merloni SPA between August and December 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − I Europaparlamentet röstade vi i dag om tre betänkanden om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. Sedan 2009 har jag i regel röstat emot alla förslag om utnyttjande av fonden. Detta eftersom jag anser att fonden inte är rätt instrument för att hjälpa arbetstagare som drabbats av strukturförändringar. Fonden har nu vuxit, utvecklats och fått sitt eget anslag. Den kommer således att finnas kvar under överskådlig framtid. För att få del av fonden måste den som ansöker uppfylla mycket strikta krav på medfinansiering och långsiktiga sysselsättningsåtgärder. Alla de tre aktuella ärendena uppfyller dessa kriterier. Det handlar bl.a. om stöd till vidareutbildning och stöd till ny utbildning, allt med målet för arbetstagare att bli en del av arbetsmarknaden igen.

Europa och EU kan bemöta konkurrens och strukturförändringar på marknaden på mycket bättre, effektivare och på långsiktigt mer hållbara sätt. Nu finns fonden där, och det gäller att göra det bästa av situationen. Mot bakgrund av detta har jag därför röstat för de tre aktuella betänkandena.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport afin d'activer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) suite à la demande de la Commission qui a estimé que la demande des autorités italiennes remplissait les conditions d'activation en faveur de l'entreprise Antonio Merloni Spa à la suite du licenciement de 1517 personnes entre août et décembre 2011.

En effet, la Commission a fondé son appréciation sur l'évaluation du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial en raison de la mondialisation. L'ensemble coordonné de services personnalisés qui doit être cofinancé comporte des mesures de réinsertion professionnelle des 1517 travailleurs concernés, telle que l'orientation professionnelle, l'aide à la recherche d'emploi, des incitations à l'entreprenariat, la formation professionnelle et la mise à niveau des compétences, des conseils aux travailleurs de plus de 50 ans, allocation de recherche d'emploi, subvention à l'embauche, contribution aux frais de déplacement et contribution aux frais de changement de résidence.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului, privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) - cererea EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Italia. La 29 decembrie 2011, Italia a prezentat cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG, pentru sprijinirea a 1 517 lucrători disponibilizaţi de către societatea specializată în echipamente casnice Antonio Merloni SpA. Autoritățile italiene estimează costurile totale la 7 749 972 EUR, din care cheltuielile pentru serviciile personalizate la 7 451 972 EUR și cheltuielile pentru punerea în aplicare a FEG la 298 000 EUR (3,84 % din suma totală). Contribuția totală solicitată din FEG este de 5 037 482 EUR (65% din costurile totale). Lucrătorii primesc pachete de servicii personalizate, menite să asigure reintegrarea lor pe piața forței de muncă. Pachetele cuprind, după caz: orientare profesională, asistență pentru căutarea unui loc de muncă, promovarea antreprenoriatului, formare profesională și actualizarea competențelor, orientare pentru lucrătorii cu vârste de peste 50 de ani, alocație pentru căutarea unui loc de muncă, primă de angajare, contribuție la cheltuielile de deplasare şi contribuție la cheltuielile de schimbare a reședinței.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), per iscritto. − Il FEG ha il compito di fornire sostegno supplementare ai lavoratori e alle lavoratrici che subiscono le conseguenze della globalizzazione e della crisi economica e di facilitare il loro reinserimento nel mercato di lavoro. È ora all'esame la richiesta dell'Italia (da regioni come le Marche e l'Umbria, in particolare da Ancona e Perugia); sono in causa 1 517 licenziamenti - la situazione occupazionale di queste regioni è peggiorata, dal 2008 nel mercato italiano non sono stati registrati aumenti nel settore degli elettrodomestici. La domanda è conforme a tutti i requisiti previsti necessarie e quindi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Przepisy pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami umożliwiają uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) poprzez zastosowanie mechanizmu elastyczności w ramach rocznego limitu w wysokości 500 mln EUR powyżej limitów właściwych działów ram finansowych. Zasady mające zastosowanie do wkładów z EFG zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. W dniu 29 grudnia 2011 r. Włochy złożyły wniosek nr EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami pracowników w przedsiębiorstwie Antonio Merloni SpA we Włoszech. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 stwierdzono, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym rozporządzeniu zostały spełnione. Takie działania uważam za jak najbardziej uzasadnione – szczególnie, jeśli w perspektywie kilku lat taka pomoc może przynieść realne efekty w walce z bezrobociem oraz wzrostem gospodarczym, przynajmniej w skali mikro.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta é a primeira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2013 e refere-se à mobilização de um montante total de 5.037.482 EUR do FEG a favor da Itália. Resulta de 1.517 despedimentos na Antonio Merloni SpA, quinto maior fabricante de aparelhos domésticos na UE, cujas unidades de produção estavam localizadas nas províncias de Ancona e Perugia. Dos 1.517 trabalhadores despedidos, 86,15% têm entre 24 e 54 anos de idade e 12,72% têm mais de 55 anos de idade. A justificação para o encerramento desta empresa e o consequente despedimento dos seus trabalhadores, reside, mais uma vez, nas mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial e na crise económica e financeira mundial.

Mas, quando se baixam salários, quando se promove o desemprego em grande escala, quando se promove o emprego precário, quando se destroem os serviços públicos, é este o resultado: o mercado interno contrai-se como resultado do sentimento de insegurança relativamente ao futuro. Estamos a aprovar paliativos, mas há que atacar o mal pela raiz: é necessária a rutura com as políticas seguidas que estão a empobrecer os povos da Europa, a destruir milhões de postos de trabalho, a destruir sonhos de milhões de homens e mulheres, nomeadamente jovens.

 

9.8. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Olaszország „EGF/2011/016 IT/Agile” referenciaszámú kérelme) (A7-0133/2013 - Angelika Werthmann)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em consideração que se trata da situação socioeconómica difícil de 1257 trabalhadores despedidos e tendo ainda em conta o facto de 856 destes trabalhadores já terem recebido assistência. Saliento ainda o facto desta insolvência ter um impacto negativo a nível de toda a Itália sendo os trabalhadores provenientes de 12 das 19 regiões italianas. Para além disso, com a crise económica agravada na Itália, este país aumentou a sua taxa de desemprego de 6,8% para 8,5% entre 2008 e 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi visame pasaulyje vykstantys ekonominiai pokyčiai tiesiogiai paliečia įvairiose rinkose veikiančias įmones ir sukuria neigiamas pasekmes. Italijos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje veikianti įmonė "Agile S.r.l." ekonominės krizės laikotarpiu susidūrė su mažėjančiomis pardavimų apimtimis (-5.4 proc.), nesėkmingai taikė įmonės komercinę strategiją, patyrė didelių nuostolių, tapo nemoki ir buvo priversta atleisti 1257 darbuotojus. Atsižvelgiant į tai, manau, jog būtina užtikrinti galimybę atleistiems darbuotojams (856) integruotis į darbo rinką pritaikant priemones, tokias kaip, pavyzdžiui, konsultacijas karjeros klausimais, pagalbą siekiant įsidarbinti tame pačiame sektoriuje, paramą verslo steigimui ir kita.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, purtroppo anche l'azienda Agile S.r.l, come molte altre aziende europee, ha subito la stretta creditizia dovuta alla crisi economica e finanziaria . Mi congratulo per il voto favorevole di oggi che ha permesso all'Italia di ottenere 3,6 milioni di euro su 5,6 del costo complessivo del pacchetto di misure del Fondo di adeguamento alla globalizzazione per aiutare 856 ex lavoratori della società di servizi di tecnologia dell'informazione Agile S.r.l. a trovare un nuovo posto di lavoro.

Un pacchetto è pensato per aiutare i lavoratori ad usufruire di un'assistenza nel ricollocamento e nella ricerca di lavoro, formazione professionale e potenziamento delle competenze, istruzione di livello postuniversitario, promozione dell'imprenditorialità e contributi alla creazione di imprese, facilitazioni all'assunzione e altro ancora. Con l'occasione ringrazio la Commissione per aver proposto di mantenere il FEG nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour l'Italie. Ce fonds doit être employé comme un soutien complémentaire ouvert aux travailleurs victimes des conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial. La Commission européenne a adopté le 7 mars 2013 une proposition de décision sur la mobilisation du FEM en faveur de l'Italie, introduite suite au licenciement de 1 257 travailleurs par l'entreprise italienne Agile S.r.l., un fournisseur de services dans le secteur des technologies de l'information. L'entreprise a été lourdement touchée par les conséquences de la crise économique et financière. L'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer comprend ainsi des mesures de réinsertion professionnelle pour 856 travailleurs, notamment des services d'orientation professionnelle et des bilans de compétence. La Commission européenne a conclu que la demande satisfaisait aux critères d'intervention du fonds, pour un virement d'un montant total de 3 689 474 EUR de la réserve FEM.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl paramos skyrimo iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF). EGF tikslas - remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, pakartotinę integraciją į darbo rinką. Italijai ketinama skirti 3 689 474 EUR eurų sumą iš ITR paslaugas teikiančios įmonės atleistiems 1257 darbuotojų paremti. Šiandien pastebima IT paslaugas teikiančių įmonių persikėlimo į trečiasias šalis tendencija. Finansinė pagalba bus skiriama individualiems poreikiams pritaikytam paslaugų paketui finansuoti, kuris apims darbuotojų įtraukimo į darbo rinką priemones, profesinį mokymą, techninius kursus technikams, specialius kursus vadovams ir inžinieriams. Taip pat labai svarbu siūlomus mokymus darbuotojams suderinti su darbuotojų poreikiais ir regiono verslo aplinka.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru raport, deoarece, aşa cum a recunoscut şi Comisia, sectoarele TIC au fost lovite de criză în trecut. FEG a mai sprijinit lucrători din sectorul TIC disponibilizaţi, spre exemplu, din Ţările de Jos. Constat că, în decurs de trei ani, între 2008 şi 2010, rata şomajului din Italia a crescut de la 6,8 % la 8,5%, iar în opt dintre cele douăsprezece regiuni vizate a existat o creştere superioară mediei naţionale, de la 1,9 % la 2,6 %. Evidenţiez faptul că disponibilizările din cadrul întreprinderii Agile vor agrava şi mai mult situaţia de fragilitate actuală a ocupării forţei de muncă, în special în regiunile sudice, în care oportunităţile de redresare economică sunt mai puţin optimiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de 3 689 474 euros do FEG a favor da Itália com o objetivo de apoiar os 856 trabalhadores abrangidos pelas medidas cofinanciadas pelo FEG, dos 1 257 despedidos pela empresa Agile S.r.l.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Lors de cette séance plénière, nous avons adopté trois demandes de mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis ici, ce fond est, pour moi, un des seuls outils qui, en cette période de crises, permet à l’Union européenne de montrer, de façon concrète, sa solidarité envers les citoyens européens qui subissent les effets de la crise. Il doit être préservé ! Et si possible avec une enveloppe budgétaire digne de ce nom: or, selon l'accord budgétaire du dernier Conseil européen des 7 et 8 février, c'est loin d'être le cas: le budget annuel baisserait drastiquement, passant de 500 millions d'euros à 150 millions. Dans ces conditions, comment continuer à aider la reconversion des salariés licenciés à travers l'Union? Depuis sa création en 2007 jusqu'à aujourd'hui, le FEM a pleinement démontré son utilité. Personne ne comprendrait qu'il soit sacrifié et qu'il fasse les frais des négociations sur le CFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La vicenda dell'Agile si presenta come particolarmente tormentata, costellata di pagine ancora non chiarite e di controversie che si stanno trascinando nelle corti di giustizia; oggi però è importante sottolineare che la mobilitazione di 3,68 milioni a favore di quasi mille lavoratori costituisce, nelle modalità di impegno stabilite, una occasione di tentare – pur in condizioni quasi proibitive – una preservazione e qualificazione del capitale umano.

Premesso che il lavoro riveste pari dignità, non va dimenticato che i licenziati di Agile sono costituiti in massima parte da personale particolarmente qualificato nell'ICT, donne e uomini che, al netto delle dell'azienda, operavano in un settore che ha conosciuto, se non una vera e propria bolla, ma certamente un repentino cambiamento da un orizzonte di grande sviluppo e prospettiva a una crisi senza precedenti. E' un fatto palese che il settore dei servizi ICT, in parte dipendente dalle grandi commesse anche pubbliche poi svanite, registra dal 2009 una contrazione drammatica. Tutelare il capitale umano – e l'investimento dello Stato e delle famiglie in formazione – è prioritario: sono convinto che il pacchetto di misure di reinserimento personalizzate sarà una piccola, preziosa boccata d'ossigeno nelle regioni colpite, tra cui Piemonte e Lombardia.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la demande de mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) demandé par l'Italie pour son entreprise de TIC Agile. Ce fonds a été créé pour soutenir la réinsertion des travailleurs européens touchés par des licenciements résultant directement de transformations profondes de la situation économique du pays. Alors que l'Italie fait face à une crise sans précédent, qui porte un coup dur à ses emplois et à sa croissance, il est primordial de mobiliser ce fonds européen méconnu pour soutenir l'emploi en aidant les travailleurs licenciés à se réinsérer.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Podczas głosowania poparłem sprawozdanie posłanki Angeliki Werthmann w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwolnionych pracowników firmy Agile w celu umożliwienia im reintegracji w ramach włoskiego rynku pracy. Zwolnienia te dotyczyły bardzo dużej liczby pracowników i nastąpiły na prawie całym obszarze kraju. Doprowadziło to do pogorszenia i tak już trudnej sytuacji na rynku pracy. Przekazane z Funduszu środki zostaną przeznaczone na organizację szkoleń zawodowych i podnoszenie kwalifikacji, wspieranie przedsiębiorczości i pomoc w założeniu działalności gospodarczej, a także dopłaty na zatrudnienie, refundację kosztów dojazdów do pracy oraz wkład w wydatki na zmianę miejsca zamieszkania w celu podjęcia nowej pracy. Wierzę, że powyższe działania przyczynią się do skutecznej pomocy osobom zwolnionym w ich szybkim powrocie na rynek pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − It is always awful when, during such testing times, people face unemployment. However, this is happening across the continent and should be the priority of the nations involved, or the prerogative of allied nations to help, where possible, the countries most deeply affected by major structural changes in world trade patterns and the financial crisis. I therefore, unfortunately, cannot agree to the suggestion that we give Italy an extra EUR 3 689 474 from the EGF reserve, as I do not believe that this Adjustment Fund should even exist as an EU competence.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) na sequência da candidatura Italiana relativa à empresa Agile.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Tutti i lavoratori colpiti dalla crisi meritano la nostra solidarietà e l'aiuto delle Istituzioni Europee, nel quadro delle regole approvate e delle disponibilità di bilancio. Nel rammaricarmi per l'ennesima azienda italiana che chiede l'accesso a questo strumento, sono solidale con chi è colpito e ho votato a favore dello stanziamento di questi fondi. Mi dispiaccio molto per il blocco, voluto dal Consiglio, all'estensione di questo capitolo di bilancio oltre il 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce à ce vote, 856 travailleurs italiens licenciés vont pouvoir bénéficier de mesures de soutien et de réinsertion professionnelle. Malheureusement, sur ce dossier encore, la Commission a fait preuve d'une lenteur coupable: 15 mois, c'est la durée qu'il lui a fallu pour communiquer son évaluation. 15 mois, c'est autant de temps durant lequel ces travailleurs ont été privés d'une aide pourtant vitale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de mobilização de 3 689 474 euros do FEG em favor dos trabalhadores da empresa italiana Agile S.r.l., que tem por objetivo assistir os seus 1257 trabalhadores despedidos a operar no setor das TIC. Recordo, uma vez mais, que a mobilização de dotações do FEG se destina a ajudar os trabalhadores despedidos a uma rápida reinserção no mercado de trabalho, e sublinho a importância de melhorar a empregabilidade destes trabalhadores através de formação profissional que lhes possibilite o desenvolvimento de novas competências alinhadas com as atuais necessidades do mercado de trabalho. Mas, também, a necessidade de lhes serem reconhecidas e validadas as capacidades e competências adquiridas ao longo da sua carreira profissional.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui accorde à l'Italie une aide financière européenne pour soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 1257 travailleurs licenciés dans le secteur des appareils ménagers. Cette décision illustre le rôle majeur que peut jouer le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour aider les secteurs économiques en crise. Une Union européenne forte est une Union qui protège ses citoyens des aléas de la vie!

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender a mobilização de 3 689 474 euros ao abrigo do FEG a favor da Itália, na sequência dos 1257 despedimentos ocorridos na empresa Agile S.r.l.. Esta mobilização justifica-se na medida em que a crise atingiu com particular vigor o mercado das tecnologias da informação e da comunicação na UE. O pacote de serviços personalizados a cofinanciar deverá contribuir para a reintegração dos trabalhadores de forma a aproveitar a sua formação e o seu "know-how".

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because the co-ordinated package of services to be co-funded includes measures for reintegrating the 856 workers into employment, e.g. careers advice, job-search assistance, training, postgraduate education, mentoring, etc., which will have benefits for those who have lost their jobs. We must help those in Wales, and across the EU, who have lost or are looking for jobs to get back into employment, and give them the necessary skills and resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As tecnologias de comunicação e de informações, durante algum tempo consideradas imunes ou menos permeáveis aos problemas que assolam a economia europeia, confrontam-se afinal com problemas sérios e que põem em causa as empresas do setor. Uma das sociedades que não resistiu à crise foi a italiana Agile, cujos trabalhadores procuram agora voltar ao mercado de trabalho. Empresas vocacionadas para a inovação e as tecnologias de informação e comunicação são essenciais para uma União que terá de ser capaz de as incentivar, captar e manter, sob pena de o seu tecido produtivo ficar condenado à estagnação e à obsolescência. Espero que os trabalhadores ajudados pelo FEG possam retornar rapidamente ao mercado de trabalho e emprestar o seu empenho e conhecimentos à retoma de um setor tão importante como aquele em que a Agile operava.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório debruça-se sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho sobre a mobilização do (FEAG) e enquadra-se no n.° 28 do Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, entre o PE, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira (candidatura “EGF/2011/016 IT/Agile”, Itália). Em 7 de março de 2013, a Comissão adotou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Itália para apoiar a reintegração de trabalhadores despedidos por causa da crise mundial, na sequência da candidatura supra referida e apresentada a 30 de dezembro de 2011. Trata-se da terceira candidatura no âmbito do Orçamento da UE para 2013, mobilizando 3 689 474 euros, e pretende atenuar o efeito social provocado pelo despedimento de 1257 trabalhadores da Agile S.r.l., empresa do setor das TIC que, depois de um crescimento acelerado no início do século XXI, fechou a primeira década com crescimentos negativos anuais. Considerando que a candidatura reúne os critérios de elegibilidade, voto favoravelmente esta proposta de decisão e concordo com as recomendações da relatora no apoio e contributo construtivo a ser prestado pela Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais à avaliação das candidaturas ao FEAG.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais uma candidatura ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, apresentada pela Itália, para obter uma contribuição financeira de 3.689.474 euros, na sequência do despedimento de 1257 trabalhadores na empresa AGILE, que opera no setor das tecnologias e das comunicações (TI). Estes despedimentos ocorreram por quase toda a Itália, nomeadamente na região da Umbria, onde estava sedeada uma outra empresa, também encerrada. Como já vem sendo hábito, a justificação para mais este atentado ao direito ao trabalho reside, por um lado, nas mudanças estruturais importantes nos padrões do comércio mundial e, por outro, na recessão no setor das TI. Acrescentam-se agora as restrições ao crédito verificadas na sequência da crise económica e financeira. Mais do que este Fundo - que legitima a política de despedimentos e apoia os empregadores nessa decisão - o que os trabalhadores necessitam é da aplicação de políticas de investimento que criem e mantenham postos de trabalho com direitos. Apenas a rutura com as políticas que estão a ser seguidas pela UE será capaz de travar este caminho de desastre social e económico.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore lo stanziamento di 3,6 milioni del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il reinserimento di 856 lavoratori di Agile, azienda fallita nell’autunno del 2011. L’intervento riguarderà specificamente lavoratori di dieci stabilimenti, tra i quali quello di Pregnana Milanese. Gli interventi finanziati possono prevedere, tra l’altro, il ricollocamento e l’assistenza nella ricerca attiva, il voucher formativo e la formazione post-laurea, l’assistenza all’imprenditorialità’ e il bonus per la creazione di un’impresa, gli incentivi all’assunzione, l’indennità’ per la ricerca attiva e la partecipazione alle spese per il cambiamento di residenza al fine di accettare un nuovo lavoro. Sostengo che sia un aiuto concreto che spero possa restituire un futuro a tante famiglie ingiustamente colpite dalla crisi del settore Ict e da una gestione spregiudicata delle aziende coinvolte.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi röstade idag för tre betänkanden om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. Sen fonden instiftades 2006 har vi alltid tidigare avstått från att rösta eftersom vi var emot fonden från början, då vi inte anser att fonden är rätt instrument för att hjälpa arbetstagare som drabbats av strukturförändringar. Fonden har nu växt, utvecklats och fått sitt eget anslag. Den finns och kommer inte att försvinna under överskådlig framtid. Vi tar därför nu ställning till varje enskilt fall om de uppfyller de mycket strikta krav på medfinansiering och långsiktiga sysselsättningsåtgärder som ställs på ansökarna. I dessa tre fall bedömer vi att ansökningarna uppfyller dessa krav. Vi fortsätter att inom ramen för arbetet med budgeten 2013 och långtidsbudgeten stödja mer effektiva och långsiktiga instrument för att öka arbetstillfällen, möta strukturförändringar och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I am pleased that MEPs have approved EGF funding for Agile S.r.l., the Italian IT services provider. There were 1 257 redundancies at the company, of whom 856 workers have been targeted for EGF co-funding. My own country Ireland has a significant IT services sector, therefore my fellow Irish MEPs and I are aware of how susceptible the industry can be to the fluxes of globalised trade. I am confident that the Italian authorities have provided a sensible balance of options in their EGF proposal for Agile, including postgraduate education, entrepreneurship promotion and contributions to business start-up, hiring benefits, mentoring after reintegration into work and job-search allowances. As Founding Co-Chair of Parliament’s Interest Group on Carers, I was particularly heartened to see a measure included contributing towards special expenses for carers of dependent persons. Such thoughtful and innovative uses of the EGF remind us of the Fund’s intrinsic value as a bulwark against the often brutal realities of our globalised economies, and I hope and expect that the Italian workers who lost their jobs at Agile will use their allocations to find new sources of employment in the coming years.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, nes iš Italijos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje veiklą vykdančios įmonės „Agile S.r.l.“ buvo atleisti 1 257 darbuotojai. Dėl ekonomikos ir finansų krizės IT sektoriui patyrus didesnį nei tikėtasi neigiamą poveikį ir sugriežtėjus kreditų suteikimo sąlygoms įmonė susidūrė su dar didesniais sunkumais, nesugebėjo rasti tinkamo sprendimo ir 2010 m. jai buvo iškelta bankroto byla. 2011 m. gruodžio 30 d. Italija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Agile S.r.l.“ ir ją papildė iki 2012 m. spalio 2 d. pateikdama papildomos informacijos. Ši paraiška atitiko finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija pasiūlė mobilizuoti 3 689 474 EUR sumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Angelika Werthmann en plénière. Ce rapport avait pour objectif de venir en aide à l'Italie, qui est confrontée à des licenciements dans le secteur des services informatiques. L'Union européenne a mis en place des instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs touchés durement par la crise et pour aider à leur réinsertion sur le marché du travail. L'entreprise Agile, spécialisée dans le secteur des technologies de l'information et de la communication a dû recourir fin 2011 à de nombreux licenciements. Le fonds européen à la mondialisation sera mobilisé à hauteur de 3689474 euros pour venir en aide à l'Italie. Ce rapport a été adopté à une large majorité par 619 voix pour, 72 contre et 24 abstentions. Je salue ce résultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Come delegazione italiana del PPE abbiamo fortemente voluto la mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per gli ex-lavoratori dell’azienda Agile. In un contesto di crisi economica quale quello che stiamo attraversando, abbiamo più volte sottolineato l’importanza e l’efficacia di uno strumento qual è l'EGF. Adoperando i criteri più opportuni di destinazione, l’Europa dimostra ancora una volta la propria missione di solidarietà e la propria concretezza nell’aiuto alle persone che più soffrono gli effetti di una crisi economica devastante. I circa 3 milioni di euro destinati agli ex-dipendenti della Agile avranno l’effetto immediato di poter re-inserire queste persone nei circuiti della formazione professionale, del lavoro e dell’apprendistato

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport. Regret că sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a fost grav afectat de criza economică, atât în Italia, cât şi în restul Uniunii Europene. Este îngrijorător că 30% dintre lucrătorii disponibilizaţi de la Agile S.R.L. au studii superioare, iar peste 75% au vârste cuprinse între 24 şi 54 de ani. Sprijinul financiar de 3,6 milioane de euro pentru 856 de şomeri poate contribui la reintegrarea acestora în câmpul muncii doar cu condiţia ca şi aceste persoane să se implice activ în implementarea măsurilor propuse. Solicit încă o dată autorităţilor italiene să facă tot posibilul pentru ca aceşti bani să fie cheltuiţi cu transparenţă şi vizibilitate, pentru ocuparea pe termen lung a forţei de muncă într-un sector extrem de important, cum este cel al TIC.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. The Italian authorities argue that the strong decline of the ICT sector in Italy hit Agile S.r.l. particularly hard. The effects of the global financial and economic crisis occurred when Agile was changing its commercial strategy by moving from offering call centre services at local level to offering integrated IT services at multiregional level. In a context of downturn the enterprise’s efforts and the necessary investment proved to be unequal to achieving Agile’s goals of growth, resulting in heavy losses and eventually in insolvency and, as a consequence, dismissals.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE é um espaço de solidariedade e nela se enquadra o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Estes apoios são fundamentais para o auxílio aos desempregados e às vítimas das deslocalizações que se verificam num contexto globalizado. É cada vez maior o número de empresas que se deslocalizam, aproveitando os reduzidos preços do fator trabalho que são praticados em vários países, nomeadamente a China e a Índia, com efeitos nocivos para os países que respeitam os direitos dos trabalhadores. O FEG destina-se a ajudar os trabalhadores vítimas da deslocalização de empresas e é fundamental para facilitar o acesso a um novo emprego. O FEG já foi no passado utilizado por outros países da UE, cabendo agora dar esse auxílio a 1257 despedimentos na empresa Agile S.r.l., estando 856 trabalhadores abrangidos pelas medidas cofinanciadas pelo FEG durante o período de referência de 22 de setembro de 2011 a 22 de dezembro de 2011. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque considero necesaria una contribución de los fondos europeos para reducir el impacto económico sobre los 876 trabajadores de la empresa italiana Agile S.r.l. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es una herramienta financiera europea para reducir el impacto que la reconversión industrial debida a la globalización tiene en la industria europea. La transformación industrial de las empresas europeas supone un fuerte impacto a las rentas de los trabajadores; el empleo de estos fondos se aplica para reducir, en la mayor medida posible, dicho impacto. En la presente crisis económica el despido de tal cantidad de trabajadores reviste una especial gravedad. Este fondo financia políticas de formación así como ventajas para las empresas que contraten a dichos trabajadores. He votado a favor de este informe por la importancia que este fondo tiene para los trabajadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Darbuotojų atleidimo ir pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės sąsaja yra neabejotina. Finansų ir ekonomikos krizės ir jos poveikio sektoriui buvo neįmanoma numatyti. Darbuotojų atleidimo poveikis yra itin didelis dėl to būtinas operatyvus intervencinis mechanizmas. Atsižvelgiant į tai, kokius finansinius sunkumus patyrė ši Italijos informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus įmonė, jai turėtų būti skiriama veiksminga ir operatyvi parama. Ši parama padės atleistiems darbuotojams reintegruotis į darbo rinką. Be to, tokiu būdu bus išreikštas solidarumas su darbo vietas praradusiais žmonėmis. Suteikta parama prisidės prie ilgalaikės aktyvios darbo rinkos politikos rėmimo ir prisidės prie nedarbo prevencijos ir ankstyvos intervencijos regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio complementar a trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais importantes dos padrões do comércio mundial. Em 7 de março de 2013, a Comissão adotou uma proposta de decisão sobre a mobilização do FEG a favor da Itália, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de trabalhadores despedidos em consequência das mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial decorrentes da globalização. Trata-se da terceira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2013 e refere-se à mobilização de um montante global de 3 689 474 euros do FEG a favor da Itália, tendo por base 1257 despedimentos na empresa Agile S.r.l. (todos potenciais beneficiários de assistência). Cumprindo-se todos os requisitos necessários para acionar o presente mecanismo de ajuda financeira, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali a livello mondiale. Parallelamente, può essere organizzata una consultazione a tre per trovare un accordo sul ricorso al Fondo e sugli importi necessari. Concordando con il relatore che la consultazione a tre può assumere una forma semplificata, ho espresso il voto favorevole alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente, no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim, apoiei o presente relatório, que diz respeito à mobilização de 3 689 474 EUR do FEG a favor da Itália com o objetivo de apoiar os 856 potenciais beneficiários, dos 1257 trabalhadores despedidos, na empresa Agile S.r.l. no setor das TIC.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The Italian authorities argue that the strong decline of the ICT sector in Italy hit Agile S.r.l. particularly hard. The effects of the global financial and economic crisis occurred when Agile was changing its commercial strategy by moving from offering call center services at local level to offering integrated IT services at multi-regional level. In the context of a downturn, the enterprise’s efforts and the necessary investment proved to be unequal to achieving Agile’s goals of growth, resulting in heavy losses and eventually in insolvency with the consequence of dismissals. The coordinated package of personalised services to be co-funded includes measures for the reintegration of 856 workers into employment, such as career advice and skills assessment, outplacement and job-search assistance, vocational training and skills upgrades, postgraduate education, entrepreneurship promotion and contributions to business start-up, hiring benefits, mentoring after reintegration into work, job-search allowances and contributions towards special expenses such as contributions for carers of dependent persons, contributions to commuting expenses and contributions to expenses for moving residence to take up a new job.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'impresa Agile S.r.l., un fornitore italiano di servizi IT, ha subito gli effetti della crisi economica e finanziaria, che ha colpito con particolare durezza il settore delle tecnologie dell'informazione nell'UE, fino al punto di arrivare ad un ingente numero di licenziamenti. La società ha tuttavia tentato di scongiurare la chiusura mettendo in atto operazioni di investimento auspicabilmente utili. Tuttavia le stesse non sono servite ad evitare l´insolvenza accompagnata dai successivi licenziamenti. Per questo motivo, si è ritenuto utile mobilitare il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione, istituito per fornire un supporto ai lavoratori che hanno subito le conseguenze della congiuntura economica e finanziaria degli ultimi anni, in favore dei licenziati della Agile. I requisiti per la mobilitazione del Fondo sono soddisfatti e dunque esprimo parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. A candidatura da Agile é a terceira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2013 e refere-se à mobilização de um montante global de 3 689 474 euros do FEG a favor da Itália. O pacote coordenado de serviços personalizados a cofinanciar inclui medidas destinadas a reintegrar os 856 trabalhadores no mercado de trabalho, orientação profissional e avaliação de competências, recolocação e assistência na procura de emprego, formação profissional e atualização de competências, estudos de pós-graduação, promoção do empreendedorismo e contribuição para a criação de uma empresa, apoio à contratação, mentoria após a reinserção no emprego, subsídio de procura de emprego e contribuições para despesas especiais, tais como a participação em despesas para cuidadores de pessoas dependentes, a participação nas despesas de deslocação e a contribuição para as despesas de mudança de residência por motivo de mudança de emprego. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Ιταλίας για την στήριξη 856 απολυμένων εργατών στην επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών επικοινωνίας Agile S.r.l. Το Ταμείο στηρίζει χρηματοδοτικά στοχοθετημένα προγράμματα για την επανεκπαίδευση και την επανενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από ομαδικές απολύσεις. Είναι γεγονός ότι η παρατεταμένη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνει η ιταλική κοινωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι η αύξηση της ανεργίας στη χώρα, αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση. Το Ταμείο αποτελεί μια από πιο ορατές και απτές εκφάνσεις της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποστήριξη που προσφέρει αποτελεί την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση συνεισφέρει καθοριστικά στη μάχη ενάντια στην ανεργία χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης του εθνικού προϋπολογισμού μιας χώρας, όπως η Ιταλία, η κυβέρνηση της οποίας καταβάλλει προσπάθειες δημοσιονομικού εξορθολογισμού και περικοπών των δημοσίων δαπανών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − I Europaparlamentet röstade vi i dag om tre betänkanden om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. Sedan 2009 har jag i regel röstat emot alla förslag om utnyttjande av fonden. Detta eftersom jag anser att fonden inte är rätt instrument för att hjälpa arbetstagare som drabbats av strukturförändringar. Fonden har nu vuxit, utvecklats och fått sitt eget anslag. Den kommer således att finnas kvar under överskådlig framtid. För att få del av fonden måste den som ansöker uppfylla mycket strikta krav på medfinansiering och långsiktiga sysselsättningsåtgärder. Alla de tre aktuella ärendena uppfyller dessa kriterier. Det handlar bl.a. om stöd till vidareutbildning och stöd till ny utbildning, allt med målet för arbetstagare att bli en del av arbetsmarknaden igen.

Europa och EU kan bemöta konkurrens och strukturförändringar på marknaden på mycket bättre, effektivare och på långsiktigt mer hållbara sätt. Nu finns fonden där, och det gäller att göra det bästa av situationen. Mot bakgrund av detta har jag därför röstat för de tre aktuella betänkandena.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial. Pour rappel, le FEM ne peut dépasser un montant maximal de 500 000 000 EUR prélevés sur la marge située sous le plafond de dépenses de l'année précédente et/ou sur les crédits d'engagement annulés des deux années antérieures, à l'exclusion de ceux relevant de la rubrique 1b.

Les montants nécessaires sont inscrits au budget à titre provisionnel dès que les marges et/ou les engagements annulés suffisants ont été déterminés. En ce qui concerne la procédure, la Commission, pour activer le FEM lorsque la demande a fait l'objet d'une évaluation favorable, présente à l'autorité budgétaire une proposition de mobilisation du FEM et, simultanément, la demande de virement correspondante. Parallèlement, un trilogue peut être organisé pour dégager un accord sur l'utilisation du FEM et les montants requis.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) - cererea EGF/2011/016 IT/Agile, Italia. La 30 decembrie 2011, Italia a înaintat cererea pentru o contribuție financiară din cadrul FEG, ca urmare a disponibilizării a 1 257 lucrători din întreprinderea Agile S.r.l, a cărei activitate se încadrează în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) din Italia. Autoritățile italiene estimează costurile totale ale acestor servicii la 5 676 115 EUR, din care cheltuielile pentru serviciile personalizate la 5 458 115 EUR și cheltuielile pentru punerea în aplicare a FEG la 218 000 EUR (3,84 % din suma totală). Contribuția totală solicitată din FEG este de 3 689 474 EUR (65% din costurile totale). Lucrătorii care doresc să își completeze studiile superioare cu un curs postuniversitar vor primi o contribuție de 6 000 EUR, destinată rambursării complete/parțiale a taxelor de înscriere la programul respectiv. De asemenea, lucrătorii care își înființează propria întreprindere vor primi 5 000 EUR, drept contribuție pentru acoperirea costurilor de înființare. Acestea sunt doar două dintre măsurile care alcătuiesc, împreună, un pachet coordonat de servicii personalizate menite să asigure reintegrarea lucrătorilor pe piața forței de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), per iscritto. − Signor Presidente, il FEG ha lo scopo di fornire sostegno supplementare ai lavoratori e alle lavoratrici che subiscono le conseguenze della globalizzazione e della crisi economica e di facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro. Questa domanda riguarda 1.257 licenziamenti del settore IT: la situazione occupazionale in Italia è peggiorata dal 2009 e ha confermato che anche il mercato italiano dell'IT, una volta visto come "sicuro", è stato colpito dalla crisi economica e finanziaria. La domanda è stata esaminata e soddisfa tutti i requisiti e quindi si doveva votare a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Przepisy pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami umożliwiają uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) poprzez zastosowanie mechanizmu elastyczności, w ramach rocznego limitu w wysokości 500 mln EUR powyżej limitów właściwych działów ram finansowych. Zasady mające zastosowanie do wkładów z EFG zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. W dniu 30 grudnia 2011 r. Włochy złożyły wniosek EGF/2011/016 IT/Agile w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w Agile S.r.l., przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we Włoszech. Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustalono, że warunki przekazania wkładu finansowego określone w tym rozporządzeniu zostały spełnione. Działania pomocowe, które pomagają wyjść z kryzysu przedsiębiorstwom są jak najbardziej uzasadnione.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta é a segunda candidatura apresentada neste Plenário pela Itália com vista a obter uma contribuição financeira do FEAG - 3.689.474 euros -, na sequência dos despedimentos de 1.257 trabalhadores na empresa AGILE S.r.l., empresa que opera no setor das tecnologias e das comunicações. Estes despedimentos ocorreram por quase toda a Itália, nomeadamente na região da Umbria, onde estava sedeada a empresa Antonio Merloni SpA, cujo pedido de apoio, em sequência do encerramento, acabámos de votar.

Como já vem sendo hábito, a justificação para mais este atentado ao direito ao trabalho reside, por um lado, nas mudanças estruturais importantes nos padrões do comércio mundial e, por outro, na recessão no setor das TI. Acrescentam-se agora as restrições ao crédito verificadas na sequência da crise económica e financeira. Mais do que este Fundo - que legitima a política de despedimentos e apoia os empregadores nessa decisão - o que os trabalhadores necessitam é da aplicação de políticas de investimento que criem e mantenham postos de trabalho com direitos. Apenas a rutura com as políticas que estão a ser seguidas pela UE será capaz de travar este caminho de desastre social e económico.

 

9.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Ausztria „EGF/2011/010 AT/Austria Tabak" referenciaszámú kérelme) (A7-0134/2013 - Frédéric Daerden)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que o presente pedido diz respeito ao apoio a 270 trabalhadores despedidos num total de 320, da empresa Austria Tabak e em 14 empresas fornecedoras da mesma. Contudo, lamento que, do custo total do pacote que é de 5 864 615 euros, apenas um montante de 4 266 000 euros tenha sido consagrado, denotando que é recomendável um montante proporcionado em futuras mobilizações do Fundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of this report. Even though I am highly critical of the tobacco industry itself, I express solidarity with workers who have lost their jobs. It also important to provide training for former tobacco workers to allow them to seek work in industries other than the tobacco industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Doté d'un budget pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros par an, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) aide les travailleurs à trouver un nouvel emploi et à acquérir de nouvelles compétences s'ils ont perdu leur travail suite à une modification de la structure des échanges mondiaux, par exemple en cas de fermeture d'une grande entreprise. Le 7 mars 2013, la Commission a adopté une nouvelle proposition de décision sur la mobilisation du FEM en faveur de l'Autriche afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail des employés licenciés par l'entreprise Austria Tabak. Il s'agit de la fermeture du deuxième employeur de la région située entre l'Autriche et la Slovaquie. L'intervention du FEM me semble légitime eu égard à l'utilisation du critère des circonstances exceptionnelles provenant de la situation particulière de cette zone transfrontalière où les licenciements sont intervenus. J'ai voté en faveur de l'utilisation de ce fonds en Autriche afin de pallier les graves conséquences de la fermeture de cette entreprise pour l'économie et le marché du travail aux niveaux local et régional.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl paramos skyrimo iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF). EGF tikslas – remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, pakartotinę integraciją į darbo rinką. Austrijai ketinama skirti 3 941 999 EUR eurų sumą iš tabako sektoriuje veikiančios įmonės atleistiems 320 darbuotojų paremti. Finansinė pagalba bus skiriama individualiems poreikiams pritaikytam paslaugų paketui finansuoti, kuris apims darbuotojų įtraukimo į darbo rinką priemones, t.y. nekvalifikuotiems darbuotojams skirtas bendrojo švietimo priemones ir profesinį mokymą, kvalifikuotiems darbuotojams skirtą profesinį mokymą, techninius kursus technikams, specialius kursus vadovams ir inžinieriams. Taip pat labai svarbu siūlomus mokymus darbuotojams suderinti su darbuotojų poreikiais ir regiono verslo aplinka.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece instituţiile au angajamentul de a asigura o derulare rapidă şi fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG), oferind un sprijin individual unic, limitat în timp, care are ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizaţi ca urmare a globalizării şi a crizei economice. FEG a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de schimbările majore din structura comerţului mondial. Remarc faptul că autorităţile austriece au depus cererea pentru o contribuţie financiară din partea FEG la 20 decembrie 2011 şi că evaluarea a fost prezentată de către Comisia Europeană la 7 martie 2013. Subliniez faptul că închiderea societăţii Austria Tabak, la momentul respectiv al doilea cel mai mare angajator din districtul Bruck an der Leitha, cu multe întreprinderi mici legate de societate, a pus districtul într-o situaţie deosebit de dificilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado em 2006 para prestar assistência adicional aos trabalhadores afetados pelas consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio internacional e para ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho. A partir de 1 de maio de 2009, o âmbito de aplicação do FEG foi alargado, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em consequência direta da crise económica, financeira e social. Nesta altura em que nos vemos confrontados com uma grave crise financeira, económica e social, destacando-se o aumento do desemprego como uma das principais consequências, a UE deverá utilizar todos os meios ao seu alcance para reagir, nomeadamente no que se refere aos apoios a prestar às pessoas que ficaram sem emprego. Assim, apoiei o presente relatório que diz respeito à mobilização de €3 941 999 euros do FEG a favor da Áustria com o objetivo de apoiar os 270 trabalhadores abrangidos pelas medidas cofinanciadas pelo FEG, dos 320 despedidos em 14 empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Lors de cette séance plénière, nous avons adopté trois demandes de mobilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis ici, ce fond est, pour moi, un des seuls outils qui, en cette période de crises, permet à l’Union européenne de montrer, de façon concrète, sa solidarité envers les citoyens européens qui subissent les effets de la crise. Il doit être préservé ! Et si possible avec une enveloppe budgétaire digne de ce nom: or, selon l'accord budgétaire du dernier Conseil européen des 7 et 8 février, c'est loin d'être le cas: le budget annuel baisserait drastiquement, passant de 500 millions d'euros à 150 millions. Dans ces conditions, comment continuer à aider la reconversion des salariés licenciés à travers l'Union? Depuis sa création en 2007 jusqu'à aujourd'hui, le FEM a pleinement démontré son utilité. Personne ne comprendrait qu'il soit sacrifié et qu'il fasse les frais des négociations sur le CFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la demande de mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) demandée par l'Autriche pour son entreprise de cigarettes Austria Tabak. Ce fonds a été créé pour soutenir la réinsertion des travailleurs européens touchés par des licenciements résultant directement de transformations profondes de la situation économique du pays. En complément d'investissements de l'Autriche, ce déblocage de fonds dans le cadre du FEM permettra de soutenir l'emploi en aidant les travailleurs licenciés autrichiens à se réinsérer.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Concordo com a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) na sequência da candidatura austríaca relativa à empresa Austria Tabak.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Tutti i lavoratori colpiti dalla crisi meritano la nostra solidarietà e l'aiuto delle Istituzioni Europee, nel quadro delle regole approvate e delle disponibilità di bilancio. Sono solidale con chi è colpito e ho votato a favore dello stanziamento di questi fondi anche laddove si tratta di Paesi meno colpiti dalla crisi, in settori delicati a cui già stiamo dedicando attenzione in altri dossier in discussione in questo Parlamento. Mi dispiaccio molto per il blocco, voluto dal Consiglio, all'estensione di questo capitolo di bilancio oltre il 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le fonds européen d'ajustement à la mondialisation est un outil méconnu du grand public, qui joue pourtant un rôle crucial dans la vie de plusieurs milliers de travailleurs licenciés chaque année. Ici, ce sont 270 personnes qui travaillaient en Autriche qui vont pouvoir bénéficier de mesures d'orientation professionnelle, d'aide à la recherche d'emploi, de formation professionnelle, et d'autres